Sunteți pe pagina 1din 8

· (ADOU! 8 pallini cu retete Click!

'1

~.-_ , ._ ' _ ..c:p<~1trH J

COleqloneaza .. le pe 'toate ~I 'fa .. :p cartea ta de bucatellelTI,el

--"- _ .. _- -- - -

,

cJlfJ

Cartofi la cuptor cu ceata de pore

q'rl~;!;::~UH ,.4 Felli

dl: a-.illi d,· P.~IT .. 2~3 ct:l\t:I d.e tl.."4UI''!{~ .. +.=i fclii de ~vID r(.fliI~" 100 g ~J1~I· '. ~re .. l,il:JC'I~. dlulfiii ~js'l • pilu"llw~!froCl

~R:_ Se ilO'pq'1ic mnlJl inR'-O lL"gaie. se pun, cl~t'li~ de usmroi .wtregi, ~i se las:1i 2 rrrirn Ue sa se a~e'asd u~.n~ Aroi !~ .. (I~lug;'i, GlLID·I!(~'(~i, ;'>1::: ~<L.,ii. ~,-2 muin~Ji~ ee dt ·sa.lm:pll'UnuJl.~,e g~~S'l de u8JW-mi sisescee,

2(' 'l-'~ ,

"lInl~~~ .:e ~:l?~~~~,~I.~C

ro.nd.mu~nu,;.'LZ'l cu sOl-

re $i. pipet;

'3. i.nur-ulIl ''';)is,.de~c~~ '" .' 1:1. C3!fte se iiMmba 111- tiii in <IJ).ij ctldi. se pR_e UWl si!.JI"otl! dlccaill!l':ItIii, ,dlea'liUpfa! i,or~·~. GiIm511 ~i g,'(."'SllIJi rn/f1to~lillo::r se disl'I'iib~~[~c in WIS. Se da La CUIJl.um· I le,;ratn! .1)0 de miuute.

4c I': • A •

'.. \1.' l' !mn.' .~.I'I:e.. .una,intl': den h gala, S(:' scoa-

Le .... IS-,ili. !OC .u;:tlpcr.l C3if"~n.:a. ell 1'L.f)H1e d..: r..!!JQwal ~ se mill doli 13 rn~n~r pii:. mLa se ~O~'l.C 'Q~c;t!if'<ili ul, Se· serveste ,a-Jd, ,ru pillTuiuJd '\lclf'd • dcasupra.

Canofi cu

v '.

~unca~lp

JttTP Ji h .

'. ,600 g amDri noj, ,!(MI) g$U~ d~ ~ .. lifiguri lllici • 2' d.l;d de u.<fiiR • • I p1 mJdi.-lfir

ruin. ~l a

l~cJ1.

Jot, se de c:o:,.,ioi, ltate lelii grnase ~i se a$1I7Ji, in IJ"-'Yn '~'<l."

p'ina fu,~ 'sa k inm ' it: St:' adallga 'fIlllllC3. r-il:l'ln bu~ 1JiKltri\;[e. ~ se 111- men~e~-3, minute, <IJ1'1 i se riisaoanla pc;.tc C"ArtUri.

3 ~ .w.au~ U!>l, u ruiul loon manml. pn.l-

zu.l Ciiat, Itn.lci~j de '2 fill. se wndimeuteaz5. diul13 gIL'>f., ,on san: ~i l]lillle , SlilUP,*C torul ru u.du~ dm.<'Is ~ii se 0 n!u:m;lldun: Vafoul la cuptnr pClillnw a1~r'n. ximariv 15 rni,uui.t:: p. 'mlii tile rumencst« Irumos dea-

supr,a.

