Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.

____________________

Sediul ____________________
CUI

________________________

ACT ADIIONAL
NR._________/____________

La contractul de munc nregistrat sub nr. ________/______________ la


Inspectoratul Teritorial de Munc Bacau.
Subsemnatul _______________________________, reprezentant legal al S.C.
________________________________________________
i
salariatul
(a)
_________________________________________
am convenit modificarea
urmtoarelor elemente ale contractului de munc sus menionat, dup cum urmeaz:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
incepand cu data de ________________________ .
Restul clauzelor contractului individual de munc sunt conform prevederilor
Legii 53/2003 i rmn neschimbate.
Prezentul act adiional s-a ncheiat n 3 (trei) exemplare, cte unul pentru
fiecare parte contractant, iar al treilea pentru Inspectoratul Teritorial de Munc
Bacau.

ANGAJATOR

SALARIAT