Sunteți pe pagina 1din 102

“Inovare la SC RALDECO DESIGN SRL – Achizitie de

echipamente pentru evenimente outdoor”

PLAN DE AFACERI

Cuprins
1. Firma ................................................................................................................................ 2
2. Investitia ......................................................................................................................... 16
3. Produsul /serviciul........................................................................................................... 43
4. Strategia de marketing .................................................................................................... 57
5. Analiza si previziunea financiara ...................................................................................... 74
6. Anexe ............................................................................................................................102
1. Firma
Informatii de identificare a firmei:
 Denumirea firmei: SC RALDECO DESIGN SRL;
 Forma de organizare: societate cu raspundere limitata
 Cod de identificare fiscala/ Cod Unic de Inregistrare: 27761984
 Adresa sediului social (principalsi secundar), sucursale, filiale (unde este cazul):
Sediul social: Municipiul Ploiesti, str. 13 Septembrie, nr. 14, Judet Prahova
Punct de lucru: Municipiul Ploiesti, Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 28-30, Etaj P, jud.
Prahova
 Numar de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului: J29/1506/30.11.2010
 Numele complet al reprezentantului legal/ administratorilor si asociatilor, cote de participare
detinute: Asociat unic cu puteri depline : Neagu Sorin-Marian

Nr. Nume si prenume Pozitia in cadrul companiei Cota de


crt. (administrator(i)/actionar(i)) participare
detinuta (%)
1 Neagu Sorin-Marian Administrator Asociat unic 100

 Activitati autorizate conform art. 15 din legea 359/2004:

Activitate autorizata la sediul social: Cod CAEN 9329 – Alte Activitati recreative si distractive n.c.a
Alte activitati autorizate la sediul social din Municipiul Ploiesti, str. 13 Septembrie, nr. 14, Judet
Prahova:
7420-Activitati fotografice
7410- Activitati de design specializat
7311- Activitati ale agentiilor de publicitate
5920- Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
5911- Activitati de productie cinematografica, video si programe de televiziune
1820- Reproducerea inregistrarilor

Activitati autorizate la sediul secundar din Municipiul Ploiesti, Strada Gheorghe Grigore
Cantacuzino, nr. 28-30, Etaj P, jud. Prahova:
9329 – Alte Activitati recreative si distractive n.c.a
7729- Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti
7739- Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile
7733- Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou( inclusiv calculatoare)
7311- Activitati ale agentiilor de publicitate
4771- Comert cu amanuntul al imbracamintei in magazine specializate
4719 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanita de produse
nealimentare

Activitati autorizate la terti:


9329 – Alte Activitati recreative si distractive n.c.a
7420-Activitati fotografice
7410- Activitati de design specializat
7311- Activitati ale agentiilor de publicitate
4799- Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
4399 – Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4391 – Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4339 – Alte lucrari de finisare
4334 – Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4333 – Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4332 – Lucrari de tamplarie si dulgherie
4331 – Lucrari de ipsoserie
4329 – Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4322 – Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4321 – Lucrari de instalatii electrice
4313 – Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
4312 – Lucrari de pregatire a terenului
4311 – Lucrari de demolare a constructii
4213 – Constructia de poduri si tuneluri
4211 – Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
4120 – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Descrieti:
 Istoricul firmei - Descrieti succint dezvoltarea si evolutia activitatii/ produselor/ serviciilor
precum si evolutia principalilor indicatori de performanta din ultimii 3 ani: cifra de
afaceri/total venituri, rezultat al exercitiului, capitalul propriu al actionarilor si numarul de
angajati (personalul), indicatorii de solvabilitate si de profitabilitate.

SC RALDECO DESIGN SRL este o societate comerciala cu raspundere limitata, incadrata ca


microintreprindere, asa cum sunt definite in Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si
dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare si care
indeplineste urmatoarele conditii specifice:
 are pana la 9 salariati
 realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro,
echivalent in lei.

Este infiintata in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea
cooperatiei si isi desfasoara activitatea in Romania.
Conform Certificatului Constatator domeniul principal de activitatea al societatii este:
9329 – Alte Activitati recreative si distractive n.c.a.

SC RALDECO DESIGN SRL A a fost infiintata in anul 2010 prestand servicii de organizari evenimente
avand ca asociat unic cu puteri depline, pe perioada nedeterminata pe d-l Neagu Sorin-Marian.
Societatea isi desfasoara activitatea la sediul social din Ploiesti, str. 13 Septembrie, nr. 14, Judet
Prahova avand capital social subscris si varsat de 200 lei cu o valoare de 10 lei/parte sociala,
apartinand in totalitate asociatului unic.

Evolutia principalilor indicatori financiari reiese din tabelul urmator:


INDICATORI 2014 (lei) 2015 (lei) 2016 (lei)
Cifra de afaceri 133640 183004 467082
Total venituri 133640 183004 453557
Rezultatul net exercitiului (Profit net) 1209 41587 43063
Rezultatul brut al exercitiului (Profit brut) 5288 47077 57391
Capital subscris 200 200 200
Capitaluri proprii 59480 101067 144129
Numar scriptic angajati 2 2 5
Numar mediu angajati 2 1 1
Total active 292079 354163 460007
Total datorii 232599 252076 315878
Indicatori de echilibru financiar 2014 2015 2016
AN (Activ net) = Activ total - Datorii totale 59.480 101.066 131.825
FR (Fond de rulment ) = Capital propriu + Datorii termen lung - 4.030 56.522 38.650
Imobilizari
NFR (necesar de fond de rulment) = Active curente cu exceptia -4.790 51.755 4.137
trezoreriei - Datorii curente cu exceptia trezoreriei
TN (trezoreria neta) = FR - NFR 8.820 4.767 34.513
CF (cash flow) = variatia (D) TN -4.053 29.746
Rata de acoperire a NFR din FR = NFR/FR -118,86% 91,57% 10,70%
Solduri intermediare de gestiune 2014 2015 2016
CA (Cifra de afaceri neta) 133.640 183.004 467.082
Venituri din exploatare - total 133.640 183.004 467.082
Cheltuieli din exploatare - total 128.352 135.927 412.403
Rexpl (Rezultatul din exploatare) = Venituri din exploatare - 5.288 47.077 54.679
Cheltuieli de exploatare
Venituri financiare 0 0 2.712
Cheltuieli financiare 0 0 0
Rfin (Rezultatul financiar) = Venituri financiare - Cheltuieli 0 0 2.712
financiare
Rcrt (Rezultatul curent) = Rexpl + Rfin 5.288 47.077 57.391
Venituri extraordinare 0 0 0
Cheltuieli extraordinare 0 0 0
Rextr (Rezultatul extraordinar) = Venituri extraordinare - 0 0 0
Cheltuieli extraordinare
Venituri totale 133.640 183.004 469.794
Cheltuieli totale 128.352 135.927 412.403
R brut (Rezultatul brut) = Rcrt + Rextr 5.288 47.077 57.391
RN (Rezultatul net) = R brut - impozit pe profit 5.288 41.587 43.063
EBT (Rezultat inainte de impozit) = RN + impozit pe profit 5.288 47.077 57.391
EBIT (Rezultat inainte de dobanzi si impozit) = EBT + dobanzi 5.288 47.077 57.391
EBITDA (Rezultat inainte de amortizare, dobanzi si impozit) = 18.479 60.268 57.929
EBIT + amortizare
Rate de marja 2014 2015 2016
R_Rexp = Rezultat exploatare / CA 4% 26% 12%
R_Rfin = Rezultat financiar / CA 0% 0% 1%
R_Rextr = Rezultat extraordinar / CA 0% 0% 0%
R_Rbrut = Rezultat brut / CA 4% 26% 12%
R_RN (sau R_PN) = Rezultat net (profit net) / CA 4% 23% 9%
R_EBITDA = EBITDA / CA 14% 33% 12%
R_EBIT = EBIT / CA 4% 26% 12%
Rate de rentabilitate 2014 2015 2016
Profit net 5.288 41.587 43.063
EBIT - impozit 5.288 47.077 48.848
ROA (rentabilitatea activelor) = PN/Active 2% 12% 9%
descompunere ROA = R_PN · viteza de rotatie a activelor
R_PN = PN/CA 4% 23% 9%
viteza de rotatie a activelor = CA/Active 0,46 0,52 1,02
ROE (rentabilitatea capitalului propriu) = PN/CPR 9% 41% 30%
descompunerea ROE = R_PN · viteza de rotatie a activelor
· rata de structura aferenta capitalului propriu
R_PN = PN/CA 4% 23% 9%
viteza de rotatie a activelor = CA/Active 0,46 0,52 1,02
rata de structura aferenta capitalului propriu = Active/CPR 4,91 3,49 3,19
Rec (rentabilitatea capitalului investit) = (EBIT-impozit)/capital 9% 47% 34%
investit, unde CI=CPR+DTL+prov
descompunere Rec = Rec = R_(EBIT-impozit) · viteza de rotatie
a activelor · rata de structura aferenta capitalului investit
R_(EBIT-impozit) = (EBIT-impozit)/CA 4% 26% 10%
viteza de rotatie a activelor = CA/Active 0,46 0,52 1,02
rata de structura aferenta capitalului investit = Active/cap 4,91 3,49 3,19
investit
Durate de rotatie 2014 2015 2016
Durata de rotatie a activelor totale = (Active totale / CA) · 360 787 695 355
Durata de rotatie a activelor imobilizate = (Active imobilizate / 149 88 81
CA) · 360
Durata de rotatie a activelor curente = (Active curente / CA) · 637 607 273
360
Durata de rotatie a stocurilor = (Stocuri / CA) · 360 497 492 160
Durata de rotatie a creantelor = (Creante / CA) · 360 117 105 96
Durata de rotatie a furnizorilor = (Furnizori / CA) · 360 0 0 0
Viteze de rotatie 2014 2015 2016
Viteza de rotatie a activelor totale = CA / Active totale 0,46 0,52 1,02
Viteza de rotatie a activelor imobilizate = CA / Active 2,41 4,11 4,43
imobilizate
Viteza de rotatie a activelor curente = CA / Active curente 0,56 0,59 1,32
Viteza de rotatie a stocurilor = CA / Stocuri 0,72 0,73 2,25
Viteza de rotatie a creantelor = CA / Creante 3,09 3,42 3,74
Viteza de rotatie a furnizorilor = CA / Furnizori
Rate de lichiditate 2014 2015 2016
lichiditatea curenta = active curente / datorii curente 1,02 1,22 1,08
lichiditatea intermediara = (active curente - stocuri) / datorii 0,22 0,23 0,45
curente
lichiditatea la vedere = lichiditati / datorii curente 0,04 0,02 0,07
Rate de solvabilitate si indatorare 2014 2015 2016
Rata solvabilității = Active totale/ Datorii curente 1,26 1,40 1,40
Rata solvabilitatii generale = Active totale / Datorii totale 1,26 1,40 1,40
Rata solvabilitatii patrimoniale: = Capital propriu/capital 1,00 1,00 1,00
propriu+datorii pe termen mediu şi lung, peste 1 an
Ponderea capitalului propriu in activ = Capital propriu / Activ 20% 29% 31%
Levier = Datorii pe termen lung / Capital propriu 0% 0% 0%
Grad de indatorare pe termen lung = Datorii pe termen lung / 0% 0% 0%
Activ
Grad de indatorare pe termen scurt = Datorii pe termen scurt / 80% 71% 71%
Activ
Grad total de indatorare = Datorii totale / Activ 80% 71% 71%
Tabel nr. 2 – Principalii indicatori financiari

SC RALDECO DESIGN SRL isi desfasoara activitatea in scopul devenirii uneia dintre cele mai
importante societati care activeaza in domeniul organizarii de evenimente speciale – in domeniul
divertismentului, animatiei si alte evenimente sociale – in tara, dar si in perspectiva extinderii pe
plan international, cu o oferta adresata atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice.
Firma isi doreste sa ofere clientilor sai confortul de a participa la diferite activitatii distractive, feriti
de stresul si oboseala specifice organizarii pe cont propriu a unui astfel de eveniment.
Ca o evolutie fireasca in dezvoltarea afacerii, se doreste dezvoltarea activitatii, si astfel satisfacerea
cresterii cererii inregistrate in cadrul pietei de consum. In spatele tuturor realizarilor sta o echipa de
oameni foarte bine pregatita din punct de vedere profesional, care acorda o importanta deosebita
atat perfectionarii profesionale continuue, cat si mentinerii unui contact permanent cu clientii pentru
a cunoaste cerintele acestora si pentru a veni in intampinarea lor cu solutii originale.

Misiunea acestei firme este de a transforma orice eveniment obisnuit intr-unul spectaculos, de buna
calitate si bun gust, si, de a multumii clientii prin serviciille oferite. Astfel, pentru indeplinirea acestei
misiuni, societatea si-a propus sa atinga o serie de obiective financiare, de marketing, de resurse
umane si alte obiective, cum sunt:
– fidelizarea clientilor;
– organizarea de evenimente corporatiste in orasul Ploiesti si nu numai
– promovarea divertismentului prin petrecerile cu tematica si/sau karaoke;
– recuperarea investitiei facute initial si sporirea veniturile incasate;
– satisfacerea celor mai exigente dorinte ale clientilor;
– cresterea profitabilitatii firmei;
– promovarea firmei in judetele vecine;
– pastrarea tuturor angajatilor in urmatorii 3 ani, si, angajarea mai multor persoane in momentul
extinderii;
– plata salariatiilor sa se realizeze proportional cu contributia lor.

 Activitatea curenta/activitatile curente, dotari actuale (active corporale si necorporale, spatii


de productie, prestare servicii)

Firma SC RALDECO DESIGN SRL a fost infiintata in anul 2010, sub forma unei societati comerciale cu
raspundere limita si are ca activitatea principala,conform codului CAEN 9329 – Alte Activitati
recreative si distractive n.c.a.
Agentia isi propune sa promoveze cele mai actuale tendite in domeniul organizarii evenimentelor
speciale si sa vina atat in sprijinul beneficiarilor privind promovarea serviciilor, cat si in sprijinul
publicului interesat de astfel de servicii.
Activitatea pe care SC RALDECO DESIGN SRL a desfasurat-o pana in prezent este in continua crestere,
societatea facandu-se din ce in ce mai cunoscuta pe piata.
Societatea s-a extins treptat in fiecare an, adaugand noi servicii pe segmentul ei de piata .
Astfel s-a extins gama de servicii ajungand ca in momentul de fata societatea sa furnizeze solutii
complete pe acest palier, de la branding, la promovare, satisfacand tot procesul de la idee pana la
serviciu .
Avand o cifra de afaceri de 467082 lei in anul 2016, SC RALDECO DESIGN SRLse inscrie in categoria
microintreprinderilor, bucurandu-se si de prevederile OUG 297/2000; HG 244/2001 si alte acte
normative care prevad stimularea intreprinzatorilor pentru infiintarea si dezvoltarea
microintreprinderilor.
Gama de serviciioferita de SC RALDECO DESIGN SRLestediversificatasipoate fi
adaptatacerintelorfiecarui client in parte, iar calitateaserviciiloresteasigurata de
pregatireasiexperientapersonalului in acestdomeniu, dotarea cu echipamentesimaterii prime de
bunacalitate, precumsi de contractele incheiate cu partenericapabilisa le respecte.
Serviciileacesteifirme se adreseazapersoanelor cu veniturilunarepestemedie, precumsifirmelor,
strategia de piataurmand a fi adaptataacestorsegmente de clientela. Deci calitateaserviciilortrebuiesa
fie corespunzatoareunor exigenteinalte, calitategarantata, profesionalismulpersonalului, precumsi de
parteneriateleincheiate cu partenericapabili saofereprodusesiservicii de inaltacalitate.

