Sunteți pe pagina 1din 23

BANCA SI MANAGEMENTUL BANCAR Activitatea bancara isi contureaza individualitatea prin substanta si particularitatea ei, aceasta rezidand in trasaturile

specific banilor, care sunt in acelasi timp materie prima si produs pentru banci. Activitatea principal a unei banci consta in comertul cu banii, banca cumparand banii de la cei care economisesc, platind un cost sub forma dobanzii bonificate, vanzand apoi banii acumulati celor care au nevoie de acestia, in schimbul unei dobanzi percepute, castigurile sale regasindu-se in diferenta dintre dobanda perceputa si dobanda bonificata. Sistemul bancar este guvernat de legitati specific, dar in final este supus aceluiasi obiectiv comun fiecarui domeniu de maximizare consolidate a profitului. Realizarea acestui obiectiv presupune definirea si delimitarea unor obiective intermediare, derivate din obiectivul fundamental, a caror realizare este atribuita unui ansamblu de activitati specifice managementului bancar. Managementul bancar este esential in gestiunea si conducerea unei banci, in asigurarea soliditatii si reducerii riscului, a increderii clientilor in baza respective. Managementul unei banci este concentrate spre implementarea tintelor si obiectivelor pe termen scurt si lung, avand ca principalul scop maximizarea averii proprietarilor bancii, cresterea valorii investitiei proprietarilor in banca, cresterea cursului actiunilor ce revin acestora. Gestiunea bancara este un concept complex integrat managementului bancar, proces organizat la nivelul centralei bancare, i recunoscut n esenta, prin trei ipostaze: a) gestiunea riscurilor; b) gestiunea activului si pasivului bancar; c) asigurarea transparentei informatiilor destinate publicului. Gestiunea presupune existenta unui patrimoniu, iar administrarea acestuia se reflecta in nivelul indicatorilor bilantului bancar. Gestiunea bancara prezinta aceleasi functii de baza ca si gestiunea unei societati comerciale cu profil nebancar, respectiv: - administrarea patrimoniului; - organizarea activitatii in sensul optimizarii evolutiei patrimoniului si obtinerii de profit; - controlul activitatilor desfasurate; - controlul procesului de optimizare; - asigurarea de informatii necesare. In sistemul bancar functioneaza alaturi de bancile central, bancile de depozit (comerciale) orientate spre activitati petermen scurt so institutii bancare pe termen lung (bancile de investitii). Rolul fundamental al bancilor comerciale este acela de a asigura intermedierea bancara-atragerea de capitaluri temporare disponibile de la clientii si plasarea eficienta a acestora in nume si e cont propriu. Au un rol intermediar nu numai intre agentii economici din
1

afara sistemului bancar, dar si un rol privind reciclarea si valorificarea capitalului in mobilizarea resurselor si distribuirea de credite in insusi sistemul bancar, intermedind verigile bancare. Functiile de baza traditionale ale bancilor comerciale sunt : Mobilizarea resurselor; Distribuirea creditelor; Centru de efectuarea a platilor intre titularii de cont.

In indeplinirea functiilor bancile comerciale efectueaza operatiuni bancare clasificate in opreatiuni active si pasive, evidentiate in bilantul contabil bancar.

BILANTUL CONTABIL BANCAR

Definirea bilantului contabil bancar. Principalele tipuri de bilanturi bancare. Bilantul contabil reprezinta documentul oficial de gestiune al unitatilor patrimoniale, asigurand formarea unei imagini fidele, dar si complete in ceea ce priveste patrimoniul, situatia financiara si rezultatele obtinute. Prin continutul si functiile pe care le indeplineste, bilantul constituie un instrument deosebit de important in procesul de fundamentare a deciziilor privind dirijarea activitatii curente si indeosebi a celei de perspectiva. Bilantul bancar reprezinta, ca in orice ramura economica, o expresie esentiala a activitatii societatii bancare, punand in lumina rezultatele utilizate, plasamentele angajate si rezultatele activitatii din domeniul bancar. Functiile bilantului bancar sunt: De generalizare sistematizeaza si grupeaza informatiile contabile dupa o structura bine determinate, care este unica si obligatorie pentru toate unitatile si are un rol esential de informare pentru demonstrarea rolului Bancilor Comerciale in sistemul informational contabil. Ea rezulta din analiza datelor prezentate la Banca Comerciala care astfel e transformata intr-un instrument de gestionare eficienta si de conducere a intreprinderii. Prin bilant se prezinta situatia elementelor patrimoniale si rezultatul perioadei de gestiune si a surselor proprii. De analiza o continuare si o desfasurare a functiei de informare. In baza bilantului se analizeaza situatia patrimoniala si financiara a bancii, capacitatea de plata a acesteia, starea decontarilor cu debitorii si creditorii.

Intocmirea bilantului contabil presupune lucrari pregatitoare, cum ar fi: Inregistrarea in conturi a tuturor operatiilor; Verificarea exactitatii inregistrarilor in conturile analitice si sintetice.

