Sunteți pe pagina 1din 12
Us mare gicitor spunea cas nigiea "see 9 enero Sum Snag {te sro dee sau on gind cove pune Fakcar ate gre ate store noasre ‘btominoace at fer teres cu Suomn 9 ptt Se fo oe mi eo Mart Se free 8 fora. zamine inosine Ble ‘avers! putes elon fees impact_inimaginabi* Mer Sefere oe a Tara Belg ite Gon fa dovoreay asta vecstel carbo no se Gaston Ge thas Mult’ stat turns este un {tune cu Senin sac in carton itu Spurs ceric ce numa S00 Eales kg fats dora care junge it 2k lou “Conte nu de mult n tats tue fits daconseireas trimmers se ner, coool gst bturinos Se fue rtm foot rice rang fe leon do enorgie “nual pot ortage tet Bese oe ae at ae 8 produc ite eels sats one et pure mst eectncan ‘Duma Fosanu” Sa limurm cteva. cher inno mai spure sess pin Mende erga. Cia fete acum, a3, a ina in oaplon fn isagrsa’ sa va conaum 20 stone Go iat amines pe or cu Ele rn asin neous 100 Go fone pes in eazan =! 200 oe fone De oup. Inc avem zone in rs Be eictrons do outer Samora fim ar 1 Rowinar Tureen Anion, fea pus votiome. Inaptai ued Binsconfle car 2" flonrs feemal scent 23ctint, conetrctn lea inceput in 1978 Iq Crivira, ings Bain (cra mate ae ees ecton tetera Line e planeta in ehmensanie. 3 ES tnt cu tre rae fete [20 NW tocar Ge Insound acest very? = Rieresiotlets ve tS apro- cape se tite romney ete a Acum putt re Marea termocentralt de ta. Anins ~ Care pare un fl de une Conples intrplanetar la aceasta orf se giseyte tn ponutima faze de punere In Tonctiune. a primulal grup de ‘So MW Az “pantru poner resi ale ined de pe sch meserie TERMOCENTRALA _ (in RGA NiOM UMAN FUNDane rerac jcstuglmortor, sudo, sider fie- ‘ar-betonst,“dighen, ela ien, malt, ostai ~ plus uiedsth de a Senoter nahona al uneretlu de Viale cestul mare demere energetic, Net dintre wot crs se picep Is toh: ‘ied §'luereazd mn corcurie uzinale Sau! th cele tehmico-eplestve. Dot S34 tmagineze sh mal bine ceded even ‘Gamenit Se basa. cin gantier au went Ge faite obiective din tara ‘hm. ar fl Rovinarh Hogeielu Ste, Spa “c" shaw “inenesat setvuated Sedo, Lame tinge, ofe nar tot te tore eatusiesm mh wita de 18-2 jefog Su star bitum| mage aploptng tc in erete pi tnare ale Pamintlul. Joo, In tema {el dnd i ar sediut pores Limuana a explostini carboniere PRIMAV Com $bim CE SE WASTE Ex TAAORDINARUL 7 nainte oe 197% Ia Grivna nu existe dec Un canton de cae eri Rouetts po-aiestrecea smocsria ineareata Su lemne din ulate pa uri, Nick cel mat grozay viestor Gin lime "nu? putea sas Inchipuie 08 sich, chiar acl, uma 88 inceapa, mal ‘apie deck se poste Imagine, fea 22fea irsileten unuia dine cele imal marl ablectve energetics roma. ‘esti Manole din ‘aimeasa, Dalada fr vamine lu Cire nist cunoaste fe ‘rat Miron 91 Mircea Proda — Uhul automacaragiu, altul mecanic auto, ‘improuna. eu’ taal tor cate, Sulgher find, musa Vea 38 le de: Shaw cucerit faima’ tn termo: a pein foptu ca sine mer Sectrclen, mecanie! $1 tacstusl, ‘Deore fon Langu dulgher get do echips, care lucreazi pe aducfiunen Se =p Incustrala— Adu. cin fle ‘Ninis $1 Poneasca— s-ar putes sorie un Tntreg poem La rindul sau fginerul Miees, Barblery = un i ‘hr cu veshime™ din 1960 in gantior sto Un fol de lear al echolsior vo ard putin calm, rish $8 ie ARA spunea. este Ino altitudine ae ‘564'm. Va fece impresia ca va slat Pe un ses, un fol de. podig, nu? "Dat cam age. ceva, = El bine. aici a fost un mute Si — A ost pur gi simplu.retezat! rin decopertare. Tata in tocu ju- ‘malatii-de “mune, In curind, gata fermocentralal Aly’ mint vor fi $1 decoperia penta ‘exploataraa ‘is lunlor. Barbatia constructor’) onfruntaren eu. problemele, cu tint ta acum vecoleste, Tidleat™ named ce ‘groutile do la Acesie atudin sini for ates unta fasura ae voinfel s1 curajuuh, imbiiel de-a 4 faurtor! de epo: oe, Tol stim. ca Pamintul srimente fumind ea Soare. Dar no) to Ge terminam Panints sa orimeasea u- mina de tare insusi, mina de la OM. UN AB. AL GIGANTULUI ‘Nomel cazaful do abur are 0 pre siune ‘et. 25 de locomotive Pac fic’ eu abur el procice