Sunteți pe pagina 1din 12

RATELE DE STRUCTUR ALE ELEMENTELOR DE ACTIV

A imobilizate/A totale*100 1. Rata activelor imobilizate= 1.1. Rata imobilizrilor necorporale= 1.1.1. Rata concesiunilor, brevetelor i licenelor= 1.1.2. Rata fondului comercial= 1.1.3. Rata imobilizrilor necorporale n curs= 1.2. Rata imobilizrilor corporale= 1.2.1. Rata terenurilor i construciilor= 1.2.2. Rata instalaiilor tehnice i mainilor= 1.2.3. Rata altor imobilizri corporale= 1.2.4. Rata imobilizrilor corporale n curs= 1.3. Rata imobilizrilor financiare= 2. Rata activelor circulante= 2.1. Rata stocurilor= 2.1.1. Rata materiilor prime= 2.1.2. Rata produciei neterminate= 2.1.3. Rata produselor finite i mrfurilor= 2.1.3. Rata avansurilor pt cumparari de stocuri= 2.2. Rata creanelor= 2.2.1. Rata creanelor comerciale= 2.2.2. Rata altor creane= 2.3. Gradul net de asigurare cu disponibliti - fata de activele circulante= - fata de activele totale= 2.4. Gradul brut de asigurare cu disponibiliti - fata de activele circulante= - fata de activele totale= Imobilizri necorporale/A imobilizate*100 Concesiuni,brevete/Imobilizri necorporale*100 Fond comercial/Imobilizri necorporale*100 Avansuri si imobilizri necorporale n curs/ Imobilizari necorporale*100 Imobilizari corporale/A imobilizate*100 Terenuri si constructii/ Imobilizari corporale*100 Instalaii tehnice i maini/ Imobilizari corporale*100 Alte instalatii,utilaje/ Imobilizari corporale*100 Imobilizri corporale n curs/ Imobilizari corporale*100 Imobilizri financiare/ A imobilizate*100 A circulante/A totale*100 Stocuri/A circulante*100 Materii prime i materiale/Stocuri*100 Produc ia n curs de execu ie/Stocuri*100 Produse finite i mrfuri/Stocuri*100 Avansuri pentru cumprri de stocuri/Stocuri*100 Crean e/A circulante*100 Crean e comerciale/Crean e*100 Alte crean e/Crean e*100 * Disponibilit i/ A circulante*100 Disponibilit i/ A totale*100 * (Disponibilit i+Investi ii financiare pe termen scurt)/ A circulante*100 (Disponibilit i+Investi ii financiare pe termen scurt)/ A totale*100

RATELE DE STRUCTUR ALE ELEMENTELOR DE PASIV


1

STRUCTURA DUP CRITERIUL EXIGIBILITII 1. Rata stabilitii financiare (Kper/Kt) = 2. Rata datoriilor pe termen scurt (Dts/Kt) = 2.1. Rata datoriilor financiare (Dfc/Dts) = 2.2. Rata datoriilor comerciale (Dcom/Dts) = 2.3. Rata altor datorii nefinanciare (Ad/Dts) = 3. Rata structurii finanrii (Dts/Kper) = STRUCTURA PE FORME DE PROPRIETATE 1. Rata autonomiei financiare globale (Kpr/Kt) = 2. Rata autonomiei financiare la termen (Kpr/Kper) = 3. Rata de ndatorare global (Dt/Kt) = 4. Rata de ndatorare la termen (Dtml/Kper) = 5. Rata de ndatorare la termen (Dtml/Kpr) =

* Capital permanent/Capital total*100 Datorii pe termen scurt/Capital total*100 Datorii financiare curente/Datorii pe termen scurt*100 Datorii comerciale/ Datorii pe termen scurt*100 Alte datorii/ Datorii pe termen scurt*100 Datorii pe termen scurt/Capital permanent*100 * Capital propriu/Capital total*100 Capital propriu/Capital permanent*100 (Datorii pe termen mediu i lung+Datorii pe termen scurt)/Capital total*100 Datorii pe termen mediu i lung/Capital permanent*100 Datorii pe termen mediu i lung/Capital propriu*100 (mprumuturi din emisunea de obliga iuni+Sume datorate institu iilor de credit+Datorii financiare curente)/Capital propriu*100 (Sume datorate institu iilor de credit p.t.m.l.+ Sume datorate institu iilor de credit p.t.s.)/ ( Datorii pe termen mediu i lung+Datorii pe termen scurt) *100 (Sume datorate institu iilor de credit p.t.m.l.+ Sume datorate institu iilor de credit p.t.s.)/Capital total*100 Datorii de exploatare pe termen scurt/(Datorii pe termen mediu i lung+Datorii pe termen scurt) *100 Datorii de exploatare pe termen scurt/ Capital total*100

