Sunteți pe pagina 1din 26

CUPRINS: 1.Introducere:.......................................................................................................................2 2. Orientarea politicii fiscale :..............................................................................................3 3.Metode de estimare a structurii impozitului pe venit in functie de sursa de provenienta a acestuia..............................................................................................................................

6 4.Trasaturi generale ale sistemului de impozitare :.............................................................8 4.1Categorii de venituri supuse impozitului pe venit......................................................8 4.2 Sfera de cuprindere a impozitului..............................................................................9 4.3 Persoanele scutite de la plata impozitului pe venit:.................................................12 5. Reguli de impozitare a veniturilor obtinute de persoanele fizice rezidente :.................13 5.1 Venituri obtinute din activitati industriale si comerciale/activitati independente :. 13 5.3 Venituri din activitati agricole :...............................................................................15 5.5 Venituri din salarii, pensii, rente viagere :...............................................................16 5.6 Venituri din investitii :.............................................................................................17 5.7 Castiguri de capital (Franta) :..................................................................................18 5.8 Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal(Romania) .......................................................................................................................................20 5.9 Venituri din premii si din jocuri de noroc (Romania) :...........................................20 6. Studiu privind evolutia incasarilor la buget din impozitul pe venit : ............................21 6.1 Indicatori medii specifici :.......................................................................................21 6.1.1 Valoarea medie a indicatorului.........................................................................22 6.1. 2 Indicele mediu, ritmul mediu :.........................................................................23

1.Introducere: Impozitele sunt clasificate, din punct de vedere juridic, in directe si indirecte. Primul grup, fapt vazut ca si un avantaj, permite o mai buna redistribuire a veniturilor, este stabil din punct de vedere al randamentului, si este considerat a fi mult mai echitabil in comparatie cu impozitele indirecte. Daca legiuitorul ia in calcul optiunea economica, are de ales intre trei variante, si anume :impozitul pe venit, impozitul pe capital si impozitul pe consum. Din punct de vedere al importantei in formarea veniturilor statului, impozitul pe venit se incadreaza in categoria impozitelor de detin o pondere importanta (directe). In tarile puternic industrializate, impozitul pe venit detine pana la 50% din totalul veniturilor fiscale(Danemarca, 24,5%). La nivelul Uniunii Europene, noile state membre au o structura a impozitelor pe care le aplica, diferita in comparatie cu primele 15 state ale Uniunii. In timp ce in vechile state membre ponderea veniturilor bugetare obtinute de pe urma impozitelor directe, indirecte si a contributiilor sociale este relativ constanta, in cadrul noilor state membre impozitele directe inregistreaza o parte mai mica in total venituri obtinute la bugetul de stat. Cele mai mici ponderi ale impozitelor directe sunt inregistrate in Bulgaria ( aproximativ 20,1%), Slovacia(20,4%), si Romania(21,4%). Unul dintre motivele pentru aceste diferente poate fi gasit in cotele de impozitare mai mici aplicate in noile state membre asupra veniturilor persoanelor fizice si a celor juridice. Cat despre progresivitate, unele state au redus substantial rolul acestora, adoptand cota de impozitare fixa. (Romania, Slovacia). Pentru a exemplifica cele amintite mai sus, in Franta , impozitele directe detineau in total venituri bugetare 27,8%, in timp ce impozitele indirecte inregistrau un nivel de 35,4%, iar contributiile sociale, 37,2%. In Romania, impozitele directe reprezinta doar

21,4% din total venituri, in timp ce impozitele indirecte inregistreaza un nivel de 44,5%, iar contributiile sociale 24,2%. 2. Orientarea politicii fiscale : In ceea ce priveste Franta, ca urmare a reformei in domeniul impunerii venitului personal, implementata in anul 2006, numarul de transe privind venitul impozabil a fost redus de la 7 la 5. Totodata reducerea individuala de 20% din venitul impozabil a fost direct inclusa in impunerea progresiva, astfel ca cota marginala de impozitare de 48,09% a fost redusa la 40%. Dividendele si dobanzile sunt impozitate la sursa, prin aplicarea unei cote fixe, asa ca veniturile de natura financiara nu mai sunt luate in calculul venitului impozabil anual. Impozitul asezat asupra castigurilor de capital este aproape inexistent, iar veniturile din dobanzi aferente diferitelor modalitati de economisire sunt scutite de plata impozitelor, in timp ce pensiile private se bucura de un regim special de impozitare, rezultat in aplicarea unei cote efectiva de impozitare, negativa. Cotele de impozitare aplicate in Franta se situeaza pe locul IV la nivelul Uniunii Europene, dupa Suedia, Danemarca si Belgia1. Conform cu ANEXA nr.1, partea impozitelor directe in PIB a crescut considerabil intre anii 1995-2001, crestere explicata in principal, printr-o separare intre contributiile sociale ale angajatilor si un nou impozit direct pe venitul personal, numit CSG (Contribution Sociale Gnralise) , aparut in anul 1998. Contributiile angajatilor reprezinta 2/3 din valoarea contributiilor sociale (69%). Cat despre veniturile fiscale obtinute din impozitul pe venit, acestea au scazut cu 0.9 puncte procentuale, si au recuperat 0.5 puncte procentuale intre anii 2004-2006. Evolutia impozitului pe venitul individual (IMPT SUR LE RVENU-IR) sau al familiei in Franta, fata de valoarea medie inregistrata la nivelul Uniunii Europene , se poate observa pe baza graficului din Fig 2.1.
1

Nivelul cotei de impozitare la nivelul UE, este de 37,4%.

