Sunteți pe pagina 1din 24

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI AL

REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUȚIA PUBLICĂ ”COLEGIUL AGROINDUSTRIAL DIN RÎŞCANI”

PLAN DE AFACERI
Beneficiar: GŢ ”Tălămbuță Cristina”

Adresa juridică: s. Corlăteni, r-ul Rîșcani, Republica Moldova

Tel. de contact: 068190324

Administrator: Tălămbuță Cristina

Informaţia inclusă în acest plan de afaceri este confidenţială şi nu poate fi difuzată fără permisiunea
conducerii întreprinderii.
Cuprins
Sumar 3
1.Descrierea afacerii 5
1.1 Descrierea întreprinderii și activității desfășurate 5
1.2 Scopul și obiectivele afacerii 6
1.3 Analiza SWOT 7
1.4 Strategia afacerii 8
1.5. Descrierea produsului/serviciului 8
2. Planul de marketing 9
2.1 Piața si consumatorii 9
2.2 Concurenții 9
2.3 Plasamentul și distribuția 10
2.4 Politica de preț 10
2.5. Promovarea produsului 10
3. Planul operațional 11
3.1. Descrierea procesului tehnologic 11
3.2. Schema fizică 15
3.3. Necesarul de spațiu, echipament și costurile acestora 15
3.4. Furnizori 16
4. Necesarul de resurse umane 16
4.1. Structura organizatorică 16
4.2. Necesarul de resurse umane și remunerarea lor 17
5. Plan financiar 17
5.1. Cheltuieli de lansare a afacerii 17
5.2. Surse de finanțare a afacerii. 18
5.3. Prognoza cheltuielilor 20
5.4. Prognoza veniturilor 21
5.5. Raportul privind rezultatele financiare 2

Sumar
Definirea afacerii Producerea și comercializarea cărnii de curcă și curcan
Forma juridică Gospodărie Țărănească
Conducător Tălămbuță Cristina
Adresa juridică r-nul Rîșcani,satul Corlăteni, Republica Moldova.
Data înregistrării iunie 2019
Adresa unde întreprinderea
Satul Corlăteni
desfășoară activitatea
Nr. fondatorilor 2 fondatori:Tălămbuță Cristina,Tălămbuță Zinaida
Nr. Telefon: 068190324,068030079
E-mail ctalambuta@inboxmail.ru
Administrator Tălămbuță Cristina

GȚ”Tălămbuță Cristina” va fi fondată în luna iunie 2019 și va activa în


Conceptul
satul Corlăteni.
afacerii
Scopul afacerii mele este obținerea de profit prin deschiderea unei ferme de
curcani și curci , astfel să pot oferi pe piața națională un sortiment de carne de
curcă și curcan naturală și pur ecologică.

 Valoarea totală a proiectului investiţional (569505 lei)


 Valoarea creditului (436960 lei)
 Valoarea de auto-finanţare (119525 lei)
 Termenul de recuperare a investiției – 3 ani

Realizarea proiectului va avea efecte favorabile în plan economic, social, şi al


economiei naţionale întrucât contribuie la creşterea producţiei alimentare
pentru aprovizionarea pieţei interne şi relansarea exportului.
Este o activitate favorabila pentru Republica Moldova, fapt prin care vom
avea clienți garantați și vom produce produse solicitate pe piața Uniunii
Europene.
Impactul tehnico-economic şi social estimat la implementarea proiectului:
1. oferirea producției cerută pe piața –carne de curcă și curcan.
2. alinierea produselor întreprinderii la standardele europene de calitate şi
performanţă, inclusiv la cele ecologice;
3. creşterea competitivităţii economice şi a capacitaţii de recunoaștere
economică pe piaţă a întreprinderii;
4. obţinerea de profit care să permită în continuare dezvoltarea afacerii;
5. creşterea cifrei de afaceri a întreprinderii;
6. achiziționarea de echipamente performante.
Condiţiile Îmi propun să apelez la PROGRAMUL NATIONAL DE ABILITARE ECONOMICA A
de creditare TINERILOR (PNAET):

Tip finanțare:  Granturi / Subvenții Credite preferențiale

Scopul
finanțării: Credite preferențiale cu porțiune de grant pentru tineri antreprenori
Beneficiari Întreprinderi fondate și administrate în totalitate de tineri antreprenori ce au
eligibili: vârsta la momentul aplicării cuprinsă între 18-35 ani în cazul bărbaților / 18-40
ani în cazul femeilor
Investiții
eligibile: Investiții în afaceri cu profil în industria alimentației

Suma Voi avea nevoie de 569505 lei inclusiv grant


investiției:
Până la 40% din suma investiției ceea ce va constitui în cazul meu până la
Suma grantului: 174784 lei

