Sunteți pe pagina 1din 29

Anexa 1 la schema de ajutor de minimis

CONŢINUT
PLAN AFACERI

Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului


Start –up Nation

1
*
1. DATE GENERALE / CERERE DE FINANTARE
1
21. Numele firmei:
32. Codul unic de înregistrare:
43. Forma juridică de constituire:
54. Data înfiinţării/Număr Registrul Comerţului:

65. Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN aferent:


76. Codul CAEN al activităţii pentru care solicita finantare:
8
97. Activitatea Codului CAEN pe care se solicită AFN este:
Producție Se punctează cu 40 puncte
Programare IT cod CAEN 6201 Se punctează cu 40 puncte
Industrii creative – fără cod CAEN 6201 Se punctează cu 35 puncte
Servicii Se punctează cu 30 puncte
Comerț și alte activități Se punctează cu 25 puncte
10
8. Natura capitalului social:

Natura capitalului social (%) Privat


Român
Străin

9. Valoarea capitalului social:


10. Adresa, telefon/fax, e-mail:
11. Persoană de contact:
12. Asociaţi, acţionari principali :
Numele şi prenumele/Denumire Domiciliu / sediul societăţii Pondere în Capital social %

13. Categorie IMM


Micro
Mica
Mijlocie
Conform prevederilor Legii nr 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii.
2
*
14. Prezentarea societăţilor din grup: Daca societatea aplicanta face parte dintr-un grup, pentru fiecare
societate din grup se vor prezenta următoarele informaţii: denumire, CUI, legături cu societatea ce solicita
AFN- Dacă este cazul-.

Se descarcă Cererea tip de acord de principiu pentru finantare (Anexa 3), se completează, semnează
şi se urcă cu browse.
Se descarcă Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
(Anexa 5 obligatoriu si Anexa 6 după caz- (daca mai aveti alte firme) , se completează, semnează şi se
urcă în aplicaţie )
Se descarcă Declaraţia de minimis (Anexa 2) se completează, semnează şi se urcă în aplicaţie
Se încarcă în aplicație BI/CI și CUI.
Se încarcă în aplicație împuternicirea- Dacă este cazul-.

2. VIZIUNE, STRATEGIE

În acest capitol de început încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:


A.
 Care este esenţa afacerii ? Ce și cum anume va genera bani şi profit ?

Ex: Detaliaţi activitatea aferentă codului CAEN pe care accesaţi programul, factorii pe care îi
consideraţi relevanţi pentru afacerea dvs. (ex: localizare, auto-evaluarea tehnologiei pe care o veţi
utiliza, experienţa anterioară a întreprinzătorului etc.).
Se va preciza modul în care întreprinderea îşi utilizează resursele de muncă, materiale şi băneşti
pentru realizarea obiectivelor propuse.
- viziunea întreprinderii, reprezentarea a ceea ce se doreşte a fi organizaţia în viitor;
- identificarea misiunii întreprinderii;
- examinarea perspectivelor pentru viitor în contextul obiectivelor pe termen lung.

3
*
Societatea infiintata va desfasura activitati specifice unei scoli de formare profesionala in
Municipiul Bucuresti, prin autorizarea codului CAEN 8559 – Alte forme de invatamant. Activitatile
afacerii se vor desfasura in concordanta cu prevederile acestui cod CAEN si presupun formarea si
dezvoltarea pe plan profesional a adultilor care detin sau nu un business in prezent.
Ideea afacerii a pornit de la experienta administratorului in domeniul business-ului si de la faptul
ca tot mai multe persoane au nevoie de formare in diferite domenii de activitate. Un alt factor care a
condus la aceasta idee, este lipsa unor astfel de cursuri in scolile din Romania. In momentul de fata nu
exista o scoala care sa ofere suport sau dezvoltare profesionala in nicio inclinatie de business si nu in
ultimul rand lipsa educatiei cu care se confrunta Romania centralizeaza dorinta de a deveni un furnizor al
solutiilor in acest domeniu.
Obiectivul companiei urmareste a deveni cea mai cunoscuta societate cu activitati de formare
profesionala. Ne propunem sa producem o schimbare a modului de gandire al cursantilor si de a oferi o
viziune noua asupra modului de lucru in domeniile business-ului, de a crea un echilibru în dezvoltarea
persoanelor si de a asigura  libertatea acestuia de exprimare a nevoilor personale,  atitudinilor și opiniilor
sale.
Viziunea companiei este de a pune bazele unor cursuri de formare profesionala pe plan financiar, a
tehnologiei informatiilor si a comunicatiilor, a marketing-ului dar si a antreprenoriatului.
Cursantii vor participa la cursuri si training-uri bazate pe teorie si practica, ce ii vor ajuta in vederea
calificarii initiale dar si in insusirea unei meserii noi.
Strategia companiei se bazeaza pe schimbarea modului de gandire si practicare a business-ului,
regandind anumite metode si oferind alternative, alaturandu-ne efortului colectiv care vizeaza formarea si
dezoltarea profesionala.
Compania propune o serie de cursuri prin teorie si practica in vederea formarii si dezvoltarii
profesionale. Cursurile sunt de mai multe feluri, astfel incat fiecare cursant poate alege pe cel care ii e de
folos pentru viitor.
Vor fi sustinute prin teorie si practica urmatoarele cursuri:
 TIC- tehnologia informatiilor si a comunicatiilor – acesta reprezinta o tehnologie necesara pentru
prelucrarea (procurarea, procesarea, stocarea, convertirea dar sii transmiterea) informatiei, in
particular prin folosirea computerelor.
 Marketing- acesta reprezinta procedeul de creare, comunicare si livrare catre clienti, de catre
practicanti, a valorii produsului de baza al unei companii sprijinind, astfel, vanzarea. Marketing-ul
acopera o zona de actiune referitoare la produs si o zona de actiune referitoare la imagine.
 Cursuri financiare- procedeu prin care se vor dezabate si practica informatiile privind gestionarea
banilor (profit, investitii sau alte surse financiare).
 Antreprenoriat- acest curs reprezinta studiul in vederea identificarii, urmaririi unei oportunitati de
afaceri cu scopul valorificarii acesteia.
B.
 Unde vrei să ajungi într-un interval de 3 ani. Fixează-ţi obiective cuantificabile!

Obiective UM 2018 2019 2020


Cifra de afaceri LEI
Profit LEI
Număr de salariaţi Număr
persoane

C.

4
*
 Care sunt „punctele tari” care te determină să crezi că vei avea succes? (ex: cunoştinţe tehnologice,
cunoştinţe de management şi marketing, cunoştinţe de piaţă, pregătire în domeniu, experienţa în
domeniu (ca angajat al unor firme din domeniu), locaţia proiectului, capital, relaţii, capacitate de
muncă, flexibilitate). În această secţiune faceţi analiza swot a afacerii dumneavoastră.

PUNCTE TARI

- Pregatire sau specializare pentru anumite functii


- Administratorul are experienta in domeniul formarii profesionale
- Alegerea cursului in functie de nevoile de dezvoltare ale cursantului
- Organizarea adecvată a ambientului educativ
- Calificare intiala
- Dezvoltarea abilitatilor si a cunostintelor
- Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare.

- Personal tânăr si calificat, cu expertiză în domeniul formării;


- Experienta profesionala si contactele avute anterior
- Taxa de formare este mică față de taxele furnizorilor de formare concurenți;
- Surse financiare proprii suficiente pentru susținerea inițială a afacerii;

PUNCTE SLABE

- Lipsa renumelui;
- Nu este cunoscută pe piața furnizorilor de formare;
- Costuri suplimentare pentru utilizarea spațiului prin închiriere

OPORTUNITATI

- Interesul mare al formabililor pentru programe de formare privind inițierea


proiecte cu finanțare europeană;
- Acțiunile de promovare ale guvernului privind pregătirea în domeniul accesării
fondurilor europene;
- facilități fiscale acordate PFA –urilor.
- Gradul mic de ocupare a fortei de munca din regiune
- Dorinta persoanelor vizate sa-si continue cariera

AMENINTARI

- Concurenta
5
*
- Politica agresivă a marilor furnizori de formare profesională a adulților;
- Creșterea standardelor de calitate a serviciilor;
- Schimbarea permanentă a preferințelor formabililor;
- Diminuarea puterii de cumpărare a clienților.

D1.
 Activităţi necesare implementarii proiectului

ex. : -asigurarea spaţiului productiv/comercial prin achiziţie/închiriere, elaborare proiecte


tehnice necesare;
-amenajare spaţiu; achiziţionarea de utilaje, echipament, mobilier; obţinere avize, acorduri,
autorizaţii necesare implementării proiectului;
-recrutare/selecţie/angajare personal suplimentar necesar; instruire personal;
-acţiuni de promovare a produselor/serviciilor;
-aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea condiţiilor
tehnico-economice, sanitare etc)

In vederea implementarii proiectului, vor fi necesare o serie de activitati, precum:

1. Amenajarea unui spatiu de desfasurare al activitatii de aproximativ 70 mp.

2. Identificarea si contactarea potentialilor furnizori in vederea trimiterii cererilor de oferta pentru


echipamente, urmand sa fie analizate toate ofertele furnizorilor. Se selecteaza o firma
specializata sau mai multe in conformitate cu echipamentele pe care le vom achizitiona.
Echipamentele vor fi achizitionate astfel incat sa acopere toate criteriile stabilite prin
programul de finantare nerambursabila. Se vor semna contractele de achizitie si se va efectua
livrarea si montarea echipamentelor, precum si receptia cantitativa şi calitativa a acestora.

3. Activitatea de recrutare a personalului. Aceasta cuprinde stabilirea fiselor de post pentru cei
trei angajati. Aceste locurile de munca se adreseaza persoanelor defavorizate, somerilor sau
absolventilor dupa 1 ianuarie 2013, iar selectarea se va face fara a face diferente de religie, sex,
rasa sau origine etnica. Publicarea unui anunt pentru scoaterea posturilor la concurs. Se vor
receptiona CV – urile, iar persoanele selectate vor fi invitate la un interviu in vederea angajarii.
In urma interviurilor vor fi selectate trei persoane care corespund cerintelor de selectie, ulterior
realizandu-se documentatia de angajare.

6
*
4. Activitatea de promovare - Se va realiza un site care are ca scop prezentarea de promovare a
produselor realizate de societatate. In vederea acestei activitati se vor solicita 3 oferte de la
furnizori care au autorizat aceasta activitate, urmand a se face selectia furnizorului care
corespunde cerintelor noastre. O alta activitate de promovare va consta in prezenta noastra prin
pagini deschise pe toate retelele de socializare. De asemenea, societatea intentioneaza sa
participle la targuri de profil.

5. Activitatea de contractare- In aceasta etapa se vor incheia contracte cu viitorii clienti. De


asemenea, in permanenta vom cauta noi posibili clienti pentru marirea portofoliului si pentru
dezvoltarea afacerii.

6. Activitatea de monitorizare- evaluarea finala a activitatilor desfasurate in cadrul proiectului


prin realizarea de rapoarte anuale.

D2.
 Menționați activitățile relevante pe care le veți întreprinde în cadrul duratei de implementare a
proiectului cuprinsă între momentul intrării în vigoare a acordului de finanţare și momentul depunerii
ultimei cereri de plată/rambursare.

În termen de maxim 1 an de la intrarea în vigoare a acordului, beneficiarul este obligat să efectueze


cheltuielile. Termenul de 1 an se poate prelungi doar cu acordul OTIMMC pentru situaţii excepţionale
(de exemplu întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de
beneficiarul AFN). Prelungirea se acordă o singură dată, pe baza unei cereri depuse de către solicitant
la sediul OTIMMC cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea termenului limită de depunere a decontului.
Prelungirea
3. RESURSE UMANE,nu poate depăşi termenulCURENTĂ
ACTIVITATEA limita de efectuarea cheltuielilor, prevăzut în procedura de
implementare a programului.
Nicio cheltuială efectuată/factură fiscală emisă/contract, cu excepția cheltuielilor cu consultanța,
1 efectuate înaintea intrării în vigoare a acordului de finanțare NU ESTE ELIGIBILĂ

Pentru realizarea in conformitate a proiectului, derularea activitatilor cronologic vor face posibila
functionarea companiei. Debutul acestia cuprinde solicitarile unor servicii de consultanta in managementul
proiectului, urmand sa se inchirieze si amenajeze un spatiu destinat sediului, dar si sa se achizitineze
aparatura necesara desfasurarii activitatii. Astfel incat, sfarsitul priectului sa implementeze conditiile
necesare angajarii unui personal.

Serviciile pe care le ofer in cadrul programelor de formare au in vedere urmatoarele


componente:
 Implementarea / susținerea cursului de inițiere/calificare
 Folosește în cadrul programului de formare, mijloacele de instruire și
materialele de învățare, conform Programelor de pregătire, respectiv: laptop,
flipchart, videoproiector, ecran proiecție, etc.

7
*
 Folosește în cadrul programului de formare, metodele și formele de
activitate, conform Programelor de pregătire, respectiv: prezentarea,
expunerea, conversația, studiu de caz, brainstorming, etc.
 Respectă conținutul tematic prevăzut prin Programele de pregătire
 Folosește în predare, daca este cazul, și suportul online, respectiv digitizarea
cursului, realizat în cadrul proiectului.
 Monitorizează evoluția cursanților pe parcursul procesului de învățare
teoretică și practică, analizează împreună cu aceștia rezultatele acțiunilor
întreprinse și identifică modalități alternative pentru atingerea obiectivelor
 Dacă este cazul, crează suportului de curs, materiale de curs, hand-out-uri și
le distribuie cursanților
 Crearea si completarea tuturor documentelor ce decurg din derularea
cursurilor (cataloage curs, tabel prezenta cursanti, condica lectorului, etc)
 In cazul in care este nominalizata, participa la examenele de absolvire a
cursurilor
 Furnizează date pentru realizarea materialelor informative și de promovare
pe grupuri țintă și mediatizarea proiectului
 Participă la organizarea de evenimente și acțiuni de informare și promovare
 Participă la stabilirea procedurilor de lucru și a deciziilor în cadrul echipei de
implementare
 Participă și colaborează pentru rezolvarea oricăror probleme care apar pe
parcursul implementării proiectului în vedera îndeplinirii activităților,
realizarea obiectivelor și indicatorilor proiectului
 Execută orice alte dispoziții și activități la solicitarea managerului de proiect,
corespunzător competențelor profesionale, în realizarea activităților
proiectului, în limitele respectării temeiului legal

Societatea isi propune ca implementarea sa se realizeze intr-un termen de sase luni.


Administratorul societatii isi propune ca in termen de maxim o luna de la data aprobarii, sa se
realizeze amenajarile necesare pentru amplasarea echipamentelor .
In paralel vom solicita trei oferte de pret de la trei furnizori diferiti, se va selecta oferta cea mai
avantajoasa din punct de vedere tehnologic.
Se va efectua procesul de achizitii prin respectarea criteriilor. Va fi contactat furnizorul care se
potriveste cel mai bine nevoilor noastre si se va semna contractul de achizitie al echipamentelor.
Achizitia si instalarea echipamentelor va fi facuta in maxim trei luni din momentul semnarii
8
*
contractului de finantare.
Concomitent cu activitatea de achizitionare a echipamentelor se va face si recrutarea
persoanelor care vor lucra. Se va da anunt si vor fi selectate persoanele care corespund criteriilor stabilite
de noi, vor fi contactate si invitate la un interviu. In urma interviurilor vor fi angajate trei persoane cu
contrat de munca pe perioada nedeterminata cu durata de lucru de 8 ore. Cele trei persoane vor face parte
din categoriile: defavorizati/absolventi dupa 01.01.2013/ someri. Tot in primele trei luni de activitate vor
fi desfasurate activitati de contactare, pe de o parte a eventualilor clienti iar pe de alta parte a furnizorilor
de materiale (materii prime) necesare desfasurarii activitatii.
Dupa receptia echipamentelor si punerea lor in functiune vom incepe campania de promovare,
atat prin realizarea site-ului propriu, a paginilor create pe retelele de socializare, de exemplu facebook,
instagram, twitter, etc, dar si participarea la targuri si expozitii.
Estimam ca productia va incepe in maxim cinci luni de la data semnarii contractului de
finantare.

3. Resurse umane
Numarul total de angajati pe perioadă nedeterminată de la momentul deschiderii aplicaţiei electronice de
înscriere- Dacă este cazul-:

2
3.1. Management
Management:

Nume şi prenume şi vârsta Funcţia în societate şi Experienţa în Studii/Specializări cu impact


principalele domeniu asupra afacerii propuse
responsabilităţi pe scurt

Reprezentant legal :
Nume si prenume M/F vârsta

Număr de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului:

Total

9
*
* Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă cu norma întreagă pe perioadă
nedeterminată pana la momentul depunerii ultimei cereri de plată/ rambursare.
Se va calcula automat de către aplicaţie:
X ≥ 2 = 20 puncte

Loc de munca ocupat de persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/șomeri:

Minim un loc de muncă din cele de mai sus creat pentru persoană defavorizate*/ absolvent după anul
2012/șomer:
DA (1 loc) DA (minim 2 locuri) NU

Număr total locuri de muncă nou create pentru persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/
șomeri

Observaţii:
Se acordă 20 puncte suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus create ocupat de
1 persoana defavorizata*/ absolvent după anul 2012/șomer sau 25 puncte suplimentare pentru
minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus create, ocupate persoane defavorizate*/ absolvenți
după anul 2012/șomeri.
* definite conform Hotărârii de Guvern nr. 799/2014

Dovada locurilor de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/șomeri se va


prezenta pana la momentul depunerii ultimei cereri de plată/rambursare.

Prin absolvent după anul 2012 se intelege absolvent incepand cu 1.01.2013 cu diploma(adeverinta) sau
certificat de absolvire pentru studii conform legii educatiei naționale nr. 1/2011.
4. PREZENTAREA PROIECTULUI
3 4.1 Descrierea proiectului de investiţii
Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii; dezvoltarea portofoliului
de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) şi care sunt principalele activităţi necesare pentru
realizarea acestuia (ex: achiziţie/modernizare/amenajare spaţiu, asigurare utilităţi şi achiziţie echipamente
specifice activităţii).
Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului si activităţile firmei pentru care sunt
necesare fiecare dintre acestea.

Prezentaţi sumar fluxul activității pentru care se solicită finanțare şi principalele utilaje şi echipamente
utilizate.
Descrieți succint rolul si importanta elementelor de cost pentru care solicitati finantare .

Serviciul de baza este reprezentat de formarea in sine a adultilor. Acesta include


furnizarea diverselor programme, in functie de cursul de calificare, materiale de studiu
imprimate sau electronice, comunicarea interpersonala, testarea cunoastiintelor si
aptitudinilor.

10
*
Calitatea produsului este oferita de cei care presteaza formarea propriu zisa,
predarea efectiva; avand multiple participari la cursuri inclusiv in judet, chiar si in afara
judetului. Totodata beneficiem de experienta vasta in domeniu. Atuurile acestor servicii
reprezinta modalitatile inovatoare de abordare, unice in acest segment al pietei.
Pe langa acest aspect important, un alt mod de abordare este reprezentat de mediul
educational stimulativ carcaterizat prin professionalism, echitate, integrare, eficienta,
deschidere catre nou si progress, un mediu in care fiecare sa se simta valorizat, astfel
incat sa contribuie la dezvoltarea sa profesionala, la dezvoltarea celorlalti, cat si a firmei e
formare, in ansamblu 

Sistemul de consiliere si orientare profesionala se afla la intersectia sferelor de


activitate a trei ministere: Ministerul Educaţiei si Cercetarii, Ministerul Tineretului si
Sportului si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale. In cadrul acestor ministere
functioneaza diverse directii, departamente, birouri etc. care au atributii in acest sens.
In afara de acestea, exista o serie de institutii, ONG-uri care isi desfasoara
acitivitatea in domeniul consilierii si planificarii carierei.
Segmentul de beneficiari carora li se adreseaza aceste institutii variaza foarte mult,
unele incepand cu elevii de liceu sau chiar din clasele gimnaziale, altele ocupandu-se cu
precadere de someri, categorii de personal defavorizat, multi dintre acestia cu varste
destul de avansate.
In domeniul consilierii si orientarii profesionale, oferta este intr-o crestere
accentuata, pe masura ce se infiinteaza noi societati si ONG-uri cu acest profil, iar altele
deja existente isi extind sfera de acoperire, incluzand si acest domeniu. Cererea este si ea
in crestere, dar ritmul este mai lent decat in cazul ofertei.

Compania urmeaza sa isi desfasoare activitatea in baza codului CAEN 8559 – “Alte forme de
invatamant “ in concordanta cu prevederile acestuia.
Spatiul in care ne vom desfasura cursurile, va fi inchiriat si cuprinde o suprafata de aproximativ 70
mp. Societatea va fi completa imediat ce vor fi cumparate toate echipamentele. Necesarul pentru
completarea spatiului este urmatorul:
            Investitia initiala este detaliata in tabelul de mai jos :
Nr.Crt. Denumire investitie Valoare (RON)
Laptop Dell Inspiron 5370
1. -
Laptop Dell Vostro 3578
2. -
Multifunctional laser color A3 Konica
Minolta Bizhub C258
3. -
Imprimanta portabila Inkjet color
Canon PIXMA IP-110
4. -

11
*
Display interectiv
5. -

telefon mobil
6. -
Total 6700

5 4.2 Locaţie proiect şi modul de asigurare cu utilităţi

Sediul social: Judet Adresa

Regiune de dezvoltare:

Urban / rural

Locul implementarii proiectului:

Regiune de dezvoltare:
Judet Adresa

În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat la adresa se va preciza
doar localitatea.

Urban / rural

Asigurarea utilităţilor necesare (branşamentelor existente, branşamente necesare şi estimarea costurilor


aferente):

Estimaţi costurile lunare pentru fiecare tip de utilitate necesare desfăşurării activităţii în locaţia
implementării proiectului.
Detaliaţi cum se vor asigura utilităţile în cazul în care acestea nu există.

În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat precizaţi principalii
parametrii estimati:

suprafaţă închiriată, perioadă de închiriere, valoare chirie, etc.


