P. 1
Fiscalitate - Raspunsuri Subiecte Examen

Fiscalitate - Raspunsuri Subiecte Examen

|Views: 98|Likes:
Published by Georgiana Praja
fiscalitate
fiscalitate

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Georgiana Praja on Apr 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2013

pdf

text

original

Sections

 • SUBIECTUL 1: SISTEMUL FISCAL: CONŢINUT ŞI FORME
 • SUBIECTUL 2:
 • SUBIECTUL 3: POLITICA FISCALĂ
 • SUBIECTUL 4: IMPOZITUL ŞI ELEMENTELE IMPOZITULUI
 • SUBIECTUL 5: PRINCIPIILE IMPUNERII
 • SUBIECTUL 6: TEHNICA FISCALĂ
 • SUBIECTUL 7: PROCEDURILE FISCALE
 • SUBIECTUL 8: DECLARAŢII DE IMPOZIT
 • SUBIECTUL 9:
 • SUBIECTUL 10:
 • SUBIECTUL 11:
 • SUBIECTUL 12: GRADUL DE FISCALITATE/RATA FISCALITĂŢII
 • SUBIECTUL 13:
 • SUBIECTUL 16:
 • SUBIECTUL 19 : IMPOZITUL PE PROFITUL SOCIETĂŢILOR
 • SUBIECTUL 21: IMPOZITUL PE VENITUL MICROÎNTREPRINDERILOR
 • SUBIECTUL 24:

Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________

SUBIECTUL 1: SISTEMUL FISCAL: CONŢINUT ŞI FORME
Conţinutul SF SISTEMUL FISCAL = Ansamblul de concepte, principii, metode si procedee referitoare la proiectarea, legiferarea si perceperea impozitelor si taxelor gestionate de aparatul fiscal, conform legislatiei. COMPONENTELE SISTEMULUI FISCAL sunt: a. Sistemul de impozite si taxe cuprins intr-un act normativ elaborat de puterea legislativa (in prezent Codul Fiscal si legea finantelor locale); b. Mecanismul financiar - Metodele si procedeele de determinare, urmarire si incasare a impozitelor si taxelor (veniturile bugetare convenite statului); c. Aparatul fiscal care reuneste si pune in miscare cele doua componente. Formele SF După concepţiile care au stat la baza conturării acestora, sistemele fiscale se clasifică în: a) SF de concepţie utopică sunt propunerile teoretice a căror idee centrală era instituirea impozitului unic, pornind de la: o Credinţa că este posibilă standardizarea prelevărilor fiscale, perioadă în care eforturile erau îndreptate în direcţia introducerii unui sistem unic de măsurare a timpului, a lungimilor, a unei monede unice la nivelul statelor în formare; o Influenţa unor curente teoretice care căutau să explice modul de formare a veniturilor; o Eliminarea numărului mare de impozite stabilite injust. Deşi impozitul unic este considerat de mulţi o utopie, acesta rămâne totuşi, o noţiune foarte complexă şi plină de învăţăminte. Expresia a fost adesea folosită în sens particular, acela de a căuta o bază unică de impozitare, care să permită evitarea cumulării impozitelor care cresc presiunea fiscală. Evoluţia impozitelor pe cifra de afaceri exprimă destul de bine această voinţă, pe de -o parte, de-a suprima sau reduce mult impozitele directe iar pe de altă parte, să-l înlocuiască cu un impozit general pe consum. Dar cele mai frecvente critici privesc problema ratei unui impozit, care, prin definiţie este destinat să înlocuiască toate celelalte impozite, ceea ce implică alegerea unui nivel de impozitare foarte ridica t pentru garantarea unor încasări fiscale cel puţin egale cu cele procurate prin impozitele ce ar urma să fie înlocuite. Criticile formulate împotriva impozitului unic nu întrunesc totuşi unanimitatea autorilor. Mulţi dintre susţinătorii impozitului unic înţeleg unicitatea mai mult ca un proces de simplificare a sistemelor fiscale sau de uşurare a presiunii fiscale. b) SF bazate pe concepţii funcţionale au în vedere caracteristicile dominante ale acestora. Clasificarea se poate face din două puncte de vedere: a naturii impozitelor predominante şi a intensităţii presiunii fiscale: b1). După natura impozitelor predominante, pot fi identificate:  SF în care predomină impozitele directe, ele incluzând:  SF rudimentare, de tip arhaic, specifice primelor entităţi administrativ - politice de tip statal;  SF ale celor mai avansate ţări din punct de vedere economic , care au la bază impozitul pe venitul net şi impozitul pe societate.  SF în care predomină impozitele indirecte, specifice ţărilor subdezvoltate, fostelor ţări socialiste, ţărilor aflate în perioade de criză economică sau de confruntări militare, ţărilor a căror economii tind spre stadiul dezvoltat. În unele sisteme fiscale sunt predominante impozitele directe, în timp ce în altele, predominante sunt cele indirecte. Este dificil să se asocieze unul sau altul din cele două tipuri de impozite gradului de dezvoltare economică a unei ţări. Cert este că orice stat aflat în dificultate în ceea ce priveşte veniturile fiscale apelează la anestezia fiscală a impozitelor indirecte, crescând ponderea acestor impozite în astfel de situaţii. Avantajele impozitelor directe sunt echitatea, certitudinea, comoditatea, cunoaşterea incidenţei şi flexibilitatea iar dezavantajele acestora privesc complexitatea, costul crescut al c onsimţirii la impozit, evaziunea fiscală, efecte nestimulative pentru muncă, investire şi economisire, precum şi rezistenţa la impozite a contribuabilului. Pe de altă parte, atuurile impozitelor indirecte sunt universalitatea, posibilitatea limitată de evaziune, natura opţională, flexibilitatea, simplicitatea şi costul scăzut al consimţirii. Dezavantajele 3

Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ acestora constau în natura or regresivă, efectul inflaţionist şi în distorsionarea preferinţelor consumatorului.  SF cu predominanţă complexă, caracterizate prin ponderi apropiate ale impozitelor directe şi indirecte în cadrul veniturilor fiscale, în anumite perioade de timp. Acestea sunt specifice ţărilor dezvoltate economic, cu structuri economico-sociale echilibrate şi cu regimuri politice de tip social-democrat.  SF în care predomină impozitele generale, specifice celor mai dezvoltate ţări, în care predomină impozitele de tip general (impozitul pe venit, impozitul pe cifra de afaceri brută, taxa pe valoarea adăugată) şi în care există un aparat fiscal şi o contabilitate foarte bine organizată.  SF în care predomină impozitele particulare, caracteristice structurilor fiscale neevoluate, în care impozitele sunt aşezate pe anumite categorii de venituri, sub formă indiciară sau forfetară şi actualelor ţări subdezvoltate în care impozitele directe lovesc câteva venituri importante, iar cele indirecte anumite produse, destinate consumului intern sau exportului. b2). După intensitatea presiunii fiscale, se pot identifica:  SF grele, caracteristice ţărilor dezvoltate economic, în care participarea capitalului public comparativ cu cel privat în economia reală este redusă, iar serviciile publice sunt extinse. Deşi nu îndeplinesc condiţiile enunţate datorită randamentului redus al economiei, existenţei unor organisme administrative de tranziţie, marilor necesităţi financiare necesare reformelor, fostele ţări socialiste se caracterizează prin sisteme fiscale grele. Pentru ca un sistem fiscal să fie considerat de tip "greu", trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  Ponderea prelevărilor fiscale în ansamblul prelevărilor publice să fie mare (80 -90%);  Ponderea mare a prelevărilor fiscale în PIB (peste 25-30%).  SF uşoare, specifice ţărilor subdezvoltate sau aflate în perioade de tranziţie spre stadiul dezvoltat, precum şi "oazelor fiscale", în care ponderea prelevărilor fiscale în PIB este mai redusă (10-15%). Dacă presiunea fiscală se ia drept criteriu de identificare a sistemelor fiscale, acesta trebuie întărit cu cel al repartiţiei tipurilor de prelevări în interiorul sistemului fiscal, care este considerat a fi elementul determinant al tipologiei sistemelor fiscale. Din punct de vedere al acestei repartiţii, predominanţa impozitului direct este, în general caracterizată ca principala caracteristică a fiscalităţii ţărilor dezvoltate. Este incontestabil faptul că fiscalitatea directă este dominantă în ţările cele mai dezvoltate şi, în special, în ţările superdezvoltate. Particularitatea constantă a ţărilor subdezvoltate o constituie o presiune fiscală redusă, combinată cu preponderenţa impozitelor indirecte. Factorii dezvoltării fiscale constau într -o serie de obstacole care ţin atât de motive istorice, cât şi economice sau sociologice. Precaritatea resurselor fiscale este, în plus, accentuată de evaziunea fiscală generalizată pe care o administraţie slabă şi adesea compromisă nu este în stare să o stăvilească. c) SF teoretico–proiective dau substanţă lucrărilor teoretice şi proiectelor guvernamentale, care abordează viitoarea configuraţie a structurilor fiscale şi vizează perfecţionarea sistemelor fiscale actuale în concordanţă cu dezvoltarea dinamică a structurilor economice şi sociale, în condiţiile asigurării resurselor necesare finanţării nevoilor sociale ale comunităţilor, a urmăririi realizării echităţii şi randamentului prelevărilor fiscale. Se pot încadra în această categorie, programele de reformă fiscală elaborate de guvernele ţărilor europene în scopul armonizării structurilor fiscale conform Directivelor CEE, programele de reformă fiscală elaborate de fostele ţări socialiste, sistemul fiscal tripolar elaborat de Maurice Allais. Scopul acestor proiecţii teoretice este de a gândi structuri fiscale, prin care să se asigure o mai bună repartiţie a prelevărilor fiscale asupra tuturor subiecţilor din economie, în condiţiile reducerii disfuncţionalităţilor generate de acestea, a eliminării riscului apariţiei unor confruntări sociale şi a asigurării permanenţei surselor de finanţare a nevoilor publice. Dar pentru a proiecta, trebuie analizate elementele şi relaţiile care apar în interiorul sistemului, factorii care influenţează asupra sa şi modul în care sistemul fiscal poate să fie modelat în vederea atingerii anumitor parametrii prestabiliţi. În contextul perfecţionării sistemelor fiscale, putem aprecia că procesul de modernizare a acestora, în etapa actuală, se caracterizează prin:  Trecerea de la impozitele analitice, sprijinite doar pe un element determinant al contribuabilului, la impozitele sintetice, stabilite în funcţie de o mărime economică considerată în totalitatea sa, ce aparţine contribuabilului (venit global, cifra de afaceri, patrimoniu);  Adoptarea de noi procedee de aşezare şi percepere a impozitelor; 4

Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________   Creşterea randamentului fiscal; Folosirea impozitelor în scopul realizării unor obiective ale politicii generale a statelor .

Opoziţia dintre sistemele fiscale cu impozit unic şi sisteme fiscale cu impozit multiple

Opoziţia dintre impozitul direct şi impozitul indirect

CLASIFICĂRI TEHNICE

CLASIFICAREA SISTEMELOR FISCALE.

CLASIFICĂRI ECONOMICE

După natura impozitelor predominante

După intensitatea presiunii fiscale

După timpul vizat

- SF în care predomină impozitele directe; - SF în care predomină impozitele indirecte; - SF cu predominanţă directă; - SF în care predomină impozitele generale; - SF în care predomină impozitele particulare.

- SF grele; - SF uşoare.

SF teoretico – proiective

Reprezentarea grafică a clasificării sistemelor fiscale

5

Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________

SUBIECTUL 2: FISCALITATEA CA ŞTIINŢĂ ŞI EVOLUŢIA EI
Conceptul de fiscalitate Există cel puţin două abordări ale conceptului: 1. Fiscalitatea este văzută ca totalitatea impozitelor şi taxelor dintr-un stat - Prima abordare se bucură de concizie şi expresivitate, permiţând o analiză pragmatică mai uşoară şi mai eficientă a modului în care este constituită şi funcţionează. Astfel, o primă definiţie în cadrul acestei abordări consideră fiscalitatea ca fiind "Totalitatea impozitelor şi taxelor provenite de la persoane fizice şi juridice care alimentează bugetele publice". O altă definiţie vede fiscalitatea ca fiind "Totalitatea impozitelor instituite într-un stat, care-i procură acestuia o parte covârşitoare din veniturile bugetare, fiecare impozit având o contribuţie specifică şi un anumit rol regulator în economie”. Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte fiscalitatea astfel: ,,Sistem de percepere a impozitelor şi taxelor prin fisc; Totalitatea obligaţiunilor fiscale ale cuiva.” Pentru alţi autori, "Fiscalitatea este totalitatea impozitelor în care componentele sunt în strânsă legătură între ele, ca şi cu sistemul politic şi aparatul socio-politic".
2.

Se pune accentul pe elementele definitorii ale sistemului fiscal în general, îl defineşte prin prisma relaţiilor dintre elementele care formează acest sistem - Înscriindu-se pe linia celei de a doua abordări, unii autori consideră că sistemul fiscal „Cuprinde un ansamblu de concepte, principii, metode, procese, cu privire la o mulţime de elementc(materie impozabilă, cote, subiecţi fiscali) între care se manifestă relaţii care apar ca urmare a proiectării, legiferării, aşezării şi perceperii impozitelor şi care sunt gestionate conform legislaţiei fiscale, în scopul realizării obiectivelor sistemului".

FISCALITATEA este, în mod normal, expresia voinţei politice a unei comunităţi umane organizate, fixată pe un teritoriu determinat şi dispunând de o autonomie suficientă pentru a putea, prin intermediul organelor care o reprezintă, să se doteze cu o întreagă serie de reguli juridice şi în special, fiscale. Evoluţia fiscalităţii în România După anul 1990, fiscalitatea excesivă din România a descurajat simțitor investițiile și consumul, a aruncat în afara pieței un număr imens de firme care, pentru a supraviețui nu au avut decât varianta de a se refugia în economia subterană. Soluția unilaterală a constrângerilor monetare și fiscale pe care s-a bazat filozofia fondului Monetar Internațional s-a dovedit greșită în practică, ducând, într-o antrenare păguboasă, la scăderea atât a cererii, cât și a ofertei, la sărăcirea și la vlăguirea investi țională. O fiscalitate relaxată este esenţială pentru schimbarea mediului de afaceri, sporirea atractivității pentru investitorii naționali și străini și pentru relaxarea consumului. În același timp creșterea consumului fără o sporire a ofertei de bunuri și servicii va conduce, așa cum s-a întamplat în primii ani după 1990, la creșterea inflației. Pe de altă parte, o fiscalitate relaxată, în condi țiile unei oferte interne limitate, nu conduce numai la creșterea inflației, ci și la ieftinirea importurilor, dereglarea echilibrului prin creșterea deficitului comercial. O economie nerestructurată și anacronică ca cea a României, în care este viciat mediul concurenţial şi relaţiile de piaţă, perpetuează disfuncţionalităţile, necorelările dintre nivelul micro şi macroeconomic, tolerează şi chiar amlifică indisciplina fiscală, amputează investiţiile şi creează câmp de acţiune fenomenelor care inhibă dezvoltarea: inflaţia, deficitul bugetar şi cel comercial, presiunile salariale, scăderea puterii de cumpărare a monedei naţionale. Gradul de fiscalitate este foarte important pentru dezvoltarea ulterioară a unei ţări. Astfel, o rată micşorată de impozitare poate atrage la buget dupa sine venituri cel puţin egale cu o rată mai ridicată. Cercetările efectuate, cât şi realitatea din ara noastră duc la concluzia că: „fiscalitatea nu poate fi un instrument al dezvoltării decât dacă este însoțită de ajustări structurale ale economiei”.

6

Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________

SUBIECTUL 3: POLITICA FISCALĂ
Conceptul de politică fiscală POLITICA FISCALĂ = Ansamblul masurilor initiate si implementate de Guvern, prin intermediul bugetelor publice, în scopul realizarii si mentinerii echilibrului macroeconomic în economia reala TRĂSĂTURILE PF  Este o forma de interventie indirecta a statului în economie (este o politica de ajustare);  Este apanajul guvernului (prin intermediul, îndeosebi, a Ministerului Finantelor Publice);  Este aplicabila pe piata bunurilor si serviciilor (asupra economiei reale);  Se refera cu precadere la ajustarea dezechilibrelor macroeconomice interne;  Este relativ rigida: modificarea ei este dificila si lenta;  Este relativ eficace: aplicarea ei este asigurata prin forta legii;  Efectul aplicarii politicii fiscale este imediat;  Este strict si total reglementata juridic. INSTRUMENTELE PF - Exista patru instrumente principale ale PF: 1. 2. 3. 4. Impozite; Taxe; Alte prelevari obligatorii; Cheltuieli guvernamentale.

IMPOZITELE Definiţie: Sume prelevate din venitul sau averea subiectilor economici, la dispozitia statului, pentru acoperirea cheltuielilor publice. Caracteristici:  Plata impozitului este obligatorie;  Plata impozitului este definitiva;  Plata impozitului este nerambursabila;  Plata impozitului nu implica contraprestatie din partea statului. Rol:    Financiar: Mijlocul principal de procurare a resurselor fondurilor publice Economic: Realizeaza cointeresari ale subiectilor economici (stimulari/inhibari) Social: Realizeaza redistribuirea venitului în societate, în acord cu politica de securitate sociala a Guvernului

Elemente constitutive:  Subiectul impozitului (platitorul): Subiectul de drept care achita impozitul;  Destinatarul impozitului (suportatorul): Subiectul de drept caruia i se diminueaza venitul sau averea cu marimea impozitului;  Obiectul impozitului: Materia economica (venit, avere etc.) supusa impozitarii;  Sursa impozitului: Materia economica din care se achita impozitul (venitul curent, venitul adus de avere etc.)  Unitatea de impozitare: Detalierea, dpv tehnic, a obiectului impozitului (pe m2, pe suma etc.)  Cota impozitului: Marimea impozitului aferent unei unitati de impunere  Asieta: Modul de stabilire a impozitului  Termenul de plată: Data pâna la care trebuie achitat impozitul Tipologie:  Impozite directe: Subiectul impozitului coincide cu destinatarul impozitului (ex: impozitul pe venitul global, impozitul pe profit);  Impozite indirecte: Subiectul impozitului difera de destinatarul impozitului (ex.: TVA, taxele vamale, accizele). TAXELE sunt prelevari obligatorii care implica o contraprestatie subechivalenta din partea statului. 7

 Bugetele unor institutii publice cu caracter autonom: În conditii de echilibru financiar. STRUCTURA BP (bugetului general consolidat)  Bugetul de stat: Cuprinde veniturile si cheltuielile aferente administratiei publice central. Rol:   Curent: satisfacerea nevoilor curente ale functionarii societatii în ansamblu. 8 .  Transferuri. PRINCIPIILE BUGETARE = Principiile care guverneaza procesul bugetar (elaborarea. De macrostabilizare: inducerea de efecte de cointeresare în sensul realizarii.  Fondurile speciale: Cuprind venituri si cheltuieli publice cu destinatie prestabilita.  Bugetul asigurarilor sociale de stat: Cuprinde veniturile si cheltuielile publice aferente securitatii sociale. aprobarea. Bugetul public BUGETUL PUBLIC este un tablou comparativ. Tipologie:  Cumparari (achizitii) guvernamentale.  Investitii guvernamentale.  Principiul anualitatii: Parlamentul autorizeaza încasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor doar pentru un an bugetar (financiar). de regula un an.  Principiul echilibrului bugetar: Veniturile si cheltuielile publice trebuie balansate (daca acest lucru nu este posibil. CARACTERISTICILE BP  Are putere de lege.  Bugetul trezoreriei statului: Cuprinde veniturile si cheltuielile aferente activitatii trezoreriei statului.  Principiul unitatii: Toate veniturile si cheltuielile publice sunt trecute într-un document unic (imagine sinoptica).  Principiul publicitatii: Aducerea la cunostinta opiniei publice a bugetului aprobat (în România. fiind aprobat de Parlament.  Bugetele locale: Cuprind veniturile si cheltuielile publice unitatilor administrativ-teritoriale care au personalitate juridica. executia si controlul):  Principiul universalitatii: Veniturile si cheltuielile sunt trecute cu sumele lor totale si nu doar cu soldurile.  Principiul specializarii: Diferentierea veniturilor pe surse si a cheltuielilor pe destinatii.  Subventii (ajutoare) guvernamentale. corelat si sintetic cu privire la veniturile si cheltuielile publice aferente unei perioade date.  Cuprinde ansamblul fluxurilor financiare care privesc veniturile si cheltuielile publice.  Constituie cadrul metodologic de exercitare a politicii fiscal.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ ALTE PRELEVĂRI OBLIGATORII sunt prelevari realizate din rezultatele financiare nete ale societatilor comerciale cu capital integral de stat (proprietatea privata a statului) CHELTUIELILE GUVERNAMENTALE Definiţie: Sume monetare utilizate pentru satisfacerea nevoilor generale ale societatii. cu titlu gratuit (bunuri publice). atunci balansarea se va face prin prevederea unui deficit bugetar – cheltuieli mai mari decât venituri – sau a unui excedent bugetar – venituri mai mari decât cheltuieli). mentinerii sau restabilirii echilibrului macroeconomic în economia reala.  Principiul neafectarii: Veniturile nu sunt afectate unor anumite cheltuieli ci sunt depersonalizate. aceasta se realizeaza prin publicarea legii bugetului în Monitorul Oficial).

fara interventia explicita a Guvernului CONDIŢII: SAF sunt proiectati sa functioneze:  Fie în conditii de ocupare deplina a factorilor de productie (PIB potential).  Inflaţia: PIB efectiv este mai mare decât PIB potential. chiar sustinuta exclusiv de retragerea de masa monetara prin cresterea fiscalitatii. în cadrul mecanismului bugetar. 9 .Politica fiscala are drept obiectiv esential asigurarea si mentinerea echilibrului macroeconomic pe piata bunurilor si serviciilor (economia reala) Multiplicatorii fiscali si bugetari MULTIPLICATORUL FISCAL (mf) .Venitul (oferta) în economie scade odata cu cresterea ratei de impozitare directa si invers. MULTIPLICATORUL BUGETULUI ECHILIBRAT (mbe) .  Variatia cheltuielilor bugetare. ceea ce înseamna ca cresterea cheltuielilor guvernamentale. Pentru restabilirea echilibrului macroeconomic. ceea ce înseamna ca aceasta nu este decât o specie de cheltuiala guvernamentala. pot fi folosite:  Variatia veniturilor bugetare (prin intermediul impozitarii). MULTIPLICATORUL CHELTUIELII GUVERNAMENTALE (mg) . dupa aparitia unei perturbatii în acest sens.Multiplicatorul investitiei autonome.  Fie în conditii de subocupare dar la buget echilibrat. care modifica unele capitole de venituri sau/si de cheltuieli publice! Modelarea PF . Macrostabilizarea prin PF MACROSTABILIZARE = Restabilirea egalitatii dintre cererea agregata si oferta agregata. MACROSTABILIZAREA PRIN PF se obtine prin folosirea instrumentelor fiscale în scopul restabilirii egalitatii mentionate.Este egal cu 1. realizeaza echilibrarea dinamica a bugetului. contribuie la o crestere economica egala cu sporirea cheltuielilor guvernamentale. Pot aparea doua perturbaţii majore în economie:  Şomajul: PIB efectiv este mai mic decât PIB potential. Stabilizatorii fiscali automaţi STABILIZATORII FISCALI AUTOMAŢI = Acele valori ale veniturilor si cheltuielilor publice care.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ !Pe parcursul executiei bugetare (încasarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor în cursul anului bugetar) pot fi aprobate legi rectificative ale bugetului.

 În: natură. biserică nobilime. unitate de greutate.P. IULIAN VĂCĂREL defineşte impozitul ca fiind o prelevare bănească silită. silită nerambursabilă şi fără contraprestaţie datorată statului. nerambursabile şi fără contraprestaţie.  Pârghie financiară . serviciile consumate) SUBIECTUL I = persoana fizică/juridică. nerambursabilă şi fără contraprestaţie.prin intermediul I statul redistribuie o parte din V în societate. ECONOMIC impozitul reprezintă categoria economică reprezentată de transferurile băneşti definitive. de la contribuabil la stat. Elementele I OBIECTUL I = materia supusă impozitării (averea. CONSTANTIN TULAI defineşte impozitul ca fiind o obligaţie pecuniară definitivă. alte unităţi naturale) COTA I = I aferent unei unităţi de impunere:  C fixe = sume fixe aplicate pe unitatea de impunere ( 435 €/tonă benzină fără plumb.  Social .p. prin impozit se înţelegeau acele obligaţii:  Către: stat. subiectul I este una şi aceeaşi persoană cu suportatorul I. bunurile consumate. 20 lei/200 cm3 capacitate cilindrică)  C procentuale = exprimate în cifre relative şi pot fi:  Proporţionale = C procentuale unice aplicate la masa impozabilă indiferent de mărimea acesteea (16% asupra profitului impozabil)  Pogresive = C procentuale care cresc mai rapid decât masa impozabilă. care prin lege este plătitor de I SUPORTATORUL I = persoana care suportă efectiv I ! În cazul I directe.prin care se pot încuraja/descuraja anumite activităţi economice. acestea sunt diferite ! SURSA I = izvorul I = ne arată din ce se plăteşte I UNITATEA DE IMPUNERE = ne arată ce în ce se măsoară obiectul impunerii (unitate monetară. din V persoanelor fizice şi juridice la dispoziţia statului pentru îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor sale. pe când în cazul I indirecte. unitate de suprafaţă. venitul. D.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ SUBIECTUL 4: IMPOZITUL ŞI ELEMENTELE IMPOZITULUI Conţinutul economic al impozitelor TERMENUL DE IMPOZIT provine din latinescul „imponere” = a stabili cu forţa.v. În CAPITALISM.P. compuse = pe tranşe = V se împarte în tranşe. muncă şi uneori sub formă bănească. simple = C procentuale diferite pentru anumite intervale de V o C. În PRECAPITALISM. fiecăreia aplicându -se C de impozitare corespunzătoare 10 . Rolul impozitelor ROLUL impozitelor  Principal mijloc de atragere a resurselor statului. pot fi: o C. în funcţie de realţia cu masa impozabilă. prin impozit se înţeleg acele dări făcute în bani pentru acoperirea anumitor nevoi ale statului. salariul.

 I pe venit. b) I indirecte . După scopul I a) I financiare .  Penalităţilor.  Termenul I (I trebuie plătit până la data de.000 lei) PERIOADA ŞI TERMENUL I  Perioada I (pentru I/profit perioada I = 1 an.se menţin în practică.J. După incidenţă (punct asupra căruia apasă sarcina fiscală) a) I directe . I locale .) FACILITĂŢILE ŞI CONSTRÂNGERILE FISCALE  Facilităţile iau forma:  Reducerilor fiscale = părţi din I deja calculat care nu se mai plăteşte (partea de reinvestire a profitului)  Deducerilor fiscale = părţi din masa impozabilă ce se scot de la impunere (V minim neimpozabil)  Constrângerile iau forma:  Amenzilor.  Monopoluri fiscale..se aplică asupra situaţiei economice în ansamblu a subiectului.  I pe clădiri.  I.J./P. personale  I pe avere (activ net).  Taxe de timbru şi înregistrare.. După materia impozabilă a) I pe venit . se percep cu ocazia vânzării unor bunuri şi servicii:  Taxa de consumaţie (TVA).în cazul statelor federaţii. 11 . b) I de ordine . Clasificarea I 1.sarcina apasă asupra plătitorului:  I.  I pe K mobiliar.  I pe activitatea indistrială. profesii libere.sarcina apasă asupra altei persoane decât plătitorul (subiect ≠ suportator). pentru I/salar = o lună). 5.sunt defapt I pe consumul diferitelor bunuri şi servicii.folosite de stat pentru realizarea altor scopuri economice şi sociale.000 lei şi 1% pentru valori mai mari d e 200.F. municipii.F/P.D.se aplică asupra unui singur element generator de sarcină fiscală.I sunt încasate de Guvern. După frecvenţa încasărilor de către stat a) I permanente .se aplică asupra resurselor P. 4.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________  Regresive = C care scad pe măsură ce masa impozabilă creşte (I/vânzarea imobilelor în procent de 2% până la valoarea de 200.  Taxe vamale. b) I pe avere . b) I incidentale .D.I încasate de colectivităţile administrativ-teritoriale (comune. 6. După modul de aşezare a) I individuale .la care statul apelează numai în anumite situaţii. b) I globale . reale  I funciar. judeţe). I guvernamentale . fie prin preluarea cu titlu gratuit/oneros de la alte persoane.. comercială. pe care acestea le -au obţinut fie prin folosirea unei părţi a V. 3. care se reînnoiesc lunar. 2.instituite cu singurul scop de a aduce V statului.se aplică asupra patrimoniului unei P. a) b) c) După organul care administrează I I federale . c) I pe cheltuială .

s-au introdus în 1918 (după Titulescu).  Au apărut în sec. distingem mai multe forme:  I. IMPOZITELE INDIRECTE = I percepute de stat. iar în 1923 au fost introduse sub forma I pe lux şi pe CA (după Brătianu). b) I personale = sunt aşezate pe persoană în legătură cu averea şi veniturile personale (aşezarea ţine cont de situaţia personală a subiectului → I subiective):  I pe venituri:  V persoanelor fizice. 12 . sub forma I pe circulaţia mărfii.  Afectează condumul → I pe cheltuială.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ Impozitele directe şi indirecte 1. pământului. locuinţei. fabricii.  În România.  Monopoluri fiscale. În funcţie de modul de aşezare. clădirii. prin intermediul agenţilor economici şi suportate de consumator  Fac parte din preţul mărfurilor/tariful serviciilor → I invizibil. fără a se ţine seama însă de situaţia personală a contribuabilului (se impune proprietatea.  I pe capital.I. XIX în SUA (Războiul de Secesiune). magazinelor.accize.  I pe avere:  I imobiliar.  I pe capitalul mobiliar. IMPOZITELE DIRECTE = I în cazul cărora sarcina fiscală este suportată de plătitor  Subiectul impunerii este aceeaşi persoană cu suportatorul. capitalului bănesc.  Taxe de cosumaţie . se împart în: a) I reale = se stabilesc asupra obiectelor. În funcţie de modul de aşezare şi de obiectul lor. 2. asupra unor elemente ale proprietăţii contribuabilului/asupra activităţii.  Se diminuează V nominal. pentru a şi asigura fondurile necesare redresării.  V persoanelor juridice.  I pe activităţi economice.  Taxe vamale.  I pe transferul averii.  I pe clădiri.  Diminuează venitul real. taxa de autorizare a cazanelor de ţuică):  I financiar. nu persoana → se mai numesc I obiective/I pe produs: taxa pe scaun la unităţile administrative. generale.

I trebuie să îndeplinescă 4 calităţi: a) Productivitatea = exprimă propriu-zis R impozitului.  M economiei şi randamentul I.  Statul trebuie să facă cât mai puţine C.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ SUBIECTUL 5: PRINCIPIILE IMPUNERII MAXIMELE IMPUNERII (Adam Smith . 3.F. d) Comoditatea şi simplitatea = I trebuie să fie uşor de calculat. I pot promova politici sociale sau economice. 2. omul şi nu statul este valoarea esenţială. această calitate este dictată de 2 aspecte:  S fiscală .„Avuţia naţiunilor”)  M de justiţie. pentru a fi productiv. pentru fiecare litru de alcool se va plăti o sumă fixă).  M de certitudine. 13 . P RANDAMENTULUI FISCAL = pentru a fi rentabil. a) Individualitatea  Porneşte de la axioma că într-o societate democrată. P ECHITĂŢII FISCALE = face ca toţi cei care realizează o anumită masă impozabilă să plătească statului un I egal. cu cât rezistă mai mult în timp.  Cel mai elastic I este considerat I pe consum. un I trebuie să aducă statului maximum de V cu C minime Pentru a se asigura R. politicile fiscale moderne şi contemporane promovează anumite măsuri în numele echităţii:  Capacitatea contributivă a contribuabililor (nivelul V/averii. de declarat şi de plătit (C şi S conduc la plata sigură a I). alcool). cutume acceptate de-a lungul timpului în teoria şi practica fiscală 1. atunci când cunatumul său nu urmează oscilaţiile ciclului productiv/al unei conjuncturi oarecare.  Cel mai stabil I este considerat I pe avere.  Cel mai comod şi simplu I este considerat I pe avere. atunci când permite statului ca la nevoie să poată realiza V mai mari.  Cel mai productiv I este considerat I pe consum. ele sunt capabile să declanşeze interese/reacţii din partea contribuabililor (de a economisi.  Poate fi restrâns consumul anumitor produse considerate ca fiind nocive pentru sănătate (tutun.  I este socotit E.I este o lege fiscală care este cu atât mai bună.  Să nu permită evaziunea şi repercursiunea I. să nu fie transformată egalitatea în egalitarism şi să nu fie inhibat interesul pentru muncă.se ştie că I indirecte sunt mai instabile decât I directe. a de consuma). c) Elasticitatea = I să poată fi ajustat/modificat (Codul de procedură fiscală cere ca modificările să intre în vigoare după 6 luni). b) Stabilitatea = I este considerat a fi stabil. P DE POLITICĂ ECONOMICO-SOCIALĂ  Prin intermediul I:  Statul poate influenţa concurenţa.  Relativă = utilizarea cotelor procentuale (16% asupra profitului impozabil). mai puţin I de la cei care realizează V scăzute) ! Pentru eliminarea inegalităţilor. stimula consumul/producţia.î. Egalitatea în faţa Fiscului poate fi:  Absolută = fiecare contribuabil plăteşte aceeaşi sumă de bani (în cazul accizelor asupra alcoolului.mai mult I de la cei care realizează V crescute. numărul membrilor familiei).  S încasărilor fiscale . a. Se ţine cont de chestiunea socială până în punctul în care nu se denaturează interesul de obţine V şi de a nu distorsiona repartiţia naţională a sarcinii fiscale. la realizarea P contribuie:  I să fie universal = să fie plătit de toţi cei care realizează masa impozabilă respectivă (când nu se respectă acest principiu → evaziune fiscală).  I nu reprezintă doar o plată amorfă a contribuabililor către stat. PRINCIPIILE IMPUNERII = reguli. precum şi alte facilităţi fiscale.  Progresivitatea în materie de impozit. I trebui să fie cât mai mare şi să se realizeze cu C minime. Utilizate astfel. care promovează câştigurile nete . ! Egalitate ≠ Egalitarism (reprezentat de cotele progresive..  M comodităţii.

care jenează personalitatea umană). astfel.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ În acest context. d) Nediscriminarea = promovarea unor regului valabile pentru toţi. atât pentru K public cât şi pentru cel privat) ! Constrângerile şi avantajele fiscale de tipul deducerilor/reducerilor fiscale promovează o discriminare pozitivă ! e) Legitimitatea = V nelegitime (nemeritate) ar trebui impuse mai aspru faţă de cele legitime (V provenind din: muncă. ci să fie favorabile realizării unei economii cât mai eficiente (I nu trebuie să reprezinte pentru contribuabil un motiv de a munci mai mult/de a renunţa în a consuma sau investi).F. faţă de unii subiecţi/faţă de unele grupări sociale (acelaşi tratament atât pentru contribuabilii P.. să nu lase loc interpretărilor.J. legea fiscală trebuie să fie echivocă. care să nu dea naştere niciunui arbitrariu. administrarea afacerilor. c) Neutralitatea = I să nu contravină unei mai bune gestionări a economiei. asumarea riscurilor).  14 . fiscalitatea trebuie să reprezinte unul din mijloacele asigurării deplinei dezvoltări a personalităţii fiecărui cetăţean corespunzător propriei sale aspiraţii. b) Impersonalitatea = sunt preferate I analitice/impersonale (pe produs) faţă de I sintetice/personale (care nu pot fi aplicate decât având o v edere de ansamblu asupra activităţii contribuabilului. I trebuie stabilite fără discriminări directe/indirecte. cât şi P. f) Lipsa arbitrariului = perceperea de I pe baza unor principii simple şi clare.

determinarea cunatumului I datorat şi perceperea I. Metode: a) Percepere directă = relaţie nemijlocită cu organul fiscal:  Impozit portabil = când organul fiscal se deplasează la contribuabil.procedee  M indiciară = pe baza indicilor. 2. b) M directă .  Lichidarea. ASIETA = cuprinde operaţiile prin care se constată şi evaluează materia impozabilă.  Perceperea 1. LICHIDAREA = operaţia prin care se procedează la determinarea cuantumului I. b) Stopaj la sursă = plătitorii de venituri reţin la sursă impozitele datorate de beneficiarul venitului (ex: impozit pe venit). c) Aplicare timbre fiscale = P indirectă realizată prin intermediul unităţii care vinde T 15 .Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ SUBIECTUL 6: TEHNICA FISCALĂ TEHNICA IMPUNERII/FISCALĂ = Ansamblul operaţiilor prin care are loc: constatarea şi evaluarea materiei impozabile. PERCEPEREA = ansamblul operaţiilor prin care are loc trecerea I de la contribuabil în casieriile statului.control permanent al organelor fiscale asupra materiei impozabile declarate de contribuabil.  Evaluarea administrativă = fără niciun criteriu declarat.persoană implicată într-o formă sau alta în realizarea masei impozabile (pentronul. statul stabileşte un anumit I. Metode: a) M indirecte . după cunoaşterea materiei impozabile: a) Impunere prin cotitate = determinarea cunatumului I prin aplicarea cotelor de I asupra materiei impozabileM b) Impunerea prin repartiţie = se stabileşte mai întâi suma totală a I ce trebuie să ajungă la stat şi apoi acesta se repartizează din treptă în treaptă administrativă. evaluarea materiei impozabile făcându -se pe baza prezumţiei (presupunerii). fără a fi dator să argumenteze ce a stat la baza acestei apr ecieri.  Evaluarea pe baza declaraţiei unei terţe persoane . în cazul I/salar angajaţilor săi). pe obiectele impunerii ce le deţin subiecţii impozabili.  Evaluarea forfetară = realizată de organele fiscale de comun acord cu contribuabilii. 3.procedee  Evaluarea pe baza declaraţiei controlate a contribuabilului . ETAPELE IMPUNERII  Asieta.  Impozit cherabil = când contribuabilul se deplasează la organul fiscal.

in general. dupa caz. republicata. in virarea din conturile persoanelor juridice in contul bugetului de stat. transferuri si cote aditionale la unele impozite directeccxxxii.189/1998 privind finantele publice locale prevede competenta si raspunderea autoritatilor administratiei publice locale in ce priveste finantele publice locale. executia bugetului public national si de a stabili masuri pentru mentinerea sau imbunatatirea echilibrului bugetar. In ce priveste VENITURILE DIN ALTE SURSE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE. din care sa rezulte obligatiile de plata. prin incasarea veniturilor publice. se pot stabili cote sau sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. raspunde de realizarea bugetului de stat. in acest fel. a impozitelor si altor venituri publice neachitate la termen. in cadrul atributiei sale constitutionaleccxxvi de a exercita “conducerea generala a administratiei publice”. Potrivit legii. constatarea. Astfel. consiliilor judetene si ale Primariei generale. controlul. In acest scop. de identificare a veniturilor si de incasare a impozitelor si taxelor de la persoanele juridice si fizice. dupa adoptarea lui de catre Parlament. a bugetelor asigurarilor sociale de stat. De altfel. Aceste importante competente si raspunderi se aduc la indeplinire prin compartimente proprii de specialitate ale primariilor. oraselor si judetelor conform principiului autonomiei locale. urmarire si incasare a impozitelor si taxelor. administratia publica are atributii pentru executarea.72/1996 prevede posibilitatea acordarii de la bugetul de stat de cote sau sume defalcate din anumite venituri. CONDUCEREA GENERALA A ACTIVITATII EXECUTIVE IN DOMENIUL FINANTELOR PUBLICE este exercitata de Guvern. prevazute de Legea nr. situatie in care actioneaza in calitate de administratie fiscala. SURSELE LOCALE DE VENITURI PUBLICE sunt in principal impozitele si taxele locale. administratiilor financiare. dupa adoptarea bugetului de stat. asigura administrarea finantelor comunelor. pe baza unei evidente stricte pe fiecare contribuabil.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ SUBIECTUL 7: PROCEDURILE FISCALE Competenţa autorităţilor fiscale (Aparatul fiscal) APARATUL FISCAL reprezinta organele de stat care au atributii in aplicarea legislatiei fiscale. in organizarea stabilirii si incasarii publice. In acelasi timp. Veniturile administratiei publice locale si ale judetelor sunt constituite din sursele realizate pe teritoriul acestora si din alte surse. prevazute de lege. aparatul fiscal nefiind altceva decat mijlocul prin care statul isi aplica legile cu caracter fiscal. bugetului fondurilor speciale si a bugetului asigurarilor sociale de stat de catre Parlament avand obligatia de a examina public situatia financiara pe economie. de luarea masurilor pentru asigurarea echilibrului bugetar si aplicarea politicii financiare a statului. 16 . in indrumarea si controlul modului de stabilire a impunerilor. Legea nr. executia bugetului de stat. in vederea echilibrarii acestora. in cazurile in care unitatile administrativ-teritoriale nu isi pot acoperi cheltuielile din venituri proprii. adica aplicarea legilor. in acest sens. urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale. Ministerul Finantelor Publice poate aproba reducerea sau scutirea de plata si alte inlesniri fiscale. In acelasi timp. LEGEA PRIVIND FINANTELE PUBLICE stabileste raspunderea Guvernului pentru realizarea prevederilor bugetare. ca organ de specialitate al administratiei publice centrale. a municipiului Bucuresti. CONSILIILE LOCALE ŞI CELE JUDEŢENE. sumele incasate si debitele ramase de incasat. mentionam obligatia Ministerului Finantelor Publice de a organiza trezoreria centrala a finantelor publice. Legea nr. consiliile locale si cele judetene sunt abilitateccxxx sa aprobe bugetele anuale in c are sunt prevazute veniturile si cheltuielile unitatilor administrativ-teritoriale pentru fiecare an financiar.27/1994. Ministerul Finantelor Publice are sarcini importante in asigurarea realizarii politicii fiscale. prin legea bugetara anuala. precum si a altor venituri ale unitatilor administrativ-teritoriale. in organizarea si exercitarea jurisdictiei fiscale. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE. ca autoritati administrative autonome. ACTELE NORMATIVE FISCALE prevad competente si atributii in legatura cu stabilirea si perceperea impozitelor si taxelor pentru administratia publica centrala si cea locala. precum si unele competente pentru a preciza prin norme modalitatile practice de stabilire. circumscriptiilor fiscale orasenesti si perceptiilor rurale. bugetelor speciale si bugetelor locale. pentru stabilirea. In exercitarea atributiilor sale fiscale. inclusiv a majorarilor de intarziere. Ca o atributie specifica si recenta. asigurand.

cat si in timpul efectuarii acesteia. cum sunt administratiile financiare. DIRECTIILE GENERALE ALE FINANŢELOR PUBLICE JUDEŢENE ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI (inclusiv Garda Financiara) au atributia de a verifica exactitatea si realitatea inregistrarilor in evidentele prevazute de lege si de actele de constituire a societatii comerciale si a ce lorlalti agenti economici. inclusiv institutiile publice din subordine. Colegiul jurisdictional dispune si virarea sumelor datorate la aceasta. asigurarea finantarii. constituirea si gestionarea fondurilor speciale si a fondurilor de tezaur. taxelor si a altor obligatii bugetare. de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. contributiile si celelalte venituri publice datorate bugetului de stat. impozitele. prin incasarea veniturilor publice pe baza unei evidente stricte pe fiecare contribuabil (persoana fizica sau juridica). In cadrul functiei jurisdictionale. care sa constituie venituri ale bugetelor unitatilor administrativteritoriale. revin si altor organe ale Ministerului Finantelor Publice. precum si repartizarea acestora pe consilii locale si consilii judetene si al municipiului Bucuresti. Acestea raspund de stabilirea impunerii. asigurarilor sociale de stat si ale institutiilor publice finantate integral sau partial din mijloace extrabugetare au fost legal stabilite si incasate la termenele prevazute de lege. TREZORERIILE TERITORIALE ALE FINANŢELOR PUBLICE au importante si largi atributii in executarea bugetului de stat. In acest scop. deoarece actul de control al organelor Curtii de Conturi nu are natura de titlu de creanta fiscala. sumele incasate si debitele ramase de incasat. formarea si gestionarea datoriei publice si situatia garantiilor guvernamentale pentru credite interne si externe. Pentru a se putea realiza aceste raspunderi. Controlul se efectueaza la toate persoanele juridice in ce priveste subventiile si alte forme de sprijin acordate de statccxxxviii. Astfel. in cazul in care abaterea cu caracter financiar consta in neindeplinirea de catre o persoana juridica de drept public sau privat prevazuta de lege a obligatiilor financiare de stat. Astfel. ci numai de mijloc de proba. Curtea de Conturi isi exercita functiunea de control asupra modului de formare. in conditiile legii. se creeaza pe cale judiciara si nu administrativ-fiscala. s-a instituit obligatia generala a agentilor economici si a celorlalti contribuabili de a achita. Trezoreriile teritoriale ale finantelor publice sunt organizate in cadrul directiilor generale ale finantelor publice (judetene si a municipiului Bucuresti). In cadrul acestei functiuni. 17 .Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ precum si criterii de determinare a acestora pe unitati administrativ-teritoriale. unitati administrativ-teritoriale sau institutiile publice. precum si repartizarea pe judete a transferurilor. Curtea de Conturi controleaza formarea resurselor bugetului de stat ale bugetelor fondurilor speciale. inclusiv a dobanzilor si majorarilor de intarziere datorate. cum sunt: amanari si esalonari la plata impozitelor. putand dispune varsarea la bugetul public a impozitelor si taxelor legal datorate. bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale. Inlesnirile la plata pot fi acordate atat inaintea inceperii executarii silite. De asemenea. bugetelor fondurilor speciale. CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI. Consiliile locale si judetene au competenta de a acorda ÎNLESNIRI FISCALE. circumscriptiile financiare orasenesti si perceptiile comunale. consiliile judetene si locale. urmaresc incasarea la termenele stabilite a impozitelor si taxelor datorate de catre agentii economici si ceilalti contribuabili. aplicand majorarile prevazute de lege in cazul nerespectarii termenelor de plata. din care sa rezulte obligatia de plata. ministerele. taxelor si a celorlalte venituri publice. legea bugetara prevede nivelul maxim al cotelor aditionale si categoriile de impozite directe asupra carora se aplica. instantele de judecata ale Curtii de Conturi au competenta materiala in domeniul fiscal. institutie suprema de control financiar si de jurisdictie in domeniul financiar. scutiri si reduceri de impozite si taxe. circumscriptiilor fiscale orasenesti si perceptiilor rurale. Prin LEGILE BUGETARE ANUALE se pot stabili cote aditionale la unele impozite directe ale bugetului de stat si/sau ale bugetelor locale. Prin verificarile efectuate. celelalte organe centrale. ale bugetului asigurarilor sociale de stat si ale bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale. administratiilor financiare. controlul si urmarirea incasarii impozitelor. taxele. bugetului asigurarilor sociale. pe plan local. au obligatia sa efectueze operatiunile de incasari si plati si sa pastreze disponibilitatile numai la trezoreria din raza teritoriala in care isi au sediul. Curtea de Conturi constata daca veniturile statului. urmarind stabilirea corecta si indeplinirea integrala si la termen a tuturor obligatiilor fiscale. din bugetul de stat se pot face transferuri catre unitati administrativ-teritoriale in scopul finantarii de investitii cu cara cter social sau edilitar-gospodaresc. la termenele stabilite. In acelasi timp. unitatilor administrativ-teritoriale. are largi si importante competente fiscale. Atributii importante in ce priveste stabilirea.

in vederea atribuirii numarului de identificare fiscala si eliberarii certificatului de inregistrare fiscala. persoanele fizice care obtin venituri din activitati desfasurate in baza unui contract de comision. asistenti medicali. arhitecti.  Din practicarea unei profesii libere autorizate in mod individual sau in diverse forme de asociere (notari publici. asociatii sau organizatii de orice fel care. civic. codul de identitate fiscala este codul numeric personal atribuit de Ministerul de Interne. in functie de natura venitului obtinut.  Din organizarea activitatii in asociatii agricole fara personalitate juridica. ingineri. contabili autorizati. profesori. Astfel. in termen de 15 zile de la trecerea frontierei de stat a Romaniei. social. experti contabili.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ Înregistrarea fiscală Contribuabilii au obligatia sa depuna unele declaraţii în legatură cu activitatea efectuată şi documente însoţitoare prin care aduc la cunostinta organelor fiscale anumite informatii in legatura cu activitatea lor producatoare de venituri sau obtinerea de bunuri impozabile. imputerniciti potrivit legii. in baza actului de constituire. sa depuna la organul fiscal competent declaratia de inregistrare fiscala in termen de 15 zile de la data obtinerii primului venit de aceasta natura.  Persoanele juridice straine care isi desfasoara activitatea in Romania prin intermediul unui sediu permanent. asociatiile familiale si asociatiile civile.  Persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania si persoanele fizice straine care realizeaza venituri din activitati desfasurate pe teritoriul Romaniei sunt obligate sa completeze si sa depuna declaratie de inregistrare fiscala pentru persoanele straine. In ce priveste persoanele fizice. de reprezentare si a altor asemenea contracte incheiate in conformitate cu prevederile Codului commercial.  In baza unor contracte de locatie de gestiune sau a altor forme de dare in exploatare.  Astfel. pentru persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania. tehnicieni. subingineri. precum si unitatile din subordinea acestora care functioneaza pe principiul mijloacelor extrabugetare sau cu subventii de la bugetul de stat si care intocmesc bilant contabil distinct. filantropic ori religios. a declaratiei speciale sau a declaratiei globale. cu exceptia celor realizate din vanzarea produselor agricole in stare naturala. prevede unele particularitati privind obligatia de a completa si depune declaratie de inregistrare fiscala.  Alte persoane decat cele prevazute la lit.  De asemenea. dactilografe si alte asemenea profesii). care modifica Ordonanta Guvernului nr. politic. precum si cele care.  Reprezentantele societatilor comerciale sau ale organizatiilor economice straine. autorizate.  Reprezentantii fiscali ai contribuabililor.  Persoanele fizice care obtin venituri din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala au obligatia. de mandat.93/2000. pe teritoriul Romaniei. dupa caz. potrivit legii au obligatia sa faca retinerea la sursa a impozitelor si taxelor. obligatia de depunere a declaratiei de inregistrare fiscala are loc daca obtin venituri:  Din acte de comert. contribuabilii au obligatia sa completeze si sa depuna o DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ. In ce priveste contribuabilii persoane juridice.  Institutiile publice ai caror conducatori indeplinesc atributii de ordonator de credite.a). in raport de conditia personala si natura venitului sau a activitatii producatoare a acestuia. sunt obligate sa se inregistreze la organul fiscal competent in termen de 15 zile de la inceperea activitatii.Aceasta obligatie revine urmatoarele persoane si entitati:  Persoanele juridice.  Persoanele fizice platitoare de impozit pe venit se inregistreaza ca platitori de impozite si taxe la data depunerii declaratiei estimative. potrivit legii. desfasoara in Romania activitati cu caracter economic. sindical.82/1998. b) si c). din 18 . avocati. in vederea inregistrarii. Subiectii obligaţiei .  Asociatiile familiale si asociatiile civile fara personalitate juridica. O prima categorie de astfel de declaratii o constituie cele privind inregistrarea fiscala. Ordonanta Guvernului nr. cultural. in scopul atribuirii codului fiscal si a obtinerii certificatului de inregistrare fiscala. obtinute din productia proprie. medici. precum si orice alte entitati care desfasoara activitati.

impreuna cu certificatul de inregistrare fiscala. in vederea scoaterii din evidentele fiscale ale acestuia. potrivit legii. precum si din vanzarea produselor culese din flora si fauna spontana. atestarea acestei calitat i se va face in baza instiintarii de luare in evidenta ca platitor de TVA si a certificatului de inre gistrare fiscala care va contine codul numeric personal precedat de litera “R”. Pentru celelalte sedii secundare ale persoanelor juridice romane.  Inclusiv in privinta incetarii temporare sau definitive a activitatii. respectiv act de proprietate. Platitorii de impozite si taxe au indatorirea de a depune declaratii de mentiuni cand apar modificari:  In ce priveste datele declarate. din vanzarea produselor provenite din silvicultura. in termen de 15 zile de la infiintarea sucursalei. insotita de o copie de pe certificatul de inregistrare fiscala a unitatii cu personalitate juridica. DECLARAŢII DE MENŢIUNI. De asemenea. Platitorii de impozite si taxe care au sedii secundare de tip sucursale trebuie sa depuna pentru inregistrarea fiscala a acestora o declaratie de inregistrare fiscala la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul sucursalei. certificata de Oficiul registrului comertului. in vederea inscrierii in evidentele fiscale in a carui raza teritoriala isi muta sediul/domiciliul. Dovada şi depunerea declaraţiei Informatiile inscrise in declaratia de inregistrare fiscala trebuie dovedite cu documente. dar cu inscrierea noului sediu/domiciliu. contract de inchiriere etc. cu aceleasi cod fiscal. Organul fiscal la care s-a depus declaratia de inregistrare fiscala are obligatia ca in termen de 15 zile sa atribuie codul fiscal si sa elibereze certificatul de inregistrare fiscala. platitorii de impozite si taxe nu au obligatia sa le declare in vederea inregistrarii fiscale. care este imputernicit sa efectueze obligatiile fiscale care ii revin potrivit legii. certificatul de inmatriculare de la Oficiul registrului comertului. platitoare de TVA. in termen de 15 zile. In cazul in care noul sediu/domiciliu se afla in raza aceluiasi organ fiscal. pe baza careia se vor corecta evidentele fiscale si se va elibera noul certificat de inregistrare fiscala. insotita de certificatul de inregistrare fiscala.  Dovada detinerii sediului. La inregistrarea fiscala a societatilor comerciale cu statut de filiala este obligatoriu a se declara datele de identificare si codul fiscal al societatii comerciale care le-a infiintat. se va depune o singura declaratie de mentiuni. dupa caz. cu exceptia cazurilor prevazute de lege. a autorizatiei de functionare sau a actului legal de constituire. agentii sau alte asemenea sedii. In cazul modificarilor privind sediul/domiciliul platitorii de impozite si taxe vor depune declaratia de mentiuni la organul fiscal in a carui raza teritoriala au avut sediul/domiciliul initial. Oorice persoana care realizeaza operatiuni impozabile in Romania. Pentru persoanele fizice. cum sunt. 19 . dar nu are sediul sau domiciliul in tara noastra este obligata sa desemneze un reprezentant fiscal. care curge de la eliberarea certificatului de inmatriculareccxliv. Inregistrarea. platitorii de impozite si taxe vor depune o declaratie de mentiuni.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ cresterea animalelor si a pasarilor. Declaratiile de inregistrare fiscala se depun la directiile generale ale finantelor publice si a municipiului Bucuresti sau la administratiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucuresti.  Pentru comercianti. precum si scoaterea din evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata se vor face potrivit legislatiei in materie de TVA. spre exemplu:  Incheierea instantei de judecata de inmatriculare a contribuabilului. Contribuabilii care devin platitori de accize sau de impozit la titei si la gaze naturale din productia interna ulterior inregistrarii fiscale sunt obligati sa depuna declaratie de mentiuni cu cel putin 15 zile inainte de inceperea activitatii de productie sau de import de bunuri pentru care se datoreaza accize sau impozit la titei si la gazele naturale din productia interna. inclusiv inregistrarea fiscala. ramasa definitiva. respectiv reprezentante. cu sediul sau domiciliul in Romania.

anularea sau incetarea valabilitatii actului de constituire ori a autorizatiei eliberate de organul competent . Astfel.000 lei. in vederea anularii. Prezentarea si primirea documentelor care nu au inscris codul fiscal. in cazul in care platitorul are obligatia de a calcula. obligatia calcularii impozitelor si taxelor revine platitorului.000.  Impozitele colectate prin stopaj la sursa.500. Nedepunerea in termen a declaratiei de inregistrare sau de mentiuni. OBIECTUL DECLARAŢIEI DE IMPOZITE ŞI TAXE il formeaza:  Impozitele si taxele datorate in cazul in care. spre exemplu impozitul pe venit. Scoaterea din evidenta se va face incepand cu data de intai a lunii urmatoare depunerii declaratiei de mentiuni. Nerespectarea acestei obligatii are efecte juridice importante. Astfel se prevede ca: “Toti platitorii. ÎNTOCMIREA ŞI DEPUNEREA DECLARAŢIEI constituie o obligatie a platitorului de impozit. oferte. republicataccli si modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. scrisori. A). dupa caz. persoanele inregistrate fiscal au obligatia ca in termen de 15 zile sa depuna declaratii de mentiuni si sa predea organelor fiscale. impozitul pe teren. cu amenda de la 1.500. Dupa radierea din registrul comertului sau dupa suspendarea. accize. d.68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiei de impozite si taxe. Este cazul. codul fiscal trebuie mentionat pe facturi. Depunerea de declaratii de inregistrare fictive. obligatii fiscale catre bugetul de stat si bugetele locale. c). in raport de evolutia ratei inflatiei. persoane juridice sau fizice. neconforme cu realitatea. UTILIZAREA CODULUI FISCAL Contribuabilii au indatorirea de a folosi codul fiscal in toata activitatea.000 lei la 1.  Bunurile si veniturile impozabile in cazul in care potrivit legii. impozitul pe veniturile din salarii sau impozitarea nerezidentilor. c. retine si varsa impozite si taxe. Ordonanta Guvernului nr.000. potrivit legii.  Cele de la lit. certificatul de inregistrare fiscala.11/2001.82/1998. trebuie sa intocmeasca si sa depuna declaratii sau deconturi de impunere. contribuabilii si orice alte persoane interesate sunt indatorate sa nu accepte ca legale documentele prezentate de platitorii de impozite si taxe daca acestea nu au inscris codul fiscal al platitorului obligat a se inregistra fiscal. taxa asupra mijloacelor de transport. Cuantumul amenzilor poate fi actualizat prin hotarare a Guvernului. organele fiscale si alte institutii publice. b) si d) cu amenda de la 1. comenzi sau orice alte documente.000 lei. Codul fiscal reprezinta codul national de identificare a contribua bililor pentru efectuarea procedurilor in materie fiscala. romane sau straine. Contraventiile se sancţionează dupa cum urmeaza:  Cele de la lit.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ In momentul incetarii calitatii de platitor de accize sau de import la titei si la gazele naturale din productia interna contribuabilul este obligat ca in termen de 15 zile sa depuna declaratie de mentiuni. stabileste un continut mai larg pentru declaratia de impunere si o denumire noua. impozitul pe cladiri. Inscrierea pe documente a unor coduri fiscale false. Declaraţia de impunere In prezent. b. daca se constata indeplinirea conditiilor legale. carora le revin potrivit legii. a impozitului pe profit. Textul se refera la unele impozite pe venit. stabilirea impozitului si a taxei se face de catre organul fiscal sau. spre exemplu. In aceasta grupa se include. CONTRAVENŢII In scopul asigurarii respectarii prevederilor legale privind inregistrarea fiscala. Ea se intocmeste prin completarea unui formular pus la dispozitie platitorilor in mod gratuit de catre Ministerul 20 .113/1999cclii si prin Ordonanta Guvernului nr. prevede urmatoarele contravenţii: a. Ordonanta Guvernului nr. denumite in continuare DECLARAŢII DE IMPOZITE ŞI TAXE”. in sensul ca bancile. taxei pe valoarea adaugata. spre exemplu.000 lei la 2. de serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale.

codul numeric personal sau codul fiscal. fuziune prin absorbtie sau fuziune prin contopire. numele si prenumele sau denumirea.  Incetarea activitatii. Ministerul Finantelor Publice este imputernicit sa stabileasca modelul si continutul formularului. de catre cei care. Astfel. reprezentand TVA si accize. dupa caz. DECLARAŢIILE DE IMPOZITE ŞI TAXE SE DEPUN la organul de specialitate al primariilor locale. In cazuri deosebite Ministerul Finantelor Publice poate stabili alte termene pentru depunerea declaratiilor de impozite si taxe. Este instituita si DECLARAŢIA ÎN CURSUL ANULUI FISCAL. Astfel. dupa caz.  Cuantumul impozitelor sau al taxelor. sau unde este luat in evidenta fiscala. lichidare sau transformare. in cazul reprezentantilor firmelor straine cu activitate pe teritoriul romaniei. daca declaratia este depusa cu o intarziere de peste 60 de zile fata de termenul legal stabilit.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ Finantelor Publice sau de catre serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale. in conformitate cu reglementarile legale in vigoare. CORECTAREA DECLARAŢIEI DE IMPOZITE ŞI TAXE reprezinta o obligatie lega la a platitorului.  Modificari intervenite in baza de impozitare. lizibil si complet informatiile prevazute de formulare. 68/1997.  Cu 50% din impozitul sau din taxa datorata ori stabilita din oficiu. DECLARAŢIA DE IMPOZITE ŞI TAXE TREBUIE SĂ CUPRINDĂ:  Datele necesare pentru stabilirea identitatii platitorului. PENALITĂŢILE pentru depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe nu pot depasi suma de 10 milioane lei pentru persoanele fizice. prevede ca platitorii au obligatia de a intoc mi corect declaratiile de impozite si taxe. domiciliul sau sediul.8 al Ordonantei Guvernului nr. daca este cazul. platitorul este obligat sa depuna o declaratie de impozite si taxe si in cazul in care in cursul anului fiscal se afla in una din urmatoarele situatii:  Dizolvare.000 lei in cazul nedepunerii declaratiei de catre platitorii care nu realizeaza profit impozabil. care pot fi modificate si actualizate pe masura modificarii reglementarilor legale in materie de impozite si taxe. TERMENUL DE DEPUNERE A DECLARAŢIEI DE IMPOZITE ŞI TAXE de catre platitor este cel stabilit prin legea speciala care reglementeaza impozitul sau taxa respectiva. depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe se penalizeaza dupa cum urmeaza:  Cu 10% din impozitul sau din taxa datorata ori stabilita din oficiu. republicata. organul fiscale competent va stabili din oficiu obligatia de plata. spre exemplu. dupa caz.  Cu 500.68/1997.  Semnaturile autorizate si stampila. daca obligatia calcularii impozitului sau taxei revine platitorului. dupa caz. precum si de alte categorii de platitori care nu au obligatii de plata la bugetul de stat sau la bugetele locale (conform art. retine si vira impozite si taxe. precum si ori de cate ori este necesar. 21 .  Modificari intervenite in baza de impozitare a impozitelor si taxelor locale.  Baza de impozitare.11/2001).  Incetarea obligatiei de a calcula. nu mai depun deconturi pentru taxele respective. Daca platitorul nu s-a prezentat in 15 zile de la termenul stabilit pentru efectuarea corecturilor. conform legii. in a carui raza teritoriala platitorul isi are sediul sau domiciliul. In acest sens Ordonanta Guvernului nr. daca declaratia este depusa cu o intarziere de pana la 30 de zile inclusiv fata de termenul legal stabilit. dupa caz. conform prevederilor legale. dupa caz. republicata. inscriind clar. precum si terminarea activitatii supuse impozitarii sau taxarii. In cazul in care legea speciala care instituie impozitul sau taxa respectiva nu prevede intocmirea si depunerea declaratiei de impozite si taxe. precum si termenul de depunere al acestuia.  Reorganizare prin divizare. Continutul si modelul formularelor se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publicecclv. pe luna raportata si pe cumul avand sume de rambursat de la bugetul de stat. cum sunt. dupa caz.  Cu 30% din impozitul sau din taxa datorata ori stabilita din oficiu. daca declaratia este depusa cu o intarziere de pana la 60 de zile fata de termenul legal stabilit. respectiv 50 milioane lei pentru persoanele juridice. deci la organul fiscal competent. Importanta declaratiei de impozite si taxe este subliniata de SANCŢIUNILE ce se aplica in caz de nerespectare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr.

