Sunteți pe pagina 1din 63

Academia A d i d de St Studii dii E Economice i di din B Bucureti Facultatea de Finane, Asigurri, Bnci i Burse de Valori

FISCALITATE Impozitul pe venit

Prof. univ.dr. Georgeta VINTIL Lect.univ.dr. Oana FILIPESCU Lect.univ.dr. Paula LAZR

Impozitul pe venit
Impozitul pe venit caracterizare general Veniturile din activiti independente Veniturile din salarii Veniturile din cedarea folosinei bunurilor Veniturile din drepturile de proprietate intelectual Venituri din pensii Venituri din premii i jocuri de noroc Venituri din transferul p propriet p ilor imobiliare din

patrimoniul personal Veniturile din investiii

Impozitul pe venit caracterizare general (1)

Principiile generale ale impunerii Contribuabilii impozitului p z p pe venit Sfera de cuprindere a impozitului Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit Veniturile neimpozabile Cotele de impozitare Perioada impozabil

Impozitul pe venit caracterizare general (2)


Principiile generale ale impunerii

Beneficiarii de venituri au obligaia s plteasc, pe parcursul anului fiscal, impozitul p pentru toate categoriile p g de venituri realizate. Impozitul p poate fi: p - impozit final - pli anticipate n contul impozitului anual datorat
Contribuabilii impozitului pe venit

a. p persoanele fizice rezidente; ; b. persoanele fizice nerezidente care desfoar o activitate independent prin intermediul unui sediu permanent n Romnia; c. persoanele l fizice fi i nerezidente id t care desf d f oar activit ti iti dependente d d t n Romnia; d. p persoanele fizice nerezidente care obin alte venituri (dect ( cele de la punctele b i c)

Impozitul pe venit caracterizare general (3)


Sfera de cuprindere a impozitului
Impozitul pe venit se aplic urmtoarelor venituri: a) n cazul persoanelor fizice rezidente romne, cu domiciliul n Romnia - veniturilor obinute din orice surs, att din Romnia, ct i din afara Romniei; b) n cazul persoanelor fizice rezidente, altele dect cele prevzute la lit. a) - veniturilor obinute din orice surs, att din Romnia, ct i din afara Romniei, ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic urmtor anului n care acetia devin rezideni n Romnia; c) n cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfoar activitate independent prin intermediul unui sediu permanent n Romnia - venitului net atribuibil sediului permanent; d) ) n cazul persoanelor p fizice nerezidente, care desfoar activitate dependent p n Romnia - venitului salarial net din aceast activitate dependent; e) n cazul persoanelor fizice nerezidente, care obin alte venituri (dect cele de la c i d) p tor regulilor g aferente categoriei g respective p de venit. venitului determinat corespunz

Impozitul pe venit caracterizare general (4)

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit


venituri it idi dinsalarii; l ii II. venituridinactivitiindependente; III venituridincedareafolosineibunurilor; III. IV. venituridininvestiii; V venituridinpremiiidinjocuridenoroc; V. VI. venituridintransferulproprietilorimobiliare; VII. venituridinpensii; p ; VIII.venituridinactivitiagricole; IX. venituridinaltesurse
I I.

Impozitul pe venit - caracterizare general (5.1)


Veniturile neimpozabile
Dintre veniturile neimpozabile (art. 42) reinem: - ajutoarele, ajutoarele indemnizaiile i alte forme de sprijin cu destinaie special, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale i din alte fonduri publice, inclusiv cele din fondurile externe nerambursabile, nerambursabile etc, etc n conformitate cu Codul Fiscal; - sumele primite drept despgubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamit l itilor il naturale, t l precum i pentru t cazurile il de d invaliditate i lidit t sau deces, d conform f legii; - sumele ncasate din asigurri de orice fel reprezentnd despgubiri, sume asigurate, precum i orice alte drepturi, cu excepia ctigurilor primite de la societile de asigurri ca urmare a contractului de asigurare ncheiat ntre pri, cu ocazia tragerilor de amortizare; - subveniile primite p pentru p achiziionarea de bunuri, , dac subveniile sunt acordate n conformitate cu legislaia n vigoare;

Impozitul pe venit - caracterizare general (5.2)

Veniturile neimpozabile

pensiilepentruinvaliziiderzboi, zboi orfanii, orfanii vduvele/vduviiderzboi, zboi sumele fixepentrungrijireapensionarilorcareaufostncadraingradulIde invaliditate,precumipensiile,alteledectpensiilepltitedinfonduri constituiteprincontribuiiobligatoriilaunsistemdeasigurrisociale, inclusivceledinfonduridepensiifacultativeicelefinanatedelabugetulde stat; sumelesaubunurileprimitesubformdesponsorizaresaumecenat; d drepturile l nbani b innaturprimitede d militarii l ntermen,militarii l cu termenredus,studeniiieleviiunitilordenvmntdinsectorulde aprarenaional,ordinepublicisigurannaionalnconformitatecu C d lFi Codul Fiscal,etc; l t burseleprimitedepersoanelecareurmeazoriceformdecolarizaresau perfecionarencadruinstituionalizat;

Impozitul pe venit - caracterizare general (5 (5.3) 3)

V it il neimpozabile Veniturile i bil


europeneilajocurileolimpice;

p premiileobinutedesportivii p medaliailacampionatele p mondiale, ,

premiile iil ialte l d drepturi isub bf formd decazare,mas,transport ialtele l l asemenea,obinutedeeleviistudenincadrulcompetiiilorinterne iinternaionale,inclusiveleviistudeninerezidenincadrul competiiilordesf uratenRomnia; altevenituricarenusuntimpozabile, impozabile aacumsuntprecizatenlegela fiecarecategoriedevenit.