Serviciile prestate de catre SC RALDECO DESIGN SRL in momentul de fata tin de activitati recreative si
distractive respectiv servicii de organizari evenimente indoor:

1. Nunti – botezuri – evenimente in familie


 sonorizare profesionala
 decoratiuni
 filmare profesionala
 fotografie profesionala
2. Petreceri corporate si team-building-uri:
 sonorizare profesionala
 filmare profesionala
 fotografie profesionala
 artisti
 efecte luminoase

Evenimentele sunt realizate cu echipamente si utilaje inchiriate de la furnizori cu preturi mari de


subinchiriere ceea ce a dus la preturi de servicii necompetitive si de aici dezvoltarea greoaie si de
durata a acesteia pe aceasta piata.

Dotarile actuale ale firmei sunt: (din mijloace fixe)


Denumire mijloace fixe si obiecte de Cantitate Denumire mijloace fixe si Cantitate
inventar obiecte de inventar
Mixer Power Mate 1 buc Boxa FTB MAXX 1 buc
Boxa pasiva MDXX 1 buc Microfon Beta 1 buc
Clapa Korg 1 buc Transpaleta manuala 1 buc
Mercedes sprinter 1 buc Casa de marcat 1 buc
Microfoane voce 4 buc Casa consola DJ 1 buc
Coloaane 9 buc Controller 17 buc
Laser 11 buc Invertor 5 buc
Statie 3 buc Boxe 10 buc
HDD Extern 5 buc Scanner 1 buc
Mixer 4 buc Cabluri difuzoare si boxe 200 buc
Aparat foto 2 buc Card de memorie 1 buc
Proiector Video 2 buc Claculator ALL IN ONE 11 buc
Casti boxe 7 buc Statie lumini 1 buc
Picioare si stative 5 buc LED 4buc
Proiectoare 6 buc Stabilizator 1 buc
Suport LCD 1 buc Europubela 8 buc
Monitor LED 1 buc Camere video 2 buc

In vederea desfasurarii activitatii societatea inchiriaza urmatoarele echipamente:


1. SCENA TEHNICA
 Scene
 Sustinere Instalatii Audio/Video
 Platforme, balustrade, garduri de protectie
 Sisteme de ridicare, sisteme de trecere cabluri
2. SUNET
 PA Speakers & Monitoring
 FOH
 Backline
 Playback & Recorder Racks
 Microfoane & Console DJ
3. LUMINI
 Lumini conventionale
 Lumini arhitecturale & Sky Tracere
 Lasere

Societatea detine in momentul actual 6 angajati, dintre care 2 persoane cu norma intreaga si 4
persoane cu norma fractionata de 2 sau 4 ore, urmand ca dupa implementarea proiectului sa
angajeze un numar de 3 persoane.

Descrierea spatiului:
Imobil parter C3 -  Suprafata construita: 65.28 mp
Strada Gheorghe  Fundatii: beton
Grigore Cantacuzino,  Pereti: caramida
nr. 28-30.  Pardoseli: ciment + dusumea
 Incelitoare: tabla
 Utilitati: electrice, gaze, apa, canalizare
 Starea actuala: buna

 Resursele umane implicate in activitatea firmei - descrieti succint calificarile, expertiza


personalului angajat in activitatea firmei, pe principalele activitati desfasurate.

Resursele umane implicate in activitatea firmei


Activitatea de administrare la SC RALDECO DESIGN SRL este realizata de Dl. Neagu Sorin-Marian.
Adminstratorul Neagu Sorin-Marian, este este administratorul societatii din 2011, acumuland mai
mult de 6 ani de experienta.Datorita capacitatii de analiza si sinteza a problemelor specifice,
administratorul societatii, a reusit sa ghideze evolutia firmei in mod pozitiv astfel ca CA si profitul sa
creasca de la an la an.
Constientizand faptul ca serviciile de organizari evenimente ocupa un rol important in evolutia
societatii, ofertarea directa catre consumatorul final fiind o nisa de piata neexploatata corespunzator
pana la aceasta data, a decis achizitia unor echipamente cu ajutorul carora sa creasca CA, profitul si
sa imbunatateasca fluxul de numerar.
De asemenea administratorul SC RALDECO DESIGN SRL, datorita aptitudinilor manageriale pe care le
detine, a inteles ca in activitatea de servicii oferita, consumatorii sunt interesati nu numai calitatea
serviciilor achizitionate dar si pretul pe care il platesc pentru aceste servicii.
Astfel, administratorul SC RALDECO DESIGN SRL a folosit cunostintele dobandite si experienta
acumulata in beneficiul clientilor sai, oferindu-le servicii calitativ superioare la preturi ce sfideaza
concurenta.
Administratorul se ocupa de buna functionarea a inteprinderii prin urmatoarele servicii:
Serviciul de calitate se ocupa cu stabilire politicilor referitoare la calitatea produselor in conformitate
cu reglementarile europene specifice.
Serviciul de design creaza conceptul de imagine al produselor vandute de SC RALDECO DESIGN SRL
Serviciul vanzari tine legatura cu clientii, primeste comenzile si le livreaza.
Serviciul marketing se ocupa de identificarea tuturor modalitatilor prin care se pot satisface nevoile
clientilor. Asigura vanzarea produsului, astfel incat clientul sa fie multumit de rezultat.
Administratorul societatii (Cod C.O.R. 242111) are urmatoarele responsabilitati:
 promovarea tuturor produselor si serviciilor
 negocierea si decizia privitoare la produse, tehnologii noi, etc
 propuneri proiecte pentru programe de finantare;
 recrutarea, gestionarea dezvoltarii si supervizarea personalului firmei, precum si cultivarea
spiritului de echipa a unui mediu de lucru favorabil;
 stabileste anual obiectivele generale de dezvoltare;
 valorificarea la maximum a capacitatilor de servicii existente si a dezvoltarii societatii;
 elaborarea planurilor de investitii care sa conduca la atingerea dezideratelor de rentabilitate
economica si competitivitate pe piata a organizatiei;
 asigurarea coordonarii activitatii cu obiectivele organizationale;
 urmarirea si asigurarea incadrarii in consumurile specifice stabilite la energie si combustibili;
 luarea de masuri in domeniul protectiei muncii sub aspectul instruirii personalului si
examinarii asupra cunostintelor acestuia;
 verificarea masurii in care sunt indeplinite normele de protectia muncii si dispozitiile stabilite
in urma controalelor efectuate;
 indrumarea si rezolvarea problemelor legate de poluare si protectia mediului.

Experienta echipei manageriale


Profesionalismul si satisfactia muncii stau la baza dezvoltarii si prosperarii companiei. SC RALDECO
DESIGN SRL se evidentiaza prin principii esentiale cum ar fi solidaritatea si continuitatea, dar si prin
respectarea normelor si regulilor de comportare la locul de munca si in societate. Fiecare salariat al
companiei reprezinta imaginea acesteia, iar prin purtarea sa sustine climatul sanatos in colectiv,
reputatia si prestigiul sau.
SC RALDECO DESIGN SRL se recomanda prin seriozitate si promptitudine. Perseverenta si cunostinele
in domeniu, conduc, evident la cuvantul calitate, fara de care viitorul productiei in domeniul
activitatilor serviciilor nu este posibil.
Societatea este pe deplin constienta ca succesul este direct proportional cu calitatea angajatilor si cu
grija pe care o manifesta fata de acestia. De aceea, capacitatile si calitatea resurselor umane sunt
definitorii pentru rezultatele. Astfel, pentru a depasi concurenta, este absolut necesar sa se duca o
lupta permanenta pentru perfectionarea personalului societatii. Constienta de faptul ca angajatii sunt
un pilon esential in bunul mers al activitatii unei societati, conducerea societatii va mari numarul de
angajati, aceasta reprezentand o etapa din cadrul strategiei de management pe termen lung a
societatii, strategie ce priveste cresterea performantelor tehnico- economice, a profitabilitatii si
adaptibilitatii la un mediu de afaceri in continua schimbare, si din ce in ce mai competitiv.
In prezent SC RALDECO DESIGN SRLdetine 6 angajati,dintre care 2 persoane cu norma intreaga si 4
persoane cu norma fractionata de 2 sau 4 ore, 3 persoane avand functiile de DJ, 2 asistenti manager,
1 manager marketing.

In cadrul firmei se au in vedere o serie de metode de motivare a personalului angajat:


 negociere individuala a salariilor in functie de calificare;
 renegociate semestriala si majorate in functie de realizari;
 plata salariilor la termenele stabilite in contractele individuale de munca;
 munca suplimentara se remunereaza conform timpului de lucru suplimentar prestat, in
conditii de voluntariat, se acorda prime de instalare la angajare si spor de fidelizare dupa
3 ani de angajare;
 prin regulamentul de ordine interioara se asigura egalitatea de sanse si tratamentul egal
intre angajati femei si barbati;
 interzicerea discriminarii bazate pe criterii de sex, apartenenta la grupuri minoritare,
rasa, religie, dezabilitati,etc;
 plata contributiilor datorate la bugetul de stat la termen;
 instruirea intregului personal privind protectia muncii, PSI, igiena muncii;
 asigurarea conditiilor de munca optime atat din punct de vedere al protectiei muncii, cat
si din punct de vedere a confortului psihic si crearii unui mediu stimulativ motivational;
 comunicare eficienta in cadrul, este informat despre schimbarile ce survin in societate si
despre directiile de dezvoltare;
 delegarea responsabilitatilor – ceea ce confera responsabilitate si autoritate angajatului
pentru ca el sa indeplineasca o sarcina;
 consultarea angajatilor – se cer sugestiile angajatilor cu privire la posibilitatile de
imbunatatire a activitatii societatii.

Personalul care efectueaza activitatile este competent din punct de vedere al studiilor, instruirii, al
abilitatilor si al experientei. Indeplinirea acestor cerinte este asigurata de management prin actiuni
concentrate incurajand implicarea si dezvoltarea personalului.

Organigrama actuala a firmei se prezinta astfel:

Administrator
Neagu Sorin-Marian

Departament
Departament SSM
contabilitate
externalizat
externalizat

Departament juridic Servicii externalizate de


externalizat catering

Servicii externalizate:
scena, lumini, sunet

Departament organizari Departament marketing Departament


evenimente 3 persoane 1 persoana administrativ 3 persoane

Fig. - Organigrama actuala societate

Strategia de dezvoltare a resurselor umane


Pe langa abilitati profesionale, experienta, concentrare asupra calitatii si a rezultatelor, sunt si
principiile care definesc politica de instruire in cadrul inteprinderii SC RALDECO DESIGN SRL:
 Fiecare angajat are o responsabilitate clara in comportamentul fata de persoane, fie in
calitate de lider al unei echipe sau ca si coleg.
 Acest parteneriat este cheia unui management de succes al resuselor umane.
 Potentialul de dezvoltare profesionala este un standard esential pentru recrutarea de
personal.
 Societatea incurajeaza conditii flexibile de lucru oricand este posibil si isi incurajeaza angajatii
sa aiba interese si motivatii in afara muncii.
 Fiecare manager are datoria de a fi un mentor pentru angajatii sai.
 Promovarea va fi bazata exclusiv pe competenta, discernamant, performanta si potential,
excluzandu-se orice consideratie referitoare la origine, rasa, nationalitate, gen, religie sau
varsta.

In prezent SC RALDECO DESIGN SRL detine 6 angajati, structurati astfel:


Disc- Jockey– 3 persoane, cu norma fractionata, avand ca principale atributii si responsabilitati:
–promovarea directa a produsului muzical,
–elaborarea programelor de spectacol (selecteaza repertoriul muzical, atribuie roluri in cadrul
spectacolului, redacteaza desfasuratorul spectacolului),
–pregatirea spectacolelor (identifica particularitatile locatiei, propune solutii pentru iluminat si
sonorizare, stabileste resursele tehnice necesare desfasurarii spectacolului, verifica echipamentul de
sonorizare, revizuieste sistemele de sonorizare, contacteaza artistii si membrii echipei de
specialitate),
–amplasarea aparaturii si sistemelor pentru sunet,
–asigurarea sonorizarii spectacolului,
–participarea la desfasurarea spectacolelor (asigura suportul muzical al spectacolului, evalueaza
potentialul publicului, intretine atmosfera de spectacol),
–gestionarea informatiilor cu ajutorul calculatorului,
–coordonarea echipei de lucru etc.

Manager de marketing – 1 persoana, cu norma intreaga, avand ca principale atributii si


responsabilitati:
-promoveaza imaginea societatii;
-efectuarea de studii de piata;
-intocmirea de rapoarte cu privire la evolutiile macroeconomice, prognoze si imlicatiile lor asupra
politicii organizationale referitoare la resursele materiale si umane;
-studiul concurentei;
-optimizarea relatiei firma-client;
-gestioneaza modul de realizare si utilizare a bazei de date (de marketing) a firmei;
-participa la târguri nationale/internationale de profil facând propuneri de colaborare si
implementare de noi produse in oferta firmei.

Asistent manager – 2 persoane:1 persoana cu norma intreaga, 1 persoana cu norma fractionata,


avand ca principale atributii si responsabilitati:
-indeplinirea activitatilor zilnice de secretariat;
-preluarea si directionarea apelurilor telefonice;
-primirea vizitatorilor si anuntarea persoanelor de contact din societate;
-asigurarea protocolului in cadrul intalnirilor, in conformitate cu cerintele zilnice;
-preluarea, inregistrarea, distribuirea la compartimentele implicate, indosariere si
arhivareacorespondentei si a mesajelor primite din partea partenerilor, clientilor si a celorlalti
angajati;
-redactarea corespondentei de afaceri necesara desfasurarii activitatii zilnice;
-asigurarea transmiterii / receptionarii documentelor prin posta, fax, e-mail;
-actualizarea bazei de date documente;
-elaborarea si redactarea documentelor si situatiilor cerute de management;
-asigurarea suportului administrativ pentru toate departamentele firmei;
-alte sarcini trasate de director / manager.

Pana la momentul in care s-a hotarat dezvoltarea firmei, nu a fost necesar un efectiv mare de
personal. In ceea ce va urma, insa, se estimeaza o crestere a personalului mai mare decat cea
existenta.
Concentrarea clientilor SC RALDECO DESIGN SRL este in prezent in proportie de 50% in piata locala.
Cea mai mare problema cu care se confrunta firma la acest moment o reprezinta existenta unor
echipamente depasite din punct de vedere tehnologic, precum si a unei echipe bogate cu care sa
desfasoare activitatea. Prin implementarea proiectului se va imbunatatii semnificativ performantele
economice si tehnice ale activitatii desfasurata de SC RALDECO DESIGN SRLsi se vor putea incheia
contracte si cu clienti care apartin pietei zonale.

Firma are relatii de colaborare cu societati specializate necesare desfasurarii activitatii in


conformitate cu legislatia in vigoare:

 Colaborator extern, in baza de contract, in domeniul fiscal-contabil, S.C. GATOS EXPERT


S.R.L., reprezentata de d-na contabil – Teodora Stroie, care are urmatoarele atributii:
- Organizeaza, indruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod
eficient a activitatii financiar-contabile a societatii in conformitate cu dispozitiile
legale in vigoare
- Asigura, organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu
al societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau
reglementarile interne ale societatatii;
- Organizeaza si coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital, contabilitatea
imobilizarilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea tertilor, contabilitatea
trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor, contabilitatea
angajamentelor si altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune in
conformitate cu legislatia in vigoare;
- Urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei,
permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului,
intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii);
- organizeaza si coordoneaza controlul financiar preventiv, stabilind operatiunile si
documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum si persoanele care
exercita acest control;
- Raspunde de consemnarea corecta si la timp, in scris, in momentul efectuarii ei, in
documente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul societatii si de
inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor
justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
 Colaborator extern, in baza de contract de consultanta in domeniul juridic, cu atributii
precum: consultanta in intocmirea tuturor contractelor (de munca, de colaborare cu clientii si
furnizorii ); opereaza in documentele de infiintare ale firmei toate modificarile cu privire la
asociati, imputerniciti, sedii, intocmeste intreaga documentatie cu privire la obtinerea
tuturor avizelor, autorizatiilor si licentelor necesare desfasurarii activitatii; informeaza
admninistratorul cu privire la intreaga legislatie a relatiilor de munca, contracte comerciale.
 Colaborator extern, in baza de contract de consultanta in domeniul SSM, cu atributii
precum:realizarea instruirilor periodice in domeniul sanatatii si securitatii in munca,
urmarirea respectarii planificariilor controalelor periodice la medicul responsabil de medicina
muncii, intocmirea planului aferent situatiilor de urgenta si paza sisecuritatea incendiilor.
 Servicii scena, sonorizare si lumini externalizate in baza de contract prestari servicii , firma
contracteaza pentru evenimente firme care furnizeaza sisteme de sonorizare, sistem lumini,
scena, formatie de muzica, etc. in scopul onorarii contractelor care necesita astfel de servicii
pe care firma nu le poate presta.

 Experienta anterioarain derularea proiectelor cu finantare publica

Nu este cazul.

 Experienta anterioarain derularea proiectelor cu finantare proprie

In ultimii 3 ani societatea a realizat investii din surse proprii:


Denumire mijloace fixe An achizitie Cantitate Valoare Valoare investitii in
intrare ultimii 3 ani
MIXER POWER MATE 2016 1 bucata 7500.00 TOTAL MIJLOACE FIXE
BOXA FBT MAXX 2016 1 bucata 2750.00 2016: 51390.83 LEI,
BOXA PASIVA MDXX 2016 1 bucata 2750.00 echivalentul a 11490.91
MICROFON BETA 2016 1 bucata 2083.33 euro, la cursul de 4.4723
CLAPA KORG 2016 1 bucata 3750.00 lei/euro
TRANSPALETA MANUALA 2016 1 bucata 890.00 TOTAL MIJLOACE FIXE
MERCEDES SPRINTER 2016 1 bucata 19500.00 2014-2016: 108960.83
Presa de balotat 2016 1 bucata 12167.50 LEI, echivalentul a
Alte instalatii 2014 10889.00 24363.48 euro, la cursul
de 4.4723 lei/euro
Instalatii tehnice si masini 2014 46681.00

 Viziunea, misiunea, strategia si obiectivele pe termen scurt, mediu si lung

Viziunea
Viziunea companiei este de a aduce SC RALDECO DESIGN SRL printre primele pozitii ca furnizor de
servicii de organizari evenimente pe piata locala si de a mentine aceasta pozitie pe toata durata
desfasurarii activitatii. Se are in vedere oferirea serviciilor de organizari evenimenteoutdoor,
respectiv evenimente corporate mari de cea mai inalta calitate, cu reducerea timpului de procesare
si un pret avantajos.
Misiunea
Misiunea companiei SC RALDECO DESIGN SRL este de furniza cele mai bune servicii si produse si de a
atrage si convinge de calitatea produselor, cat mai multi clienti.
 Concentrarea pe relatii de lunga durata cu parteneri care sustin mentinerea pozitiei firmei pe
piata;
 Asigurarea pe termen lung a cresterii profitului;
 Mentinerea unui mediu de inalt profesionalism, cresterea performantelor si atingerea
obiectivelor firmei.
Strategia
SC RALDECO DESIGN SRL se asigura de a satisface clientii prin calitatea serviciilor, si de
implementarea proiectului de o echipa cu experienta, motivata in atingerea obiectivelor in activitate
si management. In prezent firma se ocupa de activitati recreative si distractive , strategia principala a
inteprinderii SC RALDECO DESIGN SRL este de a dezvolta activitatea prin achizitionarea de
echipamente tehnologice performante pentru a desfasura activitatile respective la un nivel
competitiv, diversificandu-si serviciile si aducand inovatie de proces si de serviciu.

Obiectivele pe termen scurt


Pe termen scurt, societatea isi propune sa-si mentina si sa consolideze relatiile cu clientii traditionali.
Se urmareste realizarea serviciilor la termenele consimtite, cu incadrarea in costurile prevazute si
incasarea contravalorii acestora, aceasta find o conditie de baza in asigurarea sursei de finantare a
activitatii curente.

Obiective pe termen mediu si lung


Pe termen mediu si lung, se urmareste cresterea continua a calitatii produselor executate si a
serviciilor prestate in paralel cu cresterea nivelului de competitivitate prin imbunatatirea
performantelor, cresterea prestigiului firmei si construirea unei imagini de excelenta - prin seriozitate
si competenta in activitatea desfasurata; acestea fiind conditii in vederea obtinerii de contracte
avantajoase pentru firma.

Planul de dezvoltare pe urmatorii ani la SC RALDECO DESIGN SRL urmareste obiectivele:


 Mentinerea locurilor de munca pe toata durata de implementare si post implementare a
proiectului
 Desfasurarea activitatii cu ajutorul echipamentelor noi tehnologice achizitionate
 Firma este preocupata de imaginea publica, pe care incearca sa o imbunatateasca continuu
atat direct prin produsele si serviciile oferite, cat si indirect prin publicitate.
 Satisfacerea clientilor prin calitatea, durabilitatea, flexibillitatea si pretul produselor si
serviciilor oferite;
 Sa creasca productivitatea muncii prin intruducerea unor noi posturi care sa eficientizeze
rezultatele acestei activitati;
 Sa creasca nivelul profitului fata de anul anterior prin fondurile de dezvoltare ce vor fi
utilizate pentru infaptuirea obiectivelor strategice ale intreprinderii propuse anterior;

Obiectivul general al proiectului urmareste imbunatatirea performantelor economice si tehnice prin


cresterea nivelului de competitivitate a SC RALDECO DESIGN SRLprin achizitia de echipamente
tehnologice urmarind adaptarea la cerintele pietei prin intarirea capacitatii de promovare a
serviciilor.

Proiectul raspunde obiectivului general al Prioritatii de investitii 2.1. ”Promovarea spiritului


antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii
de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, prin:
 Promovarea spiritului antreprenorial si exploatarea economica a ideilor noi prin dezvoltarea
unei activitati economice aferente codului CAEN 9329- Alte activitati recreative si distractive
n.c.a.
 Dezvoltarea micrintreprinderii SC RALDECO DESIGN SRL in domeniul economic privind
activitatile de organizari evenimente, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a Regiunii Sud
Muntenia prin extindere, modernizare si cresterea gradului de utilizare a noilor tehnologii si
crearea de noi locuri de munca permanente.

Obiectivele specifice ale proiectului (OS) sunt:


 OS1 – Cresterea CA cu peste 50% in al treilea an de la finalizarea investitiei fata de nivelul
inregistrat in exercitiul financiar anterior, 2016, ca urmare a extinderii activitatii in cadrul
microintreprinderii SC RALDECO DESIGN SRL;
 OS2 – Cresterea numarului de angajati cu 3 persoane, fata de media anului 2016, cat si
mentinerea unui numar mediu de 4 angajati pe o perioada de 3 ani de la finalizarea
proiectului, cu respectarea principiului egalitatii de sanse, prin angajarea unei persoane din
categorii defavorizate;
 OS3 - Introducerea si dezvoltarea de servicii inovative la nivelul microintreprinderii prin
dezvoltarea activitatii de organizari evenimente, prin achizitionarea de echipamente
tehnologice noi, cu respectarea principiilor de imbunantatire a calitatii mediului inconjurator
si crestere a eficientei energetice prin achizitionarea echipamentelor eficiente energetic,
precum si prin minimizarea deseurilor generate.
Proiectul are un pronuntat caracter inovativ sustinut prin achizitia de echipamente ultramoderne si
scena pentru evenimente outdoor, pentru firme mari , contribuind la extinderea SC RALDECO DESIGN
SRL utilizand potentialul endogen al Regiunii de dezvoltare Sud Muntenia prin angajarea de resurse
umane in activitatea economica. Prin proiect societatea diversifica gama sortimentala de servicii si
aduce inovatie de serviciu si de proces prin tehnologia ce va fi achizitionata, prin redarea in timp
real a imaginilor din cadrul evenimentelor.
Este sprijinita astfel dezvoltarea durabila a intreprinderii SC RALDECO DESIGN SRL, aceasta unitate
dotandu-se cu echipamente de inalta performanta care-i vor asigura cresterea competitivitatii
economice si dezvoltarea durabila.
De asemenea, proiectul contribuie la dezvoltare locala prin cresterea competitivitatii si
productivitatii intreprinderilor ca urmare a investitiilor in capital fizic local si tehnologie moderna si
inovativa, nepoluanta.

Tabel Obiectivele specifice ale proiectului


Nr. (OS) Activitatea care va duce la Activitatea care va duce la Indicatori
relizarea (OS) realizarea (OS) si actiuni Resurse Rezultatul actiunii
si actiuni pentru pentru realizarea activitatii
realizarea activitatii
(OS 1) Cresterea CA cu peste 50% II.3 „Pregatirea Resurse umane: CA crescuta cu peste Indicator POR de
in al treilea an de la documentatiilor de achizitii -EP din partea 50% in al treilea an de rezultat
finalizarea investitiei si incheierea contractelor cu beneficiarului la finalizarea Rata de supravietuire
fatade nivelul inregistrat in operatorii economici” -EP din partea firmei investitiei, ca urmare a a
exercitiul financiar II.5 „Achizitie de consultanta imbunatatirii microintreprinderilor
anterior, 2016, ca urmare echipamente”: - consultant serviciilor prestate la 3 ani de la
extinderii activitatii in prin achizitionarea de infiintare
cadrul microintreprinderii Realizarea cu ajutorul Resurse financiare echipamente de
SC RALDECO DESIGN SRL.; echipamentelor ultima generatie Indicator POR de
achizitionate servicii noi: foarte performante, output
•Evenimente si concerte care ii va permite sa Numarul de
outdoor (festivaluri, zilele realizeze activitati de intreprinderi care
orasului, targuri) organizari evenimente beneficiaza de sprijin
•Evenimente corporate de cea mai buna
outdoor (team-building-uri) calitate si intr-un timp
•Evenimente corporate foarte scurt fara
mari indoor. precedent
(OS 2) Cresterea numarului de II.3 „Pregatirea Resurse umane: 3 persoane nou Indicator POR de
angajati cu 3 persoane, documentatiilor de achizitii -EP din partea angajate, dintre care, rezultat
fata de media anului 2016, si incheierea contractelor cu beneficiarului 1 persoana va face Rata de supravietuire
cat si mentinerea unui operatorii economici” -EP din partea firmei parte din categoria a
numar mediu de 4 angajati II.5 „Achizitie echipamente” de consultanta persoane defavorizate microintreprinderilor
pe o perioada de 3 ani de II.6 „Crearea locurilor de -Manager de proiect si cat si o medie de 4 la 3 ani de la
la finalizarea proiectului, munca, angajarea si responsabil financiar persoane mentinute, infiintare
cu respectarea principiului instruirea” timp de minim 3 ani
egalitatii de sanse, prin Resurse materiale si de la finalizarea Indicator POR de
angajarea unei persoane Creare a 3 noi locuri de financiare necesare implementarii output
din categorii defavorizate; munca lansare anunt de proiectului. Numarul de
angajare intreprinderi care
beneficiaza de sprijin
(OS3) Introducerea si II.3„Pregatirea Resurse umane: 38 echipamente Indicator POR de
dezvoltarea de servicii documentatiilor de achizitii -EP din partea ecoeficiente nou rezultat
inovative la nivelul si incheierea contractelor cu beneficiarului achizitionate de ultima Rata de supravietuire
microintreprinderii prin operatorii economici” -EP din partea firmei generatie, foarte a
dezvoltarea activitatii de II.5 „Achizitie echipamente” de consultanta performante, care ii va microintreprinderilor
organizari evenimente, -Manager de proiect, permite sa realizeze la 3 ani de la
prin achizitionarea de manager financiar si activitati de organizari infiintare
echipamente tehnologice Realizarea cu ajutorul consultant evenimente de cea
noi, cu respectarea echipamentelor mai buna calitate si Indicator POR de
principiilor de achizitionate servicii noi: Resurse financiare intr-un timp foarte output
imbunantatire a calitatii •Evenimente si concerte scurt fara precedent. Numarul de
mediului inconjurator si outdoor (festivaluri, zilele intreprinderi care
crestere a eficientei orasului, targuri) beneficiaza de sprijin
energetice prin •Evenimente corporate
achizitionarea outdoor (team-building-uri)
echipamentelor eficiente •Evenimente corporate
energetic, precum si prin mari indoor.
minimizarea la sursa a
deseurilor generate.

2. Investitia
 Identificati domeniul de activitate in care se realizeaza investitia propusa prin proiectsi, daca
este cazul, descrieti experienta firmei in acest domeniu

Investitia propusa prin proiect SC RALDECO DESIGN SRL consta in extinderea capacitatii unitatii
existente de prestari servicii prin achizitionarea de echipamente noi pentru realizarea serviciilor de
organizari evenimente outdoor/corporate mari, cod CAEN 9329- Alte activitati recreative si
distractive n.c.a .
Serviciile actuale prestate de catre SC RALDECO DESIGN SRL sunt realizate la un nivel foarte mic de
evenimente corporate, indoor de maxim 250 de persoane, cu echipamente inchiriate: sceno-tehnice
sonorizari si lumini de o capacitate mai mica, si de aici rezulta determinarea administratorului de a
extinde agentia prin dotarea acesteia cu echipamente performante, outdoor pentru a putea organiza
si evenimente outdoor.
Evenimentele mari outdoor de anvergura, team-building-uri, zilele orasului sau concerte ale unor
trupe ar implica utilizarea unor echipamente proprii sceno-tehnice, lumini de exterior, sunet,
performante si de dimensiuni mai mari.
Spatiul de implementare al proiectului se afla in Municipiul Ploiesti, Strada Gheorghe Grigore
Cantacuzino, nr. 28-30, Etaj P, Cladirea C3, jud. Prahova, acesta fiind saptiul in care se vor depozita
echipamentele nou achizitionate, serviciile noi prestate fiind executate outdoor, la terti.
Echipamentele sunt noi si inovative cu care se poate realiza o gama variata de servicii sunt:
 Scena mobila pentru concerte/ spectacole-1buc
 Podea – 1buc
 Aparat de efecte de lumini la scena, cu doua case de transport-10buc
 Ecran LED-2 buc
 Kit instalare -2buc
 Subwoofer active cu 2 difuzoare-4buc
 Subwoofer active cu un difuzor de 15” – 2buc
 Boxa active,in 3 cai -6buc
 Boxa active,in 3 cai -1buc
 Monitor de scena activ bi amplificat-4buc
 Distribuitor -1buc
 Camera video – 2 buc
 Tripod – 2 buc
 Macara – 1 buc
 Quadcopter – 1 buc
Echipamentele noi achizitionate vor realiza evenimente outdoor de calitate superioara, pe o scena
mare cu filmare 4K in timp real proiectata pe ecrane mari cu o rezolutie mai buna si cu lumini LED
profesionale.
Achizitionarea acestor echipamente tehnologice reprezinta o necesitate pentru dezvoltatea societatii
in ceea ce priveste realizarea unor servicii de o calitate superioara si asigurarea unor prelucrari
diverse ce raspund in mod optim cerintelor clientilor, aducand dupa sine o crestere a portofoliului
acestora.
Proiectul investitional urmareste imbunatatirea performantelor economice si tehnice prin cresterea
nivelului de competitivitatea SC RALDECO DESIGN SRL prin achizitia unor echipamente tehnologice
cu ajutorul carora sa se, adapteze la cerintele pietei prin atragerea cat mai multor clienti, carora sa le
poata oferi servicii de de inalta clasa.
Cu ajutorul acestor echipamente, firma va putea sa-si largeasca portofoliul de clienti si sa realizeze
lucrari de calitate superioara la standarde ridicate.
Achizitionarea unor echipamente tehnologice reprezinta o necesitate pentru dezvoltatea societatii in
ceea ce priveste realizarea unor produse de o calitate superioara si asigurarea unor prelucrari diverse
ce raspund in mod optim cerintelor clientilor, aducand dupa sine o crestere a portofoliului acestora.
Aceste echipamente sunt de mare importanta in activitatea firmei, de ele depinzand productivitatea,
calitatea si dimensiunea serviciilor oferite clientilor de catre SC RALDECO DESIGN SRL.
Achizitionarea acestor echipamente implica, atragerea cat mai multor clienti care in prezent sunt fie
refuzati fie nu pot fi abordati datorita deficitului de tehnica si deficitului de personal instruit.
Implementarea de tehnologii inovative participa activ la atingerea obiectivului general al proiectului
care urmareste imbunatatirea performantelor economice si tehnice prin cresterea nivelului de
competitivitatea SC RALDECO DESIGN SRL prin achizitia de echipamente, urmarind adaptarea la
cerintele pietei prin intarirea capacitatii de promovare a serviciilor.
Pentru implementarea proiectului, se va creste numarul de salariati, respectiv cu 5salariati. Politica
de personal are in vedere asigurarea cu personal din regiunea locala si instruirea lor, pentru
imbunatatirea conditiilor de desfasurare a activitatilor.
Cele 3 noi locuri de munca create prin proiect, vor ocupa functiile de:
 2 operator imagine;
 1 operator sunet.
Prezentul proiect de investitii urmareste achizitionarea unor echipamnete tehnologice conforme cu
standardele Uniunii Europene si raspund obiectivelor firmei pe termen lung.

