Sunteți pe pagina 1din 14

Model PLAN de AFACERE

DATE DE IDENTIFICARE
1. Numele firmei:
S.C. ALMIRA Construct s.r.l.
2. Forma juridică de constituire:
□ Persoană Fizică Autorizată □ Asociaţie Familială ▪Societate Comercială

3. Activitatea principală a firmei şi codul CAEN al activităţii principale:


2431 – tragerea la rece a barelor
4. Numele complete ale actionarilor/asociatilor si cotele de participare detinute
Galan Nicolae Florin – 100%
5. Valoarea capitalului :
200 RON
6. Persoană de contact/ adresa/ număr telefon/ adresa e-mail:
Galan Nicolae Florin, str.Ovid Densusianu, nr.6\79, Calan, tel.0760066052, Almiraconstruct@yahoo.com
A. VIZIUNE, STRATEGIE
În acest capitol încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:

A 1. CARE ESTE ESENŢA AFACERII? CE ANUME VA GENERA BANI ŞI PROFIT?

 Produsul 1,2,3…

Etrieri fier beton, scoabe din fier beton, cuie, fier fasonat, etc.

 Serviciile 1,2,3,…

Dimensionare fier(taiere), fasonare fier, cantarire, vanzare produse.

 Activitatea 1,2,3…

Infiintare firma(acte, buget investitii timp scurt, timp lung.)

Inchiriere spatiu(contracte utilitati, inchiriere, paza, etc.)

Achizitionare utilaje(masini de taiat, masini de indoit)

Angajari(interviuri, cursuri, traininguri)

Promovare firma(materiale promotionale, reclama, promotii)

A Materie prima
2. Cine vor (achizitionare,
fi clienţii tăi? depozitare, stock)

Vanzare(distributie, facturari, contact banca, contabilitate - externalizata) 1


Evolutie (posibilitate dezvoltare, studiu fezabilitate.)
 Persoane
 Firme
 Bugetul statului

Nr.crt. Clienţi/ Anul 1 Anul 2 Anul 3


Grupe de clienţi Mii Lei % Mii Lei % Mii Lei %
persoane 50000 25% 75000 22.5% 100000 20%
firme 150000 75% 225000 77.5% 400000 80%
Total cifra de afaceri 200000 100 300000 100 500000 100

A 3. UNDE VREI SĂ AJUNGI ÎNTR-UN INTERVAL DE 3 ANI.


Fixaţi-vă obiective cuantificabile !

Nr. Obiective (Indicatori ţintă) UM Anul N Anul N+1 Anul N+2


crt. (anul curent)
1. Cifra de afaceri, din care: Mii Lei 200000 300000 500000
2. Export
3. Profit Mii Lei 5000 15000 30000
2. Nr. angajaţi Nr. 2 4 8

A 4. CARE SUNT „PUNCTELE TARI” CARE TE DETERMINĂ SĂ CREZI CĂ VEI AVEA SUCCES ?
 Cunoştinţe tehnologice
 Cunoştinţe de piaţă
 Capital
 Relaţii
 Capacitate de muncă

B. ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE


B 1. ISTORIC

În această secţiune încercaţi să răspundeţi succint la întrebări de genul:

 Cum a apărut ideea de afacere?


Lucrand in domeniul constructiilor ca si administrator al unei Intreprinderi individuale am observat
lipsa acestor elemente pe piata de procurare a materialelor. Metoda de confectionare este una
manuala si lenta comparativ cu potentialul existent.

 Ce experientă practică şi/sau teoretică aduceti în afacere?


Momentan produc o parte din aceste produse pe care le folosesc. Acestea se confectioneaza
manual/lent si doresc producerea lor automata/repede,volum/

 De ce mijloace financiare dispuneţi?


2
□ Familia mea este dispusă să mă ajute
□ Dispun de mijloacele financiare necesare pentru demararea afacerii
□ Dispun de aportP în natură pentru a demara afacerea.
▪ Intenţionez să contractez un credit
▪ Altă variantă. Voi contracta o finantare nerambursabila.

