Sunteți pe pagina 1din 10

• NUL XV, No.

5288

10 PAGINI 5 LEI

MI.rourl

.. Na._rl.

194•

Dlreclor

:PAMFIL SEICARU
SJ AOMINI5THATIA Ihl •• de e e Nr. 6
UUI ft ..... O,4.JllfIL.a

REDALl'IA ~Ir.d.

::::::~.t.1
INfll.vai Itd'_,II

ftd'lIOII.".lIn~
.... ,..1,.

....

~":II ~'le:~~-:::: ~ ::::


,,0'" ...,.

e..,..~ *'
O\1wiI O4nl'

1.I1'.JJ

alt... .. ••• dJ.'1 ld, P.roprl ... .r : . .. Cur.nluIN


Tr1bWIIJw 1:'1IU potlall

rro~ae'.

". '.r•••"CI o..t........ ... .... .....


S. A. R.

10M., .,.bUttL ' II....... ,,,

Ln. t ..... ,,, t1

m"".

dLrtctle1 :A.bDnametJw
I

nO",
t Qual

ReIlm'Ul plltlll

J.rI

rasUtut'l

ctlN-\

tr1!lluN no Id II o.rticut6to. daul


lUte let IUItW

~ubU~Ij1UOf No. tTI/_ crurneru c:olltM1D iI!Ilf'DIII P. T. T. N"o. 1111,1"11111 1200 1-' 1 .... hlld ., W 1 mil

cIacI

ocupat

Orasu] caucazian

COMUNICATUL

,OFIC'IAL

de for'ele germane,n

Alaglr,

GERM~N

Un an de munca romaneasca
ft

provlne
!QJ.G'

•.

••le desrobile
UIC8·pre3eninle18C onslllulUl de mIOl~lrl. la Tornnl Recun03l1n'el desrOblrll dela Cnl~lDaU
MaJESTAT.,.

;-_.

-.

Succesele avlatle. romAne. - GrUDe inamice lncercuite 51nimlcite


In Slalingrlil_d. bolfo.vidi au tQRERLTN 1. (Radof)' ~ pe:.ft ca-rUr-- atoC'J:ihd Q£'l·"UIfi. N!~l'Mroo.sfl~ CUi'!'UPi rW Ie.n&.d~.l t"'uE'h1't'f"Ulu.!. Ina1tul dt llpi1 ojl!'rc4U b.o~~i(:l~or tot Clt4i~~ ctIUit oolli ..~a;cwi do UiUf'afe. ('QJl\Uldament .1 !ol1tlot !ll.rm.atc! IIV- ht:lu diBJm.I~l1". re!nofnduafl opdratt(l. .sud de om., (:0 5Pri.jLDUJ lrUJ'Ie f:'Cm'<lDlN: dc ft"e 'Un 'PJHl! p~ cl!14IQ.U. bl1ndatlJo. AJacurile nu au PI" i n I u p to gt"'e le, d3 rUn.E'W"L ~ol:l~L'.di att aru nC4t , hlo nid-Ull PUDt1 la. po1iliUa ri lfj'.·u fncununa,te de SUC~~~I ~'~;~r:n:~~!~ de :apln.reo, ~iit\l::,uoase p~ntr-u. cucenrea po:utu .. '!ltlc lU'et'1fI.(I:n41 dot bb:rnh.a:f'dam .... Lt In mllM -piC!rdm

Solemnitatea, deschiderii expozitiilor dela Chi~inau ~i Cernautl


"'.·1, .....
ofldw.ti: 011 E:.p,ozl.L.l :c .... c:tlirlL S.,b6JU. a\l 10.' dDII'U. !;u laaUa '.1. a: Mcz1.. Ul,lIoeu LCif R.",.I. It.gtaa Mama £I.lIIil " Clil mCII.m.btUOr GU; ... llIulw ID Plol.I(lr Ml'r:laJ Ao,. Qd·.l1t.dm. " d. M~'~ :DlfjlClmI;J'tLe. .Itrolllao ,I d_llI ,I Dd~

,I

[uvantul ro~fit~e ~. ~rofe~or Mi~ai Antone~tn,

~~::~i,tcdf:;e ..~i~~tl'dc

t~QI(u.ri pentru. bol~vi(.t. lor de c3temate del. p:.caJ. nOl"'d do eetea fct"uUi ee doce spre Tuapse, infa"" tePin .. Iu,ptat r"lr..i depar ... to! prin difi~Hul lercH; BERLIN, 2. (Rodor). mu nlos. Par,i al" f e- La StalingM>d, h.ptele lor inLlmice Iili.l fosl incer- corp la corp au continuat cuite $i nimicitet iar" mui $i ieri. multe contraartacurj stlr-o. Dppa ~nrilc p..imite plii .. bite. na acum 18 i.,atlul co .. La "" ot de T at;>· n1i1ndamenl al fortelur lCul nostru plin de' 8,'II',D'nt, armate gD'J"'mane, tr-upete dat in cete ma'i grelc COil- germ aile de foe. 3 u mai di'iuni de leren, ;;:II lM"'un- nin-,iait cateva pOiEi1ii de cat in;apoi pe inamicu. in.. lupta al,e bol~evicilol!'. ed', Itt' dorjit peste numeroase

Gr'

.....,Ii,

CUl"Suri

de apj.

CI£Ct=f'IT~

VO~gQ, oIL. J;fru! mtJfre lLlptl!!'_ hlDml-Cid )1Lo01'I;It,H I'lIL~ Ora$u[ Alagir LII fast ellC 1'!1' it, prin :ac:e_as.l:a tiintl W'Il.'!ill"lol'IJ:e -hI "oi!,:i.s!oi( pr15;pd!rte- nUll! t. oJl dlJ, (:I'f.sll"Uf ~J:!nluri Itg4!~ 'ih.lrt greMdt dol!' barata importania $oSJea 'I"01I.!:e: Gpln1tonloJ" J:!dapo,dtolN, I!'tC', oiota oftjToatiJ pra-,1(I.3iig, c1. lost t"ltM~Ui7 tniUtar5 din Dsieti3. A.. rind. PioFl.e'rii ""matH t,ln eobOT'iC Pi!' hl.ci'l 1i-'IUI d~ eihl~ P";I\ CrHf' trfdviatia a sprijip-it lupte1~ pMI'l"i£ ne~$Ir'i pr4,.Ut de peste l.IJ mlcl.ll 'Jl tTfmHto: nOilJl't~G' l'ndb-fnfrl armatei teres-tre, ata- de. met", flit .a_m1(,'~ "tol€' CI'\l.Jd:CUf. ill o~ au lost ta;.a.14 c1!: lo-tfCle Ii'~"'C'U-rajul tor. cand cantonamcnle de 1I:TI/1)oC de brJNJ p"(1"].j :II lfmilu ll1fiU. mene f,l1'YL'1 tpupe :!I;i insmlatii de cale ht'rala ate ora$ului Ord .. jonikiil'c~

di,.

c:"rti~11 m.l.tncr.lo'L!!:s~

"M

p,apa.ttH. cere dun!' 'P41lfl IJ:!

In.pmit't', :p!'~It'

-.,.-----.'

-r .. -_-"

rJa
nI'

iuu'"lC'fit ""1,rij;,.Ue uP t eva t(I"'~w·j. L{J.. "fwcl


U)"UOtI' •• 'iO

,Iat gre!, 'lout atae",.·i c-lidelleii


1I'l~

RUt'

f/f»

tfl{·hiU,·/td,

~ mare unitate romaDm[~ In~l~ w


:Ih bltl!lUlft dln ~I. mini d.~'11 eretee Iup~
::"

cut
II"
f"~'~

deboree.
11'

(Uti

't).1J}U

ffJrrl

;;!c-et'~

de

1a Sud de Sfaliograd, respiugand

l~~ariire
Dc aeeea, sUn~.II
IltC!,tu.i TurD.

.uCH'''ti'Y

puteruice atacuri bolseviee


l)!I~n
aU:,

'UtJ,f·;
106'
tller'ii
~ll'Ul

,-,uu'

DOH,;'f.

'ua'

.!lcllfuud"t<p.~

(It:·

a etmrcare

cmlUlii~ nu~ltp t.m.'i~


(fli f) CII'JliI')a nV';I",rtflr' ,:,i 1uulle A.'U"~

a lo~
"'tUft

lle l)ri:;:OJlit!,·i. til

A"ioal"~ romane de lup'~ aU bomiJrdat ell e'ttct cai ff!..t"'atein seelorul Donului.
1.;&

;~nrr':.~~:;':"f~Dt~.d~'f\~":~~ tI:~
iotdlr[(1!! i!iil parUdPli ElumiLl tJru~lIti. CtlTl!lu\ic:av.le"'~ r;l1:bOludoftd~ C'U

re se due penlN dlJrtnlJ:lf'tb ,.Is":mu]gf, L. Stillo]lnparJ;, III prd\lUniJ'Itn.I. In iioc~lo('

~n~n

iJ~:I:~f~n~~~~:::. :~ ~

ee., 111 a:l.. -e bl>1,~. oallfc.l~ ndire!~,

'''''1''''''''<O''''!'''''''.''

!"'!' , ••••

I:II,P('

cinsHre aJ Nt.Malui hcr- ti'tiIi.Dtl.llui s'tilnOfeSC , 111001' vilh)['1I1ul.

In..

sa~b~i

dcs:robiie.

C:I UD

"e~n ~nin:g. al 'f,.i ill dreptu-

de rena.n~tin~6 pentru oll5tea DQQstl'i, este ptptru GU\'UtUll '.firl.i prU~j de miirturi5ire. a G't,iil~
t:itudinw pl!'.nlru At-ela (!Me ne.--a

P'cin
Dei, nol

pr~=\!~or:~~f~~' N*lc1k de t!I~

llIt1rd.~etliL d~ Lh'TIl au 6.( Srq a,1.t.ur-! ,oti&lc! ale Inillmlcwul_ III. ,lj!tlIO:loTe:~1tCII:DI-ra.!"I 1I~'t"dJC lieU· ' 'io'itiLtli! d.t. PII'lrDLr 1(1 110 U"l:Li)4:l&r. .lor:5OCl dll'1 .m'b~l!:l 'Illr,l. Co"ih.at,,~uri ale '1"iIPf!14r I~rm.1'16-H4IU~e 11.'1;l4'!ClOorul DOI"d]c '101 fton. 11111111 iIcl.& EI Al.a01l'!ln au lus\ «I~U~

l~ vinJtor"H dot' M~H'L\If'. i!opuntllJ. in ulUmel1t CQmuhlcaLe. eLI. ~t!11f' mill rn-..ri lsI.! tl i! I!omlJ'tJ. II: om!bd, :Irati l-n_ d oejllou" cli tol 1J11Ll.iiI pn:1ulu.c1 (I '&Il~n':i !fl lIil 31J'Ph~ ,PlI!nb-u dr~pltJl 'liU_ 1ft lUl'1eloc in\'t.~UNL.tlf' I\ln Jo._ ruI Nito'tHn~h.li tl Llf: pe :tl'rbllr 31("dlli' lrum~ OQ;f de mu"~. '\'l,ni._ IOol'n DG!Jlrl .. u Iup,",f ~v .(Ie'lia,~ dlir_ u 1'I[1';t.1~ ~J, linLnC'iJ!d In:tl~l Sn.am[r:1,:I'L ~:;~~~ J:{~~~, :~;I.~6~~~~~lJil:. ll:tti'1l,_(UI i_ll IInI!Je,. DOPll'tI t'1IJ"~ a. "11~, a{lon de lIetllt' "'~kl.ttll.tjo:LII'!I vrl;!;~o.ru.

'Z'rollul lwatlr-e "Hitler ~i -pentru wldlll'-1l I1:U'mM dcrrobltCl'ILn', aeodora c:a,n, au ~tiut care :iL mt'Lril p~ plmiintul Basad Sr. jutIca."id pent:ru .ILl ~dA Nea_ r.llbiei 'DOGstre, .. lIturi di!: O'St~ mu1u.j onoaru ,1 p~6.DhlJu_i .".... romin I m1inH( nbt'rhte.~ j\·u . C8tC J'i"intre uql ~SIRE. dl.r. (fcC' ... ·~ t lo~ "t:I Z.tdir:l!!:JI. ,I ein.sI'Uf'!!' ~,Jtui Tum •• IU/I/ele diu ,flli.
[lU

lJr-col:en~a 't\taj~ll_ij vedttn. iothi'!l,,~a 0 {ftC rHl:IJJ:Itoi.

VoutI'&:! ajut.al, Ilomind Cl'1JociDd~ [mpbtripa c:al:'lI! va bQl:;;cvbmuJuf, pmlru A.do.u

iG5.-emnt'udi
.0

la

'plaid f.lIiTl

:srimplll lnchinate "l,Ifl~t 'P rarA ~u"

Jlarp~(llul
4'lItC

Ras,u·ulji(·i. aci.

'IlOflstrP ;JU

(lcst'obit'ii

"i.nt,

t:

~~"i'~

!~r~~\ ~~e~nI:~~~~~~t:~~~:~I~ ~1~1 :~III::'::ir~fl~~:~~1~ril~:1'1~,:I~:e ~~ [:~ :!~:.I~r:.a:~'ilmpO:::it. ~!:i'1U:; C:H~front, uargf, lup'~1111 al m
de: a.tUlulol! 'Iole rou.~ t'unurl prln. 111,11turJi

.\1 rO$'I'UlWI~ la I.le~ !l:t bombe 1.1:1 pUll, A~ ;~:~.tt d=~:::;' ~(I:~tt~ .~~
NUfI'It-

jnlmjtu,!lli.

I) de P'!IUD e;l'(llc:~,ml Mal 'fill1ln

.t.~

I~ I~U. olb:l'LI.

:~ltor~"Ij)I~~,!I::'::d::b.\e
nLl'1!

11\t4!:ft'lna_ de dell.

.iJd d~

SlllUnlnrJ~~]~evl~n. B

lup!.i

II]

~dl)rl.ll.

Accst iI'un 1!'!!\lo ,fatui bl1:tlnchwlliml.-c tie- C"(>lli,~tn lor uadi~ii m(llldDnn~ll. .1Iar<",(dfd-,ti. un cdc 'l}O· \"'o;e1;'oz:ii nO:~Ui drut~'I.I,} lupt~le Irl(.lit ~;;_.i_ ftrefn~H liar (alii lor ~CDt.ru eruCt ~I d:rt-:_(.I-l,le. :J.i· fll? (:J"C'fliutii '~'e'ude ,.i1-l rnnd duEt~ fl«alf't ~y'pll 0 1C!tr'lI!!H~ uJim, P~'i1iArl,alflra,·ea. 0001., opOa 110f'urtit'(l (Ie ,lucw Att'... !.'ate II dill plmGnhliui (lf~'I{Irlc till {flllt de gCU(!t\101do''ti rt'Jl! mill m.aft I'o.rii~ (i(wltl I1ft1nt pe- o,art1 ~(oI!ohrn Vodl. J,Uit.ILI il i..:!-bunt ,s,?, t'ct.lecc "P(J~

:n~il.;c::':lI!u~~~'.
bAtVill
(J

Col

.,.,,1

~iI

b~dcri.,

,'l~,anC!. brHlIonlc:Co O~ .. 11 pili'll I. U ~tombrh' .... dllt!a b:rU,'_vl<!i a pludllt UG n'(qa Gr., dlEllr,. eue 1.1 de!Ulu'P"- rttec]U-Ir... p.~l ,.1 1JI Af'rI~oI!l dlr Sotel. la a~~1 Urnp, nol am p'~'du, !ill: \111 ;n'lo_'~, 1a lllojlob (!olio,,", ~l ..r~l Brltlllt'l]l.

~~:;:{::!ft'~l'~~ r.. d;o:fl '~~!~td~\;: ~o~~~ -:::1 .~!;~~!.,z -;,.;';U .~~;~~;O d!~
Im,po'rtanJa strateglca a ora,ulul Alagir
mJ.,ll;lt gctfl'L"'n 'b~, fI:i~nilf. In HIl111o!!.ni);iI4lt'e.

::'::11 LliuIIIJ~~~~ ~~: ~=tlU &I"t I.. IIli1a. ot'..I1\ Ifl 1.. nord, In 'Or\l; mard ul\ltlU rQlDiln~ll., t'I AU a~, ire' aUC! .fi i.rl!'l nUoPIf bO~etDth.'t'. dUp!lo l"atl prcll1.lrt till ..rm~_ :IIt. Din tN-ie atal."Llrlh!. lor ~ Ut.l'lt, u,r:I. ,"""'I\Jr.t, Mlt("l.lIert!ll:!1 "I br .. ~dttI, ~t.t~JI1,

~J11 ~~. ~ .tIC.-::11iI

dJDt:u. ,n D9mn ~I euDo~'i'!lllil pl"Dtftl


T\i!'des,p:5ttitol!l
ti0a5tft',

18

""Ift:'dl(J

dtl-a na t.Qnal~ ,,1 11:."t!'H'!IU'

,ka

~i llllil, u1"\\\lm ,datu] lui. ~t@rll1'Vodl al ~r[}ldo... sp 'ItJ 1c.r!:!iI;HHCa lui din Z5 1l'In pre.lll 'II~Drt'l U'i!i. Ild.n'ptlli PrinlUo.r' FuZ'opoei :
pr(JPGlWLlnd'l!'l If.!

p~iliUa

....

~""'-----

mUnlca\U~ui

de.

:~lul:~III~J~i.f:'~f!LS~:~H :I~ mlnlYl. I. ~1"t!TC'1.30 .l dupri ct'! olU flUt lnl44ft1t~rLi\1 dl' d. ItMral Vo!rule!I.fU 11l,l,,'t!mato,1.Il DlJ,lI.ra'blcl .u pIeIIpfIl! Ca.INral .. Cb~nI\L.i\l •• undj:!

