Sunteți pe pagina 1din 6

Avizat,

Consultant

PLAN DE AFACERI
DENUMIRE: S.C. COFFE TIME S.R.L.

Expert Lector
Nume si prenume:
Semnatura:

Student grup tinta

Nume si prenume: Bedelici Roxana – Ilona


Semnatura: Bedelici Roxana- Ilona
1. DATE GENERALE / CERERE DE FINANTARE

1. Numele firmei: S.C COFFE TIME S.R.L.


2. Forma juridică de constituire: Societate Comerciala
3. Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN: 5610/ 5630

2. VIZIUNE, STRATEGIE

 Care este esenţa afacerii ? Ce și cum anume va genera bani şi profit ?

Firma se ocupa cu vanzarea bauturilor nonalcoolice si a produselor de patiserie . Profitul va fi


general din vanzarea produselor de patiserie si a bauturilor nonalcoolice.

 Care sunt „punctele tari” care te determină să crezi că vei avea succes? (ex: cunoştinţe tehnologice,
cunoştinţe de management şi marketing, cunoştinţe de piaţă, pregătire în domeniu, experienţa în
domeniu (ca angajat al unor firme din domeniu), locaţia planului de afaceri, capital, relaţii, capacitate
de muncă, flexibilitate). În această secţiune faceţi analiza swot a afacerii dumneavoastră.

 Cunostinte tehnologice
 Pregatire in domeniu
 Dedicarea angajatilor
 Capacitatea de munca
 Activităţi necesare implementarii planului de afaceri

 Elaborarea unui plan de afaceri


 Achizitioanarea tehnologiei necesare

 Menționați activitățile relevante pe care le veți întreprinde în cadrul duratei de implementare a planului
de afaceri

Vanzarea bauturilor nonalcoolice si a produselor de patiserie

3. RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTĂ

3. Resurse umane
Numarul total de angajati necesari pentru derularea activitatii

Nume şi prenume Funcţia în societate şi Experienţa în Studii/Specializări cu impact


principalele domeniu asupra afacerii propuse
responsabilităţi pe scurt
Andrei Bordea Contabil 3 ani Licenta CIG
Craciun Aida Ospatar 1 ani Licenta CIG
Bedelici Sina Patiser 15 ani Liceu
4. ANALIZA PIETEI

Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei


Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră in raport cu cele oferite de
concurenţă).

Avantaje:
 oferim produse de calitate
 angajati bine pregatiti
Dezavantaje:
 numar mare de concurenti pe piata

Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs.: (cerere zilnică, anuală, de sezon,
evoluţia în ultimii ani şi cea previzibilă)

Produsele firmei noastre sunt cerute zilnic de client, deoarece avem produse de calitate bazate pe
cofeina.
5. PROIECŢII FINANCIARE

 
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE PRESCURTAT ANUL 2020 ANUL 2021
1 1. Cifra de afaceri netă  

2 VENITURI DIN EXPLOATARE 2.600.000  3.120.000


3 Alte venituri din exploatare  300.000  360.000
4 VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL rd.2+3  2.900.000  3.480.000
Cheltuieli cu materii prime/marfuri şi materiale
5 consumabile aferente activităţii desfaşurate  1.000.000  1.200.000
6 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)  100.000  100.000
7 Chirii  -  -
8 Utilităţi  100.000  120.000
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de marketing,
9 Reparaţii/Întreţinere 50.000  51.000
10 Asigurări  -  
Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, Impozitul pe
11 profit  30.000  30.000
12 Alte cheltuieli  -  -
13 TOTAL CHELTUIELI( RD.5-12)  1.280.000  1.501.000
14 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:    
15 Profit ( RD.4-13)  1.620.000  1.979.000
16 Pierdere (RD.13-4) -1.620.000  -1.979.000
17 VENITURI FINANCIARE – TOTAL  50.000  60.000
18 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL  300.000  360.000
19 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă) (RD,17-18)  -250.000  -300.000
20 VENITURI TOTALE RD.4+17)  2.950.000  3.540.000
21 CHELTUIELI TOTALE (RD,13+18)  1.580.000  1.861.000
22 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):    
23 Profit ( Rd,20-21)  1.370.000  5.401.000
24 Pierdere (rd.21-20) -1.370.000  -5.401.000
CASH FLOW-previzionat
 
Nr.Crt. Explicatii luna Anul 2020 Anul 2021
I Sold iniţial disponibil (casă şi bancă) 20.000 631.000
A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4)  1.340.000  2.030.000
1 din vânzări  1.320.000 2.000.000 
2 din credite primite  -  -
3 alte intrări de numerar (aport propriu, etc.)  20.000  30.000
4 Alocaţie Financiară nerambursabilă  -  -
  Total disponibil (I+A)  1.360.000  3.356.333
B Utilizari numerar din exploatare  5.000  6.000
Cheltuieli cu materii prime şi materiale
1 consumabile aferente activităţii desfaşurate  84.000  100.000
2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)  8.333  8.333
3 Chirii  -  -
4 Utilităţi  8.333  8.333
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de marketing,
5 Servicii cu terţii, Reparaţii/Întreţinere  4.166  4.166
6 Asigurări  -  -
7 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate  2.500  2.500
8 Alte cheltuieli  -  -
Cheltuieli pentru investiţii (Valoarea totală a
C proiectului)  700.000  700.000
D Credite  -  -
  Rambursări rate de credit scadente  -  -
  Dobânzi şi comisioane  -  -
E Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe (1-2+3)  4000  6.000
1 Plăţi TVA  1.000  2.000
2 Rambursări TVA  -  -
3 Impozit pe profit/cifră de afaceri  3.000  4.000
F Dividende  20.000  30.000
G Total utilizări numerar (B+C+D+E+F)  729.000  742.000
H Flux net de lichidităţi (A-G) 611.000  1.288.000
II Sold final disponibil (I+H) 631.000  1.919.000