Sunteți pe pagina 1din 87

camilian

demetrescu

5 u fl e~I

retina

E .....

I 0 I .A N E

Au#t pagini slnt dcJha/~ -oud pmlm cart pic/lira Inst4111l1d ma; »lull dedJ deler/are. ilia; mull deell Nil mira} fall 1m g~il rafiflaf. Voi vedc/i in clIJo'!rt allellJa ti8cll II"' ejui, sau un jard ,i mai 111u/1 dedi () limPId IIlt/ajor': 1m 1mri de a linii. IJ f?n,Nin/iJ.

CAMILIAN DEMETRESCU

Culoarea

suflet ,i retina

«Limbajul Formelor ,. al culorilcr este un UUllleniu care trcbule explorat mereu, $-0 ISpunetn fad orgoliu, in ciuda i_:t;binzilor celor dinaintea noaBtd»

E R J D •

Rcclac:.t.ot fcopon".bll, MODEST MORARIU Tehnoredacror . M1HAELA MlRESCU

Dse la (ules II. 09. 196.5. Suo d~ I ipar II. 03. 1966. ApdTUI Tiraj 7.000+ 1.50' a. b'O,!l4tt. Hi'li~ title., inalt Ii" A de 61 It 16/S4VX840. Q.1f ed. '9.16. Coil d~ rlt>ar B,5. Comanda 2476. cipa fit;. A. ftr. 9.169. C. Z. j)enU'M blbUo~il&' I1'Illri 7. C. Z.

bi!:lliolCCiit mid 7.75

rntrr:prlnderea PolillZdnc4 "Art. Outlet"' - Calea :;lerban 133 Buc:ure,ti. Republif:. Soci.U,tI Romania. Comanda nr.

DlI('lO&m"ele color exeeutate d~ I SORIN RADU (1. P. C.

::::l'T'entiei II! ,. !r II 0; " .. I! ill ••• it ••••• " 92

eiul ( modurilor ». Nosta1gia Bamandl a lui

u. Gindirea afcctivl ... . • . . . . . . . . . . . . . . . • . 97

a eulorii. Tentapa impreaionisti a imitl.t:iei.

lui Vincent - 0 treaptl a conttiintei. Culoarca-

SUMAR

~ut .. " , III 110 • ,.. II' ~ III I OJ t ..

PICTUIlA ARTA A CULORlI

I. DomcnJul .fizic p domeniul Ipiritual al culorii ....•.

II. Pictuta de instinct ti limitdc we. Pictura ti mll2ica PROPUNERE PENTRU 0 GRAMAl1cA A CULORIl

TramP. ti tchnica cxpr:ir:nlrii .

Culoares, instrument specific , ........•.

Cencepru] jntCDsitipi .

I. Premiade gramaticii modeme 8 culorii _ ..

n. .I.c.,gilc culorii '" ~ ... " .... III III Ii ,. " ........ ,. .. iii I " II .. " iI .. ~ ••• , ]I ...

m Tonul rupt ... J •••••••••• __ ••••••••••••••••••••

. Annonie. Acord. Game .

'ib . . d .. 1_· cul ..

• tapa ,1 mo LUKpa oru ~

·CfIA CULORll

o deplasare escn~JI in &intua eulorii, V CtlCtla - lIo'LI.~le acorduri ale metafold. ImitsJia Vi orgoJiul

....... ii··· .. ····"'.I·····., "',.; IIII1 •••••

SCllS al universalului», Matematica 8en2:0~ :p:cturii. Un mst modemal cuJorii •.....•.. . rechi2itOflu. Orlgjn.alitatca" opusul bma.in}desal notiunii de colorjst. . .. _ ..

-~."' I i.'"''"' .. ;j,IIo~ __ ..

Pag '1

t1 18

27 30 81 33 37 47 5S 74

104

117

lNCEPUT

Goya:

C h. B Ian c:

«Dali-flJi 0 bucala de cirbNNe fi va soi face UI1 tablon~.

