Sunteți pe pagina 1din 90

PI: I RL STOIC 8 (·ur/1(1\·a1/m.

'IIO,'(lIrn
9

. i 'inc t cobord intr-un [(lU ne\'azut. pnjlnJt


peste ·ise. all'iinu] blajin ca un patriarh
\'indca ipitori $i radaeini d leeuit enumarabile
echi t:irg lD Banat bali,
nebunul ridica b abcle porumbului strivite in praf
lui Cornel (Jngureaml scmanandu-Ic-n ogoare pe arc numai el Ie stia.
Mugetul taurl.lllli gonind cutremura 0 lipita e 'ei
e-nlulccau grabiti ~i beau eu fata spre nor1,
e fllmau vorbind despre afaceri ~i dragoste ­
Ah, cai furtuno~i sau resemnati, eai de plu '7
mangaiaii pe bot, eautati pc-ndelete la din~i. , all bkstemau ;;i nideau si cantau
cai goniti In cere sa se vada dadl nu sunt bolnavi, In zornaitul rnoncdclor aruneate
$i armasarul ridieat In doua picioare subtiri prin fum, p tejglh::a...
aratandu-~i pantecul argintiu ell pale de foe ­
~i nebunullalaia pipaind nevazute obiecte,
eopilul plangea tngrozit, uneori asculta
elodia f1a$netei; monotona ea zilele verii
sottite sa nu mai revina vreodata ­
ah, $i planetele papagalului care tagaduia tuturor
casatori' fericite, averi $i viata etcrna
iar I eortul eireului piticul calarat pe butoi
ehema sa admiri mmunca minunilor: fern ia cu barba...
Stralueirea pai lor lipite de haine! Stralucirea
papu~i i de lUrta dulce culcaC p braf­
j chipul imi fu ea ca mercurul pe-oglinda
papu~ii tuttite... ~i trompeteJe lungi de carton
anuntand diderea ingeri lor In visele noastre
de copii purtati de vartejul calu~ei]or tri$ti.
Nebullul binecuvanta indragostilii fotografiali
langa peisajul Cll aeroplan $i palmieri violeti.
orbul canta la vioara un imn lui Dumnezeu
Arheologia blanda

(1966-1969)
11

Din copililrie

Illi Dall;!'/17ghl

Manji~i pc obraji cu boabe de bozii


nc cill<\r:1m pc grilajul ruginit
de unde privim
s4rbiltoarca din curte ­

pc masa ~ezat~ printre dalii inalte


pahare ~i slide eu dop de cocean
inconjoara gramofonul pictat
eu amora~i zbumnd peste cai

~i discld se rnsllce~le repede repede

in aerll] toamnei plUICSC funigei.


JX)fumbeii vcnind ~i pleciind
sunt explozii albastre.

. ,
19 Cart/a\'( f /1I'"nor(ur/1
18

dneva .'e grinde.~"/e fo dalorio de la Banco A Ihina


cineva se gc1ndqle la sOfiu bolnavc"l din pat
dnel'Cl se cindl!$fe la inundo(ia de unitl frecut
Amintindu-Oli 0 duminidi
~i di cui se ra. ucc~te repcde repcd

aerul e p in ell plca\,a, eu vicspi


c. cob()ar~ ~i sug din perele strivite in prag
SI cad apOi Jn. apa verzlIie din jgheab
Sari lichizi despiea oblO<Ulele inchisc,
de mult e totullncremenil ­
~i dis~ul sc ra. ucqte repedc rcpcde umai Java furnieilor ere~te nebuna
~i din cand in eand de p zid
iar noi privim fcrmcea~i; se d sprind var coroj it,
cand p~ii se aud venind entre noi
fugim ~i ne ascundem In ~an~,
um rele atama

ne spunem di odata ~i noi yom fi mari ea limbile vitelor inselate pc camp.

~i alunci vom cumpara gramofoanc eu palnie de aur


11 aseulta.m at vrem Prin alei im! odohil eu prafuit eimi~ir

pove'ti minunate... femei eu pieioarele umflate

merg la cimitir

sa I yorhca. di in ~oapte trandafirilor vi i.

La un senm de nil1l,eni banuit

foeul fanfarei izbucnqte in piaIa eu monument,

batranii raman nemi ca~i

sub duzii eu frunzc de hartie


unde ioac pe boahe d fasole ~eptiei.

Noi, copiii, prin nori alcatuiti din pueioa a


pe calu~ei ell YOpS aua decolorata
21l 21

cali'ltorim visatori inspre eer ..

. ripiJe i1':lgiJc ni se rup

~i nu ajungem mai sus de alcami,

Ih: pe \' rcrnCfi till lului m


data eu raburile insen1rii domoale
n~)tarLt! ~ll pantatonii albi ~i canoti~d
VillI.: sa lmpu~tc ) gazcla din metal ruu,init
i toarte mirldru ~

lea 'a sa uoboare popice.

A~tel U-I 1 gatui p d~ em~

-actorul po~tal i'mpartt: eri or(dc p front··


In 1ft l: mi lOS dt: tuwr. ....

lle adllnfun .·periap in jurul sall. Lovim pUlemic Ji pa~ , 1tl

nici nu simtim lumina:t.: stinge <.i ~ile ~ ~id.


'um una n ~ ndl p rata Pc panza C (l batisI5 un ..,,-.
o alta lata,
apm lallTlU .,;. lei. rinocelii,
admir~llll pir..tmid 'Ie gra\.'~
~i din rologiul bi ericii
~i faraonii '.lgrorati din rllili~.I,;rn
ea dintr-un ccardin al timpului mort
~a~nc~te 0 buha diamantina
Dupa paULa de ZL:ce mint" .
care plang zburand deasupra satt;lui va"ul1ltani se s ·urund~...,u ,I, ....n
'U plapuma teldor trasa pc cap.
in 1irnp L:" nrLlh::stra adumlil.1i:pc punt.:­
sufia din al;ill1ur; eu mar.

Ni 'C aratj ;;i r:'l?h Jiul cu


'd m '.·plo/-i i. Linne, rfuu:u'
• fiti lui aprins t I\':C(, spi:im:JlI
langa nW cjn~\··\ pIal ge.

le~im ell r"'linar' e in . ~


lacrimi Ill: curg,11 tr-' oa r-.;.;,.
1 imcni Ill! vorb"~t(' pe d"1J1l.'r
Florilt: :,.lldimllllli ~lInt
PETRF 'r01C,\ 22 23 Camaval prenoclum

atunci din jgheabul ei va curge mustuL ofrand


pentru sfantul Dionisos ,
care oinare~tc <.Jin sat 'in sat ~i discuta eu ~aranii
~oprOD prin dirciumi,

lui RadII Cameci aici e coasa $i greb a. sunt toate une tele

p ntru rastignitul poreilor. iama, . ..

intr-un colt picote~te roata de tor, a bumcll _.

este 0 lume care moare IIllr-un anotim

Copi u intra speriat,


~i reinvie In alt an timp . ~ . .. ~

tanlmul fantomelor ramane afara:


a pion la Ulma a on mal remvlc OlclOdata.
in inimi ;;i-n iadul motanii in alunii iotuneco$i

dindaratul gradiniL
Aici, ziua vegh alii nlndwlica,

noaptea vegheaza luna care-$i vara raniul palid

aici '-0 impacare calda, un cantee


pe ferastruica de sus.

cu glas de rumegu .0 bucurie naiva,

AicL sub prag

brusc se face lumina de rai,


este tngropata inima mea de 0 il.

nlnduniea la$ne te frumo de sub grinda

$i se duce la Dumnezeu ea sa-i spuna

un p 'alm de argint.

aiei sunt inelelc ~i literel c metal

pentru hamurile uscate ca $erpi i de pe drumurile 'erll,

sLlnt clopo!eii - sufletul lunii decembri , unt

poteoavele rupte, care par ni$te inimi ciobite.

suot 0 mie de obiectc amase de 1a strabunici ­


oar mai pot folosi la eeva?

Aiei e n~linarllJ orbit de treizeci de ani,


presa pentru storsul strugurilor­
a;;teapta sa se umple fagurii toanmei,
P E <; roll A 26 27 ~arnavall7renoclllm

Nirncni nu s-a suparat vreodata pe el­


pe toti i-a facut pentru 0 zi doua frumo~i,
tuturor le-a spus taine la ureehe
Friu.-ul diminea~a, apleeat peste capete omnoroase
ell briciul ascu\it ~i lucios ...

Pomea dis-de-dimineata eu Hidita sub rat,


eioe311ca <.liser t In geam pana cand auzea
o tuse u~oara, un raspuns monniiit...

Poveslea ce s-a-ntfunplat pe te noapte In sat,

aDa eine sc duee la targ sa cumpere cai,

cine se disatorqte curand, cine s-a spfu1zurat.

Era calendar; ~tia pretul porumbului nou;

nirnen' nu punea ventuze mai bine ca el!

eu pamatufu! ea 0 erizant ma-nfoiata

arata un punct III aer - $i vorbea, . i vorbea...

Mie imi plaeea eand pulveriza od colon.

Aeoperit d zapada ~i ploaic, tras lntre umeri

akrga ell Hidila din easa In easa...

De sarbatori felieita familia Intreaga,

deseori era poftit sa ramana Ja masil.

Duminica dupa-amiaza imbraeat in haine negTc

juea popice au farbel eu eaqi ungure~tL

mandru eereeta pe fi eeare pane: - Da,

u v-am facut frumo~i, eu briciul ~i eu prieeperea m a!


Afla el primu) noutalilc din sat.
33 ( ,'/rl1an'l! IJl1'/tfJClttrt'

Vecinul noslru Evocare

ecinuJ noslru. ruda inel partata a ma .1~·, ocilarul intra in sat


a fost marinar 18 Pola. insoiit de cOllvoiul frunzclor.
RaSllcindu~~i musU'ililc ingalbcnite de tUlun Impi'ngc carllcioru! de pardi
se lallda e-a stat pe catarg prinlre pasari l~i laic morm[jnlll! in piatra.
ca a racut In Marea Adrialiea baie .­ Vantul ii des(;hid~ poqile grele
toate fetcle din portul vestit II iubcau ~i tara sa ada pc cincva
doar pc cl. barbatul inah, barbatuJ spatos... da siio", buna-ziu' .
Desprc oriel' ,-ar vorbi la marginea ~3nlllllli
el aminle~te: .. Sa ~tili, am 1'0 t mat;n:u··' ... Maini e ii intind culitc
Celor ce a socotindu-I biHran minc:nos de laiat in lini~t paim;, clItite lungi
Ie arati'! pieptul tatllat ell pqti ~i colaci t1' s31 3rc p ntru spintceatuJ poreilar iama.
acoperit eu litere stnlmbe: Pola -- ]9()() ii intind ~i foarfeec pentru valul
Tree zil ~i tre' anotimpuri sa la,c cald al mircsci. pentru scutecc, pcnlru giulgiul
urmcle altor vremi. Tot mai de' de pus pc 0 l"a!ii-mpictri a.
11 aud pe vecinlll no tru spunand trectilarilor:
- a ~tili, am [ost marinar... uier d pasari 'illbatiee
zboara din reata sa...

1 ilostivclc maini Ii a~caz.a p mast


paine 0 ceapa Cli roi de zapada:
ochii i se topese In e,1l1U l:U lapte.
rnesteca incet ea un soldat prizonier
PI IRl SlOW" 34
35 Cal"llam! prenoclllm

~i gandulii cre~te spre cuJcu$ul de pai ,


ill care I-ar place a tea
este noapte.

. intrebat de unde vine


in curte
dar el nu ~tie ­
nu e 1110artca cum a?

To ilarul I~i $terge gura eu maneca.

TIllJtume$te temeilor blande


Pe [undalul alb $i albastru-deschis
$i iese in strada cautand
fanarele prin e de grinda
indicaturuJ de drum.
sunt 11lconjurate eu cercuri de vis;
Deasupra -atului. lun
z rile e strecoarii tiptil prin gradina ­
se rasuce:;;te. rasuce$te intrun3
a emenea demonilor umbrele fug
~i stelele scapara

subtiate-n lumina.
as meni cutitclor.

CaHitorii, in drum . pre ora$,


prives la falnicelc coloane de fum
ce re c d desubtu cazanului
sal tand inceputuJ de zi.

P masa adusa-n ~Ol ron


se aHa are, 'imbru, 'utite fierbinti;
vanlul i$i opr $tc motoarele
~i ninsoarea cre$te 1110noton, monoton
pc degete, pe sCU11ele noi de molton.

Pretlltindeni in curte sunt urme de pa$i


indreptali spr fantana~ spre u$i
iar sangele scurs pe zapada
PURl ')roll '. 30 37 Car',aval pn'I/U('/1/I'11

este 0 flacara ~intujta deadati'i

I cuie de gheata.

'r ata e-un zeu


AJbumul eu fotografii
cu barba lueind de grasime.

Cui barite sub stre~ini

Hiibiile viscaza gamnlii de mohor.

U or
unls de fata eu urneri
din orelc bucurici pieura miere
de zeila ie~ita noaptea din apa,
~i ochii contempla- tacere
na turi mari de . ideL roehie
camea roza a porcului atm-nat
de mi reasft,
de d uii ctirlige sub dud.

un bMlan Irnpiiiat,
In mijlocul zilci

cand alte zgornote se au


.,Asocia~a popicari10r din Banaf',
soarcle de. pica nori' molatici

risipind pe te urt
petreccri, diseul olumbia

faim~uri de auI...
eu ultimul tango argentinian

anna Domini 1930,

~i unchiul (functionar la or~)

cu ac lurninos la cravat

~i canotiera data

indiscret catre ceata,

~icriul ~ezat p rna a~


maini 1ncrucj~ate p piept..

~i eu c-un cal de turta dulce


- primul meu Pega' ­
39 ( '(/I'1I(11'al prPI10CIUrll
38

a, nepotii ncpotii

~i ~aareciipandind aceste fai


aceste frunze de toamna Moment romantic
plutind eu blandete
peste foeul impullii.

