Sunteți pe pagina 1din 21

Master B4-An I

Banciu Andrei
Cazan Cristian
Ivan Corina
Jerdel Cristina
Apple Inc.
Cuprins
Cuprins.........................................................................................................................2
A.DATE GENERALE....................................................................................................2
I. Prezentarea companiei................................................................................................... 2
II. Relevarea i evidenierea declaraiilor !irmei "n sensul asum#rii comportamentului
etic i responsa$il social.................................................................................................. %
1.Codul de Etic............................................................................................................... 9
2.Reguli de bune practici.................................................................................................. 9
3.Regulamente interne................................................................................................... 10
4.Coduri de conduit...................................................................................................... 11
5.Departamente i persoane specialiate cu etica.........................................................12
!."alori asumate............................................................................................................ 12
#.$isiunea% "iiunea &lobal 'i (alorile )pple *nc.........................................................13
III. &ncadrarea cazului "n pro$lematica eticii a!acerilor ' responsa$ilit#ii sociale a
!irmei i dezvoltarea acestui........................................................................................... ()
1.+reentarea situa,iei-situa,iilor concrete......................................................................14
2.)rgumente pro-contra comportamentului rele(at.........................................................14
3.E(iden,ierea modului de abordare a caului ...............................................................15
4.Rele(area urmrilor- consecin,elor-sanc,iunilor ..........................................................15
I*. identi!ic#ri de situaii similare +la alte !irme, - rezolvate similar.di!erit.................(/
0.1T2DI2 DE CA3.....................................................................................................(4
)pple (s .amsung......................................................................................................... 1#
Concluzii........................................................................................................................... 25
0I0LI6GRA7IE................................................................................................................. 25
A.DATE GENERALE
I. Prezentarea companiei
)pple *nc. /0).D)12 ))+3% p4n 5n ianuarie 200# numit )pple Computer%
2
*nc.6% este o companie din .ilicon "alle7 cu sediul 5n Cupertino% Cali8ornia% cu scop
principal de acti(itate 5n te9nologia computerelor. Cunoscut mai ales pentru
computerele model $acintos9% )pple are o reputa,ie de ino(a,ie 5n industria de
5nalta te9nologie.
:n 19#! .te(e ;obs 'i .te(e <onia= au pus baele unei companii de produse
electronice 5ntr>un gara? 5nc9iriat din ora'ul +alo )lto% 5n sudulCali8orniei. )cest gara?
a 8ost 'i punctul de plecare a ceea ce urm s de(in cur4nd ona de 5nalte
te9nologii @.ilicon "alle7A.
)de(ratul strmo' al computerelor personale nu a 8ost +C>ul produs de
compania *B$ 5n 19C1% a'a cum se crede de obicei% ci un alt aparat numit )ltair
CC00% care 8usese lansat pe pia, cu mare succes 5n 19#5 de ctre compania $icro
*nstrumentation and Delemetr7 .7stems /$*D.6% din )lbuEuerEue% 0eF $eGico.
)ltair CC00 putea 8i comandat 'i primit prin po'tH probleme mari nu a(ea% dar se
li(ra sub 8orm unor componente care trebuiau asamblate de client. Ce se putea
8ace cu aceast ma'inrieI 0imic% trebuie s>o recunoa'temH asta p4n c4nd doi
9ac=eri adolescen,i% pe nume Bill &ates 'i +aul )llen au scris pentru el o (ersiune
de B).*C% cu care se puteau realia calcule rudimentare.
Dot 5n 19#5% un t4nr numit .te(e ;obs se c9inuia s>'i a8le un tel 5n (ia,%
acum c terminase liceulH 8usese 5n *ndia 'i se 5ntorseseH 8usese la o 8erm 5n
Jregon 'i se 5ntorseseH acum 5'i pierdea timpul la )tari% c programator pentru ?ocuri
(ideo 'i 8rec(en,a un club de pasiona,i ai computerelor% care 5'i ,inea reuniunile 5ntr>
un parc% pe timpul nop,ii. C4nd apruse )ltair% membrii clubului au 8ost 8erici,i c
8cuser rost de o nou ?ucrieH ;obs 5ns a (ut aici o modalitate de a c4'tig
ce(a bani. *mediat s>a g4ndit s 8ac 'i el un asemenea computer. EGcelen, idee%
numai c nu a(ea cali8icarea necesar. De aceea a apelat la un amic > .te(e
<onia= /pe scurt @<oA6 > care tocmai scrisese un limba? de programare pentru un
microprocesor nou% numit $JK Dec9nolog7 !502. .pre deosebire de ;obs% c9inuit
de probleme eGisten,iale% <o era un tip retras% care pre8er s stea 'i s apese pe
butoanele tastaturii% 5n loc s cutreiere lumea 5n lung 'i>n lat. :n acest 8el% acumulase
cuno'tin,e inginere'ti% care 5i permiseser s se anga?ee la LeFlett>+ac=ard.
+entru a pune pe picioare a8acerea% ;obs 'i>a (5ndut "ol=sFagen>ul sau (opsit
5n toate culorile curcubeului% iar <o s>a despr,it de calculatorul sau programabil.
+rin,ii lui ;obs a(eau un gara? 5n 3os )ltos% Cali8orniaH acolo 'i>au stabilit cei doi
cartierul general > gara?ul le ser(ea drept camera a proiectan,ilor% unitate de ser(ice
'i magain% 5n acela'i timp. Dup c4t(a timp au realiat 50 de plci de baa%
proiectate de <o% pe care le>au (4ndut amatorilor locali% la pre,ul de 500 de dolari
bucat. 0oile ?ucrii au 8ost boteate )pple% dup numele casei de discuri care
producea melodiile Beatles% grupul pre8erat al lui ;obs. 1 aprilie este iua pclelilor%
dar 1 aprilie 19#! a 8ost 'i o i istoric pentru ei% iua 5n care s>a (4ndut primul
)pple.
Apple II
"4nrile mergeau bine% at4t de bine 5nc4t cei doi 'i>au dat seama c nu mai erau
competen,i s conduc o a8acere care lua propor,iiH de aceea% l>au cooptat pe
proasptul pensionar $i=e $ar==ula% care reu'ise in(idiat per8orman, de a ie'i la
3
pensie la (4rst de 32 de ani /acest lucru 8usese posibil dup c4te(a mane(re pline
de succes cu ac,iunile bursiere ale lui *ntel6. $ar==ula a 5n,eles imediat c este (orba
de o a8acere pro8itabilH a ob,inut un 5mprumut de la Ban= o8 )merica% pun4nd la
btaie 5n plus 91.000 dolari din banii si. *n(esti,ia s>a do(edit rentabil% deoarece pe
3 ianuarie 19#C mic 8irma a celor trei a de(enit )pple *ncorporated% cu un capital de
250.000 dolari. :n acele ile% sediul 8irmei s>a mutat la Cupertino% pe locul unde urm
s apar 5ntinsul campus )pple. 0u mult dup aceea a aprut )pple :*% care era ce(a
mai mult dec4t o simpl plac de baa > a(ea cutia s proprie% surs de alimentare 'i
o tastatur 5ncorporat. $ulte elemente noi 'i atracti(e apruser% c de pild
posibilitatea de a conecta computerul la un monitor color. 0u e de mirare deci c la
<est Coast Computer Mair% 5n aprilie 19#C% )pple :* a de(enit cea mai popular
ma'in% iar (4nrile au atins ci8ra de 300 de milioane de dolari.
.uccesul acestui tip de aparate a atras 5n competi,ie nenumrate 8irme. )tari%
Nenit9% Commodore% Dand7 au 5nceput s produc tot 8elul de computere similare 'i
incompatibile. )de(rat problema a aprut 5ns atunci c4nd 5n ring a intrat *B$. 0u
cu mult entuiasm% e ade(rat > *B$ (indea main8rames cu cel pu,in un milion de
dolari bucat 'i a(ea o ci8ra de a8aceri de 2! miliarde anual% a'a c (4narea unor
miilicuri de nici 5.000 de dolari nu prea 8oarte atracti(. Cu toate acestea% pia,
computerelor personale era prea dinamic pentru a putea 8i negli?at% a'a c *B$ a
scos 5n 19C1 un aparat destul de slab% numit +C. +entru )pple% a8lat 5n plin a(ant%
acest lucru nu a a(ut (reo semni8ica,ie deosebitH c9iar dac era *B$% 5n acel
moment nu era dec4t un competitor printre mul,i al,ii% a8la,i cu mult 5n urm )pple. Ki
asta deoarece )pple scosese un model re(olu,ionar2 $acintos9.
Di8eren,ele 5ntre lumea +C>urilor *B$ 'i a
celor produse de )pple se ad4nciserH de'i
primele se numeau Ocomputere personaleO% cu
greu puteai gsi aparate mai impersonale 'i mai
neprietenoase. +4n 'i 8orm lor col,uroas
contrasta cu rotun?imile $acintos9>urilor. Jricine
pornea computerul ddea de un ecran negruH
trebuia s scrii comeni criptice 'i era su8icient s
gre'e'ti o litera% pentru a 8i lmurit cu replici pline
de 5n,eles c OBad command or 8ile nameO.
