Sunteți pe pagina 1din 30

H

4
' . -" , t
,

e vede ci e lumea mki, De tot mai $tie fiecare De-o ne-nsemnate intimplare C-ungreiere gi c-o furnici Ce s-a-ntimplat odinioari Cind o furnici tare-avari Lise un greiere si moari Fari sa-i dea cu imprumut Griuntele ce i-a cerut, De$i-n pemin! dosise-o vari Bel;ug ca-ntr-o alimentara.

\\

5
t'

* e#g*g.e
I
ll
A$a era pe-atunci spuneCa toli ce au, si -seadune, tot 5i si lot aibi cine are Si de beut si de mincare, $i singur el si se indoape Chjar daci allul o sa crape Ci n-are ce s; puni-n guri,

L-f

Nici tu milai, nici udituri.

Dar astazi toate sint schimbate; La noi furnicile prin sate

Ficuri-o cooperativi Atricoli, - si, dimpotriv:, Vor la dminul cu ltural Un greier mester muzical, Ci-n vremea noastre infiripA, In orice muguroi, echipe Cu nai, cu cobz:, cu viori, Si cinte pe la s;rbitori. Furnicii astizi tare-i place 5i-i cinte cineva, s: ioace. A$a c; treierul cutare

?.
(;*

Si stie numai a cinta

Si chiar de-i {rig, {urnica-l ia Si-l duce-n mu$Lrroi acas: Si-i pune tot ce vrea pe masi, Mecar ci nu-i cooperator, Ci greierer-i artistul lor.

o0^
I

',

v.

,I

ii,1,t

,.,
,|

n.i"):tl

.'k,:,l,l,i' . r,:f
.,'f1i
)titr,l
!.i

"

#-..
t"*
g-

rr# g /n'1
v
$
\-

J"

Toamni lunq6, roamna

for

buna.

furnici16 adu n5, In;irate ca un riu, Boabe de porumb si griu, Nu e una se-ntirzie La adus in magazie.

Qo
Altele

0r

mu ncesc la treier Cind, in miri$te un Sreier, SinSur, retecit in lan, Cinti-o doind de alean. Si e trist c; toamna trece, Si e noaptea tot mai rece.

.)

!'l:-

q f,y

F e7i;=,

!***t

*,'
.l

:.]

{n

ii*'

I.-;.
i:ir.{

..:

i:ii'1",;;ii

e-q

""'l=*= ffi c-t.,


.:
;-1

.r

-d"

.&

;.,

y')n=
ri)i',1..

larna bate la ferefti. Vard caldi, unde ettil Dar in sat, in furnicar, Nu-i rriste!i, nici amar. Voie bune si-mbulzeale, CA e ziua de-mperleale-

t\

tr

.I-

:L-' r:*.1.-.

\*

\'

?
6,

,,..{1..'rlt''

Cri-cri-cri, cu-o labi strimb:, Cint; greierul din drimbe, Cintec trist, de disperare, Cd e mort flamind si n-are, Tocmai cum e scris la carte, Nici un bob de mei deoparte. Amirit asa, de soarta, Spre cooperativi-l poarti,

#i( .p
j

tl

':r3FfiFj;j'

\i

Plcioru sele-i su btirii Si cerseste liutaru Tingu ind u-si tot amarul.

Tot mai iute, de te miri.

't-

--

t oo

?; *fT'-

()F

Earr, " poftefte, i liutare! -::- =ir{ir" Hai, =,,r

Cu chitara subsuoari Intri greierul de-afari, Negru Si cu capul gol, Ca iestit dintr-un nimol. Laba-i tremuri de fris Ca qn fir de pipirig.-

':4*
'i-49

/Wt.
';a.,a ;1'<

;*11. ;,.

4,.._, 1'.;,

,.?tr

/i"

lar furnica il invit; Si se-aseze linga pliti

Si pe urmi, la o c,orb;. S"au pus amindoi de vorbd.

5r-l rraceaz;-n leqea el Cu un degetar ?e mei.

;\_ffi

9_;
\

si-au vorbi! cit au Putut, Despre vara ce-a trecut, Si-l intrebi ea-ntr-o doari Ce-a ficut el asta-vari: Ce si fac, risPunse trist, - cintat, ci sint artist. Am

ffi

Ca

De mi-o phce ce-i cinta Asta-i fericilea ta. Noi avemievoie-aici intre furnici. Si de-un Greier cinta cu foc ale, fi de joc. )dpi ce-a cintat pu-tin, -air pus maistru la camin. Cum era dupe ospa!, A $i spr.-rs: Ca si va-nvi!, Si-mi aduce-aici o scari. io se vezi, treaba-i u$oare.

s-i-:f,fi9i eu ce ttii.

a:a, atuncea zii,

rb

Std furnic;ria-ntreagi lmpreiur, ca el s-aleage Dintre fete, fetigcane, Si soliste, Si soprane. C6 erau zvelte, la fel, Parce trase prin inel. Si-a fecut pe indelete, Mare cor numai de fete.

sti la tabel; Ling!-o scari ca o scheli. - Scara are doar cinci trepte, Parci-ar fi cinci linii drepte. Liniile laolaltS, De la prima la cea-nait:, _. Supl-4puse succesiv l-ac cu toate-un portolrv.
Greieru I

\\

Si pe orice Iinioari Urci notele pe scare, ;apte note de le-ntiri, Tot mai sus si mai subtiri;

Uite-a$a, cri-cri, cri-cri: Do, te, mi, fo, sol, lo, sl. $i furnicile ,1n cor Repetari-n legea lor, Cd de-abia se auzi: Do, te, mi, fo, sol, la, si.

Apoi notele, pe rind, Coboriri tot cinlind, La-ncepur sub!iri. apoi, Groase, ca dintr-un oboi, De pe scari, de-acolo: Si, /o, sol, fo,'mi, re, do. Si f!rnicile in cor, Au cintat ca-n studio: 5i, /0, so/, fo, mi, rc, do.
Fete de conservator,

De sub fracul lui lucios, Ca un detectiv, o cheie,

a un semn cecorauv La-nceput de portativ: eu v-o fac ploconl -Asta nu e ton. Fera cheie
este cheio
sol.

Mai pe urmi, ca se-nchei, Le-a mai dat si alte chei, Ca de pilda.heio fo, Ca s-o lini undeva. 5i le-a spus pe indelete, Alle citeva secrete, De-a-nvilat furniciria, 5i ce este simfonio, Si ce este-o partiturA, Si cum poli cinta din 8urd.

& rg

f;
'Y

AT.
.1

'.,! ')

o)
.t

lfir t 'b
.* ,;H:

R
w
r!r
|-\

\ud . t\I ,ttl t

n
3!

ll

li

/)

Jrn

Si-asa, la stirsit de an, La concurs republican, pe s-a disputat aici,

Intre cuiburi de furnici, G reierasul dirijor A avut cel mai bun cor,

Astizi greierul-artist Nu mai cinti singur, trist, Nu cerse$te la furnici, 5i ea si nu-i dea nimici. Nu mai este cum a fost ! Greierul i$i are-un rost; La furnici e ca $i-acase
Si gisegte

tot

pe

rl

mase;

\\*

t\-- l,i -* -_!i$


-

.1*t

Si un bob de griu 5i Poame.. Nu-i mai este lrig. nici foame. Cind il vede cu litlta; Furnicarul tot saluti.
1963, Cdciuloli

S-ar putea să vă placă și