Impozitul pe venit este asezat anual pe venit, in conformitate cu scala progresiva de impozitare. Pentru anul 2007, cota de impozitare cea mai mare este de 40%, celalate Fig.2.1 Evolutia impozitului pe venit in Franta, Romania 14 12 IV % IN PIB 10 8 6 4 2 0 '01 '02 '03 ANUL '04 '05 '06
Franta Media UE Romania

cote, fiind prezentate in tabelul urmator : Transe de venit impozabil < 5 614 5 614-11 198 11 198-24 872 24 872- 66 679 > 66 679 Cota de impozitare-% 0 5.5 14 30 40

Sistemul ia in considerare situatiile specifice ale fiecarei gospodarii, prin aplicarea unui coefficient pe familie. Ceea ce se observa, in cadrul sistemului fiscal francez, este numarul mare de scutiri aplicate, astfel dobanda bancara, dobanda aferenta plasamentelor in obligatiuni, sunt impozitate cu o cota fixa de 16%. Din anul 1999, unul dintre cele mai importante obiective ale politicii fiscale a fost acela de reducere a impozitelor pe veniturile obtinute din munca (de natura salariilor). Ca si o parte a planului multianual de reducere a impozitelor (2001-2003), principalele masuri de reducere a impozitelor pe

venturile de natura salariilor, au constat in reducerea cotelor de impozitare a venitului, a contributiilor sociale, crearea unui credit fiscal rambursabil ( PRIME POUR L EMPLOI) , precum si reforma in ceea ce priveste impozitarea locala a afacerilor (TAXE PROFESSIONALE), cu eliminarea treptata a componentelor salariale din baza de impozitare. Astfel, persoanele care in anul 2007 au justificat o perioada de activitate profesionala de mai putin de 4 luni, urmata imediat de o perioada de inactivitate de 6 luni, in cursul careia acestea s-au inscris ca solicitanti pentru angajare, pot solicita un acont forfetar de 400, prima pentru angajare. Regularizarea acestui acont va interveni dupa plata impozitului aferent veniturilor obtinute in anul varsarii impozitului. Diminuarea cu 3% a cotei de impozitare, care a urmat precum si cresterea bonusului pentru angajare au fost promulgate prin Legea Bugetara din anul 2004. In ceea ce priveste Romania, procentul impozitelor in PIB este de 28,6% in anul 2006, cu 8,5 puncte procentuale mai mic decat media inregistrata la nivelul Uniunii Europene. Cu toate acestea structura impozitelor iese in evidenta prin cateva aspecte. Impozitele indirecte suplinesc 44,5% din totalul veniturilor bugetare, comparat cu media UE aferenta anului 2006, in timp ce partea impozitelor directe si a contributiilor sociale inregistreaza numai 29,4%, respective 34,2%. Nivelul mic al impozitelor directe este cauzat, in principal de nivelul scazut al veniturilor persoanelor fizice (aprox. 2,8% din PIB, in anul 2006, ceea ce semnifica doar 1/3 din media inregistrata la nivelul UE). Proportia veniturilor din impozite in PIB a ramas relative stabila, intre anii 2001-2006, afisand doar un nivel redus de fluctuatie. In anul 2005, un sistem de impozitare cu o cota fixa de impozitare a inlocuit sistemul cu 4 transe aplicat anterior (cote de la 18% la 40%). Aceasta a fost stabilita la 16%, atat in cazul veniturilor persoanelor fizice2, cat si in cazul profiturilor persoanelor juridice. Ca urmare, s-a adaugat bazei de impozitare un numar aditional de surse de venit,
2

Venituri din activitati independente, venituri din proprietati mobiliare si imobiliare, castig de capital pe termen scurt sau a celor obtinute pe seama actiunilor listate.

cum ar fi cele de capital, astfel cele obtinute sub forma de dividende, inclusiv sumele primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii, se impun cu o cota de 16% din suma acestora. Castigul determinat din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise se impune cu o cota de 1% , impozitul retinut constituind plata anticipata in contul impozitului anual datorat. 3.Metode de estimare a structurii impozitului pe venit in functie de sursa de provenienta a acestuia In Franta, pentru a se estima modul de impartire a impozitului pe venit, in functie de sursele de venit3, s-a plecat de la un set de date privind contribuabilii individuali, iar metoda de baza a constat in multiplicarea platilor impozitului cu fractiuni ale surselor de venit impozabil (ca si procent din baza totala de impozitare), la nivelul fiecarui contribuabil. Aceasta abordare presupune ca estimarile la nivelul fiecarui platitor sa fie in mod consecvent agregate pentru a obtine estimari ale impozitului pe venit, in functie de sursa de venit selectata. De exemplu, valoarea totala a impozitului pe venit, multiplicat cu fractiunea pe care o reprezinta venitul obtinut din munca in total venit impozabil, poate fi estimata dupa cum urmeaza : PIT4 (LABOUR)= (Wj/Yj)* PITj= Wj*PITj, unde, Wj- venitul obtinut din munca ; j- contribuabilul individual , PITj- impozitul pe venit platit de contribuabilul j , in totalul venitului sau impozabil Yj.
3

