Sunteți pe pagina 1din 40

PLANUL LUCRRII

ARGUMENT
SEC IUNEA 1: ASPECTE GENERALE PRIVID IMPOZITELE N CADRUL
ECONOMIEI DE PIA
1. Conceptul de sistem fiscal
2. Coninutul i rolul impozitelor
3. Clasificarea impozitelor
SEC IUNEA II: ROLUL TAXEI PE VALOAREA ADUGAT I A ACCIZELOR N
SISTEMUL FISCAL DIN ROMNIA
1. Caracterizarea general a impozitelor indirecte, evoluia i impactul lor asupra resurselor
financiare publice
1.1. Caracterizarea impozitelor indirecte
1.2. Rolul impozitelor indirecte
2. Apariia i evoluia taxei pe valoarea adugat
2.1. Sfera de aplicare a TVA
2.2. Obiectul i pltitorii de TVA
2.3. Scutiri de la plata taxei pe aloarea adu!at
2.". #ntroducerea TVA $n Rom%nia i principiile care &tau la baza aplicrii ei
3. Caracterizare general a accizelor
3.1 Sfera de aplicare a accizelor $n Rom%nia
3.2 'aza de impozitare a accizelor
3.3 (ltitorii de accize
3." Scutiri de la plata accizelor
. !axe vamale
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
2
ARGUMENT
)n ultimii ani* politica fi&cal din Rom%nia nu a reuit & eite deficitele exce&ie + dei a
exi&tat acea&t inten,ie + i nu a ac,ionat eficient a&upra deficitului ca&i-fi&cal.
Reforma fi&cal a aut ca &trate!ie crearea unui &i&tem de impozite care* pe termen lun!*
& &e alinieze la cele &imilare ale ,rilor europene* iar pe termen &curt* & r&pund condi,iilor
concrete ale diferitelor etape de tran&formare a economiei. A&tfel* &-a recur& la a.u&tarea &au
implementarea unor in&trumente fi&cale care & a&i!ure* $n primul r%nd* procurarea eniturilor
bu!etului public* urm%nd ca pe parcur& + pe m&ura crerii cadrului admini&trati adecat i a
unei pie,e care & ofere o baz c%t mai dier&ificat de impozitare + & &e re&tructureze i & &e
contureze un &i&tem fi&cal adecat &copurilor economice pe termen lun!.
Si&temul fi&cal e&te expre&ia oin,ei politice a unei comunit,i umane or!anizate* fixat
pe un teritoriu determinat i di&pun%nd de o autonomie &uficient pentru a putea* prin intermediul
or!anelor care le reprezint* & &e doteze cu o $ntrea! &erie de re!uli .uridice i fi&cale.
Si&temul fi&cal* alturi de alte &i&teme /monetar &au bne&c* de credit &au financiar0*
urmrete realizarea obiectielor politicii economice i &ociale ale &tatului.
1ucrarea de fa,* intitulat 2Rolul impozitelor indirecte $n &i&temul fi&cal din Rom%nia3*
e&te &tructurat $n dou &ec iuni* i anume4
Sec iue! I * intitulat Aspecte generale privind impozitele n cadrul economiei de
pia, care cuprinde o inte!rare a impozitelor $n cadrul economiei* trat%nd con,inutul i
cla&ificarea impozitelor* precum i rolul ace&tora $n cadrul economiei de pia,.
Sec iue! ! II"! * intitulat Rolul taxei pe valoarea adugat i a accizelor n sistemul
fiscal din Romnia, prezint eolu,ia ace&tor impozite de-a lun!ul timpului.
Aderarea la pia,a unic* la &pa,iul economic i &ocial comunitar a depin& de politicile
economice promoate $n economia de &c5imb* politica monetar* reforma economiei publice*
politica &ocial etc. 6ei politica fi&cal con&tituie doar una dintre politicile care &e impun a fi
promoate $n economie* &ub a&pect te5nic acea&ta e&te influen,at de impactul celorlaltor politici
a&upra &tructurilor economico + &ociale.
3
SEC IUNEA I#
ASPECTE GENERALE PRIVIND IMPOZITELE INDIRECTE N
CADRUL ECONOMIEI DE PIA
1# C$ce%&u' (e )i)&e* +i)c!'
Si)&e*u' +i)c!' reprezint un &i&tem complex* alctuit dintr-o dier&itate de elemente*
care interac,ioneaz i care influen,eaz &tructura i comportamentul &i&temului* contribuind la
realizarea obiectielor &ale.
Core&punztor primei abordri - mai re&tr%n&* &i&temul fi&cal e&te zut ca totalitatea
impozitelor dintr-un &tat. Cea de-a doua abordare + extin&* $l definete prin pri&ma elementelor
componente i a rela,iilor dintre elementele care formeaz ace&t &i&tem. Conform celei de a doua
abordri* )i)&e*u' +i)c!' &e definete ca !)!*,'u' (e c$ce%&e- %.ici%ii- *e&$(e- %.$ce)e cu
%.i/i.e '! $ *u'0i*e (e e'e*e&e " *!&e.ie i*%$1!,i'2- c$&e- 3&.e c!.e )e *!i+e)&2 .e'!0ii
c!.e !%!. c! u.*!.e ! %.$iec&2.ii- !4e12.ii 4i %e.ce%e.ii i*%$1i&e'$. 4i c!.e )u& 5e)&i$!&e
c$+$.* 'e5i)'!0iei +i)c!'e 3 )c$%u' .e!'i12.ii $,iec&i/e'$. )i)&e*u'ui#
#ndiferent de natura lor - economic* &ocial* te5nic* toate elementele &i&temului fi&cal
&unt re!lementate .uridic* a&i!ur%nd preluarea re!lementat a unor pr,i din produ&ul intern brut*
de ctre &tat* $n proce&ul redi&tribuirii i con&umului.
Si&temul fi&cal e&te un &i&tem de&c5i&* deoarece* pe de o parte* mediul economico-&ocial
ac,ioneaz a&upra &a* modific%ndu-l &au orient%ndu-l* iar pe de alt parte* &i&temul fi&cal
ac,ioneaz a&upra mediului* $n mod direct &au indirect.
7icare &tat i-a adoptat propriul &i&tem fi&cal* mai mult &au mai pu,in perfec,ionat* $n
&tr%n& le!atur cu !radul de dezoltare economic* &ocial i militar. )n m&ura $n care &tatul
&ueran din punct de edere politic $i poate exercita o putere fi&cal ab&olut pe teritoriul &u*
&e poate orbi de )u/e.!i&!&e +i)c!'2# (entru ca un &i&tem fi&cal & di&pun de !u&$$*ie
+i)c!'2 c$*%'e&2*e&te nece&ar ca acea&ta & $ntrunea&c urmtoarele cerin,e4
- exclusivitatea aplicrii, care pre&upune faptul c &e aplic $ntr-un teritoriu !eo!rafic
determinat* fiind unicul colector al re&ur&elor fi&cale pentru un bu!et &au un &i&tem unitar de
bu!ete8
- autonomia tehnic &e refer la nece&itatea ca &i&temul fi&cal & fie complet* adic &
con,in toate re!ulile de aezare* lic5idare i $nca&are a impozitelor* a&tfel $nc%t & fie po&ibil
punerea &a $n aplicare.
"
6# C$0iu&u' 4i .$'u' i*%$1i&e'$.
Termenul de impozit proine din limba latin de la cu%ntul 9impositus3 i din limba
francez de la cu%ntul 9impot3.
#mpozitul reprezint prelearea unei pr,i din eniturile i:&au aerea per&oanelor fizice i
.uridice la di&pozi,ia &tatului pentru acoperirea c5eltuielilor publice. (relearea &e face $n mod
obli!atoriu* cu titlu nerambur&abil i fr o contrapre&ta,ie direct din partea &tatului.
Caracterul obli!atoriu al impozitelor trebuie $n,ele& $n &en&ul c plata ace&tora ctre &tat
e&te o &arcin impu& tuturor per&oanelor fizice i .uridice care realizeaz enit dintr-o anumit
&ur& &au care po&ed un anumit tip de aere pentru care* conform le!ii* datoreaz impozit.
6reptul de a introduce impozite $l are &tatul i el exercit de cele mai multe ori* prin intermediul
puterii le!i&latie - (arlamentul* iar uneori i* $n anumite condi,ii* prin or!anele de &tat locale.
(arlamentul &e pronun, $n le!tur cu introducerea impozitelor de &tat de importan, na,ional*
iar or!anele de &tat locale pot introduce unele impozite $n faoarea unit,ilor admini&trati-
teritoriale. )n Rom%nia* conform Con&titu,iei* con&iliile locale &au .ude,ene &tabile&c impozitele i
taxele locale* $n limitele i $n condi,iile le!ii.
Sumele $nca&ate la bu!etul de &tat* bu!etul a&i!urrilor &ociale de &tat i la bu!etele
locale cu titlu de impozit au caracter definiti i nerambur&abil. )n &c5imbul lor &tatul nu &e
an!a.eaz la niciun contra&ericiu direct i imediat* iar pltitorii nu pot &olicita un contra&ericiu
de aloare e!al &au apropiat. Ace&ta e&te un a&pect ce deo&ebete impozitul de tax care
reprezint* $n !eneral* &uma de bani pltit de ctre o per&oan fizic &au .uridic* ca re!ul
!eneral pentru un &ericiu pre&tat pltitorului de ctre &tat &au in&titu,iile &ale.
Rolul impozitelor de &tat &e manife&t pe plan financiar* economic i &ocial. ;odul
concret de manife&tare a ace&tui rol cunoate unele diferen,ieri de la o etap de dezoltare
economino-&ocial la alta.
Rolul cel mai important al impozitelor &e manife&t pe plan financiar* deoarece ace&tea
con&tituie mi.locul principal de procurare a re&ur&elor financiare nece&are pentru acoperirea
c5eltuielilor publice. A&tfel* $n ,rile dezoltate* impozitele* taxele i contribu,iile procur < - =
zecimi din totalul re&ur&elor financiare publice. )n cadrul ,rilor aflate $n dezoltare* ponderea
impozitelor i taxelor $n totalul re&ur&elor financiare publice $nre!i&treaz diferen,ieri importante*
ariind $ntre >-= zecimi.
>
(e plan &ocial* rolul impozitelor &e concretizeaz $n faptul c* prin intermediul lor* &tatul
procedeaz la redi&tribuirea unei pr,i importante din produ&ul intern brut $ntre !rupuri &ociale i
indiizi* $ntre per&oanele fizice i cele .uridice. A&tfel* prin intermediul impozitelor* taxelor i
contribu,iilor &tatul preia la bu!et $ntre "-> zecimi i c5iar mai mult din (#'* $n ,rile dezoltate
i $ntre 3-" zecimi $n ,rile $n dezoltare.
(rin urmare* impozitele con&tituie unul din principalele in&trumente de care &tatul di&pune
pentru redi&tribuirea eniturilor i aerii.
7# C'!)i+ic!.e! i*%$1i&e'$.
)n practica fi&cal &e $nt%lnete o dier&itate de impozite care &e deo&ebe&c nu numai ca
form* ci i $n ceea ce priete con,inutul lor. (entru a &e&iza mai uor efectele diferitelor
cate!orii de impozite pe plan economic* financiar* &ocial i politic* e&te nece&ar !ruparea
ace&tora pe baza unor criterii tiin,ifice.
6up tr&turile de fond i de form* impozitele pot fi !rupate $n impozite directe i
indirecte.
mpozitele directe au caracteri&tic faptul c &e &tabile&c nominal $n &arcina unor per&oane
fizice i .uridice* $n func,ie de eniturile &au aerea ace&tora* pe baza cotelor de impozit
prezute $n le!e. ?le &e $nca&eaz direct de la &ubiectul impozitului la anumite termene dinainte
&tabilite. )n cazul ace&tor impozite* &ubiectul i &uporttorul impozitului &unt* $n aten,ia
le!iuitorului* una i aceeai per&oan* dei practic* uneori ace&tea nu coincid.
6ac ,inem cont de criteriile care au &tat la baza aezrii impozitelor directe* atunci
ace&tea pot fi !rupate $n impozite reale i impozite per&onale.
mpozitele reale &e &tabile&c $n le!tur cu anumite obiecte materiale* fc%ndu-&e
ab&trac,ie de &itua,ia per&onal a &ubiectului impozitului. ?le mai &unt cuno&cute i &ub
denumirea de impozite o!iective &au pe produs, deoarece &e aeaz a&upra produ&ului brut al
obiectului impozabil* fr a &e face nici o le!tur cu &itua,ia &ubiectului impozitului.
mpozitele personale &e aeaz a&upra eniturilor &au aerii* $n &t%n& le!atur cu &itua,ia
per&onal a &ubiectului impozitului* moti pentru care &unt cuno&cute i &ub denumirea de
impozite su!iective.
mpozitele indirecte &e percep cu prile.ul %nzrii unor bunuri i al pre&trii unor &ericii -
tran&port* &pectacole* actiit,i 5oteliere etc.* al importului* ori exportului etc. Ceea ce $n&eamn
@
c ele izeaz c5eltuielile unor enituri. )n cazul impozitelor indirecte* c5iar prin le!e &e atribuie
calitatea de &ubiect al impozitului altei per&oane fizice &au .uridice dec%t &uportatorului ace&tuia.
6up forma pe care o $mbrac* impozitele indirecte pot fi !rupate $n4
a0 taxe de consumaie"
b0 venituri de la monopolurile fiscale"
c0 taxe vamale"
d0 taxe de tim!ru #i de nregistrare$
6ac aem $n edere obiectul impunerii* atunci impozitele pot fi cla&ificate $n impozite
pe enit /profit0* impozit pe aere /patrimoniu net &au capital0 i impozite pe con&um
/c5eltuieli0.