LUtil'

HI.'

=~:'~4 Ilo~fiHtll pc cnre Tr(utul c4dlll!'t1 _ l)voMrlCZl'li JI!''l't'4.t4 ..n.e dill!' I-a. iuclliuatwo lui • 010. [:tllO _ toaiJI (Tqt"ulfo~ec Cf Sl, Sire~ Ulf edt! pc dofi. h1. prlntrc1di .. • ~(~",t pnntdnt ou&- 1'u~d -"0~i (1"1:;1 lrgi.rn.lfthd ,di (Jot (Iced'- (,ct"fa CW'(" "ie

n,itr~;~

t':~~~:~~~,t~; ...

dC8J"obil:otLrC' ,,,I priu striltla"tltt lui. DIU(cei«. in potu'lll Tur tlulr.i Ct,u'C {!'stc..o tI1CI';'I(t~ I·V P(!ItC"~1 I.U(u·.f:!',alul no~"·u: l)t"l":!leuf,{l ~ll{(Je8ef:1tii f"(;Iof,18b·,a' n taH. Sire. ca, /("icuhl mih·t-ut'ie d41' :t"(1'Cu~
a

IU ulul 'IrL

-uost1"'u.... priu

hrprl!:~-I

f_ILI (:Ii u.d.1II pi,edkiJor rome (rt'le PW;1f' In ca~1D ru pril~jLLL tI"KII!.I'H pN'l.1!!' .Denumilr'rate tO~Dte Eldln-t,j CII ri!. XI \'lI:na in Teroek. ear" e-ur, foarte u.jtW\l. ti ale (il'01' O\.luTi I;uht nbru,tC', Iruptlt: ~ecnune au plt'lll il.-~i (,l,Inli('iuof:! "n~lD\'attu lor 'n l'C'if,iunea 1"ihl"li 1. :iud-lt'St de

1,)(f.9. 5.(C)

r~n::!"~Nrlli:'!~-:J~~I,!J.

(Cou'Nuu{u'c

iu

prig.

: ~(I)

N'.lGH.::~

Itrmani iii POtU' 1~ t':n.·lUotIII puor.I",)" "cesaR' p~tr:u \.rMCI.n~:rIiuraniledei Ji • IInnelor gf'C'1~.?tl1eile ea~ pete cle pod: ...U (od t3(Hn.t' formind mad fronlUori dt _I'A(;. a..st[el eI iniunkul ('lIIor!!! \uplrli t'l.1. 1'1dirjifio Ii pullet 11' n~:Lrum .... dl!:~ &U :::: u.pql .1 m .. i mull.,. lun- \
Ie '.::

M~uLlC1l

D('obo!Oii:i

II

p\on.~NUor

pop.,ie ~~::,:~:lt~~:III~~!;r
c~:rI': d~ 5000 de 1iK'uiiort Cu AI.&i r • dizu I in m r.inUt
un PUn:Lt d!' m,"'~
~rLPl

IrNmADIIor

hna
L:'LJ(:f'7l-

..=~-v~n~:~~:~:~I,iI,., ,N AC"I'~Cw.onL, J" frJtr-f'r~lll roU'dtit1


....... 'm\

,.,.

dflt c.II ~.

=.~~n:':.~~CHJ~:~:.O~~~
,,'wn.
r;dl~r-

()1ct1.ed, t1"'" IJOllb,M

"(Slrr ",14 l\"ll1~ -rt'(,I(lffi I. l.GrvltiJ "


II-

ret! t:DU.r.:aW'tll,
-" Itunr

~
....

tU tr."",

r;
..

Ie ~ U 'Dt
M~

:1: p;..q A;~~I~::;


~o.t8rr pr-«J.P1I· fA tn mfPorui

..
.."

.0""

O. MU~Al

ADlun.1HW

lD ins-pre, le pol.' 11D l~r"n j'4"li C.pl ... loI. (S. M. P.).

de .",ka,ke

diD.

w .. um'" T

D_blrU".

D.

pcu"

MilIIi A",_

liDllulu-ti CU ...._ •

elO .....

,,1).

noul oumlrl de orolBSOri Suollnllori


in invatamantul muncitoresc
:ni.pt.II\t~. ee data dIS I l~ ta ~edrol. $ o:ra\e 16 au,nurU-c- f1ro:l'OI~e'lct ~-

""

pra!~ ~ ~nt~

6'." 1~

unnA~,QOo1"l1.o n'lML..... d.

"""'"" No,~ B,_,", (umlI<i _olJ) fl RflnInlctrl_';;_

,,"

TI~,,,

M:n1I,3

NO&mbrl" 1942 C.ALENDAR

DAC1~: .,slpilA OlA.N'& ,.lUiI.iI

ni~':;

tllll'lJI"',

d'~

krlfl.a",

1"tlll''II&1 JIlnY! ... .,.,

_.I.. ~l,tdll".n. de PittllWl. U·.~r.. rI. t'J\Imlinl -SC' tt.~~iI:! ~ pli)l.U,vr· 1II -4 el't! r:h!: P:1I:1ctr. \~rtn.'I. Cor'o.I(tn. Obtrmt" ~ fI-~tf' t:U!pnn~_ 50 I) ore p,:111~ $".Un,UieoJ:. pUnltO'r

to'"r. 1 1_ I" ., ,,,"U) • .. Rop~'lO:U Rem~ .. ~e


BltA$OV

OP".I !_I, M'U.~ At:h ... lM. ;1;111. 'OAT.I ·IH. lb"bul_ .PROT': &lI!Itth.ll ,. Q-Q.Ull ~b:,

e~!,;o;rB~I!I.r~Ufjl". hi_mat,"

e ,,P~l2tu 41!J ~1~"".

JI:IJ'"iLII
mil"

TEATR;E.

;tg~r:f~°:.k'::.~ll~l~'!~I'11i:\ .. j!~ ~
11.~1 O~RlAr ..VI.u ....... 1'IIr!l.7 U.E:,t.lu"'~: ..Ojllm.~TI! .) nulf', Jel1"tUl lZt\ANbA: ..,Q~IIU! ID ItIU,_"j JIltf1[_ .. 1 L1A=,..nqlo~I'Ii""'.Jliiftl.llll IU;'RCO~·J~ ..AP I.e ~u"t jllh:i' ....
rllTh ... MAliNAt ~1t!ttr'1ilJ d~l~ b

