Sunteți pe pagina 1din 3

EXAMEN LOGISTICA 1.

In domeniul distributiei cele mai eficiente decizii sunt cele care urmaresc maximizarea rezultatelor obtinute la nivelul fiecarei activitati logistice. a) neadevarat Explicatii:. Cele mai eficiente decizii in cazul intreprinderii sunt cele care sunt luate atunci cand intrprinderea este privita ca un tot unitar. 2.In prezent conform definitiei date de Council Of Jogistics Management se constata ca managementul logistic presupune asigurarea integrarii externe: a) adevarat 3.Aspectul important care este revelat de definitia actuala a managementului logistic de aprovizionare , formulata de Council Of Logistics Management este coordonarea si colaborarea dintre functiile afacerii ( marketing, productie, financai) si a procesului de aprovizionare.... 4. Mentionati 3 exemple de situatii in care este absolut necesara evaluarea logistica si promovarea produselor a)cand produsul se apropie de sf. Termenului de valabilitate b)cand se lanseaza un nou produs pe piata c) cand se urmareste retragerea de pe piata a unui produs 5.In cazul transportului rutier: b) costurile fixe sunt mici, tmpul de tranzit este mic, dispinibilitatea este mare 6. La baza formulei clasice a cantitatii economice a comenzii stau urmatoarele ipoteze: d) nu exista interactiune intre diferitele articole existente in stoc 7. Un detailist a decis sa mentina un stoc de siguranta de 150 buc dintr-un anumit produs.Vanzarile zilnice totalizeaza 75 buc. Intervalul de reaprovizionare este de 5 zile. Sa se verifice daca este necesara lansarea unei noi comenzii, daca stocul disponibil este de 1000 buc. 150 buc stoc siguranta 75 buc/ zi Ap 5 zile 1000-150=850 850:75 buc/zi=11 zile NU este necesara lansarea unei noi comenzi.

8. Principiul conform caruia reducerea cu o valoare mica a costurilor de cumparare are un efect asupra profitului, comparativ cu o imbunatatire egala in alte arii de costuri-vanzari ale firmei: d) principiul parghiei. 9. Enumerati principalele etape ale elaborarii starategiei de servire logistica: a) stabilirea nevoilor de servire logistica ale clientilor b) evaluarea propriei performante in domeniul servirii c) evaluarea nivelului de srevire oferit de concurente d) proiectarea strategiei de servire logistica 10. Aplicarea metodei indicelui costurilor pt evaluarea furnizorilor, presupune calcularea pretului prin: a) raport intre pretul intre pretul unitar si factorul de ajustare stabilit in fct de indicele de variatie a costului 11. Retragerea produselor de pe piata este o componenta a servicrii care contribuie la cresterea competitiva a firmei: b) neadevarat 12. Enumerati principalele 4 decizii startegice referitoare la sursele de cumparare: a) nr surselor b) proximitatea surselor c) marimea surselor d) piata de provenienta. 13.Capacitatea unui mod de transport de a indeplini cerintele speciale ale utilizatolrilor de servicii de transport este denumita transport intermodal sau servicii coordonate 14.Viteza de circulatie se calculeaza ca raport al urmat. Indicatori: c) valaorea stocului mediu si vanzarea medie zilnica 15. In conformitatea cu legea ........................................................................in cazul unui furnizor care reuseste sa reduca cu 50% costuile sale de transport, aria teritoriala a fortei pe care o serveste va creste de 4 ori. 16. Metoda ........centrului de gravitatie........ este utilizata pentru stabilirea amplasamentului unui singur depozit.

17. In cazul depozitelor private: b) investitia fixa este mare 18. .......metoda centrului de gravitatie.......este frecvent utilizata pentru stabilirea amplasamentului unui singur depozit. 19. Enumerati trei modalitati principale de prelucare a marfurilor din suprafata de depozitare pt construirea comenziilor: a) selectia individuala b) ruta de preluare c) aria repartizata pe lucrator 20. In privinta organizarii activitatiilor logistice stadiul de integrare functionala in cadrul integrarii proceselor presupune reunirea tuturor aptitudinilor necesare indepilinrii obiectivelor logistice prin crearea unor echipe care transporteaza departamentele organizatiei: a) adevarat 21. In functie de activitatiile logistice vizate, principalele trei componente ale sistemului informational logistic sunt urmatoarele: a) sistemul de management al comenzilor (SMC) b) sistemul de management al depozitului (SMD) c) sistemul de management al transporturilor (SMC) 22. Metoda inbunatatirii costurilor, pt evaluarea furnizorilor presupune calcularea pretului acesta ca: a) raport intre pretul unitar si factorul de ajustare stabilit in functie de indicele de variatie ...