Sunteți pe pagina 1din 84

Joe FUll!!

.lIIS_. __ IIIICIICI •• ~·_RlIl.....a.E:""'_._ . .u2I11C111If: _._ • .a .... IPIRII_ .... m._u. __ U •••• _211

d ign atr ctiv

navig re facila

ite-ul tau d I gatura cu lurn tehnologi i informatlllor §i comunicatlei

Lost Legion

Ceicare sunt responsabilt oe viltoarea aparijie a acestci joe, ZZICT Entertainment,audal spre publlcare o seeie de screenshot-uri ectca sa ne Jormarn o idee mai dar.1 despre cum va arata acestjoc. Pennu ca nu cred ca ali auzit toca despre Lcst tegicncateva informaliiinplusnucredc3vorfacer.1u. Astfel,depilrcanuamfiobi~uili,iat.1-ne in secolul25 cand omentrea a reusit cu chiu, cu val s.l ajung.1 sus printre stele ~i s;!'-~i fae;,! de cap. Dat~ fiind aceesta curlozitate nativ:l de a ne baga nasul prin toateoalele,lumeac.1utacivilizaliiextraterestre. Din pacatelnsaaufostgasite dOM 0 sene de urme ale unor civillzatii apuse, esra incluzand blnernteles ~i portileinlergalacticeimpr~stialeprinpuncte

esentiale. Evident,nu a durat rnultpanf omenireaadatpestecinetrebuie.Peo exploatare minier:; destul de veche a fostg,hiti1oarmabiologidfO<l"eputernid care poa".:! denurmrea de Harati Zacaodrntr-unfelde staza pana lavenirea oamenilor, aceasta s-a reactlvat brusc penlllJaprotejaocivilizaliedis~ruMin limpuri imemoriale. Voi veti fi la cornanda unui pluton al Armatei Planetare )i ali fosldesemnatpentru a executa 0 mid parte din operatiunea Glorious Daydeexterminareaextralere~trilor.

~ ' ..... ~ ~w _."

..... , }~> - .... ,

II

_. - .. ~ ~,,- .-

Largo Winch: ElTlpire Under Threat

Credeadejatoatalumeaesteiacu· rent cu faptul ca in ultima vreme industria jocurilor a devenit mai prolifid oecn industria cinem<ltografica. Sineer nu mli mirliaeesllucllJ,deoarecenivelulgraficla cares-a ajunsnu maiimpledica pe nimenisllsesimtliinu-adevarinpielea unuipersooajdefilm,indi1'erentdegen. Cam~cevaeste~c;ula'80Wioch. La baza I edven-

Zvonurile referlroare la faptul ell. sansele de a avea un Outcast II au scszot extrem de mult §.lint dit se poate de reale. Se pare ell. Appeal, cet care au creat Outcast a patit-c destul de ri!u Si pe z august au dat faliment in mod deslul de oficial.

lure, lnsa otera o garna mailarga de posibilit:i\i care indud Inteacnuoea rnuh mal profunda cu mediul. Veji putea afla si folosi informatii, vorbi cu oamenii Si chlar face cu~int:i cu pamantul inlr-un mod cevamaidiferitdecatpanliacum.Vejifi nevoi)i sliva ascutiti simtudle pennu a scapa de oesele atacuri alemmisilor unui oarecaregrupW,cuinten\iinufoarte

Ca sa ou va Ii i

Alergie Ie I='ent:lurn

Separedilurneadescoperatolfelul demodalit:i\ideaproducebanidinpiatr.! seadi.Asl:fetfrustrat:iprobabildefaptulca nupodles.'i-J;icumpereunP4,ofemeie dinOlandaar~its.'ideainjudecal!i Ministerul de Econorniedin scseas p~~i,

Inprincipiu,vesleaaeeaslaneintr;stea<:~ separe,sipelnteicuacuzaliadPenlirnul

pe tOli pentru eli ne aduce din nou, ca Si I, Si nurnai Pentiurnull,emiteoseriede

euSirTech fvezi Wizardry 8),in fata unei radiajii ciudaie care 0 jnrebcresc de cap Si

snuatucare nuam fi wut nkicum sa le:;in.1.Binein\eles,respectivadoamn:inua

apara.Sasper3mcanuos.'l:vinaaljii sogeretcare estefrecventa exacta a

careslifae3varz:iideeadeOutcast. procesoruluilacareaparacesteradia\ii.

l

6 aeptElrT'bne2Q02

A~ ca preg~tili-v.l de 0 lectie de lupt~ Si supravietuireinslil,probabil,Starship Troopers (filmull.

lilng~iaptuIQv~vejiplimbilprinlr-o lume oomple 3D, renderizata in timp real,vejiaveapartesicieoserieciemici escapade de gameplay. Adid 0 s:i intral; ,ncatevamini-jocuriundevatrebuis:i luptiljisaus.'l:v.lexersalicalitalilede hackeri.Detaliireferitoarelalansarea acestuijocimiesteimposibilsavlifurnizea, in primul rilnddincauzacanimeni nu a spos nimic. Nuse}lie~igata,ce?

1.._" ~ !_~.:.;.

'-I. 1

- ~ .

fIt __ - ~

.~

ash

lnconformilatecudeclaraliilelnlerplay,sequel-ul.aciamatului"lcewindaie este gata Si pregatitpentru a intra In productta de sene. De feprca sa ftu sincer, efoarteproababils.'lsefisilansatdeja. JocuJfolosestecelde-allreileasetdere-guli AD&D Si este construit pe englne-ul BioWare Infinily, acelasi care a fostfolosillacrearealuiSaldur'sGatel,Baldur's Gate II (faculecieBioWareCorp.lsi Planescape:Torment (P.!cut de Black Isle Studios).

Firestarter- Arcade FPS

Nu ~tiu daca vol vine sli credeu, dar ial:ic"indsemaifacFP$-urinebun~li detjp ArcadeSleu m-am uitatdestul

de lung Ia descrierea jocului,insa ochli num_auin:;elat.Trecanddestupoarea inijialli,ama(latc.1joculseanunj.1afi chiarinteresant. lottrro cejucef lini~tili unjocinrealitatevirtual.1,unvirussuper_\ap.1ninfecteaz.lmasin.lriapecare o Iotoseau.numua Fireslaner,si va trezil; cu consniota prinsli lnaururu. Virusutacesta ou a Iacut ahceva decar sa schtrnbe un pic regulile jocului-pentru a-\isc.lpa mtmea.trebuie sztermmtjocui in decurs 48 de ore, Astfel, pe un fondmai muhde Acticn-Ff'Si vett f nevon! s~ €xecutali o sere de misiuni pe nistehlirjiaglomemtedcvreo20de

Dey of Defeet 3.1

Pentrupasiona\iideMOD-uri,iat1i ca a fost oferita spre download versiunea 3.1 a MOD-ului de Half-Life. Day of Defeat. Printre ajustari, ad~ugiri ~i complet~ri se gasesc: protectle anti-cheat, corecterea unor defe<:le de te)(tur~ ~i a unor defecie de irnplementare a fi~ierelorprincipalealejocului.

Dacaflacllradorinleide-alalleav1i apa~r1iudetot,atunciputetisal!('rificapsite-clolictalaljocului, www.dayofdefeatmod.corn

tipuri de mon~tri ~i alte 5urprize. Nerocufconstaln Iaptulca nu duceti lips:! deskill_uri,suntetidotatcullreo20de tipuridearrne,iarinllentory-uleslein posesiauneiseriideartefacteunicesi foarteutile. Tot legatdegameplay, se pareclljoeuloferlldestuldemulteposibilit1l1i,inilialfiindobliga)is.1alegeliintrecincitipuridepersonaje,fiecarecu snlulhnfoarte diferitde abordareSe pere ca acesr lucru este posibil sa ofere sansarejucabilit~lii,inideead l-atlterminatodata.Printrealtelenisemaisu-

LE~! !.a.

~-"\.,

. ~ ',-L_

graflce. Data de lansare este sltuata oarecurn pela tncepotvl anului urrnator.

XIII-screnshot-uri no;

Prohabilca ett cjtttcutotii previewullui Koniec din numarul trecut al revistei.De acolo auaflat probeblldespre amnezii,pistoale,engineUnreilITournament,teoriaconspiraliei,lreiwelede pe umar ~i benz! desenale. Se pare c1l joeul incepe sa devin~ celebru inainte dea se nase, lucru ce poate f legatde numeleUbi Soft. o alta posibilitate poate fi aceea c~ joeul se ilnun!1i a fi unul care lIaexcelalacapitolullibertatedeaqiune. Oricum,oseriedenoianun)uri,concursuri (Ubi Soft ~i NBC GIGA Germania gazdciesc un concurs, at carui c.l~tigatori vcr beneficia de reprodoceri pline de acuratete ce vor aparea in joe), screenshot-urlsl alte noutati parvin pe rnajontatea canalelcr de presa. Frumosdin

as

in urm~ cu ceva timp, Sierra anunrase ca valensa un nou produs sob nurnele de Tribes 2: Fast Attack. care ar fiad~ugatsiocampaniesingle-player renumhulut shooter rnultlplayer. uaorita unor motive destul desubiective, Sierraarenunlatlaproiect.lnschimbei vor lansa un updategratuit pentru Tribes ce va coniine 0 serie de harti ref.:lcuteplusaltelenoisidou1lMOOunnoicu hartile aterente.

partealorsisperamslinuuiteceau promis,inc']zuldefalaestellorbade faptulciiaufostlansatecatevascreenshot-uri noi pecarevainvits.1lesavurati.

Infog.--ne. nu 88 vlnde

intr.uncomunicatdep~,reprezentanliilnfograrnesadeclaratcjinten)ioneaz~ sa r3m11n:t independenti $i ca: nu sunt in natenve cu Mit;roso~ sau Sf GA. SEGA anuotase in u!TTlo1 cu ceva vreme c~ intenlioneaz:i sli-$i extind.:\ domeniul de activilate prin achiziliooarea mai multorcompanii,peliSliifiindprezentAcaposibilitatesi Infogrames. in ritmul ecesa. probabil ca in 20r;ieanioslimaia\lel1lnumaivreo5gi· ga-ccrporatii ce se vor ocupa de prodcctia sidtstrfbutreajocunlor.

aepterrt::Joie2002 7

LEVEL NEWS

Space HoRSE - Shrapnel Garnes

Se pare ca tn urrna cu ceva aru bunt, maiexacttn 1983, Electronic Arts a lansat un joe pentru Commodore 64 cepurtanumeledeM,U.LE.,carea avur la vremea lui un succes deosebit. SinC<i!r,habarnuamdesprecejoceSle verba, pentru ca nu am reusn 5,,·1 g"sese chiar dae~ am un Commodore. Ei bine,Ghilligamesaincercats~cumpete drepturile de autor de la EA,lns~ acesua au refuzat cu totul oferta. Evident acesne nu ,-au dat b~tufi $i au mers maidepartedandna~tereluiSpace HoRSE (HoRSE «Holistic Robotic Slave Engineer), care este inspirat dup~ eel de Commodore enuntat anterior. [ntr-un univers care se duce de r5p~, ceea ce trebuie s~ Iaci este s~ ccnstruiesti st s~

Fifa2003

Se pare ca cet de la EA Spans nu cunosclimite.Sepreg<1teSCS<1lanseze un nou sequel pentmprobabifcel mai cuncscut slrnulator sporttv, Hfa. Separe c<1 Fi(a 2003 va iolosi un engine tcealreIlicut, asnelca uebue sa ne esteptem la ce esre mai Irumos. In urmn cererilcr, se vorreintroduceJX!Sibilittililedeaaranja echipa cum vrei tuin teren.fotbalistii

Bleek Hewk Down Bete

Noval.ogic alaosat un mvhiplayerbeta de Black Hawk Down cu care a lnceput beta-testul public pentru joc AC)iunea jocului este localizata in Somalia, in timpul misiunii NaliunilorUnitede mentinere a pac!i din 1990. Testul va permite32dejuctitoriinmultiplayerpe se~ruloficial~jI6peal1e5efVere Datoritafaptuluicildeocamdalilcodul nuesleoptimizat,cerinleledesistem suntdeslUldemari:procesorlal.2Ghz, 256MB RAM Si GeForce 3;au mal mult.

8 ~2002

lntretlio colonie folosind celebrul robot-bun-la-toate care este HoRSE. De merntonat ar f Si laptul di acest robot este furnizat de catre 0 ccrporatie care telinanleaza5icarepoartiinumelede uecoo Co-poranon. La bazajocul este o strategie clasica in care veli folosi respectivulanimallaadunatderesurse alatpentruconstruireasilntrelinerea coloniei.xat si pentru comencu cetelalte colonii. Jocul se pare c.'!. are 101 ce-i trebule, de la curba de inv<1Jare foarte rapidll(iiindrecomandatsicopiilorde varstemaimiciJpafllilamultiplayer,i coloana sonora de calttare. Jocul a fest lansar de curaod, informatiisoplknentare fiinddisponibile pe slte-ul oficial a! jccufui, www.spacehorsegame.corn

vor putea fi rnodiflcati dup~ propriul placaljudltorului.iarmodulincare jUc.'!.toriiaral.'!.esteexactlafelcainrealilate,Aceastacaraeterislic.'!.nuserezum.'!.doarlajuc.'!.toriidepeteren,d~ila stadicane, gazon ~i alte individualisme prezente in vtata dezicuzi. Din pacete. screenshot.unle pe care le-au prezentat suntdcar de pe Ptaystatton zv dar au promisc~intr-unviitor(oarfeapropiatsi celedepePCvorfil~culepublice.Ori-

Microsoitaanun!atcalucreazala un nou expansion pemru celebrul Zoo Tycoon ee se va nurni Marine Mania Expansion pack-ul va contine peste 20 de animalemarine printrecare Si cerecetue. plus c~ va permite urrrqrirea de scene subacvatice peatru multunurea vizitatcrilor

Acesr add-oo va contine Si intreg expansion pack-ul Dinosaur Digs, asa c.'!. cei care Ie doresc vor trebui sll astepie pana pnn octcmbne.

, ), r I 'L

.... A'

L~II '1~:oi

.-~1I.":!l.Z:iii ."'~

.. " A' ,

J...._j__.1.:i '1_::1

1'!1~ .... ~ ...

Fm!!!!II = ~

cum se pare eli nu vorfi ctrererue rone cele dou~ variante, ese e~ nu pree conteaz".Acum,faniiindarji)iaiceleimai de succes p"l"Ji a folletooului FIFA, FIFA 99,vorputeainsfiirSitslifiemullumi)i de prestatia noului joe ~i de caracicrts, ticile,panliacumprezentedoar,nFIFA 99. Tot ce mal conteaea acum este ce acestecaracteristicis~liebineimplemenrate penuu ca roaralumea sx fie trar-auevar multumita

.Jegged A1llence 2: Gold Peck

DatoriMflOUluiparteoeriatdintreSir Tech Canada si Strategy Firsl,separec~ vern avea un nou expansion a! lui Jagged Aliiance2.Acestaprorniteslivinacuo versiuneimbun.'!.t1iJilaajoculuidebazti plus un micsequel ce coruinua povesrea:

Unfinished Business, Pe Inngtiacestease pare cll vom avea un AI mai de calkate, versiuni rnai bune ale arrrelor. 0 interfa).'!. ncua 5i un rou mod de jcc care pcarta numele de Iron Man. Lansarea este progremau peouu acesatccmoa.

Cooerrasers re-ac spus cadesl V€fsiunile pentru Plavstation ~i Xbox se vor lanse pe data de 27 septernbne 2002, ceapentruPCafostdinnouamanat~ pe!1trudndvaincursulanului200J. DetaliidespreaceastaalNnarenuaufost puseladi~ziliapresei,darpentl1Jane maiimbunaunpicaumaidatpepiat<'l altecatevascreenshot·uricearataadivitatea de la standuri, adic~ ceva ce pana acumnus.amaiv.llutinpredecesoarele seriei Colin. Colin McRae Rally 3 are in timpuljoculuisecvenJeceaara~echipele oficialelucrandlapreparareasirepararea masinilor,peli'ingasecventeledelastart

si final. Acestefort tn plus a fostfacct pentruaredaocatmairealistilperspectiv~ asupra jocului celor care II vor juca.

Cetalii despre Carl< Age of Camelot: Shrouded Isles

Calin McRae Rally

Mythicamaifilcutepubli· cedetalii despre expansion pack.ul,ceseafi!lpevine,al popularululjoc onllne Dark Age of Camelot, expansion pack pe numele Dar!<: Age of Camelot:

Shrouded Isles. Acesta se va bucuradeunnouenginegrafic siva adauga noichesttunl. in· cluslv altetrelccntinente de explorat. a ras~ st dou<'l clase pentru un taram. Mythic, de usemenea a maiIndulcit inrerfata usee-olcisirnalpcnela dispozitie o ncua mvztca pentru Shrouded Isles. Acest expansion pack va avea nevoie dejoculoriglnalpentru a putea

luJui sidcte reale despre densitatea materialului. Armele putemice vor putea ucideacurndoioameni cu acelasiglonj sau varda posibilitatea [ucatorulul sa trag~ prin pereti. Dlstrugerlle pe care Ie va face a rafala se cakuleaaa tinand seama de caubru.viteze de rotane n vitezadedeplasareaglon\ului,lafelca tn viata de zt cu zi.

IGI2:CovertStrikereaducepemo· nhoarele noastre lumea frumoasa din ProjectlGlintoamnaasla.Pelangacele peSleJOdearmeexislenteinrealilate joculmaibeflefidaZ.lsideunsistembalisticrealizatcuajutorulunuienginece inlelegellzicaqiunilegloanlelorasupra oricarui material. Penerrarea seva face linandseamadebarierafizic~pecare glOfl\U1 oinr~lne?tein caleo sa (lemn, ojel,plaslicsaucamel,calculandviteza de ie?iredepejevv.1,calibrulproiecti-

BioWaretocmai a aounratca au un prolect pentru un nou RPG. Acesta este

fi rulat. Dupa cum am mai zis, Iiecare t~r.!lmvamaiaveapartedeuncontinent nou pentru explorat. Astfel Hibemia va primi insula Hzflraslfcasa de rnuhpierdUl~demiliciiSylvafli,ceice;..auindreptal spre Hiberiaoi peraru ajuior jmpctnva FOlllOfienilorinvadalori. De Ajbion s-a alipit insula Avalon, centrul de rnv~liltur.l alintreguluit.1ram.lntenlativasadea cuceriAlbionul,Morgan LeFay a f.1cut 0 alianta cu oameni-dragon Drakoran, ce distrugtot ce pnnd ln calelntinutul Avalon, batardu-se cu aliajii celor din Albion, Inconnu. Midgard a primil Aegir, pJm~ntul str~~ilar trolilor, ce acum sunt sub asediu de QlreMorvalt,oras.1 de salbatici preistorici. Cam etat de Dark Age of Camelot: Shrouded Isles.

in curs de oezvcltare ~j va fl 0 revolutje in industna jocurilor-. declara purtatorvlde cuvant Broware. Dr. Greg Zeschuk spune c~ jocul se va face pe 0 platform~ total noua si revchnionara. bazata pe o ideeproprie BioWare,cu un engme ce sUportadelalii graflce tmprestonaere s un sistem AI ulrraperformant. Acela?i doctor mar spune ca speracaacestnoujoc,c:truianuis-a f~CUlpublicnumele,sa intre printre ctasicu RPG_ului?is.1intreac.1in originalltate ~i succes titluri ca Never. wlrner Nigbts sau Baldur's Gate.

--=9

Ultirnele date despre Unreal II: The Awakening

Ultimul stadiu la care se pare coi a ajuns UnrealHeste unul destulde avansat. At5tdeavansatinc5t la ora act\IJI:\ s-arealizatoversiunealpha-oraactuala fiind ora la care VOL cititi steea ~j nu ceaadual,llacareeooscriu._.;.auam sens-e .... La ultirna prezentare ajoculvi s-au mal dezvatuit c~ in joe va opnren ~i o rasol de exueteresnt ce arata ca 0 tnrru, clsare Imre borgf din Star Trek,alienii din Aliens sl invadatorii din spatiul cosmicdin tndependcnce Dav. Eise folosese de raze laser peruru a scana in jur dup;t forme de vial.1 ~i atune cand sUo fera o en de minora zglrietura,droizi mid iesdin ascunzatorii pentru a-s! reparo camarazu. Daca e sa neIuam dupa ceidela Powers. Unreal II: The

Pillage

Plllage este prtmuljoc origlnalal compantet Zed Two, dupa Aqua Aqua, jocpublicatdecatre3DOfnfebruarie 2001, Vazut dintr-o perspective thtrd, person, jocul este 0 strategie pe ture ~i este localizatpeo lumeunde datorit~ multor ani de supravieluire sub conducerea unei rase despot ice, poporul a fest nevoit sa renunpa 1.1 beneficiile tehnologiei ~i s~ 5e mullumea5c~ eu 0 exi,-

Vivendi vlnde Blizzard ~ ........

V~inelini;;ti\oarepentruSierra(Valve} ~i Blizzard. deoarece cornpenia proprielar.'i Vivendiaanuntatdls-arpuleas.avand~ afacere<llorbaza~pesoftware?ijocuri.The WallSlreetioumalEuropeaeitalanumile persoanecarespuneauea~intelede laVivendi,Jean-ReneFOlirtou,incanua juato decizie oficiala tn legaturaeu vindereaacestorcompaniLOricum,separeca totu$iVOffiviinduteceluiceofer.lcelmai mult, deoarece Vweodi are datorii in va-

10 ~2002

Awakeningesteaproapecomplet.A ramaslaeldere<:tifieatchestiicasincranizarialevocilor,evenimentescriplU_ rale, tesrele de joe si eliminarea mieilor bug-uri graflce care au scapar GC-ului panaacum. Desi Powers nu au preclzat odatacertapentrulansareajocului, torus! au spus c~ el va Ii pe piaJa pal)~ de Cr~cilln. Nu v-ar plhcea un asernenea cadou sub pomul de Cr.'iciunl

I -

. '(~-

.-- "~ . ., ,

tenJ~ simplj.Juc~lOrii i?i vor asuma rolul lui Low. un tanar ce a jurat sa tazbune genocidul pe care aceste creanrri l-au dezl~nJuit asupra tribului "au.lmpreuna cu sora sa. Pepper, tow a recrutar o gasca de luptatori lerocesiimpreunacu ei au de gand s..'i recocereasca ptaoeta ~i sa 0 redea proprietarilordedreptprin oricemijloaeeposibile.)ueatorii vor folo,itimpliialocat,armeledindo\aresi

loarede19miliardededolari,iaranalistii evall.l€az~valoafeaeelordouac:omp.lnii la aproximativ2miliarde.Pre:;edinteledela Vivendideclaradiafacereade5oftware$i jocurioricumnufacepartedininimaVivendi-ului;iestelipsiladeimportanj<'lpentru ei.Va potetiimagjna asa cevaf

JimKahle,delaIBM,adeclaratc~ procesoruliol05itlaPS3afostdefaptereat doarpemruarenderizadetaliigraflCesiase descurcaincomunicaliipere!eiecutrafic

loa(~ energla postbllf pentru a distruge mamicul. Cemeptay-ulsuna asemanatorcu ce eu pus pe Playstation jn jocul HogsofWarceidelalnfogrames.doar ca perscnajele vor avea vedere limitat~ ~i mediul lnconjurator este completdesIrlictibil.parcaspecialfkutpeniruca celedou:ijocuris.1fiefoartea~m.1n.1_ toare. Pillage este programat 53 fie lansat.candva anulvutor.

loarteridicatsiextremderapide,daracum acestproc€5Ofvafiinstare~facJmultmai multelucruricumarfipublicilateimeractiv.l, S(iri sportive Si noi tipuri desenzaJii video. Procesorul, pe nume Cell, va avea mai mu," tecana~evipeml1.JcirclOlaliainfonnaliei, doarunuldintreeieputftr.clsafacJ?isa menlin.'i comunicarea P2P. astfel microcipul devenind mull rnai rapid si mal pnenc decfttoriceamvazutpan.1acum.Dac~esa reluerndupa ceideta IBM, Cell ese tn staresafadiuntriliondeoperuliipeS€(:uncla (miniml.careestecamaproximatjvdrca$i C€Vain jurul a c sota ce ot rnai rapi:ldedt

Hitman 2: Silent Assassin - nD~i

5_aumaidatcevarelaliidespreHitman 2.Separecas-ainvalatmultdup~ realizareaprimuluiHilman~icrealorii ~i_audattotinte~ulcaurmarear.aias;t mult mai bine. Fanii vor gasi in Hitman 2: Silent Assassin un joe mult rnai compleLPrintreimbunatajirileadusejocului se numara 0 interfalA ~i un oomrot asuprajocului complet nou,pentru a-l face muhmat user de [ucat. De asemenea engtne-utestero tctalhare scbimbat deci artrebui sa ne asteptam la un stil ~i ografica ie~ita din comun Pe Ifmga carecrensucne refernoerela gemeplav dillprimul,s.aumaiadaugataltelenoi, preieralldu-seacestlucruincompamjie cu Imroducerea unora cu tctul ~i cu totulnoi,cmeMaveatoate~anselesa

no prlndalajucatori.

Acest engine nou supona pnna la 40000 de munghiun per frame, fal:l de 4000 din primul Hilman. Oed lucrurile s-eu cam schimbaL In mod normal, cu un asemenea eogine, Ii s-a dat manA liberij artistilor graflcl $i trebuie sa ne asteptamlalucruridinceincemaibune.

lar despre AquaNox: Flevelation

Ces.iiiacemclac.llOlaparnoutil)i despre aceleesi jccurlt Le scriem st iar Ie scriem ... AquaNox: Revelation nu va r. un expansion pack, c! un stand alone. Este cample!. rrodificat fal:1 de primul ~i beoeflciaz.'i de 0 motprre de lueruri nol. Interfa)aestetolalschimbala.!oCu!uiis-aad.'iugat almosfer:l, realitate sl credibilitate. Dareelemaimariprogresepareaaufost facute in gameplay. De exemplu, pentru necare rnlsto-e exrstattme bcous sis-a petrecutogramadadetimppentrurealizarea unor personaje ~i unei povesrl cat maireale.Numaiesteunscenariude genul"salveazalumea",eimaimultdespre cautarea eomoriloroceanului,despredezvoltarealaCaom$idespredeseoperireadestinului.Povesteanumaiare

un PentiumlVla2,SGHz.Sony a CUlfirmat e.'iintr-adev~rCellvafiloklsitinPlaystali0fi3

Expansion pack pentru Medal of Honor: Allied A._ute

uecncoc Arts au oezvnon presei delaliidesprenoulexpan5ionpackpentru Medal of Honor: Allied Assault - primulFPSeepunejuclltorulinpieleaunui soldatdincelde-aldoilearazboimondial,intimpul invaziei Europei. Add-on-ul esleinstarede"imediatepepial~",este produs de cer de la EALA $i ese progra-

niciolegaturacueeadin vechiul Aquanox. Este aceeasi lume ~i acelasi timp, dar personajeie sunt in marea loe rnajoritate ncisi nirntc dln ceea ce existatn precedentul}ocnusemaireg~se:;leinAquaNox:Revelation.UnitAliletotu~isuntcam acele~i,doarealevomregasiintr-unnumar mult mai mic si cu un AI imbun~talit.

mat sa fie lanr.atinaeeast~toamn~. Elva permite pcsesonlor de Allied Assault sa joace dreprsergeotullackV Cai" Barnes sis.iicontinueluptainspateleliniilor inamice in Nonnandia in ziua D a batilliei de la Bulge si acaoen Berlinului. jocct va indudenou;tnivelurinoipentrusingleplayer ~j peste doui1sprezece niveluri pentru multiplayer. Juditorii voe pnea intrainpieleaunuisolclatgerman,american, englez sau rusintr-un mod de multiplayerfoanerealist,avandposihilitatea deaalegedintr-unvastarsenalauteotic apartlnand trupelor sovence ~i engleze.

~, ...

t,r~~

~j ~ -fII' "'.;:

.~ .... ; ...

,

--- "

h

Earth 2'1150: Lo8t: Soule

Oxygen Interactiveaanun!at noul lcrjoc pentru Pc. Acesta este Earth 2150: lost Souls. Aeeasta suategle in timprealestealtreileatitluallordin serta Earth 2150 ~i dezvolta un subiect eeseinvartetnjurul uout confhctlrare trei factiuni ce se lupta peotru suprema!ieasupraunuiPAmantafialpemoarte. Jocuipermitejuditoriiorsaiacontrolui asupra celor tret factiuni ~i s~ se bata de-a lungul apesle30demisiuni,lOate rendenzate excelent datcrlta unulengine3D foarte performent.

eept.errt:>ne:::1D02 11

Vreau un dina ...