HlmkKu

~~~r!ta.::~; ~w;:l~

wplJriHor

dip 9C1I:'J.o1D.h!. Rl\tm.Dn!li d.tt: liunf' ,V~tlt'rI d.IJPIl. ~jQ.aJl, JI,3fJ--.LIJ,II6,

[n1:!'"t.

A.41adJru~ onh:!

1f,,1 ]I. N9tn\J:trle Pn!lm.!tt:lNI plicnl

11ll:,BenediJ:'LJr,II~~S2ln"\l~ 'I"'.lpln1tor tD S or.:: ~ti!".q;e ~C!!J.roMk:, A~ 1M No 1MnCif\1C aapUnltol' b a. ere 1:'IlMf~ n~ prof~~ Pr. VIlItt' Vol.nta se tJ\1McJl~ eup\Jmto, Ia 10 "'" ...JI~ e. (Uef-~lIeiro!l1('~)

DO!ll[N1A ntU1BLU:J OAROL I In clc:hd In~bllliit l11\r~Jd domriU Ii. llelellJl ClHol 1, d, p(>tN PIlPo,caL!'1I nIb.. N V. OC'llpn, l' anA dbll. d!!: (Ii'"", d 'flQlul'Cl~ lJ'ltunl , UitLt SIIb domll1.D prlmullJl .tIottr\!. ftq-~_

;;o~:'\I:~~j!\t~~Af'lt!;I;, M&rI.:;.'Ia ;k=tNWl~1:se.... IJI. ~~:=~t5AVOl.lt ,.0 "t~~~J!!m:~~r'"· ~D":)~~A~LI~t..ait~~I'Ila .....lllnllal. ':~ mLt'lNOI .,.5'dq dl.!! S~I]I," It NI . lrltrwl;i~: d-ncl(l M~rtf1A rJ
.,J;:Ieo1I

Vol! \OC' luJ l:lwlt~],

iii".

,.

;s.hl1Ho

O:E'.ERfI.~ RI!oJl.cblD, ~ATlONALa: .. CttiloD Chlrll*"'. ;!,[UJH: ,.mnJII.I. :tIIb"!p"h1'. ~~[OJl'AL: "Dlh!lhal til., JI)~",..ICI"_ CO~OlU)IA: "Oil (1,11) lie. Lrtltbl" 'to i'tt'OSTlttH .. Bll"b;i,lu .....
Tl.IU'I .I1I-!I

dllmJllta .....

S41d.6iia" lUi
1:1\1,

~~I:ritt'u~:Jf~tlvf~.;t~i!II~~C~ I.
~,

~~:!ilc;.:~n;:c:~:J~~~i,~~~ ~:~~~s"8::..;:; b~~ar~l:'rt:!q'~l)ut~


ftnlMlellftlJo, G. D~. C. Mot1un. I$. Rolb~ It.. cseOrftJi.'·_ ,~

M1hailovlo1.

Can.

Ollnl.

~JU:'ljCA. ~I I.i i!!{lNA~

,J

.... , hi".

panLiI. Y.:I~4:l Cll. Jf!1I..J' If-I!"". :\1;OD81o: ..'l"Ul:lla.,


JIII"lI,Ill

nsa.

Bl'ltlHdI

..

TARGOVI$TE

~rHOr

AmrCl1W5ClJ "NlleclaeV,
'4

ln~""ltA, Popl"5cu

se nu~te .nI.p'UnY.'or 1a 1t1 orr. ~,,~ft ore PDJ1ca Ut.tM.rA.


N' lIUIDef\~ pl'l)f~ ~

rtl.lnltor b

Sistemati·zarea pietei
Amanaiarea
fnconlurala

.:ru13:r
nilJ~ta,
t.jU$IIJ

unal marl ple,elesUve


de e'ftdlr-i of lela Ie

(lANT,f;.tlE VunrA F'rD1'tCUl cltl~,lQlr Vit:nul! 4e lin. ..... ~~~~l~ ~ dallfi ", d~ G¢:IUtI, V... u r.odlt ILJci.I_U~l;t_ D!.l phi., dfl (JC':rhardl S.a'ltp'L:tnll'Ul_ PCta riibr :pl).'\lrl!or f(tmft."r.t~'U ~i!' rG!tloj prlrt. ~mL.aiWl!t'11 d, Vlnvrl 11!1in-, f1II Cltr~ '1 d~~ ~~I '~.n:huLr ... ,C~Jllr '1" VQ. ~11I.~;1 ttIJ~l;IacC Mu.cdM'i .....b d~a ~ ... loul mehl4.Lt .rJ" r~..t\n Do. tal, 'F~~rl. Uhl~ ...tt:IIIt~ 1t"Ptip(i'l.4b!lL D~" d,~I!t'! b~I!II l!llit CotOrt;oQ: V~ I. Olm(!flt. m~.r::~~r~. mhutio!l d~ mtL!o&t r;nrl 1P001~ d-l'tH: N. Brart.tI:'t)mlz: C. MJ..mi, ""£.c:rUi1 ruM.ta. O • ~I d:t~~,i~rLL G ri.nrlngllb.J.L df' I:r:ltt, Ok. A.l.aAISI u >ilL d~:n~I. LiLt,,- pg.. ~ 1:.Un ~1;t":.cl!I(I:S('II, Clt'l1~c iP,JoD~ tllr~ 1'-"* nil .. I iII5Ian.I~l~ IXlvld Inl('q1!IIDI.Clltl1 dt' m:ui C"!lIJU~r;:i!1j ~:d:M~ enre: n 1~(Jnno Gin !lInt Aun-l.!,II.I!IO ~r-~IO:mtd de :ufpflildu

om

i,l-pliigcnin tn Dc'phi'"

CINEMATOGRAFE.
C4!lrntnf

~r::::1~ dr~:~

m~~~l:: ' ~8=r.~

at£XICh .. TarI:;ul NOm.: ..Jllil~rIa. NInO! .. Vb.""f'8it;

~r:~'.t

!-no: •. ;~~tlll O .l:IlIIbullUOr" t'II Ob.r:a. G.ll"m ..I, Liilu J'ltrt ....... Jurnal GQ.U. !\C/LLA~ .>IS-Bit-iII. :'II.ri."' clg. C6atbtt.
C'AJlilTOt..: .,N1:1'U,.tt.rul d •• ~l"'I'IIl"t Jprll.1 rill-ii. TlUANON! ..ClrLo!! II mill. r~.rld I t&
[[I,IL!,", t'1:I '1U", SIl!!Jl,p.~ 11-1(la'l.r;rlrli 80~:I'1!), B:EG"'-L= ~[.gU.lIli (tL...... ~fKIMI1LI!I1" '5"1 jl:lf'CIilll. 1)111 lmIH'I"[QI !t:'IIlIilfll

IJ1

JUhul.

ODl!QS:- ".Jl:tn"a dmkI rll!! da.mnfta; ... r-t""',J"~l pt\crn; .. V1.l. .f'l"pnil-"~. III'I"'UI jI ...

...

II

r~'II'bU .u
...

..tI.J.lInIJ.

J.ilIlld"

jli~ tI R:f'lJtS H.IIeil", J'IU'II .. I J:I. m.1-C"S'lil 1I.t!J,,~U". JIIi'"

vb ..

l"/t.R.L5: ..&llmal
re'i'jJtJ

-!I~:i~I·.

JmmaI

'"

Ill5XI ..!Ulltll! "U~JII''''''. Jq:nr.a:r -'l"I.i~"'Dm: ,..5ptr{h·rl!: aIlPUI",

Jf

J1I_ruJ

t"4!!'''iit~

ij1fbt::l:'T.::: .,m,fCilaU." l' j'lllm..;;t ..


F'~~INj\'r

ell

lflcbd
tlll':lll.L

IHO'ICID

~111~t'r~11~rf:I~~' 1!1'P.mI.JJd~ Stl.mbtltGi

!_L~l:~ ~"~~~' ~: el~~~Hr~~tn:m~11il~?~:~tf~~~I~~b


viitoflreu
i1

'I" N~.mbrU',

;l)

So-

l'IJ·wnie,.{f :1Jc(f.f1 ulu:i jtl'tlu'eipal


l

d~

\1'01" putl!n. dt~dlld(! Sil.mbIi.Ul" or!!l, 18,

"J)IIrfth'l

~I!!

Conferlnje

TI!'•.unll ~iU:U~\!oJll .. L la. C.AI\AOIAL"" .. p\1S 1ft 1"!I'P(:tHJo ¢Omt4!G1 r~ • reliituhll autl):, dNmlllle A. dt! HE.BZ. ••OMVL DE ZAPADA",

AR.PA: ..Ii"oU.I. IorilllIIn-lliial'" hl.r-n.l l.i'~mM.: ..l:'blruJdlfll~bll1.Jlp'lt'''',Ji1J''It Db. ;PAJ,.ASt I'J'GM 1'I!1lE, til Cllln:\ll II!IIituLD1I ifL Jilin.) ,,Bu..m .tt'l'S£liil .,Ca.millN;tll" 0iiI VUI7 'Rltl • u, l"flZOUI ,I nl,IIU P BI"IIA .l'taI011'", JtIif"-til ... jowrAil' 1.'1. Hn"[jJ~1 VOLOA: '1t'.. "IIm.~'·,Jlllnn.I toll.SO: ..sl.13I'1:I(I J:l1I: IAnl .... J[I nllll OMmA! ..PUt"3. lI!otuNllIJ "one'" h....VOr.TA~Dt]~&l: ..Un ru rllftln_-I l"u!sA~ ..A~\",tilI. 4. ,u,e(.l.ntl.'\ Juflllli' ,i *"ylililJ.. VICTORJAt .Fft4cnDh ~I Mu .... J.t'. •• 1 FfL\"'lKL[N.. ..L.cOdllldl.... lllraillL
llIol11.tirilmU JUfU""

.alJ:l.-e

'lt1!'IIIu",

;~~~~..;~~~~"~~:Uw~, I Jam.Jf bj,J /l.lI) .j) 1iI.I1IaD"_ Jana]


I'Iii ... (,ffllCl

rl

...

..

,!Ifill!

.~nllll~ My. Cn"«!K\L PT,LJII. A1tn1'_ d~nll Co ~?Ia. ~~~todON.

In

roJurUe

4.P~If~~m!;L ec:~~lt.,_.t- ~r~at4t1


m~~I:r~U:d::m~~ pdru; ~ •.1D

VI.~n. Mar'.. " fl;tm'!. p"lJl strai'lCG(I POlWlvld

.01'

tp!U't!

tI

f.n,~

NoutaJi asupra
vitaminsl C

tl,lA

Sedlnta intima a Academiei Romane

~'UIIIIJJl
Mar,.

rIe~1JJiJJ

3 Noemb_'. ~941:a

OMUL de MAINE
de, Georgescu Delafras
.-1.bi. ~
avl1'l\'Jrf'&CItiI .. N Hlo I"OmItnlll 111InIl doe o clul ,~.:.JIID~ itJt! vlJUir d~da

..... xv .................

, ..... ,.... ,....

Pentru Podgorenl

q>.IUII4{t .rk_ 0JIJIi,


DIN PASL_
fU

pTt/ dt rtclallld ~4RA SON

Inau~urarea taofinei mu n t il0 r e~t i A. r. T.


din Cales Rahovei
A asistat d-na Maria Mare~al Antonescu

.........................

_61_

Numlrl ,I Iransleriirl de maglstraJI

D. C:anu'amlr ..1 N. Pal~,

inalntat in grad

D. contr'amirtal In re'tenra Pai~ Nieob.e • .IU~rt:ta.c de Stat aI moa-illtli regale tomine. prin inalt dt.eret J'egal II Iest in.'_;ntat 111.dm e:~r-'-~ r. gradu1 de vi.t~-!J,_miraJ 'pe de p!j.~~~:ill 25 Oetombeie crt. A ~toIt O)wl

Teri te erete 12, 1:1] l3'.PI!l.UIt.a. d~nel M~.rhl Ml]l'~1t3J An~ $1 a J;1-l:IlI!lor H~u:zHru ~I MarmU~. I) a-tor: 1 Vir_ a~4ul'!lSCU, vicepn:~i{Jt~l~ A.. c.. T.~u:~ • .{i avut 100 InDU!ll1.Jr ..rea ~£.Ih(II!!'! munel((ir-,c..;,~! .a ... C T &u:ul, ~ dln C~h!tl R ..h§ve:l N· ~;J Au pruttleiP~:: d~'lJII:A\E:I'H reP"''I!z~[l· ~\Ii " 1'1 l£l"..n!<'pnnden Ind-~.st~~t

g-.,.....

Qorot. Z:J~a nuc, QrAlAnd f'Ort!.ll cr'C1rl1 6Cll!Stor ca I] URI!! mllne:~to~ r~"llT~Ui 'IIJn hl1tiotiV.'1 co-r:G[lJu'1u! Je S'.:;ItntJ1.ll'_

data

r;:t;::;J~
(10

Dupil acela :SOa diU. porima mas3. eelor peste! 500 munC'ltOrl p~i~~l lost r4j('i.fl~ de S'a servir un menu C:01D%)U! cUn ::;curtti cuv'n1.art< d do ••i\ feluri de mancare.
&

- .sun, opeTc de pr.&'ut'!lire .I~ia.bl. i.'le- QuanG fO.!itul a nu. lasa 'ip ml· :('.,-ttl p.f!' .cd sane, ajutandu;-f la. 0 ridic4Te. a sa morala ~i matt.tiGJi!".

••.Act'.1rlf .['ca!1tfnt -

Ii ~U.:I

a.-sa

ver IU:I zilni c. mesa apro~l)e 2[1'1)1/ de mUf.lctoroi - p['oven;ti :1t.it d~ 1.1 matile hUTeprlDde.r.l Up:silc dill' eanttrte c:::U llol~torll nl.lctlar tetreprtndeet,
Mas~ 'lit- 11 Str"lJU! ~faTill .!.lU' ] II. prilnz A:n tQne:J(:u, .. .,. '11 r I r I rill UI •• U " r-I ,

Sublinlem

c:ri 1i11ac:eilstl

C:!!Intlfl~

cQt ~l s~arPII.

..sim,lleu(ele

_,.!..culru.func(i",utf"i 'I'1'1::I\n ~i,lI ....iILI dl1'lDornlDl:II! n lIulell!l I. '1U",g,IJL~ Il~ .1 •• a. dir'1'&& ilia dJlI D'G"u • P'r'Ootrolll:ml, III it:ttl 1I1.J'Ll JI~j, mwll c:lorUq1"1 IIIrnlalC'.JC OllUorildII mltl iV.a...-:l dt:d, ..~tld.U. !h lm.pl!lI~ fl~01' .:i lI.ul4! 1'~"': !IIU pu'puJ InJiI'IIiI'td. • l~t"I.~1,I 1If:r:lftl- l:lH'. '11:'11:11" CIIll_lIt pfTLll'''' j .. It'MID"-U,. ltfh.lZi,i.a-lLlI.loI' 41f 11111C'llotlGrl. Sloat d,,14 Clad .II.'tt:DllO dl.. J .. nntltl wi ail. C""trnl d.. ,,,,,,,4b\a:UIIII'if.. mbL pr'lIlhi • "~1I.1 III Cap' ....IJ., Clli'~· E. .'IE I1I17Ii~bI dD;~iJ IIIIIIQr(UtU. ,'011 (or.JI,,1 ..rto 1I~,,"41l.e tfl .lItorldHII' ,I .~ .. mil. d~ IIIC"Ul1" P"~if.'f" , 41'1 ~t bl>1t dlllllrlt'. tau JJ n!IlIS,..rIMIIL de dlctt .. - 'II",ill'; Ii rl.c4. "all ill4~ melt",j proCtu eBIepr.l .... dr-a bol.l, rtKlI.llnla'. dli 'l.ltmrtG ifL 1-hq,pul P~II'''lIl .. dr: 111111. .. 1""' 'TtIl1lJm~ r-1JtI" .b"Jnli~ Uti I'I~•• " 11.1'1:1 otrmbll p I.rQllltt. 1;1,1 "n-Ida •• e4nd or ,I t.III1'UlIIlIo.". BllllIoklitt. s&lDllit:l',._. lbm~u ... , tlit'rrl.~' 10 JI-ut.~ _prt .. 1. mil • ee .... t llllir'. fJOaJljt.11"Ii lIP ['Ollldu.",iJ;lort.!"r 11I1\J'''llr' r"".-eII"", tl:u\& '«In'" ID UiiIllilP.l .hilC!i' die 'lir

.'11.

CQ~lf~,,~ji

fnt"~

"do

,"~.l",.r...

prezJehanta CGmit(!'tu\ul de P'Bw t.rontlji d.Qtodt~ cli["l!]as'eu re;a..lit.at tcatc in!tllLivto.l(! co elnd 18. ajutortI.('C:u. c:clor nevetast, - s'a l:nt.rc:U· nut Indelung eu rn'Unc:ilorij pe,'l; C'i.ror fete 0 r;l'l,i'I ~e 5:oare plreoll. coi Ie lumintAzii vtltorul. La Ora 1, d-Q:IlMarta M&re~1 Antont'Seu ~i lruQtitorli au pArlsIt conlin., SOO lie munclwri avcau sI IlItb~ 0 rnui!i huni pe UD pre1 maL mult dec.at moo!!-St_

D~iIl:'

.Mat'e~;L1

Nail'l mlnlstru al Japanlel la Nanking


NAIIK/NG, 'Z tR~'). dMtql A"m~m D.N .8. l!Om.u-nka.: D. K4njl HMtucht. /Oft p4ft4 4eVm mfl.$w JilPO'ftlr' 11;1.Sha:I'L_ ;1Iat,. -II f01t ralunl( ",InUrn... 411 JIt.'JIOnf~ III. Nc.~inll. tfl. lDrul d·hll ,sml~ Ulkurn HId'(IIJc4;, eere 0 fOl:t n1.i.mU Q~ba..tcnor III Rom4,

Goto fa iIII va dura


GVT<IRArut. IliDoI
a!~um
b.\n.I[;1,

cateva ore

c~~

1_

_,

Ii.,..

"eM"~

0'

rn ('~

1 • "l.tibue 10 ..~ Mral too.rte pulinJ lmport .. \L Toa~ metod. t'!'\tfv.bu_~tt p&[IA '\Cum ''!i'mI!"lln! bcN1~U. nmtn01e·1. LUettm, .anznilb!, ,puIver1rlrl. t_~.}, t)".au puwt lovIna:c ~, n"iII"-ladl4l ~ (le.fi'J'UJk m PIl"Od\lt'!e ~ItC'.lo~u,pl f~te. ~to.. br"ODl:tlt., e-b:-.),

Ilo'~
IIIIUll

,100'''''''.
od~ 1111

.......................................................
.-'oIIN

~ .R!:NIOt.. OI"cb~"CI 1D.:.."Od.us.t P4I Cltl.. bu~1 (Jurti) ot'IpN'_fte. t:Ut'_grrel n.uu1u.1 lo I'nIJI Pl!ltm ~ IIDI Gd dupl prlmu.l eochi!i. l&r- dupI .-1 lIQUet ,i III trrila luat~ b2 m~trft1 d. 3---1 ~ tu'hlrw:lu1 8t4: viDdec;aL La P.mDdJ IS DJ'QCl,;I@rll ~t I~nr~l: l.AbtniI~ ,..A$FAR' G~ St~. T~lf"lon 1l..Q!,71-2.lS..QO.

dll;Jl~ld

....... ClWI! 1 .. IIN1TLllrlt:: U ... NU


1[1'r' ••

'IIItD"lIr,

.".iIl:u~
j,1of'.ulru

ubl • .-I
ottU!n

.. fu.
..., .lIiL.

""111 at
LUIII

~IIIIr1.t1 II .. 1·1II.,tllo.1l'II1 '[JI.ifr1'ptt'II'IiI lIIUU'tI!l'l-li lIIuufnl'" ... , ......... ,.,., •• ,.'1"11 .. II'll .... 'IIi.

..'\'1111• .)1011 1_' -t UU

.am""'."" •

Este adevarat ca siluela fe meii pierde din gratie cu varsta?


l'oiI'W I Vl.nttJ a.a • .,." 'tI 1010.11, :l'm1l'O'f~ illlbiro K1AfLn"[l:rft,. CIln! tnOlli'I"J ~d La.lil&, Mm .. ' .c!;almhJ DQIlJ~n!J. If.j.dfll."y,. Innm:.r:.a m. .. ruw-I'I! II ~ tAl"'Iftl .ill/til tiara lilt! ~U.LI:'f' ell ... blet"olco It do plar(lJ. .u\l~ dol!! .llbtrol' R 1_1.rI1I"M IIII' ~'in:lli!! ;y, a f'~Jnhl mUllJrlLl'1I!A nrh~t~lol' .1I:lIeli Iflr41_l, 1'io~.k:'If'I'l ~illI.11t. lnblil]~ '" UJI Pf'~11JI na.tiil"llJ a1 B.«nqJ' 'KJa,oibl~ I;I8_DArtI a t'DJ'1 mI ~brft.ellll do ~ 1_

1'0111 l1li11 I'

I"lDJ I. 'Prtlll.U', ...,. ,,"41h- .. I .. U~lP

t1~ I,.,..

all.,.

'P'~flI'LL"," 011 111100 111 rit-, .... "'11.;II~l"

.wt

'1[.

"'DoIlIIII.d

III.

...~
'.hi
QUina •• II'!&I

[.f~

rl~·I',ruillclt"" ,If_)IH"Irof

,.c ..... 'I4I .. I. ,h,.alh14 dol! 1I1f'11"II1.'IIo ~"nnll .:I. p. "Qt.1 'h !lJti1l."' •

....................................................
61l'H11_Hhd .. , •• 111111" 8pU.l. ,,"'11
[11:'111 .,

1;1'''""

.1'0;'11 'I'Ii'-.II1I"Sm ,!U, ull •••• 'flah'l~ ~lnL D.r Ir.5 ... Q .. ot-.:'II«Idt ... 401 i.. ,1I1I il'H.u" .., n hi" •..,lrI'I!'lIu trt.luura, IJIburltl), i. 'lIod...,.,t&!'L

~';J·et1
... arI." 11111-1\1 I . dl.'rtb"l III ''.It. ti UrU1(' diD nl!1.ll'l't' '1I[:1.. nurt.,U(! .....
IIU.! .. ('.~1"T OiU'to r.lf'tt'.

H ..I •• Ill 1I1t1l.rt ftJ.l1dltU II.......


iii. hlitt" .... 1I'.II1.i!n Jlll!lIln • r~.I~mrlltA_t1 • LlITIII.t ttt! d .. bn lao .4~lr ,o.a AlIlQIiJ _lfiII"(lII.&-' _ IIIIIIIlIr., alii ........

tfJI't",rpl

.,. u: .UP ,.. ,. 411111'


d~

t",.....W
ttltlali.t:
1I.I1t~ .....

.,,(;. 1I1Ik ..
tlt'1Jt

itiit.illfl .'. 11'1"_ , ... It

au.

rtl In I. lital _'-1_

t'I

,~

:~~:~ ~r":'I::""~~~~! ~~l~I~~:


• tlnll e IIIIIr-C 1 t ~rrtn.. 1'•• 1.:1, to. h.... 111'11 • d",pl .. U Ibn.Uh T iii D'I'r.oI" 11111 ,' .. 4lJL,lhll IIII~.". .. ~ ..... p,lfllltL. mJ«llItll .. t, dO!. eill"'iI .. n~Nfl! MtiJlU'lk&lor 'tJO,I\-{ "",,,,l ~-ctl-f~ ~ril. rlnl. d ~~o m:al 'DLht-lilorl d "' ~.11I1lI liJlbr .....~!1I , Bad. "ILI~I' mall,,_ iII:r n .1." COllI t'l IJ. rI. «1ft1LLIIIIOC'nojI_rf-.l~ ~.IIlIi.Ii.r. Lr. Cl('1 OC'Io'ot........ U.. ~I .Uu UI .r.All'IA .1tLlIld llu,jfib.11I't .... 111~"'~

p1.l11"l'1t! oN'lCi rtll.... ..... IIrltd. nU.~

"-I....

~DI' II~JHeJ"'. I., .#lkJ:l~ ilAlII .lfd~ pnlllrt, 011ibun (II. U_hli"ll 1.-1' '"tud .,·,1 .,.I.&rpt" .rb:l... lou I~ r ,.. ... 1,.. _ ftI •• .. .._ ~lItni _1-"1;1"'111-

~~lu[' l iOfi'
f'I,g ... NI • •• 0.",' W'lJod:. ,Jude IJlI.I"I!I"

"",,,.PlOI ••••

If ••

fer

JODY

HulBn~rB

Inlinerarju

'rio

,,'II.

Curentut

Mica Publicitate
Preschimbarea permiselor
de port Qrma de v.natOQre

..... ...,

....... .,....... .........

Uiptarii cari vor falsifica laptele


vor trlml$1 in lagAr
M. (!lT1I

'I

Curu"C,;
o::rtiI..

.[)U.m~

:~~~~::r:~1~:~ ct'~:::: !
/HI' fI''lClUlci Co..,..Ol't'M "".
JiaJdrn,.

~~oiriiTJ" V~,.bQ;n ql~a.fI Oh. l~ tol' d-ln com.. !hI4'f1t...c~p~tI2: .D.rnlt:1'1A T. SIm.Iim.. cOrn. JitGoai StQftOIJ Morirl M&Tin. rom . .M4r~. v-ot~ ,,0(1, M!.fKt. ctul Gh.i.t~f{: .&f4r'1ft O\!,. m'l£ro D. BopdOTI, ClCim. M~gUJ'fl.; Oh. R, Vog.;iU III t R. V4.tII..: CcmAn !:~ ..: 1J.aCfI.. SIU-ndU; AntP'lI!'[ .F.troll, totl db!. com. OlWntt.l Nv::ola II Ncd,!· C1I P1"k:tI: .rwdor P,Uru Ata:1'IJ..If: C01''' ,kI.-nlm Nicotd. N"c~qu, lof! dl1\ com.

;:r~1IT'i ~ll':tl!t~,::~.t

D01nl\lDJIt.:

C'o~k4

nu,

RlifN,. M(I'I'(N,

1011
('D_

11~r.L~ JDf'd4n: Q,heor-

.,t.t~

;1'1.

8ucu:rtfll,

.pal.

(ectl!
Th,",,'

,I meCl1ta111

A T'A Tf tQU.1
..ImP"

modamA 1,.80,;st.

Ill"""" .. do PI'OI_rt 01 "'1ie.1t _ la!W~ tu... 1D -d.O\Iii p!I.al.lli.l4l1 rI Wi p:tdI'I:iI n.I'b'OT'i:I:'IA d.~ .A.B."miDiU'lI l<e!ll _ trlmloo .1_0. ..... , oe.l~ d!D MOOJ:. s~ww J~rl.I:a-Ia1g· C'I.I fUJ)~1~;.an utfe' CI 1betIU8 I. tc'ltIeu.I (111 pre- m1k. OtCl1e lllehM ~J J.a, L C. E.. Y. ~O&t- ... ua KlDe_ 'ltDOA]. ~'rl plrl&! r. OI=UPI\UJor ..... In Z=l.l;I; d. 3J Orl. .: e do.rmcl1iuklL thm~nd II~·#cum.ui. U:f Wt.!$ Qt1i •• 'l.-2Q1'78 e1~ ~btlo not'UI!Il. I~n Dee&IiU't't ~Al':d.rtL putl_i!Ioct dutn:l: T&dwldtn1, tled:dc:lenl. m manid. iI:IIi!f;ao. "lor 1114u:strI.a.U. '~11 c:oodl.ldtorl de. .fallen. It \tdDi. ratJIot.eli1!!'g;nII'.u., ~ IIl.ltA.l:ld I~ 1Clll1iI~1I!I"'" 1.100 to postmDe- c:. otVPI- ceril!!'U kbform:atlm4. trtm.!1bd flJird IlCitrlJ
fbp'll!H~

M~"lI~

I-l~ o~n"AN!A. pmn.a

>.ImOJ. In I.I;u.r. d1!! J~ IU{I.IIU:a 6.tI VIII vln&:! WlI (_l!I;lIJI.d1tt (ID- -,-_______ d~11 &!IlJi 4t!teJ.) Oi:UPItIi I~ AttU .. n ,. UrlQl iI!odtori ~ .-~ e:omp!lIt:: 8AitBA1'll "lI~utmdOf~ Ompotm\B) hi orlQl!! ... ·1nU. M "VI!'lIded. C4!1'e\.lbrePt1]cwlnir, dade de B1Ir~. IN-dJ.Ue 'l • 141POd.uu lD e)ed2'o-tw'1I llmudto.'\~ ~Dtult. Trlnllt d1.5- V~:I)St!le, ~ d. tabrA, f'5eIII.T..1e;,

AVIZ ':1... 1 &rJbl


on.ura.

=-=~
CC';a. ~

ct~O&I'_"J1o~ 'InmI. ~~ton 5-201<U

"BOLERO" ~,,~ (..~(


put In ."&rw.re. fir' bon.. _pa.ntor! C!U u..f)I de C1ucluc,. pentru doalllll., dl)mnl, '-('I... t bliitlio. Deakmla4ll trr4:l1l~rnJn'o r:u t.JlpJl de p!e]c., pentrLI dOilrn.rl1l f1 C!OPll. eu bol.:l 111 pn;w mt-

In atentia plugarilor ,
PUBLICAJIE

:f:'::i

DE VANZARE
So .• "10 ~to ~,

:~~a~ ~~~::::::t C:~


40 ......
c..
bum_ tubm1. de acid. ~.
CiU"tnc;J,

e'

tocllol .. De--Jlil:llut ~c,

(1:1_00&1 .. ,
Ii¢.)., ~1

;~;....~<><u.CA.!ul" ""'1a1l.::S~ _

,I 10.00.mi.
1IL'r-

.........................
p. ~ fiodor'HCU.

...... 40,11.\1._4.11> ..." 11oheur. _ <B.rtoIl. ete " ol!A>lo. ~1 .. .[Jo~n:JOU'1! So.

!Ill:"'!. ~ r.Lnc,. tk:dle d.. ~lan,

.a.iWI.1ta';

'Ohenll sunt obDgaJI a avea asupra lor mercurlalul


ol~l~';"~rI~~lll~~.1?!.

clot ~I lmIltJ JI .... :ne-. mUlle-. T&riI ,. 1D1.t'NJ& DII\-tmiI art DOSV\.I ne-o d.l C'\1 toOt be1... nau d. p.I1.nciI ~ oeG ~ ti D!tr c-l ~.J .dmdn\iL plJILl de w~~:L Sc;oI.~ •..., od.n otr..:Ii:; mlf.t; trtu. -SIl"¢U~ P 0ii1Ir:t.e. V',It!'for ~ :g6.rndh.b,&li.U 1mb~~-1 eQ r.. tN'br;dolS nu'tllcfUn !CPt"& iI. tl b nil!!' hl.lMo ~ fI Ani1touo\ iI. iI!I!!!fIIAaA..'"'I.I;. hrI!i.n.U.e ('!i. uU'd.A ·.t'b,l _ptrI:IP.rm:rLbde IIP'Iu ~ .AI;:A~ ~ Dr:C d. m.uocU. ~1l ~ Jc t(JUDn~. toatM\£ .Qooo~ untie m.m'I:1:t. 9oln.1J. .ut.. d mal estCi 10d ..,-eme btm.l. N:opr~ 1o'lm!Ll ~~ Il oM 'Io1a~ ~ Q. bl... r 1:0 OC(;lGi'M eu MImInltur~ ell. ~e ruJ.nf&- el AG\Ift p'lltG'8L ~ Jl1.II.IL
P~Wl

cat

~J"'ll'"

Oom"IRD. iii JJUr.i.ill!'l"

peDU''CI ~j_M d~ no1.lun.Uu.re.

ToclktIlc.,

....tt

o.Ju

[Kree~iWi8 CuH'Uhrl Sped_] Motllef "I"~ In, BUCUculll pnodt.u

praetltl

~rl II~

1'be9dOT.

~:33'';

.e-.

RADIO.ft..tA.MTB.'U

':C~
50>1 .. bil.
~'"

a:r:

VAndirl
til Drld flj l.I B&m1J rmumit8 =In:l.. hl!'ll!CCl t~ 1Ith1m'b dID Apart:t&. ..OR.AfilOF'ON'Ull'. Smjr4q 17, tt.l

WId~

pj-

R ~• 0 I 0
plitcltll
I1Ind

IcnorroQ"U ''''''''' "~&~ ",nv·"-I :r.~.


'Doro~~,
I"oehfl,. 0- ...

c_, .
!lCU1'te.

=
~

nn,~ """'dUol
'BruPicr..ot ~lul

Domn.ul

~:r;:t:~""1--·
Se1a:ttv.liw~, .l'bl1jJJO".

l..uchlt..n

uuo,
pr.ln

~"IIJUrl; k. Cor'n'l!XN- iii,


l.

,tamp. rt1.fI ~ ~t. ~ 1 Oc'l1:!mb~ d!Ua. da. ;raU,UID~ ~~lk:L BonUM d. W~1II '" Cua Rurllli 'l Q:lnrOJ'Ti\ art. II d.trl 'hrna prh1oftlINTII toea 11\ O*:ln'cIItn. " tJ!~ n.a~

PM

Sn Strl.. ObU.. &!rio. ~ MlntstH 'Rural., :pl'i!'jIdJ,tm'ltat. eeeee ~tkm*Nl 1Il31:& cl'l. Suu.. n'Ul". DIIIPI'Ucl:&.. Bnn wi CIA RllhI'. te1""MA. d.e fl«ireSh1M n~t in Bucturl!!!llti. Ja c.bta

Do.. ~

lJr.

-.
d!n

20439-

G'blJp~1 • IIV1'-A fA ~\l &.!i'lllpn tM" meJ't;artA\at dId. «"punAndlj.~_ ..mel J1,.artJor If'JH peutni. dmbatll· -ru ~ulel ,I ... bO'b,Julul.

= Plata

cerealelor

h Cralov.

,i

aUmentelbr

~.o:&o.co.s.s:o~~

'III

eoaft!eU-

IfiFDRMATIVE
ImRleUIIJ
$01:' ... OR;. v~ Urb. BIJ.C!.Dout Urb. 10-/, Com. Due. Oom. Ilu" 10'11 r"w:Ioe.. 'Rur', 19 y~

CURSURr

81N61/Jt40 Ht".nz W~~1M 1ft B~ ot<• No. ' ... rku't ~t"fI p!mt.ru II. J se a4'Hda

(ota apei Dun~rU In DorlUrll8 rom80e,1I

f:d~lGn;ll. ;~:~. 4
Ren'.. ~~trlI RIiIU" P'OJ"I;!eluili
Raob. CO",",ldJI'I1 Rl!nta In~'f1~ Ihm.ta Re.tnttt-lr.£l
'RMIl.8

1nJr.I~

~~iPi:J:~~~~
d~unU4Jt'

1'....

Lt'lll

"""""'"
2(1

.. I>\II>llei
-

lml)'~ mots U«. b'U~t.ft: .. -IO'be Mre5alL tflle'tu:II

n' EN - OAtJZA

CIlMIIt't-.

*-~""
&.:.4.1 ..

boon, \'HUbW, I..eI. 15:50,000.

ursw

PUBLICAJIE

................................
a:t. I1&a J~6.

dl8;!

...

204~~ _

.. Ii ~1Ii1Jf--tI!M IIW1 "lh Il-OPb

~5tl'::~!):
M-~ I' .. 111J.t-bS",
4~:5lf. l2'rt-~I'j

n'I.........
..l......aWI

La Brilla

SPIJALULl.l. 327
caut§ budtar bun, bine s a Ia ri a t
Stl'. Traian 27

Ron'l.l UdUI.1.I jtJJ"I. n.,,"~ Ul:ftim;1 a.-f.

~::~ Unlncull "_'11 ~~r. t·~~ fUo!nl.e


nc-.n''',I1\1 rt.,,~ SubUia,..
R4Qta

lien", l_ll1l mid ImPt. Un1rIl III'!n

'&"Ilh~1'1, U1/t--63l/.
U_'l·1J Fc9'_'1 1D1t-.e1

~td. ht1.I ,,1/1 m.rod r.rt.\ Ii 'j~ fUm" IN1'I1 'P4J'IIf11 • 'li, Iii Fl-CIDl.ai .coni. BItUD • 'it
.... ,QIJI,MU

A:foOY If. I\-n

A-.~

CCma

DHwnI~
~

U'ff.-...U'II

'A provldon area Conttan,el cu lemne Vii fl aalgullltl prln Importul IIc8,tola
dln
HLf\Il'U1 DOIoW
OONSTAl'fl'A. tL\'".ot~:lIIlna una

&'I)........fIBo 'I~'ZO 1!Q.....<4't..O

I_"'

Bulgaria
cu l~
1.........,diD=--

BRArt..A.. L pu"_ lIfI obo:r I'll 'u.t:r.,t jn oaxtI fl ........ In· dut~ t ... re .. 1'1 IIlHt_r. ~clm1. 40t:i7· m.I..IIlrI WIr'd. J.J: mild,. IunI I.... ' ~'I 'PM. '''2-Il0l. rut'" lSI-nO, m Pl_" I'll dndllt 1 Ll'rwa. " urzanil 1V!J1110: t.:to~ ven:I. 12; tuo1. ,.attwd )2:: ta~ 11610ltvtrdo tl.dtf1u~ 21; t&l01, I.mulc:aP1 14; eitti;l!'ld!t RO-mallUI; d. Brill· 'tOy 1~~d• .BrIU .. Hi ",.p3 ~II 30.. PU..". ~ • alnJ J-OO--'5OD; 100-

mlm"

3"1. '11'" -..


ll!O-2Ja,

.. , ~

_n~.,

"" ......

Old.
::i&dt,J,a

1Iom""-

.vI"

RoIftltlloa!

_1'600

AiIll'Im].I. ~DII~ Gtoen1.& NIII~

~eo-ll.cImJo.I

Publicatiunea Nr. 5
N.r. 3!_3~ bi ~\1r1ot.& publIdi .. ~J:l.1' ln~ do tn 1.1'1,,1.1. d. II NoCIiII\,,..e &. ot'., o ... 1e 1..30, .. va \l.n~ ~n. ~1U1 O~~u.. Hom.Anl%l.-rU, Otlan1drtl ~l.aru1td, CbI~Qlu. 3t:11Cl3 !II. K.~I1~nu Nr. 111. UdUt_ ,~ pubi.d eli "rt;--t~ tOOl.!.' ,r,: tJIE. .'til!! pan'Lnl .areDd;:i.r'nII u;:m..tt"""ir~:ll,r bunUri, proprltrtAlot:;;J.S~tulUl: ctrMPAR Imob~ RJn1ctntrtlle 'II~ L Se- ....u. .r~.~ poe l.er:'l1'lot~ dill! d1:!~ fort, ,._ P... l\II t. :z:..20U!e lI'hl, llH'1!Iu'Lnd ell 3rJ NQMn'J"lilll 11IIl-21 '@rI1lII T.lir/l ~enl. dMII «rmUoa K!iJIlIlI.w IIIAJlCl ~1aIe romInItti; 11M" I.4!nJl M p~l,)te. i~\u' C4ibw. f'fImCIII!DI!IftOr1LU\.·",. eom.une, uz.at4t, neil,.... P\IIIG din urm tan.~e lA!!r.otJ.n de rulw zale WlI.'6 fel N~ Hadl ... M.nQ- ''''.: 12.1 bA. otabll, lO III vie, , ... !arulul <II. 1,_ 'Pff'IIt::II dt .Nllf'4m, 47 hit ltloz. -:t-" hi r:.'lru!\f!, IrS bo C'Onill! t,:U rllkUr .. mo.uil • 9bn»n1l w Ir.lid.L.n6 zarw'·.It Ii! m~'Cl"ltilrul .U'k:Dt tl ... U.lt'Ol, Y\.U ,1 DId.. H1fttI de p •• t.la&. .• rll1t1U1r11 mdt't, ~!II'S.ar lI!lrlJ1oo~:lil"ll~ ttl ]'I~\ul d'e .. rrn4n.re 1St! 4. UII',IIOO Ltl dt'u C".:'ioJ1l pllUnd prelurl CMrt C'EA· IQIUfIClAtUA ELV&TIANA PAVES In~J~I~.L!t

V.~

AJJcunf'!lll Rcmftlcucl
Dc!r1MI

tOr;I-6JO Ut--BtO fi.l).- UD l17!1--200 14~


ISom--l!(1