Serviciile ce se vor realiza ca urmare a implementarii proiectului


In elaborarea costurilor investitiei (preturilor echipamentelor) a fost realizat un studiu de piata, in
urma caruia au identificate trei surse, ce pot furniza echipamentele ce se doresc a fi achizitionate prin
proiect.
Serviciile inovative pentru socitate care se vor realiza ca urmare a implementarii proiectului sunt:
 Evenimente si concerte outdoor (festivaluri, zilele orasului, targuri)
 Evenimente corporate outdoor (team-building-uri)
 Evenimente corporate mari indoor.

Prin achizitia noilor echipamente firma va reusi sa fie la inaltimea asteptarilor clientilor, oferind
servicii in activitatea de organizari evenimente, prompte si de calitate superioara, pentru o gama
variata de produse.
Deasemenea prin dotarea cu tehnologia inovativa, firma se va extinde pentru a putea lucra cu firme
mari si a organiza evenimente mari ce necesita detinerea unor echipamente performante reusind
astfel sa devina competitiva pe piata organizarilor de evenimente.
Desi traim intr-o lume a vitezei, a noului si a virtualului, sunt momente in viata importante care
trebuiesc imortalizate si organizate corespunzator. Acestea din lipsa de timp si pentru o calitate neta
trebuie sa fie organizate de profesionisti si la un nivel calitativ superior. Pentru ca un eveniment sa fie
organizat si promovat corespunzator se folosesc tehnologii noi inovative – acestea fiind unele din
cele mai performante, avand o calitate extraordinara, rezultatul filmarilor, organizarii sunetului ,fiind
unul mai mult decat multumitor.
Dotarea tehnica a firmei va conduce la cresterea competitivitatii acesteia pe piata (costuri de
productie mai mici, profit mai mare, resurse financiare pentru investitii si dezvoltare) fapt ce va
determina o crestere a concurentei. Cresterea concurentei este un lucru pozitiv deoarece elimina
competitorii neperformanti, ajutand SC RALDECO DESIGN SRL sa devina un lider de piata locala.
Competitorii locali care nu detin dotarea tehnica necesara organizarii evenimentelor au costuri de
exploatare ridicate deoarece se bazeaza in exclusivitate pe servicii de la terti. In aceasta situatie,
costurile finalesuntfoarteridicate, iarprofitabilitateafirmeiestescazuta.

 Justificati necesitatea realizarii investitiei. Descrieti modul in care investitia contribuie la


dezvoltarea de noi activitati si/sau imbunatatirea celei/celor existente

Motivele care determina societatea sa implementeze acest proiect sunt in directa concordanta cu
obiectivul general si obiectivele specificerespectiv:
 Strategia de dezvoltare durabila a firmei SC RALDECO DESIGN SRL, poate fi pusa in practica
doar, prin crearea unui sistem inovativ si ecoeficient in domeniul organizarii de evenimente,
utilizand noi tehnologii moderne si inovative, prin consumurile reduse de energie si
reducerea la sursa a deseurilor;
 Obiectivul SC RALDECO DESIGN SRLde a lua masuri de imbunatatire a mediului inconjurator
si cresterea eficientei energetice prin:
a) eficientizarea consumuli energetic in (utilizarea unor ecrane de tip LED, recunoscute
pentru consumul redus de energie in comparatie cu ecranele de tip LCD si Plasma).
b) minimizarea la sursa a deseurilor generate, astfel incat pierderile sa fie cat mai mici
(echipamentele noi achizitionate necesita utilizarea unor baterii incarcate la prize, avand
o durata de viata mai mare decat a bateriilor normale ce sunt schimbate des si pentru
care este necesara colectarea si reciclarea acesora; in cadrul scenei, minimizarea
deseurilor este datorata sistemului inovativ de prindere si montarea a acesteia – cuple si
prinderi, acestea fiind rezistente si utilizate ori de cate ori este necesar, inlocuind vechiul
sistem prin horsurburi si cuie, care ulterior demontarii scenei reprezinta deseuri).
c) cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor, SC RALDECO DESIGN SRLprin
contractul incheiat ce asigura colectarea selectiva, recuperarea si reciclare a deseurilor
generate si plasate in piata.

Necesitatea realizarii proiectului provine din nevoia SC RALDECO DESIGN SRLde a dezvolta o
activitate de productie durabila si de a rezista in fata competitiei.Cresterea econonomica si
dezvoltare durabila pot fi realizate doar avand un grad de tehnologizare comparativ cu cel al
concurentilor externi.
Implementarea prin proiect nu ar fi posibila intr-un termen care sa tina pasul cu evolutia pietei a
organizarilor de evenimente, fara ajutor de stat.
Finantarea este necesara deoarece, nu poate sustine integral finantarea unor echipamente
performante.
Proiectul este inovativ din punct de vedere tehnic deoarece implementeaza tehnologii moderne si
presupune achizitionarea de echipamente certificate conform standardelor de calitate
internationale.
Avantajele tehnice ale firmei, concretizate in parametri tehnici superiori ai echipamentelor
achizitionate, asigura perspectiva mentinerii locurilor de munca create prin proiect si demonstreaza
cresterea acestora in viitorul apropiat pe masura extinderii activitatii economice.
Necesitatea realizarii proiectului provine din nevoia solicitantului SC RALDECO DESIGN SRL de a
rezista in fata competitiei. Aceasta actiune poate fi realizata doar avand o gama completa de servicii
si produse, un grad de tehnologizare comparativ cu cel al concurentilor externi.
Acest lucru nu ar putea fi realizat cu dotarea actuala deoarece anumite evenimente corporate mari,
precum si evenimentele outdoor, necesita echipamente de alta calitate si de anvergura, pe care firma
nu le detine la momentul actual.
Dotarile actuale proprii sunt utilizate doar la evenimente corporate mici, festive, firma fiind nevoita
sa inchirieze echipamente precum:

1. SCENA TEHNICA
 Scene
 Sustinere Instalatii Audio/Video
 Platforme, balustrade, garduri de protectie
 Sisteme de ridicare, sisteme de trecere cabluri

2. SUNET
 PA Speakers & Monitoring
 FOH
 Backline
 Playback & Recorder Racks
 Microfoane & Console DJ
3. LUMINI
 Lumini conventionale
 Lumini arhitecturale & Sky Tracere
 Lasere

Implementarea proiectului nu ar fi posibila intr-un termen care sa tina pasul cu evolutia pietei
serviciilor de organizari evenimente, fara ajutor de stat.
Necesitatea finantarii nerambursabile rezulta din fapt ca din activitatea curenta actuala, valoarea
profitului net de reinvestit nu poate sustine integral, implementarea proiectului cat si a faptul ca
acest proiect vizeaza si beneficii nete pentru societate, finantarea integrala a proiectului nu este
atractiva pentru o banca comerciala iar finantarea din surse proprii ar putea fi facuta intr-o perioada
foarte lunga, finantarea nerambursabila a unei cote de 80% din valoarea eligibila a proiectului este
esentiala si are rolul de a accelera implementarea proiectului. Acest proiect nu ar putea fi
implementat fara ajutor financiar nerambursabil.
Valoarea adaugata a proiectului consta in:
 Dezvoltarea economiei bazata pe implementarea de tehnologii moderne, in domeniul
activitatii de organizari evenimente. Urmare a implementarii proiectului se asteapta ca in 3
ani de la finalizarea implementarii, prin cresterea prestarilor de servicii inovative si a
vanzarilor sa creasca productivitatea muncii si profit;
 Aduce inovare de servicii si de proces, ca urmare a introducerii in fluxul de productie a
serviciilor noi, evenimente outdoor mari ce nu au mai fost realizate la nivelul
microintreprinderii si schimbari semnificative de tehnici, echipamente;
 Are impact social, proiectul contribuind la dezvoltarea si calificarea resurselor umane, la
cresterea gradului de ocupare prin angajarea a 3 noi persoane intr-un domeniu cu cerere pe
piata si mentinerea pe perioada de 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului a locuri
de munca, la cresterea calitatii vietii, combaterea excluziunii sociale prin aplicarea egalitatii
de sanse.
 Eficienta resurselor, proiectul implementeaza masuri de imbunatatire a calitatii mediului
inconjurator si de crestere a eficientei energetice, referitoare la infrastructura realizata prin
proiect si echipamentele achizitionate, minimizarea la sursa a deseurilor generate, datorita
echipamentelor achizitionate prin proiect ce au o durata de utilizare mare iar pierderile
aparute in urma procesului de prestari servicii sunt minime,
 Reducerera generarii deseurilor, SC RALDECO DESIGN SRL prin contract incheiat cu firma
specializata,a asigurat colectarea selectivasi cresterea gradului de recuperare si reciclare a
deseurilor;
 Promovarea egalitatii de gen si nediscriminare prin proiect se angajeaza personal din
categorii defavorizate;
 Impact economic si benefic aduse comunitatii, regiunii Sud-Muntenia prin cresterea
impozitelor, taxelor ce participa la cresterea competitivitatii;

Impactul tehnico-economic urmarit consta in cresterea productivitatii muncii si dezvoltarea


economiei bazata pe implementarea de tehnologii moderne.
Planul startegic de dezvoltare a societatii SC RALDECO DESIGN SRL urmareste atingerea mai multor
aspecte care vizeaza:
 Latura tehnico-inovativa: investitia presupune dezvoltarea activitatii firmei prin achizitia de
echipamente tehnologice pentru prestarea serviciilor de organizari evenimente outdoor.
Acest lucru va avea drept consecinta completarea gamei de servicii, oferind astfel clientilor
sai solutii complete in domeniul sau de activitate.
 Latura sociala: prin crearea de noi locuri de munca cu respectarea principiului egalitatii de
sanse, de gen si nediscriminarii, cresterea nivelului de trai al angajatilor si al familiilor
acestora, precum si al intregii comunitati prin cresterea veniturilor colectate la bugetul local
si de stat, a atractivitatii zonei si implicit a investitiilor realizate de autoritatile publice locale
in beneficiul colectivitati, dar si accesul nediscriminatoriu la angajare, promovare, beneficii
etc.
 Latura economica: investitiile ce urmeaza a fi realizate contribuie la diversificarea serviciilor,
ceea ce genereaza implicit avantaj competitiv, cresterea cotei de piatasi a cifrei de afaceri.
Investitiile realizate au impact direct asupra veniturilor incasate de salariati si a puterii lor de
cumparare, precum si asupra veniturilor incasate la bugetul local si la bugetul de stat. La
nivelul economiei nationale proiectul contribuie la cresterea produsului intern brut pe cap de
locuitor.
 Latura ecologica: proiectul promoveaza folosirea unor tehnologii prietenoase cu mediul.
Astfel, echipamentele tehnologice ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect folosesc
tehnologii avansate si au ca scop: mentinerea si imbunatatirea aerului ambiental in limitele
stabilite de normele legislative, limitarea impactului emisiilor rezultate din procesul de
productie asupra calitatii aerului,minimizarea la sursa a deseurilor generate, a intensificarii
valorificarii acestora si a facilitarii reciclarii oricarui tip de deseuri, precum si cresterea
eficientei energetice. Pentru cresterea eficientei energetice si a folosirii resurselor
energetice, echipamentele achizitionate vor avea ca si criteriu de selectie consumul redus de
energie electrica. Deasemenea, bateriile cu durata de viata superioara nu vor mai fi reciclate
asa des cum ar fi fost cele normale, contribuind astfel la minimizarea la sursa a deseurilor
generate.

Ca impact social proiectul contribuie la dezvoltarea si calificarea resurselor umane, la cresterea


gradului de ocupare prin angajarea unui numar de cinci persoane si mentinerea angajatilor existenti,
la cresterea calitatii vietii, combaterea excluziunii sociale prin aplicarea egalitatii de sanse.

Impactul tehnico-economic urmarit consta in cresterea cifrei de afaceri si dezvoltarea economiei


bazata pe implementarea de tehnologii moderne.
In Ploiesti si localitatile limitrofe exista un sector al IMM-urilor bine conturat si organizat, care
cuprinde paleta restransade domenii de activitate (comert, servicii), majoritatea localitatilor
gravitand in jurul celei mai puternice dintre ele: Ploiesti care sustine cea mai mare parte a activitatii
antreprenoriale din judet. Productivitatea anuala a muncii realizata in sectorul IMM din Ploiesti, este
superioara mediei pe judet.
Municipiul Ploiesti detine o pozitie privilegiata datorita rolului sau de resedinta cu functii
administrative, dar si de cel mai important centru economic si social, coordonator de activitati
secundare si tertiare. Relatiile dominante in spatiul intrajudetean sunt cele de cooperare in special de
natura economica.
Politicile europene de coeziune care tintesc reducerea disparitatilor de dezvoltare si o distribuire mai
adecvata a fondurilor pentru dezvoltare in interiorul regiunilor, apreciaza importanta oraselor ca
jucatori cheie intr-o economie competitiva, in special cand este vorba despre o crestere bazata pe
cunoastere si crearea de prosperitate.
Deschiderea economiei si cresterea competitivitatii intreprinderilor sunt trasaturi caracteristice unei
economii functionale de piata. Totodata, reprezinta cerinte ce tin de modul in care economia se
raporteaza la fenomenul globalizarii. De altfel, intr-o lume in interdependenta accentuata,
deschiderea economiei alaturi de eforturile pentru competitivitate sporita sunt cai de a asigura o
baza economica formata din intreprinderi dinamice, capabile sa faca fata schimbarilor rapide de pe
piata mondiala.
Prezentul proiect va fi implementat independent din punct de vedere tehnic si financiar.
Desi traim intr-o lume a vitezei, a noului si a virtualului, sunt momente in viata importante care
trebuiesc imortalizate si organizate corespunzator. Acestea din lipsa de timp si pentru o calitate neta
trebuie sa fie organizate de profesionisti si la un nivel calitativ superior. Pentru ca un eveniment sa fie
organizat si promovat corespunzator se folosesc tehnologii noi inovative – acestea fiind unele din
cele mai performante, avand o calitate extraordinara, rezultatul filmarilor, organizarii sunetului si
reclamelor fiind unul multumitor.

