Sunteți pe pagina 1din 6

Letine

comune categoriilor expert contabil


~i contabil autorizat
CAPITOLUL 1
ELABORAREA, PREZENTAREA I INTERPRETAREA
SlTUAllLOR FINANCIARE INDIVIDUALE
lN CONFORMITATE CU OMFP NR. 1.802/2014
1.1. Biianui contabil i contul de profit i pierdere

i---

Exemplul ilustrativ 1

Dispunei

de urmtoarele date la sfritul anului N:

Programe informatice 2.000 lei; active biologice productive


40.000 lei; mrfuri 50.000 lei; mprumuturi acordate pe termen lung
30.000 lei; amortizarea programelor informatice 500 lei; materH
prime n curs de aprovizionare 4.000 lei; avansuri acordate pentru
imobilizri corporale 12.000 lei; aciuni deinute la entitile afiliate
32.000 lei; ajustri pentru deprecierea mrfurilor 4500 lei;
amortizarea activelor biologice productive 15.000 lei; produse
. reziduale 11.000 lei; materii i materiale aflate la teri 19.000 lei;
ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor deinute la
entitile afiliate 4.000 lei; clieni inceri sau n litigiu 12.000 lei;
clieni - facturi de ntocmit 6.000 lei; clieni - creditori 1.500 lei;
diferene de pre la mrfuri (sold debitor) 11 .000 lei; furnizori debitori pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor 3.500 1ei;
conturi la bnci in lei (sold debitor) 6.800 lei; ajustri pentru
deprecierea creanelor - clieni 6.200 lei; avansuri acordate pentru
imobilizri necorporale 3.500 lei; vrsminte de efectuat privind
aciunile deinute la entitile afiliate 12.000 lei; cheltuieli de
! constituire 3.500 lei; terenuri 12.000 lei; active biologice de natura
stocurilor 3.500 lei; furnizori - debitori pentru prestri de servicii
1.000 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, calculai:


(a) Valoarea imobilizrilor necorporale;
fb) Valoarea imobilizrilor corporale;
(c) Valoarea imobilizrilor financiare;
I1 (d.) Valoarea stocurilor;
l<e> Valoarea activelor circulante- total.
~~~~~~~~~----'

Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de om~

~ 1c.11 de cornpetent: CONTABILITATE

Rezolvare:

Exemplul ilustrativ 2

1I Dispunei

- lej

Cheltuieli de constituire

3.sool

Programe Informatice

2.000

Amortizarea programelor informatice

(500)--:

Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale

3.5001

lmoblllzlri necorporale

a.soo ,

Terenuri

12.000 -

Active biologice productive

40.000

Amortizarea activelor biologice productive

Avansuri acordate pentru imobilizri corporale

Imobilizri

--,

!'

(1 S.000} -J
-i

corporale

49.000

Aciuni deinute la entitile afiliate

32.000

Ajustri

(4.0QO)

pentru pierderea de valoare a aciunilor deinute la


afiliate

entitile

'
30.000 J

mprumuturi acordate pe termen lung

lmobiUzirl financiare

sa.ooo I

Materii prime n curs de aprovizionare

Materii i materiale aflate la teri

4.000 ''
19.00Q I

Mrfuri

SO.OOO_

Ajustri

+
+
+
+

Diferene

pentru deprecierea mrfurilor

Produse reziduale

Materii prime 4.000 lei; mrfuri 5.000 lei; diferene de pre la


mrfuri {sold debitor) 1.000 lei; ajustri pentru deprecierea
materiilor prime 500 lei; furnizori - debitori pentru prestri de
servicii 100 lei; decontri cu acionarii/asociaii privind capitalul
(sold debitor) 600 lei; efecte de primit de la clieni 900 lei; avansuri
acordate personalului 2.500 lei; conturi curente la bnci 800 lei;
cheltuieli n avans (sume de reluat ntr-o perioad de pn la un
an) 2.000 lei; obligaiuni 6.000 lei; venituri nregistrate n avans
7.000 lei, din care sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an
2.100 lei; mprumuturi din emisiuni de obligaiuni pllhibile la
01.08.N+1 800 lei; ajustri pentru pierderea de valoare a
obligaiunilor 1.200 lei; prime privind rambursarea obligaiunilor
250 fei; avansuri ncasate n contul comenzilor 500 lei; diferene de
pre la materii prime i materiale {sold creditor) 1.000 lei; aci uni
proprii 3.200 lei; furnizori - debitori pentru cumprri de bunuri
de hatura stocurilor 1.000 lei; vrsminte de efectuat privind
aciunile deinute la entitile afiliate pltibile la 01.05.N+ 1 900 lei;
subvenii pentru investiii 6.000 lei, din care sume de reluat ntr-o
perioad de pn la un an 1.200 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, calculai:

(4.500) ]

de pre la mrfuri (sold debitor)

urrntoa rele date la sfritut anului N:

12.000

de

(a)

11.000 ;
11.000

Valoarea stocurilor;

(b) Valoarea

creanelor;

(c)

investiiilor financiare

Valoarea

pe termen scurt;

Active bio Iogice de natura stocurilor

3.500 ;

Furnizori -debitori pentru cumprri de bunuri de natura


stocurilor

3.500
r
I

Stocuri (A)

Clieni inceri sau n litigiu

Clieni

Ajustri

Furnizori -debitori pentru prestri de servicii

97.500

1.000

12.000
I

6.000

- facturi de ntocmit
pentru deprecierea creanelor -

clieni

Creane(B)

(6.200)
12.800

,r
I

I
I

Conturi la bnci n lei (sold debitor) (C}


Active circulante - totaf (A+ B + C)

(d) Valoarea activelor circulante nete.

6.800

117. 100

I
!

Rttolvare;.
Structura bilanului este prezentat n OMFP nr. 1.802/2014 astfel:

.Structum bilanului care se ntocmete de entitile mijlocii, mari, precum i de entitile


de mt~publlc prevazute la pct. 8 subpct. 1 este urmtoarea:

Ghid pentru pregtirea candidailor la examenul de ap1itudin;

~1vl de competenll: CONTABILITATE

BILAN

Denumirea elementului

Nr.rd.

Sold/a:

--..}

Tnceputul

Sfdrtwi'

financiar

financiar

exerciiu/ul exerciiului J
A

Nr.rd.

Denumirea elementului

la data de ........ .

,_...--

~1

A. ACTIVE IMOBILIZATE

J,lmprumuturi acordate entiti/ordin grup


{tr.1671 +2672 - 2964)

19

J.A,iunile deinute la entitile asociate i la

20

erttftoile controlate n

J. IMOBILlzARI NECORPORALE

02

3, Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale,


drepturi i active similare i alte imobilizri
necorporale (ct. 205 +208 - 2805 - 2808 - 2905
-2908)

03

4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807)