«Pentru a exprimfJ ide; s-ar parea ei pic/ura Iltl are l1tt/oie deett de clar-obsc",. Ii de de/en ... 6

(f Dar via/a org41Jici, interioara p individutl/J nJi poate ft exprimata, in IIl1t/e tmprfjllrari, jara ell/oare ...•

«Fara calori prea intens«: ma; bint si eaz; In gri tleelt in GII/oare in/ensa •. 1$ Cu/otJrea .... nu ;oaca alt rol deGlt sa ./ttca mai plae/lle adevaratele perftrliulli ale arlei ...

DeJacroix:

Ingres:

Roger

de Piles:

(1699) Perfs» tiunea, deJennl 0 datoreaza cu/orii Boschini:

(1674) (f Fara cnJoare des811111 ell/I forp jari st1lel. J)

ell/OOT4D CIte ,/ocin/a - De.rtnul Jogiea .. Ne .setllim de mlori dar pic tam ell sentim811/tll )) ...

Ma r c o

Diderot:

Chardin:

Nu ne propunem sa stahHim de partes cui este adevaru], O~rindu-ne s:1-1 descifram, nu-l vom putea Intelege: adevarul ~ in continua rniscare.

Important este faprul ca fiecare artist care tine in mina 0 cata de carbune ~i 0 pensula, voit sau nu, participa 1a aceastl uta, en fiecare pinza ~j desen al siu, in rastimpul de medi-

e si incertitudini al existentei sale de pictor. Dad! incerti~,-"-,,ea impiedidl fixarea prejudecaplor pastrind Hbertatea de -e c3utarea unei certitudini spirituale este insusi cost

.;;pI1Iiiiij;;:.::ll:;lu certitudine revelata elan este - c p. e

o i e tnl~te.

7

>

):l

~

>:

~ r"I~ qn

t""....:J OC:

P":;d ->

-~

- .

-- , -

..-

2 r..~
i :[l.
if' ti
~ fl
I'j U
t ~ ,~
9 ~ 10
-=. t :Ii!
e ir i- ~
5"..;: ,~
I·t (~
E. II ~
~.J:. "If '
iii III !. 2
lif ~!f
" ":::::t.
iiio:. g_~
E"~ ~
~ .. ~ o~
'[::::, ii
=5"
" .. aft
~ ;:-
-~ ;;
"', ,... ~ ...
!G -Ii
a"
,II rr
- ;;i a I=.
Ig..I F. ~. E:, .. ~
11>
r •
~._.
~f
!I'
;:I
y~
"
..
a
',;J
6:
..
:::I
Q.,
..
~.
,.
'"
a
~
~..,
t
1.
e,
~
~
~
..
~
~.
.... ~
'-" - ,_

-

-

...

_'"' I
~
~~
i'
i'i"
i ~··Q.l§
j ~9-: ... ~. ft , •. p;
'Ttl: ~~§:~
1- "':J~
~~ s- ~ uu
t ~ 2. ~;t !;"~. ~
. Ia..- .
... = ~~6"'JQ
i - .... ;0 & ",' . ...,
5~ !;,~ r II< IJ
tim
~ - -.
- ~ ... . -e. § Si .:
.... 0.
".. ~ ~ .
~ ~ ~< ~~nli&a
• nIT' ~ ~.
I::: -~ ~~n~~
;:'I"
i ~~~
~ ~ l- g_-'
'TI;" _l'-~ :(1. a P
iI fi-g- ~ ... E;!!l
I -c: !!. ~ - it· ~~
.. ;!. ~i m~
g: -p
. ...
i ilg: I~ ae.g
... -= t -C'~
(J "' ..... ;::l ..... SO - ..

i

"'2. 2. ~
~ :j
. R
E.g
r'l !~
a
z ~t
n
~ [e.
"!:I
~
t
1:"' ~·i
...
'Z gg.
o-t
lTI ~l
z
UiI 1 .
>-I
o-l B ~f
~
~ ~~
...
....
'I-
1ft.
Q. I ~ ~ .'

.- - [II Ii .... =..._.. .........