~~~!i':'~·,~..:,tE Ocuoarea Dosturllor de dantllOgral1


Cf'le
mt1 ere-

II

C!CIMUwh

.so.

14'1.J01

,!

.Q~
:eloDea

Cumplrlirl

.1...

, ~&~mL.D11 Rcr,Il;\lil ...... RlUii.lI B.l.nca Urbull Vu.ltul' B.Ulc. rt.:Q9 B.aGC'4 IL.IP'1coU taa~ d. SeoD.t alDI20 OUtra 8a1\r=a CtlmU1u1w O'aICMI a.nCII A.I'b'lJ:l.a Slblll -\Pi.nca D'IorMft4 .. 11 1l1'lft'llQJ 9:111(':1 dl!l CN--t! tt 'h:m1:1c.

BANal

en,

BIIIJXI

=:~:'U~:UI:.J::ua:.: ~ .,........ _. ="'~~I~ :;~


Il~U1 4ltI...!;,L.ool .. ~ t.ru. • UlUl10 lW'lWh1.~ .• pop'LIlI~~I'II Cl D\ltt egAUtI'e di! letMr • bt 12100

""mlal"'~"\" _. .-rtt

la mlnlst.rul "nantelor

,,_

IM-&\g , ........ tII t.~G'

AlBal IH"liti, llpn lamn~or Ad ~I fl mil .un~ tl, d •• alla .'" apt.!i1 tUn Do)U .. Il0l11\11 ImpgolUr1! tin' din Bul•

1~~~.tlV1I

fbi! 11:1,\.1

d.oI

111.... 1-

_'0 ~ii=Ji~ d~~~~i~~ en;:


nD-·n' _GO
AI!

.... m. Com.trc.

II&l

RiollD.

ClUmP'' '
......

Btlalflrll ~,'"",:':
" _1I1

u..

.00lll"W" "ltfa RomAni ..utr0i ftmf1l!1r.tA og.t CrC'dIl1J.l Mh:dl!r


SI ..ltl. 'ROm.lrll pt'!'trnh.u Itrtm~r.lt$I R. D P ~Uu) p.:~

M>-4OO 210-220 U6-:u$l

d.hd HIJI'I1. Crt~pr~ p~~nl.l. d~ •• t!I'L ~ In ttlml,!1.IDd ~t.I~TOI'i'I~no~bl.A.,.a.rl JM"I'\~ 1p.l1'1ln. \nI t.hl.iu.1 tt.ela or.lm·,,' .... Intht~ bl'Olti "a Sud. c.rl ,;i3t~ [n p.ortut'lle ~MJ.. ~ D-i.Itli,.. lemnt"le

~~e

' "Of' sm"ltl

cu. tltpW11e- pld 1& CPrnllvod', tlr dll .d £"11 lJ'.nul I. ONi.tant.
51!.
I·G

,I 'Jqr

t1

iIIft'I-lloIl'-

If'urtu...
.du-

.... ToL1.01.1..

Plaia

.emu

II

va taot

en •

Pfntru CI .Mlt-to ltmn. ~mporlalot prulnlb oon"..,rI.lIIl.uUtII'I.t de pr.\. ob~nuL IJIt'ntru ImpunUl tor H\Ilire dt t..1tI0C' \-Qf1\I't T1"!Irt'lpoc1Ul 1Cf11""",Inl' \1l fI 1I.II11'blNU InalrM ell \lff"' lmpled.tce In·

....t-e

eon .... 41e

~IN ,.

DonAl"

Tmpletita eu munea administratiei noastre reeladelte _Statui


.u a,lel11.a\ ioOIl~
• lOlli' Tn

Pe pamantal 8asarablel ,I . BnooYlnel, mnnoa armata


(OO"""U""O rtfft.
ran
l

pna. 11
Milm, ,~
II.

::!~:!:*'t~:lIrl::~l ~:iJ:V~~ld:P':I:
:~:II~:~~!~~:"I. -~I~
~r'l

::~M.~~~ :1~lU~ltln~
Cbltlnlu.

8UvmtnnIU1."

'~yl:~~!~ ,I t.taJlNlflilli".

P~L~~A, ~;&I:.r~~~:~t~~o~~:~ ~~I=~TI:!:l ~i~~p~~:~


MIiJ~l.'i(Ia Sa
RraltlCl l'~ ,,~n~l ~iDll!l .. Co.!aIDuH)1 1\.*,""1,,.1 M .... 'II • .an , .. «lborC,," din
to!!'!,

dlf"f' • C'lljlo,"U '1'1. IJ'tnu't~p.1 Vl'ltl til. c;.p,t;al. 8u.an.blort. I~Ubd. JHI

,i "~;f;.I.'!. :;;dr.~:i. ~'!~~H:'::~::V~~ln1,~~:r.... OA~~~I';.,:·r ..~!t~U~fR:';,I~ I. Ibs..


l\l1~1 ) In"'1'IIpll\ll\I, hll
C$'l,.

.. ,II. !'l'n~ pa"I'I'ar.:at ClIjo ....rtt-le II'O~ dellU!.llari (':1,,111,I DlU'iirl d mltU'! .. I t:trmIUI.f! ", tu .~f'l~a .1:l! n .... It.l'fi' {n pill" din ,lul1Uor • .ho,lt 'l\lllJnbli~ s .. nt"..Id. r~l lI.oJ.[I'I'l.U Q~ 'PoP'II,.,11
In U)tin1tntu\ lBta,t"P'(lIIIt

de I'bll\l,t.f'i. ,I hlAll" .'1.1 h!'fl' IIndf- 1'1:& Obl,lnl\la«:If.a til.lnrlmlll de (lOt\!.' llu&'abld

f." ,._'rU

",1&.1ft11JH1e tAr. Du:. 1rt-nLl\ 1"ti~! Illl mI! drJ.1I!j)U'1!


An\.l:lh &tr.!' ~h"c'$Ml-', N~l1

dt:!ldn!

