Sunteți pe pagina 1din 27

LICEUL TEHNOLOGIC “OCTAVIAN GOGA” JIBOU

PROIECT DE OBŢINERE A
CERTIFICATULUI DE
CALIFICARE PROFESIONALĂ
-NIVELUL 4-

PROFIL: SERVICII
CALIFICARE: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE

ÎNDRUMĂTOR:
Prof. eco. Pojar Mihaela
ABSOLVENT:
VARGA DARIUS-IONUȚ

-2020-

1
LICEUL TEHNOLOGIC “OCTAVIAN GOGA” JIBOU

CONTABILITATEA
DISPONIBILITĂŢILOR BĂNEŞTI
IN NUMERAR

Calificare profesională:
Tehnician în activităţi economice

Îndrumător:
Prof. Pojar Mihaela
Absolvent:
VARGA DARIUS-IONUȚ

Jibou
-2020-

2
Cuprins:
1.Argument...............................................................................

2.Capitolul I-Partea teoretică................................................

2.1. Disponibilităţile bănești............................................ti............................................

2.2. Operațiuni contabile privind disponibilitățile bănești și iuni contabile privind disponibilitățiuni contabile privind disponibilitățile bănești și ile bănești............................................ti ști............................................i
plățiuni contabile privind disponibilitățile bănești și ile.................................................................................

2.3. Surse ști............................................i forme de disponibilitățiuni contabile privind disponibilitățile bănești și i bănești............................................ti.................

3.Capitolul II-Prezentarea Firmei S.C. Foltis S.R.L.............

4.Capitolul III-Partea practică.................................................

5. Concluzii ...............................................................................
6.Bibliografie ..............................................................................

7.Anexe........................................................................................

7.1.Anexa1.........................................................................
7.2.Anexa2........................................................................
7.3.Anexa3..........................................................................

3
Argument
Contabilitatea este ştiinţa şi arta stăpânirii afacerilor, care se ocupă cu “măsurarea,
evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalelor proprii, precum şi
a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor fizice şi juridice.” (Legea contabilităţii nr.
82/1991 republicata în iunie 2007, art.2, alin. (1). Aceasta s-a “născut” odată cu economia de
subsidenţa a comunei primitive, desenele din peşterile rupestre nefiind altceva decât forme
incipiente ale “socotelilor”: câte animale au fost vânate şi mâncate, câte piei au fost jupuite şi
câte haine s-au făcut, etc.

Prima definiţie a contabilităţii aparţine italianului Luca Pacioli di Borgo, fiind formulate
în lucrarea sa “Summa de Arittmetica, Geometria, Propotioni et Proportiomalita” care a apărut în
Veneţia în anul 1494, adică acum 526 de ani. Autorul a analizat contabilitatea ca un ansamblu de
principia şi reguli privind înregistrarea în partidă dublă (ecuaţia de schimb dintre avere şi
capital). Companiile, întreprinderile, instituţiile, societăţile de oricare fel şi mărime, persoanele
juridice din informaţii, proprietarilor, controlorilor, administratorilor, agenţiilor fiscal, după o
metodă unică.

Contabilitatea nu are hotare. Limitele ei teoretice, ştiinţifice şi practice sunt fără sfârşit,
atât în ceea ce priveşte cuprinderea fenomenelor economice cât şi al modului în care ele sunt
sistematizate, prelucrate şi prezentate, astfel că despre ea niciodată nu poţi să pretinzi că ştii
totul.

În practică şi teoria contabilă, prin contabilitate se înţelege, în primul rând, disciplina


ştiinţifică, ramură a ştiinţelor social-economice care se ocupă cu stabilirea normelor de calcul şi
înregistrarea metodică şi ordonată a operaţiilor economice şi financiare privind elementele
patrimoniale precum şi controlul lor, în scopul caracterizării situaţiei economice şi a determinării
rezultatelor situaţiei economice şi a determinării rezultatelor pe o anumită perioadă de timp,
servindu-se pentru acestea, de mijloacele proprii de reprezentare şi calcul. Fiecare mişcare sau
tranzacţie intervenită în masă averii implicit a capitalului este reprezentată ca un raport dintre
prime şi dâre, respective între debitor, cel care primeşte valoarea şi creditor, cel care o
avansează.

Serviciile financiar-bancare se pot defini ca” activităţi, beneficii şi satisfacţii legate de


vânzarea şi cumpărarea de bani, care oferă valoare financiară utilizatorilor şi clienţilor”.
Serviciile bancare sunt prezentate de către bănci şi instituţii financiare (agenţii de schimb, case
de economii, case de împrumut, case de amanet, societăţi de credit pentru construcţii, companii
4
de leasing şi franşiza, organizaţii emitente de cârduri) care se plasează în cadrul relaţiilor
financiare în poziţie de intermedieri între posesorii de disponibilităţi băneşti şi solicitanţii
acestora.

Banca este o instituţie financiară care are ca obiect principal de activitate atragerea de
depozite şi acordarea de credite. Băncile sunt organizate sub forma unei societăţi comerciale pe
acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea sub supravegherea Băncii Centrale.

Sistemul bancar este structurat în general pe două nivele:

Banca Centrală a Statului - este singura banc ace poate produce noi monede sau
bancnote, răspunde Guvernului şi este o instituţie non comercială

Băncile Specializate - sunt instituţii autorizate ce depozitează banii şi acordă credite


persoanelor fizice sau juridice

Documente folosite în activitatea decontărilor cu numerar.