> :~~~;;:a~: ~~7:r~~~~:7~tunU'

promis acum d'lliva ani, mal exactvreo ... zece.Eu sunto persoanx raboacare toea din t!ln~rJ pruncie dar mama, In calitate de sponsor oflclal, l~i cam dep~~ise, dup~ aproximativeinci ani de la promisfunea respective. terrnenul, asa ca. torr.o dimineat~ eu soare ~i mult~, mult~ z~pad~, am declarat iartisi: "Da+eu vreau un dino ... ", in consecora. sponsoruloficials-a prezeotatla eveoirnentulSarbatonle de Iarnd rfin AeeIAncuundino ... sau, in noe.ceve ce eoucee e dino.ca sa va convmg de adevarut spuselor meleo sa va destainuiccm I-am boreaau Arncrezu'. Mentionezdinumeleanirnaluluiafost determinatde privirea acestuia, iar botezul a avut loe f~ra vlit;'irnarea fizica sau pslhica a nlcl unui rei de vletate. Totu~i, acea rntounata seara de raos Craciun. cand mi-a tnuar in posesie Amorezu' «econosc ca niciodata nu am avut taria de caracter sa a~tept pana dlmtneata ca sa vad cadourtleja marcatfnceputul uneifrumoaseprietenii.$ianii

au trecor. eu linandu-mi Amorezuue cocda, lar el ttnandu-se bine, dupa cum putett observe ~i

.Jurassic park.

sangelesau de plus o colecjie de gene terifiante. StramO$ii lui aveau colu mari$igheare ... srmancau oameni pe paine! Sttcnrsico copilarta-mimarcata de acest cruor adev.1r,mi-am)inutprivireasus srAmo-enrde coadaascunzandu-iancestralatendin)lIspre r.1u.Asadar,v1lputelidaseama co1 dragostea dintre mine si el a

tost adevarau, iar banerele ce umpulle traraesre mereu peste soflete sl sentimente au fest depasue. distruse de navalniculnosiru sentiment.

Credeav_ameonvinsineeledemai sus de natura relajiei rrele cu dinozaurii Daca v-a emo)ionat povestea iubirii dintre mine ~i dino-ul rnec, Amorezu', poate d 0 sli va errouoreee ~i 5.} constrlJiti in mod digital 0 lumeadinozaurilor, iar jntimpulHber sa rnalslvanati catfva. Pentru tnceputtin sa mentlonez ca. de~i Jurassic Park este program a t 53 aparain ultirnultrfmestru al acestui an. pan~ st tltlul jocului se ail~ tnca in stadiul de dezbareretprobabil dl se va numiceva de genuljurasstc ParkIoca Ceva, Nu Suu eel. Asadar si prin urmare (vorbatat3Iuimeu),s.}trecemlafapte, nu vorbe Ivorba acelutastrau al rreu). joculin caura va ii un "Mission-based World-builder"(vorbacelordelaUnive~allnteractive),adica,maipevorba noastr.}, va fi un sot de tycoon in care ve)iaveasiposibilitateaslimaiomoraji undino,doi,sinunumai.Nuestenici o tatna din punctul de vedere a! storyline-ului: veti f pusi in pelea lui John Hammond,biltrftnelulacela simpaticsinebuncareaveaideeaaeeasta utoprca de a construi un pare cu dinezaurl. Dup.} cum sunt sigurliCli stiti, Hammond,pelangaceledouliealit~li, mai avea una: era bogat. Putred de bcgat. Asa ca sj-a pemrs sa pl~teascil ingineri

care sa retnvie respecttvele itlireptiloide,respectivs:lfac3un pare In care 5~ g~zdlliasca animalele.Offtopic,pentruceicarenu au cltlt cartea lui Michael

feria The LostWorld,caresetermina cu ovizitaaluiT-Rexinora~ulaeela,New York, perez. Draguldelohn a murit papet de dlnc-uei: nu de once fel de dino-uri,cideceidinspeciaProcompsognathus{adicaceimicu!i,careaveau rolul de a se hrani cu cadavrele adev~ra)ilordino,deo::.ipradicinofensivi).

Revenindla jocysper sincer ca nu veti muri ca John Hammond, nici macar la modul digital. Oricum, producatorii se rnandresc co un engine pe dit de performant,peat.itdeu~rdeutilizat,cafe v.} va permite sa vii construi)i,organiza)i ~i adminiSlra!i parcul vosuu eu dino-uri Ca sltn altetycoon-uri {si cand spun aeestfaptmilgandescinspeciallaZoo Tycoon de laMicrosoft),veti avea posibilitatea sa va ajustali terenul pentru viitoarele constructii, vert puree chlar s~ va conturatt insula ~i asa mai departe. Urrneazh cladlrile propnu-ztse, care nu vorconstadoardin)arcuripentrudino· uri, ci ~i din diverse facilita)i pentru elienntpe care este recornandabilsa

chlar In num~r c:lt mai mare. Oepinde de voi daca micul dino-paradls va sf~rsi sao nu caln btnecuncsccwt film ... Mie una mi-ar p~rea tare r~u daca parcul se va puree consmn dear pe o insula.Ar f maipalpitantdac~amputeaconstnJiunul intr-un eras. Sau macer lang:t ... :-1 Bineinreles, tot voi vetidectde prenrl unelvizite,cesortimentedeinghetat:tsevor vinde,ceculoarevoraveacea~furile din hotelluril seu cAt de mare va fi taxa pentru acces 1.1 toarec publica. Probabil ca va trebui s:i v~ amintiti s:i angajati ~i ceva personal care s~ (se) dea de papa 1.1 dino, care sa mai fac~1i pujin<'lcur~rente. dar acesre detalf Ie vorn dlscuia maipelarg Intr-un eventual review

Trecemlacealnlt<'lcomponent~a jocului,adic3ac€eaincareveliajunge S<'l"discut3ti'putin,lntrepatruQChisau

maimulli.cucateundino.Separed vorexista12misiuni,printrecareseva num~ra$iociasicjsalvareavizitatori_ lormaipujindestep)i,darcusiguran)<'I prea curiO?i. De asemenea, pentru cei de la Greenpeace. probabtlca va exlsta Si o misiune de salvare a unui dino, mai puun curios, dareu siguranl~ potticios de ... carne ... de ... rnicii-l Asta ca sa se inteleag,\dnicilacreareajoculuinua fostvlt,\malvreundino.Dac3Iapartea deconstruqie/administrarea jocului veliaveapartedeoprivireMdesus", izometrie'\,incazulmisiunilorv<'lveti bucura de un l st person view detoata frurnusetea.La cele doua eprtvtrft vor contribui si nomeroesele camere care. spre deosebire de film, probabil c~ vor fifunqionale. De asemenea.wetiputea apela lamai multe moduri dejoc, ca de exemplu Ranger Cam pentru rnisiuni, Chopper Pilot pentru 0 rait~ scona $i ceva rna; sigur~ prin pare.

Reet: •• _ur-ile

lneazulincarevelireusistifaceli din ideea lui John Hammond 0 afacere profuabila si mal pulinsangeroas3, mat exista caleva bunlt<'lJi mentlonate de cei delaUniversallnteradiverelativlajoc. lnreresanta mis-a parut poslbilitatea de a crea in Laboratorut de Medicin.'i Dino-verennara diverse amestecuri chimice. Acestea vor face din dino-ii vosin. laalegere,ni$tefiareimposibildelm_ blanzitsauni~eanirrulutedec:asd, blande$inevinovate(ffils.'lSfJ./n"juGiuse",

dar aceast<'i tras<'ltur~ nu prea este de doritlaundinol.Deasemenea,separe ca jocul va beneficia de un AI sciipitor, care ve evea ca rezultatlnteracttunea surpnruaror de ... de~leaptlll intre speeiiledemullapuse,$ia~maideparte. Eu suam c~ dragutii de dino erau prosti bat3,darprobabirc~,dinaceslpund de vedere.jccul m<'l va surprinde. in fine, se pare c<'l si coloana sonora va fi de remercat, mal ales tlnand cont de faptul cil cere 10 melodii care 0 vor compunevorfiin!erpretaledeOrehes_ Ira Simfonica d!n Melbourne.

Ca oconcluzie, eu sunt, daca nu ner3bd~toare, eel putln cortoesx in privin)ajocului. Dar tmlsustfn ideea, aceea c~ ar trebui s~ se poata cree dinoparcuriin erase! De Iapt, la nevoia cu parcunle.Carfve dino suntsuficlerui tntr-un eras. Si de ar Ii asa ceva posibil. abia atunclar avea Al-ulun rol ...

nuo Jurassic Park
G," Mission-based
World Builder
Preducarcr Blue Tongue Software
Distribuilor Universallnteractfve
Vivendi
N/A
Memorie N/A
AccelerareJD D,
Mulliplayer D,
Dataapariliei sfarsitullui 2002
ON.lINE N/A fun & ga!t\e at www.mcdonalds.ro

Ghost Master.

If it wBsnit far you, dastardly kids ...

> ~~~~~:~~;~7v~!;!~~ ~~~~-

lomca avu curajulsd se deajos din pat st s~ schhnbe chlloteii. Nu de alta-dar e destuldeneconfortabllsa dormicu olenierle lruirna ce supureaza substante Iichide galbenauscrrnlrosuoare. Sertarulise descbise rnainte ca el s.'!. reallzeze acestlucru. Dup~ ce alese sptlhcaanucu flcrtcele rosu de la bunica, se indrepl.'!. spre pnujvl primitor ~i dup~ ce ramase 111 popcrerel gol avu 0 iluminarede ordin psihologic. Sertarul s-a tncbls ~i s-a oeschrs far.'! ca el sa tlatinga. Tem"'tor,CU frunteaimbrobooat.'ide sudoare, se fntoarse pe tret sferturt spre senarul cu prtctna. Acesta deja il asteptala jumatatea drumutui, plutind frumos la dcoa pkioare de podeaua acoperua de un cover verde cu ;rizati; portocalli. covcr pe carelcnlca tl afesese cu multiubltalui m~mic.'ilnajunul er.'iciunului trecutCovorut nu ar Ilfosrdeloc un obrect care sa ii puna probleme ccpilasului. dar acum cand se undula carn cum vazuse ella mare varatreccu. Ii d~du un bust de adrenaHna tnpiept. 'De ce care vcr-

be~elu5tracumine?N,selntreb.llonicaingand.·Dece lml spune sa rna plec in tata destinului ~i sa imbr~lisez soartacrvdaceimiesteharazitiW,·Ceeaiahar.lzil.'iW. Camacestelucrvriiitreceauprincapluilonidiaora 3 s-un pic dlrruneata. Pluso soseta pe care uitase sa 0 arunceinc~ulderuiemurdaredinbaie·Sosetase plimbadintr-ourecheinalta,curAJafoartebinecAile nazale slpe stanga st pe dreapta ... ce mai.cam totce tacea ~i mama cftnd II spala samb~t~ de samb~t.'i, ca de, 1'1 este ccpll 5i nu se murdareste prea tare.

DupAcesosetarealizac~nimicdinceiaceanuil atingeapecopil,seduselabiroulceseocupadelLJcrurijXlsedatesinunumai,silsid.'idudemisiadinfuncliadcelementcortLJrbatoralsomnului~ideobiectce deobiceisperieoameniintoatAfircasi,separe,nu

ccctljn oetoata ftrea.

De dimmeaja.Ja rnkuldejun. dup~ ce lonica le-a explieat tctce se tntamplaseln timpul nopliialorsaipArin)i,maneao mama de bataie de la taica-s:lu si ccntlrrnaree ca nlrnlc bun nu se va alege de caput lui de la maica-saCu ochllfn lacrimi, lonic~ lslprornise ca niciodata nu o se bata covoarele ca le doare sica dac,'ll vreodatd barza 0 s~ lsi r~d:i de elsio sa-iaduca pe cap pe unul ea el, osa-i rup~ picioarete.

o-.tIunlB~

Cum teata lumea s-a cam s:ltcratca ea sa fle ceea ce oia pe coajade la tct felulde fantome, zorobilicl.cataplasme slmetaplasme,GreggBamett>-aholarat ca ar cam fl ttmpulsa se Intoarca rcata stsa trecem de panea cealalla a miezului noptii. Arum vom putea sa conducern hoarde ce cearsafuriplutitoare-calareti tara cap sl alte fantasrnagorf ale etervlui bantu it de stafii ~i corpuriplinedenimic.

lntrgnd jn pielea unulfuncttonar de clasa medie din lurnea calorlaltltrebuie sa mentuo atmosfera plina de suspans in casele oamenilor nestiutorisiignoranti,culegalldhoroarepentrua puteatrimite sufletele celor captlvitn spauulteresteu.Ceidela

Haunter Committee te-au trimis pe tine, Insotitde 0 rnultltudlne de ajutoare,s<1 facicuratprintreeeieenu1}igasesc drumulspre casa dedincolo.Acest lucrullpo!ifacenumaiculegiindaceasta horoarede care tocmaiam pomenit prinalimentareacusenzalitarialocatarllor a peste 12 IOC3jii diferite. Acest fuCN irebule facut cu atente, deoarece, daciiiisperiipreatare.caselevorramiine goale ~i nu vei mal avea de unde s~ culegi plasm Iprobabtl horoare peHmba noaslra).

Odata ajuns tn Gravenville-Iocul de unde vatrebuifu sa saivezi pestenu:;tiu ditesut1etecaptive-tea:;eziintr-unloc cat mai ascuos ~i lrimi,i staflile la rmmca. Vei avea parte de un numar de peste Sn deasemenea.tafii,earemaide care mal cuooscure ~i poputartzate de-a lungul timpului,dar~icaremaidecaremai oecunoscure stnemaivazore. Daca ar f s3neluamdup.'lrealizatoriijocolui, fantomele nou introduse .i nee inventatesuntatatdegroaznice,incatlaprima vederevomfinevoilis<1juc~mcu lumina aprin,~ si cu vreo doi-trei prieteni care sa ne sostrna moral. Euunulii

credo M-am spertat ~i caod m-arn uitat la Monsters Inc. Ala film de groaza ...

in functie de ciil~ horoare culegl, pot! sa cet de la supenori stafiidin cein ce mai colorate, mai frumoase ~i cu cal mai multe membre. At~t inferioare, cat si superioare. Cu ellt fantomele sunt rna! ridicatelnnivel,cuatiitmaimultevorfi puleriledecareelevorabllzalagreu. Aceste fantorne sunt clasificate pe 20 de niveluri,beneficiindclepeste150deincantatii diferite. Oamenii vor reacncna diferi!. Foarte diferit. Exist~ copu ce tp vorereanisteproblemenemaivazute, refuziindsaselasesperialisiincapWInandu-se sa se joace cu miciigremlini ce se ascund sub pat sau trJgand de cearsafu! ce nu acoper,'! nimic ~i torus! pluteste. Sau poatevreli sli vol spun de

babelenupreabinevliZ<'iloareceili alearga pnn toara casa roznoere imaginare ce se chinuie sa inghit~ pisica ru totul.Maisunt,iceicare,dincauzaunei u~i ce nu este brre unsli ~i scAr"iie, scot easalamezatsitela~euochii-nsoare. Camar.avadecurgetootJactiunea.

loata aceesu sperietur~ generata se vapetreceintr-lindecortolaI3D.Peisajeexcelentrealizate,luminiinleractive,i umbrerealtimevorfaeedeliciuljucatorului. Toate personejele au beneficiatde oatent<1 reallzare, poltgoanele scnt ~i elec.llevamiipercapdelocuitor,eieclelevr<1jilordevastatoorepentruplaca grafiea,iarmi:;careapersonajelorextrem de Iluida. Se pare c~ se va line foarte mult seama de efectele mi~e~rii rnasei

de aer prezente tn carnere. Hecare statle va avea un anurne eiect asupra atmosferei, asa d trebuie sli ne asieptam la mi}Carideperdelesubeuren)ideaerce nu isi au rostul intr-o camer~ cu termopane, luman.lrilevorpalpai plapande subbrizeir.catedinsenin,iarfocurile din semlnee vcr f aspirate pe horn in sus de forte misterioase cers! pun amprentapretutindeni.Bineinjelesd looteaeesleavorpunein.lplieareniste efecte grafice de rnare valoare.

Sunetulesleunaltcapitolaljocului cu care selauda r€alizatorii.Trebuiesa lletillembinedescilundndintrJillacliunepulerilebenignealeneV,'izutului. Frisoanelenevortrecedelac<1icaiepa-

nliinvarfuluip.'lrului.Acestava lua poalua de drepu involuntar cand din spate se va auzi 0 horcaiala Si un galgiiil de sange dintr-o beregara sf;i,iatli.

0. g.-end final!

Eudeunilicrusuntmul)umitmoicartooteace,teaseintiimpl.'inumaipe monitor. Daca numai as auzi c~ la cineva to casa se jnrampla asa cevaacea persoallaardeveniunpariapentrumine. Cand eram mai nne un nenea r~u m-a speriatcu un hamstersi de atunci am r~mas cu ceva probleme la inima. Ar.ae.1maibinenua[ifaeenimieeear putee sa m~ spene. Ca tl pun pe Locke pe vet Si ~sta d~ tare.

Normal eli am glumit. De fept, sunt undurcareinpauzadema~eaut1lnereguliprinpodulca,leluluiundemainou avem resedinta siilprotejez pe rviitza, earedefeleeamsperi05,cieclineledin fata bkxuf .. i.

Titlu Ghost Master
G," RTs (Ghost Master
sim,ziceu)
Produclitor Sick Puppies
Distribuitor Empire Interactive
Procesor Pentium n 450 MHz
Memor;e 128MB RAM
Acceleeare 3D minim 32MB
Multiplayer NjA
Data aparitiel octombrie 2002
ON-LINE ernplreinreractive.ccm Delta Force -

Black kDo

Eroii unui razboi strain

> ~u~ ~~m:~~I~;: ~:~~m~a~~.v~.

productie exceteru re~lizat!l care te transpune tn pielea soldatilor din tooele speclale americane. Filmul se concentra asupra evenlmentelor dln Scmalia anulu! 1993,incarea.ufOSlimplicate trupele Delta Force ~j US Army Rangers.Eu ceva timpin urma am aflarsidespre noullocla care lucreaza Novalogic.Jocul se numeste Deha Force c-Black Hawk Down st continua sene Delta Force a companiei,serie cares-a vandut in rrutioane si rnilioane de exemplare.Sperand ca exista mai multdecat e coincidenta de numelrure cele doua Ifilmolrnerita irar-adevar vazut), m-am h~r,jt sli seriu un preview despre acest Icc peotru a descoperitrnpreuna pdmeleioformatii despre DF: Blade Hawk Down si pentru a vedea in ce m~sur~ se va ndicala nivelulfilmuluisau al primelorjocuri Delta Force.

Erell '1993

Arnencanii au porn it 0 opernliune numit~ "Redarea Speranlei"inSomalill.Ceseint3mpl~ alcjz Anumlttporentat! ccan.care cantareauintotal,de:;iiiputeaJi

nurmoti pe degete. rnai mu1t decal tnrreaga popolatie, se luplau pentru conduoeree statulul. Razbolul civil din zona a dusla numetoasehpsurl. inclusiv a alenente- 10r,motivpentrucarebalantagreuta.!iiaincepul~se Incline ~i mai rnult, atat la propiu, cat $' la figural, In partea "potentaplor". Dar exista undeva, pe lumea aceasta, 0 organizatie care nu inchide ochll la tot ce se intamplain lume~icare,dincandindnd,atuncic5nd nu sup~r~ pe Prea Marii, mai ia ~i anumite rnasuri Aceasta a fast situatia ~i in Somalia cand O.N.U. a trimis

zectde mllde bancurirautacioaser nu au apreciat prea rnuh gestul ~i "potentatii" au lncercet sa. obdna ei ahmernele pentru a anage astfelmultimea de partea lor. Onenorocire~imaimare este ca oricare omeornatez sau nu, cu un AK in brate st cu 0 schirroncseala acr~ perala nu vrea s~ te felicite ca ai calcat pe pamanrullul.Slcredeti-ma pe cuvant,oridl.tdeslabesteunsomalez.reculuIAK-ului nu-I ridic.'!! in aer sl-l duce prin cine stie ce plaiuri mtcoucebe.chrar

mal mult, 11 int~r!Uli ~ mat tragli 0 datli, ~iinc;!odat3,siincliodatli. Nu de alta, dar5li_~ideasielseamacirleemaitare: elsaureculul?

Bornalazul ..... U.S. A""'f

Unuldintremarilemeleregrele, probabil ~i al vosrru, ese ca. in joe nu vom putea intra in plelea sornalezilor. Nuvomailaastfelcumlesimliciindesti somalez siai un AKin milna, 0 urli nem~surata peamericani Si 0 duzina din acestlaln fata ta. Nevomafiainslide pansa ceatahaCa mernbu alecb'pet Delta Force sau Army Rangers vern lua partetatuptele dtn Mogadtsho

lntotneauna serla Della Porce a cucerlt gamerii din lumea intreaga prin realismul~u.5epareclidedalaaceasta realismuljoeuluivafiduslaextrem Produclitorii au fest aut de preocupati deacestlucruinc:itaucooptatinecni~, pe post de consilieri.oameni care au fos\acolo.Auvorbitcuoameniidin Delta pentru a afla cum a fostin loptele din Somaliedaca in shuatla respecnva se impune 0 anumitli rezolvare sau alta. Acestiaaudalsfaturi referltoaee la anrele pe care Ie-ee folositinlr-Qsituatiesau aha.Ja asezacealnamicllor lnteren si posibilitlililedecaredispunacestiaetc. joculva avea uedevalntre IO-20de arme,lOatecopiateduplicelepecare fortelespecialele-auavutladispozilie in timpulmisiunilor.

)uclitorul va irebul s~ facli fatli unor snuapldelupta cnnce to orase sau sa-si demonstreze aptitudinile de sniper in spatii1edeschise.Spredeosebiredeversiunile anrenoere, vom putea conduce vehkule mllitare, renumltele Humvees, saunevomputeaurcalabordulelicop" terelor Black Hawk penrru a duce rmstunile Ia lndeplinire. Se pare cs io una dintremisiunivomplecaintr-unelicopter, vom cobort pe accperlsul unei cllidiri

din oras,dupli care vern intra in cladire lotulsevaintampla~rlilntreruperLnlrnulete etc. Producatord coresc sli reatizezeoatmosferlicaptivantli,cevaingenuIMedalofHonour.ExaCla~5-a exprimat~iWesEckart,produclitorul, referindu-semaialeslamisiuneadepe plajaOmana.Misiunile,variate,vorfiln numarde20.

Flir:i.indoialaclinuputea~lil'" seesca multiplayer-u!, at§t in LAN, dit si prin servereleNovalogic. Oe alnel.acesta a fost ccnsiderat si va fi in continuare punctulfortealjoeului.SanucredeJi lns.1cli nu s-alucratsiasupra At-vlui adversanlor din single-player. Acesna vorfimaiooni,maiimprevizibili,mai ... bla-bla-bla ... Numaispunnimicdeei pan~ cand nu-l voi vedea in faj~.

unul nou. nu aceeeer marf~ v3ndut.1 de cincioricanouli.Oveslebunli,mai eies ca In Task Force Dagger se simt loartebineseilrJielileunuiengirlepeste care a rrecut vremea. Graflca se va lmbunjlaji,animlljiilevorfi maireale Isper sa numaifac~mersulacelalmpleticit,cocarjatdeblitriinejesinudeprecautie). Aceasta va fclosl la maxim cele mal noi posibilit3jinardware,ceeaceinseamn.1 ca e nevoie de upgrade tfvv iar:!.!).

Slinuterminarticolulfjrlislivorbesc despre engine. Se pare cs, in sfar~it, va f

nu« Delta Force-
Black Hawk Down
G," fPS
Produc.\tor Novalogtc
Distribuitor Novalogic
N/A
Memori!!: N/A
Accelerere 3D D,
Multiplayer D,
Data aparitiei oetombrie 2002
ON-LINE novatoglc.corrsgarres/
DFBHD Oareo sl cadI

stiu cum o sa se vada.xle Iapt, dar asta se spune ... not). Totu~i, casJbenefieia)iintr·adevllrde lntreega fromasete a acestuijoc. veu avea nevoiede un srstem perforrnant st dotal, daca se poate.cu Cesorce a.Asadar.toane rnultidlntre nolvor ccnttnua sa visezelini$lililavremurilec~nd bantt nvor scoare dtn casa

Haegernonia:

Legions of Iron.

Intram intr-a ncua era

> :: :r~~a~~t~::~e:3 al~~t~~uOmne:

este convinsa de faplul c~ 0 nou~ generate de jocuri este pe cale de a cpa-ea. Nu este vorba de originalitate Idin pacatefcide graflca. Precum ~tili, spre deosebire de vremurileceva mai trecute, acumtehnologia a depasit cu Ioarte mult ruvelulde resurse pe carele poate cere un joc.ln concluzie, o serie de producatcrllncearca sa profite de ncile facilit1l1ipecaresitemeleactuale le potofenSpre exernplificare. Morrowmd siCrand Prlx d au avut 0 astfel de lenlalivil, ins~ totusi destul de "l.'1nlari(1I" ~i nu se poate soone ca fac parte din noua generatte.cbtar daca au implementarepentruCeforce4. Dinelileamvllzutpiinllileum, vor exista douajocurlcare tlnd sJ se apropie de ideea enUn)alli amenoccelde fau slDcornru

Probabilativazutcutotlimicultrailer aljoculuiprezent pe unuldintreCD-urilenoaslre.Cu

siguranlllajifostimpresionajidemuzicil,imagini$iapoi de laptulcillasf.ir~ilamfostanun)ali cz ceea ce vedem sunt imagini 100% din joe. Eu, st-eer. am dat pe spate si am ns ca nu cred pana nu vadSi amvllzul. Bliie\iide la Digital Reality chiar se lin de ccvaru.jcccl va fi ceva cu lotul decsebit din punct de vedere grafic. in 101 acest decor 3D, ni se promite c.'l von avea ltbertate totala a camerei Itnclusjv zoom). ca in Homeworld, cu deosebtrea ca vorn avea impresia eli privim un film sinuunjoc.Pentruafiunpicrnaitehnic,engine-ulgraficsenumeste"WalkerEngine"$iareocapacitatede redare a peste 100.000 de pcllgoane. Din cate ni se spune,framerale-ulvafisuficientdebundaloritllsistemului LOD(LevelofDetail),reu~indcevadegenuI30fpspeun ststem dotat cu Plllla 500Mhz cu CeForce 2 (acum nu

!iJi-urn inci!ileeet

pa-cl1If8--_.

Despre poveste se pot spunemuhe.lnprimul rand,lema

OIl este una originalil, doar decorul difer.1.1n 2104 Marte era 0 prospera colonie care avea injur de400demilioanedelocuitori. t.a acesna se rnai adaugau lnc~ vreo t Su demtlloane raspanditi in tntreaga galaxte, cu care formau Organizatia Colooistllor. Fiind autonomli, colonia de pe Marte avea prcpria eiarmata plus o Ilotalmensa In spatio. Inevnabu, martienii sr-au dezvoltat un simi foarte acut a! independen)ei, determinar in primul rand de faptulca nu mai depindeau prea mult de P:lmant. Asa ca s-ac gflndit c~ ar n bine

sa spuna slaltcra acestlucru. Evidem-guvernul p.1manteannu a Iost foarte de accrd cu eceasra idee,maialescatocmaierapus~ in prectica.Astfel.dupa ucioerea

delegalieidemartienicaretocmaiseintorceauacas:i,coloniilei$ideclar:i independente. Guvemul p~man1ean refuza

s~ 0 recunoasca ~i flotiirli~te sli-i punli

la respect pe acesn "rebeli care vor s.} distrugli unitatea ~m.1nlean~· ~i dedarli r;!.zooi coloniilor. Plim.1nlenii au armata mal numeroasa., dar coloni~lii sunt mai avansalidinpunddevederetelmologic $imaipreglitilipenlrulupladegherilli Nimeni nu sue ce va urma, cine 0 s.l car tigesaudacliintreagaomeniren-osa. disparlipanliatunci.lnsli,duplicumse spune. lucrurile por sa devtna chlar mai rele. Cum? Simplu. Apare 0 noua specie suficientdeexlraterestrli,careesteexIremdebucuroasliSliprofiledeaceasl.:l I dispute. in aceste ccndljtloamemlor Ie r~m~ne ° singurli sclutle: 5~ se uueasca. C.hiar asta vor ~i face, rezultatul fiind teglon5 01 Iron .

• __ totElIfB

jocul va f organuar in douli campaniidesprecarenusespunpreamulte. Vom avea ~i multiplayer, care se anunVl destul de promiJ3tor, deoarece va oferi maimulteposibililliJi:campanie,scenariu, skirmish, campanie in cocperativ etc. Dupa cum stili, Haegemonia este produs de clitre aceeast echipli care a creat $i Imperium Galactka II. De aceea, oseriedelucrurisuntimprumutateoarecumde acolo,imbonlitlililesi introduse in acest joe. Haegemonia este popular de patrurase:oamenidepePlimant.oamenl de pe Marte,solonii si o rasa. necurmscutli.lnacestconlexl,jocultinde slidevinlifoartecomplical.inprimul riind,exislliun spativ destul de mare la indeman3,astfelc~lliloriilemai lungi flidndu-seprinintermediulg.'l.urilorde vierme. vetif nevoitisjt cautatiplanete $i sale cctcntaan apel~nd la teruforrnare $; lacontrolul resurselor. veucoesrrut rlOlegiganlicecuCarevejiatentala

indepeodenta urnversata prin mterrediul unorlcpte detoata Irumusetea. Pe partea economico-admlnistrativa avem pus la dlspozitle un sistem de cercetare carenepermiteslibeneficiemdevreo 200 de invenJii; apoi existli un sistem de control si dezvcltare ale eroilor.fiecare liindfoartepersonalizat$idispusslicastigeexperienJ3. Dupa spusele producatonlor. ecesua au pusla punctun sistemcutotulnoudespionaj,carese pare ca va umplede sange ~i dintl gura satulul.

