Sunteți pe pagina 1din 13

3 .

Prezentarea proiectului de investitii

- Descrierea investitiei si a utilitatii acesteia pentru companie

I. Analizarea investitiilor anterioare

Investitiile pe care compania le-a facut de-a lungul anilor au avut un impact major asupra
dezvoltarii companiei, a extinderii productiei cat si a eficientizarii procesului de prelucrare a
aluminei.

In timp, ALRO, a reusit sa ajunga de la un simplu producator de aluminiu, la o companiei care


dispunde de propria mina de extragerea a bauxite, situa-ta in Sierra Leone, cat si de propria
rafinarie de alumina – Alum Tulcea, companie ce prelucreaza inainte bauxite si alumina, fiind
trimisa dupa la Slatina.

Investitiile masive au avut ca si rezultat si cresterea productiei de aluminiu Electrolitic,


ajungand in anul 2016 la 207.000 tone, fata de anul 1997 cand capacitatea de productiei era de
163.00 e tone. De asemenea, productia de sarma de aluminiu a crescul de trei ori, iar in cazul
produselor laminate a crescut de 5,5 ori.

Desi investitii in echipamente, au fost unele dintre cele mai importante, compania s-a
concentrat si pe implementarea unor solutii eficient pentru reducerea consumurilor specific, avand
rezultate nu numai asupra mediului incojurato (reducandu-si emisiile de gaze cu efect de sera de
85 de ori fata de anul 1997 ) dar si pe plan operational, consumul de electricitate ajugand sa scada
cu 1.000 kWh pe tona.

In continuare, compania are o strategie de dezvoltare pe termen lung, in perioada 2017-2019,


compania si-a propus sa investeasca 100 de miliaone de dolari pentru cresterea eficientei
energetice , dorind sa adopte un nou concept existent pe piata, “Fabrica Verde”, care vizeaza
folosireaa unor tehnologii de ultima generatie, pentru a putea sa creasca producatia de alumina. De
asemenea, aceste investitii, vor contribui pe termen lung si la indeplinirea tintei Alro de zero emisii
si zero deseuri.

Alte investitii importante au fost facute si in cadrul programului de reciclare, incepand cu anul
2017, compania a reciclat aproape 80.000 de tone de deseuri rezultate in urma procesului de
prelucrare a aluminei.
1
In 2018, compania s-a axat in conuatiare pe cresterea profoliului de produse, cu focus pe
produsele cu valoare adaugata mare (“PVAM”) si foarte mare (“PVAFM”), implementand
programe care vizau investitii in diferite tehnologii care vizau prelucrarea hidroxidului de
aluminiu, fiind co-finantata de Fondul Eupean pentru Dezvoltarea Regionala, prin Programul
Operational Competitivitate 2014-2020.

II. Descrierea investitiei

Analizand programele de investii care vizeaza urmatorii zece ani, programe care au ca si scop
reducerea emisiilor noxelor de carbon, precum si cresterea ponderii energeiei regenerabile.

Noul program de investii reprezinta implementarea unor noi programe care vizeaza adaptarea
procesului de productie la normele europene. Aaceste programe vor viza achizitionarea de
echipamente pentru prelucrarea aluminei, precum un arzator cu gaz natural la Cazanul nr 1 si
intalarea unui sistem de ardere cu Nox.

In ceea ce priveste modernizarea instalatiilor electrice, se vor achizitiona si monta niste


dispozitive convertoare de frecventa inalta , si modernizarea instatiilor electrice de 6 Kv.

Investita va fi in valoare de 30 de milioane de dolari, in lei aceasta va fi in valoare de 128 361


000, folosind ca si referinta media cursul valuar de pe luna decembrie 2019, acesta fiind in valoare
de 4.2987.

Din care:

Investitie USD RON Investitie USD RON


Arzator de gaz
natural la Dipozitive convertoare
Cazanului nr 1/ de frecventa inalta/
instalarea unui 12,000,000 51,344,400 modernizarea 18,000,000 77,016,600
sistem cu ardere instalatiilor electrice de
de Nox 6 KV

Amortizarea se va realiza liniar pe o durata de 5 ani, rata anuala de amortizare va fi de 20%,


iar in valoare absoluta va fi in valoare de 25 672 200 Lei

Investitia va fi realizata 100% din fonduri propria!