Carto mplu

9,~ \l'lirlt f,

, "I rnro.Jfi rr&ln

, 200 G ~uri • 2 k.~-;' _ ~ \I:me • H ri\w

d . usmroi • ~ k .... Ollpen;i n p~~e.~jd • • 011. .. uki t, sare

.' II ipc'lf. dupi , SIi

Toea aru canede

9rt:q\~l"1t:&

" iU'1O g rnnntt' de ,;iI3

'. 2 nmlUll1o-1J UfM, ":mn g f~ boahc. 1: k""'!llillto'ii dl..· 02p"ii1 :2 ca~ci dt:: u!itlurni

.. Doh r-.ii(tirim,i de tdiJ1II

.. I rnni ~ in btiirJ~. tlli3lc .. 2 linguri 'palStiiJ de ~U

'. 100 Ild .. -iu.alb Sto"C (opllflI1!.11) .. 3o,~ • 11iJ],.~1'I1J: ~ tn.lnje1 '::elrdie~t .' n 1:i!!1guli~ ~iii T~h:ir '. ~ ~inb'lurri ul ~

" Si'liPC .. l~i~l\O!;irnOI

Ii

,

Cunl. \I' p'tl L~ 'I'll

lSI! ~~ (:;)rlf1utii ~ii ~'III.II SCI:."U.ra~a (I.t:: nmji~ ~ erie in d.:m3"

se ~~mijk~L~_r' hilf(lIJI'eIe 1i'!m1h.3~ se ug O!I uk.'; ~ se fum .lnnr-o r-,Ir1o;i ~ ~ «k~

2' ~.~IIIII!iH:. U1lI .•.. 'lP.'· i.",W,,",,' riga.ie se.,·, ~"'l'lt: o.:ilim)iJI h . ~. 'S(" arliau-

p ::lWlCl ~t:i &1 pqi milr.., tL .... tUmlltd t..;;ml fLIIl P du~ a; <InS(CO~ ~"'I,U Gmt iil11~1i\;"~m;1i. !J',C pUIITI ~ oUpLrnk: rdialc;.

3 Se ,1'" ... ';:3, Ik roc lIDII'!;) se ,evapornal).ll IllC ,Qlj,'t: 0 b!.'\'Oi dUPCF'dc., ~ il(nih~"Iil" gl1stui de sare ¥ l:lilR"T ~: l'I~ ur .... g de JR" foc. Se Iasa sol se rii.~"C'oloc.li :$i am)(li se pu~c eul ~j p~u'UI~d'll;1 !!!flrm~~l 'I:)O[~L

4 Se 5COlO!.!n(J!]in~i sc 1I1npln cu :~iitil(;SI:(;.'t"l,l~ de-dupe-rei ~ se pun din nou la cuptor p[ma se rumenesc,

Cwaup~'t~ .

1 x.:fi.aHe. '.,'.' . e3l .. ',.,sch.. ~m: kIDd dGti'i <3!jlC, IsJliIOJ

rind blabde :st.MJI.1 OOle' ,a~nnu;e. 3;po.j se ~~

2 (~niIeare portioneaz:1i ~ii se liUmene(Ste u:$Or illl uki.. pc Ioot'e IDi'lr~ile. Se adal1ga ccapa 1& {:a~jm.amDt. ustumoo 10- 'C'lm. .6u &l11II. 7.niobit, mowco·, ft1~.~i ~1iin<:l b;ecrnUle prim! tiiuooaJreaJ mare. Sc IliI!Ji

11 l'I'lilTIlun: ~ ::iC c~~ im,:f'lt'JJJln31.

3 Sc 3d.1!IJg.li p. de

n~i. f.!.<;iIIll!ea fUlni,lIiuWl., :.e ,"nl!n~tI11EilU~ dw~pfII ~ut. (UI ~,iJ1'L'\T. cui~t:Ul.·. pr..mn~jcl ,"enlle ~ se k~ sariaIDi. La sfiryt. se adaugft ~~"'$~ d;e limll';i. ;U~~ teatii eu l'4ilhiiful. se 1m 5;1 den U I1J clocot $I. se 1:3. .::100- mJ;.u'!iti:. s- sel:v.~ calMa.

9~Jw1aS1.& .

• 1 t I'u (:.I d~ 1,5 k~" 3cl:])t: i\n;~Jri • ;3 Hn;?;UlIf] 1!dej

• ' l tiu;urn M)S de~ij. t· boi'l de OIla'i d~ .. It"rnlmrue

.. J p~h~1I'" dif' vmalli

.. jr.ii~d (Ie U • ..rurol

.. ~n: • pi~ 1x.

~ it- f'1Uf~\U.