Era a zi senina de vara, eaud menta

coloreaza 1n verde lumina,

iar ei erau eu toti i vesel i.

erau putin lnro~ili de Yin ~i emotie

(imi amintesc: erau eu torii u~ar amet-iti)

au ie~jt Irnpreuna in cune,

p gard au pu un covor ( a nu-i vada

moart a ascunsa In ochii vecinului!)

~i fotograful i-a ~ezat dupa un feI consaerat

(bunicul de-abia sosit din America

d sigur, in mijloc, pc caunul nOli!). Si-apoi

fotograful a batllt din palme iar j au zarnbit,

aparatul Agfa a tacanit dis ret

~i Cll tOlii au disuflat u~urati ~j all spu :

o azi e- zi mimmati'.i, sa bem mai de arte"


~i au ras ~i-au cantat

(iii mat aduci aminte doamna


~i in {anu! de curcind co 'it},

au cantat ~i deodata, pre seara,


cerul s-a umplut de non ~i de fulgerc
~i a coborat 0 plaai torentiaUi
~i inundatia i-a inghitit e tor ...
PnRI 'JOIL 48
49 Camorol pfl!noc!urn

covrigi ell chimen sa ascultc

melodiile sublime din chio~c.

Re~ediDtii de pIasa
Nebunul mconjoara fiecare porn

aprit pe podul de lemn

v de capul Ofeliei plutind

(II) ca nutarul pe apa murdara.

Din norul serii, smeurill, Pudra tantari, transpiratie,

cad porumhci intor~i de pe camp; vartej de valsuri racoroase;

11mbrele maniinca repede


afi~ele ell anun~lIri de targ. dire torul bancii spllne glume,

nisul sau inghite luna

Ser\'itoarele tarasc spre casa ~i obosite sotii1e fUllqionarilor

copii ell ucle de ingeri. scot ll11turi din here.

Viorile . ubtiri din chio~c


intoneaza Tango nottumo.

Tac ral!urile morii larane~ti,


1<1nga fabrica de caramida
salariap ell ~cpci cadrilate
intrd in eamere mici.

olia primaruilli prive~te


ircul amhulant care trece
u pitiei, eu umbrele, ell tobe
i 0 maimuta. Tnchisa in lada.

Funqionarii eu mllstati de catran


intra in parc sa consume
E .'TOICA 52 53 Cllmal'Gl prencxlllrn

printre poneii obo ili alearga diinii flamanzi ­


prietenii arti~tilor flamanzi

Vine tireuJ lata-i intra in or~elul nostru credincios


- aici unde oarncnii spun ca arti~tii sun1 derbedei
aici unde 0 rata care -a daruit iubitului
a fost alungata eu pietre­
intra pe strazile atat de curate
melancolica maimut3. Ii saluta pe toti IreciHorii
Vine ircul Vinc
pe roti albastre ~i ro~ii o femeie la Fel de frumoasa ca Greta Garb
pe roli de frunze ~i fum - femeia cireului ­
sc da ell ro~u pe fata
Pe case din scfmduri eenu~ii pc nave ~i duee tromp ta sparta la buze
inaintand prin vaJuri de praf \estindu-i pe oamcnii or~elului noslru
cireul s indreapta sprc or~elul 110stru tihnil ca maine seara
adue 0 lum de vise Incuiat in lazi ingerii ~i dia alii vor dansa pe pilmant
eu inele Cll grcllta~i i cupte
La marginea ora~e1ului nostru cinstit
Yin pentru serile ilurninatc ell lampi de carbit e coboraUi ancora artei
reheslra ell alamuri va canta put in ragll~it
m~uri ba areze ari i de opera
~i eineva imitandu- pe haplin
schimono it ca in fata mo'1ii
va saruta pe eovorul de rumcgu~
aripile artei sale caZlItc

Vine cirellI
din casele pe roti prin hublouri I eu flori de' matase
iese furnul buei'itariei
care murdare~tc aurul toamncl din padure
Melancolii inocente

(1969)

62 C"rnava/ prellocflJrn

e infiripa zgomote care de-abia inspre zori


au sauge de zgomote Doanme scra~netul u~i i
este un geamat allumii ­
nemiirturisit ~i aseuns in pietre spaJate de foe De profundis

~i can se seoall! eu totii iar clopotul lui A.E. 8aconsl..}'


anunta n~terea luminoasa a graiului
(Ill)
~i satul plute~te in aburul laptelui fiert
plee in sornn ~i purificat ma inehid
Panuintul gradinii e ~temut cu pene d pasar; ~i nuci
in fluturii rechema~i in unghere
en limba spanzuratului atarna talvul de gard
p calmul apei din jgheab
tremura semn cere~ti

printr nori apare un zeppelin din vremLUi stravechi


poate-i satana poate-i inchipuire
ajungand deasupra padurii e numai
o flacara lunga ee-aprinde vazduhul

a evarata no astra lume e clUtt:a aeum


dincolo de gardur i lncepe hotaru cenu~ii
h)lu~i din cand in eand se mai vad
spini inflorind peste albe cranii de aei

~{J1ea.taia ltanij seoate din adancuri tara sfar~it


cht:i r ginite - sunt he; de la camarilc mortilor
sunt ~i 'ateva litere strfunbe de fier
din at lierul lui Hefaistos

negre~it \lin pI ile eu glas de gramofoane pustii


me~tcra priceputa toaoma in cimitir
arne teca arana araeului eu liirfma bogatului
stem de dalii se topese peste cn1Ci
65 'urna\'ul prenc>e/um
I I Kl Sl Olt'·\

~I JO seara eu retragen timide-n odai


cei care mai ~tiu po e~ti SpUJ fapte eraicc
dt:sprc lupta eu zmeii Sfantului eel BUll
va obari din icoana sa ne apcre-n somn Marelui Hesiod, cu d ragoste

in grajdul bantu it de obolani se a~t vitellll


iata in zori izbucnirilc ploii in bezna pamanlLllli
semimel e Incep '3 mi~te aripi de via!a
lumina din lumina purtand I sUI pe 1ronul Anului,
e-Ilconjurat de ogoare. de vieUiti ~i livezi,
~i cu pleoapele cob nlte prive~tc la stele
s[\ afle ce fac n1dacinile.

Cand se ridiea dimineata din somn


In ritmuri moi i~i scarpina barba
din care cad petale de cire~ ­
pc ovorul alb
vin . pr el viteii gra~i
sa-i linga sarea palmelor.

La crucea zilci
campuriJ II sal uta ell sceptre e grau
iar cI e cOllSulta ell Demeter
dcspre inceputul eceri$ului;
duce la buz cornu) de aur
~i anun!a-n univers
hucuriil focului.

I~i scutura plt:ava din par,


~i dupa ce vantura semintele calde
prive~te ceasornicul anotimpului:
66 67 Cnrnaval (>renoc/urn

ca 01, ponmce~te vierilor harnici


"a culeaga ~~ele butucilor
pline eu lapte rO~l.
Intr-o c tate moderna
Ma, iilll electronic cal ulcaz3 roadcl \
bucurie c1 se 1l1chin8. unui zeu
a cuns 10 lumina, in piatra ~i-n ploi,

i inchid poarta a treia a anului.

pune tuturor urn a-~i iemez" alhinele,


Elev d liceu palid dupa intilia tigara
apoi 1 in u~i prepara
treci pe strazile ora~lui eu hortensii ~i fcmei sanatoase
fClurite bucatc grozaye la gust.
Insotitc de barbati fara patirni
aruma )ranza iute $i pastra '.

din turnul primariei te saluta un c10vn


arn3 se odihne~te Janga foe,
apoi dispare striinutand in vazctu
citc~te despr rachet ~i drumuri spl"e Luna.

apoi i~i unge picioarele ell alifii


cine unt rnare$alii din strada?
salt imbioa eapcane terihile
nimcni nu ~tie unde se afla Europa
pentru \. uIpi Ie L:are alcarga pri . I­ i cafen aua de plu~ batranii cu chipuri de marmora
joac3 7aruri dar moartea c~tiga mereu
~i pUlin ame~it Yin napr~ni~

adoanne pe stufoa. e pie· de Oat


diD palnia .oar lui picura miere pasari wnil
.,si-n vis ascuWi astrele
ciugul sc seminte de aur la pieioarele Fecioarei
care preglilesc destinul
Maria
nol101" semanaturi.

de e nu vine vantul
sa lini~t asca sanii femeilor sanatoase
sa-mi racoreasca obrajii Jnci~i de primul sarut
111 pare langa chio~eul fanfarei?

de e nu vine vantul?

ar~ila tDpe~te fardul obrajilor tramvaiul galben

PerRI' STOW'" 68 69 ( flrl/{a'o! pl'eIlUC/llrt/

duce ~aranii chipe~i la gara - aco 0


unde viata are gu, t d paeura dulce - colo
unde c vand bi lete pcntru gari Ie din paradis
Toamna in pal'cul cetatii moderne
seara pie onii se retrag in eamcrele lor mortuare
re~tc dintecul Lili Marlen
departe foarte dcpaJte
gramofonul gamie ca un obt.;z In [ala unei fccioare
o saltea c aripi impu~c(lte zboar5 pc fercastra
Vantul vine In urma ultimului tango argentiniall
dar ne uni i ora~ul ui inUirzle ~L1 b r~ Ii nare rocbii ude lipite de coapse alei stfopite eu paeura
~j pipaie conturel Europei bolnavc
din capaci cad cranii de pasari dar nu Ie culege
Ilimeni imeni nu mai aseulta tangouri

putrezite umbrele vcrii curg In pamant


lebada moare - plute~t asemenea unui steag
aJ capituH'irii Yin ~obolanii ~i curand 0 manflOca
la masa dulce a paeii

unet de abi cazutii In tea a: cine


a fost ucis fara n ima? ine ca te ~tiu aea a iubito
din cutia fot grafului acum ~c rcvarsa
fantom Ie ' rii - intr-adevar
soldatii au caxut pan a la ultimul
in batalia din anul 3000 Sen'it arele blonde
sunt iara$i la tara au plecat acolo sa na 'ca
dO\'leci ~i talg re d nori-ale-soarelui - intr-adevar
cutia fotografului est 'icriul de inimi din pare

vantul trcce sunand din pinteni. de tnbF'


~i trfultc~te
porrilc raiuJui l10stru trompet
......-­

70 71 (J/"iul\'al prenoclurn
P"'TRF STOIC',

copilul piere in iarba coclilii P?e~~


e-n luna taie sar in acnele zCltel Selena

pate la iama poat la iarna iu, it~. oata norocuJui


am canta din nou sub albul u\taw
Ave Maria

V rum la roata noroeului neagn1 ~' ro~ie


senmck ei unt albe ea oellii dest.inului
din malul zilei i crocodili ..' eu gura de ehisa
auta roata norocului vor -0 inghita

numai unul ca~tiga tiela de $ampanie

e tc 0 dupa-amiazli eu ari i obosite


nici 0 adiere Ill! te !inte$tc din lac
odecoloD ~i pUdra ~' transpiratie aCTa
mierea melodiei La Paloma ne 'urge pe buze

l1uroai unul cC'1$tiga sticl~ de ~ampani .

oaio se opre~le eu scra~n t c ia \ aguit


IIl1ul prive t suave nori d ~ matase
pemru nunta ell moliil' altul apuca
glastra eu mu~te u calc anu! lrecut
soldatul fu;tiga oglinda: .riyqte in a
~i fata ~i-o ve Ie acoperita cu lut

cllle cH5tiga slida de ~ampallie·.'


72 73 Car1WI'G1 pnmocllirn
PnRl STOlCA

pe fundul pO. ete; mai gasqti 0 moneda


o aruncam ell nepasarea de prinl a saraculu
Cand maestro. Roussea a plecat unde trebuie
seara tarLiu
ell tnJerea me odiei La Paloma pc- buzc
plecam sprc easa ell pu~el\lita d . gips -­
r ea strangem bani sa plecam pc alt~ planeta

In ultima zi a ftnteJor sale geneze


iubituJ maestru ~i-a consultat ceasul din turn
vWnd ca e timpul ~i-<:I spalat cele ditcva pensule
apoi ~i-a pus la umeri aripi de serafim
plecand unde trebuie
II insotcau dirijabilul eu trup de delfin
~i Libertatea eu trambita-n mana
in cinstea maestrului fotbali~tii eu lungi musUili
au jucat pe alee un meei jubiliar
Poetul eu Muza i-au cantat din antiea ir
un imn grandio
copacii din Parcul Montsouri au InOorit a doua oara
iar capitanuJ va ului eu zbaturi a ordonat
sa se dinte valsul inehinat doamnei sal Clemence
iubitul maestru era insa departe
grabit sa ajullga unde trebuie
.r
Prnl STOKA 76

saris m in apa Cli tacul in mana - nu ~tiu de C

apoi am ramas in si ngur~1tate Bunica se a~eaza In fotoliu


neputincios ~i 'periat asemenea primului om
in pe~tcr; - upa facerea lumii
(J 971)
planetek 'imi picurau tilete In oehi
Janga mine cad au meteorii groazci
venira insa ~i 7.orile sfinte
im11tand 011 imn de trium

dupa drumuri Jungi ell aHi corabieri


am revenit norocos in Ithaca

de atunci 'in gradinile Jumii s-au nascut ~i a1ti fiJozofi


s-au scufundat ~i alte vase '-au 'cufundat
t~k 'in supunere au pierit ideologii ~i statui - ~i zorilc
u mangaiat ruinele fumcgande ranile caJdc