04

101'AL (rtl. 18 la .23)

24

5. Active necorporale de explorare i evaluare a


resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2906)

05

ACnVE /MOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

6. Avansuri (ct. 4094)

financiar

06

I.STOCURI

07

f. Mnterii prime i materiale consumabile


(c-t.301-+-302 +303 +/-308 +321 +322 + 323
+3:28 + 351 +358+381 +/-388-391 - 392 1951 - 3958- 398)

26

33 7+ 332 +

27

tllfitdp1orcontrolate n comun (ct. 2673 + 2674

-l!J?S)
-

r. Alre titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)

22

6Jt1te tmprumuturi (ct. 2675" + 2676" + 2677 +

23

.67;.8~ + 2679' ~ 2966' -2968")

T& ArnYE CIRCULANTE

11. IMOBILIZARI CORPORALE

08

2. Instalaii tehnice i maini (ct. 21J+223 2813-2913)

09

3. Alte instalaii, utilaje i mobilier (ct. 214 +224


-2814-2914)

10

4. Investiii imobiliare (ct. 215-2875-2915)

11

S. Imobilizri corporale in curs de execuie


(ct.231-2931)

12

.2Producia n curs de execuie (ct.

;141 +!- 348* -393-3941 - 3952)


J.Profluse finite i mrfuri (ct. 327 + 345 + 346 +
341 rtl- 348' + 354 +356 +357 + 361 +326 +/168 .J- )71 +l-378-3945 - 3946- 3947-3953
-3~5'1- 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din

6. Investiii imobiliare in curs de execuie


(ct. 235 -2935)

13

7. Active corporale de explorare i evaluare a


resurselor minerale (ct. 2 76 - 2816 - 2916)

14

B. Active biologice productive (ct. 217 +227 2817-2917)

15

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

11/. /MOBILlzARI FINANCIARE

4 AWil'l$"ur1 (ct. 4091)

29

TDTAL{l'd. 26 la 29)

30

U. CRWflE

'

($urnele care urmeaz s fie ncasate dup o


(lftil!Ja.dfi mai mare de un an trebuie prezentate

separotpentru fiecare element)

I, 'tteanre'comerciale' (ct. 2675" + 2676" +


267&" +2679"'-2966*-2968* +4092+ 411
413+4-rB".'"491)
1

18

28

ct. "428)

9. Avansuri (ct. 4093)

1. Aciuni deJinute la filiale (ct. 261-2961)

financiar

21

2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 -2803-2903)

+212 - 2811 -

Sfdrltul

exerciiului

)962)
<( ftrrptumuturi acordate entitilor asociate i

~,

01

1. Terenuri i construcii (ct. 211


2812-2911-2912)

lnceputul
exerciiului

comun (ct. 262 + 263 -

7. CheltrJieli de constituire (ct. 207 -2801)

TOTAL (rd. O7 la 06)

Sold/a:

31

=eJe lnscrise la acest rond i preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintd creanele aferente contractelor de
!1lj lfrranciar i altor contracte asimilate, precum i afte creane imobilizate, scadente ntr o perioadd moi
IJ'licd<>P-rl/uni.

Denumirea elementului

Nr.rd.

Tnceputul

~ --

--,

Sold/a:

I~

Nr.rd.

Denumirea elementu/ul

Sfd'J/tut- .

exerciiu/ul

exerciiului

financiar

financiar

.---

1-- 4.oatorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 +

48

2. Sume de incasat de la entitile afiliate


(ct. 451** - 495)

32

3. Sume de incasot de la entitile asociate i


entitile controlate in comun (ct. 453.,. - 495 11)

33

Lffecte de comer de pl~tit (ct. 403 + 405)

49

34

~me datorate entitilor din grup (ct. 1661 +


1111
J6U+269.I +451 *)

so

4.Altecreane (ct. 425 +4282 + 431 +437 +

408)

4382 +441 +4424 +din ct. 4428-* + 444 +


445 +446"* + 447 +4482 + 4582 + 4662 + 461
+473"*-496 +5187)

l . Sume datorate entitilor asociate i


!(1(tti/or controlate Tn comun (ct.

~269J +2693 +453***)

S. Capital subscris i nevrsat (ct. 456 - 495)

35

TOTAL (rd. 31 la 35)

36

1. Aciuni deinute la entitdile afiliate


(ct. 501- 597)

37

2. Alte investiii pe termen scurt (ct. SOS+ 506


+ 507+ din ct. 508-595-596-598 + 5113 +
5114)

38

TOTAL (rd. 31+38)

39

IV. CASA I (;ONTURI LA BNCI


(din ct.508+ ct. 5112+512 +531 +532 +541
+542)

40

ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL


(rd. 30 + 36 + 39 + 40)

41

CHELTUIELI TN AVANS (ct. 471) (rd. 43 +44)

42

Sume de reluat Tntr-o perioad de pdn ta un an


(din ct. 471*)

43

Sume de reluatTntr-o perioad mai mare de un


an (din ct. 471*)

44

t.N,i'Vnd asigurrile sociale (ct. 1623 + 1626 +


161.+ 1687 + 2695 + 4i1+423 + 424 +426 +
411+4]/!I +431 ~H +437""*+ 4381 +441***
