Sunteți pe pagina 1din 13

Facultatea de Antreprenoriat,Ingineria si Managementul Afacerilor

TEMA 1 : Analiza situaiei financiare a firmei Allianz-Tiriac Pensii Private Societate


de administrare a fondurilor de pensii private S.A.
(Rate financiare)

-Management financiar-

Student: Tudoran Gabriela

Grupa 1532,Seria A

IMA

BUCURETI 2016
Cuprins
I.Scurt istoric................................................................................................................. 3
II.Prezentarea bilantului contabil al firmei Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de administrare
a fondurilor de pensii private S.A...................................................................................... 4
III.Prezentarea contului de profit i pierdere al firmei Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de
administrare a fondurilor de pensii private S.A....................................................................7
IV. Calculul ratelor financiare i interpretarea lor...............................................................10
1.Ratele de solvabilitate pe termen scurt sau de lichiditate;................................................10
a) Rata de lichiditate curent;...................................................................................... 10
b) Rata de lichiditate rapid;....................................................................................... 10
c) Rata de lichiditi imediat sau rata cash-ului;...........................................................10
2.Rata de solvabilitate pe termen lung sau managementul datoriei;.....................................11
a) Rata ndatorrii;.................................................................................................... 11
b) Rata de acoperire a dobnzii;.................................................................................11
c) Rata de acoperire a dobnzii prin cash;....................................................................11
3.Ratele de rotaie sau managementul activelor;..............................................................11
a)Rata de rotaie a stocurilor;......................................................................................... 11
b) Rata de rotaie a creanelor;...................................................................................... 12
c)Rata activelor totale;.................................................................................................. 12
4. Ratele de profitabilitate;.......................................................................................... 12
a) Rata profitului;....................................................................................................... 13
b) Rata de rentabilitate economica(Rata activelor totale);..................................................13
c) Rata de rentabilitate financiar;...............................................................................13
I.Scurt istoric

Allianz este prezent n Romnia prin compania Allianz-iriac Asigurri, liderul pieei de
asigurri din Romnia i prin societatea de administrare a fondurilor de pensii Allianz-iriac
Pensii Private - al doilea juctor pe piaa pensiilor obligatorii.

Allianz-iriac Pensii Private este al doilea juctor de pe piaa pensiilor private obligatorii
(pilonul II), deinnd fondul AZT Viitorul Tu, cu 1,1 milioane participani i active nete de 470,5
milioane lei n septembrie 2009. n martie 2010, compania deinea o cot de pia de 23% att
pe segmentul de pensii private obligatorii (pilonul II), ct i pe segmentul de pensii private
facultative (pilonul III).

Pe piaa pensiilor facultative (pilonul III), Allianz-iriac Pensii Private este prezent cu dou
fonduri, AZT Moderato i AZT Vivace, care aveau mpreun, n septembrie 2009, active nete de
circa 41 milioane lei. n septembrie 2008, Allianz-iriac ocupa locul al doilea pe piaa pensiilor
facultative, cu peste 36.000 de participani la cele dou fonduri de pensii, o cot de pia de
30% dup numrul de participani i de 27,4% dup activele nete administrate. Fondurile AZT
Moderato i AZT Vivace au fost lansate ambele n iunie 2007.

II.Prezentarea bilantului contabil al firmei Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de


