Sunteți pe pagina 1din 10

Monitorizarea și evaluarea strategiilor

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Monitorizarea și Evaluarea strategiilor

Include trei activități de bază:


1. Reexaminarea factorilor de fundamentare a strategiilor
2. Evaluarea performanței obținute și a progresului în
realizarea obiectivelor asumate
3. Deciderea asupra necesității adoptării măsurilor
corective pentru a asigura obținerea performanței
vizate

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Monitorizarea și Evaluarea strategiei

1. Reexaminarea factorilor de fundamentare a strategiilor


i. găsirea răspunsurilor la următoarele întrebări:
Are compania aceeași factori de fundamentare a strategiilor? Dacă nu, care sunt
cei actuali?
Există în industrie aceeași factori cheie de succes? Dacă nu, care sunt cei
prezenți?
Are compania aceleași surse de avantaj concurențial? Dacă nu, care sunt cele
actuale?
Cum au reacționat concurenții la strategiile companiei?
Cum s-au schimbat strategiile concurenților?
S-au schimbat punctele tari și slabe ale concurenților?
ii. refacerea matricelor EFE și EFI

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Monitorizarea și Evaluarea strategiei

2. Evaluarea performanței obținute și a progresului în


realizarea obiectivelor asumate

Indicator de Modificarea
Realizat Planificat Variația
performanță necesară

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Monitorizarea și Evaluarea strategiei
3. Deciderea asupra necesității adoptării măsurilor
corective pentru a asigura obținerea performanței vizate
Matricea Deciziei Măsurilor Corective

Au apărut Au apărut A evoluat compania


schimbări majore schimbări majore satisfăcător către
în Poziția în Poziția realizarea Concluzii
Strategică Internă Strategică Externă obiectivelor
a Companiei? a Companiei? strategice?
NU NU NU Se iau măsuri corective
DA DA DA Se iau măsuri corective
DA DA NU Se iau măsuri corective
DA NU DA Se iau măsuri corective
DA NU NU Se iau măsuri corective
NU DA DA Se iau măsuri corective
NU DA NU Se iau măsuri corective
NU NU DA Continuă strategia prezentă

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Monitorizarea și Evaluarea strategiei

Măsurile corective posibile vizează:


➢ Modificarea structurii companiei
➢ Înlocuirea unor angajați cheie
➢ Renunțarea la o unitate
➢ Modificarea viziuni sau/și misiunii
➢ Revizuirea obiectivelor
➢ Modificarea strategiilor
➢ Crearea unor politici noi
➢ Introducerea unor noi stimulente
➢ Procurarea de capital, social sau împrumutat
➢ Angajarea sau concedierea de personal
➢ Alocarea diferită a resurselor
➢ Externalizarea sau stoparea externalizării unor activități

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Balanced Scorecard

Balanced Scorecard este un sistem integrat de


management al companiei realizând planificarea,
controlul și evaluarea performanțelor.

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Balanced Scorecard

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Harta strategiei

Financiar Creșterea cifrei de afaceri

Depășirea Atragerea de noi


Clienți așteptărilor clienți

Intern Introducerea de noi produse

Învățare și Dezvoltarea competențelor angajaților


dezvoltare

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București


Balanced Scorecard
Exemplu

Harta strategiei Indicatori Ținte Inițiative


Creșterea cifrei de X RON
Financiar afaceri Cifră de afaceri Webshop
în 20__

Depășirea Noi Rata clienți noi Y %/an Program de fidelizare


Clienți
așteptărilor clienți Cota de piață Z %/an Campanie promoțională

Introducerea de noi N în 2
Intern produse # produse noi Angajare de specialiști
ani

Dezvoltarea
Învățare și competențelor Productivitate RON/om
Program de perfecționare
dezvoltare angajaților pe angajat în 20__

Cristian-A. Popescu, Universitatea POLITEHNICA din București