Aboradari moderne din gestiunea bancara compara totalul bilantier cu cifra de afaceri a intreprinderilor. De asemenea, autoritatile de supraveghere apreciaza stabilitatea sistemului bancar si din prisma activelor si a pasivelor bancare. Studierea atenta a structurii si dinamicii activelor si a pasivelor bancii conduce la obtinerea unor informatii suplimentare privind profitul bancii si expunerea la risc. Bilantul contabil pote sa-si indeplineasca rolul important ce-i revine in procesul conducerii numai in masura in care indeplineste anumite conditii sau cerinte: Reflectarea realitatii privind elementele de active si pasiv existente la dispozitia societatii bancare cosntituie conditia fundamentala pe care trebuie sa o indeplineasca bilantul. In acest scop, este necesar ca operatiile economice sa fie inregistrate integral, correct si la timp, pe baza documentelor justificative in care au fost consemnate. Bilantul contabil trebuie sa prezinte datele dupa un sistem unitar, dupa aceleasi norme metodologice in vederea aprecierii corecte si comparative a activitatii si pentru centralizarea datelor la nivelul directiilor din cadrul bancilor central. Repstectarea metodologiei de determinare a indicatorilor, in vederea redarii corecte, atat a aspectelor positive, cat si a celor negative din activitatea desfasurarta de unitatile bancare, ceea ce permite luarea deciziilor corespunzatoare care sa inlature deficientele constatate. Intocmirea si prezentarea la termenele stabilite constituie o alta conditie pentru bilant, prin intermediul careia se asigura conducerea, controlul si analiza activitatii desfasurate, in mod operativ si efficient, precum si o centralizare a datelor la termenele prevazute.

ACTIVE SI PASIVE BANCARE Pasive Operatiunile pasive ale bancilor comerciale sunt : 1. Capitalurile proprii si fondurile de rezerva. Bancile comerciale fiind societati pe actiuni isi constituie capitalul social prin emisiunea si subscrierea de actiuni. Majorarea capitalului social se face prin doua modalitati. Prima modalitatea este aceea prin care, majorarile se aduc, prin prelevari din profiturile care nu sunt platite actionarilor sub forma de dividende, iar cea de-a doua modalitate o constituie majorarea capitalui prin emisiunea de actiuni.

Fondurile de rezerva se constituie prin repartizarea a 20% din profitul brut, pana cand fondul astfel constituit egaleaza capitalul social, apoi, maximum 10%, pana in momentul in care fondul a ajuns de doua ori mai mare decat capitalul social. Dupa atingerea acestui nivel, alocarea de sume pentru fondul de rezerva se face din profitul net. Bancile isi constituie fondul de rezerva potrivit dispozitiilor legislatiei privind societatile comerciale, si de asemenea, constituie fondul pentru riscuri bancare generale din profitul contabil deteminat inainte de deducerea impozitului pe profit, in limita a 1% din soldul activelor purtatoare de riscuri specifice activitatii bancare, asa cum sunt stabilite prin reglementarile Bancii Nationale a Romaniei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, in masura in care sumele respective se regasesc in profitul net.

2. Depozitele bancare Constituirea depozitelor reprezinta cea mai importanta operatiune pasiva a bancii de depozit, fiind o principala modalitate de mobilizare a capitalurilot temporar disponibile in economie si fructificare a acestora de catre banca. Depozitele au rolul de a constituii obligatii ale bancilor fata de depunatori si constituie creante creditoare ale depunatorilor fata de banca, mijloace de plata pe care acestia le pot utiliza in orice moment pentru efectuarea de plati catre terti orin operare in cont. Depozitele bancare reprezinta atat o forma de mobilizare a capitalurilor si economiilor temporar disponibile. Intalnim urmatoarele timpuri de depozite : a. Depozite la vedere formate din disponibilitatile existente in conturile curente sau la vedere ale persoanelor fizice sau juridice, au cel mai mare grad de lichiditate, asigura lichiditatea primara, de aceea banca nu poate fi bonifica dobanzi, sau ofera dobanzi mici, fiind astfel resursa cea mai ieftina pentru banci si au scadenta cea mai mica. Conturile curente in RON sau in valuta, reperezinta conturi prin care titularii acestora, clientii bancii isi desfasoara operatiunile de casierie, incasari si plati. Conturi de deposit la termen menite sa asigure fructificarea unor economii ale clientilor pe un termen mai indelungat. Retragerea sumelor se face la scadenta, in caz contrar titularul depozitului nu mai primeste dobanda cuvenita. b. Depozitele cu preaviz detinatorii acestora pot sa utilizeze fondurile cu conditia instiintarii bancii despre aceasta intentie intr-un anumit termen prevazut in contract; c. Depozitele la termen sunt formate din disponibilitati banesti existente in conturi de depozit care nu pot fi retrase pana la scadenta stabilita prin contractual de conventie incheiat intre banca si deponent.

3. Rescontul si operatiuni asimilate Rescontul si operatiunile asimilate intervin atunci cand bancile isi consuma fondurile proprii si resursele atrase prin depozite si constau in procurarea de noi resurse, de regula de la Banca Centrala. Aceste operatiuni denumite de refinantare sunt : a. Scontarea este operatiunea prin care o societatea bancara achizitioneaza la vedere, de la unul din clientii sai o creanta la termen, oferind suma inscrisa pe efectul de comert, mai putin comisionul si dobanda. b. Rescontarea este operatiunea de achizitie a titlurilor de credit de la bancile comerciale de catre Banca Nationala. c. Operatiunile de lombardare sunt operatiuni de imprumut pe garantii de efecte publice (obligatiuni si bonuri), operatii prin care banca de depozit obtine de la banca de emisiune resurse pe termen scurt, valorificand-si astfel portofoliul sau de hartii de valoare. Rescontarea si lombardarea sunt operatiuni de recreditare efectuate pentru: Echilibrarea bancara; Asigurarea operative a acoperirii necesitatilor de credite prin atragerea surselor dispersate din economie.