D.
~
11. •
:;,--
~~
C'lQ
~·i
~-.
l
e-
i!.
I
l
E..
fL
i
:0
.g
,!:.
a,
"
s-
ri
."
e
..
r
l".o ~
..... " ....

-

.
.
z
c.
-
~ x
"- .._
., ...
; .. ~
~
~ ......
~ ~
~.
~ ....:
~ ... ~
s_ ~
=
:;r- F
~
"t:I.~ "'0
.... J-i
p- ~ b
E..
~~.
n.. ""'.
8: :t
N' ..
.....
~ ...,
;;:; -

~

- -

- -

=-0.

J.
I
~
=--
r
:I .
..
~
g
'e.
IS:
~
"<
:r
~
;-
- ...
i
~
II'
-
..
i
il.=
I..n
'"""' ti

..

0.

-

- -

:::;n

,.. --

....JI a

..... <"'i N 9 ~ ~ a • 6"~ ~
f.,JI .. e
0 ~ o ~ ~ i· ~ Oc· ~ r:
~ ~ a ~ Q . ~ 0 S. c:: c
~8 .~ . o~e ~
~_';:;-" i~~I~. ;!
~ Q·i r!!i: ~Q' ~e. l ~
5~ 'e') e~l~ a S
~ ·t'J..,",gl'1!~"'B'"
gn§-wt!. '~d ~ ..;r
C\.. '"="...,.. ,""". n ~ ....... ~ IOI:_' 0
n.~'O . <i~ ~
~ ~ ~ IJ.~· c . 10 ~
~ ~ g~f!.~Q"'g
P 5'~·~~~ "'l·
[[QQ,,§ ~~5. ~E ':=I
~ m
~. ftI h R' a ~ -- N
~ ~ ~ . ~ . ~ - 9
~ C.Q n ~ c ~ ~ t:i:!
[D...~'O.g] -::J:::Io-2=' ,..
- ...
~ ~ ~ If'i: ""'II &,. .., ~
II"'i ""'!I ~ __,. ........... ., f"" -
2.-:::;' n·.r:. ,,): - ;. =- '-
_,
» ..... _ .... , n .:::;E - ....
S :! :!:2:ir. ;;: :. c.. -:: ... ~ -
~=_ 1:: .. :_.=-~ c
---':~t~--'::"'n,=::: ~
~ ~ ~ I ~ ~ 1 ;~ -~ ~ =
;;:
~
~
i'1I-"""i"f _""':J-..:..~'=:":I
-'- ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~- c
~- ... _""!:7(l"'"
...... --.-. ""!! -.." ... :..1 § z
t:L~ri~F.;:""'2~~ . Y'I<
I"" i r. 3 ~"" .~ ~ -.
%
.g __ . '~a ;.lI c:
6,. .;.. v. 2_~ ;::;' .::: .g
gilg~~'~O "Ij~
ri 'E.~. ~ B t:l
"' ... E:... _"'I iii .... " 'C:: i'I1
. n n ,~ -I!i;!. • 1'1; I ._" - -

CI:I

-

- - -_.- ---

-

o

!-I

-

00

~

-
0.
...
~
!il
;-
~
§w
g
I'
en
t!
~
..
i
fo'
e,
..
~
;:-
e,
Ii:.
,I,
"
§
[
f! •
....
c:l
Q.

0>
...
It"
rl
I
E..
r
~
>
a
p.
~
..
i
I
f
a
p
,...
10
~ .... c:a'
a ,,~
., .
..... ._..,
~';p:=
ilrf
2 -~
~"(!III
~";g~
i: ~"
t:JI
t a,
..
a
;;.
I -
..
~ I·
;< ~
ITII It
!3- p!}
!l
)- 1;;'
,_ ,
!;T"
5' r:I
~ ~
i !if
..
!J:.
"
;-
f 00

..... t
.-
~ ~ .J
:-~._...,
..
>
i
f
f
so
~
Ii'
I
l
iii:'
.S'
~
OJ
~
;<l
~
~
'"
l
f - [
Q:I H
Q ~
[t
i"
l~
l~
l:-
i-£-
"<
~.
J
i
11
"i
..
n
[
Ii"
1 •
._
li:
r-
ill '
z;
s...
§
••
'"
I
i
r'
~
~
~
'!!
~
~

;;;;
=:'"
_':J
...
~
\Q I:i ~.