Impozitul pe venit - caracterizare general (6)


Cotele de impozitare
- Cota de impozit este de 16% i se aplic asupra venitului impozabil corespunztor fiecrei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din: a) activiti independente; b) salarii; c) ) cedarea d f l i ei folosin i bunurilor; b il d) investiii; e) pensii; f) activiti agricole, silvicultur i piscicultur; g) premii; h) alte surse. surse - Fac excepie de la cota de impozit de 16%, anumite categorii de venituri prevzute expres n lege.

Impozitul p p pe venit - caracterizare g general ( (7) )


Perioada impozabil

- Perioada impozabil este anul fiscal care corespunde anului calendaristic. - Prin excep pie, , perioada p impozabil p este inferioar anului calendaristic, n situaia n care decesul contribuabilului survine n cursul anului.

I. IMPOZITUL PE VENITUL DIN SALARII

Venituri din salarii Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile n bani i/sau n natur obinute de o p persoan fizic ce desfoar o activitate n baza unui contract individual de munc sau a unui statut special prevzut de lege, indiferent de perioada la care se refer, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acord, inclusiv i d indemniza i iil iile pentru incapacitate i i temporar d de munc.

Venituri asimilate salariilor (1)


Sunt asimilate salariilor o serie de venituri i avantaje expres menionate n Codul Fiscal (art.55 alin. 2 i alin.3). Venituri asimilate salariilor - indemnizaiile din activiti desfurate ca urmare a unei funcii de demnitate public, stabilite potrivit legii; - indemnizaii din activiti desfurate ca urmare a unei funcii alese n cadrul persoanelor juridice fr scop patrimonial; - drepturile de sold lunar, indemnizaiile, iile primele, primele premiile, premiile sporurile i alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii; - indemnizaia lunar brut, precum i suma din profitul net, cuvenite administratorilor d i i il la l companii/societ ii/ i i nai ionale, l societ i i comerciale i l la l care statul sau o autoritate a administraiei publice locale este acionar majoritar, precum i la regiile autonome;

Venituri asimilate salariilor (2)


- remuneraia obinut de directori n baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societilor comerciale; - remuneraia primit de preedintele asociaiei de proprietari sau de alte persoane n baza contractului de mandat, persoane, mandat potrivit legii privind nfiinarea area, organizarea i funcionarea asociaiilor de proprietari;
- sumele primite de reprezentanii n adunarea general a acionarilor, n

consiliul de administraie, membrii directoratului i ai consiliului de supraveghere, p g ,p precum i n comisia de cenzori; ;


- sumele primite de reprezentanii n organisme tripartite, potrivit legii;

- indemnizaia lunar a asociatului unic, la nivelul valorii nscrise n declaraia de asigurri sociale;

Venituri asimilate salariilor (3)


- indemnizaia p primit de angaja g j i pe p perioada p deleg grii i detarii n alt localitate, n ar i n strintate, n interesul serviciului, precum i orice alte sume de aceeai natur, pentru partea care depete 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotrre a Guvernului pentru personalul din instituiile publice; - indemnizaia administratorilor, precum i suma din profitul net cuvenite administratorilor d i i t t il societ i til ilor comerciale i l potrivit t i it actului t l i constitutiv tit ti sau stabilite de adunarea general a acionarilor; - sume reprezentnd salarii, diferene de salarii, dobnzi acordate n legtur cu acestea, precum i actualizarea lor cu indicele de inflaie, stabilite n baza unor hotrri judectoreti rmase definitive i irevocabile; - orice alte sume sau avantaje de natur salarial ori asimilate salariilor n vederea impunerii.

Venituri asimilate salariilor ( 4)


Sunt asimilate salariului i urmtoarele avantaje, j , ns nu sunt limitate la:

utilizarea oricrui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, afacerii n scop personal, personal cu excepia deplasrii pe distan dus-ntors de la domiciliu la locul de munc; b) cazare, hran, mbrcminte, personal pentru munci casnice, precum i alte lt bunuri b i sau servicii i ii oferite f it gratuit t it sau la l un pre mai mic dect preul pieei; c) ) abonamentele i costul convorbirilor telefonice, , inclusiv cartelele telefonice, n scop personal; d) permise de cltorie pe orice mijloace de transport, folosite n scopul personal; e) tichetele de mas, tichetele de cre, tichetele de vacan tichete-cadou acordate potrivit legii.

a)

N sunt Nu t asimilate i il t salariului l i l i


Nu sunt asimilate salariului venituri precum: ajutoarele j t l cu caracter t social, i l cadouri d i i alte sume s me acordate salariailor (art.55, alin 4, lit.a);
contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul ntre

localitatea n care angajaii i au domiciliul i localitatea unde se afl locul de munc al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru g locuin sau nu se suport p contravaloarea situaiile n care nu se asigur chiriei, conform legii;

sumele p primite de angaja g j i p pentru acoperirea p cheltuielilor de transport p i

cazare pe perioada delegrii i detarii n alt localitate, n ar i n strintate, n interesul serviciului;

costul abonamentelor telefonice i al convorbirilor telefonice, inclusiv

cartelele telefonice, efectuate n vederea ndeplinirii sarcinilor de serviciu, etc.

MODUL DE CALCUL (1)


Venit brut

- Contribuii obligatorii = Venit V i net - Deducerea personal de baz - Contribuia la fondurile de pensii facultative (nu mai mult de 400 euro/an) - Cotizaia la sindicat = Venit impozabil Impozit = 16% * Venit impozabil
Se impoziteaz, inclusiv, tichetele de mas, tichetele de cre, tichetele de vacan i tichetele cadou acordate salariailor n conformitate cu prevederile legale. Pentru contravaloarea acestor tichete se va calcula doar impozitul pe venit, fr s se datoreze i contribu t ib iile iil de d asigur i ri i sociale. i l

MODUL DE CALCUL (2)


Venitul brut cuprinde venitul obinut lunar n bani sau n naturla care se adaug Contribuiile obligatorii sunt: CAS 10 10,5% 5% (din aceast valoare 3% se vireaz fondului de pensii administrat

orice avantaj ce poate fi asimilat salariului n conformitate cu legislaia n vigoare.

privat) CASS 5,5% CFS 0,5%

Baza lunar de calcul a contribuiilor sociale individuale obligatorii o reprezint ctigul brut realizat din activiti dependente, n ar i n strintate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaionale la care Romnia este parte. parte n situaia n care totalul veniturilor ce reprezint baza de calcul a contribuiilor este mai mare dect valoarea a de 5 ori ctigul salarial mediu brut (salariul mediu brut n 2013 = 2.223 lei), contribuia individual de asigurri sociale se calculeaz n limita acestui plafon, plafon pe fiecare loc de realizare a venitului. venitului

MODUL DE CALCUL (3)


Deducerea personal se acord pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pn la 1.000 lei inclusiv, astfel:

pentru contribuabilii care nu au persoane n ntreinere - 250 lei pentru contribuabilii care au o persoan n ntreinere - 350 lei; pentru contribuabilii care au dou persoane n ntreinere - 450 lei; pentru contribuabilii care au trei persoane n ntreinere - 550 lei; pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane n ntreinere - 650 lei.

Pentru contribuabilii care realizeaz venituri brute lunare din salarii cuprinse ntre 1.000,01 lei i 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fa de cele de mai sus i se stabilesc prin Ordin al ministrului finanelor publice. n acest caz cuantumul deducerii personale de baze se rotunjete pn la unitatea imediat superioar multiplu de 10 lei. Pentru contribuabilii care realizeaz venituri brute lunare din salarii de p peste 3.000 lei nu se acord deducerea personal.

MODUL DE CALCUL (4)


Nu sunt considerate persoane aflate n ntreinere: a) persoanele fizice care dein terenuri agricole i silvice n suprafa de peste 10.000 m2 n zonele colinare i de es i de peste 20.000 20 000 m2 n zonele l montane; b) persoanele fizice care obin venituri din cultivarea i din valorificarea l ifi fl il legumelor florilor, l l i zarzavaturilor t il n sere, n solarii special destinate acestor scopuri i/sau n sistem irigat, din cultivarea i din valorificarea arbutilor, plantelor decorative i ciupercilor, precum i din exploatarea pepinierelor viticole i pomicole, indiferent de suprafa.

PLATA IMPOZITULUI
Impozitul determinat lunar este final i obligaia calculrii,

reinerii i virrii impozitului pe venitul din salarii revine pltitorului de astfel de venituri, iar termenul este pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare obinerii veniturilor din astfel de surse. Contribuabilii pot dispune asupra destinaiei unei sume reprezentnd pn la 2% din impozitul pe salarii, pentru susinerea entitilor nonprofit care se nfiineaz i funcioneaz n condiiile legii, legii unitilor de cult, cult precum i pentru acordarea de burse private, conform legii.

II.
Structura veniturilor din activitati independente p

Veniturile din activiti independente cuprind : I. veniturile comerciale: II. veniturile din profesii libere i III. veniturile din drepturi de proprietate intelectual, Veniturile trebuie s fie realizate n mod individual i/sau ntro form de asociere inclusiv din activiti adiacente. adiacente

Definirea veniturilor din activit i independente p


I. Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comer ale contribuabililor, din prestri de servicii ( altele dect cele din profesii libere) precum i din practicarea unei meserii. II. Constituie venituri din profesii libere veniturile obinute din: exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert p contabil, contabil autorizat, consultant de p plasament n valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfurate n mod independent, n condiiile legii. III. Veniturile din valorificarea sub orice form a drepturilor de proprietate intelectual provin din : brevete de invenie, desene i modele, mostre, mrci de fabric i de comer, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor i drepturi conexe dreptului de autor i altele asemenea.

Reguli g g generale de stabilire a venitului net anual ( (1) )


I+II) Venitul net anual din activiti independente (comerciale i profesii libere) se determin: A. pe baza datelor din contabilitatea n partid simpl B. p pe baza normelor de venit

Venit net anual = Venit brut - Cheltuielile efectuate n scopul realizrii de venituri Not: Cheltuielile efectuate n scopul realizrii de venituri sunt deductibile, pe b baza d datelor l din di contabilitatea bili n partid id simpl i l Contribuabilii sunt obligai s completeze Registrul-jurnal de ncasri i pl p i, Registrul-inventar g i alte documente contabile p prevzute de lege g

Reguli generale de stabilire a venitului net anual (2)


Venitul brut cuprinde, n principal : a) sumele ncasate i echivalentul n lei al veniturilor n natur din desfurarea activitii; b) ) veniturile sub f form de dobnzi din creane comerciale sau din alte creane utilizate n legtur cu o activitate independent; c) ctigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate ntr-o ntr o activitate independent, exclusiv contravaloarea bunurilor rmase dup ncetarea definitiv a activitii; e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plat aprute n legtur cu o activitate independent; f) veniturile nregistrate de casele de marcat cu memorie fiscal, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri n regim de taxi.

Reguli generale de stabilire a venitului net anual (3)

Nu sunt considerate venituri brute: a) ) aporturile t il n numerar sau echivalentul hi l t l n lei l i al l aporturilor t il n natur fcute la nceperea unei activiti sau n cursul desfurrii acesteia;
b) sumele primite sub form de credite bancare sau de mprumuturi de la persoane fizice sau juridice; c) sumele primite ca despgubiri; d) sumele sau bunurile primite sub form de sponsorizri, mecenat sau donaii.

Reguli generale de stabilire a venitului net anual (4)


Condiiile generale pe care trebuie s le ndeplineasc, cheltuielile

pentru a putea fi deduse :


a) s fie efectuate n cadrul activitilor desfurate n scopul realizrii venitului, j justificate f prin p documente; b) s fie cuprinse n cheltuielile exerciiului financiar al anului n cursul cruia i au fost f t pl ltit tite; c) s respecte regulile privind amortizarea (prevzute pt imp. pe profit); d) s respecte regulile privind deducerea cheltuielilor reprezentnd investiii n mijloace fixe pentru cabinetele medicale: - deducerea integral a valorii acestora la calculul profitului impozabil la data punerii n funciune sau - recuperarea acestor cheltuieli prin deduceri de amortizare;

Reguli generale de stabilire a venitului net anual (5)

e) cheltuielile cu primele de asigurare s fie efectuate pentru: 1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii; 2. activele ce servesc ca garanie bancar pentru creditele utilizate n 2 desfurarea activitii pentru care este autorizat contribuabilul; 3 prime 3. i de d asigurare i pentru t asigurarea i de d risc i profesional; f i l 4. persoane care obin venituri din salarii, cu condiia impozitrii sumei reprezentnd prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul plii de ctre suportator.

Cheltuieli cu deductibilitate limitat (1)


Urmtoarele cheltuieli sunt deductibile limitat (Art.48, alin.5):
a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum i pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, n limita unei cote de 5% din baza de calcul - Bc; b) cheltuielile de protocol, n limita unei cote de 2% din baza de calcul - Bc; c) cotizaii pltite la asociaiile profesionale n limita a 2% din baza de calcul - Bc; Bc = Venitul brut Cheltuielile deductibile (altele dect cheltuielile de la punctele a, a b, b c) d) suma cheltuielilor cu indemnizaia pltit pe perioada delegrii i detarii n alt localitate, n ar i n strintate, n interesul serviciului, n limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituiile publice; e) ) cheltuielile sociale, n limita sumei obinute p prin aplicarea p unei cote de p pn la 2% la fondul de salarii realizat anual;

Cheltuieli cu deductibilitate limitat (2)


f) pierderile privind bunurile perisabile, n limitele legale; g) cheltuielile reprezentnd tichetele de mas acordate de angajatori, potrivit legii; h) cheltuielile reprezentnd tichetele de vacan acordate de angajatori, potrivit legii; i) contribu ib iil iile efectuate f numele n l angaja j il ilor la l fonduri f d i de d pensii ii facultative f l i , n conformitate cu legislaia n vigoare, n limita echivalentului n lei a 400 euro anual pentru o persoan; j) prima de asigurare voluntar de sntate, conform legii, n limita echivalentului n lei a 250 euro anual pentru o persoan; k) cheltuielile efectuate pentru activitatea independent, ct i n scopul personal al pentru p partea de cheltuial contribuabilului sau asociailor sunt deductibile numai p care este aferent activitii independente;

Cheltuieli cu deductibilitate limitat (3)


l) cheltuielile reprezentnd contribuii sociale obligatorii pentru salariai i contribuabili, inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de munc i boli profesionale potrivit legii; profesionale, m) dobnzi aferente mprumuturilor de la persoane fizice i juridice, altele dect instituiile care desfoar activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate n desfurarea activitii, pe baza contractului ncheiat ntre pri, n limita nivelului dobnzii de referin a Bncii Naionale a Romniei; n) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentnd chiria - rata de leasing - n cazul contractelor de leasing operaional, respectiv cheltuielile cu amortizarea i dobnzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite n conformitate cu prevederile privind operaiunile de leasing i societile de leasing; o) cheltuielile reprezentnd contribuiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizaiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, n limita a 5% din venitul brut realizat.

Cheltuieli integral nedeductibile (1)


Nu sunt cheltuieli deductibile: a) ) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil p pentru uzul p personal sau al familiei sale; b) cheltuielile corespunztoare veniturilor neimpozabile ale cror surse se afl pe teritoriul i i l Romniei R i i sau n strin i tate; c) impozitul pe venit datorat, inclusiv impozitul pe venitul realizat n strintate; d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele dect: - primele de asigurare efectuate pentru: activele corporale sau necorporale, di patrimoniul din ti i l afacerii; f ii activele ti l ce servesc ca garanie i bancar b pentru t creditele utilizate n desfurarea activitii; asigurarea de risc profesional; persoanele care obin venituri din salarii, cu condiia impozitrii sumei reprezentnd prima de asigurare la beneficiarul acesteia. - prima de asigurare voluntar de sntate, conform legii, n limita echivalentului n lei a 250 euro anual pentru o persoan.

Cheltuieli integral g nedeductibile (2) ( )


e) donaii de orice fel; f) amenzile, confiscrile, dobnzile, penalitile de ntrziere i penalitile datorate autoritilor romne i strine, potrivit prevederilor legale, altele dect cele pltite conform f clauzelor l l din di contractele t t l comerciale; i l g) ratele aferente creditelor angajate; h) cheltuielile h lt i lil de d achizi hi ii ionare sau de d fabricare f bi a bunurilor b il i a drepturilor d t il amortizabile din Registrul-inventar; ) cheltuielile p privind bunurile constatate lips p din g gestiune sau degradate g i i) neimputabile, dac inventarul nu este acoperit de o poli de asigurare; j) sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a nclcrii dispoziiilor legale; k) impozitul pe venit suportat de pltitorul venitului n contul beneficiarilor de venit; l) alte sume prevzute prin legislaia n vigoare;

Nu sunt cheltuieli deductibile


l) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv n scopul l desf d f urrii ii activit i i ii i a cror mas total l maxim i autorizat i nu dep d ete 3.500 3 500 kg k i nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluznd i scaunul oferului, aflate n proprietate sau n folosin. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situaiile n care vehiculele respective se nscriu n oricare dintre urmtoarele categorii: 1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgen, servicii de paz i protecie i servicii de curierat; 2. vehiculele utilizate de agenii de vnzri i de achiziii; 3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plat, inclusiv pentru serviciile de taximetrie; 4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plat, inclusiv pentru nchirierea ctre alte persoane sau pentru instruire de ctre colile de oferi; 5. vehiculele utilizate ca mrfuri n scop comercial. prevederi nu includ cheltuielile p privind amortizarea. Cheltuielile care intr sub incidena acestor p

Ministerul Finanelor Publice elaboreaz nomenclatorul activit ilor p pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit.
Direciile generale ale finanelor publice judeene, respectiv a municipiului

Bucureti au urmtoarele obligaii: a) stabilirea nivelului normelor de venit; b) publicarea acestora, anual, n cursul trimestrului IV al anului anterior celui n care urmeaz a se aplica.
Norma de venit pentru fiecare activitate independent desfurat de

contribuabil t ib bil care genereaz venit it comercial i l nu poate fi mai i mic i dect d salariul l i l de d baz minim brut pe ar garantat n plat, n vigoare la momentul stabilirii acesteia, nmulit cu 12.
Contribuabilii au obligaia s completeze numai partea din Registrul-jurnal de

ncasri i pli referitoare la ncasri.

n cazul n care un contribuabil desfoar o activitate independent, care genereaz

venituri comerciale, comerciale pe perioade mai mici dect anul calendaristic, calendaristic norma de venit aferent acelei activiti se corecteaz astfel nct s reflecte perioada de an calendaristic n care a fost desfurat activitatea respectiv.
Dac un contribuabil desfoar dou sau mai multe activiti care genereaz

venituri comerciale, venitul net din aceste activiti se stabilete prin nsumarea nivelului normelor de venit corespunztoare fiecrei activiti.
Contribuabilii pentru care venitul net se determin pe baz de norme de venit i care

n anul fiscal anterior au nregistrat un venit brut anual mai mare dect echivalentul n l i al lei l sumei i de d 100.000 100 000 euro, ncepnd d cu anul l fiscal fi l urmtor, t au obliga bli i ia determin d t i rii ii venitului net anual n sistem real. Aceti contribuabili au obligaia s depun declaraia privind venitul estimat/norma de venit pn la data de 31 ianuarie inclusiv.
Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului n lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfritul anului fiscal.

Venitul net din drepturile de proprietate intelectual = Venitul brut - Cheltuieli deductibile (20% din venitul brut) - Contribuiile sociale obligatorii pltite Venitul net din lucrri de art monumental = Venitul brut - Cheltuieli deductibile (25% din venitul brut) - Contribuiile sociale obligatorii pltite Exist opiunea de a stabili venitul net anual, utilizndu-se datele din contabilitatea n partid simpl - Pentru determinarea venitului net, contribuabilii completeaz numai partea din Registrul-jurnal de ncasri i pli referitoare la ncasri. Aceast reglementare este opional. - Contribuabilii ib bilii care ob bi in venituri i i din di activit i i i independente, i d d i impu i pe baz b de d norme de d venit, i precum i cei care obin venituri din drepturi de proprietate intelectual au dreptul s opteze pentru determinarea venitului net n sistem real. - Opiunea se exercit prin completarea declaraiei privind venitul estimat/norma de venit cu informaii privind determinarea venitului net anual n sistem real i depunerea formularului la organul fiscal competent pn la data de 31 ianuarie inclusiv, n cazul contribuabililor care au desfurat activitate n anul precedent, precedent respectiv n termen de 15 zile de la nceperea activitii, ii n cazul contribuabililor care ncep activitatea n cursul anului fiscal.

Pentru unele venituri din activiti independente, pltitorii de astfel de venituri au obligaia de a calcula, de a reine i de a vira impozit prin reinere la surs, reprezentnd pli anticipate din veniturile pltite. tite Aceste venituri sunt: a) venituri din drepturi de proprietate intelectual; b) venituri din activiti desfurate n baza contractelor/conveniilor civile ncheiate potrivit Codului civil (cu excepia contribuabililor care desfoar activiti economice n mod independent sau exercit profesii libere i sunt nregistrai fiscal); c) venituri din activitatea de expertiz contabil i tehnic, judiciar i extrajudiciar; d) venitul it l ob binut i t de d o persoan fizic fi i dintr-o di t asociere i cu o persoan juridic j idi microntreprindere, care nu genereaz o persoan juridic.

Impozit reinut (a, b, c) = 10% *(Venit brut Contribuii sociale obligatorii reinute la surs) Termenul de plat - pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care a fost pltit venitul

Impozit reinut (d) = Cota de impozit pt. microntrep. * Veniturile ce revin pers. fizice din asociere Termenul de plat termenul de virare a impozitului pe venitul microntreprinderilor

Contribuabilii care realizeaz venituri din activitile menionate la lit. a) -

c) pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. final Opiunea de impunere a venitului brut se exercit n scris n momentul ncheierii fiecrui raport juridic/contract i este aplicabil veniturilor realizate ca urmare a activit i i ii desf d f urate pe baza b acestuia. i (2) Impozitul pe venit se calculeaz prin reinere la surs la momentul plii veniturilor de ctre pltitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut. (3) Impozitul calculat i reinut reprezint impozit final. (4) Impozitul astfel reinut se vireaz la bugetul de stat pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care a fost reinut.

Contribuabilii care realizeaz venituri din activiti independente p au obligaia s efectueze pli anticipate n contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, cu excepia veniturilor precizate la punctele a-c, pentru care plata anticipat se efectueaz prin -reinere la surs sau - pentru care impozitul este final Determinarea impozitului anual datorat Impozitul anual datorat se stabilete de organul fiscal competent pe baza declaraiei privind venitul realizat, realizat astfel Impozit=16%x venitul net anual impozabil Venitul net anual impozabil =venitul net anual- pierderilor fiscale reportate.

PIERDEREA FISCAL ANUAL


Pierderea fiscal anual nregistrat pe fiecare surs din activiti

independente, p , se reporteaz p i se completeaz p cu venituri obinute din aceeai surs de venit din urmtorii 5 ani fiscali.
Regulile R lil de d reportare t a pierderilor i d il sunt t urmtoarele: t l

a) reportul se efectueaz cronologic, n funcie de vechimea pierderii, n urmtorii 5 ani consecutivi; b) dreptul la report este personal i netransmisibil; c) pierderea reportat, necompensat dup expirarea perioadei prevzute la lit. a), reprezint pierdere definitiv a contribuabilului.

III VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINEI BUNURILOR (1)


Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinei bunurilor (Art 61)
Veniturile din cedarea folosinei bunurilor sunt veniturile, n bani i/sau n

natur, provenind din cedarea folosinei bunurilor mobile i imobile, imobile obinute de ctre proprietar, uzufructuar sau alt deintor legal, altele dect veniturile din activiti independente.

Persoanele fizice care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor din derularea unui numr mai mare de 5 contracte de nchiriere la sfritul anului fiscal, ncepnd cu anul fiscal urmtor calific aceste venituri n categoria venituri din activiti independente i le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru aceast categorie

VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINEI BUNURILOR (1) Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinei bunurilor
Venitul brut din cedarea folosinei bunurilor din patrimoniul personal, altele dect veniturile

din arendarea bunurilor agricole, reprezint totalitatea sumelor n bani i/sau echivalentul n lei al veniturilor n natur stabilite potrivit contractului ncheiat ntre pri, pentru fiecare an fiscal indiferent de momentul ncasrii acestora. fiscal, acestora

Venitul brut se majoreaz cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziiilor legale, n sarcina p proprietarului, p , uzufructuarului f sau a altui deintor legal, g , dac sunt efectuate f de cealalt parte contractant.

n cazul veniturilor obinute din nchirierea bunurilor mobile i imobile din p patrimoniul

personal, venitul brut se stabilete pe baza chiriei prevzute n contractul ncheiat ntre pri pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul ncasrii chiriei.
Venitul net din cedarea folosinei bunurilor =Venitul brut - 25% asupra venitului brut.

VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINEI BUNURILOR (2)


Veniturile din nchirierea camerelor situate n locuine proprietate personal cu capacitate p de cazare n scop p turistic : A)Sunt considerate venituri din cedarea folosinei bunurilor i veniturile ob binute i t de d ctre t proprietar i t din di nchirierea hi i camerelor l situate it t n locuin l i e proprietate personal, avnd o capacitate de cazare n scop turistic cuprins ntre una i 5 camere inclusiv. B) n categoria venituri din cedarea folosinei bunurilor se cuprind i cele realizate de contribuabilii prevzui la punctul A) care, care n cursul anului fiscal, obin venituri din nchirierea n scop turistic a unui numr mai mare de 5 camere de nchiriat, situate n locuine proprietate personal. De la d t dep data d i irii ii numrului l i de d 5 camere de d nchiriat, hi i t i pn la l sfr f itul it l anului fiscal, determinarea venitului net se realizeaz n sistem real potrivit regulilor de stabilire prevzute n categoria venituri din activiti independente. d d

Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit (A.1.1)
A)Contribuabilii care realizeaz venituri din nchirierea n scop turistic a camerelor situate n locuine proprietate personal, avnd o capacitate de cazare cuprins ntre una i 5 camere inclusiv, inclusiv datoreaz un impozit pe venitul stabilit ca norm anual de venit.
Norma anual de venit corespunztoare unei camere de nchiriat se determin de

DGFP judeene i a munic. Bucureti, dup caz,care au obligaia publicrii anuale a normelor anuale de venit, n cursul trimestrului IV al anului anterior celui n care urmeaz a se aplica. li

Contribuabilii au obligaia s depun la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pn la data de 31 ianuarie inclusiv, declaraia privind venitul estimat/norma de venit pentru anul n curs.

n cazul n care contribuabilii ncep s realizeze n cursul anului, dup data de 31

ianuarie inclusiv, , n termen de 15 zile de la data producerii evenimentului acetia g ia complet p rii i depunerii p declaraiei p privind venitul estimat/norma de au obliga venit pentru anul fiscal n curs.

Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit (A.1.2) (A 1 2)
Organul g fiscal competent f p stabilete impozitul p anual datorat p pe baza

declaraiei privind venitul estimat/norma de venit i emite decizia de impunere la termenul legal.

Impozitul anual datorat = 16% x Norma anual de venit Impozitul este final. Impozitul anual datorat se vireaz integral la bugetul de stat. Plata impozitului se efectueaz n cursul anului ctre bugetul de stat, stat n contul impozitului anual datorat, n dou rate egale, astfel: 50% din impozit pn la data de 25 iulie inclusiv i 50% pn la data 25 noiembrie inclusiv.

Reguli privind stabilirea impozitului n cazul opiunii pentru determinarea venitului net n sistem real (A.2.1) (A 2 1)
Contribuabilii care realizeaz venituri definite la punctul A)au dreptul s

opteze pentru determinarea venitului net anual n sistem real pe baza datelor din contabilitatea n partid simpl.

Opiunea se exercit pentru fiecare an fiscal, prin completarea declaraiei privind venitul estimat/norma de venit pentru anul n curs i depunerea formularului la organul fiscal competent pn la data de 31 ianuarie inclusiv.

n cazul n care contribuabilii ncep s realizeze n cursul anului, dup data

de 31 ianuarie inclusiv, venituri, opiunea se exercit pentru anul fiscal n curs n termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, curs, evenimentului prin completarea i depunerea declaraiei privind venitul estimat/norma de venit.

Reguli privind stabilirea impozitului n cazul opiunii pentru determinarea venitului net n sistem real (A.2.2)
Organul fiscal competent stabilete plile anticipate in contul impozitului

anual datorat pe baza declaraiei privind venitul estimat/norma de venit i emite decizia de impunere la termenul legal.

Impozitul anual datorat = 16% x Venitul net anual estimat

n cursul l anului l i fiscal fi l contribuabilii t ib bilii sunt t obliga bli i s efectueze f t pl li anticipate cu titlu de impozit ctre bugetul de stat, n contul impozitului anual datorat, n dou rate egale, astfel: 50% din impozit pn la data de 25 iulie inclusiv i 50% din impozit pn la data 25 noiembrie inclusiv.

Reguli privind stabilirea impozitului n cazul opiunii pentru determinarea venitului net n sistem real (A.2.3)
Contribuabilii au obliga g ia de a depune p declaraia p privind venitul realizat

la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal, pn la data de 25 mai inclusiv a anului urmtor celui de realizare a venitului.

Impozitul anual datorat se calculeaz de organul fiscal competent, pe baza declaraiei privind venitul realizat: Impozitul anual datorat= 16% x venitul net anual (det. n sistem real) Impozitul este final.

Organul fiscal stabilete impozitul anual datorat i emite decizia de impunere anuala, la termenul legal. Diferenele de impozit rmase de achitat conform deciziei de impunere anuale se pltesc n termen de cel mult 60 de zile de la data comunicrii deciziei de impunere. p Impozitul anual datorat se vireaz integral la bugetul de stat.

Reguli destabilire aimpozitului finalpentru veniturile realizate dinnchirierea n scop turistic n cazul depirii numrului de5camere n cursul anului fiscal (B.1)
Veniturile obinute din nchirierea n scop turistic a camerelor situate n locuine

p p proprietate personal, avnd o capacitate p p de cazare mai mare de 5 camere de nchiriat, sunt calificate ca venituri din activiti independente pentru care venitul net anual se determin pe baz de norm de venit sau n sistem real.
n cazul n care, n cursul anului fiscal, acesti contribuabili realizeaz venituri din

nchirierea unui numr mai mare de 5 camere,sunt obligai s notifice depirea numrului de 5 camere de nchiriat, organului fiscal competent, n termen de 15 zile de la data producerii acestuia. Pentru perioada din anul fiscal n care venitul a fost determinat pe baza normei de venit organul fiscal va recalcula norma de venit i plile stabilite n contul venit, impozitului anual datorat. Pentru perioada rmas din anul fiscal, venitul net se stabilete n sistem real,iar contribuabilii respectivi sunt obligai s completeze i s depun declaraia privind venitul estimat/norma de venit, n termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, la organul fiscal competent, n vederea stabilirii plilor anticipate pentru veniturile aferente perioadei rmase pn la sfritul anului fiscal.

IV. IMPOZITUL PE VENITUL DIN INVESTIII (1)


Veniturile din investiii cuprind:

a) dividende; ) venituri impozabile p din dobnzi; ; b) c) ctiguri din transferul titlurilor de valoare; d) venituri din operaiuni de vnzare vnzare-cump cumprare de valut la termen, pe baz de contract; ) venituri din lichidarea unei p persoane j juridice. e)

IV. IMPOZITUL PE VENITUL DIN INVESTIII (2)


Cota de impunere este de 16%. Impozitul pe dividende = 16%*venitul sub form de dividende - impozitul este final; -obligaia calculrii, reinerii i virrii impozitului revine pltitorului de astfel de venituri; -termenulde ld virare i este pn la l data d d 25 inclusiv de i l i a lunii l ii urmtoare celei l i n care se face plata. Impozitul pe veniturile din dobnzi (att pentru dobnzile aferente depozitelor la vedere ct i la termen) = 16%*valoarea dobnzilor - impozitul p este final; ; -obligaia calculrii, reinerii i virrii impozitului revine pltitorului de astfel de venituri la momentul nregistrrii n contul titularului; -virarea virarea impozitului se face lunar, lunar pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare nregistrrii n cont.

