Sunteți pe pagina 1din 30

H

4
'
.
-"
,
t
,
e vede ci e lumea mki,
De tot mai
$tie
fiecare
De-o ne-nsemnate intimplare
C-ungreiere gi c-o furnici
Ce s-a-ntimplat odinioari
Cind o furnici tare-avari
Lise un greiere si moari
Fari sa-i dea cu imprumut
Griuntele ce i-a cerut,
De$i-n pemin! dosise-o vari
Bel;ug ca-ntr-o alimentara.
\\
L-f r
*
e#g*g.e
ll
I
A$a era pe-atunci
-se
spune-
Ca toli ce au, si tot adune,
5i
si lot aibi cine are
Si
de beut si de mincare,
$i
singur el si se indoape
Chjar daci allul o sa crape
Ci n-are ce s; puni-n guri,
Nici tu milai, nici udituri.
Dar astazi toate sint schimbate;
La noi furnicile
prin
sate
5
t'
Ficuri-o cooperativi
Atricoli,
-
si, dimpotriv:,
Vor la dminul cu ltural
Un greier mester muzical,
Ci-n vremea noastre infiripA,
In orice muguroi, echipe
Cu nai, cu cobz:, cu viori,
Si cinte pe la s;rbitori.
Furnicii astizi tare-i place
5i-i cinte cineva, s:
ioace.
A$a
c;
treierul
cutare
Si stie numai a cinta
Si chiar de-i {rig, {urnica-l ia
Si-l
duce-n mu$Lrroi acas:
Si-i pune tot ce vrea pe masi,
Mecar ci nu-i cooperator,
Ci greierer-i artistul lor.
\
?.
o0^
g
I
(;*
,
I
ii,1,t
!
n.i"):tl
'k,:,l,l,i'
.
.
r,:f
,.,
,|
)titr,l
"
!.i
',
v.
.,'f1i
rr#
g
/n'1
J"
#-..
t"*
g-
$
v
\-
Toamni lunq6, roamna buna.
for
furnici16
adu n5,
In;irate
ca un riu,
Boabe de
porumb
si griu,
Nu e una se-ntirzie
La adus in magazie.
b
-
Qo
Altele mu ncesc la treier
Cind, in miri$te un
Sreier,
SinSur, retecit in lan,
Cinti-o doind de alean.
Si
e trist c; toamna trece,
Si
e noaptea tot mai rece.
G
0r
I
.)
1
!'l:-
q
f,y
!***t *,'
.l
F
e7i;-
=,
:.]
{n
ii*'
I.-;.
..: :
1",;;ii
i:ii'
i:ir.{
e-q
.r
-d"
""'l=*=
ffi
c-t.,
;-1
larna bate la ferefti.
Vard caldi, unde ettil
Dar in sat, in furnicar,
Nu-i rriste!i, nici amar.
Voie bune si-mbulzeale,
CA e ziua de-mperleale-
t\
,
tr
y')n=
ri)i',1..
*
.:
.&
r
;.,
)
.I-
:L-'
r:*.1.-.
\*
\'
?
,,..{1..'rlt''
Cri-cri-cri,
cu-o labi strimb:,
Cint; greierul
din drimbe,
Cintec
trist, de disperare,
Cd e mort flamind si n-are,
Tocmai cum e scris la carte,
Nici un bob de mei deoparte.
Amirit asa, de soarta,
Spre cooperativi-l poarti,
6,
#i(
.p
j
\
\
tl
':r3FfiFj;j'
1
I
\i
Tot
mai iute,
de te miri.
Plcioru
sele-i
su btirii
Si cerseste
liutaru
Tingu
ind u-si tot
amarul.
't-
--
t
oo
Ea-
()F
?;
*fT' rr,
"
=,,-
-::-
i
=ir{ir"
r
-
-
Hai, poftefte, liutare!
Cu chitara subsuoari
Intri greierul de-afari,
Negru
Si
cu capul
gol,
Ca iestit dintr-un nimol.
Laba-i tremuri de fris
Ca
qn
fir de pipirig.-
/Wt.
E
':4*
'i-49
';a.,a
;1'< ;*11.