8 % anual
Rata dobânzii:
până la 3 ani
Termenul:  

Perioada de până la 8 luni


grație:
BC "Moldova-Agroindbank” S.A.
Disponibil prin:

Etapa de
dezvoltare a începerea afacerii
afacerii:
Condiţii
Data dorită de obţinere: 22 iunie 2019
Piaţa şi clienţii Creditul
Analizînd
Suma solicitată: piața regiunii de nord a Republicii Moldova am observat ca
436960Lei
Termenul de regiune
în acestă creditare: 36Luni
nu activează nici o fermă de curcani. Piaţa de desfacere la
Dobânda anuală: 8%
producţia obținută este preponderent piaţa internă. Pentru viitorii ani vom căuta
Achitarea creditului: Lunar
extinderea
Achitarea pieţii de desfacere până la capacităţile Lunar
dobânzii: maxime de producere ale
gospodăriei noastre.
Discutînd cu aproximativ 150 de persoane,majoritatea fiind mamici,s-a
demonstrat că ele optează pentru un mod sănătos de viață și cunosc beneficiile
cărnii de curcan.Potențilii mei consumatori sunt magazinele ,hipermarket-urile ,
supermaket-urile și Cash & Carry METRO și nu în ultimul rînd toată populația
regiunii de nord.
Politica firmei noastre va fi de a lucra în permanență cu clienții,de ai
trata cu maximă amabilitate și atitudine,îi vom informa în permanență despre
produsele,avantajele și ofertele noastre.Acest fapt este elementul cheie al
reușitei întregii afaceri, mulțumirea unui client astfel încât el să revină la noi cu
mai mulți clienți.
Riscuri  creșterea dobînzii
şi probleme  materie primă și auxiliară necorespunzătoare
 fiscalitatea si birocrația duce la influențarea dezvoltării;
 intrarea pe piața a noi competitori direcți si agresivi.
 efectele legislative ce pot impune noi condiții cu privire la interzicerea
folosirii unor anumite materii auxiliare,interzicerea producerii unei cantități
voluminoase,impunerea ambalării oricărui produs fabricat.

1. Descrierea afacerii
1.1. Descrierea întreprinderii și activității desfășurate

Prezentarea personală și a ideii de afacere

Eu, fondatorul GȚ’’Tălămbuță Cristina’’,studentă în anul IV de studii la Colegiul Agroindustrial din


Rîșcani,specialitatea „Tehnologia Produselor cosmetice și medicinale”. Ideea de afacere este producerea și
comercializarea cărnii de curcan. Ideea dată a venit înca de la propunerile unui membru de familie,de a înființa
o fermă de creștere și comercializare a cărnii de curcan .

Domeniul de activitate

Activitatea se va desfășura la 1 km de satul Corlăteni în apropiere de orașul Bălți . Domeniul de


activitate a afacerii este producerea și comercializarea cărnii de curcan. Realizarea acestei afaceri se datorează
implimentării ,ideii de familie cit și propriei idei de afaceri. Întreprinderea va fi specializată pe creșterea și
comercializarea cărnii de curcan.
Materia primă de cea mai înaltă calitate va fi baza în procesul de creștere, astfel produsul finit se va
încadra în standardele de calitate corepunzatoare.

Forma organizatorică

Afacerea dată are forma organizatorico-juridică de Gospodărie Țărănească, pentru că genul de activitate
a afacerii corespunde acestei forme organizatorice.

1.2. Scopul si obiectivele afacerii

Scopul afacerii mele este obținerea de profit prin deschiderea unei ferme pentru creșterea și
comercializarea cărnii, pentru diferite firme producătoare de produse din carne de curcan. Astfel vreau să ofer
oamenilor carne de calitate ,100 % naturală.

Obiective pe termen scurt


 Arendarea și pregătirea suprafeței 1200 m2 și echipamentului necesar pentru creștere în suma
337 681,13 lei.
 Procurarea 30 femelelor și 5 masculilor pentru reproducere în sumă de 26.250 lei;
 Obținerea producției de bază în a 6 lună de la inițiere în cantitate 5245 kg pe care o vom putea realiza
pe piața națională la un preț respectiv de 170lei/kg carne de curcan și 100 lei/kg
carne de curcă.

- Încheierea contractelor cu Cash & Carry METRO ,hipermarket-ul SLAVENA,rețeaua de

Markete Linella,marchetul Fourchette din orașul Bălți cît și alte magazin din zona de nord.

 Promovarea afacerii prin participare la evenimente si targuri agroalimentare.


 Înființarea unei pagini pe Facebook unde vom prezenta oferta.

Obiectivele pe termen lung

II an
 Extinderea afacerii prin comercializarea puilor de curcă și curcan cît și a ouălor.
 Extinderea afacerii prin mărirea numărului de păsări cu 240 de capete.
 Procurarea a 100 de cuști pentru pui în valoare de 120lei/bucata.
 Obținerea venitului din vânzări în mărime 1632000 din comercializarea producții de bază și producții
suplimentare în cantitatea la prețuri de 170 lei/kg , 100 lei/kg , ,puii de curcă/curcan 40 lei unul.
 Formarea clienților fideli și dobândirea unei poziții stabile pe piață;
 Lucrări de întreținere și creștere a curcanilor și curcilor;
 Îngrijirea și întreținerea spațiului pentru creșterea și sacrificația curcanilor și curcilor;
 Susținerea produsului autohton.
 Recuperarea investiției în valoare 100 procente.

III an

 Respectarea tehnologiilor de creștere și sacrificare a curcanilor și curcilor;


 Mărirea numărului de curcani – cu 30 capete fiecare lună în urma măririi numărului de femele;
 Administrarea vaccinelor puilor de curcani și curci la timp – după tehnologie;
 Obținerea venitului din vânzări de carne de curcan și curcă în mărime de 3750000 lei în urma măririi
numărului de păsări cu 480 de capete.
 Obținerea venitului din vînzări de pui de curcă și curcan în mărime de
 Încheierea contractelor cu diverși agenți economici din regiunea de Nord a Republicii Moldova.
 Respectarea tehnologiilor de creștere și întreținere ;
 Mărirea cantității de carne de la 13790 kg la 27000 kg.
 Mărirea cantității de pui de la 2400 kg la 6000 kg.
 Mărirea cantității de ouă de la 25.000 bucăți la 35.000.
 Încheierea contractelor cu diverși agenți economici din regiunea de Nord a Republicii Moldova.

1.3. Analiza SWOT

Puncte tari Puncte slabe


 Producerea produselor ecologice - carne  lipsa echipamentului și utilajului necesar
de curcani fermei
 cunoștințe în administrarea afacerii  lipsa încăperii
 afacere de familie  lipsa resurselor financiare pentru lansarea
 training-uri de instruire privind atragerea afacerii
clienților  lipsa personalului calificat
 cunoștințe în elaborarea strategiilor de  lipsa furnizorului pentru livrarea materiilor
finanțare și promovare prime
 experință în domeniul vînzărilor  lipsa ustensilelor necesare
 cercetarea continuă a concurenților  fluctuația personalului
 existenţa specialiştilor cu experienţă şi  cresterea costurilor la materia prima și la
cu rezultate remarcabile în creșterea serviciile comunale
iepurilor ;  investiție majoră inițială ;
 nu este larg asortimentul de carne in  scepticismul clienților fata de produsele oferite,
magazine și supermarket-uri acestea nefiind des întâlnite pe piata interna;
 lipsa concurenților regionali

Oportunități Riscuri
 posibilitatea de a apela la programul de  creșterea dobînzii
granturi  materie primă și auxiliară necorespunzătoare
 semnarea unor contracte cu furnizorii de  fiscalitatea si birocrația duce la influențarea
materie prima dezvoltării;
 cercetarea ofertelor de preț ale altor  bolile si virusurile ce suferă modificări pot afecta
ferme grav efectivul de păsări până la depistarea unui
 participare activă la proiecte pentru remediu
finanțare  efectele legislative ce pot impune noi condiții cu
 accesarea unui credit privire la plasarea fermei,funcționarea abatorului si
 tendința clienților de a se axa pe un depozitarea produsului.
consum mai mare de carne de curcan în  efectele meteo nefavorabile ce pot afecta culturile
detrimentul altor specii de păsări sau agricole ducând la lipsa hranei;
animale ;  scumpirea hrănii;
 subvenţionarea utilajului;
 existenţa clienţilor variaţi, de toate
vârstele;

1.4. Strategia afacerii


Strategia afacerii constă într-un control mai minuțios a materiei prime și auxiliare a furnizorilor
concomit cu semnare contractelor în care se va specifica posibila returnare în caz că producția sa adeverit a fi de
calitate necorespunzatoare.
 Măsuri pentru diminuarea punctelor slabe :
– Adresarea la companii care susțin antreprenorii pentru extinderea afacerii.
– Participarea la concursuri cu remunerare.
– De la început ami propun să arendez spațiul pentru fermă.

 Măsuri pentru diminuarea riscurilor:
– Promovare mai activă prin Internet.
– Pentru diminuarea riscului natural sau de incendiu voi dota ferma cu sisteme antiincendiu pentru
siguranța acesteia.
– Pentru a diminua riscul de îmbolnăvire sau infectare voi apela regulat la medic veterinar pentru
verificarea stării și pentru efectuarea controlului necesar păsărilor ,mai ales in perioada de creștere prematură.
– Izolarea la timp a păsărilor bolnave.
– Un teren special amenajat pentru „plimbările” păsărilor. Acestea sunt necesare pentru a îmbunătăţi
calitatea cărnii.

1.5. Descrierea produsului

Sortimentul si beneficiile produsului


Carnea de curcan și curcă
Carnea de curcan este săracă în grăsimi, 100 g de carne conţinând aproximativ 160 calorii, bogată în
vitaminele B6, B12, niacină, riboflavină şi seleniu, precum şi în minerale esenţiale organismului fier,  zinc,
seleniu şi fosfor. 100 g de carne de curcan conţin aproximativ 32 g de proteine, fapt ce o transformă într-o sursă
bună de aminoacizi esenţiali.
Doar o singură porţie de carne de curcan furnizează organismului 65% din aportul zilnic recomandat de
proteine. Consumul cărnii de curcan ajută la reducerea colesterolului, carnea slabă, fără piele, gatită la cuptor,
având cea mai redusă cantitate de grăsimi saturate sau colesterol dintre toate tipurile de carne. Consumul de
carne de curcan joacă un rol vital în combaterea insomniei şi instalarea unei stări propice de somn şi relaxare.
Consumul regulat de carne ajută la menţinerea sistemului imunitar.. Carnea de curcan reprezintă o sursă
importantă de niacină, vitamina B6 şi vitamina B12. Toate aceste 3 vitamine B sunt foarte importante pentru
producţia de energie.
Niacina pare a fi asociată scăderii riscului de apariţie a afecţiunilor cardiovasculare şi de deces cauzat prin
infarct.
Un nivel scăzut de vitamina B12, B6 şi folaţi este de asemenea asociat unui nivel ridicat al
homocisteinei (substanţă asemănătoare aminoacizilor, care este considerată şi o variabilă independentă a
riscului de apariţie a afecţiunilor cardiovasculare).
Influenţa consumului cărnii de curcan asupra sistemului imunitar
Carnea de curcan are un conţinut foarte ridicat de zinc, unul dintre nutrienţii prezenţi în toate ţesuturile
organismului uman. Un consum insuficient de zinc este foarte des întâlnit în rândul populaţiei, însă un consum
frecvent de carne de curcan poate regla acest dezechilibru. Cantitatea de zinc conţinută de carnea de curcan are
o biodisponibilitate mult mai mare decât zincul provenit din alte surse de minerale. Zincul este esenţial pentru
buna funcţionare a sistemului imunitar. Acesta ajută la vindecarea rănilor, dar şi la diviziunea normală a
celulelor. O porţie de 90 de grame de piept de curcan asigură aproximativ 14% din doza zilnică necesară.
- Aport crescut de proteine. 100 de grame de carne de curcan ofera aproximativ 32 grame de proteine,
fapt ce o transforma intr-o o sursa buna de aminoacizi esentiali. Doar o singura portie de carne de curcan
furnizeaza organismului 65% din aportul zilnic recomandat de proteine.
Datorita continutului sau ridicat de proteine, curcanul este recomandat pentru dietele care promoveaza pierderea
in greutate. Proteinele incetinesc digestia, oferind o senzatie prelungita de satietate. Acest lucru inseamna ca
veti manca mai putin la urmatoarea masa si astfel puteti slabi. Pieptul de curcan fara piele este cea mai buna
optiune.

- Protectie anticancer. Un beneficiu mai putin cunoscut al carnii de curcan este protectia anticancer.
Acest lucru este posibil datorita mineralelor esentiale care se gasesc in compozitia carnii de curcan. Aceasta
contine seleniu, care este un mineral esential pentru functionarea normala a glandei tiroide si a sistemului
imunitar. Seleniul are, de asemenea, actiune antioxidanta, ajutand in lupta cu radicalii liberi din organism.

- Aport crescut de vitamine din grupul B. Carnea de curcan este bogata in vitaminele B3 si B6. O
singura portie de carne de curcan ofera pana la 36% din aportul zilnic recomandat de B3 si 27% din doza zilnica
indicata de vitamina B6.
- Continut scazut de grasimi saturate. Grasimile saturate sunt necesare pentru functiile biologice ale
organismului, producerea de hormoni si eliberarea energiei. Cu toate acestea, orice persoana care doreste sa isi
mentina sanatatea trebuie sa evite consumul exagerat de grasimi saturate. Carnea de curcan are mai putin de
12% din cantitatea zilnica recomandata de grasimi saturate per 100 grame portie.