6. Levierul financiar=

7. Rata creditelor bancare (CB/Dt) =

8. Rata creditelor bancare (CB/Kt) =

9. Rata datoriilor de exploatare (De/Dt) = 10. Rata datoriilor de exploatare (De/Kt) =

ANALIZA CAPITALULUI ANGAJAT


2

BAZA DE CALCUL Capital propriu= mprumuturi pe termen mediu i lung= Capital angajat permanent= Datorii financiare curente= Capital mprumutat= Capital angajat=

* Capital propriu Datorii pe termen mediu i lung Capital propriu+ Datorii pe termen mediu i lung Datorii financiare curente Datorii pe termen mediu i lung+Datorii financiare curente Capital propriu+ Datorii pe termen mediu i lung+Datorii financiare curente

RATELE CAPITALULUI ANGAJAT

1. Rata capitalului angajat=

2. Rata datoriilor de exploatare= ANALIZA PE BAZA ELEMENTELOR DE PASIV (se folosesc datele din baza de calcul) 1. Stabilitatea capitalului angajat (Kap/Ka) = 2. Exigibilitatea capitalului angajat (Dfc/Ka) = 3. Autonomia capitalului angajat (Kpr/Ka) = 4. ndatorarea global a capitalului angajat (Km/Ka) = 5. ndatorarea la termen a capitalului angajat (tml/Ka) = ANALIZA PE BAZA ELEMENTELOR DE ACTIV (capital angajat e cel calculat mai sus) 1. Ponderea activelor imobilizate (AI/Ka) = 2. Ponderea necesarului de fond de rulment (NFR/Ka) = 3. Ponderea disponibilitilor i plasamentelor (Db/Ka) =

* (Capital propriu+ Datorii pe termen mediu i lung+Datorii financiare curente)/Capital total*100 (Alte datorii,inclusiv fiscale i sociale+Datorii de exploatare pe termen scurt)/Capital total*100 * Capital angajat permanent/ Capital angajat*100 Datorii financiare curente/ Capital angajat*100 Capital propriu/ Capital angajat*100 Capital mprumutat/ Capital angajat*100 mprumuturi pe termen mediu i lung/ Capital angajat*100 * A imobilizate/ Capital angajat*100 NFR/ Capital angajat*100 Disponibilit i/ Capital angajat*100

RATELE DE LICHIDITATE I SOLVABILITATE


3

LICHIDITATEA 1. Lichiditatea curent= 2. Lichiditatea imediat= SOLVABILITATEA 1. Solvabilitatea general= 2. Solvabilitatea patrimonial=

* A circulante/Datorii pe termen scurt*100 (A circulante-Stocuri)/ Datorii pe termen scurt*100 * A totale/ Datorii pe termen scurt*100 Capital propriu/Capital total*100

CORELAIA CREANE OBLIGAII


Indicator Creane clieni= Datorii furnizori= Cifra de afaceri= Termen ncasare creane= * Crean e comerciale Datorii comerciale p.t.m.l.+Datorii comerciale p.t.s. Cifra de afaceri Crean e comerciale*365/Cifra de afaceri (Datorii comerciale p.t.m.l.+Datorii comerciale p.t.s.)*365/Cifra de afaceri

Termen plat datorii=

ANALIZA FONDULUI DE RULMENT


4

Indicator Capital permanent= Capital propriu= Active imobilizate= Fond de rulment= - Fond de rulment propriu= - Fond de rulment strin=

* Capital permanent Capital propriu Active imobilizate Capital permanent-Active imobilizate Capital propriu-Active imobilizate FR- Capital propriu+ Active imobilizate

RATELE FONDULUI DE RULMENT 1. Finanarea imobilizrilor= 2. Finantarea imobilizarilor prin Kpr= 3. Acoperirea capitalurilor investite= 4. Ponderea FR n Kper= 5. Rata de finanare a AC= 6. Rata de finanare a stocurilor= 7. Rata de acoperire a NFR= 8. Rata de finanare a cifrei de afaceri=