Ii'Llllro n'IOIet\rU .. I Cur\l1 ~U111I!, C.,tLa"'~, dNmnli de- enea rc a S.lQ a'll'iI!!M~ Mlilomm Elma., d. ;;01. ~ ... UIM.. miJImlrul C'l.lllU lluttlt', ~L lon Codrt'anu, ~r\ll ~_ r.%11lt&C'f' • :MlljO:llllill1 Sa!~ J\C'~ 1ut, tol ~ I't'& Drtl.lkt:lII!sl:"U, ,[).dhu.lnt &l ;M, IS. RIClt!luJ 'l h. ect, M.r«l 01tlll"1l ddJutotlil .:II M. S. Hello'llu'l p~

~ d. de d,-n.a

~'lJt.I1".H

o~1 .oJ!.mnUI,H, lt:1.-A~a ne.de ~'Lhal 1 ,I M.Jftlal~. S... nl!lllU. ~tiimi Hhm .. In ..IlI!11J.-de d. ptuf. l\JIbJl\ Allill'l1lr.UlI, vtee~Prt"~IHnl.d!l IOOfI._ aHhthll 4,1~ n'llnl~tt1. ....... !t\!JHlpljj,l L'ju, "Lllorn~bU~lf'I Ipm dtnJUn:101 troUor dlo Clll_,lnl'u, A,UIII1 ![I,lr"o P'O:iJ.~t:I ",rUtl, '!lao 'II'I'I(I~ ;Ie de&thldl!l P1:t"Il:IIt'cU ..... "UP'" un'll! uk 0 "'~I;!l"IfJ,I.1 G,~ dil ... 11 (I I :ror.:,ltWte 'U,:rb.IlI'I!!l.tl el, 0'1)1 hml InaL,' dill c'akl 'U~OCCIrnCllri, deml ... rI!i.nd -0 tll:a!i nmldrt'll1.n.tI ...... Ik:fll, 'n·

,""'o~l.d',"..

('£1.1.'1jiil'll

-IUn

0"

clmltlrw

[Ilion.

rt'

eranbr.

'tI'.

~::~1 N1!orllllle" H.

d!: ~ti a ht rUJorhJ1 M. S• .RegeJut. PrlllW'lil Ch~fl-hlul""t d. c:01_ V"JIoJ.ll!ilt1 • oiorU, M.'etU1U~[" Lor tt..dlt1oNllDl plliM " .!Iore, se nuJ .aD.6u pt peron u] ;IrlI. lett\=! In 1n.\IIl'L'Ioll'lbl.\M!iiI. $uve;r11,mUUi d_n.H! ,trllr1l C. P-ltItaLl, m.W .. m.1 ap!lrltiJ
;gen-a-ral VUULu, ml n..Jtru lIu~

rollul Ata~u.

ct «U\'tml'llto't .1 &#ra'blel M&JIII1AtUor Lor bun SOIU. 1ar


~mG.nda.nt\ll

:~~~J~I~I~!.~~U~~'D.~u:'~1 :=t~~4! .o~ 4':::~~oa:~~


II

CM:iIl.. G&lLn, tUJ"'t,.).hlo.l .,1 dlr"*Ct.o:rul Of

cl~n'~n1;\t~~U~~=~~! ~n;;.,:\:
It.
COOl."!I1lrSlIntOnl!5(1)'U \l",l g~n-e-

i!I e.:(ibJd 0 l.. 1l)nlIbf' alri,!ouo

s.~:r.~~, tI" ~~
JII' ee, 1'(1
dol nlltlti

P:~~I~~lr~

I!f1IIJldoe pl· urlt.ll d.

eorpu.u~

tol~. tm~wtmno.

0 110 .. rii brl., 11,,1 1'1. pUd ... de maJMtai~ alUA dnN', prtn ., te"e 40 &Clrl tar,) tl pt,4e 1.11 m~lAlc. IiUll. caJK';lAtlIIre 00-

~I!>ta.r dt SUI L .11 Inttmllllor, 001.. ~ _cum I:'IJI.jHlItu. 8:11 Re.re11!!' !l'~rL. PotNl:, I.lKTIt.;l_r .tt~m al,fUt('Q" d~p'llnll! 0 ilOT01Uiil dt nod till v'..'rn.i'ITI.ll'.lh •.l'L11t Cl!rkllll,,'Ik;'1 .lI!o;:tol!U.l' t11l'c1a dmU;lnI]ll\ ttoHor. ,g-r-at {Ill IIt\.lVllmlmAntulUl 1'rilT1-i1'hlSlI[v!l.r;L[I];I.l 1'1Ii.ri1 ava.nd In 4~:ptill 'l:cLtl. CQL $i1et.a.r. Ge(l.f~U.1 '""oI!>C'tO, ~I:l I\raJl!!lt:.tt!:I. &. H.1eJ'll'lil. :!UlIom!., tae )u(l" cot D[III~n.'t$qQ. dlrectgru] g_:ra\ l:n :dunr-llo pe i,1. • '"I"I~pr*-dlnie ,1\1
Ua.n.t1!,l oiIIl JlllirU.t'tlIin.let Sw,lulw, 1nspeC!lct'Ut,,:tDlI!!ra! Allr1l4 PA;lCI..m.lth!, eel, rez, pl,l.... m!tru CoDll.anun. III.lulor de prlm.-rl col M'il!CUlt'1I<-u" IUl'foClor Cortu, l'fle. ""MII'\"CU, ('hf'tJt.orut ChlJf.n'ullll, C, M.lroDhCU, ,elm PrPlId ,I propllpn-

~,~~':bS::;: ::'s~l:~'l~~~: ::~Utjm~:~n:.~~~!:; :~: ::::::!i: II.ml.. C. Z


... Ltl.,.. eT6. .Prlnh11' ~ millmtlll.l;e CQoMlIItlT~1 (Ie rpln1rtTt. prorl lIJ1ha.\ A.a.iarao.oeut lUll Incllni 1n h,~ aM'.!Wtr SIl! pbtnM.r.l un MIDlli~ de PJ"QfwHlI n!Cutr:JiIftI dUpl -tell 1I1AjH_ la.1u g,a It.qll!le '& deput 10 ~t!1i • 5Pkndtdl ~hl de (lor1. lu d. pro". dei .ruv urtlmAntu1ut, E!@tlot1e ko".lr M_ A_nl4)nf:lCU. ¥1C"t'vt«NlotC"'ll!1 Ctmlil~'Atea $. Ite:,ell!l IUlbal I, 'I.MD_ Ilhhd. 9 letbl In numele pftmulul. tit de d. ~tru .. ~ na.tI e- ~ff.llneDttd e InlJt!l.tor. 6U9't'~ul MIla. ,ehf!t"lll O. hnt.a.d, ,I !:II!! d. l\lru. .,1 .uVll!nlQt Sh, dnsIete' meVftual-nr-.' lJaMrt.ble1. ."0(:1'1.1 Co moria &CI!dor- fin' fn~ etOL

In j~ .,onl~ ... fI 0 prtmi 'nci'lloi4 11'1oIoJ"l!!i .Ie .. nllnJ1'VP~1 en" dln ti .. ~ boi];ll 1reflll.i, tn ;Do dou Inolol.l l:OlJIo.[nllli To tltta toIel dl,l:!ttl, odLhn~o o iCl'11I!> dl~ d:iIlIJ'"Obi~1 n..u.,.blel d~!;I'I 1n :Dt'1"jJ1JI,J. Cl,1$i.,.U'tlL, iI'Iolol'rD'g:-

'tIiW"m'ntl!".

,il-

Sflntirea catedralei Chisinaului

roo vtee •

d":t:q~ 4
clrf1.~Ja:

.pb~rA~4 tc III IC'OmOc1rl1 ~MU~ ~ tOlt bt.101'"Ul de. mergl(! ~~ ~~MJloIY, eu (:(lIt"!! flNmll'l

~~ur. f.
F'u:r''tI-

:;~~~ ~~~~h~"~~Mt:,mn .!'dloa.liC'C' fi ('d.1roplloon'".


i)I;Il*"irilo, fr~IO'UIM' ot'I
1:1

hl'l:po.t~

trilIm-ndnd:l'I-

lot~

BP1l'J'"fo;il(' !loti Jon: p4'fl.Q11~,f'I tTV'IY{ilT'mlt'I '"' t"luburl. ..aU tr.c ~tt !QaLIUN dot' pM,tet.ott', $hIJlt~ til_ IJtrlC':or gil 10.1 dot"ilOrUlfi" MlIIIIf'IJ.Ii,' _11 tI nL!'IC'CI,1 I~ 1I0f'L Pr UiI"""IM d't~ ... tT'llh~' b~,"""" IP'Itll .(.'iI nk.-lodat.4 dt'''' 4.t~lta ciI6_ l)om~loLllJl. c.-r1'd-"\do,rH ra\l Q~

'm~

.N""

Chl,lnAnlni
ll'I'

d,
"~--'-'" --, 'C-,: ","

'R~~r~~':;
r-l~

d",ti

DnlllMb~

Su:t:f L.1f1 rli "'~ Ni.J!T"t.l ~I d';r MUTO-;l:ioUA lh .. [[.!Ii Trrl,l 'Nb!1"4r Ifd r.a

::~! :~by~t~I~L~~: d~~~:~~.'''?: 0;*- .......


~rul ~nIItOpCLI"', $IJ tlmoll... A~ O:C'~oII. truql(1 ~ ~t'I'I"i'lk1 ,I U filth' 1.tII 15 O~10"m.t"1 II lUI. ct4pot ....-II tii I'lltfTIb de ~7lon 'IIIU fon tu:rptcl~ d~ d'.mi'l t&lrl-L .. ilttor t~tt".ft otrl.l.Jl dl' 14 SU.b"1 10 '''r'II.CIU 1;'0 p~dd till' ,1.:JJ dill rn'tr I1Gtt~'.a dA' J6,-oog , I il'\.l«lIt'nrl.... M~irpb-

fa Jill

M~"'!'

JU I,

.PIS rd'IUIlI. -tt

't;J

'.f'''~

£po:,,,'eI bc:~ t.,.._,.,.tric-

ruoorul nortulh9l Ita DIIDd8lR~ndlrl


alituri de conduclltorii sll

AftIIf

xv .........

• Ilriblii~DlII.I or.y ... ~td~ de UftIlMe ... dill C'!I!!bIQrtu.1 8" m.tnac$1Ar ..... lal AOJ\lAN' BRA,BE'nAN'tI'. [1\ roInlll'~ 51 • nd.tlta.lDl AU'R:EL Kt8~&rBgG. aYGH!. patr:a tnIlCI ilJll' Itllhu:1I:1L J.ILC!.I.lp.l~U I{\I foa ~i]ledad [rnPltfe.tu pn~ fUUhll:l dI.,Ii''IIn lnrlill ~ W! prhlll(ll ~ nlm.l1eUI .... to oelul dil!. ~I IIlOUea.

on_
..... trJn

.nnul

.ftJla I m

On document vin aI muncH ,I prlce,perll rOiDin

•I
(('(.ttltitnl(lr~ bli ~ T~.ldlt,.,
dt!'rO~U dt~'t'mt'qf'll. ,d. pti.:g,

ulce·ore,edlOlele COOSIIIUIUI.de MlnlSlrl, la Turnul HecunOSlinlel desroblrll detadec.At un Ne.nm cnlSlnBu dIu sunlem
rC&ntltHt(,lre paf/. I-a)

[uY~nlul

rn~m~e ~. Jrofesor Mrn~i Aofooesto,

Suverantrl p:rim~t-c denlerce .o.r


di~~ l)(~g·

t'~ilQ'1'"

buCG~:o.I
~~I~~t~fL~:n:~\I pr~

s.«)

=f\jid.f~~~~:(ta;.~.~ dilU,.':~7~~~
.. TUr!lv.l i>c'.trobir11" De m.t, dtn ~4r_ lUI ~ltf,mlul Ala.JtJ.fcttd .sOl Rq!l'tf 1"1'Uertc (oC"l"-ril~ Cdre s'eu d",t l1Jp.¢Ie ~MI euce-rfrft1 Chl,lrtaullll. rfl m.ommh.d aCtrto. m(Ue: de JNlI1&clplI.fl.l( ta.rl au CLtlIC4t 14 .oI.nm1itdt~. eae; rlQi'141 if'ld~!.t"g p~ S,(vemnul TllrU. CWUl BUQJ'abft'1 II ll\cor.at ••frnnul Ots1'Qblrfj", MutUm!'4 CJ a.C'tam:o:t db~ ~ pe MCJ.k~!,p.tN $0 ReO',.lt ~imj;l Hldttull{.l(:l! ,I cu un ~td4.1m dt' "ftedl!.

m~t~~I~

U se i.rind'"
QU\'"MUa-

100M Ib..un.btt'L D. pi"(lI~",U •• , AI'\.Ij)ftno!l. \l't~_PJT_ ~rdift~l~ Consll('II,uI dil! Mln£ttrl, a V'ttlbl&. ullt'l penttq_ ~Ime. d~ ,IL ¢,r". f't!\r4nta.h'i. d~htl Pnm~l\liDlabv ~ttlo oft d~ rt;~nOfUD'.1, a.rc. d dM'ln1 Uti. ua; pentnl .irlnJU:ltlll b*-UnbeaN ~ 1.... ~~,Il.i..i,

,f

.'ili

41.

Inaugurarea
.1

!1'u"

Sl1~CTCI'~J.IJf"40~U de d, J'T'm.·mm4· .tt li'I~b1'H P'l't !'T'I!.ld,~t. dl! CmCl

JI;~.

1,.1. eeere lUI) I'tajesta.tN 1{!!11!I,. ~U.jWllAl,c-a. "I Rqillill.

S;II. R!!_ M~mi E~

Cl'lt-Idt.dl ,p11:1C1:nd eu un I~ ~1t«1.l I!:Do'f'l; Cenaju~1 La. pl~N-re n oomp~wc dll!l cm,(NlN' tn mu:r;lcl ~I rjr."pcl ... dllt onorul, F<' p~~nul p:rU 5~ arl."! Quve.m~tonlt ~J)Ie!. ,<ene.,lul (J.I Vol-cult'~c~. r~,ll dl! fiflPrt!:r.l!,l1w,q11l .In_Huh,d C"h:r, as .nnlll\~1 ,t al tmlot'ltllUor cI~ vitI! din GD""~J"II1~'nhl' BlUiILr.b1e.1. S.c:Ln. I:.. oeele 2.0-. Uel,uI eu ro~mbl'n Guvemullll, .l COl'1)ulu! ill • Dloin.:llUIII, Hl n!PN!'un.q.,tll pr1:'~1 ;!!.bt.lJI~ ~I 'I'Omll.ql! a JJl,rbll Chl,Slnlliul ~ !l~h'la.tl" C4',.n-fi.I~11.

de ooId-ti ,i dem fi un HAam ,de OTgani_tMi. Pentru Implin;"ile Je un an in B.sarahi. desrobitil ingaduiti.mi s41 ""prim muf'um;"ile GUo we... ului Gen._lului n Vo' .. eulescul GvvePnatot'"ul Basaralnei. ,i tut ... 'co,..__ lor lui pen"" .. tntaptuiril~ lor.

s~'.l

~htM~l'Ioc:1 I N'Q;Dm'blta, ii';a '!nil! Lllu. IlII 111 ClflmlLiltl, I'" _Pr.1!e-',iJ ,M. S. A.~ gorl..ll, • M. S. IIlI}grn.a~'Mllml" II d.llII'! ptHotcl'[:nta l!I(i..tl'lta-flm .. C-ons-Jllti[!lI d. ",I" IFill, plO'. hUh.1 j,n!Gnl!-,(q, .'uIIJ ell! I"DI'I~I ''''9-1111 d'i!lI. (hl,lrtir\l" u II lTIombrilor 5Il""I!-h1"hal. II t'Orpli' loll' ctapJ-OI'I.Ul; ,I -IIi rI!!pre1:enlitft1Jfot pioul Ilrlll'lll ,1 ro",AfIOp .-':-P9,Illa ;.8Itcowlnll rl'l"og!II·'. A~e.'1l .-pD'Plfll 011. loind04;IImo"1 wJ" .1 ~QcolI'.ibl f .1 m'lllllc.1 ,1 .. p-dc.op.',U rolnl!'loil!l'f1i: e II .. ,. da ICi•• ",i COIl~"rI. dllpl Iii'! lUll cf.o ",J;III~J 'Ons'i'WNIIU! In 8utQoy11'11 ,oh~trVgJtl. h ... ItrW.fI..la g:IJYtl!irftUlut 11rJ1, a. 1iIlU>,"omln.,tftililll.i) ,:uovll11rl.1I:I" day mar I. f u it Cilll'pDrYllII'r bvc:oyfllGall,j ~II'~. 111'4.11 Ii I'IUIIIUGilU'.Iii alA' d4' fnte" •• IPr11'l11"0 "~r,}:IIr~ urJ ... .Il pI"I'lt.tr.., ftI.'li:rlci C~UIt!;l., ,'. pLltiit ~ U~ '0.11 II!! IC:4IIP1 II I 1& ~dr.jCl;r;. rl'ltre.a9'1

'nh"'un

,,1.11 • Ivn"lllOllj tl'J to,1II0 dGI'I14j!' r.;tJlo ot. 't:-o..loID ,eiou:ihI, • drumll!rt, dl 1-1:1'.'10 II UfliJi do 10'lI!-roll iSL:I fa •• roo '6cu.l., I'au '!'Illinl.' l'lum'lIItallle ,,=.111.,. lIn.. ,pontru lIeo~1d. Udl'llll.- ,'.11 rot'· 1;~1 dl" "c~v .... lor. 1'h'ttoprilftderHIl I". d!;l~'lr'.' •• u fOI' rect*lddut, III' ~-aIQ dJ,tru:UII de boltOwld bLl 1011 JGfli!· c:ul.. P,odvella 'ftdwI",llIItl fl agrl· .roOll, .. ,I.'''Alirlle a •• !l:Iftll 'II I'll, Vct'h.ll eelee dh,alfit. dill CKuPill'oac ruU!:I!IIICI. Comot1ll"lIt I ,', etat e vrllli 1110\14, PAt, eeeeee eee ,,",al f;rnno, ,l m.l m.,.J tl'l ac:OI.to ~Udrl 4!I:lla c:i d~ undo ,,,.'"16 do oClllp.JIJi rlJ. Jailt""" ,1 1n flmpuJ el to.Ui yliII'lI eC'~I"I"'lI'Iic' • pro'l'lnclei t" ~.iIl.Il ,!rlil'l<li. ."hl nmtll'1ul ,1 I'l'Idtutrll!! 11II(IIIoY)l'Iol IU"t ft:-:clullv Til mlirli er, ,.IE:. rom III ~1U.

