Sunteți pe pagina 1din 26

PRINCIPII GENERALE SI RESPONSABILITATI

A= auditor
SF= situatii financiare
CGRFA= cadrul general de raportare financiara aplicabil

S-au dat in general cate 4 subiecte:


-

2 subiecte din standarde;

2 subiecte din:

legea contabilitatii: cine semneaza situatiile

HG 759/2007

Regulamentul CE: sectiunile specificate de ei+ definitii; s-au


dat niste subiecte grele de aici;

Din standard au fost subiecte din ISA


210,220,240,315,320,330, 450,500,501, 505,520,530, 580, 620,
706, 800 si 805.
De stiut in plus din Vol.I:
- circumstantele din ISA 706, 800 si 805
- Factori de risc de frauda: pag.194-200
- caracteristicile fraudei: pag.174-176;
- modele de rapoarte, scrisoare de angajament si de
reprezentare.

ISA 200- OBIECTIVE GENERALE ALE AUDITORULUI INDEPENDENT SI


DESFASURAREA UNUI AUDIT IN CONFORMITATE CU STANDARDELE
INTERNATIONALE DE AUDIT
1

Scopul auditului= sa imbunatateasca gradul de incredere al utilizatorilor SF,


obtinut prin exprimarea unei opinii cu privire la masura in care SF sunt
intocmite sub toate aspectele semnificative, cf.CGRFA. Daca SF sunt
prezentate correct sau ofera o imagine fidela.

Obiective:
-

Sa obtina asigurari rezonabile cu privire la masura in care situatiile


fin.ca intreg nu contin denaturari semnificative, ca urmare a fraudei
sau erorii, permitand astfel auditorului sa exprime o opinie cu privire la
masura in care situatiile fin. sunt intocmite sub toate aspectele semnif.
cf.CGRFA.

Sa raporteze cu privire la SF si sa comunice asa cum cer ISA.


Cand asigurarea rezonabila nu poate fi obtinuta: opinie cu rezerve,
retragere sau imposibilitate.
CGRFA= adoptat de cond. si guv.
Cadru de prezentare fidela:

Confirma ca e necesar sa se furnizeze prezentari mai ample

Poate fi necesara o abatere de la cerintele cadrului, pt o prezentare


fidela.
Cadru gen.de conformitate= nu prezinta fidel.
Responsabilitatea cond si guv:

Pentru intocmirea SF cf.cadru

Control intern pt ca SF sa nu aiba denaturari semnificative.

Sa-I ofere auditorului:

Acces la toate informatiile relevante;

Informatii suplimentare solicitate;

Acces nerestrictionat la personalul din cadrul entitatii.

Rationament professional= aplicarea pregatirii si experientei de


audit, contabilitate si etica, pt a lua decizii in cunostinta de cauza.
Scepticism professional= atitudine rezervata, cu atentie la o posibila
denaturare datorata fraudei sau erorii.
Cerinte
Cerinte etice: inclusiv de independenta.
Scepticism professional
Rationament professional
Probe de audit suficiente si relevante= pr a reduce riscul de audit la
un nivel acceptabil
Efectuarea auditului cf.ISA:
Respectarea ISA relevante: daca circumstantele se aplica; declara in
raport doar daca a respectat un ISA;determina masura in care sunt
necesare procedure in plus; in situatii exceptionale, auditorul se poate
abate de la cerintele relevante.
ISA 210- CONVENIREA ASUPRA TERMENILOR MISIUNILOR DE AUDIT
Obiectiv: de a accepta sau a continua o misiune doar atunci cand baza oe
care va fi efectuata a fost conventita prin:
-

Stabilirae existentei conditiilor preliminate pt audit; si

Confirmarea faptului ca exista o intelegere comuna cu privire la


termenii misiunii de audit intre auditor si conducere si guv.
Cerinte
Conditii preliminare pentru audit: auditorul sa determine:

Daca e acceptabil CGRF;

Sa obtina acordul cond.ca intelege si recunoaste responsabilitatea pt:


SF si controlul intern; si ofera auditorului acces la toate informatiile,
alte informatii si personal.
Daca I se impune o limitare a activitatii anterior acceptarii misiunii,
auditorul nu trebuie sa accepte misiunea ( daca nu e obligat).
3

Daca nu se indeplinesc conditiile preliminare, auditorul nu trebuie sa


accepte misiunea.
Convenirea asupra termenilor misiunii de audit
Termenii conveniti trebuie documentati intr-o scrisoare de misuine care
include:
-

Obiectul si domeniul de aplicare al auditului SF;

Responsabilitatile auditorului;

Responsabilitatile conducerii;

Identificarea CGRFA;

Forma si continutul oricarui raport care urmeaza a fi emis de auditor si


o declarative ca ar putea exista situatii in care raportul sa difere.
Daca termenii sunt prevazuti in lege, nu mai e necesar.
Misiuni de audit recurente: auditorul trebuie sa evalueze daca
circumstantele cer o revizuire a termenilor angajamentului.
Acceptarea unei schimbari in termini
Auditorul nu trebuie sa accepte daca nu exista o justificare rezonabila.
Daca nu poate accepta o schimbare, se va retrage si va comunica guv.
Considerente suplim.privind acceptarea unei misiuni