Inga elt 1000 “de asemerea locomotive are 0 Inatime de. 92 mi Este ca 0 its areplungniira tm care aren Jectoarele de sist bituminos. La rin- Gash, cosul de. fam, inalt ce 230 m, de pe care, In zllele serine, LA IZVOARELE LUMINII incepe noul ora9 Aning: Cel vechi se fetrage incetul eu ceil, Verbul «2 (ree Cengage vorigines te icles ‘ut present cu. petsoana puta ‘es spats timpul al diner von plural. hilt de_utlaje si de. wietul viet scestor constructor. Barbiery In Contact 64 al cet pulln 1 000 de i ‘er sflat la posture de comands Bo! devant snergeticn “Cota zero a toimacentralel, ne INDEPENDENTA ENERGETICA patru decenit aducied amin ih stun. multilateral iro “eine a fost stint eect Inptunad 8 Ps Ge energie, Apele. tar au acute sin cedezs energia ge flor clecirice, petrlul gi ts “Simentaze tormocer” ‘el sau facut simfite gi in oasis. Pacigal qi stat ‘nos tovardgul Micolae Ceausescu au Intulto Inainte si apard tenomenele se cris, ‘din tng un an ‘Samblu de mésu menito +8. proin- Liming of a atonaene corseinee i negative. Congresus al KiF-iea a PCR. Conferints nalionald a parti- ula ‘ate ‘Torun superioare de par- tid, do stat 31 obslegt au hotéritua- DICTIONAR POLITIC ul strategie fundamental in etapa ‘independentel el logics marl coneumatoare. de enet- le cu allele, mal economice. Para- woes rod gun cos oo chien tengele ot err qi intetor. 0 apa nous In Scest proces & reprezinta elaborarea ‘metodeor de obtinere energie din Fourie’ baunnnooee “Contin in nm sustiout efi tos ecoeatoar Lemeaietinet po res Fie ape ale fark Putoren ce va Win ‘haiate in uma in al etait clan" he rea 2500 MW. {in inroaga pe ‘ooas de guna caberare sao reek 2at'3'800 MW. In sincisiul vier wor .eonetuile noi Narocentate eu "puree. Incd 3600 MW. sa inaicaiatovarsguisl"Ncolse craugeseu, se to mal tnere atenfe aga-romitelor surse a {ernacve™" energia nucisaray ener ‘a coland, Coa solar, energia gee. {ermatt, blogercl, bomeen, Ample Creel si experiments, apropie Sho tind nolls wares onerostoe vor intra nt nchame." intra stachs ansat se afl lucriie centrale) Sioctree ds in Gornarous besats pe {olosies energie atomice Exploats: ron ronssior onorgeice ofelesiie Ipreccups $i en pe oamenls munct dh toate domenihe prosucta ‘Acopercen tn perapecina tet msl apropits a novaior intregh econc. ton in ee Brot st ailgurarea A ‘Stergaton s Nominal vor'corectiae Economia, nosstrd” socialists, for Sconomied #1 pelitics a tar. deschi- Sind tsa'et'ol orontarl de cit iate” 9 progres ‘se pot vadea Semenicul si Dunirea Ia. distango de 40 km, Imprastie ga Zele co tree pain nigle electrons Uirlage cere relin cenusa zburatonre In fell sceata pacurita aint cu ade varat “octotite lscuti ta limba remind gi letorle Bind sind alungem aces "6 un fl renament contidul “be ‘atte’ Cosmin este Comendant 6e detagament si tine cu tot dina- Sinsul et penta tof cologll moda iF iaqatura ‘si nu Scada °. cutie se marturseste cd, at la I Najatura'et st la. munca’ patriotica ‘au activtatle cuurabartisice Sportive, coplll ganverul Ya dee fl merou print primi. La Nndul eau Andre! Roncu face subi roves ‘ca: Noi venim in scoala cu stinta in gantion, Cum sva_spun, a not viata, coplaria ‘sin, dach 26 poate ee ote Bm ol pasne, Cw athe ast compiotesrs Cosmin, ogi siniom Th clasa a. Va, actvan | ve pe acum la cercurile uzinale de ‘moganiea fina, electrotennica 31 tu nator de la Casa pionierilor si so filor patriet din Artina, unde prote- fori! nu-s ail deck pi Aowsto cercurl au fost inflijate in j finetie de prof industrial al ora Sulu sal santierulul Este cunoscut Tptul cd malontatea pionteror care fu activat cu ant ir ura la aceste ifs Ge cl pila de \BIGEALY muciAe. eal orca sint astazh elev la Liceul Ine Sustrial say muncitr lz termocen- : Peles e ‘Si cind vorbeste El, gindirea ni se lim- | secostonit cu waltstea construct itor Pee)! jchis: Sects eet Acest stejar ni-i vrerea si puterea. spore. yes wnat Soe Pe unde trece El, pimintul tneoifesee. Acest stejar ne-nmugureste faa. meals Aeest stejar ne schimbi-nfaqisaree De cind este Ely patri-n unire inflo. 