Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA
CONSTANTINESCU ANDREI
DANCIU DUMITRU DANIEL
DUMITRACHE ALICE
GHERISESCU AURA GABRIELADATE GENERALE DESPRE COMPANIE:

1. Numele firmei: BLUE WIRE DATA
2. Codul unic de nregistrare: R 16089544
3. Forma juridic de constituire: SRL
4. Data infiintarii/Numar Registrul Comertului: J40/1112/29.01.2005
5. Activitatea principal a societii i codul CAEN al activitii principale:
7222 Consultanta si furnizare de alte produse software
codul CAEN al activitatii pentru care se solicita AFN si credit bancar:
7222 Consultanta si furnizare de alte produse softwareSTRATEGIE


Firma BLUE WIRE DATA isi propune sa utilizeze cunostintele tehnologice solide ale specialistilor
informaticieni romani pentru crearea de produse si servicii software de inalta calitate destinate
pietei interne si externe.
Tehnologiile cu care se va lucra vor fi cele cerute de piata externa ( americana si vest europeana ).
Profitabilitatea firmei va fi data de raportul foarte atractiv pret/calitate oferit de companie clientilor
externi permitand incheierea de contracte de outsourcing(externalizare) in regim de offshoring (
cand activitatile se desfasoara la distante geografice mari de locatia clientului ).
Pe piata interna profitabilitatea va fi data de valoare adaugata mare pentru produsele software
oferite (specific comertului cu tehnologie software) .PROIECTII FINANCIARE

Indicatori economici ai situaiei trecute:


Anul
2010 2011 2012
Rata curent a lichiditii =
Active curente/Pasive curente
1.42 1.97 3.14
Rata rapid a lichiditii =
Active curente - Stocuri /Datorii curente
1.42 1.94 3.09
Rata de recuperare a creanelor =
Vanzari/(Creante clienti+Alte creante)
8.86 8.12 19.88
Rata profitului =
Profit net / Cifra de afaceri
0.06 0.03 0.06
Rata solvabilitii =
Capitaluri proprii/Datorii curente

0.65 0.51 1.74

Mentiune privind rata profitului : in primii 3 ani de functionare s-a urmarit tehnologizarea procesului
de productie ( cumparari de echipamente, asimilari de tehnologie) ceea ce a condus la cheltuieli mari
si implicit la o rata a profitului destul de mica.
Pentru anii 2010 si 2011 rata profitului este prognozata la 0.24 ceea ce demonstreaza ca investitiile
din primii ani de functionare au avut profitabilitate.

Plan de finanare a investiiei :
Suma (RON) %
Credite bancare 24300 45
AFN 21600 40
Alte surse 8100 15
TOTAL 54000 100
Finantarea investitiei se face pentru valoarea fara TVA.
TVA-ul va fi suportat din surse proprii.
Garantiile propuse pentru creditul bancar:
Mijloace fixe
FNGCIM

Mentiuni privind informatiile din tabelul cu fluxul de numerar :
Suma de 41000 RON care apare in rubrica Credite asociati reprezinta un aport de capital pe care
cei doi asociati il vor face pentru a sustine activitatea urmatoare investitiei in echipamente.
Acesta se va face sub forma unui imprumut pe termen lung catre firma, fara dobanda, iar asociatii nu
intentioneaza sa retraga aceasta suma in urmatorii ani.
BILANT SIMPLIFICATRON
Rd. N-2 2011 2012 2013 2014 2015
ACTIVE
Active circulante
1
0.00
Numerar existent la nceputul perioadei
(disponibil casa+banca)
2
0.00 1,543.00 466.00 36,200.00 70,000.00
Numerar generat de activitatea de
exploatare
(realizat+proiectia numerarului ce va
fi generat de activitatea de exploatare,
respectiv incasarile din aceasta
activitate)
CreanTe
4
4,442.50 12,001.00 23,800.00 12,000.00 12,000.00
Stocuri
5
10.50 200.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00
Alte active circulante
6
Total Active Circulante
7=1+2+3+4+
5+6
0.00 5,995.70 14,210.00 61,466.00 196,475.90 333,052.00
Active fixe nete (inclusiv financiare Si
necorporale)
8
960.80 62,400.00 52,900.00 41,400.00 29,900.00
TOTAL ACTIVE
9=7+8
0.00 6,956.50 76,610.00 114,366.00 237,875.90 362,952.00
CAPITAL ?I DATORII
Datorii Curente
10
4,200.00 7,200.00 12,000.00 24,500.00 25,000.00
Descoperit de cont la nceputul
perioadei
(societatea nu a avut la inceputul
perioadei disponibil/surse proprii si a
utilizat din surse externe credite
bancare de ex.)
Credite pe termen scurt
12
833.00
Furnizori
13
0.00 6,700.00 9,400.00 7,900.00
Alte datorii
14
Total Datorii Curente
15=10+11+1
2+13+14
0.00 4,200.00 7,200.00 19,533.00 33,900.00 32,900.00
Datorii pe Termen Lung
16
41,400.00 41,400.00 41,400.00 41,400.00
Credite pe termen lung 17
24,300.00 19,440.00 9,720.00 0.00
Alte Datorii pe Termen Lung Si
Provizioane
18
TOTAL DATORII
19=15+16+1
7+18
0.00 4,200.00 72,900.00 80,373.00 85,020.00 74,300.00
CAPITALURI
Capital social
20
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Profit repartizat n cursul anului 21
2,556.50 3,510.00 30,283.00 135,662.90 135,796.10
Profituri repartizate n anii anteriori 22
3,510.00 16,993.00 152,655.90
TOTAL CAPITALURI
23=20+21+2
2
0.00 2,756.50 3,710.00 33,993.00 152,855.90 288,652.00
TOTAL CAPITALURI SI DATORII
24=19+23
0.00 6,956.50 76,610.00 114,366.00 237,875.90 362,952.00