Tabel – Analiza SWOT

Puncte Tari Puncte Slabe


 Este un serviciu cu un grad redus de poluare.  Existenta unui numar insuficient de
 Numar de angajati in crestere. echipamente la nivelul societatii.
 Flexibilitatea fata de nevoile pietii.  Lipsa echipamentelor sceno-tehnice outdoor
 Seriozitate in derularea contractelor. pentru evenimente corporate mari
 Fidelizarea clientilor si comunicarea cu  Subinchirierea de echipamente de la terti
acestia. pentru a putea onora clienti fideli
 diversitatea gamei de produse si servicii (de  costuri de exploatare ridicate deoarece se
la consultanta pana la realizare ) bazeaza in exclusivitate pe servicii de la terti.
 timp scurt de prestare de la momentul In aceasta situatie, costurile finale sunt
foarte ridicate, iar profitabilitatea firmei este
comenzii
scazuta;
 Salarii mici in comparatie cu cele similare din
Uniunea Europeana.
 Intrarea pe o piata ajunsa la maturitate;
 Costuri mari initiale in vedere introducerii
produsului pe piata
Oportunitati: Amenintari:
 Cerere in crestere pe piata acestui tip de  Concurenta in crestere
serviciu  Cresterea exigentelor clientilor
 Achizitionarea de echipamente cu tehnologii  Exodul masiv al fortei de munca in UE o data
inovative este in interesul firmei de a se cu integrarea in aceasta
extinde pe piata si de a deveni un competitor  Imbatranirea populatiei
in zona organizarilor de evenimente
 Cereri de oferte de la clienti potentiali pentru
organizarea unor evenimente corporate mari
outdoor, concerte, zilele orasului
 Preferintele consumatorilor pentru servicii
propmte, li se ofera siguranta unor
evenimente reusite
 Accesare de fonduri europene
nerambursabile pentru investitii.
 Extinderea zonei metropolitane Ploiesti
 Amplasamentul unitatii intr-o zona
dezvoltata din punct de vedere economic.
 Posibilitatea finantarii proiectului din surse
nerambursabile

Proiectul se adreseaza in mod direct unui grup tinta format din 3 persoane care vor fi angajate in
spatiul de lucru si vor manipula echipamentele achizitionate.
Rezultatele directe pe care implementarea proiectului le va avea asupra dezvoltarii societatii, vor
putea fi cuantificate astfel:
 crearea a 3 noi locuri de munca;
 completarea logisticii organizarii cu echipamentele noi inovative
 realizarea de servicii de calitatein vederea consolidarii pozitiei firmei pe piata;
 utilizarea eficienta a resurselor financiare si de timp;
 cresterea gradului de implicare si motivare a angajatilor prin achizitionarea de echipamente
noi;
 imbunatatirea modului de desfasurare a activitatii societatii prin achizitionarea de
echipamente tehnologice performante, cu un grad de inovare ridicat pentru firma;
 cresterea gradului de sigurantasi de protectie a sanatatii angajatilor prin dotarea societatii cu
echipamente performante si foarte putin poluante;
 protectia mediului prin promovarea unor tehnologii foarte putin poluante si a eficientei
energetice.

Beneficiile aduse de finantare sunt:


 crearea a 3 noi locuri de munca
 promovarea pe piata a serviciilor
 cresterea cifrei de afacere
 cresterea cotei profitabilitatii actuale
 cresterea productivitatii muncii

Beneficiile directe
 Angajarea de persoane;
 Cresterea bugetului local prin plata de impozitelor si taxelor;
 Cresterea veniturilor angajatilor;
 Cresterea cifrei de afaceri;
Beneficiile indirecte
 Contribuie la cresterea calitatii vietii locuitorilor Municipiului Ploiesti;
 Contribuie la cresterea economica a Municipiului Ploiesti.

Beneficiarii indirecti sunt:


a) Clientii actuali si potentiali care vor beneficia de serviciile de organizari evenimente de
calitate, adaptate cerintelor specifice.
b) Comunitatea locala: cresterea gradului de ocupare a fortei de munca din zona, in special in
aceasta perioada de criza economica;
c) Colaboratorii societatii – furnizorii de echipamente tehnologice: urmare a dezvoltarii
afacerii, societatea va apela la colaboratori in vederea dotarii bazei proprii cu bunurile
necesare, atat prin implementarea proiectului cat si pentru investitiile rezultate pe termen
mediu si lung;
d) Bugetul de stat si bugetele locale prin cresterea sumelor incasate aferente taxelor si
impozitelor aplicate societatii.
Tabel – Clienti potentiali
Clienti potentiali Domeniu de Localizare
activitate
Petrotel – Lukoil Privat STR. MIHAI BRAVU 235 C, Ploiesti
Unilever South Central Privat BDUL. REPUBLICII 291 C, Ploiesti
Europe
Yazaki Romania Privat STR. SFEREI, 7, PLOIESTI
Aquila Part Prod Com Privat MALU ROSU 105 A PLOIESTI
Weatherford International Privat Strada Clopotei Nr. 2A, Bl. C20, Ploiesti
Eastern Europe
Conpet Privat Strada Anul 1848 1, Ploiesti
Timken Romania Privat STR. DOCTOR GHEORGHE PETRESCU, Nr. 25, PLOIESTI,
Agrisol International (Boldesti Privat STR. MORII 38 C, Boldesti-Scaeni
– Scaeni)
Tymbark Maspex Romania Privat Stefan cel Mare nr.38-40
(Valenii de Munte) Valenii de munte, Jud. Prahova
Adeplast (Corlatesti) Privat Corlatesti, Ploiesti, jud. Prahova
Recunostinta Prodcom Impex Privat Strada Garii, Nr: 661 Hala Nr. 3
(Filipestii de Padure) FILIPESTII DE PADURE
Coficab (Ploiesti) Privat Sos. PLOIESTI-TARGOVISTE, Km.8, Ploiesti

Impactul estimat asupra beneficiarilor indirecti, se identifica astfel:


 cresterea valorii generate de societate prin cresterea volumului serviciilor prestate de
aceasta, care va influenta decizia de cumparare a clientilor;
 va creste calitatea si complexitatea serviciilor de care va beneficia comunitatea locala
 va creste gradul de satisfactie

1
Justificarea necesitatii finantarii publice a proiectului.
Proiectul propus se va actiona in prestarea serviciilor de organizare evenimente, si face parte din
activitatile distractive si recreative.
Economia mondiala intraintr-o noua etapa de dezvoltare, mult mai dinamicasi mai creativa. A trecut
de la economia bazata pe agricultura la economia industriala, apoi la economia bazata pe servicii si
nu demult la cea bazata pe cunoastere. Economia noului deceniu va fi o economie creativa. Romania
are atuul resursei umane pentru a fi parte a acestui val.
Potentialul uman ne pozitioneazain randul tarilor celor mai bogate din punct de vedere al
ingeniozitatii si creativitatii.
Industria de organizare de evenimente s-a nascut practic in perioada 1993 – 1999, deci am putea
spune ca am asistat si contribuit intr-o foarte mare masura la nasterea si dezvoltarea acestei
industrii. Prima parte a evolutiei, pana in anul 2000, a fost etapa in care toti participantii, fie ei
prestatori sau beneficiari, invatau si erau dornici sa dezvolte acest domeniu, lucru ce a permis o reala
dezvoltare profesionala si investitii “corecte” in infrastructura in aceeasi masura cu investitiile in noi
tehnologii. Perioada de dupa 2000 si pana la inceputul crizei in 2008 a fost o perioada “periculoasa”
in acest domeniu, deoarece investitiile au fost canalizate pe solutii tehnice de suprafata si fara infra-
structura, ceea ce a generat un aflux de companii de inchiriere de echipamente care nu aveau nici
pregatirea si nici capacitatea de a realiza un eveniment complet. Dupa venirea crizei, adica dupa
2008, bugetele de marketing au fost practic reduse la zero, ceea ce a generat o canibalizare a
industriei de evenimente, dar in acelasi timp o selectie a companiilor care puteau sa ofere servicii de
calitate la preturi “corecte”.
Pentru realizarea activitatii din domeniul recreativ, firma are nevoie de ajutor financiar de aceea
finantarea este necesara chiar daca dispune de lichiditatile necesare implementarii proiectului, nu
poate sustine integral finantarea echipamentelor performante.
Societatea se va asigura ca implementarea proiectului se va realiza atat prin prisma atingerii
indicatorilor calitativi, cat si a celor cantitativi, iar pe parcursul integrarii investitiei in activitatea
curenta a societatii, atingerea indicatorului de eficienta la nivelul afacerii: productivitatea, atat din
punct de vedere a angajatilor, cat si a activitatii in general.
Avantajele tehnice ale firmei, concretizate in parametri tehnici superiori ai echipamentelor tehnice
achizitionate, asigura perspectiva mentinerii locurilor de munca create prin proiect si demonstreaza
cresterea acestora in viitorul apropiat pe masura extinderii activitatii economice.

Tabel - Beneficii si avantaje ale rezultatelor preconizate prin implementarea proiectului


Puncte tari Ale Ale concurentilor
produsului/ SC DALAVINI EVENTS SRL Vente . Organizare
serviciului Evenimente
dvs.
Calitate 4 4 4
Gama 4 4 4
Promovare 3 4 4
Amplasare 4 3 3
Servicii post-vanzare 5 4 4
Distributie 5 5 3
Tehnologie 3 3 3
Total 28 27 25
Unde:
Scala
1 2 3 4 5
nesatisfacator satisfacator bun foarte bun excelent

Prin proiectul propus spre finantare prin achizitia de echipamente tehnologice, SC RALDECO DESIGN
SRL va depasi detasat concurenta din acest domeniu deoarece echipamentele achizitionate sunt de
ultima generatie si foarte performante, care ii va permite sa realizeze activitati distractive si
recreative de cea mai buna calitate , respectiv evenimente corporate mari/ concerte outdoor si intr-
un timp foarte scurt fara precedent.
Modul in care beneficiarii directi si indirecti au fost implicati in procesul de concepere/dezvoltare al
proiectului:
Proiectul a fost conceput/dezvoltat pe baza necesitatilor relevante de dezvoltare a beneficiarilor
carora li se adreseaza proiectul, prin urmatoarele aspecte:
 raspunde cererii agentilor economici din zona de interes pentru bunurile ce urmeaza a fi
realizate prin proiect;
 raspunde necesitatii microintreprinderii SC RALDECO DESIGN SRLde asi extinde si dezvolta
afacerea prin organiizareade evenimente cu impact asupra indicatorilor de performanta si a
productivitatii;
 raspunde necesitatii comunitatii locale de a creste gradul de ocupare al fortei de munca;
 raspunde la cerintele Uniunii Europene de aliniere la standardele de calitate si la cerintele,
mentalitatea, atitudinea orientata spre performanta ale pietei europene.
 vine in intampinarea nevoilor de dezvoltare ale mediului de afaceri din judet in special si
din Regiunea Sud-Muntenia in general prin ofertarea unor servicii pentru care exista cerere
nesatisfacuta, dar care intr-o forma moderna, accesibila si integrata nu sunt oferite inca pe
piata municipiului si judetului pe masura cererii.

Modul in care grupul tinta, beneficiarii directi si indirecti ai proiectului vor fi implicati in
implementarea proiectului:
 Grupul tinta, format din 3 persoane angajate prin proiect, dintre care 1 persoana facand
parte din categoria persoanelor defavorizate, vor fi implicati direct in implementarea
proiectului, acestia fiind agrenati in fluxul de productie, in functionarea echipamentelor
achizitionate prin proiect si in producerea bunurilor noi inovative;
 Personalul implicat in implementarea proiectului, 3 persoane din partea SC RALDECO DESIGN
SRL: managerul de proiect, managerul tehnic si managerul financiar prin atributiile stabilite
prin cererea de finantare sunt direct responsabili de indeplinirea corecta si in termen a
Contractului de finantare;
 Furnizorii de echipamente vor fi implicati direct in implementarea proiectului pe baza
contractelor de funrizare ce vor fi atribuite dupa finalizarea etapelor de licitatii;
 Furnizorii de materie prima , firmele de catering vor fi implicate indirect in procesul de
implementare al proiectului, acestia fiind solicitati in functie de comenzile primite din partea
clientilor.

Relevanta proiectului asupra grupului tinta, beneficiarilor directi si indirecti


Proiectul este relevant pentru grupul tinta intrucat valorifica si promoveaza potentialul mediului de
afaceri din judetul Prahova in special si din Regiunea Sud-Muntenia in general, prin urmatoarele
aspecte:
 raspunde cererii agentilor economici din Ploiesti si judetul Prahova pentru activitatile de
organizari evenimente;
 creste competitivitatea agentilor economici din municipiu;
 contribuie la cresterea veniturilor agentilor economici si faciliteaza accesul la finantarile
nerambursabile;
 imbunatateste indicatorii de performanta ai firmelor, creste productivitatea;
 contribuie la alinierea la standardele de calitate si la cerintele, mentalitatea, atitudinea
orientata spre performanta ale pietei europene.
In urma implementarii proiectului, in randul personalului firmei va creste gradul de implicare si
motivare a angajatilor odata cu achizitia de echipamente tehnologice noi, va creste eficienta
personalului si totodatasi productivitatea muncii.
Asistenta financiara nerambursabila are rolul de a accelera implementarea proiectului deoarece
solicitantul SC RALDECO DESIGN SRL, prin finantarea integrala a investitiei din surse proprii, ar fi
obligat sa prelungeasca durata de achizitie a echipamentelor pe parcursul a cel putin 5 ani (din lipsa
de disponibilitatilor banesti), fapt ce ar agrava major sustenabilitatea financiara a activitatilor.
Investitia propusa prin prezenta Cerere de finantare presupune achizitia de echipamente de sprijinire
a afacerii pe parcursul a doar 12 luni consecutive.
Din aceste considerente, rezulta dependenta investitiei de aceasta finantare si necesitatea accesarii
fondurilor structurale, care sa accelereze derularea achizitiei la maxim 12 luni, fara a suferi amanari
din motive cauzate de lipsa banilor. SC RALDECO DESIGN SRLare doar posibilitatea de a asigura
cofinantarea proiectuluicofinantare pe care o obtine din fonduri proprii si imprumutate.