Standarde de rap fin completate de legi: sa determine daca exista


conflicte intre ele; sa discute cu conducerea daca exista sis a
stabileasca prezentari suplim. sau modificarea descrierii CGRFA; daca
nu e posibil, modificarea opiniei;

CGRF prescris de legi: daca CGRF este inacceptabil, auditorul poate


continua misiunea doar daca: conducerea ofera prezentari suplim.; in
termenii misiunii se recunoaste ca raportul va avea un paragraph de
obs.si opinia nu va cuprinde imagine fidela; daca nu se indeplinesc
conditiile si e obligat de lege sa isi assume auditul, trebuie sa evalueze
natura efectului care induce in eroare si sa includa referinte adecvate
in termenii misiunii.

Raportul auditorului prescris de lege: termenii sunt diferiti cateodata


de ISA; auditorul sa evalueze daca exista posibilitatea ca utilizatorii sa
inteleaga eronat sis a dea explicatii suplimentare in raport; daca
apreciaza ca nu e sufficient, nu va accepta misiunea.

ISA 220- CONTROLUL CALITATII PENTRU UN AUDIT


Sistemul de control si rolul echipei:
-

Sistemele, politicile si procedurile de control sunt responsabilitatea


firmei de audit: firma se conformeaza standardelor profesionale si
rapoartelor emise de firma;

Echipele misiunii au obligatia de a implementa procedure de control al


aclitatii care sunt aplicabile misiunii si furnizeaza informatii relevante
privind calitatea si independenta; echipele se bazeaza pe sistemul de
control al firmei cu exceptia cazului cand informatiile sugereaza
contrariul;

Obiectiv: de a implementa procedure de control al calitatii la nivelul misiunii


care sa furnizeze asigurarea rezonabila ca:
-

Auditul se conformeaza standardelor profesionale si cerintelor legale;

Raportul auditorului este adecvat circumstantelor.


Cerinte
Responsabilitatile conducerii pt calitatea auditului: partenerul de
misiune isi asuma responsabilitatea.
Cerinte etice relevante: observari si interogari, probe de
neconformitate ale membrilor echipei cu cerintele etice; daca
partenerului I se aduc la cunosctinta neconformitati, determina
masurile cu cond.
Partenerul determina conformitatea cu cerintele de independent si
trebuie: sa obtina informatii relevante sis a le evalueze; sa ia masuri
adevcate pt a elimina amenintarile sau a le reduce la un nivel
acceptabil; sa se retraga daca e cazul.
Acceptarea si continuarea relatiilor: sa respecte provedurile initiale de
acceptare sis a comunice orice informatii ulterioare cond.
5

Desemnarea echipei: partenerul sa fie convins ca echipa detine


competent si capacitatea colectiva de a efectua misiunea
cf.standardelor prof.si cerintor legale si va permite emiterea unui raport
adecvat circumstantelor.
Desfasurarea misiunii:
-

Coordonarea, supervizarea si desfasurarea: partenerul de misiune are


respons.

Revizuiri: partenerul e respons. Cf.politicilor si procedurilor de revizuire


ale firmei; inainte/la data raportului, partenerul trebuie sa revizuiasca
documentatia de audit sis a fie convins ca au suficiente probe
adecvate;

Consultare: partenerul de misiune isi asuma responsabilitatea pt


efectuarea consultarilor adecvate in cadrul echipei si cu alte parti, ca
natura si domeniul de aplicare au fost convenite cu partea consultata,
iar concluziile implementate;

Revizuirea controlului calitatii misiunii: pt auditurile soc.cotate se


stabileste un inspector al controlului calitatii, partenerul sa discute
aspectele cu el si sa astepte raportul lui inainte de finalizare;
inspectorul efectueaza o evaluare a rationamentelor semnificative
effectuate de echipa astfel: revizuirea doc.de audit selectate, a SF, a
concluziilor si raportului; va mai urmari: evaluarea independentei,
consultare pe divergente de opinii si concluzii, daca documentatia de
audit sprijina concluziile obtinute;

Diferente de opinie: se urmeaza politicile si procedurile firmei.


Monitorizare: partenerul de misiune urmareste rezultatele procesului
de monitorizare.
Documentatie
Auditorul trebuie sa include in documentatia de audit:

Problemele identificate privind conf.cu cerintele etice;

Concluzii privind respectarea independentei si discutii

Concluzii privind acceptarea sau continuarea misiunilor;

Natura, domeniul si concluziile consultarilor.


6

Inspectorul trebuie sa documenteze:


-

Procedurile prevazute de politicile firmei privind revizuirea controlului


calitatii au fost effectuate;

Cand s-a intocmit revizuirea controlului calitatii;

Nu are cunostinta de alte aspecte nerezolvate.

ISA 230- DOCUMENTATIA DE AUDIT


Documnetatia de audit= inregistrarea procedurilor, probelor si concluziilor
( foi de lucru)
Documentatia furnizeaza:
-

Dovada fundamentarii concluziei auditorului

Dovada planificarii si efectuarii auditului cf.ISA si legii.