t..4423 +4428. +444"** +4468 + 447*"" +
#ST +45S+ 456-+457+4581 +462+ 4661
t--4"7' I 509+ 51$6+5193 +5794+5195 +
5196---5197)
TOTAL (III. 45 la 52)
E. ACTIVE QRCULANTE NETE I DATORII
CVltENTE NEtE (rc.41+43 -53 - 70- 73 -16)
TOFAL ACTJVFMINUS DATORII CURENTE

I
'

'

2. Sume datorate instituiilor de credit


(ct.1621+1622+ 1624+ 1625+ 1627+ 1682+
5191+5792+ 5798)

46

e.mf5"iun,ea de obligaiuni convertibile (ct. 761


1681 169)

J. SlJm~datorote instituiilor de credit (ct. 7621


t-1-621~ 1624+162S+ 1627+
~9115198)

57

1682+5191 +
58
59

408)

5:Electedecomerdepldtit(ct. 403 + 405)

6.Sume datorate entitilor din grup (ct. 1661 +

i
47

55

56

3,l\Wlsurl Tncosate n contul comenzilor (ct. 419)


lf Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 +404 +
45

53
54

(rd. 25 +44+54)

I fmprumururT din emisiunea de obligaiuni,


preiemt'Jfld11 se separat fmprumuturile din

TNTR-0 PERIOADA DE PANA LA UN AN


1. Tmprumuturi din emisiunea de obligaiuni,
prezentdndu-se separat mprumuturile din
emisiunea de obligaiuni convertibile
(ct. 161+1681-169)

52

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE


I fNTtlO PERIOADA MAI MARE DE UN AN

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLJ.TITE

3. Avansuri incasate Tn contul comenzilor (ct. 419)

51

7663 + 1686

8. A1iearofl7; indusivdt:1toriile fiscale i datoriile

III. INVESTIII PE TERMEN SCURT

c.

-- ---------------------

"' 1de competen: CONTABILITATE

Ghidpentru pregtirea (andidailor la examenul de apritudm

l
.;

1685+2691 +451.*")
1 StJftl~ darorore entitiilor asociate i
e'hri"'fih:lr controlare Tn comun (ct. 1663 + 1686
t 2892 +2693 +453*")

60
67
62

So/dia:
Tnceputul

Sfdritul

exerciiului

exerciiului

financiar

financiar

Ghid pentru pregdtirea candidailor ta examenul de aptitu-d


Denumirea elementului

A
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile
privind asigurrile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167
+ 1687+2695+421 +423+424+426+427+
4281 +431*..,.+437'1"'*+ 4387 +447***+4423
+4428*** + 444 + 446*'*"' +447""* + 4481 +
455+ 456..."+ 4581 +462+4661 +473*+
509 +5186 +5193 +5194 +5195 +5196 +5197)
TOTAL (td. 56 la 63)

Nr.rd.

.....

Sold/a:

J.

Nr.rd.

Tnceputul

Sf61J/tut

Tnceputul

Sfilf'Jitul

exerciiului

exerciiului

exerciiu/ul

financiar

financiar

financiar

financiar

-,

"

' l. Copita/ subscris nevt!frsat (ct. 1O7 7)


....-

81

J,,Potrimoniul reqiei(ct. 1015!

82

-4 Patrimoniul institute/or naionale de

83

~tare-dez~oltare (ct. 1018)

-.

64

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 15 76)

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 +


1514+ 1518)

67

TOTAL (rd. 65 + 66 + 67)

68

1:

s,Afte elemente de capitaluri proprii (ct. 7031)

84

TPTAL (rd. 80+81+82+83 + 84)

85

IJ.P#llME DE CAPITAL (ct. 104)

86

111. REZERV~ DIN REEVALUARE (ct. 105)

87

tv. REzER_VE -

';

l .'Rilerve legale (ct. 10ft1)

88

iBe~erve statutare sau contractuale (ct. 1063)

89

3.Al~ve {ct 1068)

90

TOTAL (rcl. 88 la 90)

91

>84funiproprii (ct. 109)

92

"f;J.t!guri /~are de instrumentele de capitaluri

93

i:

VENITURI TN AVANS

1. Subvenii pentru investiii (ct 475) (rd. 70 + 77 ):

69

Sume de reluat ntr-o perioad de pdn la un an


(din ct. 47511)

70

Sume de reluat n rr-o perioad mai mare de


un an (din ct. 475")

71

2. Venituri nregistrate Tn avans (ct. 472) - total


(rd. 73 + 74), din care:

72

Sume de reluat Tntr-o perioad de pdn la un an


(din ct. 472*)

73

Sume de reluat 1ntr-o perioad mai mare de


un an (din ct. 472*)

74

3. Venituri ih avans aferente activelor primite


prin transfer de la clieni (ct. 478) (rd. 76 +77):

75

Sume de reluat ntr-o perioad de pdn la un an


(din ct. 478*)

76

Sume de reluatTntr-o perioad mai mare de un


an (din ct. 478*)

77

Fond comercial negativ (ct. 2075)


TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

I
i

p!_QP.fli (tl. 141)

Pittderf legate.de instrumentele de capitaluri

94

l.ft)p()lle. !4~)

V. l'ROFITTJ! SAU PIERDEREA


REPOlff~T(~) (cr. 117)

VI. PRORTUL SAU PIERDEREA

a su:muw1 FINANCIAR (ct. 721)

SOLDC

95

SOLDO

96

SOL.DC

97

SOLDO

98

