Sunteți pe pagina 1din 183

f '

VI.
B1roul de copiat lradus arle, din Pal'atul
Justitiei: era plin de lume. Advocati, i!m:-
.pegap', apro1zi, eetateni 1mpricinati, dactiloig'rafe
translatori de diferile limbi slreine-
d1ctau celor ce slcriau la vorbeau,
din birou, 1mpinglandu-se unii 1n alpi,
glasurile tg!csturHe 1ntr'o /at-
mosfera suprra 1ncarcata lflc praf, de fum da
1utun tacanitul oelor de seris.
AJdvocatii, dupa oe terminau de dklat
grafelor, luau acteLe, le cileau, le corectjalu pe
pe colo,, lipeau timbrel1e le dadeau
gnefierilor sau impieglatHor dela Jude;oatorie, Tri' ...
!bunal sau Curtea de Ape!. Pe urm'a, aprin!zlan.,
alte pg,ari', pleoau ori provocau diseuti.iJ
cu totul nepotrivite ace1or l tOiCUri unde
tDebui.a td'edat urechi oa S:a afli toata