Serud~ pq!:ekde ~~;d!.:: iilill~DL!, fie' i;1!(lepan~ (3-. pul, :.c (]f;!lll'ilJ .... r..::;'i . sc sp;da. 5C z,,1huiii h1~ cu ~. ~ );oliaMllc. se ~t~ ~ se .Iasi. :~ :Me;! 110 de mim Im~ h J1OCe-

Inu'C Iti~lI1Ip, se [,,~ic reapiH ~Ic" ill: gub!h~, se a~1'lni pe fundul u 11t:i ionne tenuorezistente

rrrrprm mi;i (,11 usturoiu] (01:.11 l~l!lI'~~J:'II, so~u~ de m~ii, vinul, ~<tI'C, kmi,~ (I.e nn:ki :!i:] Ill: )II];)(~ die lJl~il"!I' •

n~llpra se ~ .Mk1e·. Sc M1'1l'~:C (311 uJei ~ ~de tlmoiic. dupH! GVe se mlFD~hlft' In OI:plO:r.la! .. fOe: porn. lo'h. 1 .. ".lnI 31,rmilloav 00 dc· fltmllUe. I ~ ji.J-a.t.'l1le3 d.1~II"Uei die '11I~(!'3n:. ~de ffoC iillllIlt"l:l!~ ~ s.e~ediw riuld m QU!;t1 cu sosuII dlirJll U\~.ii.

***

'Cfu;KiI ~e ~IH:> p~ele se

sco.me ~ un p!l!;,urn~m~n.:: ~i se ::;. ~~I'~prn]£it eu 'c..1t:a[lJ din V',{J.S.

, n'l!fJR1n\" oui • I ~. !h-~e1ina

'. 1 Glnof' I tinCUlJ'"d unt .. 4- linguri, de ~Ll.ftHtit.r\;j, I MGUritlii ~llaf".' ~ 'I piper

PQt.~oW

., pa:urwycl verde

CwVL ~fh.tff.l.U

Sc OiU~J!,:l 1'gIJ mele, se spa!l;i, Sic' taie hu "iVl· ~i se Iierb [11 <I[)fl t'~! LJu\inu sare. Se $~' 'oo,~.lI'~. p..'1s. tl.i.ndu.~.'K: ~C:;H Ilj~, 'ia'f" legumele se mixe .. Z~, ~~.JI se trecprin ~il(;i.

oot] poe focpen(,'u ~.;ij n~iTll(llteo S{~ <u~aug.1i 7",1~ h;l.nI~, uuud, sare ~i pia per; dU)Yd. gust.

~1'1;

1 n momentu I servirii, ~~ ildaug'ii sm;1]]Wn~ clt .. rcct ]'n Iarfurie, se lk~ C01fe<l.1~CU piitl.1.mjel "'lid! • Ul4l~,t .;~ se servesIe, dUlpoiii gust 'ICU E)fI~n ' plliitjiti! sau o'U(oruK:.

hilin-m~I'I'h:) se pun cde[OO g 7. ... !lJiJr ~~ !!C h'iil1i s.a se '1iOpeasdi. i\plJi M! '[1ln.!! ~c (r.!;li~ .. , ;t. .. 1-fcl in ~l ad~iirru.I :;a 1a~ pe-

If W \. d~li, Sc hW ckupanc p.illll<'i 1Pr«<ih:.~ cn:u ......

~~\~iU~ 0 ._

• 16 nilliJ , 6 llusuri CU zaJlOIir

.. 1. I ~:II~ll· roc,e" I. ling:uri~ c"i!l'n~fI de "anilie

t [11'10 g a di~ar IU:lllru car~ll11l,r:f ... d

,1tI01k- m 7.<'Lharull pam.

flee u ~ sp~ Se HUR'i bp!' ", in limp ,(C :sc ,iUItcsI[ ~I, mt..."reU ru olIngma de kiI-un, ~, a(bugit Cf,CIT!3 ~ ,' a nil'"

c~- r--........ .----.J

- 1._', {

~ ~ _ . .:... I

Cum &L f",epMk

iltw-o l.; u!il CU pt!'n:!:ii imdp (.r;rr~ va sta la cuptorla

St: lQ@nlilr noma peste ~

1'\11 G11'3mei.zal apoi

c 1 \r;tSld!'ie pune liao

" S6d!. OOiiU-lliari-= to;. s~ dr..

