Sunteți pe pagina 1din 12

CAIET DE PRACTICĂ

Titlul temei de practică

Activități de consultanță în tehnologia informației

Denumirea firmei de practică: Cîrciu Ruxandra-Daniela PFA

Numele studentului: Ruxandra-Daniela Cîrciu

Anul de studiu: 2

Programul de master: Management și Marketing Internațional

Numele cadrului didactic coordonator: prof.univ.dr. Luminița Nicolescu

Numele tutorelui din firma de practică: Alin-Dumitru Stanciu

Bucureşti
2019

CUPRINS

I. DATE GENERALE PRIVIND STAGIUL DE PRACTICĂ.......................................................3

II. DESCRIEREA ORGANIZATIEI ŞI A ACTIVITĂŢILOR SALE.............................................4

2.1. Denumirea organizaţiei şi sediul social...........................................................................4


2.2. Mărimea şi structura organizatorică.................................................................................4
2.3. Industria din care face parte.............................................................................................4
2.4. Istoric....................................................................................................................................5
2.5. Principalele domenii de activitate.....................................................................................5
2.6. Strategie, misiune, obiective.............................................................................................5
2.7. Rolul şi poziţia organizaţiei în regiune/piaţă...................................................................6
2.8. Concurenţa..........................................................................................................................6
III. DESCRIEREA DEPARTAMENTULUI UNDE SE DESFĂŞOARA PRACTICA...................7

3.1. Denumirea departamentului..............................................................................................7


3.2. Mărimea şi structura...........................................................................................................7
3.3. Rolul departamentului în cadul organizaţiei....................................................................7
3.4. Activităţi specifice...............................................................................................................7
3.5. Echipa..................................................................................................................................8
IV. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ......................................................................8

4.1. Responsabilităţi alocate.....................................................................................................8


4.2. Colaboratori.........................................................................................................................9
4.3. Activităţi/proiecte în care este implicat practicantul.......................................................9
4.4. Metode şi tehnici folosite.................................................................................................10
4.5. Rezultate obţinute.............................................................................................................10
4.6. Dezvoltarea personală în cadrul activităţii de practică................................................10
4.7. Analiza critică a activităţii firmei/departamentului (puncte forte şi slabe)..................11
4.8. Recomandări pentru îmbunătăţirea activităţii firmei/departamentului unde se
desfăşoară stagiul de practică.....................................................................................................11

I. DATE GENERALE PRIVIND STAGIUL DE PRACTICĂ

Perioada de desfăşurare:

De la: 26 februarie 2019 până la: 14 aprilie 2019


Durata totală obligatorie a stagiului de practică: 280 de ore

Cadru didactic coordonator desemnat din partea ASE Bucuresti:

Numele şi prenumele Nicolescu Luminița


Gradul didactic Profesor Universitar Doctor
Telefon, e-mail luminicolescu@yahoo.com

Organizaţia în care se realizează stagiul de practică:

Denumire: Cîrciu Ruxandra-Daniela PFA


Sediul social: București Sectorul 4, Bulevardul Constantin Brâncoveanu Nr. 114
Punct de lucru: București Sectorul 2, Șoseaua Fabrica de Glucoză Nr. 9B
Domeniul de activitate (codul CAEN): 6202 – Activități de consultanță în tehnologia
informației

Cadrul de desfăşurare a activităţii / modulul de pregătire:

departamentul de management antifraudă

Tutorele desemnat din partea firmei:


Numele şi prenumele: Stanciu Alin-Dumitru
Functia ocupata: Administrator
Telefon, e-mail: alin@popcash.net

II. DESCRIEREA ORGANIZAȚIEI ŞI A ACTIVITĂŢILOR


SALE

2.1. Denumirea organizaţiei şi sediul social

Cîrciu Ruxandra-Daniela PFA cu sediul social în București, Sectorul 4, Bld.


Constantin Brâncoveanu Nr. 114 și punct de lucru în București, Sectorul 2, Șos. Fabrica
de Glucoză Nr. 9B la PopCash S.A.

2.2. Mărimea şi structura organizatorică

În cadrul PopCash S.A., există un număr de 33 de angajați, organizarea structurală


fiind evidenţiată prin organigramă, regulamentul de organizare şi funcţionare şi fişe de
post. Structura organizatorică este de tip ierarhic-funcţională. În cadrul societății
funcționează următoarele departamente:

- resurse umane;
- comercial;
- cercetare-dezvoltare;
- producție;
- financiar-contabil.