Active Operatiunile active ale bancilor comerciale sunt operatiuni ce reflecta utilizarile resurselor atrase. 1. Operatiuni de creditare a persoanelor juridice (corporate banking) Conform legii privind activitatea bancara, bancile comerciale acorda credite clientilor sai in lei sau in valuta pe termen scurt , mediu si lung. Creditele acordate agentilor economici pot fi analizate in functie de destinatie, respectiv: Credite pentru constituire unor active fixe sau fizice; Credite pentru activitatea de exploatare.

Creditele privind activitatea de exploatare sunt : A) Credite specifice creantelor comerciale Din punct de vedere al creditarii creantelor comerciale, operartiunile prin care bancile preiau in schimbul monedei creantele pe care intreprinderile le au asupra clientilor sai snt urmatoarele:

Scontarea reprezinta cesiunea cambiei catre un alt beneficiar in schimbul valorii actuale a cambiei. Prin aceasta operatiune, banca este angajata in operatiuni combinate cambiale specifice, respectiv obligatia de a plati valoarea cambiei in cazul in care debitorul nu plateste. Datorita acestui risc se decurge la celelalte operatiuni. Pensiunea reprezinta operatiunea prin care banca preia cambiile pe care le vinde beneficiarul, cu conditia rascumpararii de acesta la termenele cuvenite. Imprumuturile pe gaj de efecte comerciale sunt creditele acordate de banci si garantate cu efecte comerciale (cambii).

B) Creditele de trezorerie Creditele de trezorerie sunt creditele pe termen scurt (<1 an) acordate cu scopul satisfacerii necesitatilor monetare ale firmelor cu ocazia desfasurarii activitatii de productie si comercializare. Acestea apar sub doua forme: Avansurile in conturi curente sunt creditate activitatile curente ale agentilor economici, mecanismul creditarii constand in plata cecurilor emise de titularii de cont, chiar si atunci cand acestia nu au disponibilitati in cont. Creditele specializate - desi se acorda pe termen scurt acopera necesitatile de finantare pe o perioada mai mare de timp. Se include in aceasta categorie: o Creditele pentru constituirea de stocuri sezoniere in agricultura; o Credite de campanie; o Credite destinate finantatii productiei de export.

2. Operatiuni de creditare a persoanelor fizice (retail banking) In aceasta categorie se includ: Credite pentru locuinte; Credite pentru bunuri de folosinta indelungata; Credite pentru acoperirea cheltuielilor curente.

Caracteristici: Se acorda pe termen scurt, mijlociu sau lung; Acordarea lor presupune existenta unor garantii explicite; Nivelul dobanzilor percepute este informatizat pe intreaga durata a creditului.

3. Operatiuni de plasament Operatiunile de plasament constau in achizitia de efecte publice in scopul obtinerii de profit din activitatea bancara.

Legea de organizare bancara prevedea in majoritatea tarilor, detinerea de active usor lichidabile de regula, bonuri de tezaur, titluri de imprumut pentru asigurarea lichiditatii bancare. Principalele caracteristici ale titlurilor financiare sunt urmatoarele: Maturitatea reprezinta termenul la care titlurile financiare pot fi transformate in lichiditati; Venitul pe valori mobiliare provine din doua surse (dividend, dobanda); Impozitul pe venit privit atat ca mod de impunere, cat si prin nivelul cotelor de impunere sau facilitati fiscale; Pierderile sau castigurile sunt atribute ale investitiilor financiare.

Riscul de neplata (creditare) si riscul puterii de cumparare sunt riscurile la care investitiile financiare sunt expuse deseori. Riscul de creditare consta in nerecuperarea sumei avansate de banca la achizitionarea titlului sau numai a veniturilor sau a ambelor. Riscul puterii de cumparare a banilor determina diminuarea valorii initiale a capitalului avansat in cumpararea de titluri, ca urmare a gradului de eroziune al capitalului (procesul inflationist). Avantajele investitiei in titluri financiare: Sunt purtatoare de venituri fie sub forma de dividend, fie sub forma de dobanda; Prezinta o mai mare securitate si profitabilitate; Prin intermediul lor, banca isi utilizeaza toate fondurile atrase; Pot constitui gaj pentru banca in momente dificile, in scopul obtinerii unor imprumuturi; Asigura lichiditati necesare bancii printr-o perfecta corelare a scadentelor titlurilor cu nevoile de lichiditate ale bancii; Titlurile de stat emise de trezorerie si titlurile de valoare emise de institutii straine garantate de guvernele tarilor respective sunt lipsite de risc; Diversificarea portofoliului de titluri financiare diminueaza riscul.

4. Activele-numerar si rezervele obligatorii la banca centrala Activele numerar si rezervele obligatorii la banca centrala reprezinta activele cele mai lichide ale unei banci formand pozitia monetara a acesteia. Sunt constituite din: numerar disponibil in contul de rezerva la banca centrala, disponibilitati in conturi curente la alte banci, sume de incasat de la alte banci. Aceste doua posturi bilantiere nu genereaza venituri, insa constituirea lor este obligatorie, atat pentru asigurarea unei lichiditati corespunzatoare, cat si pentru buna desfasurare a activitatii bancare.

Activele bancare se caracterizeaza prin grade diferite de lichiditate, respectiv profit astfel: Principalele grupe de active 1. Active numerar 2. Credite 3. Investitiile Gradul de lichiditate Inalt Scazut Mediu Grad de profit Scazut Mediu Mediu

Selectia activelor intre grupe si in cadrul fiecarei grupe trebuie sa tina seama pe langa gradul de lichiditate si de riscurile specifice. In functie de aversiunea fata de risc bancile se pot orienta catre anumite grupe de active.

