Sunteți pe pagina 1din 28

2 6

Academia de Studii Economice Bucuresti


RAPORT EVALUARE
S.C. ALBALACT S.A.

Profesor univ. Dr. Sebastian Marian

Studenti

Bucuresti
!"#!
2 6
CUPRINS
CUPRINS............................................................................................................................... 2
Capitolul 1. Definirea smisiunii evaluatorului..........................................................................3
1.1 Prezentarea evaluatorului............................................................................................. 3
1.2 Obietul! sopul si "ata evaluarii ..................................................................................3
1.3 #azele evaluarii si proe"ura "e evaluare.....................................................................3
1.$ Delaratie privin" on"itii limitative...........................................................................3
1.% &eto"olo'ia "e evaluare folosita...................................................................................$
1.6 Responsabilitati fata "e terti .........................................................................................$
Capitolul 2. Prezentarea soietatii......................................................................................... $
2.1Dia'nostiul (uri"i ........................................................................................................ $
2.2 Dia'nostiul omerial.................................................................................................. %
2.3 Dia'nostiul resurselor umane......................................................................................)
2.$ Dia'nostiul te*ni........................................................................................................ )
2.% Dia'nostiul finaniar.................................................................................................... +
2.%.1 ,naliza finaniar - patrimoniala..............................................................................+
2.%.2 ,naliza in"iatorilor "e 'estiune...........................................................................11
2.%.3 ,naliza apaitatii "e autofinantare......................................................................12
2.%.$ ,naliza orelatiei reante.obli'atii........................................................................13
2.%.% ,naliza orelatiei fon" "e rulment.neesar "e fon" "e rulment............................1$
2.%.6 ,naliza li*i"itatii si solvabilitatii...........................................................................1%
2.%.) ,naliza flu/urilor finaniare...................................................................................16
2.%.+ ,naliza in"iatorilor "e ativitate..........................................................................1)
2.%.0 ,naliza in"iatorilor "e rentabilitate......................................................................1+
2.%.11 Dia'nostiul fatorial al rezultatului e/ploatarii..................................................1+
2.%.11 ,naliza."ia'nosti pe baza ratelor "e rentabilitate.............................................10
Capitolul 3. 23,4U,R2, SOCI25,5II CO&2RCI,42........................................................22
3.1 &eto"a ativului net oretat 6 ,NC 7..........................................................................22
3.2 &eto"a flu/urilor finaniare atualizate 6"isounte" as* . flo8 - DC97.....................23
Capitolul $. R2:U45,5242 23,4U,RII. R2CONCI4I2R2, R2:U45,524OR..................26
OPINI, 23,4U,5ORU4UI...........................................................26
#iblio'rafie............................................................................................................................ 2+
2 6
Capitolul 1. Definirea smisiunii evaluatorului
1.1 Prezentarea evaluatorului
Evaluatorul are pozitia de executant fata de societatea comerciala SC ALBALACT
SA . Echipa de evaluare este formata din persoane specializate in domeniul juridic
economico!financiar mana"erial comercial.
1.2 Obiectul, scopul si ata evaluarii
Obiectul lucrarii il constituie evaluarea societatii comerciale SC ALBALACT SA .
Scopul prezentei lucrari este evaluarea intreprinderii in scop de informare pentru "arantarea
unui credit #ancar destinat unei noi investitii ce consta in achizitia unui utilaj. Data
calendaristica la care este intocmit raportul de evaluare $ %% mai %&'%. Evaluarea se
realizeaza pe o perioada de ( ani ) %&&* %&&+ %&'&,.
1.! "azele evaluarii si proceura e evaluare
-rocedura de evaluare a societatii se realizeaza parcur"andu!se urmatoarele etape$
! .ocumentarea informatiilor solicitate de creditor/
! 0dentificarea elementelor supuse evaluarii )teren cladire mijloc fix stocuri,/
! .iscutii purtate cu mem#rii conducerii societatii si mem#rii consiliului de
administratie a societatii/
! Cumularea informatiilor analiza si interpretarea acestora in scopul enuntat in
prezenta lucrare/
! Ela#orarea analizei dia"nosticelor$
1uridic
Comercial
2perational
3esurse umane
Economico!financiar
1.# Declaratie privin conitii limitative
Acest raport de evaluare a fost ela#orat pe #aza urmatoarelor ipoteze si conditii
limitative$
! Selectarea metodelor de evaluare cat si modalitatile de aplicare s!au facut avand in
vedere statutul actual al proprietatii supuse evaluarii astfel incat valorile estimate sa
conduca la o valoare cat mai apropiata de cea la care va fi incheiata tranzactia/
! 4u se asuma nici o responsa#ilitate privind descrierea situatiei juridice sau a
consideratiilor privind actele de proprietate. Se presupune ca actul de proprietate este
vala#il/
! -roprietatea a fost vizionata si inspectata personal de catre evaluator/
! Evaluatorul nu va fi facut raspunzator pentru existenta unor vicii ascunse privind
constructiile si5sau factorii de mediu care ar putea influenta valoarea evaluatorul neavand
componentele necesare si prin urmare nu poate da nici o "arantie referitoare la starea
tehnica sau economica a imo#ilului/
! Se presupune ca toate autorizatiile certificatele de functionare si alte documente solicitate
de autoritati le"ale sau administrative locale sau nationale de catre or"anizatii sau
2 6
institutii private au fost sau pot fi o#tinute sau reinnoite pentru oricare din utilizarile pe
care se #azeaza estimarile valorii din cadrul raportului/
! Evaluatorul nu are nici un interes in prezent sau in viitor cu #eneficiarul sau cu partile
interesate in tranzactii/
! 6n evaluator nu tre#uie sa se #azeze pe informatiile esentiale furnizate de un client sau
de orice alta parte fara o verificare adecvata a acestor informatii sau fara o confirmare a
veridicitatii informatiilor din partea unei surse independente cu exceptia cazului in care
natura si importanta "radului de incredere in informatiile primite sunt specificate ca o
conditie limitativa/
1.$ %etoolo&ia e evaluare folosita
Baza evaluarii realizate in prezentul raport este valoarea de piata definita conform
standardelor internationale de evaluare. -entru estimarea acestei valori evaluatorul a#ordeaza
doua din metode$
'. A#ordarea pe #aza de active ! metoda activului net corectat/
%. A#ordarea pe #aza de venit ! metoda actualizarii fluxurilor de numerar ).C7,
1.' Responsabilitati fata e terti
Acest raport de evaluare este destinat pentru scopul precizat la punctul '.( 82#iectul
scopul si data evaluatorului pentru uzul #eneficiarului raportului de evaluare si pentru
consultantii acestuia.
Evaluatorul isi asuma intrea"a responsa#ilitate pentru opiniile exprimate in prezenta analiza
dia"nostic si raport de evaluare tinandu!se seama de conditiile limitative expuse mai sus
precizandu!se inca o data ca lucrarea este cu scop didactic.
Capitolul 2. Prezentarea societatii
Societatea Al#alact SA cu sediul social in 1ud. Al#a se identifica prin urmatoarele numere de
inmatriculare$
4umar de inre"istrare la 3e"istrul Comertului $ $"#%&"%#''#
Cod 6nic de 0dentificare $ #&(()*'
Stare societate$ 0nre"istrata din data )" +oiembrie #''!
Capital social su#scris si varsat$ *(,!&",--& RO+
Cifra de afaceri$ !*#,!&",--& RO+
2.1 Dia&nosticul (uriic
Scopul dia"nosticului juridic este de a aprecia relatiile firmei cu proprietarii salariatii
si alti terti su# aspectul conformitatii si respectarii le"islatiei in vi"oare.
Conform Art. ( din statutul societatii aceasta fi"ureaza in toate actele intocmite de catre
societate 9 facturi fiscale extrase cont situatii financiare si alte documente oficiale 9 su#
denumirea de S.C. ALBALACT S.A. fiind o societate pe actiuni.
S.C ALBALACT S.A. are sediul administrativ si de productie in 2iejdea comuna :alda de
1os .4 ' ;m (+%<=&& judetul Al#a. S.C. ALBALACT S.A. este inre"istrata pentru o
durata de functionare nelimitata.
Princi.a/e/e activitati desfasurate de societate sunt$ colectarea prelucrarea depozitarea si
comercializarea laptelui si a produselor lactate.
2 6
2.2 Dia&nosticul comercial
Compania SC ALBALACT SA comercializeaza o "ama diversificata de produse
lactate de la lapte de consum la produse proaspete in diverse tipuri de am#alaje si "ramaje
)unt lapte praf, toate de o calitate corespunzatoare cerintelor pietei interne. .oua dintre
#rand!urile de success ale firmei Al#alact sunt comercializate su# numele de >6>6o
intrea"a "ama de '* produse prezente din diferite "ramaje si variante si laptele 76L:A un
lapte de consum ultrapasteurizat am#alat septic putand fi pastrat la temperatura camerei
timp indelun"at.
Furnizori
Materia .rima necesara derularii activitatii Al#alact se asi"ura prin =? de centre de
colectare %' de ferme cola#oratoare o ferma proprie amplasata in @aidei Aunedoara care
asi"ura colectarea a aproximativ *&&& litri de lapte zilnic)reprezentand 'BC din materia
prima,.
7urnizorii de materie prima sunt $
! producatori interni ! B&(?C )Thrace :reiner Supremia S3L 3ompetrol Am#to,
! ferma proprie ! =(D C
! furnizori externi )6E, ! D(%+C )Tatra -aE 9 Suedia,