2.3. Industria din care face parte


PopCash S.A. activează în industria de marketing online.

2.4. Istoric

PopCash S.A. este o societate înființată în anul 2012, care are capital privat
românesc, la conducerea căreia se află Radu Burcheci și Alexandru Matican.

2.5. Principalele domenii de activitate

Principalele domenii de activitate sunt:

- crearea și realizarea de campanii publicitare;


- conceperea și plasarea de materiale publicitare în mediul online;
- distribuirea materialelor publicitare la cererea clienților;
- producerea de website-uri de afișare;
- desfașurarea campaniilor de marketing și a altor servicii publicitare cu scopul a
atrage și a fideliza clienții;
- promoții pentru diferite produse;
- publicitate prin poșta electronică;
- productia de mesaje comerciale pentru campanii de promovare în mediul virtual.

2.6. Strategie, misiune, obiective

Misiunea PopCash S.A. este de a oferi servicii de publicitate online la nivel


internațional. Valorile companiei sunt dedicarea, angajamentul față de proiectul
clientului și seriozitatea cu care tratăm fiecare detaliu. Firma promite că serviciile oferite
nu vor fi niciodată mai prejos de așteptări, refuzând din start orice rabat asupra calității.
Totodată, continuă să păstreze prețurile la un nivel competitiv ca urmare a prezenței
unui simț etic și moral bine înrădăcinat în cultura organizațională.
Obiectivele strategice ale PopCash S.A. pe termen mediu şi lung sunt
următoarele:

- pornirea a cel puțin 5 parteneriate noi cu rețele de afiliați până la finele anului
2020;
- adoptarea de modele de preț bazate strict pe performanță, de tipul CPA (cost
per action), CPL (cost per lead), CPI (cost per install) și CPS (cost per sale) în
următorii 2 ani;
- dezvoltarea nomenclatorului de servicii prin adăugarea de noi formate de
reclamă, de tipul push notification, pop-up și native;
- creșterea cu minimum 20% a numărului de clienți care au aflat despre
serviciile firmei noastre prin intermediul platformelor de social media;
- creşterea profitului în următorii 3 ani cu minimum 25%/an;
- participarea la evenimente precum Bucharest Summit, Affiliate World Asia,
Affiliate World Summit și The European Summit;
- minimizarea riscului de fraudă din partea clienților.

2.7. Rolul şi poziţia organizaţiei în regiune/piaţă

În prezent, PopCash S.A. ocupă poziția de challenger la nivel internațional în


domeniul său de activitate.

2.8. Concurenţa

Principalii concurenți ai PopCash S.A. se pot împărți în următoarele categorii:

- competitori pe segmentul de reclame mainstream/non-adult afișate pe dispozitive


mobile: Propeller Ads, Adnium, Traffic Stars, Zero Park;
- competitori pe segmentul de reclame adult afișate pe dispozitive mobile: Intango,
AdCash, BillyMob, Bidvertiser;
- competitori pe segmentul de reclame mainstream/non-adult afișate pe desktop și
alte dispo-zitive fixe: Adventure Feeds, Advaloo, Adsnic, HillTop Ads;
- competitori pe segmentul de reclame adult afișate pe desktop și alte dispozitive
fixe: Diva Traffic, Avazu, Adsteroid, Admetix.

III. DESCRIEREA DEPARTAMENTULUI UNDE SE


DESFĂŞOARA PRACTICA

3.1. Denumirea departamentului

Departamentul de management antifraudă.

3.2. Mărimea şi structura

În cadrul departamentului anterior menționat își desfășoară activitatea un număr de


3 angajați, structura fiind ierarhic-funcțională, departamentul aflându-se în subordinea
directorului financiar al firmei.

3.3. Rolul departamentului în cadul organizaţiei

Rolul departamentului în cadrul organizației este de a analiza activitatea firmei cu


scopul de a detecta tentativele de fraudă în fază incipientă și a eradica posibilitatea
dezvoltării acestora, minimizând astfel riscurile la care organizația ar putea fi supusă.
3.4. Activităţi specifice

Principalele activități desfășurate în cadrul departamentului sunt următoarele:

- verificarea transferurilor financiare făcute de către clienți cu scopul asigurării că


acestea sunt autorizate de titularul de cont;

- identificarea cazurilor de fraudă și luarea măsurilor necesare minimizării


pierderilor;

- urmărirea și colectarea informațiilor despre eventualele încălcări ale


regulamentelor și procedurilor interne ale companiei;
- descoperirea fraudelor comise de către angajații și/sau clienții companiei și
administrarea informațiilor în baza de date;
- contactarea telefonică sau prin email a angajaților sau clienților în cazul
suspiciunilor de fraudă.