STRUCTURA BILANTULUI CONTABIL AL UNEI BANCI COMERCIALE Bilantul contabil, asa cum prevede legea Contabilitatii, reprezinta documentul oficial de gestiune al unitailor patrimoniale, asigurand formarea unei imagini fidele, clare si complete in ceea ce priveste patrimoniul, situatia financiara si rezultatele obtinute. Prin continutul si functiile pe care le indeplineste, bilantul constituie un instrument deosebit de important in procesul de fundamentare a deciziilor privind dirijarea activitatii curente si indeosebi a celei de perspectiva. Contabilitatea bancara, desi este reglementata de o lege care se adreseaza tuturor societatilor comerciale, prezinta unele particularitati determinate de specificitatea activitatilor bancare, precum: atragerea resurselor de la clienti si fructificarea acestora prin acordarea de dobanzi aferente disponibilitatilor si depozitelor; acordarea de credite ; operatii cu efecte de comert, scontarea, rescontarea; furnizarea de servicii financiare diverse, in calitate de intermediar pe piata financiara sau de profesionist bancar; gestiunea trezoreriei si activitatea interbancara, prin ajustari ale soldurilor de trezorerie, prin opreratiuni pe piata monetara, prin imprumuturi interbancare, mobilizate de titluri pe langa banca central, compensari; alte operatiuni reprezentand intermediere financiara, consultant, pastrare de valori.

Particularitatile contabilitatii bancare induse de specificul activitatii bancare sunt: Descentralizarea functiei contabile - in activitatea bancara fiecare operatiune bancara se traduce printr-o operatiune ce se inregistreaza la locul producerii ei. Gradul inalt de informatizare in contabilitate aceasta fiind consecinta directa a descentralizarii functiei contabile si a numarului mare de inregistrari contabile. Finalitatea activitatii contabile cuprinde in plus o serie de informatii despre banca sau clientii sai, utile organelor de supraveghere bancara sau organelor fiscal.

In indeplinirea functiilor lor, bancile comerciale desfasoara operatiuni specifice, delimitate, dupa sensul lor, in pasive si active. Pentru a analiza operatiunile pasive si active ale bancilor comerciale amintim ca in pasivul bancilor se reflecta constituirea resurselor si datoriile bancii fata de exterior, iar in activ utilizarile resurselor. Elementele de activ i pasiv se structureaz n funcie de destinaie i gradul de exigibilitate: ACTIV 1. Mijloace fixe 2. Numerar 3. Plasamente - sume de primit de la B Central - certificate de trezorerie - depozite constituite la alte bnci - sume de primit de la guvern -participaii la alte societi 4.Credite si avansuri acordate clientilor 5. Alte active PASIV 1. Capitaluri proprii Capital social Rezerve Fond de dezvoltare Profit nedistribuit 2. Depozite ale clienilor 3. Depozite de la alte banci 4. Imprumuturi de la B Centrala 5. Imprumuturi de la alte banci 6. Imprumuturi externe

Operatiunile de pasiv Operatiunile pasive sunt cele prin care bancile isi constituie resursele: 1) Operatiuni de constituire si completare a capitalului propriu - detin o pondere redusa in totalul operatiunilor pasive (8 - 12%). Fiind in marea lor majoritate societati pe actiuni, bancile isi formeaza capitalul propriu prin emisiunea si subscrierea de actiuni. Capitalul social al unei banci trebuie varsat integral si in forma baneasca in momentul subscrierii. Completarea acestuia se realizeaza pe seama fondurilor de rezerva constituite prin repartizarea unei parti din profit. 2) Operatiunile de depuneri - reprezinta cea mai importanta operatiune de paviv a bancilor de depozit, prin care se mobilizeaza capitalurile disponibile temporar din eonomie. Depunerile pot fi constituite de agenti economici, de populatie, precum si de alte banci. depozite la vedere - prezinta o mare elasticitate, in sensul ca depunatorii pot dispune in orice moment utilizarea lor pentru platile prin cont sau retragerile din cont. depozite cu preaviz detinatorii pot realiza retrageri doar dupa instiintarea prealabila a bancii, intr-un anumit termen, prevazut in contract. depozite la termen se realizeaza prin conturi de depozite (de economii), creand o baza sigura de fructificare in procesul de creditare, pe termene corelate cu natura si durata acestor resurse. 3) Operatiunile de imprumut sunt operatiuni de procurare a reurselor de la Banca Centrala. Aceste operatiuni de refinantare pot fi: operatiuni de rescont (operatiuni de rescont, de imprumut pe gaj de cambii sau de imprumut prin pensiunea cambiilor, de la alte banci, banci de scont sau, de regula,
9

banca de emisiune); operatiunile de lombardare, operatiuni de imprumut pe garantii de efecte publice (obligatiuni si bonuri de tezaur), prin care banca comerciala obtine de la banca de emisiune resurse pe termen scurt.

4) Alte operatiuni pasive: emiterea de certificate de depozit (pentru acoperirea unor goluri temporare) sau de obligatiuni (pentru procurarea de resurse pe termen mediu si lung).