administrare a fondurilor de pensii private S.A.
NR Sold la data de
DENUMIRE INDICATOR
RAND 31.12.2016
A B
A.ACTIVE IMOBILIZANTE
I.IMOBILIZARI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire 1
2.Cheltuieli de dezvoltare 2 0
3.Concesiuni,brevet,licente,marci comerciale,drepturi si active similar daca acestea
3 46.555
au fost achizitionate cu titlu oneros
4.Fondul comercial 4 0
5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie 5 0
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE(rd 1 la rd 5) 6 46.555
IMOBILIZARI CORPORALE
1.Terenuri si constructii 7 0
2.Instalatii tehnice si masini 8 156.55
3.Alte instalatii,utilaje si mobilier 9 10.496
4.Avansuri si imobilizari corporale in curs 10 0
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE(rd7 LA 10) 11 167.046
III.IMOBILIZARI FINANCIARE
1.Actiuni detinute la entitati affiliate 12 0
2.Imprumuturi acordate entitatilor affiliate 13 0
3.Interese de participare 14 0
4.Imprumuturi acordate entitatilor de care entitatea este legata in virtutea
15 0
intereselor de participare
5.Investitii detinute ca imobilizari 16 0
6.Alte imprumuturi 17 10.922.049
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE 18 10.922.049
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL 19 11.135.650
B.ACTIVE CIRCULANTE
1.STOCURI
1.Materiale consumabile 20 3.218
2.Avansuri pentru cumparari de stocuri 21 0
TOTAL STOCURI 22 3.218
II.CREANTE
1.Creante comerciale 23 336.102
2.Sume de incasat de la entitati afiliate 24 0
3.Sume de incasat de la entitati de care societatea este legata in virtutea
25 0
intereselor de participare
4.Alte creante 26 86.518
5.Creante privind capitalul subscris si nevarsat 27 0
TOTAL CREANTE 28 422.62
III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
1.Actiuni detinute la entitati affiliate 29 0
2.Alte investitii financiare pe termen scurt 30 5.077.837
TOTAL INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 31 5.077.837
IV.CASA SI CONTURI LA BANCI 32 14.553
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL 33 5.518.228
C.CHELTUIELI IN AVANS 34 123.221
D.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN 0
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni prezentandu-se separate imprumuturile
35 0
din emisiunea de obligatiuni

2.Sume datorate institutiilor de credit 36 3.946


3.Avansuri incasate de la clienti 37 0
4.Datorii comerciale-furnizori 38 343.25
5.Efecte de comert platit 39 0
6.Sume datorate entitatilor afiliate 40 0

7.Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de


41 0
participare

8.Alte datorii inclusive datorii fiscal si datorii pentru asigurarile sociale 42 500.671

TOTAL 43 847.867
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE RESPECTIV DATORII CURENTE NETE 44 4.793.582

F..TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 45 15.929.232

G.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni prezentandu-se separate imprumuturile


46 0
din emisiunea de obigatiuni convertiile
2.Sume datorate institutiilor de credit 47 0
3.Avansuri incasate de la clienti 48 0
4.Datorii comerciale-furnizori 49 0
5.Efecte de comert de platit 50 0
6.Sume datorate entitatilor afiliate 51 0
7.Sume datorate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de
52 0
participare
8.Alte datorii inclusive datorii fiscal si datorii pentru asigurarile sociale 53 67.944

TOTAL 54 67.944
H.PROVIZIOANE
1.Provizioane pentru pensii si obligatiuni similare 55 0
2.Provizioane pentru impozite 56 0
3.Alte provizioane 57 885.793
TOTAL PROVIZIOANE 58 885.793
1.VENITURI IN AVANS 59
1.Subventi pentru investitii 59.1 0
2.Venituri inregistrate in avans 59.2 0
J.CAPITAL SI REZERVE
1.CAPITAL din care
1,Capital subscris varsat 60 17.214.406
2.Capital subscris nevarsat 61
TOTAL CAPITAL 62 17.214.406
II.PRIME DE CAPITAL 63
III.REZERVE DIN REEVALUARE 64 0
IV.REZERVE
1.Rezerve legale 65 61.713
2.Rezerve statutare sau contractuale 66 0
3.Rezerve reprezentand surplus realizat din reserve de reevaluare 67 0
4.Alte rezerve 68 0
5.Alte rezerve specific activitatii administratorilor fondurilor de pensii private 69 0
TOTAL REZERVE 70 61.713
6.Actiuni proprii 71 0
7.Castinguri legate de instrumente de capitaluri proprii 72 0
8.Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii 73 0
V.PROFILUL SAU PIERDEREA REPORTATA 0
Sold C 74 0
Sold D 75 4.008.884
VI.PROFILUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR 0
Sold C 76 1.756.425
Sold D 77 0
Repartizarea profitului 78 48.165
VII.TOTAL CAPITALURI PROPRII 79 14.975.495
III.Prezentarea contului de profit i pierdere al firmei Allianz-Tiriac Pensii Private
Societate de administrare a fondurilor de pensii private S.A.