6 Dimensionare valoare de investiţie

TIPUL SOCIETĂȚII

PLĂTITOARE DE TVA
12
*
NEPLĂTITOARE DE TVA

4.3 Dimensionare valoare de investiţie


Nr. Element de investiţie Număr Valoare Valoare Valoarea Valoarea Valoar
Crt / Cheltuieli Bucăţi unitara a totală TVA TVA e Codul de
. operationale fara nededucti deductibil eligibil clasificar
Denumire TVA - bil a e
lei
ACTIVE CORPORALE 1
1 Echipamente
tehnologice*,
inclusiv echipamente
IT
2 Autoutilitare și
autovehicule cu
destinație specială,
cu excepţia
vehiculelor simbol
G, conform
Ordinului MLPTL
211/2003 cu
modificările şi
completările
ulterioare
3 Mobilier, aparatură
birotică şi sisteme de
protecţie a valorilor
umane şi materiale
4 Instalaţii/echipament
e specifice în scopul
obţinerii unei
economii de energie
5 Instalaţii de încălzire
sau climatizare
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1
ACTIVE CORPORALE 2
6 Spaţii de lucru, spaţii
de producţie şi spaţii
pentru prestări
servicii şi comerţ
7 Autoturisme,
autobuze, microbuze,
biciclete, mopede,
motociclete, Kart,
ATV, rulote cu sau
fără motor,
elevatoare,
încărcătoare, remorci
și semiremorci,
13
*
platforme, izoterme
și frigorifice, doc
plutitor, șalupe
maritime pentru
călători, ambarcaţii
fluviale de agrement,
aparate de zbor,
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE

ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 1


8 Salarii, utilități,
chirii,
9 Pagină web pentru
prezentarea și
promovarea
activităţii inclusive
cheltuieli de
promovare on-line si
cheltuieli înregistrare
fără hosting.
10 Brevete de inventie,
francize, etichetare
ecologică
11 Cursuri de dezvoltare
a abilităţilor
antreprenoriale
12 Consultanţă
13 Software-uri
necesare desfăşurării
activităţii, inclusiv
licenţe și software
pentru comerţul on-
line
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI
ALTE CHELTUIELI 1
ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2
14 Cheltuieli financiare
aferente
creditelor/garanțiilor
obținute pentru
creditele contractate
de beneficiari în
vederea realizării
14
*
planurilor de
investiții acceptate în
cadrul programului,
pentru solicitanții
care utilizează credit
pentru
implementarea
proiectului.
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI
ALTE CHELTUIELI 2
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI
ALTE CHELTUIELI 1 + 2
TOTAL GENERAL
Procent echipamente tehnologice si Se calculeaza automat astfel:
software pentru punctaj (1+4+5+13)/ TOTAL GENERAL
Procent active corporale 1 Se calculeaza automat astfel:
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1/ (TOTAL
GENERAL-SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2-
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE
CHELTUIELI 2)
Procent active necorporale si alte Se calculeaza automat astfel:
cheltuieli 1 SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE SI ALTE
CHELTUIELI 1/ (TOTAL GENERAL-SUBTOTAL
ACTIVE CORPORALE 2 - SUBTOTAL ACTIVE
NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2)

Notă:
- La dimensionarea valorii proiectului de investiţii se vor considera numai cheltuielile eligibile;
- Se pot ataşa oferte ale elementelor de investiţii care se doresc a fi achiziţionate în cadrul proiectului;
-* Prin echipamente tehnologice conform grilei de punctaj se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1,
2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de
functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate.

7 4.4. Plan de finanţare a proiectului


a) Structura de finanţare a proiectului de investiţii:
Sursa de finanţare
RON %
Ajutor de minimis
Aport propriu (pentru proiecte mai mari de 200.000 lei)
TOTAL valoare de investiţie 100%

Punctaj:

- Pentru calculul echipamentelor tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere


mai mare sau egală cu 50% din valoarea planului de afaceri se adună punctul 1cu 4 cu 5 și cu punctul 13
(Software-uri necesare desfăşurării activităţii, inclusiv licenţe și software pentru comerţul on-line ) și se
calculează procentul din total cheltuieli eligibile.

Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu
50% din valoarea planului de afaceri:
15
*
DA NU

Se va puncta 10 puncte opţiunea DA

Caracter inovativ al investiției.


DA NU

Se va puncta 5 puncte opţiunea DA

Explicaţi cum conduce Implementarea Planului de afaceri la creşterea gradului de utilizare a tehnologiilor
noi, moderne şi/sau a soluţiilor informatice în procesul de producţie/ prestare servicii și care este potenţial
inovativ şi / sau creativ al Planul de afaceri.

Pentru opțiunea DA, se va prezenta la prima cerere de rambursare/cerere de plată dovada de la


producator / furnizor ca bunurile achiziționate în proporție de minim 25% din valoarea planului de
afaceri înglobează tehnologie/tehnologii si/sau softuri necesare desfasurarii activitatii nu mai vechi de
3 ani.
8
9
10
11
12 5. ANALIZA PIETEI

5.1. Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei


Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră in raport cu cele oferite de
concurenţă).

Din perspectiva avantajelor, putem enumera o serie cantitativa, insa cele mai relevante raman cursurile
performante si administratorul companiei, care are experienta in domeniul formarii profesionale. Cand ne
raportam la cursuri, vorbim despre teorie si practica, complexitate si comunicare. Cursurile sunt de mai
multe feluri, astfel incat fiecare cursant poate alege pe cel care ii e de folos pentru viitor.
Vor fi sustinute prin teorie si practica urmatoarele cursuri:
 TIC- tehnologia informatiilor si a comunicatiilor – acesta reprezinta o tehnologie necesara pentru
prelucrarea (procurarea, procesarea, stocarea, convertirea dar sii transmiterea) informatiei, in
particular prin folosirea computerelor.
 Marketing- acesta reprezinta procedeul de creare, comunicare si livrare catre clienti, de catre
practicanti, a valorii produsului de baza al unei companii sprijinind, astfel, vanzarea. Marketing-ul
acopera o zona de actiune referitoare la produs si o zona de actiune referitoare la imagine.
 Cursuri financiare- procedeu prin care se vor dezabate si practica informatiile privind gestionarea
banilor (profit, investitii sau alte surse financiare).

16
*
 Antreprenoriat- acest curs reprezinta studiul in vederea identificarii, urmaririi unei oportunitati de
afaceri cu scopul valorificarii acesteia.

Din punct de vedere al dezavantajelor, putem considera ca increderea din partea cursantilor nu se va
dezvolta cu rapiditate, ceea ce inseamna ca este nevoie de timp si rabdare pentru a ne crea o baza de
clienti.

Formarea profesională este ansamblul intervenţiilor având drept scop difuzarea


cunoştinţelor pentru desfăşurarea rolurilor profesionale pentru prima integrare în lumea
muncii, calificare şi recalificare, specializare, actualizare şi perfecţionare. Menţinerea
cunoştinţelor la zi, urmarea cursurilor de formare sau recalificare devin tot mai mult
cerinţe fundamentale pentru toţi cei care lucrează.
Lumea muncii este într-o rapidă transformare. Multe profesii se modifică radical,
altele dispar cu totul, în timp ce activităţi noi, legate adesea de introducerea unor
tehnologii noi, se nasc şi se afirmă în numai câţiva ani. Confruntarea cu piaţa muncii ne
face adesea să înţelegem că nu avem o pregătire corespunzătoare cererilor lansate de
diferitele firme. Puntea necesară pentru îndeplinirea propriilor aspiraţii profesionale
devine astfel urmarea unui traseu de formare, pentru a obţine competenţele
corespunzătoare ce ne vor îmbogăţi CV-ul. Numai aceste competenţe vor putea să
acopere distanţa dintre o pregătire necorespunzătoare şi cererile angajatorilor.

In Romania sistemul de formare se afla la intersectia sferelor de activitate a trei


ministere: Ministerul Educaţiei si Cercetarii, Ministerul Tineretului si Sportului si
Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale. In cadrul acestor ministere functioneaza diverse
directii, departamente, birouri etc. care au atributii in acest sens. In afara de acestea,
exista o serie de institutii, ONG-uri care isi desfasoara acitivitatea in domeniul consilierii
si planificarii carierei.
In domeniul consilierii si orientarii profesionale, oferta este intr-o crestere
accentuata, pe masura ce se infiinteaza noi societati si ONG-uri cu acest profil, iar altele
deja existente isi extind sfera de acoperire, incluzand si acest domeniu. Cererea este si ea
in crestere, dar ritmul este mai lent decat in cazul ofertei.

