Sunteți pe pagina 1din 10

Contabilitatea provizioanelor

Potrivit OMFP nr. 1802/2014, provizioanele sunt destinate s acopere datoriile a cror
natur este clar definit i care la data bilanului este probabil s existe sau este cert c vor exista, dar
care sunt incerte n ceea ce privete valoarea sau data la care vor aprea. La data bilanului, valoarea
unui provizion reprezint cea mai bun estimare a cheltuielilor probabile sau, n cazul unei obligaii, a
sumei necesare pentru stingerea acesteia. Ca urmare, provizioanele nu pot depi din punct de vedere
valoric sumele care sunt necesare stingerii obliga iei curente la data bilanului.

Un provizion va fi recunoscut numai n momentul n care:

o entitate are o obligaie curent generat de un eveniment anterior;

este probabil ca o ieire de resurse s fie necesar pentru a onora obligaia respectiv; i

poate fi realizat o estimare credibil a valorii obliga iei.

Categorii de provizioane

Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt:

1. litigii, amenzi i penaliti, despgubiri, daune i alte datorii incerte;

2. cheltuielile legate de activitatea de service n perioada de garanie i alte cheltuieli privind


garania acordat clienilor;

3. dezafectare imobilizri corporale i alte aciuni similare legate de acestea;

4. aciunile de restructurare;

5. pensii i obligaii similare;

6. impozite;

7. terminarea contractului de munc;

8. prime ce urmeaz a se acorda personalului n funcie de profitul realizat, potrivit prevederilor


legale sau contractuale;

9. provizioane n legtur cu acorduri de concesiune;

10. provizioane pentru contracte cu titlu oneros;

11. alte provizioane.

Provizioanele sunt instrumente contabile de corelare a nregistrrilor scriptice cu realitatea


economica faptica. Contabilitatea acestora se realizeaz cu ajutorul conturilor din grupa 151
Provizioane formata din urmtoarele conturi:

1511 Provizioane pentru litigii

1
1512 Provizioane pentru garantii acordate clientilor

1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de
acestea

1514 Provizioane pentru restructurare

1515 Provizioane pentru pensii si obligatii similare

1516 Provizioane pentru impozite

1517 -Provizioane pentru terminarea contractului de munc

1518 Alte provizioane

Contul 151 Provizioane se crediteaza cu valoarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli


constituite pe seama cheltuielilor de exploatare, prin formula contabila standard. Soldul contului poate
fi numai creditor, reprezentand valoarea provizioanelor existente la sfarsitul exercitiului financiar.

Monografii:

1. Societatea comerciala ABC la sfritul anului 2016 se afla in litigiu cu un client pentru o
suma de 2000 RON, reprezentand serviciile prestate si neplatite. In anul 2017 litigiul este
castigat pentru suma de 1500 RON care se incaseaza prin banca:

Separarea in evidenta a clientilor litigiosi:

4118 = 4111 2000

Constituirea provizionului pentru litigii:

6812 = 1511 2000

Stigerea creantelor fata de clienti pe baza hotararii judecatoresti si a extrasului de cont:

% = 4118 2000

5121 1500

654 500

Anularea provizionului pentru litigiu ramas fara obiect:

1511 = 7812 2000

2. Societatea comerciala ABC vinde in anul 2016 produse in valoare de 60000 RON, fara TVA,
TVA 20%, pentru care acorda garantie de un an. Procentul mediu de cheltuieli cu remedieri
livrarilor cu termen de garantie, realizat in 2015 este de 3%. In anul 2017, pana la momentul
iesirii din garantie se efectueaza cheltuieli cu remedierile la produsele cu termen de garantie
livrate in 2016, conform unei facturi emise de un colaborator specialist, in suma de 5000
RON, fara TVA, TVA 20%.