Nr
DENUMIRE INDICATOR
rand
Sold
A B 7.810.106
VENITURI DIN EXPLOATARE 7.810.106
Cifra de afaceri net 1 -
a)Venituri din activitatea de exploatare 2 -
b)Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 3 16.819
2.Venituri din productia de imobilizari 4 7.826.925
3.Alte venituri din exploatare 5
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL 6 65.493
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE 40.155
4.Cheltuieli cu material si alte cheltuieli externe 7 5.141
a)Cheltuieli cu materialele consumabile 8 20.197
b)Alte cheltuieli cu material 9 3.227.692
c)Alte cheltuieli externe(cu energia si apa) 10 2.550.368
5.Cheltuieli cu personalul 11 677.324
a)Salarii 12
b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 13 214.077
6.Ajustari 214.077
a)Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale 14 -
a.1)Cheltuieli 15 -60.605
a.2)Venituri 16 -
b)Ajustari de valoare privind activele circulante 17 60.605
b.1)Cheltuieli 18 3.890.126
b.2)Venituri 19 2.655.156
7.Alte cheltuieli de exploatare 20 1.221.351
a)Cheltuieli privind prestatiile externe 21 13.619
b)Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate 22 -21.46
c)Cheltuieli cu despagubiri,donatii si active cedate 23 711.067
8.Ajustari privind provizioanele 24 732.527
a)Cheltuieli 25 7.315.323
b)Venituri 26
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE TOTAL 27 511.602

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE -

-Profit 28
-Pierdere 29 -
VENITURI FINANCIARE -
9.Venituri din interese de participare 30 19.104
-din care,venituri obtinure de la entitatile afiliate 31 -
10.Venituri din alte invesitii si imprumuturi care fac parte din activele
32 1.297.421
imbilizate
-din care,venituri obtinute de la entitatile afiliate 33 -
11.Alte dobanzi de incasat si venituri similare 34 79.725

-din care ,venituri obtinute de la entitatile afiliate 35 1.396.250

12.Alte venituri financiare 36


VENITURI FINANCIARE-TOTAL 37 -
CHELTUIELI FINANCIARE -
13.Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare
38 -
detinute ca active circulante
Cheltuieli 39 5.777
Venituri 40 -
14.a)Dobanzi de platit si alte cheltuieli similar 41 145.65
-din care,cheltuieli in relatia cu partile afiliate 42 151.427
15.Alte cheltuieli financiare 43
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTALE 44 1.244.823
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA -
-Profit 45
-Pierdere 46 1.756.425
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA -
Profit 47
Pierdere 48
16.VENITURI EXTRAORDINARE 49
17.CHELTUIELI EXTRAORDINARE 50 -
18.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARE -
Profit 51
Pierdere 52 9.223.175
7.466.750
VENITURI TOTALE 53
CHELTUIELI TOTALE 54 1.756.425
PROFIT SAU PIERDEREA BRUT(A)
Profit 55
Pierdere 56
19.IMPOZITUL PE PROFIT 57 1.756.425

20.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR

Profit 58
Pierderea 59

IV. Calculul ratelor financiare i interpretarea lor

1.Ratele de solvabilitate pe termen scurt sau de lichiditate;


Ratele de solvabilitate pe termen scurt ofer informaii despre lichiditatea firmei.Preocuparea
major a managementului firmei const in determinarea capacitii acesteia de a se achita de
obligaiile pe termen scurt care devin scadente.

a) Rata de lichiditate curent;


Rata de lichiditate curent msoar capacitatea organizaiei de a onora organizaiile pe
termen scurt din amsamblul activelor circulante i compar ansamblul lichiditilor poteniale
asociate activelor circulante cu ansamblul datoriilor scadente intr-un termen sub un an.

Rcl=Active curente/Pasive curente

Rcl=5.518.228/847.867=6,508 ori

Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de administrare a fondurilor de pensii private S.A. poate
plti de 0.065 ori datoriile.

b) Rata de lichiditate rapid;


Stocurile sunt adesea activele curente cel mai putin lichide.n plus,valoarea contabil a
stocurilor este o msur a valorii de pia care nu ine cont de calitatea acestora.
RLR=[Activele curente-Stocuri]/Pasive curente

RLR=5.518.228-3.218/847.867=6,504 ori

c) Rata de lichiditi imediat sau rata cash-ului;

Rata cash-ului reflect capacitatea cu care datoriile pe termen scurt pot fi acoperite din
disponibiliti bneti i investiii financiare pe termen scurt.