- Imbunatateste calitatea somnului. Carnea de curcan contine o substanta numita triptofan, care este
utilizat de creier pentru a produce serotonina - un neurotransmitator care imbunatateste starea de spirit si este
benefic pentru persoanele care sufera de insomnie.

2. Planul de marketing
2.1. Piața și consumatorii
Analizînd piața regiunii de nord a Republicii Moldova am observat ca în acestă regiune nu activează
nici o fermă de curcani. Piaţa de desfacere la producţia obținută este preponderent piaţa internă. Pentru viitorii
ani vom căuta extinderea pieţii de desfacere până la capacităţile maxime de producere ale gospodăriei noastre.
Discutînd cu aproximativ 150 de persoane,majoritatea fiind mamici,s-a demonstrat că ele optează
pentru un mod sănătos de viață și cunosc beneficiile cărnii de curcan.Potențilii mei consumatori sunt
magazinele ,hipermarket-urile , supermaket-urile și Cash & Carry METRO și nu în ultimul rînd toată populația
regiunii de nord.
Politica firmei noastre va fi de a lucra în permanență cu clienții,de ai trata cu maximă amabilitate și
atitudine,îi vom informa în permanență despre produsele,avantajele și ofertele noastre.Acest fapt este elementul
cheie al reușitei întregii afaceri, mulțumirea unui client astfel încât el să revină la noi cu mai mulți clienți.

2.2 Concurentii

Concurenţa nu influențează în mod vădit la activitatea noastră, deoarece există înţelegeri preliminare cu clienţii.
Actualmente, în regiunea de nord nu există nici o întreprindere ce se ocupa cu creșterea curcanilor.. Însă sunt
câțiva antreprenori în zona de Centru, care putem să-i considerăm ca potențialii concurenți. Ei sunt localizați în
raionul Șoldănești.

2.3 Plasamentul și distribuția


Ferma GȚ’’Tălămbuță Cristina’’ este amplasată la 1 km distanță de satul Corlăteni.
Amplasarea este una favorabilă, deoarece pe acest sector este localizată o așa numită fermă foarte mare
cu mai multe incăperi ,ce pot fi arendate atîtea de cîte avem nevoie . Construcția fermei este foarte bine
echilibrata ca proporţie și oferă condiţii foarte bune pentru creșterea curcanilor . Pe parcursul activității respectă
toate normele în vigoare, racordarea la utilități precum electricitate și apa curenta se va face foarte ușor
deoarece în zona exista atât rețea de apa, cât și stâlpi de curent, la care ne vom racorda.  În plus, condiţiile
încăperii determină creșterea curcanilor pe parcursul a întregului an, datorită temperaturii stabile și igienei înalt
respectate. Deşi curcanii sunt capabili să reziste la temperaturi scăzute, de până la -15 grade, totuşi, pentru a
putea obţine un venit din creşterea lor, este necesar de a-i menţine într-un mediu mai confortabil. În perioada în
care apar pui temperatura atinge 25-300C.
Comercializarea produselor va avea loc cu amanuntul , direct de la întreprindere.

2.4 Politica de preț


Denumirea produsului Nr. de Preț
unități (lei)

1.Carne de curcan 1 kg 170 lei

2.Carne de curcă 1 kg 100 lei

3.Pui de curcan/curcă 500 g 40 lei

4.Ouă de curcă 1 bucată 4 lei

2.5. Promovarea produsului

Promovarea fermei GȚ’’Tălămbuță Cristina’’ va fi atît on-line cat si off-line.


1. Pagini pe rețelele de socializare:facebook,contact,instagram,999.md.
2. Cărți de vizită+ flyere.
3. Pe ambalajul în care se vor comercializa curcanii voi înscrie nr. de contact,adresa.
4. Voi distribui flyere.
5. O metoda eficienta a promovarii va fi plasarea pe site-uri a anunturilor despre produsul sanatos oferit
de ferma mea. O alta cale de a va promova produsul va fi incercarea de a face o analiza a restaurantelor si
salilor, cantinelor si salilor de nunti care folosesc carnea dietetica de curca și curcan.

3.Procesul Tehnologic
3.1.Descrierea procesului tehnologic

Planul operational

Alegerea terenului pe care urmează să creștem curcanii depinde de mai mulţi factori:
• condiţiile climaterice ale regiunii;

• cantitatea planificată a păsărilor în curte;

• moduri de a crește păsările.

Curcanii sunt capabili să reziste la temperaturi scăzute, de până la -15 ° C. Cu toate

acestea, pentru a putea obține un venit din creșterea lor e necesar de a-i menţine într-un

mediu mai confortabil.

Temperatura are un rol important pentru existența acestor păsări. Aceasta mai depinde

de vârsta lor. Spre exemplu, pentru puii de o săptămână e necesară o temperatură a

mediului de 32-35° C, ca mai apoi să scadă până la 17-20° C pentru curcanii adulți.