2
Livrarea produselor finite catre clienti:

4111 = % 72000

701 60000

4427 12000

Constituirea provizionului: (60000 * 3% = 1800 RON)

6812 = 1512 1800

Inregistrarea cheltuielilor cu remedierea defectiunilor, conform facturii:

% = 401 6000

621 5000

4426 1000

Anularea provizionului ca urmare a ramanerii lui fara obiect:

1512 = 7812 1800

3. La sfarsitul exercitiului financiar 2014 o societate are de recuperat o suma de 10.000 de lei de
la un client pentru care s-a deschis o actiune in instanta pentru respectivul litigiu

Notele contabile sunt :

6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele = 1511 Provizioane pentru litigii 10.000
4118 Clienti incerti = 4111 Clienti 10.000

Presupunem ca in anul urmator nu se poate recupera suma :

654 Pierderi din creante si debitori diversi = 4118 Clienti incerti sau in litigiu 10.000

In situatia in care instanta da castig de cauza societatii si se incaseaza suma, prin banca, nota contabila
este :

5121 Conturi la banci in lei = 4118 Clienti incerti 10.000 si


1511 Provizioane pentru litigii = 7812 Venituri din provizioane 10.000

4. O societate care este in cursul derularii unui control fiscal, sau in cazul in care sunt in
curs de derulare anumite procese in instant privind impozite si taxe, decide constituirea
unui provizion in suma de 5.000 lei.

Constituirea provizionului :

6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele =1516 Provizioane pentru impozite 5.000

-Reversarea provizionului in momentul in care datoria devine exigibila si inregistrarea impozitului


final:

3
1516 Provizioane pentru impozite = 7812 Venituri din provizioane 5.000

Inregistrarea impozitului suplimentar rezultat in urma controlului (impozit pe profit sau alte impozite)

691 Cheltuiala cu impozitul pe profit = 441 Impozitul pe profit 5.000 sau


635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate = 446 Alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate 5.000

CLIENTI INCERTI

1. In cazul debitorilor radiati precum si al celor pentru care prin hotarare judecatoresca s-a declarat
falimentul, daca nu s-au inregistrat ajustari pentru deprecierea creantelor, in baza documentelor care
atesta aceste stari de fapt (radiere, faliment) creantele se vor scoate din evidenta prin formula
contabila:

654 = 4111
"Pierderi din creante "Clienti"
si debitori diversi"

Din punct de vedere fiscal, conform art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, sunt deductibile
provizioanele constituite in limita unui procent de 20% incepand cu data de 1 ianuarie 2004, 25%
incepand cu data de 1 ianuarie 2005, 30% incepand cu data de 1 ianuarie 2006, din valoarea creantelor
asupra clientilor, inregistrate de catre contribuabili, altele decat cele prevazute la lit. d), f), g) si i),
care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

1. sunt inregistrate dupa data de 1 ianuarie 2004;


2. sunt neincasate intr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la data scadentei;
3. nu sunt garantate de alta persoana;
4. sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului;
5. au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului;

Conform alin. (1) lit. j) al aceluiasi articol, sunt deductibile ajustarile constituite in limita unui procent
de 100% din valoarea creantelor asupra clientilor, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

1. sunt inregistrate dupa data de 1 ianuarie 2007;


2. creanta este detinuta la o persoana juridica asupra careia este declarata procedura de deschidere a
falimentului, pe baza hotararii judecatoresti prin care se atesta aceasta situatie;
3. nu sunt garantate de alta persoana;
4. sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului;
5. au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului.

Reducerea sau anularea ajustarilor care au fost anterior deduse se include in veniturile impozabile,
potrivit art. 22 alin.(5) din Codul fiscal.

In baza art. 21 alin. (2) lit. n) sunt deductibile la determinarea profitului impozabil pierderile
inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate, in urmatoarele cazuri:

1. procedura de faliment a debitorilor a fost inchisa pe baza hotararii judecatoresti;


2. debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la mostenitori;
3. debitorul este dizolvat, in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, sau lichidat, fara
succesor;
4. debitorul inregistreaza dificultati financiare majore care ii afecteaza intreg patrimoniul.

4
In alte situatii, astfel cum prevede alin. (4) lit. o) al acestui articol, nu sunt deductibile la determinarea
profitului impozabil pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu,
neincasate, pentru partea neacoperita de provizion, potrivit art. 22, precum si pierderile inregistrate la
scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu, neincasate. In aceasta situatie, contribuabilii
care scot din evidenta clientii neincasati sunt obligati sa comunice in scris acestora scoaterea din
evidenta a creantelor respective, in vederea recalcularii profitului impozabil la persoana debitoare,
dupa caz;

Cu privire la creantele neincasate, baza de impozitare a TVA se reduce doar in cazul falimentului
beneficiarului, in baza hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006
privind procedura insolventei, hotarare ramasa definitiva si irevocabila, conform art. 138 lit. d) din
Codul fiscal. In acest scop societatea va emite facturi cu valorile inscrise cu semnul minus.

Scoaterea creantelor din evidenta se va efectua in baza hotararii organelor de conducere ale societatii,
carora le revin astfel de competente, potrivit prevederilor actului constitutiv.

Asadar, numai in cazul in care detineti documentele legale (Hotarare judecatoreasca) cheltuiala cu
scoaterea din evidenta a clientilor incerti este deductibila fiscal. De asemena aveti posibilitatea
ajustarii TVA-ului pentru acesti client incerti in baza Hotararilor judecatoresti ramase definitive si
irevocabile privind inchiderea procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei.

2. In cazul clientilor cu scadente depasite pentru care exista intarzieri la plata, veti transfera clientii
respectivi din contul 4111 in contul 4118 Clienti incerti astfel:
4118 = 4111

Totodata, veti consititui provizioane /ajustari a caror deductibilitate este stabilita conform art.22 alin 1
lit.c respectiv de 30% daca creantele nu au fost incasate mai mult de 270 zile. In caz contrar, aceste
provizioane sunt nedeductibile fiscal.

Inregistrarea provizionului:
6814 = 491

Provizionul constituit se va anula pe masura incasarii creantei respective, si suma incasata se va relua
la venituri astfel:
491 = 7814

Venitul inregistrat astfel va fi neimpozabil la calculul impozitului pe profit daca cheltuiala cu


provizionul a fost considerata nedeductibila.

Reglementarea efectuarii concediului de odihna este realizata prin articolele 144-152 din Legea nr.
53/2003 privind Codul Muncii.

In conformitate cu acestea, dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor.
Durata sa mininima este de 20 de zile lucratoare, insa durata efectiva se stabileste in contractul
individual de munca, cu respectarea legii si a contractelor colective aplicabile, si se acorda
proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic.

Concediul de odihna trebuie efectuat integral in fiecare an. In cazul in care salariatul, din motive
justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul n anul
calendaristic respectiv, cu acordul persoanei n cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de
odihna neefectuat ntr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui n care s-a nascut dreptul
la concediul de odihna anual.

5
Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii
contractului individual de munca, iar plata concediului de odihna neefectuat se va realiza la lichidarea
ultimelor drepturi salariale.

Calculul zilelor de concediu neefectuat

Calculul zilelor de odihna la care un angajat mai are dreptul se face in functie de perioada lucrata de
acesta intr-un an calendaristic.

Trebuie sa impartiti numarul de zile de concediu de odihna prevazut in contractul individual de munca
la 12 luni si veti obtine numarul zilelor de concediu la care are dreptul pentru fiecare luna lucrata. De
exemplu, un angajat care pana la data de 31 decembrie a lucrat 4 luni si are un concediu de odihna
anual de 20 de zile, are dreptul la un concediu de (20/12) x 4 = 7 de zile de concediu neefectuat.

Prevederile legale

OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale
individuale si situatiile financiare anuale consolidate prevede la articolul 338 ca:

Sumele datorate si neachitate personalului pana la sfarsitul exercitiului financiar (concediile de


odihna si alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume care urmeaza sa fie incasate de la
acesta, aferente exercitiului in curs, dar care urmeaza a fi platite/incasate in exercitiul financiar
urmator, se inregistreaza ca alte datorii si creante in legatura cu personalul.

Concediile de odihna se inregistreaza pe seama datoriilor atunci cand suma lor este comensurata in
baza statelor de salarii sau a altor documente care sa justifice suma respectiva. In lipsa acestora,
sumele reprezentand concedii de odihna se recunosc pe seama provizioanelor.

Ce trebuie facut atunci cand angajatorul detine un calcul exact al sumelor aferente concediilor de
odihna neefectuate?

In cazul in care angajatorul detine un calcul exact al sumelor aferente concediilor de odihna
neefectuate, insotit de documente justificative, cum ar fi statul de salarii, inregistrarea contabila este:

641 (Cheltuieli cu salariile personalului) = 428 (Alte datorii si creante in legatura cu personalul)

Cand intocmiti statul de plata pe luna in care angajatii isi iau efectiv concediu, inregistrati
corespunzator:

428 (Alte datorii si creante in legatura cu personalul) = 421 (Personal salarii datorate)

Concomitent, din perspectiva fiscala, aceasta estimare efectuata in legatura cu datoriile catre
personalul va fi recunoscuta ca si o cheltuiala cu personalul si nu ca o cheltuiala cu provizioanele, si
deci poate fi considerata deductibila la calcului impozitului pe profit.