B 2. MANAGEMENT, RESURSE UMANE


Managementul unei firme este determinant pentru evoluţia acesteia. Încercaţi să evidenţiaţi modul în care
cunoştinţele, specializările,experienţa fiecăruia dintre manageri va influenţa în mod pozitiv evoluţia firmei.
Puteţi, de asemenea, să anexaţi la Planul de Afaceri CV-ul fiecarei persoane relevante.

MANAGEMENT

Nume şi prenume Funcţia Studii/ Specializări


GALAN NICOLAE FLORIN ADMINISTRATOR Liceu

PERSONAL
Detaliere pe funcţii/ activităţi/ nivel de instruire

Activitatea Număr de salariaţi/ Nivel de


instruire
Confectionare produse fier beton 1/minim
Vanzare produse fier beton 1/minim
Transport marfa (productie proprie) 1/minim
TOTAL
(Se poate ataşa organigrama viitoarei firme)

3
C. ANALIZA PIEŢEI
DATE PRIVIND PIAŢA ŞI PROMOVAREA NOULUI PRODUS/ SERVICIU:

C 1. CLIENŢI POTENŢIALI:
Descrieţi ce strategie de marketing aţi gândit să aplicaţi, cum aţi identificat clienţii potenţiali, din ce
categorie fac parte: persoane fizice sau juridice, instituţii publice - cum veţi extinde piaţa sau identifica noi
pieţe, etc.

Piata de desfacere a produselor este formata din 4 tipuri de clienti. Prima grupa de clienti in
achizitionarea produselor vor fi cei carora le execut lucrari de constructii si au o nevoie certa de
aceste lucruri. Un al doilea grup de tinta este acela al firmelor de constructii care, dupa discutii
cu ele intampina aceeasi problema (ex: SC CRYSTALIN CONSTRUCT SRL, SC CIVILCON SRL, s.a.).
In al treilea rand vanzarea catre magazinele specializate va aduce cel mai mare aport cifrei de
afaceri si profitului.(SC DEDEMAN SRL, SC PROFELIS SRL, SC R&G SRL, SC MARINA CONFECTII
SRL, SC ARRIBACONS SRL, ). In ultimul rand vanzarea online ocupa un loc foarte important si cu
perspectiva de viitor. Aceasta ultima metoda este folosita si de mine momentan pentru
procurare.

Anul curent (N)

Clienţi Vânzări preconizate ( Grupe de) produse/servicii, Mii Lei Total


pe clienţii principali
Mii Lei Produs 1 Produs 2 Produs 3 Produs 4 Mii Lei %

Clienţi 1 clienti proprii 5000 2000 2000 1000 10000


Interni 2 firme constructii 10000 4000 4000 2000 20000
3 firme materiale constr. 40000 5000 3000 2000 50000
4 online 10000 4000 4000 2000 20000
Total piaţă internă 65000 15000 13000 7000 100000
Clienţi 1
externi 2
3
Total piaţă externă
Total intern+export 100000

4
Anul (N+1)

Clienţi Vânzări preconizate ( Grupe de) produse/servicii, Mii Lei Total


pe clienţii principali
Mii Lei Produs 1 Produs 2 Produs 3 Produs 4 Mii Lei %

Clienţi 1 clienti proprii 5000 2000 2000 1000 10000


Interni 2 firme constructii 20000 4000 4000 2000 30000
3 firme materiale constr. 60000 10000 6000 4000 80000
4 online 15000 6000 6000 3000 30000
Total piaţă internă 100000 22000 18000 10000 150000
Clienţi 1
externi 2
3
Total piaţă externă
Total intern+export 150000

Anul (N+2)

Clienţi Vânzări preconizate ( Grupe de) produse/servicii, Mii Lei Total


pe clienţii principali
Mii Lei Produs 1 Produs 2 Produs 3 Produs 4 Mii Lei %

Clienţi 1 clienti proprii 5000 2000 2000 1000 10000


Interni 2 firme constructii 20000 8000 8000 4000 40000
3 firme materiale constr. 80000 10000 6000 4000 100000
4 online 30000 8000 8000 4000 50000
Total piaţă internă 135000 28000 24000 13000 200000
Clienţi 1
externi 2
3
Total piaţă externă
Total intern+export 200000

(se pot ataşa studii de cercetare de piaţă sau statistici la care se face referire, precum şi cereri de ofertă/
pre-contracte de la potenţialii clienţi)

C 2. CONCURENŢI POTENŢIALI
Care sunt principalii concurenţi?