~i azi r grct partida d biliard


An care urma sa fiu ietorios­
dod bila alba se 'indreapta spre bila ro~i
~i brusc cele dOlla bile -au smuls indarat
79 (-arnol'al prenoc/lIr11

r orologiu e foarte ra.-ziu

nunica a fost cand a in California acolo


oarnenii cresl.: altfel de iepuri ce minunat
c la noi in Balcani bunica s-a iotor. de mull
melanc lica prive~te acuU1 pe fereastra
daliile sunt nj~h.~ capete de pude) din curte
adi miro d varza buni a ra () temeie
apr ape inalUi sclipea ca aIamurik tanfarei
din chio~c in roJogiu e foarte tarziu
i un vapor cu aburi 'e scufunda inc t
m gravura de 'u
80 81 Carnal'a! (JrenUCIWI1

in c1ipa sublima a na~terii mete Din sicriul co fotografii

lui felx Demeter Pel{us5

Cand 01-3111 nascut era 0 iarna teribiJa leri bunica mi-a facut prajitura cu mac
In c1ipa sublima tata juca pe undeva biJiard era duminica ziua amintirilor pururea sfinte
eric de altfel ~j In marilc cronici ale istorici l:iteam pe rand din scrisorile cu fiori aurite
dar nu asta vreau sa cOO1unic in pastoral a mea rciese ca bunicul 1'a un ealig1'af melancol ic
adresata preacredincio~ilor crcsciHori de albine din sicriul cu fotografii ~i miresme duioase
ci faptul ca tocmai in clipa sublima a na~terii mele am 1'asturnat p masa nuantele anilor vi brand
arhangheJul curti lor coco~ul vestea de p gard u~or cafeniu, priveam pantalona~i cu dantela
treeerea ultimului vas c zbaturi ~i malacoave au dulame de ofi~eri cerceta~i
pe Mississippi In jos sprc ara cand afara toate se intuneca brusc
mi se parea ea vorb sc cu 0 fiinta ramasa
dincolo de apele timpului vii apoi am mancat
din prajitura dulce cu mac
PETR f S (1))(' A ~2 83 ('amava! prellocturn

Bunica se a eaza in fotoliu in donjonu A ademiei de Litere

Trag eu pra~lia 111 pen~ i ~i cad asemen a frunzelor Inutil sri ma eonving fi ea B-3 fo t a~a
partreteJ vech' vai ce frumoR e marinarul acela Jomni~oarele clIltivau plaeerile sportului
aprit Ja Damase. se ridica pulberea anilor neagra ~nca di timpul lui Richard Coeur de Balan oire
dar bunica sc a~eaza 111 foto)iu nu-i pa a Illstalat in donjonuJ Academiei de Litere
ea s-a acomodat eu p emele tara rima ~i eu nou) eu insumi arbitra em 0 partida de tenis
-til d "iara a1 pi (onilor grabili bunica auzise ~e lent ce lent ee lent se depJasau paunifele
in luna decembrie ~i povestea eu bomba atomica ~ n~alacoavele lor maludind rara jena ciuperci1e
nu-i pasa ca aate din lume ad prada evizuiri) r ~J mlllgea trceea d la racheta la raeheta
de cate ori de ehidem tclcvizorul nostru eel sfant eu gratia unui 'alu! adresat In gradinile publice
bunica e ~eaza In fotoliu ~i prive~te cuminte toamna spre-amurg, dupa fieear meci ofeream
cbarcarea elefantilor anul treeu cate-o cupci umpluta eu dulcealii de eoacaze
s~ara pe lerasa .domnj~oareJe prinleau complimente
d~n partea barbl~oanclor eu deeoratii ~i ordine
plerdutc au ca~tigatc la Waterloo pacat
.
ca l1-ali, asistat la discuti
88 89 Carnal'al prenoc/urn
()FTI E S laIC \

Co meloDul de tabla
Piioa dimineata

lui lodircf!a IwinesclI lui Viarel Marineasa

Praful intra in camcra papu~ilor de ceara


PIOU{I. intruna cu zaruri unde-i lnsii dubla de ~ase
bun - eara marehiza 1n crinolina voioasa
numal perechi de puriei mOJ1i numai seminte seeate
a~tept piina~n zori pun p ruca nebunului pe sticla
papu~a face LIn pas de menuet ~i face altul

se dczHintuie CLItia muzicala tiling tiling


mea d comac ~chiopatand iau tramvaiul mel duce
spre altarul euiva vom pieLa 0 lebada cu hidromotor
din ureehea lunii ie fluturi de noapte

vom pune a dint di curi veehi Jeannine Jeannine


'ineaperea se umple eu mii de miraeole

~i axofonul modem ramane departe, depm1e


buna-dimineata eu melonul de tabla 111 mana buna­
dimineata voi spune eer~ind indurare dreptul
ehiar ~i 'in clipa cand radioul anunla

de-a ramane in cereul eu s minte fatale


aparilia unei farfurii zburatoar tiling

pana dimineata cand toat din preajma

se lasa patrunse de-o mare ploaie ballaIa


J lJRt STOIC" 12

Sufletul obiectelor
Astrofiloscoporos

(1972)

Desch) eli catica 1a pagina optzeci ~i nuua


se scri despre cultivar a 111l~catelor ~i prcpararea
vanatului Illai ,i s veri gasi deftlli~a foarte preci a
a litcraturii adevarate la pagina 0 suta ~i cim:i
primili sentinte indicatii pentru girrUlastica zilei
sau cum sa va invita~i mireasa timida in pat dedesubtul
paginei unt papucii ~i-Wl asterisc care traduce
cuvantul astrafilo capofos ~j inainte de ulcare
citili ~i pagina finala e ex plica acol
incotro sa plecati dupa maarte
125 Carnal'al prenoclllm

in ori~ice cal

Poate ea dupa-amiaza e mai generoasa decat 0] se pare


cu degete insorite ne ofera primele seminle
are cad molcom din pasUiile salcarnilor
ar trebui sa Ie pastram in sicrie de carli
sa reapara viala printre ideile moarte
In ori. ice caz rufele atamate 'in curte
sunt steguleleIe un i corabii plutind
prin atatea vise it] ViJle sa urli cand vezi
copiJul scarpina.ndu-~i ureehea absent

acull1 can seminte1 cad generoase acwn


cand poti pleca oriunde pe corabia
aldHuita din nimicuril frumoa e
ale toa i ~i tara catarg
127 ( 'artltl\'llI"I'I?IIOC(UrJI
126

in haine de miere

Ju?ito din bu ataria noa tra di par> treptat


Dar cine 'intelege aceasta mclancolie ~i a easta m~ro:uI metalizie a1 ]cgumelor insa~i p rdeaua
lenta moarte purtata pe arip! de albin~ aSls~ ~tenta l~ tfan .fonnarile umbrelor . Imc
pcrdele arse de soare cllvint uscat pe gur[l persista pretutmdem un f:,ttlst de sare umeda
numai bucaHiria orbe~tc bolborosind din cazanelc ~e intuneca painea fruIlloasa a zilelor
eu lave de fructe iata aCU111 $i sanctuarele lar ~e~tele vcrii bole~te m fantana din eel'
impodobite cu stick de bulion cununile de marar a Z1 cum cI patell de lenm pc sfan de vant
adie pe fTuntea zil i mereu mai aplecate in timp Junta a tT ~ere ~I r;nai. adan~a? dispar treptat
ce mana se opre~te ill aer e-o pasare lovita dar ~rma e .a:gJn~ a~ pihcu1lenulul de r tavan roaga-te
~nge:u]UJ I?ChlS In gutuie a nu ne las ~umva
cine 'inte1ege aceasta melanco1i 'i11 haine c nuen:: m fngul dm somn despaI1iti
~i numc erescand din literele mort ii taiatc:
u rabdarea anului
PrrRl SIOI(", 130 omGval prenoclllm
131

Joi Vineri

Tarmul c inca foarte departat ~i tOlu~i Ziua d ~ vineri e cenu~a risipita pe treptele saptamanii
azi avem 1a masa vanat ~i compol de cire;; c-o cutie plina ell migrene ~i foi de ce~pa
\ ia~a [l<;cunde pururi resur e bogate a~adar e lrena de baial care-ti lipse~te din ehll1ta
saptamana se scalda in raze eald dl.: soare e-ul1 ata)og de presimtiri rele tara indoiala
Jjpita li frunza de dafin limba roste~te acasa t a teapta somatii citatii note de plata .
o mica rugaciune draga mea ma rnai iube~ti? ziua de vineri e-UTI telefon din care ies voci de groparl
-0 cioara care vrea sa-ti fure nucile din buzunar
dar e ziua care treee grcoi ~i ineet asemellea unui elefant
a nu lIitfun incarcat eu dosare c1ame repro~uri ~i ploi torentiale
dupa-masa se lransmite un meei de fatbal
dupa-masa caulam panto[ul cenu~aresl:i vinerea e bine sa te intorci acasa cat mai tfu-ziu eu putinta
du a-masa cumparam un aspirator 1n rate vinerea e bine . a stai ca 0 vrabie
upa-masa va muri matu~a ai comandal cor ana a ctlnsa sub strea~ina s iclei eu vodca
panglica sa fie albastri'i sau Olav
dupa-masa avem ora fixaHi la policlinidl
daca ne ra-mane timp probabil ne nlmane
inainte d culcare vom legana un ideal
m ideal 'in numele
copilu ui eu numele inca neaflal
136 137 ('arnmoal PI"(!/IOCfllrn

Dimineata
Durere

A Incetat ~i zgol11otul piulitei zgomotul acestui Cu sllnetc dulci cad resturile din galeata
O

clopot afurisit din biserica biete gospodinc de gllnoi va trece cotofana sa vadii
lingurilc tigailc s-au illecat In balta ehiuvelei ceainicul a~tearHi nostalgic ~uiera curand
Coll ilabe ficrbin\i ~i grabite nu e~ti pieptanata
pc fata de masa plute °te duh de sosuri din timpuri
uitat iar luna pune aura gandacului negru il spunt: femeii mu. ea din fcreastra nu-i nimic
IDeremenit pe fara~ acest tron al gunoiului mai tarziu prababil duminica inainte de pranz iata
aJuatul cre~te eu toate surprizele dimine~i
I1lI rnai sunt singura prin vecini se dezlantuie
111 timp ce gospodina doarrnc gone~t
lamparutul tocatorullii e-o casapeala marwlta
e un calur de carta
apoi yin imnurile radioului crese din beton
data eu saarele Illugind In fereastra

~i cri in horoseop spaiatul rufelar ceapa


0

~l scm1a pltmbare la eimitir ell fluturii


138 39 Comm'lIl rJf'l(IIUClllrt/
!'tTKr SlOW"

Pe-o vremc cu ritmuri de ploaie


Oda

A i intrat chia ' aCllm in camara


Degctel lale care cur~l\ii cW1~fi,i ~' ,~
3
cautati un obiect para-sit In urma cu ani
degelele tale care despica SCOICllc, talOas\,,;
11 seruteaza brusc cilleva din penumbra
degctelc .ale care toaea mararul :;;1 ceapa
numai un eraniu galben blanda gutuie
degetele Ie care spala sangele de pe arn >
poat ii balltuie 0 wnintire totu-i posibil
pe-o vreme eu ritmuri de ploaje fani-ndoiala
dcgetele tale eare scot petele de cerneala.
b[ltatorul de covoare in ajunul sarbatorilor mari
tridentul unui zeu pe oeeane de praf vai
dcgetdc talc care panseaza 0 rana adanea
obieetul cautat a ie~it prin urechea memoriei
doar 'ufletul lui mai plute~t lnda.ratul
cgetek tale care ~terg laerimile
bor anelor eu priviri impasibile totu-'

de jete e ta e p' care Ie sacuti'! luna cand dormi


posihil P -0 vrcrne eu ritmuri de pJoaie
spune insa$i gargari!a diafan exilata
eoetele
l:>
tale - zece fUicarui
'in saculetul aeesta ell boabe de mawe
PURl: S rOle" 140 141 ('amuval prenOClllrll

Foarte somnoro~i Ma~ina de dilcat

tiu bine ea nll ma In~eala educapa cstctica: Oare dind a e~ual aceasta nava spuncti-mi
acoin pc eerul intunecat 31 dlllapului II1Ca i sc vede capul d coco~ de la prora
paianjclli foarte somnoro~i ciirbe paroa e era 0 ma~ina de dilcat alim ntata cu jar
cjtcs~ ziare vechi doua-trei le-aj llng lreeea imperiala pe marea rufelof alba
penlru-o Iwapte din atata truda OUI11::li pa ilionul cu volana~e adia in briza vcnind
ies fire pia e viclene sau panze acop rind din grad ina matasea valsa eu libelula-n veranda
lIttimul trop de lumina furi~at1i nimic nu sugera fUrlWlilc modei din zare
In eeareanul mgerului de-argila de fapt cand e~uasc nava dind 0 aruncase-n ungher
singura fiinla vie printrc atalia morti talazul vietii lace aJniralul beznei paianjenul
car totu~i umbla fa multi eopii ~i rna ina de dilcat e seufunda 'ineet
i rna-nanea fruele ieftine in adancimi d rugina in memoria timpului
iscret ab orbindu-ne
,J CUIll a nu crezi melancolia grarnofonului?
Treditorul de demult

(1975)

151 (arfl(lval prenOClurtl

Dea upra lor

Aceste pietre
deasupra lor un strat de fnmze
easupra frunzelor negura
de:1 upra negure' eerul
aceste pietre
sub ele
.unt dit va lit re cdteva semne
nimeni nu I a gasi nieiodata
ITR TOt('l, 152 15.' ( Url/m'il! prel1u (/1m

imi amintesc... Ceva

Irni amintesc lumina aceea de culoarca mentei /\colo In grad ina


imi amintesc sunlsul acela din adolescent~ printre ridichi ~i [oi de salata
imi amintesc ~j gustul primei tigari pl'~ntre cioburi de sticla ~i bulbi putrezi!i
~j-mi amintesc ~i rochia ta de pe scaun pnntre pietre ~j pen de cintezoi
~i-ll1i amintesc i alte lucruri simple i:1lr-O zi am gasit
destule cc a ce gasqt i Ilumai 0 singura data In viapi
ca sa uit atatea ~i atatea amintiri ccva lara forma ceva tara gust si culoarc
mai impOltante desigur ceva opindu-se ca lit rele oarelui pe ap­
dar rnie imi place aroma porlocalei crva mai frumos decat g nele iubitei
~i uu carnea ei crva cald i durcros (:a 0 mel odie d pal1ata
ceva",

;leola In grad ina


ce a ce gase~ti numai a singura data in viata
155 amaval prenocturtt
PFTRE SToI( \ 154