S-au considerat 4 surse de venit: munca, castig de capital, venituri din activitati independente si transferuri sociale si pensii. 4 Personal Income Tax

Ecuatia de mai sus masoara impozitul total pe venitul multiplicat, in functie de venitul obtinut din munca, ca o medie a fiecarei plati a contribuabilului, cu raportul Wj/Y, atasat acestor plati individuale. Pentru estimarea impozitului pe venit aferent fiecarei surse, s-a avut la baza un esantion de aproximativ 500 000 declaratii de venit (reprezinta 2% din total). Metoda consta de fapt, in multiplicarea platilor individuale de impozit cu procentul reprezentand fiecare tip de venit in venitul total al contribuabilului. Pe teritoriul Frantei se realizeaza o evaluare comuna a venitului impozabil dintr-o familie. De exemplu, un membru al familiei poate castiga un venit de natura salariilor (din munca), in timp ce sotia sa primeste ajutor social. Valoarea totala a venitului, in acest caz, este evaluata in comun (se aplica cota de impozit efectiva pentru parteneri evaluati in comun). Pentru perioada 2001-2004, datele furnizate de autoritatile franceze cuprin si impozitele platite pe transferuri de proprietati. Pentru a mentine comparabilitatea si consistenta seriilor de date in timp, descompunerea impozitelor pentru perioada 19992000 a fost ajustata. Presupunand ca modificarile survenite intre procente, in anul 2000, respectiv 2001, sunt datorate numai introducerii acestei categorii, modificarile absolute pentru procentele aferente celorlalte surse de venit, au fost calculate corepunzator si deduse din valorile furnizate initial. In ceea ce priveste Romania, impozitul pe venit a fost estimat de Ministerul Finantelor, in colaborare cu Institutul National de Statistica, folosind informatii statistice agregate despre veniturile obtinute din impozitul pe venit, si baza de impozitare aferenta, divizata in categorii relevante. Estimarile privind descompunerea impozitului pe venit pe surse de provenienta ale acestora, se prezinta conform ANEXEI NR.2.

4.Trasaturi generale ale sistemului de impozitare : Impozitul pe venit este in principiu un impozit global, asezat asupra veniturilor totale, de care dispun persoanele fizice in cursul unui an determinat. Fara exceptie, el tine cont de toate veniturile, de sursa lor, pentru a facilita determinarea unui venit net global, asupra caruia se va aplica o cota unica de impozitare. In Franta, aceasta cota se caracterizeaza printr-o progresivitate pe transe de venituri. Cu toate acestea, modalitatilor de calcul a impozitului pe venit le sunt asociate numeroase dispozitii care permit o larga personalizare a impozitului. Pe de alta parte, anumite venituri si plusurile de valoare mobiliare fac obiectul prelevarilor fiscale proportionale. Impozitul pe venit este stabilit o data pe an asupra venitului impozabil de care un contribuabil a dispus in cursul unui an si pe care l-a declarat. In anul 2006, veniturile obtinute la bugetul de stat, din impozitul pe venit s-au ridicat la 58 miliarde , in anul 2007 acestea inregistrand o valoare de 57 miliarde . 4.1Categorii de venituri supuse impozitului pe venit In ceea ce priveste Franta, categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, sunt urmatorale : veniturile obtinute din activitati industriale si comerciale ; venituri necomerciale ; venituri obtinute din activitati agricole ; venituri funciare ; venituri din salarii, pensii, rente viagere ; venituri din investitii mobiliare ; castiguri de capital.

Conform cu ART 41, din Codul Fiscal,Titlul III, pe teritoriul Romaniei, sunt supuse impozitului pe venit, urmatoarele categorii de venituri : venituri din activitati independente (veniturile comerciale, veniturile din profesii libere si veniturile din drepturile de proprietate intelectuala) ; venituri din salarii ; venituri din cedarea folosintei bunurilor ; venituri din investitii5; venituri din pensii; venituri din activitati agricole; venituri din premii si jocuri de noroc; venituri din transferul proprietatilor imobiliare ; venituri din alte surse.

4.2 Sfera de cuprindere a impozitului In conformitate cu dispozitiile ART 4A din Le code gnrale du impt", persoanele fizice sunt impozitate pentru veniturile obtinute din orice sursa, realizate pe teritoriul Frantei sau straine, daca au domiciliul fiscal in Franta. Cele care nu au domiciliul in Franta, sunt impozitate numai pentru veniturile obtinute din surse franceze. Conform dispozitiilor ART 4B din cod, sunt considerate persoane cu domiciliul fiscal in Franta, urmatoarele : 5

cei care exercita in Franta o activitate profesionala, salariat sau nu, numai daca nu justifica ca acea activitate este realizata titre accessoire (in mod aleatoriu) ; cei care au in Franta centrul intereselor lor economice;

Cuprind veniturile din dividende, veniturile impozabile din dobanzi, castiguri din transferal titlurilor de valoare, castiguri din operatiunile de vanzare-cumparare de valuta, la termen, venituri din lichidarea unei personae juridice.

cei care au domiciliul (sediul) principal in Franta.