7irma va cumpara materialele necesare realizarii produselor si va utiliza un proces
tehnolo"ic de serie ceea ce duce la un necesar sca0ut de forta de munca. Faterialele se vor
achizitiona din import furnizorii firmei vor fi producatori straini ale"erea acestora nefiind
inca definitivata. -returile materii/or .rime practicate pe piata externa sunt reduse ceea ce
confera firmei un avantaj concurential concretizat intr!un pret mai mic de vanzare ce vizeaza
atra"erea clientelei.
-roducatorul are o cota de piata in volum de %+DC. -e se"mentul laptelui 6AT o
piata de aproximativ D& mil. euro Al#alact ocupa locul doi cu #randul 7ul"a avand o cota de
piata in volum de %%(C. Al#alact mai detine locul intai pe cate"oria unt piata de circa D&
mil. euro cu #randul .e Al#alact avand o cota de piata de %B+C in volum. 0n cate"oria
smantana evaluata la peste *B mil. euro Al#alact are o cota de piata in volum de '=C. 0n
cate"oria iaurt unul dintre cele mai mari se"mente ale pietei de lactate proaspete cu o valoare
de peste '*& mil. euro Al#alact are o cota de piata de %?C in volum.
Avand o "ama lar"a de produse compania poate satisface toate "usturile
consumatorilor.
-rincipalele produse realizate sunt$
76L:A 9 lapte de consum
>6>6 9 lapte de consum
.e Al#alact 9 lapte de consum
3A3A6L 9 lapte de cosnum
7ul"a lapte scolar
0aurt sana lapte #atut $ 7ul"a >uzu .e Al#alact 3araul
Smantana
6nt
Branza topita
Lapte cu arome $ 7ul"a
2 6
Structura pietei se compune dintr!un numar foarte mare de clienti cu profil de comert
pentru produse lactate din care peste +&C cu capital privat si restul reprezinta consumuri
colective majoritatea pro"ramul "uvernamental Laptele si cornul spitale.
.ezvoltarea activitatii a fost sustinuta de extinderea capacitatii de productie dar si de
im#unatatirea retelei de distri#utie. Compania detine ? centre de distri#utie la nivel national
iar pe se"mentul lactatelor proaspete circa B&C din vanzari sunt realizate prin intermediul
lanturilor de ma"azine internationale.
-entru pu#licitate ei se axeaza pe trade marEeti" ) promovare la raft, si pe promotii
intrucat cosumatorul este cautator de promotii. .e asemenea reclama se face prin posturile de
televiziune panourile pu#licitare presa scrisa.
Clienti
7iecare "ama de produse Al#alact se adreseaza unui se"ment diferit de piata firma
urmarind acoperirea a cat mai multe se"mente de piata fara sa existe suprapunere de
#randuri..
-rodusele marca Al#alact ne#eneficiind de o diferentiere de ima"ine sunt adresate
persoanelor cu venituri mici si medii dar care pun pret pe calitatea produselor.
0n randul clientilor se numara si firmele de comert prin care Al#alact isi asi"ura
vanzarea produselor$ hGpermarEeturi)Carrefour Cora, ma"azine cashHcarrG)Sell"ros,
supermarEeturi)Fe"a 0ma"e Billa, si ma"azine de tip discount)-ennG FarEet ;aufland,.
SC ALBALACT SA realizeaza un procent de BD+= C din cifra de afaceri cu primii
'& clienti detaliati mai jos$ Auchan Billa Carrefour ;auflan Fe"a Fetro -rofi 3eal
3omanian AGpermarche Sel"ros.
Concurenti $
-e piata lactatelor ponderea cea mai inportanta a vanzarilor este detinuta de laptele de
consum.
-rincipalii concurenti directi ai firmei Al#alact sunt$
! .anone inre"istrata din data de %=.''.'++= in Bucuresti cu un capital social de
%(++*&=(.+ ron in anul %&&+ devenind de '%&&&&&&&&& ron. A inre"istrat o cifra de
afaceri constanta in crestere %&&*!D%%??=%(D ron %&&+!D(D=&==B' ron. Acelasi lucru nu
putem spune de profiul net care a inre"istrat o scadere in %&&+.
! Covalact inre"istrata din data de %=.&%.'++' in Covasna cu un capital social in
prezent de '((&*%(' ron. Cifra de afaceri a fost in crestere pana in anul %&&* aprox.
'B'&&&&&& ron in %&&+ a inre"istrat o scadere aprox. '%'&&&&&& ron ar in %&&+ a fost de
D&&&&&&&& ron. -rofitul net a urmat aceeasi traiectore in %&&+.
! 4apolact inre"istrata din data de %?.''.'++% in Cluj cu un capital social de +?&=BB
ron iar in anul %&& devenind '=B&''(B ron menitandu!se constanta pana in anul %&&* cand
a luat valoarea '='+'*%& ron. Cifra de afaceri este in prezent de %'('DD('( ron in anul
%&&+ inre"istrandu!se cu o valoare mai mare ) %((%?*(BD ron,
Prestatorii de servicii
-entru crearea #randurilor 7ul"a si >uzu Al#alact a apelat la Brandient firma ce
furnizeaza clientilor sai servicii inte"rate de consultanta in marEetin" si #randin" servicii
creative de identitate ver#ala si vizuala desi"n de am#alaj comunicare de #rand servicii de
#randin" intern etc. Avand reputatia unei echipe de specialisti cu experienta remarca#ila in
2 6
mana"ement marEetin" desi"n si comunicare Brandient este implicata in crearea sau
revitalizarea unor importante #randuri locale.
-entru sustinerea si cresterea activitatii firmei s!a apelat la serviciile de creditare
furnizate de #ancile de pe piata romaneasca si de asemenea s!au contractat fonduri Sapard.
Prespectiva pietei
Compania Al#alact utilizeaza preturi diversificate pentru produsele sale. Astfel
pentru laptele 6AT si cel pasteurizat 9 pretul pietei iaurtul marca >uzu! preturi inalte avand
in vedere se"mentul caruia se adreseaza acest produs )persoane din mediul ur#an,.
-entru produsul sana si lapte batut marca >uzu este adoptata strategia alinierii preturilor la
piata acest lucru fiind motivat de cresterile inca situate la cote mici in aceasta cate"orie de
produse si "radul scazut de vanzari pe aceasta cate"orie de produse. -retul este mai putin
important la aceste produse fiind devansat ca importanta in decizia de cumparare de "ustul
produsului si de notorietatea #randului.
-entru cate"oria branzeturi se mentine strategia preturilor joase. Avand in vedere
faptul ca aceasta cate"orie nu #eneficiaza de o ima"ine diferentiata si de se"mentul caruia se
adreseaza )persoanele cu venituri mici si medii, prin practicarea unor preturi mai joase decat
cele ale concurentilor se doreste mentinerea pozitiei pe piata. -entru produsul unt se continua
cu strategia preturilor inalte.
2.! Dia&nosticul resurselor umane
4umarul an"ajatilor societatii comerciale ALBALACT este peste =&& salariati.
0n cadrul societatii este or"anizat Sindicatul Li#er al salariatilor din SC Al#alact SA afiliat la
7ederatia Sindicatelor din 0ndustria Alimentara.:radul de sindicalizare a fortei de munca este
de %?% C. 0n luna decem#rie %&'& s!au initiat demersurile pentru desfiintarea sindicatului
din cadrul societatii cu sentinta definitiva de desfiintare in luna fe#ruarie %&''.
3aporturile dintre mana"ement si an"ajati sunt #une. 4u au existat si nu exista stari
conflictuale. Al#alact are si personal special dedicat pentru dezvoltarea de produse noi si
la#orator echipat cu echipamente performante pentru analize si determinari in care lucreaza
personal specializat in micro#iolo"ie.
2.# Dia&nosticul te)nic
Beneficiind de o tehnolo"ie de ultima ora intre"ul sistem de procesare in fa#rica
Al#alact ! tancuri pasteurizatoare sterilizatoare preparare iaurt ! este com./et automati0at.
Sistemul de procesare si de control a fost livrat de compania TetrapaE lider mondial in
domeniu.
-rincipalele intrari de mijloace fixe sunt prezentate mai jos$
Locatia 1ru.a de mi2/oace fi3e Suma Mod dobandire
SC ALBALACT
SA
Terenuri si constructii '.(*D.'D? Cumparare
0nstalatii si masini ?.+(=.&*B Cumparare < leasin"
Alte imo#ilizari 9 instalatii
utilaje si mo#ilier
*%.*&& Cumparare
Avansuri imo#ilizari
necorporale pro"rame 0T
D+=.?'? Cumparare
2 6
2.$ Dia&nosticul financiar
Analiza economico!financiara constituie un instrument mana"erial care ajuta
conducerea intreprinderii la cunoasterea fenomenelor le"aturilor directe dintre fenomene la
intele"erea trecutului si prezentului in vederea fundamentarii o#iectivelor strate"ice de
mentinere si de dezvoltare a intreprinderii intr!un mediu concurential. Analiza financiara are
ca o#iectiv evidentierea modalitatilor de realizarea a echili#rului financiar a etapelor
valorificarii capitalului financiar si treptelor de acumulare #aneasca de formare a rezultatului
financiar final.
-entru efectuarea analizei economico!financiara s!au calculat indicatori si indici de
structura evolutie si eficienta pe perioada %&&* %&&+%&'&.
Aspectele urmarite in analiza ajuta la sta#ilirea unor concluzii referitoare la
o#iectivele sta#ilite pentru ansam#lul raportului de evaluare.
Structura financiara
.ia"noza si re"larea activitatii intreprinderii/
Estimarea riscurilor implicate in de specificul activitatii societatii
.escoperirea si mo#ilizarea rezervelor interne de sporire a performantelor financiare/
Separarea si evaluarea acelor tendinte care au caracter permanent si deci au
pro#a#ilitate de prelun"ire in viitor
Selectarea elementelor exceptionale care au o pro#a#ilitate redusa de a afecta evolutii
viitoare a societatii
0ntarirea autonomiei economico!financiare/
Cresterea eficientei economice/
7undamentarea deciziilor financiare.
Analiza economico!financiara a fost structurata in doua su#capitole cu scopul de a acoperi
toate o#iectivele sta#ilite in preala#il si de a identifica mai usor influentele lor$
Analiza financiar!patrimoniala
Analiza renta#ilitatii
2.$.1 *naliza financiar + patrimoniala
Situatia financiar!patrimoniala reprezinta o anumita stare a capitalului din punct de
vedere al existentei al structurii materiale si al rezultatelor financiare o#tinute. Ea reprezinta
si o consecinta a desfasurarii proceselor care formeaza o#iectul de activitate al firmei
constituind cadrul financiar al acesteia.
Analiza patrimoniului firmei se realizeaza cu ajutorul informatiilor oferite de #ilantul
conta#il. Analiza structurii patrimoniale are ca o#iect dinamica acesteia precum si raporturile
dintre diferitele elemente ale #alantei si schim#arile intervenite in situatia mijloacelor si
surselor determinate de activitatea desfasurata pe parcursul activitatii.
Ana/i0a bi/antu/ui
-atrimoniul net al intreprinderii in perioada analizata a avut urmatoarea evolutie$
in %&&*$ *B.B&B.DB+
in %&&+$ *B.B*=.(??
in %&'&$ *B.+'?.*+D
a4 Structura active/or
2 6