.'11'"

0-'.

Sosirea membrUor guvernului si ai corpu!ui diplomatic

~~"-'~~~-;::;:~~::~~:-;:::~E~~~~~~ESQ~~ ..... __~~~~~~~~~~.~!!!!~ ~ ~.... ~.. Fapte diverse din Capltall


Indraznet hot prins a doua zl
dopa eomtterea furtulut
Ghl\"'_rrr~ul A, '"ihu" TiI"'u,,~~. r..11 le,4n:: diu I:I'I.'!d, prafll~nrJ dt! ''IU, .t(lmitHi,,' I" BU('UU!fH,_,5h"fldll Uft mcmenr de n'l!oItentlo fl.l proprh~·· Ari~,".ld ~I" e!, .'J! rUi~ (mil- t:a~1 i ~::L I, :asnura I;\lb :pr"df~iu ~Il
tr'IIQ f.:l].rdtou:tb ,I tnl'h~ :Lrl\li:iI"L d~ lmc'cU:1t ce-a

::.:.~n~!(1~~~~~~i ~:~~~MU~!~ Il..Il'l\l'. ]lCL~~JII,.rt :1~;:~::~~Ii'\~~~."IIIJ~ ~;'jl':~ICl~I~~~: n~~:~!~~~~~~~!~.lmnl& IQ~··~ C~ Db..~or:o.rvllt I."u' h'rlLIlIr> ~.. t
t.lrli I",
IlinD III.. I~~' ru

R~veniri asupra etapei a IX-a


I .. t~r!lr~~J·"rJftr~l~i
~" ••II ullll1lljl IIJI!C:I~~~lJ !~I~~:~llllrl:~u 1oJ1I II1lII III '~"I':~h.'a.U~ .....era-III'L~I

s
Jt! _'(lrul

o
btl
Uali:lfltll
iii

aB ..

~~~~~~.:n:U:I~~~~No~.~a~2~a~a:,~M~I ... ::=~::~a~Noe:::m:.w::::":.~I:"

T
d. r~zbol
.....rlil"tl' ..,

Camplonalul

Etapa X·e
1 ,

auf' mASh',

Mupm faptlilu~, :/~.\r~lIli:('rr;H~lti:~II!I~re:I:~rl! -;;


I!IIr;r
Irl

"1:11111•"'1)rpriM

fl-l1~ "hc~~R!'.'ic1J,
'Lrn!_'~1'&

II IHI~ rnptkll
enre ~

11\

'.~I{Ijllu,~~qt{'~\rh Trlul., tpl'lLI'IIi.


IlI1.lorUa ..,.~
lUI 1;I~t

llul'",tlnFI

poll~l~~.

'IJo.n.t"" In
EI.'~

ll~q

pc: ;~~!II~:\~~~l~l:'u~~~U

:H.

d~ln

JG tllidtrt

Jur4ft' fOnl)

h\kf~l:u
A

.[1 ..

I;;:\l\~il,~t~ !Jlmi ~~:~v SU!lQurnUa CD'1')li(lc n,: ~l ,a~i~ptt\ tr,n~'pGI'hl'~ au 0 \1mb\l]llll\11 DJiUdU+Sl' .'m .. d..,i al~rUl!:ll. ee !;OIl,· V~f'ill3, witalul • rUlUilfOpiill" CQril'Ul J;BTd.lrnlior :publlt'"l, \hl[l:lI a rlma,s lPtcmat[

~il~. :~I in

irOn }~~a~I~~~Li~~~~~ll!l~ ~::Ir:!:f"I~II~~I·I:~1 f;' Dr~Bhh'l. dQmtL211~atA J:I~ dln n'oIlh T ~1'V(lr.n, Nr. ~•• 'r"vln.~T1d ihldlllllol4i;1 lilt! • rr'all,. tn- l1\11r~h dL lInl din hltt~Ml'l,Il hOI!!· ect 1i;\IB '!..lri,HtIi Ip dr('phd halh~1 Rt.'- ~:I[1r~~l~~~j U~~;~!:~~;i~~Ji.(lf~~~~ul~jr'~ f~~ .. C-.l!i:h~.. glCOi, fi fott ~rptlJ'UlA " 10vltl dll\ tlm~" 1111 1.1. h;lI;ul elnt't IJIor Ilnl\'tIni+ nliPa.
u
,"fa •

Irl"lfl'11.Cd(" ~aplt

Rli"'ta do

ft~·~~.g 1~·tll,m !~;:~LI'!:~~IJ' JII~ ~:i!~~~~fWra~~:1~,~ '·1~~111~~ ~11~II~tP.~~I" SEVt"'HIN C. f" 8.-Sp. loU ~.!~~~,,~lIoll:'i~:~~h'j~L~ r.{)rw~ A.
"II, I

8t1ClIIl&ljTI, ~~~;I~l~d~1 JI..vflnlU~Vl!n"". arb, T. 111*,~, 'fl~'ph'l-A, c. P. Mo, .. rb. I. N•• uf.
Unh,"" Tr1c-oIQF-Uni IfI-rl~, ..... Krf!Tltu.

~1':11 t:!lfilll.

Ll~

",

~'L'''' rhl\l", br'1ih,IOc ~

GMIA\!'\,U

,'D.

dlL'bX"~~~tNi.

!l~;:tll;

lost
unde

no Sal-

"r

J11.~:U eu

I.~: ;Ia~:~~l i"a~~Ii:'.p~~nc~~;~l~"cUln ',;I'IP1"{


Ii.

C'nl'l\-Ianl!n I)n~Qm.r ~1 Vn:til{' AIID-na f.1C':1:a. Gall.a. Weiss, demtIllmu~ .\'liuprO\. lnr t'lu rfl..,t ..:hlli -6; ot'Hbta ~ Splnitil UniTH Nr. 1&1, II ban:H 'ur.ilotJ :)1 brfttllr.li. l'iU'to illlo.I 'rul r~llLmd t"tl coml!loWillll·uh.l1de pn:r('-lli,luile JIoil-'flJbn.liil~l". c~ din J~Uin1i£L ~1. Cu I'H'!j~c dt'rlWlt-o-. odu:pi'li p..im(1l~ U111~ ru_pCClUv. de aAlE'1il!letlu:LDKu,1 t'r'lr~tAri. Con!1 III II tL nl"(l~nu e il l-a osl :[uuift n ,rl'iSll,-" UllllRimllC'. nil rrul Inftln.l:!'ili lM.t~ ImbrAc.ii(1llntt.ll tdl;U~ in j;tM'. d~rQb. r·r('httului.

ilI!lu~ eu

::~~r'f~~;~I~:1 :a~r~\ ~OL:!~Ii:!:!


ro:oo,1 An.·~flll~i. 1::1 .'" l'Hll1l1!'l:t

',"Tin" p;. .', de! " 1, (n",,'IDbcltl·,t: ----

c..

fl,t1U .rr-.lI~ • rl'~.ll flla,la It.

'11·"'.Ilo ~~~r[1rb:foill 1J1 Ptil .r1.M,...


r"" 1.

~!:tI:;I·~I~J~~'(:'I'~ !~ll1'" pl~:e'~! runt_,."I'd.


Ul'li

.~l'dCl'U II-lJ,pl!l

L'iI~ U1:1j

Cllt~l;.!a,1 nl.l'tlt:llllltlr
hl:iII1'

IUUcr. UIlAlfWAI F. C. C.·rIIIl(M ...III>-C.,m~.,.~

8h.dt!\tCl~,

arb,

qhlc:\u. P.

.,b, A.. l1. FL.

I'LOB!,)'rI:

1:!1J11'" "l'trP'l~l';

C. 1·IOC'ItH..... G1tttl. C.Ii'.


M. QorlC~ ••

arb,

hu:hI"nte-, ('..lira II H!.4mll'lt.

"1

hnbr-iioarhinte.a

'-a fost furn~ii

DOlDinica la fircol Milea


o mare galA de box

Box

...................................................
J".nal nou O. N. C.

BD

PALAS
1'or"Un~"," I n Ikn.rll!!

•..."....
:II f' ;r.rk;lo. I

NP" IoeIl:r;;llT6n.aJ1l1U.1

n.... 1'UJ!'

Tom Mil In Oelaratni Misterio3


TOMIS INFAMIE
C~IIoIlIll,.:io1'ft RlIf.('-CIUlul

Sub p~el"'1lul Inr.hl~I,,~ii u no ii c;rttl1 e reno

........................... Sandina Stan vadala luatrulUI mle

~ d·na A'lIt Throodo~, 'dOft'L[dUllt,) pe iir. Cob~lcc"("u Nr, "., II pr~mlt f'ri '"tttt'" lm'l:'l "more nC'C,.· no~tc. ora~qt.a ~ l"xtrem d~ ejeJ;::UQt. fmbrlcMn, enee II ceeet d \ adl c::.meT& DO C31'e laI'tda: 0 avt~ de: inebJrlat. Fiind c:ondusS de 4·11;\ T·hMCfon.scu. A.<.'CtL'lMcul;.. iI ,"'hut c.tmcuiI\ rO&"" dup./'s eare: _ 'p\l;'c;.t dl:'· Tn .mIt'1e;l: \nt~noar:l " Imobi1ului tel.nlnd eil va r(v\'1ln~ imprQu.n~ r.1,.I dope B.qut Ta.kf' [o:\eSQU Nr. 26~ .., 101ul s511. tm:1. ibn abanq.pnal c:rt, un CGpil cI~ !le:r ma&cllU:o. b elate de- aprc:;i,· pt;! piltru luni. Col'ihu , fost Incrodlnlll A,llu: 1W Canl~C'uzjno. Se tllot. ~rcet.i"rj p~.'Hrl.l dl!S.«rjl~I"Lrtoa mlime.j derlEl'll1:ral~.

Ill. Un.(' \"1l'ru i\Vtn. 0 1[:111 cllo.IiIol)x 1I~. rllabll~, firl :!!.n",lu Doe.1.I11'\'nh rl!.rn C1'I1'1IIC111J ~, rlrl .ttruLac III ,oJ. .11~JiIIW \' [Li'~lritl"l' da litis". Ct!1 ~ 'R (lfQ.mlz:n. ..... r. 1Ir: u.,1i4 r:Ii~"I.a fb .. LIJ] l~'IJII~nll'ln Debit M, j n-.. UClIlo,1 'J.aJII~ ::;l!r'MTlro<tu. Cu uea,l;!, Dm dp.Qi1u! dt! p't'ikI\l.!le C, A. M. Ilca.i.ito p n. Urn; !Jebu.oIl ~J.-li. ",;lmin· jlla.lld ePi IDI .. ' ~n .,dic",l trcellt 41n f!i eul 3bg"r'ftl~iill l'IMtrlf'ollllJ!II I:l'.Ilclllor erIt.JlJ'lIIIlllj! Iff> ..lHIo€'~tr" dl) hl"lt" JI c:\ mail inell nC!CUllOScuH. 11\1, furat tHC.a In ell dah,j ['I !tl Ii...milil he I=Iirinspar~ef~ surea de 20 lei r "tt! du tl't1l1fl1obo ttlllllialJ!. d~ A ~I'o ni· ~ e"tova UJc]e de pt1."\ aUate 11\I1no1.etoproll;nJ.m1l1 j!illlQL DlJmin~.Ii. I.. lr'm'! sertar. ",ilea.., rl!lrc '['tit'. hI)I~I.I"'11 cue II ',eul (.1 Hil!. 'Pt1rt&e:ll !'klatcb mil 1:1. 1'\(',1111. Copil ..bandanal

c, A..

o,,,it

~~~:~ Rl~~'!if::t.:rit:Q!~ :~!~~.


ron

"1\ a,toe.tl Ul1t11 :.:'lIobc:I\.11 1111 tlJl~1: (.a~IIC1· rl~r~, ([I~~lrI~1 ~(> 1'('lr~SI'U 110b I(!clq pr{l<lI'r.:lm, .'\1'IIIQR 0,l:1li .j 'P filiol nir ll1'1lltl. ppabu dl!i!rmTLD.fl"~ Ii"h.lfi1l.f!ft.lI .. 1 lill~llll hi tIIo • .pIl!Of'~ ~. C\(J$. J\!1 ........:.nnl :II.IM r ~!o fcn~(I Cililllr. fI,h'Hi Dr" PM~ Il~lcllLlIIlI eu N lLlid;lD flU C"..u.rc .:11.1 lllcuL m~kh mil o,t-.tJ, po,e~l.l fqtl Ha illir fiU imretlJ"
I TILIi

,c.1,.1\

~1~~'=;~1t ~~.,~t~~IJ~~i:I~!l n ee
IhUn~lIIl; I!l \'. ::;'Q~;),n. 1'trt JumiU ulUrn .. 1nUh'lJrto p,orcs QII[,II Ii zlil"t f~i dOl IId\'l'r"'l\rl ~p 1"1 I~ ,ietmifo tn'" 1)111l1-1U t!t'i'~.tllfl.Jr"'ll ""(I1Dr 8- f"f'pri. tf' VII. dA pI! e,\,tllI:!Uor.

Miorita

HANUL
till

CtJ

PLAGERILOR
,1
N!lflff Rdl

MiLl m:ll.r~

rum

IIme.dH-n

er,lIIr

Domt:ro

Un grup de profesori
cursuri de tragere

pleaca in 6ermania pentru a urma

----03,(II:IUtl.IJ:I

.lIi.IJ1O-nxl)oo--

.Xlrt'l'lJ,~ ... H.(O_jltlc:.

....fIto.tt:n.L

.........................
d'~ milm

IN rltOCiR~!lJL

.........................
I')

~::j~I~D'

U~n .. :!MNDJ}.·A, .sT .... N Irlrlhr .tll' cJrd InJ~"",'C T"'.i!I'fIOr Cipm~dr1l, fl n~t1ul.

DlsparlJia

unul coplJ

~~t1~p~.:.m~~

",nijur.} 1'l0lil~~'·. p.ftllll'Cr'JI Iftoli. & Te:lU'ulul Mkr

r:r:~~~~

din TulClVii

VIITOR.

UA.R-L.t\D. - Dc Qpf h ..,n.j ~e :zil.,. 1\ ~i.!IP.fUt dela Ci'l1oa. p.'h:in,Uor liiI din .lJlrLu1PalennJII·Grivit:a, lnd. T-u· 10\'111. oopilul Enache V Burx:br!I!:I/ in et~1e "0 11 aot Se di tl'Qb nu. me-Ie Enacht Oloro fi «tt Imbri'iUlil 'in pilQt.lllom ,i hllina "Roeo ..d" cril, 'P~I..5rie nugrl Ji C'u p.idoa· I'~O go.a1c.Sc a'cGc d SI'l nd!lpos·
a

t~e

pn rib

fn

Iii

PDllcil,J ;$-.IIU Odobet-tl. ;qU tIltli i1'l1:Q,1 lIIutDritatiIe.


xCl}:OIQx.o--

Farmaelile dB SerUlelU

~___.oyO.oxCiK.

OUanlul tragic al atacului deaviatie


brltanlc la Creusot

~--~~~~~~~~
cn
de
(ISS)..

1937

Sialin

Cum all fosl IIcl~1 mllte~alpl Tpuh.lloevaki ,I 'f cOIQQPda.otl

Arabii au incendiat
.................. + .

0 rafinarie de petrol din Irak


u-pon_l.p.fllt'I.n.
~d rtonlilt'li lor. u r~ uo .IIIfUi 1f1UIIII Jill 3;5 11010. d!: ?llo.u;l!L
PlllilQb~ll!' d{' pihl.1 1't"U1ti Ill .. i e,. ~ hl.tl' b. p.JI:t~ ~O'OO (100 Un :.Ifr. ..... line Inrl:!ndiu.1 nLJ III 'lI51 Int' ... tIn.

MalerRlIl1I de 8erulclu

DEn N' J\, :2 fR fIodlJol'~ - C1J.... dent'l.ll h[;ll"Qlfll!l ~Tl!irANr Il\ln~~


nthol;l:.