Operatiunile de activ Operatiunile active (plasamente bancare) - sunt operatiuni prin care bancile angajeaza resursele procurate in vederea obtinerii profitului. Acestea sunt: 1) operatiunile de creditare se diferentiaza dou categorii distincte si anume: a) operatiuni de creditarea a agentilor economici acestea putand fi clasificate in functie de destinatie, astfel: credite pentru procurarea de echipament ( credite de investitii) - se acorda pe termen mijlociu si lung si sunt destinate procurarii de echipamente, masini, realizarea de constructii etc.; credite de exploatare - sunt destinate acoperirii cheltuielilor de exploatare, realizanduse pe doua cai: creditarea creantelor comerciale operatiune prin care bancile preiau creantele firmelor asupra clientilor lor in schimbul monedei. Astfel, avem: scontarea cambiilor, imprumutul pe gaj de cambii, pensiunea cambiilor, imprumutul pe gaj de efecte publice si actiuni; credite de trezorerie sunt acordate in vederea satisfacerii nevoilor de finantarea firmelor din activitatea de productie si comercializare. Aceste sunt acordate pe termen scurt si imbraca doua forme principale: avansurile in cont curent reprezinta posibilitatea agentilor economici de a efectua plati chiar daca nu sunt disponibilitti in cont; se acorda pentru creditarea activittii curente a agentilor economici; credite specializate (credite de campanie pentru activitati sezoniere, credite pentru stocuri garantate sau credite pentru marfuri aflate in curs de transport pe baza de scrisori de trasura sau conosament). b) operatiuni de creditare a persoanelor fizice, constau in urmatoarele tipuri de credite: o credite pentru locuinte; o credite pentru bunuri de folosinta indelungata; o credite pentru cheltuieli curente (nevoi personale). c) operatiuni de creditare a statului: prin achizitionarea de titluri de stat. 2) operatiuni de plasament - pot consta in: cumpararea de aur si devize, acestea fiind plasamente deosebit de lichide; achizitia de efecte publice si actiuni - constituie o cale de plasare a resurselor in vederea obtinerii de profit din activitatea bancara. Aceste sunt active usor lichidabile;
10

operatiunile efectuate cu bunurile dobandite in urma executarii silite, acestea fiind valorificate prin vanzare in vederea recuperarii sumelor mprumutate.

3) Plasamente interbancare - constituirea de depozite la alte banci Operaiunile de comision nu sunt cuprinse in bilantul bancilor comerciale Operatiunile de comision sunt operatiunile pe baza carora bancile incaseaza comisioane si spete bancare pentru serviciile prestate clientilor. Cea mai mare parte a serviciilor bancare nu comporta angajarea bilantiera (nu contribuie la majorarea resurselor si nu afecteaza activul bancilor), dar angajeaza riscuri, aducand concomitent anumite venituri. Aceste operatiuni se refera la: 1) efectuarea de transferuri banesti 2) efectuarea de operatiuni de incasari - primesc de la clienti diferite documente (facturi, cambii, cecuri) pe care le trimit spre incasare; 3) efectuarea de operatiuni de mandat - sunt cele pe care le realizeaza in numele bancii dar pentru contul clientului, care, in general, se refera la efectuarea unor operatiuni pentru client: vanzare - cumparare de titluri pentru client, administrarea portofoliilor de hartii de valoare si chiar la administrarea patrimoniului acestuia; 4) acordarea de garantii - consta in efectuarea de acte prin care banca se obliga sa-si asume angajamentele tertilor, cele mai cunoscute fiind: o cautiunea - este angajamentul bancii ca, in caz de faliment al c1ientului sau, sa realizeze operatiunile la care acesta s-a angajat; o acceptarea, avalizarea si andosarea (girarea) tratelor - sunt formalitati prin care banca se angajeaza sa achite la scadenta cambiile care nu au fost onorate de c1ientul sau; o acreditivul documentar - banca se obliga sa plateasca exportatorului care prezinta documentele cerute, in caz ca importatorul nu va plati; 5) asumarea de angajamente propriu-zise; deschiderea de linii de credit confirmate - reprezinta angajamentul luat de banca de a acorda clientului sau, in anumite conditii, un credit de o valoare determinata; creditul va fi inclus in activul bilantului in momentul in care clientul il va utiliza efectiv; angajamente de a cumpara sau vinde titluri la termen; operatiuni legate de variatia dobanzilor si a cursurilor vaJutare - sunt operatiuni pe care banca le efectueaza pe baza anticipatiilor proprii referitoare la evolutia viitoare a ratelor dobanzii si cursurilor valutare; pot fi operatiuni de acoperire (protejarea impotriva riscurilor: operatiuni de swap - se schimba la un moment dat o suma de dolari cu una de euro, urmand ca la o data viitoare prestabilita sa aiba loc operatiunea inversa) sau operatiuni speculative (obtinerea de castig); facilitiiti de emitere a titlurilor - banca se angajeaza, fie sa cumpere titlurile emise de clientul sau si ramase neplasate, fie sa-i deschida o linie de credit care sa inlocuiasca operatiunea de emisiune a titlurilor.

11

ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR PE BAZA BILANTULUI BANCAR

Analiza echilibrului financiar pe baza bilantului contabil se bazeaza pe cele doua conceptii fundamentale de elaborare ale acestuia. Analiza patrimoniala se circumscrie sferei de investigare a solvabilitatii pe termen scurt, in timp ce analiza functionala permite sa se evidentieze modalitatile de finantare ale entitatii pe cicluri de operatii (investitii, exploatare, finantare). O prima grupa de abordari in analiza bilantului bancar are la baza cele trei conceptii ale patrimoniului: 1. conceptia economica potrivit acesteia, bilantul reprezinta capitalurile de care dispune unitatea patrimoniala la un moment dat. Capitalurile sunt prezentate in bilant, corespunzator celor doua laturi ale sale: din punct de vedere al originii acestora iar cealalta reprezinta modul de utilizare a capitalurilor de unde rezulta relatia de echilibru cu care opereaza bilantul si anume: ACTIV = PASIV 2. conceptia juridica din punct de vedere juridic, bilantul sintetizeaza ansamblul drepturilor si angajamentelor pe care titularul unitatii patrimoniale le are la un moment dat. In active se reflecta ansamblul drepturilor patrimoniale care dau posibilitatea titularului sa dispuna liber de bunurile sale, dar si de a beneficia de anumite drepturi asupra tertilor (dreptul de reanta), iar in pasiv se reflecta angajamentele patrimoniale care imbraca forma obligatiilor sau datoriilor fata de aportorii de capital. DE PROPRIETATE SI CREANTA = OBLIGATIA FATA DE PROPRIETAR SI CEILALTI APORTORI Abordarea economico-juridica constituie o rezultanta a contopirii celor doua conceptii prezentate. Abordarea functionala a bilantului are in vedere finalitatea bilantului de a raspunde unor exigente ale analizei dinamice deoarece se bazeaza pe ipoteza continuitatii activitatii. Constituirea bilantului functional presupune clasarea diferitelor posturi in functie de apartenenta la diferite cicluri de investitii, de exploatare. Bilant functional Utilizari Imobilizari brute Resurse Capitaluri proprii externe Capitaluri interne Datorii financiare