Rl!fXlcti1ctM profitului (ct. 129)

99

CAPITAL.URI PROPRII- TOTAL

100

[NI. ~s +86 + 87 + 91- 92 + 93 - 94 + 95 - 96


UT-98_... 99)
,_ Paufmoniuf pu_blic(ct. 1016)

101

Patrft11omu privat(~. 1017)

102

78

~PffAli!RJ_- TOTAL (rd. 100 + 101+102}

103

79

farilliri
de repartizat dup natura elementelor respective.
t'..U

CAP/TALIREZERVE

'"''"1.1rtcJebitoare ale conturilor respective.


-.,..,.,rcreditoare ale conturilor respective. (... (pct. 598)

C'.ALf._, .....

/.CAPITAL
80

Sold/a:

exerciiului

63

7. Provizioane pentru beneficiile angajailor


(ct.1515+ 1517)

7. Capital subscris vrsat (ct. 1012)

Denumirea elementu/ul

H. PROVIZIOANE

I.

mul de competen: CONTABILITATE

'f!'i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Ghid pentru pregtJtirea candidailor la examenul de aplitudin;

~r.1ewllereri1J CONTAalUTATE

- lei-

4.ooo

Materii prime
Diferene de pre la materii prime i materiale (sold creditor)
Ajustri

pentru deprecierea materiilor prime

(1.000)

Alfa efecttieaz urmtoarele operaii n anul N:

(500)----,

s.ooo

Mrfuri

Diferene de pre

Furnizori - debitori pentru cumprri de bunuri de natura


stocurilor

1.000

Stocuri (A)

9.soo

la mrfuri (sold debitor)

Exemplul ilustrativ 5 - - - - - - - - - - . .

-~

__,i

(a)

1.000 .....

Furnizori - debitori pentru prestri de servicii

100

Efecte de primit de la clieni

900

iar metoda de amortizare este cea liniar.


(b)

Prime~te, sub form de subvenii, suma de 25.000 lei, din


care 3.000 lei se ncaseaz la data acordrii, iar restul, n
aceeai perioad. Suma de 7.000 lei este aferent cifrei de
afaceri (2.500 lei pentru perioada curent, restul pentru anul
ur.mtor) . Suma de 18.000 lei constituie subvenie pentru
plata unor materii prime achiziionate i este aferent
perioadei n curs.

(c)

Situaia iniial a capitalurilor entitii Alfa este: capital social


f0.000 lei mp rit n 1O.OOO de aqiuni; rezerve 8.000 lei. La
data de 10.03.N se decide creterea capitalului social prin

- 1

+ Avansuri acordate personalului


+ Decontri cu acionarii/asociaii privind capitalul (sold debitor)

Creane

Obli9aiuni

Ajustri

Investiii financiare pe termen

Casa i conturi la bind (O)

(B}

pentru pierderea de valoare a obligaiunilor


scurt (C)

i.soo

600
4.100 I
6.000

(1.200)

4.800

800

Cheltuieli n avans (sume de reluat ntr-o perloadJ de pini


la un an) (E)

2.000

Subvenii pentru investiii {sume de reluat ntr-o perioad de

1.200

pn la un an}

+ Venituri nregistrate n avans (sume de reluat ntr-o perioad de


pn

:1

'

la un an)

Total venituri in avans (F}

mprumuturi din emisiuni de obligaiuni pltibile la 01.08.N+ 1

Prime privind rambursarea obligai uni lor

+ Avansuri ncasate n contul comenzilor


+ Vrsminte de efectuat privind aciunile deinute la entitile

3.300

Total datorii care trebuie pltJte ntr-o perioad mal mic


, de un an (G)

(d~ La data de 01.11.N, n vederea achiziiei de materiale


consumabile, ii pltete furnizorului un avans de 4.000 lei,
exclusiv TVA 20%. Pn la nchiderea exerciiului financiar nu
s-a primit factura .
(e) la data de 01.12.N, n vederea vnzrii de produse finite,
ncaseaz de la un client un avans de 4.000 lei, exclusiv
TVA 20%. Pn la nchiderea exerciiului financiar nu s-a
emis factura.

.
.

800 I

(f)

(250)

500

900

afiliate pltibile la 01 .05.N+ 1

aporturi noi n numerar depuse tn contul curent, pentru care


se emit 5.000 de aciuni x 1,2 lei/aqiune pre de emisiune.
Pn la nchiderea exerciiului N nu au fost depuse aporturile
n numerar.

-!

2.100

1.950

la data de 31.12. N-1, Alfa achiziioneaz un televizor la


costul de 1O.OOO lei i beneficiaz din partea furnizorului
(magazin) de o reducere de 100%. Presupunem c televizorul
se amortizeaz liniar in 1Oani.

Conform OMFP nr. 1.802/2014:


(1)

Contabilizai operaiile de mai sus;

(2J Calculai la sfritul anului N suma care va figura n bilan la


Total active minus datorii curente nete.

Active circulante nete (A + B + C + D + E - F - G)

Primete prin donaie, la 31.12.N-1, un utilaj cu o valoare de


pia de 60.000 lei. Durata de viai util a fost fixat la 5 ani,

15.950

I)

COntabllizarea operaiilor: