Sunteți pe pagina 1din 7

Intrebari FISCALITATE 1. Definiti notiunea de fiscalitate.

Fiscalitatea= un ansamblu de reglementari juridice, care stau la baza impunerii contribuabililor si asezarii impozitelor si taxelor, un sistem de percepere si incasare a impozitelor si taxelor printr-un mecanism specializat. Totalitatea reglementarilor juridice care stabilesc incasarea veniturilor statului prin impozite directe si indirecte, taxe, in procesul distribuirii si redistribuirii produsului national brut de la persoanele juridice si persoanele fizice. 2. Definiti sistemul fiscal Sistemul fiscal = ansamblul impozitelor si taxelor instituite intr-un stat, pe baza carora acesta isi procura cea mai mare parte a veniturilor bugetare, reglementate prin intermediul legislatiei fiscale si gestionate de catre aparatul fiscal. 3. Explicati rolul financiar ,economic si social, indeplinite de sistemul fiscal. Rolul financiar= prin intermediul sistemului fiscal, statul isi procura cea mai mare parte a resurselor bugetare, a resurselor banesti necesare acoperirii cheltuielilor publice. n rile dezvoltate din punct de vedere economic, prin intermediul impozitelor i taxelor se procur ntre 80-90% din totalul resurselor financiare necesare statului, n timp ce, n rile n curs de dezvoltare aportul acestora reprezint ntre 50-90% din totalul resurselor financiare publice. Rolul economic= sistemului fiscal ii revine rolul regulator al vietii economice, rolul de mijloc de interventie a statului in economie, pentru eliminarea dezechilibrelor ce se manifesta in anumite perioade ale vietii economice sau in timpul trecereii de la un tip de economie la altul. Impozitele pot fi folosite ca un instrument de stimulare sau de frnare a unei anumite activiti, de cretere ori de reducere a produciei sau consumului unui anumit produs, de stimulare sau de ngrdire a comerului exterior etc Rolul social= in acest plan, rolul sistemului fiscal este reflectat de faptul ca, in stabilirea obligatiilor de plata, se tine seama de situatia personala a contribuabilului. De asemenea, se pot inregistra si alte efecte de natura sociala, concretizate in planul cresterii starii de sanatate a populatiei sau cel demografic. 4.Enumerati si explicati principiile impunerii formulate de Adam Smith. Principiile formulate de Adam Smith in lucrarea Avutia natiunilor (1776) sunt: 1. Principiul echitatii fiscale (principiul justetei), conform caruia platitorii trebuie sa suporte impozitele in functie de veniturile pe care le realizeaza( de puterea lor contributiva). Acest principiu impune respectarea a 4 conditii cumulative: - stabilirea unui minim neimpozabil, care sa permita satisfacerea unor nevoi stricte de viata. - sarcina fiscala sa se stabileasca in functie de puterea contributiva a fiecarui contribuabil in parte.

