Sunteți pe pagina 1din 6

TEORIE ANALIZA INTREPRINDERII

Indicatori fundamentali in evaluarea riscului de faliment diagnostic rapid al starii de sanatate a


firmei:
Indicatori
Activ net contabil
Pasiv total
Datorii curente
Imobilizari corporale nete
Stocuri
Fd rulment

Recomandari
Min 20 30%

n1
-

n
-

Max 80%

40

23,3

Max 80%

156,25 %

121,21 %

Pozitia financiara este caracterizata de


Indicatori de solvabilitate
Solvabilitate generala = active total/datorii totale > 2
Indicatori de lichiditate
-generala = active curente/passive curente >2
-restransa = active curente-stocuri/passive curente 0,8 - 1
-imediata = disponibil/passive curente > 0,2
Indicatori de echilibru financiar
FR, NFR, TN
Fondul de rulment propriu = Capitaluri proprii Active pe termen lung (imobilizari)
Fondul de rulment imprumutat = Fondul de rulment Fondul de rulment propriu
Indicatori de rentabilitate
-financiara = profit net/capitaluri proprii
-economica = profit brut/total activ
-comerciala = profit net/cifra de afaceri
Situatia neta este caracterizata de:
- Capitaluri proprii > 20% - 30%
-structura pasivului
-datorii /capitaluri proprii <= 2
- capitaluri proprii/capitaluri permanente min 1
- capitaluri proprii/total datorii min 50%
-proportia ideala - capitaluri proprii 33%
- datorii >1an 33%
-datorii <1 an 33%.
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
1.Indicatori de lichiditate
Ratele de lichiditate arata capacitatea intreprinderii de a face fata datoriilor scadente pe
termen scurt.
1. Rata lichiditatii generale =
Daca este supraunitara reflecta capacitatea activelor de a se transforma in lichiditati
pentru acoperirea datoriilor pe termen scurt.
1

2. Rata lichiditatii partiale =


Daca este supraunitara intreprinderea isi ramburseaza datoriile pe termen scurt pe seama
creantelor si disponibilitatilor banesti. Stocurile nu sunt finantate pe seama resurselor cu
caracter temporar.
In literatura de specialitate se apreciaza favorabil o rata a lichiditatii partiale cuprinsa intre
0,8 si 1.
3. Rata lichiditatii imediate =
Se apreciaza favorabila o rata a lichiditatii imediate care porneste de la 0,3.
4. Rata solvabilitatii capacitatea intreprinderii de a face fata datoriilor pe termen scurt si a
datoriilor pe termen lung
a. Lichiditatea generala/curenta (Current Ratio) = Active circulante/Datorii curente (<1 an)
b. Lichiditatea imediata (Indicatorul test acid;Quick Ratio) = (Active circulante
Stocuri)/Datorii curente (<1 an)
c. Rata capacitatii de plata (Cash Ratio) = Casa si conturi la banci+Investitii pe termen
scurt/Datorii curente
d. Acoperirea cheltuielilor zilnice = (Cash+Investitii pe termen scurt+Creante)/Cheltuieli
medii zilnice
e. Ciclul de conversie a numerarului = Durata de rotatie a stocurilor (DIO)+ Durata de rotatie
a debitelor-clienti (DSO)- Durata de rotatie a creditelor-furnizor (DPO)
2. Indicatori de risc/datorii
a. Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat/Capital propriu sau Capital
imprumutat/Capital angajat Capital imprumutat=Credite peste 1 an Capital angajat=Capital
propriu+Capital imprumutat
b. Gradul de acoperire al dobanzilor = Profit inainte de plata dobanzilor si a impozitului pe
profit (EBIT)/Cheltuieli cu dobanda
c. Rata de indatorare globala = Datorii totale/Active totale
d. Levierul = Datorii totale/Active totale
e. Rata solvabilitatii generale = Active totale/Datorii curente
3.Indicatori de activitate (gestiune)
Indicatorii inclusi in acesta categorie releva eficienta cu care o societate isi utilizeaza
activele.
a. Rotatia stocurilor = Costul vanzarilor/Stoc mediu (nr. de ori)
b. Durata de rotatie a stocurilor (Days Inventory Outstanding DIO) = Stoc mediu/Costul
vanzarilor*365 (nr. de zile)
c. Rotatia debitelor-clienti = Cifra de afaceri/Sold mediu clienti (nr. de ori)
d. Durata de rotatie a debitelor-clienti (Days Sales Outstanding DSO) = Sold mediu
clienti/Cifra de afaceri*365 (nr. de zile)
e. Rotatia creditelor-furnizor = Achizitii de bunuri/Sold mediu furnizori (nr. de ori)
f. Durata de rotatie a creditelor-furnizor (Days Payables Outstanding DPO) = Sold mediu
furnizlori/Achizitii de bunuri*365 (nr. de zile)
g. Rotatia activelor imobilizate (Viteza de rotatie in zile) = Cifra de afaceri/Active imobilizate
(365/Rotatia activelor imobilizate)
h. Rotatia activelor circulante (Viteza de rotatie in zile) = Cifra de afaceri/Active circulante
(365/Rotatia activelor circulante)
i. Rotatia activului total (Viteza de rotatie in zile) = Cifra de afaceri/Activ total (365/Rotatia
activului total)

