Sunteți pe pagina 1din 15

ACIZI SI BAZE

Introducere
Cunoașterea tăriei acizilor și a bazelor este importantă
pentru:
• viata omului, a plantelor si animalelor care se
poate desfasura in anumite conditii de aciditate a
mediului inconjurator si a alimentelor;
• combaterea poluarii;
• stabilirea unor măsuri de protecție in lucrul cu acizi
si baze;
• aflarea sensului unor reacții chimice;
• industrie.
CLASIFICAREA ACIZILOR SI BAZELOR
DIN PUNCT DE VEDERE AL NUMARULUI
DE PROTONI TRANSFERATI
ACIZI BAZE

MONOBAZICI POLIBAZICI MONOACIDE POLIACIDE


MONOPROTICI POLIPROTICI

HCl, HNO3, H2SO4, H2S, NaOH, KOH, Al(OH)3


HCN, H2CO3, H3PO4 NH3 Ca(OH)2
CH3COOH
Teoria lui Arrhenius

Conform lui Svante August Arrhenius, chimist suedez, laureat al premiului Nobel în
1903:
• Acizii sunt care formeaza ioni hidroniu (H3O+) în soluție apoasă.
Exemplu: disocierea acidului cianhidric și cuplurile acid-bază conjugată

Acid 1 Bază 2 Bază conjugată 1 Acid conjugat 2


• Bazele sunt substanțe care eliberează ioni hidroxid (HO-) în soluție apoasă.
• Exemplu: disocierea amoniacului și cuplurile acid-bază conjugată

Bază 1 Acid 2 Acid conjugat 1 Bază conjugată 2


Clasificarea bazelor dupa tărie
Baze anorganice tari: KOH, NaOH
Bazele tari:
• Ionizează puternic în apă;
• Au constanta de bazicitate mare ;
• Eliberează bazele mai slabe din sarurile lor;
• Au acizi conjugați slabi.
Baze anorganice slabe: Al(OH)3, Zn(OH)2
• Hidroxizii de aluminiu și cel de zinc au caracter amfoter deoarece pot
reacționa atât cu acizi cât și cu baze tari (sunt amfoliti acido-bazici).
• După numarul de protoni pe care îi pot primi, bazele pot fi monoacide sau
poliacide.
ELECTROLIŢII sunt substanţe care conduc curentul electric în
soluţie apoasa.

• Tăria unui acid este determinată de capacitatea sa de a ceda protoni.


• Cantitativ, tăria acizilor se exprimă prin valoarea constantei de
aciditate.
• La dizolvarea acidului în apa, are loc echilibrul:
Acid+HOH↔ Baza + H3O+
• Constanta de echilibru:

• Apa, fiind în exces, are o concentrație practic constantă, deci constanta de


aciditate:
Clasificarea acizilor după tărie
Acizi anorganici tari: HI, H2SO4, HCl, HBr, HNO3
Acizii tari:
• Ionizează puternic în apă;
• Au constantă de aciditate mare;
• Eliberează acizii mai slabi din sărurile lor;
• Au baze conjugate slabe.
Acizi anorganici slabi: HCN, H2S, H2CO3
Constanta de aciditate în prima treaptă de ionizare a acizilor poliprotici (care pot
ceda mai mulți protoni) este mult mai mare decât cea pentru a doua treaptă de
ionizare (de peste 104 ori).
Tăria bazelor
• Tăria unei baze este determinată de
capacitatea sa de a primi protoni.
• Cantitativ, tăria bazelor se exprima prin
valoarea constantei de bazicitate.
• Exemplu, în cazul ionizării amoniacului:
pH-ul soluțiilor apoase
Noțiunea de pH a fost introdusă de danezul S.P.L. Sorensen în 1909.
pH=-lg[H3O+] => [H3O+] =10-pH mol/L
pOH=-lg[HO-] => [HO-] =10-pOHmol/L
[H O ]
Kw=[H3O10+0] [HO10-]=10 10-2(mol/L)
… 210=> pH+pOH=14
+
3 -1 -14 -6
10-7 10-8 … 10-12 10-13 10-14

