Sunteți pe pagina 1din 6

UL III Hr.

736
\

6 PAGINI 5 LEI
:1"01%» MJfl!.ia p~4"UI (11numcr'O'f corf~ apmbil"t Ol-t«tl"nlt G('.. ......01. P. T. '1'. No. lS/ISU.

SAmbata 4 Decembrie

1943

ft.

vietl
soc.
~
s..uella fl Admlnlslrola 011,,,,'011 U"",,, ,I P.lotul 14t1~. de Edlturl ,I _ G<*lI<o.Dado Tral.. l" J. d%I1c1a Slrin6ar Hr. &-7-0. (Toloro. UUO~ fEUFOAIlE, s.<not.rietul Rod«ll., 3.52.91, npa., •• 5.61.36

pomane!Jtl
1200 lei 6DOIe. 350 loi ins'ilutn 3000 I(li

Abonnm£nto

a.

q.,

Un an Ii luni 3 luni Penlru

--I

~fDACTIA DIN OIISINAU S... MI),.U !;mln •• "" No. 19. Tol. 30l

entedr,""

de 13 Alba Iulia

FRONTUL DIN SPATE

Mil .........

COMEMORAREA A 0 SUTA DE. ANI DElA NAS1tRfA CARMEN SYLVEl

================-===-======-Nt.116. 5.'-""0...-.STRDI POVUTITORI VASI'LE ALECSANDRI, POETUl car 001 URSI ..-nt£ Intre Vasile Alecsandri caHlt.or si Vasile Alec$andri diplomat se desponde cOY3l'$itor
de AX ..

I.

personalitatea poetulul
bull

A f..,.t r'l'lJILlIt n (I'mnl Ij".AJI'I"o tr U Int ....')0 r ... l ""foI.o. 1-. m.,.rtDe" u. 1 ~II,I~u !J" , 1;t"J)aJ1. In ftjluA .....

I.

~'!.

ylft"111

..

llm~..

laJ

Al ........

~1I!~~n:-nn'='I:-eI'·"UI;U:

me,.

ItOb'l" .......
JJ!7.lIIIglDl,

cell fIIV"'r .. r h

mal
dLD

]IIllDo .. hlllCulul

nUtl'l'"

Vnnl yt&mtalt MDr "L.. III r. .


\ •. ''!:~.t

".lol'UIl.

LA IIUIlA IfOllC

"',,'utf'lllII Il"\,{"rl.. 'Uti un. .t:!11oITI .... lJrH. J. (Mottl ~if1'" rtt,ftrla- tn1ll1- 11 ~ Ild~ 111.,.).illlt,,_.nllU1iud. I\~~ I ,Ie tnll' Il I'I.rw.n. hlf..iU t"lA~"lA t.. nl1 IIj JlIS'I nfil1"'t A l·~u ~"""v"
ttl

.1 ......

':1P;'i_7:';..~~;~~,I, ";b~f:'fl 1I=~rlrr:r~:~~I:nfAl~I'''lt'


\'1'"

Itl.

litlll'll.

lIIi('lb"j rIl.tiJlI ...~. lot'" l'l._rltl viJf'",I;,.,,,,

,r.,.·.... uIJ

11'\ tnt'

Ilillt4!UC

'JIIO''''1tt1Qf

mtaunl,

I,,'-n 'Pr...,,,,f' utAl ·lrll. lJrlHd.'n llf:l)Ui G'un l!'i\l.ur; • 2M,. bot-j.1 ''\..1 .1~t!,,'tJ f:nmt('~ ~ ~t' PI. TlllnU (f .. lilt jlllM 1'1"& t ruC "iL gAJ,dult 1&til. ~11.t 1nQ.tir.llf!tl r"Jl"'-JL~lJlM lu WIld pDllltur! m~ldrt'l tete dl!'m'PIlh' """..ANI
Int.'l

'"t.., IJ

~lurl !1"1' -11 1I11'lit

m,J:4FlJ.'\"6HO, eart!v~n 4'1\ 1IM:«J"'G. ltD". Iwnu tJ..n~£ F\:J~I""1'UOlOtr ClI~1.111'0 lHUtH' cAli (lUi IllptA toRfe L4.11,,1. din raro .... dt:PiII.l'le,loi. P.,.ll:l llitulal In Ilor (lo )f.l'lfu~

rl,tp{q~ ... 1nc..rHr.tl'tn,,' rflli mull ~I ur-ul f.l -ljlf\rf!<. ..,,'Il dPi .1 rvu"I·nL .. f'i, kl'Ut"& filii, ,10OOllr,. U"A "_'n t"a,1'"t' tn ""1(14 .. da.~-.I' lr n veu UHf' o.'J \"C1la.. 1.f"4: 'In ur .. lIt_.ln ~,lMJI. n1t1 flflh .4nllt ".ill I (....I.. ,.,_ 'am 1·,111 'iWl f'lll~ .,.... om """'" lI'-h~ &c.a d~4~ CII' dtnlltlUl', f"llm ..,1 lfJt iti ki.· r;l.m dj(l ct("1dl U tult:J, ~"'r1nf, t1u ntAt. it" ('ti.....tfl ('.Clri"i vitde f r... r;.. 'DI",tIt ..... ",(iU apNI?iue. (:,,1 IT'" ~ "~ll od)lrUU. dID cnoj~, 11 4'ltU"""I~11 ~I ftl MI'31 ~1
.. ~u,,~
r1l~
I'} \ 1

lid".

rlj

IlIplto

.tI4J11/m.a

nu

.., .(",rhl~au

1-8 QL'~raU

luI

N'bL pu16m 1t1l11'11!1a.'lIed"l con. lIl.mtltrJ Jl:rlli IA JlltamlnU c,lI 'IfUIW AIIBICOJI!:trt ;lire (l.1J I.e.. ol:lQJ)d ICIt'" n.tlmlnl'.I£! lI'fI Ml&1 .1 1.llnl1l· 111! .fin ptl"hro. ]lOfIhd pronnsa!, M.£.all:nl,. 8& ,UB, d I a. 1117111 lb iI'II'l'IIDUDiu'i 1nt.1lln1t .... ldQQlp.tIUlu
eu..,. do tun, ;pr.!IW'D.l 'P1llLlb:'a. 0.1

1•.llId'ftlU ~ 4< rilll. lITil ,din P~e-DJ.Ii, c.n eel lIIAl :rll)o pCblfl,nIilIlU", C~I!IJte-r J) dill pi! mAr 11l.11o blt,I •• lul DII.Il"bLu.

'~O!l'"

l~

eu """fI"1 d... "'onl po I~II 1I1or&':{: .. !r:::i:t.~ll~ lui. VasDc AlfI!csanlirl. On &t.eJI III .1 art"tU m.114ioo..l OIl •• to1& Pa.-rbi,1 In 'P'l'OT.tn~. p.d'J A fMl 'StlOdnmtlt 'bllr:!l II din,.

d!~~:e:::a~i

",.'loll .. I. Cia'"

'>

Georges Clirare

~femb1"tl 1\\ !lOdfll4tU Ut~n.re .1

<1"'~' tt,

Im6

Je.1.U hi {ttl tJ elJ 11'1',dar el uv ~ IIIlJfJ,trra... :;;.. hr'U1M. J,~ 1t1 ~ r-Alnll "'Irio A:;.md.iL ,. un... r-1 !'liD ... ~l4.o: hUd. n uu J'l'tl nf!. n I....at l;fl"' onrr., t&!"Iofl 41 ,,'tIC1-tL ~"""",\ ~tt6. lUlU' d",
fi\UlWO •• \, ll'Vtla

p -Uht; .. I ... J~ 1'ltIr.. ml".1.fl f"hlu, 'dl~ 1~lo luf, C.. l \J!t't fAJnJ Un ru'I'"Ior. IlO 1I1lr ta'l r(IU cu lJ lr,1gto.a.1j dll Ui"CIf"ht Moll rlt: r:ltJ!1I1 del Ma.-jl\. ,1.( Me.~

tur Ii"'....... In

rlLfJd 0... 1 ~~

,f

~Jl1, {.tlplll

' 'f""I. ' ... lO'

DE VORBA CU ·OSTA$IL.

1. polA;C,.-,.;trrlale"'l 4ft mull fl nlllnl'I(Ijif lIial (1] .,.amll. tr"1Jet . • Tft.MDU'" Uf'lllt !IrA nud inuIt 1" 'h-::la, ptl\'jnd IN Jitld. k me!"e1e ~atJtr: (Qd ora {1I11 i4nl,r nIJ ,,, lHI~ twpOlri," lOktl"JIoun. b .. aul, IJru.rt

~l l'Irv"'~nn. lnl. j'J.I'lr.ijiQ.mJIII ...... 1 .,..dun. (·... IJ~r

1JOt-'"

:~~~ :~: 1~~";:


vA.~<j,!;l W

DIN CALENDARUL PE DECEMBRIE'


I!Ilrr-t... Pe Ca'r-= 'S.ufll;h:lc :Ila.. 1r~. u

oTln~'~~Iar.

foA-rt ... F.ff'ol~ '1M fi'~tlli1\H ".;It fW' \lJ"OIi tfltr'uu 111(\T ~I 1,-'C'11,"pdl\fi '14..i, ~ to. 1tIo• .IItt' lO"l for toll. ,~ Jnlre~, cD

topU. M nll.tcJ.

~J~ri~t~eu~~
d\n fltJII

:0.11"']

fi

mSn!u.!1UJ M'lrb
I

,""''';q)1

l,r

de'l!)1'C' iliint.

F(doltrJ

1i:-e, Ipunl!'l

ee-aa dzu.t C LJ.nl", nrnr:)ll e, U$iIi. rn[l:~lii li...::riu dint. dqnf C. ttsum. tfistr:J'Pl ,1 ill I, itltrl2 inchipuin, .._dro" bnplf~inr- !HI-I v.ecJtm ul:bt. Jrjlimln-fc:

:.Cu

Dub u ] oree roc til! i l'IUIi i"lIlrLl-f>

:i:~~Jl~~~~Ul:;~I~~~~A ~~~:
r>l .....,
(JM:I:!

([I" r... l.I'f' v-lt "O"l1ll1i'1U1 ".l

tn

,"e~lI.t hlnu :,\,.-tl\ vtre (:tI,P.H.e', dr,u- !!If ..., t.'U

~ ~ (Jr':rI'f:l1t~' .... ........ ,t-ptruf

l~~ t1f .tIJP~1 d. ,a,Umu:r: dnopt titdoPlI.VJI;i rutlfoSl" UQUL deu dla 1'1 IAn!, cor. u&oIiul
1'110 eijtf,u. In(ltp &urllfll"

~ I~ptur.i eo toaliprtflHrea ere-: dincioJilol". rn ve.dere& jntliecerH ., primitli .marilor ~tbatori .. Fi.irtd' YDrba in Dc-~embne dt: pthrmlrn 'NatterU Domnul\l\, ~ldudt:lli: i~\u_l p?,t.u.h\l lit (.ntU' dip 'Pt1m"l'l!! 'dle- :ale hIli':. wm am vhbt. lOot riOdDlt~ wliti "i1 Ie. pr-dZnuo!'iIC DnKloroei dlp iU~ee;a. ~ti .au (lTooroaH brIO inlfUDaro M'.ntuttondnl. fit'" CUe dofll felul t::urn i.... dAl:op:erl.1 Da.IRUlZeu. "1'0\0&114 u: eh~.k. .-=- i.C: d.lI!lt i'l1vl~ltufr prooro<:lI din it" ~].u. C'U 'Il:rivJrl:" ii: 'Prn S'illfl. ..... t..
el

M"&~ ~~~~=~i~~1 ~I piirmi: Pi,erielf rindutt ~illc.nd.arul (.r.e,Un,


IIU

t"C ~u. ~ ~ odQl' .iI 10h\t,c JMb. ~'4t nu IUOt C-ittbU mer-1m uenJ dl!! tar_, u·4\en. ~t' r:Al ill... na mlriam Dtlmf"l'q ll'-Ctllt r.it'. ;t.J.. ~n.J, lui :1101< dU('t'1 Iii .lllllwit. tl tnl.lrlVll~ CiIIJ'lt toeol.u l.turo t,a..a.Ji

~'1iI .u.u. arn1Jpl I de o111111f'. T;-p1'JrJ" ~j\- \"A m;a.1 "'PUD, d'r~1 t"f'Ipii, r.t in mot U~uJ ,~ nUiUfI[ 1J000000ple c.:Uf!I"e .. nl bfD!!. tlf(J!1,f"O....

.-lor- rlot- aLum·1 nLl

~lLfil:r'll"J.Hd

It';:IlU ••

'I)L

I'".

g,.,.'

"i
~

{;1iII'C

loachim Fuioaga

FI. nl

RdC;

De ItUJ.

tJtUJltu: ...' JtJlC¥lIlI 6m'" , f'.JJ. ~ Ii1:lrrey.L:' III up-:! IIJu.Jua r II 6111'. EI"lI. un dllJf.I~ ro.l- dl UI1 1:'1'""'pM .. Dl1.dur-t... fJi'4!'ii. S'l..ll.J'li31n.l\ tJr. aulu:! nu Pl.1Il olel\. nll11(l"Mt.y\~l II'! fie " ... lln. 01 lL',:u ~~IL uraIlfb!.

~hunJMtlr::!l tulu! din

JkII ~l.f1all

nidi

.. , I....

rr

o HUHTA

LA AD~ - KALEH

FOILETO~UL TINERETULUI

VESTEA INGERILOR,)
de GEORGE

ACSI~ANU

{<JmIa1

,,'Ior

din mom!>'" OI'fI<lol ... ""'notlc< .I.vi. 016., .Ie.

,1u-

~Ard8a'ul RU este pentru noi on pamant, un ter~oriu, g pmvin !~, este ni istoria ooastra, suntem noi tot~. a spus d. prof, Mm~i AnWRp.scu
D. pr~l. Mib.lJ A tlhuJlt'.'I:LI, Vic-I!"!Pu1mi.Dle-/1Il Cor:qf"~II'. {III D~d;'l.l~r J1rmH.e dim 19 M~rlJ,. 1~4J•.. ilx.1
([I

lid 1" p,i.,/QJI: TrjfJp}va,n}eJ d~ Norf'/ rpu".IDd: ... lI.I.rIII, /r1t.hIul nfl.mo,uc de: alt,rlIIJ. Tr._ilYIIJJ'" a_,. Nord, .. 10"; J~pud oI,.mUJ n,im d. hl'lpfl"",, drr 'U IltAJlln,1 ,I d>e dll'lc.(IIlU"id'''''.ttft ill IIrirty nl mlrrdnl mm,fnl!'.ti, Ollm~r1J~ ,fl,r {;rul .iichJJ'ljlr.rl~l. iIOI(l,i.
w

i",aU

"rf'f;izJult~

••

lHudhtl""

luvtorllu•

",Un.",. p. dt~ptwl~.. nC!ialt t'l:ull 11r-lIf,1lr.1l1} ~m'd"c. !III :.fl/~i.j!' "'''Dd~CltuJui d,. piml,,'. pr".· .tl~f.lf'M UN.J"h J I~sf lUll';,", • rur''• lito! :; rh'u,r 11(111,1 It1iz:onfti d~ ~t plm'r.I,1l rnlJl't-('lI lor. iJ,; muJl rI,dl .lIi," :. CJr.tI.·~'" W!Jdf' pCll!'hl1 sllr.t'I~,da,. A ,d""lJ/ul
II'IJ.lII' flOlJ'hlJuf drb.:l~~'::. ric'
oIl'tu-

.Jr.~'.'~~
blollillrid/,

iI"I~.IIU

/(,),11 dl.t.l'mf!r.

cu.

IU.r-

h.li "'r Il('~l"r ,l t;u. obU ...... II tlllr;t IIoM~j~ etlf1'l'='l'£.lJ.lI Iof~.lv" I(ub eonl.rclul ,r=Clllt. fill ~rtu1 mulu\. A bUllvtn\i1: _I'f.ulul .dlllC,r"lor '!fOr putC'.Ii n la-crl,1 Ia tlnL1'ir~"cle d", dE... lUtlltl PfIlltu clu,le I-a ,I .. H-a • J\Olrlvlt ordlMtof ,i"llIHc Nt, 27.eil9 db, 1~U .1 U6J6) dIn LOI~ ....... 1 d-c''' ,0'11 dtp.i,feo~ 'Yolrt1a ~e 15 !lilt ~in.l cla.., J.~ .\ de Ie. ;1,01 pm\rn clUJ. 11-. l~riln·il4 11i ofumCltle eh: dU", rrn}l de IlII 111:.'11 t.1:-clor,,1 le. 1,,;,0,1., I"IClor'" mall .1 .. mltll'. I.. Uc,u1 cllI'me-rd.L 1(. PDt 1'11(' 1"Lt""11.1 ~II!!P;f1.l cb.t!(l. I_ n t 111.. Itl num.ll d 1C'.. 1111 ~'ftl nUo th 1; I\ml~4 d't! d:... ~ll. WI<QUI\!iiti .. 'ofli'filltblll

,kIi d~

Iv, I J)TlJpr"~IJ~i1 unllUI' ,I .,,pl:.loo!'l.whn .",amin'! llOO.:l!t,~i , .... o/"rll IJllbji~ .rJII .ct,,,,I! lil.Je lr(cui'" !n1:hidl'Il." ,ltrcotrWlJf d,d 4lrun'l' morll'lll;'Iw lUI ao,~ ti "mh,tJr~1 luJ unl.tr ,ns~ftg,
IIntgTt.!lC.

:':o:~'~~~~. clm~;:i:,~~·~"m:~mJ~~u~:~ ""li'


Au 'nIDi hLQ! ,j'unr .j-roil N'IC'I1l«e HrI. lUff Ahun,uJru RDjl1't.1... 1;1;&. er. Oh ,rdt"'Lanli. rl Enr. Ml.lrt .. InU. H 'fIe-rr.-btU .. OC'.nrlrl. H

M.ret.luI An/c)~l(u o!'#" !olcr.:ll " .;(:." ClU ITt!! IIAtJdQ.U. ,b,p"nd~rt lit! II cDP'ilfUCI!' Mi/li.ltruJ A'u~""01 Slf'.lcu esre dHtl/. Un t:ut." m""" .fl LUI dlll.lC!i1 run j ,fji., di lUI' 1:1"11 VOT~I!' ;J~ 6!rdur: ,f' ;ttl lip,lrl 1l'''ll'lIf,.1 ~i dr~f'~ i'.I.... C~"I'~t' 'Or~"$e .1:3 ,rJa lOri, dIn illI.rlf" C.Dlt .J l1e.tmultJl' f'Qm'nut". o!'''''~ " .. Mo.Jtct,,,'ur AIiI/O'II.n-.fl ~ cOllfl1,.fJl t.t.. J)U~ tI W-lZI'.t'u.l, fllnd,,1 , •.Ie et.
"trjdil

sr

a,.

A,beolvlI'ntU l' ".tt"lor 'CfI"laV ;omf: r"("1Ie ~llllfl'lllt'nl."c., 1.l ..-01' P'l~1t c.'h'~ .. " .. La t'~dJ11.. '11\1 u!1t .I~ cta ... t U[-I. It IIcl'll.. I.lc:r ,itnouli c(!rn.tr-cl..I-I, I'rlnlr'nn umnr diu ~;'I!~er\ I.~ fO(D8da.t1 ... m.tl po' mo\lr .111 c1.ilQel III 1 [1·iI, 110w:1:mn1 til' !ul ~1C''UII1, j:'tlll&nd In ~"',. dll'l it Jt~;;''!ol fH!%Iitru. lLumml ~(Itcu.l.... c:6fnCf"CL,I d lUlut, 11'4 1II!!1:tm.tool p;II.f .. 1'"11' coJ..vil III! ,plr\:.!~ ~fCI ~. file tt'lu\11 UCDl.,. p.uh''LI el, 1 fbi! f~.\rl ... \. "ta. lit 15- oAd"! I. l SfP4mlYfl~ t~ d.. Ylhit 1.... '~1I'e: de hlJtII" Ab.oho=nH p.lflJ d ...ti! dt: lic:eu ..1 lie i.l"l" W..; u ,dJD:I, nu:rt~r,('(14111. I1Ut1T! IJJ umlaat. pOl'ta cqm~" ~rUCt1l\t .. II" ~lu" tt'Ot-M.ic, caee . eu: '1:1 utm"" lie-cal (;om~d.1. Ifl-'l tl .. IV-ol C'W"IQ] tl.tq ~rt ~n obUlilll lh"e6 c:nlnegul de. .!&t. .dmfh!rll' (tl "' ..... v-~\I!e Hc.e\l, <'000E.lf"fH du-c-I V'll .. - .... t &:;,,1 a "b. ...Iolrt c.. '1.1 c'!. t-~iU.."U.lu\. - mlH(llr tn ilr,;d~"1 eoft~11I tl ditl U " ,,~l iMll! flJoII I" ~t roil ,I .. beel ....!'dtli i -lid 'l ~ll,.eJlI! - "" ",01 lnl,Lrl_ !:lil'nM.,IItul Llf ~om ..rdll. tbrllu dll1:1 I'll \ V:~~lv-:~ It-eC..a1 ",.emlnu.1 d to &dmltc re to QIoI.'U l1Ie eere IIU urmal-o. It' 4r' l~~ od.~Drt:aql mf'nJuJ rt1~ \r-A. I. "Pl.

_I:

16

,;in~

~t1"l'

c:l"

(-

':Urn,.- ..
v·~

,I'

'l:o,,",,"'.h

"it

re..

'r ·~:~~1':I~r:::~~~,:~t;~
I

Du-i

~au/uf ,1n'fI"ln f,lnll!' r 1/ .."'rl!!'llltI .. eu .....l'll c ..l"II!!' IIJ'~d.a" .. ,'-"QJUII "ril,./u' kmllOl'ljr'l 11 ;1.' ~, rltP(I /. C'N'. '/'.'",' t'm"_" .trd,rr'",-Jf,.u ~".~~, u",m-1, 'f .... ••• n trl!fJt It .'('t"r"~Jf·' f/Unjfh"lIjrl ',n ROI1l.r;lIfu lJo~~ridt '~611 AO'krr utii' Tt'_fJ,.'lm j';/ '~II!"Ufrh'~ I" in aul rc'iI dtC'I' orlctr:;d. l'N':,ntd J, ". ~ S' Pff'l'tlJl"h"'I.1 no_ tJ(.'~Uj ~o.r'" Jublr'f'1 ,,1 10""- mdlJ.t'i. " m mtrUr"!1'" Uol.l"rlllllJjJ, .J 11t/~~1 "ou/,., If IF! .1".'GIoI ,j rnlhl",Illlr f'j,/n/IPi!lj U fi flln'uluT Ct,u p(>lllru .'~Jo:sfJ lomIJt'''~ ai, d .. 11!~" fil,H Jj ndWUfoi' ,,1, .!::ut

.rt'

Cf'lor dl" Tr.,~dlv.ftl. tf'J rtOrrl. "Romhllor. ,~ .lIl,i"".m IU' ~uv''''hd .c~/rll lit cui 811!~rl ."'Ull l1li .. ~JI C'T.d/~f" ~a'r-S, t'tljnr~ "'r:.'I.»r.r"1 d~ • flt~ dlA dol.l.r!"T'riI 1M" P'IIJ,lrl" "g,.

rlt~p!ut'Uc_

"'1'

,iUTt('C'.

Ilr

TE·DEUM·UL ORA SF.


",i; 1',"/..

AGISTRATURA

.1".""t'~n.!"d""·d~mrJrJ!!·:I~~':.""
I-

en

'0.'" 'fldt~,,,~r

r~l

r:~t.l1I':~,C~~~o~t:d:i~ ",~J'~t~~P~'::.Iii'"
• u ml} D"lrt dUll. l!1f'U?Mlu/ dd~r-mj'rt-lr.r ., !.I4ft''- O¥"" ~lnJ (UI"Clpcac u/. "~r,raTU lI.rf/l'lr~ U~lor suJ,rlf~,

rl'1urcl!rr'

I~ '_ul.frm pn'VJ'

1i'l'11"""'~"

tn!l'"i.

e"" •.

$i

dpol: pun~ plrdJcl

.CIt0p'''&' I~ 'Hl.ll~ stJ·t~ ~a,oub,l To,z R.omJrt!; U crud' tl,b~1t .. IId;ill~t:: C"t&m~.h ...· lU:I,drtl •• U or-um

~OUt"J

,t",~

~".ulp,tl ~t'l,'lr"Id,,1 .j I,J\' ()fl,.f,tfiJ r/ .. p .. '-: S \ "1II"mf~ P"t'U~~ \'jr,fr ~, P,IJ,,.I,,,.h't"1 ·l htn' ,I,· fI~, CII,nt r"nof 'latl'u"1" r.'ln·I"I",,'jn'''ril~ arhJl'flnn,I,. rUd ht t-I"'. ""/H,t-m.llr
I '<'I

"f'~

C~I::t

tw.

!J~~~f,~ d;:~:~J:~., ~~~~d }~~:'!i~u


JU

(rJ

IHln.n"'lt' fUml riM,. ,,~ ", ... , d~ ~rlb CO'nriuctl"'" S,tt\lcf'u*I.


A~,

~,~~~l;' ;~:~urrp~~!~,.~"]'~,~~';1!:
1""!i1'U'

pQ1rlo,. d~.JI rto/.

'dr~"l~,

.eid"·~t;dl d.rJlr~1

.a;jlllllf'"" Ifui,i

UII-

iJ.I'::.}~

£r;sQP~ ,ltO~'. CrJ,orn r,!;clo-rlCtI.'S.J au perle lol".~i dtd' N'tJ~"i IJT~",f, :]1 ~laJ 194·~.1.. tbtu, a.- \lUf;

:'r'p!~. ~::~~l ~U:-!l(;I7.it T ~4~~ .raI


f'.t'4:nt,

P.,,~rl6thl"'. l.P<~. oS"lrod'1iL P.ll1lT~ h t>l R"JfI" i 111.. 1; .;~ r 11 D'II'TtI j lru f'~l. _ IC\!. millilU'ul dil~efU~r 11'l'l~l"nr', r C. [I.a.~"'d. Tfttn'...~f l

nht.tl It Tr·D~Jrn..W d~

s'r

U. Ij;~Jil'J Gb lNo Tr"Wf\;Jl!:Ki

or

1ft

D·.un:Lriu. ~'I\ I uIJ J,

_~1·~1l[ JIi'...D.!.ru
~

...
lt'l ,\Jt~-G.r.r D'· ,\!",QI p. ta ; ·1 p.~~ 1 ';""m ... t AtJ[ ...t C'J" O~J< 1~ N~ • 11 'Ia

..Arlle.lul ftU .st. pC .. • tru no; un pam ant, u.. tv. riloriu, 0 pr,GoYincie. Ardealul este i!: t o.r i a natto""! i!i 1 Iiiii. "..
)I, p4ru.!u;;tuI A.rd.L~1J1U1j o ..... m

1".. 1rllor pUl>lIc< Ii a! °llol': '.1'"61 D('l-b~. m1(t( ltiU r<nnomle' n::'\.lInl'ul1<-; rH'O' .\1. ~'L!.t"1m.
min"'""
t(lfnUp(c;}

:r.!'N\~.~itl~~~¥I~lo;~f.:iln~
'-II.

\Q..llul, J), ("I)t\iI.!}.!rr ptIhr'U


j

._n
tunTf.A D. ~..l~r

cOJIfo. ..