Scopul documentatiei:

Sprijinirea echipei in planificarea, efectuarea,supervizarea auditului

Echipa este responsabila pt activitate

Evident problemelor semnificative pt audituri viitoare;

Permite efectuarea inspectiilor si revizuirilor controlului calitatii interne


si externe.
Obiectiv: de a intocmi documentatia care furnizeaza:

Evident suficienta si adecvata a fundamentarii raportului auditorului

Dovada planif.si efectuarii auditului cf.ISA si legii.


Cerinte
Intocmirea la timp
Documentarea procedurilor efectuate si a probelor obtinute
Forma, continutul si amploarea doc.:

un auditor cu experienta, fara legatura, sa inteleaga: natura, plasarea


in timp si amploarea procedurilor de audit; rezultatele procedurilor si
probele obtinute; aspect semnificative, concluzii si rationamente;
7

in documentarea naturii, plasarii in timp si amplorii procedurilor,


auditorul trebuie sa documenteze: caracteristicile elementelor testate,
persoana care a efectuat si data, persoana care a revizuit si data.

Sa documenteze discutiile cu cond si guv, subiecte, data, persoane.

Daca exista o inconsecventa in documentatie, trebuie documentata.


Abaterea de la o cerinta relevanta: daca e necesar, sa documenteze
motivele abaterii.
Aspecte ce apar ulterior datei raportului: daca exceptional indeplineste
procedure si formuleaza concluzii noi dupa data raportului, trebuie sa
documenteze:

Circumstantele;

Procedurile noi, probele, concluziile si efectul asupra raportului;

Cine si la ce data a revizuit modificarile;

Alcatuirea dosarului final de audit: se alcatuieste ulterior datei


raportului si se pastreaza pe durata perioadei de pastrare; daca ulterior se
modifica sau se adauga ceva, se specifica motivele si cine la ce data le-a
revizuit.
ISA 240- RESPONSABILITATILE AUDITORULUI PRIVIND FRAUDA
Distinctia intre frauda si eroare= intentia.
2 tipuri de denaturari:
-

Ce rezulta din raportarea fin. frauduloasa

Ce rezulta din deturnarea de active


Auditorul nu poate face determinari juridice asupra faptului daca
frauda a avut loc.
Responsabilitatea primara revine cond.si guv.: prevenirea si
combaterea.

A este resoonsabil pt obtinerea unei asig.rezonabile ca SF nu contin


denaturari semnificative cauzate de frauda sau eroare. Riscul de a nu
detecta o denaturare semnificativa produsa de frauda e mai mare. Iar daca
frauda e produsa de conducere, riscul de nedetectare este mai mare.
8

Obiective:
-

Identificarea si evaluarea riscurilor de denaturare semnif.datorate


fraudei;

Obtinerea de suficiente probe adecvate privin riscurile;

Raspunsul adecvat in cazul fraudelor identificate sau suspectate.


Cerinte
Scepticism professional: sa verifice autenticitatea documentelor, sa nu
se bazeze pe onestitatea cond.
Discutii in cadrul echipei: despre modul si momentul in care SF ar
putea fi denaturate.
Proceduri de evaluare a riscului si activitati conexe
Conducerea si alte pers din cadrul entitatii:

Intervievari ale cond.: evaluarea riscurilor de catre conducere,


identificarea riscurilor pe conturi, clase de tranzactii, masuri luate,
comunicari anterioare privind frauda cu cond., practice de afaceri si
comportament impuse salariatilor.

Interviuri cu alte pers.daca au cunostinta de fraude si cu auditul intern.


Persoane insarcinate cu guv.: interviu pt a sti cum se supravegheaza si
ce cazuri au fost.
Relatii neobisnuite sau neasteptate identificate: legate de conturi de
venituri etc.
Alte informatii: daca indica risc.
Evaluarea factorilor de risc de frauda: circumstante etc.; nu indica
neaparat existent fraudei.
Identificarea si evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa ca
urmare a faudei

Identificarea riscurilor de denaturare semnificativa la nivelul SF si pe


clase de tranzactii, solduri de conturi si prezentari.

Sa inteleaga controalele relevante pt astfel de riscuri.


9

Raspunsuri la riscuri evaluate


A trebuie sa identifice reactiile cu care va trata riscurile si trebuie:
-

Sa aloce si sa supervizeze personalul tinand cont de cunostinte,


abilitati;

Sa evalueze daca politicile contabile ( ex.cuantificari subiective,


tranzactii complexe) ar indica o raportare frauduloasa;

Natura si plasarea in timp a procedurilor de audit sa fie imprevizibile.


Ca raspuns la riscurile evaluate, A trebuie sa elaboreze si sa aplice
proceduri.
Proceduri de audit ca reactie la riscurile de evitare a controalelor de
catre conducere:

Cond.are o pozitie privilegiata din care poate produce si ascunde


frauda;

A testeaza gradul de adecvare a inreg.cont. din cartea-mare si a altor


ajustari pt intocmirea SF si trebuie:

Sa faca interviuri cu pers.implicate in rap.fin. cu privire la activitati


nepotrivite sau neobisnuite privind procesarea;

Sa selecteze inreg.cont. si ajustari effectuate la sfarsit;

Sa analizeze necesitatea de a testa inreg.cont.