4cest swear, ne, Selamat igre of me 1 sin in i ee ee nawona cnivay, | Siler nino 2a dmmbeste, ‘Scoala generalé ar. 4, Def De; rea ti Os za eli, ciom ma iw mmo. | — BAVA SUB eae ists ee Taso ae eo fae ine en roe sa a1 teint i gtinel cu. care ve con: Re iogat pineal x mese~ sora wobin cu ugurinfs fe foste | tun" comalucted “wmoconel Hes prin tine 8 tan, pon no- mati: Th atebUz nol mitetnem | go yiny itypinoase cola Ania i vansfonna etowurte 9 pa: Sluner tor eonstractoare, pe 90 rd pe secundl ce trec'n enue tational st mondial irsependert nasi efergetca trace st pin hat= nical pines tor =e Ineo, tnorgle sf forts Din urna iorrereule'un por deo vitor croatia Qenerstor pot tinclona 4 do. becutt do 100'W. i uma ia un singur ru eens spun’ cee ate A nehipuli-va trnul de fee toe mens 20 sed aie ici ge raceyto ape intata a ra spre af wtolenta pot Deg! iat cam co. 2'm, elect: j Constanin effi —~ care orien =, be tings hime. TON CrincULEANU TS MTermocentrala iwaté de la noi cise avans Tn maine si bite et. Cu zece ani in urms | maypomenita mindrie de-a realiza un 32 giseau doar in romanele | semenea gigant energetic in Ro. ncorentasice. ‘mania. Prine. vitorul @ fost de mutt Gorstantin a facut liceul industrial | usin prezent. (Greve. Chia in sive absoWie WAM SA UIT NICIODATA Ta\ gentler cu 0 mating pos nat, Bo of mocentrala a Tost galt runcerea intro. inteprngers | _ Avtoburul do Crivina atie ura ig apinaia pers ail pie: | prin sapecl, fo of ge aft detaya e pe | iret bla Va Ga Seal gee. SE cinerul Petru Marcoa, de tx | ‘ale nr 2, Anina —~ .navetsti co i°Se‘santer-constrechit mets. | Gevna, cum i-s6 mat soune ta oa men cecpra | $colaaceston cop cin san. Tre. Bio's spun e8 nu exits un oa tog mai reconfortnt cu un detags- (Pande ploner ect col pe esro {Tam avut non autobu dela rina Pint Gi nu cradled ne bud Tinparim pe: tehni- | >= SH mu credat ed ne ludam, ne smunetort mater! Ban's! | spure Cosmin Vata, dar nol, fen- SUSHPGPL SLLSSSERSSSSSSSKE IATA CA 1 MARTIE — ZIUA CE NE ANUNTA PRIMAVARA ESTE PE APROAPE — A SOSIT! SI, CA INTOTDEAUNA, REDACTIA NOASTRA OFERA CITITORILOR El TRADITIONALELE MARTISOARE, IMPREUNA CU URARI DE NOI'SI FRUMOASE SUCCESE La INVATATURA, in ee PIONIERESTI. Inimogilor pionieri Cristiana Popa, De. Turnu-Severn E sear, Flegenting Pope, Patty pionire vin heorghe Popa, a avian unui” Camalia. Vs ‘aie, Van fan in seni Costineyt, judettd Soar cu cincr marionete: ‘Snir’ cv mina’ de cur! Constana, frunast ta imatatura si Lupul Capra gi tra pul babe Din povesioa ™ sti a cui! ° aes ‘longa somal dn Casa $2 ahat sin Bucurast ‘amintei din. Plumulest i Gi ja Sehna-Costinest! See ee en Scepter ae me Teal © tecuat alone de rocire lv Prpiere Elena, Qang Digs, sind-te ate prime Tronton Ie Seeste Tucrar Tuturer ca manisor 4 Fete dau un brat de fri js ee ° S'Bragow, antag ta Iwtatra, f= Ita inmoaaasimata de itrage Zecatilor’ de la Scoala generalé inate a care! comandanta este 76 Reta (iain) os — Sn Burau sin pion) Ge" ats tn tiv SF cu tee" rmbroare Barca wld icf merken Noarot banca-nt, “apa. ‘Are vis de promiant. Manisoarote rest? Betaioase de" Voinast! . in marigoare? . ne ee eote eee ali Brea, dia Stole ge grid Cah i £ sche cam seke, on TcionccreetueaTne: ys Se Sea aaa tna reac HONS AG ee ke AN, GR rouse i Rt reat csi cae . Fe ‘eaetiledee SRR sRsRRSRaR AEs PERLE REET BBR RES E Inuntay_ in permanent, Nei de foc ¢i nicl do noaple iE tpeus i pammsneets his se tome ‘1, ot Sapte Bee thet etapa! Sid iat fa indolent Vols bunurl 9 saat Matar hat dasa | Mantigorul ce, fam dat Opt pioni de clacotata DE Bierce aod 7 ® Ploriecele Elena Bulaca, Stance urea (cio. Intereura‘Buziulul) | Plnzes Katalin (din Brefeu), clstia je gonerals Gt. Gheorghe, jute {care ato concursulu! Judetean ce {it Covasne. Gisind un plic cu. ° schi biatlon destasurat la St. Gheor- he, judshul Covaena: Inara coma de ban. Laszly {a pe pagubas timp de sous zile bari: Trai tet, trot schosre Ue cancurs tree. ca. prin foc ind