- impunerea sa fie generala, adica sa cuprinda toti subiectii care realizeaza venituri de acelasi fel sau care detin aclasi gen de avere. - la aceeai putere contributiv sarcina fiscal a unei categorii sociale s fie stabilit prin comparaie cu sarcina fiscal a altei categorii sociale, respectiv sarcina fiscal a unei persoane s fie stabilit comparativ cu sarcina fiscal a altei persoane din aceeai categorie social. 2. Principiul certitudinii impunerii= orice contribuabil trebuie sa cunoasca anticipat cuantumul si termenul de plata al obligatiilor sale. 3. Principiul comoditatii= impozitele trebuie sa fie colectate la termenele si dupa o procedura cat mai convenabila pt contribuabili. 4. Principiul randamentului= perceperea impozitelor trebuie sa se realizeze cu cheltuieli cat mai mici, in comparatie cu veniturile din impozite; = impozitul trebuie sa aiba caracter universal si sa nu existe posibilitati de sustragere de la impunere 5. Prezentati principiile impunerii care stau la baza functionarii sistemului fical in Romania. Echitatea fiscala= la nivelul persoanelor fizice, respectiv realizarea unei impuneri diferentiate a veniturilor in raport cu marimea acestora Certitudinea impunerii= asigurata prin elaborarea de norme juridice clare, care sa nu conduca la interpretari arbitrare si, in acelasi timp, stabilirea precisa a termenelor, a modalitatii si sumelor de plata a.i. acestia sa poata urmari si intelege sarcina fiscala ce le revine, precum si sa poata determina implicatiile deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale. Eficienta impunerii= prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor fiscale. Neutralitatea masurilor fiscale= in raport cu diferite categorii de investitori si capitaluri, cu forma de proprietate, in scopul asigurarii unor conditii egale investitorilor, capitalurilor straine si romane. 6. Definiti notiunea de impozit si explicati caracterul obligatoriu al acestuia. Impozitul= prelevarea baneasca a unei parti din veniturile si averea persoanelor fizice sau juridice la dispozitia statului, ce are caracter obligatoriu, definitiv, se efectueaza cu titlu nerambursabil si fara cintraprestatie directa si imediata, la termenele si in cuantumurile prevazute de lege, in scopul acoperirii unor necesitati publice. Impozitul are un caracter obligatoriu, intrucat plata acestuia in favoarea statului este o sarcina impusa tuturor persoanelor fizice si juridice, care realizeaza venit dintr-o anumita sursa sau detin un anumit gen de avere, pentru care, conform legii, datoreaza impozit. 7. Prezentati functiile indeplinite de impozite Functia de finantare= impozitele contribuie la formarea fondurilor generale ale societatii. Aceasta functie este foarte importanta, deoarece in permanenta trebuie sa se asigure functionarea unui anumit numar de servicii care corespund nevoilor publice . Astfel spus, realizarea politicii economice, sociale si financiare a statului impune alimentarea sistematica a Bugetului de Stat cu venituri corespunzatoare.

Functia de redistribuire= este reflectata de operatia de preluare a unor resurse I scopul repartizarii lor pentru satisfacerea unor nevoi ale altor persoane decat posesorii resurselor. Ea se bazeaza pe principiul depersonalizarii resurselor ( odata virate la buget, nu se mai cunoaste provenienta resurselor si nu exista nicio legatura intre sumele vurate si eventualele sume de care pot sa beneficieze aceleasi persoane de la buget) si se realizeaza pe mai multe plannuri, respectiv intre sfera materiala si ce anemateriala; intre secoarele , ramurile, subramurile si unitatile sferei materiale, intre diferite forme de proprietate, intre zonele si unitatile administrativ- teritoriale ale tarii. Functia de reglare a unor dezechilibre= este justificata de faptul ca functionarea spontana a pietei nu permite realizarea unui optim colectiv, fiscalitatea fiind utilizata pentru corectarea esecurilor pietei . Deci, impozitele sunt variabile bugetare pe care statul le utilizeaza pt stabilizarea conjuncturala. 8. Definiti taxele si identificati diferentele dintre acestea si impozite. Taxele= plati banesti efectuate de diferite persoane fizice sau juridice in favoarea organelor de stat, care au caracter obligatoriu ( toti cei care solicita un serviciu din partea statului trebuie sa achite taxa stabilita pt acel serviciu), se efectueaza cu titlu definitiv, dar care presupun un contraserviciu direct si imediat. Sunt o plata unica Diferentele se refera la : Cuantum Impozite In raport de baza impozabila Taxe In functie de natura serviciului prestat, fiind vizata acoperirea cheltuielilor generate de prestarea serviciului Coincide cu momentul solicitarii prestarii serviciului Se contrapresteaza un serviciu direct si imediat , reprezentand o plata echivalenta pentru serviciile prestate Se datoreaza o singura data pentru un serviciu prestat Ii revine persoanei incadrata la institutia ce urmeaza a presta serviciul