3.5. Echipa

- Ruxandra Cîrciu

- Alexandra Berchetaru

- Ovidiu Ghinea

IV. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ

4.1. Responsabilităţi alocate

- monitorizează și investighează tranzacțiile suspecte;


- colectează informații referitoare la evenimentele de fraudă (website-uri de
specialitate, media, rapoarte oficiale ale instituțiilor abilitate), în scopul identificării
evenimentelor cu potențial impact de fraudă;

- investighează suspiciunile de fraudă/fraudele/practicile interzise privind


persoanele fizice și juridice în ceea ce privește activitatea de creditare;

4.2. Colaboratori

Cîrciu Ruxandra-Daniela PFA

4.3. Activităţi/proiecte în care este implicat practicantul

- elaborează rapoarte cu privire la fraudele investigate, identificând riscurile,


contextul și persoanele implicate, prejudiciile și propune măsuri etc;

- urmărește implementarea deciziilor în legatură cu fraudele/deficiențele


investigate;

- elaborează rapoarte trimestriale/anuale către conducerea societății în legatură cu


activitatea serviciului antifraudă;

- interactionează cu diverse departamente din firmă pe linia raportărilor riscului de


fraudă, urmărirea modului de implementare a deciziilor etc;

- gestionează/administrează diferite baze de date la nivelul direcției;

- se implică în demersuri de implementare a unor soluții de combatere a fraudei,


prin propuneri de completare a reglementărilor interne cu măsuri de reducere a
riscurilor de fraudare;
- obține informații din diverse surse, cu privire la potențialii clienți atunci când
există suspiciuni din punct de vedere al riscului de fraudă;

- participă activ la implementarea programelor de pregătire profesională a


salariaților, în scopul responsabilizării acestora cu privire la prevenirea și
combaterea fenomenului de fraudă și la raportarea tuturor cazurilor suspecte prin
mijloacele puse la dispoziție;

4.4. Metode şi tehnici folosite

- metoda delegării;

- metode de programare a muncii;

- metoda ședinței bilunare;

- metoda raportului de activitate.

4.5. Rezultate obţinute

Pe parcursul perioadei de practică am obținut următoarele rezultate:

- detectarea a 12 cazuri de fraudă în fază incipientă;

- analizarea a 7 cazuri de comportament fraudulos din partea clienților cu


scopul minimizării prejudiciilor aduse firmei;

- am achiziționat o soluție software care să ajute la detectarea de malware și


router exploit.

4.6. Dezvoltarea personală în cadrul activităţii de practică


- abilități în obținerea de informații, documentare, procesare și sinteză a
informațiilor;

- orientare către rezultate relevante din punct de vedere legislativ;

- abilități foarte bune de comunicare și relaționare;

- capacitate foarte bună de argumentare (orală/scrisă);

- capacitate de analiză și sinteză;

- capacitatea de a interacționa terți în legatură cu activitatea de investigare a


fraudelor;

- capacitate de gestionare eficientă a timpului de lucru;

4.7. Analiza critică a activităţii firmei/departamentului (puncte


forte şi slabe)

Punctele forte identificate sunt următoarele:

- societatea asigură un mediu de lucru prielnic bunei desfășurări a activității


angajaților;

- firma se bucură de recunoaștere în domeniu atât la nivel national, cât și


international;

- departamentul are în dotare mijloace tehnologice de ultimă generație.

Punctele slabe identificate sunt următoarele:

- volum de muncă ridicat;

- personal insuficient.
4.8. Recomandări pentru îmbunătăţirea activităţii
firmei/departamentului unde se desfăşoară stagiul de
practică

- firma ar putea derula proiecte de responsabilitate social corporativă cel puțin


trimestrial;
- pentru a motiva angajații, compania ar putea introduce anumite bonusuri de
performanță;
- pentru a reduce volumul de muncă excesiv, este nevoie de angajarea a minimum
două personae specializate în lupta antifraudă.

Data 14 aprilie 2019


Masterand Tutore Firmă
Numele si prenumele (în clar) Numele si prenumele (în clar)

………………………………………. ……………………………………………………
.
Semnătura Semnătura & Ştampila

S-ar putea să vă placă și