pornese din deal in vale, Dar. sjung_ pe primut toe Hubbesz, col de 14 ant ‘Manigorul cuvenit geet pl cu. ber Eid mic som aunt fa? dat do pigute, ° er char canon Lu Szetety Sundar, Scoala gene- fav, sto! Cinta tals, comune Acdfad, jocetul Mare, im un maior mal mare ‘Gre, in eaarul onus cones de lope fe 2 parers. smatica,” 2 obtinut locul . ‘ducing cubul magic la aceessi cu: ioare In 80 de’ secunde Plorierei Denisa Tatird, une. din tie cole ma: active membre dela Fo {ecinesiubul Casel pionielor §} 50 tion petret Ghurgiur Szokely. Sandor jozca tare! vom féuda Ja cub", Gubul ‘magic tine -are! Car la forocinectot, Wresoivd, origiund, Umble’ cuaparate. fine ln doar cinctzecl de secundel Ss imata. foarte bine i bas da oa manisor Eu ‘fap ca ca marisor, Un minicalcutator! ‘De aigint, un protector! ~ ° Pe lings invatatura, la care are ce- suit desea, Dena Dindreanu, Lui Ctltan Amado, cu note ce incase a IV-x Gooela generate cr emer coca 7, Gla ets pone! Se ru Be ots reed Genera Pe. Hick, Le concurat Caton spre vt osu! comuna Tatdrugl judetul tagl: itor’, ea sa afiat pe pociumul diro- Esto mutitaterata lato Girlind in Salat Pe la gcoald mi s2 spune ‘nad muzica, se ‘pare, 9 pasiune mare Martgor tag da Indata O'bagheta: fermecata Daniela Stoian, comandarta. deta samentulul clase 4 Vilka D, Sccal generala. nr. 3, Stebozls,judeful li emia, este’ una dintre cele mai mate plontere gin unitate. Inlmosss sc, fu spit de ntatvs. o ste fara nemeronse. activa! pronie- pasionata de tot coea ce [ine Rate artisbee din uritate feraturs, muzea, dans, rectar Proniors talontata Dosoor! faureatt, ‘S powtd. 3 covet Ging recita 6" artistal Gum Sa spus Eo. floarg.inwe. tort yc Hon! am mina pina Baron merita-o ‘gridinat Plonierelor Diana Bostan si Ma- ana Tudor. ce la Scoala ganerala tir '7, Foegant solectionate tn Ictul ‘4s perspectiva. al Romaniel 1a. gim fastica, fruntage 1a tnvatatur: ‘sim gimnaste ott Gu mult drag se pregatesc! Nov'operante a palpi Pentru sport romanesc. Manisoare in versuri de GHEORGHE ZARAFU AUTOPORTRET Cu achi met limpezi briose tara, ‘tora, numolo mou nu conta CASA. PARINTEASCA Casi pirintoosca, Ingraditéen rospiratia ‘ort, Tinga’ un dea! domo! 1ARNA Ningo in» fulgit_de nea cad pe parint Cloporer se aud! aol 6 aeoport do cristal VINTUL DE SEARA Vinw! do soera LINGA APELE UMPEZ M-am niscut odsta ‘eu lorie fino ape impae ia moe! opts fscultind frumosul cintec ‘a grelontor Floroa Preds clasa a vila, Sadova, Dal (CU OCH LIMPEZI AI COPILARIE Prin pionierul Florea Prods, di ‘sadove-Doh, se vestesto un poet Stept aleatga inca pe cimpun We Sina cupa el zDoru, pears ma Sporie cat prin gradinle vecinior 8 desi @ in casa a Vila, mei escul povegtie traeiu sau Corstantn. fata foarte bine, € siequncios 9 pl {ie buna cuvtinfa, un Cals exempa Goer esio comandant de selase ment Serie. pone. jwerili. ae ‘ind, ni fipitafnea’ de lee resco toare. Sint extreordinare laf te fora" yersuli, concisia. tote. {ine doo inteligenta. foarte puter Sant ease egal iui ‘uh cu. frumuselie st treiil i recomand. cu pocurs ctor revista "Tica podaleazd finga mine, taco, NOBIL 0alh califcati dropt ani do bate lar daca tinem seama ea batrini cro: Alcan nu au ianseris 1a itinplare I Voarele, ct au cautat cu osiale ss de osebeasca adevarul trait de minciuna Interesata st dustranoasa, ca" Scoala Ardeleana ‘a dus. adevaiaie etal Beniru. afirmarea drepiurilor itorice ‘le romaniior in jransivani ele ‘Gem, c2. activates. isoriculi com Borla $ cura} ef avind a Infunta au 0 ata prinejda. Sincat asim cn pin ‘qusiel persecute 31 al Inchso, at Hroniea sa, respectata de ol mi mie ‘at peniru: amploarea. Vici, e. sh Beni veut cadet cle fe denaturau, cu buna stint, fate, hi # putt apsrea in cursul wt sale Oar Wrstd eroich «strap noastre use opreste cic. Un savant Caran Pan wna nae ge Say ea sa aauca fa fumind pepe maturd materiale ale vie osste iar nailea ukimuu razbot mordl ackiatea paraica ‘a une! pesoal iai'deenume angi ce Nisiae larga suadana st de ates marea tinea isonet coat