13 5.2.Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu


5.2.1. Produsul nou
Descrierea exactă a produsului/serviciilor:
- în cazul produselor finite prezentaţi pe scurt o descriere fizică, caracteristici tehnice, performanţe,
utilităţi, căror nevoi răspund, etc.
- în cazul serviciilor, descrieţi trăsăturile caracteristice ale acestora, în aşa fel încât să se înţeleagă la
ce servesc serviciile prestate de dvs.
- în cazul comerţului, precizaţi grupele de produse ce le veţi vinde şi aria de valorificare, dacă
vânzarea este cu amănuntul sau cu ridicata şi dacă veţi furniza servicii specifice (post vânzare,
transport, garanţie, reparaţii etc);

17
*
Desfasurarea activitatii porneste de la un nivel deja existent de pregatire, evaluat prin testarea
cunostintelor la începerea programului de perfectionare. Vom utiliza diferite metode, tehnici si mijloace
de formare profesionala, prin care vom analiza comportamentul si capacitatea cursantului de a rezolva
diferite situatii complexe, vom analiza modul de organizare in munca dar si a performantelor acestora.
Primele etape ale cursurilor, vor avea in vedere mai multe aspecte teoretice ce au rolul de a orienta si
promova realizarile. Experienta reprezinta un punct forte in procesul de pregatire, cel ce concepe acest
program va avea in vedere o participare activa a cursantilor. Un alt factor important este comunicarea,
aceasta reprezinta deseori o problema a activitatilor, astfel incat in proiectul planului de pregatire se va
rezerva un numar de ore pentru aceasta problema.

Societatea are un scop precis, acela de a produce o schimbare a modului de gandire al cursantilor si
de a oferi o viziune noua asupra modului de lucru in domeniile business-ului, de a crea un echilibru în
dezvoltarea persoanelor si de a asigura  libertatea acestuia de exprimare a nevoilor personale,  atitudinilor
și opiniilor sale.
Scoala de formare profesionala vine in intampinarea clientilor cu cursuri de formare profesionala
pe plan financiar, a tehnologiei informatiilor si a comunicatiilor, a marketing-ului dar si a
antreprenoriatului. Cursantii vor participa la cursuri si training-uri bazate pe teorie si practica, cursuri ce le
vor fi de folos in vederea calificarii initiale dar si in insusirea unei meserii noi. Primele etape ale
cursurilor, vor avea in vedere mai multe aspecte teoretice ce au rolul de a orienta si promova realizarile.

5.2.2. Segmentul de piaţă

5.2.2. Definiţi piaţa dumneavoastră (prezentaţi caracteristicile specifice ale segmentului


dumneavoastră de piaţă, căror nevoi se adresează: de ex. alimentaţie, vestimentaţie, electro-casnice,
birotică, turism etc.).

Piaţa serviciilor de coaching, team building, consultanţă şi strategie în resurse umane a


crescut, în România, cu aproximativ 30% în 2018 faţă de 2017, atingând pragul de 20 milioane
euro, potrivit estimărilor specialiştilor.

Scoala de formare profesioanala se adreseaza oamenilor care doresc sa faca un curs de


perfectionare (in cazul in care exista deja o calificare), dar si celor ce isi doresc sa devina antreprenori.
Din punct de vedere al antreprenoriatului, Romania este prima tara din Uniunea Europeana cu intentii de
antreprenoriat, astfel incat in procent de 27% dintre romani declara ca ar vrea sa porneasca o afacere pe
cont propriu.Procentajul este mai mult decat dublu in comparative cu media inregistrata în Uniunea
Europeana.
In cazul persoanelor care aleg perfectionarea profesionala, programele de training sunt o alternative
pentru dezvoltarea personala. Practic, reprezinta o continuare sau o completare a sistemului formal de
educatie reprezentat de sistemul de invatamant.

Dacă în trecut, cei mai mulți cursanți erau obișnuiți să stea într-o sală și să urmărească noțiunile
prezentate pe un powerpoint, urmate de câteva exerciții practice în aceeași sală, în noua realitate s-

18
*
au obișnuit să nu fie toți prezenți în același timp. Cursantul accesează singur conținutul digital și se
folosește de aplicații digitale, de tool-uri care permit împărtășirea resurselor la distanță, astfel încât
să nu mai fie nevoie de prezența fizică continuă a trainerului. Început în 2020, acest nou mod de
accesare instantă a informațiilor, se va accentua în 2021. Cele mai multe companii (61%) se
aşteaptă ca abia în 2022 să atingă nivelul cifrei de afaceri din 2019, 15% estimează că vor recupera
în 2021 cifra de afaceri din acest an, în timp ce 23% estimează că afacerile, în 2021, vor urma un
trend stabil, arată datele Barometrului Moneycorp privind starea economiei. Puterea de decizie va
sta în mâinile clientului, spun reprezentanții de la Gemba Partners.

5.2.3. Localizarea pieţei dumneavoastră (se va preciza amplasarea pieţei – locală, regională, naţională,
internaţională etc. – cu detalii, dacă sunteţi în posesia lor) şi mărimea acesteia (nr. de clienţi potenţiali,
mărime d.p.v.d. fizic şi valoric). Care este distanţa până la principalii clienţi şi care este modalitatea de
distribuţie a produselor/serviciilor ?

Segmentul de beneficiari carora li se adreseaza aceste cursuri variaza foarte mult,


unele incepand cu elevii de liceu sau chiar din clasele gimnaziale, altele ocupandu-se cu
precadere de someri, multi dintre acestia cu varste destul de avansate.
Beneficiarii sunt in primul rand persoanele care se afla in cautarea unui loc de
munca, in special proaspetii absolventi ai unor forme de invatamant, somerii in cautarea
unei slujbe sau cei care intentioneaza sa-si schimbe locul de munca sau profesia.
Suplimentar, clienti pot deveni si anumite firme care cauta sa angajeze personal si
care pot apela la o asemenea agentie. Cu acceptul beneficiarilor din prima categorie (cei
care caută un loc de munca) se poate forma o baza de date, din care firmele interesate sa
poata alege angajatul potrivit. De asemenea, este indicata construirea unui sistem de
evaluare si verificare a aptitudinilor pentru ca, la solicitarea angajatorilor, candidatii sa
poata fi testati. Clientii poti fi si firme multinantionale dar si firme de dimensiuni mai
reduse.

Pornim afacerea studiind piata locala si regionala pe acest segment, urmarind ce ofera si care ar fi
punctele tari unde noi am putea fi cei favorizați de către client.
Locatia pe care o vom alege va fi inchiriata in municipiul Bucuresti, cu o suprafata de aproximativ 70 mp
si va fi amplasata intr-un spatiu cu un impact comercial, in centrul orasului. Acest lucru ne va favoriza si
din punct de vedere al transportului public, deoarece zona are diferite ramuri si iesiri catre mijloacele de
transport in comun.
Statisticile arata ca peste 16% din locurile de munca din Europa si peste 23% din locurile de munca in
Romania, nu sunt ocupate din cauza lipsei de pregatire/experienta a candidatilor. Romania, insa, nu duce
lipsa de potential de forta de munca, deoarece are peste 10 milioane de persoane cu varsta cuprinsa intre
18 si 50 de ani (angajabile), insa sub 14% dintre romani au studii superioare si peste 43% studii medii.