Termen de plata Contraprestatie

Stabilit de actele normative legale sub forma unor date fixe sau intervale Nu exista obligativitatea prestarii unui serviciu direct si imediat

Caracter de permananta sau unicitate Raspunderea pr neachitare

Se datoreaza pt veniturile obtinute su averea detunita in permanenta Ii revine contribuabilului

9. Prezentati urmatoarele elemente tehnice ale impozitelor: - subiectul impozabil - unitatea de impunere - cota de impunere - sursa impunerii

Subiectul impozabil= persoana obligata direct, potrivit legii, la plata unui impozit sau a unei taxe. Poate fi reprezentat de pers fizice sau juridice, care detin bunuri, realizeaza venituri sau efectueaza cheltuieli pt care legea prevede obligatia platii unro impozite sau taxe, cunoscute sub denumirea de contribuabili. In Codul de procedura fiscala, platitorul este definit ca fiind debitorul sau persoana care, conform legii, are obligatia de a plati sau de a retine si a apltii, dupa caz, impozite, taxe si contributii obligatorii la bugetul general consolidat. Unitatea de impunere= unitatea de masura in care se exprima marimea obiectului impozabil. Cota de impunere= Suma sau procentul aplicat asupra bazei impozabile pt dimensionarea sunei de plata (fixa sai procentuala- proportionala, progresiva si regresiva) Sursa impunerii= arata din ce anume se plateste impozitul. De regula, sursa coincide cu obiectul impozabil. In cazul impozitelor pe avere, suportarea se realizeaza fie din veniturile obtinute prin fructificarea averii, fie din alte venituri obtinute de contribuabil. 10. Prezentati urmatoarele elemente tehnice ale impozitelor: - suportatorul - baza de calcul - asieta - termenul de plata Suportatorul= persoana care suporta, efectiv, impozitul si care, de cele mai multe ori, coincide cu subiectul, existand insa si exceptii (de regula, in cazul impozitelor indirecte) Baza de calcul= suma asupra carei sa aplica cota de impozit, pt a se determina cuantumul acestuia. De obicei, ea este reprezentata de obiectul impozabil ( profit, salariu), dar exista si exceptii ( impozitul pe cladiri, taxa asupra mij de transport). Asieta= ansamblul masurilor adoptate de organele fiscale la nivelul fiecarui subiect, pt identificarea obiectului impozabil, stabilirea marimii materiei impozabile si determinarea cuantumului impozitului datorat statului. Termenul de plata= data pana la care trebuie achitat impozitul. Se poate stanili sub forma unui interval sau ca data fixa. 11. Mecanismul fiscal Mecanismul fiscal= ansamblul de metode si tehnici de impunere referitoare la veniturile fiscale ale statului, precum si intrumentele impunerii. 12. Necesitatea si rolul aparatului fiscal Aparatul fiscal= ansamblul organismelor financiare si de control ale statului, ce sunt abilitate prin lege sa asigure realizarea impunerii si sa exercite o activitate de control privind respectarea legalitatii in domeniul fiscal. Necesitatea existentei aparatului fiscal isi are izvoarele in multitudinea tranzactiilor si a activitatilor generatoare de materii impozabile. Rolul aparatului fiscal este de exercitare a unei supravegheri generale a modului de aplicare si respectare a legislatiei in vigoare, a platii la termenele legale a tuturor