)n func,ie de &copul urmrit* la introducerea lor* impozitele pot fi !rupate $n impozite
financiare i impozite de ordine.
mpozitele financiare &unt in&tituite $n &copul realizrii de enituri nece&are acoperirii
c5eltuielilor publice. A&tfel de impozite &unt* $n primul r%nd* impozitele pe enit* taxele de
con&uma,ie .a.
mpozitele de ordine &unt introdu&e mai ale& pentru limitarea unei anumite ac,iuni &au $n
ederea atin!erii unui ,el ce nu are caracter fi&cal.
6e exemplu* prin in&tituirea unor taxe ridicate la %nzarea buturilor alcoolice i a
tutunului &e urmrete limitarea con&umului ace&tora* a%nd $n edere efectul lor noci a&upra
&nt,ii per&oanelor care le con&um.
6up frecen,a realizrii lor* impozitele &e pot !rupa $n impozite permanente i impozite
incidentale.
mpozitele permanente &e $nca&eaz periodic /de re!ul* anual0* iar impozitele incidentale
&e introduc i &e $nca&eaz o &in!ur dat /de exemplu* impozitul pe aerea &au pe profiturile
excep,ionale de rzboi0.
#mpozitele mai pot fi !rupate i dup in&titu,ia care le admini&treaz. 6in ace&t punct de
edere* $n &tatele cu &tructur federal* di&tin!em impozite federale* impozite ale &tatelor*
proinciilor &au re!iunilor membre ale federa,iei i impozite locale* iar $n &tatele de tip unitar &e
$ntlne&c impozite ale admini&tra,iei centrale de &tat i impozite ale or!anelor admini&tra,iei de
&tat local
A
SEC IUNEA II:
ROLUL TAXEI PE VALOAREA ADUGAT I A ACCIZELOR N
SISTEMUL FISCAL DIN ROMNIA
1# C!.!c&e.i1!.e! 5ee.!'2 ! i*%$1i&e'$. i(i.ec&e- e/$'u0i! 4i i*%!c&u' '$. !)u%.!
.e)u.)e'$. +i!ci!.e %u,'ice
)n ederea procurrii re&ur&elor financiare nece&are acoperirii c5eltuielilor publice &e
in&tituie* pe l%n! impozitele directe* i impozite indirecte.
)n ,rile dezoltate* de re!ul* aportul impozitelor indirecte la formarea eniturilor fi&cale
ale &tatului e&te mai mic dec%t cel al impozitelor directe. (onderea impozitelor indirecte $n totalul
$nca&rilor fi&cale cunoate unele diferen,ieri de la o ,ar la alta.
)n ,rile $n tranzi,ie* de re!ul* ponderea impozitelor indirecte o dean&eaz pe aceea a
impozitelor directe* $n totalul eniturilor fi&cale ale &tatului. Apelarea pe &car mai lar! a ace&tor
,ri la impozitele indirecte trebuie priit $n &tr%n& le!tur cu nielul eniturilor i aerii
realizate de diferite cate!orii de per&oane fizice i .uridice. )n condi,iile $n care economia ace&tor
,ri are o performan, mai &czut comparati cu aceea a ,rilor dezoltate i aportul i
randamentul impozitelor pe enit ca* de altfel* i al celor pe aere* e&te mai &czut. 6ac la
ace&tea adu!m comoditatea i co&tul relati redu& al perceperii taxelor de con&uma,ie i al altor
impozite indirecte* !&im explica,ia pentru impozitele indirecte.
)n concep,ia academicianului #. Vcrel preferin,a pentru impozitele indirecte &e poate
explica prin aceea c4
**nece&it o perioad &curt de timp din momentul lurii deciziei de in&tituire a impozitelor
/ma.orare a cotei0 printr-un act normati i p%n dein opera,ionale8
reclam c5eltuieli modice de aezare* percepere i urmrire8
&unt mai oalate + fiind cuprin&e $n pre,ul de %nzare al produ&elor /tarifele pre&trilor de
&ericii0* iar nemul,umirea cumprtorilor /beneficiarilor0 &e $ndreapt $mpotria a!en,ilor
economici care practic pre,uri /tarife0 ma.orate* iar nu a &tatului* care a ordonat &porirea
<
impozitelor* ce a du& la &cumpirea ace&tora4 cumprtorul /beneficiarul0 nu tie c%t din pre,ul
pltit pentru produ& /&ericiu0 reine a!entului economic i c%t a.un!e $n tezaurul public.BB
1
#mpozitele indirecte &unt r&ate la bu!et* de re!ul* de ctre indu&triai* comercian,i* dar
&unt &uportate de ctre con&umatori* deoarece &e includ $n pre,ul de %nzare al mrfurilor. 6rept
urmare* impozitele indirecte nu afecteaz eniturile nominale* ci numai pe cele reale* ceea ce
$n&eamn c ele micoreaz puterea de cumprare.
Cnii economiti con&ider c impozitele indirecte ar aea un caracter beneol* deoarece
renun,%ndu-&e la con&umul de bunuri i &ericii impozitate exi&t po&ibilitatea ca ele & fie
eitate. )n condi,iile $n care impozitele indirecte &e percep cu deo&ebire la %nzarea bunurilor de
lar! con&um* acea&t afirma,ie rm%ne fr acoperire. 6ac ace&te impozite ar fi percepute numai
la %nzarea obiectelor de lux* atunci &-ar putea orbi de caracterul lor oluntar* fiinc a&tfel de
bunuri nu &unt indi&pen&abile ie,ii.
(rin urmare* $n cazul impozitelor indirecte nu e&te orba de o con&tr%n!ere politic* aa
cum &e int%mpl la impozitele directe* ci de una de ordin economic.
)n perioadele c%nd o economie $nre!i&treaz un cur& a&cendent* impozitele indirecte pot
aea un randament fi&cal ridicat8 $n &c5imb* $n perioadele de criz i depre&iune* c%nd produc,ia
i con&umul $nre!i&treaz un recul* $nca&rile din impozitele indirecte urmeaz aceeai eolu,ie*
periclit%nd realizarea ec5ilibrului bu!etar &au conduc%nd la ad%ncirea deficitului bu!etar. Rezult
c impozitele indirecte manife&t o &en&ibilitate &porit fa, de con.unctura economic.
#mpozitele indirecte cuno&c unmtorele forme de manife&tare4 taxe de con&uma,ie*
enituri din monopolurile fi&cale* taxe amale i diferite alte taxe. )n ,rile dezoltate cel mai
important impozit indirect $l con&tituie taxele de con&uma,ie. 6e a&emenea* $n ,rile $n tranzi,ie
taxele de con&uma,ie de,in o pondere apreciabil $n totalul $nca&rilor proenite din impozitele
indirecte.
Taxele de con&uma,ie &unt impozite indirecte care &e includ $n pre,ul de %nzare al
mrfurilor fabricate i realizate $n interiorul ,rii care percepe impozitul. ;rfurile a&upra crora
&e percep taxe de con&uma,ie &unt* $n !eneral* cele de lar! con&um* iar ace&tea pot diferi ca
&tructur de la o ,ar la alta.
1
#ulian Vcrel* %pre o ,,nou filozofie n materie de resurse financiare pu!lice* $n ?conomi&tul nr. @D
din 3D martie 1==<.
=
Taxele de con&uma,ie $mbrac fie forma taxelor de con&uma,ie pe produ&* cuno&cute i
&ub denumirea de taxe &peciale de con&uma,ie &au accize* fie forma unor taxe !enerale pe
%nzri* c%nd &e percep la %nzarea tuturor mrfurilor* indiferent dac ace&tea &unt bunuri de
con&um &au mi.loace de produc,ie.
1.2. C!.!c&e.i1!.e! i*%$1i&e'$. i(i.ec&e:
- nu &unt nominatie* adic nu &e cunoate numele contribuabilului i celelalte date fi&cale
de identificare* precum adre&a* cod numeric per&onal /la per&oanele fizice0* cod fi&cal /la
per&oanele .uridice0 etc.8
- &e &tabile&c pe con&umul unor produ&e i &ericii* precum buturile alcoolice* tutun*
,i!ri* cafea* .ocuri de noroc etc.8
- nu &e determin pe baz de 2documente de plat3* prin care & i &e comunice fiecrui
contribuabil impozitul pe care $l are de pltit8
- &unt cuprin&e $n pre,ul unor produ&e i tariful unor &ericii* ceea ce face ca cei ce
cumpr produ&ele i:&au &ericiile re&pectie & nu cunoa&c dac ace&tea con,in &au nu
impozite indirecte* dac da* c%t de mari &unt ace&tea /$n &um fix i:&au $n cot
procentual din pre,ul de %nzare08
- &unt $n corela,ie direct cu con&umul* cu c5eltuielile popula,iei i nu cu enitul i:&au
aerea ace&tora* ceea ce conduce la cote re!re&ie de impozitare8
- &uportatorul e&te $n toate cazurile diferit de pltitor + de exemplu* $n cazul alcoolului* la
care acciza e&te &tabilit $n &um fix pe unitate de produ&* pltitor e&te unitatea
productoare* iar &uportator /contribuabilul aderat0 &unt per&oanele fizice i .uridice
care con&um produ&ele ob,inute din ace&ta* indiferent de numrul a!en,ilor economici pe
la care trece alcoolul p%n a.un!e & fie lirat &ub forma diferitelor produ&e. )n cazul taxei
pe aloarea adu!at* pltitoare &unt unit,ile productoare* iar &uportator e&te ultimul
con&umator /con&umatorul final0 al produ&elor &upu&e T.V.A.8
- termenul de plat e&te diferit la contribuabil fa, de pltitori + pentru contribuabili*
termenul de plat $l con&tituie data efecturii c5eltuielilor* re&pecti data pl,ii produ&elor
i &ericiilor care con,in impozite indirecte8 pentru pltitori /$n !eneral a!en,i economici0
termenul de plat e&te &tabilit prin le!e* re&pecti p%n la o anumit dat fie dup data
lirrii produ&ului re&pecti* fie dup expirarea lunii $n care &-a %ndut produ&ul re&pecti.
1D
Statul a $nca&a ace&te impozite* dar nu 2direct3 de la &uportatorii ace&tora* ci 2indirect3*
prin interpui* prin per&oanele .uridice - &ociet,i comerciale* re!ii autonome* i fizice
/autorizate & de&foare anumite actiit,i0* care %nd produ&e i:&au pre&teaz &ericii &upu&e
impozitelor indirecte* dintre care cele mai cuno&cute &unt &!8! %e /!'$!.e! !(2u5!&2- !cci1e'e 4i
&!8e'e /!*!'e#
)n concluzie* denumirea de 2indirecte3 proine de la faptul c &tatul nu are po&ibilitatea
& &tabilea&c nominal acea&t cate!orie de impozite* $n mod direct pe fiecare per&oan8 altfel
&pu&* &tatul nu are po&ibilitatea & cunoa&c numele i prenumele* adre&a* cuantumul impozitului
per&oanei care trebuie & pltea&c unul &au mai multe impozite indirecte /$n func,ie de &tructura
produ&elor con&umate* care con,in impozite indirecte0 i care & fie luate $n eiden,a or!anelor
fi&cale.
1#6# R$'u' i*%$1i&e'$. i(i.ec&e
#mpozitele indirecte au dublu &cop4
- procurarea nece&arului de enituri bu!etare* care nu pot fi a&i!urate numai pe calea
impozitelor indirecte8
- fr%narea importului i a con&umului unor bunuri i &ericii din partea popula,iei* bunuri i
&ericii al cror con&um* $n &pecial exce&i* e&te duntor &nt,ii fizice* morale i
mentale a popula,iei. )ntre ace&te produ&e i &ericii &e $ncadreaz alcoolul buturile
alcoolice* tutunul* produ&ele din tutun* actiitatea barurilor i re&taurantelor /$n &pecial
celor cu pro!ram de noapte0* .ocurile de noroc* pro&titu,ia /deenit fenomen &ocial0 etc.
)n prezent &e con&tat c pe m&ur ce crete di&crepan,a dintre nece&arul de enituri
bu!etare + tot mai mare + i po&ibilit,ile redu&e de a&i!urarea a ace&tora* numai pe calea
impozitelor directe* &e apeleaz din ce $n ce mai mult la impozitele indirecte. Acea&ta i ca
urmare a faptului c* impozitele directe* fiind 2izibile3* depirea unui anumit niel al ace&tora
conduce la &porirea &trii de nemul,umire din partea marii ma.orit,i a popula,iei* la 2atacuri3 tot
mai frecente i &erioa&e la adre&a &i&temului fi&cal. Ace&te 2atacuri3 la adre&a &i&temului fi&cal*
determinate de mrirea poerii fi&cale 2directe3* &u&,inute de numeroa&e per&onalit,i* oameni
politici* partidele de opozi,ie* au a.un& uneori la aderate 2reolu,ii fi&cale3* conduc%nd la
cderea de la putere a !uernului i c5iar a unor partide politice.
)n &c5imb impozitele 2indirecte3* fiind 2inizibile3* &e pot folo&i cu mult abilitate i
uurin, $n preluarea unei pr,i c%t mai mari din eniturile popula,iei* fr ca acea&ta &-i dea
11
&eama* cu uurin, i imediat* nici a&upra numrului ace&tora* i nici a&upra mrimii lor8 altfel
&pu&* $n cazul impozitelor 2indirecte3* popula,ia nu are de unde & tie* permanent i $n mod
concret* poara fi&cal la care e&te &upu&. #mpozitele 2indirecte3* aa dup cum le arat i
denumirea* &unt acele impozite care nu &unt 2izibile3* nu &unt cuno&cute* nu &unt perceptibile i
comen&urabile de contribuabilii per&oane fizice i .uridice* la cumprarea produ&elor i
&ericiilor. Ace&te impozite preiau din eniturile per&oanelor* nu $n mod 2direct3* 2izibil3* ci $n
mod 2indirect3* 2inizibil3* prin mi.locirea pre,ului* prin includerea lor $n pre,ul produ&elor i
tariful &ericiilor.