Pentru efectuarea operaţiilor curente de încasări şi plați, în casieria unităţilor patrimonialei, în casieria unităţilor patrimoniale
se reţine o anumită sumă de bani în numerar, numită şold de casă.

Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a socetăţii omeneşti, din nevoia de a


cunoaşte volumul de muncă vie şi materializată cheltuită şi rezultatele producţiei şi schimbului.
Ea a izvorât din cerinţele activităţii practice şi s-a perfecţionat continuu ca o consecinţă firească a
dezvoltării relaţiilor economice de producţie şi de schimb.

Fiecare mişcare sau tranzacţie intervenită în masa averi implicid a capitalului este reprezentată ca
un raport dintre primire şi dare, respective între debitor, cel care primeşte valoarea şi creditor, cel
care o avansează.

Contabilitatea este astăzi o ştiinţă economică specializată în gestiunea valorilor separate


patrimonial inclusă în familia ştiinţelor sociale. De aceea, împreună cu alte ştiinţe de aceeaşi
vocaţie, sunt tratate ca o grupă distinctă de ştiinţele economice generale.

Obiectul contabilităţii constă în evidenţa, calculul; analiza şi controlul raporturilor de

Schimb dintre alocarea şi finanţarea, destinaţia şi provenienţa, utilizarea şi reproducţia valorilor


economice separate patrimonial, cu dezvăluirea situaţiei nete şi financeare a patrimoniului,
precum şi a rezultatelor obţinute.

5
În present actul normativ de bază care reglementează modul de organizare şi de conducere a
evidenţei contabile este Legea Contabilităţii nr.82/1991. Acest act normativ conţine reglementări
unitare cu privire la organizarea sistemului contabil din România atât pentrun agenţii economici
cât şi pentru celelalte entităţi, inclusive pentru instituţiile publice.

Operaţiile băneşti se pot efectua prin casierie (în numerar) sau prin conturile de la
bănci (prin virament) sau tranzacţii cu hârtii de valoare. Agentul economic are obligaţia să îşi
deschidă un cont la banca, pe numele său, din care se efectuează operaţii de încasări sau plati.
Operaţiile în numerar au o pondera redusă şi sunt restricţionate de normele legislative în ceea ce
priveşte volumul valoric al lor.La sfârşitul zilei, sumele care depăşesc plafonul de casa trebuiesc
depuse la bancă.

Operaţiile băneşti se consemnează în următoarele documente: Chitanţa fiscală,


Monetar, Dispoziţie de plată/încasarea către casierie, Registru de casă, Ordin de plată, Cec de
numerar, Extras de cont, Bilet la ordin, Cambie.

6
Capitolul I-Partea teoretică

1. Disponibilităţile bănești............................................ti în casierie

Disponibilităţile băneşti în conturi la bănci şi în casierie reprezintă active curente ale unei
entităţi şi sunt reflectate în contabilitate cu ajutorul conturilor din Clasa 5 – Conturi de trezorerie.

Operaţiunile financiare în lei sau în valută se efectuează cu respectarea regulamentelor


emise de Banca Naţională a României şi a altor reglementări emise în acest scop.

2. Conturiledisponibilitatilor banesti in numerar

Conturile implicate în operați, în casieria unităţilor patrimonialeiunile privitoare la disponibilități, în casieria unităţilor patrimonialei bănești și plăți sunt înti ști și plăți sunt îni plăți, în casieria unităţilor patrimonialei sunt în
principal conturile din clasa 5, în general conturi de activ, cu excepți, în casieria unităţilor patrimonialeia conturilor la bănci, care în
urma unui acord de finanți, în casieria unităţilor patrimonialeare prin descoperit de cont pot deveni bifuncți, în casieria unităţilor patrimonialeionale:
Forme de disponibilitati banesti Denumire cont corespondent Simbol cont
Disponibil in numerar Casa 531
Casa in lei 5311
Casa in valuta 5314
Card bancar in lei 5315 *
Card bancar in valuta 5316 *
Disponibil in conturi curente la banci Conturi curente la banci 512
Conturi la banci in lei 5121
Conturi la banci in valuta 5124
Sume in curs de decontare 5125
Disponibil sub forma valorilor de incasat Valori de incasat 511
Cecuri de incasat 5112
Efecte de incasat 5113
Efecte remise spre scontare 5114
Disponibil din credite bancare Credite bancare pe termen scurt 519
pe termen scurt Credite bancare pe termen scurt 5191
Credite bancare pe termen scurt
nerambursate la scadenta 5192
Credite externe guvernamentale 5193
Credite externe garantate de stat 5194
Credite externe garantate de banci 5195

7
Credite de la trezoreria statului 5196
Credite interne garantate de stat 5197
Dobanzi aferente creditelor bancare pe
5198
termen scurt
Disponibil in alte valori Alte valori 532
Timbre fiscale si postale 5321
Bilete de tratament si odihna 5322
Tichete si bilete de calatorie 5323
Alte valori � tichete de masa 5328
Disponibil in acreditive Acreditive 541
Acreditive in lei 5411
Acreditive in valuta 5412
Disponibil din avansuri de trezorerie Avansuri de trezorerie 542
Disponibil in tranzit bancar Viramente interne 581

3. Surse ști............................................i forme de disponibilitățiuni contabile privind disponibilitățile bănești și i bănești............................................ti

3.1. Forme, tipuri ști............................................i surse de disponibilitățiuni contabile privind disponibilitățile bănești și i bănești............................................ti
Disponibilități, în casieria unităţilor patrimonialeile bănești și plăți sunt înti reprezintă elementele monetare patrimoniale exprimate în lei ști și plăți sunt îni
valută cu cel mai ridicat grad de lichiditate care fac parte din categoria activelor circulante ști și plăți sunt îni sunt
reprezentate de trezorerie sau de echivalente de trezorerie.