obligatiilor fiscale, a modului de organizare a evidentei contabile si respectarii termenelor legale de depunere a declaratiilor fiscale. 13. Definiti obligatia fiscala Obligatia fiscala= latura a raporturilor juridice ce se stabilesc intre organele fiscale ale statului si subiectul impozabil . In baza acestui raport, subiectului ii revine sarcina de a plati impozitele si taxele reglementate prin lege, iar organele fiscale au dreptul de a urmari instituirea, determinarea si incasarea impozitului respectiv. 14. Prezentati particularitatile obligatiei fiscale Izvorul= obligatia fiscala izvoraste numai din lege ( toate impozitele si taxele se pot institui numai prin legi emise de Parlament) Beneficiarul obligatiei fiscale este statul care, prin intermediul organelor fiscale exercita atributii autoritare de individualizare, incasare si urmarire a veniturilor publice. Obiectul obligatiei fiscale= o suma de bani, aceasta fiind in prezent singura forma in care statele moderne percep venituri datorate Bugetului de Stat. Forma= obligatia fiscala este constituita in forma scrisa prin titlul de creanta fiscala, care se individualizeaza la nivelul fiecarui contribuabil, in raport cu veniturile obtinute sau bunurile obtinute. Conditiile de individualizare/ modificare/ stingere Obligatia fiscala este reglementata in mod unitar, dar se individualizeaza prin intermediul titlului de creanta fiscala Modificarea obligatiei fiscale este determinata de cauzele prevazute de lege. Obligatiile fiscale pot fi modificate numai pentru schimburile suferite de subiectii impozabili, in cursul exercitiului financiar, ca urmare a acerintelor aplicarii legislatiei fiscale, in concordanta cu situatia de fapt (reala). Concret, obligatia fiscala poate fi modificata numai in ceea ce priveste cuantumul lor banesc, daca se datoareaza pe un interval de timp si daca, in intervalul de timp pt care se datoreaza, se produc modificari in situatia subietilor impozabili pt care legislatia fiscala in vigoare admite recalcularea impozitelor sau taxelor stabilite la inceputul acestuia. Stingerea obligatiei fiscale se realizeaza prin incasare, compensare, executare silita, prescriptie sau alte modalitati. 15. Care sunt formele inspectiei fiscale? Inspectia fiscala generala= verificarea tuturor obligatiilor aferente unui contribuabil, pt o perioada de timp determinata Inspectia fiscala partiala= verfificarea uneia sau mai multor obligatii fiscale pt o perioada determinata de timp. 16. Care sunt procedurile de control pe care le poate aplica inspectia fiscala in realizarea atributiilor sale? Controlul inopinat= verificarea faptica si documentara, in special ca urmare a unei sesizari, privind existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale. El se poate derula oricand, fara o instiintare prealabila a contribuabilului si indiferent de locul in care acesta deruleaza activitati impozabile.

Controlul incrucisat= implica verificarea documentelor si a operatiilor impozabile ale contribuabilului, in corelatie cu cele existente la alte persoane. Acesta poate si fi inopinat. 17. Care sunt metodele de control pe care le poate aplica inspectia fiscala in realizarea atributiilor sale? Controlul prin sondaj= desfasurarea unei activitati de desfasurare selectiva a a documentelor si operatiilor in care sunt reflectate modul de calcul, de evidentiere si de plata a obligatiilor datorate BGC. Controlul electronic= verificarea contabilitatii si a surselor acesteia, prelucrate in mediul electronic, cu ajutorul metodelor de analiza, evaluare si testare , asistate de instrumente informatice specializate. 18. Ce cuprinde avizul de inspectie fiscala si cu cat timp inainte se comunica acesta contribuabilului? Avizul de inspectie fiscala cuprinde: - temeiul juridic si data de incepere a acestei operatii - obligatiile fiscale si perioadele ce urmeaza a fi supuse inspectiei fiscale - posibilitatea solicitarii amanarii activitatii de inspectie fiscala ( o singura data si numai pt cazuri bine intemeiate) Avizul se comunica contribuabilului cu 30 de zile inainte de inceperea inspectiei fiscale , in cadrul contribuabililor mari, si cu 15 zile , in cadrul celorlalti contribuabili. Nu se comunica avizul in urm cazuri: - in cazul solutionarii unei solicitari a contribuabilului - atunci cand se inregistreaza o solicitare a unei autoritati - in cazul unui control inopinat sau incrucisat, ori atunci cand se reface controlul. 19. Precizati care e locul de desfasurare a inspectiei fiscale. In spatiul pus la dispozitie de catre contribuabil, iar in situatia in care acesta nu dispune de un spatiu adecvat, inspectia se poate derula la sediul organului fiscal sau intrun alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul. 20. Definiti creanta fiscala si prezentati trasaturile caracteristice ale acesteia. Creanta fiscala= concretizeaza dreptul statului de a percepe impozite si taxe prin incasare efectiva, prin executare silita sau alte modalitati , precum si dreptul de a percepe dobanzi si penalitati de intarziere. Trasaturi: - este un act juridic de natura declarativa de drepturi si obligatii, fiind cel care constata obligatia fiscala ce revine unui anumit subiect impozabil. - are caracterul unui tltlu de creanta, deoarece constata existenta unei creante a bugetului. - reprezinta un titlu executoriu, fara sa aiba nevoie de o investire speciala in acest si este intocmit in forma scrisa de catre subiectii carora le este incredintata calcularea sumelor datorate statului. 21. De cine sunt reprezentate titlurile de creanta fiscala?