presetat Reeeeme en logit fascisie'vor fi tetezate brutal e sloanjele aszsinilr egionar Moattea lu! Nicaae’ lorga demon streaza inca 9 dati cd 'stovia este 0 im 9 {siorla Roméniet a fost st a ramas 0 na mia eae proba {tiea, Tespectaioa idold « tape ‘forse bina armonies cu emot $1 espactul adiac pentru. mart nest fnalntast. Ea cutivé in sufletal nosteu el mal curat simjamire patriot pune p01 ind m0 opcim ta un Feu mine # fos! intotdeauna cin- tt. Mica dat att oft nasa inet “amindoua magia sint 1” fata ‘sigs. poratiy. Sandu, (etorios de parca ari dexcoperit oud rachete. cu extratorsir! nde sinet? = Po bulevard! Agic& maginile sint Din dreptul nostra: Mog 5 (ila. eunascuta, devine Sardu mai ston lace. pune, dep! Sred ca mai are wreun ee yenim 9! nol imedlatl stig ou i portetiv, dar s0-ntimpla 0. nenoro- © Ge-ai payt? so-ntoarce Trea spre mine. canted. Am vrut $6 sohimb vi teza $i aciclata proasta! ride Thich, Ra bla mea n-are probleme, vez'? Ha ‘8 te-ajull tage, dute_mai cepare. Sau ‘mai bino.."facom altfe Cum? Ma intore. spre un camion care trace i fac semn sh oproasch Tul nich "mu ‘se sinchiseste nse, al GHEORGHE SINCAI Ge binetacere am: facut_ pentru raiio. mole cultura cinste™ Oral ‘ale 9a pus permanent aceasta Ine fe @ Tost cartwrare patriot Gheot- 2 Sncal (1754-1610). fn tot curse Welicale ol s-a stracuit din tasputer! ‘Biea tcebart de mal sus raspursel plat. A facut ricicind nivel im fast deschizind lag, pentru larga _inoastere.usileferecate ale tezaure- __ePiinioens sore oid eee } : {al neamulel-romanese lev eminent Prine levi colegutui: din. Tirgs ure a lat Genre Sina. cabind cu anul 1766, urea abot alle Batt ela Se pe cme ” £0 chestiune foarte importants. In mapini tint dol alter! do. mit, “Gee? Urmarhi doi ofteri do mi- = Postul doi. sint postu! unu, i-am blordut Jar, se aude fr portatiy voces I Sandu: Und sine? “Ala. pestul nu, aver 0 pans 9 bicilots, venim’strig ou st mi Intore. spre’ goer" Va. 709, luat-ne, 8) arestat Un individ. arrest sei a lee ee Mint nme set ‘pote iste sect me cétivam nce: Bind, soferul demareaza Intrebind: Noi incotro sf vraa et margell? = Inuinte, spre buleverd {uope ale ivatamipttu a. Cl 3 tra Gves779" aces an Seste Cu ul Hime hvatemiotaul ima, “devening, 1a virsta oe optspe™ e0e ani, un dr cu 0 excepionad rate: La Roma, po, umole ietoriot Femarcat de catre runtaghtforunilor cultuale din vemes aceea, Sincal ob- ine-»-Dutsa de studi 1a Roma. Func onind gi ca bbliotecar, Sincal i In- ope lungt wwda de eeicetater al do- Cumentelor care au refer fa trecatul eamulut romdnese. Munca aceasta ¢1 Studile-de la, foma dureaza incl ant C7717), Paraseste Roma cu tilul fe dactor in fhozoll. Cunoaste sapte Tim's duce in desagi ctv mil de Aocunlente care. var folos fa Intec: mireascrenito de mai tirzv. In truniea scott De ‘a fome, Smeal se duce a vien, ‘unde i contnua fnvalgmistl Superior cerzetarieistoric. In 1650 fevine i Yara. fund nami nal PM potion ee ona i Gimnri din shapes digctor al color leman- tare elt Te a pot a acta doisrezete an. (t7f2-{r), radu ieee aug’ ta spoeaich nant tl gel amanest faa 17g {ao 1794 toate puse In tuiba I mina filam dn eave Tacea ate In 17042 Yon soos: Gn, toate Anette” i Condarmat a. ichisoare pentiyagivtatea sa patriot ABC. sau Buceme Cate int scren pedagogies ale hi Sincai 0 fost Prima principia ltl ‘haw. grammatcace quse scholirum sea inl gramatice a Aimbi fatne itocomta_péniru foosul ‘2d usu to. Unul, Burien, pe are au arastat, ie mint, cum Va Dende. sit! voi? = Am accultet. CU un portatiy ca sie. Co vorbeau In maging offer Co tesco 0 gate of intr-in stp soforul Ny stlam’ cing sint. Si n-am fa ut himic rau ao * Ey pal acum chiar o¥ nu) (ast va ‘duc, dar pits eu unde, tice otart mistaciosut postal del 27 ajuns! Sint ach po sirada nosstrd. Nu curosteww Cartioul probebll si av facut un ol. Sint in. fafa. vite! com cu ‘trade Florilor! Veni? s0 auto vo- oa tl Sandu. * Sada Florlior! Anal Acolo va ‘duch view. poterul 20.) mulumese, ice oe © Sweden ‘unger be Sirada Floor