 Reprezinta un titlu executoriu.  Ministerul Finantelor Publice emite titluri de creanta fiscala prin actul care definitiveaza impozitele. Organele fiscale locale ale Ministerului Finantelor Publice intocmesc titlurile de creanta privind impozitele pe venit datorate mai ales de persoane fizice. in care se includ: procese-verbale de impunere sau decizia de impunere intocmite de organele fiscale pentru impozitele datorate de populatie. impozitul pe venit. potrivit legii. se constata si se individualizeaza obligatia de plata privind creante bugetare. pentru ca obligatiile fiscale izvorasc exclusiv din normele fiscale. accizele. Titluri constituite exclusiv în scop fiscal. iar in prezent rezulta din actele normative care instituie impozitele sau taxele si reglementarea privind executarea creantelor bugetare. bugetele locale. daca nu au fost comise in astfel de conditii incat sa constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda intre 100. prin titlu de creanţă fiscală (numit si “bugetara”) se concretizeaza obligatia ce revine contribuabilului fata de bugetul public (bugetul de stat. lizibil si complet informatiile prevazute in formulare. pentru litigiile fiscale date in competenta lor materiala.Elementele impozitului şi Subiectul 6 . republicata).000 lei si 1. bugetul asigurarilor sociale si bugetele fondurilor speciale) de a achita. si alte venituri publice pentru care se prevede competenta acestor organe. taxa pe valoarea adaugata. titlurile de creanta fiscala. In functie de specificul intocmirii lor. intocmit de organele de specialitate sau de persoane imputernicite potrivit legii”. desi sunt in general diferite pentru fiecare dintre veniturile bugetului public pot fi grupate in doua CATEGORII: a. ca fiind creantele constand in impozite.000 lei. persoanele juridice intocmesc titlurile de creanta privind atat impozitele.Tehnica fiscală) Titlul de creanţă fiscală In doctrina fiscala. taxele si veniturile publice contestate de contribuabili.68/1997. TRĂSĂTURILE CARACTERISTICE ale acestui titlu:  Este un act juridic de natura declarativa de drepturi si obligatii.000. Caracterul de titlu executoriu al titlului de creanta fiscala era prevazut de legea finantelor.  Titlul de creanta fiscala este intocmit in forma scrisa de catre subiectele de drept carora le este incredintata calcularea sumelor datorate bugetului public. cat si impozitele pe care au obligatia de a le retine de la persoanele carora le platesc unele venituri prin procedeul retinerii la sursa.  Serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiilor publice locale intocmesc titluri de creanta fiscala pentru impozitele si taxele locale. pentru efectuarea corecturilor (art. potrivit legii. contributii. adica a dreptului statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale de a primi o anumita suma de bani. fara a avea nevoie de vreo investire speciala in acest scop. intr-o anumita suma. taxele si alte plati datorate bugetului public.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ Constituie CONTRAVENŢII. contributiile pentru securitatea sociala si alte venituri publice. actele emise de organele de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice imputernicite a efectua controlul 22 . prevazandu-se ca este “actul prin care.  Neprezentarea la organul fiscal.  Are caracterul unui “titlu de creanta” intrucat constata existenta unei creante a bugetului public. constituie titluri de creante fiscale. Legiuitorul a definit titlul de creanţă intr-un mod asemanator. in sensul de a inscrie clar. spre deosebire e titlul de creanta de drept civil care devine executoriu numai prin investirea cu formula executorie. Aşezarea impunerii (vezi Subiectul 4 . declaratiile de impunere pentru anul urmator ce se depun de catre contribuabili la organele fiscale locale pentru unele impozite. in termenul stabilit de acesta. urmatoarele fapte:  Nerespectarea obligatiei de a intocmi corect declaratiile de impozite si taxe. In acest sens. legiuitorul defineste si creanţele bugetare la care s-a referit mai sus. hotararile instantelor judecatoresti de drept comun.8 din Ordonanta Guvernului nr. Ca atare. TITLUL DE CREANŢĂ FISCALĂ este definit ca fiind “actul juridic prin care se constata si individualizeaza obligatia baneasca a fiecarui platitor de venituri bugetare”. investite cu solutionarea unor cai de atac. impozitul pe profit. cum este cazul la impozitul pe profit. titlul de creanta fiind acela care constata (nu creeaza) obligatia fiscala ce revine unui anumit subiect de impunere (determinandu-se si cuantumul venitului public datorat). taxe.  De asemenea. In acelasi timp. precum si hotararile instantelor de judecata ale Curtii de Conturi. amenzi si alte sume ce reprezinta resurse financiare publice.

Jurisdicţia fiscal . 23 . alte impozite pe venit etc. taxele vamale sau alte obligatii fiscale. precum si ale primariilor si al primarului general al municipiului Bucuresti. stabilesc taxele de timbru. hotararile instantelor de judecata ale Curtii de Conturi. organele vamale etc.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ asupra respectarii preve derilor din actele normative fiscale. a altor taxe si venituri publice ce se percep prin plata directa de catre debitor constituie atat mijloc de dovada a acestor plati cat si titlul de creanta fiscala. pe langa faptul ca ele constata sumele cuvenite persoanelor incadrate in munca. retinute si varsate in contul bugetului public in temeiul acestor state.Caile de atac in materie fiscala (distingem trei situatii). care constata diferente in minus. Bilantul contabil este actul prin care se individualizeaza obligatia certa a unor persoane fata de bugetul public. In aceasta categorie mai pot fi mentionate actele prin care instantele judecatoresti. pentru anumite venituri publice. Statele de plata reprezinta si titluri de creanta fiscala deoarece. urmarirea impozitelor. b. De asemenea.. Actele care reprezintă implicit titluri de creanţă fiscală cum sunt: statele de plata a salariilor lunare precum si alte inscrisuri prin care. incasarea. calculate. majorarilor de intarz iere si a altor sume datorate bugetelor publice. drepturile banesti de ajutor etc.. iar in anumite cazuri ale instantelor de drept comun. individualizeaza si unele obligatii de venituri publice cum sunt: impozitul pe venit din salarii. deciziile directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si ale Ministerului Finantelor Publice. ca in cazul in care nu s-a intocmit in prealabil vreun act de stabilire a cuantumului acestor plati. taxelor. notariatele publice. concomitent cu stabilirea unor plati. prin care se solutioneaza contestatiile privind stabilirea. se constata si individualizeaza obligatii fiscale ale unor subiecti de impunere. chitante prin care se constata plata taxelor de timbru.

 Modificari intervenite in baza de impozitare. cum sunt. Ministerul Finantelor Publice este imputernicit sa stabileasca modelul si continutul formularului. Astfel.  Impozitele colectate prin stopaj la sursa.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ SUBIECTUL 8: DECLARAŢII DE IMPOZIT In prezent.  Reorganizare prin divizare. 24 . precum si termenul de depunere al acestuia. conform legii. daca este cazul.  Bunurile si veniturile impozabile in cazul in care potrivit legii. daca obligatia calcularii impozitului sau taxei revine platitorului. OBIECTUL DECLARAŢIEI DE IMPOZITE ŞI TAXE il formeaza:  Impozitele si taxele datorate in cazul in care. sau unde este luat in evidenta fiscala. republicataccli si modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. Continutul si modelul formularelor se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publicecclv. spre exemplu impozitul pe venit. precum si terminarea activitatii supuse impozitarii sau taxarii. impozitul pe veniturile din salarii sau impozitarea nerezidentilor. Ordonanta Guvernului nr. domiciliul sau sediul. numele si prenumele sau denumirea. Este cazul. spre exemplu. impozitul pe teren. In cazul in care legea speciala care instituie impozitul sau taxa respectiva nu prevede intocmirea si depunerea declaratiei de impozite si taxe. Textul se refera la unele impozite pe venit. In cazuri deosebite Ministerul Finantelor Publice poate stabili alte termene pentru depunerea declaratiilor de impozite si taxe. de serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale. in cazul in care platitorul are obligatia de a calcula. obligatii fiscale catre bugetul de stat si bugetele locale. precum si ori de cate ori este necesar. denumite in continuare DECLARAŢII DE IMPOZITE ŞI TAXE”. care pot fi modificate si actualizate pe masura modificarii reglementarilor legale in materie de impozite si taxe. codul numeric personal sau codul fiscal. stabilirea impozitului si a taxei se face de catre organul fiscal sau. retine si varsa impozite si taxe. platitorul este obligat sa depuna o declaratie de impozite si taxe si in cazul in care in cursul anului fiscal se afla in una din urmatoarele situatii:  Dizolvare. dupa caz. conform prevederilor legale. accize.  Cuantumul impozitelor sau al taxelor. In aceasta grupa se include.  Incetarea activitatii. taxei pe valoarea adaugata. carora le revin potrivit legii. stabileste un continut mai larg pentru declaratia de impunere si o denumire noua. dupa caz. impozitul pe cladiri. Este instituita si DECLARAŢIA ÎN CURSUL ANULUI FISCAL.  Semnaturile autorizate si stampila. Ea se intocmeste prin completarea unui formular pus la dispozitie platitorilor in mod gratuit de catre Ministerul Finantelor Publice sau de catre serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale.11/2001. TERMENUL DE DEPUNERE A DECLARAŢIEI DE IMPOZITE ŞI TAXE de catre platitor este cel stabilit prin legea speciala care reglementeaza impozitul sau taxa respectiva. romane sau straine. trebuie sa intocmeasca si sa depuna declaratii sau deconturi de impunere.113/1999cclii si prin Ordonanta Guvernului nr. retine si vira impozite si taxe. dupa caz. fuziune prin absorbtie sau fuziune prin contopire. in cazul reprezentantilor firmelor straine cu activitate pe teritoriul romaniei. lichidare sau transformare. persoane juridice sau fizice.  Baza de impozitare.  Incetarea obligatiei de a calcula. potrivit legii. taxa asupra mijloacelor de transport. dupa caz. spre exemplu. a impozitului pe profit. DECLARAŢIILE DE IMPOZITE ŞI TAXE SE DEPUN la organul de specialitate al primariilor locale. ÎNTOCMIREA ŞI DEPUNEREA DECLARAŢIEI constituie o obligatie a platitorului de impozit. DECLARAŢIA DE IMPOZITE ŞI TAXE TREBUIE SĂ CUPRINDĂ:  Datele necesare pentru stabilirea identitatii platitorului. in a carui raza teritoriala platitorul isi are sediul sau domiciliul. Astfel se prevede ca: “Toti platitorii. obligatia calcularii impozitelor si taxelor revine platitorului. deci la organul fiscal competent.68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiei de impozite si taxe. dupa caz. spre exemplu.

Importanta declaratiei de impozite si taxe este subliniata de SANCŢIUNILE ce se aplica in caz de nerespectare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. urmatoarele fapte:  Nerespectarea obligatiei de a intocmi corect declaratiile de impozite si taxe. dupa caz.  Cu 500.68/1997. CORECTAREA DECLARAŢIEI DE IMPOZITE ŞI TAXE reprezinta o obligatie lega la a platitorului.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________  Modificari intervenite in baza de impozitare a impozitelor si taxelor locale.8 al Ordonantei Guvernului nr. daca declaratia este depusa cu o intarziere de peste 60 de zile fata de termenul legal stabilit.8 din Ordonanta Guvernului nr. dupa caz.000. daca declaratia este depusa cu o intarziere de pana la 30 de zile inclusiv fata de termenul legal stabilit. depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe se penalizeaza dupa cum urmeaza:  Cu 10% din impozitul sau din taxa datorata ori stabilita din oficiu. Astfel. in conformitate cu reglementarile legale in vigoare. in sensul de a inscrie clar. dupa caz. prevede ca platitorii au obligatia de a intoc mi corect declaratiile de impozite si taxe. PENALITĂŢILE pentru depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe nu pot depasi suma de 10 milioane lei pentru persoanele fizice.000 lei in cazul nedepunerii declaratiei de catre platitorii care nu realizeaza profit impozabil. lizibil si complet informatiile prevazute in formulare.000 lei. inscriind clar.68/1997.  Neprezentarea la organul fiscal. precum si de alte categorii de platitori care nu au obligatii de plata la bugetul de stat sau la bugetele locale (conform art. reprezentand TVA si accize. republicata. republicata. pe luna raportata si pe cumul avand sume de rambursat de la bugetul de stat.11/2001). Daca platitorul nu s-a prezentat in 15 zile de la termenul stabilit pentru efectuarea corecturilor. de catre cei care. pentru efectuarea corecturilor (art. nu mai depun deconturi pentru taxele respective. daca nu au fost comise in astfel de conditii incat sa constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda intre 100. in termenul stabilit de acesta. daca declaratia este depusa cu o intarziere de pana la 60 de zile fata de termenul legal stabilit. republicata). Constituie CONTRAVENŢII. respectiv 50 milioane lei pentru persoanele juridice. 68/1997. 25 . lizibil si complet informatiile prevazute de formulare.  Cu 30% din impozitul sau din taxa datorata ori stabilita din oficiu.  Cu 50% din impozitul sau din taxa datorata ori stabilita din oficiu. In acest sens Ordonanta Guvernului nr. organul fiscale competent va stabili din oficiu obligatia de plata.000 lei si 1.

26 . cu exceptia celor de pe conturile de credit si provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social). Concomitent cu realizarea drepturilor creditorului. executarea silite poate avea mai multe forme. evacuarea dintr-o locuinta et. legea excepteaza da la urmarire unele bunuri strict necesare pentru existenta sa si intretinerea familiei sale. legea ocroteste debitorul si orice alte persoane impotriva oricaror masuri execisve. Urmarirea se efectueaza numai asupra patrimoniului debitorului. de exemplu: ridicarea de la debitor a unui bun pe care il detine fara drept. MODALITĂŢILE DE EXECUTARE SILITĂ A OBLIGAŢIEI FISCALE     Încasare a mijloacelor banesti de pe conturile bancare ale contribuabilului.  Urmarirea si poprirea bunurilor miscatoare ale debitorului care se afla in posesia celui de al treilea. demolarea unei constructii. Executarea silită a obligaţiei fiscale CONDIŢIILE DECLANŞĂRII EXECUTĂRII SILITE A OBLIGAŢIEI FISCALE  Existenta restantei. b.  Urmarirea bunurilor nemiscatoare. Indirecta sau prin echivalent. in tara noastra. Urmarire a datoriilor debitoare ale contribuabililor. daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile. Printre acestea se enumera reglementarile cu privire la:  Executarea silita impotriva persoanelor fizice a platii impozitelor. În raport cu natura bunurilor supuse urmaririi.  Predarea silita a miscatoarelor si nemiscatoarelor.  Necontestarea faptului de existenta a restantei si marimii ei. fiind cu desavarsire interzisa orice masura de constrangere asupra persoanei acestuia. intemeindu-se. in toate fazele ei. prevazute de codul nostru civil:  Urmarirea bunurilor miscatoare ce se afla in posesia debitorului. drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu. Directa sau în natură.  Executarea silita a creantelor banesti ale persoanelor juridice. Desi de regula. pe principiul legalitatii.  Contribuabilul nu se afla în proces de lichidare (dizolvare) sau de aplicare a procedurilor de depasire a insolvabilitatii. tinîndu-se cont de prevederile. pentru exercitarea meseriei sau profesiei ori alte bunuri cu destinatie speciala. Executarea silita poate fi: a. Executarea silita constituie faza ultima a procesului civil si reprezinta.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ SUBIECTUL 9: ETAPELE EXECUŢIEI SILITE A IMPOZITULUI EXECUTAREA SILITĂ = Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza. Urmarire a bunurilor contribuabilului (Urmărirea bunurilor se face prin sechestrare. Un mijloc pentru asigurarea legalitatii executarii silite il reprezinta si contestatia la executare. o importanta garantie a infaptuirii justitiei.  Neexpirarea termenelor de prescriptie stabilite în prezentul cod. constand in incasarea de catre creditor a unor sume banesti obtinute prin vanzarea bunurilor debitorului ori prin poprire. conform legislatiei. cu ajutorul constrangerii de stat. Ridicare de la contribuabil a mijloacelor banesti în numerar. Prin lege sunt reglementate si unele proceduri speciale de executare silita.  Urmarirea veniturilor unui bun nemiscator. executarea silita se aplica aspra intregului patrimoniu al debitorului.  Urmarirea fructelor prinse de radacini. comercializare si ridicare).