.in analiza in evolutie a structurii activelor reies caracteristicile unei societati
specializate in activitatea de productie. -onderea fiecarui element patrimonial si a surselor au
o anume semnificatie si o importanta practica.
Structura bi/antu/ui in .returi nomina/e
ACT5V !""- !""' !"#" PAS5V !""- !""' !"#"
5.
5MOB5L56AR5
'%D&&B'(? '(DD????& '%+?+=D&&
5.CAP5TAL
PROPR5U
*BB&BDB+ *BB*=(?? *B+'?*+D
+ecor.ora/e +*(&'( B'?=D+ %'&(*? &
Cor.ora/e '&+B+&+?+ ''='(%??+
'''''%'*
+
55.PROV565OA+E %&*==( %&*==( %&*==(
7inanciare '(D(''DB '?*%?(D% '?+??'&?
555.DATOR55 PE
TERME+ LU+1
(B%(B=%+ (=(D?DBD %+&B&%?&
55. ACT5VE
C5RCULA+TE
B'&*'''% B%B*BB'% ==BB+&&=
Stocuri %%&B?B%% %'(*'D*' '*+=?'B(
5V.DATOR55
CURE+TE
D?+&%B(* B+%BB*+* ??+*%(%=
Creante %B%%+B+' %*(&=+=( DB'?DBB= 7urnizori %(%(&%BB %%B%&='( (++?D(?'
Dis.onibi/itati (?+(+++ %*+?&=* %D'?%+? Salariati<Stat %D=?%%*( (=?(B%*B (*&&?+BB
555.
C8ELTU5EL5
5+ AVA+S
& '&B&& %'B'B(+
V. VE+5TUR5 5+
AVA+S
=%((+=& B=?B(+& B(D??+%
TOTAL ACT5V #&(,"-*,!9' #-&,"&),&-! #'-,("*,'9( TOTAL PAS5V #&(,"-*,!9' #-&,"&),&-! #'-,("*,'9(
Structura bi/antu/ui in functie de .onderea e/emente/or
ACT5V !""- !""' !"#" PAS5V !""- !""' !"#"
5. 5MOB5L56AR5 &".-): &#.--: *(.)':
5. CAP5TAL
PROPR5U
9-.-9: 9(.&(: 9).!-:
4ecorporale &.B=C &.%*C &.''C &.&&C &.&&C &.&&C
Corporale =%.B+C =%.&*C BB.+?C
55.PROV565OA+
E
&.'%C &.''C &.''C
7inanciare ?.=?C +.B(C +.&=C &.&&C &.&&C &.&&C
&.&&C &.&&C &.&&C
555.DATOR55 PE
TERME+
LU+1
%&.'%C '+.D(C 'D.=(C
55. ACT5VE
C5RCULA+TE
!'.#&: !-.##: )).(): "."": "."": "."":
Stocuri '%.=&C ''.D(C +.BBC
5V. DATOR55
CURE+TE
%?.(=C ('.=*C (+.%*C
Creante 'D.D'C 'B.'(C %%.?=C 7urnizori '(.%?C '%.&DC %&.'DC
.isponi#ilitati %.'?C '.BBC '.%%C Salariati<Stat 'D.&+C '+.=DC '+.'BC
&.&&C &.&&C &.&&C &.&&C &.&&C &.&&C
&.&&C &.&&C &.&&C &.&&C &.&&C &.&&C
2 6
555.
C8ELTU5EL5
5+ AVA+S
"."": "."#: #."-:
V. VE+5TUR5
5+ AVA+S
).(*: )."): !.*':
&.&&C &.&&C &.&&C &.&&C &.&&C &.&&C
TOTAL ACT5V '&&.&&C '&&.&&C '&&.&&C TOTAL PAS5V '&&.&&C '&&.&&C '&&.&&C
-onderea imobilizarilor totale la sfarsitul anului %&'& este de =B.(+C o#servandu!se o
scadere cu aproximativ DB puncte procentuale fata de anul precedent. 0nre"istrarea unei
scaderi insemnate a ponderii imo#ilizarilor poate constitui un fenomen normal daca de
principiu s!a produs$
! @anzarea activelor devenite disponi#ile ca urmare a modificarii profitului de activitate/
! .eprecierea valorii activelor fixe corporale/
! 3eevaluarea activelor corporale in conformitate cu prevederile le"ale sau cu piata/
Avand in vedere specificul firmei putem considera a doua varianta ca fiind cea mai potrivita.
Al#alact foloseste o tehnolo"ie avansata pentru productia de lactate tehnolo"ie care se afla in
permanenta dezvoltare iar aparitia unor echipamente noi pe piata vor conduce cu si"uranta la
deprecierea celor existente. .e aceea mana"erii acestei intreprinderii tre#uie sa ai#a
intotdeauna prioritar ca o#iective utilizarea celor mai avansate tehnolo"ii. 2#iectiv care le
poate asi"ura intaietate in fata concurentilor si o ima"ine #una in randul consumatorilor prin
calitatea si si"uranta oferita.
Avand in vedere ca este o intreprindere specializata in activitatea de productie
mijloacele fixe ocupa o pondere extrem de mare in totalul activelor inre"istrandu!se o mica
scadere in anul %&'& scadere justificata de diminuarea imo#ilizarilor per total. Evolutia
ponderii mijloacelor fixe este urmatoarea$ =%.B+C in %&&* =%.&*C in %&&+ %&'&C in %&'&.
.iminuarea imobilizarilor corporale in %&'& se poate datora si inre"istrarii amortizarii.
Activele circulante detin la sfarsitul anului %&'& cel mai mare procent $ ((.B(C.
Acest fapt este datorat in mare parte creantelor care constituie un prim semnal de alarma
deoarece exista riscul de neincasare avand un trend crescator cu o pondere de 'D.D'C in
%&&* 'B.'(C in %&&+ si %%.&=C in %&'&. Cresterea creantelor comerciale poate fi si un
indicativ pozitiv deoarece indica o crestere a clientilor si implicit a vanzarilor
Stocurile in anul %&'& au scazut comparativ cu anul %&&+ cu '%?C in valori reala
de la %'(*'D*' la '*+=?'B( datorita unei planificari ri"uroase a productiei in vederea
de#locarii lichiditatilor financiare ale societatii. -onderea cea mai mare insa au detinut!o in
%&&* cand stocurile erau in valoarea de %%&B?B%% ocupand aproximativ %%.=C din totalul
de active. Acest moment coincide cu perioada de dezvoltare de re#randin" perioada in care
a casti"at un capital urias de ima"ine si in care vanzarile au crescut considera#il. Avand in
vedere specificul societatii majoritatea stocurilor reprezinta materii prime si materiale
destinate procesului de productie precum si semifa#ricate si produse finite. -rin comparatie
cu alte companii putem spune ca ponderea stocurilor atat in %&'& %&&+ cat si %&&* ocupa un
loc destul de mic datorat pro#a#il politicii companiei de a de#loca lichiditatile companiei si
de a face investitii pe termen lun" sau scurt.
Situatia firmei analizate impune detalierea si in functie de scopul urmarit $ pentru
conducerea firmei o#iectivul esential tre#uie sa il constituie valorificarea elementelor
patrimoniale adica reducerea stocurilor de produse finite si accelerarea procesului de
incasare a creantelor pentru crearea disponi#ilitatilor #anesti in vederea achitarii datoriilor
scadente.
b4 Structura ca.ita/u/ui uti/i0at
2 6
0n cazul pasivului ca fenomen pozitiv putem remarca un echili#ru al capitalului propriu.
0n pasiv se inre"istreaza o majorare a datoriilor pe termen scurt de la 47,9!,"# ron la
77,9$!,#!% ron in anul %&'& fapt ce confirma situatia referitoare la solva#ilitate.
3eferitor la structura surselor de finantare a patrimoniului net se o#serva faptul ca valoarea
capitalului net ramane aproximativ in aceleasi limite *BB&BDB+ in %&&* *BB*=(?? in %&&+
respectiv *B+'?*+D in %&'& avand ponderi de D*.*DC in %&&* DB.?BC in %&&+ D(.%*C in
%&'& insa putem o#serva un fenomen pozitiv prin scaderea datoriilor pe termen lun" de la
(B%(B=%+ inre"istrat in anul %&&* la %+&B&%?& in %&'&.
Atat profitul din %&&+ cat si cel din %&'& au fost trecute la rezerve conform hotararii A:A.
2.$.2 *naliza inicatorilor e &estiune
Analiza activelor ocupa un loc foarte important in cadrul situatiilor financiar !
patrimoniale intrucat permite aprecierea eficientei utilizarii activelor si dimensionarea
fondului de rulment normativ.
0n practica economica viteza de rotatie cunoaste doua modalitati de exprimare $
! numarul de rotatii intr!o anumita perioada de timp/
! durata in zile a unei rotatii/
@iteza de rotatie a activelor circulante se analizeaza factorial cu ajutorul duratei in zile a unei
rotatii