s! oprim in tala Shei la Presa, tocmal tind co! eo! ‘offer’ $i Burlea sun 'a poard, an- ‘ole mapin int opsita in Toa vio Din partea opusd vin giffind Pavol $i Mi ‘sandu, ra ‘Dana, Gots Ietregu text al aces- fer gramatich este Tatinesc st roma ness. A aparut fa Bla) in 178 In ace Kat an Sina publ, fa Bia 3a Sibu, anualul es text romanest.s1 jomian A.B.C. seu Bucayna spre fo- foeul scoalelor nlamulul romanese. {In 1785 sere si public la Blaj inca un mawat ‘de seal: Indreptare ‘catre ‘arimetica, Aceasta a fost ila noas- fracarte de artmetiea $1 cu ea Sneai 2 event, pe drept cuvit ctor al i> ‘vataminulat matematic romanese. Hroniea rominilor Gacdocumentte fate ta Roma sila Viena, Sincal a. seris, de-a Tungul peste tet deceni orineipala sa opera: Hirenica romanllor i a. mal. multor rnesmur - cea mal ama cilegere de air storie cunoscute pina ature pire orones si evalua neamu ft most, tn acelas. tip prima Isto- Hie ‘shinjfica, @ romanior.“Carturarul fa ‘uit :51 publee.acoaeta lu Crave, bau aparut i, timpul vel, nu- mat ‘dovs fragmeste, in 1803 st 1808, io apropiem de olfert $1 ne por int se expucary tof! Saat he. ‘are atcova, do se ld Gamoni! Ta fovca tangle apucat “Mssticiosil 0 ‘Sol care striga la novsa tacom $1 b spino ca au fost rman cdo apt mic” cd -am co- rut sd ne-adsed sich, dup co am a3- Cultet Co-au ‘yore in mapa. nya te tal i puloste risol po Luculcin offer. $f um sath ect tat’? "708 08 au pus un radio portativ In’ masina. dumoavoastraoxpicd oral $1 au ase core, tal fol fein, eam ascn‘ay bind vorbows magina tui" Borfoa bam pus. lmpo Zowe ou Wveruria Am whut 88 ‘marie thcusom un” par, "69 poo. bicilea i “gar a0 ce si! war, oo v8 vont? z El 9) ature! ne pernim tot! deo- et plc ‘proczoesd Mihai = ingropeté ino. coliba iu, adnug’ Sarda. Gu ajutoral fal Su fan ‘eiinete mou Bin oauta 08 untl, Lied, imi ase mulingia. $1 ma aruncase In Seriores ost Intemits erenolope inceaga pea’ anor tis. ferasta opera de mare erutlie. nc ira in rindurile manor ito eu en. Blogralta carturaruul Sin@cunoscute pute date tog fe asin i eae, na. asout = probabl = fa 2 feta ‘it si 2 mort satulSinea rnoembrie 1816, Data nasteri exe de Sci in mame se {uraruli In pivot. impejuracir ELE'O sta’ ure vars post despre un calator ‘sbosi, pris Sto porta gosagloy,tngaun ear Desai conineat ese 38 de" volun Manukerse ale Hrorici romano purtate de cata stow pict fe autertaie ausro-engae amas fara'ne un sprit cs Sea eal Adapost la" migte fost eleva a ronnie a Nronea jor, a fst tis gentry prima oar@. falas i ION MUNTEANU alts, completeaza_ Mins “W ‘tor Sultan af meu i-a scos © Bupa care Lam cata po ing norulMarsea. ‘La propretéreass, = $1 apo! pe. Lied. = Amaunet. = Pavel nea condus. aici. = Tu injetegy, Mazel? "face unu in oer Nimic, dar gortatvul ora int evar in maging uta, 2c col ‘bare, 2.90. num) Maio iat magina Tui Burloa? Cire 1 ‘acolo? PIS gir rice Sandu ardtind. spre Tred, dar Trica pare gata 2a lgine. So\uita fa aparatul 319 mina offers ‘Nu ou loam pus = Cais’! izbucneste Sandu. Cum nu Kal pus tu? * Aaal e tot ce poate spune Trick A ramas prostit iragindureo. de nas, ‘Ce 0? Trica ce cu tine? Da. Radule, Da. spune! = Radule, gopleste cit poate ia Incot Trick. Nr seue vreau 2d spun nue... nur) aparatul po care am pres Va wma) Fisul se numéra printre cel mai fatomici insolitort al omului de a inceputurile enistentei sale Inula ris de bucurie incalzin- bse la razele Soarelui, priming pnersasele daruri ale fatuil. $i iis tind nteligenta si forta crea are au aja avin un man, si depaseasca un cbsta- | Gaya mai aproape de noi, in pile istoriel, Omu a inceput si p citareasca sige sine, obser. fusi nu doar insusiile, oh si file, Atunci a invalat $a rid fe slaiciunle sale. Era 0 21 mare ful i dobindise toate traszturile iow care Ta din el prietenul wstiu.nedespartit Asal este exprésia freasca ¢ yuri de a tral, a superioritati prale a Omulu fala de orice tiv! aspirator se nobile feta isul exprima in chipul rai hotart condamnarea a te este nefiresc, depasit “Oanenii