-
~
oJ
!:.>'
I<i"
~
::l.
~
::Ii
"
,.,
:)
!!.
I
""
o.g
n'
~
l
~
..
y,
!f
..
...
-
~
?'
C')
, ..... '

10

w

....

_. Ufo II.<! ~ ~ ........... , ~ ~ ..... .... = "" .." lrJ:I!;.DOc!;D ...... "i4~-.~",.,U!J.,._,I=u:o.~

..

"1'! '7l
¥" ~
!?' :-r'
;.l
tr'J ... ~~ m
L~ I I I If
1 8'. B- c..,::
.: c: ~ -
ra ... ",,',," [!l
1 a a '2 ~
?i' i;l '0 ~"
I " ?-i:!-'!:!.~
~
;> 0: ~ !~,
n =:I
2: " -" I:l..,~
." ~ ,~
9 ... ;;
'2 0:: "S!
t,lo ~
r e B. C'"
s: ;;;J
..
., ~
"
JIiiJ
, ..
.iii"
g
~
J;i,
~
~.
1'1
1:
Cl:l
~- -

. ". ,.:;~,,~'~, ,]i'~'

.:

a

, .

;:;-

..

'"

-

::. ...

--- - -

...;:

"

~-

:r::

.::.
~
- ~
or
-< :::-
;:;
'"
=..
:-t
-c ;ii
.. ~
=:I ::;
., ~
"'"
" "-
~ r:
[l,
~ e,
.. , ... ~ ~
>--
.. ...
~. ..
~
~ !
.r.-
"'2 lC.
.Co. E.
.... ~
Q .:;;
~, ~
'" '"
~ i
1 ~
;;!
~ !
c - -

- ----- -----=---- -- ----~

""

r-

I

s:

3 s:

..

a

-

-- ---- - ----

-- -- -----

3.
~
N
~
I
d
't
:3
11
t
'1:i
~-
"
...
':j:!
..
!1i
~
"
~
i
d
"
a
iii..
"
J ,
Ii
"
i
f;j.
-

.... IC.. "

r .~ ~ r< r ,~ r ~ r
~ ,I.
: i ~~' ~ s.~~.~ , t, ~l
"' '- ~- i]" :il;~.' '1
o:! ,~ .... 8: ~' ~ .~ " If Ii'
[::~:;~ ~ ~ '.:l 'iI ~ ~ .... t;"
!"' ~~
:lj' ~ ~,..t:!a; • .:A., !IIi . -
.., 1:1. l '9 6' I!t 1" ~ ':l. ~.
~. :~ ;01 1:1.
it p. ,:> t ~ + ~ IE:.
c, ~ E..
~ iE:. :5- - '"'" 0 .:-1 :;;:
"" "'" p d'
~ - ~~ c.. + -
... J:I. ,_ l l s'
" .. ~ ~ ~
i:l rei' ::I ." ~
~ l~ 15" .~ ~ 4'J t'$ ,', S!
~. ~ ~ ~I.k '"
0' s: ~ ~ ~ 0., o..l
~ :;.. :t ~. .. ~
.... !> ~ n + .. e,
S" r .. ~ i. i' ;i! n §
'" s ~
if "" ~ t ~ 'Il,
'" z= ~i" ~ c, .I- ~, t
i " i ~ o. ~
I'i- i'l ill ;to. --
.. ~. 1
'" i!iI
~. ., '"
.. .... ~ ~ .
~ ~ !!;, 2, 1;1.
~ ill a: '" 01. ~ ~
~ n ~
~, ~ ~ ~ t:! :::.
~ ... ~ ~
{L ~ ~L ~' "
.s: tt. I;!. E ~,

S-ar putea să vă placă și