Atunci când curcanii sunt ținuți în cuști, trebuie să ținem cont de densitatea acestora pe

metrul pătrat. Acesta ar fi:

• pentru puii de curcani de până la o lună – până la 15 păsări pe metrul pătrat;

• pentru cei de două luni – 8-10 capete;

• peste două luni – 4-5 goluri capete.

E de menționat că, curcanii adulți trebuie să fie separați de cei tineri, iar contactul cu

păsările sălbatice trebuie exclus.

Alti factori de care trebuie să țineți cont că aceste păsări au nevoie de anumite cerințe:

1. O încăpere ferită de umezeală, dar cu o iluminare suficientă;

2. Furnizarea de apă. Temperatura trebuie să fie 25-27 de grade;

3. Ventilaţie. Menţinerea fluxului de aer proaspăt este esenţial pentru creșterea

curcanilor;

4. Un teren special amenajat pentru „plimbările” păsărilor. Acestea sunt necesare pentru

a îmbunătăţi calitatea cărnii;

5. Menținerea curățeniei în cuști și curățarea acestora la timp;

6. Sursă bună de medicamente sau angajarea unui veterinar;

7. Selectarea păsărilor sănătoase şi separarea puilor. Izolarea la timp a păsărilor

bolnave;

8. Dietă corectă și echilibrată.


Rasele de curci sunt într-un număr mai mic decât galinaceele şi se clasifică luând în

consideraţie greutatea şi conformaţia corporală, culoare penajului. Cele mai răspândite

în Republica Moldova sunt curcile bronzate, Albă cu pieptul larg, Albă de Olanda, etc.

Printre rasele de curcani se numără rasa albă grea de curcan Big 6 si Big 12

Incubarea ouălelor. Perioada de incubare la curci durează 28-29 zile. Pentru a

reproduce ouăle trebuie să fie fecundate, să aibă compoziţia morfologică şi chimică

corespunzătoare. Să corespundă următoarelor condiţii: Greutatea oului – 65 – 70 gr.,

suprafaţa cojii trebuie să fie netedă, curată, fără dungi, crăpături, la ovoscop gălbenuşul

trebuie să fie situat pe centru, să nu fie prea mobil, să nu fie mai vechi de 10 zile de la

ouat, temperatura optimă de păstrare a ouălelor de prăsilă este de 18 -20 grade C.

Creşterea puilor pentru carne. Puii de curcă sunt mai pretenţioşi către condiţiile de alimentaţie şi întreţinere
decât alte specii, mai ales la nivelul de proteină, temperatură, din hală, ventilaţie, etc. Curcanii de crosuri uşoare
se cresc până la 10-14 săptămâni, crosuri medii până la 12-16 şi grele 20-24 săptămâni. Temperatura în primele
zile de viaţă trebuie menţinută la circa 33-35 grade C. Umeditatea relativă de 60%. Durata iluminării în primele
două săptămâni 23 ore, micşorând treptat acest indice până la 10 -12 ore. Densitatea 10 pui pe 1m² până la
vârsta de 10 săptămâni. Puii trebuie obişnuiţi din primele ore să consume hrană şi apă. Curcă creşte până la
vârsta de 7– 8 luni dar poate fi sacrificată deja la 3 – 4 luni, atingând la această vârstă greutatea de 7-10 kg. Pe
parcursul unui an productiv o femelă atinge o producţie de peste 100 ouă, de la care se pot obţine cca. 70-75
curculiţe. În dependenţă de masa folosită la o curcă se va produce până la 450-500 kg de carne. Sacrificarea
curcilor pentru carne se face în funcţie de cerinţele pieţei, respectiv la 100-140 şi chiar mai multe zile în
dependenţă de modul de utilizare a cărnii de către consumator.

Hrănirea prevede asigurarea puilor cu combifuraje de valoare completă, echilibrată după conţinutul de
proteină, aminoacizi, energie, vitamine, micro- şi macroelemenţi. În combifuraj se introduc câteva culturi
cerealiere. Din nutreţurile bogate în proteine vegetale se includ 1-2 feluri de şroturi (soia, floarea soarelui),
mazăre, drojdie furajeră. Curcile folosesc foarte bine nutreţurile verzi, ceapa ciorească, frunzele de răsărită.
Ratiile furajere administrate puilor de curca, sub forma de nutret concentrat combinat, in perioada de varsta de
la 0-28 de zile, trebuie sa asigure un aport proteic de 30% proteina bruta digestibila si o valoare energetica de
2950 Kcal. Incepand cu a 5-a zi, pana la a 10-a saptamana de viata, puii de curca vor primi o ratie nutritiva cu
un aport proteic de 25-26% PBD si 3050-3080 Kcal EM(energie metabolizabila). De la varsta de de 11 pana la
16 saptamani, ratia de hrana administrata trebuie sa asigure 20% proteina bruta digestibila si 3200-3300 Kcal.
Furajele se adminstreaza in hranitori (simple sau automate) sub forma de amestecuri de cereale, macinate, sub
forma de nutreturi concentrate combinate, procurate din comert. In sistemul gospodaresc de crestere a puilor de
curca, in care se aplica practic in primele 15 zile de viata puii de curca trebuie sa primeasca un amestec de
uruieli sub forma unui amestec de ferma din: porumb 45%, sroturi oleaginoase 28%, faina proteica 25%, faina
de lucerna 1% si saruri minerale 1% compuse din jumatate sare de bucatarie si jumatate creta furajera.

