Sunteți pe pagina 1din 3

1

Diagnosticul rentabilitatii

Rentabilitatea se refera la capacitatea unei companii de a desfasura o activitate
eficienta in termeni monetari
1
, iar profitabilitatea reprezinta capacitatea companiei de
a obtine profit.

Rata de rentabilitate se calculeaza ca raport intre efect (regasit in contul de profit si
pierdere si exprimat printr-una dintre marje) si efort (regasit in bilant).

Rata de rentabilitate economica (ROA return on assets) exprima eficienta utilizarii
activelor companiei. Ca efect (numarator) pentru calculul ROA se poate considera:
rezultatul din exploatare, EBIT-Cheltuieli cu impozitul pe profit, profitul net
Ca efort se considera: activul total sau activul economic (AE).
Activ economic (AE)=CPR+Datorii financiare=Imobilizari nete+ACR nete
Cea mai des intalnita formula pentru Rentabilitatea economica (Rec) =(Rezultat
exploatare-cheltuieli cu impozitul pe profit)
1
/ AE
0
sau Rec=(EBIT-cheltuieli cu
impozitul pe profit)
1
/ AE
0
2
.

Rata de rentabilitate financiara (Rfin) (ROE return on equity ) reprezinta performanta
intreprinderii din perspectiva actionarilor si rata de remunerare a acestora
Rfin=Profit net
1
/Capitaluri proprii
0


Profitabilitatea comerciala (Rata marjei nete)=PN
1
/CA
0

Descompunerea du Pont evidentiaza factorii determinanti ai ratelor de rentabilitate
economica si financiara. Descompunerea du Pont ajuta la identificarea modalitatilor
de crestere a ratelor de rentabilitate

Rec=Rezultat exploatare/CA*CA/Imobilizari*Imobilizari/AE
Rfin=Rezultat net/CA*CA/AE*AE/CPR

1
V Dragota, L Brasoveanu, I Dragota, Management financiar , Ed Economica, vol 1
2
Efectul se considera a fi cel de la finalul anului (marcat prin 1), iar efortul poate fi cel de la inceputul
anului (marcat prin 0), sfarsitul anului (marcat prin 1), media artimetica intre inceputul si sfarsitul
anului. A se vedea si seminarul
2


Relatia unei gestiuni corecte a unei companii: Rfin>Rec>Rdob>Rinflatiei
Argumente pentru respectarea relatiei anterioare:
- Rdob>Rinflatiei - Rata dobanzii pasive/active trebuie sa fie mai mare decat rata
inflatiei pentru ca deponentii sa fie interesati sa-si depuna banii intr-un cont
bancar, respectiv pentru ca bancile sa fie interesate sa imprumute bani;
- Rec>Rdob, - o companie trebuie sa genereze suficient profit din exploatare pentru
acoperirea cheltuielilor cu dobanda;
- Rfin trebuie sa fie cea mai mare pentru ca reprezinta remunerarea efortului
actionarilor care isi asuma cel mai mare risc dintre investitori (care sunt fie
actionari, fie creditori). Cresterea gradului de indatorare al companiei ar trebui sa
determine crestea rentabilitatii financiare (Rfin).

Relatia Modigliani si Miller
Rfin=Rec+(Rec-Rdob credite)*Dat fin/CPR

Analiza activitatii companiei
Analiza activitatii companiei se va realiza prin ratele de rotatie care reflecta circuitul
bani-produs-bani al unui produs.
Analiz activitatii companiei se face prin viteza de rotatie sau durate de rotatie
Viteza de rotatie (exprimata prin numar de rotatii intr-o perioada) = Cifra de afaceri
/Element de activ(pasiv)
Durata de rotatie (exprimata prin numar de zile)= Element de activ(pasiv)*360/Cifra
de afaceri

Modalitati de imbunatatire a duratelor de rotatie:
Pentru creante: acordarea de reduceri comerciale pentru plata intr-un interval mai
scurt decat cel precizat in contract.

Pentru stocuri: gestiunea "just in time a stocurilor"
Pentru furnizori obtinerea unor termeni mai relaxati de plata printr-un volum mai
mare de comanda.

3
Intrebari:
1) Care dintre active (activele fixes sau cele curente) ofera sau ar trebui sa
ofere rentabilitati ai mari?
2) Daca o companie nu se indatoreaza, credeti ca va obtine o rentabilitate
financiara mai mare decat o companie care se indatoreaza?

S-ar putea să vă placă și