Trezoreria reprezintă disponibilul în numerar sau substitute de numerar în lei ști și plăți sunt îni în valută
existent în casierie ști și plăți sunt îni în conturile deschise la bănci.

Conturile la bănci cuprind:

· valorile de încasat depuse la bănci:cecuri;efecte comerciale;


· disponibilități, în casieria unităţilor patrimonialeile în lei ști și plăți sunt îni valută;
· cecurile;
· creditele bancare pe termen scurt;
· dobânzile aferente disponibilități, în casieria unităţilor patrimonialeilor ști și plăți sunt îni creditelor acordate de bănci în conturile curente.
Prin Codul de procedură fiscală, băncile sunt obligate să comunice bilunar Ministerului
Finanți, în casieria unităţilor patrimonialeelor Publice Direcți, în casieria unităţilor patrimonialeia generală a tehnologiei informați, în casieria unităţilor patrimonialeiei, informați, în casieria unităţilor patrimonialeii referitoare la titularii de
conturi persoane fizice, juridice sau orice alte entități, în casieria unităţilor patrimonialei fără personalitate juridică ce deschid ori
închid conturi de disponibilități, în casieria unităţilor patrimonialei la băncile respective.

Actualizarea informați, în casieria unităţilor patrimonialeiilor referitoare la clienți, în casieria unităţilor patrimonialeii nou apăruți, în casieria unităţilor patrimonialei sau clienți, în casieria unităţilor patrimonialeii care ști și plăți sunt îni-au închis
conturile se efectuează astfel:
8
· la data de 20 a lunii în curs: pentru informați, în casieria unităţilor patrimonialeiile actualizate în perioada 1-15 a lunii;
· la data de 5 a lunii următoare: pentru informați, în casieria unităţilor patrimonialeiile actualizate în perioada 15-30/31 a lunii.
Echivalentele de trezorerie reprezintă investiți, în casieria unităţilor patrimonialeiile financiare pe termen scurt, extrem de
lichide, care sunt uști și plăți sunt înor convertibile în numerar ști și plăți sunt îni sunt supuse unui risc nesemnificativ de
schimbare a valorii.

3.2. Clasificarea disponibilitățiuni contabile privind disponibilitățile bănești și ilor bănești............................................ti


A) Trezoreria
În contabilitatea unei firme, disponibilități, în casieria unităţilor patrimonialeile bănești și plăți sunt înti de natura trezoreriei se regăsesc sub
următoarele forme, structurate astfel Anexei 1.

* aceste conturi contabile nu sunt reglementate prin O.M.F.P. nr. 1752/2005, dar sunt introduse
din iniți, în casieria unităţilor patrimonialeiativa noastră deoarece cardurile în lei ști și plăți sunt îni valută sunt foarte frecvent utilizate în ți, în casieria unităţilor patrimonialeară ști și plăți sunt îni în
străinătate cu ocazia deplasărilor externe ști și plăți sunt îni trebuie evidenți, în casieria unităţilor patrimonialeiate distinct în evidenți, în casieria unităţilor patrimonialea contabilă a
firmei dvs.

Reguli generale de contabilizare a disponibilitățiuni contabile privind disponibilitățile bănești și ilor bănești............................................ti de natura trezoreriei

Contabilitatea disponibilități, în casieria unităţilor patrimonialeilor bănești și plăți sunt înti aflate în casieria firmelor, precum ști și plăți sunt îni miști și plăți sunt încarea acestora
generată de încasările ști și plăți sunt îni plăți, în casieria unităţilor patrimonialeile efectuate în desfăști și plăți sunt înurarea tranzacți, în casieria unităţilor patrimonialeiilor de natură economică ști și plăți sunt îni
financiară, se ți, în casieria unităţilor patrimonialeine distinct în lei ști și plăți sunt îni în valută;

· disponibilități, în casieria unităţilor patrimonialeile bănești și plăți sunt înti se înregistrează în contabilitate în conturi distincte, dezvoltate în
analitic;
· operați, în casieria unităţilor patrimonialeiunile privind încasările ști și plăți sunt îni plăți, în casieria unităţilor patrimonialeile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul
zilei, comunicat de Banca Nați, în casieria unităţilor patrimonialeională a României;
· operați, în casieria unităţilor patrimonialeiunile de vânzare-cumpărare de valută se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat
de banca comercială la care se efectuează licitați, în casieria unităţilor patrimonialeia cu valută, fară ca acestea să genereze în
contabilitate diferenți, în casieria unităţilor patrimonialee de curs valutar;
· la încheierea exerciți, în casieria unităţilor patrimonialeiului financiar, disponibilități, în casieria unităţilor patrimonialeile în valută ști și plăți sunt îni valorile de trezorerie existente
în valută (titluri de stat în valută, acreditive ști și plăți sunt îni depozite pe termen scurt în valută) trebuie
evaluate la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nați, în casieria unităţilor patrimonialeională a României. Diferenți, în casieria unităţilor patrimonialeele
de curs valutar rezultate din evaluare se înregistrează în conturile de venituri financiare
(diferenți, în casieria unităţilor patrimonialee favorabile) sau cheltuieli financiare (diferenți, în casieria unităţilor patrimonialee nefavorabile);
· în contul de viramente interne se înregistrează transferurile de disponibilități, în casieria unităţilor patrimonialei bănești și plăți sunt înti între
conturile la bănci, precum ști și plăți sunt îni între conturile la bănci ști și plăți sunt îni casieria entități, în casieria unităţilor patrimonialeii;
· operați, în casieria unităţilor patrimonialeiunile financiare în lei sau în valută se efectuează cu respectarea regulamentelor emise
de Banca Nați, în casieria unităţilor patrimonialeională a României ști și plăți sunt îni a altor reglementări emise în acest scop.

