Sunteți pe pagina 1din 6

CALCULAREA PRETURILOR IN TRANSPORTURI (CURS 3)- Seminar 3

1. Termenul se referă la toate materiile naturale neprelucrate, care sunt necesare pentru procesul de
fabricaţie, cum ar fi de exemplu cărbunele şi apa:
a. Resurse naturale
b. Forţa de muncă
c. Capitalul
d. Antreprenoriatul

2. Sunt acele costuri care rămân neschimbate indiferent de nivelul de producţie obţinut; un producător
trebuie să le plătească chiar dacă producţia este zero:
a. Costuri variabile
b. Costuri fixe
c. Costuri semivariabile
d. Costuri marginale

3. Reprezintă costul pentru fiecare unitate de producţie realizată:


a. Cost margianal
b. Cost mediu
c. Cost semivariabil
d. Cost unitar

4. Pe termen scurt, o dată cu creşterea producţiei, costul mediu fix:


a. creşte
b. scade
c. ramane constant
d. nu este influentat

5. Costurile medii variabile pe termen scurt vor …… odată cu creşterea productivităţii:


a. creşte
b. scade
c. nu sunt influentate
d. ramane constant

6. Termenul, sau firma, cum mai este denumit acest factor, reprezintă riscul implicat în stabilirea unui
proces de producţie:
a. Resurse naturale
b. Forţa de muncă
c. Capitalul
d. Antreprenoriatul
7. Sunt acele costuri care variază odată cu creşterea producţiei:
a. Costuri variabile
b. Costuri fixe
c. Costuri semivariabile
d. Costuri marginale

8. Acesta include toate resursele artificiale (făcute de om), necesare în procesul de fabricaţie, de exemplu
un braţ robotizat sau un sistem computerizat; o subcomponentă a acestui factor este capitalul financiar:
investiţia necesară pentru ca procesul de fabricaţie să aibă loc:
a. Resurse naturale
b. Forţa de muncă
c. Capitalul
d. Antreprenoriatul

9. Sunt acele costuri care sunt fixe pentru o anumită fluctuaţie a producţiei, dar se schimbă odată ce limita
superioară a acesteia a fost atinsă:
a. Costuri variabile
b. Costuri fixe
c. Costuri semivariabile
d. Costuri marginale

10. În cazurile în care chiar există o gamă de produse pentru care fabricantul are randament eficient,
randamentul cel mai scăzut de pe partea liniară a curbei este cunoscut ca ……, întrucât pentru
producător, acesta este punctul minim în eficienţa productivităţii:
a. Punctual maxim de eficienta
b. Scala maximei eficiente
c. Scala minimei eficienţe
d. Punctul minim de eficienta

11. Curba costurilor medii pe termen lung are forma in U datorită:


a. costurilor fixe si costurilor variabile
b. exporturilor si importurilor
c. economiilor de scară şi dezecominiilor de marime
d. toate cele de mai sus

12. Acesta include toate resursele umane necesare pentru furnizarea muncitorii necesari pentru procesul de
producţie:
a. Resurse naturale
b. Forţa de muncă
c. Capitalul
d. Antreprenoriatul
13. Principalele economii de mărime întâlnite în activitatea de transporturi sunt:
a. Economii de mărime generate de aspectele tehnice
b. Economii de mărime de natură managerială
c. Economii de mărime generate de activităţile de marketing
d. Economii de mărime determinate de aspecte financiare
e. Toate cele de mai sus

14. Economiile de mărime de natură tehnică sunt:


a. pur tehnologice
b. fundamentale
c. de neevitat
d. Toate cele de mai sus

15. Pe măsură ce un producător îşi creşte randamentul şi reputaţia, este probabil ca el să devină din ce în ce
mai capabil să caute şi să angajeze cea mai bună conducere şi cei mai buni angajaţi reprezinta o
trasatura caracteristica:
a. Economii de mărime generate de aspectele tehnice
b. Economii de mărime de natură managerială
c. Economii de mărime generate de activităţile de marketing
d. Economii de mărime determinate de aspecte financiare