$acintos9>urile erau cu totul alt8elH c4nd porneai
calculatorul% ddeai de mutri,a (esel a unui $ac. :n plus% spre deosebire de +C>uri
computerele )pple a(eau o inter8a, gra8ic u'or de 8olosit% care a 8ost introdus 5n
sistemul de operare al +C>urilor abia de <indoFs 3.1 /de 8apt de la primele (ersiuni
de <indoFs% dar 3.1 a 8ost una din cele mai populare 'i din care s>a desprins 'i
<indoFs 8or For=groups6.
1976-1980: Primii ani
Apple I , Primul produs Apple .
Anii tinere8ii
.te(e ;obs i .te(e <onia= /Pcei doi
.te(eA6 erau prieteni de ce(a timp% cam din 19#1%
c4nd un amic comun al lor% Bill Mernante% l>a
preentat pe <onia=% care a(ea 21 de ani% lui
;obs% care a(ea 1! ani. ;obs a reuit s>l
con(ing pe <onia= s scrie 5mpreun un limba?
de asamblare pe care apoi a(eau s>l (4nd.
;obs a luat legtur cu un magain local de calculatoare% D9e B7te .9op% de
4
unde i s>a rspuns c ar 8i interesa,i s (4nd aparatul lui dar numai dac l>ar a(ea
gata montat. +roprietarul magainului% +aul Derrell% a mers mai departe comand5ndu>
i lui ;obs 50 de aparate pe care urm s le plteasc la li(rare cu 500 Q per bucat.
)tunci ;obs a acceptat comand 'i s>a dus la Cramer Electronics% un mare
distribuitor de piese electronice% de unde a comandat la r4ndul lui componentele
necesare asamblrii Computerului )pple *. Directorul departamentului Credite l>a
5ntrebat atunci pe ;obs cum a(ea de g4nd s plteasc piesele% iar ;obs i>a rspuns
P)m o comand din partea lan,ului de magaine B7te .9op pentru 50 de buc,i
)pple *% cu plata la li(rare. Dac>mi li(ra,i componentele% 5n 30 de ile pot construi
calculatoarele% 5n inter(alul de li(rare% 5mi 5ncase banii de la Derrell de la B7te .9op%
'i (a pltescA. )uind asta% directorul de la Credite l>a sunat pe +aul Derrell% care
participa la o con8erin, a organia,iei *EEE% la )silomar 5n +aci8ic &ro(e% 'i a (eri8icat
(alabilitatea Comenii de 3i(rare. Rimit de tenacitatea lui ;obs% Derrell l>a asigurat pe
directorul de la credite c dup ce calculatoarele a?ung pe ra8turile magainelor sale%
;obs 5'i (a 5ncasa banii 'i (a a(ea mai mult dec4t su8icient s plteasc piesele. Cei
doi .te(e 'i mic lor ec9ipa au petrecut i 'i noapte construind 'i test5nd
calculatoarele% pe care apoi le>au trimis la Derrell la timp pentru a>'i plti 8urniorii 'i
s scoat 'i un pro8it 8rumu'el% cu care au organiat o petrecere 'i au 5nceput
comand urmtoare. .te(e ;obs gsise o cale de a>'i 8inan,a ceea ce a(ea s
de(in compania s multimilionar% 8r s (4nd (reo ac,iune sau (reo proprietate.
Calculatorul a(ea pu,ine 8acilit,i care s>l 8ac deosebit. Rna din ele era
posibilitatea de a 8olosi un tele(ior pe post de monitor% iar pe atunci multe
calculatoare nu a(eau monitor deloc. 0u era c9iar c monitoarele calculatoarelor ce
urmau s apar% 'i a8i'a teGt la o (ite deamgitoare de !0 caractere pe secund%
oricum mai repede dec4t puteau scrie telet7pe>urile 8olosite pe calculatoarele de
atunci. )pple * includea de asemenea cod de pornire 5n RJ$% ceea ce 5l 8cea mai
u'or de utiliat. 0u 5n ultimul r4nd% la insisten,ele lui +aul Derrell% <onia= a proiectat
'i o inter8a, pentru caset audio% pentru 5ncrcarea 'i sal(area programelor% la
(ite 8antastic de 1200 bi,i pe secund. De'i calculatorul era destul de simplu% era
totu'i o capodoper a proiectrii% 8olosind mult mai pu,ine piese dec4t orice alt aparat
din aceea'i categorie% 'i con8erindu>i repede lui <onia= reputa,ia de proiectant de
5nalta clasa.
Compania )pple a 8ost 5n8iin,at la 1 aprilie% 19#! de ctre .te(e ;obs% .te(e
<onia=% 'i Ronald <a7ne% pentru a (inde calculator personal )pple *. )cestea au
8ost construite de m4na de ctre <onia= 'i prima dat artate publicului la
LomebreF Computer Club. )pple * a 8ost (4ndut c o plac de baa /cu procesor%
memorie R)$6% mai pu,in dec4t ceea ce este asti considerat un computer
personal. )pple * a 8ost lansat pe pia, 5n iulie 19#! cu pre,ul de !!!.!!Q.
)pple a 8ost 5ncorporat la 3 ianuarie 19##% 8r <a7ne% care a (4ndut partea
s din cadrul companiei 5napoi la ;obs 'i <onia= pentru C00Q. $i=e $ar=ula 8urnia
a8aceri 8inan,are 'i de eGperti de 250.000Q 5n timpul 5ncorporrii )pple.
)pple :* a 8ost introdus la 1! aprilie 19##% la <est Coast Computer Maire. .e
di8eren,ia de ri(alii DR.>C0 'i Commodore +ED% pentru c (enea cu o gra8ic
colorat 'i o ar9itectur desc9is. :n timp ce modelele de dinainte 8oloseau beni de
caset c 'i dispoiti(e de stocare% )pple 8olosea 5 dis=ete 8lopp7 de 1-4 inc9 pentru
inter8a,% numite Dis= :*.
)pple :* a 8ost ales de ctre "isiCalc >program de calcul tabelar> pentru a 8i
plat8orma des=top pentru primul O=iller apO. "isiCalc a creat o pia, de a8aceri pentru
)pple :* 'i a dat utiliatorilor un moti( 5n plus s cumpere )pple :* > compatibilitatea
5
cu biroul. :n con8ormitate cu Brian Bagnall% )pple a eGagerat ci8rele de (4nri 8iind
pe locul trei dup Commodore 'i Dandi p4n a (enit "isiCalc.
+4n la s84r'itul anului 19#0% )pple a a(ut o linie de designeri de calculatoare
personale 'i o linie de produc,ie. )pple :* a 8ost urmat de )pple ***% 5n mai 19C0 din
postura de societate concurat cu *B$ 'i $icroso8t 5n mediul de a8aceri.
;obs 'i mai mul,i anga?a,i apple 5mpreun cu ;e8 Ras=in au (iitat SeroG
+)RC 5n decembrie 19#9 pentru a (edea SeroG )lto. SeroG a acordat inginerilor
)pple trei ile de acces la 8acilit,ile +)RC 5ntr>un 1 milionQ 5n pre>*+J )pple stoc=.
;obs a 8ost con(ins de 8aptul c toate (iitoarele computere (or utilia o inter8a,
gra8ic% precum 'i de(oltarea de o inter8a, gra8icH a 5nceput pentru )pple 3isa.
1981-1985: Lisa i Macintos
Macintos 1!8" , Primul calculator Macintos #
.te(e ;obs a 5nceput lucrul la )pple 3isa 5n 19#C% dar
5n 19C2 a 8ost 5nlturat din ec9ipa 3isa. :n 19C3 3isa a
8ost primul computer personal (4ndut pentru public
cu o inter8a, gra8ic% dar comercialiarea lui a 8ost un
e'ec din caua pre,ului mare 'i a numrului limitat de
aplica,ii.
:n 19C4 )pple lansea $acintos9. Debutul
sau a 8ost anun,at de 8aimoasa reclam de 1%5
milioane Q din 19C4. )ceast a 8ost regiat de
Ridle7 .cott 5n 22 ianuarie 19C4% iar acum este
considerat un e(eniment crucial pentru succesul
)pple.
3a 5nceput $acintos9 s>a (4ndut bine% dar
(4nrile urmtoare nu au 8ost 8oarte puternice.
"4nrile )pple a atins noi cote 5nalte% iar compania a a(ut prima o8erta public pe #
septembrie 19C4. )pple este 5n continu cre'tere 5n 19C0 datorit (4nrilor din
sectorul educa,iei% atribuite de adaptare la limba?ul de programare 3J&J% 8olosite 5n
multe 'coli cu )pple :*. :n unitatea de 5n(,m4nt a 8ost 8cut o dona,ie de )pple :* 'i
un pac9et so8tFare )pple 3J&J publice pentru 8iecare 'coal din stat.
1986-199$: %retere i c&dere
Ap&rut 'n 1989 Macintos Porta(le a )ost primul
calculator *porta(il* al Apple#
Dup ce a 5n(,at c4te(a lec,ii dureroase
dup introducrecea (oluminosului $acintos9
+ortable 5n 19C9% )pple introduce 5n 1991
+oFerBoo= care a stabilit 8orm modern 'i
ergonomic a computerelor laptop. :n acela'i
an )pple a introdus .7stem #% un mare
upgrade pentru sistemul de operare care
adaug culoare inter8e,ei gra8ice 'i introducea
noi capabilit,i pentru 8unc,iile de re,ea. C
urmare a succesului de 3C% )pple a preentat
Centris linie. .84r'itul a 8ost deastruos pentru
)pple.