Sunt considerati ca avand domiciliul fiscal in Franta, agentii statului care-si exercita functiile sau sunt intr-o misiune intr-un stat strain si care nu sunt supusi in acea tara unui impozit asupra veniturilor lor totale. Impozitul este asezat la nivelul unui domiciliu fiscal6, adica a entitatii familiale compuse dintr-o singura persoana, din 2 parteneri care au incheiat un contract civil de solidaritate sau 2 soti (si copiii lor sau alte persoane in intretinere). Deci, suma veniturilor diferitilor membrii ai domiciliului fiscal constituie baza de impozitare. O persoana care are domiciliul in Franta, este impozitata pentru veniturile obtinute pe teritoriul Frantei, cat si din afara Frantei. Persoanele nerezidente in Franta, sunt supuse platii unei obligatii fiscale limitata numai la veniturile obtinute din sursa franceza (conform ART 164B, in cadrul acestora se includ veniturile aferente proprietatilor imobiliare situate in Franta sau drepturile relative la acestea, veniturile din detinerea de valori mobiliare franceze si de alte valori mobiliare plasate in Franta, venituri obtinute din exercitarea unei activitati profesionale, salariate sau nu, sau de alte operatiuni cu caracter lucrativ realizate in Franta, plus-valorile cesiunilor de parti sociale aferente societatilor care isi au sediul in Franta, veniturile obtinute din prestatii artistice sau sportive furnizate in Franta). Sunt considerate venituri din sursa franceza, acele venituri in cazul carora debitorul lor are domiciliul fiscal stabilit in Franta, urmatoarele : pensiile si rentele viagere ; sumele platite ca si remuneratie a prestatiilor de orice natura furnizate in Franta ; toate produsele obtinute din proprietate industriala sau comerciala si asimilate.

Foier fiscale.

Pentru aplicarea ART 164C, persoanele care nu au domiciliul in Franta sunt supuse impozitarii, venitul impozabil fiind stabilit forfetar (egal cu de 3 ori valoarea valoarea locativa, stabilita in functie de locul unde sunt stabilite acestea), atata timp cat persoanele respective nu obtin venituri din surse franceze sau acestea sunt inferioare bazei stabilite forfetar. Acest impozit forfetar nu se aplica pentru anul in care este mutat domiciliul din Franta si pentru urmatorii 2 ani, in cazul contribuabililor de nationalitate franceza care au justificat ca acest transfer este motivat de imperative de ordin profesional, si ca domiciliul lor fiscal a fost stabilit in Franta in mod continuu pe o perioada de 4 ani, perioada care a precedat transferul. Intr-o alta ordine de idei, impozitul forfetar nu se aplica pentru persoanele de nationalitate franceza domiciliate intr-un stat care a incheiat cu Franta o conventie destinata sa evite dublele impozitari, chiar daca in conventie nu s-a facut nici o precizare cu privire la aceasta. Contribuabilii domiciliati in Franta, care dispun de veituri din surse franceze sau de una sau mai multe locuinte in Franta, trebuie sa intocmeasca o declaratie de venit. In ceea ce priveste Romania, impozitul pe venit se aplica pentru urmatoarele venituri : in cazul persoanelor fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei ; in cazul persoanelor fizice rezidente, altele decat cele mentionate anterior, numai veniturile obtinute din Romania ; in cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfasoara activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania, venitul net atrbuibil sediului permanent;

in cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfasoara activitate dependenta in Romania, venitul salarial net din aceasta activitate dependenta; persoanelor fizice care indeplinesc conditiile de rezidenta prevazute la ART 7 a Codului Fiscal7.

4.3 Persoanele scutite de la plata impozitului pe venit: In Franta, scutirile sunt stabilite pentru motive de ordin social. Contribuabilii care au un venit net obtinut din activitate profesionala, mai mic de 7920 , sunt scutite de la plata impozitului pe venit. Pentru cei care au o varsta mai mare de 65 de ani, aceasta limita este fixata la 8660 . Agentii diplomatici si consulii de nationalitate straina sunt scutiti de la plata impozitului pe venit, ca urmare a remuneratiilor oficiale si a veniturilor lor din surse straine, in virtutea aplicarii Conventiei de la Viena din 1961 si 1963, cu privire la relatiile diplomatice si consulare. In Romania, nu se impoziteaza veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare pentru activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala, in conditii de reciprocitate, in virtutea regulilor generale ale dreptului international sau ale prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte, precum si veniturile nete in valuta primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale ale Romaniei amplasate in strainatate, veniturile primite de cetateni straini pentru activitatea de consultanta desfasurata in Romania, in conformitate cu acordurile de finantare nerambursabila incheiate de Romania cu alte state, cu organisme internationale si organizatii negurvenamentale.
7

Are domiciliul in Romania, centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat in Romania, este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat, este cetatean roman care lucreaza in strainatate, ca functionar sau angajat al Romaniei, intr-un stat strain.