au descoperit inca din ichtate virtuile morale. ale ul. Rident castigat mores spunea ti oeleain ul Infrumuseeazé purtarile o2- le, t-dezbara de rau. Fisul insoteste poporul nostra de [a nagierea sa, El baju ' parcurga cu sufietul nealte- a ingi voacuri de resirigte. Prin pu nepiritoareiintrupari a ha- lui popular care este Bacall. ro- ni au vestejitracilele viell de inicara, purtarile criticable de fel. Acelasi tel inait urma- in-comedille lor autor iustii Wasile Alecsandn, marele Cara- e. Victor ton Popa, Mihail Se- asian, Aurel Saranga sau. in at- din versurile or, Doel Ga Emi- su Tudor Arghezt, G..Topi- iu, Cincinat Pavelescu, Marcel uh mult alti. Aisil fi insoleste pe oionieri in ulte din activitatie tor, pe sce- brigazilor artistice’ scolare, $112 ssemator”. Braj la bral ci ja buna, ei dav asalt notelor 51 mediocrtafit, fac 38s ieze fanfaronada si egoismy, finghingimfarea i lenea. In libere, ¢ carte vesela, un ‘moristic, 0 epigrama, art ii ajuté S@ guste o bineme- 8. odihna Desigur, seinzatia. reconfortanta fipse do gr, chipul surizator meaza. apanajul celui care $i-a datoria, care nu are. ai re ici dezertarea in fata grev ilo, nici eschivarea de ta efoy. colectiv, nici 0 concesie facut iil. nici 0 jumatate de_mé- in atingerea parametilor sai jim de callate in tot ceva ce prinde. Buta dispozitie, voiosia_tor- eazh cartea de vizita a omulul eo HORIA ARAMA CU PROF. UNIV. URSULA $CHIOPU DESPRE RISUL COPIILOR — Ce spun despre ris camenit de stiinta? ‘—'Foarte multe. Filozotul francez Henii Bergson a identti- Cat peste 80 de felur! de a rise. lar in 1976, 'a Cardif, in Anglia, $8 desfasurat un congres inter: national dedicat psinologie! Sului, ‘modulul to cave se mani- esti umorul in diferite culturi Inca din aniichitatea greaca, 1 lozofii au Incercat sa defineasca profioasd manifestare eile au incurajat isu! ib ‘parat. Un personaj din comedia Iu) Moliére. ,.Burghezul genti- ic al volo ‘dar fa risut"? — Zimbetul infloreste pe. fata copilutui a trel-patru sdptamini de la nastere. La sase luni apare $/ risul, somo al incintarii in t ‘nei jucarii, a unei papus! hazlii La frei ani, copilul. sesizeaza multe situatii ridicole. Catre Gincl-sase ani, risul devine se Tectiv: copilul’ descoper ierar- ia tucrurior, distinge siuatille In care se ‘ide de cele in are risul e deplasat. ACum sul apare frecvent insoind jocul $i ‘= Cum rid_pionierit? La virsta acostora, risul cu- noaste. nuantarimarcate. Este porioada’ in care 22 consoll- Geaza discerngmintul moral. RI- Sul copilutul de 10-73 an! posto fi aprobator sau reprobator, iro io, moralizstor ete. Atunci cind intr-un- colectiv domnese isu, Vola buns, inseamn’ cd avem de-a face Cu un detazament sau © grupa de prieteni. Copiil rid sf trebuie. i i neste, lo da sand- MARTISOARE Detlgaren sets aren face prin inverpretrea fcr usta din’ ca ‘tte i prin introducer initale! casi {lai ala In lsu respect a eaeu Is, entry siguama dezegani, atawuram defntile cuvintlor cuprinse tn gril ORIZONTAL: 1) A oferi un cadou. 2) ‘Apel pe fie? 3) Lu insta. 4) cep la ianuafe. 3) Prnese martreare VERTICAL: 1) 1 Marte 1984 AAproape alb! Nadelcu Fi rmacica ymuridul de mirisor semifick Sinkeates yt frurmaeeea (lem). 3) Un dar de" pret (Bl) Cind cineva il scoate cin sarte sau, mal exact. este pe punctul sai Scoata cin ilo_un (pristen al red ae 0 vorba, 58 fi" serio cinch mi ute Mi ae pare. formula portock ‘ecomandabila, corcentind (n sine oul volume de. maxime, cugetar ‘torteme. In diverse improjurar inch minute” de seroziale pot en: pledica “daunele. supertictaltai hnult mal numoroase $1 mai telus dock no pute iochipul totus mma. gindese eB, alstun de aceasta ge, SO cin nei minute™. Cu. genial lot, cool Su weepoperito pamil..