:n acest timp )pple a eGperimentat cu o serie de alte produse care nu au a(ut
!
succes pe pia, cum ar 8i aparate 8oto digitale% CD>pla7ere audio portabile% di8uoare%
console (ideo% aparate D". .eria )pple :* a 8ost considerat prea scump pentru a
5ncepe produc,ia. :n 1990 )pple lansea pe pia, $acintos9 3C cu un singur slot de
eGtensie pentru Cardul )pple. )pple a 5ncetat s mai (4nd )pple :* 5n 1993.
199+-1997: ,ncerc&ri de rein-entare
De la 5nceputul anilor T90 )pple de(olt
plat8orme alternati(e pentru $acintos9 cum ar 8i
)-RS/)pple RniG6 datorit concuren,ei din partea J.-2
'i RniG. $acintos9 trebuia s 8ie 5nlocuit cu o nou
plat8orma pentru a rula pe 9ardFare mai puternic. :n
1993 )pple 5ncepe s lucree 5mpreun cu *B$%
$otorola 5n )linat )*$. .copul lor era s creee o nou
plat8orma pentru computere care ar 8olosi ulterior
9ardFare *B$ 'i $otorola 5mpreun cu so8tFare>ul
)pple. :n acela'i an )pple preint +oFer $acintos9%
primul dintre multele computere care 8oloseau
procesorul +oFer+C de la *B$.
:n 199!% $ic9ael .pindler a 8ost 5nlocuit de &il )melio 5n 8unc,ia de CEJ
/director general6.
1998-!005: ,ntoarcerea la pro)ita(ilitate
.ediul companiei,
In)inite Loop in %upertino , %ali)ornia #
3a 15 august 199C )pple a introdus pe pia,
un nou calculator care aminte'te de $acintos9
12C=2 i$ac. Ec9ipa de design a i$ac>ului a 8ost
condus de ;onat9an *(e% cel care mai t4riu a(ea
s 8ac designul i+od>ului 'i i+9one>ului. )pple a
(4ndut aproape C00.000 de unit,i 5n primele cinci
luni 'i prin asta a re(enit la pro8itabilitate pentru
prima dat dup 1993. :n 199C )pple a anun,at
scoaterea pe pia, a so8tFare>ului $acromedia
Minal Cut% eGtinadu>se pe pia, de editare digital.
:n anul urmtor )pple a lansat alte dou produse
de editare2 i$o(ie 'i Minal Cut +ro% care mai t4riu urm s 8ie un semni8icant
program de editare (ideo cu peste C00.000 de utiliatori 5nregistra,i la 5nceputul lui
200#. :n 2002 )pple scoate pe pia, 'i pac9etele so8tFare 0ot9ing Real% .9a=e%
Emagic% &arageBand% i+9oto 'i i3i8e.
Apple .tore , /e0 1or2 %it3
3a 24 martie 2001% dup c4,i(a ani de
de(oltare% apare sistemul de operare $ac
J. S% baat peJ+E0.DE+ 'i B.D. 3a 1C
mai 2001 se desc9ide primul )pple Retail
.tore /magain cu amnuntul% specialiat 'i
o8icial6 5n "irginiatoFn% Cali8ornia% .R).
:n acela'i an )pple scoate pe pia,
produsul portabil i+od% un audiopla7er
digital% care a 8ost un mare succes de pia,2
5n ! ani au 8ost (4ndute peste 100 de
milioane de unit,i. :n 2003 a 8ost preentat
)pple iDunes .tore% un magain online 5n Feb% aceast o8erind muic disponibil
#
legal pentru doFnloadpentru 0%99 Q pe c4ntec. .er(iciul a de(enit rapid lider de pia,%
cu peste 5 miliarde de descrcri p4n 5n iunie 200C.
2559 - 25(2
:n anul 2010 compania )pple a lansat calculatorul tablet i+ad% mai 5nt4i 5n
.tatele Rnite ale )mericii 'i pe cele 2 continente ale )mericii% care imediat a de(enit
celebru. )cesta 5ndepline'te 5n acela'i timp rolul mai multor aparate sau dispoiti(e
mobile% c de eG. smartp9one mobil% aparat de na(iga,ie dup sistemul &+.% e>
Reader /(. e>boo= > cu un e>Reader se pot accesa biblioteci 'i librrii digitale 'i citi
cr,iH tot a'a 'i cu un i+ad6% broFser *nternet% ?ocuri electronice% dic,ionare electronice
'i multe altele. :n august 2012% )pple a de(enit cea mai (aloroas companie a tuturor
timpurilor% a?ung4nd la o (aloare de pia, de !23 miliarde de dolari 'i dep'ind ast8el
compania $icroso8t% care 8usese e(aluat la !20%5C miliarde de dolari 5n 1999.
Ci8re economice ale companiei )pple 5n trimestrul al doilea 2011-2012
/ianuarie>martie 20126 2
U .martp9one>uri i+9one (4ndute2 35 milioane buc.% 5n (aloare de 11%!
miliarde R.D /C%4 miliarde V6
U Dablete i+ad (4ndute% incl. i+ad genera,ia a 3>a2 12 milioane buc.
U Calculatoare $acintos9 /$ac6 (4ndute2 4 milioane buc.
U +la7ere i+od (4ndute2 #%# milioane buc.
U Ci8ra de a8aceri total2 39%2 miliarde R.D
C4'tig total2 circa 13 miliarde R.D /5mpreun cu acestea reer(ele 8inanciare totale
au crescut la cca 110 miliarde R.D6
Apple "n Rom:nia
:n preent /martie 20096% unicul importator de sisteme )pple 5n Rom4nia este
*ntegrated Romanian *n8ormation .7stem /*.R.*...6. "4nrile )pple 5n Rom4nia au
dep'it% 5n anul 200C% (aloarea de 14 milioane euro.
:n 2009 a 5nceput s circule 5n *nternet o peti,ie desc9is prin care semnatarii
ei cer companiei )pple s desc9id o 8iliala proprie 5n Rom4nia% ast8el 5nc4t clien,ii
din Rom4nia s poat bene8icia de so8tFare localiat /5n spe, $ac J. S6% de
ser(iciul iDunes% de o distribuire mai bun a produselor 'i de in8orma,ii traduse pe
situl Feb al lui )pple.
II. Relevarea i evidenierea declaraiilor irmei !n sensul
asum"rii comportamentului etic i responsa#il social
C
$.Codul de Etic"
Compania are un cod de etic% Oconduit de a8aceri2 modul 5n care 8acem
a8aceri la ni(el mondialO% care se aplic la to,i anga?a,ii companiei% inclusi( de o8i,er
principal eGecuti(% director 8inanciar principal 'i principalul contabilul% 'i Consiliul. J
copie a acestui cod este disponibil pe site>ul companiei% la adresa FFF.apple.com -
in(estitor. Compania inten,ionea s di(ulge orice modi8icri sau derogri de la
codul de etic prin postarea de in8orma,ii de pe site>ul sau sau prin depunerea unui
Mormularul C>W.
%.Re&uli de #une practici
De'i )pple are o imagine 8oarte bun% de>a lungul istoriei sale a 8ost o
perioada% de la mi?locul anilor TC0 p4n la mi?locul anilor T90% c4nd .te(e ;obs 8usese
5nlturat% 5n care conducerea a luat deciii gre'ite.
$ai mul,i reporteri de la Mast Compan7% 5mpreun cu $aG C9a8in% au scris o
carte% Design Cra7% care este o istorie a companiei realiat pe baa in8orma,iilor
8urniate de 8o'ti anga?a,i sau de OsurseO din interiorul )pple% con8orm
Business*nsider.
J parte 8oarte interesant din carte este aceea 5n care sunt descrise marile
gre'eli 8cute de conducerea )pple 5n perioada 8r ;obs.
)pple preen,a produse 5nainte c acestea s 8i 8ost 8inaliate /)poi CEJ
)pple% ;o9n6 .culle7 a 8cut o demonstra,ie 5n cadrul Consumer Electronics .9oF
/CE.6% unde a preentat 0eFton conectat la **MS% care era un $ac monstru% de
dimensiunile unei (alie. )cesta era modul 5n care )pple 5'i 8cea treaba. Erau% 5ntr>
un 8el% secreto'i% dar 5n momentul 5n care un produs 8unc,iona% sau abia dac
8unc,iona% artau produsul tuturor. )poi% timp de doi ani% primeau 5ntreba,i din pia,
unde este /produsul preentat6.
Apple a "ncercat s# produc# multe serii de produse di!erite
)m 8ost o companie mic ce 5ncerca s se impun pe pia,% a'a c am
5ncercat s ne implicm peste tot unde am putut. )m a(ut trei linii de des=top>uri%
dou linii de noteboo=>uri% trei linii de imprimante. Ecrane% Dastaturi. 0u am putut s
le de(oltm pe toate la un ni(el la care s 8i 8ost un proiect eGcelent. )u 8ost multe
presiuni pentru reducerea costurilor% 'i pentru reducerea timpului necesar p4n la
intrarea pe pia,. De(enise o btlie 8oarte mareO.
;ana<ementul a !avorizat reducerea costurilor= "n detrimentul unui desi<n $un
)m lucrat la o serie de concepte interesante. Dar atunci c4nd CEJ era &il
)melio% designul nu 5nsemna nimic. )m 8ost o companie condus de mar=eting care
nu s>a concentrat pe design sau c9iar pe li(rarea de produs. De(enisem doar un alt
productor de +C>uri.