organul fiscal este în drept sa înainteze ordine incaso la conturile bancare (cu exceptia contului de împrumut. institutia financiara (sucursala sau filiala acesteia) informeaza imediat organul fiscal despre înscrierea în contul contribuabilului a mijloacelor banesti. iar aplicarea ulterioara a executarii silite este imposibila.  Daca bunurile sau debitorii contribuabilului se afla în diferite unitati administrativ-teritoriale. Executarea silita în alt timp se admite în cazul în care contribuabilul sau debitorul lui se eschiveaza de la ea. în modul stabilit de prezentul cod.  În cazul în care contribuabilul a fost trecut. urmînd sa fie recuperate din contul contribuabilului.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ În cazul în care. total sau partial. dosarul lui si hotarîrea de executare silita a obligatiei fiscale se remit acestuia în vederea continuarii procedurii. a contului provizoriu (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social) precum si a conturilor persoanelor fizice care nu sînt subiecti ai activitatii de întreprinzator) ale contribuabilului daca acesta dispune de ele si daca organul fiscal le cunoaste. executarea silita a obligatiei fiscale o efectueaza organul fiscal de la locul de evidenta sau asistenta a contribuabilului si. dupa ce s-au aplicat modalitatile de executare silita.  Prevederile prezentului articol nu se aplica în cazul în care în contul bancar al contribuabilului sînt înscrise mijloace banesti încasate de la comercializarea bunurilor gajate. cu participarea functionarului fiscal de la locul aflarii bunurilor sau de la sediul (domiciliul) debitorului. 27 . complet sau partial. totala sau partiala. ÎNCASAREA DE MIJLOACE BĂNEŞTI DE PE CONTURILE BANCARE ALE CONTRIBUABILULUI  Începînd cu ziua urmatoare celei în care a aparut restanta sau în care s-a aflat despre aparitia ei. obligatia fiscala a contribuabilului care desfasoara activitate de întreprinzator nu a fost stinsa în totalitate. institutia financiara (sucursala sau filiala acesteia) este obligata sa execute.  Nu se admite executarea silita a obligatiei fiscale de catre alte autoritati.  În cazul în care contribuabilul detine la contul sau bancar mijloace banesti. dupa caz. facînd pe ea mentiunea despre lipsa. în modul prevazut de prezentul cod.  Daca contribuabilul nu poate fi gasit pe adresele cunoscute. Procedura încasarii incontestabile a mijloacelor de la conturile bancare se stabileste de Banca Nationala a Moldovei în comun cu Ministerul Finantelor. Executarea silita a obligatiei fiscale se face în temeiul unei hotarîri emise de conducerea organului fiscale pe un formular tipizat aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. în limita acestor mijloace. În cazul suspendarii operatiunilor la contul bancar pentru nestingerea obligatiei fiscale.  În cazul în care contribuabilul nu detine la contul sau bancar mijloace banesti pentru a stinge. între orele 6. în ziua primirii. Obligatia fiscala a persoanei fizice neînregistrate ca subiect al activitatii de întreprinzator se stinge în modul prevazut de prezentul cod. organul fiscal are dreptul sa initieze aplicarea modalitatilor de depasire a insolvabilitatii în conformitate cu legislatia. obligatia fiscala. o efectueaza organul fiscal. a mijloacelor. nici direct si nici prin intermediul organelor fiscal. institutia financiara (sucursala sau filiala acesteia) remite organului fiscal.  Organul fiscal este în drept sa aplice una sau mai multe modalitati de executare silita a obligatiei fiscale.00 si 22. în limita sumelor directionate spre plata cheltuielilor aferente vînzarii bunului gajat si în limita creantelor care se platesc din produsul vînzarii bunului gajat. ordinul incaso a organului fiscal în decursul zilei operationale în care a fost primita.  Cheltuielile aferente executarii silite a obligatiei fiscale se efectueaza de la bugetul de stat. ordinul incaso. RIDICAREA DE LA CONTRIBUABIL A MIJLOACELOR BĂNEŞTI ÎN NUMERAR  Executarea silita a obligatiei fiscale prin ridicarea de mijloace banesti în numerar este aplicata contribuabilului persoana juridica sau persoana fizica subiect al activitatii de întreprinzator. ORGANELE ABILITATE CU EXECUTAREA SILITĂ A OBLIGAŢIEI FISCALE  Executarea silita a obligatiei fiscale. organul fiscal va solicita interventia autoritatilor publice competente. la evidenta sau asistenta unui alt organ fiscal. REGULILE GENERALE DE EXECUTARE SILITA A OBLIGAŢIEI FISCALE  Executarea silita a obligatiei fiscale se face în zile lucratoare.00.

functionarul fiscal consemneaza faptul într-un act. SECHESTRAREA BUNURILOR CA MODALITATE DE ASIGURARE A EXECUT ĂRII SILITE A OBLIGAŢIEI FISCALE  În temeiul hotarîrii organului fiscal privind executarea silita a obligatiei fiscale.  Bunurile sechestrate de organul fiscal nu se urmaresc de alte autoritati publice. Deschiderea fara consimtamîntul reprezentantului contribuabilului sau în lipsa acestuia a locurilor si localurilor în care se pastreaza numerarul se efectueaza în prezenta a 2 martori asistenti. nici chiar în temeiul unei hotarîri judecatoresti. Deschiderea fara consimtamîntul contribuabilului (reprezentantului acestuia). care este obligata sa le primeasca si sa le transfere la bugetele respective pentru stingerea restantelor. persoana lui cu functie de raspundere se eschiveaza de a fi prezenti la sechestrarea bunurilor. functionarul fiscal controleaza locurile si localurile în care contribuabilul pastreaza numerarul. organul fiscal va intenta o actiune în justitie. la ridicarea mijloacelor banesti în numerar participa casierul (gestionarul) sau un alt angajat care îl înlocuieste. În calitate de reprezentant al contribuabilului. 28 . inclusiv în valuta straina. precum si sechestrarea lor. ele vor fi predate casieriei organului fiscal pentru ca aceasta sa le transmita institutiei financiare în urmatoarea zi lucratoare.  Daca persoana fizica nu permite accesul în domiciliul sau în resedinta sa pentru a i se sechestra bunurile. Valuta straina se preda la cursul stabilit de Banca Nationala a Moldovei în ziua predarii. comercializarea bunurilor mentionate în contestatie sau în cererea de chemare în judecata se suspenda pîna la solutionarea cauzei. functionarul fiscal sigileaza locurile si localurile. Daca depunerea mijloacelor banesti în numerar la institutia financiara (sucursala sau filiala acesteia) în ziua ridicarii lor este imposibila. iar în cazul în care contribuabilul este persoana fizica neînregistrata ca subiect al activitatii de întreprinzator – a unui membru major al familiei lui.  Sechestrarea bunurilor în temeiul hotarîrii organului fiscal este efectuata de functionarul fiscal. daca legislatia nu prevede altfel. Functionarul fiscal preda mijloacele banesti ridicate institutiei financiare (sucursalei sau filialei acesteia) proxime. Pîna la sosirea acestora din urma. sînt pasibile de sechestrare toate bunurile contribuabilului. de pe unele bunuri a fost ridicat sechestrul. a persoanei lui cu functie de raspundere. precum si reteaua lui comerciala. În cazul cînd actiunile organului fiscal sînt contestate.     REGULI GENERALE DE SECHESTRARE A BUNURILOR  Îndeplinirea hotarîrii organului fiscal de sechestrare a bunurilor contribuabilului se efectueaza. Dupa ce instanta judecatoreasca emite o hotarîre de executare silita a obligatiei fiscale. precum si în reteaua lui comerciala. sechestrarea bunurilor se va face numai cu consimtamîntul contribuabilului sau al persoanei careia îi apartine domiciliul sau resedinta. aceasta se efectueaza fara consimtamîntul sau în absenta lor. Actele se întocmesc în doua exemplare. se efectueaza în prezenta a doi martori asistenti.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________   Pentru ridicarea de la contribuabil a mijloacelor banesti în numerar.  Daca bunurile contribuabilului se afla la domiciliul sau la resedinta lui sau a unor alte persoane. aceasta este îndeplinita în conformitate cu legislatia de procedura civila. în urma examinarii contestatiei sau a cererii de chemare în judecata. Exemplarul al doilea se remite contribuabilului sau reprezentantului acestuia contra semnatura pe primul exemplar sau se expediaza recomandat contribuabilului în aceeasi zi sau în urmatoarea zi lucratoare. indiferent de locul aflarii lor. Acestia sînt obligati sa prezinte documentele necesare si sa asigure accesul liber la seiful casei contribuabilului.  Daca contribuabilul (reprezentantul acestuia). Faptul ridicarii numerarului si al deschiderii locurilor si localurilor fara consimtamîntul reprezentantului contribuabilului este consemnat în acte semnate de cei prezenti. în încaperea izolata a casei. organul fiscal este în drept sa comercializeze bunurile sechestrate. organul fiscal este în drept sa sechestreze alte bunuri ale contribuabilului. al persoanei lui cu functie de raspundere ori în lipsa acestora a încaperilor si a altor locuri în care se afla bunurile. cu exceptia celor care nu sînt sechestrabile. În astfel de cazuri. în prezenta contribuabilului (a reprezentantului acestuia).  Daca contribuabilul nu si-a stins obligatia fiscala si daca actiunile de sechestrare a bunurilor nu au fost atacate în decursul a 30 zile lucratoare din data sechestrarii.  În cazul în care.

Cota-parte într-o societate se determina conform documentelor ei de constituire. persoana lui cu functie de raspundere sînt obligati sa prezinte spre sechestrare toate bunurile. Nu sînt sechestrabile urmatoarele bunuri: o Produsele agricole perisabile. si sa comunice în scris: o Informatii despre bunurile care nu apartin contribuabilului si despre proprietarii acestora. în doua exemplare. care este obligat sa le primeasca. lista bunurilor sechestrate. persoanei lui cu functie de raspundere contra semnatura. precum si reziduurile din astfel de materiale. se întocmeste. actul de sechestru dupa un model aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat si se semneaza de participantii la sechestru. o Informatii despre bunurile gajate. La decizia functionarului fiscal. pretul nominal si alte date cunoscute la momentul sechestrarii. în termen de 30 zile lucratoare din data aplicarii sechestrului. nu sînt urmaribile. Valorile mobiliare sînt sechestrate la pretul lor nominal. În cazul sechestrarii bunurilor. pietrele pretioase si perlele. persoana lui cu functie de raspundere sau persoana care o suplineste. În lista bunurilor sechestrate se indica denumirea. semnele individuale si valoarea bunurilor. pretul de sechestru al bunurilor îl stabileste functionarul fiscal. conform legislatiei de procedura civila. argint. În cel de al doilea caz. carora li s-a adus la cunostinta faptul sechestrarii. în conformitate cu datele contabilitatii contribuabilului. Pentru determinarea cantitatii suficiente de bunuri ce urmeaza a fi sechestrate. al caror termen de plata este stabilit pîna la sau la data comercializarii. functionarul fiscal întocmeste. bunurile pot fi remise spre pastrare unor alte persoane în baza de contract. în momentul sechestrarii se stabileste pretul de sechestru al bunurilor dupa valoarea lor de bilant. cantitatea. Exemplarul al doilea se remite contribuabilului (reprezentantului acestuia). persoanei lui cu functie de raspundere li se remite o copie de pe hotarîrea privind executarea silita a obligatiei fiscale si li se aduce la cunostinta. o Informatii despre bunurile sechestrate de alte autoritati publice. sau persoana careia i-au fost încredintate sub semnatura bunurile sechestrate. si pentru recuperarea cheltuielilor de executare silita. Bunurile sechestrate se lasa spre pastrare în locul aflarii lor la momentul sechestrarii: la contribuabil sau la o alta persoana. ce drepturi si obligatii au în timpul sechestrarii.           29 . bunurile sechestrate se vor comercializa. o Bunurile personale ale persoanei fizice care. Bijuteriile si alte obiecte de aur. În cazul cînd persoanele care. inclusiv cele date unor alte persoane la pastrare sau în folosinta. Actul de sechestru contine somatia ca daca. pentru achitarea impozitelor si taxelor aferente comercializarii bunurilor sechestrate. o Informatii despre bunurile care apartin contribuabilului si care au fost date unor alte persoane la pastrare sau în folosinta. conform unei liste aprobate de Guvern. iar în cazul domiciliului si resedintei – cu acordul persoanei careia îi apartine sau în baza hotarîrii instantei judecatoresti. contribuabilul nu va plati restantele. o Bunurile sechestrate de alte autoritati publice. nu tin evidenta contabila si cînd contribuabilul (reprezentantul acestuia). în doua exemplare. persoana lui cu functie de raspundere se eschiveaza de a fi prezenti la sechestru sau lipsesc. sînt depuse spre pastrare la institutia financiara (sucursala sau filiala acesteia) de catre functionarul fiscal. conform legislatiei. luînd în considerare starea lor tehnica si alte caracteristici. dupa un model aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Responsabili de pastrarea bunurilor sechestrate sînt contribuabilul (reprezentantul acestuia). emitentul. functionarul fiscal este în drept sa cerceteze locurile în care se presupune ca se afla acestea. contribuabilului (reprezentantului acestuia). se admite remiterea bunurilor spre pastrare nemijlocit contribuabilului. platina si de metale din grupa platinei. La valorile mobiliare se indica numarul. o Alte bunuri care. ce raspundere prevede legea pentru neîndeplinirea obligatiilor. specialisti în domeniu. Contribuabilul (reprezentantul acestuia). Pentru constatarea starii tehnice pot fi invitati. Dupa trecerea în lista a bunurilor sechestrate. Pentru depistarea bunurilor contribuabilului. sînt neurmaribile.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________  Înainte de a se proceda la sechestrare. în scris sau oral. Fiecare foaie este semnata de participantii la sechestru. Vor fi sechestrate bunuri numai în valoarea necesara si suficienta pentru stingerea obligatiei fiscale. conform legislatiei. o Bunurile gajate pîna la momentul sechestrarii. dupa caz.

Daca contribuabilul (reprezentantul acestuia).  Dupa semnarea listei bunurilor detinute de o alta persoana. faptul se va consemna în actul de sechestru în prezenta a 2 martori asistenti. o Încheierii cu organul fiscal a contractului privind modificarea termenului de stingere a obligatiei fiscal. nu se va mai face. functionarul fiscal o va verifica dupa documentele de evidenta contabila ale contribuabilului. de pastrare etc. fiecare pagina fiind semnata de functionarul fiscal si de detinatorul bunurilor (reprezentantul lui). fara acordul organului fiscal. despre obligatia ce-i revine de a asigura integritatea lor si despre interdictia de a le transmite contribuabilului sau unor terti fara acordul organului fiscal. acestea nu se restituie. se va întocmi un act de sechestru. se includ în lista bunurilor sechestrate în baza documentelor de care dispune contribuabilul referitor la aceste bunuri. suportate sau eventuale. la locul aflarii lor. exemplarul al doilea fiind expediat recomandat contribuabilului în 24 de ore. sechestrarea valorilor mobiliare. Bunurile sînt examinate. exemplarul al doilea fiind expediat recomandat contribuabilului.  Daca. În cazul în care dreptul de proprietate asupra bunurilor a trecut la persoana care le-a cumparat în modul stabilit de prezentul cod. imediat dupa primirea copiei. functionarul fiscal noteaza în dreptul numelui acestuia: "A refuzat sa semneze". o Înstrainarii sau disparitiei bunurilor. în vederea urgentarii platii restantelor. persoana lui cu functie de raspundere refuza sa semneze actul de sechestru. Din acest moment. Concomitent. în cadrul unor controale. dupa caz. de închiriere. totale sau partiale. Gradul depasirii se determina în functie de impozitele si taxele aferente comercializarii bunurilor si de cheltuielile de executare silita. a obligatiei fiscale si al recuperarii de catre contribuabil a cheltuielilor de executare silita. Nota refuzului se confirma de regula prin semnatura martorilor asistenti. sînt sechestrabile. solicitate pe piata. 30 . Daca contribuabilul nu dispune de bunuri care.  Dupa ridicarea sechestrului de pe bunuri. nici o operatiune cu valorile mobiliare sechestrate.    SECHESTRAREA BUNURILOR CONTRIBUABILULUI CARE SE AFLĂ LA ALTE PERSOANE  Bunurile contribuabilului care se afla la alte persoane în baza unor contracte de împrumut.  În cazul stingerii partiale a obligatiei fiscale. o Stingerii. actul de sechestru este semnat de functionarul fiscal.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________  Daca contribuabilul (reprezentantul acestuia). o Emiterii unei decizii în acest sens de catre autoritatea care examineaza plîngerea daca se încalca procedura de sechestrare. o Necesitatii sechestrarii unor alte bunuri. În cazul absentei acestora. COMERCIALIZAREA BUNURILOR SECHESTRATE  Comercializarea bunurilor sechestrate se efectueaza la licitatii. Acestia vor consemna în registrul respectiv. Dupa semnarea actului de sechestru. Dupa identificarea bunurilor. sechestrul nu se ridica de pe bunurile a caror valoare depaseste partea nestinsa a obligatiei fiscale. RIDICAREA SECHESTRULUI  Sechestrul de pe bunuri se ridica în cazul: o Stingerii. persoanei la care se afla bunurile i se remite o somatie despre sechestrarea bunurilor contribuabilului. acesteia i se remite o somatie despre sechestrarea bunurilor contribuabilului. organul fiscal va remite copia de pe actul de sechestru registratorului independent sau persoanei care tine evidenta lor. functionarul fiscal întocmeste un act de carenta. o Imposibilitatii comercializarii bunurilor. conform legislatiei. de arenda. totale sau partiale. persoana lui cu functie de raspundere nu sînt prezenti la sechestru. despre obligatia ei de a asigura integritatea lor si despre interdictia de a le transmite contribuabilului sau unor terti fara acordul organului fiscal. a obligatiei fiscale si al recuperarii cheltuielilor de executare silita prin alte modalitati de executare silita. organul fiscal le restituie contribuabilului daca le-a pus la pastrare în alt loc. În cazul sechestrarii valorilor mobiliare. se va întocmi o lista a acelor bunuri. se descopera ca bunurile contribuabilului sînt detinute de o alta persoana si ca ele nu au fost sechestrate anterior.

comercializarea se efectueaza în baza de contract încheiat cu organul fiscal la un pret care sa nu fie mai mic decît pretul initial. inclusiv cu eliberarea obligatorie a facturii fiscale. se efectueaza în conformitate cu legislatia. fara plata acontului. încheie cu ele contracte si le repartizeaza materialele pentru evaluare. Excedentul se ramburseaza contribuabilului. Plata serviciilor prestate de aceste persoane nu poate depasi 10% din mijloacele banesti obtinute din comercializarea bunurilor sechestrate. persoana lui cu functie de raspundere sau persoana la care s-au pastrat bunurile sechestrate nu poarta raspundere pentru pierderile suportate în limitele normelor de perisabilitate si în urma pieirii fortuite a bunurilor. evaluarea si comercializarea bunurilor sechestrate ale contribuabilului care fac parte din fondurile fixe ale întreprinderilor si ale altor obiecte cuprinse în programul de privatizare în care statul detine mai mult de o patrime din capitalul social se organizeaza de catre Agentia Proprietatii Publice de pe lînga Ministerul Economiei. va anunta o licitatie repetata. în contul carui contribuabil se efectueaza viramentul. 31             . cu conditia virarii sau varsarii sumelor mijloacelor obtinute direct în contul stingerii obligatiei fiscale si al recuperarii cheltuielilor de executare silita. eludîndu-se contul bancar al contribuabilului sau al debitorului acestuia. a impozitelor si taxelor aferente comercializarii bunurilor sechestrate. Comercializarea terenurilor pe care sînt amplasate bazine de apa închise. Expertiza. Daca la licitatia cu reducere nu s-a înscris nici un participant sau daca bunurile nu au putut fi comercializate. al caror termen de plata este stabilit pîna la sau la data comercializarii lor. evaluare. în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului de înscriere la licitatia la care nu s-a înscris nici un participant sau de la efectuarea licitatiei. constituie mai putin de 10000 lei (cu exceptia mijloacelor de transport. în modul stabilit pentru privatizarea patrimoniului public. comercializarea de catre organul fiscal a bunurilor sechestrate înseamna desfacerea si livrarea de marfuri cu toate consecintele ce decurg din aceste operatiuni. a bunurilor calificate drept marfuri bursiere cu valoarea lotului mai mare de 10000 lei) se efectueaza prin intermediul unitatilor comerciale. va anunta o licitatie cu reducere. tainuirea. Mijloacele banesti se vireaza sau se varsa la buget. în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului de înscriere la licitatia la care nu s-a înscris nici un participant sau de la efectuarea licitatiei. înstrainarea. Cu cel putin 3 zile înainte de licitatie. care nu pot fi mutate fara a se cauza pierderi directe destinatiei lor si terenului aferent necesar utilizarii lor normale. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat selecteaza persoanele care dispun de licenta pentru activitatea respectiva. cu referinta la prezentul cod. Comercializarea bunurilor sechestrate a caror valoare. organul fiscal. constructii. în modul stabilit de prezentul cod. iar la destinatia platii se indica. predare. Daca si de data aceasta nu se înscrie nici un participant sau daca bunurile nu sînt vîndute. comercializare a patrimoniului mentionat si de varsare la buget a sumelor încasate se stabileste prin instructiunea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. a valorilor mobiliare. contribuabilului i se permite sa comercializeze bunurile sechestrate la un pret care sa nu fie mai mic decît pretul initial de comercializare stabilit de organul fiscal. substituirea. plata restantelor la bugetele respective. Contribuabilul (reprezentantul acestuia). În cazul înscrierii unui singur participant la licitatia cu strigare. a imobilului. Comercializarea valorilor mobiliare sechestrate se efectueaza în conformitate cu reglementarile legale privind circulatia valorilor mobiliare si cu o instructiune aprobata de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat si de Comisia Nationala a VPietei Financiare. Pentru contribuabil. Bunurile sechestrate calificate drept marfuri bursiere se comercializeaza prin intermediul Bursei de marfuri în modul stabilit de Guvern. Din mijloacele obtinute din comercializarea bunurilor sechestrate se efectueaza succesiv recuperarea cheltuielilor de executare silita. În ordinul de plata se indica în calitate de platitor cumparatorul.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________   Evaluarea si comercializarea bunurilor sechestrate ale contribuabilului se organizeaza de catre organul fiscal. iar la licitatia cu reducere comercializarea se efectueaza în baza unui contract similar la un pret redus cu cel mult 10% fata de pretul initial. Pentru efectuarea evaluarii bunurilor si comercializarea lor la licitatie. decompletarea sau folosirea lor atrag raspunderea stabilita de legislatie. organul fiscal va ridica sechestrul de pe bunurile necomercializate. organul fiscal. cu calcularea si plata posibilelor impozite si taxe aferente. de beneficiar – bugetul respectiv. cladiri. Daca la licitatia cu strigare nu s-a înscris nici un participant sau daca bunurile nu au putut fi comercializate. deteriorarea. instalatii si alte obiective. Modul de ridicare. Neasigurarea integritatii bunurilor sechestrate. conform actului de sechestru. Bunurile sechestrate se comercializeaza la licitatia cu strigare.