(.It"ln;~ lot' (111\,1\(' In cl.lpmr pemru

prt'li"'u, Ii flo~imt.i IUd minute,

kWIllt" j ai Ink i, ill S(~ 1a~'1a sa SoC T"d-

rare ~l' 111;lIn .... ru (·cH~(:il ,c;Hrnp1el. o~D

t~ri,·~. 7;Lhal' cura '

t"> ~LI- lui se scmtb:o

. nwli/~.t.L

1 , 2611' g filitl~ • Ion ud ap5 rece+ ~o g lImU

.' I Iinguru fl t!'1

., UD. p"mf de sase

I -( ;p T

PfJ'.

(

"'200gum .. ~O ... 6Inii

• :l Iinguri de Iliirni . pencll[l plru:u;eti

• 2un M 111;1~' m.i1cin,,1.1 '. 2' lingu,ri z;ah;u- pm'! r.i '. J (inml ilapre

.. i iii b"lllr:i IInl ., Sf). g limo smriilurmlc .. 2!f.iJb I U ml ., r.:daM pudri

~ ~ 1!.r<eme fiij)a De ~., [l!.!i:mI ~ ~ ·rare· (I ganriin mlJkK- 5e~~ ufiltlll<Ii rurnperal!um C1tm:e~ Urea.(>1 se ]111· oorpo~zi ~r' $[ aOO;.. Wi QleWI. $e [ucreara !!I!n arwt (lm*f1 ~ se [ma ~ re!:~ ~l'Inm 10 de: miNlle.

~ mlilllhiIiHe:a~ ~ doW.,~ !rebLlies,i aLW ,a~1 rem.~li,se p~ Wna pe plan~eta ~I ~ illHnoie pl1'rmJI a1uati'n· U'.o .~. de olrrn. 3 mm 1J000rne.

Se:~~!Ulinlr:.o ~'~dIn ~ se ~~ rulLIll.ilradc 8x.,R(mb~ f~t~'se(lU1C ~ se·.-..a. ~~'$ise~SelJllfl'l~ ~e: illllIHI~tlILJI1lSd $~ la~ W l13rne die ro~

se prep;lJliii.~luruir.l;:;i se IirerOO lap!e/ecu ~mi:lIlUL se ~ IiIlOCI!III ~ apoi alUri'rGe ~ Id:d. Se JiIi'Ie pe be ~ dIl sase~I.dU.$ii~se 1asd.51se~

IUlItrui ~ilJ1: 2 $JI;:. we'~ ~ $i se .aJ'IIll!SI~dirn F.IIm Se ~tfC~~ allJarul' plrn'j: rn un,.. I~I :/illaina s-a!ll artl~_ ~. se d2i aJl.JaIJ.IlUI 0 ~.~$Ise ~nt laf~~ JI) * !l!hIIe.

f'!il ~~se·lIMiIDtin~1 ~.~ ~se:~ru ~.aiJoUI.b t.Se~ *.ruI~.~~l~51se ~ ~Se.d.!r1a~ r.einthileid OMta.~I~lllll'lle-~ fared~t~ Or! ~ ~I)ol se Ifli'IpOOlr;~ ~ f;e ~ Lil rece 0 or:li SilU ~ a oo~ zi.

~ ( '(Qlo.lU til*" n !~dl' t~ I1R':PtS f f'I rllo.1Hft on ~11 d.iJ pnn fJil){l 5&1 lr:;:lS pnn dlum

,5i ,nrdjil ln bait, lk·~.h

5e~~~,w~.

Sc ca. rot ~'pcdlU ~ n:hIII:'!:. ~ re SilO mp;l. $I'~.rkil. 5(';~.esc~. tu ~iir $] null dupa gum.

~7I::::tlll~llp:lmLl~

rd.GI1TIeIiEi "2:J(1 g mhi;r .. 3 >\1!llli .. ~'1l:I~ d'ec "7Lni'li~ dup3 ~ .. ,i ~"icii piu .. . ~ k k:it~, .. '25t g- ft..

i11.1 .. % "I' leo, pmf d~ DlJil.1!I1lI pr.lf d .. ~

Al1.t~u c ~"AA

.. ] OiU~: cn.-mft dli: ~.