Apple nu a putut livra produse importante
) 8ost un proiect% cu nume de cod Copland% care trebuia s 8ie urmtoare
genera,ie de sisteme de operare )pple. ) 8ost% probabil% cel mai prost condus proiect
la )pple. Dermenul limita era mereu am4nat. Dup c4,i(a ani% a 8ost clar c acesta nu
(a 8i niciodat (4ndut
A permis partenerilor in!eriori s#>i erodeze propria marca
9
Con8orm lui C9a8rin% Ositua,ia era c9iar mai proast 5n di(iia de so8tFare.
$icroso8t <indoFs% considerat odat c 8iind o copie in8erioar% pusese stp4nire pe
pia, +C>urilor. Dec4t s se concentree pe urmtoarea genera,ie a sistemului de
operare% )pple a 5ncercat s 5'i ma?oree cota de pia, acord4nd licen,e $ac J.
c4tor(a companii productoare de 9ardFare.
.tep9en Wa9ng% 'e8ul companiei +oFer Computing% una dintre cele care
primiser licen, de la )pple% a promis c (a aduce (enituri. )ceste computere
ie8tine% promo(ate sub mrcile .uper$ac% &enesis 'i +oFer Computing% au contribuit
la o cre'tere u'oar a cotei )pple pe pia, sistemelor de operare% dar a erodat
brandul companiei."4nrile de $ac au scut.
+roductorul tele8oanelor i+9one 'i al pla7erelor portabile i+od conduce
deta'at 5n 8a, 8irmelor &oogle 'i Ber=s9ire Lat9aFa7% 8irma magnatului <arren
Bu88ett. @Di8eren,a mare de puncta? dintre )pple 'i celelalte companii a dep'it
a'teptrile. EGplica,ia ,ine de gradul mare de ino(a,ie al 8irmei lui .te(e ;obs% care a
(enit pe pia, cu produse surprintoare 'i a sc9imbat modul 5n care a(em acces la
in8orma,ii 'i ascultm muicA% se arat 5n raportul Mortune. )pple a (4ndut p4n 5n
preent peste 250 de milioane de i+oduri 'i 43 de millioane de i+9one>uri.
'.Re&ulamente interne
Regulamentele interne ale )pple sunt pu,ine dar ele implic urmtoarele2
)nga?a,ii pot rula propriile site>uri % dar nu li se permite s discute lucruri cu
re8erire la )pple pe site>ul propriu .
:mpr'tierea de (onuri nu este permis . )ceast include a con8irm sau
nega orice in8orma,ii cu pri(ire la noile produse % reglementri ale )pple sau
ser(icii .
Blogurile % Fi=i>uri % re,ele sociale 'i alte instrumente nu ar trebui s 8ie utiliate
pentru comunicarea 5ntre colegii de munc . )cest regulament merge mai
departe a8irm4nd c% colucratorii nu ar trebui s 8ie discutate despre al,i colegi
8r permisiunea lor % precum 'i orice imagini re8eritoare la al,i membri ai
personalului nu pot 8i postate oriunde% 8r permisiunea eGpres a acestora .
+ersonalului nu 5i este permis s postee mesa?e sau comentarii pe orice site>
uri legate de $ac sau )pple % dac acestea se identi8ica c anga?a,ii )pple
sau nu .
+olitic )pple de conduit 5n a8aceri se aplic anga?a,ilor 'i oricruia care 8ace
a8aceri cu )pple retroacti( . )pple a 5'i reer( dreptul de a disciplin / p4n
la des8acerea contractului de munc 6 % sau de a tia legturile de orice care
nu sunt con8orme cu aceste reglementri .
*ntimitatea clien,ilor este pri(it c o prioritate pentru )pple c brand . Jrice
in8orma,ii cu pri(ire la clien,i nu (a 8i discutat online% 5n orice circumstan, .
)nga?atiilor )pple le este % de asemenea interis s a ccontactee clien,ii din
moti(e sociale sau solicitarea 5n a8ar de a8aceri .
)pple a 5ncercat s se asigure c anga?a,ii si 'i de cei cu care lucrea s
a8i'ee o conduit corespuntoare 5n toate situa,iile . Crearea de produse 'i ser(icii
de 5nalta calitate% ino(atoare 'i care demonstrea integritatea 5n 8iecare interac,iune
de a8aceri. +otri(it )pple succesul lor se datorea celor patru principii care
contribuie la integritate 2 onestitate % respect % con8iden,ialitate 'i con8ormitate . +entru
a detalia mai bine aceste principii % )pple a elaborat un cod de conduit 5n a8aceri %
10
care se aplic pentru toate opera,iunile sale % inclusi( a celor de peste mari . 3e>a
8cut de asemenea% disponibile pe site>ul sau% mai multe politici speci8ice pri(ind
gu(ernan, corporati( % con8lictul de interese % precum 'i orientri pri(ind raportarea
comportamentului discutabil . $ulte dintre componentele produsului )pple sunt
8abricate 5n ,ri cu costuri reduse de munc . +oten,ialul de abatere este mare din
caua di8erite standarde de munc 'i de supra(eg9ere este mai pu,in direct . C
reultat % )pple 8ace c 8iecare dintre 8urniorii si s semnee O Codul de conduit al
8urniorilor O 'i e8ectuea audituri de 8abric pentru a asigura con8ormitatea . )pple
poate re8u de a 8ace a8aceri suplimentare cu 8urniorii care re8u s respecte
standardele )pple . +entru a sublinia anga?amentul sau 8a, de conduit cu 8urniorul
responsabil % )pple lansea un O)pple .upplier raportO anual de responsabilitate
care eGplic a'teptrile sale cu 8urniorul % precum 'i concluiile auditului 'i ac,iunile
corecti(e pe care compania le (a lua 5n 8abricile unde au a(ut loc 5nclcri.
(.Coduri de conduit"
)pple se anga?aa s asigure c toate condi,iile de munc din cadrul 8irmei
sunt sigure% c lucrtorii sunt trata,i cu respect 'i demnitate % 'i c procesele de
8abrica,ie sunt responsabile 8a, de mediu . Murniori de )pple sunt obliga,i % 5n toate
acti(it,ile lor % de a opera 5n deplin con8ormitate cu legile % regulile 'i reglementrile
din ,rile 5n care 5'i des8'oar acti(itatea . )cest Cod Murnior de Conduit merge
mai departe % ba4ndu>se pe standarde recunoscute la ni(el interna,ional % 5n
(ederea promo(rii responsabilit,ii sociale 'i de mediu . )pple a impus c 8urniorii
s pun 5n aplicare acest Cod % 8olosind sistemele de management descrise mai ?os .
Codul de conduit al 8urniorilor )pple este modelat 'i con,ine limba? din Codul
de conduit al *ndustriei Electronic. .tandarde recunoscute % cum ar 8i .tandardele
Jrgania,iei *nterna,ionale a $uncii / J*$ 6 % Declara,ia Rni(ersal a Drepturilor
Jmului % .ocial )ccountabilit7 *nterna,ional % 'i Et9ical Drading *ni,iati(e au 8ost
8olosite c re8erin,e 5n pregtirea acestui Cod 'i pot 8i surse utile de in8orma,ii
suplimentare
1
. J lista complet de re8erin,e este pre(ut la s84r'itul acestui Cod .
C o eGtensie a Codului % )pple a men,inut o serie de standarde detaliate care s
clari8ice a'teptrile noastre pentru con8ormitate .
E?emple de coduri de conduit# ale !irmei Apple cu !urnizorii sunt@
Corup,ie % 'anta? % sau deturnare de 8onduri
Corup,ia % eGtorcarea de 8onduri % 'i deturnar de 8onduri % 5n orice 8orm % sunt
strict interise . Murniorii nu trebuie s se anga?ee 5n corup,ie % eGtorcare de 8onduri
sau deturnare de 8onduri % 5n orice 8orm 'i 5nclcarea acestei interdic,ii poate duce la
reilierea imediat a contractului 'i 5n ac,iuni 5n ?usti,ie .
2
De(luirea in8orma,iilor
Murniorii trebuie s preinte in8orma,ii cu pri(ire la acti(it,ile lor de a8aceri %
structura % situa,ia 8inanciar % 'i de per8orman, % 5n con8ormitate cu legile 'i
reglementrile aplicabile 5n (igoare 'i practicile din industrie .
)(anta? necu(enit
Murniorii nu trebuie s o8ere sau s accepte mit sau alte mi?loace de a
ob,ine un a(anta? necu(enit sau necorespuntor .
1
www.ethicaltrade.org
2
www.unodc.org/unodc/en/crime_convention_corruption.html
11
Business corect % publicitate 'i Concuren,
Murniorii trebuie s respecte standardele de a8aceri corecte 5n publicitate %
(4nri 'i concuren, .
)?utorul comunit,ii
Murniorii sunt 5ncura?a,i s se implice 5n comunitate pentru a a?ut la
de(oltarea social 'i economic 'i s contribuie la durabilitatea comunit,ilor 5n care
5'i des8'oar acti(itatea .