Oportunitatile si justificarea implementarii proiectuluideriva din urmatoarele aspecte:


 crearea de noi locuri de munca atat in municipiul Ploiesti cat si in Regiunea de Sud-
Muntenia;
 cresterea economica a municipiului Ploiesti in special si a judetului Prahova si Regiunii de
dezvoltare Sud-Muntenia in general, prin imbuntatirea competitivitatii economice a
microintreprinderii, consolidand pozitiile pe piata a acesteia in domeniul organizarii de
evenimente;
 promovarea unui mediu favorabil inovarii in mediul de afaceri, prin inovarea de produs si
proces la nivelul microintreprinderii;
 cresterea veniturilor generate de agentii economici din municipiu si cresterea productivitatii
sectoarelor economice;
 adaptarea continuala cerintele pietei a microintreprinderii si depasirea concurentei,
sporirea productivitatii prin scaderea consumului de resurse si de energie, introducerea de
tehnologii noi, inovative si mai putin poluante;
 diminuarea ratei somajului prin crearea de noi locuri de munca directe si indirecte la nivelul
municipiului, judetului si Regiunii Sud-Muntenia;
 permite Regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia sa foloseasca avantajele oferite de potentialul
ei crescand in domeniul afacerilor, in identificarea si consolidarea identitatii proprii, pentru a-
si imbunatati avantajele competitive in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri;
 incurajarea si atragerea cetatenilorsi intreprinderilor platitoare de impozite la nivelul
regiunii Sud-Muntenia;
 cresterea gradului de utilizare a instrumentelor TIC de catre IMM-uri, ceea ce duce la
cresterea competitivitatii la nivel global;
 activarea sectorul privat prin instrumente de sustinere a antreprenoriatului si prin
comercializarea rezultatelor inovative;
 cresterea nivelului de folosire a TIC la nivelul intreprinderilor;
 consolidarea capacitatii de inovare si cresterea excelentei in sinergie cu actiunile programului
UE Orizont 2020, in scopul de a spori contributia romaneasca la progresul cunoasterii si de a
intensificarea participarea Romaniei la activitatile/proiectele europene si internationale;
 cresterea productivitatii scazute in sectorul serviciilor ce fac imposibila utilizarea
potentialului competitiv existent;
 imbunatatirea calitatii vietii pentru comunitatile locale si regionale, pentru ca Regiunea Sud-
Muntenia sa devina mai atractiva pentru locuit, pentru petrecerea timpului liber, pentru
investitii si munca.
Implementarea proiectului de investitie produce o serie de implicatii cum ar fi:
 Influenta asupra aspectelor tehnice: Prin implementarea proiectului se va introduce serviciul
de organizari evenimente corporate mari/concerte outdoor prin achizitionarea unor utilaje
noi, performante, care vor fi conforme din punct de vedere al standardelor de calitate si de
protectie a mediului.
 Influenta asupra aspectelor manageriale: Persoanele implicate in administrarea si
implementarea proiectului isi vor valorifica si imbunatati abilitatile manageriale in domeniul
investitiilor, achizitionarii de utilaje si extinderii activitatii in general, precum si cunostintele si
experienta in managementul proiectelor. Beneficiile organizatiei care vor rezulta din
pregatirea echipei manageriale constau in cresterea nivelului de performanta a echipei,
valorificarea eficienta a resurselor de efort, timp si bani, operativitate si coerenta in
derularea activitatilor curente.
 Influenta asupra aspectelor legate de competitivitate: Forta competitiva a firmei rezida in
avantajele obtinute prin infintarea bazei de productie si dotarea acesteia cu utilaje si
echipamente noi, moderne, care asigura calitate, productivitate ridicata, reducerea
costurilor. Aceste rezultate pozitioneaza firma pe un plan superior pe piata din domeniu,
oferind un avantaj net in confruntarea cu firmele concurente. Prin indeplinirea obiectivelor,
proiectul de fata va genera si un impact indirect asupra mediului de afaceri local.
Competitorii directi ai societatii vor trebui sa isi alinieze tehnologiile la cele oferite de SC
RALDECO DESIGN SRL pentru a rezista pe piata. Acest lucru va conduce inevitabil la o crestere
a fluxului investitional al acestora cu consecinte favorabile pentru mediul economic si social
local.
 Efectul de multiplicare (posibilitati de replicare si extindere a proiectului): Investitiile realizate
prin proiect vor conduce la cresterea cifrei de afaceri si a profitului, deci implicit la o
dezvoltare continua a firmei. Veniturile astfel obtinute vor putea fi reinvestite in utilaje si
echipamente noi, sustinand astfel politica de extindere a companiei. Strategia investitionala a
firmei are un rol esential deoarece prin ea se directioneaza viitorul firmei, se orienteaza
efortul acesteia pentru atingerea unor obiective care sa-i poata permite valorificarea cu
eficienta maxima a resurselor alocate.

 Descrieti locul de implementare si exploatare a investitiei. Aspecte relevante in acest sens:


- modul in care se realizeaza accesul la imobilul ce face obiectul investitiei
- cladirea/spatiul unde se vor monta/instala si utiliza utilajele si echipamentele (suprafete,
functiuni, act doveditor privind proprietatea sau dreptul de utilizare etc), inclusiv starea
utilitatilor la care are acces imobilul
- autorizatii, avize si acorduri obtinute/necesare pentru implementarea si exploatarea
investitiei

Locatia proiectului este situata in mediul urban, in municipiul Ploiesti, judetul Prahova, Str. Gh.
Grigore Cantacuzino, nr. 28-30, Parter, in regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia. La locatia
proiectului vor fi amplasate echipamentele noi achizitionate pentru evenimentele outdoor, urmand
ca serviciile sa fie desfasurate la terti, la locatiile specificate pentru desfasurarea evenimentului,
respectiv spatii publice(concerte outdoor), si spatii private(evenimente corporate mari ).

Ploiesti este municipiul de resedinta al judetului Prahova, Muntenia, România. Este situat la 60 km
nord de Bucuresti, pe coordonatele de 26°1'48" longitudine esticasi 44°56'24" latitudine nordicasi are
o suprafata de aproape 60 km². Este inconjurat de comunele Blejoi (la nord), Târgsoru Vechi (la vest),
Barcanesti, Brazi (la sud) si Bucov (la est).
Municipiul Ploiesti se gaseste in apropierea regiunii viticole Dealu Mare-Valea Calugareascasi are
acces direct la Valea Prahovei, cea mai importanta zona de turism alpin din România. Ploiestiul este
un important nod de transport, situându-se pe drumurile care leaga capitala Bucuresti de
Transilvaniasi Moldova.
COD SIRUTA: 130534
Suprafata: 89,2 km²
Populatie (2011): 209.945 locuitori
Densitate: 3.990 loc/ km²

Tabel- Amplasament
ZONA DE AMPLASARE URBANA: Zona de centru a orasului
ARTERE IMPORTANTE DE  Auto: CENTRU
CIRCULATIE IN APROPIERE  Calitatea retelelor de transport: asfaltate
CARACTERUL EDILITAR AL ZONEI Tipul zonei: zona centrala
In zona se afla
 Retea de transport in comun in apropiere
 Unitati comerciale in apropiere: magazine, service-
uri auto, banci
UTILITATI EDILITARE  Retea urbana de energie electrica: existenta 220 V
 Retea urbana de apa: existenta
 Retea urbana de gaze: existenta
 Retea urbana de canalizare: existenta
GRADUL DE POLUARE ORIENTATIV  Poluare redusa
AMBIENT  Trafic auto intens

Tabel - Descrierea spatiului


Imobil parter C3 - Strada Gheorghe  Suprafata construita: 65.28 mp
Grigore Cantacuzino, nr. 28-30.  Fundatii: beton
 Pereti: caramida
 Pardoseli: ciment + dusumea
 Incelitoare: tabla
 Utilitati: electrice, gaze, apa, canalizare
 Starea actuala: buna

Racordarea la retelele de utilitati


Alimentarea cu apa se va realizade la reteaua centralizata a orasului. Procesul de productie nu
utilizeaza apa, consumul de apa fiind necesar doar zonei de grupuri sanitare. Instalatiile interioare de
apa rece si apa calda sunt realizate din conducte de polipropilena, in montaj mascat, dar si in montaj
aparent.

Evacuarea apelor uzate. In vederea evacuarii apelor uzate exista retea de canalizare, iar dejectiile si
apa menajera sunt dirijate catre canalizarea orasului. Atat conductele de canalizare montate
ingropat (sub pardoseala), cat si conductele de canalizare exterioara sunt tuburi de scurgere din PVC.

Alimentarea cu energie electrica este asigurata de la reteaua centralizata a orasului.Retea de


energie electrica existenta este de 220V, iar puterea instalata asigura functionarea atat a utilajelor
existente cat si a celor ce se vor pune in functiune prin proiect.
Protectia factorilor de mediu.
Din activitatile desfasurate in cadrul obiectivului analizat rezulta urmatoarele categorii de deseuri:
 deseuri menajere si asimilabile celor menajere;
 deseuri din hartie, carton si ambalaje flexibile.

Deseurile menajere sunt eliminate prin depozitare la rampa de deseuri autorizata, in baza
contractului incheiat cu firma autorizata in acest sens.
Deseurile rezultate sunt colectate, selectate vor fi predate periodic spre valorificare, societatilor de
colectare a deseurilor reciclabile. Toate deseurile obtinute in cadrul obiectivului analizat vor fi
depozitate temporar astfel incat sa se asigure cerintele minime de calitate a acestora si respectiv
normele de protectia mediului, precum si gestionarea acestora cu respectarea prevederilor legale in
vigoare.

 lista lucrarilor/ bunurilor/ serviciilor ce fac obiectul investitiei propuse in cererea de


finantare, cu incadrarea acestora pe liniile bugetare aferente si in categoria de cheltuieli
eligibile, respectiv neeligibile:

Denumirea Valoare
Nr. Canti Pretunitar Linie
lucrarilor/bunurilor/ UM Totala(fara Eligibil/neeligibil*
crt. tate (fara TVA) bugetara
serviciilor TVA)
Dotari (active corporale)
Scena mobila pentru Eligibil: 192308,90
1. buc 1 192308,90 192308,90 4.2.1
concerte/spectacole Neeligibil: 36538,69
Eligibil: 156530,50
2. Podea buc 1 156530,50 156530,50 4.2.1
Neeligibil: 29740,80
Aparat de efecte de
Eligibil: 61807,19
3. lumini la scena, cu buc 10 6180,71 61807,19 4.2.1
Neeligibil: 11743,37
doua case de transport
Eligibil: 298212,96
4. Ecran LED buc 2 149106,48 298212,96 4.2.1
Neeligibil: 56660,46
Eligibil: 6008,34
5. Kit instalare buc 2 3004,17 6008,34 4.2.1
Neeligibil: 1141,58
Subwoofer active cu 2 Eligibil: 37713,32
6. buc 4 9428,33 37713,32 4.2.1
difuzoare Neeligibil: 7165,53
Subwoofer active cu un Eligibil: 10141,66
7. buc 2 5070,83 10141,66 4.2.1
difuzor de 15” Neeligibil: 1926,92
Eligibil: 69615,06
8. Boxa activa,in 3 cai buc 6 11602,51 69615,06 4.2.1
Neeligibil: 13226,86
Eligibil: 4932,77
9. Boxa activa,in 3 cai buc 1 4932,77 4932,77 4.2.1
Neeligibil: 937,23
Monitor de scena activ Eligibil: 20190,04
10. buc 4 5047,51 20190,04 4.2.1
bi amplificat Neeligibil: 3836,11
Eligibil: 2642,64
11. Distribuitor buc 1 2642,64 2642,64 4.2.1
Neeligibil: 502,10
Eligibil: 64043,34
12. Camera video buc 2 32021,67 64043,34 4.2.1
Neeligibil: 12168,23
Eligibil: 9391,83
13. Tripod buc 2 4695,91 9391,83 4.2.1
Neeligibil: 1784,45
Eligibil: 13416,90
14. Macara buc 1 13416,90 13416,90 4.2.1
Neeligibil: 2549,21
Eligibil: 5366,76
15. Quadcopter buc 1 5366,76 5366,76 4.2.1
Neeligibil: 1019,68
Eligibil: 952322,21
- 952322,21
TOTAL Neeligibil: 180941,20
Servicii
Eligibil: 47500,00
1. Consultanta Buc 1 47500,00 47500,00 3.4
Neeligibil: 0,00
Cheltuieli de informare si Eligibil: 5000,00
2. Buc 1 5000,00 5000,00 6.1
publicitate Neeligibil: 950,00
Eligibil: 52500,00
- 52500,00
TOTAL Neeligibil: 950,00
(*se va mentiona suma inclusa pe eligibil si suma inclusa pe neeligibil)

 descrieti rolul si functiunea fiecarui utilaj, echipament propus. Enumerati specificatii tehnice,
dupa caz.

Tabel .... Rolul si functionarea echipamentelor


Nr. Denumire echipament Dezvoltare durabila/ Rolul si functionarea
Crt. Egalitate de sanse
1. Scena mobila pentru Dotata cu cleme de prindere Scena si Podeaua au rolul de a asigura spatiul
concerte/spectacole speciale ce conduc la de desfasurare a evenimentului outdoor,
reducerea deseurilor metalice precum si amplasarea echipamentelor in
cum ar fi cuie vederea realizarii evenimentului
2. Podea -
3. Aparat de efecte de Efecte luminoase de tip LED, Asigurarea efectelor luminoase pe scena
lumini la scena, cu cu un consum redus de
doua case de transport energie electrica
4. Ecran LED De tip LED, cu un consum Afisarea in timp real a imaginilor filmate cu
redus de energie electrica si cu ajutorul camerelor de filmat si a dronei
o durata de viata mai mare
5. Kit instalare - Realizarea suportului tehnic dintre
echipamentele necesare sonorizarii
evenimentului
6. Subwoofer active cu 2 - Proiectarea sunetelor joase necesare unei
difuzoare bune acustice in cadrul unui eveniment
7. Subwoofer active cu - outdoor
un difuzor de 15”
8. Boxa active,in 3 cai - Proiectarea sunetelor inalte si medii necesare
9. Boxa active,in 3 cai - unei bune acustice in cadrul unui eveniment
outdoor
10. Monitor de scena activ - Echipament necesar disc-jokey-ului in vederea
bi amplificat monitorizarii programelor informatice mix-
urilor si melodiilor necesare evenimentului.
11. Distribuitor - Distribuirea necesarului de energie electrica
catre echipamentele de sonorizare
12. Camera video Acumulatori reincarcabili la Filmarea in timp real in vederea proiectarii
priza – prelungirea duratei de imaginilor pe ecrane de tip LED
viata a acestora, precum si
reciclarea mai rara a acestora
13. Tripod - Suport pentru camerele de filmat in vederea
14. Macara - manevrarii usoare a camerelor de filmat si
obtinerea diferitelor unghiuri
15. Quadcopter Acumulator reincarcabil la Surprinderea de imagini de la inaltime si
priza– prelungirea duratei de proiectarea acestora pe ecranele de tip LED
viata a acesteia, precum si
reciclarea mai rara a acestora

CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE ALE ECHIPAMENTELOR

Scena mobila pentru concerte/spectacole – avand caracteristici tehnice minimale:


 dotata cu acoperis
 dimensiuni 14x10x7m
 dotata cu 4 x palane de ridicare

Podea – avand caracteristici tehnice minimale:


 50 de platforme
 dimensiune platforma 2x1 m
 picioare reglabile 70-75 bucati
 inaltime maxima reglabila 1,4-1,6 m
 suprafata: 140-160 mp
 2 scari de acces

Aparat de efecte de lumini la scena, cu doua case de transport


 clampuri de prindere
 cabluri de alimentare
 2 bucati cutii/case de transport

Ecran LED
 rezolutie 1152 x 640 pixeli
 suprafata 45 cabinete
 greutate 8 kg/cabinet
 grad protectie umiditate IP31
 putere maxima consumata 210w/cabinet
 rata de improspatare peste 1920Hz
 45 de carduri de receptie
 1 card de trasmisie
 1 procesor video
 bare de ridicare
 cutii de transport
 durata medie de exploatare 100 000 ore la 50% brightness

Kit instalare
 pentru sistemele line-array DVA
 comparabil cu :DVA-T4, TB, T12, DP SO9, S10 DP, DP S20, S30N, NS 1518, S1521 N, NS 2585