5.2.4. Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs.: (cerere zilnică, anuală, de sezon,
evoluţia în ultimii ani şi cea previzibilă)

Consideram ca cererea pe piata in acest domeniu de activitate va fi destul de mare, deoarece in


secolul in care traiam tehnologia a avansat foarte mult, iar oamenii si-au dezvoltat interesul pentru a

19
*
acumula cat mai multe cunostiinte, sunt cu mult mai doritori sa atinga performanta si au mai multe
asteptari de la viitorul lor.
In ceea ce priveste antreprenoriatul, romanii nu sunt foarte pregatiti si simt nevoia de a dezvolta
aceste caracteristici prin programe educationale. Prin accesarea unui astfel de program de formare
profesionala isi vor dezvolta abilitatile de leadership, capacitatea de munca, gradul de independenta
dorit, toleranta la risc sau gradul de responsabilitate pe care doresc sa si-l asume.
Programul pentru formarea profesionala implica adaptarea salariatului la cerintele postului de
munca, obtinerea unei calificari profesionale, actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice
postului, reconversia profesionala, etc.
Cat despre cursurile de recalificare, din cei peste 14.000, 11.000 aveau statutul de şomeri. în timp
De departe, cei mai interesaţi să îşi schimbe pregătirea au fost cei trecuţi de 45 de ani, urmaţi de cei din
categoria de vârstă 35-45 de ani şi, ulterior, de tinerii cu vârste cuprinse între 25 şi 35 de ani.

Studiul Impactul COVID-19 asupra proceselor de învățare și dezvoltare profesională,


analizeaza impactului COVID-19 asupra companiilor. pornit de la dorința de a putea exprima o
părere documentată din partea persoanelor responsabile de procesele de învățare și dezvoltarea
competențelor tehnice și inter-personale ale angajaților. Se vorbește foarte mult de un impact al
coronacrizei, dar nicio părere nu pleacă de la opinia pieței, a celor care își desfășoară activitatea.
Bittnet Training și Equatorial și-au propus, astfel, ca prin acest studiu de piață să poată oferi o
imagine reală a felului în care educația și procesele de învățare sunt afectate, care este nivelul de
adaptare în context de criză, măsurile care au fost luate și lecțiile cu care ieșim din această perioadă
de izolare socială. Studiul a fost efectuat în perioada 8 - 22 Aprilie 2020. Criza generată de virusul
COVID-19 a avut un impact negativ față de trei sferturi dintre respondenți (76.56%), pentru
17.96% aceasta nu a avut niciun impact, activitatea derulându-se in condiții normale, în timp ce
5.46% dintre persoanele care au răspuns apreciază că această criză a avut un impact pozitiv asupra
companiilor în care își desfășoară activitatea.
O concluzie pe care o putem trage analizând această întrebare este faptul că organizațiile care au
preponderent peste 1000 angajați și activează în domeniul educației au fost influențate pozitiv de
coronacriză, iar cele care nu au fost afectate de criză sunt companii din domeniul IT&C, HR –
Recrutare, Producție, Servicii și utilități, Finanțe - contabilitate, Management - Consultanță,
Educație și Marketing.
Din punct de vedere al priorității inițiativelor ce ar trebui derulate în această perioadă de
coronacriză, dintr-o listă de subiecte date: on-boarding, abilități de muncă la distanță, management
la distanță, programe de re-skilling si up-skilling, leadership în criză, recrutare, cei mai mulți dintre
respondenți (93%) au apreciat că managementul la distanță este important și foarte important,
urmat de abilitățile de muncă la distanță (89.1%), leadership în criză (83.6%) și programele de re-
skilling și up-skilling (67.2%). La polul opus foarte puțin importante și puțin importante în situații
de criză sunt apreciate ca fiind recrutarea (37.5%) și on-boardingul (21.1%), dar nu neglijate.
Așadar, adaptarea la noul context de lucru atât pentru business, dar mai ales la nivel de oameni și
de echipă, sunt foarte importante abilitatea de a face management de la distanță, leadership în
momente de criză și să ai un minim de abilități pentru lucrul de la distanță pentru a depăși
momentele de anxietate sau panică ce pot apărea.

5.2.5. Concurenţi potenţiali


Prezentaţi concurenţii pe grupe de produse/servicii si caracteristicile pe care le cunoaşteţi ale
acestora:

20
*
Grupă produse/servicii oferite Denumirea firmei/ firmelor şi localitatea
pieţei

Produs/serviciu 1 Lira Cop Creative – este o companie ce desfasoara cursuri de


formare profesionala care sunt adresate adultilor, in
parteneriat cu Turism Form si sunt autorizate de Autoritatea
Nationala pentru Calificari (ANC), fost CNFPA-Consiliul
National de Formare Profesionala a Adultilor, in
conformitate cu legislatia in vigoare.
Procesul de formare profesionala (de pregatire profesionala
sau ocupationala) se desfasoara flexibil, in functie de
programul de lucru al cursantilor sau de orarul de functionare
al unitatilor, in timpul saptamanii sau in week-end.
Compania pune la dispozitie suporturi de curs de specialitate,
materiale auxiliare adaptate la cerintele existente pietei
muncii atat interna cat si internationala.
Produs/serviciu 2 ATP- in cadrul companiei sunt puse la dispozitie peste 25 de
tipuri de cursuri ( de calificare, de perfectionare sau initiere)
Compania functioneaza de peste 18 ani si a avut peste 30.000
de cursanti.
La absolvirea cursului, primesti certificat de calificare sau
absolvire recunoscut de stat.
Produs/serviciu 3 EURODEAL- reprezinta o societate comerciala cu capital
100 % romanesc ce a fost infiintata in anul 2002.
Scopul lor este sa ofere cele mai bune cursuri de calificare,
un job si dezvoltare personala si a carierei.
Acestia sunt recunoscuti pentru seriozitate si profesionalism
in organizarea de cursuri, calificare intiere si reintegrare
sociala.

5.3 Strategia de comercializare


5.3.1. Politica produsului
Descrieţi modul de prezentare a produsului/serviciului:

In ceea ce priveste desfasurarea organizatorica, totul se va organiza intr-o maniera personalizata si


diferita de alte spatii care ocupa acest domeniu. Activitatea afacerii se va desfasura conform specificatiilor
administratorului, deoarece avand experienta in domeniul business-ului, va organiza afacerea gandita pe
evidentierea calitatilor si a valorilor personale. Scopul companiei este sa tina cursuri de formare
profesionala pe plan financiar, a tehnologiei informatiilor si a comunicatiilor, a marketing-ului dar si a
antreprenoriatului.
Spatiul pe care il vom inchiria va fi de aproximativ 70 mp, se va situa in Municipiul Bucuresti si va
fi destinat desfasurarii cursurilor de formare profesionala. Activitatea de marketing are ca obiectiv
informarea clientilor in vederea ofertelor şi avantajelor pe care le poate oferi firma noastra. In acest scop,
vom elabora materiale promotionale, constand in deschiderea unei pagini web, tiparirea de flyere si
brosuri.

21
*
Pentru a oferi traininguri experientiale e nevoie de tehnici de facilitare a sesiunilor adaptate
instrumentelor folosite, organizarea conținutului pe calupuri de învățare mai scurte și sesiuni mai
interactive astfel încât oamenii să se simtă integrați în grupurile de studiu și de platforme
interactive. La creșterea gradului de engagement în timpul cursului online pot contribui platformele
de game-based learning care te pot scoate din zona clasică de învățare, aplicațiile user-friendly și
chiar realitatea virtuală (VR).
Pretul de furnizare a serviciilor de formare stabilit pentru inceput este de 50 lei /ora,
in comparatie cu cel practicat de firmele concurente care ofera acelasi tip de servicii in
schimbul unui tarif minim 60 lei/ora.