Ra
=
cifra de afaceri/active totale
4ivelul acestei rate difera semnificativ de la o ramura la alta de aceea mana"ementul tre#uie
sa se raporteze intotdeauna la ecartul normal al companiilor cu profil asemanator.
0n cazul nostru durata de rotatie a activu/ui nu inre"istreaza variatii foarte mari insa
tre#uie sa avem in vedere ca este in continua crestere ceea ce poate fi in"rijorator.
.aca in anul %&&* durata de rotatie a activului era de &+'** in anul %&'& a ajuns
pana la '&D'? valoare totusi normala daca ar fi sa comparam cu valorile celorlalte
intreprinderi din aceeasi ramura deoarece in cazul industriilor capital intensive ecartul este de
aproximativ o rotatie pe an. Cu toate acestea cresterea duratei de rotatie a activului indica
cresterea numarului de active neoperationale si deci un exces de capital #locat ce nu
"enereaza efecte pozitive asupra intreprinderii.
@iteza de rotatie a creantelor inre"istreaza o dinamica fluctuanta in comparatie cu
ceilalti indicatori$ de la D* in anul %&&* la DB in %&&+ urmand ca in %&'& sa creasca pana la
valoarea de =% de zile. Rata creante/or creste semnificativ in %&'& comparativ cu %&&+ ea
fiind rezultatul extinderii masive a activitatii comerciale in %&&%. Aceasta poate sa reflecte si
o necorelare a politicii de facturare cu politica de incasare a creantelor. 4u este indicat ca
acest indicator sa fie cu mult diferit )mai mare, decat media deoarece indica perioade foarte
.urata de rotatie !""- !""' !"#"
Activ ",'#-- ",'-#& #,"9#&
Creante 9- 9( *!
Stocuri 9! )9 !*
7urni0ori 99 )* ((
Datorii '# '9 #"&
2 6
lun"i de plata ale clientilor care majoreaza capitalul #locat in creante si poate "enera
pro#leme in achitarea o#li"atiilor curente. .e aceea este indicat ca acest indicator sa fie
plasat su# media ramurii. 0n cazul nostru o situatie favora#ila o intalnim in anul %&&+ cand
durata de incasare a creantelor este de DB de zile indicator ce se apropie de medie.
Comparand nivelul de incasare a creantelor cu cel de achitare a o#li"atiilor putem o#serva ca
perioada de achitare a furnizorilor este mai mare decat perioada de incasare a creantelor
acest ciclu comercial fiind favora#il firmei.
.in analiza vite0ei de rotatie a datorii/or putem o#serva ca achitarea o#li"atiilor se
face in termene destul de ridicate trendul fiind dictat chiar de furnizori care desi reprezinta in
principal datoriile pe termen scurt acestea se intind pana la o durata de achitare de
aproximativ B' de zile valoare destul de ridicata avand in vedere specificul companiei.
-rivind rata stocuri/or o#servam o scadere a acesteia ) de la D% de zile in %&&* la (D de zile
in %&&+ si %= de zile in %&'&, pe fondul cresterii vitezei de rotatie a stocurilor ceea ce in
ansam#lu reflecta o crestere a eficientei "estionarii stocurilor de!a lun"ul perioadei analizate.
Situatia este explicata in principal prin prisma politicii de "estionare optime a stocurilor
aplicate de mana"eriat concretizate in valorificarea stocurilor cu miscare lenta existente in
anii anteriori optimizarea raportului achizitie!productie ! facturare cu efecte asupra cresterii
vitezei de rotatie a stocurilor si pe aceasta cale cu efecte favora#ile in planul lichiditatii
entitatii. Aceasta scadere a ratei stocurilor se datoreaza si cresterii cifrei de afaceri ) cifra de
afaceri a crescut de la '+&.BD=.*'& in anul %&&* la %%B.+?B.%&& in anul %&&+ urmand sa atin"a
pra"ul de %='.%B=.=?& in %&'&, intr!un ritm superior comparativ cu cresterea stocurilor.
0n concluzie din analiza ratelor "enerale de structura deducem ca pe perioada
analizata entitatea se orienteaza mai mult spre activitatea curenta )de exploatare,.
2.$.! *naliza capacitatii e autofinantare
-entru a face fata nevoilor sale de finantare o intreprindere tre#uie sa!si utilizeze propriile
resurse sau sa procure resurse din exterior. .aca ne referim strict la sursele interne putem vor#i de un
potential de dezvoltare a activitatii de exploatare iar indicatorul ce masoara acest potential este
capacitatea de autofinantare )CA7,.
5ndicatori !""- !""' !"#"
CA7
''.'%*.+(D
'B.D'?.(+D 'D.&D&.&=&
Compania are o capacitate de autofinantare pozitiva in fiecare an fiind in scadere in anul %&'& cu +C.
5+D5CATOR5 !""- !""' !"#"
ca.acitatea de rambursare a datorii/or financiare &*%&( &=(D& &B*BB
rata de aco.erire a e3cedentu/ui brut ?*&=% +DDB( ?&(*?
rata de aco.erire a re0u/tatu/ui e3ercitiu/ui '*(D?&D?+B B+%''=
'
%D'+*'BB
Rata de finantare a investitiei ; acest indicator arata proportia in care firma poate
acoperi finantarea investitiilor anuale pe seama capacitatii de autofinantare.
R.f. = Capacitatea de autofinantare /Investitiile anuale x 100
2 valoare de peste '&&C a acestui indicator arata ca firma isi poate realiza planul de investitii
numai din surse proprii fara nicio pro#lema.
Ca.citatea de rambursare a datorii/or arata numarul de ani necesari pentru a asi"ura
ram#ursarea cheltuielilor financiare pe #aza capacitatii de autofinantare de"ajate de
firma.
2 6
Capacitatea de rambursare = Cheltuieli financiare/ Capacitatea de autofinantare
Se recomanda ca valoarea acestui indicator sa fie cat mai aproape de zero adica perioada de
timp in care sa se ram#urseze cheltuielile financiare sa fie cat mai mica. 0n cazul nostru este
apropiata de zero )&.*%&( in %&&* &.=(D& in %&&+ si &.B*BB in %&'&, datorita lipsei
imprumuturilor pe termen lun" si a valorii mici de imprumuturi pe termen scurt.
Rata de aco.erire a e3cedentu/ui brut ; acest indicator arata masura in care fluxul
potential de lichiditati din activitatea de exploatare participa la formarea fluxului total de
disponi#ilitati al firmei.
Rata de acoperire a excedentului brut = Capacitatea de autofinantare/Excedentul brut de
exploatare x 100.
2 valoare su# '&&C a acestui indicator arata ca suma cheltuielilor de natura financiara si
exceptionala este mai mare decat veniturile de natura financiara sau exceptionala .e o#icei
acest lucru apare atunci cand cheltuielile financiare cu do#anzile si dividendele de platit sunt
mai mari decat veniturile financiare )do#anzi si dividende de incasat,. 0n cazul nostru avem o
situatie favora#ila cheltuielile monetare de natura financiara sunt mai reduse in comparatie
cu veniturile financiare.
Rata de aco.erire a re0u/tatu/ui e3ercitiu/ui ; acest indicator reprezinta raportul dintre
capacitatea de autofinantare si rezultatul exercitiului.
R.r.e. = Capacitatea de autofinantare/Rezultatul exercitiului x 100
Este recomanda#il ca valoarea acestei rate sa fie mai mare de '&&C
2.$.# *naliza corelatiei creante,obli&atii
.in analiza corelatiei creante!o#li"atii se o#serva o crestere atat a valorii creantelor
cat si a o#li"atiilor situatie nefavora#ila deoarece indica un nivel scazut al lichiditatilor si
influenteaza in mod ne"ativ fluxul de disponi#ilitati. Aceasta situatie se datoreaza insa si
cresterii cifrei de afaceri) in anul %&&+ creste cu '*=C fata de anul %&&* iar in anul %&'&
inre"istreaza o crestere de 'B =C fata de anul %&&+ si de aproximativ (?C fata de anul
%&&*,.
3aportul creante!o#li"atii este su#unitar si se pastreaza su#unitar desi per total din anul %&&*
pana in anul %&'& inre"istreaza o crestere cu B puncte procentuale. .in punct de vedere al
interpretarii raportului creante5o#li"atii situatia cea mai favora#ila o intalnim in anul %&&+
situatie datorata cresterii cifrei de afaceri cu '*C avand un ritm mult mai accentuat decat cel
al cresterii creantelor si al o#li"atiilor.
5+D5CATOR5
!""- !""' !"#"
/ei : Lei : /ei :
Cifra de afaceri '+&.BD=.*'& '&&.&
%%B.+?B.%&
&
''*B+
(
%='.%B=.=
?&
''B='(
Creante %B.%%+.B+' '&&.& %*.(&=.+=(
''%'+
?
DB.'?D.BB
=
'B+B**
'
Ob/i<atii D?.+&%.B(* '&&.& B+.%BB.*+*
'%(?&
'
??.+*%.(%
=
'('=&%
=
Ra.ortu/
creante%ob/i<atii
&B%==*B*+( &D???&?&+? &B?+%+%%(=
2 6
2.$.$ *naliza corelatiei fon e rulment,necesar e fon e rulment
Echili#rul financiar pe termen lun" apreciat prin "radul de acoperire al necesarului de
fond de rulment cu surse sta#ile reflecta o situatie riscanta o#li"atiile curente reprezentand
*=%?C in %&&* ''%=*C in %&&+ si ''?'=C in %&'& din activele curente.
5ndicatori !""- !""' !"#"
7ond de ru/ment =7R4 !(&BB(*= !'%((B%?= !'D='+B?(
+ecesar de fond de ru/ment =+7R4 !=*D+(*B !'B%(%(DD !'+'**D&+
Cifra de afaceri '+&BD=*'& %%B+?B%&& %='%B==?&
Vite0a de rotatie a 7R=0i/e4 B '+ B
Vite0a de rotatie a +7R '% %D %=
5ndicatori !""- !""' !"#"
Ca.ita/ .ermanent '%&?D'&** '%'+((*(' ''D+=*'=D
Ca.ita/ .ro.riu *BB&BDB+ *BB*=(?? *B+'?*+D
Ca.ita/ socia/ =B%?&**? =B%?&**? =B%?&**?
Re0erve,reeva/uare,.rime de
ca.ita/
'*B(D'%' '?(%??&& '++%B''?
Profit net =&=B?+ %=&(??+ B*&%'%
Re.arti0area .rofitu/ui =&=B?+ %=&(??+ B*&%'%
7onduri, .rofit nere.arti0at,
.ierderi neaco.erite
& & &
Credite .e termen mediu si /un< %+B*B?(B %B?(??'D %&BB+&%%
Active imobi/i0ate '%D&&B'(? '(DD????& '%+?+=D&&
5mobi/i0ari necor.ora/e +*(&'( B'?=D+ ?&?'&D
5mobi/i0ari cor.ora/e '&+B+&+?+ ''='(%??+ '''''%'*+
Terenuri B%&*DB*= =%+&%*'' =%DB+*BB
Mi2/oace fi3e D=%*+('D B%&B%=?+ D*(B&B'+
5mobi/i0ari in curs ''%'?&?+ ''D'%*+ ?+*B(%
5mobi/i0ari financiare '(D(''DB '?*%?(D% '?+??'&?
ond rulment net !lobal ;),"((,)-* ;#!,))(,!&* ;#9,*#',(&)
Active circu/ante=fara a/te
creante4
D==''%(B D?='B+D& B&D??+&&
Stocuri %%&B?B%% %'(*'D*' '*+=?'B(
7urni0ori;debitori% Creante C/ient %DBB(?'( %=%(DDB+ ('B'&?D?
Datorii de e3./oatare
7urni0ori si asimi/ate %(%(&%BB %%B%&='( (++?D(?'
C/ienti creditori & (%&(B &
A/te ob/i<atii de e3./oatare D*D%(+'= B(=B&'&( DB?='?=%
"ecesar fond de rulment al
exploatarii
!=*D+(*B !'B%(%(DD !'+'**D&+
Active in afara e3./oatarii & & &
Datorii in afara e3./oatarii & & &
"ecesar fond de rulment !lobal !=*D+(*B !'B%(%(DD !'+'**D&+
#rezoreria neta D'%D&?? %*+?&=* DB=**(=
Dis.onibi/ (?+(+++ %*+?&=* %D'?%+?
Creante .e termen scurt & & &
2 6
.in anul %&&* si pana in anul %&'& marimea fondului de rulment scade de la un an la
altul aceasta evidentiind faptul ca resursele atrase de la actionari sau creditori nu au fost
"estionate in mod corespunzator.
Trezoreria neta este pozitiva in toti acesti ani evidentiind faptul ca exercitiile
financiare s!au incheiat cu un surplus monetar expresia concreta a profitului net din pasivul
#ilantier si a altor acumulari #anesti.Astfelfondul de rulment a acoperit pe toata perioada
analizata necesarul de fond de rulment.
5ndicatori !""- !""' !"#"
Rata autonomiei financiare &? &? &?
Rata de finantare a stocuri/or &'D !&(' !&=
Rata de autofinantare a active/or &DD &DB &='
Rata datorii/or &D? &B' &BD
3ata de finantare a stocurilor s!a situate la un nivel #un avand in vedere ca o situatie
satisfacatoare se afla intre ((!==C.
2.$.' *naliza lic)iitatii si solvabilitatii
Lichiditatea se refera la proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma in
#ani iar solva#ilitatea reprezinta capacitatea intreprinderii de a face fata o#li"atiilor sale
#anestirespective de a!si onora platile la termenele scadente.
5ndicatori !""- !""' !"#"
Rata /ic>iditatii <enera/e '.DD '.DD %.%+
Rata /ic>iditatii curente =intermediara4 &.*% &.*B '.=(
Rata /ic>iditatii imediate &.' &.&?+ &.&*(
Rata so/vabi/itatii .atrimonia/e &.=( &.=' &.=B
Rata so/vabi/itatii <enera/e %.' '.+B '.*(
3ata lic&iditatii curente sau "enerale$ masoara capacitatea intreprinderii de a onora
o#li"atiile pe termen scurt din ansam#lul activelor circulante si compara ansam#lul
lichiditatilor potentiale asociate activelor circulante cu ansam#lul datoriilor scadente intr!un
termen de su# un an. -laja de referinta al indicatorului este cuprins intre minim si inclusiv '
si maxim %.
-entru anii %&&* si %&&+ rata lic&iditatii generale se incadreaza in limitedar pentru
anul %&'& rata este peste %ceea ce inseamna ca nu este avantajoasaea fiind asociata unei
"estiuni necorespunzatoare a activelor circulante in acest sens vor#ind de un "rad de
exi"i#ilitate prea ridicat.
3ata lic&iditatii intermediara)rapide, exprima capacitatea intreprinderii de a isi onora
datoriile pe termen scurt din creante disponi#ilitati #anesti si investitii financiare pe termen
scurt. 0ntervalul de referinta al indicatorului este cuprins intre minim si inclusiv &.= si maxim
'. 0n anii %&&* si %&&+ rata se incadreaza in limiteinsa in anul %&'& rata depaseste limita
superioarasi astfel nu este avantajoasa fiind asociata unei "estiuni necorespunzatoare a
activelor circulante in acest sens vor#ind de un nivel prea ridicat al creantelor ceea ce induce
un risc de neincasare precum si un volum prea ridicat al dispon#i#ilitatilor.
3ata lic&iditatii imediate reflecta capacitatea in care datoriile pe termen scurt pot
fiacoperite din disponi#ilitati #anest si investitii financiare pe termen scurt. 0ntervalul de
referinta al indicatorului este cuprinsintre minim si inclusiv &.% si maxim &.=.
2 6
0n cazul nostruvalorile ratei din toti anii sunt su# &.% ceea ce semnifica o "estiune
necorespunzatoare a creantelor si implicit al activului circulant su# aspectul lichiditatii.
Solva#ilitatea patrimoniala si cea "enerala ne arata ca situatia financiara de ansam#lu
a intreprinderii este #una.
2.$.- *naliza flu.urilor financiare
E/emente !""- !""' !"#"
Venituri din van0area marfuri/or D.%D+.D=% B.'(D.?(D %+.DB?.D+?
C>e/tuie/i .rivind marfuri/e (.''B.D?B D.&D&.D%+ %&.D('.?'D
Mar2a comercia/a '.'((.+*? '.&+D.(&B +.&%B.?*(
Productia vanduta '+&.BD=.*'& %%B.+?B.%&& %='.%B=.=?&
Variatia stocuri/or +.=D&.'(% !?=(.B'+ !(=&.(%D
Productia imobi/i0ata '&'.D'% **=.='? '.=%*
Productia e3ercitiu/ui %&&.%**.(BD %%=.&+*.%+* %=&.*+?.+?D
C>e/tuie/i cu materii/e .rime si materia/e/e
consumabi/e
B?(.D?= B&+.&&B ?'+.&B&
A/te c>e/tuie/i materia/e B?(.D?= B&+.&&B ?'+.&B&
C>e/tuie/i din afara =ener<ie si a.a4 (.?+*.+(? D.%?+.&?% D.D??.BD(
C>e/tuie/i .rivind .restatii/e e3terne (B.&?*.&DB (B.D%*.*D+ D(.B(B.%='
C>e/tuie/i cu des.a<ubiri si active cedate %.&&+.&B% D.*=*.B=? ?=(.%*B
C>e/tuie/i e3terne D%.&(%.+*= DB.B+D.D+* B&.%'D.'*+
Va/oarea adau<ata?MC@PE;C>E #('.)-'.)(( #-#.('-.#"( !#'.&"'.(*-
Pondere in tota/ venituri ??%=C ??(?C *'B+C

