Sunteți pe pagina 1din 6

Elemente de calcul financiar TVA-ul Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect deoarece se aplica pe fiecare stadiu al circuitului

economic al produsului final, asupra valorii adaugate realizate de producatori, inclusiv asupra distributiei catre consumatorul final. La baza aparitiei taxei pe valoarea adaugata sta impozitul pe circulatia marfurilor.Trecerea la taxa pe valoarea adaugata a facut posibila evitarea impozitarii in cascada a circulatiei marfurilor. Prin impozitarea in cascada, caracteristica impozitului pe circulatia marfurilor, avea loc o impunere a unei materii impozabile care continea impozitul pe circulatia marfurilor datorat anterior, ajungandu-se astfel sa se calculeze impozitul aferent unui venit impozabil in cadrul caruia era cuprins impozitul datorat anterior. Taxa pe valoarea adaugata a aparut, spuneam, in Franta, in 19 !, in sfera sa de actiune fiind incluse serviciile si comertul cu ridicata. "lterior, sfera sa de aplicare a fost extinsa si asupra altor activitati, in special asupra comertului cu amanuntul, generalizarea taxei pe valoarea adaugata avand loc tot in Franta, in ianuarie 19#$. %egulile referitoare la taxa pe valoarea adaugata sunt stabilite de legea nr. & !'())(. *n sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata intra operatiunile care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii+

sa constituie o livrare de bunuri, o prestare de servicii efectuata cu plata sau o operatiune asimilata acestora, sa fie efectuate de persoane impozabile,

Prin persoana impozabila se intelege orice persoana, indiferent de statutul sau juridic, care efectueaza de o maniera independenta activitati economice, oricare ar fi scopul si rezultatul acestor activitati. !$99cxb -dse$j *nstitutiile publice nu sunt considerate persoane impozabile pentru activitatile lor administrative, sociale, educative, culturale, sportive, de ordine publica, de aparare si siguranta statului, pe care le desfasoara in calitate de autoritati publice, c.iar daca pentru desfasurarea acestor activitati percep taxe, redevente, cotizatii sau onorarii. /ctivitatile economice sunt activitatile producatorilor, comerciantilor, prestatorilor de servicii, inclusiv activitatile extractive, agricole si cele ale profesiunilor libere sau asimilate. 0e asemenea, constituie activitate economica exploatarea bunurilor corporale sau necorporale in scopul obtinerii de venituri. *nstitutiile publice nu sunt considerate persoane impozabile pentru activitatile lor administrative, sociale, educative, culturale, sportive, de ordine publica, de aparare si siguranta statului, pe care le desfasoara in calitate de autoritati publice, c.iar daca pentru desfasurarea acestor activitati percep taxe, redevente, cotizatii sau onorarii.

Dobanda simpla 0obanda reprezinta suma de bani pe care trebuie sa o plateasca beneficiarul imprumutului 1debitorul2 celui care acorda imprumutul 1creditorul2, pentru folosirea disponibilitatilor banesti ale acestuia din urma, pana la restituirea lor. *n cazul creditului, creditorul este banca sau o alta insitutie financiara. *n cazul depozitelor, creditorul este persoana fizica sau firma care isi tine economiile la banca. Ce e dobanda simpla si cum se calculeaza /tunci cand creditul sau depozitul nu depaseste un an, se calculeaza dobanda simpla. 0 3 4) 5 d6 5 n "nde 0 3 dobanda 4) 3 suma depusa initial 1 in cazul depozitelor2 sau suma creditata d6 3 rata dobanzii n 3 perioada de timp , n 3 numarul de zile ale depozitului'&#) zile *n acest caz, dobanda nu se capitalizeaza ci se incaseaza la sfarsitul perioadei. Ce e dobanda compusa si cum se calculeaza 7and se acorda un credit pe o durata mai mare de un an si dobanda nu este platita anual creditorului, se foloseste dobanda compusa + 0 3 4) 11 8 d62n - 4) 0obanda compusa inseamna ca dobanda din fiecare an se adauga la suma initiala data cu imprumut si de aceea, in anul urmator, va fi luata in calculul dobanzii la fel ca suma initiala. /ltfel spus, primim dobanda si la dobanda din anul precedent. 4uma ce va fi returnata dupa 9n: ani se calculeaza prin formula + 4n 3 4) 11 8 d62n Rata nominala a dobanzii %ata nominala a dobanzii este rata dobanzii care apare in contractul de credit sau a contractului pentru depozit 0e exemplu, rata dobanzii de 1); afisata de banca in cazul unui depozit sau de ; in cazul unui credit. Rata reala a dobanzii %ata reala a dobanzii este rata nominala a dobanzii 1prezentata mai sus2 din care se scade