9
B) Echivalente de trezorerie
În contabilitatea unei firme, disponibilități, în casieria unităţilor patrimonialeile bănești și plăți sunt înti de natura echivalentelor de trezorerie
se regăsesc sub forma investiți, în casieria unităţilor patrimonialeiilor financiare pe termen scurt, structurate astfel Anexei 2.

Reguli generale de contabilizare a disponibilități, în casieria unităţilor patrimonialeilor bănești și plăți sunt înti de natura echivalentelor de
trezorerie:

· la intrarea în entitate, invesţiile pe termen scurt se evaluează la costul de achiziți, în casieria unităţilor patrimonialeie, prin care se
înți, în casieria unităţilor patrimonialeelege preți, în casieria unităţilor patrimonialeul de cumpărare, sau la valoarea stabilită conform contractelor;
· în conturile de creanți, în casieria unităţilor patrimonialee reprezentând împrumuturi acordate se înregistrează sumele acordate
terți, în casieria unităţilor patrimonialeilor în baza unor contracte pentru care entitatea percepe dobânzi;
· imobilizările financiare recunoscute ca activ se evaluează la costul de achiziți, în casieria unităţilor patrimonialeie sau la valoarea
determinată prin contractul de dobândire a acestora;
· cu ocazia inventarierii, pentru deprecierea investiți, în casieria unităţilor patrimonialeiilor deți, în casieria unităţilor patrimonialeinute ca active circulante, la
sfârști și plăți sunt înitul exerciți, în casieria unităţilor patrimonialeiului financiar, se reflectă ajustări pentru pierdere de valoare pe seama
cheltuielilor;
· la sfârști și plăți sunt înitul fiecărui exerciți, în casieria unităţilor patrimonialeiu financiar, ajustările pentru pierderile de valoare reflectate se
suplimentează, se diminuează sau se anulează, după caz.
· la bilanți, în casieria unităţilor patrimoniale, imobilizările financiare se prezintă la valoarea de intrare mai puți, în casieria unităţilor patrimonialein ajustările
cumulate pentru pierdere de valoare;
· la iești și plăți sunt înirea din gestiune a investiți, în casieria unităţilor patrimonialeiilor pe termen scurt, acestea se evaluează ști și plăți sunt îni înregistrează în
contabilitate prin aplicarea uneia din următoarele metode:Metoda primul intrat primul iești și plăți sunt înit -
FIFO; Metoda costului mediu ponderat - CMP;Metoda ultimul intrat primul iești și plăți sunt înit - LIFO;
· la iești și plăți sunt înirea din entitate a investiți, în casieria unităţilor patrimonialeiilor pe termen scurt, se anulează eventualele ajustări pentru
pierderi de valoare.
3.3. Surse ale disponibilitățiuni contabile privind disponibilitățile bănești și ilor bănești............................................ti
Iniți, în casieria unităţilor patrimonialeial, la înființi, în casieria unităţilor patrimonialeare, sursa principală de disponibilități, în casieria unităţilor patrimonialei bănești și plăți sunt înti pentru orice firmă trebuie să
fie reprezentată de capitalul social depus, subscris ști și plăți sunt îni vărsat de către asociați, în casieria unităţilor patrimonialeii sau acți, în casieria unităţilor patrimonialeionarii săi
fără de care o firmă nu se poate constituii.

Ulterior constituirii, sursele de disponibilități, în casieria unităţilor patrimonialei bănești și plăți sunt înti pot fi completate prin următoarele
modalități, în casieria unităţilor patrimonialei reglementate prin legislați, în casieria unităţilor patrimonialeia în vigoare:

· contractarea ști și plăți sunt îni obți, în casieria unităţilor patrimonialeinerea de credite bancare pe termen mediu ști și plăți sunt îni lung pentru investiți, în casieria unităţilor patrimonialeii;
· contractarea ști și plăți sunt îni obți, în casieria unităţilor patrimonialeinerea de credite bancare pe termen scurt pentru acoperirea nevoilor curente
de trezorerie;
· încasarea de subvenți, în casieria unităţilor patrimonialeii de la bugetul de stat, atât pentru investiți, în casieria unităţilor patrimonialeii, cât ști și plăți sunt îni pentru acoperirea
cheltuielilor de exploatare;
10
· vânzarea de active;
· profitul net al firmei;
· împrumuturi publice prin emisiune de obligați, în casieria unităţilor patrimonialeiuni;
· majorarea capitalului social prin: admiterea de noi asociați, în casieria unităţilor patrimonialei;emisiunea de acți, în casieria unităţilor patrimonialeiuni noi;
majorarea valorii nominale a acți, în casieria unităţilor patrimonialeiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar
ști și plăți sunt îni/sau în natură; subscripți, în casieria unităţilor patrimonialeie publică;oferta publică de valori mobiliare. Valorile mobiliare
includ:
· Acți, în casieria unităţilor patrimonialeiuni;
· titluri de stat;
· obligați, în casieria unităţilor patrimonialeiuni emise de administrați, în casieria unităţilor patrimonialeia publică centrală sau locală ști și plăți sunt îni societăți, în casieria unităţilor patrimonialei comerciale;
· alte titluri de împrumut cu scadenți, în casieria unităţilor patrimonialea mai mare de un an;
· drepturi de preferinți, în casieria unităţilor patrimonialeă la subscrierea de acți, în casieria unităţilor patrimonialeiuni ști și plăți sunt îni drepturi de conversie a unor creanți, în casieria unităţilor patrimonialee în
acți, în casieria unităţilor patrimonialeiuni;
· alte instrumente financiare, cu excluderea instrumentelor de plată, care dau dreptul de a
dobândi valori mobiliare echivalente celor menți, în casieria unităţilor patrimonialeionate mai sus prin subscriere, schimb sau la
o compensați, în casieria unităţilor patrimonialeie bănească;
· orice alte instrumente financiare calificate de C.N.V.M. ca valori mobiliare.

Aști și plăți sunt înadar, potrivit normelor, plafonul zilnic maxim de plăți, în casieria unităţilor patrimonialei în lei, efectuate în numerar, este
de 10.000 lei, iar plăți, în casieria unităţilor patrimonialeile către o singură pesoană sunt admise în limita unui plafon de 5.000 lei.
Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizori, pentru facturile a căror valoare este
mai mare de 5.000 lei, cu excepți, în casieria unităţilor patrimonialeia plăţilor către magazinele de tipul cash&carry, pentru care
plafonul maxim este de 10.000 lei.
Lichidităţile monetare sunt mijloacele băneşti efective pe care le deţine o societate, compuse
din:
· numerarul aflat în casieria societatii;
· disponibilităţi băneşti aflate în bănci;
· avansuri de trezorerie.

11
Capitolul II-Prezentare S.C. Foltiș S.R.L. S.R.L.
De aproape 20 de ani, laboratorul s-a consacrat prin calitate, gustul şi aspectul produselor,
ţinând pasul cu cerinţele clientului. Gama de produse conţine: prăjituri de casă, prăjituri de
cofetărie, torturi pentru diverse evenimente, produse de patiserie, fursecuri, cozonaci etc.
Sediul firmei se află pe strada Avram Iancu, blocul I 16, apartamentul 3, cod poştal
455200, localitatea Jibou, judeţul Sălaj, România. Codul unic de identitate al firmei (C.U.I.)
RO12801452, numărul registrului comerţului J31/48/2000, codul fiscal (C.I.F.) 12801452.
Forma legală a firmei este societate cu răspundere limitată (S.R.L.), capitalul propriu este de de
200 de lei, având codul CAEN 1071 şi tipul de activitate,, Fabricarea pâinii, fabricarea
prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie”.
Poate fi contactată la numărul de telefon +40740099854, având programul de lucru luni-
sâmbătă: 07:00-> 18:00 şi duminică este închis. Recenziile acestei societăţi sunt de 4,8 stele
A fost înregistrată în 28 februarie 2000 şi e plătitoare de TVA doar din 01 februarie 2016.
Ultima înregistrare la ANAF a fost în 21 ianuarie 2016 şi prelucrarea ultimelor informaţii depuse
la ANAF a fost în 02 ianuarie 2018. Agentul comercial înregistrat că plătitor pe venit la data de
01 ianuarie 2011. Plata pentru impozitul de venit din salarii asimilate salariilor începând cu data
de 01 ianuarie 2010.

Pagina de facebook a intreprinderii : https://www.facebook.com/laborator.foltis/about?


section=bio&lst=100005168795762%3A100005008483445%3A1570771881

Bilanţul firmei din 2014 până în 2018 este prezent la Anexa 3, iar cifra de afaceri, profitul
sau pierderea, veniturile, cheltuielile, capitalul total, totalul activelor imobilizate şi circulante,
numărul de angajaţi sunt prezente la Anexa 4.

Norme de igiena si de protectia muncii

Igiena muncii

Una din componentele calitatii produselor de panificatie o reprezinta starea lor de igiena.
Prezenta in produsele alimentare a germenilor patogeni sau a toxinelor generate de acestia, a
parazitilor vegetali sau animali, a toxinelor naturale sau adaugate si a altor impuritati modifica
valorile de intrebuintare ale produselor si le scade calitatea.

12
Igiena produselor este conditionata de : materiile si materialele folosite, de echipamentele cu
care se realizeaza fabricatia, de igiena salilor de fabricatie si a personalului, precum si de modul
de organizare si desfasurare a fabricatiei

Elemente vestimentare din componenți, în casieria unităţilor patrimonialea unei uniforme de lucru din industria alimentară:

· Șorțuri de protecție;orți, în casieria unităţilor patrimonialeuri de protecți, în casieria unităţilor patrimonialeie;


· Halate de unică folosinți, în casieria unităţilor patrimonialeă;
· Salopete de lucru;
· Mănuști și plăți sunt îni pentru industria alimentară;
· Combinezoane;
· Bonete bufante de unică folosinți, în casieria unităţilor patrimonialeă.