Pretul standard va fii de 50 lei/ora pentru cursurile organizate de catre persoanele


juridice contractante. Pretul total calculat pe numarul de ore va fi prevazut in contract,
unde este stipulat si termenul de plata de catre firma/institutia contractanta in contul
firmei noastre, in maximum 30 de zile de la data incheierii prestarii serviciului. Daca nu se
va achita timp de o luna se vor percepe penalizari in procent de 2%.

5.3.2. Politica de distribuţie


Menţionaţi care sunt canalele dumneavoastră de distribuţie – vânzări directe, cu ridicata, intermediari, prin
agenţi, la comandă, etc.

Luand in considerare schimbarile aparute pe piata (noi nevoi ale clientilor, noi concurenti din diferite
domenii si chiar noi tehnologii), observam aparitia unor noi forme de vanzare si noi canale de distributie.
In cadrul companiei, canalele de distributie utilizate, vor fi:

• Canal direct prin care vom promova prin propriile mijloace ofertele cursurilor, pregatirea pe plan
profesional, specializarea in diferite domenii. Ne vom ocupa de promovare atat in mediul online ( retele de
socializare tip facebook, blog-uri ) cat si offline ( flayer, deplasari catre alte companii )

• Canal prin intermediar (agent): Agentul va asigura promovarea institutiei, a cursurilor si a


programelor oferite de Scoala de formare profesionala, deplasandu-se la diferite companii interesate in
vederea colaborarii, va promova politica de dezvoltare a cursurilor de TIC, Marketing, Cursuri financiare,
Antreprenoriat, va interactiona in vederea inscrierii in program, etc.

Pentru incheierea unor contracte viitoare, firma noastra se va ocupa de toate


detaliile privind publicitate si informarea publicului doritor. Pentru acest lucru vom merge
pe teren pentru a imparti pliante in diverse puncte cheie, dar vom putea contacta
telefonic, prin e-mail sau fax, cat si la sediile firmelor care au ca domeniu de activitate
organizarea cursurilor de initiere/calificare.

5.3.3. Activităţi de promovare a vânzărilor


Prezentaţi metodele de promovare ce se vor utiliza (de ex.: publicitate online, lansare oficială, pliante,
broşuri):

22
*
In vederea promovarii, ne vom ocupa de distribuirea unor pliante, broşuri şi vom face campanii de
publicitate de câteva ori pe an. De raspandirea acestora se va ocupa o persoana intermediara, angajata cu
scopul de a efectua si presta aceste servicii.
De asemenea, cu scopul promovarii serviciilor se va deschide o pagina web/o pagina pe retele de
socializare, pentru a putea publica online ofertele cursurilor, tipurile de cursuri, tarifele si disponibilitatea.
Obţinerea unor rezultate economice bune nu se poate realiza fără o viziune unitară asupra tuturor
componentelor mixului de marketing pe care firma şi l-a stabilit. Complexitatea deosebită a activităţii
promoţionale, precum şi strânsa legătură a acesteia cu toate celelalte activităţi de marketing, fac necesară o
deosebită atenţie în elaborarea mixului promoţional şi deci implicit a alegerii celor mai bune strategii şi
tactici pentru transpunerea în practică a ceea ce şi-a propus întreprinderea.

Politica de promovare adoptata trebuie sa vizeze segmentele-tinta mentionate la


sectiunea “Clienti”. De aceea, se poate alege promovarea prin intermediul publicatiilor
care se ocupa de piata muncii, a celor adresate tineretului, persoanlor fara loc de munca,
fie care au loc de munca dar care isi doresc o schimbare, dar si in rubricile specializate in
cereri/oferte de munca.
Se poate apela de asemenea la Internet, care este un mediu de comunicare extrem
de popular in randul persoanelor si a carui acoperire creste intr-un ritm accelerat. De
asemenea, se poate opta pentru promovarea pe posturile de radio, care se bucura si ele
de succes.
In fine, se pot combina metodele enumerate mai sus, in functie de segmentul de
beneficiari ales si de bugetul alocat pentru aceasta componenta.

6. PROIECŢII FINANCIARE

6.1 Proiecţiile financiare vor fi disponibile la descărcare din aplicație în forma modelelor de mai jos, se
vor completa in fisierul de tip editabil și se vor urca în aplicație completate.

  BILANT PREVIZIONAT      
  Nr. perioada
  rd.
Denumirea elementului
 
A B 2017 2018 2019 2020
  ACTIVE IMOBILIZATE          
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 1        
+206+ 2071 +4094+ 208 -280 - 290)
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 2        
215+216+217+223 + 224 + 227+231 + 235+4093 - 281 - 291 - 2931-
2935)
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 3        
(ct. 261 + +262+263 + 265 + 266+267* - 296*)

23
*
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+ 03) 4        

  ACTIVE CIRCULANTE          
I. STOCURI ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326 +327+328+331 5        
+332+341+345+346+347 +/-348 +351+354 +356+357+358+361+/-368+371+/-
378+381+/-388 +4091-391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428
II. CREANŢE (ct.267*296*+4092+411+413+418+425 +4282 6        
+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444** +445
+446**+447** + 4482 + 451**+453** +456** +4582 +461+
4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)
III. INVESTIŢII (ct.501+505+506 +507+din ct.508+5113 +5114- 7        
591-595-596-598)

  IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 8        


(din ct.508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05+06+07+ 08) 9        

  CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10        


  DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR- 11        
O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 +
168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 +
427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** +
446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462
+ 473*** + 509 + 5186 + 519)

  ACTIVE CIRCULANTEE/DATORII CURENTE NETE 12        


(rd. 09 +10-11)
  TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 13        
09)
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR- 14        
O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
(ct.161+162+166+167+168+169+269+401+403+404+ 405+408
+419+421+423 +424 +426+427+4281+431*** +437***+4381 +441***
+4423+4428***+444*** + 446***+447***+4481 +451***+453***
+455+456*** +4581 +462+4661 +473*** +509+5186+519
  VENITURI ÎN AVANS (rd.), din care: 15        

1.Subvenţii pentru investiţii 16        


2.Venituri înregistrate în avans (ct. 472) 17        
  CAPITAL ŞI REZERVE          
I. CAPITAL (rd.17+18), din care: 18        
1. capital subscris vărsat (ct. 1012) 19        
2.capital subscris nevărsat (ct. 1011) 20        

Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 21        


III. REZERVE DIN REEVALUARE(ct. 105) 22        

24
*
IV. REZERVE (ct. 106) 23        
V. PROFITUL SAU SOLD C 24        
PIERDEREA
REPORTAT(Ă) (ct. 117)
SOLD D 25        

VI. PROFITUL SAU SOLD C 26        


PIERDEREA SOLD D 27        
EXERCIŢIULUI
FINANCIAR (ct. 121)

Repartizarea profitului (ct. 129) 28        


CAPITALURI - TOTAL (rd. 18+21+22+23+24-25+26-27- 29        
28)

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE PRESCURTAT

AN AN AN AN
    2017 2018 2019 2020
1 1. Cifra de afaceri netă        
VENITURI DIN EXPLOATARE
2 (ct.701+702+703+704+705+706+707+708)        
3 Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)        
4 VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL rd.2+3        
Cheltuieli cu materii prime/marfuri şi materiale
5 consumabile aferente activităţii desfaşurate        

6 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)        

7 Chirii        
8 Utilităţi        
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de
9 marketing, Reparaţii/Întreţinere        
10 Asigurări        
Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, Impozitul
11 pe profit        
12 Alte cheltuieli        
13 TOTAL CHELTUIELI( RD.5-12)        
14 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:        
15 Profit ( RD.4-13)        
16 Pierdere (RD.13-4)        
17 VENITURI FINANCIARE – TOTAL        
18 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL        
19 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă) (RD,17-18)        
25
*
20 VENITURI TOTALE RD.4+17)        
21 CHELTUIELI TOTALE (RD,13+18)        
22 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):        
23 Profit ( Rd,20-21)        
24 Pierdere (rd.21-20)        