Subwoofer active cu 2 difuzoare


 cu 2 difuzoare RCF neodymium de 18”
 putere minima: 2000 W
 banda de frecventa: 25 Hz - 15 Hz
 SPL max.: 138Db
 conectori intrare/iesire: XLR/2X1 LR

Subwoofer active cu un difuzor de 15”


 1 difuzor
 Putere minima : 1000 W
 banda de frecventa: 45 Hz – 150 Hz
 SPL max: 134 Db
 frecventa crossover: 90, 120 Hz (selectabil)
 conectori: XLR

Boxa active,in 3 cai


 un difuzor de de 12’’, doua difuzoare de 6,5” si trei drivere de 1”
 putere minima: 1410 W
 banda de frecventa: 60 Hz – 19 KHz
 SPL max. 136 Db
 dispersie(OxV): 100 x 10 grade
 procesor DSP de 56 biti/48 biti si convertori AD/DA de 24 biti/96 KHZ

Boxa active,in 3 cai


 un difuzor de de 8’’, un difuzor de 6,5” si doua drivere de 1”
 putere minima: 420 W
 banda de frecventa: 80 Hz - 19 KHz
 SPL max.128 Db
 dispersie(OxV): 100 x 15 grade
 procesor DSP de 24 biti/48 biti incorporat

Monitor de scena activ bi amplificat


 difuzor de 12” si un drive de 1,4”
 putere minima:750 W
 banda de frecvente:55Hz – 20 KHz
 SPL max:131Db
 dispersie(OxV):40x90grade
 procesor DSP DE 24 BITI/48kHz incorporat
 conectori XLR

Distribuitor
 Fata:
o tensiune digitala & amperaj-monitorizare pentru fiecare faza.
o sigurante automate 4 x 32A 'C'.
 Inapoi:
o Intrare: 1,5 m (5 fire) Cablu cu CEE-soclu 3 x 63A
o Iesire: 4 buc. ECE 3 x soclu 32A

Camera video
 cu senzor Super 35
 capabilitati 4K
 Rezolutie 3840 x 2160 / 4096 x 2160
 Culoare temperatura 3200 K si 5400-5600 K

Tripod
 capacitate 0-6 kg
 dotat cu geanta de transport
 inaltime reglare pana la 170 cm

Macara
 distanta/inaltime maxima 3.7 m
 pliere la 1,4 m
 capacitate 4-6 kg
 include genti de transport

Quadcopter
 viteza coborare 4m/s
 altitudine 6000 - 7000 m deasupra nivelului marii
 baterie Li-Ion minim 6000 mAh
 timp de zbor minim 28 minute
 viteza maxima 20 m/s

 daca este cazul, evidentiati caracterul inovativ al investitiei, concretizat prin inovarea de
produs (bun sau serviciu)si/sau de proces. Descrieti efectele la nivelul productiei sau prestarii
de servicii ca urmare a implementarii solutiei inovative

Echipamentele propuse a se achizitiona prin acest proiect sunt noi. Tehnologia aplicata este noua cu
implicatii asupra calitatii serviciului si costului.Activitatea si serviciile realizate prin proiect sunt noi si
nu sunt desfasurate in acest moment din lipsa logisticii.
Investitia initiala propusa spre finantare este o investitie in active corporale care va conduce la
extinderea activitatii existente si face parte din Strategia de dezvoltare durabila a firmei SCRALDECO
DESIGN SRL, fiind un proiect cu un grad adecvat de inovare ce implica dezvoltarea intreprinderilor
prin investitii in echipamente inovative de productie.
Inovarea ehipamentelor consta in:
 Extinderea activitatii existente
 Functionarea unui consum mai mic de energie electrica
 Calitate si rezolutie excelenta
 Ajustare inteligenta
 Operarea se realizeaza usor putand fi operate cu usurinta si de persoane cu dizabilitati.

Inovarea de produs (serviciu) – inovarea consta in diversificarea serviciilor ce pot fi realizate de catre
societate. In prezent societatea nu realizeaza evenimente outdoor, deoarece nu de detine baza
tehno-materiala care sa poata sustina aceste evenimente, iar inchirierea unor echipamente este
costisitoare si ar conduce societate spre pierderi. Inovarea vine tocmai din achizitionarea unei baza
tehnice performante capabile pentru realizarea acestor evenimente outdoor (scena, efecte
luminoase, sunet).
Inovarea de proces – derularea unui eveniment outdoor presupune un proces complex, presupunand
spre deosebire de evenimentele indoor derulararea mai multor activitati in sincron: asigurarea
sunetului si luminilor, filmarea din mai multe unghiuri – inclusiv aerian, redarea imaginilor in timp
real pe ecranele instalate pe scena. Pe langa aceste detalii, in vederea realizarii acestui tip de serviciu
calitatea si nivelul de performanta al echipamentelor este esential. Filmarea cu ajuotorul camerelor
de format 4K (cu rezolutie superioara camerelor de filmat HD si Full HD), asigurarea celor mai bune
unghiuri de filmare, in acelasi moment (cu ajutorul macaralei, tripodului si quadcopterului), redarea
imafginilor filmate in timp real pe Ecranle LED amplasate pe scene sunt inovatii in procesul de
productie a unui astfel de eveniment outdoor.
Tabel - Caracterul inovativ al investitiei
Markeri de Actual In urma implementarii proiectului
identificare al
caracterului inovativ
Produse/servicii Servicii de organizari evenimente •Evenimente si concerte outdoor
1. Nunti – botezuri – evenimente in familie (festivaluri, zilele orasului, targuri)
•sonorizare profesionala •Evenimente corporate outdoor (team-
•decoratiuni building-uri)
•filmare profesionala •Evenimente corporate mari indoor.
•fotografie profesionala
2.Petreceri corporate si team-building-uri:
•sonorizare profesionala
•filmare profesionala
•fotografie profesionala
•artisti
•efecte luminoase
Medota de Primire comenzi client → Incheiere contract de Primire comenzi client → Incheiere contract
productie/flux prestari servicii →Prestare serviciu/ de prestari servicii → Desfasurarea
Desfasurarea evenimentului corporate mic → evenimentului outdoor/ concert → Livrarea
tehnologic Crearea de filmulete si foto → livrarea catre catre clienti si facturarea
clientsi facturarea
Echipamente Scena, echipamente video, sunet si lumini •Scena mobila pentru concerte/ spectacole -
detinute inchiriate 1 buc
•Podea – 1 buc
•Aparat de efecte de lumini la scena, cu doua
case de transport - 10 buc
•Ecran LED -2 buc
•Kit instalare -2 buc
•Subwoofer active cu 2 difuzoare -4 buc
•Subwoofer active cu un difuzor de 15” – 2
buc
•Boxa active,in 3 cai -6 buc
•Boxa active,in 3 cai -1 buc
•Monitor de scena activ bi amplificat -4 buc
•Distribuitor - 1 buc
•Camera video – 2 buc
•Tripod – 2 buc
•Macara – 1 buc
•Quadcopter – 1 buc
Numar de angajati si 6 angajati, dintre care 2 persoane cu norma 3 noi angajati cu norma intreaga:
postul detinut intreaga si 4 persoane cu norma fractionata de -2 operator imagine
2 sau 4 ore, -1 operator sunet
Metoda de marketing Publicitate directa Promovare prin mass media, telefon, e-mail;

 includeti, dupa caz: scheme ale fluxului tehnologic, scheme ale instalatiilor hidraulice,
pneumatice, electrice, de automatizare, comunicatii, retele de combustibil, apa, iluminat si
altele asemenea, precum si ale instalatiilor tehnologice; planse de montaj, cu indicarea
geometrilor, dimensiunilor de amplasare, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj

FLUXUL TEHNOLOGIC ACTUAL


primire comenzi de la clienti

incheiere contract prestari servicii

prestare serviciu/desfasurare eveniment corporate mic

crearea filmulete si video

livrarea catre clienti si facturarea

Flux tehnologic dupa implementarea proiectului

Primirea comenzilor de la clienti si participarea la licitatii


presupune culegerea de informatii de la clienti pentru evenimentul corporate mare care va fi
organizat

Incheiere contract prestari servicii

semnarea contractului de prestari servicii cu clientul

Desfasurarea evenimentului/concert outdoor

Presupune montarea scenelor, a luminilor , camerelor video la locatia evenimentului .

Livrarea catre clienti si facturarea


Presupune livrarea materialelor editate si trimiterea facturii clientului.

Schita
pentru activitatea de „Colectare si reciclare a probelor folosite in procesul de organizari
evenimente „

FAZA 1 – Pregatirea si montarea scenei, FAZA 2 – Desfasurarea evenimentului


luminilor si camerelor

Deseuri existente: Deseuri existente:


Carton; Plastic; Folii; Carton; Plastic; Folii;
Hartie Hartie
SORTAREA SI
SORTAREA SI
PRELUAREA
PRELUAREA SELECTIVA
SELECTIVA A
A DESEURILOR
DESEURILOR

DEPOZITAREA ORDONATA A DESEURILOR PE FIECARE TIP

PRELUAREA SELECTIVA A DESURILOR DE CATRE FIRMA COLABORATOARE IN DOMENIU

VALORIFICAREA DESEURILOR PRIN RECICLAREA ACESTORA

OBTINEREA DE MATERIALE CE POT FI UTILIZATE IN CADRUL ALTOR PROCESE DE


PRODUCTIE

 detaliati planificarea resurselor umane implicate in realizarea investitiei (implementarea


proiectului):
- descrieti echipa care gestioneaza proiectul: structura, rolurile, functiile, responsabilitatile,
relatiile functionale intre membrii echipei de proiect, expertiza

Proiectul va fi implementat de U.I.P. impreuna cu firma de consultanta S.C. CLEAR-VIEW


ARCHIECTURE & DESIGNS.R.L.
Componenta UIP:
Manager de proiect : d-nul Neagu Sorin-Marian
Manager tehnic: d-nul Toma Gabriel
Manager financiar: d-na Neagu Ana Maria

Atributiile UIP legate de implementarea proiectului sunt:


 elaboreazaintreagadocumentatie necesara implementarii proiectului
• realizeaza monitorizarea si evaluarea interna a proiectului
• colaboreaza in permanenta cu reprezentantiisocietatii de consultanta, punandu-le la dispozitie
documente si informatii solicitate
• participa la sesiunile de informare ale societatii de consultanta
• asigura managementul de risc al proiectului
• urmareste punerea in practica a strategiei de promovare a proiectului
 participaselectiasi recrutarea angajatilor
• participa activ la pregatireasi desfasurareaactivitatilor informative si de publicitate
• mentine permanent legatura cu finantatorul sau reprezentantul acestuia
• asigura diseminarea informatiilor necesare tuturor celor implicatiin proiect
In prima sedinta comuna a celor doua parti implicate in managementul proiectului va fi elaborata o
matrice a responsabilitatilor, pe care fiecare membru UIP si reprezentantiisocietatii de consultanta
trebuie sa si-o insuseasca si asume.

Atributiile firmei de consultanta:


 deleaga un 1 expert implementare din cadrul organizatiei cu rol de consultant in managementul
executieiinvestitiei si colaborare si organizare proceduri de achizitie.
• participa la planificarea activitatilor din proiect
• intocmeste elaborarea documentatiei de atribuire si/sau aplicarea procedurii de atribuire a
contractelor de achizitie
• asista la redactarea cererilor de plata si rambursare si rapoartelor de progres
Organizatia care a fost selectata pentru managementul proiectului indeplinesteurmatoarele:
• cerinte minime de experienta similara si expertiza:
- experienta in activitati de consultanta in proiecte cu finantare nerambursabila de la Comisia
Europeana
- nu se regaseste in nicuna din urmatoarelesituatii:
a) este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt administrate de un judecator-sindic sau
activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este
intr-osituatie similara cu cele anterioare, reglementate prin lege.
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiileprevazute la lit.
A)
c) nu si-a indeplinitobligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilorcatre bugetele
componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in Romania
d) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instantejudecatoresti,
pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in
materie profesionala
e) prezinta informatii false sau prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta,
in legatura cu situatia proprie aferenta cazurilor prevazute la lit.a)-d)
• modalitati care permit monitorizarea si controlul activitatii contractantului care furnizeaza servicii
de management a proiectului
- intalniri lunare cu coordonatorul proiectului pentru compararea progresului actual cu cel
planificat
- livrabile aferente organizarii si derularii procedurilor de achizitie.
In vederea implementarii proiectului, responsabilul de proiect si si coordonatorul tehnic si expertul
delegat de firma de consultanta vor respecta responsabilitatile prevazute in fisa posului (atasate
prezentei cereri .
Monitorizarea postimplementare se va realiza de catre responsabilul de proiect d-nul Neagu Sorin-
Marian in vederea realizarii cu succes a indicatorilor rezultat prevazuti prin prezentul proiect.

Tabel .... Responsabilitati UIP


Nr. Activitati desfasurate Out-put-uri de verificat Responsabil
Crt.
1 Responsabilitati privind - organizarea procedurilor de achizitii UIP – cu
desfasurarea procedurilor de pentru achizitionarea echipamentelor respectarea
achizitie a echipamentelor si tehnologice specifice; achizitionarea atrubutiilor cf fisei
serviciilor. serviciilor de publicitate, conform de post si
termenelor si procedurilor legale Consultant
2 Responsabilitati privind - asigurarea respectarii clauzelor UIP – cu
achizitia si instalarea prevazute in contractul de vanzare- respectarea
echipamentelor tehnologice cumparare a echipamentelor; atrubutiilor cf fisei
specifice achizitionate prin - asigurarea ca amplasamentul sa fie liber de post
proiectul de investitii pentru instalarea echipamentelor
tehnologice specifice achizitionate;
3 Responsabilitati privind - respectarea principiului egalitatii de UIP – cu
monitorizarea selectarii si sanse si nediscriminarii respectarea
angajarii persoanalului care va atributiilor cf fisei
ocupa locurile de munca de post
permanente nou create
4 Responsabilitati privind - organizarea materialelor de prezentare UIP – cu
monitorizarea activitatii de a proiectului din punctul de vedere a respectarea
elaborare de materiale informatiilor continute cu respectarea atrubutiilor cf fisei
publicitare si de realizare a normelor impuse de post
publicitatii prin mass-media a
proiectului
5 Responsabilitati privind - respectarea indicatorului privind Manager de proiect
monitorizarea indicatorilorilor mentinerea numarului mediu de angajati - cu respectarea
postimplementare ai atrubutiilor cf fisei
proiectului. de post
6 Responsabilitati privind - sustinerea etapelor derulate din proiect UIP – cu
relationarea directa cu directa in fata OI si AMPOR respectarea
cu AMPOR prin OI - prezentarea din timp a problemelor cu atrubutiilor cf fisei
care se confrunta proiectul si incercarea de post
de solutionare coerenta a acestora
impreuna cu OI si AMPOR

Strategia de management a proiectului este construita pe doi piloni:


 O unitate de implementare a proiectului, formata din 3 membri din partea solicitantului,
desemnati sa participe la realizarea activitatilor proiectului si sa monitorizeze activitatea
contractorului care va furniza servicii de management al proiectului
 Firma de consultanta SC CLEAR-VIEW ARCHIECTURE & DESIGN SRL, contractata pentru
asistarea managementului de proiect, cu experienta si expertiza in derularea procedurilor de
atribuire prin achizitie publica, intocmirea rapoartelor tehnice si financiare.