T,;J1~!."

nt.. ~

~~;~~'':;'II '~:I .;;t:::~~'ii~" ~~~"~Pf.':


IfthU\-lru .. lnt'"~n"hl' dt IIl.,t

=-r~~~~alm=~u!:~ J::::' ~~\!~\~ju~_:;:~I\j~~~~~:;~~tJ ~~ ~ml~~ :~~:GJ ~~,"!~1.i1l1~ ~I)tJ~n~r~cl~~r~ S ~~~~~~;rd:~~


..... cui.l .Ui. ,. p~'.ul Al'1:a .. lwu1. CD C;Q.Iri.i Cal'Jr.1lUoz ~ll1 d~ t<lU.t;1\!11J1.v:z= III .Ir ~~Ik>r Inltrtl:l. )I'rUl .. \ wd. Ot!Ii.C:u.R'tini$ll'\I ~Qbi.I"llf('\.)t" iJt" \ t ,. Unl11t..!~r: O'\irJiu \11d~""U. mtn1,. i.S ... W _2&.

l1

: N T.ri.tNn.l .... ~ .Do.llJ'~ U~, a3 • l'lli.,jI.l D. ~~"r.pqt": 'C., TTI,:Q"..l3.I.1IlO \Ib..!I 1(,1 .'J

DE. I\.'&L "UIHI.CL.UJ Oomt' C~n;:'lI:.!l:.


do,<n.

IX"1l. '"

n,
:..,.

I1J~

,1"'I'HN :.....(l~'W't"""

If~

j ~YilIl..L..: t. t.... At Co otm.lL1'IQ. :r.1l~:-! 'l'r\Mu ~I L· ~\b.,. • ~J "lwllL. b. :'C11IIQr... U IJI 1'tIlo 'nMJ~OAftA

I 0 tOO-! l'~ r jJeCuo.l ~ul


,11 .. {1 II
to

,,,,,,T&\
dtn
Tl •

flJliff'Ja

D!rnhrt 1. 1.1",;)1 J
'nY!;'

&.H ... -:a;.

T(lI'IUUal,

JUd.'aI~ tnlw.
~~.

E
~

Danm _W ..-.... ......... CO'eftinencii fi po o wont faoo tn alle.IO ~ ~~ Oecemb ..ie: va .uferinJc!, ~~ .~~~p ;n,m" "JI fi dowed. unl. ~ h•• ...-nUI.!lI _.'.!4IJ:u
.. .--:. ?,,'.::zr=cc"

1ilW~lot\U

'nIn!.IIo.;.nIII

'~-

.,oIII..l...... ~.

_"_4~ -lOr bOI\iIN ...... TrlllWoal1&l

_:

f·"'n~ps1ftQ. a.",.",0I>0 "

'l1IUf,~_
0II00If.,.

JI~

.........
EROILOR

=========:""::==:-::::'11 =:========Nr.
1

7l6. "' ..... _

• .,...

COLTUL

Ce meclici

vor fi

Infiintari de nuce peffiru

ionIIItm

oiler

Z~ • ~t4 b'..nalulul L4pupl4 11" mand414nJ


d;f1

a amd4mnat 80""" C<m4W1nlIn com. Butor fll4. ~ In L"TM ", .. ui ,apart 14cul d. OIIue

.,.<CUt.,

/...,

171-

ucenice la Chi~niu
ntU din

DIre<r"""t1.Q MuncJl ,I ~ rll.". Soolale din 1!lJata bin .. ,_ de ounInd 1nl~InU.... inf11n14rU "

lltrt.<"lcratlll 11"""",,1<1 N(Jjlaru;!!e. SII.m.",UU1 "",ndatar "" Intlj~

In Cam",'" d. c"", er~ dt" C/tlfI-

fnaugurarea expozitiei comunale din com, Ma nzar-Tighina

!tInl\u. ca.m.."uI va n Inru,,~t ,.. 101. o:o<st.ea. ,I "" da jXISlbUl_ 'It'nu'rll st Int.n~ttm11 a 40 1m. m ",",VIttI<> pJ1mlrll In ca."nill .. tr;:enirelor. vor li prefen~ CIte: m •• I<Unce ~ numal <llll a1Ce io""!ltA~1 Chlalnlul.

m.....-bl.!. II indnstrlnl. din ChI

non elm1D pentnI uce:nl.ceIa Intreprtndenle cameklale,

,,~t

Peftsionari de tantare~ in Arhie~iscapia Ch~inaului

Zarzavagiu candamnat pentru specula

Teatrul Cinema "EXPRESS"


mIQ!IN.&D 1IIf. Carol .smllt Nr • CllqUfAO

De

r...H!

11:1:N"<lmbrIO! a. c. ,I h. ,100..,..,

01 l're.l"tlJ

SINGURA

PE LUME

IYI'

11f;,

<:.AmMIN 191,1':::============:::============ In~cemb,


{U
P

,
if".
O eIIII~

...
JIiItfne ,-.}
j

EPISCOPUl ARMATEl PRINTRE PRIZONIERII SOVIETICI

Gh. $1 n c. I, <pirtinilml ~

",OallAlIa.rI:Il d"l B.. da db! 1"'. 11M 1111).unliA d al.rpoI'" Mupr.a .btrJ... loI' 'DOq I JIOd ... UO,r - " .t:n:,.("Mp ~ ,. ...... "'plllll • _ .. lat.• 1 .. _t.IT ..... ...OPD.I 'rp••• nllllQ., patlbnlo d.11 1:Iitrl"'. MUM 11:1:1:.- IlU.llJIIl_ ,.. ..... Ilrtalilll •• b .............. npr • ."..,.eI lui .e1fliillK. J-..rn'1 "o~ ~I.ai!I d• .., Iu .alent' :num II d fli P1lI '- hudt' J_ O'l de tDllU!laJd .. t. IKIMtI "JJnra.1cI.'" n. StIlt._. d..... m_ daN 'YOmIIna, d.aPl hllil flit ... tUJ'Dl..na l.at ~tlil!.aJ, c.1 M II rOCl' "dj,D mal. maJkt 40 aut .. 1110 C1Ihtll. dill ... d. ul h1f! __ ''. IlItClmtdotu II! ,flit. lIWI lal, 0,.ftClf .mr.~ tlqkil' • d.ooll .. be(:Ie..
till

'*' ............ ............. ,


'I'

.1.111'" (,• ..,..

t Aspiri" actfone.d • ."pra regiunii dur.rollse. calmind durere.~ Deci:

n....a.ra- .. "lA'

1'., •

,b:lc1lJ,

EB

rtJIilMfIiMMt(ritl

ASPIRIN

M
RUSSO

D.u

dllU'l'" rU:=atld.

III.

lIDul
011,

1l.ll1J111Jl.un, •

t1 II
~

'UJlti

Of'iI,mIllUld

iUlDl'

d:l'dZ'.lI!l'

a,d,Otl6J.II., - ~.l m~ tralllOfl ttue 1M I iii poGI.1'", ~, IaJ Oh.. ,1.0 .. oot 011.. po. to, 001 d4ni.t ... "" aom6b tatQl' a1 I! III .Pmtwo:rnJ M.

o,er.

'lJlllai-.

I.Un,

d,Q ~

Ilro,l_ GOlD """" .. tol:lfa. v.lrlUUtIlr .u drept"U1 pl1t.t1.'~tI unoree"...

I~~~~ - Stote lana pura • ~'~~~~i~~!~~I!~ HOMESPUN


AIOAN E •

ALEXANDRU

din

~"'"'

,!

1ft-

T. R.

IONESCUGH. OCTAVIAN

LOCOTl!NENT

FULGARIN£

~I

CHI $l N Ii U. ur. Stefan cel M41'e, TIPOGRAFIA

Mantale

de

ploaie

JJr

98.

"DAC'IA TRAIANAII
il-\ IIC<PU'

Arsene Valeriu
BOLICHIRUR~ICALE $; BOLl DE FEMEI
,.ua(llc IJr/,,,,ur t~h.Jrttl.ru

DOCTO.

So prl mesee omOIlXI peo· Iru dil.,lle lue,ari lipo~ ••. fiol ea! Z i.,a r 0, re~jne, carti brolurl, rog; ..... 1mprima Ie d. 10f f.lu, •• Ib., me, lucr." d. "gelarr. II . _,. Zincogr.fie, 010:. """"

SUCURSALA CHI~INAU
SIT. MIRON COSTIN. 8
'0>

~ EleOU~a u_irepro3sbili

FAB
S"ptirrUM I" CIIIRFIW.F. .~·I 8,fJLI Dli F'EIIl'J1 Sir. Helillde RQdules<>.. 6:)
In".....,
i\Hhal

leA de APE QAZOASE


VASILE NA~U
n.dopllo .. ([_I A .......
noi)

0:.1:0'10",11 St e. Itt •• _, ...

Mart greuta~ in calea unei neintelegeri intre Polonia si U.R. S. S.

Cumpimll .ifollne
~c;u

.".,npD

ViltIIIJD1 ,.

lknil'f1Ll

,..f

con ".nab".

mid. mari $i cilinclri


__

C" ... "II"tl/

<""n or« -1-6

CONFERIN]A DE PRESA DEL A MINISTERUL


DE EXTERNE AL REleHULUI
Declaratiile d~lui ministru dr. Schmidt

Conferinta aliata din Africa de nard


a luat sfar$it