Un lucru extrem de important este că nu trebuie să le daţi niciodată apă rece. Apa trebuie să fie proaspătă şi la
temperatura camerei.
Totodată, adăpătorile trebuie igienizate de două ori pe zi şi dezinfectate săptămânal. Oţetul de mere adăugat în
apă inhibă dezvoltarea bacteriilor. Începând din prima zi de viaţă, adăugaţi două linguri de oţet de mere la cinci
litri de apă.De asemenea, pentru a vă asigura că aveţi curcani rezistenţi şi sănătoşi, puteţi să le înmuiaţi
picioarele în spirt în primele cinci zile de viaţă. Le ţineţi picioruşele în spirt timp de 5—10 secunde. Pentru
viermii intestinali le puteţi da din a treia zi de viaţă câte un bob de piper pe zi, timp de 10 zile.Durata ciclului de
creştere a unui curcan pentru carne este de aproximativ 24 de săptămâni. Primele şase săptămâni reprezintă
perioada de creştere, iar ultimele reprezintă perioada de îngrăşare. Această durată depinde de rasa pe care o
creşteţi, de condiţiile pe care le puneţi la dispoziţie puilor, de furaj etc.În primele 2—3 săptămâni, puii încă nu
se orientează bine şi de aceea au nevoie de o sursă permanentă de lumină. După primele 3 luni de viaţă se poate
introduce sursa naturală de lumină.

SACRIFICAREA CURCANILOR! 
Iată câteva detalii despre cum se sacrifica un curcan: 
- pregătirea este foarte importanta pentru că din momentul selectării exemplarului de sacrificat și până la
sacrificarea propriu-zisă trebuie să treacă foarte puțin timp. Așadar trebuie ca apa pentru "opărit " să fie deja la
temperatura ideală, asomatorul și palnia pentru asomare să fie așezate cat mai confortabil pentru a evita
accidentele, cuțitul pentru sacrificare cât și restul ustensilelor necesare eviscerarii să fie la îndemână. 
- asomarea se face conform în ce privește intensitatea curentului și a timpului necesar inducerii stării de
inconștiență a animalului sacrificat. 
- odată introdus în palnia de asomare și adus în starea de inconștiență, păsării sacrificate i se sectioneaza
carotida și jugulara aflate la baza capului, sub cioc și se lasă până inima încetează să mai bata și tot sângele din
organism se scurge. Timpul estimat este de aproximativ 2-3 minute. 
- se ia exemplarul sacrificat și se introduce în vasul pentru opărit turnandu-se peste el apa la temperatura ideală. 
- după cca 3-4 minute se scoate și fie se deplumeaza manual, fie se introduce în deplumator. 
- urmează un pas foarte important: parlirea. Aceasta are ca scop arderea tuleilor care nu pot fi smulși altfel și cu
această ocazie i se conferă o culoare și un miros autentic de țară. 
- după parlire urmează eviscerarea maruntaielor, spălarea foarte minutioasa și pregătirea pentru vânzare a încă
unui curcan gustos de la GȚ"Tălămbuță Cristina’’.
3.2.Schema fizică

Cameră pentru sacrificare

Camera de
incubare
3.3. Necesarul de spațiu, echipament și costurile acestora
Materiale necesare Nr. de unități Costul unității, Suma totală,
lei lei
2 2-
Spațiu 1200m 8lei/m lună 115.200
Jgheaburi 20buc. 50 1.000
Adăpătoare 20buc. 50 1.000
Incubator 1buc. 8.000 8.000
Generator 1buc. 5.000 5.000
Ventilator 1buc. 10.000 10.000
Cuști pentru pui 7buc. 2.000 14.000
Cazan pentru încălzire 1buc. 22.000 22.000
Cereale ecologice 19.200kg 5 96.000
Sacoșe din hîrtie 2.000buc. 2,43 4.860
Vaccini și medicamente - - 6.000
Potențial biologic(de rasă):
Curcani (big 6,big12) 7capete 1.000 7.000
Curci (Albă cu pieptul larg, 30capete 500 15.000
Albă de Olanda)
Arzător 2 buc. 1.500 3000
Masă din inox 1buc. 6020 6020
Set de echipament si utilaj 1 set. 2500 2500
pentru sacrificare
Echipamente/ utilaje pentru 1 2000 2000
întreținere
Cheltuieli adiționale 1 1000 1000
Total