Se o#serva ca valoarea adau"ata a avut o evolutie crescatoare atat in valori a#solute cat si
procentual in anii analizati.
5ndicatori !""- !""' !"#"
+r.sa/ariati B?+ BB+ =D(
Va/oarea adau<ata 'B+.(*+.(BB '*'.B+*.'&B %'+.?&+.B=*
Va/oarea adau<ata%+r. Sa/ariati %?B.%*(*= (%D.*=%DD (D'.=+DB'
Profit brut%+r. Sa/ariati '.DB& B.&%& '.*('
C>e/tuie/i cu sa/arii/e%Va/oarea adau<ata +*'C +D?C *(?C
C>e/tuie/i cu sa/arii/e%C>e/tuie/i tota/e ?='C ?D%C =*=C
C>e/tuie/i cu sa/arii/e%+r.sa/ariati %=.++?+' (&.?=D(' %*.=&'=B
'aloarea adaugata pe salariat a evoluat crescator inre"istrand o crestere in %&&+ fata
de %&&* cu '*C datorita reducerii numarului de salariati. 0n %&'& fata de %&&+ cresterea a fost
cu B'*C datorita sporirii numarului de salariati.
Pro(itul brut pe salariat a crescut in %&&+ fata de %&&* cu (B?& in valori a#solute si
procentual cu %D=C. Acest lucru se datoreaza atat cresterii profitului #rut in %&&+ cu
'.+==.(&% lei dar si reducerii numarului de salariati. 0n %&'& fata de %&&+ s!a inre"istrat o
reducere a profitului #rut pe salariat cu =(BDC ca urmare a reducerii profitului #rut cu
'.=%*.D*' si a cresterii numarului de salariati cu *D.
-onderea descrescatoare a salariilor in totalul cheltuielilor atat in %&&+ cat si in %&'& are ca
prima cauza sporirea ponderii cheltuielilor le"ate de achizitionarea materiilor prime.
2 6
C>e/tuie/i/e sa/aria/e raportate la numarul de salariati au inre"istrat o crestere in %&&+
ca urmare a reducerii numarului de salariati si o scadere in %&'& ca urmare a cresterii
numarului de salariati.
5ndicatori !""- !""' !"#"
Profit brut *(+.=(& %.*&B.+(% '.'??.DB'
Variatie .rofit brut rea/i0at ! %(D'+C !B*&DC
-rofitul #rut a inre"istrat o crestere in %&&+ cu '.+==.(&% lei si o diminuare in %&'& cu !
'.=%*.D*' lei.
5ndicatori !""- !""' !"#"
C> .rivind marfuri/e 'B%C '?DC ?=%C
C> materia/e tota/e =&=%C =&(?C B*=(C
C> cu materii/e .rime si materia/e/e consumabi/e B*D+C B*('C B==+C
C> cu ener<ia si a.a '*BC '*BC '=?C
A/te c> materia/e &%*C &%%C &%?C
C> cu /ucrari si servicii e3ecutate de terti '?&?C 'B%*C '=%DC
C> cu .ersona/u/;tota/e +=DC +D%C **&C
C> cu remuneratii/e ?='C ?D%C =*=C
C> .rivind asi<urari/e si .rotectia socia/a %&DC %&'C '+DC
C> cu amorti0ari si .rovi0ioane e3./oatare B'%C BB(C B&%C
C> financiare DDDC D%'C (&?C
.in punct de vedere al structurii costurilor se o#serva ca cea mai mare pondere o au
cheltuielile cu materiile prime )fapt ce reprezinta o situatie normala avand in vedere
specificul activitatii de productie urmate de de cheltuielile cu lucrarile si serviciile executate
de terti si de cele cu personalul.
-onderea celorlalte cheltuieli sa incadreaza in limite normale in toti cei trei ani
analizati.
2.$./ *naliza inicatorilor e activitate
5ndicatori !""- !""' !"#"
5ndice/e cifrei de afaceri ''*B+C ''B='C
Remunerarea factoru/ui munca
?C> cu .ersona/u/% VA
'%D(C '%&(C '&?(C
Remunerarea macroeconomiei
? =im.o0ite@ta3e4%VA
&?BC &=BC &*DC
Remunerarea ca.ita/u/ui im.rumutat
? C> financiare% VA
B?(C B(*C (?DC
Remunerarea intre.rinderii
?CA7% VA
=+*C *D+C =(+C
)emunerarea (actorului de munca se mentine in limite accepta#ile si prin urmare nu
afecteaza remunerarea celorlalti factori participanti la realizarea valorii adau"ate.
0ndicatorul remunerarea macroeconomiei )statului, ce defineste "radul de fiscalitate care
apasa asupra intreprinderii a o tendinta usoara de scadere in %&&+ si o crestere in %&'&.
2 6
)emunerarea capitalului imprumutat indicator ce arata proportia din valoarea adau"ata
destinata costului capitalului imprumutat. Acest indicator se afla in scadere in anii analizati
ceea ce inseamna ca utilizeaza intr!o masura redusa pentruu finantarea activitatii curente si a
investitiilor credite #ancare.
)emunerarea intreprinderii indica faptul ca in %&'& =(+C din valoarea adau"ata este
destinata acoperirii capacitatii de autofinantare.
2.$.0 *naliza inicatorilor e rentabilitate
5ndicatori !""- !""' !"#"
Rentabi/itatea bruta de e3./oatare
?Re0 din e3./oat% Ven din e3./oat
(?%C DD+C '=+C
Rentabi/itatea comercia/a =bruta4
?Profit brut%CA
&DDC '%DC &DBC
Rentabi/itatea financiara
?Profit net% A.r
&?'C (&DC &=*C
5ndicatori !""- !""' !"#"
Randamentu/ brut a/ ca.ita/u/ui ?Pr brut%A.r &+*C (%*C '(?C
Randamentu/ net a/ ca.ita/u/ui ? Pr net%A.r &?'C (&DC &=*C
)andamentul capitalului este apreciat prin raportul dintre profit #rut si respectiv
profitul net si capitalul propriu. 6rmarind acesti indicatori se o#serva ca acestia au urmarit
trendul profitului #rut si respectiv net si anume de crestere in %&&+ si scadere in %&'&.
2.$.11 Dia&nosticul factorial al rezultatului e.ploatarii
.ia"nosticul factorial al rezultatului exploatarii poate fi analizat cu ajutorul modelului$

