Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea Politehnica Bucuresti- FAIMA

Calculul Ratelor Financiare

Profesor Coordonator Student


Prof. Dr. Ing. Gheorghe Militaru Ristea Iulia- Alexandra Gr. 1534

Bucuresti 2016
Capitolul I PREZENTAREA COMPANIEI S.C. BUCUR S.A
I.1.Date de identificare
Nume societate: S.C. BUCUR S.A
Adresa: Str. Visinilor nr. 25, sector 2, Bucuresti Inregistrata la Registrul Comertului:
J40/392/1991 Cod fiscal: R1584234Cont bancar.: RO49 RNCB 0082 0441 7262 0001 Banca: BCR
UNIREA

I.2.Scurt istoric
S.C. Bucur S.A. este o societate comerciala cu indelungata traditie in comercializarea
produselor alimentare, o notabila prezenta pe piata.
Infiintata inca din anul 1946, I.C.R.A. - Bucuresti, actuala S.C. Bucur S.A (inregistrata
sub aceasta denumire in 1990) s-a impus ca furnizor de incredere pentru un segment important de
comercianti.

I.3.Domeniul de activitate
Obiectul de activitate al S.C. Bucur S.A. include:

comercializarea (cu ridicata si cu amanuntul) produselor alimentare si


nealimentare;
inchirieri de spatii comerciale si de depozitare;
prestarea de servicii complete in spatiile de depozitare aflate in proprietate.
Profesionalismul, calitatea produselor oferite, serviciile comerciale adiacente precum si
preturile accesibile au transformat S.C. Bucur S.A., in timp, intr-un partener de afaceri foarte
apreciat si cautat.

I.4.Obiective
Dezvoltarea de relatii pe termen lung cu partenerii de afaceri;
Consolidarea imaginii de firma de prestigiu in sfera comertului;
Valorizarea la maxim a resurselor si potentialului intreprinderii;
Orientarea catre client, prin calitate si inovare, preocuparea si atitudinea companiei avand
in centrul atentiei clientul;
Competenta profesionala prin imbunatatire continua si dezvoltarea permanenta a
resurselor umane pentru a atinge un nivel optim de performanta;

1
Cresterea cifrei de afaceri si realizarea de profit pentru a asigura conditiile necesare
dezvoltarii companiei.
Promovarea managementului calitatii conform cerintelor standardului ISO 9001;
Grija pentru mediu conform cerintelor standardului ISO 14001.

I.5.Principii
Respectarea riguroasa a contractelor incheiate;
Oferirea de servicii de calitate cu un timp optim de livrare / executie;
Flexibilitate in relatiile cu partenerii;
Satisfactie pentru clienti, generata prin personal informat si un management puternic;

Capitolul II. Calculul ratelor financiare


I Rate de lichiditate sau de solvabilitate
I 1. Rata de lichiditate curenta (RLC)
I 2. Rata de lichiditate rapida(RLR)
I 3.Rata de lichiditate imediata sau rata cashului
II.Rate de lichiditate pe termen lung
II 1.Rata indatoririi (Rind)
II 2.Rata de acoperire a dobanzilor(RDOB)
II 3. Rata de acoperire a dobanzii prin cash (Rdcash)
III.Ratele de rotatie
III.1.Rata de rotatie a stocurilor(Rstoc)
III.2. Rata de rotatie a creantelor(RCR)
III.3. Rotatia activelor totale(RAT)
IV. Rate de profitabilitate.
IV.1. Rata profitului(RP)
IV.2. Rentabilitatea activelor totale(ROA)
IV.3.Rata rentabilitatii financiare (ROE)

I Rate de lichiditate sau de solvabilitate


1.1 RLC masoara capacitatea organizatiei de a onora obligatiile pe termen scurt si
compara lichiditatile potentiale cu datorii scadente intr-un termen mai mic de un an.
2
RLC = active curente / pasive curente
RLC = 6336856 / 712430 = 8.89
Obs. Organizatia nu are posibilitatea sa isi onoreze obligtiile pe termen scurt. Acest
indicator trebuie sa se situeze intre 1-1.5.
I 2. Rata de lichiditate rapida(RLR)
RLR- aceasta rata financiara masoara cate unitati de active aproape lichide revin la o
unitate monetara de datorii pe termen scurt
RLR = (active curente stocuri ) / pasive curente
RLR = (633856-581477) /712430 = 8.08
Obs. Indicatorul are o valoare mai mare de 0.5, rezultand un grad asigurator de
lichiditate de acoperire a datoriilor.
I 3.Rata de lichiditate imediata sau rata cashului
RLCash Reflecta capacitatea in care datoriile pe termen scurt pot fi acoperite din
disponibilitati banesi si investii financiare pe termen scurt.
RLCash = Cash / Pasive curente
RLCash = (5092333 + 4208593) / (851651 + 712430) = 5.91
Obs. Valoarea rezultata indica o depasire a limitei superioare (0.6), ceea ce inseamna
un dezavantaj din punct de vedere al managementului financiar- gestiune necorespunzatoare.
II.Rate de lichiditate pe termen lung
II 1.Rata indatoririi (Rind)
RIND- tine cont de datoriile firmei, indiferent de data lor scadenta sau de creditorii care
le-au generat.
RIND= (active totale capital propriu) / active totale
RIND = (84258960-83201274)/84258960
RIND= 0.01

II 2.Rata de acoperire a dobanzilor(RDOB)


RDOB Rata de acoperire a dobanzilor se determina prin divizarea profiturilor firmei
inainte de plata dobanzii si a impozitelor.