13
Capitolul III-Studiu de caz privind disponibilitatile
banesti la SC.FOLTIȘ S.R.L. S.R.L.

1.În 02.01 SC.FOLTIȘorțuri de protecție; S.R.L. a încasat in numerar suma de 6.000lei rezultată din vânzarea
mărfurilor conform monetarului,

707 “Venituri din vânzarea mărfurilor” P(+)

4427 ”TVA colectat” P(+)

5311 ”Casa în lei” A(+)

5311= % 6.000

707 4790

4427 1210

2.În 05.01 delegatul unitatii primești și plăți sunt înte un avans pentru deplasare in valoare de 800lei conform
“dispoziți, în casieria unităţilor patrimonialeiei de plată către casier”nr 003

542 ”Avansuri de trezorerie” A(+)

5311 ”Casa în lei” A(-)

542=5311 800

3.În 06.01 delegatul justifică avansul acordat astfel: diurna 200lei, cheltuieli de transport 500 lei,
diferenți, în casieria unităţilor patrimonialea se depune la casierie conform ordinului de deplasare. nr 004

625 “Cheltuieli cu deplasări, detaști și plăți sunt înări si transferări”

624 ” Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal”

542 ”Taxa pe valoarea adaugată ”A(-)

5311 ”Casa în lei” A(+)

% = 542 800

625 200

14
624 500

5311 100

4.În aceeasi lună in data de 08.01 se efectuează urmatoarele incasări si plați, în casieria unităţilor patrimonialei în timpul zilei cu
chitanți, în casieria unităţilor patrimonialea nr 006

Încasări în timpul zilei: 3.000 lei de la clienți, în casieria unităţilor patrimonialei ști și plăți sunt îni 2.000 lei de la debitori

461 ”Debitori diverști și plăți sunt îni” A(-)

411 ”Clienți, în casieria unităţilor patrimonialei” A(-)

5311 ”Casa în lei” A(+)

5311 = % 5.000

411 3.000

461 2.000

5.În data 10.01. S.C. FOLTIȘorțuri de protecție; S.R.L. deschide acreditivul in valore de 17.000 lei cu foaie de
vărsământ

581 ”Viramente interne” (A/P)

5121 ”Conturi la bănci in valută” (A)

5411 ”Acreditive în lei” (A)

581 = 5121 17.000

5411 = 581 17.000

6.În data 12.01. S.C. FOLTIȘorțuri de protecție; S.R.L face plata furnizorului S.C. Alert S.R.L. pe seama
acreditivului în valoare de 16.560 lei cu chitanți, în casieria unităţilor patrimonialeă

401. “Furnizori” (P)

5411 ”Acreditive în lei” (A)

401 = 5411 16.560

7.În data 14.01 S.C. FOLTIȘorțuri de protecție; S.R.L anulează acreditivul rămas neutilizat cu nota contabilă

581”Viramente interne” (A/P)

5411 ”Acreditive în lei” (A)

15
581 = 5411 440

5411 = 581 440

8.În data 15.01 S.C. FOLTIȘorțuri de protecție; S.R.L trece partea neutilizată în contul curent

5124 ”Conturi la bănci in valută” (A)

581 ”Viramente interne” (A/P)

765 ”Venituri din diferenți, în casieria unităţilor patrimonialee de curs valutar”

5124 = % 690

581 440

765 250

9.În data 17.01 S.C. FOLTIȘorțuri de protecție; S.R.L acordă avansul de trezorerie în valoare de 25.000 lei cu
dispoziți, în casieria unităţilor patrimonialeie de plată nr.001

542 ”Avansuri de trezorerie” A(+)

5311 ”Casa în lei” A(-)

542 = 5311 25.000

10.În data 18.01 S.C. FOLTIȘorțuri de protecție; S.R.L decontează avansul de trezorerie în valoare de 22.500 lei cu
dispoziți, în casieria unităţilor patrimonialeie de încasare nr.001

542 ”Avansuri de trezorerie” A(-)

401 ”Furnizori” P(-)

625 ” Cheltuieli cu deplasări, detaști și plăți sunt înări si transferări”

% = 542 22.500

401 21.500

625 1.000

11. În data 19.01 S.C. FOLTIȘorțuri de protecție; S.R.L depune la casierie avansul de trezorerie neutilizat în
valoare de 2.500 lei cu dispoziți, în casieria unităţilor patrimonialeie de plată

5311 ”Casa în lei” A(+)

542 ” Avansuri de trezorerie” A(-)

5311 = 542 2.500

16
Efectuarea înregistrărilor în cazul în care avansul acordat era de 20.000 lei.

12. În data 19.01 S S.C. FOLTIȘorțuri de protecție; S.R.L acordă avansul de trezorerie în valoare de 20.000 lei .