* Capital permanent/ Active imobilizate*100 Capital propriu/ Active imobilizate*100 Capital permanent/ ( Active imobilizate+NFR) *100 FR/ Capital permanent*100 FR/Active circulante*100 FR/Stocuri*100 FR/NFR*100 FR/Cifra de afaceri*365

ANALIZA NECESARULUI DE FOND DE RULMENT


Indicator Stocuri= Creane= Datorii de exploatare pe termen scurt= Necesarul de fond de rulment= * Stocuri Creane Datorii de exploatare pe termen scurt Necesarul de fond de rulment

RATELE NFR 5

1. Rata NFR= 2. Rata de finanare a NFR prin T=

NFR/Cifra de afaceri*365 Trezorerie/NFR*100

ANALIZA TREZORERIEI NETE


Indicator Disponibiliti bneti= Datorii financiare curente= Trezoreria net= * Disponibiliti Datorii financiare curente DisponibilitiDatorii financiare curente

RATELE DE GESTIUNE (ROTAIE) A CAPITALURILOR


BAZA DE CALCUL Indicator Capital permanent= Capital propriu= Capital angajat= Datorii totale= Datorii pe termen mediu i lung= Datorii pe termen scurt= Furnizori= Furnizori (fr TVA) = Sold mediu furnizori (fara TVA)= * * Capital permanent Capital propriu Capital angajat (din foaia structura financiar) Datorii p.t.m.l.+Datorii p.t.s. Datorii pe termen mediu i lung Datorii pe termen scurt Datorii comerciale p.t.m.l. +Datorii comerciale p.t.s. Datorii comerciale p.t.m.l. +Datorii comerciale p.t.s./1,24 (Furnizori fr TVA an precedent+ Furnizori fr TVA an curent)/2

Cifra de afaceri= Capacitatea de autofinanare= 6

Cifra de afaceri Profit an curent+

Ajustarea valorii imob. corporale i necorporale+ Ajustarea valorii activelor circulante+ Ajustri privind provizioane pentru riscuri i cheltuieli+ Ajustarea valorii imob. financiare deinute ca active circulante (toate se preiau din foaia cu date ini iale) ANALIZA Rata de rotaie a capitalului permanent= Rata de rotaie a capitalului propriu= Rata de rotaie a capitalului angajat= Rata de rotaie a datoriilor totale= Rata de rotaie a Dtml= * * Cifra de afaceri/Capital permanent Cifra de afaceri/Capital propriu Cifra de afaceri/Capital angajat (din baza de calcul de mai sus) Cifra de afaceri/(Datorii p.t.m.l.+Datorii p.t.s) Cifra de afaceri/Datorii p.t.m.l. Datorii p.t.m.l./Capacitatea de autofinan are (calculat mai sus) Cifra de afaceri/Datorii p.t.s. Cifra de afaceri/(Datorii comerciale p.t.m.l. +Datorii comerciale p.t.s.) (Datorii comerciale p.t.m.l.+Datorii comerciale p.t.s.)/Cifra de afaceri*365

Rata de acoperire a riscurilor= Rata de rotaie a Dts= Rata de rotaie a furnizorilor= Termenul mediu de plat a furnizorilor=

RATELE DE ROTAIE A ACTIVELOR


BAZA DE CALCUL 7 *

Indicator Active totale= Activele imobilizate= Imobilizri corporale (valori nete) =

Imobilizri corporale (valori brute) = Active circulante= Soldul mediu al activelor circulante= Stocuri= Soldul mediu al stocurilor= Materii prime=

Soldul mediu al materiilor prime= Producie neterminat=

Soldul mediu al produciei neterminate= Produse finite=

Soldul mediu al produselor finite= Creane totale= Sold mediu creante totale= Creane clieni= Creane clieni (fr TVA) =

Sold mediu creane clieni fr TVA=

* Active totale Activele imobilizate Imobilizri corporale Total imobilizri corporale (din foaia cu date ini iale,din situa ia activelor imobilizate) Active circulante (Active circulante an precedent+ Active circulante an curent)/2 Stocuri (Stocuri an precedent+ Stocuri an curent)/2 Materii prime i materiale consumabile (Materii prime i materiale consumabile an precedent+ Materii prime i materiale consumabile an curent)/2 Produc ia n curs de execu ie (Produc ia n curs de execu ie an precedent+ Produc ia n curs de execu ie an curent)/2 Produse finite i mrfuri (Produse finite i mrfuri an precedent+ Produse finite i mrfuri an curent)/2 Creane (Creane an precedent+ Creane an curent)/2 Creane comerciale Creane comerciale/1,24 (Creane clieni fr TVA an precedent+ Creane clieni fr TVA an curent)/2