2
Fundamentarea costului investitiei

I. Prognoza veniturilor

Societatea obtine venituri din vanzarea aluminiului, atat pe piata interna cat si cea externa,
inregistrand in anul anterior un profit net in valoare de 235 de milioane de lei. Productia de alumina
primara fiind de 282.810 de tone, pe cand cea procesata de 100.501 tone .

In prezent, pretul aluminiului inregistreaza o tendinta de cresterea constanta, in anul anterior


media pe tona fiind de 2.110 USD/ tona, in prezent ajugandu-se la un maxim de 2.603 USD/tona.

Determinarea costului investiei s-a facut in primul rand pe analizarea investitiilor anterioare
si a efectelor pe care acestea le-a produs asupra companiei. Daca in anul anterior compania a
investit 14,4 milioane de dolari, in anul curent, suma investitiei este mai mare,pentru a se putea
atinge intr-un final obiectivele propuse.
Compania,, pentru perioada 2017-2021, a alocat un buget de 190 de milioane de dolari pentru
eficientizarea energetica, astfel putem deduce ca investetitia va ajuta compania sa-si pastreze
trendul ascedent al veniturilor din ultimii ani, prin marirea capacitatii de productie.
Putem presupune ca in urma investiei, productia va creste cu 3%, daca in anul anterior s-a
produs 214.840 de tone de aluminiu, in anul de previziune, productia va ajunge la apropae
221.2852 de toane pe an.

II. Previziune cifrei de afaceri


Luand in considerare investitia, modificarile care vor aparea la nivelul cifrei de afaceri vor fi
determinate de nivelul cheluielilor variabile.

III. Prognoza cheltuielilor

Costurile fixe nu vor suferi modificari fata de anul anterior, pe cand cele variabilele vor
inregistra o scadere. Preconizam ca acestea vor scadea cu 2%, deoarece, prin modernizarea
instalatiilor electrice costurile cu electricitatea vor scade. De asemenea, preconizam ca daca
costurile varibile vor scadea, cifra de afaceri va creste cu 2%.
Costurile variabile, in proiectul nostru de investitii reprezeinta 10% din CA.

3
4. Previzionarea situatiilor financiare ca urmare a implementarii proiectului, pentru
urmatorii ani

PREVIZIUNEA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE

Mii RON An 1 An 2 An 3 An 3 An 5

Cifra de afaceri neta 2,530,391,194 2,580,006,707 2,629,622,221 2,679,237,734 2,728,853,248

Venituri din exploatare – Total 2,650,098,964 2,727,286,313 2,804,473,661 2,881,661,010 2,958,848,358


Ajustari de valoare privind imobilizarile
necorporale, corporale 84,911,288 84,911,288 84,911,288 84,911,288 84,911,288

Cheltuieli din exploatare – Total 2,146,173,030 2,102,373,581 2,058,574,131 2,014,774,682 1,970,975,232

Rezultat din exploatare 503,925,934 624,912,732 745,899,530 866,886,328 987,873,126


Venituri din actiuni detinute la entitati asociate
si entitati controlate in comun

Venituri din dobanzi 1,931,799 1,931,799 1,931,799 1,931,799 1,931,799

Venituri financiare – Total 189,169,952 189,169,952 189,169,952 189,169,952 189,169,952

Cheltuieli privind dobanzile 48,236,400 48,236,400 48,236,400 48,236,400 48,236,400

Cheltuieli financiare – Total 194,289,424 194,289,424 194,289,424 194,289,424 194,289,424

Rezultat financiar (5,119,472) (5,119,472) (5,119,472) (5,119,472) (5,119,472)

Venituri totale 2,841,200,715 2,918,388,064 2,995,575,412 3,072,762,761 3,149,950,109

Cheltuieli totale 2,388,698,854 2,344,899,405 2,301,099,955 2,257,300,506 2,213,501,056

Rezultat brut 452,501,861 573,488,659 694,475,457 815,462,255 936,449,053

Rezultat net 380,101,563 481,730,474 583,359,384 684,988,294 786,617,205

Dupa cum am precizat si in fundamentarea costului investitiei, la nivelul contului de profit si


pierdere au aparut modificari la nivelul cifrei de afaceri, aceasta inregistreaza o creste constanta
de 2% in urma scaderii costurilor variabile cu 2%. De asemenea, veniturile din exploatare au

4
crescut cu 3%, direct proportional cu marirea capacitatii de productie care am preconizat ca va
aparea in urma cresterii productiei anuale de aluminiu .