)n timp ce la impozitele directe fiecare per&oan cunoate* anticipat termenului de plat*
2direct3 impozitul datorat* la impozitele 2indirecte3 ace&t lucru nu e&te po&ibil* $ntruc%t ace&tea
&unt 2a&cun&e3 $n pre,ul produ&elor &au tariful &ericiilor8 acea&ta face ca popula,ia * cu ocazia
cumprrii anumitor produ&e i:&au &ericii* & nu aib po&ibilitatea & cunoa&c4
- produ&ele i &ericiile care con,in impozite i care nu8
- la produ&ele i &ericiile care con,in impozite4
care &unt cate!oriile de impozite inclu&e $n pre,ul ace&tor produ&e /accize* T.V.A.*
taxe amale08
care e&te mrimea ace&tor impozite8 &pre exemplu* un produ& con,ine accize
/impozit pentru fr%narea con&umului produ&ului re&pecti* precum la buturi
alcoolice* ,i!ri* cafea etc.0* dar ace&tea pot reprezenta 1DE* 2DE* 1DDE &au
2DDE din pre,ul produ&ului re&pecti. )n cazul taxei pe aloarea adu!at* unele
produ&e &unt &cutite de T.V.A. /$n cazul $n care &e practic mai multe cote de
T.V.A.0 de >E* 1DE* 1>E* 2DE i c5iar 3DE.
#mpozitele indirecte nu &e &tabile&c direct i nominati /nu &e indiidualizeaz pe
per&oan0 a&upra contribuabililor* ci &e aeaz a&upra %nzrii bunurilor &au &ericiilor* al
importului ori exportului etc.
)n timp ce impozitele directe izeaz eniturile i:&au aerea per&oanelor fizice i
.uridice* impozitele indirecte izeaz con&umul unor bunuri i &ericii* re&pecti c5eltuirea unor
enituri ale per&oanelor fizice i .uridice.
7iecare per&oan fizic i .uridic &uport* fr & tie c%nd i c%t* impozitele indirecte
/accize* T.V.A.* taxe amale* impozitul la ,i,ei i !aze naturale etc.0* $n func,ie de &tructura
produ&elor i &ericiilor cumprate* re&pecti $n func,ie de natura c5eltuielilor efectuate.
12
%pre exemplu& numero#i ceteni, cunoscnd c n preul de vnzare cu amnuntul al
unui litru de coniac, de ' euro, sunt incluse accize n sum de un euro #i ($)$A$ n sum de *+
ceni, respectiv impozite indirecte n sum de ,++-*+ . ,*+ ceni, adic //,01 din preul de
vnzare cu amnuntul, #i-ar schim!a atitudinea fa de cumprarea acestui produs8 altfel &pu&*
cuno&c%nd nielul impozitelor indirecte con,inute $n pre,ul fiecrui produ& i tariful fiecrui
&ericiu* numeroi cet,eni ar con&idera c 2nu &e merit & con&umi impozite indirecte3* al cror
niel depete uneori de c%tea ori co&tul real al produ&ului re&pecti* care i ace&ta con,ine la
r%ndul &u alte impozite* precum impozitul pe &alarii* pe profit etc.
)n cazul impozitelor indirecte* c5iar prin le!e &e &tabilete c &uportator al impozitului
e&te con&umatorul final care* $n !eneral* e&te cet,eanul de r%nd* iar pltitor e&te a!entul
economic* productor i:&au %nztor.
6# A%!.i0i! 4i e/$'u0i! &!8ei %e /!'$!.e! !(2u5!&2
Taxele !enerale pe %nzri &e $nt%lne&c &ub forma impozitului pe cifra de afaceri. Ace&ta a
fo&t introdu& dup primul rzboi mondial* fiind aezat a&upra deerului total al $ntreprinderilor
indu&triale* comerciale i al celor care pre&teaz &ericii i efectueaz lucrri etc.
6in punctul de edere al eri!ii /unitatea productoare* unitatea comer,ului cu ridicata
&au cu amnuntul0 la care &e $nca&eaz* impozitul pe cifra de afaceri poate $mbrca forma
impozitului cumulati /multifazic0 i forma impozitului unic &au monofazic.
)n cazul impozitului cumulativ, mrfurile &unt &upu&e impozitrii la toate eri!ile pe la
care trec din momentul ieirii lor din produc,ie i p%n c%nd a.un! la con&umatori. Acea&ta
$n&eamn c* practic* cu c%t o marf trece mai multe eri!i* cu at%t impozitul pltit &tatului e&te
mai mare. #mpozitul cumulati e&te cuno&cut i &ub denumirea de **impozit $n ca&cadBB* **$n
piramidBB &au **bul!re de zpadBB* deoarece &e calculeaz a&upra pre,ului de %nzare al
mrfurilor $n care &e include i impozitul pltit $n amonte* adic &e percepe impozit la impozit.
#mpozitul cumulati &-a practicat o anumit perioad $n Fermania* Olanda etc.
mpozitul pe cifra de afaceri unic &e $nca&eaz o &in!ur dat* indiferent de numrul
eri!ilor prin care trece o marf* de la productor la con&umator. #mpozitul unic &e poate $nca&a
fie $n momentul %nzrii mrfii ctre productor* c%nd &e numete tax de producie, fie $n
&tadiul comer,ului cu ridicata ori cu amnuntul* c%nd &e numete impozit de circulaie &au
impozit pe vnzare$ )n ;area 'ritanie &-a practicat p%n la intrarea ace&teia $n Comunitatea
?conomic ?uropean* forma impozitului pe circula,ie. )n S.C.A. &e practic i $n prezent forma
impozitului unic. Comparati cu impozitul pe circula,ie* taxa de produc,ie prezint aanta.ul c
13
&e percepe de la un numr mai mic de pltitori* ceea ce permite &tatului & efectueze $n mai bune
condi,ii controlul a&upra aezrii i perceperii impozitului.
6in punctul de edere al bazei de calcul* impozitul pe cifra de afaceri cunoate forma
impozitului pe cifra de afaceri brut i a impozitului pe cifra de afaceri net.
mpozitul pe cifra de afaceri !rut &e calculeaz prin aplicarea cotei de impozit a&upra
$ntre!ii alori a mrfurilor %ndute* care include i impozitul pltit la eri!ile anterioare. (rin
urmare* ace&t impozit* $nca&%ndu-&e la toate eri!ile prin care trece o marf* are un randament
fi&cal ridicat8 el prezint $n& i unele nea.un&uri. A&tfel* aez%ndu-&e la fiecare eri! a&upra
pre,ului de %nzare al mrfii* care cuprinde i impozitele pltite anterior* impozitul pe cifra de
afaceri brut conduce la calcularea i perceperea de impozit la impozit* &au altfel &pu&* duce la o
&tratificare de impozit* la o aplicare cumulat a ace&tuia. Ace&t impozit are ca efect concentrarea
produc,iei* deoarece $ntreprinderile inte!rate eit plata impozitului la una &au c5iar dou eri!i*
fiind a&tfel aanta.ate fa, de cele neinte!rate. )n plu&* ace&t impozit e&te lip&it de tran&paren,*
adic nu &e cunoate exact c%t &-a pltit la bu!et de la productor la con&umatorul final* pentru a
&olicita rambur&area &umei aferente exportului. )ntruc%t bunurile care fac obiectul comer,ului
exterior &e impun* de re!ul* $n ,ara de de&tina,ie* iar nu $n cea de ori!ine* $n unele ,ri &e
re&tituie exportatorilor* par,ial &au total* impozitele aferente mrfurilor exportate.
mpozitul pe cifra de afaceri net &e aplic numai a&upra diferen,ei dintre pre,ul de
%nzare i pre,ul de cumprare* adic numai a&upra alorii adu!ate de ctre fiecare participant
la proce&ul de produc,ie i circula,ie al mrfii re&pectie. 6rept urmare* ace&t impozit face
po&ibil $nlturarea nea.un&urilor men,ionate la impozitul pe cifra de afaceri brut. ;ai corect*
prin modul de aezare i percepere a impozitului pe cifra de afaceri net &e a.un!e ca &uma
datorat &tatului & fie aceeai* indiferent de numrul eri!ilor prin care trece marfa. Totodat* $n
cazul ace&tui impozit* compen&a,ia de export &e poate calcula cu uurin,. Ace&t impozit &e
percepe* $n prezent* $n pe&te AD de ,ri ale lumii. Gumrul i nielul cotelor taxei pe aloarea
adu!at difer de la o ,ar la alta* iar $n aceeai ,ar poate diferi de la o perioad la alta. A&tfel*
$n #talia* 'el!ia i 1uxembur! &e utilizeaz patru cote /cota zero* cota redu&* cota &tandard i
cota ma.orat0* $n Frecia* #rlanda* (ortu!alia i Spania &e utilizeaz dou cote /cota redu& i cota
&tandard0* iar $n 6anemarca &e aplic o &in!ur cot.
)n Cniunea ?uropean* prin 6irectia nr. AA:3<<:C?? din 1A.D>.1=AA* &-a fixat nielul
minim al cotei redu&e />E0 i al celei &tandard /1>E0* fr & &e &tabilea&c i un plafon al
ace&tor cote.
1"
)n Rom%nia* cel mai important impozit indirect* care &-a perceput p%n la 1 iulie 1==3 i
care era o forma a impozitului pe cifra de afaceri brut* multifazic* a fo&t impozitul pe circulatia
mrfurilor 2$3$4$5$ 6e exemplu* aportul ace&tui impozit la formarea eniturilor $n&cri&e $n
bu!etul de &tat* pe anul 1==1* a fo&t de aproximati "3E.
A%ndu-&e $n edere aanta.ele pe care le ofer impozitul pe cifra de afaceri net* c%t i
preocuprile ,rilor membre ale uniunii ?uropene pe linia armonizrii le!i&la,iei priind
impozitele indirecte* ace&tea au $nlocuit treptat impozitul pe cifra de afaceri brut cu impozitul pe
cifra de afaceri net* cuno&cut &ub denumirea de taxa pe valoarea adugat$
6#1# S+e.! (e !%'ic!.e ! T#V#A#
Obiectiul taxei pe aloarea adu!at $l reprezint lirrile de mrfuri ctre ter,i i pentru
con&umul propriu* ac5izi,iile de bunuri* pre&ta,iile de &ericii* bunurile importate. Totodat* &unt
impozabile i unele opera,iuni care pot fi a&imilate %nzrii &au cumprrii* ca de exemplu4
creditul pentru con&um* ce&iunea de mrfuri i* pe plan mai !eneral* orice tranzac,ie priind
tran&ferul propriet,ii unui bun material.
Taxa pe aloarea adu!at &e poate calcula prin aplicarea cotei de impozit4
a0 fie a&upra alorii adu!ate $n fiecare &tadiu pe care $l parcur!e marfa de la productor la
cumprtor8
b0 fie a&upra pre,ului de %nzare* din care &e deduce taxa /calculat $n acelai fel0 aferent
pre,ului de %nzare din &tadiul anterior.
6iferen,a rezultat e&te taxa pe aloarea adu!at aferent &tadiului re&pecti. )n practic
&e utilizeaz cu precdere a doua ariant de calcul.
'aza de calcul a taxei pe aloarea adu!at o reprezint pre,ul de %nzare al diferitelor
mrfuri &au aloarea &ericiilor pre&tate. )n ederea calculrii taxei* &e &tabilete olumul total al
%nzrilor &au pre&trilor de &ericii /cifra de afaceri0* pe perioada de impunere /lun* trime&tru
etc.0 la care &e aplic cota de impozit. (entru a nu &e impune de mai multe ori aceeai aloare* &e
&cad &umele r&ate anterior la bu!et cu titlu de tax pe aloare adu!at aferente mrfurilor
re&pectie. )n ederea efecturii ace&tor deduceri* e&te nece&ar ca taxa pe aloarea adu!at & fie
eiden,iat di&tinct $n fiecare factur.
1a baza aplicrii taxei pe aloarea adu!at poate &ta* $n !eneral* fie principiul ori!inii
mrfii* fie principiul de&tina,iei ace&tora.
1>
Confrom principiului originii, &e impoziteaz aloarea care e&te adu!at tuturor
bunurilor auto5tone* inclu&i aloarea celor care or fi ulterior exportate* fr $n& & fie
impozitat aloarea adu!at $n &trintate i care &e afl $ncorporat $n bunurile &upu&e
impozitrii. )n&eamn* deci* c e&te impozitat numai aloarea adu!at $n interiorul ,rii*
exporturile fiind impozitate* iar importurile fiind &cutite.
)n cazul aplicrii principiului destinaiei, &e impoziteaz $ntrea!a aloare adu!at
realizat at%t $n ,ar* c%t i $n &trintate* pentru toate bunurile de&tinate con&umului ,rii
re&pectie. (rin urmare* exporturile &unt &cutite de plata taxei pe aloarea adu!at* iar
importurile or fi impozitate.
Taxa pe aloarea adu!at e&te r&at la bu!et de ctre fiecare $ntreprindere /care apare
$n calitate de %nztor0 i &e &uport de con&umatorii mrfurilor &au &ericiilor re&pectie o dat
cu cumprarea lor.
Gumrul i nielul cotelor taxei pe aloarea adu!at difer de la o ,ar la alta* iar $n
aceeai ,ar pot diferi de la o perioad la alta.
6iferen,ierea nielului cotelor &e face cu luarea $n con&iderare a unor a&pecte* cum &unt4
&fera de aplicare a taxei* natura mrfurilor i a &ericiilor &upu&e impozitrii* a&i!urarea
eniturilor pentru bu!et $n colaborare cu politica du& $n domeniul c5eltuielilor publice*
a&i!urarea protec,iei &ociale pentru cei cu enituri mici etc. A&tfel* de exemplu* ,rile $n care &e
utilizeaz mai multe cote* la celelalte mrfuri i &ericii &e aplic cota &tandard.
(rin neimpozitarea cu taxa pe aloarea adu!at a mrfurilor de&tinate exportului i prin
impozitarea importurilor la fel ca i produ&ele indi!ene &e a&i!ur condi,ia de baz pentru buna
func,ionare a unei pie,e concuren,iale.