Sa revizuiasca estimarile cont. si daca au fost influente si trebuie:

Sa vada daca rationamentele si deciziile luate de conducere sunt


rezonabile si nu contin o incercare de influentare;

Sa efectueze o revizuire retrospective a rationamentelor si


prezumtiilor cond.

Pt tranzactiile semnificative in afara cursului normal al activitatii, sa


evalueze rationamentul economic daca exista;

Daca ca reactive la riscuri, trebuie sa realizeze procedure


suplimentare.
Evaluarea probelor de audit:
10

daca procedurile aplicate au indicat un risc suplimentar

daca identifica o denaturare, sa evalueze daca indica o frauda; o


frauda nu este izolata;

daca suspecteaza o frauda, sa suspecteze conducerea si intelegeri


secrete intre angajati;

A evalueaza efectul asupra auditului.


Imposibilitatea continuarii misiunii: circumstante exceptionale care pun
la indoiala continuarea auditului, trebuie:

Sa determine responsabilitatile profesionale si legale, daca trebuie sa


raporteze cuiva;

Daca e adecvat sa se retraga din misiune;

Daca se retrage: sa discute cu cond.si guv. sis a determine daca


trebuie sa raporteze.
Declaratii scrise: de la cond.si guv. prin care:

Recunosc responsab.in implementarea controlului intern pt prevenirea


si detectarea fraudei;

Au prezentat auditorului rezultatele evaluarii asupra riscului;

Au prezentat cazurile de frauda sau suspiciune cu efect semnificativ


asupra SF care implica: conducerea, angajati cu rol in control intern si
alte pers.

Au comunicat A acuzatiile de frauda sau suspiciune ce afecteaza SF


ale: anagatilor, fosti, analisti, autoritati etc.
Comunicarea cu cond.si guv.: daca a identificat o frauda trebuie sa
comunice cond. si separate guv. cu indicarea persoanelor implicate,
plus alte aspect importante.
Comunicarea cu autoritatile de reglementare si aplicare:A sa
stabileasca daca are responsabilitate de raportare. Confidentialitatea e
importanta, dar responsabilitatile legale primeaza.
Documentatia:

Deciziile importante luate in discutiile cu echipa;


11

Riscurile identificate si evaluate ca urmare a fraudei;

Reactiile generale cu privire la riscurile de denaturare semnif. ca


urmare a fraudei, natura, palsarea si amploarea procedurilor de audit.

Rezultatele procedurilor, inclusive pt evitarea controalelor.

Comunicarile cu cond, guv si autoritatile de reglem.

Trebuie documentata prezumtia ca nu exista un risc cu privire la frauda


la nivelul veniturilor.

ISA 250- LUAREA IN CONSIDERARE A LEGII SI REGLEMENTARILOR


Neconformitatea cu legile are ca rezultat amenzi, litigii si alte consecinte pt
entitate, care pot avea un efect semnificativ asupra SF.
Respectarea legilor este responsabilitatea conducerii.
A este responsabil de obtinerea unei asigurari rezonabile ca SF nu contin
denaturari semnificative cauzate de frauda sau eroare. Neconformitatea
poate presupune falsificari, frauda etc.
2 categorii de legi care pot avea effect semnificativ:
-

Care au effect direct asupra determinarii valorilor si prezentarilor SF; A


trebuie sa obtina probe suficiente

Care au effect indirect ( licente etc.); procedure care sa ajute la


identificarea neconformitatii.
A sa practice scepticismul professional.
Neconformitate= acte comise sau omise contare legilor.
Obiective:

Obtinerea de probe suficiente care sa demonstreze conformitatea cu


legile care au effect direct;

Efectuarea de procedure pt identificarea altor cazuri de neconformitate


care pot ave aefect semnif.

Furnizarea de raspunsuri adecvate la cazurile de neconformitate.


Cerinte
12

Luarea in considerare a conformitatii cu legile si reglementarile:


-

A trebuie sa obtina o intelege a cadrului legal de reglementare si


domeniului de activitate, precum si daca entitatea se conformeaza
cadrului.

Sa obtina probe suficiente si adecvate cu privire la conformitatea cu


legile cu effect direct

Pt identificarea neconformitatii, se efectueaza urmatoarele proceduri:


interviu cu cond si guv si inspectarea corespondentei cu autoritatile
relevante;

Pe parcursul auditului sa urmareasca daca apar cazuri;

Declaratii scrise de la cond di guv ca toate cazurile au fost facute


cunoscute.

In absenta neconformitatii, nu mai face alte probe.


Proceduri de audit cand neconformitatea este identificata sau
suspectata

A sa inteleaga natura actului de neconformitate si circumstantele,


informatii suplimentare si evaluarea efectului asupra SF.

Daca suspecteza neconf., discutie cu cond si guv si consultanta


juridica.

In lipsa de probe, sa evalueze efectul asupra opiniei;

Se evalueaza in raport cu declaratiile conducerii si se iau masuri.