Pei aj
Dupii p oaie

Deasurra acoperi~urilor zboara un porumbel otul e desta~oara nOffilal In viata intima


poarta 111 cioe scrisorile inecatilor din ani d parta~i a capilelor de fan
lutul s desla~oara normal pe suprafata raului
ine are timp sa priveasdi In sus? tot ] se desra~oara norma] in relatille oilor
care pase in departare
sunt adunate rufelc rmna e pe gard
e te scoasa apa din pivnita In iuda faptului ca negura
sunt eule e fructele cazute 'in iarba provoadi 0 anumiUi dezordjne
este cautata capra uitata pe camp
unt palali pantofii plini de noroi

apoi co oara seara


nimeni nu a aZUl scrisoarea porumbelului
156 157 ( "I1rnGlY11!Jrerwl'lIIrl1
1'1 rRf "I"OK \

,Jurnnl

LUl1i am instrujt gainiJc apoj


~till eft spaliul meu lUuntric c facut
pentn exp rieDlt: mai dure am cantarit Imnina solara din fie~are Ol
marli m semi:inat mon;ovj viiloarc
!Die insn lmi place" a pri\'csc
cum noru! acela atinge Cll gcne e sak Tllcr'U llmezite eozl de cameta pe eeru\ buealiiriilor
miefL'ur,: am ie~it la plimbarc ru i purii
'or aeii easel\:: morminte1c $i urmek m discutat impr(,lIn~ despre
de arginl ale oilor seara
po ibila interzicere a bombei atomicc
joi mi-am dcfri~al barba iar sear
III a eultat broasca !estoasa
d panandll-~i stravcchilc amintiri
I'ineri In primit III audiema eoco:$ul
erea xli71derca curlii
sa rata uLidc coeo~ul \'ccinului
samba/a m-am imb~Hat 'U Hesiod
In imr ce trancaneam
de pre ullimele cuecriri agrotehnice
dll1nil7ica dupa-masa pc-o "ferne eu plaaie
am participal la funeraliile caniJei
160 161 Carnm"ol prenOClllm

~r~LI:{{:....r:..'l=IC~\ ----

Lini tea icrnji


Dupa despar~irt'

Linj~tea iernii ~i aripioarelor pe~tilor


Dupa despar\irc " ". ;­ sub crusta de gheapi
nlmfme I tristete de sable ~'L1gll1lla
lini~tea jernii 'j ~oaptele jarului sub ceJlu~a
sarca din pain~ s "inlllOeca
lini~tea iernii :;;i tainica cifra sub cartea de joe
IU1l1in3 din Ilome rLltrez:~te. "
lilli~tea i rnii ~i plcoapa timpului
i ramane un spar u nemargmlt
ruginind sub arcada podetului
plin de oglin7i .
lini~tea i rnii ~i siluela ta descrescand in zare
care te 111ghit mercu ~1 mer u

lini~tea icrnii $i inima mea


~ " e 0 t""\stcte d' abie ruuiniHi.
raman l "
Iepuri ~i anotimpuri

(1976)

165

S-a meat dirnineati...

, -a facut diminea{ii ~i vanatorii se Intorc


de la Jucrarile lor sangeroase
'-3 facut dimineata ~.i un submarin atomi
a disparut In burta pqtilor
.'-a lacut imillcata ~j nimelli nu m-a decorat
s-a [acut dimineata ~i tu te ridiei din 50mn ea un
seafandru cu bratele pline de c raJi
s-a facUl dimineara ~i diminca!a miroasc a Hiina
s-a lacut dimineata ~i totu~i coropj~nita nu m- mancat
'- facut dimineafii iar moartca ~i-a seas
ogJinda retrovizoare

s-a rae t dimineata ~i un cal a plecat in cer


sa n aduca basmul zilei de ieri

s-a fiicLit dimineara...


PETRf ,10ICA 166 167
('al nom/ pre1/OClurn

Aceste maina Oda ~optita

lui Alirel Gurghianll

Acest maini care repara coarnele b rbccului C i care e i'ncalz c la cilldura intunericului
aceste maini care jupoaie un iepure cei are e mu1tumesc u lumina Dorilor de hartie
acest maini care dezmiarda coama calului dill basm eei care cumparn m re ieftine
aceste ll1aini scufundate adfu1c In lada ell faina eei care muncesc tn umezeaJa iemii
aceste maini care aduc un ~arpe din docotul verde eei care s intimideaza in tata poeziei
al gradinii cei care nu au mancat niciodata vanat
aceste mfuni care In apa [impede i~i scot manu~i Ie de lut cei care nu se ru~ineau in fata adevarului
aceste maini care aprind 0 tigara [oarte ieftina eei care se scoala la cinci dimineafa
aceste maini care inaJtii din ffint5.nll cheia s1ram~)~ilor
aceste main1 care gasesc in praf un clopotel ~i Wl cioe cei car nu ne vor uno~t niciodatti
c \ ultur
aceste mfuni care indoaie 0 potcoava i'n t"ml11u lie inima
aceste maini care tremura pe coap ele de gr Sh~ a1
rem ii
aceste maini care go esc tiirata timpului din ceasul d
perele
aceste maini are inchid 0 hii m0rtilor din fotografie
aceste maini care arati'i viitoarea direc!ie a vantului

aceste Imlini instelate in contextuJ alba~tru al zilei


168 169 Carna\!al prellOCIW'11

Este ade\'arat...
Stiu•..

E te nde\,unll d istoria mill detine anullilte rezerve


Q'
, u aripi
a VOl avea statUle . e lade urat ca eeaiuJ de sunatoare are ~i el elopotei
",tlU " . ctionata ell gaz aenan _ e Ie adcvara eft dincolo de orizonl ideile au 0 nuan!<~
*till ca blelcl,~t~ a. i all 0 marc cautare .
tiu ca ingerll 1l11pa~t ~ glute eopiii mincino~l
diferita
~tiu ea noaptea bau au ~n d un sambure de adevar est ad vnrat eil lamaia nu potole~te ellforiil ducesei
stiu di poem elc mele as"un. 1 01 raflnat cst adcvarat cil cine nu vorbe~te intra In conflict eu
, I'b-'I beau uneon a e grelem
~tiu ca I arci C valoare intriseca
~tiu ea pe~ele ra\;lO~ tUpface e

fTiptura in sang
est adevarat ea nu am erava~a rna mul~umesc in
schimb eu supJetea pipirigului
~tiu ea I~fometatl \
:;;till ca vla~a mea es e
°tloare la ureche

estl: a eV[lral en ~ i fantomele se gandes la servitutile


batn1netii
~i ~tiu :;;i multe altele est adcvaral C I faim )~ij cai de cursa tran~pidi rou
de argint
ste ade brat cii lllo1iile se inmu1le c uncori la
subtioara bunici'
est ad varat en bunicul mai rataee te uneori prin
dulap
CSle ad '\,arat ea Ic\'anlica indrage~te intimitatea
rufelor
csk adt.:vara c, palaria mea tiroledi a rarnas
defil1itiv agatata in euier
cstI;' ad'vurat ca mori1e de vant ne intimideaL1i daca
nu suntem preeauti
170 171 Carnaval prenoclurn
PETRE TOle,\

este adevarat ca mi-ar place sa fiu milio~~ pentru a


putea despagubi flut~ru de noapt~
este a evarat ca iama nu bine sa umbh fara musHitl
o mort

este adevarat cll adevarul se compune


din ce~cute extrem de fragiJ

Un mort care poarti1 un briceag In buzunar


un mort are mananca seminte de dovlcac
un mort care joaca de unul singur tintar
LIn mort care l~i piaptana melcii din pi1r
un mort care pipaie mamntaiel timpului din orologiu
un mort care se plimba pe 0 bicicleta de dama
un mort care cite$te ,,l.iarul $tiintelor $i calatoriilor"
un mort care fumeaza coceni de papura
un mort care tunde 0 oaie ell trei picioare
un mort care face scaderi $i adunari
un mort care l~i bate cuie In palma

un mort care nu $tie ca-i mort


P[TRf STOW \ 172 173
('arnav(J! PI'l!IIOClllrn

cine ste Offilll acela care l$i tatueaza pe piept 0 pipa


. ,i-un baJaur?
cll1e este omul accla care mananca u turoi in timp
IOlrebari pesle intl'ebari ce e gandc$te la glorie?
?e igur gasili un rit puns pOlrivit
ill tratatcle de filozofic din raftul dejos

Cine c'\e omul acela care sc Iimba Cll un tigm p


aeoperi~e?
cine este omul aceJa care in loelll capuJui arc un
ghiveci eu lTIu$cate'?

cine estc ornul acela care plange in hoho\c pe tarmul

marii I'nserate?

cine cstc offiul acela care patineaza ClI un $urpc


)l1ta~lIfat In iurul gatuJui?

inc este omu) acela care tocmai acuma face gaHigie

pe scara?

cine este omul acela care vara 0 spada 10 gur


mincino ului?
cine este omul acela care a$lCapta dc 0 suta de ani
sosirea scrisorii promi e?
cine cs\c omul aee a care I'~i asculUi simfonia neagra
din st mac7
cine este omul aceJa caruia scorpionul ii manan ~ 0
unghie de la picior?
cine esle ol11ul acclu care i~i piaptana paml ell 0
grebla uria~a?
cine este ornul acela care atarna de find balonului
transparent?
174 li5
ETRE STOICA Camava! prel/oclllrn

Cu ocheanul Dacii...

lui Peter Molzall

Plkat ea aeeasta dimineatA nu est mai limpede Daca azi ar fi 0 zi de joi


ai putca urmari eu oeheanul . . t:o~ofana nu ar insista In preajma casei
intalnirea gainii eu blande~ea culitulUi rachiul ar avea un gust mai subtil
mtalnirea oilor eu lupul dovleaeul ar privi eu ochi prieteno~j
mtalnirea naufragiatului eu reehinul Iemnele s-ar ~eza singure in stiv­
intaJnirea beregatei cu brieiul ~ bolanul ar ramane tot ~obolan
lntaLnirea hOluJui eu politistul pI aia s-ar opri dintr-o data
intaJnirea oamei eu omleta
intalnirea degetului eu spinul daca azi ar fi 0 zi de joi
nu m-ar durea degetul aratator
acolo pc paji~te ai putea urmari nu m-ar eIDnui bazaitul mU9tei
intalnirea papu ii eu moartea nu m-~ gandi la !11njetul tau de gropar
nu m-~ Impiediea de un obieet nevazut
ploaia s-ar opri dintr-o daHl

ca azi ar fi 0 zi de joi

-ar termma ~i eu secuJarul macel

azi c nurnai azi


o unpia zi fMa nome
n zi tara haine tara glas fua uftet
Un potop d simpatii

(1978
20 Carnm'al prrmocfurn

e aici...

Pe aiei au trecut celebrii boti de ai


pe aiei au trecut cauUHori d comon ~i zHitari
pe aiei a trecut un ridicator de greutati de la eirc
a trecut un batnln ursar melancolic
a trecut un vrajitor eu mustati de crepde~in
a tre'cut 0 carte eu tilcuirea ~xacta a viselor
pc aici a trecut un uezertor cu eghileti de ciulini
au trecut cale~ti tigari de foi ~i pauni
au trecut butoai cu sulf ~i cu parura
au trecut coeo~i de zahar a.rs
a trecut 0 ~areta galbena eu aripi verzi
pe aici a tre ut 0 tabachera eu muzicuta
~i 0 ciHimara eu eernealil violeta
a trecut 0 harti1inca mtreaga
a trecut un 01 andru ~i un pinten de argint
au trccut alupuri de unt
a trecut
un macelar un hangiu un TOlar

apoi a trecut un incendiu


unnele lui se mai vad ~i astazi pe rnaini
204 205

'unt multe am'ntiri Trupuri

La buret laranii "leau ui 'a fiarta s-a adu ~i bere Trupurj Incovoiate
sunt Inliltc arnintiri din razboiuJ ultim il ~tirn peste toale na~terjJc grele ale ~: ."
1I11eori dupa-amiaza Ircecau prill Ian uri Julci de :ceara trupuri Jncov i.. . te 21' , pamantulUl Indaralnic
!ejer eu armel<.: in bunduli ru /JC \"r~m d t" u . • ua \Sl .noal1te"
l: e e ng SI de ~ "
u
"In' .
CUVolate
pc c<.lrt~e intloreau lacrimi purtau In ranil[\ j , " ~ " ar~lra mabu~iloare

"n.covolate /xm3 ~J 111 c/jpel cand norii

marunt' ereioane chimi e "crisori blanit de 'cpure


fotograiii J~I dqarta bUloaiele ell foe ~i ell grind ina
unii :Ill fCL I cavaleri~ti agcri Ulltll a rost sergent Irupur; p"ntru c·are nu se cr les
.
,.. " d'
sanitar dolmane hI 'd nlCI ala
v

. . am J e sa fracuri
lI1ii au rjmas eu tala lipilii d- 'adacini ca~tile lor llUPUf/cared Olilenii j 'I "
adap~ stcsc vielap subteranc au poate s dil Iva nu cnu eauw aceea~i comoarJ
in ~artlri albastre
~j 11 ~ti
om Stlllt ~i alt amintiri altell: exprimalc eu g a, ragwji
pana ~i
in ace t buret acaparat d fum den
timpul de$arUi diamante false ~i diamallte ade aratc
oriculll 111 zorii Lilei vorincepe u tolii aecea~i Olund!
sub aripa inghe~atu a padurii ~i uitand
tragedl i SL:cretc
PITRE u TOIC A 206 207
:artla~'al pl?nOClurn

Imn pentru uo foc anumit Si atie oarecare

Focul din curte pentro dulceafa fierturii d~ _c~ra


f:emd i'~i potrive~te broboada cumparata ieftin la targ
focul din soba pentru izgonirea curenUlor ,recI ~,
~J pune surceJe pe foe va fi Tbe tocana de berbec
barbatul ei lucreaza pe ~antierele ora~u'lli a fost
In pJamaru
ocul din vatra pentro ochi care mai tiu sa citeasca
1'n jar legende ~i scmne ale timpului andva tar-an
azi vine eu ultima eursa aduce 0 cununa d co~rigj
focul de pe eamp pentru eopt cartofi sau porumb ell aduce chenzina
fragezimi de fceioara focul arde Iamentabi] din fericir
foeul din ceata pentru indepmarea lupulll~ .din pr~ajma aclll1~ trunjelul e vesel iar griidina maiolem cateva cepe
. taceru banuJ[oar'
femcla se grilbe~te trcbuie sa cllmpel'e a sticla de verrilut
oeul de la marginea ~antului pentru mainil pentlll bar-batul care in a-·j petreaca dUlninica
culegatorilor dima.<;;i in nt apt a 1I1l1cda I Hre aracii vifei-de-vie sau pur ~i simplu
foeui din padure pentru ceaiul Hiietoril lr d~ kmne
nU~la~ sa priveasdi trecerea norilor ~i aspra betie
oeul eelor nevoiti sa a~tept zorile In ilpad: a CIon lor adunate p marunte ruini

foeul e coceni focul de balegar ~i focul de maracilll

foe atatat de elanuJ buzelor i 'intre\inut prin ..