OI.J:.. Ollldl:id .iC .uaunlli d "fRobli :!I1.L rial rile Qn~i I'dh~rlirU de: pdml

C.t-fi'O'l..uc."J e-uul\d Tti(~_ ellJ"i~If'l t' ('ond.UlifU1Ior t14lcJ~ few '4 • to:.r O\l,.rcd1n .....~ SovJ ..1tdul \oI\'~f'I'lll' ,1 QCbv ee.(~'t d.n. b\.a. lar. n,UboIU, ~re 4upl Q K41.ttt-a dt zJle-, .J.tJb- pc~lnl a ~u~ VOr<l!ti.. 91th ~1Ir 1.;1.,;) btux- 1.n jQl. m!lDt. nI b.dbI.u. In ~('~.il4:l..\ d.1)U r-.l;)Jn.1 opt dill b 4 1ua.11,!r ...t\l,lLatu' u·~~ '\ U .1 • nd,,,~t lmpoul.\'1i lUI Tuclw~ r~hirt. lo'OIlO1:1.rel~ l;l~-.. 4. Ii&(1,11," ,l.:liUfl.;1 dt Ino:aUJ lJ ~t~. !QU'UI cur\11 UJl;l.IInk3 f,J,t"It".llU Qpt rn_ In ~lllW ,ue..1JrH Tu('tl~~ ...~ 01 Tnda ..N IlJUt:t.or n utd 1R maHn.1 tL I Ci!'r\"" III "ln~.d6. rOir~1 (0"",, • r.~l b. StaUn pl!rtU"1la~~d:. r~"rhll. r.... 11 I nIt fn~~ ,U -1 1001\ ,du:ii i.n pl~ '.liI C~~'II ),Ur1-1J.e 1(1 ~lrlNl wd.ml. :Oup, a IU"",l:f~ rj.,. «.. ~rJ ~ pWw ~ hn 'Pm.1 ~! hLJ ::\....~n EIi,o.~W., l J.»bJ,"'):~1 oCQ'LIJ nh1rute,.J pwh~d t W ~~ In(h JIt'. rm~ "I:'.H .. iI' ~eef,.l;.llo (..enl n.IIr01d. A(1Iolijl, .Ti;t.d~'(,_,U-.l II laC't'pl.U b. r=o.... 100dlm_ u. 1'1\ ;IoIQrlJ] loin 1\1or::t.I1II- IllIdn'a el,IUWI oIff' l!oor;t':u,t,I~II, r\.lf.l H.; A Wrm,,~ ;,.1poi uUt ti':I;alr,-;J ~ 11'\1 ~1i inl r'uo 'mtl'frrt.4a.l neeu nOOlMJ\ m...L.n.J..l.nI,l!;1or dll'.;jjJ TMI, U,orcrTlltl'Ll(t\l~ II .(;tiL:l'\~ IiOl.P~Q ~'•.::., .JiJ..:bjr. KMk 'I t'otll.L!I. Cil.l't ON InIII.J,IIII\l,l ~~ :iiI.Ll ~rtJFit *'*-11 :!lO."nloi, l' "".HiII iIU.mJI;li~,I·e n' i.t:rm. Ml·1:.~. VoriJollJ IV ;,j .tIOunl'" h"LoJ rh... Cw1,U .................................. MlI·IIooII;:O St,lpn:mu d:-n ... hllll .. d~ I:.Ar'F' I'l-\l ,1I;:LIl.1I11 IlJii-btltl ('OJJd if,I. IN PROGRAIYIUL !l~!,,,, pedt olI iii ~lGi. VI,f..r'l:!' J.:'i .. ('rut eJ(c.lud~ iill1 ~11 di :II eMI,. &'l1UIIillllot fl. DtorULlMt.I pod"-p'.1 [u ~ \14 pnn Lmtll"'~,1IJ''''

to c..I 'Q'I.'••

r.

nil

I\"~..~

Vo't.

, ........

~" ONC.UI"A Nr.38


-~.

~lt •••••

VIITOR

Jul:2

~ ..

UUTA!Jl4"~

Z4ICC'

m!nu.1e

BERNt\, Z(R.dJ.pr ..... • ~!;lmnaltl.ut din. Vicb.)' ttl 1lll'J":'llri.l~ 'ral\cc,l.e 101Dakar in vl!.dol't!'3 iQUUurirU ondlrei posibtlitil11 de :lillrpri:z.l eontinu:i. (u 1'::.p.idiUUt", l'\.otoui f01T(tIlUun:i de ~\'IDIJUIo IlU 5Ol\! illt4:tLnd e,s.md~ll

1ela. e.xi tent~ dupl ('u.m s'a ~d1.!1 ~i un bO&,at arln.llrnt:1I.1 pentn.i. TI.W.~cC',·,,~1 t. H !ll(lC'Aa)eltd1.i:l. d", IOJ1ele te:res!l~. Sr :arai.l ~I pq- ~t'f1II.,.nt.'lbrlit'd" \1~~lea din lrJIl ~I ~hdAlp.sea .. NL.. ,.. Jll. IoI.nu "lL In ~ ()QftdIUL.i.nl nu $e. vn olai lepeta dt: dlllt.. lit. 'HI.. P.hKut TUo.·~~.\ .. kL ultlt1"'1011 IIorlil~. S. ~ fill. N '011 (C::l$ot:a,
Jip .fQtl ~1Ii.;1'1 lcItr·o Nomer~ • l-u,b;,U'l)d1. Tueti.Nu\· Ion. ct.~ pro.b:llbll ,.~{ •• A:~~d"'ft c:J JlttLW;:It.. H' \'.111 'l!"!'J1tbl:Io .lIllet ~r:l d IIln... ; (I .Prim~' \!1\u.1 •• tIolinloa n.I g .tIimudkl1o. fi!'rrnJ. In aLmIlLN~ dt I;: h.,t", I)liOI\tI. t.u .• bt:lJ'lk4 lu Inth 1..Iol. In t.J.!A PQI1II tn· C'hLJoUr;IL, und~ poih('.,'11 (II :J«\11t • NKWIJ :ap,ttl.l .. C'4nJ1Ii 111"",1'". ~ 0!.n1~1t ~nII~U $l'L C.'O&ot'i~ dj,q .....

m..;,\ "'00\.1" Inti 0 eft' ~tii1j, Jrtf.~(1.IJ ciU t!n1.L"!30~ T~Vlk;l... PUlml.~n, K<- 1c:. U.6I' ... ·ld. J.Kh'r. Pr.m ...ko\'. r4«Tun l Pw.n.:J c:'r.au l"O4--

~am;:~Q::n~Ga~W~:.ui~'1::te

~nm.I,.(

Uzinele Ford deja Delroil


•__ x....

~,: hloJ01~ d.t ckli t:t:IlIoiU 1na.~ll

'I' s:'tNtr~:::;:J~lJl~ri .tu


l"lJ \IIIf.

.,1"3

11J,ao djl1llnl'4~ \'tnl ma ...... I~1 IlHlctill!lf. p. Ia II Inlrarl pe a pNrtJ JalC!f".II.1Ai rut1N tnch~1 ~ 14 S m4l1J1 de- ~d. N\fl. tn9'" t1lN pu lit In funqlUM' tl Ift(:,. U UlUit put .... 8ludloer il."OILft

pur,

I~ ~

:~:;~ t:~

:.:ac:~

·nul

XV 119.51as, M' .... _'

.. N_

....'......

Curpnt".1

[ELI! ~Iill NOUI STIHI DIN LUME ,


Regele Romaniei a devenit major
Istorla Romaniei reprezinli pentru Franta indurerata un invitimint$1 0 leclie
~l III\lb ~l1'Id'UI"Q. (Irh,lJ !.an_ llL"l~, a:!.aruJ d~ m"u'i\ SAJ ..U'I' Ptr. Ul..IC" caro Qf.K'I'N I.a .L,y~ publ :Cj un kU-nlOe l.ttlto.l, 7Jllr,n ~ie('lit drbl'ouw .,rJ 1,.'M"d'ih fjt~l dC' n~lt'n" A p,r_ $. Rqc-

Del.gilfl. d. Ilrani ru,1 II repre"enlanlul d-Iul AHred Ro.enberg


BEIILIOI, 2 (11.401). - D, Rioo\co, z:.p.r~ftntU'ltu.l d-l'Ul Alfred n(ijlcnbe~A. mlnlat:.n!~~[]t.ru l'Q.!1junil OW~,jj I e d~n rli:t.ntlt~ ill: prjm Il 0d"illltg" I. do t4rlll:L~ ru,JI d~.., uglll~ ne.n laC'Uhd llml!!n enre .s'nL.l dlJIl1o j

JOt"

\'1CJf\·1 :1 tRm!:Ct~. o;.~. d~nt.... AMn~Jt'L Moon \nnJrnUi!'; ~'Ub lJt:U\ .. Rt«ri'l! .. de\'tIII!1 ~-

1UL MJhAt ] •• .., bu.=urtlo\ In P"rttl'\I" ~ e ~'LIT1. N,IH! de .. hnp~tr. t\"U~on.t!..rillrtJIU:ul I(1JbMrt~ .. z.I __
cart:l"I"lIl dil"iX'!'lllbtt III IIm1.fol 1Ir\:Ui:Orl. ID 1"41-.U'. ~ l'tIil't"'CI\a 9f'Ofi dill r~J.an: IIot\ion.14 duu dot M. 8. 1111. ctr!C! Mh.Il.l I 1l 4e III.. Mbr~ lQn
A:rII,n~u.

~-:J~!1l~~p~~1~9~rlkr:.\1~ bJLndcJor
-"(11:0:10"111.' • Jl"IUItilfQlrft _

In ajun de mari evenlmenle


L-M d~CII &0 ~fn.rt'OrI4f"oI'(I RomdnMi l\~lIrl I,. froon,ti".,.'fl, ~ II ptortee. cOH'H!\lli1 :"14"'" ~'4ril{" popo",IuI tom4n JI'C'I'lr-u. d"f1'!1U"6 iPTW~rll4lt1. .a r4nlJ~lw{ H,~ $alllt1'it"1I U' ot'O't'Ik.qd4 tLI 1.I:ri!t-1l~ ~4'''' riJ.ltlill'OA~r ~:fV PlllJ'"lq l"rldjntrA. p.«"tI,m f' fIf"'&ru r~"""_ d':N'CJ. ittl~Q""'al\j f.n:lc tuqll A~W rlJf"~ Utt1T'C' 1I:I1.i ru,,~f'GI "..- c_I;lN-lcd 11 F"tGr:I.C,J .",I;f!Jt'(nJ', [11t"ni.i~ in IrJllri.

Un flu al lordulul Halifax II (~zut in luplele din Eglpl

lloA-"iCA C"ll'T"ALA
lND~RI&

' 11 4J"'''''''

mII~

",,",hllmt~ ecre

~~lr=.,.ri=~ :'C;:4,
JiUll!"
G~4~'I'1 1IJIi~

p~" c~~ "qt:.aC'- fI "dfUrlS. 'd"'ti(.~. p(MJliI'. ~ 1~.:a ,otmlu, cetm:1l ~I "~'t1'ItiIOI' .b,,(~rn.atr...J1.j.ft-J ;grf(l

CooaIUd. <10 p;D bI.od.1 1mW!.."\A ~l


,..d'D ~;t.,""

'l'IiiWA

dur;n OIl pcu,,",1.1JJLU lor

"""""_lie ....... .. tCluta


sIIt'clilU

~1 CO.lER'

I'!Z<TlIU S. A.

Valentin P4ruJiu

:~~t
1",1!. *1
0::1.

.,11

"I(

till!!

fi-f. ~ I .t"PC'onith: c...lft


III

p~

CG

...~IITI'th~

n~

.rIrn:tli

fllttl

~J1.

10"""""" .. _""
~~a~ vol!d.nlC"l'UIlIo..!l-tJ.

""~illtl'l{c

p~'t~tP~bm~~~:~~~r1~~~~

gruplril ~oml.t:~ ~t:N mrr -I; mlm~L t,mp ode dJl)y.1 -d~_ SIAi:p dl' 'erMl~ 61 .. DMral IQruI ~ ClO:MI~i't' pr1.D rI.l-

"

Un

invatamant

$i

Iectle

j~:"~Ju~.: l9bro,

l~

ILm:tl\:.rt'5iJ.htl.·.::'~nj1'rltrt!.nol

fatR de ""'lifii

lat()rlfJ .Rotndu/e' t"ep1"'Srinf.il petlt,.t4 Frauta Fndltrmvltit u'" ftH}cfti1nuiul Q h~Cri·~. ',uHJ"f.c1ulllut ,.1 Il'CUc ifc 'ut!t·cderet crUll~ Ufft C!(l 0 .uc,tiuuc uuitil pl"i" (1.,,,I,,t iril e frtfle, t",-a,lit-iill" stile, fidelita.te,a .ilia

,i

"i'~(ltij Icuitlmo fn;t~~eptQtfte. de tree.dul

,1 de ....ee '"tut

8"~U:, INr" t,··eb1.Id .tJlcio(fatf'1 tul 1,;.Q;t'dt.l ~pof!rnnta tJUtorul Sou ,; t .. flOm--tn s,... ",~p{l on"l'" Uti tt'P"buo .ff. F'o1!eel!e~c .fot"f;(TrC" Bet pC"tr~ h~~,a 10 adttcc rHdcptl~ nir(ll. Art.c.-a1'U1. .nit .. o~ ~ U. 6e ... p eo1, Il~~ CPrtma~ -do \&Ill! AU de ·~WI... rirnq ~\ndoosl dfl i!Ia 1n~\ ,! -d. tr=I41~!te lata. IrupI

'n.

_"""'_

'lId).lf"lnU ~J c:o.uCl
tll.ril:l~ Ald,OlltiL

1An1J'!A
JL

'f'

WlfOh~.

:S:UCJ(Ir-t-r-;
Pom.
nlm-nI-

lime.
nl~

h1l\1.
$1 tOlll1tr

la"

l'W'e violente ill Mada. gascar


V1CRY, 2 (Itodor). ~ COHSPftDa deqhd Ag:cni;D.i D.N.D., t11l.1\J:mUe: Sec:~I.ni[Jtul de I(o.l III eolonlJor iran'C(:';I-o- .'_II\1.~'1 do 'IJ:r;ll.$1Jl :ri~1'IQr.a..n1iKlII, dl.n 1\f.ll(lafucar .. II fOliit g. -t:'IlPllt de 11"U.5iel~ m;JI'~l!j glo1pl jupto c runcen.to <Cline 111.1: I~nul mal mullll! ~U". O~P~fColl orll~lul (lieut ch-!12ii ~e ~ru'pe.'rf! rranc;Q2. :!IU UU:3i.! 1ii1. eVQ,C\oItlt< iP'lll'O-rtlll"i$ dcpod1c d~ D~ JlOllUoeI b"t~l'Qa. liIl,elUet'1Ijl; IJn~ male-rinh: de rfi\bo:L. p(l·b·i~. yoln,e:i. n~llaldle. Lupta conllnuii .in iDiilrnj1.lrilbiJe Mal mult d.el::~f tnit~nd trebue 9T!II,ulut $i ti.ocro ;::a.t.a v\ll;:~z~ ~l \'aloroa~ ----OSOXOZ:OI:. S:UO:ZO:Z:9-sa .noastr!i. armilla. dllpa cum. trebit e ne j:Vqdim .. 10.10 r es- D. tric\.iunile ~j! ~.i cum ee-am gils • in ,Azboiu. no; llod peeee up.li ew- . Of
j

4el1l cUft I,PtppJ~ rll, "UI.'W'I~ JI;).r .... will dll ,,~ &Il~ t ~m,pului tl Det.1ft;aMq,J, fll.!

D·tru Conslantlnescu
CiplLt.a
~-t-Iii.IIr1CD

Tureiava continua politica


de securitate naUonala
Discursul rost.t de d. Ismet Inonu
.a

Cibuti ..m'li: "P'i. r;:::S!rppA lilt !I~ b.. rI(lH,~~u.l PftIlru pomm1.4 ... ~~:Cf1Iltlr~".j~~k~ bitm,Q

Fart! Zamflrescu _,~~

"

~M"'" ~

~ t

.,~a,

fndI,lNJ .. ~'t1nU U!~\i pJerd.e-ru


IICImlpYI~LlJ

,tl

lor

Morgenlhau s'a 1naIN Yk pOlat ~


:2 (R$dor~, -

numai

Pentru

menfinerea
blmJ.4 iJ~

neutral
"" t,,,OO,f! ft'I.OlvutI ulII~1 .. 1ml')Jrt'.J"CI 't'rMll« ...

ita t ii
"II:!till

!!!II:! ~~'t'l! lU",",ul Re,lIblte1L ID Il·~,n. eoanJ~I1:lrt1 probl(mt!llor ap ro· v1:J]OIl-kJ,l nllo\lltnU lUI. "Iii rQol~ IJJI""rIJInUt de fllII-pulajl~ AJ1Jih, prD-

Trebllc ca M area A.chm3t~ NQ~ t'CIpal=i ~i impr~u.nll otU ea ~ti cooU~lenii ,d ~jute e'Y"t(:(Ru] Repu~ bU~ii. SUlltem I;:opiii u.n.om}naJillDi ('are- a rcrolvOl,t ]n is.flall .!'Ill mari ~l"obl(lI'lH!:. In~r"CdeNa in npi 'in$Ln!f!o ~i. in DL'!fjODC2 no,a~td. ~$10: mal. nulor,lii, ~~ mllii ~Ll1~rllic:ri. dtcal Q",,=1nd. M"rea AdlL.DJlre. Na,lp(i!.lM

de

ealvarea

nnlhll\o.i.

pondcnlul Aielf\.i1}1D..N.'B, OIm.'Iunic!L: Serv..e\J'. b~bllll: d@ !!'l-ratrn:l,,!t a_ ~~~L ~ ~. Hmry61l\~.-g::;3iJ ~~ &'~ Lnapo.>3t s:~ ~ N~~~ ...ork. dln vtz. t.a pe. cart ~ t.!et:rt.-o AL8::llIIrJdN MllJti-" · Tu~, jn An.s!:lia. um:t.e III ~,t. t;;ll l'i' Odom- .rl,ll, Qr0;'jmI bro.'!', dupfti NI'n :s.'.3 toml1I'i.J.C$.t Wit- ,. &11 m'~uU CiIop{JIq). Sil.lIriJU ,I r~ MOrfrn~\I iJi ~ b. I.on.ir';;:] N"it;4]¢t;II, IIIr1UO,1I. U~ de 10 l.'joc-. ,'o1"!rn:I M~~t!11 CJ,;L d III 1n:w1 tl,II.tI

AMSTtGRDAM,

())ru..

ft,""",o-I ~u d:..~. Cnl~P de .a1U' 1'.n11~lnOr'otm C;tlut eeete In d,,~ d~ III Aururt llMJ.