IV. IMPOZITUL PE VENITUL DIN INVESTIII (3)


Impozitul pe transferul titlurilor de valoare = 16% 16%* ctigul net impozabil din transferul titlurilor de valoare pe fiecare tranzacie; -impozitul impozitul reprezint o plat anticipat n contul impozitului annual; -se determin, reine i vireaz de ctre intermediar pn pe data de 25 a lunii urmtoare nregistrrii transferulului. transferulului Impozitul pe venituri din operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen pe baz de contract = 16% termen, 16%*c ctigul din operaiuni de vnzare vnzarecumprare de valut la termen; -impozitul impozitul reprezint o plat anticipat n contul impozitului annual; -se determin, reine i vireaz de ctre intermediar pn pe data de 25 a lunii urmtoare nregistrrii transferulului.

V. IMPOZITUL PE VENITUL DIN PREMII I DIN JOCURI DE NOROC (1) Veniturile V it il din di premii ii cuprind i d veniturile it il din di concursuri, i altele lt l dect premiile obinute de sportivii medaliai la campionatele mondiale, europene i la jocurile olimpice, i veniturile din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale, potrivit legii. Veniturile din jocuri de noroc cuprind ctigurile realizate ca urmare a participrii la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot, definite conform normelor metodologice.

V. IMPOZITUL PE VENITUL V DIN PREMII I DIN JOCURI DE NOROC (2) Impozitul pe venitul din premii = 16% * venitul net Impozitul pe venitul din jocuri de noroc = 25% * venitul net Venitul net este diferena dintre venitul din premii sau din jocuri de noroc i suma reprezentnd venit neimpozabil (600 lei). Venitul net se calculeaz la nivelul ctigurilor realizate ntr-o zi de la acelai organizator sau pltitor.

VI.MPOZITUL PE VENITUL DIN TRANSFERUL PROPRIETILIOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL (1)
La transferul dreptului de proprietate i al dezmembrmintelor acestuia, contribuabilii ib bilii datoreaz d un impozit i i care se calculeaz l l astfel: f l a) ) pentru p construciile de orice fel cu terenurile aferente acestora, , precum i pentru terenurile de orice fel fr construcii, dobndite ntr-un termen de pn la 3 ani inclusiv: - 3% pn la valoarea de 200.000 lei inclusiv; - peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depete 200.000 lei inclusiv; b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobndite la o dat mai mare de 3 ani: - 2% pn la l valoarea l d 200.000 de 200 000 lei l i inclusiv; i l i - peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depete 200.000 lei inclusiv.

VI.MPOZITUL PE VENITUL DIN TRANSFERUL PROPRIETILIOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL (2)
Impozitul p nu se datoreaz n urmtoarele cazuri:

a) la dobndirea dreptului de proprietate asupra terenurilor i construciilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate n temeiul legilor speciale; b) la dobndirea dreptului de proprietate cu titlul de donaie ntre rude i afini p pn la gradul g al III-lea inclusiv, ,p precum i ntre soi. Cuantumul impozitului va fi determinat i ncasat de notarul public, care are i obligaia virrii acestuia pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care a fost reinut.

VII. VENITURI DIN PENSII


Definirea veniturilor din pensii

Veniturile din pensii reprezint sume primite ca pensii de la f d il nfiin fondurile fii ate din di contribu ib iil iile sociale i l obligatorii bli ii fcute ctre un sistem de asigurri sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative i cele finanate de la bugetul de stat. stat Venituri neimpozabile Nu sunt venituri impozabile veniturile din pensii realizate de ctre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat. Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii Venitul impozabil lunar din pensii se stabilete prin deducerea din venitul din p pensie a unei sume neimpozabile p lunare de 1.000 lei i a contribuiilor obligatorii calculate, reinute i suportate de persoana fizic.

VII. VENITURI DIN PENSII


Reinerea impozitului din venitul din pensii

- Orice pltitor de venituri din pensii are obligaia de a calcula lunar impozitul aferent f acestui i venit, i de d a-l l reine i i de d a-l l vira i la l bugetul b l de d stat. - Impozitul se calculeaz prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil p lunar din p pensii. - Impozitul calculat se reine la data efecturii plii pensiei i se vireaz la bugetul de stat pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei pentru care se face plata pensiei. pensiei - Impozitul reinut este impozit final. - n cazul unei p pensii care nu este p pltit lunar, , impozitul p ce trebuie reinut se stabilete prin mprirea pensiei pltite la fiecare din lunile crora le este aferent pensia. -Drepturile Drepturile de pensie restante se defalcheaz pe lunile la care se refer, n vederea calculrii impozitului datorat, reinerii i virrii acestuia -Impozitul pe veniturile din pensii se reine i se vireaz integral la bugetul de stat.

Plata impozitului anual datorat


Contribuabilii C t ib bilii pot t dispune di asupra destina d ti iei i i unei i sume,

reprezentnd pn la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, ctigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare, n cazul societilor nchise, ctigul net anual din operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract, i orice alte operaiuni de acest gen, pentru susinerea i entit titilor il nonprofit fit care se nfiin fii eaz i funcioneaz n condiiile legii, unitilor de cult, precum i pentru acordarea de burse private, conform legii.

IMPOZITUL PE VENIT Bibliografie


Legea 571/2003 Codul fiscal cu toate modificrile i

actualizrile la zi - ultima actualizare: conform cu Hotrrea Guvernului nr. 20 din 16 ianuarie 2013 i Ordonana Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013. Corectat conform cu Rectificarea publicat n Monitorul Oficial nr. 77 din 6 februarie 2013
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_201 3h 3.htm