NFR Disponibilitati Sursa: Elena Violeta Dragomir Dragoi, Managementul performantelor bancare

12

Abordarea financiara bilantul poate fi analizat prin prisma relatiei dintre resursele investite si intrebuintarile acestor resurse, fapt care creeaz premisele evaluarii situatiei financiare a entitatii. Utilizarea sa este importanta in determinarea activului net contabil. Activul net contabil reprezinta valoarea patrimoniala a entitatii la un moment dat, determinata fara a tine cont de originea sa (exploatare, investitii, etc.).

METODE DE ANALIZA ALE ECHILIBRULUI FINANCIAR 1. Metode traditionale: a. Analiza statica in optica lichiditate-exigibilitate permite formularea unui diagnostic privind conditiile de echilibru financiar si al solvabilitatii si pune in evident structura financiara a intreprinderii. b. Metoda soldurilor bilantiere bilantul bancar restructurat permite evaluarea activitatii bancii si pune in evidenta soldurile financiare semnificative: i. Soldul operatiunilor de trezorerie se compara operatiunile de active cu cele de pasiv; ii. Soldul operatiunilor cu clientele compara operatiunile cu clientela de pasiv cu cele de active; iii. Fondul de rulment se determina ca diferenta intre capitalurile permanente si activele imobilizate. c. Analiza situatiei nete reprezinta activul neangajat in datorii si se determina ca diferenta intre active total si datorii totale. 2. Metode dinamice: Analiza functionala corespunde unei clasari a elementelor patrimoniale ale societatii bancare pe cicluri de investitii si de exploatare, permitand calculul fondului de rulment net global si al necesarului de fond de rulment din exploatare si din afara exploatarii. ANALIZA PE BAZA TABLOULUI FLUXURILOR DE FONDURI Analiza situatiei financiare pe baza tabloului fluxurilor de fonduri ofera posibilitatea unei mai bune intelegeri a miscarilor care au loc la nivelul activelor si a pasivelor intr-o anumita perioada precum si a impactului acestora asupra pozitiei lichiditatii. Fluxul de fonduri indica sursele din care societatea a obtinut fonduri si cum au fost utilizate pe perioada analizata in timp ce tabloul fluxurilor de fonduri include miscarile la nivelul tuturor posturilor de bilant. Acest mode de analiza compara informatiile financiare din doua bilanturi utilizandu-se bilanturile de la sfarsitul anului pentru a reflecta mai corect variatiile ce caracterizeaza activitatea societatii.

13

Tabloul fluxurilor de fonduri Flux de folosire a unitatilor Constituirea rezervelor obligatorii Depozite pe langa alte banci Imprumuturi acordate pe piata interbancara Subscrierea bonurilot de tezaur Credite distribuite Diminuarea depozitelor clientelei Fluxul resurselor Depozitele altor banci Imprumuturi pe piata T- variatia sold-trezorerie interbancara

Depozite de la clienti Rambursarea creditelor C variatia sold-client Emisiunea de certificate de depozit negociabil

Cresterea capitalului Investitii Cresterea de imobilizari FR variatia fondului de Preluarea de participatii Constituirea de rulment Rambursarea imprumuturilor provizioane neexigibile obligatare Emisiunea de imprumuturi obligatare Sursa: Elena Violeta Dragomir Dragoi, Managementul performantelor bancare

14

BANCA COMERCIALA ROMANA

Banca Comerciala Romana (BCR), membra a Erste Group, este cel mai important grup financiar din Romania, incluzand operatiunile de banca universala (retail, corporate & investment banking, trezorerie si piete de capital), precum si societatile de profil de pe piata leasingului, managementului activelor, pensiilor private, a bancilor de locuinte si a serviciilor bancare prin telefonul mobil. BCR ofera gama completa de produse si servicii financiare prin intermediul unei reele de 41 de centre de afaceri dedicate companiilor si 561 de unitati retail localizate in majoritatea oraselor din intreaga ara cu peste 10.000 de locuitori. Istoric