+rotec,ia +ropriet,ii *ntelectuale
Murniorii trebuie s respecte drepturile de proprietate intelectual H s
prote?ee in8orma,iile clien,ilor % 'i de trans8er de
te9nologie% iar =noF>9oF>ul trebuie s se 8ac 5ntr> un mod 5n care se prote?ea
drepturile de proprietate intelectual .
).Departamente *i persoane specializate cu etica
:n con8ormitate cu Conducerea )pple *nc% Consiliul de )dministra,ie al
Corpora,iei a'teapt c 8iecare administrator s ac,ionee etic 5n orice moment 'i s
adere la politic de conduit 5n a8aceri ale corpora,iei.
)pple *nc. nu are un departament stabil de etic 5n companie% dar auditea 5n
8iecare an 8iecare departament din 8iecare ,ar. )st8el c )pple a auditat 102 locuri
de produc,ie anul trecut% acestea inclu4nd 'i 22 de auditri repetate 'i C0 de
auditri pentru prima dat. Reultatul la care auditorii au a?uns a 8ost c 5n categoria
eticii a sitemelor de lucru% procentul de etic a 8ost de 95X 'i C!X la modul de lucru%
8or, de munc 'i a drepturilor omului a marcat #2X iar sistemele de sntate 'i
siguran, cu #!X. )cest lucru 8iind unul poiti( din moment ce ma?oritatea
companiilor au aceste procente sub 50X.
)pple a declarat c 5n urm auditrii din 2009 s>au gsit 1# O5nclcri de
baaO% inclusi( C pentru taGe eGcesi(ede recrutare% trei pentru anga?are a 8or,ei de
munc de minori% trei pentru depoitarea necorespuntoare a de'eurilor
periculoase% iar trei pentru 8alsi8icri ale 5nregistrrilor. D)R aceste nereguli s>au
intalint la 8urniorii cu care ace'tia lucrea% ast8el c )pple (a continu s pun
capt contractelor cu 8uriniorii atunci c4nd ace'tia (or a(ea 5nclcri repetate de
baa sau practici care sugerea c nu iau 5n serios Codul de Conduit al )pple.
+.,alori asumate
+rintre sutele de companii care produc 'i (4nd produse electronice de
consum% )pple este adesea citat c 8iind prinicpala companie partenera cu 8abrici din
C9ina care sunt anga?ate 5n practicile de munc imorale 'i inumane.
:n <ired $againe 5n 8ebruarie 2011 se preint un articol despre MoGconn.
*maginea preint un eta? tipic de la o 8abric de produc,ie unde multe produse
electronice de larg consum sunt 8cute pentru )pple 'i alte companii de electronice
de consum. )tunci c4nd condi,iile de munc de la MoGconn au de(enit de nesuportat%
muncitorii au pornit s se sinucid% srind pe geam. Compania a rspuns prin
instalarea de plase pentru a prinde oamenii. +roblema sinuciderii reol(at. Cu toate
12
acestea% problema rela,iilor de munc a 8ost departe de a 8i reol(at% 'i condi,iile de
la locul de munc nu s>au sc9imbat peste noapte.
:n mod ironic% aceia'i oameni care critic )pple% 8olosesc produsele )pple 'i%
5n cele din urm% recunosc c )pple este% probabil% singur companie care 8ace ce(a
despre problema.
De eGemplu $i=e Daise7% recent interdie(at pe aceast tema% care este cel
mai mare protestatar 5mpotri(a MoGconn sus,ine c el de,ine 'i utiliea produse
)pple. Dar el a8irm c% dac le arunc (a trebui s 5'i cumpere un dispoiti( 8abricat
5n acelsi mod. Daise7 recunoa'te c aproape toate electronicele de larg consum sunt
8abricate 5n 8abrici similare la 8abric MoGconn din .9en9en% C9ina.
Mirma )pple *nc. 5'i asum responsabilitatea 5n caul 5n care sunt preente
aceste (alori neetice c4nd 8irma era con'tient c aceste lucruri se 5nt4mpl doar 5n
caul lor% dar nu se poate spune c se 5ncalc (alori etice at4ta timp c4t toate
celelalte 8irme le practic.
-..isiunea/ ,iziunea Glo#al i valorile Apple Inc.
Este (orba c un citat celebru a lui .te(e ;obs din anul 19C0 a 8ost declara,ia misiunii
companiei )pple2 O...Jmul este creatorul de sc9imbare 5n aceast lume. C atare% el trebuie
s 8ie deasupra sistemelor 'i structurilor 'i nu subordonat lor.O
Declara,ia Oo8icialO despre misiunea acestora% de pe siteul )pple% cu toate c% nu
este cu ade(rat o declara,ie de misiune% ci mai degrab o lista de produse 'i realiri din
trecut. Dup cum a declarat% misiunea )pple *nc. este...
O)pple proiectea $ac>uri% cele mai bune computere personale din lume% 5mpreun cu JS
S% i3i8e% i <or= 'i so8tFare>ul per8ormant. )pple conduce re(olu,ia muicii digitale cu i+od>
urile sale 'i magainul online iDunes. )pple a rein(entat tele8onul mobil cu re(olu,ionarul
i+9one 'i )pp .tore% 'i a introdus recent i+ad )ir 'i i+ad mini% care este de8inirea (iitorului
mass>media 'i a dispoite(elor de calcul.O
)pple 5nc9eie comunicatul de pres cu o declara,ie care seamn cu ceea ce se
a'teapt la o declara,ie de misiune tradi,ional de a 8i...
O)pple este anga?at pentru a aduce cel mai bun eGperien, de calcul personal pentru
studen,i% pro8esori% pro8esioni'tii din domeniul crea,iei 'i consumatorii din 5ntreag lume prin
intermediul 9ardFare>ului sau ino(ator% so8tFare>ului 'i o8ertelor de pe internet.O
3
)pple *nc a c4'tigat titlul de Ocel mai respectatO brand din lume% 5ntr>un top realiat de
re(ista Barron. Cei 92 de manageri inter(ie(a,i au 8ost solicita,i s 5ntocmeasc o lista de 100
de companii pe care le respect 5n mod deosebit. +rintre criterii de selec,ie s>au numrat
Ostrategia de a8aceriO% Omanagementul e8icientO% Oetic 5n a8aceriO 'i Oni(elul de
competiti(itateO. :nt4mpltor sau nu% cele mai puternice branduri de pe planet pro(in din
)merica.
4
III. 0ncadrarea cazului !n pro#lematica eticii aacerilor 1
responsa#ilit"ii sociale a irmei i dezvoltarea acestui
3
9ttp2--retailindustr7.about.com-od-retailbestpractices-ig-Compan7>$ission>
.tatements-)pple>*nc>>$ission>.tatement.9tm
4
9ttp2--FFF.manager.ro-articole-itsic-apple>cel>mai>respectat>brand>din>lume>404C.9tml
13
$.Prezentarea situaiei2situaiilor concrete
:n 19#!% c4nd .te(e ;obs 'i>a con(ins prietenul /.te(e <onia=6 s 5n8iin,ee o
companie pentru a (inde )pple * Y computerul pe care <onia= l>a creat Y nu se g4ndea
unde (a a?unge 8irma pe care cei doi au 8ondat>o% )pple Computer% peste ani. Rn magain de
calculatoare din +alo )lto a (4ndut primul calculator )pple *% iar de atunci nu a mai 8ost cale
de 5ntoarcere2 5n 19C0 )pple a de(enit o companie public% iar ;obs 'i <onia=
multimilionari. :n preent% la peste 30 de ani de la lansare% )pple este una dintre cele mai
mari companii *D din lume.
C4nd .te(e ;obs s>a 5ntors la conducerea )pple 5n 199!% acesta a marcat 5nceputul
unei perioade c9eie 5n de(oltarea companiei care a a?uns un gigant *D.
Jdat cu lansarea dispoiti(ului muical portabil numit i+od% 5n 2001% )pple a 5nceput
s prind un a(ant 8antastic% ast8el c% p4n la 8inele deceniului trecut% compania a de(enit
cea mai mare din industria te9nologic.
%.Ar&umente pro2contra comportamentului relevat
Rn aspect care a in8luen,at eGpansiunea brandului a 8ost Ocultura secretuluiO% care a
crescut 5n perioadele dinaintea unor lansri de produse. )cest lucru a in8luen,at poiti(
(4nrile )pple 'i a constituit un a(anta? competiti(. :n plus% modul de promo(are 5n pia, 'i
5n mass>media a contribuit la stimularea (4nrilor.
<onia= este de prere c un 8actor care a 8cut compania s 8ie una de succes este
modul 5n care au 8ost prote?ate de(oltrile de noi produse 'i% totodat% modul 5n care
compania s>a asigurat c produsele respecti(e sunt capabile s impactee ma?or pie,ele pe
care au 8ost lansate.
OCred c modul 5n care au 8ost de(oltate noile produse% ,inerea acestora 5n secret a
8ost lucrul care a 8cut c )pple s 8ie o companie de succes. Ki% de asemenea% 8aptul c
)pple a creat pentru produsele sale 8unc,ii pe care nu le au competitorii si% ci 8unc,ii mult
mai bune. Compania nu s>a reumat la a o8eri utiliatorilor 8unc,ii standard pe care oricine
altcine(a le>ar 8i putut o8eriO%
5
a declarat el.
)cesta a adugat c produsele bune sunt cele care (in cu ce(a nou 'i c% tocmai de
aceea% oamenii creati(i iubesc )pple.
