Sunteți pe pagina 1din 24

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE MANAGEMENT BUCURESTI

CAIET DE PRACTIC
Domeniu: ANSAMBLUL FIRMEI

Denumirea firmei de practic: FLORIAS CONT SRL


Numele studentului: RADU CRISTINA ALEXANDRA
Anul de studiu: 2

Grupa 142

Numele cadrului didactic coordonator: Anghel Florin


Numele tutorelui din firma de practic:MANOLACHE FLORENTINA

An universitar 2016-2017
FI DE PREZEN PRIVIND ACTIVITATEA DE PRACTIC DE
SPECIALITATE
Denumirea firmei de practic:FLORIAS CONT SRL

Numele studentului: RADU CRISTINA ALEXANDRA; Anul de studiu 2; Facultatea de Management


____
Numele cadrului didactic coordonator: Anghel Florin

Numele tutorelui din firma de practic: MANOLACHE FLORENTINA

Domeniul
Nr. Data Numar ore de Semnatura Semnatura
cr
t. practica tutor student

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
JURNAL AL ACTIVITII DE PRACTIC
Ziua: 1
Data: 06/03/2017
Obiectivele zilei:
Cunoasterea societatii si a statutului acesteia ( asociati, sediu, forma juridica, obiect de
activitate, forma capitatlului social, forma de conducere si administrare, angajati, evident
activitatii economoco financiara).

Locaia: Drumul Dealul Bistrii, Nr. 21-23, sect. 4, Bucuresti

Descrierea principalelor activiti realizate:

Societatea comerciala Florias Cont SRL, a fost inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/7486/2013(conform Certificaatului de Inmatriculare Fiscala). Firma are ca unic asociat si
administrator pe Dna. Manolache Florentina.
Societatea comerciala Florias Cont SRL este persoana juridica romana, constituita sub forma de
societate cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile statului,
ale Legii nr.31/1990, Codului Comercial roman si al altor reglementari legale aplicabile.
Obiectul de activitate al societaii cuprinde urmatoarele:
- Activitati de contabilitate si audit financiar , consultant in domeniul fiscal;

La formarea societatii capitalul social subscris al acesteia a fost de 200 lei.. Organul de conducere
al societatii este asociatul unic, care are atributiile si obligatiile prevazute in lege privind societatile
comerciale si in statut.
Asociatul unic este obligat ca cel tarziu in 3 luni de la incheierea exercitiului financiar sa analizeze si
sa aprobe bilantul si contul de profit si pierdere. Asociatul unic poate lua hotarari privind stabilirea
progamului de activitate al societatii pentru exercitiul finnaciar viitor, aprobare bugetului, salariile
personalului angajat, competentele si raspunderile acstora.

EVIDENTA ACTIVITATII ECONOMICO FINANCIARA A SOCIETATII

Operatiunile economic financiare ale societatii se contabilizeaza in lei pe baza metodologiei legale
in vigoare. Operatiunile de incasari si plati effectuate in valuta trebuie inregistrate in lei in evident
contabila, la cursul de schimb valabil la data operatiunii. Bilantul si contul de profit si pierdere se
intocmesc in conditiile prevazute de lege. Exercitiul financiar al societatii cuprinde perioada de 1
ianuarie 31 decembrie.

Semntura student
Radu Cristina AlexandraJURNAL AL ACTIVITII DE PRACTIC
Ziua: 2

Data: 07/03/2017
Obiectivele zilei:
- Definirea documentelor contabile;

- Documente justificative;

- Registre justificative.

Locaia: Drumul Dealul Bistrii, Nr. 21-23, sect. 4, Bucuresti

Descrierea principalelor activiti realizate:

- Definirea documentelor contabile;

Datele si informatiile proprii circuitului economic al patrimoniuliu sunt consemnate in


cadrul documentelor contabile. Prin intermediul acestor documente se exprima in scris
si se organizeaza material procesele de culegere, prelucrare, stocare si transmiterea
datelor. Formularele folosite pot fi tipizate si netipizate.Formularele netipizate sunt
suporturi de informatii, in care continutul, forma si formatul nu sunt prestabilite si
imprimate, iar folosirea lor este la latitudinea intreprinderii. Formularele tipizate sunt
suporturi tehnice de informatii in care continutul, forma si formatul sunt prestabilite si
imprimate.