.. 1 futlSUrJ tml .. H~ g zabit· pudJ7iI. J ~,JindC!. zabil' \!3.1llbl

CuTot.lt,.pltfff.ihft,

1 Se ~'<dtdi U!!II u I '~I! ;r,ll~ hiil:"uJ pM~a '!II ~ (ih~ 1 ie 0 (i<!i~~a Sl;)l!mo.fl~ll. Be !M~

OiJ;ilt1 ~~p;Ir:;lil', se ~(buga pe.'.tc Hut ~] ~: <i~nc;:steca bane bine. A])ui sc mbu~

,11' I ~ .fA , .1 ,~I; _ '-AA/ ,LUlAA/

~ .. r),'!1 \tJltlli.t.

.. 16 Olll3l '. 150 ml u.Ici

.. ~on g f3~~~. 300 g ~ .. 1 ~moukl ~1iI'lilr 'I.'OiIllI~I~Jt

.. I pUc prnI de OO:P[

• 1 1~Ii1Igl!nif.i ,reamit. dc~~-ruii!ID!: .. 2 Iml:1l{;;,,~n «",Arno-

.. 2 ]ww~~:rj ~ur.i~(~nJlhi~,e

.. llOO g ~~~~<a!ll d i:vel'1S ()(~'IO~-"jl .. 2 ,Imru~gul'i 1",,~tli:i,l-pudra aromat cu vanilie

G.tf'l/t. tf. tlfl,r.ptt"~,

1 Se ~i'e~~a ~.MbenU~LUrlie ell uleinlturnat trept.-u, (::<1. b

nl;,J]oru:ziL Sc ad i!luga pralul de I.:lJp'l sri W~ t:li1: ZC1U~~I,i de liiioorne. 2 ~ lID ,I; ;r,~u~ I~ I. 1;J;lltanw~ y;trllill~I,t ~~i, se ~1m1C'.sil!cri'i Ctlf.'II-glc.

gi CSCIll!~ ~pil~re!lI~ de·hru- 1Il~1fIC"

2 St: .B:.~.. ,.IEi.D .. "HilJOJ.Prni.mII de oo,t ~ S3n.."a ~

se p~:ne ~e am..~wul d~ b .pm:mXltJ!di L Se ,;~ md~seu:li3nllil uru--o fur· n13. uns..'\,Cl!I uki '~ ~1iatil, olf.i.ilili-Se ~ cirol

'9 ~ifal. se b~u spl!Jlmfi sa..... fiI:' ... mln~uil~ cu l',3hamJI 11'3.mas, ~OO~ •

3 Se ann .. ".SIi!t"ii inQ;"iI. u:le duu.;'i com,:m:zip,i ~i se a .da,ug.i l1:"ePl:;'1; mima in p]rutle. Se m..'l''tU"P(~~t~'1:7J1 n ucime ~i rahatnl rnl3Jt bucl~dc"

4~e .. loa~~n;1\ % di.n cornpn:l~~_le In tr-o form a de chec unsa cu ulei ~i ta pf'1 ~Iti"l ("uminiji, hTh resru 1 ctll n pozitid se pu ne ca(;010 .p ,~~ '~C)llll·rl~. PCll!,(;; cnrnp~)zlti~1 Ii,~,br~. 'l;iLV~L .~~~i n trod uceIa n:1:ptcn~ Ii). toe POU']Vlt, pcntl'H apI"()ximati.v 40 de minute,

I:: Dup;!l ee M:rl'Iton~~~'(.;',. se 3P~ld n;'fliZ<l eu ~~Iha~ pm:b.a ;IDm-.u~IlI!all' r~l lI'~ut1H~~.

Chec cu banane

.-----

40" 50" 1.

3 i~Ui'e~m;p ~ p. ~Ja gbzurd ~ ~ [11:.3-

rn. umnl ill br~ ~ se nlllSm:nniil IDtIr"O I~ HUge Incnre se ild.'U~ 231lOCtlil ~ .zatWull \'<m)~tl .. Se3!mesteCii ~>imi 'Of: ,en" ... ma dc~ne rm(itiljloasa.

4&: Yjj]odll~: It,hon~l, 'S!,; ~Isiisiise r,iieot-Cil.'i(:1I ~l se Iurinde g:k:1ZtU<I. Setaie numai d:upii. ee gb1l".lml s-a i~Jitad;t_