4.Indicatori de profitabilitate
Ofera informatii despre eficienta cu care o societate isi utilizeaza resursele pentru a genera
profit. Obtinerea de profit pe termen lung este vitala atat pentru supravietuirea companiei,
cat si pentru beneficiile aduse actionarilor sau asociatilor.
a. Rentabilitatea capitalului angajat = Profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit
(EBIT)/Capital angajat
b. Marja profitului operational = Profit operational (EBIT)/Cifra de afaceri*100
c. Marja bruta din vanzari = Profit brut din vanzari/Cifra de afaceri*100
d. Marja neta din vanzari = Profit net/Cifra de afaceri*100
e. Rata de impozitare efectiva = Cheltuieli cu impozitul/Profit brut (EBT)*100
f. Rentabilitatea economica = Profit net/Active totale*100
g. Rentabilitatea financiara = Profit net/Capital propriu*100
h. Rata rentabilitatii resurselor consumate = Profit net/Cheltuieli totale
5.Indicatori ai politicii de dividend
a. Randamentul dividendului (Dividend Yield; DIVY) = Dividend pe actiune (DPS)/Pret pe
actiune b. Rata de alocare a dividendelor (Payout Ratio) = Dividende pe actiune (DPS)/Profit
pe actiune (EPS)
6.Alti indicatori
Rata autonomiei financiare = Capital propriu/Capital permanent Rata de finantare a
stocurilor = Fond de rulment/Stocuri sau (Capital permantent-Active imobilizate)/Stocuri
Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate = Capital propriu/Active imobilizate
Rate de rentabilitate si solvabilitate
1.marja profitului = profit impozabil/ vanzari nete
(nu ia in considerare activele necesare pentru producererea profitului)
2.viteza de rotatie a activelor = vanzari nete/ active totale medii
(nu tine cont de suma profitului realizat)
O intreprindere poate imbunatati profitabilitatea generala prin cresterea fie a marjei profitului, fie a
vitezei de rotatie a activelor fie a ambilor indicatori.
3.rentabilitatea activelor= venit net (profit impozabil)/ active totale medii
reuneste cei doi indicatori marja profitului si viteza de roatatie a activelor
marja profitului x viteza de rotatie a activelor = rentabilitatea activelor
4.rentabilitatea capitalurilor proprii = profit impozabil/ capitaluri proprii
5.gradul de indatorare = total datorii/ capitaluri proprii
Arata partea din activele companiei finantata de creditori. Cu cat sant mai mari valorile situatia
este mai riscanta. < 50% ok, > 100 risc pentru creditori
6.gradul de acoperire a dobanzilor = (profit impozabil + cheltuieli cu dabanzile)/ cheltuieli cu
dabanzile
7. Rata solvabilitatii generale = Active totale/Datorii curente
O alta grupare a ratelor de rentabilitate

Rentabilitatea financiar = (rezultatul net : capitaluri proprii ) x 100


Rentabilitatea economic = (rezultat : activ) x 100
Rentabilitatea comerciala = (rezultat net : cifra de afaceri) x 100
Solvabilitatea generala = activ total : datorii totale
Solvabilitatea mai este apreciata pe baza ratelor de lichiditate:
-lichiditatea generala= active curente (active circulante) : datorii curente (datorii care ajung la
scadenta intr-o perioada mai mica de un an).
-lichiditatea partiala (restransa)= (active curente - stocuri) : datorii curente
-lichiditatea imediat = casa si conturi la banci : datorii curente.
In ceea ce priveste valorile acceptabile ale lichiditatii:
-lichiditatea generala trebuie sa aiba o valoare mai mare decat 2;
-lichiditarea restransa: 0,8 -1;
-lichiditatea imediata: mai mare de 0,2

CAF= Rezultatul exercitiului+Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele din exploatare, financiare si


exceptionale Venituri din amortizare si provizioane din exploatare, financiare si exceptionale +
Valorile contabile ale activelor cedate (iesiri din patrimoniu)- Venituri din vanzarea imobilizarilorSubventiile pt investitii virate la venituri

