Sunteți pe pagina 1din 30

H

4

'

.

-"

,

t

,

e vede ci e lumea mki,

De tot mai $tie fiecare

De-o ne-nsemnate intimplare

C-ungreiere gi c-o furnici Ce s-a-ntimplat odinioari Cind o furnici tare-avari

Lise un greiere si moari

Fari sa-i dea cu

imprumut

Griuntele ce i-a cerut,

De$i-n pemin! dosise-o vari Bel;ug ca-ntr-o alimentara.

5

t'

\\

L-f

*

r

e#g*g.e

I ll

A$a era pe-atunci

spune-

Ca toli ce au, si tot

5i si lot aibi cine are

Si

$i

Chjar daci

-se

adune,

de beut si de mincare,

singur el si se indoape

allul o sa crape

Ci n-are ce s; puni-n guri,

Nici tu milai, nici udituri.

Dar astazi toate sint schimbate;

La noi furnicile prin sate

o0^ g

I

Ficuri-o cooperativi

Atricoli, -

Vor

si, dimpotriv:,

la dminul cu ltural

Un greier mester muzical,

Ci-n vremea noastre infiripA,

In

orice muguroi, echipe

Cu nai, cu cobz:, cu viori,

Si cinte pe la s;rbitori.

Furnicii astizi tare-i

place

5i-i cinte cineva, s: ioace. A$a c; treierul cutare

Si stie numai a cinta

Si chiar de-i {rig, {urnica-l ia

Si-l duce-n mu$Lrroi acas:

Si-i pune tot ce vrea pe masi,

Mecar ci nu-i cooperator,

Ci

greierer-i artistul lor.

\

?.

(;*

,

I

ii,1,t

,.,

', v.

,|

! n.i"):tl

'k,:,l,l,i'

. . r,:f

.,'f1i

)titr,l

" !.i

rr# g /n'1 J
#-

t"*

g-

v $

\-

Toamni lunq6, roamna buna.

for furnici16 adu n5,

In;irate ca un riu,

Boabe de porumb

si griu,

Nu e una se-ntirzie

La adus in magazie.

b

Qo

-

G

Altele mu ncesc la treier

Cind, in miri$te un

SinSur, retecit in lan,

Sreier,

Cinti-o doind de alean.

Si e trist c; toamna trece,

Si

e noaptea tot mai rece.

.)

1

!'l:-

0r

I

q f,y

!***t *,'

.l

:.]

{n

F

e7i;-

=,

ii*'

i:ir.{

i:ii'

1",;;ii

: :

)

€e-q

ri)i',1

*

y')n=

.r

-d"

""'l=*= ffi

c-t.,

;-1

.:

r

.&

;.,

larna bate la ferefti.

Vard caldi,

Dar in

unde ettil

sat, in furnicar,

Nu-i rriste!i, nici amar.

Voie bune si-mbulzeale, CA e ziua de-mperleale-

t\

tr

.I-

,

:L-'

r:*.1.-.

\*

\'

?

6,

#i(

.p

j

,,

{1

'rlt''

Cri-cri-cri,

cu-o labi strimb:,

Cint; greierul din drimbe,

Cintec

trist, de disperare,

Cd e mort flamind si n-are,

Tocmai cum e scris

la carte,

deoparte.

Nici un bob de mei

Amirit asa, de soarta,

Spre cooperativi-l poarti,

\

\

tl

':r3FfiFj;j'

\i

1 I

Tot mai iute, de te miri.

Plcioru sele-i su btirii

Si cerseste liutaru

Tingu ind u-si tot amarul.

't-

--

t

€oo

Ea-

rr,

"

()F

?; *fT'

-

Hai, poftefte,

-::-

=,,-

i

=ir{ir" r -

liutare!

Cu chitara subsuoari Intri greierul de-afari,

Negru Si cu capul gol,

Ca iestit dintr-un nimol.

Laba-i tremuri de fris

Ca qn fir de pipirig.-

':4*

'i-49

E

/Wt.

';a.,a ;1'< ;*11. ;,.

