Sunteți pe pagina 1din 12

Alecu Carina

Matematici financiare
Procent
Intalnim adesea in vorbirea curenta exprimari de felul: 1)
intr-o clasa 70% sunt baieti, iar restul (30%) fete;
2)preferintele electorale pentru partidul P1
sunt 25%, pentru partidul P2 sunt de 35 %, pentru
partidul P3, sunt de 30%, iar pentru restul partidelor
10%; 3) sansele de castig ale echipei A in detrimentul
echipei B sunt de30% etc.In toate enunturile de mai sus
apare notiunea de procent (p% - citim p la suna). Intoate
cazurile marimile se compara cu 100.
Definitie:
Numim raport procentual un raport de forma
p100, p≥0
.Numarul p se numeste procent. Notatie: p%
A afla p% dintr-un numar a inseamna a calcula p100∙a.
Valoarea la care se face raportarea procentuala se
numeste valoare de baza.

1
Valoarea care se compara cu valoarea de baza se
numeste valoare procentuala.
Tipuri de probleme:
-calcularea unui procent dintr-un numar.
De ex: 40% din 230 =92.
-gasirea unui procent:
De ex: cat la suta reprezinta 40 din 250?
p/100=40/250→p=16%
-gasirea unui numar cand se cunoaste procentul
De ex: numarul 25 este 40% din ce numar?
40%٠x = 25 → x = 25 ٠ 100 : 40 → x = 62,5

Dobanda
Cea mai simpla investitie care sa aduca un venit
este depunerea banilor la o bancasau C.E.C. pe o anumita
perioada cu o anumita dobanda (care reprezinta o
anumita suma de bani pe care deponentul o primeste
dupa o perioada de timp).Aceasta este dobanda simpla.
Daca insa aceasta suma se adauga la cea initiala si pentru
ea se calculeazadobanda pentru aceeasi perioada de

2
timp, aceasta adaugandu-se la sfarsitul perioadei etc.
atunci vorbim de o dobanda compusa.
Definitie:
Dobanda simpla reprezinta dobanda calculata pentru
suma depusa pentru o anumita perioada.
Notatie:
Dobanda simpla se noteaza cu D.
Procentul dobanzii reprezinta suma care se plateste
pentru suma depusa de 100 unitati monetare (u.m.)
pentru o perioada de un an. Formula dupa care se
calculeaza dobanda simpla este
D=S∙p∙n100
unde S este suma depusa, n numarul de ani pe care s-a
depus suma, iar p este procentul dobanzii (
S100= numarul de seturi de 100 continute de suma S,
S100∙p= dobanda pe un an pentru suma depusa, iar D
reprezinta dobanda pe n ani pentru suma S). De aici
formula dobanzii pe m luni este data de formula :
D=S∙p∙m100∙12
Iar pentru d zile:
D=S∙p∙d100∙360
3
Exemple:
1)La o banca un deponent pune suma de 100.000 lei cu
un procent al dobanziide 15%. Care este dobanda
obtinuta dupa un an? Dar dupa trei ani?
R. Dupa un an dobanda este egala cu 100000∙15
100=15000 lei, iar dupa trei ani valoarea acesteia este
egala cu 3∙100000∙15 100=45000 lei
.2) Sa se determin procentul dobanzii, daca o suma de
12.000 u.m. aduce in sase ani o dobanda de 2.880 u.m.?
R
.Aici S=12.000 u.m., D=2880, n =6. Din formula dobanzii
simple rezulta p=100∙DS∙n=4, ceea ce inseamna ca
procentul anual al dobanzii este de 4%.
Dobanzi simple diferite
Este posibil ca pe termenul de depunere al banilor intr-o
banca, aceasta sa-simodifice dobanzile simple. Se pune
problema determinarii dobanzii in acest caz.Fie t
termenul de plasare a banilor

4
unde t este perioada de timp pentru care dobanda
bancara este p . Atunci dobanda simpla totala este
egala cusuma dobanzilor simple pentru cele n perioade.