Ceea ce m-a euas maipctenicla acestviitorjocesteideeaunuiposibiiAI binepu,lapunctAcestaseparec.}va permiteeroilorcu un anumit njvel de expefienliis.'ifielasalioarecumdecapollor, pennu di la un momenl dat va fi un pic prea rnultpeotru ooi de controlat Avand invederelaptuldispaJiulvafiunleren extremdenesigur,plindegiiurinegre, asteroizi,c:omete,obiecreneidenlificate, ~iaveanevoiederomandanlifoarte bunipentn.taevitaoseriedesitualiineprev.l.zute.Chiardadiinijialluptelesevor clainlreoameni,ulterior, in cadrvl Legiunii,

ve!ilupta~cuciudatiivenilidinexterior AvAnd in vedere ~i iSloriacreatoarea producliloriior,r.untCOllvinsdefapruld joculestefoartepromillitor.Declar<lliilein ceeacepri~eHaegerroniasereferala deschidereauneinoiserii,asem.1n:1roare lui Imperium Cabctka.dar care seedepteaza rnaibire vrenurllor tn care irairn; dup:lmineastalnseamn~duniisegandesc deja la un Haegemonia 2. Mil rag, revenind,lansareajoculuiesteprograrnata peneu joamna aceasta: c5nd exact, habar n-ern. jutlasteptcu brajee oeschise si sperCUUI1P41a 1,8Si GeForce4Ti 4200. Dac~ nu, nul Nul

Titlu Haegernonia
Legions of Iron
G," RTS
Produclilor Digital Realiry
Oislribuilor Drearrcatcber
Prccesor PIli 500 MHz
Memorie 128MB RAM
Acce1erare30 32MB
Mulliplayer D.
Data aparqiei roamna 2002
ON-LINE haegemonia
cryogame.com Titluri in top!!!

Le gase§ti numai la:

Delta Force: Task Force Dagger

Ghirnpele din !?DSeata afganistaneza

> ~u~~:;acne :;~ ~:s~~i'~5 ~:I:;:~~e~:~~a

man. Frank Kkeppa tlscapa de o grija ~i i~i extrase cuptul eli grija fr;'j!eascA, pnntr-o uscara mi~care de rasucne ,pre dreapta jnainte. Ben Fasol.fotmai nedumerit.sea$N.1CLJgrij~ pe pamantul reavan,peiarbairagedJmustindde seva$idesJinge,incercandsasereculeaga $i s3inleleag:li cum naiba a ajuns americanullnspaleleiui,c.!doarace5t spate n era accpertt de Logcrel Ben Fasol, fratele s;'ju de sange si b;'jutur~. De unde sa sue, slreacuf ca ~i acesta se intreba tinandu-sicuomanJmalele$icucealalta 0 poz.'! eli ella un McDonald's, cum naiba a ajunsamericanul ln spatele lui, cand acesta n era acoperhde un alt camarad de front. Frank,nedumeritde succesul de care se bucura cujltul sau

30,~200:2

inr:induriledinceindemairllrite,!Ie afganistanezilor. munde foame blocat intr-ocrevas;t,ceaveanesimlirea~fie mai adiinc1ldedit lungimea standard a unuiom normatla cap s! stat.

Misiuneade salvare. fermata numai ~i numaidinmembrideelitll,porni pe urmele lasate de legendarul Frank K Kappa prin lunca afganlstaneza. Sup~(alie.'! tarba verde de acasa nu se compar.'leueapravecinului,aul<'lsatbait.'! misiunea ~i au plecat spre ealdeleplaiuri rnoldovenesti. undevinul (urge pe garl.'l ~i fetele de 1.1 Dorohcl se v~d de ckparte,

B~i€liidelaLangley,eomplexalide insueeeseledecaresebucuraupeteritcrille inamice, ap~sau in dracl butonul de Space Ispat!u. pelimba noastra danubiaoo-pontical.cum vedeau ei c<'lscrie pe ecraoulceIe demcnstra ca nu mai

suntin stare de nimic. Lucu curios, misiuneanureincepea.as.acumlorlise parea normalca cr frebul. Dareinuse lasau ~i continuau

Tiganuls-asup.'lrat,dupaliganc-a plecat ~i s-a-nsurat 1.1 Calatat

.Jooul cu prlcIna

Dup.'lcei}ialegimataleunpersonaj debasm,totblindatcuanefactecare matde care rnalporernlce.maifrumoase si mai neimportantepentru joe, plecilaplimbarepeundeniciunom nicicugiindulnug:'lndeaCi'iarexista afganistani.Surprizaeracatocmaiacolo era un afganistan,$i afganistanul lncauz.1. lintstit ca a g:lsit un toe in care nu 0 51\ II cautenimeni, i~ineglijaantrer1amentul militarlacareilobligalegeasisepuse

pe50ilealb.. Tu, ca iuc~torcesimuleaz~ un sotdat american sup~rat peeei ce d~rama bloeuri I a el acas~ ce esn. dai peste el ~i speriattragi pe lang~ primele doua rocarcatoere. Afganislanul, nespecializatinniciunfeldetehniddelupta, trage ~i el cu ochii lnchisi. Sau eel putin asasepare.Caintoatepredeceswrele DeltaForcedepSn.1acum,inamiculnu estelnSlares;'!tenimereascolnicidela doi rnetrf.Cei doi metride care vorbesc nu sunt scost din bema, ci sunt calculati. Da, de mine. Am pus hmeta pe el ~i am volzutcildistanladintremine~ielerilde doi mem. $i am avut limp sa. verifie distanla~i prin pasne. Opilsita egal aproxi_ mativ zero virgul:i saptejcinci de centimetri. Dmtreipasite arn fostlanga elst am verlflcat daca pe ei ii verifid. mama cand pleaca de acesa daca au batista ~i uoghiile taiate. Dcabla atunci a trasln mine. Cred ca de frica ca iI parasc col de dataastas-asustrasdelacontrolul igienlc obligator!u ...

Matotintrebdecesetotchinuiecei de la Noval.ogic sa mai fac:i un shooter dacaadversarii nu trag In tine. Asta a lostprimullucrupecareamvrutsall seotinevidenj.1dinjoc,pentruc:imie miseparecelmaistresanLNustres.ant, eanieinumaiestresanLEplictisitor. Te plimbi~itucabezmeticulpeha"ilegigannce puse la dispozitie ~i un unu' in_ cepesatrag.1.Tuhabarn-aideunde.$i teui)idup:iel.~ieltrage.Situtemaiuili o deta.Sl el mai trage de vreo 30-40de ori.$itul-aivazuL$iaitrasodata.$iel rnoare. Asta e tot. Acum puteti zice col e Aldeafganistan.Cinustie,canuleare saracul, ca el sue de ce cap-a are patru picioare}ideceAK-ulellieutderusi, dar afgamstanuta Iosttn stare sa «anreesca 0 perecbe de Boieng sapre sute ~i eeva pe doua turnuri din mijloculunuiorasbineprotejatdeinsu$i unchiul Sam. Deci cam are ceva AL

unde! Delta Force: Task Force Dagger este acelasllucru cu Delta Force 3. Eaeelasi lucru pentru col cer de la NovaLogicauvrutsllprindapiala jocurilor cu unjoc ce trebuie sa stlmuleze spirnulpatnotic al amertcamlor ~i al celcr c~rora dezastrulde pe tfseprembrta zeut fe.a tasar un gust cam amar tn gur.'i si vor sa regleze ccntutile cu afga-

nlstanii.Astfelca s-a luat una bucata DeltaFon::e3,s-arnodificatbineinma_ teriedebriefing~inumeallocaliilor,s-au introdus reva date inexiSlentedespreposibilirtiJileoiensivesidefensivealeaiganistJnilor~iHdatdrumulpepiaJa.Grafiea modifieat.:'llnvreuniel:zero:sunetesau arrnenoi:zero;personajemaidiferitesau cu calit;1fj speciale: zero. Deci pertotal: zero.

Ce s-aimrodus djferltsunt interjecIjile~iildmonestilrilepecaresoldalii inamicitile adteseaza. Ele par a ft tn limbaafganistaneza(?)pecareamiluzit-olaBinLildenindeciaraJiilefkute postului de televizme afguntstanaa.Eel puttn esa cred.jotl 3rabiia~tiaparsa vorbeasca aceeesf ttmba.

Unde am giisitferrnecul

Farmeo::ulacestuijocS1t!inmultiplayer Oadevolrai.lfebrolne-acuprinspeto)ieand avenitjocuI.Canieiodatol,ne-amapucat tOJisllnetragemcusniper-eleincapca dtsperatii. Locke, bietul de el. era singurul caruia rjuiivedea jocul in LAN. Pentru cbestia asra a facut ce a prornts ca nu c sa maifaeanieiodat.:'ldeciitdacanuisemai deschide calculatcrul. A reinstalar tOl sistemul. Furcarea astai-a prtns sl peeei de laCHIP~is-auineinsastfelnistemeciuri de mai mare dregul. Team Deatbrnatch la putereii Tennenulde "care pe care" si-a schimbatin\elesuldup:!ceseintamplape lanoiprinredaqie.Hilrtilesuntdeminune.Dileanuaiochiulformats;'!aproximezi adancunea crateretor de pe luna, apainuainiciosans~sasupravielui~ti pegigantieelehMipuseladispoziliede cer de la NovaLogie. NudisperaJi. Nuva place lunetarea,nici o problema. Se poate jucasisiSlemcounter-Wike(vorbavine). Uniiatadi,U'italjiseapiirll.Sidadiaicumvaohibainap;1rare,SliteapereOumnezeu ... Daca un mic siprapaditadverser trece de liniile defensive ~i ajunge la tine inbaza,pllivaidecapulceluiearese respawo-eeza. 0 ><'l fie "sining dock".

verba lui Goethe.

Daca e vreun motiv sa cumperi jocul, in afarll de cei ce sirot nevoia sJ se descarcepeaiganistani,acestmotivestemultiplayer-uI.Multiplayer,caredealtfel,este acelasica ln oricare din seria Delta Force

Epilog

Joculnuexceleazaprinnimiccomparauv cu predecesorulsau. Dopa cum ammaizissimaisus,nidunfeldeinovalieinniciunuldintrepuncteleforte alejocului.Numavoiapucasalereproduc,colcinimicnus-aschimba\dec.'l.nd am inceput sa seriu Si panil acurn. Tot ce treouie s.'l facem este sa esteptam urmatoarea parte a nemuritoarei serii Delta Force, Delta Force Black Hawk Down,continuaredesprecareputejieiti tn prevjew-ul lui Sebabcare este pe undeveprtn revista asra

Titlu Della Force:
TaskForce Dagger
G," fPS
Produdtor NovaLogic
Distribuitor Novatogtc
Ofertant Best Distribution
tel. 021-3455505
Procesce PI1400MHz Memolie RAM 64 MB

Accelerare 3D minim 16 MB

ON·lINE novalogic.com/ games/dftfdi

Grafica 13/20
Sunet 10/15
Gameplay 15/30
Feeling 02/05
Multiplayer 16/20
Storyline NfA
lmpresie 05/10 Nota: 61

--)

, loa' ", ...

The Trojans and The Elixir of PalMer

Saga colanizatorilor continua

> ~~~e~~~~~;~~n~ai::~anp~en~r~~,i :;~

nenu mulgevacabinenuajungedeparte·, "cinen-arevad,sii-?icumpere"sau "daca n-airnuls-o destcl.n-aiparte", Blue Bytes-a hotaralsamaiscoat~ceva in ,eria Senters. Dupa ce au venit pe piat~ cu Settlers IV, a urmat missionpack-ul de Iii acesta ~i, iata, a venit $i add-on-ul The Senters IV: The Trojans and The Elixir of Power. Cred ca ar f rna; bine y.j spunem ~i expansionpack$iadd-.on,nudeaita,dars.1nune trenm ca mai urmeaza un eventual expansion pack la Settlers IV

care au deja jocul Senlerslv sau cetcr care sunt dispusi 5a Ie achiziticneze in acelast limp pe amandou.1_

Noutatilesuntdestuldemultein add-on, f~ra tnsa sa revclutlcneze jowl. lnprimulrandafostintrodusuntribnou: trorenn. Campania cu ecesua (in total sunt dispunibile 4 campaniil are ~i cell" mai multe mlsiuni. 12 la numar. Celelahe campanii au un num3r mai redus, injurde4mi5iunipecampanie.Povestea acestora a continu3 pe aceea din Settlers: Morbus. conducatcrut OenenilorNegri,nuselas.1b~tut.Ozeilale bun.'i.ins.1nulasuflet.cilalrup.ilelibereaaa pe acesta din jnchiscarea de piatr~in care fuseselncarcerat. Morbus nu s-a scbbobardeloc.Are aceeas: aversiune fOlIa de tat ce este verde ~i pi in deviali'l.Maimult. Morbus a rnvatat ceve nou. EI stle acum s~ coosrotasca vehlcule aetene.deoarece a furat o

Bi!iit:i!ildB CBI=I

Caoriceadd-oncareserespectil. acestapaatefijucatnumaicuvarianta full a lui Settlers IV. Ceea ce tnsearnna ca jocul se adreseaaa In principal cetor

tehnologte avansal,'i de la Iroieni ~i vrea s.1 sefoloseasc,'ideaceasl,'ilehnologie pentrua'innegriWdmpurilep;'imanI~ti. Troieniiaulns.1oann;'isecreti'l:un feldecatapultefaarteeficienteimpotriva ataculuiaerian.

In rest [ocula r,'imasacelasi.Grafica esteneschimbati'l,donrcuposibilita)ide zaam.Animariilesunttotexcelente,fiecareunilatemi?dndu-sereal,infunCjie de activitajile pe care le are deindeplinit. Microecanomia, strangerea de resu<Sesiimp.'irtireaacestorapenlrua dezvoltaosocietatedtmaicompleta, estelafeldeincant.'iloaresimanc,'itaare detimp.Luplelenus-auschimbatmai deloc. Exist;'itolusi o exceppedeoarece strategia de uparare ~i atac va trebul sa sufere cateva schimbart din ceuza existenteiunitatilor aeriene.

Duoa ce a fost fclcsitsirefolosh, conceptul care a stat Ia baaa serte! Settiers va trebui s.1 fle regandit.Jnteoducereauneigraficicomplel30nuva r.chimbapreilmultsilualia,linandcant destrategiiledejalansatecareoaubine implementata.lnlipsaunuisuflunau, Settler,variimanenumaipentlucunoseaton. Bafta celct de la Blue Byte.

Tillu TheSenlerslV:
The Trojans and
The Elixir of Power
Goo RTS
Produdtor Blue Byte Soflware
Distribuilor Ubi Soft Ent.
Ofertanl Ubi Soft Rom1inia
tel. 021-231.67.69
Prccesor P266MHz Memorie RAM 64 MB

Accelerare 3D minim 4 MB ON-LINE www.bluebyte.net

....... _ ... ~

- ._,,_ _.=-

~"!~'" .......... "'" ~-;::: .... ~ - - --

:::;:", ~~, ..::::::;". " ... n~""'''''''''''''''''''.'''''''''

.-:..-:._. ~:::'::'7.=;:7:::~?i;;'":::";.'::::"~·

bale, Un neccnoscaror nu r.esizeaz~ maimui!.lnstipenlruceicareautr~it vrernea lui S86 ~i a VGA·uiui, diferenta este cat se pone de clnr~: TIT esre tycoon-ullansatde Ubi Soft si Virtual XCitement Souware, tar nDL esre Transport Tycoon Deluxe. poate cel mai bine realizat tycoon de trcnsporturi "genera le" dep5n~acum(indiferenldeevoluliilc

poate face cu pictoarele, rotile ~i pneurile pe p,limiint ... [n prlmul rand, TIT este un tycoon creal aproape dupa reteta.cutct tacamul: coosrrucne sr intre_ [inere de ciii renre $i sosele (tilul jocului in GermaniaesteSchieneundSlrasse),

Nu e chiar Pari~, dar seam~n~

asa. ca un amanunt filril imponanJiI, cii~ tigareaacatevazecVsutedemilioane ...

Cum rcusesu s~ facl toate asteet Dinexperientapecareamavul-Ocu TTT, v~ spun ca nu este deloc simplu, cv siguranl~ ~i asia din dou.1 motive marisiprtncipale:

1. sisternul economic este cestul de ccmplkat si mull mal complicat dedi in Transport Tycoon, de exemplu 2.joculareciilevaprobleme;nu le-as spune "bug-uri", ct maidegraba "sc.1p.1ri".

Spuneam ca sisternuleconornic estemaicomplicatdeditinvechiulTI. Cuunexempluspers~clarificsituaJia: dadlinTIlransportulpelroluluinerafinaldelaplalformapelrolier.1larafinlirie aduceade unul stngur c gramada de bani, in Trains and TrUCKS Tycoon lucrurile s-au schimbet spre ... Iogicteste pmclicinutilsilducipetrolinlr-orafin.1_ rie, daca rafin~ria cu pdcina nu are comenzi penlru cornbustfbilt. Asta e! Unde nu-i cerere.valde oferta .•.

~Luile-asa,mi-amprinslaincepul urechileineerciindsadezlegmislerele econormet din TTT. Dar limpul Si nervii de ctel m-au lamurh matbtne chtar cecattutonal-uljocuiui. Dupa ore tntregi deineere.1risieseeuri,amreusi\sade-

trebuie sa iasa bani, dar Intr-o perlcada detimp definita B. 10,20deani).la starsltvlperioedeltrasate de misiune, lrebuiefieatins~oanumitacifraa profitulul. fie transportate 1-3 tipuri de bunuri laopiajil,fieconstruitun total kilometricdecaleferat.vsoseamaimare decat al concorentetatc. ln acesre condijli.fotce pof face esre sate grabestipenlrurezolvareamisiunii,penU1J c~ 20 de ani in Trains and Trucks Tycoon (cufaSllinleon),inseJmnliFOARTEpulinlimpreaI.Deci,vileza...darincet,c~

maica5ezicamioone.Evident,mai exnta st "upgrade-urtle". Dup~ap'afilia unui nou lipdelocomo\jv~ sau de camion, !' uneor! recomandabil s;'j

indu~triale europene dupa tnlocurestl modelele vechl. Tonnl. tim-

termlnarear~zboiului. Din pul avutla dispozitle tn carnpame nu

toate:.acesteimreprinderi, nu perrnite cme stie ce dezvouare a tehno-

~ju cum ahfel s;'j Ie spun, lagiei, tar modele exiSlente sum suficienl

tectezprincipiulpebazadiruiasepoale

obtine succesu! in TIT: O~ORIA LA ne rupem gatul financiar.

:~~C;:;i ;;r~~~ "" v~ VOl ~:::e Fast:lne lent:e

In leg~rur'Jlrecta(uceea ce spu-

nearn. marea problema in Trai,fltancl Eu unulJmi petrec cea mal mare-a

Trucks Tycoon, in campania, este lim- timpJlui in TTT cu jooul repaczat:

pul. Campania din TIT iI pune pe juc,'!- tltfel, ccnsuuctia sistemului de cat fe-

tor in postura unuia dtnue membrii fami- rate st sosele (unde e cazul) coosoma

liei Mann, cu mare Iradili~in industria encrrn de mull limp, adita exact ce nu

transponurilor ferovtar-pneumatlce. ~i avern la dispozitie. 1n c&cluzie, in

~~~~i~f~r::t'~:t~t~ii.n~~e:e~;~, ::~I~S~~: ;~~k~r:t:~~: ~Ue~~;i;,~ou~

viitorul eroz penlru inc~ mititeii magnali o~u4..cinci minuleiilm". Dacr

"iii Irafl5ROrltJrilor.laeea pta$1lrifin-rrmp-- reusesu s~ anticipezi ccrect €Volutia

~ "real" a .misiunilo~din luerurilor, tctce mai trebuie sa tact

rcampameapermls dupaceporne}limeeanismuldelrans-

woduei!torilor s;'j speculeze port din depouri (care poare sa fie

,realitiljiistoricc.Q_e.exemplu, ccmpus dln zeclde trenurisi sute de

intr-una.dlnmisiul1l/jucatorul carnlcenel este sx tl reglezindica sn

trebuie s;'j trenspcrte 0 adaugi sau s~ vinzi vagoane din

anumi\~ canntate de artpe anumite lrenuri ~i s.1 mai C\lmpe!"i sau s.1

de bune pentru sungerea obiectivulul

Revlnla datoriala banca de care verbeam lnainte. Evident, prodccarorii, fidelirealilillii,nuaupusladispozilia juc~torului mtltarde de euro/dolari/ m~rci.ffranci/liresterlinepentrudelVoltarea afacetildlntr-o anurnlta misiune. Puternicf Mann, fie di ii cheama MobiIus sau Emil {campania Mann, cea reau. existenta din 1925 ~i dezvoltata ca eracere de familie,esteacum un conSOrJiu de lirme de transport in Oemanta - website www.emil-mann.del.aufoartepu_ lini bani pentru inceput (500.000 - 1.500.000 Euro; in spiritul mi!eniului III, amjucatmlneuro,ehiardaC,'icelemai muhemisiuniaulocinsecoleleXIX-XXI, fonduricare,ineelemai mclte cazun, se vor epuba aproape integral in efortu, rile de corunucne a tofrastrucrorn. Partea rnobila a afacerii Itrenurfcamioane) trebuieach'izilionat,'iapooipedatorie. AiciintervineunadinproblemeleMARI ale jocului: imprumutul bancar este complet incomrolabitj).Jumaieu suu decale orivisa~cuochiideschisilaTransport Tycoon Deluxe si la posibilitatea unui imprumulCU care sa porsa terrntn cales aia lerata sau sa aduc joseaua ailall~ p.ln,'i in nustiureora;;, In timp ce. in TTT, banca acorda imprumut AUTO· MAT ~i DOAR pentru vebicule. Cu alte cuvtore. in Trains and Trucks Tycoon scselele st caileierare se construiesc exclusi~dlnb.loii~uc.110rului. ~i sa nu vainch'puljl dbancaofer~cliru!ede banilanesfar?il,ciimprumutildoardl s.1 scoata fondurile jue~lorului din zona rosie. Ml!. rag ... aiel se peste specula Exisla un "cheat" care poate sa rezolve foartemulteprobleme.Spuneamdi bancanuteimprumutadeciitatunci

cand sumele sunt pe rninus st coar eui cat sa aduca clfrele pe verde ladica s~ ai,acolo,cateva mii de eurc peste zero). Dar de ce sJi nu fonezt un lrnprurmn cares~adudcifrelelacatevamilioanede euro1Cum1Rejetaesimpla:secumihlr<'i douazecl-oncizeci de buclln de locomotive din cele mai scumpe Isac camlcane, inmisiunileundenusuntdisponibiletrenuri),careselasllaputrezitin depou. Evidenfo asemenea achtzuta masiv~vaaducecifrelelacalevamilicare de eurosub zero. Evident, banca va face un tmprumut autcmat penuu a aduce Iinantele jucatorului la linia de plutire.Pasulurmator:semergelade_ pou ~i se vand toatevehiculelecumparatepedatorie,ceeacevaaducebani seriosiinvistierie.Exisllltotu$isiolimita aimprumuturilor:dacadatoriileajung gigantice,bancanumaifaceniciunimprumut. iar daca ram~n at~t de mari 0 perioadadec~livaani,seterminajocul. Daifaliment.

Econornia are pulu

Tn Trains and Trucks Tycoon chela succesulut nu sta jn conectaraa industriilar, care In Transport Tycoon era suficientti penrru obtinerea unorproiituri imense,ciinlegareainduslriilorlapiele. riecare oras m Tl"T are 0 pia),'i ceorrala. dalade-agata,careaccept.'l,evidenl, doarprodusefinite(haine, paine, man_ care conservata. mobila, compcrere etc.). Pialamai accepta sitone de arme sauelectricilate,darasladinmo\ivede gameplay.Alotrebue sa se tnchete intregullanldetran5port.Distribulialn pietele rnai rnultcr erase a produselor vaducelacrestereacererii,ceeaceducelacrestereaproduqieiTnfabrici,ceea ceducelacreslereacereriidematerie prim~ (sau "secunda"), ceea ce duce 13

duslrieaducmaimultprotltdecataltele, esc cum uneleprodusefinilesuntmai scumpe stIa mai mare cautare decat altele. De obicei, este inutil financiar ~ transpor\i, de exemplu. mobil,'i de la fabrica diou-un oras la piata din acelast burg,pentructifiecarefabric.'lareun sistem propriu de transpon ~by feet", zts sr "cu autootngeaua-, care asigura un minim de bunuri in piata. rotust, e bine camacaruncamiondemictonajside mare viteaa sa transportelocal bunuri, pentruafisigurdnuscadeactivitatea defabricarespeclivasi,prinurmare.ne_ voia de marerie prtma

Din care ern observat.cere mat profitablle linii au fost cele peraru canfood, pe beaa de peste. Transportul de peste dill port la Canfcod Factory a fostlntotdeaunaextremdeprofitabil,maialesca importul de peste educe cantitMi enorme. La un moment dat, un tren cu vagcane refrigerante. care a costat undeva pela400.000deeuro,mi-aadus 1.000.000 de euro pe an. NicitransporlUI de bumbac nu e rau ~i, de Iapt. niei transportuloricarul ahprodus, atat rirnp cat sunteri FOARTEatenli la tonajul, vneaa si costuJ de intrelir.ere ale vehiculelorimplicale.S~nuvafaceliiluziic<'!, dac~transportalimaxim6tor.edep~ine peuna cu camioane de 20 de tone de 13 Iebrica la plata din aoelast oras, W:Oli scoalemilioane.Dincontr.'i...·Si,cade obicei,transponuldepasagerinuesle nicielfenomenaldeprofitabil(inTrains and Trucks Tycoon exista Si autobuze).

in Tf"T, 0 altti decsebire irnportarua fala de Transport Tycoon Deluxe este imposibilitatea construirii defabrici, ferrne sau alte utllitau industriale c-ceea

Industriile ~i rela~iile dintre ele
§J Bread factory
[e] Cannery
~ Car factory

D1J Chemical Plant
U Coal fired power plant
m Coal mine

[I] Dairy
[5] Electronics factory

[i] Furniture ~ Marketplace [Q Sheep breeding
(]] Grain farm I·tl Nuclear power plant ~ Steel mill
I!l'f,::j
~ ~ Harbour II Oil fired power plant [!] Textile industry
.
.
~ Ki Iron ore mine Oil refinery ~ Tools factory
~ livestock farm ~ Old sawmill B!1 Uranium mine
r
~ Logging camp ~ Semiconductor plant B] Weapons factory
ooept,eI'TtIrie2CJ0241 T8L,O<li6'l1fi2&2·0 Fa.:02II6IfSl62·t2

--

.... _

Compania Mann -fl<' tnt~nM'I ~iin TIT

au plasat-o produe:Uorii, va trebui s1l dintr-o dat.'!. la 0 fa-

transportlmaterllle. cilitatelndustnala

Laincepululartieoluluieratrecut un anumit motiv 2 pentru care jocule cornpltcar: probleme de gameplav, ° parterezolvaledepatch·ull.l.earese afl~ pe CD·ul DEMO de luna aceasta. M~ inlorcdin nou la Transport Tycoon Deluxe?ilmiaducaminteeunostalgie de 0 mic~ optiune disponibila atune! ciinddefineaiparcursul?iopririleunui vehkul.vwahunttlfullyloanedrIsau eevadegenul~sta).Astainsemnac.'i.lre. nul/carnionul/autobuzul/etceteraul stateaeuminteinstaliep5n.'lplesneadebunuri Ichiar daca f lua l00deani-dar asa au apann, probabil, familii de rnecaniei din lat~ in fiu pentru un singurlren, cazat fn haha cu generatlije ... l.Ideee era ins,'l fortarea unui transport plin, deci . mal profitabil. Aeeaslll couune Hpseste cudes.'lvfi~ireinTrains&Trucks Ty· coon,eeeaeeijifaceviajagreafllrlinicio jenil. in principiu. din cauaa asta, nu poti trimiteniciodatOmaimultecamioane

care nu produce foarte mull (nici in cazdeeereremareJ, pentru ca prtmulcamron se va umple. lar celetalte vor rnergela destmatte aproapesaueompletgoale.Sisitualia se va repeta de fiecare dat,'l pentru c~. deobicei.convoiulsementine.dacanu intervin prea multe intersectf ~i prioritlili de dreapta pe parcurs. De acsea trebuie, nu ~tiu. 5.'i. visezi sau s.'i.·li imaginezicaminditlimpseadun,'l suficientmaterialpentruaumpleun transportsisaeliberezieamioanele/ trenuriledin depou ru o regularnare de ceas,pentruafisigurctlnuumblll goale de colo colo.

o sene de probleme se leag.'i. Si de con.ceptuJgrafiealjocului.Poateeelmai fascinant lucru este ca TlF este un nOL nu dear modlflcat, ci ?i 30. Vreau sa spuncomplet3D. Poate nu estejocul eugraficaceamaispectaculoas.1sieye· candydep':m.'i.acum,darcuSiguranlli

--c-

este foartelnteresan ..... Oatorit'.'i.o$r'unii de"oblectcaO"ler.a",tycoon.~I~~oat;;,,-r-.; Ir~ns!orma. praClIC;lntr,u{l simulator de .;::..Z p.llI~oare.,"~,,".ulsa\JRlmiOnULChi"a'r

~I flrst,perso Dar asta nu este 0 pro- .....

bleroa, "" ~rlvL. Problema este aha: -:..

~tr~~: tycooni~~:e a~~j:~~!

nUIJf,pent~rmiteconSlruc!iaunei c.'i.I'ratesiu"IJnet:~selef~rlitunel

sa P!)dlcaresuntfoane""oostisitoakJ. "Ridibrea~ sa... ·cobo.-arean ~renu\ui ~ sunt,spre~ire.denDL.gratuite, da'rPresupun nenuml"ra\e.clic·uri de mouse:pentru "ridicarea't-accenmata a unei zone.e..(!evoie de cateva zed de

~il:"'llri.Oispera(eJ!lDil")fericire,palchuue.zolv:l: problema ~i pennit.:. con!felul~ asupra peisa;n!ui in nsemenea.m~i'

vazut nu prea cred), dar daca v~ lndeparta!idoaruncentimetru,v~ve\itrezi hrusc ~i deodata in mijloeulunei sim-

foniipadlJfalnicedincelemailinistite. Repetalimi$Careadeciitevaori$iveji obtme un rmxajde rnilioane ...

Muzicaestefoarteimportantaln TTT pentru d e clar inspirata din ceea ce auzearn in nOL. Chlar $i jukebox-ul

mil)im cilt am jucat TIT In recacue. pentruqmi-amstresatcolegiipiln.'iau ajunss.fm.'iamenintedirectculipsirea deboxe...JJg.'iri $i aer vital prjn sufocare fTlecanic.'i{adica~m!iflrlngil-degilt)' Recunosclns.'lc.'imuzicadinlr·unty_ coon nu poate f ascull,¥~ dedit de ce! care setyco.on.eaza. C1ilalti nu pot sa-t p~trundam,sterul. .. N-au cum

Trucks Tycoon. Suntconvinscamai sunt destule de spus despre acest joe, care mi-afacutoimpresiesullcentdebuna Indit sa ii acordun review pe rnai mull de doua pagini. Concluzla este ca nu este mai bun decat Transport Tycoon Oeluxe(dinpuncteledevederecomparabile),darnicimaislab.OefapCavem de-a face cu unjoc destul de original ce aduce pe PCcurile noastre poate prea satuledes§nge,muni!iesicursedemasim, hmstea unui tycoon care, dac~ te-a prins, nutepreamai lad5~dormi.

inC:!.I, in versnmea 1.1 sepol ridica munti~icreacraleregiganticeindleva seeunde.inplus,lotspredeosebirede TTOl, dac.'i nivelul solului este ccto-a subnivelulm~rii,nuvaapareaap.'l,cio depresiune,cumenormal

Malnlorclagrafica,penlrucane afl!lminultimeleminutedearticol$i tirnpul ne preseaza.cAtentia acordata detallului este specific germana $i chiar sunt inc~nlat de enmcure prodccarorilor: flori,p<'iduri detoamna, capricare, calulisioile{caresumcamcoiluroase de la apropiere c-oe potface, acolo,2-J fXlligoane?-darmacarsunl)pecilmpii, dealurisimun\iinz<'ipeziJi;principalele oras,eeuropenereprodusenufidel,ci cudUeunul-douaelementespecifice:

Turnul Eiffel ~i Arcul de Triumfin Paris, Palatul Parlamentuluisi Big Ben-ul din Londra, Colosseum-ul din Rcma etc: masinimiciinoraseicuaspectediferile in functie de epoca respectlva. tn secolui X!Xnu exist<'i nici camioene, nici rnasini pe strazil.

Trenurile, carnioanete si autobuzele suntmodelatedup.1celereale,spocifice fiec.'ireiperioadesiaratachiarbine.Toole acesleacombinate(detalii,efeclemeteo, de panlccle _ banit care se "ridic~" dintr-unvehiculladestinatie-iluminare, mii de obtecte 30, sute de vehicule in mtsce.e. sunete amblentale ~i speclflce flecarui obiectl Iormeaza tosa un joe extrom de preteonos la cerintele.de...sjstern. pest produc~orli vosbesc de un procesor 1<1 400 MHz ~i placa video de 16MB ce ceerue minime\nu au dreptate. Un Plll la 1 GHz cu Cerorce 2 MX facedestuldegreufa\a.joeului(pefasl time-careestenecesarpemruanu imbMranilnfalacompute1'-d~i), iarun

~ehilon 1iC.60o.,~z (dllJ.'~1 o~erclock.

alia 750 MHz), fot. co ~e.force 2 MX, 0Plionalite\'i

... eedeaza'nervos chlar ~I pe normal tim~, __

~,:,~~;i~~::~r~aUc:~:,I~~ii:e;=~ ~~ satu~;, ~:~~::~:~I~ad~:~ii~i:~v:n:~:

taliile $i iezolulia minime. Asta inseamnii de reate tipurile Flurul Franlei, Europa

, elc.J:cuSlomg<lme5,inso'i nici un pic de multjplayer (care, de alttetar fi fost destul de dificil de reatizatdar nu Impostbill. In plus,joeul e conceput Sii poalao acceptasiscenariicrealedefanisaude proqpcalori,carepotfioblinutepesiteuloficial(imegrallnlimbagermanao~i dedicatluiSchienE}-undStrasse,nului realns-and Trucks Tycoon; pnrch-ul disponibilpesiteesleexclusivpenlruvari antainlimbagermana,iarlink-urilede fansilestrimiltotlasile-uriingermana}.

~igata ... cam arat despee Trams and

Tillu Trains and Trucks
Tycoon
G,. Tycoon
Producitor Vinualx-Cltement
50ftvJare
Distribuitor Ubi Soft
Ofertant UbLSoft.Rpmania
...-" TeL021-2Jl,67.69
Procesor P III 500 MHz (minim) Memorie RAM 128 M;B

Accelerare 3D minim 16 MB

ON-LINE schleneundslrasse.de

Grafica t8/20

Sunet ,10/'15

Gameplajc, 36/50

Feeling 05/05

Multiplayer NJA

Storyline N/A

lmpresle 08/tO

, .2

punle de fupta dm ttmpulrazbotufui. Sena ar-cepor in 1994siin 1999aie:;it pe ptata Panzer General 111: Scorched Earth, un turn-based cu grafica 3D,continuarea falrnosufui PG3D. Existli4 noi

eXclusive eolection

... Ubi Soh a lansat in acest an 0 colecue cartile pe care Ie vom cerceta Si-au molri!

"" care va bucura cu siguranJ~ gamerii .~- numolrul. Surprizele preg.ltite de pnxIu-

Irani~, cei care stiu ce fnsearnna un joe bun. Despre ce este yorba? Despre 0 serie de joeuri peste care timpul nu trece. Saumaibinespus,asuprac;1roratimpul areacelasiefe.:tcacelpecare-IareasupravinulUidecalitate:cucataremai multiani.cu atateste maibun.

Myat Maacerpleca Edition

Primul Myst care a api'lrutsi cares-a vandutjn peste 5 milioare de exernplare. Deaici a porn it legenda. Prima carte pe Cilreovomgolsisicarenevapurtaintr-o lume fantasticain care flecare platra, fie.:arejurnalsaubucliliclidehartiei)i ofer~indiciipentruadescoperimiste-

rele unei lurni cum nu $oa mai vazut. Imperialism II:

The Aga of Exploration

Maslerpie.:e Edition aduce 0 ser-e de imbunlit~liri pentru a ne bucura de eceesu lurne la posibilitatile pe care ni Ie of era tehntca din allele noastre;graficade24debili,muzica,acurn,iniormatdigital.filmuletele mai lungisi animatltle tefacute. Aap.lrutsi un Digital Guide pentru a ne ajuta in explorarea mislerului.

Riven _ The Bequel to Myel;;

Continuarea Myst-ului.jocul preia si ducemaideparteaverlturileinceputein primuljocalseriei.Graficaestemultmai burl~(oarllicipareexcelentliacelejpe care 0 vern g3si In Myst III: Exile), mij,dirilepecere le poate face juclilorul fiind mai mclte. Existli peste 4000 de imagirli excelentelrlacesla,iaranimajiileseintind peparcurSlJla30re{jocularerlumai pujinde5CD_uri).lumilesi,respectiv,

joeulesteostrategietum-basedcare se cestasoara in perloada expforarf $i cuceririi Lumii Noi.Jucatorulva detine conlrolulurleiadimremarileputerieuropene. Scopul joeului va fi dominarea Eurcpei prin cucertre, comer; ~i diplomatie. in acelasr timp, bogliliile lumii

Noi asteapta sa fie explorate. Vei putea cuceriacesteteriloriisauveiputeaalege sa fcctcornen cc nativii. Producatoniau [inul cora de parenle juc.110rilor reteruoare 1<1 primullmperialism ~i au imbun~tatil grafica, gameptay-vl. Al-ul oponentilor. strateghle delupta etc.

SeriaPanzerGeneralesteunadintre celemaidesuccescoleeliiaxalepec~m-

joculuiestetotaIDoilear:izboiMondial,daraqiuneaseaxeaz~pefrontul deest.)oculareSimulliplayer,pulilrldfi jucatatiitinlAN,C;it~ipelmernet

Luftweffa Commander

Uhlrnulloc pe care vi-lprezeotnm In acest numar din colectia eXclusive este un simulator de zbordin AI Doiiea R~zboi Mondial. Luftwaffe Comma rider re permite slI zburam cu 10 modele din avioane'e acelorvremuri, flecare cu design-ul interior ~i exterior realizat dUfhl modelele reate. in joe vor fi 50 de modele de evioaoe, cu care ne vcm confruntadeasupraSpaniei,Frarljei,Marii 6ritanii,Rusiei st Cermaniet.jn rnultlplayer pot fi p~n.} Ia 1 0 [ucatori

._