)n ace&t fel* taxa pe aloarea adu!at $i demon&treaz caracterul ei neutru fa, de
comer,ul exterior i capacitatea de a nu di&tor&iona produc,ia &au di&tribu,ia intern. Taxa pe
aloarea adu!at prezint i aanta.ul c apare ca o &ur& relati &tabil de enituri pentru bu!et*
deoarece con&umul /$n cazul ma.orit,ii produ&elor i &ericiilor de prim nece&itate &upu&e
impozitrii0 nu cunoate fluctua,ii deo&ebite de la o perioad la alta.
Conform re!lementrilor
2
care &tau la baza taxei pe aloarea adu!at $n Rom%nia* &ub
inciden,a ace&teia cad toate opera,iunile iz%nd lirrile de bunuri /mobile i imobile* pre&trile
de &ericii i importul de bunuri i &ericii0.
2
1e!ea nr. 3">:2DD2 priind taxa pe aloarea adu!at* publicat $n ;onitorul Oficial nr. 3A1:D1.D@.2DD2
1@
6in punctul de edere al re!imului de impozitare priind TVA practicat $n Rom%nia*
opera,iunile impozabile &e cla&ific a&tfel4
a0 opera,iuni &upu&e impozitrii $n baza cotei &tandard de 2"E8
b0 opera,iuni &cutite de plata TVA cu drept de deducere. )n ace&t caz furnizorii de bunuri
i:&au pre&tri de &ericii au dreptul de deducere a TVA aferent bunurilor i:&au &ericiilor
ac5izi,ionate* de&tinate realizrii opera,iunilor re&pectie. 6e exemplu, sunt considerate
operaiuni scutite cu drept de deducere& exportul de !unuri, transportul #i presttile de servicii
legate direct de acesta" transportul internaional de persoane n #i din strintate" transportul
de marf #i de persoane, n #i din porturile #i aeroporturile din Romnia, cu nave #i aeronave
aflate su! pavilion romnesc, comandate de !eneficiarii din strintate etc"
c0 opera,iuni &cutite de TVA fr drept de deducere. )n acea&t cate!orie &e includ o &erie
e actiit,i de un lar! intere& !eneral* cum &unt cele realizate de4 &pitale* &anatorii* di&pen&are*
cabinete i laboratoare medicale .a.8 unit,ile cuprin&e $n &i&temul na,ional de $n,m%nt8
in&titu,iile de intere& public care de&foar actiit,i de a&i&ten, i protec,ie &ocial8 in&titu,ii
publice care realizeaz &ericii culturale etc. (rintre opera,iunile &cutite mai $nt%lnim opera,iuni
bancare i financiare /acordarea de credite* opera,iuni de ine&ti,ii financiare* de intermediere
financiar0* opera,iuni de a&i!urare i rea&i!urare8 editarea* tiprirea i:&au %nzarea de manuale
colare i:&au de cr,i* lirrile de proteze de orice fel etc.
d0 opera,iunile de import &cutite de plata TVA. )n ace&t caz e&te orba de unele opera,iuni
de import* cum &unt4 importul de bunuri care &e comercializeaz $n re!im dutH-free8 repara,iile i
tran&formrile la nae i aeronae rom%neti $n &trintate8 importul de bunuri a cror lirare e&te
&cutit de plata TVA $n interiorul ,rii8 importul de licen,e de filme i pro!rame de&tinate
actiit,ii de radio i teleiziune etc.
Ca re!ul !eneral* faptul !enerator de TVA ia natere $n momentul efecturii lirrii de
bunuri i:&au $n momentul pre&trii &ericiilor* iar ace&ta coincide cu exi!ibilitatea* adic cu data
de la care or!anul fi&cal are dreptul de a pretinde contribuabilului plata la bu!etul de &tat a TVA.
(rintre excep,iile de la acea&t re!ul $n ceea ce priete momentul $n care ia natere faptul
!enerator al TVA men,ionm4 $n cazul bunurilor pla&ate $n re!im de import* ace&ta e&te data
$nre!i&trrii declara,iei amale8 data %nzrii bunurilor ctre beneficiari* dac acea&ta &e
realizeaz prin intermediari &au prin con&i!na,ie8 termenele de plat a ratelor prezute $n
contractele pentru operatiunile de lea&in! etc.
1A
6in prezentarea principalelor elemente ce caracterizeaz re!imul TVA aplicat $n
Rom%nia* &e poate ob&era c prin 1e!ea nr. 3">:2DD2 priind TVA &-a fcut un pa& $nainte $n
direc,ia armonizrii cadrului .uridic de la noi cu cel exi&tent $n ,rile membre ale C?. ?&te orba
mai $nt%i de re&tr%n!erea ariei &cutirilor /cea mai notabil pe acea&t linie fiind anularea &cutirii
la con&truc,ia de locuin,e* extinderea* con&olidarea i reabilitarea locuin,elor exi&tente0. 6e
a&emenea* ne $ncadrm $n cerin,ele ac7uis-ului comunitar $n ceea ce priete &tabilirea bazei de
impozitare i nielul cotei &tandard de impozitare* $n &en&ul c acea&ta din urm & &e $ncadreze
$n interalul 1>E /minim0 i 2>E /maxim0.
)n concluzie* le!at de re!imul TVA care &e practic la un moment dat e&te de re,inut c4
ma.oritatea cotelor TVA poate a.uta* pe termen &curt* la acoperirea unor !oluri de enituri la
bu!et* $n& pe termene mi.locii i lun!i pot aparea probleme* deoarece duce la &cumpirea
mrfurilor i afecteaz puterea de cumprare8
autorit,ile comunitare i nu cele na,ionale au dreptul & ia decizii $n materie de TVA i alte
impozite indirecte8
$n per&pectia* probabil aproapiat* pentru a &e a&i!ura buna func,ionare a pie,ei unice
comunitare* &e or lua m&uri priind armonizarea cotelor de impozitare. )ntr-o a&emenea
&itua,ie* ,rile care practic cote mai mari dec%t nielul ce a fi &tabilit* or fi obli!ate & le
reduc. Acea&t reducere a prooca un !ol de enituri bu!etare* care a putea fi acoperit fie
prin ma.orarea impozitelor directe* fie prin reducerea c5eltuielilor &au apel%nd la ambele ci8
TVA e&te un enit care alimenteaz i bu!etul Cniunii ?uropene* deoarece ,rile membre
ar& o cot din $nca&rile realizate pe &eama TVA la ace&t bu!et. )n&eamn c* practic* cu c%t
a fi mai mare olumul $nca&rilor din TVA realizat $ntr-un &tat membru cu at%t mai ridicat a
fi cuantumul r&mintelor la bu!etul Cniunii ?uropene.
Toate ace&tea demon&treaz c orice decizie cu priire la TVA* $n !eneral* i la nielul i
numrul cotelor de impozitare* $n &pecial* trebuie temeinic fundamentat* a%nd $n edere
multiplele implica,ii pe care le are.
6#6# O,iec&u' 4i %'2&i&$.ii (e TVA
1<
Opera,iunile care &unt cuprin&e $n &fera de aplicare a taxei pe aloarea adu!at pot fi
opera,iuni impozabile $n mod obli!atoriu* opera,iuni la care &e aplic cota zero i opera,iuni
&cutite de plata taxei pe aloarea adu!at.
Conform le!i&la,iei $n i!oare /1e!ea >A1:2DD3* priind Codul fi&cal al Rom%niei*
publicat $n ;onitorul Oficial* partea #* nr. =2A:23.12.2DD3* cap. ##* art. 12@0 $n &fera de aplicare
a taxei pe aloarea adu!at &e cuprind opera,iunile de plat* precum i cele a&imilate ace&tora*
efectuate de o manier independent de ctre contribuabili* priind4
a0 lirrile de bunuri mobile i:&au pre&trile de &ericii efectuate $n cadrul exercitrii
actiit,ii profe&ionale* indiferent de forma .uridic prin care &e realizeaz4 %nzare*
&c5imb* aport de bunuri la capitalul &ocial8
b0 tran&ferul propriet,ii bunurilor imobile $ntre contribuabili* precum i $ntre acetia i
per&oane fizice8
c0 importul de bunuri8
d0 &ericiile efectuate de pre&tatori cu &ediul &au domiciliul $n &trintate* pentru care locul
pre&trii &e con&ider a fi $n Rom%nia* $n conformitate cu criteriile teritoriale &tabilite prin
normele de aplicare a prezentei ordonan,e de ur!en,3
Gormele metodolo!ice pentru aplicarea 1e!ii nr.>A1:2DD3 priind Codul fi&cal* publicat
$n ;onitorul Oficial nr. 112:D@.D2.2DD"* aduc unele dezoltri i clarificri priind opera,iunile
care intr &ub inciden,a taxei pe aloarea adu!at.
Conform normelor metodolo!ice* con&tituie tran&fer al dreptului de proprietate a&upra
bunurilor de,inute trecerea ace&tui drept de la proprietar ctre beneficiar* indiferent dac &e
realizeaz $n mod direct &au prin intermediar. 6eci* pentru a intra &ub inciden,a taxei pe aloarea
adu!at* lirrile de bunuri trebuie & &e fac prin tran&ferul dreptului de proprietate.
6ac o &ocietate aduce ca aport la con&tituirea unei alte &ociet,i unde a aea participa,ii
un bun mobil &au imobil a $nre!i&tra taxa pe aloarea adu!at colectat aferent ace&tui aport.
)n cazul bunurilor lirate &au aproizionate pentru con&tituirea i re$mpro&ptarea
rezerelor na,ionale materiale i:&au de mobilizare* taxa pe aloarea adu!at apare doar $n
momentul $n care bunurile re&pectie &unt &coa&e din re!imul men,ionat i &unt lirate ctre al,i
beneficiari.
1=
(entru toate pre&trile de a&tfel de &ericii* contribuabilii &unt obli!a,i & calculeze taxa
pe aloarea adu!at aferent alorii &ericiului /pentru ei taxa re&pecti reprezint taxa pe
aloarea adu!at colectat0.
'unurile imobile care intr &ub inciden,a taxei pe aloarea adu!at $n cadrul tran&ferului
dreptului de proprietate $ntre contribuabili* precum i $ntre acetia i per&oane fizice &unt4
locuin,ele* ilele* con&truc,iile comerciale* indu&triale* a!ricole* terenurile* bunurile mobile care
nu pot fi detaate fr a fi deteriorate &au fr a antrena deteriorarea imobilelor.
)n &fera de aplicare a taxei pe aloarea adu!at intr bunurile introdu&e $n ,ar direct &au
prin intermediari autoriza,i* de ctre orice per&oan fizic &au .uridic* $n condi,iile prezute de
Re!ulamentul Vamal. 6e a&emenea* intr &ub inciden,a taxei pe aloarea adu!at i &ericiile
efectuate de pre&tatorii cu &ediul &au domiciliul $n &trintate dac locul pre&trii &e con&ider a fi
$n Rom%nia. Rezult c opera,iunile de mai &u& &unt impozabile i atunci c%nd &unt realizate de
per&oane fizice ne$nre!i&trate ca pltitori de taxa de aloarea adu!at.
)n cazul $n care* $n cadrul unei &ociet,i comerciale* are loc preluarea unui ec5ipament de
lucru pentru care &-a exercitat dreptul de deducere al taxei pe aloarea adu!at i e&te pu& $n
mod !ratuit la di&pozi,ia unui ter,* &ocietatea comercial a&imileaz acea&t opera,iune unei
lirri care intr &ub inciden,a taxei pe aloarea adu!at. Aferent ace&tei lirri &ocietatea
trebuie & determine taxa pe aloarea adu!at colectat.
)n cazul $n care contribuabilul nu e&te pltitor de TVA* tran&ferul dreptului de proprietate
$n cazul executrii &ilite nu intr &ub inciden,a taxei pe aloarea adu!at.
9)n cate!oria contribuabililor taxei pe alorea adu!at* conform preederilor le!ale*
includem4
a0 2per&oane .uridice8
b0 per&oane fizice* a&ocia,ii familiale* precum i a&ocia,iile ciile fr per&onalitate
.uridic* autorizate* care realizeaz enituri $n Rom%nia din actiit,i de&furate pe
baza liberei ini,iatie8
c0 alte per&oane dec%t cele prezute mai &u&* a&ocia,ii &au or!aniza,ii de orice fel care
de&foar $n Rom%nia actiit,i cu caracter economic* &ocial* cultural* politic*
&indical* filantropic* reli!io& &au de natur public8
d0 in&titu,iile publice8
2D
e0 reprezentan,ele &ociet,ilor comerciale &au ale or!aniza,iilor economice &trine*
precum i alte or!aniza,ii i or!ani&me interna,ionale care func,ioneaz $n
Rom%nia.3
3
Cate!oriile de contribuabili prezentate mai &u& &unt &ubiec,i ai taxei pe aloarea adu!at
$n cazul $n care de&foar actiit,i care intr $n &fera de ac,iune a taxei.
Referitor la teritorialitatea aplicrii taxei pe aloarea adu!at* $n Rom%nia &e folo&ete
principiul de&tina,iei. A&tfel* &ub inciden,a taxei pe aloarea adu!at intr opera,iunile priind
tran&ferul dreptului de proprietate care &e de&foar pe teritoriul ,rii noa&tre* importul de
bunuri* precum i pre&trile de &ericii care &e con&ider a fi realizate $n Rom%nia.
)n ceea ce priete determinarea locului de pre&tare a &ericiilor* le!iuitorul prezint $n
normele metodolo!ice mai $n amnunt condi,iile care trebuie $ndeplinite pentru ca pre&tarea
&ericiului & fie con&iderat opera,iune impozabil $n Rom%nia.
Conform normelor metodolo!ice /1e!ea >A1:2DD3* priind Codul fi&cal al Rom%niei0
priind taxa pe aloarea adu!at 2locul pre&trii de &ericii e&te locul unde pre&tatorul $i are
&tabilit &ediul actiit,ii economice &au un &ediu &tabil de la care &unt pre&tate &ericiile ori* $n
lip&a unui a&tfel de &ediu* domiciliul &au reedin,a &a obinuit3* cu excep,iile prezute.