Constituirea de provizioane pentru concediile neefectuate

In cazul in care angajatorul nu detine documente justificative privind sumele aferente concediilor de
odihna neefectuate, acestea fiind calculate in baza unor estimari efectuate la data bilantului, va
inregistra provizioanele aferente, inregistrarile contabile fiind urmatoarele:

la data incheierii exercitiului financiar:

6
6812 (Cheltuieli de exploatare privind provizioanele) = 1518 (Alte provizioane)

la data acordarii concediilor de odihna neefectuate:

641 (Cheltuieli cu salariile personalului) = 421 (Personal salarii datorate)


si concomitent:
1518 (Alte provizioane) = 7812 (Venituri din provizioane)

Cheltuiala cu provizioanele pentru concediile de odihna neefectuate nu este deductibila la calculul


impozitului pe profit, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

In schimb, sunt considerate venituri neimpozabile veniturile prin care se recupereaza cheltuielile
pentru care nu s-a acordat deducere la momentul efectuarii lor, cum sunt veniturile din anularea unor
provizioane care au fost considerate cheltuieli nedeductibile la data constituirii lor.

7
COD FISCAL>ART. 26 - Provizioane/ajustri pentru depreciere i rezerve

(1) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor i provizioanelor/ajustrilor pentru depreciere,


numai n conformitate cu prezentul articol, astfel:
a) rezerva legal este deductibil n limita unei cote de 5% aplicate asupra profitului contabil, la care
se adaug cheltuielile cu impozitul pe profit, pn ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul
social subscris i vrsat sau din patrimoniu, dup caz;
b) provizioanele pentru garanii de bun execuie acordate clienilor. Provizioanele pentru garanii de
bun execuie acordate clienilor se deduc trimestrial/anual numai pentru bunurile livrate, lucrrile
executate i serviciile prestate n cursul trimestrului/anului respectiv pentru care se acord garanie n
perioadele urmtoare, la nivelul cotelor prevzute n conveniile ncheiate sau la nivelul procentelor
de garantare prevzut n tariful lucrrilor executate ori serviciilor prestate;
c) ajustrile pentru deprecierea creanelor, nregistrate potrivit reglementrilor contabile aplicabile, n
limita unui procent de 30% din valoarea acestora, altele dect cele prevzute la lit. d), e), f), h) i i),
dac creanele ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:
1. sunt nencasate ntr-o perioad ce depete 270 de zile de la data scadenei;
2. nu sunt garantate de alt persoan;
3. sunt datorate de o persoan care nu este persoan afiliat contribuabilului;

d) provizioanele specifice, constituite de instituiile financiare nebancare nscrise n Registrul general