diseiplina rabdarll

foe tara umeri ina1ti tara ameninfari tumultuoa '


foe lara salv arbatore~ti
un foe menit sa mentina ~i nu sa doboare
PrTRF STOlr.~ 208 209
c'aN7uva/ pref1O<

Vantul aeesta nevazu


( sCun:ra.$i s,mulge c1opo leii I

" hartle din paJmele mOI1i,


Vantul
vantul acesta nevazllc detennina g,s"d' ,
• un gernllnali
LUJ,

~~detenllina $; alte mii de senti ~i trisle


e pot oricand iZbuc ." mente
01 10 subterane eetalui

Vantol acesta neV3zut insuflete~t co<.:o~uJ de tab!' de argin


, de pe casa
vantul acesta neVuzllt descifrcaz3 literele soarclui de
pc t"runze
vantul acestn nc azut dec face namollilin fragmeme
vantul acesta nevazut deformeaza geometria riguroasf
a parcelelor de trifoi
vantul acesta neV<1zut consimte sa care polcnul
flori/or
vantul acesta nev3.zut aprinde cu tandr !c lampile
campului
vantul aceSla nevazul impune in v5zduh 0 rigoarc
impecabiJii
van to acesta nevazut umplc 'idul ell lichide albaslr
vantul acesta ncvazul cristalizealll sudoarca de pe
ceafa taranului
vantlll acesta neV3z11t punc catifele de manz pe
mainile 'indragostiliJoT
vanlul acesla ncviizut sose te cu sal ve In capitala
slurzJlOJ
vantul accstn ne azut aduc· In padure ovezi de
bunavoinli1
\' antu accsla nc\,azul nu cuno:l~te povara fainii p,:
care 0 de~arta ell alatn fervoarc
l12 213 r~rnal'al p'WIIXlllrll
PETR[ STOIC \

Toam08 duioasii
Pastel oarccare

Podul d~ I~~n 0 eiiruta inearcaUi ell _aei


o pisica alaptand -~i puii Hlbanogi de su copm scuipa in apa a a am faeut i eu
aini eu aripi eenu~ite dude negre ee ~ad ~aca nu rna in~el prin anii patruzeci
pe Olasa acoperit3 eu un ziar in~Ul.benl.t de un. veac \Ipatul ga~telor adunate pe grind vulpea
ub mnsa oehelari cu Ientile ruglmtc ~l aHitur

t~e~ ~easupra cu un h lieopter zadarnic


un \ighean murdar sob ~i mat de ~e te
alel pana ~j pe~tii sunt atenti au peri eoape
~i nid un zeu manios mei unul nu Vl1le
dar bru c e lasa seara ~i difuzorul
sa alunge ell biciu\ din curle
anunta ezonul albastru al prunelor
aceasta zi sprijinitli pe picioare de ia d'i

ll~ 215 rarnavaf prl!nOC/llTll

PHKE S10Ie/\

Octombrie
upa-m asa in juru\ orei dod

Pe aici nu vine nici illl lIen


_. amant eoropi~nite dme painea e adll a 1I oarecare illtarziere
Degctc e cauta 111 P .
~ pe fa pescuitul ui eu undlta \ gaina gola~a f<k3ic in balegarul drumului
me un neveste e i gase~te un cercel d argint
o pierdere de vr me sp 'wub la murat
care daracesC lana sau pun pOl inginerul ilvic mananca seminte de do leae
~e apropie ziua nuntilor sarbatoriJe vagi
barba\ii fumeaza pe mal d u\ui

. 1n timp ce unnare c lene~ op ..


eu hartie creponata na;;ii au eazut In fantana
) artea le fura bicic1ete\e lar crapH
~i satenii beau din borcane yin nou
roo . t 'au prind raci pc malul fC1UJui u~or xidat
itese un ziar irul11resll1a
,i totu~i
uneori mai so esc CrISo!")
PrTRl 5, 01 ,\ 226 127
Carnaval prenoclurIl

amintiri wa rost
W1 pieior in fund
su bituri
Buretul seara ciupituri
I ap~a

~j in fata intrarii un cal in loaia rece de toamna

Un tambal care nu mai eamana eu un tambaI


un acord ue romanta urmat de 0 tusa-nfundat
un tranzistor ell gIas de broasc
un cain~ I1lra 0 laba un cap dc berbec 0 gaina goJa~a
Ln ~oarece eu pri irea extrem de duioa a
o duzina de purici de 'asa
o saco~a eu paine destul de uscaHi
un ardei arz.and In sfe$nicul solni~ei
n lisUi de pre~uri verificata de 'ateva mU$tc curio~'c
un bUZlloar eu seminte de floarea- oarelui
n pi . lara pasta
un nor de fum de pgara in car
s zbate 0 scrumhie afumata
un \:.u' de Ia ora:;. are bricheta u gaz
un contabil un strain de sat un surdO-Olut
un brici un versifieator III tractorist (lara basca)
un mineinos un gropar un boiangiu w] del ga
un invalid un ffu1tanar un zootehnician
un mosar un pros un cle$tc un pen ionar i aIte
persoane de Sl:arna
o de?:batere pe terne piscicole
~i 0 disculie de pre bornba eu neutroni
negari i tot atatea afirrnari
proverbc zic~itori ghicitori
228 229 'art/aI'af prell()C:/lrll
PFiRl ~ rOle·\

sc con. oleaza gandindu-se la ziua In care


alutase p rfect
unoloncl de artiJerie tara vijelii l' urechi

Con "ateni Are irnpresia ell ~tie ce se 'intfunpHi zilnie in Eur0pa


a atar J~i bate mar sotia cea tanara ~i
noaptca
pactizeaza cu puricii iar ace tia e muta oio~i
p tronul din camera oerilo
Impinge 0 roaba tara 1'oata i gaffiind i se pa~e
ca un fluture alb ridicat d~ pe~.o var~.a , -ar duce la fierar s-ar ducc la rnoarii oriunde
coase In aer 0 rochi pentru.. 0 1m care _
1C3 s-ar du~e
Int -un viitor apropiat e manta c-ur ~a~~zrl se terne insa de eventuale 'intalniri
cu rude moarte in UIDIa cu multe decenji
carom ll-ar yea ee Ie pune An palma
I~i as 'ute oasa la umbr~ o~ tat"~I':1i ra:l~i~ ~
ceca ce nu-l 'impledlc~ ~lCI 0 c ~P!ta I Manandi ernin~e
de floarea-soarelui elegant uezinv lit
sa admire rii\oiul care-~l not~aza Ul~ carnet~ ~i totu~i nu imte radacina reumatismuJui
om exacUi a sosirii bicicletel eu apa gazoa in~urandu-i ca 0 i dera Illcheieturil
exalta in fellil acesta aspectele vielii agrea L e
mbla cu multe in 'igne rrj~s~ ~ ,:alaflr~ut~ di monk
<:i
'{
wtll i s bucura dll1 lnlm3 a an d
e an
t A
Cica primit 0 ilustrata din Sant3 Fe
copiii did 5i-i ie in cale 'u funij d usturoi
-trama in continuare fuioarele albastrl:
or de~ d ' d . ""or( impletite pentru d in seron de omagiu _upr m
lasate 'in urma dc-o turma e laun e c. t' ii ra plate~te ell gfugari! crescute in propriul
au incubator
Jupoaie mielul Cll 0 anumita depri,l:dere ~n l~te~t~.
motiv pentrll care furtuna 11 lau?a p amanll PesC' ie~tc cat e ziua de lunga dar apa leajlovului e
dandu-i t todata leelii de mfulult daraban~.
poluaru
In serile cand I1cbunii vor eadea p ste fU1111
nu-i pasa i~;" in alze~te in continuare picioarcle
~i fredoncaza 0 melodie populara pentru pasarea
Pomi1. dimineata sa Intrebe e pre\ul ponllnbul~i
:i-a icrdut pc drull picioru~ele ceasulUI cc-i pune . e umen galoane violete i vcrzi
de buzunar
PURl ~lOK'"

Prcfenl s<1 nu-~i mai cumpere co~uri de mchil~


plcaa astfcl intr-o dircclie dinsprc care t,lcute
pap{idiilc SC ofilesc simlind ca toamn8 sc arroOic
~i fumicilc se Ias..'i. alra:;e mai grcll

Odam eu iarna i-$l schlmbJ caracteruJ


in lac de bere ell rom bea luica afwn3,3:
ajungand la eonelluia l.ii era m:l.i bmc ill IUllile
dod i~l ungea picioarcle ell ali fit: do: hrt:.tn

Jar mic: nu imi nlmane decat


on de cate ori ii inllilnesc pe "traw pnncil>3la
s:\-i salUI fratem ~ in cazuJ d ~ ei mA sahrlA 11 fel
~ Ie ofcr 0 figaro americana sau 0 3impla zical!
Cople~it de glorie

( 1980)
233 Carnaval prenOCfurn

Prccidiri pcntru toatc agcntiile de presli din lume

De i sunt laureat a1 Prerniului obel


de~i fae parte din clubul milionarilor
dc~j ma bucur d toatc privilegiile de care
se bucurau maharadjahii dindva
prefer sa trflies retra intr-un sat oareeare
plasat la marginea continentului aiGi
cuvintele rachiurile ~j supa de chimen
mai pastfcaza acca savoar de pe remea lui Noe
sa dau i alte cxplieatii ered eil nu e nevoe
239
PETRF miCA 238
Canwva! prenOCIUl

desi"gu~ ca sunt unul dintre marii ade . .

dar lffiI plac<:j scrumbI"j ~c. pp aI sCO~elo

. . y. I e euumate
aJunge ~Iung a sosj( ~i c1ipa
Interviu s~ tennmam sunt obo it
~I la Uffila urme i m.i s-a •S'll'1
<
. .
~I plpa

(II)

Problemele mele financiar sunt rezolvate de mult


va rog repetati intrebarea
da da $i cele sentimentale
daca mai scriu'?
Imi alcatuiese opera completa.
cine ma ajutl:i? pandarii plasali hlnga sat
pJanuri de viitor?
a lnval patinajul artistic
deocarndata
mi-am comandat un zeppelin ca sa fae
zilnic Inconjurul judetu1ui meu preferat
dadi. ma tern?
nu m-am temut niciodata
exact imparta$esc aceja$i punet de ve er
pe care II exprimali $i dumlleavoastra:
mcnirea mai are 0 $anSa
'e parere an' despre Shakespeare?
excclenta
despre poluare?
basmc
nu Inca nu mi-am acut testarnentul
o!
dansul meu preferat?
acela$i tango
244 24 C'arnOl'a{ preJl(xlrmr

satisfacut de realizArile zilei


rasfoiesc pre a literara vai
a~,n se serie nimie despre mine
maIn dau un telefon a rna pl8.ng
JurnaJ
noaptea rna visez ridicat eu macaraua pe soclu

(Ill)
lata au sosit ~i calmele or ale verii
corcoduselc se oc lotr-o dlldura specifiea locului
daca 'ubtjlii mei prietcni din Santo Domingo
ar ~ti Cale vitamine pretioase conlin acest fructe umil
an '-a~ vedea innebuniti langa mine

bioe eil nu ma plictise$te nimeni

'invatatoarele unt plet:ate in tabara

iar purieii au fast uei i cu dedetc

culcat in iarba medite' la oarta omenirii

cascatuJ unul caine ma sl11ulge din lini~tc

nca Costica \'ine sa-mi tunda aile


dupa trecerca aulo uzului imi PW) chilolii de baie
$i ma arune in ape I adfmei ale eajlovului
ca de obieei Inot 1m otriva curentului

se asa racaarea de pretutindeni vine miros dt; balegar


seam la bufet heau whisky and ada
~i iscut cu 'atenii probleme ccolagicc

aiel e isla un mare intcres entru 1 m contemporan


254 255 CarnO\'(lll/renOCfum

ca~tigatc de mine in timpul convie\uirii ~~ ~~t~~~~


t <:j nu vcr avea niciodatii conture .
care nu au avu "{ precl. e Sfaturi pentru eel care dore~tc sa loeuiasca
aceca~i . tradii cu mine

Aspira la gesturi decelorate ~i ignora piperuJ fll1 macinat


u ita niciodata izvoarele subterane care au pspect
familiar
urprins d furtuna lasa-ti fruntea pe creanga cea mai
olemna
In prezenta fumiciJor uita amaraciunea zilci'tara
ccasornic autentic
fii sigur eli fluturcle accstei upa-amiczi va ajunge in
neant
nu t lasa niciodata In~elat de criminalu! . omll al
oglinzii
r tra in cJopotnit~ pasarilor ia asupra ta po ara
alba trimii
apara III dclu ace ei gradini . e care am propus-o
candva 'in vis
roaga-te zi lnic pentru mi teru! refugiat In pianu] dill pod
e c a te la~i cdus de non~a!anra si fragilitate
!lloliei'(
di'i la 0 part malu! depu pe samburcle dulc~ al
adevarului
ai in ved re faptu! e3 tai~ul ruginci e t necrulator
inainte de a vorbi despre mine ia refcrinte d.e In
florilc de camp
9j lliciodnta nu sta la eheremu gargarilei fefulate
25
256