Nr.crt Produs /serviciu oferit pieţei Firme concurente în condiţiile lansării pe piaţă a
produselor/serviciilor noi
Denumirea firmei Ponderea pe
piaţă (%)
1 Etrieri fier beton, scoabe, etc. s.c.Technoconstruct srl 3%
2 Etrieri fier beton, scoabe, etc. s.c. Miranda construct srl 2%
3
4
5
Ce puncte tari şi puncte slabe au aceştia?

Nr.crt Denumirea firmei Puncte tari Puncte slabe


1 s.c.Technoconstruct srl Promovare online Distributie\timp\comanda
2 s.c. Miranda construct srl Promovare online Distributie\timp\comanda
3
4

Puteţi aprecia cum vor evolua vânzările principalilor concurenţi în următorii 2 ani? (argumentaţi)

C 3. PRINCIPALELE AVANTAJE ALE NOILOR PRODUSE/SERVICII OFERITE:

Referiţi-vă la: Politica de preţ (modul de stabilire a preţului de vânzare, corelarea cu costul de fabricaţie şi
tendinţele pieţei); Calitate; Caracteristici noi sau îmbunătăţite faţă de ale concurenţei;
Servicii post-vânzare; alte avantaje

Modul de stabilire a pretului de vanzare va fi corelarea cu pretul de achizitie al fierului la cel mai
mic pret si creearea de stock – uri pe dimensiunile standard. Principala diferenta intre SC
ALMIRA Construct SRL si concurenta va scurtarea timpului COMANDA-LIVRARE.

C 4. REACŢIA PREVIZIBILĂ A CONCURENŢEI LA APARIŢIA DE NOI OFERTE PE PIAŢĂ:

Încercaţi sa estimaţi ce măsuri vor lua pentru a reduce impactul negativ asupra vânzarilor.

C 5. CUM SE VA REALIZA DISTRIBUŢIA PRODUSELOR:

6
Încercaţi să găsiţi formele de distribuţie cele mai avantajoase în funcţie de produsul pe care îl oferiţi

Produse/grupe de produse Pondere în cifra de Forme de distribuţie (%)


afaceri (%)
Etrieri fier beton 80% Livrare cu masina proprie bazata pe
Scoabe fier beton 15% comanda fizica, telefonica sau online.
Sarma 1.2mm 5%

C 6. ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE A VÂNZĂRILOR :

De ex.: Publicitate, Lansare oficială, Pliante, broşuri, Plata în rate, Promoţii

Descrieţi care este strategia de promovare pentru lansarea produselor/serviciilor şi după aceea estimaţi
costurile anuale de promovare

Strategiade promovare se va face in functie de grupul tinta :

Pentru firmele de constructii–materiale promotionale (salopete, tricouri, sepci, rulete, creioane)

Pentru firmele de mat. de constructii-pliante, promotii, plata la termen.

Pentru mediul online – site de internet, informare tehnica, transport gratuit la valoare mare,

Cheltuieli pentru promovarea


produselor/serviciilor pe categorii de Anul N Anul N+1 Anul N+2
cheltuieli (mii Lei)
Materiale promotionale 5000 4000 3000
Reclame 1000 750 500
Mediul online 2000 1200 1200

Total cheltuieli de promovare 8000 5950 4700

D. ANALIZA COSTURILOR DE OPERARE


DExemplu : se va
1. PRODUSELE NOIgeneraliza cu etrier OB6mm/25cm/25cm
(descrieţi tipul de produse/servicii şi caracteristici, procentul din total vânzări, preţ vânzare)
Produsele se vor realiza din fier OB6mm cu o masina automata de capacitate min.300buc.\ora la
dimensiunea de mai sus. Acest articol are cost de 0.60bani/buc ca si materie prima la un pret al
fierului de 3lei/kg si de0.80bani/buc. ca si costuri aditionale, restul fiind profit (0.60bani/buc).
Pretul de vanzare pe piata va fi 2lei/buc. cu TVA.

Procentul acestui element va reprezenta 30%-35% din vanzarile totale.