;,.
4,.._,
1'.;,
,.?tr
/i"
r
lar furnica
il invit;
Si se-aseze
linga pliti
5r-l rraceaz;-n
leqea el
Cu un degetar ?e mei.
Si pe
urmi, la o c,orb;.
S"au
pus
amindoi de vorbd.
9_;
si-au
vorbi! cit au
Putut,
Despre vara ce-a trecut,
Si-l intrebi ea-ntr-o doari
Ce-a ficut el asta-vari:
-
Ce si fac, risPunse
trist,
Am cintat, ci sint artist.
;\_ffi
\
ffi
a:a, atuncea zii,
Ca s-i-:f,fi9i eu ce
ttii.
De mi-o
phce ce-i cinta
cinta cu foc
Asta-i fericilea ta.
Noi avemievoie-aici
Si de-un intre furnici.
Greier
ale,
fi
de
joc.
)dpi ce-a cintat
pu-tin,
-air
pus maistru la camin.
Cum era dupe ospa!,
A
$i
spr.-rs:
-
Ca si va-nvi!,
Si-mi aduce-aici o scari.
io se vezi,
-
treaba-i u$oare.
rb
Std furnic;ria-ntreagi
lmpreiur, ca el s-aleage
Dintre fete, fetigcane,
Si soliste,
Si
soprane.
C6 erau zvelte, la fel,
Parce trase prin inel.
Si-a
fecut pe indelete,
Mare cor numai de fete.
Greieru I sti la tabel;
Ling!-o scari ca o scheli.
_ -
Scara are doar cinci trepte,
Parci-ar fi cinci linii drepte.
Liniile laolaltS,
De la prima la cea-nait:,
.
_.
Supl-4puse succesiv
l-ac cu toate-un
portolrv.
\\
Si
pe orice Iinioari
Urci notele pe scare,
;apte
note de le-ntiri,
Tot mai sus si mai subtiri;
Uite-a$a, cri-cri, cri-cri:
Do, te, mi,
fo,
sol, lo, sl.
$i
furnicile
,1n
cor
Repetari-n legea lor,
Cd de-abia se auzi:
Do, te, mi,
fo,
sol, la, si.
Apoi notele, pe
rind,
Coboriri tot cinlind,
La-ncepur sub!iri. apoi,
Groase, ca dintr-un
oboi,
De pe scari, de-acolo:
Si, /o, sol,
fo,'mi,
re, do.
Si
f!rnicile in cor,
Fete de conservator,
Au cintat ca-n studio:
5i, /0, so/,
fo,
mi, rc, do.
De sub fracul lui lucios,
Ca un detectiv, o cheie,
a un semn cecorauv
La-nceput de portativ:
-Asta
eu v-o fac ploconl
Fera cheie nu e ton.
este cheio sol.
Mai pe urmi, ca se-nchei,
Le-a mai dat si alte chei,
Ca de pilda.heio
fo,
Ca s-o
lini
undeva.
5i
le-a spus pe indelete,
Alle citeva secrete,
De-a-nvilat furniciria,
5i
ce este simfonio,
Si
ce este-o partiturA,
Si
cum poli cinta din
8urd.
&
rg
h
f;
o)
lfir
.t
t
'b
\ud
. I
tl
t
t\ ,t
n
3!
.1
R
.* ,-
;H:
w
|-\
r!r
'Y
'.,!
')
AT.
ll
li
Jrn
Si-asa, la stirsit de an,
La concurs republican,
pe
s-a disputat aici,
Intre cuiburi de furnici,
G reierasul dirijor
A avut cel mai bun cor,
/)
\\*
Astizi greierul-artist
Nu mai cinti singur, trist,
Nu cerse$te la furnici,
5i
ea si nu-i dea nimici.
Nu mai este cum a fost !
Greierul i$i are-un rost;
La furnici e ca
$i-acase
Si gisegte tot pe mase;
.1*t
-_!i$
t\--
-*
-
l,i
t
rl
Si un bob de
griu
5i Poame..
Nu-i mai este lrig. nici foame.
Cind il vede cu litlta;
Furnicarul tot saluti.
1963,
Cdciuloli