. 'faturi pent.'u eel care dore~te sa boxcze co mine Sl'lltnalmcn Ie

fnmoaie-ti mustata verde in ("acoarea gaJeli i LI S.unt de statura pOlrivita port barb5
rnu~tar ~l am 0 conccpfie de ,'iata p rfeet asambJaUi
C ea ce in
daea te crezi mai puternic decat mine ingcnllncheaza , , seamnuxca"11111 plac gogo~arii in aIel
irnediat ~I m~l Ct~ se~rna il11i place sa '3 pUll sub nas
cea mai buna rcteta de fabricat ealomnii estc cea ndevarun plll1e Cll praf de stranutat
. de coperita de tine in Uli
Oll te lasa in~ejat de aparenta umilinta a sticlelor
. golite in grabtl
love~te-ma eu ura 1n eazul di ura ta arc rotunjirnea
marului
fi i cordial eu zorile care indeob~te diger5
me chiniriile no ji
'a $tii eli in pumnii mei crqte foq paupailor de
dupa coltlll lrazii
adevarul tau are nuan~a eiupercilor otravitoare dar
mie nu-mi pa j
mode ul ferit de mine difera substantial , de loak
modelele omologillt'
te sperii ca ninge? arunca prosopulla pieioarel nek
wagnerienc
~i spune ca ulturului ii place lib rtatea des~lIrarii
PCTRI'STOWA 258
259
Camaval prenOC/llrn

Sfaturi pentru eel hotarnt sa triiiasea


in mijlocul naturii Sfaturi pentru eel car-e dore~te sa navighcze

in afara continenfului nostru

Aminte<:te-i groparului ea e 'te 0creatura per.fect , .


y asmle trlea Pune-fi 0 palariu!a eu motora~e menite sa aetioneze
do]' enqte norii ce tree nepa. atori deasupra Cd~pillari(;I~~ tara constrangere
noastre lZO va ~ ia ell tine amintirea bunicii ea i~i pW1a pantalona~ii
jdentiea tie mila ta ell mila mierlci care nu ~e 001
cunoa~te mten!1l e
cu dcmnilate
III limp ce prive.1i anumite monumente istorice
recunoscandu-te beotian ridica In conti~ualre t'l
' poplee e este I or inghite ulei de ricina
" sanda macclarului care de~ira zilnic margelc 00 salata de andive -0 Illananei numai In prezenla unui
UI purpurn fost capitan de husari
. iormi pe brate adanci de licheni si uita moli~iunil: indicatoarele drumurilor lint inversate ca atar
a dragost J cara trimite-mi bezele
dupa de -tramarea negurei admi,ra J~nea oiJofir\ fi.; tc in~ li profund inchipuindu-li cil primeJe zapezi ar
atltudmt:u lor 1 0 lea avea 0 candoare specific
mcditea.w Inereu In taina din' nima suv _ic~ ~ lelfu't~ cine li-a spu ca 1issis ippi e sOJia soldatuJui
In vapaJ S tnar cobonlf eu avalan~eJe din munti ?
soar e numai din izvoarele ce-ti ofera Jntalniri U I' i lotu~i locomotiveJe eu aburi raman In eo~infa
spalma anceSlra a
culegiHorului de afin
In ccata orienteaza-te neaparat Jura vechiul meu '. noteaza fiecare etapa parcursa cu sentimentul ca
manual de geomclnc
. . 'alti in smoaJa ~i astupa gura balaurulu! de te-ai oprit e mult
lflmoale c , la raspantlf odata ajuns III rata ecluzei ridicate plangi a emenea
de-ti iese in cale lin roi de viespi ulcge in. grdabl~ Ull m]
' spattu e 1m] ta ceea ce nu inseamna ca trebuie sa regret i 0 singura
~j ingenllllcheaza i~ laJa rasfu,-itll.IUi.?J s?a!~tl~~~l'au elipa
cum ai ingenunchea In ta~ unul rnarlH ecapl ~ dulceata bobului de grau strivit lntre dinfi
260 261 Camm"a! PI"I!/I0ClJlrII

'llRI . \'lIl \

, raturi pcntru c I care cxcrseua


tehnica spectacolului la trompcta

in ealea auditorului i 'i Intotdeauna in chi de tatuie


ecvcstr<
~ - \ rut sa scril un ctudiu
1\;; . x.. r TaT~
mila ia-tc In raspar eu fl.lrtuna acestui anotimp
. patrun je\ ~\ 1'\1,,1 a
ornat ell .' r I sin1paiia ze\,zec
dcclan1nou-1'\1\ asl .­ .amburii mamlui scuipa-i eu scarba patinatorului
~l'trll calendaru\ greg0 11an . ~ e~uat
ortl"~
cum '\I'~'-a
'- I '\

'-' I'nreocupan~ e sp anmca-te in rau ~i di ferenta platqt cu boabe de


-0
. nt qnic la moda ienupar
SU ' · · a din care somnul Hiu fi 0 treapUl spre limpczimea gradinii
m-a retra(lt:o 111 \'IOal ­ Inghetate
intr-o ear a de vara .
. ' ~". ""rmura de Dutun
VOl \e~\ 1I1 ~
pastr 7li vi amintirea acelui fO$net izbucnit din
r<lndurile galeri i
trcci priu tunele dt mai lungi la capiltul lor ei auzi
sunetu l ideal
din exi:tenta ta fa un miracol 'arc a-i sp ric pe
n~potii vidaniorului
de cc t la~i scdu de lini~lca umitei de melodia
lupului ragu~itr'J
indco )~t > aura ipirigului traduc bucuria
convorbirii Cll neantul
la.gimea IJainelor talc a nu depa 'easca Hirgimea
acerii nuptial
in preajma unei baltoace lIila-li varsta ,enila ~i
totouata
pogoara-ti fruntca In a 'leptarca zeului eu mustall
naparlitc
I'll RI ~.TOlC 264 265
Carnaval prrmocturn

eu eioma ul h h x
tn mana urn1eaza acest convoi aceste
~i inHH a Ii ". " umbre 1eioase
Sfaturi pentru eel care face irnpache1ari cu narnol
ur errn. pledlctle din calea ta spr nou1 izvor
de catran

Fii demnitatea pundul alb de pc n grul pi trei d


domino
intreaga noastra "j tenIa c formata din graunte
adunate la intampJarc
nu uita ca aceste Jipitori vin compacte elin straturilc
preistoriei
afla de 1a mine ca nOfiunea de gutapcrca are conti nut
metafizic
smulgc-ti masea balului solar ~i danseaza pc plaja
copiJarosul eet ril
pc colcgii Wi c suferinta convinge-i a nu-mi
adulez p emele
atata mitologie iti transforma capul il1lr- cutie de
eon c,ve
Indu cc~te-!i ranile citind filoson dintrc eei mai
plictisilori
stand prea mult in pozilie vCI1ieala devii u lampa cu
gaz a rian
in cazul ca vine 0 ploaie neprcvazlIlil seoate-li
manu~jle de ciocln
bivohi pc care toemai 'Ii admiri sunt umbra
ad,lncimi lor inef~lbil'
alunga din prcajma-~j rebelii 'Inve~manta(i In chi iur.l
d sare
PFJRl STOle,\ 266
267

fii sigur ca ~j acestc obi '


ecte aSufZlte vor cunoa$te

'faturi pentru eel care indrage~tc sunetul obiecte or


pana atunei a CCl7.ii-te 1<in '8 f c ' . Zlua In\'lCri i
g oc srngur ~ J tani aduceri
aminle

ell trabueul I gura lcagana-te Intre timpul trecut ~i


impul prezent
jmproviy.eaz<l un eunice men it sa amintcasea popasul
dorobanliJor uh uJmi
dotiul panglieilor din scrin va fi obsc~ia ta pana 111
ultima seara
invata ra darea portrctelor ce nc privcsc dil
adancimea secoleJor
exista 0 poezie ce ere~te eu capete de hidra de up
prafului maroniu
ro.'lind uvantul majolica gande~te-t la Ingeri;
lunecand descul~i prin alol
eliber~a;.a pe datil somnlll lIibarit In matea cufere '
piclc todta
ranla51le calme rama~i~e blegl oricum ram~jte eu
petaleJe cazute
dcschidc ultimul sertar si lnlprll~tie nuantele
margeleJor galagioase
reZl oare ca biata garnitii din pod nu ar m rita un pic
de compasiune?
mi-c sete de sange e timpului pI' facut aeum In limp
de oi ip
ima inalia ta arc picioare e gaze1a lrcci in a meet
printre smalturi
-
PETRE SlOW 268 269
Camen'al preflCX;ll/rIl

sau pur-f-simplu aseunde In cuta mantiei talc 0

. . '. flaearuic
~I cu pnmul pnlej cu1ca-te ill stogul de pale
. ce-p. Ie
. e
Sfaturi pentru eel care se logod~te cu scrisul
In cale

Repne faprul eel butoai Ie odat~ i~i pi rd


golite
personal i tatea
laslH~ induio~at e fluturij depu~i pe felinar Ie de
odinioara
aprinde illl bell de ehibrit 'j lumineaza noaptea
poemului e~uat
can tiul tau iti pune piedi fl admira fotografiil
trase la dagherotip
ia In mana 0 bucata e lapi~ lazuli $i coboara in abi ul
amintirij
privind podoabel cerului nu uita e e~stenta laziJor
de gW10i
fratcmizeaza cu numeJe eelor ne aiti sa doanna in
pad urea jilava
aeopera-li goliciunea eu 0 blana de promoroaca ~
fredoncaza aria ealomniei
aila ell. poemcle meJe aLI fa t ~i 'lor remane
Intotdeauna incencJii soJemne
Clccepta doar acele mistere e nu depa esc
profunzi mea oglinzii
scriind aforisme aj In vederc faptul eel urzicik au
dinli$ori d laple
desehide 0 carte veehe eu gandul ell. t::xista 0 ll1ul~me
de solUlii
P, rRE SrolC' 276 277
Camava! Pf"e!7O<'llIrII

dind te despart',I e raramul


­ A
somnului meu Juminos
i d 1 -. '. trage aerln piept
ee ara ~esunlor pnn car Jibera a trecut copiJaria
• faturi pentru eel care dor~te sn articipe In
inmomuiororca mea ca flU'"<till m~e Jat I1lclodata
A "
speranfa turzu ui
mea

Aminte~te-li totdcauna le~ia


dupa-amieziJor eu
recolte sa race
refine fa tul cil sunt un mort mai frumos decc1t mortLtI
de ieri
ransmite eompJimente eelor e lupta anonimi
'impotriva ~obolanilor
pune 0 cununa de paie pc pieptul meu candva
strabatut de eurcnti marini
~tii en am fost parinteJe eal relor care traiau tn
indiperi igrasioase?
amintirea tasa-mi-o a doarma ca 0 ioara s umpa in
cutia ei pJu~la
e greu 'il ;>tii unde vei ajunge gandindu-te ereu In
miasmele timpu)ui
af1a ca eu nu am avut 0 matu a care sa ma declare
arhitect g nia!
acopera u frunze penaruJ mel i lndcpartcaza-te
foafte discrct
In nurne e meu aprin e 0 tampa ~i lumineaza ealea
celor rataciti in vis
daruje~tc pahare de cristal degetelor manjite de
funingini gmse
la a pfu:m'intcnii sa creada ca am pJecat intr-un zbor
de agrement
282 283 Carnnval prenOClurn
PETRt:: S101C'A

al un i bieiclete tanl roti


al unui briceag'in fonna de pe$te
al unei monede eoclite
EXisten!a banalii
al unui put american
i aI unui pod eu ~oareci seeulari

eu
o not~ veseJa pe 0 partitura tristil

Eu
tara relalii speciale
rnriidiplome ~i decorat ii
tara eemeluri de argint
tara flacoane eu parfumuri
tara clopote de alarma

eu
fumator de ligari ordinare
consumator de raehiuri ieftin
i prieten eu popandaii ;;i eu toate
ietuiloarele ametite 'in ploaie

ell mortar In par


eu galoane de pai pe um r
eu aripi naparlile 'in althea ineendii
cu pllmant puturos sub ungbii
$i eu spini In ficat

eu
stApan al unui ffina
al unui creion tocit
at unui rasad de rnarar
PnRr. STOICA 346

dangerous area

speriari Numai duJceata porumbelor


dormim jmbrati~atj in vi' ca a nu ratacim
in furtuna ce poate veni
dar no' am murit demult (1985)
marea cheama-ti Jupii din Jarg ~j asmute-i
'il ffi~ie teama surdo-mutii
sexuJ ei abisal

unde-s ora~ele deparlate?


gandacij Ie dcvora manmtai Ie de plastic
pulpcle de 0lel

ek master moartea SUl la masa


~ezata In apa lanl1ului valurita
hea citronada
ontabi1izeaza trecutul prezen1ul
)'\ Imbraca viit rul in cifre

mm:ea noaptea ~i Hicerea

luna cap de amiral tara vacsHi


pri e~te busola harta compasul:
incotro e 1'ndreapti\ Evanghelia?
349 Carnaral prenoc(ltrn

Micul dejun

D schid radioul
ceainicul c1ocote~te furibund
un om a fost executat de ce ~i unde?
wn sa aud daca apa
invadeazi1 lncaperea c urlete?
un di lator obez a murit of a murit
inecandu-s ell samburi de mere
~ plange dar veselia copiilor
care se joaca pe balconulinvecinat
m~ 'inve le~te ~i pe mine
In srar~it
crainieul anunta s~ar a vremii
ploua pretutindeni 'in lum
numai In casa mea e soare
tatuile se gole c de mi terul verii
trenurile deraiaza
se apropic toanma
rr. ucese butonul radioului
ceaiullmi frige buzel limba
'ill timp ce sub unghii
cre~t pinul trandafirului dulceala
dimineJii
352 353 .amavu/ prtnocturn
PETRE ST01C~