,.?tr

lar furnica il invit;

Si

5r-l

se-aseze linga pliti rraceaz;-n leqea el

Cu un degetar ?e mei.

Si pe urmi, la o c,orb;.

4,

,

1'.;,

/i" r

S"au pus amindoi de vorbd.

9_;

si-au vorbi! cit au

Despre

Putut,

vara ce-a trecut,

Si-l intrebi ea-ntr-o doari

Ce-a ficut el asta-vari:

Ce si fac, risPunse

trist,

Am cintat, ci sint artist.

-

;\_ffi

\

ffi

a:a, atuncea zii,

Ca s-i-:f,fi9i eu ce ttii.

De mi-o phce ce-i cinta

Asta-i fericilea ta. Noi avemievoie-aici

Si de-un

Greier

intre furnici.

cinta cu foc

ale,

fi

de joc.

)dpi ce-a cintat pu-tin,

-air pus maistru la camin. Cum era dupe ospa!,

A

$i spr.-rs: -

Ca si va-nvi!,

Si-mi aduce-aici o scari.

io

se vezi, -

treaba-i u$oare.

rb

Std furnic;ria-ntreagi

lmpreiur, ca el s-aleage

Dintre fete, fetigcane,

Si soliste, Si soprane. C6 erau zvelte, la fel,

Parce trase prin inel.

Si-a fecut pe indelete,

Mare cor numai de fete.

Greieru I sti la tabel;

Ling!-o scari ca o scheli.

_ - Scara are doar cinci trepte,

Parci-ar fi cinci linii drepte.

Liniile laolaltS,

.

De la prima la cea-nait:,

Supl-4puse succesiv

l-ac cu toate-un portolrv.

\\

Si pe orice Iinioari

Urci notele pe scare,

;apte

note de le-ntiri,

Tot mai sus si mai subtiri;

Uite-a$a, cri-cri, cri-cri:

Do, te,

$i

mi, fo, sol, lo, sl.

furnicile ,1n cor

Repetari-n legea lor,

Cd de-abia se auzi:

Do, te, mi, fo, sol, la, si.

Apoi notele,

Coboriri

pe

rind,

tot cinlind,

La-ncepur sub!iri.

apoi,

Groase, ca dintr-un

oboi,

De pe scari, de-acolo:

Si, /o, sol, fo,'mi, re, do.

Si f!rnicile in cor,

Fete de conservator,

Au cintat ca-n studio:

5i, /0, so/, fo, mi, rc, do.

De sub fracul lui lucios,

Ca un detectiv, o cheie,

a un semn cecorauv

La-nceput de portativ:

eu v-o fac ploconl

-Asta

Fera cheie nu e ton.

este cheio sol.

Mai pe

Le-a

Ca de

Ca s-o

urmi, ca se-nchei,

chei,

mai dat si alte

pilda.heio fo,

lini

undeva.

5i le-a spus pe indelete,

Alle citeva secrete,

De-a-nvilat furniciria,

5i ce este simfonio,

Si ce este-o partiturA,

Si cum poli cinta din 8urd.

&

rg

h

'Y

'.,!

')

AT.

.1

R

;H: .*

,-

w

|-\

r!r

f;

o)

lfir

.t

t

'b

\ud

.

t

t\

I tl

,t

n

3!

ll li

Jrn

/)

Si-asa, la stirsit de an,

La concurs republican,

pe s-a disputat aici,

Intre cuiburi de furnici,

G reierasul dirijor

A avut cel mai bun cor,

\\*

t\--

-_!i$

-

-*

l,i

Astizi greierul-artist

Nu mai cinti singur,

trist,

Nu cerse$te la furnici,

5i

ea si nu-i dea nimici.

Nu mai este cum a fost ! Greierul i$i are-un rost;

La furnici e ca

$i-acase

Si gisegte tot pe mase;

.1*t

t

rl

Si un bob de griu

5i Poame

Nu-i mai este lrig. nici foame.

Cind il vede cu litlta;

Furnicarul tot saluti.

1963,

Cdciuloli