3
RDOB = EBIT / Dobanda
EBIT reprezinta profiturile firmei inainte de plata dobanzii si a impozitelor
RDOB = 2085328 / 0
II 3. Rata de acoperire a dobanzii prin cash (Rdcash)
RDCash- o problema specifica a acestei rate consta in faptul ca se ba zeaza pe EBIT care
nu este o masura corecta a Cash-ului pentru plata dobanzii. Cauza este aceea ca amortizarea a fost
dedusa din profitul impozabil. O modalitate de acoperire prin cash este:
RDCash = (EBIT + Amortizare) / Dobanda
RDCah = (2085328 + 518222) / 0
III.Ratele de rotatie
III.1.Rata de rotatie a stocurilor(Rstoc)
Rstoc- reprezinta raportul intre cifra de afaceri si anumite pozitii bilantiere(stocurile)
Rstoc= costul bunurilor vandute(CA)/stocuri
Rstoc= 17035006/581477=29,30
Rotatia stocurilor se realizeaza de 29,3 ori pe an.
Rstoc[zile]= 365/Rstoc=12,54
Obs.Rstoc se realizeaza in medie la 12 zile ceea ce inseamna ca stocul ete valorificat.
III.2. Rata de rotatie a creantelor(RCR)
RCR- indica cat de rapid isi vinde o companie produsele
RCR=vanzari(CA)/creante
RCR= 17035006/581477=11,02
Organizatia colecteaza creante de aproximativ 11,02 ori intr-un an.
RCR[zile]= 365/11.02=33,12 zie
Obs.Organizatia realizeaza rotatia creantelor intr-o perioada de aproximativ 33 zile.
III.3. Rotatia activelor totale(RAT)
RAT-reprezinta raportul dintre rotatia vanzarilor si activelor totale
RAT= vanzari/active totale=17035006/84258960=0.02 ori
Obs.Conform rezultatului obtinut compania roteste activele de 0.02 ori intr-un an.
IV. Rate de profitabilitate.

4
Reflecta cat de eficient isi utilizeaza firma activele si gestioneaza oportunitatile sale.
IV.1. Rata profitului(RP)
RP- indica profitul net raportat la vanzari
RP=profit net/vanzari=97958/17035006=0,0058=0.58%
Acest rezultat inseamna ca firma genereaza 0.58 lei profit pentru fiecare leu vandut.
IV.2. Rentabilitatea activelor totale(ROA)
Una dintre cele mai importante rate, pune in evidenta performanta organizatiei in ceea ce
consta utilizarea activelor totale, repectiv a capitalului invetit pentru obtinerea acestor performante.
ROA= profit net/active totale=97958/84258960=0.0012=0,12%
Obs.Pentru fiecare leu imobilizat in active totale, firma genereaza 0,12 lei profit
IV.3.Rata rentabilitatii financiare (ROE)
Unul dintre indicatorii principali urmarti investitorii si managerii
Cu ajutorul acestei rate investitorii pot aprecia in ce masura investitia lor este rentabila
sau nu.
ROE=profit net/cap. Proprii=97958/83201274=0,0012=0,12%
Obs.Conform rezultatului obtinut firma genereaza 0,012 lei profit pentru fiecare leu
imobilizat in capitalulri proprii.

Anexe
o Bilant Contabil

o Contul de Profit si Pierderi

5
Cuprins
Capitolul I PREZENTAREA COMPANIEI S.C. BUCUR S.A .............................................. 1
I.1.Date de identificare .............................................................................................................. 1
I.2.Scurt istoric ........................................................................................................................... 1
I.3.Domeniul de activitate ......................................................................................................... 1
I.4.Obiective............................................................................................................................... 1
I.5.Principii ................................................................................................................................. 2
Capitolul II. Calculul ratelor financiare.................................................................................... 2
I Rate de lichiditate sau de solvabilitate .................................................................................... 2
I 1. Rata de lichiditate curenta (RLC) ..................................................................................... 2
I 2. Rata de lichiditate rapida(RLR) ........................................................................................ 2
I 3.Rata de lichiditate imediata sau rata cashului.................................................................. 2
II.Rate de lichiditate pe termen lung ......................................................................................... 2
II 1.Rata indatoririi (Rind) ...................................................................................................... 2
II 2.Rata de acoperire a dobanzilor(RDOB) ............................................................................ 2
II 3. Rata de acoperire a dobanzii prin cash (Rdcash) ............................................................ 2
III.Ratele de rotatie .................................................................................................................... 2
III.1.Rata de rotatie a stocurilor(Rstoc) ................................................................................. 2
III.2. Rata de rotatie a creantelor(RCR).................................................................................. 2
III.3. Rotatia activelor totale(RAT) ......................................................................................... 2
IV. Rate de profitabilitate. ......................................................................................................... 2
IV.1. Rata profitului(RP) ......................................................................................................... 2
IV.2. Rentabilitatea activelor totale(ROA) ............................................................................. 2
IV.3.Rata rentabilitatii financiare (ROE) ................................................................................ 2
Anexe ............................................................................................................................................ 5
Bibliografie ................................................................................................................................... 7

6
Bibliografie

o Suportul de curs- Management Financiar- Prof. Dr. Ing. Gheorghe Militaru

o Seminar- Management Financiar- Sl. Dr. Ing. Petruta Mihai

o Sursa Bilant- http://www.bucurcom.ro

o Ministerul de Finante- http://www.mfinante.gov.ro/