Sunteți pe pagina 1din 1

LICEUL TEHNOLOGIC LIVIU REBREANU MAIERU, B-N

Bilet nr. 1
EXAMENUL DE DIFERENTA PENTRU CLASA a XII-a SERAL
Profil: SERVICII
Calificarea: TEHNICIAN IN ACTIVITATILE ECONOMICE
Modulul I: MARKETINGUL AFACERII
Subiectul 1: Enumerati si detaliati obiectivele marketingului: obiective economice, obiective
psihologice
Subiectul 2: Caracterizati principalele surse privind investigarea nevoilor clientilor (surse
primare, surse secundare)
Subiectul 3: Caracterizati factorii externi ai agentului economic
Prof. evaluator 1: ROSU ALEODOR
Prof. evaluator 2: LIPAN PAUNITA
Presedintele Comisiei examenelor de diferenta: Prof. IVAN MARCEL

LICEUL TEHNOLOGIC LIVIU REBREANU MAIERU, B-N


Bilet nr. 2
EXAMENUL DE DIFERENTA PENTRU CLASA a XII-a SERAL
Profil: SERVICII
Calificarea: TEHNICIAN IN ACTIVITATILE ECONOMICE
Modulul I: MARKETINGUL AFACERII
Subiectul 1: Caracterizati principiile marketingului (satisfacerea clientilor si obtinerea de profit)
Subiectul 2: Enumerati metodele de cercetare folosite in marketing
Subiectul 3: Identificati strategii de piata functie de criteriile proprii de clasificare
Prof. evaluator 1: ROSU ALEODOR
Prof. evaluator 2: LIPAN PAUNITA
Presedintele Comisiei examenelor de diferenta: Prof. IVAN MARCEL