Dim Coo=% CEJ )pple2 a spus acest lucru anul trecut% 5n timpul unui apel con8erin,
cu in(estitorii2 O0oi credem c suntem pe 8a, +m4ntului pentru a 8ace produse bune 'i care
nu se sc9imb. .untem 5n mod constant 8ocaliati pe ino(are. 0oi credem 5n simplu nu 5n
compleG. 0oi credem c trebuie s de,inem 'i s controlm te9nologiile primare din spatele
produselor pe care le 8acem% 'i s participm doar 5n pie,ele unde putem s 8acem o
contribu,ie semni8icati(. 0oi credem 5n a spune nu la mii de proiecte% ast8el 5nc4t s ne
putem concentra cu ade(rat pe cele care sunt importante 'i semni8icati(e pentru noi. 0oi
credem 5ntr>o colaborare produnda 'i un sc9imb de cuno'tin,e% idei% 5ntre grupurile noastre%
care ne permite s ino(m 5ntr>un mod prin care al,ii nu pot. Ki sincer% noi nu ne mul,umim cu
nimic mai pu,in de eGcelen, 5n 8iecare grup din companie% 'i a(em onestitatea de
recunoa'te atunci c4nd gre'im 'i cura?ul de a sc9imb. Ki cred c% indi8erent de cine este% 5n
ce loc de munc% aceste (alori sunt at4t de 5ncorporate 5n aceast companie% 5nc4t )pple o
(a duce eGtrem de bine. 0oi credem c suntem pe 8a, +m4ntului pentru a 8ace produse
mre,e 'i care nu se sc9imb.O
!
5
9ttp2--FFF.Fall>street.ro-slides9oF-*D>C>De9nologie-9#!51-Drecutul>preentul>si>(iitorul>
)pple>in>(iiunea>co>8ondatorului>companiei-2-.ecretele>renasterii>)pple.9tml
!
9ttp2--8eatures.blogs.8ortune.cnn.com-2009-01-22-t9e>coo=>doctrine>at>apple-
14
'.Evidenierea modului de a#ordare a cazului
)bordarea caului a 8ost 5n instanZ.
(.Relevarea urm"rilor2 consecinelor2sanciunilor
+rocesul )pple (s. .amsung a 5nceput 5n urm cu peste un an /august 20116%
c4nd americanii s>au decis s nu (or trece cu (ederea copierea eGecutat de sud>
coreeni. )nul acesta% procesul 'i>a scris o nou 8il% dup ce anul trecut ?udectorul a
decis c sud>coreenii trebuie s plteasc peste un miliard de dolari pagube.
;udectoarea 3uc7 Wo9 a considerat deciia de atunci incorect 'i a cerut reducerea
sumei la pu,in sub !00 de milioane de dolari. D9e "erge scrie c ?uriul de anul acesta
a stabilit suma 8inal pe care .amsung o are de pltit2 290 de milioane de dolari
pentru c a 5nclcat patentele )pple 'i i>a copiat produsele. De o parte a deciiei
este )pple% care dorea 3C0 de milioane% pe de alt este .amsung care sper la 52
de milioane de dolari daune. ;uriul 'i>a 5nceput deliberarea mar,i 'i a li(rat deciia
5ntr>un timp nesperat de scurt. .amsung n>a a(ut obiec,ii 5n instan,a.
+rocesul nu s>a 5nc9eiat 5nc% iar cele dou companii nu par dispuse la o
5n,elegere. )pple a a8irmat% pentru )llD9ingsD% c tot procesul are meritul de a scoate
5n 8a, respectul 8a, de patente% nu suma de bani pe care o cer. @E (orba despre
ino(a,ie 'i munc necesare pentru crearea unor ast8el de produse pe care oamenii le
aprecia. E imposibil s pui pre, pe ast8el de (alori% dar noi ne bucurm c strategia
.amsung este taGat de ctre ?uriuP. @.untem deamgi,i de deciia de asti%
baat 5n mare parte pe un patent pe care biroul de patente al .R) l>a declarat
in(alid. "om continu s ne pregtim strategiile post>proces 'i s ino(m prin
te9nologii re(olu,ionareP a 8ost declara,ia .amsung.
Rboiul ?udiciar dintre )pple 'i .amsung este cunoscut de c4,i(a ani% iar
ultima (ictorie a .amsung a 8ost c poate cere intericerea unor produse )pple.
Barac= Jbama nu a 8ost de acord cu lo(itur primit de americani 'i a decis s 5'i
8oloseasc dreptul de (eto 5n 8a(oarea )pple.
.amsung a ob,inut de la *nterna,ional Drade Comission dreptul de a pune
interdic,ie pe importurile )pple de i+9one 4 'i anumite modele de i+ad. :ntr>o
mi'care surpri% administra,ia Jbama a trecut peste deciia *DC 'i a decis s nu 8ie
interise importurile de produse )pple.
*ntericerea importurilor este cerut tot mai des de ctre cei care c4'tig
procese% pentru c ast8el produc daune mai mari competitorilor dec4t plata unor
sume de bani. Barac= Jbama a mai (orbit la 5nceputul acestui an despre patente 'i
acest tip de procese care se prelungesc nedorit de mult% iar deciia luat 5n caul
)pple (s. .amsung nu este cu totul nea'teptat.
.amsung a c4'tigat dreptul de a interice importul de produse )pple 5n iunie%
iar Barac= Jbama a a(ut la dispoi,ie !0 de ile pentru a se uit peste cerere. :n
scrisoarea trimis lui *r(ing <illiamson% pre'edintele *DC% $ic9ael Mroman%
repreentantul .R) pentru comer,% a spus c trebuie acordat o mai mare aten,ie
acelor patente esen,iale 'i trebuie g4ndite ast8el probleme 5n ceea ce pri(e'te aceste
cauri. )sta pentru a nu opri ino(a,ia 'i progresul economic.
)bu pe patente .amsung a c4'tigat 5n 8a, )pple mul,umit unor patente pe
care le de,ine pentru 9ardFare>ul re,elei celulare din dispoiti(e. )u 8ost incluse 5n
cererea .amsung de intericere a importului urmtoarele2 i+9one 3&% i+9one 3&.%
i+9one 4 'i unele modele de i+ad 2 3&. Cum i+9one 3& 'i i+9one 3&. nu mai sunt
comercialiate% a8ectate ar 8i 8ost (4nrile de i+9one 4% 5n principal. @.untem
15
deamgi,i de aceast deciie 'i c a trecut peste deciia *DC. +rima a 8ost corect 'i
a recunoscut c .amsung a 8ost de bun credin, 'i a 5ncercat s cad la un acord%
dar )pple nu a 8ost de acord s plteasc licen,P% a a8irmat .amsung dup ce a 8ost
publicat deciia administra,iei Jbama. De partea cealalt% un repreentant )pple a
spus c aprecia deciia )pple 'i c .amsung a abuat de sistemul de patente.
I,. identiic"ri de situaii similare 3la alte irme4 5 rezolvate
similar2dierit.
J situa,ie similar ar 8i con8lictul 5ntre LDC 'i )pple tot 5n pri(in,a patentelor. )cest
con8lict s>a reol(at prin 8aptul c ace'tia au anun,at solu,ionarea disputelor pri(ind patentele
pe plan mondial 'i semnarea unui acord de licen, pe ece ani% care (a eGtinde patentele
actuale 'i (iitoare de,inute de cele dou companii.
)pple% care a acuat LDC de copierea pieselor care dau unicitate modelului i+9one%
T(a continu s se concentree pe ino(area produselorT% a declarat Dim Coo=% directorul
general al companiei americane. Repreentan,ii LDC au acuat )pple de 5nclcri de
patente ce pri(esc te9nologia de telecomunica,ii Fireless.
+eter C9ou% directorul general al LDC% a declarat c 5n,elegerea cu )pple (a permite
companiei din DaiFan s se concentree mai mult pe de(oltarea unorproduse ino(atoare.
3a burs din Daipei% ac,iunile LDC au urcat luni cu !%#X.
LDC a 5nceput s produc tele8oane mobile sub propria marca 5n 200!% iar 5n 2010 a
de(enit cel mai mare productor de smartp9ones care utiliea sistemul de operare )ndroid
din .R) cu o cota de pia, de 11%CX. 3a 5nceputul acestui an 5ns% LDC a pierdut poi,ia s
de top 5n .R) 5n 8a(oarea ri(alului sud>coreean .amsung.
.amsung Electronics Co 'i )pple *nc. s>au men,inut pe primele dou poi,ii 5n topul
productorilor mondiali de smartp9one 5n trimestrul al doilea% (4n4nd aproape ?umtate din
numrul de tele8oane inteligente li(rate la ni(elglobal% a anun,at recent 8irma de cercetare de
pia, *nterna,ional Dat Corp /*DC6.
J alt situa,ie similar este4 cea iscat 5ntre 3& 'i .amsung% baat tot pri(ind
patentele te9nologice.
3& acu 8irma concuren, c ar 8i utiliat pe .amsung &alaG7 .4 te9nologia e7e>
trac=ing. +atentul a 8ost 5nregistrat de 3& 5n anul 2009% dup cum scrie pres de peste
ocean. 3& merge 5ns 'i mai departe. Compania spune c .amsung s>ar 8i inspirat din
patentele 3& pentru dotarea celui mai noul 8lags9ip% &alaG7 .4% 'i cu alte 8unc,ii a(ansate%
bre(etate 5nc din 2005.