URMĂRIREA DATORIEI DEBITOARE  Urmarirea datoriei debitoare de la persoane care au sediu în Republica Moldova se face în baza listei debitorilor. a persoanei lui cu functie de raspundere. cumparatorul este obligat sa restituie acele bunuri. precum si de la debitorii autohtoni în beneficiul contribuabililor straini.  În timpul ridicarii bunurilor sechestrate sau în cel mult 24 de ore dupa semnarea actului de ridicare. La cererea organului fiscal. Din momentul semnarii actului de ridicare a bunurilor sechestrate. semnata de el (de reprezentantul sau).  Daca bunurile unui contribuabil au fost vîndute mai multor cumparatori.  Ridicarea bunurilor sechestrate se efectueaza în prezenta contribuabilului (a reprezentantului acestuia).  Pentru urmarirea datoriei debitoare. În cazul absentei nemotivate a contribuabilului (a reprezentantului acestuia).  Tranzactiile în urma carora bunurile sechestrate au fost înstrainate fara acordul scris al autoritatii fiscale pot fi declarate nule de instanta judecatoreasca din momentul încheierii lor. organul fiscal va ridica bunurile sechestrate spre a le remite cumparatorului.  În temeiul contractului de vînzare-cumparare. Bunurile supuse accizelor se ridica cu conditia achitarii accizului în conformitate cu legislatia fiscala. iar primul exemplar va ramîne la organul fiscal care a ridicat bunurile. În astfel de situatii. organul fiscal verifica daca datoriile debitoare au devenit scadente si daca contribuabilul are dreptul sa ceara plata lor. ridicarea lor se va face separat pentru fiecare comparator. persoana lui cu functie de raspundere sînt obligati sa remita organului fiscal sau nemijlocit cumparatorului toate documentele referitoare la bunurile ridicate daca aceste documente nu au fost ridicate de organul fiscal o data cu sechestrarea bunurilor. exceptie facînd situatiile în care substituirea sau degradarea bunurilor este neînsemnata si cumparatorul le-a acceptat la pretul din contractul de vînzare-cumparare.  În temeiul actului de ridicare a bunurilor sechestrate.  În cazul în care contribuabilul sau participantii la licitatie contesta rezultatele acesteia din motivul încalcarii procedurii de înscriere sau de desfasurare. În conformitate cu tratatele internationale la care Republica Moldova este parte. de persoana sa cu functie de raspundere. ridicarea bunurilor se efectueaza în prezenta a 2 martori asistenti. sau a altor informatii de care dispune organul fiscal. Cumparatorul poate folosi bunurile si pîna la înregistrare (cu exceptia scoaterii lor din Republica Moldova) în baza contractului de vînzare-cumparare si a actului de ridicare.  Asupra faptului ridicarii bunurilor sechestrate se va întocmi.  Daca se constata lipsa. datele din lista sînt confirmate documentar. Daca. organul fiscal este obligat sa remita organelor de urmarire penala materialele de rigoare. cumparatorul înregistreaza la organele de resort. Dupa expirarea termenului de plata stabilit în contractul de vînzare-cumparare. rezultatele licitatiei sînt.  Urmarirea datoriei debitoare se efectueaza si atunci cînd însusi debitorul are restante. bunurile ridicate. un act de un model stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. contribuabilul efectueaza înregistrarile contabile în legatura cu comercializarea lor. contribuabilului (reprezentantului acestuia). organul fiscal va efectua ridicarea lor fortata. În cazul în care dreptul de a 32 . substituirea sau degradarea calitativa a unor bunuri din lista bunurilor sechestrate. persoanei lui cu functie de raspundere. bunurile nu vor mai putea fi folosite în baza documentelor mentionate. a persoanei lui cu functie de raspundere si a cumparatorului (a reprezentantului acestuia). Al treilea exemplar se remite. contra semnatura. pot fi urmarite datoriile debitoare de la persoane din strainatate. în cazurile prevazute de legislatie.  În baza datelor furnizate de contribuabil. În cazul împiedicarii actiunilor de ridicare a bunurilor. bunurile sechestrate nu se vor ridica. prezentate de contribuabil.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ RIDICAREA BUNURILOR  Dupa semnarea contractului de vînzare-cumparare. dupa ridicarea bunurilor. contribuabilul este obligat sa prezinte organului fiscal lista debitorilor. al actului de ridicare a bunurilor sechestrate si al certificatului de achitare integrala eliberat de organul fiscal. în 3 exemplare. al doilea exemplar – cumparatorului. dreptul de proprietate asupra acestora trece la cumparator. de perfectare a titlurilor de proprietate le suporta noul proprietar. contribuabilul (reprezentantul acestuia). iar cheltuielile de pastrare si de transportare a bunurilor. ridicarea bunurilor se opereaza dupa solutionarea litigiilor. Raspunderea pentru pierderile suportate de acestea o poarta contribuabilul sau persoana care a înstrainat bunurile sau a decis înstrainarea lor.

la scrisoare se anexeaza copiile de pe documentele de rigoare. contractul de vînzare-cumparare. partial ori total.  Suma obligatiei fiscale a carei executare silita este imposibila. o Persoana care desfasoara activitate de întreprinzator este declarata insolvabila si nu dispune de bunuri. o Persoana fizica ce nu este subiect al activitatii de întreprinzator nu poseda bunuri care ar putea fi sechestrate conform prezentului capitol. tinute manual sau computerizat. o Persoana fizica ce nu este subiect al activitatii de întreprinzator si-a parasit domiciliul. ordinele incaso. nu i s-a raspuns organului fiscal. în termen de 10 zile lucratoare. precum si suma obligatiilor fiscale stinse prin scadere sînt luate la o evidenta speciala. procesulverbal privind rezultatele licitatiei. asupra sumelor pe care el le datoreaza contribuabilului s-a aplicat sechestru în cuantumul obligatiei fiscale a acestuia si ca debitorul este obligat sa stinga obligatia fiscal. aceasta are dreptul sa aplice debitorului. actul de sechestru.  În ziua semnarii sau cel tîrziu în ziua lucratoare imediat urmatoare acesteia. pîna la expirarea termenului de prescriptie. datoria debitoare a contribuabilului indicata în somatie. la data primirii ei.   IMPOSIBILITATEA EXECUTARII SILITE A OBLIGAŢIEI FISCALE  Executarea silita a obligatiei fiscale se considera imposibila daca: o Persoana lichidata nu are succesor.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ cere plata este confirmat. alte documente referitoare la caz. de un model stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. în modul stabilit de Guvern. nu poate fi gasita si nu are bunuri care ar putea fi sechestrate conform prezentului capitol. modalitatile de executare silita a obligatiei fiscale. o Persoana fizica a decedat si nu exista alte persoane obligate prin lege sa-i stinga obligatia fiscal. Daca suma datoriei debitoare a contribuabilului a fost confirmata sau daca ea a fost infirmata fara anexarea documentelor de rigoare. EVIDENŢA ACŢIUNILOR DE EXECUTARE SILITĂ A OBLIGAŢIEI FISCALE  Evidenta actiunilor de executare silita a obligatiei fiscale o tine organul fiscal în modul stabilit. precum si daca.  În dosarul contribuabilului caruia i s-a aplicat executarea silita a obligatiei fiscale. în modul corespunzator. Daca datoria este infirmata. corespondenta cu contribuabilul si cu alte persoane. actele ce confirma actiunile de executare silita a obligatiei fiscale se înscriu la organul fiscal în registre speciale de evidenta. Persoana care a primit somatia este obligata ca. sa confirme sau sa infirme. organul fiscal remite debitorului somatia ca. la expirarea a 10 zile lucratoare de la primirea somatiei. 33 . se pastreaza hotarîrea organului fiscal despre executarea silita.

cât şi pentru cele obţinute de P. = convenţii între state cu privire la:  Salarii.J. ! Legislaţia fiscală din România a consacrat procedeul creditării obişnuite sub forma creditului fiscal extern..  V din dobânzi.). PROCEDEE TEHNICE DE EVITARE A D. Se impun în statele de provenienţă şi se regularizează în statele de destinaţie.  Scutirea progresivă .  Premii.sunt impozitate în ţara unde desfăşoară activitatea respectivă. cotă a I care apoi se aplică doar asupra V realizate în ţara de rezidenţă.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ SUBIECTUL 10: DUBLA IMPUNERE FISCALĂ INTERNAŢIONALĂ ŞI CRITERII DE EVITARE A DUBLEI IMPUNERI D. chirii. = fenomen prin care aceeaşi masă impozabilă este impusă în 2 state diferite. îşi petrece cel mai mult timp.I.  Are efecte negative asupra liberei circulaţii a capitalurilor şi asupra desfăşurării activităţii economico-sociale.  Indemnizaţii: o Jetoane (I ale membrilor C.A.se impun la sursă. redevenţe . MĂSURI ÎMPOTRIVA D. unde a avut loc spectacolul. competenţa fiecărui stat şi modalităţile de percepere.F.  V din: dividende.  C. spaţial = spaţiul naţional. dar numai până la nivelul cât s-ar fi datorat în ţara de rezidenţă pentru V respectiv.I. suveranitatea fiscală a fiecărui stat.I.  V din practica profesiunilor libere .F. atât pentru V obţinute de P. .F. deţine mai multe domicilii. ! Contribuabilul care a obţinut V în străinătate.I.  Naţionalitatea .  Scutirea totală .presupune că pentru determinarea bazei impozabile în ţara de rezidenţă nu se iau în calcul V realizate în străinătate. în ţara de origine.J. rente.rezidenţa se stabileşte în funcţie de domiciu.presupune că I plătite în străinătate se recunosc în ţara de rezidenţă.presupune că pentru determinarea bazei impozabile şi a cotei I sunt luate în considerare V realizate în străinătate.  P. temporal = perioada pentru care se procedează la evitarea D.  C. nu au efectul scontat → se recurge la înţelegerile între state). îşi va justifica V realizat şi plata I în străinătate pe baza unui Certificat fiscal obţinut de la organul fiscal din străinătate/pe baza unui Certificat de la plătitorul de V emis de organul fiscal ! SOLUŢII CONCRETE DE EVITARE A D. perioadă care trebuie să fie aceeaşi. în cazul în care P. . o Tantiene (I primite de membrii C.  C. rezidenţei:  P. rezidenţa va fi domiciliul în care P.  Creditarea obişnuită . atunci organele fiscale din ţările unde acesta a realizat V se vor pune de acord.F.sunt impozitate parţial în ţara de origine şi parţial în ţara de destinaţie.  V din spectacole . pe baza Declaraţiilor contribuabilului.  Înţelegerile bilaterale şi multilaterale între state stabilesc materia impozabilă.  Măsurile unilaterale au ca scop atragerea de capital din V provenite din afară fără a fi impuse (de obicei.  Cetăţenia.rezidenţa se stabileşte în funcţie sediul social declarat la FISC.. care nu fac parte din conducerea executivă a societăţii). la teritoriul statului.I.I..I. ! 34 . CRITERIILE PENTRU EVITAREA D.dacă cetăţeanul este apatrid.  Creditarea totală .A.presupune că I plătite în străinătate sunt recunoscute în totalitate în ţara de rezidenţă.

nefrauduloasă = presupune interpretarea favorabilă de către contribuabil a legii fiscale (care a fost astfel concepută.  R.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ SUBIECTUL 11: EVAZIUNEA FISCALĂ: CONŢINUT.F. 2. dintre care unele având de regulă destinaţie cu sediul în aşa -zisele „paradisuri fiscale” (Monaco.apare atunci când transferul I de la plătitor la suportator se face o singură dată. la CĂILE DE REALIZARE A R. o Falsificarea Bilanţului contabil.apare în cazul I directe.caz în care are loc o translaţie a I de la cumpărător la vânzător.F. Cipru.  E. R.F. este reglementată în România de Legea 241/2005).  Forme: o Întocmirea de declaraţii false. altul fictiv. ceea ce presupune că suportatorul este o persoană care nu mai are posibilitatea să mai transfere asupra cuiva I ce l-a suportat (cumpărarea de bunuri de consum). în trepte . Lichtenstein). Irlanda.apare în cazul I indirecte. cu serii diferite. o Alcătuirea registrelor contabile nereale. EVAZIUNEA FISCALĂ = fenomen fiscal finalizat cu neplata I către bugetul public. până când suportatorul este un cumpărător şi râmăne să suporte definitiv I respectiv (I funciar plătit de proprietarul pământului pe care l -a închiriat unui antreprenor care a construit pe el şi ar trebui să suporte I. dar el are posibilitatea să transfere I prin chirie.  Prin cumpărarea de materii prime şi materiale la preţuri cu mult mai mici decât cele normale existente pe piaţă . asupra antreprenorului). FORME.  E. PREVEDERILE LEGII 24/2005 Formele de eludare a impozitului sunt:  Repercursiunea fiscală. o Preţurile de transfer = mărfuri vândute de la o firmă la o alta. o Întocmirea de documente de plăţi fictive. o Declararea de V impozabile inferioare celor reale. declarând fals sau nedeclarând anumite sume de V.F.  R.F.  R.F.  Nu se realizează cu încălcarea legii.F.  Forme: 35 .F. FORMELE E. FORMELE R.F. 1. când sarcina fiscală este transferată fără a fi prevăzută de lege (I pe chirii). oficială .F.  Prin includerea impozitului în preţul mărfurilor vândute . REPERCURSIUNEA FISCALĂ = fenomenul de transmitere a sarcinii fiscale de la plătitorul I alte PF/PJ.F. OFICIALĂ/NEOFICIALĂ  R. ci cu încălcarea principiului universalităţii al impunerii. aspru pedepsită de lege (E.  Se realizează cu încălcarea legii. neoficială . este echivalentă cu contravenţie/infracţiune.  Evaziunea fiscală. o Registru de evidenţă dublă: un exemplar real.I este repercutat de mai multe ori.F. frauduloasă = contribuabilii încalcă prevederile legale cu privire la impunere. Hawai. simplă .caz în care are loc o translaţie a I de la vânzător la cumpărător.F.F. o Vânzări făcute fără Factură (economie subterană). încât să permită interpretarea). în funcţie de gravitate fiind clasată ca fiind faptă civilă/penală. o Nedeclararea masei impozabile.  E. când I sunt plătite de agenţii economici şi suportate de ultimii consumatori. concretizat în nedeclararea masei impozabile şi neplata I.

p. Asocierile de familie . Scăderea din V impozabil a C de protocol. statul pierde. micşorând astfel V impozabil. statul nu pierde.v. repartizarea V pe fiecare asociat ducând la micşorarea sarcinilor fiscale. reclamă şi publicitate. Folosirea în anumite limite a procedurilor legale cu privire la donaţiile filantropice.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ o o o Constituirea fondurilor de amortizare/rezervă într-un cuantum mai mare decât cel care se justifică d. ceea ce duce la sustragerea unei părţi din V realizate de la impunere.F. economic. indiferent dacă au fost efectuate sau nu. o ! Dacă în cazul E. în cazul R. indiferent dacă au avut loc/nu. doar că repartiţia oficială a sarcinii fiscale se modifică ! 36 .impunerea separată a acestora.F.

reducerea cererii de mărfuri şi servicii. stimulează creşterea economică.B.  Acest indicator permite realizarea unor compara ții între state. se întâlnesc şi alţi indicatori de măsurare a gradului de fiscalitate. taxa asupra mijloacelor de transport etc.  La nivelul agentului economic. o fiscalitate moderată impulsionează activitatea de producţie. care elimină din prelevările obligatorii partea redistribuită direct agenţilor economici şi persoanelor fizice.B. şi P. gradul de fiscalitate se reflectă prin raportul procentual dintre încasări le la buget sub forma impozitelor şi P.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ SUBIECTUL 12: GRADUL DE FISCALITATE/RATA FISCALITĂŢII RATA PRESIUNII FISCALE/RATA PRELEVĂRILOR OBLIGATORII  Este egală cu raportul dintre ansamblul impozitelor și contribu țiilor sociale efectiv încasate de administrația publică și PIB. cât şi în funcţie de structura prelevărilor obligatorii (impozitul pe profit. contribuţia pentru asigurările sociale. gradul de fiscalitate (sau rata presiunii fiscale) la nivel macroeconomic poate fi exprimat ca raport între încasările la buget sub forma impozitelor şi contribuţiilor sociale.). Dimpotrivă. impozitul pe teren. o Rata fiscalităţii nete. deoarece nu este indiferentă ponderea respectivelor impozite și contribu țiilor sociale în finanțarea securității sociale asigurată de către puterea publică. investiţiile. printre care: o Rata fiscalităţii consolidate. În sens restrâns. pe de altă parte. b. 37 .  În practică.I.  Acest indicator are o accepțiune dublă: a. şi anume: o fiscalitate ridicată determină reducerea activităţii de producţie şi de investiţii a agenţilor economici.I. în special sub forma subvenţiilor pentru întreprinderi şi a prestaţiilor sociale pentru familii.. În sens larg. problema fiscalităţii trebuie analizată atât prin prisma ponderii prelevărilor obligatorii în valoarea adăugată. pe de o parte.  Între nivelul presiunii fiscale şi activitatea economică există o strânsă legătură. frânarea creşterii economice. cererea de mărfuri şi servicii. care elimină anumite prelevări cu scopul de a determina mai exact partea de venituri fiscale destinată finanţării activităţii administraţiilor publice. contribuţia pentru şomaj.

3. 6.I proporţional pe salarii. 8. pentru V obţinute în ţară şi străinătate. V din activităţi agricole. separată = impunerea se realizează distinct. b) I.F.Impozitare progresivă (progresivitate simplă). combinată = impunerea este separată în timpul anului. nerezidente care desfăşoară o activitate independentă (prin intermediul unui sediu permanent în România) şi activităţi dependente în România. 39  P. V din pensii.În România. Modalităţile de impunere 1.Legea 571/2003). V din alte surse. 7. individuală = subiectul I este persoana/individul propriului V. rezidente. V din salarii.  1997 . 2.  În prezent. Bază impozabilă = obiectul I = venit net impozabil (diferă pe cele 9 categorii de V supuse acestui tip de I)  Regula de bază a calcului venitul net impozabil: VNI = Venit Brut .  După Război-1990 . V din premii şi jocuri de noroc. V din investiţii. 9. În funcţie de conţinutul şi aşezarea impozitului a) I. globală = impunerea la sfârşit de an a tuturor veniturilor realizate în anul respectiv . cheltuieli.  1923-1934 . familială = impunerea per total a V căminului fiscal. În funcţie de subiectul impunerii a) I.  După 1 ianuarie 2005 .  După 1990 .Impozitare progresivă pe tranşe. urmată la sfârşitul anului de o regularizare pentru anumite V.Art. urmând ca apoi V să fie impuse cumulat la sfârşitul anului.  P. b) I. 5.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ SUBIECTUL 13: IMPOZITUL PE VENITUL PF: MODALITĂŢI DE IMPUNERE.F.Art. pentru fiecare tip de V în parte. V din cedarea folosinţei bunurilor (chirii). V din activităţi independente. 2. impunerea a luat diferite forme după anul 1905:  1905 .Impozitare combinată. Sferă cuprindere . modalitatea de impunere practicată: separată în timpul anului (pe categorii de V). 38 .Deduceri Fiscale  Deduceri fiscale = sume fixe sub forma V neimpozabil: contribuţii sociale.Impozitarea separată (modelul sovietic). Contribuabili . ISTORIC . c) I.Impozitare supracotă.  1934-1939 . 41 1. V din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. cotă parte V. 4.Impozitare proporţională de 16% (Cod Fiscal .