5. Reguli de impozitare a veniturilor obtinute de persoanele fizice rezidente : In ceea ce priveste Franta, persoanele rezidente pe teritoriul acesteia, vor fi supuse impozitarii pentru urmatoarele categorii de venituri : 5.1 Venituri obtinute din activitati industriale si comerciale/activitati independente : Aceasta categorie cuprinde veniturile obtinute din activitati industriale, comerciale, precum si cu anumite conditii, activitatile accesorii acestora. Regulile cu privire la determinarea bazei de impozitare sunt in principiu identice cu cele aplicabile in cazul impozitelor asupra societatilor( IMPT SUR LE SOCIETES). Venitul impozabil este determinat plecand de la venitul contabil. El corespunde rezultatului obtinut din ansamblul operatiunilor de orice natura, realizate in conformitate cu prevederile legislatiei fiscale. Cu toate acestea, micile intreprinderi pot beneficia de un regim simplificat de impozitare, care le permite sa aleaga obligatiile lor contabile. In mod normal, sunt impozitate pentru un venit determinat forfetar, egal cu un procent din cifra lor de afaceri (29% in materie de vanzari si 50% in materie de prestari servicii, pentru veniturile obtinute in anul 2006). Trebuie precizat, ca entitatile care nu au aderat la un centru de gestiune agreat, vor suporta o majorare de 25% din venitul impozabil, corezpunzatoare veniturilor obtinute din anul 2006. In ceea ce priveste Romania, veniturile nete din activitati independente(sunt incluse veniturile comerciale, veniturile din profesii liberale si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala) se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile aferente realizarii venitului, deductibile pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla. Nu sunt considerate venituri brute sumele primite sub forma de credite bancare sau de

imprumuturi de la persoane fizice si juridice, sumele primite ca despagubiri, sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii, aporturile in numerar sau echivalentul in lei al aporturilor in natura facute la inceperea unei activitati sau in cursul desfasurarii acesteia. Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agrigole sunt obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit, exceptandu-se cazurile in care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa. Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu exceptia impozitului pe veniturile din arendare, pentru care plata impozitului se efectueaza potrivit deciziei emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. Termenele si procedura de emitere a deciziilor de plati aniticipate vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. Impozitul pe venitul anual net impozabil/castigul net anual datorat este calculat, pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16%, asupra venitului anual net realizat din anul fiscal respectiv. Contribuabilii pot dispune de destinatia unei sume de pana la 2% din impozitul datorat pe venitul anual net impozabil. 5.2 Venituri necomerciale : In cazul Frantei, in aceasta categorie intra veniturile obtinute din profesii liberale (din exercitarea profesiei medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fical, expert contabil, contabil autorizat, arhitect, etc) , precum si beneficiile de care dispun titularii care nu au calitatea de comerciant. Venitul necomercial impozabil, este egal cu diferenta intre creantele efectiv incasate si plati realizate. Ca urmare, beneficiarii de

venituri necomerciale, sunt supusi un regim forfetar de impozitare. Astfel venitul impozabil este egal cu 66% din valoarea incasarilor aferente anului 2006. In ceea ce priveste Romania, veniturile din profesiuni liberale sunt incluse in categoria veniturilor din activitati independente si se supun regulilor de impozitare precizate la punctul anterior. 5.3 Venituri din activitati agricole : In aceasta categorie intra veniturile obtinute din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si solarii special destinate acestor scopuri, a arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, exploatarea pepinierelor viticole si pomicole. In Franta, veniturile obtinute de micii fermieri sunt determinate conform regimului forfetar colectiv. In Romania, impozitul pe venitul net din activitati agricole se calculeaza prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului net, detrminat pe baza de norme de venit (stabilite pe unitate de suprafata) , cat si in sistem real, impozitul fiind final. 5.4 Venituri funciare (Franta) Conform legislatiei fiscale din Franta, aceasta categorie cuprinde veniturile aferente imobilelor detinute in mediul urban sau rural, construite sau neconstruite, situate in Franta sau in strainatate. Titularii de venituri funciare, pentru care incasarile nu depasesc 15 000 sunt supusi unui regim simplificat de impozitare, numit MICRO FONCIER. Venitul impozabil in acest caz, este egal cu diferenta intre valoarea incasarilor si totalul obligatiilor aferente proprietatii. (se poate opta si pentru un regim real de impozitare).

Valoarea venitului impozabil poate fi redusa, prin definirea stricta a unor conditii 8. In ceea ce priveste impozitul pe venit aferent anului 2006, deducerea forfetara majorata sau diminuata este suprimata si inlocuita, in cateva cazuri, printr-o deducere specifica. 5.5 Venituri din salarii, pensii, rente viagere : Sunt considerate venituri din salarii, toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma in care se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca. Rentele viagere si pensiile, beneficiaza in Franta de o cota speciala de 10%, plafonata la nivelul domiciliului fiscal la o suma care se actualizeaza in fiecare an. In calculul impozitului pe venit aferent anului 2006, cota forfetara de 20%, aplicata ansamblului de salarii, pensii, rente viagere, este suprimata si efectele sale sunt integrate in cota progresiva. Dupa votarea legii din 21.08.07 in favoarea muncii, a angajarii si puterii de cumparare, remunerarea orelor suplimentare si complementare (pentru muncitorii cu program scurt de lucru) este scutita de plata impozitului si de plata contributiilor sociale. In ceea ce priveste Romania, impozitul lunar pe care il datoreaza contribuabilii, se determina prin aplicarea cotei de 16% la locul unde se afla functia de baza, asupra bazei de impozitare care se determina ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, precum si a urmatoarelor : deducerea personala acordata pentru luna respectiva, cotizatia sindicala platita, contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel incat la nivelul anului sa nu depaseasca echivalentul in lei a 200.
8

Prin amortizarea costului de achizitie.