1990 - se constituie Banca Comerciala Romana prin preluarea activitatilor comerciale ale Bancii Nationale a Romaniei 1998 - BCR deschide o filiala la Chisinau, in Republica Moldova 1999 - BCR fuzioneaza prin absorbtie cu Bancorex 2001 - BCR Leasing se lanseaza pe piata romaneasca 2003 - Privatizarea BCR, prin vanzarea pachetului de actiuni catre BERD si IFC 2005 - Se infiinteaza BCR Asigurari de viata 2006 - Banca austriaca Erste Bank finalizeaza achizitionarea Bancii Comerciale Romane. Erste Bank a achizitionat 61,8825% din actiunile BCR de la Guvernul Roman, BERD si IFC in urma achitarii a 3,75 miliarde Euro. 2007 - BCR Administrare Fond de Pensii intra pe piata romaneasca 2008 - Banca Comerciala Romana vinde operatiunile de asigurari catre Vienna Insurance Group 2008 - BCR Banca pentru Locuinte intra pe piata romaneasca 2009 - BCR adopta un program de emitere de obligatiuni pe termen mediu Medium Term Notes (MTN) in valoare totala de 3 miliarde EUR. BCR a marcat, de-a lungul timpului, mai multe premiere pe piaa bancara romaneasca, printre care:

1994 - BCR devine primul acceptator de carduri din Romania si membru principal EUROPAY 1995 - BCR emite primele carduri de debit din Romania sub sigla internationala. 2000 - BCR lanseaza primul credit de trezorerie pentru persoane fizice 2002 - BCR lanseaza primul credit ipotecar de pe piata bancara romaneasca

15

2003 - BCR este prima banca romaneasca furnizoare de credite ipotecare clientilor retail si corporate. 2004 - BCR este prima banca din Romania care a instalat Automate de Schimb Valutar (ASV) 2005 - BCR permite utilizarea, in reteaua sa de POS si ATM a cardurilor cu CHIP (smartcard). 2006 - Banca Comerciala Romana lanseaza in premiera, prin Universitatea BCR, programul de practica STUDENT BCR care permite studentilor efectuarea practicii in cadrul a sapte sucursale BCR din Bucuresti

Grupul BCR BCR face parte din Grupul BCR care mai include si BCR Banca pentru Locuinte,BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., BCR Leasing si BCR Chisinau

BCR Banca pentru Locuinte (BCR BpL) este subsidiara grupului BCR specializata in economisirea si creditarea domeniului locativ in sistem colectiv, care a fost lansata in iulie 2008. In anul 2009 a incheiat 134.000 de contracte, in valoare de 3,5 miliarde. BCR BpL este liderul necontestat al pietei in ceea ce priveste activele totale (peste 50%) si noile contracte (peste 75%)

BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. a fost infiintata in luna iunie 2007, cu un capital social initial de 50.000.000 RON. BCR Pensii a avut o activitate extrem de dinamica pe piata pensiilor private din Romania ce a determinat consolidarea pozitiei companiei pe piata. In 2009, BCR Pensii a finalizat preluarea Fondului de Pensii Administrat Privat Omniforte de pe piata pensiilor obligatorii, si tot in 2009 a intrat pe piata pensiilor facultative prin preluarea Fondului de Pensii Facultative BCR Prudent, iar la inceputul anului 2010 a finalizat preluarea fondurilor de pensii obligatorii Prima Pensie si OTP. BCR detine 99,99 % din actiunile BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

BCR Leasing S.A. s-a infiintat in martie 2001, ca o completare a ofertei de finantare a Grupului Banca Comerciala Romana destinata persoanelor fizice, persoanelor juridice si persoanelor fizice autorizate, pentru achizitionarea bunurilor de folosinta indelungata. BCR Leasing IFN S.A. ofera servicii de leasing financiar intern pentru achiziionarea de bunuri de folosinta indelungata, respectiv: leasing pentru achizitionarea de autovehicule, flote, echipamente si utilaje industriale, aparatura medicala, software si echipamente I.T. etc., precum si leasing pentru imobile cu destinatie industriala sau comerciala. BCR Leasing este controlata in proportie de 89,03% de BCR, in timp ce Financiara SA detine 10% din capital, iar restul de 0,97% este detinut de catre persoane fizice.

BCR Partener Mobil, companie prin care BCR pune la dispozitie clientilor nebancarizati pachetul SIMPLU BCR (cont curent, card de debit si serviciul de
16

tranzactionare mobila), a fost infiintata in 2008. BCR Partener Mobil reprezinta noua denumire a good.bee Service RO, incepand cu aprilie 2012. Misiunea BCR Partener Mobil este de a asigura tuturor acces sigur, simplu si convenabil la serviciile bancare. Serviciul de tranzactii mobile a fost lansat in Romania in martie 2009 sub denumirea good.bee Tranzacii Mobile si este disponibil in intreaga tara prin intermediul retelei de agenti mobili. In august 2012, pachetul good.bee a fost redenumit in SIMPLU BCR.

17

STUDIU DE CAZ ANALIZA STRUCTURII ACTIVELOR SI PASIVELOR PORNIND DE LA BILANTUL CONTABIL AL BANCII BCR

ACTIVE Activele si numerar Credite Titlurile Active fizice Alte active TOTAL ACTIVE

2010 10512.3 49165.4 9409.6 2118.2 2387.8 73593.4

2011 11026.6 48903.7 13298.3 2024.5 1492.5 76745.7

2012 9859.2 45253.5 15126.8 1918.2 1129.8 73287.6

PASIVE Capital bancar Depozite Resurse nondepozit Alte pasive

2010 9071.2 59652.3 638.2 4231.7

2011 9571 62570.7 1132.8 3471.2

2012 9299.7 59769.8 1347.7 2870.4

TOTAL PASIVE

73593.4

76745.7

73287.6

18

ANALIZA IN STRUCTURA ACTIVE Activele si numerar Credite Titlurile Active fizice Alte active 2010 14.28 66.81 12.79 2.88 3.24 2011 14.36 63.72 17.33 2.64 1.94 2012 13.45 61.75 20.64 2.62 1.54 PASIVE Capital bancar Depozite Resurse nondepozit Alte pasive 2010 12.33 81.06 0.87 5.75 2011 12.47 81.53 1.48 4.52 2012 12.69 81.56 1.84 3.92