)n cadrul excep,iilor includem actiit,ile de con&truc,ii-monta. efectuate pentru
realizarea* repararea i $ntre,inerea imobilelor &ituate $n Rom%nia* caz $n care locul pre&trii
&ericiilor e&te con&iderat locul unde &unt &ituate bunurile de natur imobiliar. Acea&t re!ul &e
aplic indiferent dac &ediul pre&tatorului e&te &ituat $n ,ar &au $n &trintate.
Tot la baza re!ulii priind actiit,ile de con&truc,ii-monta. &e determin i locul pre&trii
&ericiilor $n cazul $nc5irierii bunurilor imobile* opera,iunilor de lea&in! care au ca obiect
utilizarea bunurilor imobile* &ericiilor de ar5itectur* proiectare* coordonare a lucrrilor de
con&truc,ii* precum i &ericiile pre&tate de al,i contribuabili $nre!i&tra,i ca pltitori de tax pe
aloarea adu!at cu actiitate $n domeniul bunurilor imobile /&tudii* expertize* repara,ii i alte
pre&tri ale a!en,ilor imobiliari0.
O alt excep,ie priind locul care e&te con&iderat locul pre&trii &ericiilor apare $n cazul
actiit,ilor de tran&port de bunuri &au per&oane. Tran&portul de bunuri &au per&oane &e &upune
taxei pe aloarea adu!at dac locul de plecare al tran&portului &e afl $n Rom%nia. 6e
3
1e!ea >A1:2DD3* priind Codul fi&cal al Rom%niei* publicat $n ;onitorul Oficial* partea #* nr. =2A:23.12.2DD3*
Titlul V#* Cap. I#* art. 1>D* 1>1
21
a&emenea* $n cazul bunurilor importate* tran&portul lor &e &upune taxei pe aloarea adu!at dac
locul de &o&ire &e &itueaz $n Rom%nia.
6#7# Scu&i.i (e '! %'!&! &!8ei %e /!'$!.e! !(2u5!&2
Opera,iunile &cutite de la plata taxei pe aloarea adu!at &unt delimitate de ctre
le!iuitor $n dou mari cate!orii4
10 lirri de bunuri i pre&tri de &ericii rezultate din actiitatea &pecific autorizat efectuat
de anumite or!aniza,ii i unit,i expre& prezute de le!e8
20 opera,iuni de import.
6e &cutire priind plata taxei pe aloarea adu!at beneficiaz unit,ile autorizate &
de&foare actiit,i &anitare /inclu&i eterinare0 i de a&i&ten, &ocial pentru opera,iunile
&pecifice ace&tor unit,i. (rin le!i&la,ia actual* $n cadrul ace&tor unit,i includem4 &pitale*
&anatorii* policlinici* di&pen&are* cabinete i laboratoare medicale* centre de $n!ri.ire i a&i&ten,*
centre de inter!are pentru terapie ocupa,ional* centre pilot pentru tineri cu 5andicap* cmine de
btr%ni i de pen&ionari* ca&e de copii* &ta,ii de &alare* unit,i &anitare care de&foar actiit,i
&anitare i de a&i&ten, &ocial $n &ta,iuni balneoclimaterice.
6e a&emenea* &unt &cutite de la plata taxei pe aloarea adu!at opera,iunile con&t%nd $n
&ericii de cazare* ma& i tratament pre&tate cumulat de ctre contribuabilii autoriza,i i care $i
de&foar actiitatea $n &ta,iuni balneoclimaterice dac contraaloarea &ericiilor e&te decontat
pe baza biletelor de tratament.
Gormele metodolo!ice /1e!ea >A1:2DD3* priind Codul fi&cal al Rom%niei0 de&emneaz
ca opera,iuni &cutite i &ericiile funerare pre&tate de unit,ile &anitare.
6ac in&titu,iile de mai &u& de&foar i alte actiit,i dec%t cele &anitare i de a&i&ten,
&ocial* $n ederea ob,inerii de profit* are loc $nre!i&trarea unit,ilor ca pltitoare de tax numai
pentru partea din &tructura or!anizatoric a contribuabilului care de&foar o a&tfel de actiitate
/opera,iunile re&pectie &unt opera,iuni impozabile0. (entru $nre!i&trarea ca pltitor de TVA
trebuie ca cifra de afaceri & fie mai mare de >D milioane. Actiit,ile care &e pot $ncadra $n
cate!oria opera,iunilor impozabile &unt4 lirrile de medicamente* lirrile de bunuri din
!o&podriile anexe* pre&trile 5oteliere* actiit,ile de comer, i altele.
6e a&emenea* &unt &cutite de taxa pe aloarea adu!at unit,ile i in&titu,iile de
$na,m%nt cuprin&e $n &i&temul na,ional de $na,m%nt* unit,ile care de&foar* potriit le!ii*
actiit,i de cercetare-dezoltare i inoare i execut pro!rame* &ubpro!rame* teme* proiecte
22
precum i ac,iuni componente ale (ro!ramului na,ional de cercetare-dezoltare finan,ate $n
parteneriat interna,ional* re!ional i bilateral.
6e &cutire de taxa pe aloarea adu!at beneficiaz aoca,ii i notarii* indiferent de
forma de exercitare a profe&iei. Sunt &cutite de la plata taxei pe aloarea adu!at bunurile lirate
de !o&podriile a!ricole indiiduale crora li &-a recon&tituit dreptul de proprietate a&upra
terenurilor a!ricole i care le folo&e&c i le exploateaz $n mod indiidual* precum i bunurile
ob,inute de a&ocia,iile a!ricole con&tituite.
6e a&emenea* nu intr &ub inciden,a taxei pe aloarea adu!at tran&ferul dreptului de
proprietate* total &au par,ial* a&upra ac,iunilor !e&tionate de 7ondul (ropriet,ii de Stat* precum i
a ac,iunilor &au pr,ilor emi&e de o &ocietate comercial* per&oan .uridic rom%n* indiferent de
forma de proprietate.
Actiitatea de&furat de 'anca Ga,ional a Rom%niei* priind opera,iunile &pecifice
efectuate conform le!ii priind &tatutul 'GR nu intr $n &fera de ac,iune a taxei pe aloarea
adu!at* cu excep,ia ac5izi,iilor de aur i ar!int de la popula,ie* $n ace&t caz interenind taxa pe
aloarea adu!at.
(entru &umele $nca&ate de la a&i!ura,i* &ociet,ile de a&i!urare* rea&i!urare* precum i
intermediarii autoriza,i &unt &cutite de taxa pe aloarea adu!at. )n &c5imb* taxa pe aloarea
adu!at e&te inclu& $n de&p!ubirile acordate a&i!ura,ilor.
)n &fera opera,iunilor &cutite de taxa pe aloarea adu!at &e mai include actiitatea de
taximetrie de&furat de per&oanele fizice autorizate* opera,iunile care intr $n &fera de actiitate
a impozitului pe &pectacole /&umele $nca&ate din %nzarea biletelor i abonamentelor pentru
actiit,ile pentru care &e datoreaz impozitul pe &pectacole* &umelor repartizate din $nca&ri
proprietarilor i difuzorilor de filme0* actiitatea de editare* tiprire i:&au %nzare de cr,i*
manuale colare* dic,ionare* enciclopedii* cr,i ilu&trate pentru copii* cr,i de de&enat pentru
copii. #ntermediarii care &e ocup cu %nzarea ace&tora beneficiaz de &cutire doar dac
realizeaz %nzarea la pre,ul de ac5izi,ie &au la pre,ul &tabilit de editur.
Sumele $nca&ate pentru actiitatea de&furat de tipo!rafii &au edituri* pentru alte
actiit,i &pecifice dec%t cele prezentate mai &u&* cum ar fi &umele $nca&ate din reclam*
publicitate &au din tiprituri realizate exclu&i $n &copuri comerciale* intr &ub inciden,a taxei pe
aloarea adu!at.
23
Sunt &cutite de la plata taxei pe aloarea adu!at pro!ramele de radio i teleiziune* at%t
$n cazul unit,ilor care le realizeaz* c%t i $n cazul unit,ilor care le difuzeaz. #ntr &ub inciden,a
taxei pe aloarea adu!at pro!ramele de reclam i publicitate.
6e a&emenea* nu intr &ub inciden,a taxei pe aloarea adu!at produc,ia de filme
realizate pe pelicul &au band ideo care au ca de&tina,ie difuzarea la teleiziune.
?&te o opera,iune &cutit de taxa pe aloarea adu!at aportul de bunuri la capitalul &ocial
de ctre ac,ionari &au a&ocia,i. #ntr &ub inciden,a taxei pe aloarea adu!at opera,iunea de
cumprare* de ctre contribuabil* de bunuri care & &e con&tituie aport $n natur la capitalul
&ocial.
6in con&iderente de protec,ie &ocial* nu &e &upun taxei pe aloarea adu!at fotoliile
rulante i alte e5icule &imilare pentru inalizi /cu propul&ie manual &au cu motor0* pr,i
componente din fotolii rulante &au alte e5icule &imilare* articole i aparate de ortopedie* inclu&i
centuri* banda.e medico-c5irur!icale* c%r.e* precum i aparate pentru facilitarea auzului la &urzi*
&au alte aparate care a.ut la compen&area unei deficien,e &au infirmit,i.
Sunt &cutite de taxa pe aloarea adu!at uniformele pentru copii din $n,m%ntul
precolar i primar* articolele de $mbcminte i $ncl,minte pentru copii $n %r&t de p%n la 1
an. (entru $ncadrarea $n &cutirea acordat* 5ainele trebuie & &e $ncadreze $n anumite mrimi
&tabilite de le!iuitor prin normele metodolo!ice de aplicare a ordonan,ei.
Sunt &cutite de taxa pe alorea adu!at o &erie de actiit,i de&furate $n zonele libere*
de ctre contribuabilii autoriza,i. Ace&te actiit,i* aa cum rezult din normele metodolo!ice de
aplicare a taxei pe aloarea adu!at &unt4
prelucrarea* manipularea* depozitarea* &ortarea* m&urarea* ambalarea* a&amblarea*
fabricarea* condi,ionarea* marcarea* te&tarea i licitarea* expertizarea* repararea i
dezmembrarea* %nzarea-cumprarea mrfurilor8
tran&portul* expedi,iile interne i interna,ionale8
$nc5irierea &au conce&ionarea de &pa,ii de depozite i:&au terenuri8
conce&ionarea cldirilor8
controlul cantitati i calitati al mrfurilor8
nalo&irea* a!enturarea i aproizionarea naelor8
2"
aproizionarea altor mi.loace de&tinate tran&portului $n zonele libere8
eliberarea de permi&e pentru acce&ul $n zona liber i de licen,e pentru de&furarea de
actiit,i $n zona liber.
Trebuie men,ionat c pentru alte actiit,i de&furate $n zonele libere* altele dec%t cele
prezentate mai &u&* &e aplic re!imul taxei pe aloarea adu!at* ele nefiind &cutite de la plata
taxei.
6e a&emenea* &unt &cutite de taxa pe aloarea adu!at i &ericiile efectuate de
pre&tatorii care au &ediul $n &trintate* dac ace&te &ericii* $n cazul pre&tatorilor cu &ediul $n
Rom%nia4
a0 pentru mi.loacele de tran&port* mrfurile i alte bunuri proenite din &trintate care &e
introduc direct $n zonele libere8
b0 pentru licen,ele de filme i pro!rame* abonamentele la a!en,iile de tiri externe i altele de
acea&t natur* de&tinate actiit,ii de radio i teleiziune8
c0 pentru bunurile importate de in&titu,iile publice* direct &au prin comi&ionari* finan,ate din
$mprumuturi contractate de pe pia,a extern* cu !aran,ie de &tat.
1e!iuitorul acord po&ibilitate contribuabililor care realizeaz opera,iuni &cutite de taxa
pe aloarea adu!at ca* la cerere i $n func,ie de intere&ele lor* & opteze pentru plata taxei pe
aloarea adu!at aferent ace&tor opera,iuni &au numai unei pr,i din acea&ta. (entru acea&ta*
e&te nece&ar o aprobare dat de ;ini&terul 7inan,elor* aplicabilitatea fiind data de $nt%i a lunii
urmtoare datei aprobrii. Aprobarea e&te ireocabil p%n pe data de 31 decembrie al celui de-al
patrulea an urmtor anului $n care &-a fcut op,iunea i &e prelun!ete automat pentru $nc > ani
$n cazul $n care contribuabilul i-a exercitat dreptul de deducere a taxei pe aloarea adu!at
aferent mi.loacelor fixe cumprate.
)n cazul $n care un contribuabil $n&crie $n factur taxa pe aloarea adu!at* deine
obli!atorie plata ace&teia ctre bu!etul de &tat* indiferent dac opera,iunea re&pecti nu era
&upu& taxei pe aloarea adu!at.
6#9# I&.$(uce.e! TVA 3 R$*:i! 4i %.ici%ii'e c!.e )&!u '! ,!1! !%'ic2.ii ei
)n ,ara noa&tr* $n condi,iile trecerii la economia de pia, i ca urmare a urmririi alinierii
fi&calit,ii la practica ,rilor dezoltate* impozitul pe circula,ia mrfurilor* care func,iona ca un
impozit indirect* a fo&t $nlocuit cu taxa pe aloarea adu!at.
2>
Acea&t $nlocuire a impozitului pe circula,ia mrfurilor cu taxa pe aloarea adu!at
con&tituie o condi,ie ce trebuie $mplinit pentru a adera la Cniunea ?uropean.
(entru introducerea taxei pe aloarea adu!at au fo&t luate o &erie de m&uri referitoare
la impozitul pe circula,ia mrfurilor* pentru a facilita trecerea de la un impozit la altul. A&tfel* $n
1==1* &-a redu& la cinci numrul cotelor de impozit pe circula,ia mrfurilor aferente bunurilor i
&ericiilor i &-a in&tituit un nou impozit indirect /acciza0 pentru unele produ&e i articole
con&iderate de lux.