PREVIZIUNEA BILANTULUI

Mii RON Anul de previziune

Active imobilizate - Total 129,683,468

Imobilizari corporale - Total 129,376,035

Active circulante - Total 1,218,634

Stocuri 670,805

Creante 76,853

Casa si conturi la banci 320,828

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total 374,523

Datorii institutii credit (pana la un an) 66,894

Datorii comerciale - furnizori (pana la un an) 183,647

Active circulante/datorii curente nete 844,111

Total active minus datorii curente 130,527,579

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - Total 951,231

Datorii institutii credit (mai mare de un an) 129,312,231

Capitaluri proprii - Total 129,576,348

Datorii Total 1,325,754

Pasive total 130,902,102

Active total 130,902,102

In continuare vom calcula CFD’ul generat de proiectul de investitii.

5
Mii RON An 1 An 2 An 3 An 3 An 5

CF gestiune 454,010,163 555,639,074 657,267,984 758,896,894 860,525,805

Cresterea ec 301,001,987 486,992,345 550,237,498 620,892,342 709,201,456

CFD 153,008,176 68,646,729 107,030,486 138,004,552 151,324,349

5. Evaluarea proiectului de investitii

I. Fundamentarea ratei de actualizare

Rata de actualizare joaca un rol extrem de important atunci cand decidem ce valori sa
alegem cat si compararea acestora. Prin intermediul ei ne putem masura rentabilitatea sau
eficienta proiectului de investitii.

Pentru a determina rata de actualizare, vom utiliza modelul CAPM ( Capital Asset Pricing
Model), acesta este un model care are ca si scop evaluarea activelor financiare.

Am folosit acest model pentru estimarea ratei de actualizare, doarece riscurile din acest
domeniu sunt precare.

kc = Rf + βi (EM - Rf)

In teoria financiara, riscul unei actiuni este compus din doua componente: riscul sistematic si
cel diversificabil. Primul dintre ele, riscul de piata ( este exprimat prin indicele beta ), iar cel din
urma reprezinta volatilitata actiunilor.
Ratele de dobanda la titlurile de stat ( de peste 10 ani ) este in valoare de 5%, conform site’ului
Damodaran, la nivelul Romaniei Em se situeaza cu aproximare la 9%, pe cand, indicele Beta, la
nivel European, pentru industria prelucrarii metalelor se situeaza la 0,31%
In urma aplicarii modelului CAPM, a rezultat o rata de actualizare de 21.24%

I. Analiza indicatorilor de evaluare

A. Valoarea actuala neta

6
Valoarea actuala neta reprezinta un criteriu extem de important in alegerea unui proiect de
investii, atunci cand se decide implementarea lui. Pentru ca proiectul de investitii sa fie fezabil, se
doreste ca valoarea actuala neta sa fie pozitiva.

In calcului valoarea actualei nete, se va tine cont de anumite variabile calculate anterior, precum
: CFD-ul, valoarea investitiei initiale cat si de rata de actualizare a capitalului.

5
CFDt VR5
VAN     I0
t 1 (1  k ) (1  k ) 5
5

In urma calcului , a rezultat o valoare actuala neta in valoare de 226 240 219 lei
.
Valoarea inregistrata in urma calcului este una destul de ridicata, raportandu-se la investitia
initiala. Din asta putem deduce ca investitiia va genera pentru companie cash flow’uri
semnificative in anii urmatori.