7
Produs Pret (lei/UM) Pondere în vânzări totale
Etrier OB6mm 20/20cm 1.8lei/buc. 20%
Etrier OB6mm 25/25cm 2lei/buc. 30%
Etrier OB6mm 30/30cm 2.2lei/buc. 20%
Scoabe 6mm 1leu/buc. 5%
Scoabe 8mm 2lei/buc. 15%
Scoabe 10mm 3lei/buc. 5%
Sarma 1.2mm 8lei/kg 5%

D 2. PRINCIPALII FURNIZORI DE MATERII PRIME :

Furnizori : METALCOS SRL Hunedoara Valoarea anuală a


achiziţiilor (mii lei)
Materie primă/serviciu OB 6mm 160
OB 8mm 20
PC 8mm 40
PC 10mm 20
Total 240

Puteţi anexa oferte de la furnizorii de materii prime principale.

D 3. APROVIZIONARE ŞI TRANSPORT
(Descrieţi cum v-aţi propus să faceţi aprovizionarea, cine va asigura transportul, etc.)
Aprovizionare se face ca si acum...,contracost cu masina firmei de la care se achizitioneaza materia prima.
Transportul este asigurat de catre cel care aduce materia prima contra cost.

DColacele de fierPROCESULUI
4. DESCRIEREA se aseazaTEHNOLOGIC
in hala pe:un stativ special pentru trefilarea lor. Masina automata
MIKRO 122 de la GALANOS indreapta, masoara, taie, indoaie si stivuieste dupa programarea la
calculatorul unitatii pe
4.1. Descrieţi cu scurt
care vine dotata.
procesul tehnologic de realizare a produselor/serviciilor
4.2. Descrieţi cum poate noua afacere sa afecteze mediul, precum şi ce soluţii aţi gândit pentru
Mediul eliminarea
nu este afectat de efecte
acestor acest proces deoarece
(impactul asupra metoda este de tragere la rece prin trefilare, nu
mediului)
se folosesc lichide sau gaze, iar resturile SE RECICLEAZA.

8
D 5. CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE:

Detaliaţi cheltuielile directe şi indirecte anuale ale activităţii ce se va desfăşura în urma implementării
proiectului la capacitatea maximă de producţie/ an

Cheltuieli de producţie directe Suma % din total


Mii Lei cheltuieli
Materii prime 120000
Materiale auxiliare 40000
Manoperă directă (salarii + taxe şi contribuţii sociale) 40000
Energie, alte utilităţi 3600
Subansamble 6000
Servicii sau lucrări subcontractate 2400
Alte cheltuieli directe (detaliaţi) 3000
Total cheltuieli directe 215000
Cheltuieli de producţie indirecte Suma % din total
Mii Lei cheltuieli
Administraţie / Management 5000
Cheltuieli de Birou / Secretariat 5000
Cheltuieli de Transport 6000
Cheltuieli de Pază 2400
Cheltuieli de protecţia muncii şi a mediului 1000
Alte chetuieli indirecte 2000
Total cheltuieli indirecte (detaliaţi) 21400
TOTAL 236400

D 7. VENITURI ANUALE PRECONIZATE:

(Detaliaţi volumul vânzărilor anuale pentru fiecare categorie de produs/servicii oferite prin implementarea
proiectului la capacitatea maximă a echipamentelor/an)

Vânzări la capacitatea maximă Suma (lei)


Etrier OB6mm 20/20cm 40000
Etrier OB6mm 25/25cm 60000
Etrier OB6mm 30/30cm 40000
Scoabe 6mm 5000
Scoabe 8mm 15000
Scoabe 10mm 5000
Sarma 1.2mm 5000
Total 200000

9
E. INVESTIŢII NECESARE
E 1. DESCRIEREA INVESTIŢIEI PROPUSE ÎN CONTEXTUL PROCESULUI TEHNOLOGIC DESCRIS ANTERIOR
Obiectul investţiei Furnizor Valoarea Durata de
estmată (lei) amortzare (ani)
MIKRO 122 GALANOS 90000 5
sau
Prakt ST 16 RAPIDA OFMER 50000 5
Fealseam 1718 INFOMARKT 10000 5
TOTAL: 90000

E 2. MODUL DE ASIGURARE CU UTILITĂŢI:

Precizaţi unde va fi implementat proiectul, adresa, descrierea spaţiului şi cum sunt asigurate utilităţile
necesare
(se poate ataşa o schiţă de amplasare a mijloacelor fixe ce urmează a fi achiziţionate)

Proiectul va fi implementat in zona urbana a orasului Calan, intr-o hala de 120-150mp, inaltime 3-
3.5m inaltime, inchiriata pe o perioada de 2ani la pret de 500lei/luna. Utilitatiile se vor contracta de
la furnizori (curent, apa, canal) cu contracte pe o perioada de 2ani.