D~;!;:\Q~~evirt~~::~~~-:;=1I11t

RUllceanu Constanlln

;l:~",

~~~;n~~'·~:'.hfnnJr ,.......",_...--."
C\L~"'t
t!it'IPo

~Q"
ml)MLt

p,.ema
J.111!1 lie

~l~iri:,ap~f;Tej~e~~'~~~~~lj~cP~~ ~~~~~~~f~~~n~:C- eu e"lI"I.;KU


tUfte,

...

1:1_

~I&blllru,

00"-1""

mCH"_

:~~riau~~~r~C~~:~I('QJ:
l:!'lI.~n\:L

b. mi-

lictpg'
tU~

.19.

nlkh.«ri1 PJQpr'"dio, 111),lDt~. El.1.e .'JUr cI cxffll PQllllbJllta .. de • a.e. ,ble In ItAu tell! -eSt.,..

.. 'I.e de lP~e:.cl!!: b:I~llll

rndh·u.t t'Ve
lot Jl~otu'lc .datuhd ,I

p:reldtul

:£!~~ l~~~l~r~l e:1~=:O: ~::

UbHiliU

Mmvill.lul.

lutf!IC!1" r.I puoJ mI.l pte:ru .. ch~ na'h:u1l.1,. .ub

NallQDilli. fn1['\1~il til An.kna • .$i-o. .m!n.at )uerlrUe pAni ];1 UJ

Dol sellalo,l brllallicl au recomandat deD;.p~Dn~l'i~Q[l:~rsd:t4n:!~~ proc;lamarea unel gm-i!II to. \Hl:il.nimiLaite ad-lUi l\en"comullllafl evree1,1" d~ ca pr~edl.ni~, Ma.re:a Adunue
CQresj:londlli=tn~ ttill.ns-mlt~; ilg~1-1 e:l ONe

dlfl. OJ."!MifC: 1.1';'1':H:nIl...u.ull~

--o:.coC:l;)[O:W:'OlC.

:W:O:K~)(ox.g....--

Mlillaru A. toal'!

Nu

N.-.bo1 •.

si\f:tr~cl':f, ~i~~~~~~C"O::: ~ lor, deod:Jll


pr~~i1

PreturjJe

a~ sporn cu 300 18 suta

in Palestina

AMST~ROAM, 2 CR«do,}!~ pcrMfrieul A!IIf1'4fie-1. D" 1~. B. eom\J"l\k.II! $crtl4et&1.[ tIotlr~ic dill lnjOI"'m4$U o:l",,",4 ~4 .Itl'l~'Q-.n,i W'gunef P Thomd.t. lp ~n Ti'WI r'j! nu:",UP41 e.gIUII)tI;l! doC co11lill=I1iJ n.orI'('~C' -am~r~lItio «u rC'COI'I'LtIofl4CLC procl.am(l.rea "ea",L-LI1V4n f:Vrclil'~rt". .P. lV~r:ldltll WQ1!cli! f.jl d~rot:1 ,;r~~4 tn flliltl;:lll r'N m.nih~'l"'tt ur];;:!.1c:!mll'l. 1:'1(1:0110111 ~7'~~( (II- P41~1 tno, RllltJ If1 ~[ W tsr ~ P411 ~f',IU or!! ftll'~~ ti't'~l1"" Jii Jf.(!' rtrpTf"-c'11ruII UI; m.Jc~

co... • ~

LI:"~.

tlOI'mu Paultn.. D. N""lllMoN 1mtn~tl!" <C-619t tu.QOII.OlU cI • l., .. 1::'11"' un In 1tDi.. 1:!lo9.rtt-~ tubl.tWlU

.. .....

rkilollO -d..: p.a.t:r.

-o.xQ:II'O.ICCI~.

:oI:1CI)lOXO;lljo--

leleloane anglo-portughezli din Madrid

Gred la «Impanla de

".lr~lQ,.t~~1.(!IBJ.tI'Id'J

~ rbbolW. tot'!. "b!t~e (Q.o m41~ apgr1Uhtt. ,,1rrU11III aU. lnItit!JthmL .., c.tl ar "L~ \n ~ mod dm.Jlap;a "I'N' .......lttor tit r.tJbrJL u ••,• .ru.... fin>tlli""1.ilI'teI:1J " ~UU"n.lII .. Inlr'I S\,._

~"1.~

MAI>R,D :IL ~l. Ci'J, tn.I.I rt:lIJJU dlrLtrt'l rull:,1AMr11 C.h.l."PA.o1t!1 .n.:I.o-PQI',p.b~ til! kidNAl! au dtc1v;i, ,.,1',"" dmuKll ."'~It~.,. d'IUIlI d ~ u.n an pt!llLru m.l rl~a. ,r;;lIb.lIUw- nu n a.jUIIUI ~ 'Ah"i'kl ,""5111.1., pfAdJ~ Nw ." .nmlli l.a.l..trUt. ~d'l.t d~:U eal:.J..l" J,,'I In .IM 4. l' s.p~ mrllC'dl t1 1'1,1,.-. por1.liJ!b.t'd. .. I rlrltr Q'Ilmlr", ~l I. ~I kU-l __ 1m 1 PNAJtl.U1 "",CIon oIIdI.'h.l'JIIIi ~f"'tVlt1l r~~lD.JMUfJ6t. r1'l).rt....wu. dHl.'1A • I.J, ~.. ..... h Gl:IgII~ II Cla:ltUtW: "£h1.lClr d'!:Io Il.ItilJllJr:I~ Ihlila.

Cre1u Gh. Anlol'!

~O.lllo.ilO".I[IIII~a"D.Xo--

...

IIA\e.;

IngheJClrea prelUl'lIor ,I

lalarlUor in $ulIdia

ISiluafi a fronlurilor
d" ST. BECEANU

BAIAIia. din
.. OfmsLn bt1 .... AI&IIMIta ~ eI
d,e. IN' ailft,

EOipl a

f"",hl] ty.~"'I\II_luJ {fill"a .tJI.I.I.'~1!I Idt':ntld w .~111I] ~ d.~ Vlim u!t .ul • ~ ~4!. QIAd bI. cul'1lUl d_ A .. ~-I .dCl,"lnLn. ,.110.. 1, lid de .1&1dft'l • to.( rdlll).t& _ ma.I l'.t.!IE aft'V&n.t'll. wlt_ ... II'Iibili dill oltr. tnpc ~l~ do Inh,1I1U'k1o tl PlIrc=FDJ~ RMbo .... in Ra~i'ra'u' t"rle blJndat4!. ELD"'Opei 1D ~.P.IiDftf'C'IA ~ forti!! II ... 19jjii: tIItrOd'lUll!' tnall'f! PQr ei\.J:1if'_ I:blar din h ft'I;Jnlv.,1lf~nO-jo¥I~U(', IlInIlmrbroll'l)(l. ~~ pito:"'imtJ,. NJlrttll!lUO;r.,i.. eltca.tJ. .r.(!oJ atn rn!l!llC'l~ In liPr-M;Oc 10:11(' !iec'tailrt.lt Lon.... Din"" n rU~ &dint r,Jl',J .L • pumb Tduura IIJI!I'~lo... IrUr:'f\f.n: UnHl.U d\n m.r1I~ M"&frc Ill-fl LA Sl,IQde ~~(!IJIuesen, 0(1lUI .. ~t gn. .. 1;J.e II!!"!..I S!lI"t'llJ::r 1rt'l1'J0. ..-;'~trlJ.""'l(I • MU ~ mu1" '1r.Li.1!IEII!It_ Mva 1JI[n.I,lIlo~ ,1MmfLne.. Oftnlll'lII ra este, ~Lrr de r::r pl'frlUre 'todlt-- fOIl' £n"pw:! ,I if! Mil"<!' DIJ1!1'lo III tr-u. li;1nptl 11'1" U1Um~, rotll"lffilnl.tI -"III 'Ill ,P('Iar I;m~ a,g, dnll'n\,dl ..e, Ill'll rO;ll rrr:onlt~tr'll:ll.'!ill, tl;_bnl(iIIC!l. bdt"'il..n. 1'1M~ "!'lob, dlt III'I'I"~ FA [n. C"'u.cu.. dUj:l3 'itntJ lldte Jl:l:t~, .. Nk-lbUW .. fMt IIiri:DU~ Pr'l2l1Pb~ ~.~ de 'nJil~etCi I~~ no_romlf1'f'1 ,.rttr.tr'II'n~llIItlCfua.td6W1r in ~:r;'lJ_L 'Tue.lurhlll 1.IJ'P'l'riI)I'. rU. ."ab.[r.or;. In rnml,", iClN]~ ae .rll. i'll. mol. Dll'l!H.1lunlll)r nu :I. inf't.UW'1. mJI i\l......... Rl)mrr:rd, 1JPi:~hu·oIoII 101ft Imrdla.t IMhlI.'L "On r:6i'M1Mb.Dl de armaU. to kimt~ 1'~:Hu,te til- ~ndlc' 'Pf"I:et.1:tcnh:. trJ. i:I1'lal bakUoa d,e .. tao mtc ~ (;as iDalrrtincl PI!! un teeen Mtrmn lit' JIll!' l.'IU'tIr Dlt~1_I tnlUnetIJ. ra 15tor:Ia. dill. il'llpeh: '~III.ne ,I ftlmSn4! :IIU tlJtKlader ~tdt tUd. 1-0 "''l1d "nil. ~ Cllii-co16 de cl.tnurl1e d~ rr.po\ J,a.-S.pOl~ 41111mllnll 1nam1t:1I1 .....1't! Th.t~ cU ... ~none" m&ftif: S,PQiC!Oll,. P- lDdkjln" .1 al:l eu~l ol"a.fu! Ala"lr. ato I mU I&at In f'runtea ,",pod or :lA!1rj. Um'l'lL~ ~Mtl -ctitnl 0f'*4 est.e tnt.eJwpt:l.f'i:II, .,. !nQorodle,la clrutnlllul s'.riIUI prln &Jloat. (11(1 .Ia.utle ~la lrutG.'le. h • ~tabW 0 ,ltua1'c c.vm.p1'O'nlid. !ltn.~,,~ O~bomkicJs,e LI. EI AlamdJJ.. ,rCll.iDlmUU:u ,.!U LA SWInJrS.d. lutri.~lrl! de': &4..,..4l Ullrkl. tft c)qert ee.datl In ~ oon:UI1ui- A~in t...-d tl1~. '"1Itu1 co.

"'v~

.ro....,_ ~

• •• de IUP1a-lPule rnice CIOCn)r. de lank,ori ======================-=-=-=-=-=-=:,=============== fost pe Irontul egiptean


reluata
6O¥'kUCI • 11141mb (!II. ll'u_ IK'I" 1um&Dt! 1tiUflol~ hI, lm.k1-frUII] ~~FuI1l1 Indw:i.rllLa. J\plrltorll aLl prlmtt noul inC£rlt1;lr'. Jh "mrt_ ae nijl.q[bunr::dl

SII

OI",lda 41

.....""

.!'~~~!.~~~l~~.d":~:J~e~:;

d~ bllraj Icrnilt.n f.!~U' . II CfI:UI. S1_ d t~II'I .. ~IO' cU".ul1ut:r.:i\llI 1111m~1 'Drl" oltol!.tatilin1 dill rn'vn~tr:rr:l s!'I",lelrt4! ,I vtelente clJiti:r:t. .....llle1Ifl .. !'_cmUl~ ~ Sud ue (;'N.,. r1i'rkh: "'\'f"il~'" eaee ll!i.rtJ .~!IIro m~~lfllL~ ~,-gili. AN dr-d. .. ~rMat~ 1ft!nII~'Ui1 [rill nzh,,_ wt, IIU Inti!ta~ cteastve din caup [lI('tdel"ll(]r rlJdl(:il.I4:". 'l'lffio£tlr11!i:o II. pr:!. mn I!!la,III'C'd n!liu~ Ir:lUlirLfI, p.nlr '1(11. 111,,\-,lu 11!(]1'1II!1difi !;II II ~ f din ~ e I"'·rn.ala. IIII~nill. S';;. ;tJILdLIL (I'b~r"l t I'll!. i!.1'Cj;!"= 1I"l.l:JII" (::t'lut IIldh.UO din .. reeuve 'ooni(! lI~h. pro"~nlt4! 1911\ IIIlte M!c=toorll' Ilk rl'l!ITlILllOI St.:;.l~l\InuL Orq;u.I Mlra.b.a.r.J :Ii fo~t dll1 l'l'[loU

~~;ll~i~in!~!~:II~r:~!;.

l~J:ei

DOtl

brlgazl britanice scoase din lupti. Fortele Axei stapAne De sltuatle

re ....d..
Tru~

ca-

_..timNI
II~

_ .....
toIL R'lltlt.

I.. Of"'" ........ l\,


nul~

'bll~'"

~.~r~t4~~~I~;.

o nODa laza a

1I9In~1J:::I!~!! e, f'l:fts['Vel pe (".iI,f1!: CDllte:J.7J, rdl 0 d",l~n~ 1\1'_'~d. In ;U::COI.!ltIIlIIt'IIl. $I1'Vil!!:teJor.~ ani(&Jat ""I~tl«l Intr'6 1lJpUl. 1111 tt;1 V il't' f'Io'Lplta.'-l. PlIi~l'uJ~ "'.~1l" C'UN.. Pl! lutd I,.;1dog:;L, .iel'RlMl1t all ~il_ fuo.dai VUCI dMUn;llLe; ap,rorido(llriJ l..¢Iltns:ndlllu'L. 1\ta.1 I:. Norod, pe trQn. tu' Otof'.aftutul i\rI:Ue. -tlvlbflJlc COl'h\&'11(' au bcmi'btan;bil. ilLortab.tLilr: r:rO!"l.u11l1 i'llJ.rmJLn!k.

~;::~:\1,~~:~~~

AJd .. t~ ul e.InpnJ, nusc ~1'QI tit ro;n,un[I:IlIU. caJ(IIduetl, dh:! Tn1'.... tl:I.lIIl:&'l1l11 IJ,PR ,~.Qrd, care '(pd; dl!'! &Da U~_b'I(a~ a. JI:I",,*,t 'lUI NI ~ • AlI;t'U.tl .1IWI3I1o~ ~i5 pe. 1IIMo1Itepa.te, .. 1nd~ ~ibmnhl1 K1,..ldw:, ,Ill iIOdll,d, ~ Il:i'i.lrirl m;&~ !loin rQlQllad Irri.~ 1"li.p.~1' tJ... reJt'llDM niU.a 1n ~I...,. Umll' bOlJli'fh:rll .. ~~ ~I do o~~ npl4A IllIIInt.l;l'e 1fV· ftI:J.nJ foltlrl1ll4 ."v~ form-U1i!lJ ~utte..EIIlQ 8'11ferH 1-' din II'M'. .vl:(R,M:tflr !lie "9'llIi.kd.,-r I"~ atl.C de ph:rdh1 tAellt. ftl1 au mai

..,.eki

pvtJ,11, _Ittl

QPQJK 0 r~U.

loplelor din Egipl

fcftl1:lL1iunDOI" bl~:t.e. ()rqg! O~jiml'1ddu. ~ ,_ dd ltO~pk. r6d, 1OM:~ lialDbJ,t:dat. dill .... OPele 41!1 bamb.J.l;!hmurt ~'II' cu ~ de [lU,re caHbru, c.are .... prleto'lllit m.! mllll~ (~l1dll ..I ma. ... d.l"~H'I ID MIUl lmparUld pl'ln ~l1CErrtll'i1'b de torte: ~NI .dnte aet.

~n~

IDSI""

ou,

(l\.p.i;l-1. [n ~_l br:tniuh,l' .q r:;55l~t,. U !hi 1J.Q.4~ &0 JOr!i'I d~lf! (toO d~ 'P'I1)i~ IL :h"'8J~" i.lllt!2o!;r1lIoOlir to .dll.tL dll 1 ~'Mmb~r:. ~wlI(1 N
III.v1OJJ&rt,=,

BERLrN.1..

"""G:aDe

hcadrila "Moelder$" a inregislral a 4.000-a vlctorle aerlan1i

catuJ

t' et
.Pl<r.

"po .....

mWlu ;tmlaadct. (Ie L1J.DI Nm~ l:m~\ C!'Ll ~~ pe o1t'onfUf'\l1l! ~, in

_u.n_
tl'l:tjm~

vhd~

Comunlcatul slovac

ollcial

.fU,nSLA'J .... 2 CAlill)f), Corft,. piOnClClrrll,l1 ~lt"ljl'r D. N. I. jTl.lliimjt.: C.I II.. &I 30.~ tJi!t'l'nlll~ .1""" 11'. fr_rrl .1l1l~lli: l.a 1 NDII!Ikr" uliltItllil JI~1!iQ 1ermlM!~ _ mllil hI I1Ipl.l. f1Iri II. . dlJ.... t IIIaJ -aulll ".II .. hI dJilll"a hfamh:1I1 • f!fiS1~,,1cl lfT1'lllj. 1.IIf' It ..• PliJil nO'ntrl IIU IJ!t1l;P-ll!i ~ arllplHflItl Mto,,~1e, !lie tFII'IQ;b. t1nll' fi'lflntl Im~ ,port.nL 11,11'1'11 .3 'klhwMtrl. if,. ..

tIi~'

ill.

U"I~lll" "Ji-rL II'll 11'.1•••


rt.1iI d.

rim- •

IIrtl. it'I'H!lIII"'t.u11 II &'p'''',,1 f'~'1uthl lichllhtli. rNJ t:ttp1ou rlil LrmI, D~nLIIi

1II!i¥'!.-

:tIlr'l'MII, rl'l_ .hrl Eh pd. ,I tt m"rt t:a~ .• ~I m_ ..... rltbbf.

.It.