~~~.r,2f$1lit!\5\J\Qlff~ riimri'AlruJlNllfOl~m

Ofertant UhiSoflRomiinia

Tel. 021_231.67.69

Prel: 12 USD/joc (~r:i TVA)

la-ti oriee abonament RDS Link ~i prirnestl gratis eel mai nou ~i

mai puternie anti-virus: BitDefender.

la13, daca ,rid nu 0 jlii, llsta abonamentelor RDS Unk:

• MAlt U~K I COrlt de e-mail: 3Sflun~

• EMYLINK/lSoredenavigare:4$!lun~

• NI(;lfTliNK/traficnelimitatintreorele 19.00-07.00: 5$/lun~

• PowERlINK!traficnelimitatnon-slop:l0$/luna

• UBl£lINK/nOUJconexiunepermanentJ la internet prin cablo Tv

Cu crrcare din abonaml!ntele de mai sus ai!i E-mail Anywhere - e-mailul carevineundeipconvjne:pemobil,websaucomputeruldeacaj~.lnplus erecces la servere de download ji jocuri online special create pen trutine

Pentrud.talii.lntr~p.www.rd.link.ro

BitDefenderProfessional

6forWindowsesteunpachetunic, imbunatalit,careimbinaputereamotoarelor antivirus cu tehnologii superioare de filtrare Internet. Dotatcu un rnodulde actualizare autornat~ Uvel, 8itDelenderseactualilealii deliecaredatacandutiHzatorule$teon-line. Maimultdecatunanti-virul,8itDelender este un eoevaret urewau personal.

RDS~"mNT"

CLASSIC GAM!! CClLLECTlClN

Veteran. ~i viteza

Interviu cu Chllot lon, veteran de razboi 2

> ~n~:-~~a~i:::~~erl:v~~:~~~~~-i:l~r;

care ... l-am baut. A$a c~ m-am g~ndil c~ arfi 0 idee foarte buna 5.1. vcrbim (U un $pedalislinrnateriedezburat,eK-to~a_ r.1.~ul ChilOllon. acum rn.liorin rezerva. D~n~ul. dup.'! cum li spuoe nurnete, a i~chilot. .. pardonpilotin aldoilea r<'izboi. .. nu snu exact cere "aldoileaZ·, dar(usigur,lnjJunuldinlfeele.Dup:i ce-a vJzut jccuf.s-a minunat de nive-Iul 1.1 care a ajuns televizrunea (N~" dat din treicJapetesisJ-liiacililmu·t,'iu!!!No inc-a~(t'v"··.")si dup~ ce st-a d~1 cu p.'ir.;readesprecalitate.1doosebitapentru vremee lui a engine-ului JD,a adormit. Astfel ern fosl nevoksa tae steu ceva, as" cJ am adorrnilSI eu lang~ el. Dupa aproxlmativ 16 ore, ne-arn trezft, am baut cafeaua Si am urmJritstirile,pe fonduluneidiscctitfonrtcinteresanro

despresitualiadinorienlulindepiirtiltsi prejulp:itrunjeluluilares.eller_i.Cumnici laaltreileagrupaide~tiridinac~asizinu s-aschimbatnimic,<l1TIreusitoarecum~ canehzez discuue.tata ce am atlae

LDa,muljumesc,darbeilufJrJ zilharin.'i.i\:;adar.tovar<'iIoeChiIOl.e£> va~~a\efi.eev;m'laeredetic.1av£'lisi cev.irs~credahiicaa\·l:1i?

CI. Ca sa flu preponderent acuret, am vreo92 de ani impliniti. d,,·stiuc<'i nusevede.lomdsimtb,11r.\n,dardac.1 pica ceva nu retuztln ree ... 8l.

L.Amintelesdialifostpilotdev,il_

natoare In a! doilea r~!boil

CI.Tinere,erezic<'im;litin£'Uminte ~I catered riizboi era? $i da, recunosc (~ arn fost pilordor sa stuca lav.fln4toare

nu prea marg (:I am rau de p~miml.

L.Cefeld£>avionatipirotat,tova_ rsse Chilot?

CI.$incer,dac~imiaduc£'Uaminte, era avlcoul capiranolui de escadril~. 5.'iraeu',era mort de mult, dartfuneau in cockpit penrru morala colegilor lui de zbor. 10 eram singurul care stern ca a munt in fala mea. Saracu' a mancet fasole $i hl into~icat in timpul unei mi~iunl

l.OmoanecrunttisiposibHa,intr_ adev.'!r. Acum, ali kiptat in multe misiuni,tov.lonl

c.1:intr-una ... pe zidaca rnaipn minte. Stiu c.1 m.'! trezearn si m.'! suiam la man~;l.,dupa cere pnmeam instructlunl Si plecarn. Lupram ce luptam ~i ma rotorceam Jeas.'! cand m~ lua foaruea ~i ionu Iupr cc stomacugcl nlcisa mor.

l. Aveti 0 gandire s~n~toasJ. Nici eu nupols~facmainimiccustomaculgol.

C.1.Mui!umesc.Daretitolavenit yorba, am tret cua. nlsre sl~nina faina cu viintideellme.Cespuneji,iacemo paparti/

L Pacem, dar eu far~ m.'lm~liga nu rn-ating de ea.

CI.Cum~ieiru,iccior.Fam.1rnliliga!

i"mlezul~

Miincareaalostbun.'!.,numaic.1 acumcuslomacurileplinene_aluat somnul. Am aOOrmi' unul peste ajtul, eu vio;Jnd 1.1 !efl~atia exrelenta de ~itez.'! dinPliineCrazy,ladecorurileplkute vederli.la trustrarea pe care jocul n-o otertic:lleodat.'l .. 8.'ii,~iavcamllnavion de-ti uatoa rmnrea,n toe, cu tot felul de upgrade·uri,chiar$iinvulnerability.Toc_ mai terminam capionatul, eram la uhi, ma misiul"I!!, cand am inceput s.'! simt unmirosp.1trun~Jtordeou.'istricatede mull. Am deschis geamut de la cabin,), dartotdegeaba.O£'opritnupuleams~

ma opresc $i sim)eam cum ma sufcc. M-am tot uitat in jur, d pcate trcceam pe lilng.'i vreo extractie oe gaze naturale, darnimic.pan:ilaurm<l,ingrolil,m-am eject.:lt.Dinp~caleeramintr-unlunel,a:;a c~ m-am trezittransphat ~i cv aceleasi problerne de re<;piraJie. Observand dunga binedefinitaapantalonilorluinealon,mam pnns care era sursa pcluarti. L-am trezit$iamCOI1linuatdisculia

l.Camdi)iinamiciatidoboriltde-a. lungulcanereidumnevosrrai

C.I.Mlib<'liete,cineClezieil a stat s.'i_inumere?Mul)i,darpeunulillin mintemai btneca mt-a dat mult de furca. Vreo doua c~pile de ian si 0 jiread~ de otavafoarnna. Era in anul 1945.Ca de obtcef. b~gam la man~a prirure dunele de nisip din B~r~gan ~i tr~geam dupa inamicicillputeam io de tare. Adica, vreeu sa zfc ca aveam 0 bjt~lur~ 1.1 degetul mare de 1.1 man~ cat 0 varea :)i hop, apare unu', jntr-o caroser.e neagrll$icuunbotziceaic;'!maic<i-saera ConccrdeSi undenu incepe salmi ciuruiearipiledeziceaica\lrea~m~ fac~ rohvie. Normal, fac ~i eu 0 mancwa de evaziu-e, mai schtmb de pe un picior pe altul, mal un looping, ruai untriplu axelcutrtplu surub, mal 0 Cobra si ntrnkjmidadea de parcd avea

~Iu Plan,:_Crazy

Gen Arcade

de zborat cu el

Produc~tor Innerwork~~p Oi~trihuilor Segason Oferlant LEVEL Precesor P 300 MHz Mell1(jril'RAM 64MB

Accelerare 30 Minim 4 MB

ON-LINE www.a~~_i.chilotu.srl

magnetla gloarae. Atunei, ce m-om g3n. ditl lasa ca-i fac eu tigura! M-am prefacutca scot fum ~i am luat 0 pant~ descendent.'i,injos,sprenivelulsolull.li Dupa eprcxirnativ IOmillutedec~de"" liber;'!(timpincareamtras~ieuo)igmj) m_amprefacutdlmapr1lbu>csc,cutot lilc.1mul-am facul explo~i!ol, am ~eos flk.'irL am f~CUl tot un praf sr-c tablj. Ce rnaitExplozia perfecta ..

l...

CI ...

l.Oecev-a!ioprit?

c.tca sa cesc reosicoee rromeotului,ca_nlnim~S.'ilbatica,evident.Voi tineriiastla! Nicila tetenovele nu mai sunteti in stare s~ v~ uttett. Ru~ine! No c~ rn-am enervatl Oar mj calmez!

l.Acum,to\larJ~eChilot,copii avetii

c.r. Oinpaeatenu,c~aumurit inaintes~senasc~ ... intimpulsimuljrii amintitesilisetragedelaman5.'i.Era pusa prostin tata mea.jos. Dm greseala mi_am5C~patligarapepantaloni,am sarir rn sus ca ars siam ... iovnmansa. Oricum, nu-i bai. Sette mea are aceeest problema

L.lmiparer~u.Acum,continuali, v~ fOg!

Sfiilrtolt:···fericlt:

CI. Dupa ce m-am prefacut atjta, m-amridicatdintr·odat'l,i-Jmpicatin spate ~j i-am retezat ccada cu arma mea secfeta.-un~joaglircustomlabotul calului"cummi-ilmdenumiteuillllefliia

L.Si ... CI.$iapoiamplecate.:ilalreise lnchidea la popota ~i deja era 10dimi-

neeta

L.Prinfrumoasea\lenturialilre(:l.Jtl CI·Stiu ... Amsiscrisunarticolla

despremilnevraaviatieaamea"Dublu spin cu prdbusire in sus", experlmentata intr-oatta lupt~. Stali s1l v~ povesresc ..

l. Din plieate,timpul oostru a expirat Dar poete vaievuam tntr-o emisiune viitoare. Pan~ atunci, jueat; ·Plane Crazy'" $i ... Smile! You're on candid camera!

CalecVia continua Gunlock

selectalicastancespentlUlupti:irtorioY.ove Freelv si Atlack Freely, pereu carsrvoface treaba de minune.

Dungeon Siege ~L",'~

.JtBR\'t.

Prima tmpresle pe care o Jasa Dseste aceea de a fi un simplu point&dick RPG,"indulceleslilciasic'carel-afi:icutceleblUpeDiablo-lordofTerror. insa aceasta este doae 0 fal~ impresie, dicipemi:isur3cegrupuluit3udeavenlurieri Ii se vor al3tura ~i aile persooa]e, iarinamiciivordevenimaiputernici,va trebui sa abcroezt joeul dintr-o perspectiv3,sll.zicem,cevamaiNstrategica~. Guevasiaturiutilesperc3velig,}siln randurile urmlltoare.

GamaplavBa.1c-.

Mililnt<'lideto~teartrebuis;:!tefami-

najisticilorStrength~i respectivlntelligence (Dexterityareoponderemaimid'ipentlU ambele). Exist:ldou3fOt1T"l.llecu ajurorul c3rorapulej:iplaniiicaevolUliaunui erce ]lSTR-9) * ]01 + [(OEX-9)* 10j + IUNT-9)* 10];pentrupuncteledevia)ij(va!orile suntaproximativel,iarnum:irulpunctelor demanasecalculeaz31nfelulurmlilor: (STR-9)+](OEX-9)'4]+ [(INT-9)* 2sl, addpentrufiecarepunctiainteligenlll. prlmesti 25 de puocte la mana.

lndlferentce ce clasa alegipennu perSOflajulprincipal,aceaslanuvaafecta flegativjoeulinniciuflfel,deoareceaila dispozilietoatemijloacelenecesaredea constituiunglUpdeaventuriericutr~lI._

ltarlzezi eu iruerfata jocului (shortcuts, for- turi complementare. Dad totu~i te hota-

rnationastanceshlucru pentru care o raiL'lprinNOptions"esteinevitabilll..

Felulln eareili po)i consnut atnpersonajul principal, clit ~i pe eele secundareesterelativsimplu.TOIulserezum3 laideeacliprinlr-oaeliunerepetitivli erouloostru i~i va 1mbun~t3li atilt modahtatea de JUplli aleas.\l (deexemplu Melee SkilJ),cAtsipeoonajisticaini1venlat,}di_ rectdeaceaabililate(inacestcaz, Strength). Experienta aeumulatli se ve distribuidup.:l un procente] fixSi celcrlalte personajlsnctder jntr-o proportie maimlC,}.CeletreipersonajisticijJfincipalelS!.rength,Dexterity,lntelligence) determinll.calitatea~iefieienlaobiectelor echipate [Swords, Armors, Bows, Staffs).

Aceasta modalitate de joe ili oler~ 0 marellbenate de alegere.fn fimctie de clas~si demodul de lupta prelerata felului In care ve duee la cepat qeesturlle.jn joe am putea spure ca eKist~ patruclaseprineipale,caresuntaxatepe 05ingurll.modalitatedelup~dineelepatru,siciaser.e<undare(eomplexeJ,axate pedoull.saumaimultemodalit~)idelupL'l.Aviintajul claselor principate esre ca. specializ[jndu-seintr-osingur~ modalitate de lupt.1, aceste personaje evaoseaze foarteu~ri"rlCadelainceputuljoculuisi sunt eficieote ill num~r mai mare.

Numarul ponctelor de vialJl ~ mana erestedirectpropor1ionalcunivelulperso-

r~is:i-licoostruiestiunpers(H1ajcomplex. atunci !rebuie s.'i 0 faei inc~de la Inceputpentru ca daca statistica Strength estelaunnivelfoarteridicat,statisticalntelligencevac~eenervantde;ncet_ chiardac~foIOSl;'$linumaivrliji.SlI.presupunem d iii avea Ull lupt~tor cu Melee Skill de nivel 60. Acesa poa.teatinge repede Ilivelul SO la Combat Magic, dar va aveadoarl7saul8lalntelligence(dind Ilivelul nonnalariiundevainjurulcifrei 30),deci nu va avea multe poncte la rnanasinicinuvaputeacastavr;tjielkiente. Aceastli.silualieseaplic~sipentrucelelake clase.

Singurul tip de erou ernoltl-class" care se dezvolta usor este un magician Nature/Combat Magic, deoarece ambele scolt de magie se folosesc de aceeast statistica cIntelllgence.

FIghters

Personajistica lor principal~ esre Streng!h,ceeaeelevapermiteeutimpul s.'i poane armuri grele ~i s.'i manuia>c~ slIbii mal puternlce. Datorta lor este de a luptaln prima linie, deci au nevoie de 0 rezerva consicerabila de healing potions. lipolifolosipentrua-iatragepeinamiciln razadeaC)iuneaarca~ilor$iamagicienilor seu pentru a proteja membrii rrar slabiaigrupului.Esterecomandats.'t

Pelanga arcurl.acesna maipot fotosi Si arbalete, arurcetoare de grenade, aruncnoare de nk,}ri s.a.m.d Vor avansa mai ales In Dexterity. dar au nevoie s! de Strengthpentruafolosiarmelepeeare lega~tilnGoblinlnventor'sCave(echi_ peaza-i eu cbiecte ce maresc aceasta persollajistic~J.li poti folosi ca suport peruru luptatori Si pentru a distnrge de la dtstarua butoalele explozive

Sunt vrajltorispecializatiin Combat Magic.Pel[jng~unarsenaldevastator, maibeneficiazJsidec3tevavr.1jidetip healing. Vr~jile de tip summoning. sunt 0 altemativ.1 comooa de a-li prtxeia rnagicianul,deoarececreaturachemat.1va slamailOltimpulinpreajmaacestuia.Se dezvolt.1 bine:;; fac fata pall~:;i unui grup Ilumeros de acfve.rsari. Personal am optat pentruacesttipdepersonajinddela inceput$i,inlr-adevar,joculcuunastfel deerouofer3maimult.1satisttaqierlecilt daca afjeca cu un areas sau luptator. Chiardaeaavanseaz3incetlacapitolul strength,nivelulridicatlalfltelligencele permites.1foloseasc:lrobesistaff-urispeciatconcepure peruru vrajhort

Spre deosebire ce Bartle Magasvrg, jile lor se conceweezx asupra vindec~rii siint~ririiabilit:llilorde lupta ale ccm, panionilor. Vrajileofensivesuntmultmai slabe(faptpentrueareobliflexperien1!i destulde greu), iarlacapitolulsummoningstaueelpulinlafeldebifleCiIBattle Mages. Trebuie\inu\i neapamt tn spaie, ceamaiefic;ent.1~imajutil,}vrajlicu carepotfiechipa)ifiinrlHealingW!nds

Alonclleattp de perscnaj esre.tnee. in)eles,magarul{saucaliirul,du~preferin)e). Este utildcarln prfmajumatate a jocului. Candai un Nature Mage ver- 5<llcarepoatefolosieficientvrajaTranr mute,mligarulnu-~imaijustific!ipre_

zenta. Pede alta parte, lncepand din acestpunctaljoculuiveiaveanevoie din ce in ce mal multde putere de foe, un party de 8 perscnaje fiind necesarSi dac.'itotavenitvorba,nuv.1uitalila bani cand v~ lese in cate un persona; ce-siofera servkiile.

1.Intotdeaunapastrali provilii bunede healing potions in inventarul fiecarut persona) ~i mana potions pentru magicieni. Chtar deca eveu un magician specialilatinNalureMagiccare~foloseesca vr~ji de tip healing, nu se ~Iie niciodat.1cesepoateintamplapeclimpul de lupta

2. Tine!i personajele tntr-un grup compacl(Ctri-Apentrua~leclatoate unil~jile),cu lupt.'i.toriiinfa~,arca~ii la mijloc Si magicienii in spate. lncercef ~ nu ataceti mai multi inamici odal~ dedit pUlej.ianihilaintr-untimpscurt.lnainte deolupl.'imaidubioas.llsalvaJi,defapl salvajicat de des puteti.

3. [otctdeauna verjflcatl proprtetatile obiectelor gasite Inainte de a Ie vinde sau folosivrajaTrarlsmute.Obiectelerareali cescrtertte scrfse cu galben.

4.1ncercali 5.1 monitorlzati in timpul tupteitott membrii party-ului. Aveti grij.'i. de s:iracele animale de povar.'i.,dac.'i. ali optalperltruserviciilelor,penlruc<'lau presto! obkei (pe larlg.'i. proverbiala ln-

capatanare de care slgvr va vetl lovilde a r~m5rlein urma

5. Artrebuisliexisleurlechilibrulntre tipuriledepersonajeinpalTy.Putejiexperimenla)iconfiguraliiextremedegenul8 Fighters sau un Battle Mage ~ ~ m1igari pentru~uni;dardeprefefatsuntcelemai echililne: 2 Fighters, 2 Ardle!s, 2 Battle Milges,2NatureIVlages;3FighIro,JArchers,1 Battle Mage, 1 NatureMage;$.iI.m.d.

6. Dad ~lntampl.'i sa. r.'i.mlirte!i ~r<'l potiuni,omiisur.'ldescurt.'ldural;'icedli rezultate bune este de a astepta panllmana ~i vista se regenereal3; e 0 solupe consumaloaredetimp,bun~doordadinIUi\i c<'! sunteji eprcape de urmatcrul oras; dadinu,i"nlOarce{i-vaincelprecederll.

7. Folositi In tavoarea voastra formaJiile d-e lupta, in functie de rereocl in care se da lupta. Dad. trebuie s:i prolejati un personajetuncl lolosili formalia hexagonal~ Si plasatl-l pe resoecnvctte mijloc. (and lolosili un tift folosili o lormaue care sa jina cat mai aproptau unul dealtulmembriigrupuilli.

aj, fiecare ores e Importaru sa discutanst sa fili atent la tot ce spunpersoaneleintervievate.Numaiaslfelvetiputea beneficia de numeroasele quest-uri secundare

Fannlands-Dsesleunjocliniar, lotceaider.1cutinceeacepriv€$te5irul

de quest-uri principale rezumandu-se la aunnadrumul,foartebineevidenliat(e aproapeimposlbllsa te ratacesti). Din acestmotivnuvoiinsistapreamultasu. pradetaliilor,civoilncercas.1prezintin marepasiiaventuriitale.PrimuIQuest; Seek Ncrkk's Friend Gyom in Slonebridge este eel care te transform.'i. din simplu l<'Iran (laranca) in hero-wannabe. in acest puncttrebufe sa flol<'lrasti calea pecarevaavansapersonajultauprincipal;vrajileFireshOl~iZaplega~tichiar la inceput, precurn si un arc sau un pumnal,depindedoardetinesaalegi. Urrneaza cararea prin p~durepi\na ce lntalnestiun individceslal5nga un pod; el Ie va iniorma ca singura cale sprestonebridgeesteprinCrypls.

Crypts of the Sacred Blood - Acesre ratacocobe nu au 0 lopografie prea complical~,a?<Jc.'!.nuveiaveapreamarithll~idecap.Laiesireadincripte,du~ce lnvingiprimul boss (Ruby Gorgoylel. 0 velintalnl pe Ulora (Archer sau Nature Mage),caresevaoferisaleinsoJeasdi

Stonebridge c primul ora, din joe lncareveipoposi.Gyorn(Fighter)se afl3 chiar la intrare ~i iSi va oferi la rlinduls<'!userviciile.Du~disculiacuGyom iji veitndrepta pasf spre Glacern (Quest:

Deliver Gyom's Report). Fa cumparalurile de rlgoare.vorbeste cu basunesu

Elderds a rlrgofelectricilyaround tile Casl(lr, damaging nearby Targets_Skill Le",,1 S

LEVEL WAU<TH"'ouGH

Rais"otlleDextarilyofaPartyMemberbyX.Xis basedon\'O .... maglcL·:!la~IOrmanapolnts,Sklll

Dlspatch8 •• storm of Jagged ,ce.llardsfromthe skyebo ... 1heT.llleLSkill Le .... 172

ntuses!he Partywit~~~ :;:"na ard Health, Skill

Holds tre Enemy in place, Skil Lewl55

S.........-d.IheT.lllel .. ..,anab.rala...a.iraea."1!I l-leallll~ry,SkiILe"'116

Raises IhII T8rger. chance 10 hilln Rargedcombal

byX% Skill Le",,1 20

Raises the SlnIngthoftheerMIre PartybyX, X is based on)ou,""'I!i\s!!ta:O, .... ne points,Skil

Atcs.jagged.hard~:Ir;waodIheTaogelSkil

ReIlectsX'lboldamagebaci<101healtacl<erX,s b8sedon)OU''''''IIICL'!!la;:o-mo,,"poka Ski.

Raises the Ma.Melaedamoge oIIh11C8.lerbyX.X ErhlncasCII.tingabiitiascfIhllTaogetrnlsl .... byX iSl>asadon)OU'~~cL=81_mane points 1*Ii1l"n:e.Na1lR~:t4~ CcrrbalMagiC. Ski.

Encompasses the Ta1ll81 .. 1h a waw cfd,stoned enellly.damagingnearbyEnermes,SkiILewl42

ForcestheEnemylOglJBrdtheC8,W,Manacost R<>rdUIII the Target "".r1y ,mpeNioiJS 10 aTtack_Skll Reieasestwoglobe.ofalectricitylhatwiAtmckthe

dependentonpowerofthe Talllel. Skli Level 29 Le",,146 Enemy. Skill Le ... 14

LlI'esEnem, •• 10 attack the TallletP8rtyMamber, Stronger mo",lelll maybe immune to lhll Target'. p ... LSkiIL"veI41

U .... nhas Ihe unbridled !uryolnall.nl in a si"llie. kIAlnglouch,SkIIILe",,19f:l

Calls forth ligl1Tl1lng from the sky to strika nearby Enemies every few ""cords, Ski! Level 78

Rai.estheRa"lledSkilofaPartyMemberbyX.X iSbasedon)O>l':;:i~e~~~manaPO<nts

Cause. the airarourdthe Enemy 10 e"!>lode ina flashofllghl,demaginglheTslllel.SklALa .... 13

Gm~thepowe'lOralselhede.dandreslOre!hem E"P'I".$L.lStalnedarcolill~ngattheTarge1...tJ1 SlI'I1

10 !Uf Healtt1_Sldll Le""l 40 theCutar"""",,sorl$8tn.lCk,SkiILeveI64

Combines IhII resonant powe' of Life and Mana Calle forth a seve", Ug,..ng eterm!hat damages Summons a com~nlon to galher treasure from the

bala"",dbalwHna.PartyMembels_SldIfLe ... 160 ~nthe_.$kiII 190 battlefield Ski'Le",,121

Res1ores~IOXHeollhlOa'" .... IePartyMember.X Res_"".,X Heallhlo a &Ingl& Party Me_ X

is basad on)OU' ~k~iCL::I~ndJormena points i, basad on)QU' :'j~'~Bs:.:: ~ndIormalli! points S"."mons a Lard1 tc guard the Caste'_ S'ille",l60

so~aDO~

WAl..KTHFlDUGH ~_

SurmurdstheTa'llelwtthscIo...:lolSCid,damaglng nearbyEnemles,Skll Level t2

Raises the corps.. ofa Party MemMr. Manac:ost dapoerx:lent on !he power of the Targat. Ski, !MIt 5

ns a poowerfui magical lance !het arcs toward Ihe target. SkW Level 7

So..flOI..I'W;Is!he Tsroet ... 111 a sma~ plif of acid, damag'ngEramlesC6uglt .... II1in.SI<i.Lewl1

H..a'8ba'offireaIIl'eTa~SI<iILeYl>lO

Tea!SXM.""fromthl!E""myarx:lg;"".ltlOlhe Castar. XI. t>owdonl"'urmoglcakl'sndJorma"" poi ... SI<i.l&oelO

_aPartyMarrW)e<wiIl1Xliea~Xisbasadon l"'urmagicskllandlormal'lfl peH .... Ski. La""t 10

AddsXtoa and bl8sls a Flresml back al

attackirgEnemie8.SkIIL ...... t6J

Sem.Mlaple FlresmlS"rnllg ou; from the Casler's hard Ski. La .... 4

So..flOI..I'W;ISIhaTargelwilhashll'OllgspeCllalaura addlrr;J X III al'tl'"lOll. XI. basadon)'OU"maglC$k,' andlormanapoir1SSki.Le .... 12

Catap~se""rale>jllodlrr;Jbalsoffi"'lOWiIrd.1I'e Enemy. Skl~Le""t 100

Co ..... slIBmlrr;Jt>lade.ancl~lI'emallhe Target.SkiILe ... t52

S....,,""'""80 ...... rtB~~~:uardth&C8!IIIr.Skil

a a protee1jvecoat of IIBmeSrtllJndIhe

csstar,addlng'IO~~":~bumirr;JaItaCkern

SummoOllsFireElemenlattoGusrdlheCaster.

Skil L"wl 105

!grilll.ahardlUofmegleatbombsancltulstll&m8t E"""IDpsIheEnemy"';lI1searirr;J"""""_SkIIl",",,

thl!Enemy.Skill.e.....t96 88

Allows CaSler III draw M" ..... 1rom the bodies oltha E.-rds" lanofi"",," !lames In ~ of !he Caster.

dead. Sklll" .... I44 Sk.lILe",IS.

p~!!:~~~7~::S C~~k":Iou!e g;';~~:1e Add. 10 Mane ""'~"::iL'::v..~ge>qle!1Se of Health- Summons 8 Ml£OSa to 91";rd!he Caster, Skill Le .... 1

thl'.p"11. Skll Level 24

I'M>kes a searing goUi of Flame 10 /ilke the E""my A"",. tight ."",yol jaggMl m.llal sl'eR:ls towerd the Summons e Mucosa Predalof 10 guard the Caster.

Ski. Le .... 1104 Ta~lSI<iILe .. l36 Skjlle .... IBQ

BIa.lSapartll'ellell~orlhedead. "" .... ing concusslondamage~:.~ingE""rnie"-SIuI

Cels a lMiIIOrfrom ~e~'i~ smilllihe Target Skil S...-rwnons a Picker to w:: ttle Caster. Skil La ... 1

gnitesa m.gical":~~:.':I~ur151IaltheTar!l&t.

#!I"

CoA. forth Meteor.; from 1tIe sky and smashes them Summons S Ske"ton 10 guard the Caster, Skill Level

Inio Ihe targel area. Skill Level 102 to

'!wjiIi M§M!1NfIft,n_

Hur1sa large ba'ofnam" thate><plode5 on Impact.

Skill Le\.t!1 20

Cel. rthsclot.<lolplagueo .... rthelllrge!edarea da",!!gll)g E'"lmlesC9uglltwilhin. Skill Le",,1 42

So..flOI..I'W;IsIhIICaslllrwilha.eelhrr;Jrirr;Jolfi ... , burning E'"lmiH wilhlnmrQl! Skil Le .... 1 26

Cat!<forthane>jl~""rainlrom!hesl<ylhlll Incinerates Enemin ""lhaach stnk,,_ SkilLevel1l4

S........",.IW"'I1hIll~rdIhllCa.*.SkIILe .....

LalrlChes """" ... Ie>jllodlllg bals oIftre alllle Craallla8 pilaroffire Ihalwand"!Sthag~ Summons. WraiIhArchertog""r(!ihe Caster. Sl<i~

TargeL Skill Le",190 IgnlH~UQt.Wlnll$~Ih.Sk;~LeveI72 Le",157

(dilevaquesl-urisecundarel~imaiales achlzftloneaza I)n rnagar de care vei aveanevoieinWesrinCross.Suntdisponibile dou~ personaje spre recrutere:

Zed the Sorcerer (Nature Mage-900 BPi in Elan's Roost Inn ~i Naidi (Archer_ 1050 gpl in Azumte Shrine of Passion. De aserrenee, dad! ai in party un Battle Mage,ceeaceeslefearterecomandal, nuplecamaidepartefM:lvrajileSoul Lance sr Exploztve Powder

WesrinCross-illdoil<:>ara.ndde catacombe: este ceva mai mare ~i mal dificil.Sfalulmeuesle5~cauJiinlOale cuferele si butoaiele ce-ti tes in cale pentru a obtine poIiunile de care vet aveamarenevoie.fnfinalveiajunge intr-ocamer~imensAlacap.ltuldlreia se aflii un boss(GianISpyder)u~orde ellminat cu vraja Soul Lance

Glilterdelve Mines-inaintede a ajunge in orasut minier (~i chiar erata a ora~ minier) poti vinde obiectele de prjsosla un Trading POSI situat undevain sl~nga drumulul. voteste cu Gloem (Fighter)~i plecatl rmpreuna in cautarea frarelui sau Torg, in mine (Quest: Rescue TorgJ.Cainoricemin~careserespect:i. galeriilesuntfoarteindlcite,darmaidevremesaumaililrziuveiajungeinsubteran jn loculin care se afla Torg Itrebuie sl1distrugil)nperetel~i vel primi un nou quest: Report torg's Findings. ciecen-, odata ajuns la suprafata, jocul Incepe s.l se complice st sl1devin~ mal dificil,deoarece rnonstnidevin foarteputerniei. De aid incolo nu-n vcr mai ajunge potiunile gastte pe drurrt civatrebuichiar sa cumperiocantilateconsiderabil<'i. in lucky Hurgisslnni!vei g:isi pe Overseer, cere leva trimite tn cauterea lui Merik:imediatdupJiaSlavOrDe:;tecu )ewlynna,caretevapunepepistacea bunJi. Ibsen Yarnas, cllpitanul garzilor. iii va da ~i el un quest ca sate !in5 DeUpat (Ouest- Reinforce Fonress Krcthl.

Tot aid ii g~se~ti pe Krodock (Fighter- 3400gp) ~i pe Lorun (Battle Mage- 3900 gp). in templu vorbeste cu Ardun pentru uo quest secundar (cllrtile sunt la Elio-casadin spateletempluluic si la legionaruldinturnuldelaintrare).La armur~rievor~tecuuceniculfierarului care te va rugas.'l-I scapi de mon~trii ce au pus sl~panire pe casa lui (ie~i din oras.necfprfmalpod. iar casa se afla undevain stanga drumcluil.

Alpine Caverns - drumul prin padureilinzllpezitatevaducelaintrareaunei pesten.fnamicf pe care va trebui sa-i neutralizeziprimiivorfiFrost&lce

Mages pentru ca folosesc vraji summoning. Ideal ar f s.'I g~se~ti pentru magicienlltaiobiecte cu mana regeneration Ifoarte rare-ce-idreptlPe raertk. The Grand Mage Ipe mine nu rn-a impresionaldeloc),llg.l~liinlr-oinc~perelarga prinslmr-un cub ce gheata. Urmatorul pasdupiice--lelibereziestedea-ig;\Si acestuia Warding Staff-ul forat de goblini.

Rod Cavec.tnainte de a intra aiel cau~Jeriah'5TradingPostpentruasc.'lpa de obecele oedorue st pentrua reimprosp.'ita reZE.'!IIa de magic potions. Pune-l pe Merlk s.!I foloseasca eu precacere Healing Winds. UlTTI.lresle placutele infonnalive ~ tn celedjn unna veigasiiesirea.

rravelier'sCamp-seafl.linDark Forest. Angajeaz.'l-lesA scapi cerevana de bandi!i pentru a cfj~tiga ceva experienll!,i bani. Tot in tab~r~ 0 g~se,ti pe Phaedrlel (Archer- 3B4oo gp), un personajce-si merita banii

Eastern Swamp - 0 zonll irnens.l in carenUlrebuiesl1lei~Jtezipreamult decarare. Prima )inta vor fi Swamp Witches, pentru di folosesc Summon Larch launlTlomentdatilvelg1lsiintr<lcasApe Andiemlls(NatureMage-98880gp),care este mal bun dedit Merik. Viziteaz<l?i pe v:\nZ.'ltooreadelicorimagicecevorbe$te nurnaiinver>IJri,inaintedeateavSntain vizuinagoblinilor,

Goblin Inventor's Cave - prima 10- caliedinjoccecreeaz:irealeprobleme, gobliniideaicifiind incredibilde rearstenJi. Dupil.cetrecidetoateobstacolele, ultimaconfruntarevaficuungoblin echtpat cu un RoboSuit

Temple Ruins - cum iesi la r.uprafa)ii vorbeste cu celdol soldaf care iii VOf pcveat peripetiile lor in ruineleunui temp)u,intrareafiindcevamaiincoioin p~dure (7n prealab;( pou trece pe la inca \10 Tred.ng Post ce se afla chlar tn drumult~u). ucpa ce putcapzr exrsteote: ineliunuiboss,veiajungepeultimaSUla de metri inaintede Fortress Kroth. Boryev tea$teap~laiesire~ieunBanleMage r.upiiral rau de tot; partea proasta e pretvl cam piperatcu care jsi vinde pielea.

Pcrtress Kroth c. perurv a ajungeaici trebuies.'I-lomoripenecromancer-ulceIi va blocacalea.Mai mergi unpic,mai laicil)ivamon$tri?iiala-teinfortllreaJa desprecareaiauzitatiltdemulte(7njoc, bineln)eles). vcrtesre cu Tarish care-tiva da vrmatorul quest: Subdue the Droog lang~ pont sta un rrercenar, numele lui e Rhut ~i contra sumei de4212SDgpte va insotl. vorbeste cu legjonawl de dupa poarta. care pomeneste de 0 fata rllpita

de Orcog. Fata respecnva se eurreste 5ikra$ieunmagiCianexcelent,eunosd!toare alilt a vr~jilor Combat Magic, dlt ~i Nature Magic. Ca s~ 0 g~se~i, intr<'i pe U~J ce arala ca un cap de schetet ~i deschide camera In care e)inut:i prizoniera, mi~ndSla\iJiadelacapiilulcorio:lo<\llui.

Cliffs of FiN! - Me!gi pe malul rilului spreestp3n1il1inGiI~peUlfgrim(Fighler -45574Igp).Urrneazllmarcajelespre CliffsofFiresifiigatadeafacefa!lInumeroasetcr ambuscade. Dup.'! ce str~bali eateval:>oclurifoartelungiintr_unpeis.ljee adcce a MareleCanion,popose$Iein ora~I Droog si cauta-l pe Nontaya, conducJitorul (Quest)ourney 10 Ca9:1e Ebbl.La iesireadin~lveiobservaunrazboinic Droog, Crusader Coquua, re lupt1i co un Drake.Vorbeste cu elsp'e a prlrnlun quest: Slaythe Ancient Dragon of Rathe

Dragon's Rathe-Iaun momentdat ajungi la o rascruce de drurnurbunul ducespreCaSlleEhb,iarcelalaitspre Dragon's Rathe. Alege drumul spre cea de-a doua locate ~i pegnese-ie pentru 0 lopta pe cinsre. DragonulScoechchlar dadareZO<XXJhitpoints,nuvafiimposibiideinfr.'\ntdaciiti-aidellloitatcum trebuiepersonajele.AclJmintoorce-te,i reia drumulspre Castle Ehb.

Castle Ehb -se afla tntr-o zon~ de dimpie}lvei~iciinue:;tjdepartec!ind i) vei inlaini pe lord Bolingar (Fighter) ~i un nouquest va apareatn jumafcltau (Search for the King). Luptatcrf Seck vor fi 0 real~ provccare peruru tanllrull~u party. Treouie sa ajungi sus la caster, ca apoisAcoboricuoplatformacirculara la subsol.inin<:3pereacumailTluiteeelule ilveigasiperege(celuladincentru).Regele lf va lncredinta misiunea de a selva regatul iQuest: Vanquish the Seck) Si ili vadacheiadelaChamberofStilrs.

Chamber of Stars _ dup~ multe stradanii vei g~si podulce duce spre carrera cuprieina,ujoOfderl'[l)noscutdupiidispozltivulincarelrebuiepus.lcheia.SlatuileaC)ioneaziicani~emanelecare, odat~ activate, vorace accesbne cneva cuferecu ccecte utile. Asttelechipat poti s~teavan)ispreultimulquest:KiIiGom. Gom are doua forme: prima are 0000 hit poinlS~ierelativu~rdeinvins,iara doua are 11000 hit points, "rezolvat~" cu cJlevaatacuriputemice~ivr3jidesummooing pentru a cherna in ejutoc rrcosn.

Acumpo/iadJugaincJunrlrJula colectie de iocori terminete

sunttoateprezel1te.Practicnuemare diferen);'i decat in ceec ce priveste reaIismulcareestediieritinTacticalOps, Adic:i,vreau~spunciiesteunahtip derealism,lafeldeparalelcurealismul realit:i)ii~ia~maideparte ...

Probabiluniidintrevoia)iauzitde

lupt:is.'lrezolviobiectivelecaresunt camaceleasica$iinCoumer.Diferenle respectlvilalearga ceva carn cludarjt boliisecomportatotalaiurea.Eum_am jucala~,calavreozi,~im-amplictisit Edesluldeaiurea,sincer,De-aiaos.'l ma rezum Ia poveste. gamaplay-ul fiind asa de usor de prevazutAsadar. in zilelenoastreterorismulaluat-orazna}i lot felul deprostiiseintamplaa$,) cum am mai deserts in vreo 5-6 artlccle de,

inca una plin~ de succes pe ustc cetor 200carevin)ipleadl. E,astae.Maiimb~tranesc)ie;.~;dinmormanuldepl;ctlseala pe care-rei odibnesc funduL un muguremarOl1ill de l1~dejdescoate capul ~i prive~te Inainte spre vest. insa lntreatatiamllgurimarol1iicmeformeazf vestufva datisearna ca este foane greu pentru unul rnic side post

ce sa se aflrrne. A~ac~ 11 rerez de la r~d,'\cina cu Ioarfeca ptacerii, f~r~ s.'i-i

tas sansa macar de a SCQ3te un piede ... nux odortzant in plus. lat~-m~ dupa pauza cu forte proaspete Si plin de optimismulzileideieri.~adar,preamulte nusuntdespus,doMc~vialamerge lnainte)iscreenshot·urilevorbescdela sine.Ellnuincercdedt,~fac\lnpicde "entertainmenr-tca asa se zfce rnal nou prinllnelelocuril,pentrudaltcevanu potacum.~di,d~nsa!il

Precum vede!i, toxiinieqia aurreetaraisispunecuvilntu!.Adiclis.'ifimseri~i,cinemaiarechefdemuncain echip;!dmdcele2milioanedebacterii din conserva de ananas fac wrestling In ad5ncimileintestinelor. Unde maipulca lichefiazalotul,anumiteeapetedesislem digestivcap;!tandbruscaMfullqie, esecuund operatli in sens invers sau eu starifiziceimproprii."Dali-mi0 bricheta", ar spuoe cineva carecum Jn snueua mea. Eu spun: ·Daji-mi foc, e~ nu mai pot!ll Mlidoareeee!!!Aoleu!!!". Dar cum Dumnezeuemare,existaantilaxativele.

ziare,lalOOlelJpub!iea,inmijlocuip:ldurii,era plln de teroristi care nici una, niei alta faceau urrnatoarele-puneau bcmbe. furau arme sl sobstarae chtmtce, luau ostateci ~i bagau in ... rustnea moaleacaluluiechipeledeantitero cara tocercau sa salveze celelalte echipe de antitero, venite sa safveze ~i tot asa.

Ce.anufaci

·CU mine s.'i flU fact pe desteprul", ~i focul intestinal se dirninua Ia nivelul

am spus eu emulatorului de inamicdin ulleivalvJ.taidep!lineprJjit~cuusturoi

joc,adic~ bot-ulul dupa ce m-a crnorat. Statu! meu: reountati la ananasvltn

Ortcuro, s~ ~lili ca sunt pe lang!!, unde conserva st aroncati-va 0 privire peste

mat pui c~ se blocheazf pe peste tot. Tactical Ops Soar putea sJ va ~i pl<le<'l

Coruinoand povestea, pot s~ v~ spun cil echtpa de anntero din Tactical Ops este

Oam~ H7 sah. cal 07, dcrna HI sah din nou ... aaaa, salut.ce mai facetijDupa ceacumditevaluniamanalizatUmpreun<1cudoiMa~trilnternalionali}b<1- tranul Chessviaster ajuns la versiunea 8000, am venit din nou cu sahel meu, pentru a v~ plictisi pI.' unii, pentru a v~ bucura pe altii ...

Ast'izio~v~prezintcevamaideoseblt, ~i anume 0 suit;] de joeuri de sah. numit~ Chess Advantage II. Oldies but gotdies, 0 o;..1zicefi,darpentru un joe de ~hconteaz:imaipulinanulincareafost pnxIus~imaimultputereaprogramului.

Inatalare cu avccaa

Oup~cumv-amspus,estevorba despre mal multe programe de sah ~i nu numai, dupa cum vom vedeal intr-un smgor pachen salcarn pe rand la pvricatfiecare aplicatie sisa vedem ce ne ofer:i.

usupra caruianuvoiinsista,deoareceesteceva mai vechiut ~i dup.;! ce-am jucat 8000 numaiareacela$ifarmec.Oricum,dacav-a fostdor de Josh Waitzkin, il veti reg<1siai(i~ispersilnugre~atunei cand spun c~, din punel de vedere al fortei dejoc,CM-urile6000~i 8000 suntfoane,foarteapropiate,eelve<;hi plerde putin doar la secuuneatntertata, fadlitalietc.;oricumdoullCD-uricu panlde ~i nnortale cred eu ea sunt sufieientepentruoricejuclltorbun.

Acum sa scoaren din pacber un alt program series 5i anume Championship Chess. Desi totusl departe de Chessrctaster din punci de vedere OIl dotarll, peraru

cercare-sr mai amintesc de BattleChess (sti)i voi, joeu' ~Ia in care ptesele se luptau Intre elel, jocul va fi o surpnza plaeut<1.Pentruunprogramdin'95grafica folositala5el:uriledepieseesteintr-adevar deosebita;pUl€\ialegeintreatmosferaplinadetensiunecreat:idesamuraiijaponezisauprivelistealinistiloareaunui peisajmarin,asladaciljocullnsinenu vliprindepreamult.Siartrebuisav:i prinda, deoarece forta de joe a progremufut este bcrucka,

... doctor

S~ va spun drept. nu cunosc nici

un Dr. Schiller, dar desprejoculde sah care-ipoartanumelepotsllspundou<1 cuvinte.jn pnmulrand graflca: ... stai pu)in,caregralica?Aceslaesleunuldintrejocurilede~hcenuoferlisenzalii vizualedeosebite.Oricum,chestiunea lnspel<1nuderal1jeazanicide<;umun jucator sencs: poare chlar este mat bine, poate jucatoruleste capcbil sajudece mat bine daca privirea nu-l este luat~ de ecran.

Probabil pentru acompensa lipse graficiidecalitale,programulesteinsojit de un CD multimedia destinat [ucatorilor de sah de toate nivelurile. PI.' langa regulilejocului,deschideri,panideciasices3uanalizadiferitelorpoziJii,CD.ul cconre 0 secnuoe de intreb~ri Iexcelente pentrujucaloriiincep.;!tori-medii)in

- cadrul c<1rOfa v~ poten testa cunostintele: conttnutul esre binI.' gandit ~i desenat, atatdinpunctdevederegrafie,ciitsica informatie, ~i reprezinta un bun punct deplecarepentruceicevorsllse iniliezelnsah.Oricum,ammaispus-o,

casaajungivalorosla~h1rebuiesJte plimbi cu cartlle deteorle si cu tabla de joe dupd line ...

leg~turadintre~h ~i sponone extremeoYefiga>iinjocul·ExtremeChes.s" existent in pachet. Prima extremaeste atinsa de grefica programuluL .. din pacate, extrema dejos. Din punct de vederealjoculuieiectivstammultmai bine;credca,dintretoateprogramele prezentate,estecelmaiu;.ordeutilizat ~i oferli 0 sene de facilit'i!i deefect: Indrumlirile (hint-urile) va sunt comumcare nudoarstrictcamutare,cicastrategie dejoc, primiti mese]e de genul "dezvolt<1-litura"sauUpreiacomrolul mljlocului". "arueenorul" va ajut~ s~ amicipen mutarile adversaruhn, v~ sunt date ratingurietc.Oricum,dac~nuv~intereseaza grafica ~i sunteti un jucator mediualegeti Exrreme Chessrse descurca exceleot.

Cine este Mllt:c::ln Bradley?

Se pare ca nu este o zt prea buna pentru mine;spreru~inea mea nici de Milton Bradleyn-amauzit.Amgasit insainpachetcoleqiadejocuridasice oferitil sub acest numedeHasbro Interactive. xceesn suua de vjoculete pe tabl~k (oriel.' se pcate juca pe o tabla de joc: sab.tabte. dame, go etc.I as remarca-oinmoddeosebit,eatrezindumi amintiri placute, amintir! despre o coleqieasem~n;'ltoare,dardejocuricu caru. Am rarres impresionat insa nu de jocul de sah Icalculatonrl se coroporta absolutidiotpeprimeletreiniveluride dificultate,doarpealpatruleasemisc:i eatdecatl,cideeeleialte,frumos desenate sl programate.lntotdeaunamiau placut sio sa-rru placa aceste colectli de kjocuri u;.oare", Ie gasesc esceleme pentru relaxare $i -spatarea creieruluj".

Nc v-am pomenlrlnca nlrnk de -cirease de pe tort": la tcate aceste "bun:it<1ti"veliprimiuncontgratuitlaun club de sah prtn rmeroer.uode veu putea jucalmpon'iva altor pasionaf de aeestjoc.Oh,os:igandiji,daruncont gratuit imi ere-a ~i Yahoo!Games st MSN Gaming Zone ~i Pogo ... eu va spun ca eu esre vorba de scelast lucru, cideunciubdest1.Jldeserios,cuoat-

quality, reliability, exped nee

varat e~ misiuniledin cele douajocuri seamani\.intreeleprinloca!iileineareo sa teplimbi ~i prin ordinele pe care rrebuie sa le rhrci [a bun sfar~it (de exemplu atat in MoH: AA, cat ~i in Frontlinete vei leptaln Franta sau va trebuisll scufunzt un submann), dar asemanartle se opresc la niveluldeeoncept mai departe Idesign-ul misiunilor ~j al nivelurllcr! cere dooa jocuri sunt cat se poate de diferite unul de celalalt.

Revenind la jorul ~i laconsola roasra, lin sa spun c3,din punct de vedere grafie, Frontlinemi s-apllrutmai etragator dedit Allied Assault. lasand lao pane re~olulialimitatiideteleviwr,Frontline

> ~:~ d~:~~ ~o~::t ::ai~~;: ~~

Allied Assauft-ul de pe PC? 0 au mal existat 2 jocuri din eceeeer sene pe PSX (Medal of Honor $i Medal of Hooor· Underground)? Ei bine.i. Aila!i aeum. Vam spos asta ca sa nuv~surprindiiapari)ialuiMedaloiHonor:Fronllinepe PS2, pentru ca silu C:it de purnant suntem noi asua, fanii PC-ului,candvine verba de a porta un nume de succes pe ahe conscle.

Fe;riilalim;i,satt;url~_tt;url_ ..

!ial!$itotastfeldemieisurprizeOs.!iintlllni)ipetotpareursuljocului.Catdespre culorile din joe, eu unul amfost lntotdeauna de parere ca Allied Assault promova imaginea unei Europe sterse. pietalainnuan!edegri~iverde.Marog, orfivruteis.!inelransmitadramatismul acelor zile de razboi, dar hai slI lim seri~i ... un pic de culoare nu strica ntcfodata,

Acela!?i nume, un nou joe

Eu unulma asieptam ca Frontline slI fie doar un port al Allied Assault-ului depePCpePS2?idu~primamisiune IOmaha6eaeh,evidenl...identicacu prima misiunedin Allied Assaulu eram sigurea nu mainselasem. Dar a gre:;i e omeneste, asa ea odata cu a doua misiune am reallzat ca stngurelelucrur! care leaga cele douajocurt suru nurnele serieisialper50najuluiprincipal.Eade-

Oece; mouee nu e, nirnic:: nu e!

Nu reusesc satnreleg un lucru: de ce exuu rss-urt pe consclei De ce mll ehinuieprodudtoriicujocuricares-ar [vca excelentcu un mouse.Har peraru care am larndemana doar un amiiratde

joy-pad. ue ceu Probabil ell eKist.1 destui demenli care s-au obi~nuit cu joypad.urileintr-unasemeneahal,ineiits.1 po.1tajucaunFP5a~cumjoceuCounter eu mouse-ul. Asta e. bravo lor ... eu unulnuos.1reu~astaniciodat.1.5i atune! ce s.1 fad Pun jccul pe easy ~i dau s.1 cad sub scaun de rasde flecare datJdifldm.1ifltalflCSCcuUfliflamic. Plislmafivlilutladebarcarecumst.1- teammiifldru~i neatins de gloante tn mijlocul macelulut. cum fumam paslv 0 Jigarlif;'lr;'lcaflemJiisareu$Casc~s.1·mi dea ntct rracar o ghjulca tncap. Eh cnmt. jocul devine tn cazul ~sta 0 fug~ impiedicat~prifltreinamiciicarescchi. nuie s.~ m~ nimcreasc;'i de la 2 metri. 5i peoblema e nuca nu reosesc ersa m~ nimereasca, c! c~ nu reusesc EU s~ Ii ating. Dadins~re\l$ilis~S.1silicalea spre "sufletul" controler-ulul. atunci rnariJi gradul de dlflcultate a! joculuislo sa observat: ca este un FPS chlar reusit (de

unde ?tiu1 ... mi-a spus mie cineva ... l. . am eliminat oriel' element

am i~:;~~i~~OP:;~~;: I~:;~~;:ac~~ ~:rr:~i~aC:-~~i~;I~ih~~ :~~~~ar~:~la: Produc3tor Electronic Arts LA

slunllcr. in Frontline, acestea sunt struc- pricina. Evident, nu am reusn pentru eli Of ertant Best Distribution

turaie pe mai multe obiective, aranjate nu folosisem mitraliera din tumul bee- tel. 021·345.55.05

in ordine. rrurros, undeva pe ecran Iasta ricii ... Si da-i ~i tnroane-te piin~ in ores. Consoll PS2 oferita de

dac~$liicetastJi ... mii~"'!: s. ."'b'":,,,:_o""__:_~':,,,,,,,,,,,,eb,,,,.~,,,.<C.'c.':..'.,:":ar~","~":""ep,",'o"",,,,iO,,,,,,,ri_':"--===~B:;,,;;.c~o;:m~p,~'e~~==

LaconcursulLEVElimprl.'Ynlcu Monosi! Conlmpex, jocul GP 500 a fost e.i~tigal de cilre Baeiu laura din Cluj-Napoca.

laconeursul I

l,o",comFilm., •

Baia Mare a ca~tigat 0 Black II".

Laconcursul I

Best Dislribulioll,joC"U1

Nights a 10s1 eii~!igat deditre ~rbandinBucur~ti.

La coneursulLEVEL impreunli C"U Ubi Soft,jocul Suzuki Alslare h. tremeRaeing2afosldi~igatde dtre ErimiaAdrian dinConslanta.

@ ~~j " :?~

. " '

. '"

. , '.

ape~i).lnilial nu am dat pree man: importanJ~ ardinii in care eruu atanjate. dar dupa ce.

Sa va expliC: imr-una dintre primele misiuniaveamdeelimiflatinamiciidifl

foloseste mhrallera ... pecifle?P~ipeinamkfl pe care ii mal omorssem odata $i care reoparusera fericili in otara principalii a orasulul. P~i se poate ... ?!

Una peste alta.Hsand la 0 parte rnicue sc~p~ri de design. jocul este unul cat sepoatedebinerealizatsi,incawlin CMe reuses! sa stap5ne~ti controler-ul de PS2, cat se poare de pl~cut de [ucar

Titlu Medal of Honor

Frontline

Gabriellonut(Bucur~iJ, Neaqu Drag~ (Moreni), DragolliClaudiu (Craiova), Sorea Andrada (flig.'ira~), Rozsos Antonio (Mad),

Bar1alisPetru(rlfl1i~ra), ApostiuMihai{Bucur~ti), Coman Ciprian-Mihai (Ploi('!i!iJ.

De obicei, cllnd rostirn numele Asus, negandim la produse de calitate, care sa exreleze atat din punctul de vedere a! accescrtilor, cat ~i a] dotarii, a! Impachet~riietc.incazuldefal!iavem de-a face cu un produs carela prima vedere m-a l~satextraordinJrde surprins. Deslare un aspecr destulde s~r~c.lcios, este prezent tot ceea ce este necesarunuiacceleralorgrafic.in primul~iinprimul rand nutrebute sa uitdechipset-ulgraficcareseintamplll a fi un produs nVidia sub at sau nume de coo cercrce 4 MX 460, al!ituri de 0 memorie DDR Samsung de 3,6 nanosecundecare rotabzeaaa o valoarede64MB. Fhnd o variantd mai -scoru- probabil pentru a face ecooomie de sticlo-textolit Iaes. deja suntett in dellr ... )- asta repreztnu materialul de culoare, verde in cazul nosnu, in care de obce! seinflog efectlv toate piesete sau componeruele electronice-muIJicamstramb~din nas dlndOJininmano:l, tnsa rezultetele

POF-url pa t:elefoana mobile

Adobe Portable Document Format (PDFlreprezintalaoraaClUalaceamai lejerli metoda de transport al docurrentercr digitate. in eceasa perloada, Adobe Systems,compania-mamli a acestci tip de documente, of era gratuit vestunaa

eu adevarat ni~te

i I TV Out, eliei se poate ceva sltn cazulacesreiplaci. ofer~ 0 imagine clara si deosebtn, fie chiar slpe un televizcr nu foarte performant.Pentruaeeiadintrenoicare detin un receptor TV cu diferttetntrari desemnalvideo,aceast<1plae.leste inSOJi1lisideunadaptoreepermite trasmitere de semnal video fie In moo RCA, fie SVHS. Dotartle software ce inSOlescacestaceeleralorgraficsunl

beta a utilitarului Adobe Reader pentru sistemele OS Symbian. Aceesa ofena se adreseazaulilizatorilordetelefoanemobile ce supcrta Iransferuri de date ~i ruleaza ecest OS. La o prtma strigare, Nokiadejavaadoptaacesllinoulifacili_ tate cu telefoanele Nokia 9290 Communicator si Nokia 9210 Communicator. Pentruceiinteresa!iacestsoflpoatefi g~sitsidownioad-atdepesite_ul Adobe.

Unux devine utIIizat;.1 in

Nevoiade putere de calcula inginerilor de la MTU Aero Engines pentru

excep!ionale.Amgllsitnumaipu!inde 5 CD-uri ce connn pe IlIng~ clestceie driveresau detonatoare, catevajocuri full,ce-idreptmaiveehi,ins,,"unora dintrenoi,celormai rnelancoticf. le pct trezicateva amintiri piaeute, zie eu.

Produc3tor

Oferlant

Pre!

proieelareaanumitortipuridemotoare adus la modiflcarea structueli inforrnanee a ccmpaoiei. Combinat,," cu aceasta, inlelegereaeslefoal1eavantajoasadin puncrul de vedere al raportufu! prell perforrnanta. Pentru acest prclect se folosesre uo closer Loux ce este formar din nu mai popn de 64 de severe eonfigurate standard Dell PowerEdge 1550, cesuntmontate'nrack_uri.Fiecarecom_ purer este dotat cu dou~ procesoare Intel Pentium III la 1,13GHZ$i ruleaza versiunea de Linux 5uSe Linux Enterprise Server7.Canlitateadcmcmorietotal.l astfel adunata este de 144 G6 SDRAM. Slsterrele suntlegate lntr-o retea de 2Gbitfsec.delipMyrinet~ifa51Ethemel.

Inno 3D Tornado GeForce 4 Ti 4200

o placa video care prin comportamentul ei 11 surprins Ioarte mult~ lume. Pe llingi!. un design destel de 'colorat", Inno 3D Tornado dispune cam de tOJtedot3rileuneiplliciaduale.in primul rand connector-ul DVI, care al~turi de adaptorul ce lnsoteste placa, ofera posibilitatea transform1lrii acesruia to celde-al dojlea conector VGA. Conectorul pentru TV Out este Si el prezent ~i, alaturi de cablurue destinate acestui scop, se poate alege tipul de Iestre: RCA sau SVHS. Cei 64 MBdememoriesuntrealizalide

celebra firrna Hynix ~i au un tirnp de culorivii.

Abit NV7-'133R

o plecs de bazli ce coniine cam tot ceea ce ar trebui pentru 0 rejet1l perfect'[ inprimulrand,aceasllireaparijieSub denumirea NV7 -133R. Avantajul rnajoral acestet revenirieste dat delnlocu-

M.~x Super combo Crfva

Furnizor de produse digitale de srocare opnce. Memorex a aountat parteneriatulcu cementa Ricohpentru 11 produce 0 super unhate "seven in one". Astfel eceesu 11003 unilale DVD-RW+R Internal ReWritableva suporta loate formatele de medii optice actuate: DVDRW, DVD·R, DVD-ROM, CD-RW, CD-R

acces de 4 ns. in ceea-ce priveste bundle-ulsoftwarecevinecuaceastli plac1l,nupotsazicnimicahcevadecat ca este arhisuficlent. Esteimposibil sli nu g3se~li drtvere. jocuri. software pentrutweak-ing,player-evideo. editoare video s.a. Pachetul st~ cam prostta cepitolul docurnentatlei. Nu se g~~tenimicallcevadeciHobro$uricli soiS<'! in chlneza ~i engleza. Totusl. pentruamaiclaliochiiunoradintre noi,placaesteinsotita$ideunpeticce poate f foloslt drept mouse pad. Adevarul e ca arata destulde btne.Are

rrea GPU-ului cu un model GeForce2 MX.Chipset-ulnVidianForce41SD esteprezentsielladatorie.Cantitatea maxima de memorie ce poate fi montara inceletreisloturiestedel.SGB,nimic altceva decn DDR. Controlerul RAID, HPT372,unuldin ultirna generatie de altfel,realizatdeHighPoint,permiteo optiune pe care, din pacare, nu foarte muIt3Iumeo$liesauofoloseste. Eleste cababil 54 creeze asa-nsa mctnce RAID. Spre exernplu. dad se ccnecieaza dou<'i HDD-uriOsi Lprin acest procedeu ele devinO+t sresta recueoscut ca c singura pamtie. Pentru rrelomaniexista c solutle on-board oferita de MCP-D, soluliecepoateintegrasunetpesase canaleclar sifara prea mulre

f

$i CD-ROM. Aceasta unitate de mare vtteza va otenc supersolutie Dvfrtotala $i va complete mediile DVD $i CD pentru inregistare ale Memorex Products. Unitateavafiinstaresaard34,7GBde date pe un singurdisc DVD

IntroducereapepiaJaaoptnoiprodusepentru im~giniledjgitalef1lces3 confirme faptul ca HP-ul a realizat cea mat mare lansare de produse din istoria companiei HP. Aceast:lnou4seriecste condusa de lmpnrnantele HP Photosm~rt7550, 73S0, 7150~i130. in cadrul aceleiasi serf Photosmart sunt asteptate

~ 'f

. ~ i:", .... " .•

I •••• '-,:, ,'" , "

"~~'

'" \~

i]- ~,:~~~

.... JI,}-" ,~.

Oferlant Oepozitul de Calculatoare

Tel: 021-221.73.77

Prel 150 USD (fir;] TVA)

distorsiuni.Dac4seprefer<'losolulie digitaI4,seofer.lspreutilizaresiullconectorSPDIFpentruemilereasemnalului audio intr_un format mull mai aprectat de profesicnisti. Pentru miciijuc3u$i

sau pentru accesulla Internet se poare folosisolulia lan-ului,careestedeasemenea ioclos, in special datorit4 prezenjei controlerului RTL8100l(Reahek), acceptabildealtfel.Cualtecuvinte,Abit NV7-t33R este 0 placa de baza accestbtta, cu dot;'!ri extraordioare, co o tinuta exceleraala "drum lung".

$icamereledigitaleHPPhotosmart720, 620,320. Noua ofer1~ astfel realizata va fl in stare sa realizeze fotogreflldigltalela o canine net superioara celei traditionate. 0 astfel de fcrografle, realizat4 cu noile prcduse. va avea aceeast rezistenl3 a culoru. de cel pujin 73 de ani.

nve_nt

•• ~n

UNIVERSAL SERIAL BUS

USB? De une vine! Cu ce se m~l'lanc~? Cine 11 folcsestez lntreb~ri ell care nu rcerte mul11l populatle S-(I legal 10 cap. USB, sau cum ii alee in engleza, Universal Serial Bus, nu este nimic altceva decal un mijloc de cornunicore foarte simpu de folosit, din ce in c1" mal Iolosn in ultima perioadc. Modul de utilizare, cornpatlbilitatea excelentf ell modul Plug&Play ~i 0 rat~ de transfer viz.ibilmairidicatlldec::5tporturileexislenteladataaparitieiUSB-uluiiiconferi'lunavantajnel,except5ndporturiledefireware sau USB 2.0 (de CMe ne vern ccupa ell 0 alI<'I ocazle). Conectori utilizati SUi'll de mai mulle genurt, 1n>ol eei mai uzilaJi sent eei de Tip A ~i respectiv B

Totsoiuldedispozitiveextemecuconectareprin usacare ne sunt de ur, real folos tn viata de zf cu zt, Incep salsiIaca aparitia pe piat~. De la mous! ~i tastanm ~i pan~ la imprimante sau chiar monttoare, am primit 0 -gesca" de produse spre tesrare, iarimpresiile rezultate vcr f asternute tn rele ce urmeaza.

USB Video Adapter With Audio

Principaiulscopaiacesluidi5pOZitiv esteaceladeafacilitaunuiutilizatoropera_ punidecaptu~desunetsiimaginidepediversedispozitiveextemecumarfilN1:B Cam-uri, video player-e sau ahe SUI'5e. Au'SI adap!oresteidealpentruaceiadintrevoi caredorescSiob!in.1rezukateacceptabile intr-unintClValfoartescurtdetimp.Cu ajutorulunoraplicatiidepreIUCr.lre~eapturnvideo(cesuntdejainclusepeCD.ulce irlSOl~eacestprodus)esteposibil~realiza. rea uneipoze la 0 rezolute maxima de 640 x480,iarauncisecvef11evideolarezollijia

maxim.'l de 310 x 140ru un raLl de 30 de fps-uri.Ro!ulacesruiadaptoresteaceiadea rresbma alat semnaielevideo, cat ~i pe cee audio analogice in SffiVlolledigitalecepol fi transmisePC-uluifoarte~prinportul USB.inregistrareapoateihcepeprinsil""!llla epasere a butooului de capture de pe partea superioara a dispozitivului

~:~~~~~~~=:~ BAFO USB-to-Ethernet Adapter

r Placa de retea eeena., muheplacl infipte in placa de baza, iocat nu

usa ar numi unii aces! mai am niei un slot PCI sau ISA liber.

dispozitiv. in schimb altii nu ii Adevarul e d in ztlele acesea slo!Urile ISA

prea vad rostul. Exist.1o sunlpecalededisparilie,asadivarianta

cerecare coofnmtare jntre el. PClac1lstigatintregteritoriu'.Dispoziti\I\.J1

La ce mi-er folosiuo asfel de estecapabilsaofereaccesatatintr-{)rejea

dispozitivc1lndexist.1sutede Ethemet,c1ItsiFastEthernet,ceeace

modeIedeplki derejea in- inseamn.31(}'100Base-T(1(}'tOOMl¢.

temerudiferitevaloripentru l£.d.uiledeslareinbrneaz;iutilizatorul

ratelede transfer? IUsp.Jnsul asupra cond~iilorin cares-a realizat

s-arinvfutiundevainjtJI\l1 uneiatirTna!iidegenul:am cakulatorulsigilat~imi-e lenesamergpan.'llafumizor ~isa-lpuns.'iimiinstalezeo pladcierejea,S<iUamatltde

cooeduoea cu reeeua

Tel 0244-185.920

Produc3tor Bnfo Tehnologies Oferlanl Seektree

Prel 30 USD (f.i~ TVA)

HAROWARE LEVEL

Sunle1i un utiliz;;Jlorinr~ilal porturilor seriaIe?C~idiceledejaexiSlernepeplacadebazJnu~suntsuficiente?Eibine, a'M1l~osoIUlie. Undispoz~ivcurolde convertoralunuiponUSBldac.'imaiaveli vreunulliber)lntr ..... n port senalAcesta ese insojit:Jdeodi~aldreiconlinutjl repre.zint1lin mare parte ddverele necesere instal.'irii sub Windows 98. Design-ul compacts viteza de tmnsfervapermiteca ~i dispozitivelor care in mod norrnal se ccnectau la ponul serial slI comunicecu PCul in condilii rna . cr-oresr

P,oduc.'ilor Bafo Tehnologies Oferlanl Seektron

Tel 0244-185.920

P,e) 21 Uso (f3,)1 TVA)

USB Pocki Drive

o solute de stccare de dale, pentru ponul USB ese oreou ~i de Pockl Drive Flash. Cu 0 capacitate de stocare extraordinara de 25&deMB ofer.'iceamaibunasoIU\iepentrua .nlocui HOD-urile asa-ais mobile. Dimensiunile mici 5i 0 ral3 de transfer de aprox- 1000 kBytes/sec pentru citire,respecliv8S0kBytesi'sec.penlru scriere ofera o solutie foartelejera de

transport aldatelor. Dispoznlvuleste diferltelor "evenimenterce au 10c11l

prevazut cu un indicator LED ce are acet moment. Dtspozitivul esre ltpsit de

rolul de a semnaliza utilizalorul asupra drtvere penlru Windows 98, in schimb fuocucnarea sub Windows xp este Ireprosabila

P,odudlor Pocki Oirve

Oferlanl Depczltul de Calculatoare

Tel. 021.2217377

're) USD (Bra TVA)

Mitsumi BluetODth USB "1."1 Adaptor

o aM sclutie wireless, mult rna; fiJbil~, insll simtto- rnai scompa 0 reprezlnta fclostrea rehnolog.ei Bluetcoth. Cu 0 putere de transmisie ~i recepue de maxim 10 rneul Mitsumi Bluetocth ofer~ aprcape cea mai blln~ solutie office de comunicare inlre mai muite dispozittve (lrnprirnarue. PDA-uri. notebook-uri, telefoanemobile)inacelasitimp.Ratadelransferadateloreste cuprinsa trure 723,2 kbps in mod asimetric Si 433,9 kbps in mod simetric.NistevaloridestuldeaccepLJbilelinandcontdefaptul c~ greutaleadispozitivullliesteooaprox. 9 grame.?

Prodacator Mitsumi Tehnology

~gll!Ill!a~cevroiam

sa zlc este faprol onawireiess.Aceea$icompanieBafo

neofer;'l o solore weeess IrOA (Infrared Data Association). Dup.'i cum cred di v-eti 001 searrc, comunicarea jntre diver;e dispozirtve catelefoanesaudiferitetipurideimprimante,5erealizeazaprin infrll~.Din~te,aceastatelm()logienupre-aaciil;tig<ltfoal1e rnu~i~i,motiveleneliindpre-abinepu5elnlumin.i.Sincerimi parefilupentrlJea.deoorecedinpunctuldevederealpreiUlui repre.zinlllosolUlieclestuldeftabil.1,lnsl1 .. uniisuntdeoalt:ip3rere.

P,odudlo, Bafo Tehnologies Ofertant Seektren

Tel 0244-185.920

Pre! 43 USO (Bra: TVA)

Ofertant Depoaltul de Calculatoare Pre! 66 USO (f3ra TVA)

Bafe Easy Traveler

BafoEasyTravelers.aucum~iliiei harddisk-ullaplimbareprinparcsau tntr-o excursie pe munte. Bafo Easv Traveler nu este rurruc altceva decilt 0 adeptareac!asicelorRack-uripentrupartul USB. EI permite montarea unui HOD 110,malde3.Sinch,iastielelsetransformti automatintr-un harddisk portabil. AVill1- tajul1 "Cari"cutineocantitatemaimare de date sau ai la dispozitie un mod mallejer de conectarela un altcornputer1V:; nc eo.Siona stalta.Cu un asfel de dispozitiv se impu~3 2 sau mai muljl iepuricu un singur glont ... de parc3 ar sta ton asa aliniati ... ? Procedeul demonlareesterelativsimplu.Sedes_ face capacutse monteaza un HOD (de o capacltare ... de cat dispune fiecarel.se fnc ccnexiunile interne, se prinde In ~uruburf se rearaseaza capaciocul ~i sunteligatadeplimbare.Nuuitalilnsade eabluldealimemare~ieeldecone<:tare la ponul USB. Lipsaunuiadintreele poate duce la urrnaridezastruoase

Aiptek ScanCarn Flex

pentru pantofli dcmneavaoastra. Aminteam de UsB,ditotam trancanit panil. aicinumaideel:aeestEasyTraveler estecapabil~eomunicechiar~ieuporturile USB 2.0. Vadaliprobabilseall13 c:iastainseamnacuadevaratvitezade transfer. Aproapeea respectivul HOOse aflacon.ectatdirectinsistem.Parteamai

duraeciinutolidispunemdeminunea unui USB 2.0, Jns~ ... acest aspect tl trecemla un altcapitol.

Producator 8afoTehnoiogies

Ofertant Sl'l'ktron

Tel 0244-185.920

Prel 71 USD(f.\,:;TVA)

5i ... rtacatot am termlnat cu stoca, editarevideo,toatesuntoferitecu

rea ~i plimbarea de lnformatii, e timpul licent~ st co senalele aferente. Modul

s~ ne aratam chipullurmnos st Ireged ca de cop!l. Unde? Ooarnu la scare ... In fa\a unui Web Cam. evident. Etimpul sa zambim frumos prietenilor no~tri ~i sa facem party online. Verba aia, mai 0 barQ, mai 0 gluma, mai 0 sctumooosjre afeJei,c ... e mare gradina ... lntemetului. Celmaibinepute{irealizaacestlucru cu Aiptek ScanCam flex. Este un webCam foarte mobil. II upucr de "gAt" ~i il pozttroneet cum vrei tu. Eventual, poli fJcelna~(elincatsateveziinvers ... cu capullnjos. Rezoluliamaxim~decare estecapabilaaceastacamer~estede 640 x 480 la un frame ratedeJO Ips-on Datorfta senzcrului optic CMOS, acest dispozitiv poare fi folosit ~i pe post de scanner.

suportul hardware de care dispunepermitecapturareadeimaginila o calitate decsebit .... iar cu ajutorul unuisoftOCR,sepoatefoartebine trece Ia tecuncasterea de caractere dtntr-un dccument. Partea ma! neplltcllt~ este uceea ca Aiptek ScanCam Hex este Hpslt de auto focus. procedeu ce se reallzeaza manual 50(11.11 ce se gaseste pe COeste fcarte vartar.Incepand de la eel pentru video contertote ~i terrninand cu soft pentru

.. ---=

Pinnacle PCTV

Ocre 1.1 ceo rna; Ii bun un TV Tuner in zilele de .lsUzi??? Lajucat onlir.e? La votbitpechat-uri??Sau ... lajucatfodJalcu tclecornandaacestuia?Nu,categorknu. De altfel nu v~ recomand ~ faceji asra aceSol. Un TV Tur.eril puteji folosi joarte lejer la vizionarea uoo-carale oeteleveiore, la lnregistrareaunoremisiunidingril.lk>rde programe ... etcSicare ctnele-ar face mat bine decat un Pinnaclet va zk eu ... un studioprofesionaldetelevl~iur.e.J.Glumeam.Bineinteles,Pirlnadeapusladispczhie o gama joane vanata de produse mai mull sau rnai pulin proiesionale. Din categoriaceiorrnaipulinproiesiooale,lns:l pentruhomeu5e,osolutieexcelentiieste aceasta placa TV Tuner Pinnacle PCTV, care permite capturi de imagini sau secven\E'video,reallime,folosindstandardele de compres'e MPEG I, MPEG 2 seu OV Binelnteles,acesteapotfialeselnfunqie decalitatealacaresedo~eaflinregistrat respectivul dip video. PentrlJ a face 0 delimitareintreele,aufostatribuitestandardelor denumiri precum VideoCO, Super veo st In cele din unnii fonnat DVD

afuncliea50ftware-uluicelnsot('$\e acestprodus,pecarenuaminlalnit-ola

foarte multe modele de tuner-€ este aceea earepermiteautorecu~ereacanalelor recep)ionatesiastfelserealizeaz~omatnce ce poate f folosit~ In cadrul opJiunii de Multkhanr.el. Modul de instalare este relativsimplu.Siinuuitlimlotu~ideun port COM de care 0 s~ "vern abscluta nevote. Pinnacle PCTV este prevaeur cu 0 telecomandl!e:>:tremdeergo:nmidi. Aceasta are nevoie de un aserenea fXXI pentru montareaunui receptor de semnal optic. Amplasarreraul taselor este fcarte binegiindit,astielaccesulditrediferite functli ca Video Text, Web Text, schlrnbarea canafelcr sau modlncarea vOlllmullJisevorrealizafoartesimplusi comod. CD-ul de instafare coniine pe langiidriveresi utllitare (diferiteplayer-€, codec-urisizecidemanualeindiferite limb;) coniine Si un soft, pe numele sau PinnacleStudio7,dedicatpentruooitare softwareaimaginilorsifilmelordinlr-un Pc. eortea cea matproasta a acesu.ta, carelave;siunilemaivechinllseprea practica.esie versionea Trial a programului. Aceasta nici miicarnu permite capturarea uror secveote video, nici rnacar de pepropriul TV Tuner. Un impedimentcatesperca peviitorSolnu mai epara..

Waitec Storm 32x1Dx4Dx

De aceasta daM ese vorba de 0 uoitate CD-RW al Oirei producator. Waitec, ese malcueoscut.cel PUlinpepialadin Romania, in special pentru MP3 portabile,dediferitedimensiuni,cudiferitemetodede furcnooere s.c.Dacarcrs-eu apucat ce produs si astfel de "aparate",!ilI vedem camce:;tjes.1facii.P€OtrlJinceputva. miirturisesccaesteposesorula nu rnai petin de 4 MB memorie cache, ceea ce Ii oier:looarecaresiguran!!lascrierii,lnspectal pe sisterne mal lente. Vii mai emlntesc

dpentrlJcitireaunuiCO,acea~unitate este capabila satl roteasca la ovite~~ maxim:ide4Ox.lnschimblacapitolul scriereesteposibil~~atjn~avaloriide 32x. ASIa bineintelesdac.ldisp .. Hle(i de "medille plastic€" care s~ permit~ ~ fie scnsela asererea vaezaDeca er fl sa discut:imdesprerescrieri"ici,silua!iae pulin mai complicaUi. Viteza maxima admea ese ocer cee oe 10x.lntr_adev:ir, CD-RW-urile care s1i suporte 0 astfel de vitezaderescrierenusuntfoanemulte ....

insii viirorul ... promite. Un alt atu ese faptulcanivelulzgomoluluiestedestulde scaact, Este ca o pisica cetoarce lini~tiUiln colli~lei.P€Otrulr.lnsferulda.telorse Jolosese rrodul UOMA2, standard pe care.ta ora actual~, II cunosc eproepe toalepl~cile.WaitecStorm32dispunede tehooiogiadeprot.eqielascriereSafeLink, curoluldeaeliminaeroriledetipbuffer underrun. Din punctulde vedere al dot.'irilor,aceastlunitateaveniteuleqia inviijat.\,adidiexactcutotcetreruie, Ir.c~ndcu~ruburiledeJ.lfinderesi terminandcu cablul audio. Oin punctul de veceee al dotlirilorsoftware,Waitec Storm esl.einSOl~deunCOoriginaINerocuultirnaversiune,3rnanuale,dintrecareunul explid modul de lnstalare a] programului de "prajit".Totusi,pentruaceiadintrevoi carevordori!illfoloseascaunitateapepost de CD-ROM sub 005, produditorii livreaza ~i o discheta eu drlvere pentrlJ un asrtelde sisiem de operare.

Produdtor waitec

aferlant Flamingo Computers Tel 021_2225041

Prel 73 USD (f.jra TVA)

~2002 65

Hard Drive TesssT

Toamna se nurn"r,'i botocn. A:;a ztce 0 vccbe zicala romsneescs. Noi, com ou pree evem crescarone de gaste, vom numara ahceva. Daca bani nu, firelede~rsmulsenu,nervilocalinu. imir.'imanoileledinviscaresarfericile pestelarculcare~ia~adevenilfoarte mic.Seduc}ieles3pasc,'i1inistitepe plaiuriverzt stpnoresti.Dar oare v-ap irurebat vreodata de ce "fug" oiteledin Jarc???Uniivorzicectinuleplace miincarea,aljiiC,'isuntpreaaglomerate. prea tnghesuite. Raspunsun adevfrate. depindedincecohallarculuiprivesti. Asasevalntamplasicus1ir.1cutiiocteli care nu matau loc prinharddisk-urile noastre ... J Ali vrea voi s3g~si!i un mpJ ebia tasuflbnd undeva prin carcasa s! care s,'i ttpe eli dac~ II salvezl, iii Tndepljnestetreidorin!e.,,~iintocmaica s~eviMmastfeldekaccidente"5LJlltem nevoitlsa neluam harddlsk-unrna! marj,dvorb;Jaia,econsiderat~una diotre cele mai Impcrtante componeote dintr-un computer. Piala de HOD-uri e desiutde vasta slcalrnaSpre eoluziasmulnoslruauinlralpeunftigas mal lejer in care nimeni si nimic nu mai face v~lva in jurul unui platan in plus saualunuitransiermai"\ap:ln"al datelor. Iotusiexista cateva nel3muriri: cum facem deosebire lntre elet Teate seam~rl;t intre ell': acelast format «box", acetast lip de surub Ie Ilxeaza in carcase ... sirnulte ahele.Singurullucru carefacediferen\aesteperforman\a. Drept urrnare, le-arn adonar Irumusal ~i le-arn pus la treabll ... asa. sa vedem care emailareinpete<;.larrezul!atelenuau )nl~rziat s<'l aparil.

Perrnttej! sa raporteztoate drfveurileau(o,ttestatepeacelasisistem echipat doar cu un procesor Pentfum IV laofrecven\.1oarecarede2GHz, amplasatpeoplaclldebaztiGigabyte GA-8IEXP. Teate procesele s-au derulat conform programului datorita memoriei DDRAM de 256 MB $; a unui corurcler IDE RAID pe nume Highpoint HPT372 laaidruiconectoriaufosllegale unit<'ilileceioloseaucainterial.1slan· dard-ulATA 133.$corurileau rezultat in urma mediei aritmelice intre anumile ap1icaliispecializalepentruasemenea teste, dtntre care HD Tach 2.61 a dar verdictulfinal.

Caviar DiamondMax Plus DiamondMaxPlus Barracuda ATA IV SpinPointP40 Barracuda ATA IV
D740X D740X
WD4OOBB{)()[)EAO 6l080J4 6l04OJ2 ST360021A SP4002H ST340016A
05.0 A93 A93 v3.10 outo v 3.75
Depozitulde Depozitul de Asbis Romania 1 Ultra PRO
Ultra PRO Calculatoare!Ultra Calculatoare! Ultra PRO Deck Computers Computers!
Computers Pro Computers 1 ProVision
Asbis Romania Spot Digital Computers Software Division
021-22173771 021-2217377/ 021-22405111 021-21170901
021-2117090 021-2117090/ 021-4110675 021-2117090 021-2217400 021-32115S8
021-2240511
75 123/1071110 76/73 99192 68 73/80 89106

117122

117302

71501

83004

69421

3,5

3,3

3,2

3,7

3,1

39,18

33,51

34,78

35,90

36,59

36,65

38,68

33,90

34,65

35,69

36,05

36,28

Philips Asia B2D

o patS de culoare spare in viat;a celui care are un eeeeet de model de telefon mobil.

Philips Fisio 820 dispuoe de un ecrancepermiteafi:;.areaanumaipu)in de91iniidetextsauaimaginilorin maxim 256 de culori. Dimensiunile lelefonuluisuntde98x47x21 rnrn s! canlare~tedoar 85 de grsrre cu tot eu acurnulator. Dac~ tot am amintit de acurnulator,modelul standard de 700

Motorola AB2D

..• sou "video la purtator"

Cle$i aparitia lui era asteptatacu mull limp in urrra, ~orola A820 se an;'! in sfar:;itpepia!l.Esieunmodeldelelefon multimedia folosind lehnoJogia 3G. Desi eslecuprjnslntre135x53x25mm~i dnt~~le door 157 de grarne, va garantez disepol(aceioartemultelucruricu~ ceva(5.1v<'ispiOl1aJivecinacarefacedu~m Rolurilec€!X'lfiinterpretatedeacest tele(onsuntceledemp3playeri;aude imegistrare,redare~itrimiteredesecvenle video si audio. Toate acestea sumdatcrare In special tehnologiei care SI~ sub aceasta cercesa ajbastruie. intre fomatele grafice cucarepoateoperalVlotorolaAB20se

mAh tt.ron esta to 5tares~ Nlina" telefonultn viata pentru b oretn modul talk.jar tn modul standby pentru 0 durat~ de peste doua s~ptamani, Philips FisioB20funciioneazainreleleEGSM 900 5i GSM 1800. Browserul vl.2.1 pentruWAP~iceleSOOde locatnde memoriedestinateagendeitelefonice sunt nellpsite.Alatunde acestea, functiile de apelare vocala, bluetooth sunt ~i ele prezente. Modelul de fala include sialti SOOKBdememoriepentru gestionarea celor 3 conturi dee-mail ce potfi operate de peel

Praduciitx>r:Phltt_Ca.

TelitGMBB4 GPRS

Un nume fiira 0

rezona~ deosebitii pe piat;a rcmiineasca_

Inca .•.

Ace?iaaure.alizatunmodeldeosebit delElefonmroil,foartepractic,cufunctii multiple si cu un design special. Greutatea rnedie este de 60 de grarne. Modelul stalldord dispune de un acumulatorNi-Mh de S50 mAh. Dimesiunilesunt de 107 x 54 x 22 mm. Telit GM884 GPRSest.ecapabil s;} operezepetoaterejeIe1e9OO'18OO11900, atruGStvlcat~EGStvI.PeI.lng1ltooteacesteaserernard$ipreza1laserviciilordeGPRS. Teoretic,aceastacaracteriSlidioler~termi· naleloruntransierdedaledepa~lalSO-

170kbpspeotrudownlood.Practieins.1, aceasta valoare este annsa foane rar. in mod curentaceastaselneadreazalnjurulvakxii deSOtd:p;pentrudmnloadsil0-28td:p; peotru upload. ecese vakxi depind,bineinleies,atatdecalitateaservieiiloroferitede diferiliioperatoridetelefoniemobil~,catsi de nivelul deaglorrerare a re!elei In diferite n-omenteale zilei.Revenindlatelefonulde fata,durata deslamhy ese de 260 de ore. Display-ulestecelstandardbicolorcuorezoluliedel32x65pixeli.Optiunilelnceea cepri~deagenda,calendarul,funqiile de vlbracallpjus cee zo de ringtonuripredefinitesunldeasemeneainciuse.Caoccesoriuseoferlisiuncabludedatecare,co-nectatlaunPC,oflrlutilizatoruluiavantaje canavigarepeWeb$iverificaredemail

numaraGIF,T1FFsijPEG.rnceeJce priv~eimagineavidoo,suntJcceptate formateleMPEG-4, AVI 5i ASF, Teate acestea pot fi afisate peun ecrco color de 176x220pixeli,laoadaneimedeculoare de 4096 de culori. Din pacare, acumulatorulnuprea"estepem3su~,acesta fiindcapabils.1men!in:iterrninaluldoar2 oee in modul talk, iar In slanchy paN la 200 de ore (oproblemi'l desiul de frecvent [ntalnila la modelele Motorola). Pentru intetfatacumediulexteriorsunt disponibileporturile USB, RS232~i IrDA. Pentru momentele de pliCiiseal~ 5i vreme rrohorata avett la dispozitie cbtevajocuri. totusi. daca cele predefloite nu v:i satlstac, exlsta poslbilitatea de download a altora noi,pegustuIV05t[lJ,

rFLAM(NCO

,. COMPUTERS

www.flamingo.ro 08008-22.55.72 (08008-CALLPC) eFlamingo@flamingo.ro

LEVEL TROUBLESHOOTING

Service autarizat

Andrei Catore - Crt!!Ilove ~

Am 0 configuralie Onon 700MHz, 12BMB RAM, cescce 2 MX. Majorililled jocvriJor;miMCrapilMSilunvmergdeloc (Mooowind) cu driverele din curie. Am IWI ultimeledrivereOelonaIOfsilarestalTilrt'il PC-vlui;miapare'Wincblvsf'ro(ecfionEr. mi'Solu"Errorlni!ializeShel'~.Amdezil15la. lar drivere/e;n safemode5i am ins/,lla! <lite drivere deacu' un an $ijumJ!ate care salis-fac5iu/rimelejocuri.Cesiffaccasifprofitde perl"orman/c/eoptimea/eu/limelordrivere?

R: Prea mare locru nu prea aice sa Ie faci.lnlr.adev~r,ultimeledrivereDetonator aucevafunCliilnplus,in~dinp~calenu. mainouageneraliedepl~cigrafice(Ge-Force 3 sau 4) se pot bucura de acesee. Evenaral.pemru a maisoarce ceva dln su(lulpl.kii1alevideo,Tncearcls.'lfaciros1 decevasoitwarede1we.lking~i~incerci safaciunsoideoverclocking.AtenlieinsJ, nu ioate chipset-utile video sau memoriile depeplacavideosuntrezistenlelaunaserneneaprocecleu.incearcls.'!rn.1restifre1:. venlelelreplal,adic.1in~imici{~ide:;i). Nulncefcas.'lofOl1ezidin1r--odat~. EpasibilsJselaseC1.Jmirosdeprodusearse.

AndreIN.

I. Am op/iJcJ de bazJ ASUSA7V333, un AMD XP 1600+ Si un Voodoo 3 3000

aehizilionaredecuriind(m.liptJfin Voo£>xJ). Problema oee cll pe vechiul siS/em Celeron 500 cu 0 p/,;r;J de oozJ cu chipset VIA, 64 MB RAM meryen Porsche tilt<! probleme, i<lrClloouisislem vild ni5te pete m/orarepe$05easisuntni$fepelefoarte mari.NiciMaxPaynenuscapil,insifacoio personajeledevinporrocaliisidincimdin cand dispar in(orma/iile ciespreele, adicJ pozacuniveluldesJniflalee/c ... Caree5le problema, cine e de v!nJ si ce sif fae? Dac:J fmi lrebuie un driver de VooDoo de uncle s:Jiauunulcares:J-mirezolveprob/ema?

2. Temperaruraprocesoruluinuesle I~ cam mare (65 grade cu carcasa 'nchisJ$i55cu carciISiJdeschis:J/a 25 de grade in camer,J) cu un cooler Titan TTC 05TB(4/A)m

3.Ceprogramimirect:ll7liJrldafi~ide uncle /I iau pentn.s a ptJlea modiflCa rezoIulia anumitor filme ~i fXJ4C?

R: 1. Altedrivere+un update al driverelor placilde baza. Eposibilsf aluo voo,

Doocarenuvreas:ifunqionezedec.'itcon· form starxlardului vechi de alimentare al AGP4JIui, adka J,J V. Dacl e asa, cump.1~alt~placavidooQreias.'!_iajungli~ eel 1,5 Vma; modemi ...

2. inrr-adeviir, ierroerarcra ese cam ridicat<'l,i"nsalaoaserneneaVilloareperfor_ manleleprocesorului nu smt efectate. Pentrurernediere.:Jaceasteiprobleme,i"ncearcll s:idaijoscooJer-uI,s:icuretibinebineat.1t cooJer-uI,c[U?isupraia(aprocesorului.Du_ pa aceasta proosdura pui o pid(ur,l de pasl~ terrcccoducoae a orrogenizezi user cu degetul.La rrontarea cooler-ului r-cecrcs sJ faci miscerea dinlr-osingur,l bucal~, adic~ odat1iaplica1peprocesornul1mi~afoarte mukpeaceasta.5espargefoarteu:;of

3.Ai nevoiededou~sof1-uridiferite, dadlvreis.'!facilrea~buna.Jnceardpelil Ulead sau la Adobe, poate g~ti ceva care s.'!-!ipiaca

Canial ~tefan - Rtn_ Volcea ~

AmUll Duron Ia 650 MHz, 128MB

RAM, HODde 40GB, Riva TNr 2 M64 co

32MB RAM, WinOOws 9BSfsiogroazd de prOO/eme, iar IOale scese probkme au legif..

@ luracujocurileapJrutedeJaslar$irullui

2001 incoace: Empire Earrh, AVP 2, Heroes IV, Waruafl III. frOO/e pe care Ie primesc de obiceisunJcama:;a;NRunTimefrror",€CId_ nea/ba5tre,Nabnormalprogram1£1min;1tion", laune/ejocurimiseblocheazJfnrrediferile niveluri,resetJridinsenin,rulezunanumil

sistemuluideoperare,"pecurat".(atenlie insalacesicum?tergisauformatezi).Dupli instalerea sistemulufconttnutcu instalarea driverelor(catmaiflOicuputinl.1)inurm!l_ toareaordine:placadehaza,placavidoo, scnet, rejea I modem ... etc. T oIusi pentru 0

maibu~funcfiooareincadrulanumitor

jocuri, Iii recomand 0 versiune ceva mai vecheacelebreloJdetonatoorepenlru

- pl.kile video TNT.

Alex _ Bacitu

Am un AMD K7 la 600MHz, 256 MB

RAM, VooDoo 3 3000 cu 16 MB. Mi 51"

crash~le Hostile Water5-v1 de pe CD. t-em d..11 seltfri Hardw<lre minime ~i nu a fTIff5. and am incercal palc:h-ul, ,mi ceea CD-vl, darnuil~ea.Cesiffitc!??

PS. Cfind iflS/a/am mi--a 001 de chuJ or! eroare pe fond albastru cum ca CD-ului i--arlrrouioC1.Jmfare.

R: tuculcare ar uecct s.'! (epuna pe ganduri este problema celo- 2 ecrare albasile dale in timpul instalarii. Daca Clj-ul cu H05Iile Waters ceeaza probleme}i pe al(eunit~liC!)"ROM,atuncilerogs.11Itri_ milililred:JClie~ijlivafilrimisunulnou

Crlatlan Bope

@

Am ~i ell 0 problemi1 (mare, mare de

101 •. .). Oproblem:Jlacareamfncerc<llsJ gif.. sese t<!spuns toone mull rimp. De c<lm weo 3ani,amlualsfalurilc/egeaba)delamulti OJ/nelli, ~i aile chesiii. Dar nimeni nu poare sifi$ideaseaf11ilceecuC<l/culalorulmeu.

Mi se bJoc:heazd in jocuri, In WinOO~ in ... aproapeorice! dlierorimulle, seres€leazd ... Face $i erori pe hdd (cross-link--uri ~i alteleJ. VJ spun ce cooiigura/ie am. Hrrmm. Oeci, am 0 placJ de baz:J Vl.A BVTAf (sper C<I d/a e numele pl:Jcii!!!), M1D lJr.non 800 MHz, 64 MB 5DRAM, Vidoo53 Savage 4, sunet AL54l))J (cam asa CCV<l .. J,$iharddisk Seagate, 20 GB, 7200 RPM. Am incerC.1tmulrechestii,$ipenrflJanua-midao ideepecareamfncercal..a, v:Jspuncamce amf.lCUI.5Jnuzice{ic:Jtrebuiereins/alal WinOOws-ul!!!$inicicifrrebuieforrn<lrar hck/-vl/!! Am i'onn<llar hddu' de wee zece oric/e,J1unci,am incercalm.limll/le Windows-uri, am schimb.ll FlfCARE compo-

nenUiacalculalorului!IJAmfncercal2 RAM-uri diferile, 3(1} plxi video, 2 pilei de baZJ,2proceso.1re,2harridisk.uriSiam incerc~1 ~i f.lrJ placd de SUIle/ Ide (apt am svu ~i douif de-alea). Chiar ~i csrcasa co SU/Sil fe..am schimbar. Dar arice schimoore amf.ku~nuamers ... $iIOlcear.!irna5origi_ nal e monilorul, boxe/e ~i floppy-ul (a, si cablele). Ce ideeavetim Of, ce ur:Jsc calcularooreleaSlea uneori ... Amscanarside viru$i,dardeseaba.Nuamavurniciunrezultal.$iamOOservalc:JsebIocheazJ(mai des) cflndfolosesle acceJe,area (grafldl,de obicei ... poole $i audio).

R:Temperaluraproceson.sluiai luet-o

incakullEposibilca,deexemplu,cooler_

~ uls.'!nufunqionezela(uraliaoplim;'j~i

astfel procesorul sJ fiC suprai'ncal~il ~i asfel sa ducala blccerea sfserrolut

• Bogd"nB

talon de abonament

Decupetl talonul din revista, comcreteu-t ~i expeoten-r impreun;!! cu dovada pla~i pe adresa loana BAdescu, D.P. 2 C.P. 4 2200 Brasov, TaIoaneIteatllMl&unllnsoIiIededoYada PllHNUVORALlJA1!~CONSIIlERAAEI

talon de comand6

lnalnte d'~!:~!~~~ pi", V, :

rugam sA telefcnatl la redactie :

pentru a va asigura ca mai :

extsta in sloe revisteje :

ecucnete. 1.

(0268/415158,418728)

Nu expediem reviste rambursl • Taloanelecanlllliunti~dedovadaplitii:

NU VOR ALUATE ~ CONSIDERAREI :

Plata se poate efectua prin mandat : pcstar pe adresa loana Badescu, :

0jP 2 CP,4 2~~c~~~~~a~ ~~~da:

I "c<'mc~"~;~~";~"~.~":~·} 264100060476·

.J VA, dcresc un ABONAMENT 10 revlsta LEVEL, pe: 03 tum, la pretut de 230.000 lei

06 luni, la pretut de 400.000 lei

0121uni, la pretul de 750.000 lei

lncepano cu luna .---'-------,

Nume,Prenum.:

Ap.

Am plt'itlt lei Tn data de ..

cu mandatul pootall ordlnul de plata nr. . 9/02

_j Am mai fost abonat, cu codul ....

::J VA, doresc

Revista

Pre Bud! i Total

CHIP SPECIAL Drlvere

eo.oooience

CHIP SPECIAL Aparale Foto Digllale 75.OQO leilbuc

Firma. cod fiscal:

...... leIlndatade ...... co Imandatul~lnr ...

Rilispund·tllaintrebareaaUituratili, decupat!talonul,l.xp.dla,,-lp. adr .. a redact'.I; O.P. 2. C.P. 4 2200 Bra,ov.

Tombola LEVEL§i_

Tombola din aces! numar va of era ca premiu jocul Earth 2150 eXclusive.

Cate jocuri eXclusive au fast prezentate 1 in acest nurnar al revistei?

a) 3 b) 5 6

inarticolul

> ~::,::;'~':;':~::'9;:;:\~~~::, P" Stuart Little 2

blicului. Prin urmare.xontinuarea fllmuluinuputeasJinl.'irziepreamult.Zilele acesteavaavealoclansareaJuiStuart Little 2si in ctnematografele noastre. Voc:eamicului~icelvafiinlerpretal~

si in partea a doua de Michael J. Fox. Stuart se a(omodeaz~ tot rna; bine in famlha Ltnle.Soncelula fost adoptat de Eleanor(GeenaDavis),dardin~cale, "fratete lui mai mare" George Uonathan Lipnkkiltncepe sa-l neglijeze. B~iatul petrecetot mai multtimpcu baietli de varsta lui. Simtlndu-se slngur pelurne, dupa dlctooul "nu. nimeni nu ma vrea'', $Oricelulsedecides3urmeze$fatultat~lui Frederick (Hugh Laurie) si s~ inceap<'i sa-sfcautc onrou prteren. Visul iseimpljne~lelnmOlllenlulincarejllnt~ln~te peMargalo(vocealuiMelanieGriffithl, un callarmiCUI pe care-l salveaaa dln labele lui Falcon tcocea lui James Woods). Margaloesteinvitatincasafamilieilittle pentru a-~i reveni. 0 strans~ prietenie se leag<'iintreceidoi~i,inmomentulillcarecanaruldispare,Stual1pleac~indu_ tarea lui prin New York.

",_."..-~

Harry Poner este jn al doilea an la Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry.llltr-ozi,lntimpulvacanJei,este vizitat de un elfnumit Dobby care 11 preville s~ nu se mJi fntoarca la Hogwarts Hnrry nu II ascotra In5<'1 ~i se rmoarce. Micul magician esre inc~ fahncs dar III acereast reraru putin arnicale cu Snape, Malfoy~ireslulslytherin-ilor.Atunciin_ cepsa,ellltamplelucruriSlranii.Oamenii ram5npelrificaJi~inimeni nu sne de ce seintllmplaacesl luou. Harry aude mai tot timpul o voce care pard vine din peretl. in acelasinrnp crrcola zvoncri despreocamer<'iascuns<'i,plin<'idesecrete. Se spooe ca numai un descendent din SalazarSlytherin va putea deschide usa spre aceasta carnera. Harry descopera dare 0 abilitate pe care nu o b<'inuiainainte: poate sa vorbeasca cu serpn. MareleSalazal era renumit pentru acellSl3 abilitate ~i lumea rncepe s~ sospecreze ca Harrye:steurma~ul marelui vr<'iji\or ~i salvarea scolii

Harry Potter and the Chamber of Secrets

LEVEL

Gaming-ul profesionist in Romania

in sfii .... it ...

Garning-ul prcfesionist este o curiozitate in Romania. Pentru unii ... ins.'i penlru.ll!ii,careseocup.'iserioscua$<lceva, gamtng-ul profesionist lnseamna viitoruI.Credelic.1.sein~alal Daca da. cand ali fost ultima oarliintr-osal~ de jocuri? NufX'~i!imaidepartecuochii inchisi. acesta ESTE viitorul ~i nu putem oecn sa ne bocuram ca selntarnpla si in Romania

La 110i In 'ar~ exist!! 0 singura asocraliecareseocupticuorganizareaunor concursuriproiesionistedegaming, PGL (Professional Garners League).

Dupa ce ao fcstorgamzate pana acummaimuiteconcursurinalionale de Coumer-Strlke, a venit momentul sa mergem mal decane. DeSlinalia? Coreea st World Cybef Games, adic!! locul }iorganizaloriiolimpiadeijocurilorpe computer.Am avcr ccaala sa stau de vorW cu Meg Hwang !Manager Regional WCG) ~i cu Silviu Srroie fpresedietele PGL) despre World Cyber Games, Professional Garners League, Coreea ~i viitorul garning-ulul profesloaist tn Romania

Cititlrnaideparte ..

Mitza: Ce este World Cyber Games?

Meg Hwang: World Cyber Games esleunfestivalinlerna)ionaldedicalcyber-sportunlot sl se coreste a fi 0 CyberOilmpiada. in primul rand, pentru gameriesleocompetilieunic31acarese adunajucatoridinintreagalumepentru a se decide care sunr cer rnai buni dintreceimaibuni.inaldoilearand,oferimposibilitateanunumaiprofe5ioni?tllor, c! st amatorllor sa setntreaca ill astfel de concursuri. tste, p~n~ la urm~. unfestivalinterna)ionaldedicattinerilor.

Este cea de-a dcua edfpe a World CyberGarnes,imajorilateaparticip..lntllor sunt gamer! hardcore.Har speram cainviitorulapropiatnunumaigamerii s..:iaibaacceslaaceaslacompeti)ie,ci;;i tineri dlntcata lumea sllsepoat~int:ilni intr-un rnediu cet rnaiplacut

M: Cum a juat fiin)~ World Cyber Games? Care este motiV3\ia din spatele unui asernenea evenirrenti

MH: World Cyber Games a fost ganditcaunfestivalaljocurilor.Sinu credcasurprindepenimeniiaptulc.'l

jocurile scrusi vor ramane in continuare cea mal populara form3 de entertainment printretineri. Am efectuat cateva sondajedincarereieseaclarfaptulc.'l lineriisuntmaiinteresalidejocuridedt defilmesautelevizor, iar cum scopul nostru de la bun inceput a fost sa organiz.'lm un festival dedlcar tinerilor ...

M:catdedifieilestes~organizezi un astfelde eveniment?

MH:Conceptuldecyber-festivala fosttestatde noipentru prlma oara tn 2000 eu World Cyber Games Challenge, care a repeezentatun feldeavanpremier.'l la Olimpiadele ce aveau sa uemeze. Am intalnitdesigurprobleme,amf3cutgresell. dar exact asta am ~i urmant in "teslui" din 2000.

AnultreculaavutlocprimaCyberOlimpiada 101 care au adstar de asemenea 0 sene de probleme inevitablle in organizare •..

M: ... e de toreles.a fcstdoartncepotul. ..

MH:inlr-adev.'lr ... Ne-am recunoscutgr~lile,amanalizatproblemele

LEVEL LIF"BTYLE

ap~rute$iamvenitcumulteideinoi pentru evenimentul din acest an. A Jost, pan:i laurm~,oexperienllldincaream protitat cu totilpe depltn

M: Ce urrreaea peotru WOfld Cyber Games?

MH: World CyUer Games este pentru totdeeuna ... Anultrecut a fost prena cornpetipe cu adevarat prolesionista, anulaceslaavemedi)ianumaruldoi,in 2003 va fj cea de-a trela edltte ~i peste zeceanisperilmcllvomconlinualafel.

Primele doua edifii (2001 $i 2002) s-au desfll~uralin Coreea, dar cum acesta esleunevenimentinternalional,incepandcuar1ulviilorvommulafazafinalll a corrjpetittei in SUA sauln Europa

M:StiuC:ilr1sUAexistaoorganizaliesimilarll.CPL(CyberalhleteProfes_ siena! League) ... Atilt WCG, C51 ~i CPl organizeazildou:iever1imenteasemllr1aloare.Cumcredelfcllvorevolua lucrurile ... pot exista dcua Olirnpiade!

MH:EsteciarciinoisuntemdiferiJi deCPlpentrucliincompetiJiileorgani_ zate oe acesua accentul se puoe doar pe unul seu doull jocuri, pe (and WCG organtzeaza cornpetitii pentru mai mullejocuri Isimolaioare sporuve. RTs, FPS etc).incercilmsllneadresamunuinumilrcatmaimaredejuciltori$iastacred cllesteceamaimarediferenl.'idinlre cele doua orgaruzatii

M:Existlifoartemultelliriincare jocurileauur1succesfir1anciarimenSsi r1umllrulgamerilorcresteir1fiecarezi, darinCoreeas-atrecutdestadiulacesta Gaming-ul a devenit un fencrnen cuitural. .. Cum s-alntamplatastal

MH: Eadevllrat, inCoreeajocurile sunt extrem de populare.

Difererua dmtre Coreea si Europa, de exemplu, este ca la noijocurilede strategie suru multrnat pcpulare decat cele de acthme.Totula tnoepui co Srarcrancare a deveofto marqa nationala.i.Sldupa Starcrafttineriiau descoperitsirestuljocurtlor. iar din acet moment totul a oecurs cat se poate de logic. Dup.li cum sntttn Coreea exiSl.'i $i juc:iloriprofesioni$ticareaudevenit slar-uri,adevilraleVIP_uri, intreciindin popularltate caraareti sau acton. Si este " impresionantaliitpemrumine,cill$i pentrutineris.livadllcatdemult.:iatenlie primesc ecesu juc.:itori din partea presei.ateleviziunllor etc.

74 aept;Brrbr002002

M:CareesterelaljadintrePGl~i WCG? In (I" fel sprijina World Cyber Gamessinguraasociatieagamerilor profesionisti din Romania?

MH: Nu ajuum financiar PGl-ul, penlru c~ noi ne occpsm doar de finala din Coreea ~i fiecare organrznne nerronata trebuie sa se descurce singur~ din acestpunctdevedere. ii ajutamin schimbln ceea ce pnveste modul de organizareacompetijiilor,materialele pentru cernpaniile de marketing suu pvblicitare.

M:Care este scmarorala a premiilor acordate la competuia din acest an?

MH: 400.000 de dolari.

M:Sicareesteevenimentulprinci_ pal?

MH:Evident,Counter-Strike ...

Avemcincialteconcursuri: Unreal Tournament, Quake !II : Arena, Starcraft:

Brood War, 2002 FIFA World Cup ~i Age of Empires II; The Conquerors, dar eel mai important rarrune concursul de Counter-Strike, unde va ajunge aproxt.

mativ jumatate din suma totata desttnata premiilor.

Mitza:CeestePGL? SilviuStroie:PGL(UgaGamerilor Proteslonlstlleste prirna ascciatie de sport electronic din Romilniacuacest statui. Prccncasoctat!a noastralncearca s~ promoveze garntng-ul profesionistin Romfinia.dupaceinultimiianiaceasta miscare aluatamploare tntoate tanle depeglob(inspecialinAmericasiEu_ ropal. PGLorganizeaz~ campionatul Najional de Counter-Strike (aflatdeja la a! dotlea sezon). siogura competitie etecrrcmca regulat.'i din Romania.

M:CurnaapilrUlideeadePGU SS:ldeeadePGlaap:irutcamin vara lui 2001, in momeotul in care Counter-Strike-ul devenlse 0 manie pentru toate cafe-urtle din sccuresu, tar noi servere publice epareau saptamanal Dopa crtstallzarea ideii,s-auadunatloli ceicarevroiaucuadev~rats3promovezeaceast.1idee.Aurmatoperioad:i

extremdegrea,inscriereaPGllaJudecllIQrie.Pe25februarie2002amavul actete ofictale tn m~n~, zi in care PGl a inceput sll funcuoneze

M:Ci.tdedificilafoslsllducil~ capao asernenea idee?

55: Extrem de greu, in primul rand datorit1lideiidesportelectronic,sintagma care a stamn hohote de ras, mclusjv de laceirnaibuniprieteniaimei.lns.1,dup3 informaliilepec.arelede!ininacest m0- ment, 101 aceasra ora, 1.1 nivel moodial, exist3foartepulll1€:organizaliisimilare Mareamajoritaleaorganizatorilorde cornpetitil smutare. in ~ri europene sau asintice,fienuauniciunstllw(legal,fie sum sccietau rornercrale. AIt~ problema, eXlremdegrava,esleneseriozitateacomplel3amullora,faptcareadusladispariliamultormembrifondaloriaiasocialiei, eirenunl:lndlaideeimediatcumau re3li~atcllestepreamultdemunca

M:CeiXirereaidespregaming-ul profesootst de Ia noi?

SS: Caming-ul protesioaist din Rormniasuferadeaceen;;i problema. Practicexist.'i,cuindulgenlll,8-10echipede Counter-Strike, care se antreneeza periodic.jcacf mecturfamlcale cu echlpe din Europa etc. In resttoate echipele ce Cf suier3deonepas.areerasa,echipele rom~nesti destr.m.andu-se 101 sfarsilul fiecllruisezondeCS(deexemplu, in primulsezonau participatSO de echtpe. iar In al doilea 40, din care 28 echipe noi .. .>. La restul jocurilor, situatia este si maitregicareexistand Ipoate cu excepJiaUTlnicioiormadeorganizare. La acensillorllcunoscosinguraechipll oe Cs prolesionlstacare a lrnpltnerecent un an de lainfiintare. care are antrenamente ztlnlc, are un sponsor etc.

M:Cecrezicasevaintamplainviitor ingaming-ul profeslorusr din Romjnial

SS;ldeeadePGL.1reusit~adune foartemulL1lumeinjurulnostru,mulli realizandell,insfiirsitsepoatefaeeeeva. DuiXi wce 2002, competitiile internedeUT,Q3, Starrraft vor disparea. elefiindinlocuitecuwarCraft3siUnreal Tournament 2003. lncepano ell sezcnura de cs. noi vomelibera legttimaliidemembrututurorcomponenlilorechipelorin,criseincompetiliile organlzate de nol si vcm tncerca sa organiZ!lmlasfa~itulfiecMuisezonun LAN-Party care sa desemneze cea mai buna echjpa d!n Romania la acet mo-

ment.lcleeaaincepuIS!lprind"sisper ca in 1-2 ani de zile sa avern un gaming profesionistin toau regula

M; Cum a evcluat relar!a dintre PCl ~iWCG/

Ss;lncadelasf.ir}itullui200Inoi ern lncercat s,,'\ ne afiliem la wce, rosa nu aveamloaleaetelegata.lnaprilie2002, reprezeolanJiiWCeauvizilatRomania, pentru aglsi un partener capabil sa organizezepreliminariinalionalepentru wce 2002. In aceeasi luna s-a semnat ccorractul din(re WCG ~i Pel, Pel devenindastielpartenerulstr3tegiedin Romania. PelS hmie eu debutat prellmlnarllle natlonale. care se vor termina pe 14/15septembrie,cu flnala nalional~.ln urrnd cu 0 s,,~pt~man!l Samsung EleClronicsadevenitsponsorulprincipal alPGL,lucrufoarteapreciatdeWCC (Sernsung a preterat Romania st Bulgaria in kx: de Austria si Germania). in 2003 preliminariilenationalevorfifoartemult extinse,maiafescllpan<'ilasfarsi1ul acestuian,PGlvaaveaaproxirnaliv 10 fili3leincelernaiimportantejude!eale t:irii,toateaCe5teaorganizandpreliminarii locale,eureprezenlanlilafinalanational!l.

M:C'indvJJvealocfinalaprelimi_ nMiilordinRomjnia?Cumvnfiorganizctacest evenimenti sS:FinalapreliminariilordinRoma_ niava avea locin penoada I-IS septembrie(1-8septembriefinalelelaStar-

L,FESTYLE LEVEL

craft, Quake3, Unreal Tournament, FIFA 2002, respecnv 14/15 septembrie fma!a de Counter-Strtkel. Hnata de CouruerStrike va f cel mai mare evenirrent de gen organizat vreodata In Romania. Vor partieipacelemaibune32deechipe din Romania (22 provenind din ccmponatul najionaltesrul de 10 din callflcarl locale), iar ca~tig~toarea va fi echipa care va reprezenta Rom5nia la Hnala Mondiala din Coreee. Evenimentul va avealocincadrulcomplexuluiRomexpo [rIB), pe 0 suprafata de 1200 de metr! patrati. Se vor desf.'i~ra 5 meciuri simultan,vorexista500de locuripe scaune ~i incllSOO in picloare, vor exsta 2 proiectoarepeearesevortransmite 2 meciurisimultan,vorfitransmisiiindirect pe posturtle de tcleviziune.

M: Avem vreo sansa in Coreea!

S5: Dup~ul(imeleevenimente (eermania~iAustrianuvoraveaechipa de CS 101 acesr wec, deoarece C5 este inlerzisoficialinaeeslel"ri,Finlandanu organizeaza cahflcari nalionale)inclin ~eredc"echipanoostr!lsevadasaeel putin in primele 8 echipe ltoate aceste 8 locuriprimindpremiiinbani).La5tarcraftprobabilcllnevomdescureapan.'l ce vomlntalni vreun coreean care ne vu eliminainl0minute.larestuljocurilor spereli ne vom comporta onorab!l. adica sa nuiesim rfin prirnulun.

Metodia aceesta s-a terminal. Atunci de ce malare de caoratlOg rrsnuter lmagme trkmsa de 2Bad.

LEVEL UFEBTVLE _ PATCH

---~ ..... --.

er '" IT"p-I

mClml3m!! ~'""

Daca nu gilsimceva, atuncitrebuiesll instafam altceva. Sau orice, nu ccoieeza! Imagine primita de la Santa Raul

a Patchthe~'"'thes~ ... s",

Venfic~ndperelilamdes<:openio minunedecugetare.lmagineprimit.1de laSilviu .

.,

vl.02P.nr; GomehMnolboenproperlynstaied 5epterr.C,nwlext,_

Panic.1falala la HotelMajestic. Sepierra CoreleselImagine primlta dela Nlcu Stefanescu.

;1

'"""~ T.boil'"'Ioolyo<.o ..... _

'f;T ""' ..

Ca~lIg,]lorul dm Ju·"t nunllr e ... te 2B.ut

Tombola LEVEL ~i

Tombola din acest nurnar va of era ca premiu jocul Battlefield 1942.

Pe ce set de reguli se bazeaza Neverwinter Nights? 1 a) Elder Scroll's b) AD&D c) Forgotten Realms

. __ ._ ._ _ .. : ~~:~~~:~~l~~=~.~!~.~~i;~~~~~:~!~~~!~~~~u~_~~.~~::~~_u_~=~X-

Tombola LEVEL $i ~ r-N"_--'-.P_~_""_m._. ___t

Decupati talonul ~i mmiteti-l pe adresa Sir. Hr. BI. Sc. "'p.

Vogel Burda Communications SRL, Loc. Jud~

OP 2 CP 4, 2200 arascv 9102 10 T.lM'on,

L...;:::;:;~=--=:~==--_j

Tombola LEVEL ~i

CONIMPEX

Contmuarn concursul organizat In colaborare cu Monosit Conimpex. Premiul este Gianluca Vialli's European Manager.

Tombola LEVEL ~i ""difii.hiH'

Speram sa va placa noul premiu pe care II oferim tmpreuna cu Thrustmaster:

Thrustmaster - Top Gun Fox 2 Pro Shock Joystick.

Cu ce fel de chip grafic este ccteta placa Asus V8170 Pro?

1 a) GeForce 4 MX 400 b) GeForce 4 MX 420 c) GeForce 4 MX 480

••• _ •••••••••••••••••• __ ••••• • ~~~ry_~~~~~~~~~!~.P..~~~n~~e_~~~i:!~~ _

Decupaji talcnul i?i trimiteji-I pe adresa Vogel Burda Communications SRL,

OP 2 CP 4, 2200 araeov 9/02 1

Tombola LEVEl. $i_I----'--'--'-= --I

rect $i lncepe s.} sar~ sangele din tine.Jar dupa doua secunde at muriLAcumteridicide pe scaun,ilipuim.lnapeinimasiconstatica maiare putin sievadeaza. Ie dud in baie ~i te speli pe fa!1i, dupa care rtirevm emimirilelngrozitoare de acum cateva rnl, nute. Astep!i 0 or.}, te uiti Ia TV, dar rnlnreata erotlajoculdio camerata.xtrntivrnllinta plerderti in fata unor ur~tanii mal recluse mintaldecat rme.fe mfuritsi dai fuga la calculator, incepi din nou aceeasimlsiune siIncepidirect 5alragi in tot ce prinzi Si termini misiuneacusucces,tesimlibine sispui-=Halv-am tacut praft Orlcurn e doar un joe!" ... Dar nu estetdoar" un joe Si asta o sa simt~$i eroul nostru noaptea la culcare.oingur tn camera lui.

Sena H'Scurilcr hcrrcr va cootinua cujocuride succes peraru ca suntsingurele jocuri carete Iac sa te simticu adevarat speriatsiJtidau toate simptcmele de "prada fug.}ritil"sau "easy mealt.curn wetisa-ispunet!

Povesteinsptrata din fapte reale."

Teroare pe calculator

> :~~~~~~~livli~l~a~~o~~:~~P~a~e

a fost abordata de 0 muftlme de sensor! in Chat room. M~ refer 1.1 consolele de jocurisila ccmparalia inevilabil~ cu PC-ul. Gili dintre voi poseda 0 asemenea consola? Gili au lucn un joe pe consont ~i, eel mai impol1ant, credeu c~ se merit;'! sa iii upgradezicalcutatorulluna oeluua, pebanigrei,pentruajucauitirnelejocurisau e maibine salti cumperioconsoi1isisastailinir lit, $tiind ca vreme de c.lliva ani de acurn rncolo ou veimarauzt de upgrade siveiputea sajod jocuride calitate?

Parertle voasrre (Si v~ reg sa v~ ablineli de la a cnnca consolefe daca nu ali jueat niciodat~ pe asa cevajle eseptta muaaes level.ro sau pe adresa redactiei.

P.S. Avandln vedere ca multedirltreserisorilevoastreimi parvin pe mail.v-as ruga sa va gandilisilamineSi5ascrielirespectlvete e-mail-utiIolostnd dtacritice Inu de alta-dar nu esre rlici productiv. niei prea placut s~ adaug! s-ur! ~i I-uri 1.1 patru pagini de text).

"Esti prin orcs ca de obicei, cautl moztca, joeuri noi,etc.lntriintr.unmagazindecalculatoaresiteduci direetlaraftuldejocuri.Nimicinteresant~inimienou ... te uili la sectia FPS ~i vezt ceva nou: Aliens \'S. Predator sr ziei: "Daca tot am milionulla mine de ce sa nu-I iau1~ (nuestevalabilpentrutojidintrenoi)siasaajungi acasa la 10:00noaptea, entuziasmat nevote mare, apuei s.'l. m.'l.nanci ceva ~i d~-i goan~ s~ deschlzt calculatcrul.

in sfilrsit Windows-ulCfr-ul nrleaza la52x, "Installatlon Complete"

Intri in joe ~i te lzbesre 0 muzic.'l. sinistr~, ceva nou pentru line, asa cJ devii ~i mai con cent rat. Ai doua opliuni valebile: Singleplayer (Campaign) sau Multipl.1yer. Cum nu ai retea. irleepicamparliacumarirle-ul,ap€lii Start si aiel jncepereroarea ta, frica. se Iace tnumertc total, infundalomuzicadeli5erididp~rulpemairli, apoitetrezesti cu a.matn m5rlasieu un fel de scanner lnSl.lngaecranuluicarenusemaioprestedinbipait

Bine,mergimaidepartesperiat,auziunzgomot potemtc. iii sare lnima din piept, epot auzi pa~i pe boluri,prinventilaliesideia~tiincom.'l.,darcontirluisJ mergimaideparte.Deodalaauziunm5railputernic venirlddinst5rlgaiaSiineepisafugi,incaieataduzine de mOrlstrilnfometiltiearefuglnspretine. Atunci iji amirltestidearm<'l,oieibineinm5n~,ostrangi tapiept 5i epesl pe Ir1igaci, deodata sange peste tot, rronstn morti la picioarele tale Si rocepr ~ te Simli bine, te crezt un fel de termlnator sijncepisa rosiest printre dioti frazede genul: "I'm gonrla kill you all, mother fu=kers!" sau"Oie bil'h!"siexact c.lndtecreziin fruntea Iantuluitrofic,telrezesticuoputernicadurerelapiciorul drept.teuirisicevezi:urlalierlroz5rlddezorlapicio· rul tau ... si lncepi sJ lipi, ai irltral irl panrca, nu stii ee 5;1.

"1.1 5;1. vedem cat indica mtculrneu ceas .. e3:39,numai

sasara.Celmaivechidecareimiaduc aminle ar f Ultima Underworld. Adic~ aveadtevaelemenledemister,desu,pails. Plus ca are unul dinlreeelemai tari story-uri ~i cred e~ eel mai tare sfarsn (de The Stygiall Abiss vorbesc)dintre jocuri. Foane muhm-a impreslonar annosfera din System Shock Isl 1 ~i2).Mai terifiallt~,maialesiIlSS2cucamerele ce supraveghere.Apoi nrfiAvP(1 Si 2) pe cnre tnsa n-am avur rnbdare sate termtndesttrebute sa recunosc ca mau speriat indeajuns de tare. Osll fi\i mirati putin, dar DOOM st Quake rn-au I~satrece. Unreal in schtrnb a avut un nivel fenomenalpecareincami-Iaduc aminte.Daeasti)i,dupliceopr~tireaetorul,iesidinnavL.iarinniveleste BEZNI\. Lantema o folosesticu econorme ca se ccnsums. iar rnonstrf au costumelealeacarestr~lucesc.Senza)iae

credeaareceamaitareatmosfer~de suspans: astepti cu sufletul la gur~ sil-)i ptesneasca Ull B50D."

binedejucatunAvP 1&2, poateun Quakeunosauduecatreiedecremil. (scuze pentrulmpanmitil. Poate un Resident Evil sauun ... haha ... Alone inthe Dark 4: The New Nightmare (am ° iixatie cujoculasta si no snu de ce mise pare celmafborror dmnetoatel,

Deo s.lliisam yorba si slI dam cu destu' in taste cll trebuie sa scriem c~ trecetimpulsicandmaiapucsil.jod dorm/mllnandmai putinl/joc/joc Ilipseste cevat no creel. Unde ... ada, deci joace horror sa fie azi pemeniu.Cee maiingrozitor{sifrum051IaAvPl&2e candjocicumarinu'sinuauzidedit )iuitulradarului,rasuflareaalienuluide deasupratasibeznatotalaincareesli. Darceeslemaiingrozitordecatatunci cdnd Ie simti vanal de van~lorul suprem ... Predator. Darla randultau poti slIvanezi un vanator ... mai rar, dare maimultdeditainevoiecaslli'l:ialerge adrenalinaprineorpcuviteza rapidului de Bra$OV.

Dar sa trecem la lucruri mai ingrozitoare,cumarfiAlone4.joculestepursi simplu regele horror a! jocurilorhorror Delaarsenaluldedislrusereinmas.'l (shotgun cu trei levi,Coll cu dou~ levi si doca butoiase ... etcl pana la felultn

care este facutjccul Ide exernplu: prima oar~ cand am jvcat Alone4 a fest pe P5 la rude undeva in a-esov ~i la primul caine care rn-a atacatam sarudrn tata Tv-ului si am ajuns la u~~ ~i asta numai dincauzafeluiuiincareafostpozi)ionat~ camera cand a vnn caeeie s~ 0 facapeDraculacumine).Pur~isimpju teiaadrenalinalapalme,a~tesimli ... cer~SUI'are\~iat1i,cemainitremurande.

Dar nici Resident Evil nu este de lepadat. Pacat c1l nu pot sa spun mai multe,deoareceilmjuciltmaiputinjocul.Asa catnchelem atc pledoaria. nu de alta, dar cred c1i mai ai de cltit mesaje. Asavea mai multe de spus, dar noaplea,lamunte,cugeamuldeschis, ctoe sne ce egangenlee maf apare pe geam. Haipa!"

"Oil, am teemurat in faja manitorului (odat~ I-am si inch is!), am visat uratsiamfostpepuncluls~ajunsla9 {crcdc1isuntdeja,decandcitescoanumitilrevista ... care carei hurnil.Eelmai multm-auimpresionatjocurilecareiJi dadeau jmr-aoevar senzet!i, c~ TIE iii pica obuzul in cap (Medal of Honor), c~ pe TINE sere monsfru! ~Ia <Alone in the Dark) si di pe TINE te ataca 10ji mcttii 1Iiadincimitir(Quakell.Ciedebine sauderautreabaas\a,n-aspreasti,oricum imi PLACE ~i in acelast timp NU-MI PLACE.

Despremomenteterifiante,celmai eel maiedisputalintredou~jocurisi anume Quake Si AitD.

inprimul:

"Aud vamul cum v.ijiiie, am ramas f~r~muniliesiamuncaine(cred)peurmele mete. Parca totusi eo mfil~ ... Ajung la altar si sarin npz. E 0 piscinf sub altar careduceinlr_ocune.Cunepe'reaku! Ecimitir.A! laM lansatorulde grenade. Pasesc user printre morminte, inc~ aud fiaraa;a,ursulala,adulmecandu-m~. Parc~ tcrusi e tigru ... Lansatorul e pe un mormilntsisclipesteinluminalunii.E singuraarmacucarepotfiomor5lizombie, al~turi de lansatorul de rachete. 11 iausi.··OROARE!Pilmantulserupesub mine Si cad in mOrman! Si nu mai am decAt cinci grenade sis-au scclat tctf,

cu adevaret formidabila.

Au fost insa cateva jccuri care au dU5 jeellngul fantastic de sus pennu mine. Cel maiceleste(jara~iamgusturiciudate .. .l Dark Forees II. Nu eel mal bun [oc, dar cu siguranl~ eel mai tare level-design Preferatelemele:EscapefromthePalace (maialespeacoperisl,ValleyoftheJedi ~i confruntarea cu tjpul ~Ia f3r1i pklcare, penrru c.'i era formidebila lupta pe pod: nu aveal voies.'l faei stangil-dreapta c~ ahfelcadeat

Mai departe: Clive Barker's Undving.Nul-amterminat(nul_amavutaca_ sll,pentrucaimilipsesteunacceleralor grafic),daraveasielunlevel-design tare placut

M~ rag, ar mai fi Si Windows, care

NEh ... eu scnto pesoaea cu gusun ale naibdde ciudate . .....u rog. trec..ind peste faprulcacitescdestuldemuk,atunciciind rmapucs.'ljoccevasiimipJace,deobicei terminrespectivuljoc.Marog.maiam

un gustciudal,o placere diabolid de a juca Championship Manager.

Acum, gandindu-ma putin.xred ca sunlmultejocuricaremi-aufkulinima

MORI Sum zed (f~r~ gluma)! TOli yin, url~,m~ataea,~natateascade,tragultimagrenad~,lip,sardepescaunsiinehiddisperatmonitorul,darurletullore jne~ in boxe. MAMAAAAAA!!!!!!!!!!!!"

La aldoilea:

"Usilesearr~iegreu ~i sub lumina I~mpii intru ln bibhoteca.Totule amorli[.Muzieanumaimuziea,sunetulnu maisuna, basca e noapte sl restuldorm tOli.MaieSilumina5tinsa.Phesespre cealaha uSa. Suntde partea eealalt~ a mesei.Para nlci un avertismera nu mai vadnimic,tOl.ulepurpuriu.E ... Vagabondul! Manuscrisul dineamera lui jeremyeraintrutotuleorect.Vinespremine, n-arn corn sa trec pelanga el! ScOI pusca. Doamne! Glon)ul a trecut PRIN ell N-ap~Jitnimie.Scotsabia. Vajaieea prinbrilnza!Etotmaiaproape.Maica-i simtrasufiarea.MalovesteiarsiiarSi ... "

S~ mai ziceli voi c~ nu-s bclnavl"

-Oupa ce auzsern prin PC speaker cum se deschisese poana cane urmatorul nivel-un"trrrrrr"r~gU$it_m3in_ dreptarn cu nerabdare catre acea iesire spre vn nivel nou, necunosccr. Dendata,schelellJlinenpelangacaretrecusemcuminuteinurmaseridica beusc, lndreprand o sabie aroemnratcare cftre pnntul melldin Persia. Ha! lmpietrit pe moment de uirnire vedeam cumtootecele5vie)ialemelese'mpulinaucurepeziciuneintimpceschele(ul ma batea mar. Dupa 0 lupt3 vilejeasc3,prinlulmi-ltrimitepescheletul aceladecosmarintr-ogroop.'lP.ir3fund Victorie-tam-da-da-da-dam-clint1i speakerul.M§inileimitremurautranspiratedupaaceaaprigaluptacuscheletul lnvlnclbll sideodata.jn mod fatal.dlntrotast~apasala la repezealacazu sr prlraultn groapa. .. Cue ztce ca vrata e dreaptai

Astaseintiimplademult,prin 1990 - ~nuradeji,darerammicsinumai vazusemaltejocuri-simi-aplacut fcarte mult, mai ales ca aveam ce povestiincaosaptamana prietenilor cere niei nu stiau ce-i ala PC. Oncum microbul joeurilorera deja in r-aoecreo ca fiorul,"lhrill"-ulcumilnumescamerieaniiesteprobabilesenladivertismenlului' sievidentsiajocurilor.Balar1!afragila intreteamasicurajestepoatemotorul curiozit~)iicareneimpingesiinjocuri sa ne aventcrarn un nivel mai departe saudupaacelcoltintunecat.SepareCli

to)iavemastalnnoi,cuexceptiaeiobanuluimiorilicCilreasteapt;!cuseninatalemoarteaprevestil.'ideooaie.-

"Momenteterifiante/

Primul moment terif a nt a lost caoo l-amvawtpetaica.meujud!ndMinesweeper st logic,eu nu maiaveam lac de el

Hmm, joccrile vechi nu au reusn s~ ma spene ... dar astea ncida

Cel mal recent joe care rn-a f.icut sa transpirpescaun,saimifacapalmelesa se crrezeasca ~i sa tremure, sa 1mi facli inimas3oialafugliprincasaafostAlien vs.PredalorII.Fazaecajucameufrumos,iobselVcamaiam1njurdel0 gloanlelamitralieresiOincarc~toarede rezerva.i.buuuun ... numaicf radarcl ~Ia nenoroeit pi'llpi'lia nco-stop si en-detail,bateriaeraaproapedeO~iimiera fricasainchidlanternacas.'iserealimenteze.Oricum,palpaialaadevenit dineeincemaiin(en~,luminamis-a dus,amauzit un striglit or something likethat,i,:;I,:;III. .. ama~salpeESCSi "Quit Game" ca ahtel uceam atac de cord. Sunetul e foarte btne realhafrna! ales ca am surround la mlne In camera, 4satelitipozitionatiintoat.1camem care scotdestuldebinesieujueamcuei

datl la maxim

Sialdcilea joc care rn-a spertata fostClive Barker's Undying ... groaznic joe, mi-a luat destul de mult sa ma cotsrunesc cu fantomelealea care apar mai tot timpul. Dup~ aceea, mergeam eu frumu~lprincas.'i,dausieudeooglindli, fiindprimadausamlluitinea,s3vlidsi eu cum e reallzat personajul ~i brusc auduntipat,icevatreceprinspatele meu.Bun ... rna retntorcla tastatur.'l.si rrouse stoau sa rna truorc, inmomentul incaremaintorcprimescolovitur!i beleadelaunanimaldin~lamic,da' aprigsimiseinvartetolecranul,simteam c~ mar in momentul ne. pentru ca totuls-apetrecutdestuldebrusc ..

Oricum,maiasteptjoeuricaastea, sa m!i sperie din terrelit."

Zileletreeuteamrealizat,cuajutorule-mail-urilorsiscrisorilorvOaS1re,CJt debinearprindeinmomentuldefat~ un joe horror cu adevliratinsp~imant.'itor. in ultimultimpnimeni nu s-a prea chinuitsascoataastfeldejoeuri,iarcei care au avut intentia asta nu au leu~it s.'i produca un joe care sa dea eu adevarat

fiori(cadeexempluglumaaiadeFrom Dusk Till Dawn). In momentul de fal;} existacateva joeuri in lucru Ica de exernplu The Thingl care s-ar putea sa schimbesituatia,darm.'l.intrebcand oare 0 sli mai apara un joe care sli ne sperie tn halul in care a recshsa o Iaca un Aliensvs. Predator sau un System Shock? Eu unul mai vreau sa vad cum spargeunzombieperetelesisarepe mineeaTn Resident Evil,alieni furiosl carem~aladlsilenliosdinspateeain Aliensvs. Predatorsau eoridoareinfricosatoare prin pusnetatea coridoarelor cain Syslem Shock.

Mai e ceva de spus ... eventual I-as putealhlgapeMikeinfa11iS.'l.explice diferenJadintrehorrorsiterrorpanaam realizacagenuldejoeuriearenefacsa nesalteinima intrd mal mult in caregorta aiadin ulm~. Horrcr e atcnctcand sare pe tine vecina, plin~ de sange, f~ra jumatedecap,ifredonand"brain!we wantbrainL._dasiluoligar.'i,puiulel", pecandterror-ulesteintotdeaunamai subtil,Bau-Baunusearatli,nUstiicine e Si ce vrea, Slii dear ca e ceva RAu sub

patultau ...

Dar ... nimie nu se poate compara cu OROAREA nucuta, shhh ... c~ pease neaude,magazinul pentru mirese! Eun astfeldemagazinchiarl5ng.'iredaCliesi trec des pelanga el ... maiales noaptea. Depanedemilleg.anduriledem~ritissi voalurialbe,eumlig.lndesclamanechinedecapitatecareseuit~strambla cecatcnst la lumina plap.lnda care lumineazamagazinulnoaptea.Amscos probabll sceoaen pentru eel putin cinci filmehorror(da' horror,nene!)intr-o noapte cand arn trecut alaturi de catlva amici pe lang~ respectivul magaztn. Gala, ca se la5~ seara ~i mi_e frica ~ ies pe streda ...

Ne-au mal scris: rhe zcoe din Deva, Dok!@, Nightmeare, Blue Byte, Bogdan Bogdan, The Ripper din Bucuresti, Mihnea Cinteza aka viper, EmperOf, ZeRoX, Neo_The_Paladin, Paul din Bucur($i, Alex Michire, Cucv Dan din t~i, A.T. Tezeu, Dan P., tHe dJ aRn, leuce RazvandinTimisoara,M1id~lin Ceausescu, luli din Ccnsrarqe. Kabuto_k, CHR,GheorgheAndrei din Bucuresti, Pitzi aka Dari.Spiritdin Turnu Magurele, Wyld Todykvs. Malonia, ThE_aNsWeR, MihaiPoenaru, Necsesco Valeotln, Popa Gabi,Alex Graurdin Bucuresti.Stefan Daniel Florin din Ramoicu valcea.Bure PamherdinCraiQva.

LEV'EL NeXT IssuE

//

/

r

CrazyTexl

vtata de taximetnst dusll la extrerne.

IVbto OP: Ultimate Racing Taehnolagy Simulatoarele moto revin tn forta.

82 Septemboie 2002

GPiiI

Industry Giant II

6chizm - Mvsterlous Journey MaibundecatMyst-ul??

/

/

GAMES, HARDWARE & LIFESTYLE

ProclIsor Intel Pentium 4 2,OGHz Placa de baza MSI 845 Ultra-C

Mamorie PQI 256MB DDRAM PC2100 Hard disk WD 40 GB

Inlerrata grafid MSI GeForce4 MX440 TV-OUT OW·ROM DVD l6x

Sistemele seriei Diablo sunt dedicate aplicatiilor multimedia, de la jocuri $i entertainment la programe dedicate creatiei multimedia. Configuratiile sistemelor Diablo raspund celor mal exigente cerinte. Sistemele au la baza procesoare putemice care incorporeaza instrucpuni multimedia, interfete grafice de mare pertbrmanta, hard disk-uri rapide de mare capacitate $1 extensii multimedia de cea mai ,naira calitate.

·Prerestimatlvpentrulunaseptembrie

Procesor:

Intel Celeron l,7GHz Placiidebazi:

MSI nForce6367 Mimorle:

PQI256M8 DDRAM PC2100 __ 'Q H.nldl":

WD 40 G8, 7200 rpm IntertaligraHd: integrate. GeForce2 MX OVO·ROM:

~mhlo ThO lililili ..

='FLAMlNCO

r COMPUTERS

www.flamingo.ro 08008-22.55.72 (08008-CALLPC) eFlamingo@flamingo.ro