inut de Banca Naional a Romniei, de instituiile de plat persoane juridice romne care acord
credite legate de serviciile de plat, de instituiile emitente de moned electronic, persoane juridice
romne, care acord credite legate de serviciile de plat, precum i provizioanele specifice constituite
de alte persoane juridice, potrivit legilor de organizare i funcionare;
e) ajustrile pentru depreciere aferente activelor pentru care, potrivit reglementrilor prudeniale ale
Bncii Naionale a Romniei, se determin ajustri prudeniale de valoare sau, dup caz, valori ale
pierderilor ateptate, nregistrate de ctre instituiile de credit persoane juridice romne i sucursalele
din Romnia ale instituiilor de credit din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau
din state care nu aparin Spaiului Economic European, potrivit reglementrilor contabile conforme cu
Standardele internaionale de raportare financiar, i filtrele prudeniale potrivit reglementrilor emise
de Banca Naional a Romniei. Sumele reprezentnd reducerea sau anularea filtrelor prudeniale sunt
elemente similare veniturilor;
f) ajustrile pentru depreciere nregistrate de ctre sucursalele din Romnia ale instituiilor de credit
din state membre ale Uniunii Europene i state aparinnd Spaiului Economic European, potrivit
reglementrilor contabile conforme cu Standardele internaionale de raportare financiar, aferente
creditelor i plasamentelor care intr n sfera de aplicare a reglementrilor prudeniale ale Bncii
Naionale a Romniei referitoare la ajustrile prudeniale de valoare aplicabile instituiilor de credit
persoane juridice romne i sucursalelor din Romnia ale instituiilor de credit din state care nu sunt
state membre ale Uniunii Europene sau din state care nu aparin Spaiului Economic European;
g) rezervele tehnice constituite de societile de asigurare i reasigurare, potrivit prevederilor legale de
organizare i funcionare, cu excepia rezervei de egalizare. Pentru contractele de asigurare cedate n
reasigurare, rezervele se diminueaz astfel nct nivelul acestora s acopere partea de risc care rmne
n sarcina asigurtorului, dup deducerea reasigurrii;
h) provizioanele tehnice constituite de persoanele juridice, administratori de fonduri de pensii
facultative, respectiv administratori de fonduri de pensii administrate privat, potrivit prevederilor
legale;
i) provizioanele de risc pentru operaiunile pe pieele financiare, constituite potrivit reglementrilor
Autoritii de Supraveghere Financiar;
j) ajustrile pentru deprecierea creanelor nregistrate potrivit reglementrilor contabile aplicabile, n
limita unui procent de 100% din valoarea creanelor, altele dect cele prevzute la lit. d), e), f), h) i i),
dac creanele ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:
1. sunt deinute la o persoan juridic asupra creia este declarat procedura de deschidere a
falimentului, pe baza hotrrii judectoreti prin care se atest aceast situaie, sau la o persoan fizic
asupra creia este deschis procedura de insolven pe baz de:

8
- plan de rambursare a datoriilor;
- lichidare de active;
- procedur simplificat;
2. nu sunt garantate de alt persoan;
3. sunt datorate de o persoan care nu este persoan afiliat contribuabilului;
k) provizioanele pentru nchiderea i urmrirea postnchidere a depozitelor de deeuri, constituite de
contribuabilii care desfoar activiti de depozitare a deeurilor, potrivit legii, n limita sumei
stabilite prin proiectul pentru nchiderea i urmrirea postnchidere a depozitului, corespunztoare
cotei-pri din tarifele de depozitare percepute;
l) provizioanele constituite de companiile aeriene din Romnia pentru acoperirea cheltuielilor de
ntreinere i reparare a parcului de aeronave i a componentelor aferente, potrivit programelor de
ntreinere a aeronavelor, aprobate corespunztor de ctre Autoritatea Aeronautic Civil Romn;
m) rezervele reprezentnd cota de cheltuieli necesare dezvoltrii i modernizrii produciei de iei i
gaze naturale, rafinrii, transportului i distribuiei petroliere, precum i cele aferente programului
geologic sau altor domenii de activitate, prevzute prin acte normative, constituite potrivit legii.
Acestea se includ n veniturile impozabile pe msura amortizrii acestor active sau a scderii lor din
eviden, respectiv pe msura efecturii cheltuielilor finanate din aceast surs;
n) ajustrile pentru deprecierea mijloacelor fixe amortizabile constituite pentru situaiile n care:
1. sunt distruse ca urmare a unor calamiti naturale sau a altor cauze de for major, n condiiile
stabilite prin norme;
2. au fost ncheiate contracte de asigurare.
(2) Contribuabilii autorizai s desfoare activitate n domeniul exploatrii zcmintelor naturale sunt
obligai s nregistreze n evidena contabil i s deduc provizioane pentru dezafectarea sondelor,
demobilizarea instalaiilor, a dependinelor i anexelor, precum i pentru reabilitarea mediului,
inclusiv refacerea terenurilor afectate i pentru redarea acestora n circuitul economic, silvic sau
agricol, n limita unei cote de 1% aplicate asupra rezultatului contabil din exploatare aferent
segmentului de exploatare i producie de resurse naturale, cu excepia rezultatului din exploatare
corespunztor perimetrelor marine ce includ zone de adncime cu ap mai mare de 100 m i fr a
include rezultatul altor segmente de activitate ale contribuabilului, pe toat durata de funcionare a
exploatrii zcmintelor naturale.
(3) Pentru titularii de acorduri petroliere, care desfoar operaiuni petroliere n perimetre marine ce
includ zone cu adncime de ap mai mare de 100 m, cota provizionului constituit pentru dezafectarea
sondelor, demobilizarea instalaiilor, a dependinelor i anexelor, precum i pentru reabilitarea
mediului este de 10%, aplicat asupra prii din rezultatul contabil din exploatare aferent segmentului
de explorare i producie de resurse naturale ce corespunde acestor perimetre marine i fr a include
rezultatul altor segmente de activitate ale contribuabilului, pe toat perioada exploatrii petroliere.
(4) Regia Autonom Administraia Romn a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA constituie
trimestrial un provizion, potrivit prevederilor legale, pentru diferena dintre veniturile din exploatare
realizate efectiv din activitatea de rut aerian i costurile efective ale activitii de rut aerian, care
este utilizat pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare care depesc tarifele stabilite anual de
EUROCONTROL.
(5) Reducerea sau anularea oricrui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedus, inclusiv
rezerva legal, se include n rezultatul fiscal, ca venituri impozabile sau elemente similare veniturilor,
indiferent dac reducerea sau anularea este datorat modificrii destinaiei provizionului sau a
rezervei, distribuirii provizionului sau rezervei ctre participani sub orice form, lichidrii, divizrii
sub orice form, fuziunii contribuabilului sau oricrui altui motiv. Prevederile prezentului alineat nu
se aplic dac un alt contribuabil preia un provizion sau o rezerv n legtur cu o divizare sau
fuziune, sub orice form, reglementrile acestui articol aplicndu-se n continuare acelui provizion sau
rezerv.
(6) Prin excepie de la prevederile alin. (5), rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a
terenurilor, efectuat dup data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil
prin intermediul amortizrii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate i/sau casate, se
impoziteaz concomitent cu deducerea amortizrii fiscale, respectiv la momentul scderii din gestiune
a acestor mijloace fixe, dup caz.
(7) Prin excepie de la prevederile alin. (5), rezervele din reevaluarea imobilizrilor necorporale,