Cu toate ace&tea* &e impunea reducerea numrului cotelor impozitului pe circula,ia
mrfurilor la una &au doua* precum i includerea $n &fera de impozitare a ace&tuia a ma.orit,ii
bunurilor i &ericiilor. (rin aplicarea impozitului pe circula,ia mrfurilor nu era impozitat
comer,ul cu amnuntul.
)nainte de implementarea taxei pe aloarea adu!at &-a cutat & &e extind c%mpul de
aplicare al impozitului pe circula,ia mrfurilor la unele produ&e i pre&tri de &ericii* cum ar fi*
de exemplu* produ&e a!ricole* actiitatea potal i de telecomunica,ii* tran&portul de cltori i
de mrfuri etc.
Aa cum a fo&t &tabilit* acea&t tax reprezint un impozit indirect care* &pre deo&ebire
de impozitul pe circula,ia mrfurilor* &e aplic pe $ntre! circuitul economic* p%n la utilizatorul
final al produ&elor &au &ericiilor* $n& numai la aloarea adu!at $n fiecare faz a ace&tui
circuit.
Valoarea adu!at e&te e!al cu diferen,a dintre %nzrile i cumprrile aceluiai &tadiu
al circuitului economic &au diferen,a rezultat &cz%nd din aloarea bunurilor lirare &au
&ericiilor pre&tate aloarea bunurilor ac5izi,ionate i a &ericiilor recep,ionate* $ntr-o perioad
de timp* de re!ul lunar.
(erceperea taxei pe aloarea adu!at &-a fcut &ub forma unor cote procentuale
diferen,iate $n func,ie de anumite criterii* $n& pentru acelai produ& &e percepe acelai impozit*
indiferent de $ntinderea circuitului economic pe care ace&ta $l parcur!e.
Se ob&er c i la noi $n ,ar &e re&pect principiul unicit,ii impozitului. Ca urmare a
ace&tui fapt* taxa perceput $n final fiind e!al cu cea rezultat prin aplicarea cotei de impozitare
a&upra $ntre!ii alori finale pe care o capt produ&ul $n faza tran&miterii &ale $n proprietatea
con&umatorului final.
2@
6e a&emenea &e re&pect i frac,ionalitatea pl,ii impozitului* taxa pe aloarea adu!at
fiind perceput frac,ionat la trecerea de la un &tadiu la altul* $n func,ie de aloarea adu!at la
fiecare &tadiu al circuitului economic parcur& de produ&. Cuantumul taxei pe aloare adu!at &e
&tabilete $n ultima faz prin care produ&ul circul de la apari,ia &a p%n $n momentul trecerii la
con&umatorul final. (erceperea taxei are loc fra!mentat* $n fiecare faz a circuitului economic*
core&punztor cu aloarea care i &e adau! $n fiecare faz a circuitului.
Cn alt principiu al taxei pe aloarea adu!at &e refer la aria ei de aplicare. (entru ,ara
noa&tr* $n ceea ce priete teritorialitatea taxei pe aloarea adu!at* &e aplic principiul
de&tina,iei* fiind impozitat con&umul* deci are loc o impozitare a bunurilor &au &ericiilor care &e
comercializeaz &au &unt pre&tate $n Rom%nia* indiferent dac proin de la productori interni &au
din import. 'unurile importate &unt impozitate $n Rom%nia la intrarea ace&tora $n ,ar /o data cu
$nre!i&trarea declara,iei amale de import0.
(re&trile de &ericii &unt impozabile atunci c%nd &unt utilizate $n Rom%nia* indiferent de
locul unde e&te &ituat &ediul &au domiciliul pre&tatorului.
Conceperea i func,ionarea T.V.A. a aut $n edere i po&ibilitatea limitrii eaziunii
fi&cale $n &en&ul c neplata ei $n fazele anterioare duce la &porirea taxei $n fazele ulterioare ale
circuitului economic. Ca urmare a ace&tui fapt* a!en,ii economici care cumpr produ&e &au
bunuri &unt intere&a,i & erifice dac furnizorul ace&tora a calculat corect partea de taxa care $i
reenea.
7# C!.!c&e.i1!.e 5ee.!'2 ! !cci1e'$.
Alturi de taxa pe aloarea adu!at /TVA0 i taxele amale* accizele intr $n cate!oria
celor mai importante impozite indirecte* la care &tatul apeleaz pentru a-i procura re&ur&ele
nece&are acoperirii c5eltuielilor.
6ei &unt* la fel ca i taxa pe aloarea adu!at* impozite care &e aplic a&upra
con&umului i nu a&upra rezultatelor* accizele &e deo&ebe&c de TVA prin faptul c &fera lor de
aplicare nu &e extinde a&upra ma.orit,ii bunurilor i &ericiilor* fiind mult mai re&tr%n&.
Accizele &unt taxe &peciale de con&uma,ie care fac parte din cate!oria impozitelor
indirecte aplicate a&upra unor mrfuri i produ&e proenite at%t din produc,ia intern* c%t i din
import.
Statul* prin intermediul accizelor* urmrete* at%t colectarea unor enituri c%t mai mari*
c%t i diri.area con&umului ctre anumite !rupe de produ&e. A&tfel* prin aplicarea unor accize
2A
ridicate* &tatul poate influen,a pre,ul unor produ&e* $n &en&ul creterii i $n ace&t fel poate
determina cumprtorii & &e $ndrepte ctre produ&e &imilare exi&tente pe pia,* care au pre,uri
mai &czute. Totui* &pre deo&ebire de taxele amale i ,in%nd cont de faptul c accizele &e aplic
unor produ&e !reu &ub&tituibile* de cele mai multe ori* prin ma.orarea accizelor &e a.un!e la
diminuarea con&umului.
Accizele &unt aplicate unui numr re&tr%n& de produ&e impozabile* ace&tea fiind
nominalizate $n anexele la actul le!i&lati care re!lementeaz ace&t impozit indirect. 6intre
ace&te produ&e amintim4 alcoolul etilic alimentar* buturile alcoolice naturale* ,i!rile i
produ&ele din tutun* bi.uteriile* autoturi&mele* benzina i altele.
(rin aplicarea accizelor nu &e realizeaz condi,iile nece&are re&pectrii criteriilor de
ec5itate fi&cal* deoarece la &tabilirea lor* ca de altfel a tuturor impozitelor indirecte* nu &e ,ine
cont de &itua,ia financiar a contribuabilului.
Taxele &peciale de con&uma,ie &au accizele &unt aezate a&upra unor produ&e care &e
con&um $n cantit,i mari i care nu pot fi $nlocuite de cumprtori cu altele* pentru ca $n ace&t
fel impozitul & aib $n mod con&tant un randament fi&cal c%t mai ridicat. 6rept urmare* accizele
&e in&tituie a&upra unor produ&e care au a cerere neela&tic* cum &unt4 alcoolul* inul* cidrul*
berea* apele minerale* produ&e petroliere etc. /$n 7ran,a08 tutunul* cafeaua* alcoolul* ceaiul*
uleiurile minerale etc. /$n Fermania08 berea* inul* &pirtul* tutunul* uleiurile minerale etc. /$n
;area 'ritanie0.
)n ,ara noa&tr &e practic accize pe produ&e* cum &unt4 buturile alcoolice* inurile i
produ&ele pe baz de in* berea* produ&ele din tutun* * uleiurile minerale /benzina cu plumb*
benzina fr plumb i motorina etc.0* cafeaua* confec,iile din blnuri naturale* articole din cri&tal*
bi.uteriile din aur i:&au platin* autoturi&mele i autoturi&mele de teren /inclu&i din import* noi
&au rulate0* parfumurile* apele de colonie i apele de toalet* aparatele ideo de $nre!i&trat &au de
reprodu&* camerele ideo* cuptoare cu microunde* aparate pentru aer condi,ionat* arme de
%ntoare* brci cu motor* etc.
Taxele de con&uma,ie pe produ& &e calculeaz fie $n &um fix pe unitatea de m&ur* fie
pe baza unor cote procentuale aplicate a&upra pre,ului de %nzare. )n mod normal* produ&ele
proenite din import trebuie impu&e cu aceleai taxe* ca i produ&ele indi!ene* iar cele de&tinate
exportului* de re!ul* nu &unt impozitate. Gielul cotelor utilizate pentru calcularea accizelor
difer de la o ,ar la alta i de la un produ& la altul. 6e exemplu* pentru produ&ele din tutun
nielul ace&tor cote depete frecent >D i c5iar @D de procente.
2<
)n Rom%nia re!imul accizelor $n i!oare
"
&e caracterizeaz prin4
&tabilirea de accize $n ec5ialent euro:C.;. /5l.* buc.* J!* ton0 pentru alcool* buturi
alcoolice* inuri i produ&e pe baz de in* bere* produ&e din tutun* cafea i uleiuri minerale8
pentru confec,ii din blnuri naturale* articole din cri&tal* bi.uterii din aur i:&au platin*
autoturi&me* produ&e de parfumerie* aparate ideo* cuptoare cu microunde* aparate pentru aer
condi,ionat etc.* accizele &e calculeaz prin aplicarea cotelor procentuale &tabilite prin le!e
a&upra bazei de impozitare /pre, de lirare* aloare $n am etc.0. Gielul ace&tor cote ariaz
$ntre 1E /la unele tipuri de autoturi&me0 i >DE /la articole din cri&tal i arme de %ntoare08
plata accizelor &e efectueaz lunar* pe baza declara,iei priind obli!a,iile de plat la bu!et pe
care o $ntocme&c a!en,ii pltitori ai accizelor i o depun lunar la or!anul fi&cal teritorial.
)n unele ,ri* $n ultimele decenii* &-au inten&ificat preocuprile priind utilizarea* $ntr-o
mai mare m&ur* a accizelor ca in&trument pentru $nfptuirea unor obiectie de ordin &ocial.
A&tfel* creterea con&umului de alcool i efectele nocie ale ace&tuia /ab&entei&m* accidente
rutiere* &pitalizare* creterea numrului de infrac,iuni etc.0 au condu& la concluzia c taxele de
con&uma,ie pe alcool nu &unt folo&ite $n &uficient m&ur ca mi.loc de fr%nare a con&umului de
alcool. (e acea&t linie* &e poate orbi de o le!tur direct $ntre olumul con&umului de alcool i
nielul impozitelor indirecte care &e percep a&upra alcoolului.
)n practica fi&cal din ,rile membre ale Cniunii ?uropene exi&t diferen,e mari $ntre
nielul accizelor percepute la buturile alcoolice. A&tfel* $n Suedia nielul accizei /care e&te cel
mai mare $n cadrul ,rilor membre ale C?0 la 1 5l alcool pur e&te de = ori mai mare dec%t nielul
minim $nt%lnit $n #talia. A%nd $n edere c $n Suedia de practic acciza cea mai mare i la inuri
&e poate afirma c e&te orba de o preocupare /$nt%lnit i $n ,rile nordice0 pentru e&tomparea
con&umului de alcool. 6iferen,e importante apar i $ntre nielurile accizelor percepute a&upra
tutunului. 6e exemplu* acciza &pecific la 1DDD ,i!arete $n Re!atul Cnit e&te de pe&te "@ de ori
mai mare dec%t cea din Spania* iar acciza ad-alorem din 7ran,a e&te de aproape 3 ori mai mare
dec%t cea din #rlanda. 6e men,ionat c la ,i!arete* care de,in ponderea $n cadrul produ&elor din
tutun* accizele $n ,rile membre ale C?* reprezint cel pu,in >AE din pre,ul cu amnuntul* care
include toate impozitele* inclu&i TVA. Totodat* i $n ceea ce priete nielul accizei la unele
produ&e petroliere exi&t diferen,e mari $ntre nielul minim i cel maxim $nt%lnit $n cadrul C?.
A&tfel* accizele &e in&tituie* de re!ul* a&upra produ&elor la care4
"
8egea 09,:'++*, privind 3odul fiscal al Romniei, pu!licat n 4onitorul ;ficial, partea , nr$
<'9:'*$,'$'++*$
2=
produc,ia i %nzarea &unt &uprae!5eate de &tat8
ela&ticitatea cererii $n raport cu enitul e&te &upraunitar8
con&umul lor conduce la externalit,i de ordin ne!ati /afecteaz &tarea de &ntate i conduc
la c5eltuieli &uplimentare pentru refacere* influen,eaz mediul $ncon.urtor0.
)n cate!oria ace&tor produ&e $nt%lnim* aproape fr excep,ie* buturile alcoolice*
produ&ele din tutun i produ&ele petroliere. (lata accizelor are loc $n &tatele $n care produ&ele
impozitate &e con&um indiferent unde /$n ce &tat membru0 &-au fabricat* inclu&i $n ceea ce
priete produ&ele care proin din import. Acea&ta $n&eamn practic c plata accizelor nu poate
aea loc $nainte de momentul $n care produ&ele re&pectie &unt declarate ca pu&e $n %nzare pe
pia,.
7#1# S+e.! (e !%'ic!.e ! !cci1e'$.
Conform 1e!ii nr. >A1:2DD3 priind re!imul produ&elor &upu&e accizelor* produ&ele care
intr $n &fera de aplicare a ace&tui impozit &e $mpart $n patru mari !rupe4
a5 alcoolul !rut, alcoolul etilic rafinat, !uturile alcoolice #i orice alte produse destinate
industriei alimentare sau consumului, care conin alcool etilic, !rup care cuprinde4 alcoolul
brut* alcoolul etilic rafinat* K5i&Ji* !in* rom* rac5iuri din tre&tie de za5r* alte buturi
alcoolice &pirtoa&e* buturi alcoolice naturale* inurile i produ&ele pe baz de in* berea.