11Actual Proiectii
3

1,542.70 466.00 36,200.00 146,775.90 249,552.00
CONT DE PROFIT SI PIERDERE

RON
N-2 2011 2012 2013 2014 2015
VNZARI
Interne
1
3,457.10 97,550.00 30,990.00 54,000.00 54,000.00
Export
2
35,911.40 442,210.00 518,400.00 518,400.00
Total Vnzari 3=1+2
0 39,368.50 97,550.00 473,200.00 572,400.00 572,400.00
Materii prime si materiale
4
2,901.90 290.00 18,142.50 9,000.00 8,000.00
Combustibili si energie
5
0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 4,000.00
Servicii subcontractate
6
31,743.50 51,093.50 54,000.00 50,000.00 51,000.00
Altele
7
42.00 17,200.00 16,000.00 8,000.00 9,000.00
Salarii , prime si contributii
8
1,670.20 19,580.00 270,000.00 270,000.00 270,019.00
Costul Total al Bunurilor
Vndute
9=4+5+6+7+
8
0 36,357.60 88,163.50 361,142.50 340,000.00 342,019.00
Costuri Administrative si de
desfacere
10
62,306.00 57,196.50 56,719.00
Amortizare totala
11
192.20 2,200.00 11,300.00 11,500.00 11,500.00
Total Costuri de Exploatare
12=9+10+11
0 36,549.80 90,363.50 434,748.50 408,696.50 410,238.00
Total venituri (+)/costuri nete
din dobnzi (-)
Profit(+)/Pierdere din
Activitatea
Extraordinara (-)
VENIT NET NAINTE DE
IMPOZITARE
15=3+13+14-
12
0 3,147.20 6,436.50 36,051.50 161,503.50 161,662.00
IMPOZITUL PE
PROFIT/VENIT
16
590.70 2,926.50 5,768.24 25,840.56 25,865.92
PROFIT NET
17=15-16
0 2,556.50 3,510.00 30,283.26 135,662.94 135,796.08
Dividende Platite
18
2,556.50
PROFIT REPARTIZAT
19=17-18
0 0.00 3,510.00 30,283.26 135,662.94 135,796.08

14

Rd. Actual Proiectii
13

328.50 -750.00 -2,400.00 -2,200.00 -500.00


SITUATIE SIMPLIFICATA A FLUXULUI DE NUMERAR


RON
N-2 2011 2012 2013 2014 2015
SURSE
Din Activitatea de Exploatare 1 40,025.40 116,080.00 539,300.00 572,400.00 572,400.00
Profituri repartizate
2 3,510.00 30,283.00 58,886.90
Amortizare
3 192.20 2,200.00 11,300.00 11,500.00 11,500.00
Numerar din Activitatea de
Exploatare
4
Numerar din Activitatea
Financiara
5 109.20
Numerar din Alte Surse 6 45,900.00 0.00
Numerar din Vnzarea de
Active
7
Injectii de Capital (aport
asociat, aport de la firme din
grup)
8 4,000.00 41,400.00
TOTAL SURSE
9=Total
rd.1 la
rd.8
0 44,326.80 205,580.00 554,110.00 614,183.00 642,786.90
UTILIZARI
Investitii totale 10 1,152.90 64,900.00 0.00 0.00
Din activitati financiare 11
Pierdere din Activitatea
Financiara (-)
12 750.00 2,400.00 2,200.00 500.00
Cresteri ale Capitalul de Lucru
(din credite de ex)
13 0.00 10,000.00
TOTAL UTILIZARI
14=10+1
1+12+13
0 1,152.90 65,650.00 12,400.00 2,200.00 500.00
SURPLUS/DEFICIT
CUMULAT
15=9-14 0 43,173.90 139,930.00 541,710.00 611,983.00 642,286.90
Rd. Actual Proiectii