542 ” Avansuri de trezorerie” A(+)

5311 ”Casa în lei” A(-)

542 = 5311 20.000

13.În data 20.01 S.C. FOLTIȘorțuri de protecție; S.R.L restituie suma cuvenită angajatului ( delegatului) în valoare
de 2.500 lei cu dispoziți, în casieria unităţilor patrimonialeie de plată nr.003

4281 ”Alte datorii ști și plăți sunt îni creanți, în casieria unităţilor patrimonialee în legătura cu personalul” A(+)

5311 ”Casa în lei ”A(-)

4281 = 5311 2.500

14.În data 21.01 S.C. FOLTIȘorțuri de protecție; S.R.L achiziţionează materii prime de la furnizorul SC PRIMA
SRL în valoare de 5 000 lei, TVA 19% cu chitanți, în casieria unităţilor patrimonialea nr.008 (anexa 3)

401 ”Furnizori” P(+)


301 ”Materii prime” A(+)
4426 ”TVA deductibila”A(+)

% = 401 5 950
301 5000
4426 950

15.În data 22.01 S.C. FOLTIȘorțuri de protecție; S.R.L platești și plăți sunt înte cheltuielile de transport în valoare de 6144 lei cu
chitanți, în casieria unităţilor patrimonialeă nr.013

5311 ”Casa in lei ”A(-)


401 ”Furnizori” P(+)

401 = 5311 6 144

16. În data 29.01 Plata furnizorului se face în numerar. Achiziţia materiilor prime de la SC
PRIMA SRL cu chitanți, în casieria unităţilor patrimonialea nr.012

401 =5311 5 950

17
D 5311 ,,Casa în lei” C
Descriere Suma Descriere Suma
Sold iniţial 50 000,00 05.01 avans pentru deplasare 800,00
02.01 vânzare marfuri 6 000,00 17.01 acordare avans de 25 000,00
trezorerie
06.01 depunere la casierie 100,00 19.01 acordare avans de 20 000,00
trezorerie
08.01 încasări 5 000,00 20.01 restituire suma cuvenita 2 500,00
angajatului
19.01 depunere la casierie 2 500,00 22.01 platire cheltuieli de 6 144,00
a avansului de trezorerie transport
neutilizat
29.01 plată furnizor 5 950,00
Rulaje debitoare 13 600,00 Rulaje creditoare 60 394,00
Total sume debitor 63 600,00 Total sume creditor 60 394,00
Sold final debitor 3 206,00

18
Registru-jurnal al firmei pe luna Ianuarie a anului 2020:
Nr. Dată Documentul Explicaţii Simbol conturi Sume

Crt Inreg. (felul,nr.,dată) Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

1 02.01.2020 Încasare numerar 5311 % 6 000,00

707 4 790,00

4427 1 210,00

2 05.01.2020 Dispoziți, în casieria unităţilor patrimonialeie de plată Avans pentru deplasare 542 5311 800,00 800,00
nr.003

3 06.01.2020 Ordin de deplasare Justificare avans acordat % 542 800,00


nr.004

625 200,00

524 500,00

5311 100,00

4 08.01.2020 Chitanți, în casieria unităţilor patrimonialea nr.006 Încasări ști și plăți sunt îni plăți, în casieria unităţilor patrimonialei 5311 % 5 000,00

411 3 000,00

461 2 000,00

5 10.01.2020 Foaie de vărsământ Deschidere acreditiv 581 5121 17 000,00 17 000,00

5411 581 17 000,00 17 000,00

6 12.01.2020 Chitanți, în casieria unităţilor patrimonialeă nr.007 Plată furnizor 401 5411 16 500,00 16 500,00

7 14.01.2020 Nota contabilă nr.005 Anulare acreditiv rămas 581 5411 440,00 440,00

5411 581 440,00 440,00

8 15.01.2020 Transfer acreditiv in contul bancar 5124 % 690,00

19
581 440,00

765 250,00

9 17.01.2020 Dispoziți, în casieria unităţilor patrimonialeie de plată Acordare avans de trezorerie 542 5311 25 000,00 25 000,00
nr.001

10 18.01.2020 Dispoziți, în casieria unităţilor patrimonialeie de încasare Decontare avans de trezorerie % 542 22 500,00
nr.001

401 21 500,00

625 1 000,00

11 19.01.2020 Dispoziți, în casieria unităţilor patrimonialeie de plată Depunere la casierie avansul de 5311 542 2 500,00 2 500,00
nr.002 trezorerie

12 19.01.2020 Acordare avans de trezorerie 542 5311 20 000,00 20 000,00

13 20.01.2020 Dispoziți, în casieria unităţilor patrimonialeie de plată Restituire sumă cuvenită angajatului 4218 5311 2 500,00 2 500,00
nr.003

14 21.01.2020 Chitanți, în casieria unităţilor patrimonialea nr.008 Achiziți, în casieria unităţilor patrimonialeionare materii prime % 401 5 950,00

301 5 000,00

4426 950,00

15 22.01.2020 Chitanți, în casieria unităţilor patrimonialeă nr.013 Platire cheltuieli de transport % 5311 6 144,00

301 120,00

4426 24,00

401 6 000,00

16 29.01.2020 Chitanți, în casieria unităţilor patrimonialeă nr.012 Plată furnizor 401 5311 5 950,00 5 950,00

17 Total Ianuarie 155 214,00 155 214,00

20
21
Concluzii
Concepţia de autofinanţare, care stă la baza organizării şi funcţionarii firmelor, determina
creşterea în mod substanţial a rolului şi funcţiilor finanţelor, inclusiv a banilor în stimularea
sporirii cantitative şi calitative a producţiei, asigurării echilibrului financiar şi valutar a formării
şi utilizării raţionale a fondurilor întreprinderii.

Trezoreria unei întreprinderi constituie punctul său forţe deoarece de maniera în care voi
fi dirijate fluxurile băneşti şi financiare de care dispune această va depinde. în final, situaţia
partenerială şi rezultatele exerciţiului.

