Sunteți pe pagina 1din 108
a lates ‘% 7 7 8, GALGULINA “ TRICDTAREA CU ANDALLE Traducere din limba risa : wD EQITUNA TEHNICA Bucuresti 1961 4 ~ Www. creatii-carmen.blogspot.com CUM PUTEM INVATA TRICOTARHA CU ANDRELE ‘Tricotarea.cuandreleestenna din cele mai raspindite indeletnteiri delucru manual, Este o munoa placuta gi femeile care se coupé eu lu- crul de min& tricoteazi eu plicere, deogrece cle potproduce cu propels lor miini tricotaje c&lduroase gi frumoase, pentru ele §L amiliile lor, Tuerurile trieotate sint foarte practice, frnmoase gi aspece tuoase. Ele se muleazi bine pe corp, iar cind sint bine ingrijite isi piigtreaza mult& vreme forma i aspectul initial, Cu atentie gi tibdare s¢ poate invita intr-un timp seurt tricotarea diferitelor obieete. Cartea de fata se ocupa cu desorierea aménuntita a modu- lui de tricotare a acestor abieete. Thyipind tricotarea cu andrele, femeile ror putea folost in mod util timpul liber, sau de incapacitate temporaria de munea, cind nu sint ocupate cu munca lor dehazd. Aga, deexemplu, atunei cind asteptim nasterea, unui copil este foarte placut s4-i tricotzim singure lucrur. frumoase oa hotogei cildurogi, sosete, jachetict, bonoficé ete. Tricotarea ou andrele are de asemenea 0 mare insemnitate edu- oativa pentrn fotifele de virsti mijlocie, oa sipentru cele maimari. Tricotindu-gi singure diferite obieate, fetijele se obisnniesc ou munea, isi cultiva gustulsi isi dau seama ci mica lor este util. In fiecare familie existh obiecte tricotate, uzate, care mu mai pot fi folosite. Cunoscind tricotarea cu andrele, orice femeie poate repara lucruri veehi, redindn-le forma inijiala, sau, degirindu-le si tricoteze lucruri noi din citeya tricotaje yechi care se armoni- mazda dupa culoare. 0 femeie care stie sh tricoteze, poate s& fack din orice rest de lin& un lucrn util. USTENSILELE §1 MATERIALUL PENTRU PRICOTARE Ustensilele care serveso la tricotat sint andrelele. Andrelele pot Ti din ofel, aluminin, mase plastice, lemn san din os. Andrelele din -aluminiu sint ugoare, comode Ja trigotat, dar -se strimb’ repede gi oxidindu-se murdiirese firnl de culoare des- wv. crealil-carmen.blogspot.com