ANALIZA IN DINAMICA ACTIVE Active si nr Creditele Titlurile Activele fizice Alte active 2011/2010 4.89% -1.37% 41.33% -4.42% -37.48% 2012/2011 -10.59% -7.46% 13.74 -5.25% -24.30% PASIVE Capital bancar Depozite Resurse nondepozit Alte pasive 2011/2010 5.51% 4.89% 77.50% -17.98 % 2012/2011 -2.83% -4.47% 18.97% 17.30%

BCR si-a stabilit ca tinta permanenta imbunatatirea performantelor sale financiare, pentru a raspunde asteptarilor actionarilor in ceea ce priveste rentabilitatea investitiei facute. Banca urmareste maximizarea profitului pe o piata reglementata in care concurenta este puternica.

78000 77000 76000 75000 74000 73000 72000 71000 2010 2011 2012 TOTAL ACTIVE TOTAL PASIVE

In figura de mai sus se observa o evolutie a activelor si pasivelor in anul 2011, mai exact o crestere cu 4.28 % fata de anul 2010, fiind urmata de o scadere de 4.5 % in anul 2012.

19

80 70 60 50 40 30 20 10 0 2010 2011 2012 14.28 12.79 3.24 2.88 14.36 17.33 2.64 1.94 20.64 13.45 2.62 1.54 ACTIVELE SI NR CREDITE TITLURILE ACTIVE FIZICE ALTE ACTIVE 66.81 63.72 61.75

In ceea ce priveste trezoreria, BCR isi largeste sfera activitatilor cu titluri, acestea reprezentand 21% din total active, in anul 2012, fata de anii precedenti unde titlurile detin o pondere de 17.33% in anul 2011, respectiv 12.79% in anul 2010. Se observa o crestere semnificativa a plasamentelor in titluri in anul 2011 (41,33%), o difersificare a plasamentelor , prin largirea campului operational spre activitati de asigurare, de leasing si valori mobiliare. Creditarea continua sa fie principala categorie de operatiuni realizate de BCR, detinand un procent de 61%-66% din activul total al bancii, insa in perioada 2010-2012 nu se inregistreaza o evolutie a creditelor, ci un declin. Declinul a fost cauzat in principal de cererea slaba de credite de consum, precum si de nivelul redus al creditelor de investitii si de capital de lucru pentru companii, cu impact asupra venitului net din dobanzi. Volumul agregat al creditelor acordate clientilor (inainte de provizionare, IFRS) a ramas stabil la 53.243,0 milioane RON in 2012, (-0,2%) fa de 53.376,3 milioane RON la finele anului 2011, activitatea nouade creditare fiind afectata de cererea slaba. Banca intenioneaza sa se concentreze asupra creditarii in RON, astfel incat sa inverseze combinatia de valute in cadrul portofoliului de credite pe termen mediu si lung si sa-si foloseasca din plin capacitatea puternica de autofinantare in RON.

20

90 81.06 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2010 2011 2012 12.33 5.75 0.87 12.47 4.52 1.48 12.69 3.92 1.84 CAPITAL BANCAR DEPOZITE RESURSE NONDEPOZIT ALTE PASIVE 81.53 81.56

Analiza pasivelor bancare pe cei 3 ani permite evidentierea unei cresteri a capitalului bancar in 2011, de 5.51% de la 9071.2 milioane RON la 9571 milioane RON, urmata de o scadere a acestora la 9299,7 miliane RON (-2,83%) in anul 2012. Un rol important il are depozitele reprezentand aproximativ 81% din total pasive, inregistrandu-se o crestere a acestora in 2011, urmata de o diminuare in anul 2012, de la 62570.7 miliane RON la 59769,8 milioane RON. Sumele datorate clientilor au ramas in cea mai mare parte stabile la 37.875,1 milioane RON la sfritul lunii decembrie 2012 (-4,5% fata de perioada similara a anului anterior). Depozitele clientilor raman principala sursa de finantare a BCR, in timp ce banca se bucura de sprijinul sustinut al bancii-mama, precum si de surse de finantare diverse prin emisiunea de obligatiuni. BCR si-a mentinut pozitia de lider de piata, controland 19,3% din cota de piata a activelor, in pofida scaderii activelor totale cu 4,5% fata de perioada similara a anului anterior, la suma de 73.287,6 milioane RON.

21

BIBLIOGRAFIE

1. Elena Violeta Dragoi, Managementul performantelor bancare, editura Bibliotheca,Targoviste, 2007 2. www.bcr.ro 3. http://www.scribd.com/doc/29078658/Contabilitate-Bancara-de-Ciornii-Revilia 4. http://www.scribd.com/doc/77237634/Analiza-Activitatii-FinanciarBancare#download 5. http://biblioteca.regielive.ro/cursuri/banci/contabilitate-generala-171505.html

22

CUPRINS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

BANCA SI MANAGEMENTUL BANCAR 1 BILANTUL CONTABIL BANCAR 2 ACTIVE SI PASIVE BANCARE 3 STRUCTURA BILANTULUI CONTABIL AL UNEI BANCI COMERCIALE 8 ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR PE BAZA BILANTULUI BANCAR 12 BANCA COMERCIALA ROMANA 15 STUDIU DE CAZ. ANALIZA STRUCTURII ACTIVELOR SI PASIVELOR PORNIND DE LA BILANTUL CONTABIL AL BANCII BCR 18 8. BIBLIOGRAFIE 22

23