=
'
C&
' )* '
5ndicatori Simbo/
!""- !""' !"#"
@enituri din exploatare @ %&(.+'(.*?% %(%.B?(.*(? %=D.(D'.'&&
Cheltuieli din exploatare Ch '+=.(%B.?%D %%%.'%*.*=& %B+.*?+.BDD
Cheltuieli la ' leu venituri &+=% &+BB&+ &+*('%%
3ezultatul exploatarii 3E ?.B**.'D* '&.DDD.+?? D.D='.BB=
S.ecificatie !""';!""- !"#";!""'
Modificarea re0u/tatu/ui %.*B=.*%+ '&&C !B.+*(.D%' '&&C
5nf/uenta venituri/or '.&==.B&+(?B (?((C
'.D%=.=?+B%
B
!%(*DC
5nf/uenta c>e/tuie/i/or /a # /eu
venituri
'?+&('+=%B =%=?C !?.D'&.'&' '%(*DC
2 6
.in analiza modelului se poate o#serva ca in anii %&&+!%&&* rezultatul exploatarii a
crescut cu (*C )I '&.DDD.+?? 5 ?.B**.'D*, iar in valori a#solute cu !.-(*.-!' 324.
@ariatia rezultatului este influentata in proportie de (?((C de modificarea veniturilor care
au crescut cu 'D&BC )I%(%.B?(.*(?5 %&(.+'(.*?%, in %&&+.
0n cel de!al doilea caz in anii %&'&!%&&+ rezultatul exploatarii s!a diminuat cu
(.'-).9!# 324 respectiv cu B?C )I D.D='BB=5 '&.DDD.+??,. 0nfluenta veniturilor a dus la
cresterea rezultatului cu '.D%=.=?+B%B 324 iar cea a cheltuielilor a dus la scaderea acestuia
cu ?.D'&.'&' 324.
2.$.11 *naliza,ia&nostic pe baza ratelor e rentabilitate
a4 Rata rentabi/itatii venituri/or
'&&


=
r gv
)v
unde$
gv I structura veniturilor
r I rata renta#ilitatii pe cate"orii de venituri )3e5@, J'&&

Activitati Structura venitu/ui =:4 Rata rentabi/itatii =:4 Rata reca/cu/ata
!""- !""' !"#" !""- !""' !"#" !""';
!""-
!"#";
!""'
Exploatare +**B ++&+ +*'? (?% DD+ '=+ (=+ DD'
7inanciara ''B &+' '*( !%*(D= !(B??= !==B( !%B* !=B=
Extraordinara &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&& &&&
TOTAL #"" #"" #"","" ",9# #,!" ",99 #,## ;!,#(
3enta#ilitatea veniturilor pe cate"orii a crescut in %&&+ insa a scazut in %&'&.
S.ecificatie !""';!""- !"#";!""'
Modificarea ratei rentabi/itatii venituri/or ?**D**( !?B*%('
5nf/uenta structurii venituri/or !(+B+ !'%'?&
5nf/uenta rentabi/itatii .e cate<orii de venituri ''*DD DB**
3ata renta#ilitatii veniturilor a crescut din %&&* in %&&+ cu ?* *D C insa a scazut cu
?B.*% C in %&'&. 0n primul caz influenta se datoreaza in primul rand cresterii renta#ilitatii pe
cate"orii de venituri dar si scaderii structurii veniturilor. 0n cel de!al doilea caz modificarea
nefavora#ila se datoreaza in principal diminuarii structurii veniturilor dar si cresterii
renta#ilitatii pe cate"orii de venituri.
b4 Rata rentabi/itatii economice a activu/ui
2 6
Fodelul folosit este$
'&& 3e =
'
P
+
'
S.ecificatie !""- !""' !"#"
Modificarea ratei rentabi/itatii
venituri/or
%%.&B?.B%% '(D.D??.??& '%+.?+=.D&&
5nf/uenta structurii venituri/or *(+.=(& %.*&B.+(% '.'??.DB'
5nf/uenta rentabi/itatii .e cate<orii de
venituri
%&=.%+D.=%+ %(D.?&+.&*+ %=+.%??.=+=
S.ecificatie + % %
Modificarea ratei rentabi/itatii
venituri/or
&D'C '%&C &DDC
5nf/uenta structurii venituri/or (*'C %&+C &+'C
5nf/uente !""-;!""' !""';!"#"
Modificarea rentabi/itatii activu/ui !'?%C !''*C
5nf/uenta vite0ei de rotatie !('&C &(+C
5nf/uenta rentabi/itatii venituri/or '(*C !'B?C
0n cele doua perioade analizate se poate o#serva scaderea renta#ilitatii activelor
aceasta fiind influentata in perioada %&&+ 9 %&&* de reducerea vitezei de rotatie a activelor
iar in perioada %&'&!%&&+ de scaderea renta#ilitatii veniturilor.
c4 Rata rentabi/itatii financiare a ca.ita/u/ui .ro.riu
Fodelul utilizat la sta#ilirea variatiei ratei renta#ilitatii capitalului propriu este$
'&&