16. Băncile şi alte instituţii financiare sunt în general mai dispuse să împrumute banii marilor producători,
considerându-se că aceştia implică un risc mai scăzut; astfel, marii producători au la dispoziţie resurse
financiare la care micii producători nu au acces reprezinta o trasatura caracteristica:
a. Economii de mărime generate de aspectele tehnice
b. Economii de mărime de natură managerială
c. Economii de mărime generate de activităţile de marketing
d. Economii de mărime determinate de aspecte financiare

17. Aparitia dezeconomiilor de marime are la baza:


a. Birocraţie redusa
b. Probleme de comunicare
c. Angajarea unor noi salariati
d. Toate cele de mai sus

18. Costurile care pot fi atribuite unor consumatori specifici se numesc:


a. Costuri specifice
b. Costuri reunite
c. Costuri comune
d. Costuri atribuite
11. Costurile care apar când aprovizionarea unui produs cauzează în mod necesar aprovizionarea cu un al
doilea produs:
a. Costuri specifice
b. Costuri reunite
c. Costuri comune
d. Costuri atribuite

12. Costurile care sunt împărţite între diferiţi consumatori:


a. Costuri specifice
b. Costuri reunite
c. Costuri comune
d. Costuri atribuite

13. Este pur şi simplu a doua cea mai bună alternativă omisă, ca urmare a luării unei decizii economice:
a. Costul de oportunitate
b. Costul relativ
c. Costul temporal
d. Costul specific

14. Se referă la scăderea costului mediu odată cu dezvoltarea reţelei (nu este necesar ca toţi factorii de
producţie să fie ficşi, astfel poate fi vorba de un fenomen de scurtă durată):
a. economiile de densitate
b. economiile de scop
c. economiile de scadere
d. economiile de dezvoltare

15. Beneficiile economiilor de scop cel mai probabil ….. odată cu creşterea nivelului de transbordare:
a. scad
b. cresc
c. raman constante
d. nu sunt influentate

16. Transbordările de amploare implică:


a. consum de timp mai mare pe care consumatorii trebuie să-l suporte
b. încărcarea şi descărcarea mai frecventă a autovehiculelor
c. folosirea unor reţele de transport în continuă expansiune
d. toate cele de mai sus
17. Este de asemenea posibil să apară limite externe în ceea ce priveşte nivelul posibil de transbordare care
pot fi:
a. interne
b. externe
c. fizice
d. nu exita limite

18. In acest caz costurile medii sunt reduse cu cât capitalul existent este folosit mai mult:
a. economiile de densitate
b. economiile de scop
c. economiile de scadere
d. economiile de dezvoltare
19. Este costul total suplimentar necesar pentru producerea unei unităţi suplimentare:
a. Cost margianal
b. Cost mediu
c. Cost semivariabil
d. Cost unitary

20. Este de asemenea posibil să apară limite externe în ceea ce priveşte nivelul posibil de transbordare care
pot fi:
a. externe
b. legale
c. ilegale
d. toate cele de mai sus

21. Costul marginal şi costul mediu se află în strânsă legătură; dacă are loc scăderea costului mediu, costul
marginal trebuie să fie mai … decât costul mediu:
a. mare
b. mic
c. egal
d. nu se modifica

22. Duratele de timp implicate in cadrul transporturilor determina aparitia unor costuri numite:
a. Costuri relative
b. Costuri pierdute
c. Costuri de durata
d. Costuri temporale

23. Este perioada de timp în care toţi factorii de producţie sunt variabili:
a. Termen fix
b. Termen lung
c. Termen scurt
d. Termen relative

24. In transportul feroviar sunt considerate costuri fixe:


a. Consumabile
b. Combustibil
c. Costurile forţei de muncă - semivariabil
d. Costul şinelor

25. Costul marginal şi costul mediu se află în strânsă legătură; odată cu creşterea costului mediu costul
marginal trebuie să fie mai … decât costul mediu:
a. mare
b. mic
c. egal
d. nu se modifica

26. In transportul aerian sunt considerate costuri fixe:


a. Cheltuieli administrative de bază
b. Taxe de aterizare
c. Combustibil
d. Toate cele de mai sus

27. Este definit ca perioada în care cel puţin unul din factorii de producţie este fix:
a. Termen fix
b. Termen lung
c. Termen scurt
d. Termen relativ