Sunteți pe pagina 1din 67
Redactor: BORIS CRACIUN Coperta: BOGDAN ENACHE PREDOSLOVIE Dim la lumina, dup’ decenii lungi de interzicere gi uitare, paginile unei c&rti vechi gi infelepte, ou preziceri uluitoare despre scl imbarea vremii in zona noastr’, adeverite in mare parte, de-a lungul anilor. Sunt prevestiri climaterice gi legate de viata oame- nilor, dup zodii, sub stapanirea celor gapte planete. in fiecare sat, ba si in targuri ori orage, exist bitrani care pastreazi cu sfintenic, tn tainifele podurilor sau prin cufere méncate de carii, asemenea fromovnice ingilbenite gi ferfenifite, roase de atata fntrebuintare, in care cei inifiaji descifreazi, cu anticipatie, viemea fiecdrui an, anotimp, luni, pani Ja detalii surprinziitoare pentru fiecare zi. De data aceasta, GROMOVNICUL DIN BATRANI poate ajunge nestingherit in fiecare casi, fird oprelisti, spre folosinta tuturora. Gromoynicul (sau gromolnicul) este 0 carte popu- lark cu caracter astrologic-divinatoriu, de origine si and gi egipteani, care dezvaluie, deci, soarta omului gi starea viitoare a timpului prin interpretarea tunetelor, fulgerelor, cutremurclor $i alte semne, in funcfie de zodia in care se produc. Termenul provine din vechiul slav gromoviniku, care, la rindul sau, vine din gromu = tunet (vezi cuvantul rusese grom = tunet). Gromoynicele au avut 0 mare circulatie fncepand cu veacul al XVIl-lea, Unul dintre ccle & mai vechi gromovnice roméncsti pistrate este cel publicat la 1639 la Tipografia Mitropoliei Alba Tulia. La Biblioteca Universitara ,.Mihai Eminescu“ din Tagi, acolo unde Luceafiirul poeziei rominesti deve~ nea director in 1874, se piistreaz’, la fondul de cari rare, un gromoynic in limba francez din secolul al XVIll-lea, mai multe lucrari de acest fel (scrise cu itere chirilice si ilustrate cu stampe de epoca) aflate 4n circulatic in Moldova veacurilor al XVII-lea gi al XIX-lea, precum gi calendare din secolul XX, agezate pe sapte planete, in care sunt cupringi 150 ani. E o incantare spiritual s& lecturezi, de pilda, un yolum de aproape 300 pagini: Calendariu pe 112 ani scos din multe feluri de cérfi, care ,tiparitu-s-au in targul lagului in zilele prealuminatului domn Alexandru Ioan Ma Voevod, 1785, august 8". Transpus in grafie latin’, gromovnicul de fata pastreaza slova si forma volumelor de altédata.... Editura Porgile Orientulué ois DENUMIRILE ZODULOR $1 DATELE LOR CALENDARISTICE ‘GROMOVNIC il vec) ToDInC {ails ]HOROSCOF RGUPTEAN] (sil) | Derbeeu Beibecee). ie imate 9 ge ‘oubectt Bare 20 pi Perec 2 wane 1 apo | eo ipl 20 Taurut ge 19a ‘Gomeat = tiie omen nat 20%ane Gemeall Denk Wile Basil ie se Bacal (Cancer) Vie 21 ale Cateeral ake 21 Leal Sie rau sal Dive = 2tamgst Teal Mie 2g Feciare Naag~ 12 sete Feslors 2 aap ~ 21 elec Fectars Bupa epee Gunga Bugler 12econbe is apie ob Bp 2 odo Serpe {Wasa Haden ‘Seorplomal Bose pois Scorpions ‘crm 21 noone ‘Sigsttora) aeabe -1I deee Sigattors! aoe dea ‘Bigettiona tolbre 21 debe "Topol Coma de cap) i Tiana Captor arden 19 inane (Capreoroal ‘Bieoriie—72fme ‘Varitoral de ap Siena 7 ne Viestorat iene 18 ernie Virion 2 nae 19 fei Pal Hbnaie—9 sae (tdbauie- 20 mate Pest kee - 20 mae 5 TABELA ANILOR cu PLANETELE LOR ‘Mina |Anuluil in anii ce se scriu in aceasta tabla, st&pfneste planeta Saturn gi se arata cum va fi fiecare an si ce boale gi ce rod va fi in fiecare timp al anului. Dupi cum arati intra aceasti planet (Saturn), aga gi celelalte plancte ce urmeazi (Joe, Marte, Soarele, Venera, Mercur, Luna), tot aga merg. {ntai arata stip4nirea planetei si stipfinesc intru acel an, ce este insemnat in ficcare tabli de mai jos, dupa aceea arati tntru acel an in 7 fiecare zi ce vreme va fi; si cum se va intampla cresterea gi veemurilo; gi ce fel de boale vor fi, Apo! Junile pe rand si in fiecare zice vreme va fi, Planeta itt este Saturn. Aceastii planeta este firs de noroc, secta jidoveasca. Tot aceast’ planeta face finduiala la urechea dreapt& si la oase, tuse, friguri, Jovituri, urdinare. Aritarea vremii in planeta Saturn Tanuarie. in ia dint&i cald, 2, 3, 4, ceat’, de la 5 pind la 16 ger, 17, 18 zApada, de la 19 pan’ la 27 ger, 28 pani la 31 cald. Februarie. | pani la 4 vant, 5. 6, frig, 7 Be la 13 bine, 14 cald, 15, 16, 17 vant, 18 zApada, 19, 20 vant, 21 zipads, 2, 23, 24 frig gi zipadi, 25, 26, 27, 28 zapada cu furtun’, 29 frig. Martie. 1, 2 frig, 3 vant cu furtund, 4 frig, mai cald, 5 moin, 6 vant gi frig, 7, 8 amestecat, 9, 10 vant mare, 11 vant cu zipad&, 12 bine, 13 noaptea get 14 zipada, 15, 16 bine, 17, 18 nor si amestecat, 9 coats si frig, de la 20 pana la 27 bine, 28 zipada, 29, 30, 31 zipada cu vant. “Aprilie, 1 noaptea senin ger, 2, 3, 4, 5 bine, 6 nor ‘Nota editorului; Cartea flind o copie repetatd a gromovnicelor din veacurile trecute (intii cu grafie chirilicd, apoi ou grafie latina), datele sunt in stil vechi, timpul fiind aici socotit dup calendarul iulian gi ‘nu, tn stil nou, dup cafendarul gregorian. Cum se gtie, tn Romania, calendarul gregorian a fost introdus in 1924, incepind cu 1 octombrie, care a devenit 14 octombrie, stil nou, Dect cititoral tre- buie si adange la fiecare cifri nc 13 zile. De exemplu, 1 ianuaric devine 14 ianuarie din calendaral oficial.

S-ar putea să vă placă și