AdministratoruJ
Carli

Azi noapte mi-a intrat adrninistratorul in casa


Cart i duioase cu poeme mitologice

trag~a $i t~antea pc jo. sertare ~i sertara~e


carti cu stupide poeme dedicate Rena~erii

dezhpea timbre fi cale i~i taia unghiile eu forfceuta


caJ1i eu poeme despre estetica mort ii

• bunicii
dirt i eu poeme a~a-zjs filosofice

pa~ngarca spatiul dintre ubstantivclc ~i adjectivel mel


cill1 i eu balade naive cu ode sclipind

lTIl-a spart lentilele ochelarilor dar u


ca tortu} destinat aniversill:ii nepotului
continuam a UTIllare c mj~eariJe sale neru~inate
rna diuta indaratul dulapului indaratuJ
culorilor din tablouri
gasea numai sapaturil timpului
wate sunt minunate cand burta ti-c plina
eu stateam Ja masa mea de eri
~i iubita te ~teapt:a in transparenta-i cama~a de noapt
~i privearn
eu ubscriu pentru 0 carte cu poeme banal din care
cum arunini tralorul fiinta asta
iLbucne c mirosurile i zdrentele pamantului
ell burta hidropica ~i picioru~e de lllU ea
~i bchaitul oilor manate la abator
S lransforrna in planta agatatoare
Intr-un eu\'ant carte din are
se ridiea suspinul poetului eu de 'ete prinse in u~
dimineala I-am ll1talnit pe irgi Mazileseu
spunea indignat domnule e$ti un imbeeil
va rog a-rni iertati preferint Ie

de cc nu l-ai ucis era doar administratorul meu


~i faptul c" fumez tigari atat de ieftine

in slaqit lasa-I dracului $i asculta-mi uJtimul vers


ell sun! reali/alea ba rea/itafea palpabila
PETRI.: 101( A 356
357
Carnava! prenOClurn

J~n-Pau~ Sartre ingenunch aza in fa


pasUJU!UI Cohn Bendit f.a
ole banale !n sfiir~Jt un eveniment remarcab.1
III eronlca zilei maloase I

metafizica umblc1 inI~urata ~ ~


~oetUI mOJaie pe bieicleta In carpe
~I cade in butoiul eu smoala
Terori~tii imbcrbij ace~tia suavii
sug litera psihanalizei ~j seamana gloanle ~~ totu~j
van am. galul din statui mngc $i. acum ea pc vremea titanilor
~i a~czati pc aicle bibliotecilor care senau eu tandrele numele omului
modifidi tabla inmuitirii

prin fcrestrelc marilor cladiri


fine miros de tomate putrede amcstecal
u melodiile mamifcrelor eli predic·
apasatc din tuburi de pray

acnJl otrii.ve~te ugerul caprei milcnare


apa sparge branhiil pe~tcluj biblic
eeologii umbla ell dctectoarc
~i riltace c in suhsolul stati lieilor

umbra t pande~te ascmenea eatu:?ei


ca 0 broasdi iese irica din oul cllvantului
i zboara prin ltmle eu aripi de inger

moartea se vinde am alata In staniol


~i dumnealor atirma sus ~i tare
ca pacea-i divizibili'i ca 0 portocaJa.
Tango ~i alte dansuri

(1990)

361 ('arl/m'ol prenUCfllf/l

Trccutul

TrecuLul lll:Cst mit:roscopi fluture u cap de recllin


sc J. cunde in cutii $i cutiu~e se ascunde
111 plicUl; IngalheniL in macrameuri In port~igarete
Sl: ascunde In perm; in hain In pctalelc /lorilor
resale
~i lasa in I praf di7.olvant

'e retrage upa 1apetclc pere~ilor


somnoleaza in
portrete ~i-n mobi e
'e inchidt III cuft rele din pod In sobele umile de tuci
in magaLii Intuneote ioaca zaruri eu umbrele
i intindc palliD dc pi'iianjen in car gandurile se z at
3

ingrozit

pr LntCl lui se C ·tinde-n podoabcl cavoului In


trenurile
trasc p linii moartc In barcile abandonate in sticlcle
'0 togolit de \alurile mm;i care au $i ele un \recut
~i urmelc lui se I1UIllC c mucegai rugina nisip ­
asteriscuri Lilinasc pc deget

trecuiul sporc~fe in draperiile ~i cearcea[uriJe


hoteJului
PITRE S10ll A 362 363
.arnOI'a/ prenOCful'l/

1'n
A
scaun~~e plan:l ~I trlizilor singuratice
. e i scrumierele restaurantelor
~tarul ~I felmare e s , Y 'tY

'i
In cas
sfarteca VI, ~cere I m
- dragostituJUI paraSl
Primavara somptuoasa
treculul dipe te-n alvco a 0l,r~ or U'hn'tI e
, ul melanco leI "
dezlantuLC com I 'in cn,talullunll
adJe 10 spu~
.• neJc amurgu UI .. d' vis
l ' [; I' c in aripa femell . 11
~i ard in sunbo un a I , ,

FemeiJe cara aco~e eu legume cu pe~te congelat


. d - 'seade ci fre fatJdlCe
~l
reze~te g 1asu1 mortJ1or ,a t'una
a iSloriei scom1one~ e
t
Intreline eu mister reSplra,J con~tijnla C!teva cepe se rostogolesc langa gum canaJului
fncet Ineet Ii 'c de chid delicatele aripi de sidef
. - in roa a stalpii gloriei
consuhdeaza sau g _ P", d insomDia ghearel eJ
fecundeaza noaptea na~~an 'ri: bucuria se locaJizca7<'l._n zona epiga lrului
lefuie te intrulla rnun~1l dun~
dispare sub ficusuJ din vitrina hotelului melanco ia
I ·a Ane~te despotic
.'uflul Ul st pa
,
't 1 iatra i pawl
fiint vie ~i moarta. hgm ~c;ul aruncat la gunoi ~i
a
Y'

la coltul strazii clifila ro§ie I$i Scoate pantofuJ


. tap5ne~te deopotnv3 ob bronzul Dll:! il scuturc1 de pierriceJe $i-$i mangaie calcaiul ce pare
petali1 de trandafir prMuita

. tandra ce rna de eu
trecutul aceas'ta bestie dinti~ori 'I\;
de'1 in apropi rea aces/ei scene induio$atoare

doi in i l.:U aer J peri aleticieni beau citronada

de pre hidrogenlll din coco~a metafizicll


$i discutil zgomotos

un pOd exCcntric se plimba cu bicicleta pe cer

pedalcaza pre rima foarte rara

~i l\U~aza lntl'-o cada in care coIcaie raei


lX' stadioll alcarga z bre ~i 0
c1ipa mingea de fOlbal
acopera soareJe virginal
co;; de aur ad de pc llmeri sUdoare dulce picura din
muguri
IIURE STOICA 384 385
CamlIlial p~nOCI"rn

wnblu lneoace ~i ineolo pe rnoche~a albastra.


~i-n
hainele mele simt agitalia UI trup stram

eel din oglinda in fieeare ecunda e altul Soiurile de tristefe

rna tnlntese pe pat ~i tara sa vreau .


intru in a~temutul nesfar~ite or destme .
treeute pe aici eu suspinel exigenlel ~I .
expenen~ele lor
i rand pe rand luate de avala~ele zilei Lunga nesrar~ita e lista soiurilor de tristele
nu sunt men/ionate in niei-o encicJopedie in Die' 0
mi-e teama de respiratia ~i goliciunea mea livida opera tiJosofica Ie ignora
parra ~i eodul manierelor elegante
degetele trernura pe sertarul ~optierei in ~ar
eineva a lasat 0 cumplita scnsoare de adiO exista 0 tri tete galbena ~i una ignoranta
de ce de adio? $i adio d la cine? xista 0 tristete verde ~i una abstraera
exista 0 tri tete conventionala ~i una suava
inspir lavanda misterului exista 0 tristete lugubra ;;i una vesela
exista 0 tristete aeceptabila $i una bastarda
~i de perna inspumata m~-e tea:na .

fo~nesc in ea umbrele atator gandur: .


lri telea mea e sociabila ~i irnpr~tie aroma de vanilie
curan se adauga $i gandurile mele mlpra~Jate

asernenea carlilor de joc lunecate sub rna a

Imi privesc somnul vine spre mine ca un


animal fabulo

o limba aburoasa-mi 1inge pleoapele pieptul


intregul treCLl1

ador $i visez ea patul aeesta de hotel .


e-un sicriu plutind In deriva deasupra ora~ulu]
386 387 ('arnaval prenoctllrll

Presupuoeri

E.xact acum
'
IIi \'!Co/Vi! pre /Ipce
anu

CI. se il1tampla in raTa mea

~ d lU~ in mar , dincolo de zidul inalt aeoperi eu pete de soare?

[:xacl acu n can n ' , atatea abatoru Ul


. opi\ in veCln ( . I )(b
se na"tc un , '1anz.llf3 aduvu tJ _ ~ ort lpom tul crc:;.tc ~i J s 're~te ea vuictul rnarii
si a cur\ii 'in cafC e 1 0 nava ancnrc3ZCI 111 p . 1.o pate l.l aculo io'Jariitul zidului
" :
'arba\a~n~'~c,
't sprc oare
b'tdc'inccatasr t ora aenan
e Jn~u~j mare' eu fructelc calu~e e ~i tcmitlitile
I ' d "'oleazu ~l su 1
J 0

lei iar poetu\


un a\ Ion <.N .~. ~ bereg,ata gaz
'In timp ce kU\ sta;iIC .. ""ardLli saLl poem poate ca acolo 0 c ala de copii noroco~i
. °fv na turn 'I' '" ric
Inch~ie dchl1l I ~ arut ~i 0 coapSa au i au ga it calul (I.' I 'I11n al copiHirici mele
In acca Ui ~ccund~ u~ sbibata de micrea amurg,ulu ~i gone c sprc ~<l te lui la care eu n-am
A • nlcU7a plaJa lnl ajulls niciodata
mll1lfl::
' b cata d mar
:- dingh It U .' loc puat di lumca Sl' jill ulze~te in jurul unei scoici
c~ac\ • cum. can, \ cc se invarte pUI un P . atil
u
0 0

la nunta un}"V 'rsll_ :.\ te vechi I 'u\oar pl a P an din car ie' ) tcmeic u cap de paun
hainc noi Imbrue' ~l ~e. n simplu stdinut subter
\ '3 fanata ~l • loalc 'J m )qij participa la un bal ma5cat poat
terge eu uaf _' .: de o\d ~l beton
rasto arna alcutUlI , t-O parada n modci 'au un meci de tenis ell mingi
J ua oara din lnar cc . e sparg In fragnlente fo forescentc
"nd mu~c pentru a .
exact acum_(;~ ", pe\e Baltic 1
anghi\clc para::'l;SC a roate Lin \ r,ljitnr Jipsit d vedere

prefacl; tignd in bngusta ~i portocala in divinitate

poate eel aco (l inJaratul z.idului loal!


Idb ~arii anun!a apari~ia ratalei de vant
m 'nita sa faca ordi.ne in domelliul parap. ihologici
PFTIl£ S row 388 389
Camaval prellOClUrn

atatea ~j atatea presupu?:fJ t ce-mi imaginez


poate ca sunt eu insuml In t

~cbii
descrud ca
constat tran d a filru I meu J'aponez a inflorit
Dupa biitaia pendulei

e se ascunde indaratul raftuJui eu sticle?


radaciIlile eopacului din curte?

ce se ascunde Indanltul anapelei?

() I?oparlii? 0 spada? poate un nasture?

ce se ascunde lndaratul draperiei?

sufletuJ golit de sintaxa fericirii?

ce se ascunde fndaratul tapetului?

negrul tirnpului 111 destramare.

ce se ascunde Indanltul fara$ului?

nimbuJ moqii dand tarcoale casei?

Indaratul meu e se ascunde?


noaptea copilariei? umbra tatei?

dar I'odaratul micu!ului semn de intrebare ce se


tcama agonia neantul ascunde?
r[IR~ • TOICA 390 391
Carnm·( I p~I7OCI/(I'''

ill punctul acela indepiirtat ', .


c~ glorifiea I/~truna intii1niri~:/ la $/ nare
dmtre pcrfeC//uuca lacrimei "i r
in punctu acda ... ransparenta zilei
daca Int)(reI, In
, neaten I i~ .
fO<:ne'l' . t pagma
lui Dun Crj tea y ~ e Intunenl,;ul "j och" b
y JJ or ese

in PWlClu accla Indepartat


este 0 casa , poita-n albul soarelui
In ea muzica vine din ficcarc lucru
insu 'i scartaitul pod 'lei e-o melodie cereasdi

in jurul erasdor inaltc ~i-al bazinelor de loot


lineri gr ci curteaza coapse de culoarea sma hinei
zurnzaie aura trupuri lor

pe paji~ti copii mai putemici eciilmoartca


Imblanlesc dinfii unui annasar ell pante de arama
asudatA
~i un tauT daruie~le dimpuJui auru unnel Je

in punclul acela din 7al't;


o baioncla laie tendonul care gatuie spiccle
iar scamalorul eu aripi de vant
pietrillca bro3~t Ie ~i seaca sucurile ignorantei

uiera un tren care leaga meridiaoele lotTe


aduc perante]or melc miez de iasomie
392 393 Carnaval prenOC/llrn
PFTRE STOICA

tolul e trup saniHo s aureola mel d" ~


°
t t uI e departe de tcnebr
¥

0 Ie unplinire
e ~ealtel
raullumii apartine d eo d ata ha,os de moarte
planete

Pe balconu.l de peste drum balconul de peste dru


~I_I petrabat
slalpi de jad in~ i ~ ",
meridianul tv cat ,n~u~tl1 eel mai malti
e, te punetu] d ~ e~nJClel
~n e sc mtalne~te
A

f b
ra r aiulul eu lueiditatea magiei

Pe batconul de peste dru


?e pe balconul meu la c
Oorile ~1 plantele rezista :'$1 larna 1I1 unifol'ma de a ' 1 eas eu luna clari1
d' ," mIra absolut
nave arbonlnd pavT ~mell c,u parul de foc
stapfma lui e-o femei eu trupul mustind de seve IlIJez spre pante ul fI ..
cere~ti
1 lOanele vlctoriei depline

din dlnd In dlnd se pleaca spre treditori

sunt rasplatit eu arutul nem unrn


'"
aratandu-l e gloria parului ei de foe

uraganul stelelor mu scufun d-a na ele


pe baleonul de peste drum

seara se aud ritmuri de dans topite

in r1tmurile euburilor de ghea~ din pahar


a c apoi ma privc
u l' .
C In I' d­
og 10 a
clatinate de manu~i lUlnino • n !mula muritomlul' de ~ d
111
~" ~.
~i 0 sutlare nepamanteana rididi deasu "Ira ora~ului car mame I~I matura od .
ran ,
~~ duce ~a medic se opre;:: ~Ie~g~ pnn birouri
cande\abre ce impra~ti fum aromat ~I daca llmpul ii permlt' ,,10 plata ombilicul
I~] admira
noaptea umbrele baleonului sunt jaguari in frae
albasl r
n~a te buna peisa'ul d '
dill care ies J e peste drum
care 1mbd\\l~eaza femeia cu parul de foe cu meta fora portoealei pe buze
multiplicata-n femei-violoncelc
i euvinte\e de dragoste au nimburi eristaljne
ptenitudinea vietii se repeta clipa de clipa
un orologiu eu meeanism de trandafiri
mareheaza Intemeierea ferieir1i eterne
395 ('a rna 1'01 prrmOClurn
9