!5 produsele din tutun, cate!orie $n care includem4 ,i!aretele* ,i!rile de foi* tutunul de&tinat
fumatului* tutunul de prizat* tutunul de me&tecat.
c5 produsele petroliere, care cuprind4 benzine* benzine fr plumb* motorine* petrol
turboreactor* combu&tibil pentru $nclzit* cu excep,ia pcurii* alte produ&e i &emifabricate
petroliere i:&au petroc5imice rezultate din prelucrarea ,i,eiului* care pot fi utilizate drept
carburan,i pentru motoare auto* $n cazul $n care ace&tea nu &unt lirate altor rafinrii
prelucrtoare* uleiurile pentru motoare auto* aditii prepara,i pentru benzine* inclu&i
metilter,butileten* tetraetil de plumb* a&eline* parafine.
d5 alte produse #i grupe de produse, unde includem4 cafea erde* cafea pr.it* inclu&i cu
$nlocuitori* cafea &olubil* inclu&i ame&tecuri de cafea &olubil* confec,ii din blnuri naturale
/cu excep,ia celor de iepure* oaie* capr0* articole din cri&tal* bi.uterii din aur i:&au din
platin* cu excep,ia eri!5etelor* autoturi&me* parfumuri* ape de colonie i ape de toalet*
aparate ideo de $nre!i&trat &au de reprodu&* combine audio* dublu-radioca&etofoane cu
redare de pe band ma!netic &au de pe compact-di&c* camer ideo* cuptoare cu microunde*
3D
aparate pentru aer condi,ionat de perete &au de ferea&tr* form%nd un &in!ur corp* arme de
%ntoare i arme de uz indiidual* altele dec%t cele de uz militar &au de &port.
7#6# B!1! (e i*%$1i&!.e ! !cci1e'$.
'aza de impozitare prezint o mare dier&itate* referitor la modul &u de determinare* $n
func,ie de felul produ&elor care &e &upun accizelor* precum i de proenien,a lor /de la intern &au
de la import0.
A&tfel* baza de impozitare a accizelor o reprezint cantitatea de alcool pur exi&tent $n
buturile alcoolice ob,inute pe baz de alcool etilic &au a buturilor alcoolice naturale* a
buturilor &pirtoa&e* precum i a celor ob,inute pe baz de in i care au concentra,ie alcoolic
mai mare de 22E $n olum.
)n cazul inurilor i a berii* baza de calcul o reprezint cantitatea exprimat $n 5ectolitri*
multiplicat cu numrul de !rade alcoolice din con,inutul ace&teia.
'aza de impozitare a accizelor pentru ,i!arete e&te format din numrul de ,i!arete* pe
baza creia &e calculeaz acciza unitar i din baza de impozitare pentru acciza ad-alorem. 'aza
de impozitare pentru acciza ad-alorem $n cazul ,i!aretelor* e&te pre,ul maxim de %nzare cu
amnuntul declarat pentru fiecare tip de ,i!aret.
'aza de impozitare pentru produ&ele din tutun* altele dec%t ,i!retele e&te dat de numrul
unit,ilor de 1.DDD de buc,i pentru ,i!ri &au cantitatea exprimat $n Jilo!rame pentru tutun.
)n cazul produ&elor petroliere &au a &ortimentelor de cafea* baza de impozitare e&te dat
de cantitatea de produ&e exprimat $n tone.
(entru produ&ele a cror acciz &e determin prin aplicarea unei cote procentuale la baza
de impozitare* baza de impozitare e&te diferen,iat $n func,ie de proenien,a ace&tor produ&e. 1a
determinarea bazei de impozitare trebuie & &e ,in cont de faptul c accizele preced taxa pe
aloarea adu!at i &e calculeaz o &in!ur dat. 6eci* taxa pe aloarea adu!at nu &e include
$n baza de impozitare a accizelor. )n &c5imb* accizele &e includ $n baza de impozitare a taxei pe
aloarea adu!at. Apare a&tfel* dubla impunere intern* calcul%ndu-&e impozit /$n cazul TVA0
prin aplicarea cotei de impozitare la o baz de impozitare care con,ine impozite.A&tfel* pentru
produ&ele din produc,ia intern* baza de impozitare e&te dat de pre,urile de lirare* mai pu,in
accizele. Altfel &pu&* baza de impozitare e&te determinat de pre,ul importatorului* dar nu poate fi
mai mic dec%t co&turile aferente realizrii ace&tor produ&e.
31
(entru produ&ele care proin de la per&oanele fizice ne$nre!i&trate ca a!en,i economici*
dar comercializeaz prin a!en,i economici* baza de impozitare e&te dat de contraaloarea care
&e cuine per&oanei fizice pentru produ&ele re&pectie.
(entru bunurile &upu&e accizelor %ndute prin intermediul ca&elor de amanet* baza de
impozitare a accizei e&te dat de pre,ul de %nzare /fr taxa pe aloarea adu!at0 al bunurilor
re&pectie* mai pu,in accizele.
(entru produ&ele din import* baza de impozitare e&te reprezentat de aloarea $n am la
care &e adau! taxa amal* comi&ionul amal i alte taxe prezute de le!e.
7#7# P'2&i&$.ii (e !cci1e
(ltitorii accizelor cuprind o &fer lar! de contribuabili* ei fiind diferen,ia,i $n func,ie de
produ&ele care &e &upun accizelor.
Vom prezenta pltitorii accizelor $n func,ie de cele patru mari !rupe de produ&ele &upu&e
impozitrii.
)n cazul alcoolului brut* alcoolului etilic rafinat* buturilor alcoolice i oricror alte
produ&e de&tinate indu&triei alimentare &au con&umului* care con,in alcool* pltitorii &unt a!en,ii
economici + per&oanele .uridice* a&ocia,iile familiale* per&oanele fizice autorizate + care produc
&au import a&tfel de produ&e.
1e!ea >A1:2DD3 dezolt cate!oriile de pltitori ai accizelor $n cazul alcoolului brut*
alcoolului etilic i al buturilor alcoolice* a&tfel4
!; a!en,ii economici + per&oanele .uridice* a&ocia,iile familiale* per&oanele fizice autorizate
+ care cumpr de la productori indiiduali + per&oane fizice + produ&e de natura celor
&upu&e accizelor* pentru prelucrare i:&au comercializare8
,; a!en,ii economici* pentru cantit,ile de produ&e &upu&e accizelor* ob,inute din produc,ie
proprie &au din import* care &unt acordate ca diidende &au ca plat $n natur ac,ionarilor
&au a&ocia,ilor* precum i per&oanelor fizice an!a.ate.
7#9# Scu&i.i (e (e(uce.i %.i/i( !cci1e'e
Sunt &cutite de la plata accizelor produ&ele exportate direct de a!en,ii economici
productori &au prin a!en,i economici care $i de&foar actiitatea pe baz de comi&ion.
32
6e a&emenea* &unt &cutite de la plata accizelor produ&ele comercializate prin ma!azinele
autorizate & comercializeze produ&e $n re!im de dutH free* precum i produ&ele importate $n
re!im de tranzit &au de import temporar* at%ta timp c%t ace&tea &e afl $n acea&t &itua,ie.
(entru produ&ele care &e afl $n re!im de import temporar &cutirea are loc numai dac
a!entul importator depune o !aran,ie e!al cu aloarea accizelor aferente* !aran,ie care a fi
re&tituit a!entului economic $n &itua,ia $n care marfa ie&e din ace&t re!im.
Totodat &unt &cutite bunurile din import proenite din dona,ii &au finan,ate direct din
$mprumuturi nerambur&abile* precum i din cooperare tiin,ific i te5nic* acordate de !uernele
&trine* or!ani&me interna,ionale i or!aniza,ii non-profit de caritate* in&titu,iilor de $n,m%nt i
cultur* mini&terelor i altor or!ane ale admini&tra,iei publice.
;ai beneficiaz de &cutire de accize produ&ele lirate la rezera de &tat i la rezera de
mobilizare* pe perioada c%t au acet& re!im.
Scutire de la plata accizelor &e acord i $n cazul alcoolului etilic rafinat care e&te utilizat
pentru produc,ia de alcool &anitar* numai pentru cantit,ile de alcool &anitar lirate direct
unit,ilor &anitare i farmaciilor* precum i alcoolul etilic rafinat utilizat $n produc,ia de
medicamente i de o,et alimentar. 6e a&emenea e&te &cutit de la plata accizelor alcoolul etilic
utilizat $n &cop medical $n &pitale i farmacii. 6e &cutire mai beneficiaz i cantit,ile de
combu&tibili pentru $nclzire utilizate pentru con&umul ca&nic* precum i petrolul turboreactor
utilizat exclu&i drept combu&tibil pentru aia,ie.
(entru produ&ele comercializate prin ma!azine autorizate & comercializeze produ&e $n
re!im de dutH free* alcoolul etilic rafinat utilizat $n producia de alcool &anitar care e&te lirat
direct unit,ilor &anitare &au farmaciilor* alcoolul etilic rafinat utilizat $n &copul producerii
medicamentelor i o,etului &anitar* alcoolul etilic rafinat folo&it $n &piatele i farmacii $m &cop
medical* &cutirea de la plata accizelor con&t $n re&tituirea accizelor pltite la ac5izi,ionarea
ace&tora* pe baza documentelor .u&tificatie* numai dac produ&ele &unt folo&ite exclu&i pentru
de&tina,iile prezute.)n cazul $n care a!entul economic productor folo&ete ca materie prim
produ&e &upu&e accizelor* el poate & deduc din accizele datorate ca urmare a lirrii produ&elor
finite acciza core&punztoare materiei prime.
)n cazul produ&elor cuprin&e $n !rupa alcoolului brut* alcoolul etilic rafinat* produ&ele
ob,inute pe baz de alcool etilic i buturile alcoolice ob,inute din di&tilate de cereale* care &unt
utilizate ca materie prim pentru ob,inerea altor produ&e &upu&e accizelor &e acord po&ibilitatea
deducerii accizelor pltite pentru ace&tea din accizele datorate pentru produ&ele ob,inute din
33
prelucrare. Accizele care &e deduc &unt accizele pltite $n am &au la ac5izi,ionarea de pe pia,a
intern a materiei prime de la a!en,ii economici productori &au importatori. Ace&t principiu al
deducerii &e aplic i $n cazul alcoolului brut care e&te &upu& prelucrrii pentru a &e ob,ine alcool
etilic rafinat.
6educerea are loc pe baza cantit,ilor de materii prime folo&ite la producerea bunurilor
&upu&e accizelor* $n limita normelor de con&um. 1imitele pentru normele de con&um rezult din
re,etele de fabrica,ie a buturilor alcoolice* re,ete pe baza crora &-a ob,inut licen,a de fabrica,ie.
6educerea accizelor nu poate & depea&c limita accizelor &tabilite pentru produ&ele
finite /buturile alcoolice0 ob,inute.
(entru a &e putea efectua deducerea accizelor &pecifice materiei prime &unt nece&are
urmtoarele documente .u&tificatie4
a0 $n cazul ac5izi,ionrii materiei prime direct de pe pia,a intern4
licen,a de import8
autoriza,ia de comercializare $n calitate de a!ent economic importator8
declara,ia amal de import8
factura extern.
b0 $n cazul ac5izi,ionrii materiei prime direct de la a!en,ii economici productori interni4
copie de pe autoriza,ia de comercializare $n calitate de productor de alcool8
copie de pe factura izat de &uprae!5etorul fi&cal* care & ate&te proenien,a
alcoolului i $n care acciza & fie eiden,iat &eparat. (e factura fi&cal trebuie &
exi&te iza &uprae!5etorului fi&cal. 6e a&emenea* factura fi&cal trebuie $n&o,it
de o copie dup documentul de &uprae!5ere fi&cal $ntocmit de &uprae!5etorul
fi&cal.
c0 $n cazul ac5izi,ionrii materiei prime direct de la a!en,ii economici importatori4
copie de pe autoriza,ia de comercializare a furnizorului $n calitate de a!ent
economic importator8
copie de pe declara,ia amal de import8
factura fi&cal care & ate&te proenien,a alcoolului* $n care acciza & fie calculat
&eparat8
3"
(entru deducerea accizelor trebuie ca a!en,ii economici & ,in eiden,a cumprrilor de
materii prime prin $n&crierea lor $n .urnalul de cumprri* precum i al %nzrilor de materii
prime prin $n&crierea lor $n .urnalul %nzrilor.Ace&te .urnale &e $ntocme&c pentru fiecare lun
calendari&tic $n parte i or fi prezentate $n termen de > zile de la expirarea lunii* or!anului
fi&cal teritorial $n ederea $nre!i&trrii de ctre ace&ta.
9# T!8e /!*!'e
Taxele amale reprezint impozite indirecte in&tituite ca urmare a interen,iei &tatului $n
comer,ul intena,ional.
#nteren,ia &tatului $n economie &e poate realiza pe dou ci4 direct i indirect. (e cale
direct* &tatul poate intereni*fie prin m&uri cantitatie a&upra importurilor &au exporturilor* fie
prin re!lementarea &c5imburilor.
#nteren,ia direct ridic probleme de&tul de delicate* deorece poate perturba rela,iile dintre
&tate i poate aea efecte nefa&te a&upra raporturilor economice $n perioadele urmtoare* fapt
pentru care practica a optat pentru interen,ia indirect.
#nteen,ia indirect &e realizeaz prin taxele amale* adic prin impozitarea &c5imburilor
interna,ionale. Obiectul impunerii e&te aloarea $n am a produ&elor care fac obiectul tranzac,iei
externe. Cota de impunere* adic nielul taxei amale* &e preede prin le!e.
6eoarece taxele amale &unt multiple ca numr* ca mod* ca mod de aezare i ca efecte
diferite* &e impune o cla&ificare a lor. ;ultitudinea taxelor amale poate fi ordonat dup cel
pu,in patru criterii4
- &en&ul fluxurilor comerciale8
- modul de fixare8
- modul de percepere a taxei8
- &copul in&tituirii taxelor amale8
!; +uc0ie (e )e)u' +'u8u.i'$. c$*e.ci!'e- re!a&im4
- taxe amale de import8
- taxe amale de export8
- taxe amale de tranzit.
Taxele amale cu ponderea cea mai mare &unt cele de import* care &e plte&c de ctre
importatori odat &u depunerea documentelor ce ate&t efectuarea tranzac,iei. Acea&t tax
amal &e adau! la pre,ul de cumprare* &porind a&tfel pre,ul la care &e or inde produ&ele $n
interiorul ,rii importatoare. )n final* taxa a fi &uportat de con&umatorul indiidual* ca $n cazul
tuturor impozitelor indirecte.