B. Rata interna de rentabilitate


Prin intermediul ratei interne de rentabilitate se egalizeaza investitia intiala cu valoarea
actuala neta. In determinarea RIR-ulu se porneste de la ipoteza ca trezorieria poate sa fie
reinvenstita la aceasta rata. RIR-ul este solutia in care VAN=0

k1=25% k2=30%
VAN(k1) = 101 013 114 VAN(k2) = 174 030 937

RIR= Kmin + ( VAN (K min) / VAN (Kmin) – VAN ( K max ) ) x ( Kmax – Kmin )

In situatie noastra, RIR’ul a inregistrat o valoare de 1.10%!


RIR<K ( in acest context, nu este fezabil sa adoptam proiectul de investitii)

C. Indicele de profitabilitate

Print intermediul indicelui de profitabilitate putem determina daca investitia este rentabila
sau nu. Este un indicator important de luat in considerare atunci cand dorim sa determinam
rentabilitatea unui proiect de investitii. Acesta face referire la rentabilitatea relativa a invetitiei
pe toata durata de viata a proiectului. In cazul in care IP, este ma mare decat 0, proiectul este
acceptat, dar daca acesta este mai mic decat 0, acesta este respins.

IP = VAN / I0

7
In urma calcului, indicele de profitabilitate a inregistrat o valoare de 2 , este mai mare
decat 0, din asta rezulta ca proiectul este unul performant.

D. Termenul de recuperare

Prin intermediul termenului de recuperare, putem determina in cati ani costurile se vor
finaliza. Aceasta se calculeaza prin compararea, pe parcursul anilor, prin surplusurile banesti
pe care proiectul le degajeaza.

AN CF CFD cumulat

An1 69,159,730 69,159,730

An2 31,028,173 100,187,903

An3 48,377,547 148,565,450

An4 62,377,758 210,943,208

An5 68,398,277 279,341,486

Termenul de recuperare static al investiției este de aproximativ 2 ani și 97 zile. In comparatie


cu data de viata a investitiei, acesta se recupereaza extrem de repede. Acest aspect reprezinta un
avantaj pentru investitori, mai ales in cazul in care nevoia de lichiditate este mare.

ANALIZA INVESTIŢIEI PRIN TEHNICA MODERNĂ

I. Analiza de sensibilitate
Prin intermediul analizei de sensibilitate, putem determina cum evoluaza VAN’ul atunci cand
se produc schimbari la niveluri ipotezelor, modificari care pot afecta intr-un mod semnificativ
proiectul de investitii.
Dupa cum am observat si de-a lungul proiectului, VAN’ul este intr-o stransa legatura cu niste
factori care pot duce la majorari sau diminuari semnificative ale acestuia, influentand direct
decizia de adoptare a proiectului de investitii.
Pentru aceasta analiza este necesar sa stabilim niste factori care pot duce la o modificare
semnificativa a VAN’ului, modificari importante care sa aiba impact si asupra respingerii sau
adoptarii proiectului de investitii.

8
Analiza de sensibilitate urmeaza urmatorii pasi:
-In prima etapa se previzioneaza factorii cei mai semnificativi ai proiectului prin intermediul
unui scenariu neutru, acest scenariu fiind unul de baza, cu cea mai mare probabilitate;
-Se indentifica factorii care ar putea avea influenta asupra valorii actuale nete, stabilindu-se un
interval de variatie;
Aproape toate variabilele care determina cash-flow’ul se bazeaza pe probabilitati, fiind
indicatori care se pot modifica sub influenta anumitori factori. De exemplu, daca cantitatea vanduta
se schimba, concomitent si Valoarea Neta a Proiectului va suferi modificari. Dintre toti indicatorii
luati in considerarea la calcularea VAN’ului, singurele care raman neschimbate sunt rata de
actualizare, cheltuielile initiale pentru investitie, cat si celelalte componente ale VAN’ului,
precum, durata de viata investitie, CFD’ul, valoarea reziduala )