- Documente justificative;

Operatiile economice si financiare se consemneaza in momentul efectuarii in documente numite


documente justificative. Legea contabilitatii nr. 82/1991 prevede: Orice operatie patrimoniala se
consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un inscris care sta la baza inregistrarilor in contabilitate,
dobandind astfel calitatea de document justificativ.

- Registre justificative.

Continutul documentelor justificative:


~denumirea documentului;
~numarul si data documentului;
~denumirea si sediul intreprinderii, al serviciului sau al sectorului, dupa caz care a intocmit
documentul;
~mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiei, daca este cazul;
~continutul operatiei economice sau financiare, temeiul legal al efectuarii operatiei, datele
cantitative si/sau valorile aferente operatiei economice si financiare efectuate;
~semnaturile persoanelor care raspund de efectuare operatiei.
- Registre contabile
~Registrul-jurnal este document contabil obligatoriu, in care se inregistreaza prin articole
contabile in mod cronologic, operatiile patrimoniale prin respectarea succesiunii documentelor,
dupa data de intocmire sau intrarea acestora in unitate.
~Registrul Carte-Mare este document contabil in care se inscriu lunar direct sau prin regrupare
pe conturi corespondente inregistrarile efectuate in Registrul-jurnal, stabilindu-se situatia fiecarui
cont, respectiv soldul initial, rulajele debitoare, rulajele creditoare si soldurile finale.
~Registrul-Inventar este document contabil in care se inregistreaza toate elementele de activ si
pasiv, grupate in functie de natura lor, conform posturilor din bilantul contabil, inventariate potrivit
normelor legale.
Semntura student
Radu Cristina AlexandraJURNAL AL ACTIVITII DE PRACTIC
Ziua: 3

Data: 08/04/2017
Obiectivele zilei:
-Receptionarea marfurilor de la furnizori
-Completarea facturilor fiscale si notelor de intrare-receptie
-Inregistrarea operatiunilor in Registrul de Casa
-Depuneri de lichiditati la banca

Locaia: Drumul Dealul Bistrii, Nr. 21-23, sect. 4, Bucuresti

Descrierea principalelor activiti realizate:

-Receptionarea marfurilor de la furnizori:

% = 401 ( furnizori )
371 marfuri
4426 TVA deductibila

-Completarea facturilor fiscale si notelor de intrare-receptie:

Nota de Intrare si Receptie, se intocmeste la sosirea marfurilor de la furnizor si la intrarea


acestora in gestiunea unitatii;

Se completeaza in baza facturilor sau a avizului de insotire a marfii.


Orice factura fiscala trebuie insotita de NIR

-Inregistrarea operatiunilor in Registrul de Casa:


5311 Casa in lei = 4111 Clienti
5421 Avansuri de trezorerie = 5311 Casa in lei
-Depuneri de lichiditati la banca:
581 Viramente interne = 5311 Casa in lei

Semntura student
Radu Cristina Alexandra
JURNAL AL ACTIVITII DE PRACTIC
Ziua: 4
Data: 09/03/2017
Obiectivele zilei:
-Plata salariilor
-Completarea statului
-Varsarea fondurilor de sanatate, somaj, risc etc. la buget prin intermediul Ordinelor de
Plata

Locaia: Drumul Dealul Bistrii, Nr. 21-23, sect. 4, Bucuresti

Descrierea principalelor activiti realizate:


-Plata salariilor:
425 Avansuri acordate personalului = 5121 Conturi la banci in lei
421 Personal-salarii datorate = 5121 Conturi la banci in lei
-Inregistrare statului de plata :
641 Cheltuieli cu salariile personalului = 421 Personal-salarii datorate

421 Personal-salarii datorate = %


444 Impozit pe salarii
431 Asigurari sociale ( CAS )
4372 Contributia personalului la
fondul de somaj
431 Asigurari sociale ( CASS )
425 Avansuri acordate personalului
427 Retineri din salarii datorate tertilor