3>
Taxele de export &e $nt%lne&c rar* deoarece &tatele &unt intere&ate $n !eneral de $ncura.area
exporturilor. Ra,iunea lor e&te una fi&cal i &e $nt%lnete $n ,rile care au neoie &trin!ent de
enituri i le pot ob,ine* $n principal* prin taxarea expoturilor. Cn alt &cop al ace&tor ace&tor taxe
amale poate fi acela al de&cura.rii exporturilor de materii prime neprelucrate.
Taxele amale de tranzit &unt introdu&e doar cu un &cop fi&cal* deoarece nu afecteaz nici
produc,ia* nici con&umul8 fiind utilizat teritoriul na,ional* &tatul impune taxa. )n prezent* &unt
practicate $n cazuri foarte rare* deoarece &tatele &unt intere&ate $n !eneral de tranzitarea
teritoriului lor* ob,in%nd dier&e beneficii de pe urma ace&tor &itua,ii.
c; Du%2 *$(u' (e +i8!.e-&!8e'e /!*!'e %$& +i:
" taxele amale autonome + &e aplic la impoturile din ,ara cu care nu exi&t acorduri priind
9clauza na,iunii celei mai faorizate38
- taxele amale conen,ionale + au un niel mai redu& dec%t cele autonome i &e aplic a&upra
rela,ilor comerciale $ntre ,rile care fac parte din anumite uniuni amale. Se mai nume&c i taxele
amale preferen,iale8
- taxele amale a&imilate + &unt temporare* ele fiind introdu&e cu ocazia prelurii &i&temului
amal al unei ,rii8
c; Du%2 *$(u' (e %e.ce%e.e !' &!8ei- $nt%lnim4
- taxe amale ad valorem + pre&upun utilizarea unei cote procentuale care &e aplic a&upra
bazei de impozitare. Ace&t tip de taxe amale e&te cel mai de& $nt%lnit. Ctilizarea lor are aanta.ul
&implit,ii* dar prezint nea.un&ul fi&cal al aria,iei randamentului * ca urmare a modificrilor
frecente ale pre,urilor pe pie,ele mondiale8
- taxe amale &pecifice + &unt &tabilite $n &um fix pe unitatea de m&ur a bunurilor importate8
- taxe amale mixte + $mbin cele dou forme anterioare de taxare.
(; Du%2 )c$%u' i)&i&ui.ii &!8e'$. /!*!'e* re!&im4
- taxeamale cu &cop fi&cal + au ca &cop principal ob,inerea de eniturii la bu!etul &tatului8
- taxe amale cu &cop protec,ioni&t + au ca &cop principal prote.area produc,iei interne a
anumitor produ&e* prin impozitarea accentuat a celor &imilare proenite din import8
- taxe amale cu &cop preferen,ial + &unt determinate de ne!ocierile $ntre !uern !uerne i
con&tau $ntr-o reducere reciproc a taxelor amale8
- taxe de &anc,iune + pot $mbrca urmtoarele forme4
# taxe anti-dumpin!8
# taxe compen&atorii8
# taxe de retor&iune8
3@
Aezarea taxelor amale pornete de la declara,ia amal de import* care e&te $n&o,it de
licen,a ce ate&t le!alitatea tranzac,iei* factura* documentele de tran&port interna,ional*
certificatul ce ate&t ori!inea mrfurilor i alte documente. 'aza o reprezint factura* deoarece
pornind de la acea&ta &e calculeaz aloarea $n am.
Valoarea $n am cuprinde pre,ul extern tran&format $n moneda na,ional la cur&ul oficial al
zilei* la care &e adu! c5eltuielile de tran&port* c5eltuielile de a&i!urare i alte c5eltuieli efectuate
pentru tran&portul mrfii p%na $n am.
A&upra ace&te alori $n am &e aplic taxa amal. 6up ac5itarea ace&teia &e primete $n
&cri& 2liberul de am3 * care ate&t c opera,ia de muire &-a $nc5eiat.
An&amblul taxelor amale ale unei ,ri &e con&tituie $n Tariful : Codul amal. Tariful amal
&tabilete modul concret de a aplicare pe fiecare produ& $n parte.
(e m&ura aan&rii proce&ului de aderare a ,rilor la Cniunea ?uropean* taxele amale
di&par din rela,iile comerciale ale tot mai multor &tate* core&punztor liberei circula,ii a
mrfurilor* iar politica amal na,ional deine de domeniul trecutului.
3A
CONCLUZII
)nceputul reformei economico-&ociale $n Rom%nia* implementarea mecani&melor
economiei de pia,* dier&ificarea i inten&ificarea &c5imburilor comerciale au influen,at $n mod
direct i actiitatea mii rom%ne. ?forturile depu&e de ama rom%n $n ultimii ani $n direc,ia
reformei i modernizrii au du& la creterea calit,ii c%t i a eficien,ei actiit,ii amale.
Realizrile &i&temului amal rom%ne&c au fo&t ob,inute $n contextul a&i&ten,ei acordate de
in&titu,iile &pecializate ale Cniunii ?uropene mai ale& $n materia foarte a&t a prelurii
le!i&la,iei na,ionale aplicabil &au conex domeniului amal.
Aadar* proce&ul de reform le!i&lati i in&titu,ional al mii rom%ne a aut ca
obiecti principal pre!tirea condi,iilor aderrii la Cniunea ?uropean.
Referitor la domeniul amal $ntre Rom%nia i Comunit,ile ?conomice ?uropene &-au
$nc5eiat acorduri priind cooperarea amal i a&i&ten,a admini&trati reciproc pentru
preenirea i combaterea infrac,iunilor amale cu Statele Cnite ale Americii* 'ul!aria* Frecia*
Turcia i #u!o&laia* i recent cu Feor!ia.
)n raportul Comi&iei ?uropene pentru Rom%nia pe anul 2DDD &unt reliefate pro!re&ele
$nre!i&trate de Admini&tra,ia Vamal Rom%n pe linia prelurii acLui&-ului comunitar $n le!i&la,ia
amal primar i &ecundar. Se precizeaz domeniile actiit,ii amale $n care pro!re&ele &unt
con&iderabile4 alinierea le!i&la,iei priind tranzitul comun* aplicarea procedurilor &implificate de
muire i $nceperea elaborrii Tarifului Vamal #nte!rat Rom%n /TAR#R0 $n concordan, cu
&tructura i principiile Tarifului Vamal #nte!rat Comunitar /TAR#C0.
?laborarea tarifului amal inte!rat e&te o actiitate extrem de laborioa& care pre&upune
inentarierea $ntre!ului cadru le!i&lati /le!i* ordonan,e* ordonan,e de ur!en,* 5otr%ri de
!uern* ordine ale minitrilor* circulare i norme de aplicare etc.0 i identificarea &ferei de
aplicabilitate alocat la fiecare fel de marf /reprezentat prin cadrul tarifar aferent0 care face
obiectul unei opera,iuni comerciale &pecifice &upu&e muirii.
Gece&itatea introducerii unui a&tfel de in&trument $n actiitatea de muire e&te mai mult
dec%t eident din urmtoarele motie4
exi&ten,a unui cadru le!i&lati foarte a&t $n continu modificare i perfec,ionare care
re!lementeaz actiitatea de muire. (entru exemplificare $n teritoriul amal al Cniunii
?uropene opereaz circa 2DDD de norme le!ale cu aplicabilitate $n actiitatea de muire
dintre care mai mult de .umtate &unt aplicabile $n domeniul foarte &en&ibil al politicii
3<
a!ricole comune. )n ,ara noa&tr* p%n la adoptarea inte!ral a acLui&-ului comunitar* exi&t
c%tea &ute de re!lementri care au fo&t luate $n calcul la elaborarea tarifului amal inte!rat
rom%n8
a&titatea cadrului le!i&lati !enereaz $n multe cazuri aplicarea neuniform i di&cre,ionar
din partea lucrtorilor amali a preederilor le!ale8
exi&ten,a tarifului inte!rat actualizat i publicat periodic* pu& la di&pozi,ia a!en,ilor
economici creeaz ace&tora po&ibilitatea de a cunoate perfect cerin,ele le!ii aplicabile
fiecrui fel de marf i re!im amal8
$nltur p%n la eliminare po&ibilit,ile de corup,ie !enerate de in&tabilitatea cadrului
le!i&lati i maniera direcre,ionar de aplicare a le!ii de ctre func,ionarii amali8
diminueaz expunerea an!a.a,ilor &i&temului amal la pre&iunile mediului politic &au de
afaceri pentru aplicarea preferen,ial a le!ii c%t i la di&pozi,iile di&cre,ionare ale efilor
ierar5ici8
informatizarea complet a opera,iunilor de muire odat cu implementarea pe &uport
informatic a &oftului nece&ar prelurii tarifului amal inte!rat8
permite* $n momentul aderrii* preluarea inte!ral $n actiitatea de muire a Tarifului Vamal
#nte!rat Comunitar odat cu obli!atiitatea aplicrii inte!rale a re!lementrilor tarifare
comunitare8
contribuie la crearea unui mediu de afaceri atracti $n care le!ea &e aplic unitar at%t $n
intere&ul a!en,ilor economici c%t i pentru realizarea func,iilor admini&tra,iei amale /fi&cale*
&ociale i de fluidizare a comer,ului0.
)n acea&t calitate* Rom%nia depune eforturi pentru a atin!e performan,ele economice i
politice pe care le implic aderarea. (e acea&t linie &e $n&crie i armonizarea le!i&la,iei din
domeniul accizelor la le!i&la,ia comunitar.
(rin modificrile &ucce&ie adu&e le!i&la,iei care re!lementeaz re!imul accizelor i care
&e re!&e&c i $n noul act normati Ordonan,a Fuernului nr.1><:2DD1* &-au realizat importante
$mbunt,iri ale preederilor le!i&la,iei rom%ne $n &en&ul armonizrii cu le!i&la,ia comunitar*
cum &unt4
3=
&tabilirea* pentru ,i!arete /at%t pentru cele ob,inute din produc,ia intern c%t i pentru cele din
import0 a unei accize mixte compu&e din4 acciza &pecific de 2 ?uro:1DDD ,i!arete i acciza
ad-alorem de 2>E aplicat a&upra pre,ul maxim de %nzare cu amnuntul declarat8
reducerea &emnificati a diferen,ei de impozitare dintre buturile alcoolice naturale /,uica*
rac5iurile naturale din fructe + at%t din produc,ia auto5ton* c%t i din import0 i buturile
alcoolice &pirtoa&e* prin &tabilirea accizei &pecifice la acelai niel 8
&tabilirea accizelor $n &ume fixe + exprimate $n ec5ialent ?uro + pe unitatea de m&ur
pentru alcool* buturi alcoolice* produ&e din tutun i produ&e petroliere8
&tabilirea aceluiai niel pentru acciza &pecific datorat pentru 9inul &pumo&3 i 9inul
&pumat38
includerea $n &fera de aplicare a accizelor i a altor uleiuri minerale $n afar de benzine i
motorine i anume4 combu&tibil tip 9;3 i tip 9(3 + cu excep,ia con&umului ca&nic + uleiuri
pentru motoare auto* aditii prepara,i pentru benzine* a&eline* parafine8
aplicarea principiului practicrii accizelor redu&e* diferen,iate $n func,ie de capacitatea
nominal de produc,ie a in&tala,iilor pe care acetia le de,in* pentru berea produ& de micii
productori independen,i8
"D
BIBLIOGRAFIE
1. C#O(OG?A ;ariana
Cri&tina
Veniturile i c5eltuielile bu!etare $n contextul inte!rrii
europene* ?ditura 7unda,iei Romnia de 4ine,
=ucure#ti* 2DD"
2. C#O(OG?A ;ariana
Cri&tina
7inante publice &i teorie fi&cala* editia a ##-a* ?ditura
7undatiei Romania de 4aine, 'ucure&ti* 2DD<
3. ;OMT?AGC Tatiana 7inan,e publice* ?ditura Tribuna ?conomic*
'ucureti* 2DD2
". VNCNR?1 #ulian i
colectiul
7inan,e publice* ?ditura 6idactic i peda!o!ic RA
'ucureti* 2DDA
>. VNCNR?1 #ulian Si&temul impozitelor i taxelor $n Cniunea ?uropean
i $n Rom%nia* ?ditura ?xpert* 2DD2
@. OOO Colec,ia rei&tei 2#mpozite i Taxe3* ?ditura Tribuna
?conomic 2D1D
A. OOO Tariful Vamal de #mport al Rom%niei* Volumul #*
?ditura Semn?* 'ucureti* 2DD"
<. OOO 1e!ea nr. >DD:2DD2* priind finan,ele publice*
publicat $n 4onitorul ;ficial nr. >=A-13.D<.2DD2
=. OOO 1e!ea nr. 2"A:1D.D@.2DD3 priind aprobarea
Ordonan,ei Fuernului nr. 3:2DD3 pentru modificarea
Ordonan,ei de Cr!en, a Fuernului nr. 1><:2DD1
priind re!imul accizelor i pentru in&tituirea unor
m&uri de $mbunt,ire a colectrii unor enituri
bu!etare
1D. OOO P. F. nr. 2<A-DA.D".2DD@* priind procedura aplicabil
$n cazurile $n care e&te nece&ar o am%nare a
determinrii definitie a alorii $n am* publicat $n
4onitorul ;ficial 3D1-11.D".2DD>
11. OOO P.F. nr. ADA:2DD@* priind aprobarea re!ulamentului
de aplicare a Codului Vamal al Rom%niei aprobat prin
1e!ea <@:2DD@
12. OOO ;ini&terul 7inan,elor (ublice* Raport priind &itua,ia
macroeconomic pentru anul 2DD@ i proiec,ia ace&tuia
pe anii 2DDA-2DD=* KKK.mfinante.ro
"1

S-ar putea să vă placă și