€! > spun Simply, infeun cuvint: .Plua"T” Gea fo ineeamna fie cd ‘sa ingrosat gluma, fe es ea nu ral are hae Po urma formula Se ulté. Unit o ve: fuperensa, despre acezila ‘se spute MIRCEA SANTIMBREANU fends ce Az: oe wn LA CEREREA CITITORILOR © nous editle a Concursulul Almanah_.Cutezato Le sugestia unui mare numér de cititori, redactia lanseaza 0 noua editie a concursului. lata Intrebarile, al caror rspuns se fla In paginile Almanahului ,Cutezstorit" 1984: 1) Prima.romanea recordman’ mondial in aviatie a fost 0 pa- ragutista Care e numele 2) Textele antice vorbesc despre un continent care ar fi pie- rit In mare. Despfe ce continent este vorba? '3) Cel_mai mare tunel submarin din lume se afla In con- strueti 0 fara? 44) 0 frumoasé nuvela apare — ih exclusivitate — in paginile almananulul nostru. Cine sint eroll ef? '5) In povestirea desenata ,Misiune urgenta este vorba des- pre’o inveniie, Care? ‘Cele mai bune réspunsuri primite ta redactie vor ti premiate. Succes! PATRU ACTORI DE COMEDIE pci ncaa atl one be Geuphuccovenarae| (eg ulate pe care trebuie = le cepa- fim. 3), peste toate, ne fac. m Simpatiit aeat simbotul <8 va mereu pe buze. Soareie tart noastre fre nevoie sa fie intimpinat Ge gtd my Sina inter vont AV ton in ition, la a face tal n't recat ga tae’ giume | Dolna Tureane VERBUL A RIDE 2ctetsncite 3 Se $s can Umar ar eareebue’ fie mai | CP, arom, geomet sau ayers Insoamnd pontru_dum: 8 ou rid adeseotl Impreuné cu stent contrlat Se poste sae ce ci- | Mai sint ii! care Incr os Ft a ae fewer eceste be coniporta unt, | cu foate ca Sintom fn milooul f eavortra ia? ofingebam be copia teary Saupe. Ml My a lite Ttia "Popescu" in sete. ta pete duaner Gfiyciuhas epee Sout | "nt ‘pauza unui spectacol al Teatru- tot felul de intimplari cu haz, ei Cau"“mi Nonitome ‘9 rautéclon fide domacie Be SMa Gece ce m+ Stns Stt'ctieawes ee | CIND SEMAFOARE! Siia"goure party 0 clipe mune impreundl ‘haus ima vote Seo om an Searatc& uneort co- Sores ae brie — Risul este o atitudine fata deo anumita realtate strimba Un om, 0 situatie devin comice Inseamna cd ceva nu este tocmal ‘pentru ca se cred extra- in regula. Copili nu te cred si rid inareatuncl_cind nu sint de tine, actor, tocmal cin. spu trun asifel de moment ¢ im- ceva. grav, serios. Liviu Ciulel tid Ie teatru 31 cind nu tre- comical . Intro 2i cineva mi-a epus: ,Oame- fil au nevole sa rida Atunch mam, Sint foarte important. pio $8'mu rial Coe ere. acca iemeen on ete Sad a _ shar pe scend cum se naste “Hamlet”. La un spectacol cu mute ch nici pot enumerate ult HUmTagece cnokespesroands Wiss aces we ¢ uurtenare Se |e oamenii au revole de bu- e's umplut sala cu copl. Vola loge care Come respunce aces $a Sbeotre cuca coh mcd iz Es ten oar, Aeoto Anu tel nevoi $1 de aceea joc cu pla yreo scena tragic’. Aceasta ar fi devine un fenomen social, o mate- mo jn Pend tragICe, Acees e Aige flalzare a constitel de sine, a con- cera hgh oa sae hg i Shinjel de colectiitats hitos. Risul corecteaza. Copiil 0 pentru ca, pe Tinga atites roluri mai lasat ceva: Fisul. Nici o durere Eom cu Bet ¢ tre wad ont eric na cow coolant oopal tc Be oa Soot un ol at ens totoar Segond ied Mek ceeeer a ia oe Bees cron of rtkd eercbiae, le vorbe Coe ee fatfel ca risul sa fo poritiy, 38° — Te. invidiez,_lurio Da Gasta eu Yocul, rometou_no-2 Tiubine Am corctateto dew. fe caro’ inorpretesi pb gi un fu poate faba fara Fs st once | MAL YORI, p HS sco? priviod gazete rieton. al Copii. Age 38 IAesma ete prin reagio match a | 5 ats "Salad toc. ‘Somator" Beso iru spectacel pen- MO tamdcuitor. | in ehoate pam alt _ ae a eer. dum- tru. copii. un tenis ” “| Citi rar trebui.. sé taca! rneavoastr’. preterat Dem, Radulescu. Este ex- MIHAI MALAINARE ane, ciogoms taordinar! La prima replica ros ti de el eu rll cu hohote. Prin best prin frazare, comic hi se fevaish in cascade Cum sé nu mratumim pentru sul pe care Me darueste cua piacere — Gi lJoacs mereu cu o iota pilcere? in culise apare 1URIE DARIE. Aes Mi MGMLESE, Sete, mora rai OI ZT: Repl de Prot tance E00 OT ee lee edb te aa te Chisum eat Ce ee tne Sa ihe ale Be pe ates tind pe cer re N36—137. Telex 11 728 Bocurest. 7 asi aeesie: fescu in focul nostra. "hu stiu! Pot sa{l spun insa Matcrisele public ar sete ner 4106 12 pag 0 ho tee : PULU MANU SANDU ALEXANDRU