Sunteți pe pagina 1din 3

S.C.

BUSINESS SYNERGY SRL


CUI: 1560774
BUCURESTI, SECTOR 2

PROCES VERBAL DE CASARE

Data: 30.06.2018

In temeiul Legii contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordinului Ministerului
Finantelor Publice nr. 2.861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii
elementelor de activ si de pasiv precum si a procedurilor proprii de inventariere aprobate de conducerea entitatii,
comisia de inventariere numita prin Decizia nr. 01/23.12.2017 a conducerii societatii, a procedat la inventarierea
elementelor existente in patrimoniul societatii la data de 30.06.2017 .

In urma inventarierii au fost facute propuneri de casare aprobare prin procesul verbal de inventariere.

Comisia de casare formata din :

Nume.....................
Calitate:...................
Semnatura:..............
Nume............
Calitate:.........
Semnatura:..............

a procedat la casarea bunurilor aprobate de catre conducerea entitatii, astfel:

Mijloace fixe: .......111.481,46 lei, conform lista........


Stocuri:..........................................................
Obiecte de inventar:......................................

Lista mijloace fixe casate

Amortiz
Nr. Data
Valoare are Valoare
Invent Denumire achiziti
achizitie inregistr ramasa
ar ei
ata
01-08-
2000004 CENTRALA TERMICA 2001 7,652.02 7,652.02 0.00
01-01-
2000005 SNOWMOBIL 2004 39,120.00 39,120.00 0.00
01-12-
2000006 APARAT SLEFUIT 2001 2,271.00 2,271.00 0.00
01-09-
2000007 AER CONDITIONAT 2001 3,180.00 3,180.00 0.00
01-12-
2000008 LAPTOP 2004 6,394.00 6,394.00 0.00
01-06-
3000002 APARATE SALA SPORT 2001 3,807.00 3,807.00 0.00
01-09-
3000003 SEMINEU 2002 3,409.00 3,409.00 0.00
01-05-
3000004 STRUCTURA RAFTURI METALICE 2006 2,712.00 2,712.00 0.00
FOTOLIU 3;CANAPEA 2 LOC;CANAPEA 3 01-12-
3000005 LOC 2006 4,739.00 4,739.00 0.00
01-08-
2000029 ARZATOR -COMPONENTA CENTRALA 2001 590.16 590.16 0.00
01-08-
2000030 COMPONENTA CENTRALA 2 2001 1,403.81 1,403.81 0.00
01-08-
2000028 CALCULATOR PORTABIL HP 2008 3,600.00 3,600.00 0.00
01-06-
2000025 BARCA VAPOR 2008 27,159.75 27,159.75 0.00
01-12-
3000006 LCD TVKDL 2007 3,024.37 3,024.37 0.00
01-01-
3000008 TELEVIZOR PANASONIC HULL HD 2012 2,419.35 2,419.35 0.00
111,481. 111,481.
TOTAL 46 46 0.00

Constatarile si concluziile comisiei:

Casarea s-a efectuat in prezenta membrilor comisiei de casare si s-a efectuat prin distrugerea fizica a
echipamentelor.

Nu a fost posibila valorificarea produselor rezultate

Prezentul proces verbal s-a incheiat in doua exemplare : unul se va arhiva la dosarul de inventariere iar
unul se va preda departamentului contabilitate pentru inregistrare.

Comisia de casare:

Membrii:

Nume Semnatura

S-ar putea să vă placă și