  CASH-FLOW
Nr.  
crt. Explicaţii / lună AN 2017 AN 2018 AN 2019 AN 2020
I Sold iniţial disponibil (casă şi bancă)        
A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4)        
1 din vânzări      
2 din credite primite        
3 alte intrări de numerar (aport propriu, etc.)        
4 Alocaţie Financiară nerambursabilă        
  Total disponibil (I+A)        
B Utilizari numerar din exploatare        
Cheltuieli cu materii prime şi materiale
consumabile aferente activităţii
1 desfaşurate        
2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)        
3 Chirii        
4 Utilităţi        
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de
marketing, Servicii cu terţii,
5 Reparaţii/Întreţinere        
6 Asigurări        
7 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate        
8 Alte cheltuieli        
Cheltuieli pentru investiţii (Valoarea
C totală a proiectului)        
D Credite        
  rambursări rate de credit scadente        
  dobânzi şi comisioane        
Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe
E (1-2+3)        
1 Plăţi TVA        
2 Rambursări TVA        
3 Impozit pe profit/cifră de afaceri        
F Dividende        
G Total utilizări numerar (B+C+D+E+F)        
H Flux net de lichidităţi (A-G)        
26
*
II Sold final disponibil (I+H)        

6.2 Grafic de rambursare / plată

Trim 3 și 4 -2017 Trim 1 și 2 -2018 Trim 3- 2018


Cerere Cerere Cerere Cerere Cerere Cerere
plata rambursare plata rambursare plata rambursare
Suma
solicitată

Atenție!!!
La prima cerere de plată/rambursare, beneficiarul este obligat să deconteze integral activele corporale și
software-ul necesar desfășurării activității.

7. JUSTIFICAREA NECESITATII FINANTARII POIECTULUI

Beneficiile aduse de finanţare şi modul în care finanţarea va încerca să soluţioneze problemele


beneficiarului; ce aduce finanţarea în plus faţă de situaţia deja existentă; de ce este necesară
finanţarea .

Compania noastra isi propune sa infiinteze si sa dezvolte o scoala de formare


profesionala cu precadere in domeniul agriculturii, stituata in Municipiul Bucuresti, prin
autorizarea codului CAEN 8559 – Alte forme de invatamant. Ativitatile afacerii se vor
desfasura in concordanta cu prevederile acestui cod CAEN si presupun formarea si
dezvoltarea pe plan profesional a adultilor care detin sau nu un bussines in prezent.

Consideram necesara implementarea proiectului, deoarece tot mai multe persoane au nevoie de
formare sau perfectionare in diferite domenii de activitate. Noi ne vom raporta la formarea profesionala in
domenii diferite. Fie ca vorbim de performare, fie de antreprenoriat, oamenii isi doresc din ce in mai mult
sa evolueze in vederea carierei. Un alt factor care a condus la aceasta idee, este deopotriva administratorul
firmei, acesta avand experienta in domeniul business-ului. Un alt factor care a condus la aceasta idee, este
lipsa unor astfel de cursuri in scolile din Romania. In momentul de fata nu exista o scoala care sa ofere
suport sau dezvoltare profesionala in nicio inclinatie de business si nu in ultimul rand lipsa educatiei cu
care se confrunta Romania centralizeaza dorinta de a deveni un furnizor al solutiilor in acest domeniu.

27
*
Implementarea prezentului proiect conduce spre atingerea obiectivelor companiei, acelea de a
produce o schimbare a modului de gandire al cursantilor si de a oferi o viziune noua asupra modului de
lucru pe diferite filiere. De asemenea, consideram un avantaj sustinerea cursurilor prin teorie si practica in
vederea formarii si dezvoltarii profesionale. Cursurile sunt de mai multe feluri, astfel incat fiecare cursant
poate alege pe cel care ii e de folos pentru viitor.
Vor fi sustinute prin teorie si practica urmatoarele cursuri:
• TIC- tehnologia informatiilor si a comunicatiilor – acesta reprezinta o tehnologie necesara
pentru prelucrarea (procurarea, procesarea, stocarea, convertirea dar sii transmiterea) informatiei, in
particular prin folosirea computerelor.
• Marketing- acesta reprezinta procedeul de creare, comunicare si livrare catre clienti, de
catre practicanti, a valorii produsului de baza al unei companii sprijinind, astfel, vanzarea. Marketing-ul
acopera o zona de actiune referitoare la produs si o zona de actiune referitoare la imagine.
• Cursuri financiare- procedeu prin care se vor dezabate si practica informatiile privind
gestionarea banilor (profit, investitii sau alte surse financiare).
• Antreprenoriat- acest curs reprezinta studiul in vederea identificarii, urmaririi unei
oportunitati de afaceri cu scopul valorificarii acesteia.

Acest proiect nerambursabil ajuta compania sa-si dezvolte viziunea asupra cursurilor de formare
profesionala si doreste sa devina un concept.
Consideram necesara implementarea proiectului, deoarece fara acest ajutor, inteprinderea nu se
poate realiza, firma nu ar avea posibilitatea de a obține un avantaj competitiv si la marimea minima
rentabila într-un sector care oferă multiple oportunitati de dezvoltare în combinatie cu punctele tari oferite,
astfel fiind expusa unui mare risc de esec.
De asemenea, un alt factor relevant pentru implementarea proiectului neramburabil este achizitia
echipamentelor profesionale si actualizate la o tehnologie noua ce vor conduce la realizarea si infiintarea
companiei cu toate materialele necesare, echipamentele si pregatirea de care are nevoie, afacerea fiind
credibila datorita profitabilitatii sale in viitor, competentelor de care va da dovada, echipei pe care o va
forma dar si datorita experientei administratorului. Asadar, implementarea finantarii este esentiala pentru
societate, astfel putand sa avanseze la un alt nivel de dezvoltare si pentru asigurarea unei sustenabilitati pe
termen lung într-un mediu concurential.
In concluzie, din cele prezentate , rezulta necesitatea sprijinului financiar
nerambursabil,fiind relevant faptul ca in aceste conditii, exista un beneficiu important atat pentru
companie cat si pentru comunitate și economia naționala, ceea ce demonstreaza ca proiectul de investitie
are o justificare temeinica.

GRILĂ DE ACORDARE A PUNCTAJELOR ON-LINE

Nr. Crt. Criterii


Domeniul de activitate
A 1 Producție 40
2 Programare IT - cod CAEN 6201 40
3 Industrii creative 35
4 Servicii 30

28
*
5 Comerț și alte activități 25

Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permenente în cadrul


intreprinderii
B 6 Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă permanent (cu 20
normă întreagă) creat în plus față de cel obligatoriu
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă din categoria persoane
defavorizate*/absolvenți după anul 2012/ somer
C 7 Cel puțin 2 locuri de muncă ocupate de persoane25
defavorizate*/absolvenți după anul 2012/ somer
8 Cel puțin 1  loc de muncă ocupat de persoană20
defavorizată*/absolvent după anul 2012/somer
* definită conform Hotărârii de Guvern nr. 799/2014
Criterii aferent investiției
D 9 Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării 10
activității în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea
planului de afaceri
10 Caracter inovativ al investiției 5

Punctajul maxim care se poate obține este de 100 puncte.


Punctajul minim pentru admitere la finanțare este 50 puncte.
La punctaje egale va prevala:
- numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;
- numărul de locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolventi după anul 2012/șomeri
- achiziția de echipamente tehnologice;
- activitatea pe care accesează programul;
- data și ora înscrierii în program.

29
*

S-ar putea să vă placă și