Raportarea neconformitatii

Raportarea catre guv., comitetul de audit sau consiliul de


supraveghere: daca neconf.este intentionata si semnificativa, daca e
implicata cond.

Raportarea in raport: daac efectul e semnificativ asupra SF- opinie cu


rezerve sau contrara; daca este impiedicat sa documenteze- opinie
contrara sau imposibila; neconf nederminata de circumstanteevalueaza efectul;

Raportarea catre autoritatile de reglem.:daca are responsabilitatea.


13

Documentatia: neconformitatea, discutiile cu cond, guv si alte parti.


ISA 260- COMUNICAREA CU PERSOANELE INSARCINATE CU
GUVERNANTA
Obiective:
-

Sa comunice clar guv.responsabilitatile auditorului si un rezumat al


activitatii si plasarii in timp.

Sa obtina informatii relevante

Sa le furnizeze la timp observatiile semnificative si relevante;

O comunicare reciproca si eficace.

Cerinte
Persoanele insarcinate cu guv.: poate comunica cu un grup sau subgroup;
toate pers.pot fi implicate in cond
Aspecte ce trebuie communicate:
-

Responsabilitatile auditorului : exprimarea unei opinii care nu absolva


cond de responsabilitate.

Planificarea domeniului de aplicare si plasarea in timp a auditului

Constatari semnificative in urma auditului: puncte de vedere asupra


aspectelor calitative ale practicilor contabile; dificultati
semnif.;declaratii scrise; alte aspect.

Independenta auditorului: pt entitatile cotate: o declarative potrivit


careia echipa a respectat cerintele de etica si toate relatiile, onorariile
si masurile de protective pt eliminarea amenintarilor.
Procesul de comunicare:

A le comunica forma, plasarea in timp si continutul comunicarilor in


mod periodic;

Comunicari in scris privind aspectele semnif.si independentei;

Grad de adecvare al corespondentei.


Documentatie: copii dupa scrisori si note privind intalnirile.
14

ISA 265- COMUNICAREA DEFICIENTELOR IN CONTROLUL INTERN


CATRE PERSOANELE INSARCINATE CU GUVERNANTA SI CATRE
CONDUCERE
Obiectiv: de a comunica corespunzator deficientele importante ale
controlului intern identificate pe parcursul auditului.
Cerinte
-

Una sau mai multe deficiente, daca sunt semnificative individual sau in
combinative;

Scris, la momentum oportun pers.guv.

Sa comunice conducerii in scris deficientele communicate guvernantei


si altele necomunicate;

Sa include in comunicare: descrierea deficientelor, explicatia efectelor,


informatii despre audit ( scopul e exprimarea unei opinii, controlul
intern e relevant doar pt elaborarea procedurilor, sunt doar deficientele
importante).

EVALUAREA RISCULUI SI RASPUNSURI LA RISCURILE EVALUATE


ISA 300- PLANIFICAREA AUDITULUI
Planificarea pt A:
-

il ajuta sa acorde atentie domeniilor importante ale auditului

sa identifice si sa resolve problemele la momentul oportun

sa organizeze sis a gestioneze correct misiunea

furnizeaza asistenta in selectarea membrilor echipei, auditorilor


componentelor si ecpertilor

faciliteaza coordonarea, supervizarea si revizuirea


Obiectiv: de a planifica auditul astfel incat sa fie eficace.
Cerinte
Implicarea membrilor cheie ai echipei
Activitati preliminare misiunii
15

sa aplice procedure privind continuarea relatiei cu clientul;

sa evalueze respectarea cerintelor etice relevante, inclusive


independent

sa inteleaga termenii misiunii


Activitati de planificare: stabileste o strategie generala: domeniul de
aplicare, plasarea in timp, directia. Trebuie:

sa identifice caracteristicile misiunii

sa identifice obiectivele de raportare pentru planificarea in timp si


natura comunicarilor;

factorii semnificativi pt directionarea eforturilor echipei;

rezultatele altor misiuni sau ale activitatilor preliminare;

sa prevada natura, plasarea in timp si amploarea resurselor.


Un plan de audit care sa include:

natura, plasarea in timp si amploarea procedurilor de evaluare a


riscurilor;

natura, plasarea in timp si amploarea procedurilor suplimentare la


nivelul afirmatiilor;

alte procedure planificate;


A trebuie sa actualizeze strategia pe parcurs sis a planifice natura,
plasarea in timp si amploarea coordonarii si supervizarii activitatii.
Documentatie: strategia gen de audit, planul de audit si orice
modificari semnificative precum si motivele.
Considerente pt misiunile initiale: procedure inainte de incepere:

efectuarea procedurilor privind acceptarea relatiei cu clientul si a


misiunii;

comunicarea cu auditorul precedent cf.cerintelor etice relevante.