rata inflatiei. r 3 d6 < i6 r 3 rata dobanzii reale d6 3 rata dobanzii nominale i6 3 rata inflatiei Rata dobanzii nete reprezinta rata dobanzii nominale din care s-a scazut impozitul. 0obanda neta este de fapt, dobanda primita efectiv de catre cel care imprumuta 1creditor2. 0e exemplu, in cazul unui depozit se plateste impozit de 1#; din dobanda primita. Dobanda fixa 0obanda fixa ramane nesc.imbata pe toata perioada creditarii sau a depozitului facut. *n cazul unui depozit la termen cu dobanda fixa, de exemplu, veti sti din momentul constituirii depozitului care va fi suma totala acumulata din dobanda, de care veti beneficia la finele acestuia 1scadenta2. Dobanda variabila 0obanda variabila este dobanda care se calculeaza periodic 1de regula la & luni2 in functie de evolutia dobanzii pe piata. /cest tip de dobanda ii ofera creditorului posibilitatea de a se apara de pierderea care ar rezulta pentru el din fixarea unei dobanzi nesc.imbate la acordarea creditului intr-o perioada de ascensiune a dobanzii. Cum se calculeaza dobanda la un depozit mai mic de un an = bine de stiut ca in cazul unui depozit, rata dobanzii afisata de banca este rata dobanzii anuala. *n cazul depozitelor pe o perioada mai mica de un an, de exemplu &.#,9 luni, dobanda se calculeaza astfel+ vom raporta numarul de zile al depozitului la &#) de zile ale anului. 4a luam si un exemplu + depozit pe & luni 4uma depusa + 1.))) %>? 0obanda afisata de banca + 1); Cum calculam dobanda 0 3 1.))) %>? 5 1); 5 9)zile'&#) zile 0 3 ( %>? 0eci, la sfarsitul celor & luni dobanda calculata este de ( %>?. 0upa un an de zile, dobanda primita va fi de 1)) %>?.

Procentul dobanzii reprezinta suma care se plateste pentru suma depusa de 1)) unitati monetare 1u.m.2 pentru o perioada de un an. Formula dupa care se calculeaza dobanda simpla este 034@p@n1)) unde 4 este suma depusa, n numarul de ani pe care s-a depus suma, iar p este procentul dobanzii 141))3numarul de seturi de 1)) continute de suma 4, 41))@p3dobanda pe un an pentru suma depusa, iar 0 reprezinta dobanda pe n ani pentru suma 42. 0e aici formula dobanzii pe m luni este data de formula + 034@p@m1))@1( *ar pentru d zile+ 034@p@d1))@&#) =AP+La o banca un deponent pune suma de 1)).))) lei cu un procent al dobanzii de 1 ;. 7are este dobanda obtinuta dupa un anB 0ar dupa trei aniB R. 0upa un an dobanda este egala cu 1)))))@1 1))31 ))) lei, iar dupa trei ani valoarea acesteia este egala cu &@1)))))@1 1))3! ))) lei. (2 4a se determin procentul dobanzii, daca o suma de 1(.))) u.m. aduce in sase ani o dobanda de (.$$) u.m.B R. /ici 431(.))) u.m., 03($$), n 3#. 0in formula dobanzii simple rezulta p31))@04@n3!, ceea ce inseamna ca procentul anual al dobanzii este de !

Amortizari de investitii Din punct de vedere contabil, amortizarea reprezinta micsorarea valorii unui element de activ ca urmare a deprecierii prin folosirea lui de catre intreprindere intr-un anumit interval de timp, invec.irii, concurentei, sc.imbarii te.nicii sau a altor cause. Pentru a imbraca forma de amortizare, aceasta micsorare trebuie sa prezinte un caracter ireversibil, ceea ce permite delimitarea ei de notiunea de provizion. /mortizarea se deduce din valoarea de intrare a bunului pentru a calcula valoarea neta contabila. Din punct de vedere economic, diminuarea valorii unui element de active, rezultand din depreciere, solicita pregatirea si inlocuirea acestuia cu unul nou. 7a urmare, ac.izitia si utilizarea imobilizarilor reprezinta o c.eltuiala si un element al costului suportat de intreprindere, de aici, necesitatea constituirii fondurilor necesare reinnoirii imobilizarilor amortizabile, la sfarsitul vietii acestora prin veniturile viitoare, fara a recurge la capitaluri proprii sau la contractarea de datorii.