[HO-] 10-14 10-13 10-12 … 10-8 10-7 10-6 … 10-2 10-1 100

pH 0 1 2 … 6 7 8 … 12 13 14
pOH 14 13 12 … 8 7 6 … 2 1 0
Caracter acid neutru bazic
soluție
Metode de măsurare a pH-ului

Cu hârtie de pH Cu pH-metrul

Titrarea acido-bazică este o metodă de analiza prin


care se determina concentratia unei soluții de acid sau
de bază prin neutralizarea cu o soluție de concentrație
cunoscută măsurând permanent pH-ul sau urmărind
atingerea punctului de echivalență la virajul culorii
indicatorului acido-bazic.
Indicatorili
acido- bazici, substanţe care îşi modifică culoarea într-un interval
foarte mic de pH.
Zona in care un indicator îşi schimbă culoarea se numeşte zonă de viraj.
Indicator acido- Turnesol Metiloranj Fenolftaleina
bazic

Solutia apoasa

Acid Rosu Rosu Incolor

Baza Albastru Galben Rosu-carmin


pH-ul unor soluții utilizate în viața de zi cu zi
• Acid sulfuric pentru acumulator 0.5
• Acid gastric 1,5-2
• Suc de lămâie 2,4
• Cola 2,5
• Oțet 2,9
• Suc de portocale 3,5
• Bere 4,5
• Cafea 5
• Șampon 5,5
• Lapte 6,5
• Apă pură 7
• Salivă umană 6,5-7,4
• Sânge 7,34-7,45
• Apă de mare 7,7-8,3
• Apă de var 12,5
• Sodă caustică 13,5

• 2
• ,4
Concluzii
Cunoașterea tăriei acizilor și
a bazelor este importantă
pentru aflarea sensului
unor reacții chimice și
pentru stabilirea unor
măsuri de protecție.
Evaluare
I. Scrieţi termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre afirmaţiile următoare:
1. Ionul H3O+ se numește .....................(hidroxid/hidroniu).
2. Soluţia care are pH=5 prezintǎ caracter ……….(bazic/acid).
3. Valoarea pOH-ului soluţiilor acide este mai …….decât 7 (mare/micǎ).
4. Într-o solutie acidă concentrația ionilor H3O+ este mai .......... decât 10-7 (mare/mică).
II. Pentru fiecare item al acestui subiect , notaţi numai litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un
singur răspuns corect.
1. O soluţie de acid clorhidric 10-2M are: a. pH=2 b. pH=12 c. pH=7 d. pH=10-2
2. Soluţia cu 0,001 moli de ioni hidroxid într-un litru de soluţie are pH-ul egal cu: a. 12; b. 0,001 ; c. 3 ; d. 11.
3.Metiloranjul, în mediu bazic se coloreazǎ în: a. albastru b. galben c. verde d. roşu-carmin
4. Concentraţia molară a unei soluţii de acid tare, monoprotic, total ionizat în soluţie apoasǎ, cu pH=4 este:
a.9 M b. 0,0001 M c. 4 M d. 0,001 M
III. 1 Determinaţi concentraţia molarǎ a ionilor hidroniu, [H3O+], într-o soluţie de acid clorhidric cu pH = 3.

2. Notaţi semnificaţia noţiunii de amfolit acido-bazic.

3. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice dintre o bază slabă cu un acid slab.

4. Scrieți formulele și denumirile pentru: a)O bază monoacidă tare; b)Un acid slab.

Punctaj: oficiu-1p; I-2p; II-2p; III-5p (III.1.-2p; III.2-1p; III.3-1p; III-4-1p).


Bibliografie

• Suport de curs e-chimie.upb.ro


• www.wikipedia.org
• Programe școlare pentru liceu

S-ar putea să vă placă și