ISA 315- IDENTIFICAREA SI EVALUAREA RISCURILOR DE DENATURARE


SEMNIFICATIVA
16

Obiectiv: de a identifica si evalua riscurile de denaturare semnificativa a


informatiilor, datorate fraudei sau erorii, la nivelul SF si al afirmatiilor, prin
intelegerea entitatii si a mediului sau, controlului intern, furnizand raspunsuri
la riscuri.
Afirmatii= declaratii ale conducerii explicite sau nu, incluse in SF.
Riscul afacerii= rezultat in urma conditiilor, evenimentelor, circumstantelor,
actiunilor sau inactiunilor semnificative, care ar putea afecta negative
capacitatea entitatii de a-si executa strategiile sau in urma stabilirii unor
obiective inadecvate.
Cerinte
Proceduri de evaluare a riscului si activitati conexe:
Procedurile include:
-

intervievari ale cond si pers. care pot ajuta la identificarea riscurilor

procedure analitice;

observare si inspectie;
Se folosesc informatiile obtinute la acceptarea misiunii, la alte misiuni,
la auditul anterior, urmarindu-se schimbarile intervenite. Se
organizeaza sedinta cu membrii misiunii.
Intelegerea prevazuta a entitatii si mediului sau, a controlului intern
Entitatea si mediul sau:

sectorul de activitate, de reglementare, CGRFA si alti factori externi;

natura entitatii: operatiunile, structurile de proprietate si guv., tipurile


de investitii si modul in care entitatea este structurata si finantata;

selectarea si aplicarea politiciplo contabile, adecvarea, consecventa si


motivele modificarilor;

obiectivele, strategiile si riscurile afacerii

evaluarea si revizuirea performantei fin.


Controlul intern: o intelegere a controalelor relevante sis a determine
masura in care au fost implementate. Componente:
17

mediul de control: daca cond.a creat un mediu de onestitate si etica;


punctele forte ale controlului.

Procesul de evaluare a riscului entitatii: daca se identifica riscurile


afacerii relevante, semnificatia riscurilor, evaluarea probabilitatii de
aparitie, decizia de abordare; daca au fost riscuri care nu au fost
identificate; daca nu exista un process de evaluare, discutie cu cond.
privind abordarea lor; daca e o deficient se estimeaza;

Sistemul informational ( inclusiv procesele de afaceri) relevante pt


rap.fin.si comunicare:

Sa inteleaga sist.informational: clasele de tranzactii semnificative,


procedurile, inreg.cont., modul de captare a altor evenimente decat
tranzactiile, procesul de raportare fin., controalele pt intrari curente
si neobisnuite;

Sa inteleaga comunicarile dintre cond.si guv. si comunicari externe.

Activitati de control relevante pt audit: nu trenuie sa inteleaga toate


active.de control, cid oar cele relevante+ riscurile aferente
sist.informatic;

Monitorizarea controalelor: cum se monitorizeaza si cum se remediaza;


auditul intern natura responsabilitatilor si activitati desfasurate;sa
inteleaga sursele de informatii in monitorizare ( credibile).
Identificarea si evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa
A sa identifice si sa evalueze riscurile la nivelul SF si la nivelul
afirmatiilor. A trebuie:

Sa identifice riscurile de-a lungul procesului de intelegere a entitatii si


mediului sau;

Sa evalueze riscurile identificate

Sa coreleze riscurile cu ce este gresit la nivelul afirmatiilor;

Sa ia in considerare probabilitatea denaturarii.


Riscuri care impun considerente special de audit: riscuri semnificative,
fara a se lua in considerare efectele controalelor identificate. A trebuie
sa ia in considerare:
18

Masura in care e risc de frauda

Masura in care riscul e legat de aspect semnificative

Complexitatea tranzactiilor;

Riscul implica tranzactii semnificative cu parti affiliate

Gradul de subiectivitate in evaluarea informatiilor ( evaluari)

Riscul implica tranzactii semnificative inafara active.normale


Daca este un risc semnificativ, A trebuie sa inteleaga controalele
relevante pt acel risc.
In unele cazuri nu sunt suficiente numai procedurile de fond:
procesarea automata etc.
Evaluarea riscurilor se poate modifica pe parcursul auditului pe masura
ce se obtin probe suplimentare.
Documentatia:

Discutia cu echipa

Elementele intelegerii entitatii si mediului, componentelor controlului


intern, sursele informatiilor si procedurile de evaluare a riscurilor;

Riscurile identificate si evaluate de denaturare semnificativa la nivelul


SF si afirmatiilor

Riscurile semnificative si controalele aferente.

ISA 320- PRAGUL DE SEMNIFICATIE IN PLANIFICARE SI DESFASURARE


Denaturarile, omisiunile sunt considerate semnificative daca s-ar putea
astepta ca ele, individual sau agregat, sa influenteze deciziile economice ale
utilizatorilor SF.
A trebuie sa presupuna ca utilizatorii:
-

Au o intelegere rezonabila cu privire la afacere;

Inteleg faptul ca SF sunt intocmite, prezentate si auditate la nivelul


pragului de semnificatie.

19

Recunosc incertitudinile inerente evaluarii sumelor pe baza de estimari


etc.

Iau decizii ec.rezonabile pe baza SF.