Exemple:
Suma de 2.000.000 lei a fost depusa la o banca (cu
dobanda simpla) cu procentele anuale de 6%, 7%, 8%
pentru perioade de 30 , 60 respectiv 90 zile.
Dobandaobtinuta pe perioada 180=(30+60+90) zile este
egala cu:
S=200000030∙6100∙360+60∙7100∙360+90∙8100∙360=7333
3
Dobanda compusa

DEFINITIE: Daca valoarea sumei S0 se


modifica periodic pe intervalul de timp de
lungime t, dupa criterii prestabilite, iar intre
doua modificari consecutive sumei modificate i
se calculeaza o dobanda simpla, atunci
spunem ca plasamentul sumei initiale S0 s-a
efectuat in regim de dobanda compusa.
Calculul dobanzii compuse se practica in
situatia in care perioada de creditare este mai

5
mica de un an.Aceasta perioada poate fi
ezprimata in ani intregi sau in ani intregi plus
fractiuni de un an.
In situatia in care perioada de creditare sau
depunere este exprimata in ani intregi
dobanda se calculeaza pe baza relatiei:
D=Cf-CI=CI*kn-CI
In care:
D-dobanda perceputa sau bonificate
Cf-capitalul fructificat
CI-capitalul initial
K-coeficientul de fructificare
n-numarul de ani cat dureaza depunerea sau
creditarea

Exemple :
1.In urma cu 2 ani si 3 luni o persoana a imprumutat o
suma de 1000 u.m. in regim de dobanda compusa
calculata anual. Stiind ca in cei trei ani, procentele anuale
au fost de 15%, 17% respectiv 20%, ce suma trebuie sa
plateasca acum persoana si care a fost dobanda aferenta.
6
R.
3 luni = 3 : 12 = 0,25
ani
S = 1000 · ( 1 + 0,15 ) · (1 + 0,17 ) · ( 1 + 0,2 · 0,25) = 1000 ·
1,15 · 1,17 · 1,05 = 1412,78 u.m.
D = 1412,78 - 1000 = 412,78 u.m.
Amortizarea unei datorii
Pentru rambursarea unei datorii D contractata cu o
dobanda de t%, se efectueazain fiecare an si la data fixa
depunerea unei sume constante S. Ne propunem
sastabilim o relatie intre D,S, numarul n de ani necesari
rambursarii datoriei sidobanda d=t/100. Daca nu
efectuam nici o rambursare anuala, datoria D, dupa nani,
va devenii datoria D’=D(1+d )n^. Va trebui deci,
ramburasta suma D’ o singuradata, n ani dupa care s-a
facut imprumutul.
D(1+d)n=S(1+d)n-1d

7
Taxa pe valoare adaugata
Taxa pe valoare adaugata (T.V.A.) reprezinta un venit la
bugetul de stat platitde consumatorii de bunuri si servicii.
Ea reprezinta un impozit care se plica asupraoperatiilor
de vanzare-cumparare. Ea se aplica numai
asupra valorilor adaugate defiecare agent economic,
adica se aplica asupra diferentelor dintre pretul de
vanzaresi cel de cumparare, ori de cate ori acest lucru se
intampla.
Pentru calcularea si decontarea T.V.A. se disting doua
catedorii de operatii:
1.T.V.A. deductibila – la cumararea bunurilor si
serviciilor(notataT.V.A.D
)2.T.V.A. colectata – la vanzarea bunurilor si serviciilor
(notata T.V.A.C.).Daca T.V.A.D.>T.V.A.C., adica incasarile
T.V.A. sunt mai mari decat platile deT.V.A. atunci avem
de-a face cu o datorie la bugetul de stat, adica T.V.A. de
plata.In caz contrar spunem ca este vorba de
o recuperare de la bugetul de stat, adicaT.V.A. de
recuperat.