în timp ce P. o Mărci de fabrică şi de comerţ .CDF VNI = VB . o Alte profesii reglementate. o Auditor financiar . care obţin primele 2 categorii de V.  Să respecte regulile privind amortizarea.Art.  Veniturile din cedarea drepturilor de proprietate intelectuală provenite din . o Venituri din prestări servicii (altele decât cele menţionate la veniturile din profesii libere) .CT + CNF VNI = Venit net impozabil = Rezultat fiscal VB = Venit brut = V încasate CT = Cheltuieli totale = CDF şi CNF CDF (deduse total/limitat) = Cheltuieli deductibile fiscal = C aferente V realizate CNF = Cheltuieli nedeductibile fiscal = C realizate şi înregistrate. o Mostre . 46-(2): o Venituri din fapte de comerţ ale contribuabililor .I. o Venituri din practicarea unei meserii. în condiţiile legii .Art. o Consultant fiscal .F.Art. IMPUNEREA V DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE (16%) Definire . o Consultant de plasament în valori mobiliare . o Know-how .A. o Drepturi conexe dreptului de autor . ci al simplei înregistrări) .Art. pe baza căruia se va declara V net impozabil : VNI = VB .  Să fie cuprinse în C exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite .F.F. o Procedee tehnice . 39 .Venituri obţinute din exercitarea profesiilor desfăşurate în mod independent. care obţin cea de-a 3-a categorie de V nu trebuie să fie autorizate ! Baza de impozitare 1. o Desene şi modele .F. 48(4)  Să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării V. o Expert contabil .A pot fi evaluate:  În sistem real. dar nerecunoscute de legea fiscală CDF trebuie să îndeplinească o serie de condiţii pentru a putea fi deduse . ce presupune întocmirea unui Registru de încasări şi plăţi. 46-(4) o Brevete de invenţie . 46-(1)  Venituri sub forma beneficiilor comerciale obţinute din .Art. o Avocat . o Arhitect . ! P. ale P.  Pe bază de norme de V. 48(1) = se face pe baza evidenţei contabile în partidă simplă (nu se foloseşte procedeul dublei înregistrări. 46-(3): o Profesii medicale . o Notar . autorizate.F. o Drepturi de autor . justificate prin documente . V. sunt P.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ SUBIECTUL 16: IMPUNEREA CELOR 9 CATEGORII DE VENIT OBŢINUTE DE P. a) Evaluarea în sistem real .  Veniturile din profesii libere . o Contabil autorizat .Art.

prime sau indemnizaţii obţinute de o P.5. de către Ministerul Finanţelor Publice. C pentru acordarea de burse private în limita unei cote de 5% din baza de calcul .Art.  Donaţii de orice fel .F. respectiv de 50% din VB în cazul V provenind din crearea unor lucrări de artă monumentală.Presupune elaborarea normelor de V. în limita a echivalentului de 250€/persoană anual .  1 persoană în întreţinere = 350 lei . confiscări.  Cotizaţii plătite la asociaţiile profesionale în limita a 2% din baza de calcul.(2) .  C corespunzătoare V neimpozabile ale căror surse se află pe teritoriul României sau în străinătate . mecenat.Art. care realizeză BR lunar din salarii de până la 1. b) Evaluarea pe bază de norme de V . VB = Venit brut = salar tarifar lunar + sporuri + prime + indemnizaţii DF = Deduceri fiscale = contribuţii obligatorii aferente unei luni (C AS . ce desfăşoară o activitate. 48(5):  C de sponsorizare.N. Direcţiile Generale ale Finanţelor Publice având obligaţia de a stabili şi publica aceste norme. ale P.DF . dobânzi. în limita a echivalentului de 400€/persoană anual .5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice .  C cu indemnizaţia plătită pe perioada delegării şi detaşării în interese de servici.5% . 49(2). Baza de impozitare .  C privind tichetele de masă acordate de angajatori . în baza unui Contract individual de muncă.V din activităţi independente (cu excepţia celor impuse la sursă) vor fi supuse impozitării şi plătite trimestrial.(3) .  Pierderi privind bunurile perisabile în limitele prevăzute de actele normative în materie .F. urmând ca la sfârşitul anului să se realizeze regularizarea I prin Declaraţia 202 “Declaraţia specială privind V din activităţi independente”.  3 persoane în întreţinere = 550 lei .000 lei inclusiv :  Fără persoane în întreţinere = 250 lei .Art. 55-(1).Plăţi anticipate IMPUNEREA V DIN SALARII (16%) Definire .Sunt considerate V din salarii. 40 . pe baza unei declaraţii anticipate.I.  Amenzi. CFS .  Sumele/valoarea bunurilor confiscate. V.  4/mai multe persoane în întreţinere = 650 lei . în altă localitate/ţară/străinătate.  2 persoane în întreţinere = 450 lei .Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ CDF limitat .F. toate V în bani şi/sau în natură.10. până la 1 ianuarie a anului în care urmează a se aplica normele respective 2.DP VNI = Venit net impozabil. în limita a de 2.  C privind bunurile constatate lipsă din gestiune/degradate şi neimputabile.Art.5% .5%) + Contribuţia la fondurile de pensii ocupaţionale (în limita a echivalentului de 200€) + Cotizaţia sindicală DP = Deducere personală se acordă astfel :  Pentru P. care realizează V din cedarea drepturilor de proprietate intelectuală se stabileşte prin scăderea din VB a unei CDF de 40% di n VB.  C sociale în limita de până la 2% din fondul de salarii realizat anual . 50(1). penalităţi de întârziere .  Contribuţii efectuate în numele angajaţilor la fonduri de pensii facultative.  C cu prime de asigurare . CASS . 57(2a): VNI = VB .Art. Termen de plată .  C de protocol în limita unei cote de 2% din baza de calcul .  Rate aferente creditelor angajate . iar ceea ce rămâne se impune la sursă cu o cotă de 16% Art. inclusiv: sporuri. 48(7)  Sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familei sale . CNF .0.(2). → I plată la sfârşit de an = I final datorat .  Prima de asigurare voluntară de sănătate.

2. 3. Baza de impozitare .F.  Să nu aibă V de peste 250 lei .  Venituri din lichidarea unei persoane juridice. 67(2) :  Se reţin la sursă (1% şi 16%) .I reprezintă plată anticipată.P CNA = Câştig net anual . până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care plătesc aceste V.  Să nu deţină terenuri agricole de peste 1 Ha (la şes) şi de peste 2 Ha (la deal). care realizeză BR lunar din salarii de peste 3.  Termenul de virare I este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata . 01 .V din cedarea folosinţei bunurilor vor fi supuse impozitării şi plătite trimestrial. IMPUNEREA V DIN INVESTIŢII (1%.I ! Informaţiile referitoare la calculul I pe V din salarii sunt cuprinse în Fişele fiscale. în bani şi/sau natură. 62(2): VNI = VB .  Venituri impozabile din dobânzi . DF = 0 lei. 67(1) :  Se reţin la sursă (16%) .Art. P = Pierderi înregistrate în cursul anului .Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ ! Condiţiile pentru ca o persoană să fie considerată în întreţinere sunt :  Persoana în cauză să fie la şcoală . obţinute de către proprietar.Plătitorii de salarii şi V asimilate salariilor au obligaţia de a calcula. iar câte 1 exemplar îl va distribui organului fiscal competent şi angajatului ! .V cedarea folosinţei bunurilor sunt V. 65-(1) . reţinerii şi virării I revine societăţii de administrare a investiţiilor.  Termenul de virare I este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării. care realizeză BR lunar din salarii între 1.000 lei inclusiv. urmând ca la sfârşitul anului să se realizeze regularizarea I prin Declaraţia 206 „Declaraţia specială privind cedarea folosinţei bunurilor”. de a reţine şi de a vira I aferent V din salarii ale fiecărei luni la bugetul de stat. uzufructar/alt deţinător legal.F.  Obligaţia calculării şi reţinerii I revine PJ.Art. întocmite obligatoriu de către angajator în 3 exemplare: 1 exemplar îl păstrează.(2). DF este degresivă :  Pentru P. altele decât V din activităţi independente. 59(1). 61 .VNI .Art.  Venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen şi alte operaţiuni similare .  Obligaţia calculării.Veniturile din investiţii cuprind :  Venituri din dividende .Art. 67(3a) :  Se reţin la sursă (1% şi 16%) .Art. 16%) Definire . Cotă de impunere şi termen de plată 1. pe baza unei declaraţii anticipate.  Pentru P.Art. V sub formă de dobânzi .Art. provenind din cedarea folosinţei bunurilor imobile. IMPUNEREA V DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR (16%) Definire .  Termenul de virare I este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei care a fost reţinut. Câştig net = VB . C = Câştiguri înregistrate în cursul anului .Art. 58 . odată cu plata dividendelor către acţionari/asociaţi. Câştiguri din transferul titlurilor de valoare . 66-(5): CNA = C . → I astfel plătit este de tip final = se regularizează la sfârşitul fiecărui an. Veniturile din dividende .  Câştiguri din transferul titlurilor de valoare.CD (25% din VB) Termen de plată .000.  Obligaţia calculării şi reţinerii I revine plătitorului de astfel de V.Art.3. Termen de plată .000 lei. 41 . Baza de impozitare .

68 . avizează şi se publică până cel târziu la data de 31 mai a anului pentru care se aplică acestea .I final) este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei care se face plata. 42 .Art.Normele de V se stabilesc de către Direcţiile Teritoriale de Specialitate ale Ministerului Agriculturii.Art. de pe ternu rilor agricole proprietate privată sau luate în arendă.Art.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Termen de plată . 5. b) Contribuabilul care desfăşoară o activitate agricolă poate opta şi pentru stabilirea VN în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă .Art. urmând a fi regularizate de organul fiscal competent.  În cazul activităţii desfăşurate după data de 15 mai. pe bază de contract. către unităţi specializate pentru colectare. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.Art.  Exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole. reţinerii şi virării I revine intermediarilor. unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi. Baza de impozitare a) VN dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de V .  Valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare.000 lei. 72(1) . 74(2):  Orice contribuabil care desfăşoară o activitate agricolă are obligaţia de a depune anual o declaraţie de venit la organul fiscal competent. 67(3d) :  Se reţin la sursă (16%) .SN (1.  Termenul de virare I este până la data depunerii situaţiei financiare finale (întocmită de lichidatori) la Oficiul Registrului Comerţului.Veniturile din activităţi agricole sunt venituri din următoarele activităţi :  Cultivarea şi valorificarea florilor. în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat.Se impun doar V din pensii ce depăşesc suma de 1.Veniturile din pensii reprezintă sume primite ca pensii de la findurile înfiinţate din contribuţiile sociale obligatorii făcute către un sistem de asigurări sociale. actualizarea la zi a acestora şi acoperirea datoriei din Active ! IMPUNEREA V DIN PENSII (16%) Definire . b) În cazul în care V se determină în sistem real . declaraţia de venit se depune în termen de 15 zile inclusiv de la data începerii desfăşurării activităţii. astfel : Art. în stare naturală. 73(1). 71 . legumelor şi zarzavaturilor.  Termenul de virare I este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei care a fost reţinut. Baza de impozitare .I final. plantelor decorative şi ciupercilor. precum şi orice alte operaţiuni similare . 69: VI = VP .  Obligaţia calculării. 74(3): contribuabilul care obţine V din activităţi agricole are obligaţia de a efectua plăţi anticipate aferente acestor V. inclusiv cele din fonduri de pensii facultative şi cele finanţate de la bugetul de stat. Normele de V se stabilesc. se aprobă de DGFP teritoriale ale MFP. VP = Venituri din pensii . Venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen.Art. care va emite o decizie de impunere anuală. 70(3) . IMPUNEREA V DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE (16%) Definire .Art.  Obligaţia calculării. Venituri din lichidarea unei persoane juridice . reţinerii şi virării I revine PJ .Termenul de virare I (se reţin la sursă . precum şi altele asemenea . Termen de plată a) În cazul în care V se determină pe baza normelor de V (I final) . 67(3c) :  Se reţin la sursă (1%) .  Cultivarea şi valorificarea arbuştilor. până la data de 15 mai inclusiv a anului fiscal .I reprezintă plată anticipată. SN = Sumă neimpozabilă. ! Lichidarea presupune : inventarierea Activului şi Pasivului patrimonial. pentru utilizare ca atare.Art.Art.000 lei) VI = Venit impozabil .

inclusiv cele de tip jack-pot. tehnicienilor şi altor specialişti.Art. Cota de impozitare a) Art . precum şi pentru precum terenurile de oric e fel fără construcţii.Pentru construcţiile de orice fel cu terenurile aferente acestora. cota de impunere este de :  3% pentru valori de până la 200.000 lei. 75(1):  Veniturile din concursuri (altele decât premiile.Art. Cotă de impunere a) Veniturile sub formă de premii se impun cu o cotă de 16% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu .Veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal se referă la transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia.000 lei inclusiv . 77(2) : o Se impun cu o cotă de 20% aplicată asupra venitului net realizat într-o zi de acelaşi plătitor şi care nu depăşeşte cuantumul de 10. prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora.Termenul de virare al impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. în vederea realizării obiectivelor de înaltă performanţă). 77(6) . cota de impunere este de :  2% pentru valori de până la 200. 77(1). IMPUNEREA V DIN TRANSFERUL PROPRIETĂŢILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL Definire . precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii.771(1b) .Art. 43 .Pentru construcţiile de orice fel cu terenurile aferente acestora.771(1a) .000 lei + 2% calculat la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv. antrenorilor. dobândite la o dată mai mare de 3 ani. b) Art . precum şi pentru precum terenurile de orice fel fără construcţii.Art.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ IMPUNEREA V DIN PREMII ŞI JOCURI DE NOROC (16%. VPJN = Venit din premii/jocuri de noroc .Termenul de virare al impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.000 lei inclusiv .000 lei . Termenul de plată .  Veniturile din jocuri de noroc cuprind câştigurile realizate ca urmare a participării la jocuri de noroc.Art.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depăşeşte 200. Baza de impozitare . dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv. 771(4) . 771(1) . 25%) Definire  Veniturile din premii cuprind . 20%.  Veniturile din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale. b) Veniturile din jocuri de noroc .  4. pentru valori de peste 200.Art. Baza de impozitare . primele şi indemnizaţiile sportive acordate sportivilor. definite conform normelor metodologice . 771(6) .Art. 76: VNI = VPJN .000 lei inclusiv. o Se impun cu o cotă de 25% aplicată asupra venitului net realizat într-o zi de acelaşi plătitor şi care depăşeşte cuantumul de 10. VN = Venit neimpozabil.Art. pentru valori de peste 200. 75(2).Baza de impozitare a veniturilor din veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal o reprezintă valoare declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale. Termen de plată .  6. potrivit legii.000 lei.Art.VN VNI = Venit net impozabil.000 lei inclusiv.

84 .Art.Art. Termenul de plată . 78(1) . 79(3) . ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părţi cu ocazia tragerilor de amortizare . foşti salariaţi. potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi spaciale . 44 . Baza impozabilă . încheiate potrivit Codului Civil.Baza de impozitare a veniturilor alte surse o reprezintă venitul brut realizat.  Venituri primite de persoanele fizice din activităţi desfăşurate pe baza contractelor/convenţiilor civile.  Câştiguri primite de la societăţile de asigurări.Veniturile din alte surse se referă la :  Prime de asigurări suportate de o persoană fizică independentă sau de orice altă entitate.Art.Termenul de virare al impozitului (se reţine la sursă . sub forma diferenţelor de preţ pentru anumite bunuri. altele decât veniturile impozabile din activităţi independente. în cadrul unei activităţi pentru o persoană fizică în legătură cu care suportatorul nu are o relaţie generatoare de venituri din salarii .I final) este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ IMPUNEREA V DIN ALTE SURSE (16%) Definire .  Venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial . servicii şi alte drepturi.  Venituri primite de persoanele fizice pensionari.

 C cu amenzi. 13  PJ rezidente .Art. instituţiile publice . BNR.Art. 21(3).Art.C = Sold final creditor cont 121 CNF . Asociaţiile de proprietari şi PJ care plătesc I pe V microîntreprinderilor . altele decât cele imputabile/asigurate. patronale sunt scutite de la plata I/profit pentru V realizate într-un an fiscal până la echivalentul în lei a 15.Art. 18(1). Cotă de impozitare a) Cota de I pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 16% .5 ori plafonul acordat instituţiilor publice . 21(3).Art. cazinourilor sau pariurilor sportive sunt obligaţi la plata unui impozit (I minim) de 5% .  PF rezidente asociate cu PJ române.  C cu prime de asigurare socială voluntară în limita unei sume echivalente cu 250€ .  C cu contribuţia la pensiile facultative în numele unui angajat. 15(1). Fondurile de garantare a depozitelor bancare . 15(1).Art.000€. discotecilor.  C privind bunuri de natura stocurilor/a activelor corporale constatate lipsă din gestiune/degradate.Art. pentru V realizate în România şi străinătate din asocieri fără personalitate juridică.  PJ străine care realizează V din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România saun din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o PJ română.  C cu sponsorizările: deductibile în limita a 3‰ din cifra de afaceri.3).21(4) = Cheltuieli nedeductibile fiscal  C cu impozitul datorat. Scutiri       Trezoreria statului. 15(1).Art. 45 . sindicale.Art. RNC = Rezultat net contabil = V . Fundaţiile şi cultele religioase .Art.Art. b) Deductibilitate integrală  C cu dobânzile. 15(1). cluburile de noapte. dar nu mai mult de 10% din restul V . penalităţi. b) Contribuabili care desfăşoară activităţi de natura: barurilor de noapte. 21(3). Bază de impozitare . 21(3).  C cu protocolul: deductibile până la 2% din rezultatul intermediar şi nedeductibile pentru valoarea ce depăşeşte 2% .  PJ străine şi PF nerezidente care desfăşoară activitate în România într -o asociere fără personalitate juridică.Art.Art.  C cu pierderile din perisabilităţi: nedeductibile pentru valoarea ce depăşeşte norma legală .DF PI = Profit anual impozabil. Organizaţiile non-profit. în cazul în care gradul de îndatorare a K este ≤ 3. 19(1): PI = RNC + CNF .  V aferente provizioanelor legale pentru garanţii de bună execuţie acoradte clienţilor şi pentru neîncasarea creanţelor în limite legale . 16(1).Art.  C cu diurna/indemnizaţiile cu deplasarea: nedeductibile pentru valoarea ce depăşeşte de 2. 21(3). 21(3).  C cu amortizarea.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ SUBIECTUL 19 : IMPOZITUL PE PROFITUL SOCIETĂŢILOR Contribuabili . 22(1a).Art. 15(1).Art.Art.Art.Art.  C cu amortismentul peste limita legală . dar nu mai mult de 20% din I pe profit datorat . 21(3). în limita unei sume echivalente cu 400€ . 15(2. DF = Deduceri fiscale = C deductibile a) Deductibilitate limitată  Fondul de rezervă (rezerva legală) legală în limita a 5% din profitului brut realizat şi maxim 20% din Ks .  PJ străine care desfăşoară o activitate prin intermediul unui sediu permanent în România. Fondul de compensare a investitorilor .Art. 22(1b).

în proporţie de 50% din VT. este opţional . I pe V. pot plăti I. 105 .  V din producţia de imobilizări corporale şi necorporale.Art. o constituie V din orice sursă. altele decât statul.5% în 2008.J.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ SUBIECTUL 21: IMPOZITUL PE VENITUL MICROÎNTREPRINDERILOR Definiţia microîntreprinderii .Art.M. 104(1). 103 şi dacă nu au mai fost plătitoare de de I/V. Aria de cuprindere . care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.În cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat.  P.. reprezentând cota parte a subvenţiilor guvernamentale şi a a ltor resurse pentru finanţarea investiţiilor.  V din provizioane.  Desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc.Astfel.V. este .M. valoarea de achiziţie a acestora. cazinourilor. Baza impozabilă . începând cu primul an fiscal.  PJ române care . c) A realizat V care nu au depăşit echivalentul în lei a 100. începând cu anul fiscal următor.PJ plătitoare de I/P comunică opţiunea organelor fiscale teritoriale la începutul anului fiscal. Nu pot opta pentru sistemul de impunere pe V. d) Ks al PJ este deţinut de persoane. Deduceri fiscale . 104(4).103 a şi d sunt îndeplinite la data înregistrării la Registrul Comerţului. care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la Art. autorităţile locale şi instituţiile publice.  Au Ks deţinut de un acţionar sau asociat PJ cu peste 250 de angajaţi.Art. 108 (1) . 107:  2% în 2007.Art.Art. altele decât cele din consultanţă şi management.Art.  V din exploatare. Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic . 103 .  V realizate din despăgubiri.Baza impozabilă a I.:  Microîntreprinderile plătitoare de I/P pot opta pentru plata I/V. 106(1). 103 începând cu anul fiscal următor .Art.M. asociaţii familiale şi asociaţii fără personalitate juridică. 108(2) . din care se scad:  V. b) Are de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv. 109(1) . Cota de impozitare pe V. se aplică asupra veniturilor obţinute de microîntreprinderi din orice sursă.M.(3) . 46 .  3% în 2009. pentru pagubele produse la activele corporale proprii.Art.V.(2). Procedura de declarare a opţiunii . cu excepţie PJ care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii.  2. română care este nou înfiinţată poate opta pentru plata I/V. 2.  V rezultate din anularea datoriilor şi a majorărilor datorate bugetului de stat.O microîntreprindere este o PJ română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii.Art.M. următoarele:  Microîntreprinderile plătitoare de I.000€. din variaţia stocurilor..M.M. Opţiunea de a plăti I/V microîntreprinderilor 1. prin depunerea Declaraţiei de menţiuni pentru Pj. de la societăţi de asigurare.  Desfăşoară activităţii în domeniile asigurările şi reasigurărilor. dacă îndeplinesc condiţiile Art. iar condiţia prevăzută la Art.M. la data de 31 decembrie a anului fiscal respectiv: a) Realizează V. 103b este îndeplintă în termen de 60 zile inclusiv de la data înregistrării.I.Art. până la data de 31 ianuarie inclusiv.V. pariurilor sportive.V. 104(5):  Desfăşoară activităţi în domeniul bancar. se deduce din baza impozabilă în trimestru l în care au fost puse în funcţiune.M. al pieţei de K.M. dacă condiţiile prevăzute la Art.