=
'
Pn
,pr
+
+
'
,pr
Pn
5ndicatori !""- !""' !"#"
Profit net =Pn4 =&=.B?+ %.=&(.??+ B*&.%'%
Ca.ita/uri .ro.rii=A.r4 =B.%?&.**? =B.%?&.**? =B.%?&.**?
Tota/ activ %%.&B?.B%% '(D.D??.??& '%+.?+=.D&&
2 6
Venituri *?.+(D.+** %&%.(B%.D(= '+B.=D?.D++
Rata rentabi/itatii financiare =Pn% A.r4 &+(C (++C &*+C
Vite0a de rotatie a activu/ui =V%A4 (+*==%'(D
D
'B&D?%???
* 'B&?(D'D+
Par<>ia financiara =A%A.r4 &((?+(*'(
*
%&=&(&%D?
B '+**B*&(
Rentabi/itatea neta a venituri/or=Pn%V4 &=+C '%+C &(&C
S.ecificatie !""';!""- !"#";!""'
Modificarea rentabi/itatii financiare a
ca.ita/u/ui .ro.riu
(&=C !('&C
5nf/uenta vite0ei de rotatie !&B*C &&'C
5nf/uenta .ar<>iei financiare '?+C !&'DC
5nf/uenta rentabi/itatii nete a venituri/or '*BC !%+?C
3ata renta#ilitatii financiare a capitalului propriu a crescut in perioada %&&+!%&&*
aceasta fiind influentata de cresterea renta#ilitatii nete a veniturilor si intr!o masura mai mica
de scaderea vitezi de rotatie a activelor
0n %&'&!%&&+ renta#ilitatea financiara a capitalului propriu a scazut aceasta fiind
influentata in principal de scaderea renta#ilitatii nete a veniturilor .
In concluzie$ din punct de vedere al dia!nosticului economico%financiar observam
ca&
Cifra de afaceri in crestere/
Are capacitate de autofinantare/
3andament #un al capitalului.
.iminuarea datoriilor pe termen lun"/
:rad de indatorare a ramas aproximativ constant in %&'&/
2r"anizarea conta#ilitatii in conformitate cu le"islatia in vi"oare/
Cresterea continua a patrimoniului societatii/
:rad de indatorarea ridicat/
2 6
0ndicatori de renta#ilitate in scadere in %&'&/
Capitolul !. 23*4U*R2* SOCI25*5II CO%2RCI*42
!.1 %etoa activului net corectat 6 *NC 7
Conform Standardelor 0nternationale de Evaluare a#ordarea pe #aza de active poate
fi similara cu a#ordarea prin cost utilizata de evaluatorii diferitelor tipuri de active.
A#ordarea #azata pe active este fundamentata pe principiul su#stitutiei respectiv un activ nu
valoreaza mai mult decat costul de inlocuire al tuturor partilor sale componente.
-ornind de la principiile conta#ilitatii conform carora se prezinta elemente trecute sau
costuri istorice apar anumite neajunsuri in sta#ilirea valorii de piata a unei intreprinderi pe
#aza situatiilor financiare.
Situatiile financiare sunt utilizate doar ca punct de plecare necesitand o serie de
corectii pentru a ajun"e la valoarea de piata sau la valoarea justa.
Estimarea valorii juste a componentelor de #aza ale activului net corectat presupune
corectii asupra valorii conta#ile tinand cont de valoarea de piata a acelor cate"orii de active
sau pasive care au inre"istrat modificari semnificative fata de valoarea conta#ila.
-entru determinarea activului net corectat )A4C, s!au folosit tehnici specifice
adecvate elementelor #ilantiere analizate. 0n continuare sunt prezentate rezultatele analizei si
verificarii in teren a activelor si corectiile aplicate.
0n anul %&&? Al#alact SA a achizitionat in comuna Afumati sat Afumati strada 4r.
% judet 0lfov un teren de aproximativ '& &&& mp la un pret de '&& euro5mp ) cursul de
schim# in septem#rie %&&? este de ((* lei5euro,. Tranzactii cu terenuri similare s!au realizat
in urma cu % luni la un pret de aproximativ =& euro5mp. -ornind de la dinamica pietei
imo#iliare din ultimele % luni consideram adecvata o ajustare a pretului compara#ilelor cu
plus %BC ) cursul de schim# la data evaluarii (' decem#rie %&'& este D%* lei5euro ,.
) Sursa$ *ttp;<<888.zf.ro<burse.fon"uri.mutuale<albalat.se.muta.lan'a.buuresti.u.o.
investitie."e.3.mil.euro.intr.un.entru.lo'isti.316+$01< 7
@aloarea de piata I '&.&&& mp J D%* 3245euro J '%B J =& euro5mp I (.%'&.&&& 324
2 6
Valoarea de piata teren 2010

3.210.000,00
Valoare piata teren 2007

3.380.000,00
Corectie -170000,00
@aloarea conta#ila a constructiilor reprezinta D&C din valoarea imo#ilizarilor
corporale iar in valori a#solute DD.DDD.*?= 324. Conform raportului anual "radul de uzura
al constructiilor este de ''C.
Valoarea contabila constructii

44.444.876,00
Grad uzura 11%
Valoare uzura

4.888.36,36
Valoare constructii

3.!!!.3,64
@aloarea conta#ila a mijloacelor fixe este de D?.*=+.=%D 324 .:radul de uzura este
de DDC.
Valoarea contabila "i#loace $i%e