5.6 Venituri din investitii : Aceasta categorie vizeaza plasamentele in titluri cu venit variabil si cele cu venit fix. Ea cuprinde pe de o parte, dividendele, venituri impozabile din dobanzi aferente obligatiunilor si a altor tiluri de imprumut negociabile, castiguri din transferul titlurilor de valoare9, depozite, bonuri de trezorerie, bonuri de casa emise de persoane de drept public sau privat, venituri din lichidarea unei persoane juridice, venituri din vanzareacumpararea de valuta la termen si alte operatiuni similare, cum ar fi :swap pe cursul de schimb, swap pe rata dobanzii, optiuni pe cursul de schimb, optiuni pe rata dobanzii ( in cazul Romaniei). In cazul Frantei, drepturile si obligatiile aferente veniturilor din plasamente in valori mobiliare, cu exceptia veniturilor din creante, sunt deductibile pentru valoarea lor reala. In principiu, veniturile obtinute din dividende si asimilate, sunt cuprinse in baza de impozitare si sunt supuse cotei progresive de impozitare. Veniturile distribuite de societatile franceze sau straine pasibile de impozit pentru societati sau de un impozit echivalent, obtinute de persoanele fizice dupa 01.01.2006, sunt retinute pentru calculul unui impozit pe venit dupa aplicarea unei abateri de 40%. Veniturile obtinute din valori mobiliare emise pe teritoriul Frantei si veniturile asimilate sunt incluse in baza impozabila la valoarea lor neta, adica dupa deducerea impozitului suportat in strainatate. Cu toate acestea, in aplicarea conventiilor internationale, contribuabilii pot beneficia de un credit fiscal, reprezentat de impozitul retinut in statul de sursa a venitului, care se va imputa impozitului pe venit perceput pe teritoriul Frantei. In aceasta situatie contribuabilul declara pentru calcularea impozitului pe venit, venitul distribuit la valoarea sa bruta, adica cel marit de creditul fiscal.
9

In cazul Frantei, acestea sunt incluse in categoria castigurilor de capital, si sunt supuse unor reguli diferite de impozitare.

In principiu veniturile obtinute din plasamente in titluri cu venit fix sunt cuprinse in baza de calcul al impozitului pe venit si sunt supuse cotei progresive de impozitare. Totusi, veniturile obtinute pe teritoriul Frantei pot, la optiunea contribuabilului sa fie impozitate printr-o prelevare forfetara, si sa nu fie supuse progresivitatii impozitului. Optiunea pentru prelevarea forfetara este irevocabila, si trebuie sa fie exercitata dupa incasarea veniturilor. Cota de impozitare depinde de natura plasamentelor, dar in general este de 16%. In cazul Romaniei, veniturile din investitii se impoziteaza cu o cota de 16%. In czul dividendelor, oblgatia calcularii si retinerii impozitului revine persoanelor juridice, odata cu plata dividendelor catre actionari sau asociati. Pentru veniturile sub forma de dobanzi, impozitul se retine si se calculeaza de catre platitorii de astfel venituri la momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului, respectiv in momentul rascumpararii, in cazul unor instrumente de economisire. Castigul determinat din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se impune cu o cota de 1%, impozitul retinut constituind plata anticipata in cazul impozitului datorat. Venitul impozabil obtinut din lichidarea unei persoane juridice de catre actionari/asociati se impune cu o cota de 16%, obligatia calcularii, retinerii si virarii revine persoanei juridice, impozitul fiind final. 5.7 Castiguri de capital (Franta) : Impozitarea castigurilor de capital realizate de persoane particulare, se realizeaza asupra plus-valorilor mobiliare, precum si asupra celor obtinute din transferul de valori mobiliare sau a drepturilor asociate, realizate cu titlu oneros. Plus-valorile constate in urma transferului de valori mobiliare cu tilu gratuit nu se impune in cadrul acestei