8
Exemple:

1.O masina de spalat cu program costa 12 000 000lei, iar


T.V.A. este egla cu1.900.000 lei. Sa se determina caloarea
de productie a masinii de spalat sicare este procentul
T.V.A..
R. Valoarea de productie a masinii de spalat este egala
cu 12.000.000-
1.900.000=10.100.000 lei.12.000.000……100%1.900.000
……….p%
p=1.900.000∙10012.000.000=19012=15,83%
Elemente de calcul financiar
Costul de productie. Pret de cost al unui produs
Prin cost de productie se inteleg toate cheltuielile
realizate de un agent economic pentru producerea si
comercializarea de bunuri sau servicii.Cheltuielile pot fi
fixe si variabile. Cheltuielile pot fi raportate la unitatea
de produs, cand il numim cost unitar si se exprima prin
relatia
CTM=CTQ

9
(unde CTsunt cheltuielile totale iar Q este
productia).Astfel se poate defini:1)costul fix mediu (CFM)
care se calculeaza dupa formula
CFM=CFQ
, unde CFsunt costurile fixe.2)costul variabil mediu (CVM)
dat de formula
CMV=CVQ
, unde CV sunt costurile variabile

Profit
Eficienta activitatii uni agent economic este apreciata
prin ceea ce se obtine in plusin raport cu ceea ce s-a
cheltuit pentru producerea de bunuri sau servicii in
cadrulactivitaii.
Definitie:
Profitul (notat P) reprezinta diferenta dintre venituri
(notate V) sicheltuieli (notate CT). Deci: P=V-CT.Tot
profitul il puteam calcula ca diferenta intre valoarea
productiei si costul total.In acesc caz P=p∙Q – CT unde
p este pretul unitar (pretul produsului), iar Q
este productia. Profitul net:

10
Pnet=Pbrut– impozit pe profit;
Profitul este un venit care rasplateste munca agentului
economic.
Definitie:
Prin profit normal sau ordinar intelegem profitul care
asigura agentuluieconomic posibilitatea de a-si continua
activitatea.
Cai de crestere a profitului:
1.Reducerea costului de productie
2 .Productivitatea muncii
3.Promovarea metodelor moderne de management si
productie a muncii
4.Reducerea cheltuielilor de productie
Al doilea indicativ calificativ pentru un agent economic,
pe langa profit, ilreprezinta rata profitului (rp).
Definitie:
Numim rata profitului raportul dintre profit (P) si
costurile totale(CT).Deci,rp=PCT∙100% pentru rata
profitului se mai poate utiliza rp=PCA∙100% , u nde CA
este cifra de afaceri, CA=p∙Q

11
Credite. Metode de finantare
Un agent economic, pentru a-si desfasura activitatea, are
nevoie de bani pe care ii poate obtine din surse proprii
sau din surse atrase.
Definitie:
Creditul este o suma de bani data cu imprumut unui
agent economic sicare urmeaza sa fie restituita impreuna
cu dobanda dupa o anumita perioada detimp(scadenta).
Dupa durata de finantare avem trei categorii de credite:
1.Credite pe termen scurt (cu durata finantarii sub un an,
cu rambursareain cel mult un an a sumei S’=S+D, unde S
este suma imprumutata, iar D este dobanda simpa)
2.Credite pe termen mediu(cu durata finantarii cuprinsa
intre 1 si5 ani, curambursarea 1-5 ani a sumei S’=S+Dc,
unde Dc este dobanda compusa)
3.Credite pe termen lung(cu durata finantarii de peste 5
ani, curambursarea sumei S’=S+Dc)
Daca rambursarea creditului S se face in transe egale in n
ani, pentru credite pe termen mediu sau lung, in fiecare
an se plateste aceeasi transa din credit Sn, la care se
adauga o dobanda simpla la creditul ramas nerambursat.

12

S-ar putea să vă placă și