E 3. GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI (PLAN OPERAŢIONAL)

Se completeaza, după caz, responsabilii pentru fiecare activitate

Actvitate Durata de implementare


Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna ...
Infiintare firma x
Spatiu x
Utilitati x
Utilaje x x
Angajari x x
Promovare firma x x x
Achizitionare materie prima x x x
Productie x x x
Vanzare x x

E 4. AMENAJĂRI PRIVIND SPAŢIILE DE PRODUCŢIE

In cazulCEinAMENAJĂRI
PRECIZAŢI care halaSUNT
inchiriata nuPENTRU
NECESARE este compartimentata corespunzator,
DESFĂŞURAREA ÎN BUNE se vor TEHNOLOGIC
CONDIŢII A PROCESULUI crea spatii DE
pentru
REALIZARE A
vestiar si baie. Se vor amenaja lay-out-uri pentru eficientizarea productiei si a pregatirii
PRODUSULUI / SERVICIULUI
desfacerii.
(Dacă este cazul)

10
E 5. MODIFICĂRILE NECESARE A FI OPERATE ÎN STRUCTURA ŞI NUMĂRUL PERSONALULUI ANGAJAT

Prezentaţi numărul de posturi create corelate cu implementarea investiţiei conform Planului Operaţional,
tipul postului, calificarea necesară, salariul lunar propus, inclusiv costurile referitoare la impozite şi
contribuţii sociale.

Puteţi descrie cum intenţionaţi să recrutaţi personalul necesar şi cum îl veţi instrui pentru postul respectiv,
precum şi ce program de pregătire gândiţi în viitor şi cum vă propuneţi să motivaţi personalul.
(Organigrama poate fi ataşată, daca e cazul)

Se vor infiinta doua posturi. Unul va fi ocupat de catre administrator/sofer/muncitor. Cel de-al
doilea se va scoate la concurs atat online cat si prin AJOFM. Va fi un post de muncitor necalificat
conform normelor in vigoare la momentul respectiv. Motivarea se va face prin bonusuri de
prezenta si de performanta.

F. PROIECŢII FINANCIARE
F 1. DATE PRIVIND MIJLOACELE FIXE CARE FAC OBIECTUL INVESTIŢIEI

UTILAJE, CLĂDIRI, LUCRĂRI, ALTE ACTIVE Valoarea Durata de


AMORTIZABILE (mii Lei) amortzare
Utilaje fasonat fier 90000 5
Chirie, materiale constructii pt. renovari 6000/an 1
Masina transport 8000 5

F 2. PLAN DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI

Sursa de finanţare Suma %


Credite bancare Pe viitor
Capital propriu 51000 33,33%
Alte surse – Voi contracta o finantare nerambursabila 102000 66.66%
Total

11
F 3. DATE PRIVIND CAPACITATEA DE PRODUCŢIE

Definiţi capacitatea de producţie de 100%.

Capacitatea de 100% este capacitatea maximă care se doreşte să fie atinsă în următorii 3 ani, limitată de
utilajul din fluxul tehnologic cu cea mai mică capacitate de producţie (locul îngust) şi numărul de schimburi
de producţie.

Unităţi produse/ 8 ore: 2000 buc.