Din punct de vedere financiar, amortizarea este o sursa de autofinantare a capitalului imobilizat care se constituie, c.iar si in cazul in care intreprinderea nu realizeaza profit, prin prelevarea asupra rezultatului. /mortizarea este,deci, o componenta esentiala a capacitatii de autofinantare 17/F2. Pentru rambursarea unei datorii 0 contractata cu o dobanda de t;, se efectueaza in fiecare an si la data fixa depunerea unei sume constante 4. ?e propunem sa stabilim o relatie intre 0,4, numarul n de ani necesari rambursarii datoriei si dobanda d3t'1)). 0aca nu efectuam nici o rambursare anuala, datoria 0, dupa n ani, va devenii datoria 0630118d 2n.Ca trebui deci, ramburasta suma 06 o singura data, n ani dupa care s-a facut imprumutul. 0118d2n34118d2n-1d Costul de productie. Pret de cost al unui produs Prin cost de productie se inteleg toate c.eltuielile realizate de un agent economic pentru producerea si comercializarea de bunuri sau servicii. 7.eltuielile pot fi fixe si variabile. 7.eltuielile pot fi raportate la unitatea de produs, cand il numim cost unitar si se exprima prin relatia7 TD37 TE 1unde 7T sunt c.eltuielile totale iar E este productia2. /stfel se poate defini+ 12costul fix mediu 17FD2 care se calculeaza dupa formula7FD37FE, unde 7F sunt costurile fixe. (2costul variabil mediu 17CD2 dat de formula7DC37CE, unde 7C sunt costurile variabile. Profit =ficienta activitatii uni agent economic este apreciata prin ceea ce se obtine in plusin raport cu ceea ce s-a c.eltuit pentru producerea de bunuri sau servicii in cadrulactivitaii. Definitie Profitul 1notat P2 reprezinta diferenta dintre venituri 1notate C2 si c.eltuieli 1notate 7T2.0eci+ P3C-7T. Tot profitul il puteam calcula ca diferenta intre valoarea productiei si costul total.*n acesc caz P3p@E < 7T unde p este pretul unitar 1pretul produsului2, iar E esteproductia. Profitul net+Pnet3Pbrut < impozit pe profit, Profitul este un venit care rasplateste munca agentului economic. Definitie Prin profit normal sau ordinar intelegem profitul care asigura agentului economic posibilitatea de a-si continua activitatea. 7ai de crestere a profitului+ 1.%educerea costului de productie (. Productivitatea muncii &.Promovarea metodelor moderne de management si productie a muncii !.%educerea c.eltuielilor de productie /l doilea indicativ calificativ pentru un agent economic, pe langa profit, il reprezinta rata profitului 1rp2 Definitie ?umim rata profitului raportul dintre profit 1P2 si costurile totale17T2.

0eci,rp3P7T@1)); pentru rata profitului se mai poate utilizarp3P7/@1)); unde 7/ este cifra de afaceri, 7/3p@E Credite. !etode de finantare "n agent economic, pentru a-si desfasura activitatea, are nevoie de bani pe care ii poate obtine din surse proprii sau din surse atrase. Definitie 7reditul este o suma de bani data cu imprumut unui agent economic si care urmeaza sa fie restituita impreuna cu dobanda dupa o anumita perioada de timp1scadenta2. 0upa durata de finantare avem trei categorii de credite+ 1.7redite pe termen scurt 1cu durata finantarii sub un an, cu rambursarea in cel mult un an a sumei 463480, unde 4 este suma imprumutata, iar 0 este dobanda simpa2 (.7redite pe termen mediu1cu durata finantarii cuprinsa intre 1 si ani, cu rambursarea 1- ani a sumei 463480c, unde 0c este dobanda compusa2 &.7redite pe termen lung1cu durata finantarii de peste ani, cu rambursarea sumei 463480c2. 0aca rambursarea creditului 4 se face in transe egale in n ani, pentru credite pe termen mediu sau lung, in fiecare an se plateste aceeasi transa din credit4n, la care se adauga o dobanda simpla la creditul ramas nerambursat. "u#etul familial Fugetul familial este format din veniturile pe care le realizeaza membrii unei familii pe un timp determinat. 0in acesti bani familia trebuie sa-si acopere toate c.eltuielile pe care le prognozeaza ca le va face in acelasi interval si eventula sa-si depuna restu de bani intr-un cont in banca sau la 7.=.7. Ceniturile unei familii pot provenii din salarii, devidende, dobanzi etc. 7.eltuielile se refera la intretinere, alimentatie, telefon, transport, imbracaminte, alte c.eltuieli gospodaresti, divertisment etc. =ste evident ca aceste c.eltuieli nu pot depasi veniturile sau, daca acest lucru se intampla, atunci familia trebuie sa-si ierar.izeze c.eltuielile pe baza de prioritati, renuntand la cele mai putin importante. "u#etul personal Fugetul personal este un plan pe care il poate alcatui orice individ, in care sunt prevazute veniturile si c.eltuielile pe o perioada data. Fiecare indivit trebuie sa-si suplimenteze veniturile prin mai multe activitati care sa le fie retribuite. /ici initiativa personala este decisiva in a trai mai bine. Lucrul bine facut te conduce la o pozitie mai buna pe scara ierar.iilor si-ti ofera un venit suplimentar.