RLcash=Numerar(cash)/Pasive curente

RLcash=14.553/847.867=0,0171 ori

Exist o gestiune necorespunztoare a creanelor i implicit,a activelor circulante,sub nivelul


lichiditilor.

2.Rata de solvabilitate pe termen lung sau managementul datoriei;

Ratele de solvabilitate pe termen lung se refer la capacitatea pe termen lung a firmei de a


face fa obligatiilor sale.Exist trei rate de solvabilitate folosite n mod obinuit i cteva variaii.

a) Rata ndatorrii;
ine cont de toate datoriile firmei,indiferent de data lor scadent sau de creditorii care le-au
generat.

Rnd=Active totale-Capital propriu/Active totale

Rnd=16.653.878-19.200.944/16.653.878= -0.1529413 ori

b) Rata de acoperire a dobnzii;


Definete msura n care veniturile pot s scad fr s genereze probleme financiare
firmei.Se determin prin divizarea proiturilor firmei inainte de plata dobnzilor i a impozitelor
(EBIT) la valoarea cheltuielilor cu dobnda.

RDOB=EBIT/DOBND

RDOB=1.907.852/5.777=330,249 ori

c) Rata de acoperire a dobnzii prin cash;


Este msura corect a cash-ului disponibil pentru plata dobnzii.

RDcash=EBIT+Amortizarea/Dobnd

RDcash=1.907.852+213.601/5.777=367,223 ori
3.Ratele de rotaie sau managementul activelor;

Ratele folosite n managementul activelor msoar gradul eficacitate cu care firma utilizeaz
activele de care dispune.Toate aceste rate se bazeaz pe comparaia dintre cifra de afaceri i
diferite poziii ale activelor bilaniere.

a)Rata de rotaie a stocurilor;


Msoar gradul de eficacitate cu care firma utilizeaz activele de care dispune.

Rstoc=Costul bunurilor vndute/stocuri

Rstoc=7.810.106/3.218=2.427 ori

Rstoc[zile]=365/Rstoc=15,03,15 zile

n cadrul organizaiei Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de administrare a fondurilor de


pensii private S.A. ,rotaia stocurilor se realizeaz n medie la 15 zile daca stocul este valorificat
la 15 zile.

b) Rata de rotaie a creanelor;

Rata de rotaie a creanelor indic ct de rapid o companie i vinde produsele.n cazul


acesta,ciclul economic de producie se ncheie dup ncasarea facturilor.Prin urmare este foarte
important pentru companie s urmareasc ncheierea ciclului economic i ncasarea i sa
calculeze per medie de ncasare a cerinelor.

Rcrt=Vnzrii/Creane

Rcrt=(7.826.925+1.396.250)/ 422.620=21,823 ori/an

Rotaia creanelor este de 21,82/an,nseamn c firma colecteaz creanele sale de aproximativ


22 ori/an.

Rcrt[zile]=365/21,823=16,72 zile

Perioada medie de ncasare a creanelor este de 16 zile.

c)Rata activelor totale;


RAT=Vnzri/Active totale=9.223.175/16.653.878=0,5538 ori

Firma rotete active totale de 0,5538 ori/an.


4. Ratele de profitabilitate;
Ratele prezentate la aceast seciune probabil sunt cele mai cunoscute si utilizate n
practic.Ele reflecta eficiena cu care firma i utilizeaz activele i gestioneaz oportunitile
sale.

a) Rata profitului;

Rp=Profit net/Vnzrii

Rp=1.756.425/9.223.175=0,190 ori 1,904%

Firma genereaz aproximativ 1,90bani profit pentru fiecare leu din vnzri.

b) Rata de rentabilitate economica(Rata activelor totale);


Este unul dintre indicatorii principalii n organizaie i reprezint performana utilizrii activelor
totale,respective a capitalului investit.

ROA=Profit net/Active totale

ROA=1.756.425/16.653.878=0,1054 ori

Pentru fiecare ron investit firma recupereaz 1,05 bani.

c) Rata de rentabilitate financiar;

Este un indicator foarte important pentru investitorii i manageri.Cu ajutorul ratei de


rentabilitate financiar,investitorii pot aprecia dac investiia lor este rentabil sau nu.

ROE=Profit net/Capital propriu

ROE=1.756.425/17.214.406=0,1020 ori,1,020%

Pentru fiecare ron imobilizat in capitalul propriu,firma genereaz 1,020% bani ca profit.