6451 Cheltuieli privind contributia = 4311 contributia unitatii la unitatii aigurarile sociale
aigurarile sociale
-Varsarea fondurilor de sanatate, somaj, risc etc. la buget prin intermediul Ordinelor
de Plata:

% = 5121 Conturi la banci in lei


431 Asigurari socilae
4444 Imozitul pe venituri de natura salariala
437 Ajutor de somaj

Semntura student
Radu Cristina AlexandraJURNAL AL ACTIVITII DE PRACTIC
Ziua: 5
Data: 10/03/2017
Obiectivele zilei:
-Inregistrarea incasarior din vanzari in Registrul de Casa
-Depuneri de lichiditati la banca
-Efectuarea de plati catre furnizori prin intermediul Oridnelor de Plata

Locaia: Drumul Dealul Bistrii, Nr. 21-23, sect. 4, Bucuresti

Descrierea principalelor activiti realizate:

-Inregistrarea incasarior din vanzari in Registrul de Casa

5311 Casa in lei = 411 Clienti


-Depuneri de lichiditati la banca
581 Viramente interne = 531 Casa in lei
5121 Conturi la banci in lei = 581 Viramente interne

-Efectuarea de plati catre furnizori prin intermediul Oridnelor de Plata:

401 Furnizori = 5121 Conturi la banci in lei


401 Furnizori = 5124 Conturi la banci in valuta

Semntura student
Radu Cristina AlexandraJURNAL AL ACTIVITII DE PRACTIC
Ziua: 6

Data: 13/03/2017
Obiectivele zilei:
-Completarea foilor de varsamant si a ordinelor de plata
-Completarea biletelor la ordin

Locaia: Drumul Dealul Bistrii, Nr. 21-23, sect. 4, Bucuresti

Descrierea principalelor activiti realizate:

Semntura student
Radu Cristina AlexandraJURNAL AL ACTIVITII DE PRACTIC
Ziua: 7
Data: 14/03/2017
Obiectivele zilei:
-Inregistrarea notelor contabile din Extrasul de Cont

Locaia: Drumul Dealul Bistrii, Nr. 21-23, sect. 4, Bucuresti

Descrierea principalelor activiti realizate:

-Inregistrarea notelor contabile din Extrasul de Cont

6271 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate = 5121 Conturi la banci in lei


6272 Cheltuieli cu serviciile bancare si assimilate = 5124 Conturi la banci in valuta

666 Cheltuieli privind dobanzile = 5121 Conturi la banci in lei


5121 Conturi la banci in lei = 766 Venituri din dobanzi

401 Furnizori = 5121 Conturi la banci in lei


401 Furnizori = 5124 Conturi la banci in valuta

5121 Conturi la banci in lei = 411 Clienti


5124 Conturi la banci in valuta = 411 Clienti
Semntura student
Radu Cristina AlexandraJURNAL AL ACTIVITII DE PRACTIC
Ziua: 8
Data: 15/03/2017
Obiectivele zilei:
-Inregistrarea facturii de marfa, in valuta, cu taxe vamale
-Plata TVA in vama

Locaia: Drumul Dealul Bistrii, Nr. 21-23, sect. 4, Bucuresti

Descrierea principalelor activiti realizate:

-Inregistrarea facturii de marfa, in valuta, cu taxe vamale

371 Marfuri = %
401 Furnizori ext.
446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

-Plata TVA in vama

4426 TVA deductibila = 5121 Conturi la banci in lei

Semntura student
Radu Cristina AlexandraJURNAL AL ACTIVITII DE PRACTIC
Ziua: 9
Data: 16/03/2017
Obiectivele zilei:
-Inregistrarea achizitiei unui mijloc fix, cu transport si servicii de montare
-Inregistrarea amortizarii mijloacelor fixe

Locaia: Drumul Dealul Bistrii, Nr. 21-23, sect. 4, Bucuresti

Descrierea principalelor activiti realizate:

-Inregistrarea achizitiei unui mijloc fix, cu transport si servicii de montare

% = 404 Furnizori de imobilizari


2131 Echipamente tehnologice
4426 TVA deductibila

-Inregistrarea amortizarii mijloacelor fixe:

6811 Cheltuieli de exploatare = 2813 Amortizarea instalatiilor


privind amortizarea imobilizarilor, mijloacelor de transport, animalelor si
plantatiilor

Semntura student
Radu Cristina AlexandraJURNAL AL ACTIVITII DE PRACTIC
Ziua: 10
Data: 17/03/2017
Obiectivele zilei:
-Inregistrare facturi de servicii, transport si utilitati
-Inchiderea conturilor de TVA

Locaia: Drumul Dealul Bistrii, Nr. 21-23, sect. 4, Bucuresti

Descrierea principalelor activiti realizate:

-Inregistrare facturi de servicii, transport si utilitati

% = 401 Furnizori
605 Cheltuieli privind energia si apa
4426 TVA deductibila

% = 401 Furnizori
626 Cheltuieli postale sit axe de telecomunicatii
4426 TVA deductibila
% = 401 Furnizori
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal
4426 TVA deductibila

-Inchiderea conturilor de TVA

4427 TVA colectata = %


4426 TVA deductibila
4423 TVA de plata

Semntura student
Radu Cristina AlexandraJURNAL AL ACTIVITII DE PRACTIC
Ziua: 11

Data: 23/03/2017
Obiectivele zilei:
-Inregistrarea incasarilor, platilor si avansurilor de trezorerie in Registrului de Casa
-Inregistrare decont de cheltuieli

Locaia: Drumul Dealul Bistrii, Nr. 21-23, sect. 4, Bucuresti

Descrierea principalelor activiti realizate:

-Inregistrarea incasarilor, platilor si avansurilor de trezorerie in Registrului de Casa:

5311 Casa in lei = 411 Clienti


401 Furnizori = 5311 Casa in lei
542 Avansuri de trezorerie = 5311 Casa in lei

-Inregistrare decont de cheltuieli:

Contul 542 Avansuri de trezorerie tine evident aavansurilor acordate in numerar


administratorului intreprinderii sau altor persoane imputernicite sa efectueze plati pentru
cumpararea de material sau marfuri, plata unor servicii executate de terti , plata unor datorii
fiscal etc.

% = 542 Avansuri de trezorerie


302 Materiale consumabile
4426 TVA deductibila

% = 542 Avansuri de trezorerie


6022 Cheltuieli privind combustibilul
4426 TVA deductibila

Semntura student
Radu Cristina AlexandraJURNAL AL ACTIVITII DE PRACTIC
Ziua: 12

Data: 24/03/2017
Obiectivele zilei:
-Inregistrare facture vanzare marfa
-Inregistrare facura vanzare mijloc fix
-Descarcare de gestiune

Locaia: Drumul Dealul Bistrii, Nr. 21-23, sect. 4, Bucuresti


Descrierea principalelor activiti realizate:

-Inregistrare facture vanzare marfa :


411 Client = %
707 Venituri din vanzarea marfurilor
4427 TVA colectata
Descarcarea de gestiune:
607 Cheltuieli privind marfurile = 371 Marfuri
-Inregistrare facura vanzare mijloc fix :
461 Debitori diversi = %
7583 Venituri din vanzarea activelor si alte oeratiuni de capital
4427 TVA colectata
Iesirea din gestiune a mijlocului fix complet amortizat:
281 Amortizari privind imobilizari corporale = 213
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

Semntura student

Radu Cristina Alexandra


JURNAL AL ACTIVITII DE PRACTIC
Ziua: 13

Data: 30/03/2017
Obiectivele zilei:
-Inregistrare facture achizitatii marfuri, materii prime, materiale consumabile
-inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli

Locaia: Drumul Dealul Bistrii, Nr. 21-23, sect. 4, Bucuresti

Descrierea principalelor activiti realizate:

-Inregistrare facture achizitatii marfuri, materii prime, materiale consumabile:

% = 401 Furnizori
371 Marfuri
4426 TVA deductibila

% = 401 Furnizori
301 Materii prime
4426 TVA deductibila

% = 401 Furnizori
302 Materiale consumabile
4426 TVA deductibila

% = 401 Furnizori
303 Materile de natura obiectelor de inventar
4426 TVA deductibila

-Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli

121 Profit si pieredere = %

607 Cheltuieli privind marfurile


6022 Cheltuieli privind combustibilul
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal
626 Cheltuieli postale sit axe de telecomunicatii
605 Cheltuieli privind energia si apa
6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilo

6271 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

666 Cheltuieli privind dobanzile


6451 Cheltuieli privind contributia aigurari sociale

641 Cheltuieli cu salariile personalului

% = 121 Profit si pieredere

707 Venituri din vanzarea marfurilor

7583 Venituri din vanzarea activelor si alte oeratiuni de capital

766 Venituri din dobanzi

Semntura student

Radu Cristina Alexandra


JURNAL AL ACTIVITII DE PRACTIC
Ziua: 14

Data: 31/03/2017
Obiectivele zilei:
-Cunoasterea si analiza balantei analitice de verificare si a bilantuluin contabil(Contul de
Profit si Pierdere, Situatia Creantelor si a datoriilor, a platilor restante etc.)

Locaia: Drumul Dealul Bistrii, Nr. 21-23, sect. 4, Bucuresti

Descrierea principalelor activiti realizate:

-Cunoasterea si analiza balantei analitice de verificare si a bilantuluin contabil(Contul


de Profit si Pierdere, Situatia Creantelor si a datoriilor, a platilor restante etc.):

Balanta de verificare : este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactitatii


inregistrarilor contabile si controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si cea analitica,
precum si principalul instrument pe baza caruia se intocmesc situatiile financiare. Balanta de
verificare a conturilor sintetice, precum si balantele de verificare ale conturilor analitice se intocmesc
cel putin anual, la incheierea exercitiului financiar sau la termenele de intocmire a situatiilor
financiare periodice, la alte perioade prevazute de actele normative in vigoare, si ori de cate ori se
considera necesar. Cuprinde pentru toate conturile unitatii urmatoarele elemente: simbolul si
denumirea conturilor, in ordinea din planul de conturi aplicabil, soldurile initiale sau totalul sumelor
debitoare si creditoare ale lunii precedente, dupa caz, rulajele curente debitoare si creditoare, totalul
sumelor debitoare si creditoare, soldurile finale debitoare sau creditoare

Bilantul contabil
Bilantul reprezinta un document contabil de sinteza in care sunt prezentate elemente de
activ, datorii si capital propriu ale unei companii/institutii la un anumit moment, acesta fiind
un raport static (asemanat adeseori cu o fotografie facuta la un moment dat) spre deosebire
de contul de profit si pierdere care prezinta un flux de venituri si cheltuieli aferente unei
perioade (raport dinamic). Asadar, bilantul contabil reflecta scriptic o sinteza in expresie
baneasca a patrimoniului unei societati. Elementele bilantului sunt activele, capitalul propriu
si datoriile, ultimele doua elemente fiind denumite si pasive bilantiere.
Contul de profit si pierdere impreuna cu bilantul si situatia fluxurilor de trezorerie (cash-flow
statement) reprezinta cele mai importante situatii financiare utilizate in analiza unei
companii.

Descrierea metodelor i tehnicilor utilizate pe parcursul perioadei


practica:

Dialog professional cu directorul societatii.


Procesarea datelor pe calculator.
Procesatrea in aplicatia on-line de la banca

Descrierea abilitilor si deprinderilor utilizate:

Am participat la completarea documentelor justificative


Utilizarea plicatiei on-line bank
Utilizare soft-ului de contabilitate, word, excel.

Baza teoretic folosit:

CONTABILITATEA FINANCIARA A INTREPRINDERII - Catedra de contabilitate, audit si


control de gestiune ASE BUCURESTI - Coordonator Mihai Ristea

Descrierea relaiilor cu personalul angajat si/sau colegii:


Firma FLORIAS CONT SRL are un singur angajat cu care am am avut o relatie de
colegialitate.
Contacte realizate pe parcursul perioadei de practica:

Contactarea ANAF Agentia Nationala de Administrare Fiscala pentru obtinere fisei de platitor
Contactarea bancii pentru obtinerea extras de cont.

Semntura student
Radu Cristina Alexandra