Repreentan,ii 3& ar mai 8i declarat c (or demara o anc9et proprie% odat cu
lansarea comercial a .amsung &alaG7 .4 pe pia,.
De cealalt parte% repreentan,ii .amsung au respins acua,iile spun4nd c utitieaa
o metodologie di8erit pentru implementarea 8unc,iei .mart +ause.
$omentan .amsung 'i 3& nu au a?uns p4n la tribunal a'a c acum asistm mai mult la o
tac9inare.
1!
6.7T8DI8 DE CA9
Apple vs 7amsun&
:n august 2010% la doar c4te(a luni dup ce .amsung Electronics a lansat
smartp9one>ul &alaG7% o ec9ipa de a(oca,i ai )pple *nc. a ple[c4t ctre Coreea de
.ud cu o preentare po[Fer[point 5n care pe al doilea slide aprea di[rect2 O)ndroid
e conceput ast8el 5nc4t s deter[mine companiile s imite designul 'i strategiile de
produs ale i+9one>uluiO% scrie o ana[lia a Reuters asupra 8elului 5n care )pple a
c4'tigat procesul im[po[tri( .amsung.
Co>8ondatorul )pple% .te(e ;obs% le comunicase de[?4 liderilor .amsung 5ntr>o
5nt4lnire din acea (ara c el consider modelul &a[laG7 . o copie ilegal a i+9one>
ului. +e de alt parte% legturile de busi[ness dintre cele dou companii% dat 8iind c
.amsung este unul dintre principalii 8urni[ori de piese pentru )pple% 8ceau mai
pro[babila negocierea unei solu,ii 5n acest con8lict
:nt4lnirea din august% 5ns% nu a mers c9iar bine% potri(it unor surse apropiate discu,iilor.
)(o[ca,ii .amsung au respins categoric acu[a[,i[5le 'i au pus pe mas o serie de bre(ete
pro[prii% despre care au spus c )pple le 8olose'te 8r permisiune.
:nt4lnirea a adus 5n prim>plan un deacord 8un[damental 5ntre cele dou companii 'i
a de>(enit prima rund 5ntr>o disput a bre(etelor 5n[tins pe teritoriul mai multor ,ri% o
disput care s>a 5nc9eiat sptm4na trecut cu (er[dictul c .amsung a 5nclcat bre(etele
)pple. ;uriul american a acordat )pple daune de 1%05 mld. dolari. .uma s>ar putea tri[pla%
dat 8iind con[clu[ia ?uriu[lui c .amsung a ac,ionat 5n cunostin[ta de caua.
.amsung s>ar pu[tea con8runt acum cu o costisitoare inter[dic[,ie de (4nare a
unor smartp9one>uri 'i ta[blete esen,iale 5n gama s de produse. )c,iu[nile .am[sung >
care este cea mai mare 8irma *D\ampHC a lumii 5n 8unc,ie de (enituri > au scut cu peste #X
la 5nceputul sptm4nii de dup (erdict. )ceast a 8ost cea mai puternic scdere ilnic
su8erit de ac,iunile companiei 5n ultimii patru ani% 'terg4nd e8ecti( 12 mld. dolari din
capita[li[area .amsung.
Compania sud>coreean a anun,at c (a c[uta s anulee (erdictul% iar btliile pe
bre[(ete 5ntre colo'ii *D\ampHC ai lumii nu sunt nici pe departe 5nc9eiate.
+entru moment% 5ns% con[cluia unui proces considerat de important cri[tic pare
s restabileasc ec9ilibrul com[petiti( 5n industrie.
$area ma?oritate a disputelor 5n materie de bre(ete se 5nc9eie 5nainte de a se a?unge
5n 5n>stan,a% mai ales c4nd disput implic dou com[p4nii a8late 5n concuren,. :n caul de
8a,% mi[ele au 8ost prea mari% iar cele dou com[p[nii au a(ut (iiuni 8oarte di8erite
asupra c9es[,iu[nilor legale% care sunt adesea interpretabile.
.amsung consider c bre(etele pe care le de[,ine pe comunica,ii Fireless sunt
1#
su8icient de pu[ternice 'i (aloroase 'i (or ser(i drept con[tra[pondere pentru orice do(ad
de 5n[8ringement adus de )pple% potri(it unor surse apropiate caului% citate de Reuters.
:n plus% compania sud>coreean nu a cre[ut c )pple are (oie s solicite protec,ie
de bre[(et asupra unor elemente de design% cum ar 8i de[signul dreptung9iului sau
supra8a, 8rontal plata a i+9one>ului.
)pple% pe de alt parte% a considerat c bre[(etele sale pe design 'i 8unc,ii sunt la un
ni[(el 8oarte important 5n ierar9ia drepturilor de proprietate intelectual% iar demonstrarea
(alidit,ii acestor bre(ete urm s 8ie un element 8oarte important 5ntr>un rboi mai amplu
purtat 5mpotri(a sistemului de operare )ndroid.
Cele dou companii nu au 8ost nici mcar aproape de a a?unge la o 5n,elegere% potri(it
unor mrturii din instan,a% do(ei aduse 5n timpul procesului 'i inter(iuri cu surse apropiate
caului.
:n timpul procesului% a(oca,ii .amsung 'i>au calculat gre'it argumentul c un (erdict
5n 8a(oarea )pple ar a(ea e8ecte negati(e asupra concuren,ei 5n pia,. ;uriul% condus de un
maistru% care a(ea la r4ndul lui un bre(et de in(en,ie% a 8ost mai degrab con(ins de
pledoaria )pple pentru protec,ia ino(a,iei. +entru membrii ?uriului% deciia nu a 8ost deloc
complicat.
+urttorii de cu(4nt ai .amsung% 5n .eoul% nu au o8erit niciun comentariu la cald.
6 edin# cordial# dar cu poziii in!le?i$ile
)pple a lansat i+9one 5n 200#% re(olutionand pia, tele8oanelor mobile. $ai t4riu 5n
acel an% &oogle% care era 5ntr>o alian,a cu )pple% a anun,at Jpen Landset )lliance /JL)6% cu
scopul de a>'i distribui sistemul )ndroid 5n toat pia,. JL) este 5n preent un consor,iu de
C4 de companii% cu scopul de a de(olt standarde desc9ise pentru tele8oanele mobile. +e
l4ng .amsung Electronics% printre membrii JL) se numr gigan,i precum &oogle% LDC%
.on7% Dell% *ntel% $otorola% 3& Electronics% 'i al,ii.
)bordarea desc9is propus de &oogle a prins repede la companiile care cutau s
concuree cu )pple. .trategia l>a 5n8uriat pe .te(e ;obs% ceea ce a dus la rcirea rela,iilor
dintre &oogle 'i )pple% culmin4nd cu momentul din 2009 5n care CEJ>ul de atunci al &oogle%
Eric .c9midt% a prsit board>ul )pple. :n biogra8ia lui .te(e ;obs apar c9iar cu(intele O8urt
cali8icatO% 8olosite de ;obs pentru a descrie ac,iunile &oogle% acompaniate de promisiunea de
Orboi termonuclearO 5mpotri(a &oogle.
:n ianuarie 2010% compania LDC din DaiFan a lansat un smartp9one cu touc9screen%
pe plat8orma )ndroid% care a(ea 8unc,ii 8oarte asemntoare cu cele ale i+9one>ului. )pple a
a dat compania 5n ?udecat 5n martie% ini,iind ast8el rboiul bre(etelor smartp9one 5mpotri(a
)ndroid.
LDC% 5ns% era un ?uctor minor comparati( cu .amsung.
Dup 5nt4lnirea% cordial dar e'uat% din august 2010% a(oca,ii .amsung 'i )pple au
mai purtat discu,ii 5ntr>o suit de 5nt4lniri 5n Coreea de .ud% 5n Cali8ornia 'i 5n alte locuri din
.R).
)(oca,ii )pple au 5nceput s calculee suma pe care s o cear c rede(en,. :n
octombrie 2010% )pple a concluionat c .amsung ar trebui s>i plteasc 24 dolari pentru
8iecare smartp9one 'i 32 de dolari pentru 8iecare tablet. Calculat pe estimrile de pro8it
8cute de .amsung% pl,ile de rede(en,e ctre )pple ar 8i eliminat e8ecti( mai mult de
?umtate din mar?a de pro8it a .amsung pentru orice tele8on cu un pre, sub 450 dolari.
:n plus% o8erta )pple nu se re8erea 'i la bre(etele de OeGperien, unic pentru
utiliatorO% pe care )pple le pre,uie'te. O3e>am 8cut acest lucru 8oarte clarO% spune Boris
De=sler% 'e8ul pe licen,iere la )pple.
:nt4lnirile s>au 5nc9eiat 5nainte de s84r'itul lui 2010% pentru c cele dou pr,i a(eau
puncte de (edere mult prea di(ergente.
&alaG7 Dab 10.1 a con8irmat pentru )pple c .amsung nu (a ceda.
)pple sper c rela,ia pe care o are cu .amsung (a duce la e(itarea unui proces 5n
cele din urm. :n sc9imb% .amsung a rspuns presiunii )pple prin propriile re(endicri de
bre(et. Cea mai important re(endicare a .amsung au 8ost drepturile de autor asupra
1C
te9nologiei prin care produsele mobile transmit 'i primesc in8orma,ii prin re,ele 8r 8ir
/Fireless6.