In continuare vom lua diferite marimi posibile a factorilor determinati pentru fiecare situatie
posibila. Indicatorii care sunt cei mai expusi modificarilor, sunt : cantitatea, pretul, vanzaril. Pretul
se modifiica pe piata in functie de volatilitatea cererii si a ofertei, in ceea ce priveste compania,
noastra, si luand in considerarea ca este singurul producator de aliaje de pe teritoriul Romaniei
care activeaza in indutria distribuirii si prelucarii aluminiului, putem spune ca aceasta detine
monopol, si singurii factori de influenta asupra pretului este cererea, concurenta nefiind un factor
de influenta. De asemenea, nici cota de piata, nu reprezinta un factor de influenta, dupa cum am
mai precizat, cel putin la nivel national, nu putem lua acest factor in considerare, de asemenea, de
la an la an ALRO isi creste cota de piata comunitara. Un mare factor de influenta, existent pentru
pe piata din Romania este lipsa predictibilitatii privind piata energetica, din acest punct de vedere,
exista momente in care firma nu poate functiona la capacitate maxima.

Luand in considerare aceste aspect, putem spune, ca cel putin la nivel intern

Segmentul de piata as firmei (s) este in proportie de 98%

Cerea pe piata, si analizand venituri din anii precedinti ale firmei, o putem estima la 300 mil.

Daca ne raportam la piata internationala, intr-un scenariu pesimit, cerearea de poate sa ajunga
sa scada cu aproximativ 10%, luand in considerare factorii care influenteaza cererea de aluminiu,
cat si normele europene ;la care este supusa industria aliminiu, intr-un scenariu optimist, cererea

9
de piata ar inregistra o crestere de maxim 1%, cererea de piata pe piata europeana se mentina
constanta de la an la an!

Conform teoriei microeconomiece, cantitatea este egala cu cererea de piata X segmental de


piata, din asta ar rezulta 294.000.000 kg, adica 294.000 de tone vandute.

Cifra de afaceri este se culculeaza inmultind cantitatea vanduta cu pretul , astfel, conform
rapoartelor, pretul per tona de auminiu a ajuns in prezent la 2.209 dolar. Pentru scenariul pesimist,
vor presupune ca cifra de afaceri inregistreaza o scadere de 5%, pe cand il cel optimist va inregistra
o creste de 2%.

In cazul cererii de piata, vom presupune, ca atat in scenariul pesimist cat si in cel optimist,
aceasta va varia cu aproximativ 10%.

Segmentul de piata va ramane constant, luand in considerare industria in care activeaza, cat si
costurile si politice ce exista in acest domeniu. Probabilitatea de a se deschide o companie in
Romania pe acest domeniu este extrem de mica, mai ales, in conditii in care Alro reuseste atat la
nivel intern cat si extern sa satisfaca cererea de piata.

Pretul, de la an la an este in continua crestere, dar daca vom analiza aceasta situatie la nivel
international, unde pe piata exista in continuare niste concurenti puternici, concurenti pe care i-am
precizat in prima parte a proiectului , putem, spune ca pentru scenariul pesimist pretul va suferi o
scadere de 5%, pe cand in scenariul neutru, pretul isi va pastra valoarea actuala, iar in scenariul
optimist aceasta va o crestere de aproximativ 15%, deoarece, pretul aluminiului, in ultimii anii pe
piata din Romania a avut un trend ascedent.

In ceea ce priveste “v”, dupa cum am precizat si anterior productia de aluminiu in Romania
este afectat in mod special de consumul energetic, astfel, atat pentru scenariul optimist cat si cel
pesimist vor inregistra niste valori mai scazute, astfel, v in scenariul pessimist va insuma 1.600,in
cel neutru 1.300 pe cand in cel opimist 1,000. Acestia, si-au propus pe viitor sa cumpere energiei
din Bularia, fiind o solutie alternative mai buna din punct de vedere al cantitatii de energie
consumata cat si a pretului de achizitie.

Toti factorii analizat, in teoria economica, trebuie sa fie mai mari decat 0.

10
Factorii analizati au un caracter plauzibil , fiind si principalii factorii care pot afecta intr-un
mod direct si pe termen lung, compania, din toate punctele de vedere, mai ales in cazul companiei
alese, care joaca un ron esential in economia romaneasca, din mai multe motive.