9
efectuat de ctre contribuabilii care aplic reglementrile contabile conforme cu Standardele
internaionale de raportare financiar, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin
intermediul amortizrii fiscale sau al cheltuielilor cu cedarea imobilizrilor necorporale, se
impoziteaz concomitent cu deducerea amortizrii fiscale, respectiv la momentul scderii din gestiune
a acestor imobilizri necorporale, dup caz.
(8) Prin excepie de la prevederile alin. (5), n cazul n care nivelul capitalului social subscris i vrsat
sau al patrimoniului a fost diminuat, partea din rezerva legal corespunztoare diminurii, care a fost
anterior dedus, reprezint elemente similare veniturilor. Prevederile prezentului alineat nu se aplic
n situaia n care, ca urmare a efecturii unor operaiuni de reorganizare, prevzute de lege, rezerva
legal a persoanei juridice beneficiare depete a cincea parte din capitalul social sau din patrimoniul
social, dup caz, sau n situaia n care rezerva constituit de persoanele juridice care furnizeaz
utiliti societilor care se restructureaz, se reorganizeaz sau se privatizeaz este folosit pentru
acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de aciuni obinut n urma procedurii de conversie a
creanelor.
(9) Rezervele reprezentnd faciliti fiscale nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social,
pentru distribuire sau pentru acoperirea pierderilor. n cazul n care nu sunt respectate prevederile
prezentului alineat, aceste sume se impoziteaz ca elemente similare veniturilor n perioada fiscal n
care sunt utilizate. n situaia n care sunt meninute pn la lichidare, acestea nu sunt luate n calcul la
rezultatul fiscal al lichidrii. Nu se supun impozitrii rezervele de influene de curs valutar aferente
aprecierii disponibilitilor n valut, constituite potrivit legii, nregistrate de instituiile de credit -
persoane juridice romne i sucursalele bncilor strine, care i desfoar activitatea n Romnia.
(10) n nelesul prezentului articol, prin constituirea unui provizion sau a unei rezerve se nelege i
majorarea unui provizion sau a unei rezerve.
(11) Prevederile alin. (1) lit. c) i j) se aplic pentru creanele, altele dect cele asupra clienilor
reprezentnd sumele datorate de clienii interni i externi pentru produse, semifabricate, materiale,
mrfuri vndute, lucrri executate i servicii prestate, nregistrate ncepnd cu data de 1 ianuarie 2016.

10

S-ar putea să vă placă și