Sunteți pe pagina 1din 2

Grile logistica

1. Distributia fizica presupune:


a. miscarea si manipularea bunurilor de la locul unde acestea sunt produse la cel in
care sunt consumate sau utilizate
b. un proces de planificare, implementare si control al fluxului si depozitarii eficiente
si eficace a bunurilor
c. un proces de manipulare a serviciilor si informatiilor legate de acestea, de la
punctul de origine la punctul de consum, cu scopul de a raspunde cerintelor
clientului
ANS: A PTS: 1

2. In conceptia profesorului Donald Bowersox, principalele etape in evolutia logisticii sunt:


a) coordonarea operatiunilor de distributie fizica, respectiv a transportului, depozitarii, stocarii
si prelucrarii comenzilor
b) regruparea personalului, a resurselor umane ale firmei implicate in activitatea de
distributie, urmarindu-se astfel cresterea eficientei managementului acestei activitati
c) logistica integrata
d) logistica strategica

a. a+b
b. a+c
c. a+b+c
d. a+b+c+d
ANS: D PTS: 1

3. Principalele activitati desfasurate in vederea asigurarii nivelului de servire logistica se refera


la:
a) cercetarea nevoilor si cerintelor clientilor in ceea ce priveste nivelul cerintelor
logisticii
b) stabilirea nivelului de servire logistica a clientilor ce urmeaza sa fie oferit de catre
firma furnizoare
c) evaluarea perceptiilor clientilor in ceea ce priveste nivelul de servire oferit ajustarea
nivelului de servire logistica, in functie de evolutia cerintelor clientilor
d) ajustarea nivelului de servire logistica, in functie de evolutia cerintelor clientilor.

a. a+b+c+d
b. b+c+d
c. a+b
ANS: A PTS: 1

4. Dintre activitatile ce compun sistemul logistic, cele mai importante sunt urmatoarele:
a. transportul, stocarea, depozitarea, manipularea, sortarea, preambalarea, conditionarea,
expeditia si receptia produselor, distributia inversa si fluxurile informationale privitoare
la logistica produselor
b. transportul si distributia inversa
c. depozitarea produselor si gestiunea stocurilor
ANS: A PTS: 1
5) In vederea stabilirii nivelului stocului de produse, firma va avea in vedere mai multi
parametri, precum:
a. cererea estimată, particularitatile produsului si vitezei de circulatie a acestuia si
contributia lui la vanzarile si profitul firmei
b. cererea estimată, particularitatile produsului si vitezei de circulatie a acestuia
c. puterea de cumparare a consumatorilor
d. cererea potentiala si actuala

6. In opinia lui Philip Kotler, logistica implica planificarea, implementarea si controlul


fluxului fizic de materiale, produse finite, informatii intre punctul de origine si punctul de
consum, in scopul satisfaceri nevoilor clientului si obtinerii unui profit corespunzator. True

7. Canalul de distributie se mai numeste si canal de marketing. True

8. Impactul activitătilor logistice asupra pretului, ca element al mixului, va fi determinat de


mai multi factori, cei mai importanti fiind: absenta cheltuielilor de transport la client, pretul de
livrare uniform, nivelul de servire logistica si aplicarea unor reduceri de pret. True

9. Rolul achizitionarii de marfuri consta in obtinerea serviciilor necesare, la calitatea potrivita,


în cantitatea potrivita, din sursa potrivita, livrate la locul potrivit, la timpul potrivit si la pretul
potrivit. False