categorii10. Dupa 01.01.2004, aceste plus-valori sunt impozitate cu o cota proportionala de 16%, si majorata in unele cazuri cu 11% pentru ansamblul prelevarilor sociale. Baza de impozitare este egala cu diferenta intre pretul de cesionare si pretul de achizitie efectiv achitat de cedant (sau valoarea justa in cazul obtinerii cu titlu gratuit), majorata de cateva drepturi si obligatii enumerate in legislatie. Plus-valoarea bruta stfel degajata face obiectul unei abateri de 10% din valoarea sa pentru fiecare an de detinere a bunului cedat. In practica, aceasta conduce la o scutire a plu-valorii realizate cu cesionarea unui bun detinut mai mult de 5 ani Majoritatea conventiilor fiscale internationale incheiate de Franta, prevedeau ca plus-valorile realizate prin cesionarea de imobile sunt supuse impunerii in statul unde sunt situate imobilele. In absenta unei astfel de conventii, plus-valorile realizate de un resident in Franta cu ocazia cesionarii de imobile situate in strainatate sunt impozitate in Franta. Se face o distinctie intre plus-valorile/ minus-valorile pe termen lung si cele pe termen scurt. Cele pe termen scurt sunt in general cuprinse in asieta impozitului pe profit, in timp ce plus-valorile nete pe termen lung beneficiaza de o cota redusa de impozitare egala cu 27% (16% impozit pe venit+ 11% prelevari sociale). Distinctia intre regimul pe termen lung si cel pe termen scurt se face astfel : pentru elementele de activ neamortizabile, plus-valorile/minus-valorile sunt

considerate ca fiind pe termen scurt, fata de cele a caror cesionare intervine in al doilea an din momentul inscrierii lor ca active (plus-valori pe termen lung) ; pentru elementele de active amortizabile, plus-valorile/minus-valorile rezultate in urma cesionarii sunt in principiu recunoscute ca fiind pe termen lung, si ca urmare vor fi impozitate cu o cota progresiva ; cu toate acestea, daca bunul este detinut mai

10

Este inclusa in impozitarea patrimoniului.

mult de 2 ani, partea de plus-valoare care este superioara valorii amortismentului, este recunoscuta ca fiind pe termen scurt si este impozitata cu o cota redusa de 27%. 5.8 Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal(Romania) La transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabilul datoreaza un impozit care se calculeaza astfel : pentru constructiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fele fara constructii , dobandite intr-un termen de pana la 3 ani inclusiv : - 3% pana la valoarea de 200 000 lei inclusiv ; - Peste 200 000, 6000 +2% calculate la valoarea ce depaseste 200 000 lei inclusiv ; pentru constructiile descrise mai sus dobandite la o data mai mare de 3 ani : - 2% , pana la valoarea de 200 000 lei inclusiv ; - Peste 200 000 lei, 4 000 + 1% calculat la valoarea ce depaseste 200 000 lei inclusiv. 5.9 Venituri din premii si din jocuri de noroc (Romania) : Veniturile nete din premii (veniturile din concursuri, cele din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale) si veniturile din jocuri de noroc (jocuri de noroc, inclusiv cele de jack-pot) se determina ca diferenta intre veniturile din premii si din jocuri de noroc si suma reprezentand venit neimpozabil.

Veniturile sub forma de premii se impun, prin retinere la sursa, cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net realizat din fiecare premiu. Veniturile din jocuri de noroc, se impun, prin retinere la sursa, cu o cota de 20%, aplicata asupra venitului net, mai mic de 10 000 lei, si cu o cota de 25% aplicata asupra venitului net mai mare de 10 000 lei, inclusiv. Venitul net se calculeaza la nivelul castigurilor realizate intr-o zi de la acelasi organizator sau platitor. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine platitorilor de venituri. Nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii sau jocuri de noroc in bani si/sau in natura, sub valoarea sumei neimpozabile in valoare de 600 lei, realizata de contribuabil pentru fiecare premiu, pentru castigurile din jocuri de noroc, de la acelasi platitor sau organizator intr-o singura zi.

6. Studiu privind evolutia incasarilor la buget din impozitul pe venit : Daca am privi evolutia incasarilor din impozitului pe venit, atat in Franta cat si Romania, ca fiind 2 serii cronologice (o secventa de observatii a indicatorului impozit pe venit, in functie de variabila timp), am putea realiza o estimare a unui model adecvat din punct de vedere calitativ (tendinta fenomenului), respectiv am putea identifica evolutia unor componente pe termen lung. Scopul final al acestei tehnici ar fi previziunea evolutiei fenomenului, plecand de la ipoteza ca fenomenul va continua sa aiba acelasi comportament ca si in trecut. 6.1 Indicatori medii specifici : Consideram cele 2 serii cronologice, prezentate in cadrul ANEXEI nr.5, ce redau evolutia fenomenului incasari din impozit pe venit. Pentru obtinerea unor informatii privind modul de desfasurare a fenomenului in medie pe perioada analizata, vom face

aple la indicatorii medii (valoarea medie a indicatorului, indicele mediu, ritmul mediu de evolutie). 6.1.1 Valoarea medie a indicatorului Se considera cele 2 serii cronologice de intervale, prezentate in anexa, care redau evolutia veniturilor obtinute din impozitului pe venit in cazul Frantei si al Romaniei, perioada supusa analiziei fiind 1995-2006, in cazul Frantei, respectiv 2001-2006 in ceea ce priveste Romania. Nivelul mediu al veniturilor din impozitului pe venit in cazul Frantei este urmatorul : M(Y11)=(84508,7+93370,6+ 102117,4 +135584,1 +148917 +160775+ 168991+ 161744+ 160349 + 169663 +178690 +194060 +197291)/13= 150 466,2 mil Ca urmare , nivelul mediu veniturilor obtinute din impozitul pe venit ce revine pe interval de timp este de 150 466, 2 mil , aceasta valoare fiind reprezentativa deoarece fluctuatiile veniturilor nu sunt mari in timp. Nivelul mediu al veniturilor din impozitul pe venit in cazul Romaniei, este urmatorul : M(Y)= (2622,7 +2560+ 3086,3+ 3681,8 +4006,4 +5694, 2)/ 6= 3608, 567. Astfel veniturile din impozit medii ce revin pe un an, la nivelul Romaniei este de 3608,567 mil . Pentru a observa proportia in care s-a modificat, in medie, nivelul veniturilor de la un an la altul, vom folosi ritmul mediu, respectiv indicele mediu.