Variabile Stare
Pesimista Neutra Optimista

M 270,000,000 300,000,000 3,000,000


S 0.98 0.98 0.98

P 2,099 2,209 2,540

V 1,600 1,300 1,000

In urma analizei, putem observa ca cel mai favorabil scenariu este cel optimist!

II. Tehnica scenariilor

- Modificarea cifrei de afaceri

Ca si variatie am ales modificarea cifrei de afaceri sa fie in valoare de 20%. In scenariul negativ
am diminuat CA, pe cand in cel pesimist l-am majorat!

In urma calculelor, rezulta ca cel mai favorabil scenariu este cel optimist, inregistrand CFD-ul
cel mai mare!

Mii RON Scenariu pesimist Scenariu neutru Scenariu optimist

Cifra de afaceri neta 2,024,312,955 2,530,391,194 3,036,469,433

Venituri din exploatare - Total 2,650,098,964 2,650,098,964 2,650,098,964

Ajustari de valoare privind


imobilizarile necorporale,
corporale 84,911,288 84,911,288 84,911,288

Cheltuieli din exploatare - Total 2,575,407,600 2,146,173,000 1,716,938,400

11
Amortizarea 25,672,200 25,672,200 25,672,200

Rezultat din exploatare 74,691,364 503,925,964 933,160,564


Venituri din actiuni detinute la
entitati asociate si entitati
controlate in comun

Venituri din dobanzi 1,931,799 1,931,799 1,931,799

Venituri financiare - Total 189,169,952 189,169,952 189,169,952

Cheltuieli privind dobanzile 48,236,400 48,236,400 48,236,400

Cheltuieli financiare - Total 194,289,424 194,289,424 194,289,424

Rezultat financiar (5,119,472) (5,119,472) (5,119,472)

Venituri totale 2,841,200,715 2,841,200,715 2,841,200,715

Cheltuieli totale 2,817,933,424 2,388,698,824 1,959,464,224

Rezultat brut 23,267,291 452,501,891 881,736,491

Rezultat net 19,544,524 380,101,588 740,658,652

CF gestiune 93,453,124 454,010,188 814,567,252

Cresterea ec 301,001,987 301,001,987 301,001,987

CFD (207,548,863) 153,008,201 513,565,265

Van 94,511,878 317,328,860 1,065,100,293.90

Posibilitati de aparitie 28,353,564 126,931,544 319,530,088

0.3 0.4 0.3

Un al doilea factor de inluenta asupra VAN’ului a fost reprezentat de cheltuielile de


exploatare.
In aceasta situatie observand o legatura directa VAN si Cheltuielile de exploatare, in scenariul
pozitiv am diminuat cheltuielile, pe cand in cel pozitiv le-am majorat!

12
Concluzie

In cadrul acestui proiect am prezentat si analizat un proiect de investitii care are ca si scop
principal pentru companiei crestere eficientei energetice. Luand in considerare industria in care
compania activeaza, cat si consumul de energie necesar pentru producerea aluminiului, scopul
acestei investitii este de a reduce pe termen lung costurile de productie, fapt care ar duce pe termen
lung la marirea capacitatii de productie cat si la cresterea vanzarilor.

Un lucru important de luat in considerare in urma implementarii acestui proiect de investitii, a


reprezentat in primul rand VAN’ul, fiind indicatorul de baza dupa care ne-am orientat daca
proiectul de investitii, merita sau nu sa fie implementat. Iar al doilea, a fost termenul de recuperare,
deoarece acesta se situeaza undeva la jumatatea duratei de viata a proiectului, ceea ce este un
avantaj pentru companie, mai ales pentru actionari!

In urma analizarii mai multor indicatorii, putem spune ca implementarea acetui proiect ar
adduce in timp multe beneficia pentru companie!

Bibliografie

Dragotă Victor, Obreja Laura, „Management financiar: Analită financiară şi gestiune


financiară operaţională”, Editura Economică, 2003
Vintilă Georgeta, „Gestiunea financiară a întreprinderii”, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 2010

www.bvb.ro
www.firme.info
www.mfinante.ro
www.tradeville.eu
www.wall-street.ro
www.zf.ro
http://www.alro.ro/article/alro
https://www.cursbnr.ro/curs-valutar-mediu

13