Prevederi fiscale referitoare la amortizare .M. până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează I.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ Plata I şi depunerea declaraţiilor fiscale . până la termenul de plată al I.PJ plătitoare de I/V. 47 . 110  Calculul şi plata I/V.  Microîntreprinderile au obligaţia de a depune.Art.M. Declaraţia de I/V.Art. se efectuează trimestrial. sunt obligate să evidenţieze contabil C de amortizare. 112 .

249(1). Pentru PJ .50%. 250 . cu excepţia încăperilor unde sunt folosite pentru activităţi economice.  Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România.Art.Art.Art. 48 . cu excepţia încăperilor unde sunt folosite pentru activităţi economice. care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor.  Pentru clădirile proprietate publică/privată a statului ori a unităţilor administrativ -teritoriale: concesionate.(2). până la 31 martie a anului respectiv.  Cota de impozit se stabileşte prin Hotărârea Consiliul local şi poate fi cuprinsă între 0.  Clădirile unităţilor sanitare publice. iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul. cu excepţia încăperilor unde sunt folosite pentru activităţi economice. 249(5). animale.  Clădirile funerare din cimitire şi crematorii. 255(1).(3)  I/C se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii.Clădirile pentru care nu se datorează I/clădire sunt:  Clădirile proprietate a statului/unităţilor administrativ-teritoriale/oricăror instituţii publice. datorează anual I/clădire.Art.(2)  Impozitul/taxa pe clădire se plăteşte anual. Pentru PF a) În cazul deţinerii unei singure clădiri .  Clădirile clasate ca fiind monumente istorice/de arhitectură sau arheologie/muzee sau case memoriale.Art.  Clădirile constituite ca lăcaşuri de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în România. 249(3). în 2 rate egale. TERENURI.25% 1. date în administrare sau folosinţă.1% la valoarea impozabilă a clădirii . cu excepţia încăperilor unde sunt folosite pentru activităţi economice. 252(1)  Cu 15% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu.Art. MIJLOACE DE TRANSPORT IMPOZITUL PE CLĂDIRI Reguli generale  Clădirea este orice contrucţie situaţă desupra solului şi/sau sub nivelul acestuia. termo-electrice şi nuclearo-electrice. Scutiri .  Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a acesteia în patrimoniul proprietarului. Plata I . se stabileşte taxa pe clădire. b) În cazul deţinerii a mai mulor clădiri . produse. cu excepţia încăperilor unde sunt folosite pentru activităţi economice.  Cu 75% pentru cea de-a treia clădire în afara celei de la adresa de domiciliu. echipamente şi altele asemenea. inclusiv. Calculul I 1.  Clădirile care constituie patrimoniul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat/confesional sau particular.Art.  Cu 100% pentru ce-a dea patra clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu. materiale.Art. obiecte.Aplicarea cotei de impozitare de 0. 253(1). 251(1).  Pentru plata cu anticipaţie a I/C datorat pentru întregul an. indiferent de denumirea ori de folsinţa sa şi care are 1/mai multe încăperi (spaţiul din interiorul unei clădiri) ce pot servi la adăpostirea de oameni. locatarilor. instalaţii.(2). până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ SUBIECTUL 24: IMPOZITUL PE: CLĂDIRI. titularilor dreptului de administrare sau folosinţă . către Bugetul local .  Clădirile afectate centralelor hidro-electrice. închiriate. indiferent de materialele din care sunt construite . se acordă o bonificaţie de până la 10%.  Cu 50% pentru cea de-a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu. 2.

se acordă o bonificaţie de până la 10%. 263(1) . până la 31 martie a anului respectiv. IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT Reguli generale  Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport înmatriculat în România. în 2 rate egale.Art.I/T se stabileşte luând în calcul: numărul de m2 de teren. în 2 rate egale. Calculul I . I se datorează de locatar.Art. Scutiri .  În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui leasing financiar. pe întreaga durată a acestuia. Insula Balta Ialomiţei. 261(1).(4). închiriate. titularilor dreptului de administrare sau folosinţă .  Orice teren al unei instituţii de învăţământ de stat/confesional sau particular.Art. cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice.Art.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ IMPOZITUL PE TERENURI Reguli generale  Orice persoană care are în proprietate teren situat în România. I este datorat de locator . 257 .  Navele fluviale de pasageri. Insula Mare a Brăilei. rangul localităţii şi zona în care este amplasat terenul.  Vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare.  Terenurile ocupate de autostrăzi. se stabileşte taxa pe teren. 261(3).  Pentru plata cu anticipaţie a I/C datorat pentru întregul an.(2)  Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual.(2)  Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual. conform încadrării făcute de Consiliul local. drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România . Scutiri . până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Plata I . 256(3).Art. Plata I . Calculul I . 49 . datorează anual I/mijloc de transport.Art. 258(1) . se acordă o bonificaţie de până la 10%. date în administrare sau folosinţă. care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor. 262 . aferent unei clădiri al cărui titular este oricare din aceste categorii de proprietari.  Pentru plata cu anticipaţie a I/C datorat pentru întregul an. drumuri naţionale.Terenurile pentru care nu se datorează I/teren sunt:  Orice teren proprietate a statului/unităţilor administrativ-teritoriale/oricăror instituţii publice. categoria de folosinţă a terenului. motociclete cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu handicap locomotor (adaptate handicapului lor). către Bugetul local . datorează anual I/ teren.Art. în momentul încetării contractului de leasing financiar.I/MT se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport. drumuri europene.  Orice teren al unui cimitir şi crematoriu. 260(1). până la 31 martie a anului respectiv. bărcile şi luntrele folosite pentru transportul PF cu domiciliul în Delta Dunării. către Bugetul local .  Pentru terenurile proprietate publică/privată a statului ori a unităţilor administrativ -teritoriale: concesionate.  Orice teren al unei unităţi sanitare publice. 265(1).(2).I/MT nu se aplică pentru:  Autoturisme.Art. 256(1). până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.Art.  Mijloacele de transport ale instituţiilor publice.Art.  Orice teren al unui cult religios recunoscute oficial în România. locatarilor.(2).

presupune impozitara valorii adăugate determinată ca diferenţă între preţul de vânzare al bunurilor şi cheltuielile aferente (TVA de plată/recuperat):  Plătitorii sunt PFA/J care livrează bunuri.  Faptul generator al obligaţiei de plată este transferul proprietăţii.  Transmiterea folosinţei drepturilor de autor. know-how-urilor. 2. cu excepţia contractelor de leasing.  Trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile.  Transmiterea folosinţei bunurilor în cadrul unui contract de leasing. care d.  Executarea silită. 128(4):  Plata în rate. analitică . amortisment) şi impozitarea acestora. contribuţoo. prestează servicii sau execută lucrări. 3. pe care o colectează de la clienţi. Prestare de servicii.Art.  Lipsa de gestiune.  Agentul economic face doar oficiul de administrare al TVA. la preţul de facturare. Livrare de bunuri.  Perisabilităţi în limite legale.  Transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor. dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de TVA. 2. globală . DECLARARE ŞI PLATĂ Conţinut economic TVA = impozit indirect general asupra cifrei de afaceri netă.presupune însumarea elementelor valorii adăugate (manoperă.  Casarea mijloacelor fixe. juridic este momentul acceptării facturii/chitanţei fiscale.  Bunuri acordate gratuit din rezerva de stat.  Obiectul impozabil este valoarea bunurilor livrate. PRESTĂRI DE SERVICII efectuate cu plată .  Intermedierea efectuată de comisionari.p. 5.Art.  Bunuri plasate în regimuri vamale suspensive. VALOAREA ADĂUGATĂ se determină prin 2 metode:  M. LIVRĂRI DE BUNURI efectuate cu plată . care nu mai pot fi valorificate. licenţelor. OPERAŢIUNI IMPOZABILE.  Suportatorii sunt consumatorii finali.  Transfer de bunuri în baza unui contract de comision. Activităţi asimilate cu livrarea de bunuri efectuată cu plată cu plată . Achiziţie intracomunitară de bunuri.  Distribuiri de bunuri către asociaţi/acţionari.  Stocuri degradate calitativ. Operaţiuni impozabile . 128(3):  Predarea efectivă a bunurilor către o altă persoană.  M. datorat la bugetul statului. a servi ciilor prestate sau a lucrărilor executate. 128(8):  Transfer de bunuri la fuziune/divizare.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ SUBIECTUL 2: TVA: CONŢINUT ECONOMIC. Nu se consideră livrări de bunuri efectuată cu plată . brevetelor. 1. o plăteşte furnizorului şi reglează diferenţa cu organul fiscal.v.Art. cu excepţia calamităţilor şi a perisabilităţii. 129(3):  Închirieri de bunuri. Import de bunuri. CALCUL.Operaţiunile impozabile sunt constituite sau asimilate cu: 1. 4.Art. Schimb de bunuri sau servicii. 50 .

4. 129(4):  Utilizarea temporară a bunurilor care fac parte din activele unei pers oane impozabile.  Prestările de servicii în domeniul protecţiei şi al asistenţei sociale. bunurile achiziţionate şi utilizate pentru alte scopuri decât activitatea economică. ACHIZIŢIE INTRACOMUNITARĂ DE BUNURI efectuate cu plată .Art. 137(1): a) Contrapartidă obţinută sau urmează a fi obţinută de furnizor/prestator pentru bunurile livrate/serviciile prestate. cheltuieli de ambalare-transport-asigurare. în vehicule special amenajate şi autorizate în acest scop. Activităţi asimilate cu achiziţia intracomunitară de bunuri efectuată cu plată .  Prestările de servicii efectuate în cadrul profesiilor de stomatologi şi tehnicieni dentari. d) Valoarea net contabilă pentru mijloacele fixe constatate lipsă neimputabile.  Servicii prestate în mod gratuit în cadrul perioadei de garanţie. din statul membru pe teritoriul căruia au fost produse/extrase/achiziţionate/dobândite/importate. e) Suma imputată pentru mijloacele fixe imputabile.Art.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ Activităţi asimilate cu prestarea de servicii efectuată cu plată .  Achiziţionarea de către o PJ neimpozabilă a unor bunuri importate de acea persoană în Comunitate şi transportate/expediate în alt stat membru decât cel în care s -a efectuat importul. că tre un stat membru al UE. îngirjirile medicale şi operaţiunile strâns legate de acestea. 1301(2):  Utilizarea în România a unor bunuri transportate/expediate de către o persoană impozabilă. de la cumpărător/beneficiar.Obţinerea dreptului de a dispune. Cuprinde . este considerată ca fiind o livrare de bunuri şi/sau prestare de servicii. f) Valoarea de aport a bunului pentru aportul în natură. în contul furnizorului/cumpărătorului.  Transportul bolnavilor şi al persoanelor accidentate. 51 . b) Cheltuieli accesorii: comisioane. 130 . de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinaţia indicată de cumpărător/furnizor. cu excepţia TVA.Art. Nu se consideră prestări de servicii efectuate cu plată . pentru uzul propriu/uzul personanlului civil din cadrul forţelor armate române. Baza de impozitare 1.Art.  Activitatea de învăţământ.Art.  Serviciile prestate gratuit de către o persoană impozabilă care nu fac parte din activitatea sa economică. c) Contravaloarea suportată de salariaţi pentru: echipamentul de lucru sau de protecţia.  Prestări de servicii în scopuri publicitare sau de stimulare a vânzărilor. în scopul desfăşurării activităţii economice proprii.  Serviciile publice poştale. 1301(1) . Este constituită din . 2.Art.  Preluarea de către forţele armate române de bunuri pe care le -au dobândit în alt stat membru.  Meditaţiile acordate în particular de cadre didactice. 129(5):  Prestări de servicii în limitele prevăzute de lege pentru protocol. în scopuri care nu au legătură cu activitatea sa economică.Operaţiunea care implică o livrare de bunuri şi/sau o prestare de servicii în schimbul unei livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii. ca şi proprietar. Scutiri . 137(2): a) Impozitele şi taxele. altul decât cel de plecare al transportului/expediere a bunurilor. 3. bunurile date gratuit. activele distribuite asociaţilor/acţionarilor. desfăşurate de unităţi autorizate. SCHIMB DE BUNURI SAU SERVICII .Art. b) Preţul de cost pentru: bunurile constatate lipsă. precum şi livrarea de proteze dentare efectuate de aceştia. sponsorizare sau mecenat.Art. 141(1) .Următoarele operaţiuni de interes general sunt scutite de taxă:  Spitalizarea.

achiziţionate de orice persoană necăsătorită/familie.S.Art. de scutire pentru întreprinderile mici (cifra de afaceri < 35. opere de artă. Nu cuprinde . ca parte a politicii sociale:  Livrarea de clădiri. cinematografe. până la data la care are obligaţia depunerii Decontului de taxă. pentru bunurile second-hand. Declararea (Decontul de taxă) . 1523. 1524. pentru plăţi cu întârziere. monumente istorice. De ce optează agenţii economici pentru plata TVA la înfiinţare ? Pentru a deduce TVA aferent intrărilor.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ 3.  R. 137(3): a) Rabaturile. remizele. trebuie să depună la organele fiscale competente.Art.  Livrarea de proteze şi accesorii ale acestora. grădini zoologice şi botanice.  R. 2. târguri.S. pentru agenţiile de turism . către primării. b) Sume reprezentând daune-interes. c) Dobânzile percepute după data livrării/prestării. fără fac turare. COTA STANDARD este de 19% şi se aplică asupra bazei impozabile.S. până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se încheie perioada fiscală respectivă . un decont de taxă. 1521. Plata taxei la buget .Orice persoană trebuie să achite taxa de plată organelor fiscale. Livrarea de clădiri. case memoriale.Art.000€/an) . agentul economic este interesat să devină plătitor de TVA. care au suprafaţa utilă maximă de 120 m2 şi valoarea maximă de 380.  Livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar.Persoanele înregistrate ca fiind plătitoare de TVA. inclusiv a terenului pe care sunt construite. centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap. expoziţii şi evenimente culturale. Atunci când TVA deductibilă > TVA plată. inclusiv a terenului pe care sunt construite. inclusiv a terenului pe care sunt construite. monumente de arhitectură şi arheologie. cărţi. care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile .  Cazarea în sectorul hotelier/al sectoarelor cu funcţie similară. pentru aurul de investiţii .Art. destinate utilizării drept case de copii.Art.000 lei. muzee. pentru persoanele impozabile nestabilite.000€ în anul calendaristic precedent).Art.  Livrarea de clădiri. Cotele de taxă (SUBIECTUL 35 : COTELE TVA) 1. inclusiv a terenului pe care sunt construite. destinate utilizării drept cămine de bătrâni şi pensionari. Regimuri speciale  R. zire şi reviste. 152.S.Art. 1562 (1) . risturnurile. obiecte de colecţie şi antichităţi . pentru fiecare perioadă fiscală (luna calendaristică sau trimestrul calendaristic pentru persoana impozabilă care nu a depăşit plafonul cifrei de f acaeri de 100. 157 . pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă/care nu sunt supuse cotelor reduse. COTE REDUSE a) Cota de 9% se aplică asupra bazei impozabile pentru următoarele prestări de servicii şi/sau livrări de bunuri:  Servicii constând în accesul la: castele.  R.Art. b) Cota de 5% se aplică asupra bazei impozabile pentru livrarea locuinţelor.  Livrarea de produse ortopedice. inclusiv a terenului pe care sunt construite.  R. d) Valoarea ambalajelor care circulă între furnizorii de marfă şi clienţi.  Livrarea de manuale şcolare.  Livrarea de clădiri. sconturile şi alte reduceri de preţ. 52 . prin schimb.S. 1522.

Tipuri de cote 1.Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum. REGIMUL ANTREPOZITELOR FISCALE. MODALITĂŢI DE CALCUL.ad valorem (la ţigarete) Modalităţi de calcul a) Baza impozabilă valorică (a preţului de vânzare). 2.  Organizaţiile internaţionale recunoscute de autorităţile publice ale Românieim în limite le stabilite prin convenţii internaţionale. 199(1) .  Energie nucleară. băuturi fermentate. produse intermediare.  Cristale.Art. alcool etilic) A1 = Acciză specifică A2 = Acciză ad valorem K1 = Acciză K2 = Acciză ad valorem PA = Preţ cu amănuntul maxim = P la care produsul este vândut altor persoane decât comercianţii. d) Altele:  Alcool etilic. 162 . care include toate taxele şi impozitele Q1 = Cantitate în 1.  Tutun prelucrat.  Arme de vânătoare.  Produse energetice.  9.  Produse intermediare. b) Masa impozabilă este determinată cantitativ (cuantificată în mod natural). vin. DECLARARE ŞI PLATĂ Categorii de mărfuri accizabile . care se datorează bugetului de stat pentru următoarele produse provenite din producţia internă/de import: a) Produse considerate nocive consumului:  Bere. b) Produse considerate de lux:  Blănuri. cu excepţia Forţelor Armate Române.  Băuturi fermentate. c) Produse de largă utilitate/consum:  Carburanţi auto.  Vin. altele decât bere şi vin.Art. COTE PROCENTUALE . TIPURI DE COTE.000 bucăţi Q2 = Număr pachete din Q 53 .  Forţele armate aparţinând oricărui stat membru al NATO.000 bucăţi ţigarete. Scutiri la plata accizelor .accize specifice:  345€/1 tonă benzină. Notând: A = Cunatumul accizei C = Număr grade Pluto K = Acciză unitară R = Curs de schimb Lei-Euro Q = Cantitate în litri (pentru: bere.98€/1.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ SUBIECTUL 39: ACCIZE: CATEGORII DE MĂRFURI ACCIZABILE. atunci când sunt destinate pentru:  Livrarea în contextul relaţiilor consulare şi diplomatice.Produsele accizabile sunt scutite de la plata accizelor.  400€/1 tonă benzină fără plumb. COTE FIXE .

92€/1. Pentru ALCOOL ETILIC 4.Fiscalitate Subiecte examen __________________________________________________________________________________________________________________________ 1.Art.Termenul de plată al accizelor este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care aaciza devine exigibilă.Art.P. Pentru ŢIGARETE (A datorată nu poate depăşi suma fixă de 19. unde produsele accizabile sunt: produse. Pentru VINURI SPUMOASE. Pentru BERE 2. Plata . primite sau expediate în regim suspensiv de către antrepozitarul autorizat. 193(1) . indiferent dacă se datorează sau nu plata accizei pentru luna respectivă Art. BĂUTURI FERMANTATE. 194(1). 54 . transformate. 163(c) = locul aflat sub controlul autorităţii fiscale competente. 194(4). Declararea  Orice plătitor de accize are obligaţia de a depune lunar la autoritatea fiscală competentă o Declaraţie de accize.Art. deţinute. judeţene pentru cazanele cu ţuică.F. Poate funcţiona doar pe baza autorizaţiei valabile emise de autoritatea fiscală competentă: Ministerul Finanţelor Publice/D.000 bucăţi) A = A1 + A2 A1 = K1 x R x Q1 A2 = K2 x PA x Q2 Regimul de antrepozitare fiscală ANTREPOZITUL FISCAL . până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă declaraţia .G.  Declaraţiile de accize se depun la autoritatea fiscală competentă de către plătitorii de accize. PRODUSE INTERMEDIARE 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->