11

Fenomenul supus analizei

6.1. 2 Indicele mediu, ritmul mediu : In cazul Frantei, indicele mediu se prezinta astfel : I= ( 84508,7*93370,6 + 93370,6*102117,4 +102117,4*135584,1+ + 178690 *194060 + 194060*197 291)/(84508,7*84508,7 + 93370,6*93370,6 ++ 197291* 197291) =0.810665 adica, la nivelul Frantei,veniturile obtinute din impozitul pe venit s-a redus in medie 0.1893 mil , de la un an la altul, insa pentru a observa proportia in care s-a modificat, in medie, nivelul acestora de la un an la altul, vom folosi ritmul mediu : Ry= I*100-100= 81, 067- 100= - 18,93%. Veniturile obtinute din impozitul pe profit s-a redus, in medie, de la un an la altul, in perioada 1995-2006, cu aproximativ 19%. In ceea ce priveste Romania, lucrurile stau astfel : I=(2622,7*2560 + 2560*3086,3+... + 4006,4*5694,2)/ (2622,7*2622,7 + 256082560+...+ 5694, 2*5694,2) = 1, 9597 mil , adica, veniturile din impozitul pe venit in Romania, in perioada 2001-2006 a crescut , in medie, cu 1,9597 mil . Pentru a observa proportia cu care au crescut acestea de la un an la altul, vom calcula ritmul mediu, astfel: Ry= I*100- 100 = 1, 9597*100 100= 95,97 %, ca urmare, in Romania, in perioada supusa analizei, veniturile din impozitul pe venit a crescut de la un an la altul cu aproximativ 96%. Aceasta evolutie se poate observa mult mai usor pe baza graficului de mai jos : Fig. 6.1 Evolutia veniturilor obtinute din impozitul pe venit

1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2001 2002 Franta 2003 2004 Romania 2005 M edia UE 2006

6.3 Estimari privind evolutia viitoare a veniturilor obtinute din impozitul pe venit : Pe baza graficului de mai sus, se poate observa ca in evolutie, veniturile nu prezinta fluctuatii majore, deci tendinta de evolutie atat in cazul Frantei, cat si in cazul Romaniei, este una liniara, de forma : Y=a +b*t, t=1,...n. In cazul Frantei, tendinta se va calcula astfel : b= (M(t*Y)- M(t)*M(Y))/ ( M(t*t)- M(t)*M(t))= 124038,5308/14= 8859, 895 (panta dreptei, care exprima legatura directa ce exista intre veniturile obtinute din impozitul pe venit si impozitul asezat asupra venitului). a= M(Y)- b*M(t)= 150466,2- 8859,895*7= 88446,95 Ecutia tendintei este : T= 88446,95 + 8859,895 * t, t=1...n. In ceea ce priveste Romania, tendinta de evolutie este :

b= (M(t*Y)- M(t)*M(Y))/ ( M(t*t)- M(t)*M(t))= 1691,017/2, 916667= 579,7771 a= M(Y)- b*M(t)= 3608,567 579,7771*3, 5= 1579, 347. Ecuatia tendintei este urmatoarea : T= 1579,347 + 579,7771* t, t=1...n ; Daca, atribuim lut t (anii de referinta) valori, se vor obtine urmatoarele date, ce vor reprezenta estimari ale veniturilor obtinute din impozitul pe venit, pentru anii urmatori 12 , dupa cum urmeaza : -milValori atribuite lui t 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
212485.5 221345.4 230205.3 239065.2 247925.1

ANII

FRANTA venit)

ROMANIA pe venit)
5637.787 6217.564 6797.341 7377.118 7956.895

(venituri din impozit pe (venituri din impozitul

12

Nu s-a luat determinat si componenta aleatoare a modelului, cu toate ca ea este prezenta, si reprezinta de fapt fluctuatiile aleatoare ca urmare a actiunii unor factori cu efecte punctuale in timp, cum ar fi eventualele evenimente politice.

BIBLIOGRAFIE : 1. Adrian Mihai Inceu, Dan Tudor Lazar, Finante si bugete publice, Ed.Accent, Cluj-Napoca, 2006 ; 2. Codul fiscal si normele metodologice de aplicare, Ed.C.H.Beck, Bucuresti, 2008. ***. www.colloc.minefi.gouv.fr; *** www.eurostat.com/Titles and publications/ Taxation trends in the European Union ; *** www.eurostat.com/ database/ main_tables / Economy_and_finance ; *** www.impots.gouv.fr/ documentation/conventions; ***www.impots.gouv.fr/ portal/public/documentation/impots_practiques/ La fiscalite franaise ;