Anumite denaturari pot fi luate in considerare de catre A, chiar daca sunt sub
pragul de semnificatie, datorita naturii lor, circumstante etc.
Pragul de semnificatie functional=suma sau sumele stabilite de A la un nivel
mai scazut decat pragul de semnificatie pt SF ca intreg, pt a reduce la un
nivel adecvat de scazut probabilitatea ca totalitatea denaturarilor
necorectate sau nedetectate sa depaseasca pragul de semnificatie pt SF ca
intreg.
Cerinte
Determinarea pragului de semnificatie si a PS functional in momentul
planificarii
Cand se stabileste strategia, PS pt SF. Daca exista clase de tranzactii pt care
se asteapta denaturari cu o val. Mai mica decat PS, se poate stabili separate
PS pt aceste clase.
Revizuirea pe parcurs: descopera informatii noi care determina scaderea PS
pe total sau anumite clase.; trebuie sa revizuiasca si amploarea procedurilor
de audit.
Documentatia:
-

PS pt SF ca intreg;
PS pt anumite clase de tranzactii

PS functional;

Orice revizuire a lor.

ISA 330- RASPUNSUL AUDITORULUI LA RISCURILE EVALUATE


Obiectiv: de a obtine probe suficiente si adecvate cu privire la riscurile de
denaturare semnificativa, prin elaborarea si implementarea unor raspunsuri
adecvate.
Cerinte

20

A va elabora si implementa raspunsuri generale pt a trata riscurile de


denat.semnificativa.
Proceduri de audit ca raspuns la riscuri: A va lua in considerare motivele ce
stau la baza evaluarii riscului:
-

Probabilitatea de aparitie la o clasa de tranzactii

Daca evaluarea ia in considerare controalele relevante.


A va obtine probe de audit mai convingatoare, cu cat evaluarea riscului
e mai mare.
A va elabora si efectua teste ale controalelor daca: evaluarea
controalelor considera ca sunt eficace, sau procedurile de fond nu pot
asigura suficiente probe.
In elaborarea si efectuarea testelor controalelor, A va:

Efectua procedure de audit in combinative cu intervievarea cu privire


la: modul de aplicare a controalelor, consecventa, cine si cu ce
mijloace.

Determina daca acele controale depend de alte controale.


A va testa controlul la un anumit moment sau pe intreaga perioada,
asa cum e necesar.
Daca A obtine probe intr-o perioada interimara: va determina probe
suplimentare pt perioada ramasa si va obtine probe pt modificarile
semnificative.
Daca se utilizeaza probe din audituri anterioare, se ia in considerare:

Eficacitatea altor elemente precum mediul de control

Riscurile rezultate din caracteristicile controlului ( manual sau automat)

Eficacitatea controalelor informatice

Eficacitatea controlului, devieri, schimbari de pers.

Daca s-au modificat circumstantele

Gradul de incredere acrodat controlului.


21

Daca au avut loc modificari care afecteaza continuitatea relevantei


probelor de audit;

A va testa controalele cel putin o data la al treilea audit.


Daca se bazeaza pe un control pt un risc semnificativ, A il va testa in
per.curenta.
Eficacitatea controalelor:

Daca s-au detectat denaturari prin procedure de fond, inseamna ca nu


fucntioneaza controalele.

Daca sunt devieri: interviuri, pt a intelege daca sunt necesare teste


suplimentare sau procedure de fond.
Proceduri de fond:

Indifferent de riscurile evaluate, A va elabora si efectua procedure de


fond pe fiecare clasa de tranzactii, sold, prezentare.

A va examina daca procedurile de confirmare externa trebuie


effectuate si daca trebuie effectuate si proceduri de fond;

Proceduri pt procesul de inchidere a SF: concordant sau reconcilierea


SF cu inregistrarile cont.ce au stat la baza; examinarea inreg.cont.si a
ajustarilor;

Procedure ca raspuns la riscurile semnificative: teste de detaliu


inclusiv.

Plasarea in timp a procedurilor: daca se efectueaza la o data


interimara, pt perioada urmatoare alte procedure si teste ale
controalelor.
Caracterul adecvat al prezentarii: SF cf. CGRFA.
Evaluarea caracterului sufficient si gradului de adecvare a probelor:

A va evalua inainte de finalizarea auditului, daca evaluarea riscurilor de


denat.semn. la nivelul afirmatiilor sunt adecvate;

Probe de audit indifferent daca sunt corroborate cu afirmatiile sau nu;

Daca nu are probe suficiente pt o afirmatie din SF, va incerca sa


obtina; daca nu reuseste: opinie cu rezerve sau imposibila.
22

Documentatie:
-

Raspunsurile generale pt tratarea riscurilor si plasarea, natura in timp


si amploarea procedurilor;

Legatura dintre procedure si riscurile evaluate la nivelul afirmatiilor;

Rezultatele procedurilor si concluziile.

ISA 402- CONSIDERENTE DE AUDIT AFERENTE UNEI ENTITATI CARE


UTILIZEAZA O ORGANIZATIE PRESTATOARE DE SERVICII
Serviciile unei organizatii prestatoare de servicii ( externalizare) sunt
relevante pt raportarea fin.daca afecteaza oricare din aspect:
-

Clasele de tranzactii din cadrul operatiunilor entitatii, care sunt


semnificative pt sit.fin.