47.86.624,00
Grad uzura 44%
Valoare uzura

21.062.634,!6
Valoare constructii

26.806.8,44
.eterminare activ net corectat $
&peci$icatie Valori contabile Corectia Valori corectate
'erenuri 18.014.7 -170.000,00 17.844.7,00
(i#loace $i%e 47.86.624,00 -4.888.36,36 42.80.687,64
Constructii 44.444.876,00 -21.062.634,!6 23.382.241,44
)lte i"obilizari 1.466.21,00 0,00 1.466.21,00
Total imobilizari 12.76.400,00 -26.121.!70,2 103.674.82,08
Total active circulante 66.!!.006,00 0,00 66.!!.006,00
Cheltuieli in avans 2.1!1.!3,00 0,00 2.1!1.!3,00
TOTAL ACTIVE 18.!06.4!,00 -26.121.!70,2 172.38!.374,08
TOTAL DATORII 77.82.326,00 0,00 77.82.326,00
ACTIV NET 120.!24.61 -26.121.!70,2 94.4!.4"#"
!.2 %etoa flu.urilor financiare actualizate 6iscounte cas) , flo8 + DC97
Fetoda de evaluare prin capitalizarea fluxurilor financiare actualizate se #azeaza pe
capacitatea intreprinderii de a "enera fluxuri pozitive de disponi#ilitati care in final raman la
dispozitia proprietarilor.
7iind o metoda de randament si avand in vedere particularitatile acesteia ar"umentele
care sustin aplicarea metodei sunt urmatoarele$
! via#ilitatea societatii capacitatea ei de a "enera profit si in continuare/
2 6
! continuitatea activitatii prezente.
Aceasta este una dintre cele mai complexe metode de evaluare dar totodata si cea mai
corecta din punct de vedere teoretic. Ea se #azeaza pe actualizarea tuturor #eneficiilor
economice proiectate )fluxuri de lichiditati, ale intreprinderii utilizand o rata de actualizare
ce reprezinta costul capitalului pentru acea investitie.
Actualizarea presupune o perioada explicita de previziune si o valoare reziduala
)perioada non!explicita,.
-entru determinarea valorii fluxurilor financiare de disponi#ilitati s!au avut in vedere
scenarii de dezvoltare pe perioada %&''!%&'(.
-poteze$
'. -erioada de previziune este de ( ani deoarece consideram ca "radul de incredere
indeplinirii acesteia este unul ridicat. .e asemenea aceasta perioada ne ajuta la construirea
unei ima"ini complete a evolutiei societatii. Consideram ca ( ani este o perioada relevanta
deoarece termenul de vala#ilitate al produselor oferite de Al#alact variaza intre (!= luni.
%. Cifra de afaceri creste anual cu %+C. Conform dia"nosticului economico!financiar
cifra de afaceri a crescut in %&&+ fata de %&&* cu '+C iar in %&'& fata de %&&+ cu '=C. 0n
primele ( luni Al#alact a avut o cifra de afaceri de *B( milioane lei in crestere cu (%C fata
de perioada similara din %&'&. -rin urmare noi apreciem ca cifra de afaceri creste anual cu
%+C.
(. 3enta#ilitatea comerciala creste anual cu &(C. 0n urma dia"nosticului financiar se
o#serva atat o crestere a cifrei de afaceri cat si a cheltuielilor aferente acesteia. 3itmul de
crestere a cheltuielilor este unul inferior celui aferent cifrei de afaceri.
*le"ente 2011 2012 2013
+entab co" ,+ez e%ploat-ca 2,01% 2,31% 2,61%
rez e%ploat ,Ca.+c 6774124,16 1004281,8 14637840,
D. Se foloseste o cota de impozit pe profit de '=C.
B. 0n anul %&'' se preconizeaza a se finaliza o serie de investitii incepute in anul %&'&
in special le"ate de modernizarea capacitatii de productie si a utilajelor de am#alat. -rin
urmare rezultatul financiar se mentine la nivelul anului de #aza.
=. Amortizarea anuala reprezinta BC din cheltuielile de exploatare pe #aza datelor din
exercitiile anterioare.
?. 4evoia de fond de rulment ce caracterizeaza ciclul de exploatare este ne"ativa
situatie caracteristica intreprinderilor cu stocuri reduse )viteza de rotatie a acestora fiind
foarte accelerata, si cu o#li"atii foarte mari ) furnizorii accepta conditii contractuale
drastice intrucat au asi"urata desfacerea pentru cantitati mari au "arantata incasarea si rotatia
rapida a marfurilor,.
Ca urmare a previziunii anterioare de crestere a cifrei de afaceri cresterea cifrei de
afaceri antrenand inevita#il o majorare a stocurilor si ca urmare a scaderii duratei de rotatie a
nevoii fondului de rulment din %&'& fata de %&&* cu '& zile ) cu o crestere a duratei de ' zi in
%&'& fata de %&&+, previzionam o diminuare a duratei cu % zile.
*le"ente 2010 2011 2012 2013
/z,01+-Ca.360 -23 -2! -27 -2
01+,C).dz-360 -17.036.870 -21!3103,8 -3011473,3 -42062761,47
*. 0n anul anterior evaluarii s!a inre"istrat urmatoarea situatie $ stocuri 9 '* +=? 'B( /
creante 9 DB '?D BB= / datorii pe termen scurt 9 ?? +*% (%=.
2 6
+. @aloarea reziduala a firmei se sta#ileste pe #aza de venit prin capitalizarea
rezultatului net din anul %&'(.
2ndicatori 2011 2012 2013
Ci$ra de a$aceri 337.021.104,30 434.7!7.224,!! !60.836.81,67
C3eltuieli e%ploatare 330.246.80,10 424.714.332,66 !46.18.78,67
+ezultat e%ploatare 6.774.124,20 10.042.81,8 14.637.840,
+ezultat $inanciar -3.284.10!,00 -3.284.10!,00 -3.284.10!,00
+ezultat brut 3.40.01,20 6.7!8.786,8 11.3!3.73!,
2"pozit pe pro$it !!8.403,07 1.081.40!,0 1.816.!7,76
+ezultat net 2.31.616,13 !.677.380, .!37.138,23
*le"ente 2011 2012 2013
+ezultat net 2.31.616,13 !.677.380, .!37.138,23
)"ortizare 16.!12.34,01 21.23!.716,63 27.30.48,3
= 01+ -4.4!.033,8 -8.6!.!70,04 -11.871.287,!!
C1 e%ploatare 23.38.,02 3!.!72.667,66 48.718.374,72
C1 de in4estitii 0,00 0,00 0,00
C1 $inanciar 0,00 0,00 0,00
C1 total 23.38.,02 3!.!72.667,66 48.718.374,72
C1 actualizat 20.116.80!,0 2!.120.166,41 28.10.2!4,00
Valoarea reziduala !0.1!.464,3
Valoarea reziduala actualizata 2786782,37
&u"a C$ actualizate 74.147.226,31
Valoarea a$acerii %!.9!4."#&"
.eterminarea ratei de actualizare utilizata in calculele aferente metodei s!a facut pe
#aza estimarii riscurilor asociate activitatii S.C. 8ALBALACT S.A. asa cum rezulta din
analiza dia"nostic.
-entru determinarea ratei de actualizare am folosit metoda #uild!up.
Structura factorului de actualizare este urmatoarea$
! = C prima de risc pentru asteptare in conditiile monedei constante )do#anda la depuneri in
valuta pe termen lun",/
! ( C prima de risc aferenta riscului de lichiditate a investitiei/
! % C prima de risc aferenta riscului de lichiditate a actiunilor societatii/
! ( C prima de risc le"ata de dimensiunea firmei/
! % C prima riscului pentru sectorul de activitate/
! ( C nivelul riscului de intreprindere avand in vedere situatia actuala a societatii punctele
sla#e rezultate din dia"nostic si implicit pro#a#ilitatea realizarii scenariilor.
3ezulta o rata de actua/i0are de #' :.
@aloarea reziduala I I B'.'%D.(*'&( 324
2 6
@aloare reziduala actualizata I I (&.((*.&'=%& 324
Va/oare afacere I C7
actualizat
< @3
actualizat
I ) 144.41!.!0,22 5 1!8.714.77,67 5
171.76.488, 6 5 (&.((*.&'=%& I ("(.!)-.!(),"- RO+
Capitolul #. R2:U45*5242 23*4U*RII. R2CONCI4I2R2*
R2:U45*524OR.
OP5+5A EVALUATORULU5
0n urma aplicarii metodelor de evaluare prezentate anterior au fost o#tinute diferite
valori care vor fi enumerate mai jos. 3aportand valorile respective la numarul de actiuni ale
S.C. ALBALACT S.A se o#tine valoarea unei actiuni$
@aloarea activului net conta#il conform situatiei financiare la
('.'%.%&'& impartit la nr. de actiuni ) #!".(!9.*#' 3245
=B%.?&*.*=?,
&'* RO+%act
@aloarea activului net corectat la data evaluarii conform situatiei
financiare la ('.'%.%&'& impartit la nr. de parti sociale
)'9.9")."9-,"- 3245 =B%.?&*.*=?,
&'D RO+%act
@aloarea partilor sociale rezultata in urma aplicarii a#ordarii pe #aza
veniturilor 9 fluxuri financiare actualizate ).C7,
)#").')9.""-,*- lei5=B%.?&*.*=?,
&'= RO+%act
Luarea in considerare a acestor valori impune precizarea unor limite exprimate de
fiecare dintre valorile o#tinute astfel$
! valoarea activului net corectat desi cuantifica valoarea actualizata a tuturor activelor din
patrimoniul societatii nu tine seama de$
! "radul si posi#ilitatile de valorificare in cadrul activitatii desfasurate/
! caracteristicile pietei5clientelei/
! valorile de randament reflecta eforturile societatii de a continua activitatea chiar in
conditiile unei economii in criza prin identificarea de noi furnizori si clienti realizarea de noi
produse.
.in aceste motive consideram oportun sa acordam o pondere mai mare valorii de
randament.
Tinand cont de rezultatele evaluarii prezentate mai sus de relevanta a#ordarilor in
evaluare aplicate in cadrul raportului de evaluare si tinand seama de specificul activitatii
societatii analizate in o.inia eva/uatori/or, va/oarea societatii ana/i0ate si im./icit
va/oarea unitara a actiuni/or acesteia este$
#").')9.""' RO+ =rotun2it4
*(!.&"-.-*& RO+ %actiune
2 6
Avand in vedere aceasta opinie pot fi precizate urmatoarele$
@aloarea a fost determinata pe #aza considerentelor prezentate in cadrul prezentului
raport/
@aloarea este o predictie/
@aloarea este su#iectiva/
Evaluarea este o opinie asupra unei valori/
Evaluarea societatii a fost facuta din dorinta intreprinderii de a afla situatia ei actuala
pe piata in vederea im#unatatirii acesteia. Ca atare dintre metodele de evaluare folosite cea
mai elocventa metoda este metoda fluxurilor financiare actualizate.
0n urma evaluarii s!a constatat ca societatea are o ima"ine #una pe piata suscepti#ila
de im#unatatiri. Strate"ia aleasa de intreprindere este #una dar intotdeauna este loc de mai
#ine. Societatea realizeaza produse lactate ceea ce face ca durata de rotatie a marfurilor si a
stocurilor sa fie scazuta.
.e asemenea societatea ar tre#ui sa promoveze mai mult produsele sale pentru a se
face cunoscuta pe piata produselor de lactate indicata fiind pu#licitatea T@ insistand pe
raportul calitate 9 pret care de fapt intereseaza in mod primordial clientul.
7lexi#ilitatea la schim#arile preferintelor si a cerintelor clientilor mentinerea
produselor la un inalt nivel calitativ precum si investitiile in tehnolo"ie dau "arantia realizarii
unor produse de calitate un cost redus asi"urand o #una ima"ine a societatii in randul
clientilor.
Aceasta este strate"ia recomandata de echipa de evaluatori societatii S.C.
ALBALACT S.A.
2 6
"iblio&rafie
'.An"hel 0. et al *valuarea intreprinderii %&'& Editura Economica Bucuresti
%.@alceanu :. et al +naliza economico . (inanciara, %&&B Editura Economica
Bucuresti
(.http$55KKK.al#alact.ro
D.http$55KKK.#v#.ro
B.http$55KKK.Kall!street.ro
=.http$55KKK.#ursaterenurilor.ro