Nr. de schimburi necesare: 1
Preţ mediu / unitatea de produs: 2lei

F 4. UTILIZAREA CAPACITĂŢII DE PRODUCŢIE

An 1 (%) An 2 (%) An 3 (%)


80% 100% 100%

F 5. DATE PRIVIND COSTURILE DE PRODUCŢIE


Nota: se cer costurile pe un an, la 100% capacitate

Felul Cheltuielii Valoarea (mii Lei)


Cheltuieli cu materia primă, din care: 60
a)fier beton
b)...
c)altele
Salarii directe (costul total cu salariile – include taxe angajat şi 40
angajator)
Utiliăţi (energie, apa, canal, abur, etc) 10
Reparaţii periodice 10
Întreţinere şi piese de schimb 5
Alte cheltuieli directe 5
Cheltuieli administrative 5
Cheltuieli de desfacere şi promovare 5
Comisioane bancare 2
Asigurări 10
Alte costuri fixe 5

F 6. ALTE DATE PRIVIND ACTIVITATEA

Indicator An N An N+1 (%) An N+2 (%)


(%)
Cota de impozit pe profit
Cota de impozit pe venit 1 1 1

Vânzari anuale la 100% capacitate (Lei): 20000


Dividende previzionate (% din profitul net disponibil): ___________
La câte zile, în medie, se vor încasa facturile? 15 zile
Pentru câte zile vă aprovizionaţi cu materii prime ?
12
Materia primă a) 120 zile
Materia primă b) 120 zile
Materia primă c) 120 zile
Pentru câte zile veţi avea stoc de piese de schimb? 60 zile
Veţi menţine un stoc mediu de produse finite echivalent cu 10 zile de producţie
La câte zile, în medie, vă veţi plăti facturile? 20 zile

F 7. SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR

Indicator Valoare (in mii Lei)


Anul N Anul N+1 Anul N+2
Venituri din vânzări 100 150 200
Costuri de producţie 157 207 257
Profit brut ( impozabil) 20 30 50
Impozit pe profit 3.2 5.4 8
Profit net 16.8 24.6 42
Dividende plătite 0 0 0
Profit nerepartizat 0 0 0
Dobânzi scadente 0 0 0
Profit disponibil 16.8 24.6 42
Profit disponibil cumulat 16.8 41.4 83.4
Pierderi din activitatea de bază 0 0 0

F 8. FLUX DE NUMERAR

Indicator Valoare (in mii Lei)


L1 L2 L3
Resurse financiare la începutul perioadei 153 43 13
Credite 0 0 0
Vânzări 0 0 30
TOTAL INTRARI DE NUMERAR 153 43 43
Investiţia + creşterea de capital circulant net 100 20 20
Cheltuieli operaţionale 10 10 10
Cheltuieli financiare – dobânzi 0 0 0
Rate de credit 0 0 0
Impozit pe profit 0 0 0
Dividende plătite 0 0 0
TOTAL IEŞIRI DE NUMERAR 110 30 30
SURPLUS/ DEFICIT DE NUMERAR 43 13 13

F 9. BILANŢUL PREVIZIONAT

Indicator Valoare (in mii Lei)


Anul N Anul N+1 Anul N+2
A. TOTAL ACTIV
1. Active circulante
1.1. Disponibilităţi bănesti
1.2. Active curente
2. Active fixe ( la valoarea ramasă)

13
Indicator Valoare (in mii Lei)
Anul N Anul N+1 Anul N+2
3. Pierderi
3.1. Pierderi din anii precedenţi
B. TOTAL PASIV
1. Obligaţii curente
2. Credite pe termen scurt şi mediu 0 0 0
3. Capital propriu
a. Finanţare proprie
b. Profit nerepartizat ca dividende
c. Profit nerepartizat din anii preceden
0

F 10. INDICATORII FINANCIARI AI INVESTIŢIEI

Indicator Valoare (in mii Lei)


Anul N Anul N+1 Anul N+2
Indicatori de profitabilitate:
Rentabilitatea activelor
Rata rentabilităţii nete = Profit net/ Vâzări
Serviciul datoriei
Punctul critic al vânzărilor (PCV)
Rentabilitatea netă a capitalului propriu
Indicatori de lichiditate:
Rata curentă a lichidităţii
Rata rapidă a lichidităţii
Indicatori de creditare:
Rata de acoperire a dobânzii
Indicatori investţie:
Rata de recuperare a investiţiei % ( medie anuală)
Rata internă de rentabilitate financiară %
Valoarea netă actualizată Mii lei
Rata actualizare %

Data……22.06.2018…………….

14