Re(endicrile .amsung a(eau s se materialiee prin solicitarea unei rede(en,e de
2%4X pe bre(etele respecti(e. )pple ar 8i trebuit% ast8el% s plteasc 14%40 dolari pentru
8iecare dispoiti( care 8olosea te9nologiile re(endicate de .amsung.
+e de alt parte% de>a lungul anilor% .amsung o8erise concuren,ei licen, pe bre(etele
sale de Fireless% cu inten,ia de a include te9nologia respecti( 5n standardele industriei. :n
general% instan,ele pre8er s nu 5mpiedice companiile de la a 8olosi ast8el de te9nologii
Oesen,iale pentru standardeO% ceea ce 8ace bre(etele puse de .amsung pe mas mai pu,in
(aloroase dec4t alte tipuri de proprietate intelectual.
Rlterior% la 5nceputul lui 2011% .amsung a lansat &alaG7 Dab 10.1. +entru )pple%
acest produs era o copie clar a i+ad>ului% ceea ce do(edea c .amsung nu are nicio
inten,ie s 5'i modi8ice produsele.
:n aprilie 2011% )pple a dat 5n ?udecat .amsung% acu4nd compania sud>coreean
c 5i copia O5n mod ser(ilO designurile. .amsung a rspuns prin a ac,iona )pple 5n instan,a
la r4ndul ei% ceea ce a eGtins disput pe ?urisdic,ia a cel pu,in 10 tribunale pe tot
mapamondul% inclusi( 5n )ustralia 'i Coreea de .ud.
+e parcursul anului ce a urmat% 8irme de a(ocatur anga?ate de ambele companii au
5nceput s adune mii de ore de munc 5n toat lumea% 5ns nu a eGistat niciun (erdict decisi(
care s amenin,e (reuna din cele dou companii implicate. .te(e ;obs a murit 5n octombrie
2011% iar Dim Coo= a preluat 'i a dus mai departe litigiul% despre care spunea c a 8ost ini,iat
Ocu re,ineriO.
+4n de cur4nd% btlia 8usese ec9ilibrat. )pple a reu'it 5n mare parte s c4'tige procesul
5mpotri(a LDC. 3a 5nceputul anului 2012% 5ns% un ?udector 8ederal din C9icago a respins un
proces )pple (ersus unitatea $otorola $obilit7 de la &oogle% spun4nd c niciuna dintre cele
dou pr,i implicate nu a putut s do(edeasc 8aptul c su8er daune.
+entru )pple% procesul 5mpotri(a .amsung a de(enit 'i mai important 5n acel
moment% compania american 5ncerc4nd s demonstree (aliditatea re(endicrilor sale 5n
pri(in,a bre(etelor pentru i+9one 'i i+ad.
+rima (ictorie important a )pple 5mpotri(a .amsung a (enit 5n momentul 5n care un
?udector districtual a emis dou interdic,ii de (4nare2 una 5mpotri(a &alaG7 Dab 10.1% 'i a
dou 5mpotri(a tele8onului &alaG7 0eGus. :n eGplictia (erdictului% ?udectorul a notat c
.amsung are dreptul s concuree% Odar nu are dreptul s concuree 5n mod necinstitO.
+e de alt parte% acela'i ?udector le>a cerut 5n repetate r4nduri celor dou pr,i s
a?ung la o 5n,elegere. :n iulie% CEJ>ul )pple Dim Coo= 'i CEJ>ul .amsung C9oi &ee>sung
au participat la o ultima 5ncercare de mediere 5nainte de procesul din .R).
Cei doi nu au putut a?unge la un acord. +e l4ng disput pe bre(etele Oesen,iale
pentru standardeO% coreenii de la .amsung considerau c au un porto8oliu de bre(ete mai
puternic dec4t )pple 5n materie de te9nologie de ultima genera,ie% cum ar 8i 4&.
Avocaii 1amsun<= "n criz# de timp
19
+rocesul a 5nceput pe 30 iulie. )pple a adus 5n instan,a membri ai top
managementului% care au depus mrturii coerente% 'i au preentat documente interne ale
.amsung. Documentele artau cum compania sud>coreean 5'i modi8ic inten,ionat
produsele pentru a le 8ace s semene mai mult cu i+9one>ul.
+ledoaria .amsung a 8ost mai pu,in e8icient. ;udectorul le>a o8erit ambelor pr,i
c4te 25 de ore de pledoarie% 5ns a(oca,ii companiei sud>coreene au pierdut prea mult timp
la 5nceput 'i nu au mai putut s (in cu propriile 5ntrebri pentru martorii )pple spre s84r'itul
procesului. )nga?a,ii .amsung au depus mrturii cu a?utorul traductorilor sau prin declara,ii
(ideo% care nu au a(ut un impact adec(at asupra ?uriului.
O:n loc de martori% au trimis a(oca,iO% a spus a(ocatul Larold $cEl9inn7 5n timp ce
aducea argumentele 8inale 5n 8a(oarea )pple.
De'i bre(etele .amsung constituiser un element 8oarte important al negocierilor din
culise% a(oca,ii companiei sud>coreene nu au a(ut succes 5n a le preen,a 5n instan,a drept la
8el de rele(ante c bre(etele pe care )pple le de,inea pentru design 'i 8unc,ii.
.amsung ar 8i putut s mearg 5ntr>un proces separat pentru bre(etele sale% 5ns a
re8uat s 8ac acest lucru. .e poate c a(oca,ii companiei s 8i considerat c dac aduc
aceste re(endicri 5n 8a, aceluia'i ?uriu% (or reu'i s contracaree posibilele e8ecte negati(e
ale 5nclcrii bre(etelor )pple.
0u a mers. .amsung a 5nclcat 'ase bre(ete )pple% potri(it ?uriului. Daunele acordate
)pple% 5n (aloare de 1%05 miliarde dolari% ar putea 8i triplate 5n urmtoarele sptm4ni% dac
aceast e deciia ?udectorului de ca.
.amsung a solicitat daune 5n (aloare de 399 milioane dolari pentru propriile bre(ete.
0u a primit nimic.
.amsung a anun,at c (a continu lupta. Compania ar putea merge 5ntr>o curte de
apeluri pentru a am4n interdic,ia de (4nare% ceea ce i>ar o8eri su8icient timp s (in pe
pia, cu produse noi% modi8icate.
)pple% 5ns% a primit un (erdict clar2 8elul 5n care 5'i (alori8ica proprietatea intelectual
este mai mult dec4t o simpl teorie.
Concluzii
)pple% gigantul *D condus de .te(e ;obs% este cea mai admirat companie
din lume pentru al treilea an consecuti(% potri(it topului realiat de re(ista
Mortune 'i 8irma de consultan, La7 &roup
6I6LI:GRA;IE
9ttp2--ro.Fi=ipedia.org-Fi=i-)pple]*nc.
9ttp2--FFF.Fi=in(est.com-stoc=-)pple]/))+36-Code]Et9ics
9ttp2--FFF.business24.ro-apple-management>stiri-
9ttp2--FFF.realitatea.net-topul>celor>mai>admirate>companii>din>lume>apple>
ramane>nr>1]#03244.9tml
9ttp2--stiri>tele8oane.mobilissimo.ro-apple-apple>si>samsung>>gata>sa>8aca>
pace>o8icialii>companiilor>discuta>despre>con8lictele>recente]10434.9tml
20
9ttp2--ade(arul.ro-tec9-gadget-apple>(s>samsung>con8lictul>patentelor>google>
principalul>ri(al>1]511#aedb4b!2ed5C#58#!ca#-indeG.9tml
9ttp2--ade(arul.ro-tec9-gadget-procesul>apple>(s>samsung>daune>sud>corenii>
platit>mai>putin>1]52C8!c5#c#bC55885!2!853!-indeG.9tml
9ttp2--arE.ro-9tc>i>apple>i>au>solutionat>con8lictul>in>pri(in>a>patentelor
9ttp2--FFF.9it.ro-stiinta>generala-.ud>coreenii>se>iau>de>par>3&>acua>
.amsung>de>8urt>al>te9nologiei>.mart>+ause
9ttp2--FFF.8.ro-business>9i>tec9-culisele>procesului>de>un>miliard>de>dolari>
cum>a>castigat>apple>lupta>bre(etelor>impotri(a>samsung>99C!!03
9ttp2--FFF.Fall>street.ro-slides9oF-*D>C>De9nologie-9#!51-Drecutul>preentul>
si>(iitorul>)pple>in>(iiunea>co>8ondatorului>companiei-2-.ecretele>renasterii>
)pple.9tml
9ttp2--8eatures.blogs.8ortune.cnn.com-2009-01-22-t9e>coo=>doctrine>at>apple-
9ttp2--retailindustr7.about.com-od-retailbestpractices-ig-Compan7>$ission>
.tatements-)pple>*nc>>$ission>.tatement.9tm
9ttp2--FFF.manager.ro-articole-itsic-apple>cel>mai>respectat>brand>din>lume>
404C.9tml
9ttp2--FFF.8.ro-business>9i>tec9-culisele>procesului>de>un>miliard>de>dolari>
cum>a>castigat>apple>lupta>bre(etelor>impotri(a>samsung>99C!!03
21

S-ar putea să vă placă și