3.4. Furnizori
Preț unitate Suma
Denumirea furnizorului Materia furnizare Nr. unități
(lei) totală (lei)
VAST-PROTECT S.A. S.A.Î. - Cereale 800 kg 5 4000
FIRMA AGRICOLĂ
FLORISOLAGRO S.R.L. - S.C. Cereale 12000 5 60000
S.C. ECATALEX-LUX S.R.L. Cereale 6200 5 31000
Total

4. Necesarul de resurse umane


4.1. Structura organizatorică
Organigrama întreprinderii
Administrator
(Tălămbuță Cristina)

Muncitor Muncitor Medic veterinar Paznic


(Tălămbuță Ion) (Victor) (Dorel)
(Tălămbuță Zinaida)

4.2. Necesarul de resurse umane și remunerarea lor

Nr. Funcția Nr. de Salariul


persoane lunar, lei
1 Administrator 1 5000
2 Muncitor 1 3000
3 Muncitor 1 3000
4 Medic veterinar 1 2000
5 Paznic 1 3000
Total 16.000
5. Planul financiar
5.1 Cheltuieli de lansare a afacerii

X Capitalul necesar pentru afacerea


Preț
Valoarea
Categoria de cheltuieli Nr. de unități unitar
totală (lei)
(lei)
Înregistrarea afacerii (ștampila) 1 1500 1500
Obținerea actelor permisive 1 1000 1000
Reparația și amenajarea încaperii, m2 1200 180 216000
Procurarea utilajului:      
Jgheaburi 20 50 1000
adapatoare 20 50 1000
Incubator 1 8000 8000
Generator 1 5000 5000
Ventilator 1 10000 10000
Cuști pentru pui 1 2000 2000
Cazan pentru încălzire 1 22000 22000
materie primă 1 19200 19200
Potențial biologic(de rasă):      
Curcani (big 6,big12) 7capete 1.000 7.000
Curci (Albă cu pieptul larg, Albă de Olanda) 30capete 500 15.000
Arzător 2 buc. 1.500 3000
Masă din inox 1buc. 6020 6020
Set de echipament si utilaj pentru sacrificare 1 set. 2500 2500
dulap cu temperatură constantă 1 9600 9600
Sacoșe din hîrtie 2000 2,43 4860
Vaccini și medicamente 1 1 6000
salariu 5 16000 16000
Contribuții sociale, 18% 5 0,18 0,9
Contribuții medicale, 4,5% 5 0,045 0,225
Cheltuile de Întreținerea 1 2000 2000
Cheltuieli adiționale 1 1000 1000
Total x x 337681,13
5.2. Surse de finanțare a afacerii.

X Surse de finanțare a afacerii. (lei)


Categoria de cheltuieli Surse Împrumut Credit Total
proprii , rude bancă/OM Investiții
F
Înregistrarea afacerii (ștampila) 1500 1000   2500
Obținerea actelor permisive 1000     1000
Reparația și amenajarea încaperii, m2 50000   200000 216000
Jgheaburi 1000     1000
Adăpătoare 1000     1000
Incubator 3000   5000 8000
Generator 2000   3000 5000
Ventilator   3000 7000 10000
Cuști pentru pui 2000     2000
Cazan pentru încălzire 6000   16000 22000
materie primă 10000   182000 192000
Potențial biologic(de rasă):       0
Curcani (big 6,big12) 7000     7000
Curci (Albă cu pieptul larg, Albă de 5000   10000 15000
Olanda)
Arzător 3000     3000
Masă din inox   6020   6020
Set de echipament si utilaj pentru 2500     2500
sacrificare
dulap cu temperatură constantă   3000 6600 9600
Sacoșe din hîrtie 1500   3360 4860
Vaccini și medicamente 2000   4000 6000
salariu 16000     16000
Contribuții sociale 1620     1620
Contribuții medicale 405     405
Cheltuile de Întreținerea 2000     2000
Cheltuieli adiționale 1000     1000
Total investiții (lei) 119525 13020 436960 569505
Total % 21 2 77 100
5.3Prognoza cheltuielilor

X
5.4.Prognoza veniturilor

X
5.5Raportul privind rezultatele financiare

S-ar putea să vă placă și