AUTOFINANTAREA = CAF - dividende

PROBLEMA 1
Calculati si interpretati situatia neta a unei intreprinderi care prezinta urmatoarea situatie
financiara :
Indicator
31.12.n
Imobilizari
2000
Stocuri
500
Creante
150
Disponibilitati
50
Datorii mai mari de un an
1150
Datorii mai mici de un an
350
Rezolvare
Situatia neta calculata ca diferenta intre activul total si datoriile totale contractate da o prima
evaluare (contabila) a intreprinderii la data inchiderii exercitiului.
Situatia Neta (SN) =
Activ - Datorii totale = Capitalul
propriu=2.000+500+150+50-1.150-350=1.200
Ponderea capitalului propriu in total active = 44%
Pondere datorii >1an= 1150/2700/100=43%
Pondere datorii <1 an = 350/2700/100=13%.

Aceast ecuatie fundamental a bilantului red averea net a actionarilor, in cazul de mai sus
activul este finantat in proportie de 44% din resurse proprii, situatia neta indicand o
gestionare slaba a firmei.
Activul economic al firmei este finantat in proportie de 44,44 % din capitalul propriu iar
restul din datorii. Din activitatea firmei se degaja un surplus de numerar.

Capital permanent = Cap.propriu+DTML=1.200+1.150=2.350


FR=FRp+Fri=(Cap.propriu-Active imob.)+DTML=1.200-2.000+1.150=350
NFR=(Ac-Ds)-(DTs-CBs)=Ac-Ds-OTs=(500+150+50-50)-(350-0)=300
Sau NFR=stocuri+creante-OTs=500+150-350=300
TN=FR-NFR=350-300=50
FR-fond rulment
NFR=nevoia de fond de rument
TN= trezoreria neta
Ac=active circulante
Ds=disponibilitati
DTs=datorii <1 an
CBs=credite bancare <1 an
OTs= obligatii <1 an

PROBLEMA 14
Calculai i interpretai rata stabilitii financiare i rata autonomiei financiare pentru o
ntreprindere din domeniul consultanei financiar-contabile care prezint urmtoarea situaie
financiar:
Indicator
Imobilizari
Stocuri
Creante
Disponibilitati
Capitaluri proprii
Datorii mai mari de un an
Datorii din exploatare
Datorii bancare pe termen foarte scurt

31.12.n
2000
1000
20000
300
20000
2000
1300
0

Rezolvare:
1. Lichiditatea curenta = (1.000 + 20.000 + 300) / 1.300 = 21.300 / 1.300 = 16,38
2. Lichiditatea imediata = (20.000 + 300) / 1.300 = 20.300 / 1.300 = 15,61
3. FR = capitaluri proprii + datorii pe termen lung - imobilizari nete
FR = 20.000 + 2.000 - 2.000 = 20.000
5

Fondul de rulment propriu = Capitaluri proprii Active pe termen lung (imobilizari)


= 20.000 2.000 = 18.000
Fondul de rulment imprumutat = Fondul de rulment Fondul de rulment propriu
= 20.000 18.000 = 2.000
4. NFR = stoc + creante - datorii de exploatare
NFR = 1.000 + 20.000 1.300 = 19.700
5. TN = FR - NFR
TN = 20.000 19.700 = 300
6. SN = active totale datorii totale =
SN = 23.300 3.300 = 20.000

Situatia neta calculata ca diferenta intre activul total si datoriile totale contractate
(20.000) da o prima evaluare (contabila) a intreprinderii la data inchiderii exercitiului.
Aceast ecuatie fundamental a bilantului red averea net a actionarilor, activul este angajat
n datorii. Situatia neta arata o buna gestionare a resurselor firmei.

Activul societatii este finantat in proportie de 85,8 % din capital propriu, 94,4% din
fonduri proprii si atrase pe termen lung si 5,5% din resurse pe termen scurt. Fondul de
rulment pozitiv asigura echilibrul financiar si implicit lichiditatea firmei pe termen scurt.
Trezoreria neta din activitatea firmei degaja un surplus de numerar. Daca aceasta situatie se
mentine mai multe exercitii financiare succesive inseamna ca firma are o rentabilitate
economica buna dar si posibilitatea plasarii rentabile a disponibilului banesc pentru a isi intari
pozitia financiara.
Rata autonomiei financiare = Capital propriu/Capital permanent = 20000/22000/100 = 90,9%
este foarte ridicata, este garantia autonomiei financiare viitoare.