Procedurile ref.la tehnologia informatiei si la sistemele manual prin


care tranzactiile sunt initiate, procesate etc.

Evidentele contabile aferente manual sau electronice,

Modul in care sistemul informational al entitatii capteaza evenimente


semnificative

Procesul de raportare fin.

Controalele asupra intrarilor din cartea mare, curente si neobisnuite.


ISA nu se aplica instituiilor financiare sau participatiilor financiare.
Obiective:

Sa obtina o intelegere cu privire la natura si semnificatia serviciilor


prestate pt identificarea riscurilor si a efectului asupra controlului
intern.

Sa conceapa sis a efectueze procedure de audit care sa abordeze


riscurile.
Cerinte
Obtinerea unei intelegeri cu privire la serviciile prestate inclusiv cu
priv. la controlul intern
A trebuie sa inteleaga:
23

natura serviciilor prestate si semnificatia, precum si efectul asupra


controlului intern;

natura si PS al tranzactiilor procesate sau afectate de serviciile org.

gradul de interactiune dintre cele 2 organizatii

natura relatiei si termini contractuali relevanti;


Apoi cunoaste si evalueaza conceperea si implementarea controalelor
relevante care au legatura cu prestarea serviciilor.
Daca nu obtine o intelegere suficienta, una dintre procedure:

obtinerea unui raport de tip 1 sau 2;

contactarea prestatorului pt informatii;

vizitarea prestatorului si efetuarea procedurilor la el;

utilizarea unui alt auditor pt efectuarea procedurilor privind controalele


relevante la prestator.
Raport de tip 1: descriere intocmita de conducerea prestatorului + un
raport al auditorului cu privire la descrierea org.si adecvarea
controalelor.
Raport de tip 2: la fel+ o descriere a testelor desfasurate de auditor.
Utilizarea rapoartelor 1-2:

competent profesionala si independent auditorului

gradul de adecvare al standardelor

sa evalueze daca decrierea si conceperea controalelor sunt pe o


per.adecvata;

gradul de adecvare si suficienta probelor

daca controalele sunt relevante pt org.utilizatoare de servicii.


Raspunsul la riscurile evaluate de denaturare semnificativa:

sa stabileasca daca sunt probe suf si adecvate

24

sa efectueze procedure suplimentare sau sa foloseasca un auditor pt


prestator.
Daca auditorul prestatorului considera ca controalele sunt eficiente:
trebuie effectuate teste privind eficacitatea controalelor: raport de tip
2, teste la prestator, utilizarea unui alt auditor.
Daca se foloseste un raport tip 2, trebuie sa se stabileasca daca
furnizeaza suficiente probe prin:

perioada la care se refera si gradul de adecvare a perioadei de timp


acoperite de teste;

daca controalele sunt relevante pt utilizator;

evaluarea daca testele furnizeaza suficiente probe si sunt relevante pt


afirmatiile din SF si sprijina evaluarea riscului de auditor.
Daca exista un subcontractor, aceleasi reguli de mai sus.
A intervieveaza cond.beneficiarului daca cunoaste despre
org.probleme cu o eventual frauda sau denaturari necorectate.
Evalueaza daca necesita procedure suplim.
Raportarea

daca nu poate obtine probe, modifica opinia;

nu face referire la auditorul prestatorului, decat daca e necesar pt


intelegerea unei modificari a opiniei, fara a diminua responsabilitatea
auditorului.

ISA 450- EVALUAREA DENATURARILOR IDENTIFICATE PE PARCURSUL


AUDITULUI
Denaturare = o diferenta intre suma, clasificarea, prezentarea unui element
raportat in SF si suma etc,care e ceruta ca sa fie in cf. cu CGRFA. Pot aparea
ca urmare a erorii sau fraudei.
Obiectiv: de a evalua:
-

efectul denaturarilor identificate asupra auditului;

efectul denaturarilor necorectate asupra SF.


Cerinte
25

A va cumuli denaturarile necorectate in timpul auditului.


A va determina daca strategia gen de audit si planul de audit trebuie
sa fie revizuite daca:
-

natura denaturarilor indica ca ar putea fi si alte denaturari;

totalitatea denaturarilor cumulate se apropie de PS.


Proceduri suplim.sa vada daca denaturarile se mentin.
A va comunica cond.denaturarile si va solicita corectarea. Daca refuza,
trebuie sa inteleaga motivele si va evalua masura in care afecteaza SF.
A va re- evalua PS inainte de evaluarea denaturarilor necorectate,
dupa care va determina daca individual sau agregat, denaturarile sunt
semnificative luand in considerare:

dimensiunea si natura denaturarilor, in leg.cu clase de tranzactii si SF;

efectul denaturarilor necorectate din per.anterioara legate de clase etc.


si SF.
A va comunica guv.denaturarile semnificative individual si efectul
asupra opiniei, precum si cele din anul anterior.
A va solicita declaratii scrise de la cond.si guv. privind masura in care
le considera nesemnficative.
Documentatie:

valoarea sub care denaturarile sunt eninsemnate

toate denaturarile cumulate si daca au fost corectate

concluzia auditorului daca sunt semnificative individual sau agregat si


baza concluziei.

26