Venituri totale= Cifra de afaceri=

Venituri totale (din foaia date ini iale) Cifra de afaceri

Amortizri cumulate=

Amortizri anuale=

Investiii n imobilizri corporale=

Ieiri de imobilizri corporale=

Cheltuielile cu materiile prime i materialele= Producia fabricat exprimat n costuri Producia vndut exprimat n costuri

Total amortizri (din foaia date ini iale,din situa ia AI din anul respectiv,soldul la nceput de an) Total amortizare nregistrat (din foaia date ini iale,din situa ia AI din anul respectiv) Terenuri i construc ii+Instala ii tehnice i maini+Mobilier i ap.birotic+Avansuri i imob.corp.n curs la sf.an- Avansuri i imob.corp.n curs la nc.an (primele 3 se iau din coloana creteri a anului respectiv) Total reduceri imob.corp.n anul respectiv-Reduceri avansuri i imob.corp.n curs Cheltuieli cu materiile prime i materiale consumabile+Alte cheltuieli materiale+Alte cheltuieli din afar (energie i ap) (toate se preiau din foaia date ini iale) * *

RATELE DE ROTAIE ALE AT I AI Denumire Rata de rotaie a activelor totale= 9

* * Cifra de afaceri/A totale

Rata de rotaie a activelor imobilizate= Rata de rotaie a imobilizrilor corporale= Rata de uzur a imobilizrilor corporale=

Termenul de recuperare a valorii IC= Rata de modernizare a IC=

Rata scoaterilor din funciune=

Cifra de afaceri/A imobilizate Cifra de afaceri/Imobilizri corporale Amortizri cumulate (calculate mai sus)/Imobilizri corporale Imobilizri corporale/Amortizri anuale (calculate mai sus) Investiii n imobilizri corporale (calculate mai sus)/Imobilizri corporale Ieiri de imobilizri corporale (calculate mai sus)/ Imobilizri corporale

RATELE DE ROTAIE ALE ACTIVELOR CIRCULANTE Indicatorii sunt calcula i mai Denumire sus 10

Numrul mediu de rotaii ale AC= Durata medie n zile a unei rotaii= Numrul mediu de rotaii al stocurilor= Durata medie a unei rotaii a stocurilor=

Durata unei rotaii a materiilor prime=

Durata de imobilizare a materiilor prime=

Durata unei rotaii a produciei neterminate= Durata de imobilizare a produciei neterminate

Durata unei rotaii a produselor finite= Durata de imobilizare a produselor finite

Termenul mediu de ncasare a creanelor clieni=

Termenul mediu de ncasare a creanelor=

Cifra de afaceri/Soldul mediu al AC Soldul mediu al AC/ Cifra de afaceri*365 Cifra de afaceri/ Soldul mediu al stocurilor Soldul mediu al stocurilor/ Cifra de afaceri*365 Soldul mediu al materiilor prime/ Cifra de afaceri*365 Soldul mediu al materiilor prime/ Cheltuielile cu materiile prime i materialele*365 Soldul mediu al produciei neterminate/ Cifra de afaceri*365 * Soldul mediu al produselor finite/ Cifra de afaceri*365 * Sold mediu creane clieni fr TVA/ Cifra de afaceri*365 Sold mediu creante totale/ Cifra de afaceri*365

Ciclul de conversie al stocurilor Ciclul de conversie al creanelor-clieni

Durata medie a unei rotaii a stocurilor (de deasupra) Termenul mediu de ncasare a creanelor

11

Ciclul operaional Ciclul de pli Ciclul de conversie a numerarului

clieni (de deasupra) Ciclul de conversie al stocurilor+ Ciclul de conversie al creanelorclieni Termenul mediu de plat a furnizorilor (din foaia rota ia capitalurilor) Ciclul operaional- Ciclul de pli

Observa ii:
Denumirile care apar n formule se gsesc (dac nu se specific

altfel!) n foaia cu bilan ul financiar (care la rndul lui se formeaz automat n excel pe baza bilan ului contabil ini ial)! FR,respectiv NFR semnific fond de rulment i nevoie de fond de rulment P.t.m.l.=pe termen mediu i lung P.t.s.=pe termen scurt Cota T.V.A.=24% A=active 365=nr de zile al unui an;indicatorii care au n formul *365 se vor exprima n zile Indicatorii (ratele) care au n formul *100 se vor exprima procentual (%)

12