--------------------
o glorie
Imaginile apUSului de soare
n
Imaginile apusului de oare se organizeaza ca- vis

~i
asit
?oanne goala
aiclln urte peste stick laz\ par
ase
aplea Ingeri care strang la piepl chiparo ui mtre parce I'c de luminX.a .megale
aco 1" caaeop'ri cai alhi role sC caruselul destinul
lo c u parul .ci c deSJ~,Icul ca u b x
1uturi d' smarald llni napad e - perdcau gura-I
, este 0 ta-' n,
letura fO" a ur de lavand Cl
IndarMUl carcia Mozart canta la pian A

- /'.Ine SWlt",Iefmtr-un
sanlburi
, de m as t · froct 1-ap tos
din penumbra bibliotecil ras ar feme; goal pantecul.este rata ascuns: :c~nl.~ sanilor adumbriti
pene tic paun le acoperli sEmii ., i pubi ul ~I-n inelul lUI' ~ rruem ~ vechi
~. roartc aproape de portretu\ tatilluimea coaps e 1e-). unt n1uri dzvacne"te '" fo~nind. eternitat"
re~te
meu ii scantela
e matase A' II
un paianjcn cali'll spre adanci oglinz

1" covo se .-oslogole·c fruct e exotic Ie InghiLC


g 11 e pJ(~lOarelor micute ., uncI bro~e negr
un h"\ .. m JUJU\
r ". umhrei in uOll a lor raman palpairi idefii
gU cuiundatc In sp SCOICI trandafJrii
~i. 1 C
incol de norii \eg3.nati P cantar d aUf ii
o
urna ~temutului
o punte In'1'letita din cnni une t viii cU mon
de fapt
trupul ci . t' 0 glurie mclodioas-a 0 geometric
totul totu\ e. t rea
monarhica
pHisrnu ire 'unt numal U

care nu pot ating,e nim\ din c ~a ce ad


doarme goal a

.sub pll.' lrca


.
mea "
sub r:lsuflarea mcaedJnfS,er
e Jmxcare
careculeaza
se terne
396 397 ClIl"lluml fJrI!lIOClllrTl

unde-i lnceputul i sror jtul ~uvoaielor ~iunde-i


a,.xul realiHilii?
~i cine manevreaza jocurile mecanice ale destinului'.
paginjle lexicoanclor inccate-n date ou spun nimic
iar filosofii toaca marar tocmai In clipa i'ntrebarilor
Den itatea vic
chinuitoarc
lui Marcel Petri.~o'
mserarea l~i de 'elUde ecluzele de ronz
umbrele zilej djspar intr-o geografic obscura
- d lncotro se In reaptii .
Incotro se'indreapta < I . altne 'incrancenate ~1
~uvoaiele se divizeaza-n entitati in imbrati~ari in
ace t ~u oi de fe\c vese e ~l e tri te'?
nume
. . ' e ligan
de tral1Splratle t
aprio s .') intrli meute 11.1 tunde orizontalc ~i verticalc la eapatullor
accst ~l1Vl i de 7.1are ' ~i nastufl ' a~teaptli scaunul ~i masa
. d f1 . de cravate
h" de saco~e c on '/
a acest 'UVOI e roc II ~i murmure. cxplodeaza amburii de lumina spatiul lumii
, de cre~le
. insula verde o arhitectuni lichida se a~temc subit pe suprafete
. h a densitatea vie prc- , '? negre
aVlg eaz ., ~ 'frunUi tauri e){tratere~trI. .

unde toreadofll In , t I 'In centrul arcla


In limbul de esu tul asfaltului
cauta can f uza Sfiera de ens a
y ~,'J
de loz ca~tJ(Jatoare. cauril pa~i lor d azj t1evora ccouri Ie pa i lor de ieri
nimfa 'i.mp~.e nun:ere et cu ca deleopard?
sau vede 'in zare apan\lU unUI po au exi tat lltr-adevar toreadorii rumfa treptele marii?

nu ~tiu nu ~tiu
~ ta uvolul din sensu\ opu.?
l11CO tro se mdreap ? I ' de la tanl1W mam
c::.i cin va totu~i a ajun la linta vi ata
y. treptele V1SU UI t ~ hi aza afi ajuns eel ee mU$di acurn melaneolic din eartoflll
'a alung pe d loria ~i feneirea mtruC pe 'i
acala un g spicul tuturo r. fiert?
paate eel punandu-~i oc 1elarii a citca"ca sentinra

nu ~tiu
398 399 Camoval prenOClllm
ETRE STOIC"

_ blanda a vietii? sa fL ajun s la ~i~ta suprema


aspra sau erdeaua lncremeOlta?
cca care cont~mpla P t ful urland de durere?
ori eel care 1~1 scoate pan 0 Caroaval prenocturo

nu voi ~ti niciodata lui Laurenriu Ulici


~ / seerele In isterul ui
totul totu] e fi1 'at In ~ Lab levardele dintr-odatrl
lnsu~i vantul care matur U goal
'e mi~ea asemenea fumului printre erengi
este s mnul marelui necunos cut acolo us unde tcreslrel sunt aur transparent

este scara ~i injma mea Uinje-~te


dupa un pie de realitate nedivizata
dar eel 111tillne~te numai mister

ine 'unt aces! umbre dindiinltul ferestrdor?


Cc- vo ilc or? c nfid ntc? zomlft de spada?
bksteme?
ce tainuie C slJspinele lor? e~ecuri? temeri? c:coUIi
ale marii?
iar 'oaptele lor ce-s? duio$ii? cioburi de tek?
chemari.

urerea d a nu priJnj nici un raspun


mctafizica e c1atina pc apte pi ioare
odor dinlii ~i m:kiie neputincioasa

p fiecare il vi ez ~i nu-l CU110SC


fi carl;; mil 'iseaza ~i nu rna cuno~1e
fiecarc iube:;;te ~i ura~tc ell ar oar~a me
Iccarc reia di. catul meu de abltilieri
PETRE lOlrA 400 401
-.,------ -.:.C~a:rfl~a~I
. a~/'!!.fJre~I7~OC~/~/{n~1

lntre mine ~i fiecare adieri de pa~j pc timpanelc mele


se intinde 0 punte pe care viata apare In manti de
purpur§ h durerosul al fa bet a1'
~i moarte pleaca pe-o bicic eta fuginitit
mlsterulut.
o cama~a cade pc scaun ca 0 - ~ .
cineva se ~eaza la mast! a~temand scrisori de adio podoaba capilara se de fl .gramada de mIrodenii
cincva l~i da in carti $i deodata 11 apuca plan u1 lUI machiaj se des . d s oale ca 0 tula de iasomie
cin va intra in budHarie sa priljeasca mate de miel prm e ca 0 masca de Iut alb
cineva l$i contempla unghiile de la picioare Ii 1 '-1
.u gum e sonore inca pal A_ .,

~i-n murdana lor descopera fuimituri de diamante pale III venel mele

cineva sc tocqte in cufere adanci il absoarbe eear fI . . ­


a U~l nd,cale asemenea vclelor .

pHimanul coloniei de molii ~l brusc rasturnate de van phne de soare

cineva ascultandu-\ pc Schubert devine substanta bratcle e Totunje c . . t

lristetii ~oldul'ile s~ -" , pal colacl de salvare

amI Jail forma dorita de Inch" "

cineva deschidc tclevizorul ~i camera se umple eu IpUJrea care Ie

aroma de mere umcde ancore coborate In profu'Jmca ".. cauta

cineva dueleaza cu trecutul sau lrupurjj se golcsc de zb: mlerll

procesiuni de gestor] au fost ~i ale me Ie can va raman In toate Uicerile care se instaure<>?;-; .

in acest carnaval prenocturn U£.a armoruoase

imi amintesc ~i nu-mi arnintesc de -Ie mii dizol v In linWe In geometria nop{ii
ceasul de percte mister nUlllai mister
veste te imprevizi ilul 0 invazie un cutremur de
parmlnt 0 rnolirni! fJecare M I
l<l nee intit i'ntr-o cut,'e de cnsta
. 1
poat veste$te ie~irea viitorului din alveola prezentului
oare se na~te 0 generatie mai b1andil?

una cate una luminile dispar argintii in tinuturi tara nume


PCTRE. "TOIC4, 424

Piata Tien An Men 11


M-a pan'isit...

(1990)

M-a p~rasit marea eu f1autele ~i tandretele sale


m-a parasit furioasa placer a e~latoriilor
rn-a parasit foamca de alune ~i portocale
n1-a parasit predicatul din propozitia dragostei
ITI-a parasit privirea agera m-a parasit
flacara maniei insotita de pofta aruncatului eu pietre
m-a paras it eertiticatul rneu de na tere

azi dimineata m-a parasit ~i ploai


ploaia cu bijuteriile sal zornwnd la pieioarel OleIc

eurfmd rna parase~te i ~inguratatea prietena


Piata Tien An Men II

( 1990)

428 429 Camaval prenOClu


PlTRF SIOIC·\

Refuz categoric
,Banahl
,.,'e \'0 moi puleo mrbi £ului pro/lind!
(Cesar \allejo

Cum a mai crii vcrsllri lirice


De atata vrem easupra or~~~lui nostru ill aceste iJe cand tanarul martirizat
plute~te 0 duhoare pestilen!lula c cuipat de surori In spitale
, I 'I jar adevarul este carat !a gunoi
greu se l escompune duhu t!ranu til.
In dirutc trase de dirtite ie~jte In lumina?
ver<;uri parfumatc pentru mama
are- i cauta copilu! omorat cu ranga.
metafore subti.lc pentru stomacul
muncitorului umplut cu soti me proletare?

az.i versurile !irice sunt adevarata jignirc

laudat tie pocmul gloduro poemu] stnimb pormul


orb
ea tim ul prin are trecem eu picioarele retezate
430 4JI
Carll(II·O!l'reJIIX.'lllril

com stibile in BuenOS-Aires"


~nsa moartea J-a gasit in labirjntul efu1ilor

So(ia calaului reactiYat cit('~te biogmfii neromanti e o jp Madel~tarn a muril intr-un gula 1 nee uno. Cllt
trupul '{u aruncat pc gheata Sibcriei
1-3U ciugulit corbi ell .tea ro~ic pe piept

Aiunga\ din templul culturii


Georg Takl fuscse dt:c1arat neoun Lucian Blaga a trcbuil sa asisle .,J11U\ ca 0 leb:1d:l"
Ia hacuirea suDctului romanesc
pc cant! linea sa-~i lraga un gJonte In . iepl
Ia vcuen.:a ranit i lor muri bunzi
Pc Ezra Pound II pJimbau lntr-o coli ie

pc frontuJ negr~ din Galiiia


pc _trazil~ nu rnai ) till earui OT1l$ turi 'tic

din J\alia fotbalistiCli

Pc George Bacovia I-au angaial impiegat _ .


'Iasa a 111-a ~i i se da de scris la marea 'ladlrl: •'fiintu ui a 'iJe \ oiculescu

al' mana lui era t1kuta mana politrucului a'iatic

sa ant la vioara in all1urg violet i-a rupt eu b<lt' ) ira spinarii

i batnlnuJ sfant a Jl111rjt tac5.nd greva toamri


Ce. a' allejo mmea d [oame
in capital luminilor 'inc or ti <Ie ~li I1.1Ulrai?
intr-o zi de joi inrreaha sOlia dilaului reactivat
cand afara ploua monoto III imp ce lasa cartea din Imina
~i lersul cadea in proza i soarb ell paiu1
din bautura limped ~i aromata
RobcJ1 Desnos '\ [ost transportal llltr-un vagon de \ it~ ea istoria sccuJului d uazeci
mai I'nlai .-au sll1uls aripi Ie de Inger
apoi I-au aruncal in haul cremaloriului
la Tere7in

.leorge Luis Borges primisc tilJul


de inspector "al pasarilor
432 433
PURr TOIC,\ ('ofllOl'ol prenOCllIrtI

Elcgie
BanaHi

ode sunt profesorii de tortma? unde M,in~.iuna .rr~(~lUl.ui-broasca in rata credincjo~iJor


reoti i eu pistoale sub s~tana? Ul,lde ~. ? rn~nL:~una le~Jla om burta grea a Jegiuitorului
sunt eei care ne-au ron~rut eotomele carplor. m~nc~una adapostita In vaginc ~j-n carii dentare
i existi1 se plimba instala~i !n, bl~ndatc luxoase m~ncllma i'mpni~liata de urina nouJui fiJozof
~j Invata alfabetul democrapc, patat m~nc!una inDorita pl' painea tare ca piatr
de grasimea icrelor new~ el e~~sta .. m~nc~una r:t~~ei a t~lt~Jui ~i a copiJului in f~a
pe unde tree locotene~tll mort ll suavlI m~nc~una Ilpila de plclOru$ele gandacilor
degetul extcrmjnatulul l,a anal _ mmclUna rostita pana ~j-n clipa rgasrnuJui
Ii arala dar multimea pnve te vesela .
in limp ce a~teapta distribuirea adevarulu Doamn~ m.antuie$tc-ne ~i arunca 0 bomba co mica
peste mll1ClUna cart: zi de zi
ne roade iscereJc
434

Manevrele de oamna
Poem optimist

( 1996)

,'tau pe lann ~i prive c prin ceata


nici un SOS
aud nUl11ai cantecul rechinilor care vcstesc
Ine un naufragiu sub pavilion romancsc

S-ar putea să vă placă și