Principalele sarcini ale trezoreriei constau în: prevedere şi asigurarea diferitelor fluxuri de
intrare şi ieşire de bani; asigurarea lichidităţii întreprinderii; aprecierea evaluarea diferitelor surse
de finanţare pe termen scurt, evaluarea diferitelor tipuri de plasamente şi plasarea excedentului
de trezorerie.

Efectuarea încasărilor şi plăţilor prin sistemul de decontări reduce cantitatea de numerar


aflată în circulaţie, accelerează circulaţia banilor în deplină siguranţă, se poate urmări cu
certitudine şi prin sistemul de evidentă a băncilor dată efectuării operaţiunilor legate de
strângerea şi crearea obligaţiilor, iar pentru disponibilităţile în cont se încasează dobânda.

De aici interesul agenţilor economici de a păstra disponibilităţile băneşti la bănci şi a


efectua operaţiunile de încasare şi plăţi prin sistemul de decontare.

Pentru a asigura o desfăşurare firească a activităţii operaţionale, financiare şi


investiţionale SC trebuie să dispună de suficiente mijloace băneşti, astfel încât să fie capabilă nu
doar să acopere consumurile şi cheltuielile rezultate, dar să genereze un profit apreciabil.

Întrucât mijloacele băneşti reprezintă activele lichide ale întreprinderii, ele trebuie să fie
utilizate raţional şi limitat pentru realizarea scopurilor propuse pentru a-şi desfăşura activitatea.

Cunoscând poziţia financiară a firmei, atât din prezent cât şi în viitor, conducerea
întreprinderii vaşti dacă are la dispoziţie suficiente lichidităţi pentru a-şi desfăşura activitatea,
dacă poate profita de anumite reduceri de preţuri acordate în ofertele de achiziţie persoanelor bun
platnice, dacă poate achiziţiona echipamente adecvate realizării planului de înlocuire a bunurilor
uzate, în vedere unei eventuale extinderi, dacă se va apela la credite pe termen scurt său lung.

Contabilitatea decontărilor în numerar presupune că societăți, în casieria unităţilor patrimonialeile pot efectua o serie de
tranzacți, în casieria unităţilor patrimonialeii în numerar, fie în lei, fie în valută. În mod normal, aceste operați, în casieria unităţilor patrimonialeii au o pondere redusă
în totalul decontărilor, întrucât sumele mari de numerar necesită spați, în casieria unităţilor patrimonialeii mari de depozitare şi
prezintă riscuri în manevrare (distrugere fizică, pierdere, furt etc).
Atunci când se foloseşte numerarul, plata se face individual, imediat şi fără intermediere.
Încasările şi plăți, în casieria unităţilor patrimonialeile în numerar se fac prin casieria entități, în casieria unităţilor patrimonialeii, cu respectarea reglementărilor privind
decontările în numerar.
Conform Legii 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operați, în casieria unităţilor patrimonialeiunile de încasări ști și plăți sunt îni
plăți, în casieria unităţilor patrimonialei în numerar ști și plăți sunt îni pentru modificarea ști și plăți sunt îni completarea OUG 193/2002 privind introducerea
sistemelor moderne de plată:

22
Bibliografie:
· https://www.contzilla.ro/disponibilitati-banesti-inregistrari-contabile/
· https://contabilul.manager.ro/a/363/4-operatiuni-contabile-privind-disponibilitatile-
banesti-si-platile.html
· https://contabilul.manager.ro/a/361/2-surse-si-forme-de-disponibilitati-banesti.html

23
Anexa 1

Indicatori bilantieri

Indicatori Derivaţi din Bilanţ 2014 2015 2016 2017 2018

Total datorii / Capitaluri proprii 1.0394 0.4366 0.6302 0 0.5203

Anexa 3
Total datorii / Total active 2.3713 0.9767 1.8435 0 1.2505

Capitaluri proprii / Total active 2.2814 2.2371 2.9252 0 2.4034

24
Anexa 2
Cifră de Profit Active Active Număr
Venituri Cheltuieli Capitaluri
An afaceri net / Pierdere (ro imobilizate circulante mediu
(ron) (ron) total (ron)
(ron) n) total (ron) total (ron) angajaţi

2018 329.603 16.985 329.606 309.325 58.654 24.405 58.981 4

2017 0 -0 0 0 0 0 0 0

2016 340.092 57.955 341.596 280.240 46.608 15.933 60.048 5

2015 242.086 - 5.773 242.090 240.600 29.181 13.044 28.877 4

2014 180.254 416 180.254 174.430 34.953 15.321 55.963 4

25
Anexa 3 Chitanțiuni contabile privind disponibilitățile bănești și ă

S.C. PRIMA S.R.L


Nr. Reg. Com: J34/49/2002
CHITANTA
CIF: 12111367
Seria:sv , nr.:008
Sălaj, Zalău,str.Ciocârliei Data:21.01.2020
Adresa:
Email: Primacom@yahoo.com
Tel: 074178745
Banca: BANCA TRANSILVANIA

Am primit de la: S.C FOLTIȘ S.R.L S.R.L


CIF 12801452
Adresa: Avram Iancu, blocul I 16, apartamentul 3
Suma de: 5 950lei adica
Reprezentand: cincimiinouasutecincizeci

Semnatura:S.C. PRIMA S.R.L

26
27