Titlurile de creanta fiscala sunt reprezentate de actul juridica prin care se constata si se individualizeaza obligatia fiscala a fiecarui contribuabil. Acestea pot fi: -decizia de impunere sau declaratia de impunere -raportul de inspectie fiscala, pe baza caruia se emite decizia de impunere pt eventualele diferente constatate intre obligatia de plata , determinata de platitor, si obligatia legala -declaratia vamala -procesul verbal de constatare a contraventiei - actul constatator - deciziile directiilor generale ale F Publice sau ale MFP 22. Specificati care e momentul platii in situatia stingerii obligatiilor fiscale prin plata. Pentru platile in numerar- data inscrisa pe documentul de plata eliberat de organul fiscal sau de persoanele abilitate de organul fiscal. Pentru platile efectuate prin mandat postal- data inscrisa pe mandatul postal. Pentru platile prin decontare bancara data la care bancile debiteaza contul platitorului pe baza intrumentelor de decontare specifice. Pentru platile efectualte prin intermediul cardurilor bancare- data la care a fost efectuata tranzactia, confirmata prin procedura de autorizare a acesteia. Pentru platile efectuate prin anularea de timbre fiscale mobile- data inregistrarii la organul competent a documentului sau a actului pt care s-au depus si anulat timbrele datorate potrivit legii. 23. Compensarea Compensarea= modalitate specifica de stingere a obligatiilor fiscale, aplicabila in cazul in care se inregistreaza sume platite in plus peste obligatiile legale.Se poate realiza daca contribuabilul are datorii restante sau viitoare fata de BGC. 24. In situatia neachitarii obligatiilor fiscale de catre debitor, enumerati persoanele obligate la plata sumei datorate de acesta. -mostenitorul care a acceptat succesiunea debitorului decedat ( cu exceptia cazului in care a acceptat succesiunea sub beneficiu de inventar cand nu poate fi obligat la plata decat in limita valorii bunurilor dobandite prin succesiune, in cazul predarii bunurilor in totalitate, fiind exonerat integral de aceasta obligatie. -cel care preia in totalitate sau partial drepturile si obligatiile debitorului supus divizarii, fuziunii sau reorganizarii juridice, dupa caz. - persoana careia I s-a stabilit raspunderea, conform prevederilor legale, referitoare la faliment. -persoanele care semneaza un angajament de plata pt sumele datorate de catre debitor sau cele care se obliga sa efectueze plata pe baza unui alt act de garantie, dar numai daca acestea sunt incheiate in firma autentica cu asigurarea unei garantii reale la nivelul obligatiilor de plata. - persoanele care sunt prevazute de lege sau persoana juridica pt obligatiile datorate de sediile secundare ale acesteia

S-ar putea să vă placă și