Tabel– Managementul de proiect SC RALDECO DESIGN SRL


Nr.crt Institutie Nume si prenume Functia in cadrul proiectului
1 SC RALDECO DESIGN SRL Neagu Sorin-Marian Manager de proiect
2 SC RALDECO DESIGN SRL Neagu Ana Maria Manager financiar
SC RALDECO DESIGN SRL Toma Gabriel Manager tehnic
3 SC CLEAR-VIEW ARCHIECTURE Popescu Ramela Angelina Consultant
& DESIGN SRL
Astfel, se va folosi o strategie de management combinat avand drept scop planificarea, organizarea
si gestionarea (controlul) eficace a sarcinilor si resurselor in vederea atingerii obiectivelor
proiectului, in conditiile existentei constrangerilor de timp, resurse si costuri.
Unitatea de implementare a proiectului care va verifica si monitoriza activitatea contractorului ce va
furniza servicii de management al proiectului are urmatoarele atributii si responsabilitati:
Functia Atributii si responsabilitati
Manager  reprezinta interesele si obligatiilor Solicitantului in derularea proiectului;
proiect  coordoneaza si monitorizeaza activitatile din cadrul proiectului;
 decide impreuna cu responsabilul financiar modul de alocare al resurselor;
 stabileste sedintele periodice;
 supervizeaza implementarea activitatilor;
 verifica fluxurile financiare si avizarea facturilor;
 elaboreaza bugetele si planurile pentru desfasurarea activitatilor;
 raporteaza modul de realizare a obiectivelor propuse prin proiect catre
Autoritatea Contractanta;
 atribuie si supervizeaza responsabilitatile persoanelor din subordine;
 pregateste rapoartele si materialele de sinteza privind activitatea
desfasurata si le pune la dispozitia consultantului;
 alte atributii stabilite impreuna cu Autoritatea Contractanta.
Manager  participa la elaborarea bugetelor si planurilor pentru desfasurarea
financiar activitatilor
 participa la contractarea la achizitia echipamentelor si a serviciilor, precum
si la semnarea contractelor
 decide impreuna cu managerul proiectului modul de alocare al resurselor
 tine evidenta modului de alocare a resurselor din cadrul proiectului
 verifica fluxurile financiare si avizeaza facturile
 realizeaza platile in cadrul proiectului conform indicatiilor contruactuale si a
regulilor stabilite cu autoritatea contractanta
 supervizeaza inregistrarile contabile si realizeaza evidenta contabila
separata aferenta implementarii proiectului
 pregateste documentele financiare-contabile pentru a le furniza catre
consultant
 asista managerul de proiect in organizarea si desfasurarea procedurilor de
licitatie si in conceperea documentatiei necesare
 participa la planificarea si organizarea actiunilor aferente activitatilor;
 gestioneaza si raporteaza problemele ce survin pe parcursul implementarii
activitatilor de achizitionare a echipamentelor
 raporteaza periodic managerului de proiect rezultatele partiale ale
actiunilor din cadrul activitatilor de achizitie echipamente, servicii;
 alte atributii stabilite impreuna cu Autoritatea Contractanta.
Manager  participa la elaborarea bugetelor si planurilor pentru desfasurarea
tehnic activitatilor
 participa la contractarea la achizitia echipamentelor si a serviciilor, precum
si la semnarea contractelor
 asista managerul de proiect in organizarea si desfasurarea procedurilor de
licitatie si in conceperea documentatiei necesare
 participa la planificarea si organizarea actiunilor aferente activitatilor;
 gestioneaza si raporteaza problemele ce survin pe parcursul implementarii
activitatilor de achizitionare a echipamentelor;
 asista la primirea, receptia si punerea in functiune a echipamentelor
 raporteaza periodic managerului de proiect rezultatele partiale ale
actiunilor din cadrul activitatilor de achizitie echipamente, servicii;
 alte atributii stabilite impreuna cu Autoritatea Contractanta.
Furnizorul de servicii de management de proiect este firma de consultanta S.C.CLEAR-VIEW
ARCHIECTURE & DESIGN S.R.L.
Functia Atributii si responsabilitati
Consultant •coordoneaza achizitiile indrumand beneficiarului cu privire la tipul de
procedura de achizitie publica ce trebuie aplicata conform legislatiei in vigoare
in functie de sumele de pe liniile bugetului proiectului
•acorda asistenta beneficiarului in cadrul inscrierii in site-ul de achizitii publice
•intocmeste documentatia necesara fiecarui tip de achizitie (in cazul unei
licitatii intocmeste caietul de sarcini aferent liniei bugetare care implica acest
tip de procedura)
•monitorizeaza si verifica derularea achizitiilor
•solicita beneficiarului documentele suport necesare intocmirii dosarelor de
achizitii in conformitate cu procedurile in vigoare (cererile de oferta, ofertele
conforme din punct de vedere tehnic, contractul cu ofertantul castigator,
documentatia realizata la momentul procedurii de achizitie)
•intocmeste dosarul de achizitie pe baza documentelor suport primite si
conform formularelor si a recomandarilor institutiei finantatoare
•asista la managementul executiei proiectului.

Monitorizarea implementarii proiectului se realizeaza prin:


intalniri lunare intre membrii UIP si membrii echipei de implementare subcontractate, intalniri
in cadrul carora se discuta modulul de implementare a activitatilor din cadrul proiectului, se
analizeaza daca acestea s-au implementat in grafic, conform cererii de finantare, se face o
analiza a indicatorlor de atins, conform perioadei de implementare aferente cu specificarea clara
a nivelului de indeplinire a acestor indicatori pana la momentul respectiv, iar daca este cazul se
propun de comun acord masuri de corectie a implementarii activitatilor in vederea atingerii
indicatorilor propusi initial.
Reprezentul legal al solicitantului va urmari indeaproape gradul si modul de finalizare a a
etapelor principale din cadrul proiectului, in vederea atingerii obiectivelor si indicatorilor propusi
prin cererea de finantare; aceasta monitorizare se va realiza prin solicitarea unor rapoarte
intermediare care sa contina atat informatii tehnice, cat si informatii despre respectarea
calendarului de implementare.

 detaliati planificarea resurselor umane implicate in operarea (exploatarea) investitiei:


- identificati si justificati necesarul de personal pentru faza de operare a investitiei. Daca este
cazul, fundamentati cresterea previzionata a numarului mediu de salariati (stabilit ca
indicator de realizare a proiectului)
- detaliati cerintele pentru faza de operare a investitiei, cu descrierea responsabilitatilor,
compententelorsi abilitatilor necesare.
Puteti atasa, la planul de afaceri, fise de post, organigrama intreprinderii etc.
- Modul in care se va realiza recrutarea, selectia si integrarea (pentru posturile nou create);

In cadrul acestui proiect se vor angaja3 persoane pentru posturile de operator imagine (2 persoane)
si operator sunet (1 persona).

Profilul postului consta in:


 experienta in domeniu
 studii medii
 cunostinte operare PC
Atributii operator imagine:
 Manipuleaza si monteaza aparatura specifica video
 Se ingrijeste de pregatirea, la cerere, a copiilor integrale ori selective (prin montaj) ale
materialelor imagistice realizeaza filmari si proiectii video;
 Manipuleaza aparatele destinate iluminatului scenic si efectelor de imagine (reflectoare,
pupitru de lumini)
 Asigura intocmai – in indeplinirea sarcinilor sale – acuratetea tehnica si artistica a
materialelor ce le realizeaza.

Atributii operator sunet:


 asigura sonorizarea la evenimentele desfasurate
 instaleaza, dezinstaleaza si manipuleaza echipamentele pentru sonorizare pentru diverse
evenimente
 administreaza statiile radio de emisie –receptie
 asigura intretinerea si mentenanta retelei si a sistemelor de sunet si telecomunicatii

Persoanele nou angajate vor avea contract de munca pe perioada nedeterminata cu timp de lucru
norma intreaga.

- Modul in care se va realiza recrutarea, selectia si integrarea (pentru posturile nou


create);

Posturile nou create se vor realiza pentru 3 persoane.

Aceasta activitate consta in:


 Redactarea anunturilor de angajare;
 Publicarea unui anunt de angajare la Oficiul de Somaj Prahova si pe site-urile de specialitate
in recrutare de personal;
 Analiza ofertelor de angajare;
 Contactarea potentialilor candidati;
 Pre-interviul;
 Interviul;
 Selectia finala a candidatilor;
 Semnarea Contractelor de munca.
Metodele de recrutare pentru locurile de munca nou create sunt urmatoarele:
 candidatura directa;
 anunturi de recrutare
 reangajari.
Sursele de recrutare pentru locurile de munca nou create sunt urmatoarele:
 agentiile de plasare a fortei de munca;
 institutii de invatamant;
 angajatii
Organizare interviuri consta in:
 Organizarea sesiunilor de interviuri;
 contactarea potentialilor candidati;
 pre-interviul;
 interviul;
Selectare CV consta in selectarea CV-urilor celor care corespund cerintelor postului pentru care s-a
facut recrutarea.

Organigrama in timpul implementarii proiectului


Administrator
Neagu Sorin-Marian

Departament
Departament SSM
contabilitate
externalizat
externalizat

Departament juridic Servicii externalizate de


externalizat catering

Servicii externalizate: Echipa de implementare


scena, lumini, sunet proiect : U.I.P.

Servicii consultanta: 1
consultant

Departament organizari Departament


evenimente 3 persoane Departament marketing
1 persoana administrativ 3
+ 3 noi persoane persoane
Fig – Organigrama in timpul implementarii proiectului

Organigrama dupa implementarea proiectului


Administrator
Neagu Sorin-Marian

Departament contabilitate Departament SSM


externalizat externalizat

Departament juridic Servicii externalizate de


externalizat catering

Monitorizare post-
implementare

Departament organizari
evenimente 3 persoane + 3 Departament marketing 1 Departament administrativ 3
noi persoane persoana persoane

Fig – Organigrama dupa implementare proiect

- Descrierea modului in care va fi realizata fiecare activitate, persoanele responsabile,


rezultatele preconizate si durata de realizare a acestora corelate cu calendarul activitatilor
din graficul Gantt

ACTIVITATILE PROIECTULUI

Activitatea I.1 Activitati de consultanta in pregatirea, depunerea si managementul executiei


proiectului
Subactivitatea I. 1.1 Achizitia serviciilor de consultanta
In cadrul acestei subactivitati au fost realizate urmatoarele:
 Redactarea si transmiterea cererilor de oferta
 S-au intocmit cererile de oferta cu privire la intocmirea cererii de finantare, a planului de
afaceri si realizarea managementului executiei proiectului
 Au fost transmise cererile de oferta.
 S-au primit ofertele si s-a intocmit Nota justificativa cu privire la valoarea estimata.
 Semnarea contractului de consultanta cu privire la intocmirea cererii de finantare, a planului
de afaceri si realizarea managementului executiei proiectuluicu societatea declarata
castigatoare ca urmare a intocmirii raportului de selectie, S.C. CLEAR VIEW ARCHIECTURE &
DESIGN S.R.L.
Aceasta subactivitate a fost realizata de catre responsabilul de proiect d-nul NEAGU SORIN-MARIAN
si a avut loc in luna ianuarie 2017.
Ca rezultat am avut un contract de consultanta semnat.

Subactivitatea I. 1.2 Elaborarea Cererii de finantare si a Planului de afaceri


In cadrul acestei activitati, au fost realizatate cererea de finantare si planul de afaceri pentru proiect,
in colaborare cu S.C. CLEAR VIEW ARCHIECTURE & DESIGNS.R.L.
Aceasta subactivitate a fost realizata de catre responsabilul de proiect d-nul NEAGU SORIN-MARIAN,
in colaborare cu firma de consultanta si a avut loc in lunile februarie si martie 2017.
Ca rezultat am avut un proiect realizat.

Subactivitatea I. 1.3 Depunerea la AMPOR a Cererii de finatare si Planului de afaceri


Aceasta activitate presupune indosarierea cererii de finantare si planului de afaceri si incarcarea pe
site-ul 2014.mysmis.ro si inaintarea acestuia catre Autoritatea de Management Programul
Operational Regional.
Aceasta subactivitate a fost realizata de catre responsabilul de proiect d-nul NEAGU SORIN-MARIAN
si a avut loc in luna martie 2017.
Ca rezultat am avut un proiect depus la AM POR.

Subactivitatea I. 1.4 Consultanta in managementul executiei si achizitiilor


Aceasta subactivitate presupune parcurgerea urmatoarilor pasi:
 Publicarea unui anuntintr-un ziar national/regional si inaintareinvitatii de participare la
procedura, in colaborare cu firma de consultanta
 Intocmirea si elaborarea documentatiei de atribuire si/sau aplicarea procedurii de atribuire a
contractelor de achizitie, in colaborare cu firma de consultanta.
 Incarcarea pe site-ul www. fonduri-ue.ro , invitatiile si caietele de sarcini si daca va fi cazul
vor fi trimise si catrealti furnizori, in colaborare cu firma de consultanta.
 Asistareadecatre firma de consultanta la redactarea cererilor de plata si rambursare si
rapoartelor de progres
 Participarea firmei de consultanta la planificarea activitatilor din proiect.
Aceasta subactivitate va fi realizata de catre Unitatea de Implementare a Proiectului condusa de
responsabilul de proiect d-nul NEAGU SORIN-MARIAN, in colaborare cu firma de consultanta si se va
derula in luna a 1-a si luna a 12-a de implementare a proiectului,dupa semnarea contractului de
finantare.
Ca rezultat al acestei activitati - un proiect implementat cu succes.

II.Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantare


Activitatea II.1 Incheierea Contractului de finantare
Subactivitatea II.1 Incheierea Contractului de finantare
Aceasta activitate presupune, ca dupa primirea Notificarii privind eligibilitatea proiectului din partea
Autoritatii de Management POR, reprezentantul legal al proiectului, sa semneze Contractul de
Finantare, la sediul Autoritatii de Management POR, din orasul Calarasi, Judetul Calarasi, Regiunea
Sud-Muntenia.
Aceasta subactivitate va fi realizata de catre responsabilul de proiect d-nul NEAGU SORIN-MARIAN si
va avea loc in luna 1 de implementare a proiectului.
Ca rezultat vom avea un Contract de finantare semnat de catre AM POR.
Activitatea II.2 Constituirea Unitatii de Implementare a Proiectului
Subactivitatea II.2.1 Constituirea Unitatii de implementare a proiectului
Scopul acestei subactivitati constain organizarea de sedinte de lucru in vederea stabilirii:
- responsabilitatilor fiecarui membru al echipei in implementarea si colaborarea cu firma care va
furniza servicii de management al proiectului;
- instrumentelor de implementare ale proiectului;
- rezultatelor la care se urmareste sa se ajungain urma desfasurarii fiecarei activitati in parte;
Unitatea de implementare a proiectului va fi formata din 3 membri, desemnati sa participe la
realizarea activitatilor proiectului si colaboreze cu firma de consultanta
Aceasta subactivitate va fi realizata de catre responsabilul de proiect d-nul NEAGU SORIN-MARIAN si
va avea loc in luna 1 de implementare a proiectului,
Ca rezultat vom avea constituirea UIP, formata din:
Manager de proiect : d-na NEAGU SORIN-MARIAN
Manager tehnic: d-nul TOMA GABRIEL
Manager financiar: d-na NEAGU ANA MARIA

Activitatea II.3 Pregatirea documentatiilor de achizitii si incheierea contractelor cu operatorii


economici
Subactivitatea II.3.1 Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie echipamente
tehnologice
Subactivitatea va consta in elaborarea documentatiei ce va cuprinde orice cerinta, criteriu, regulasi
alte informatii necesare pentru a asigura ofertantilor o informare completa, corectasi explicita cu
privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire in conformitate cu prevederile legale.
Aceasta subactivitate va fi realizata de catre Unitatea de Implementare a Proiectului condusa de
responsabilul de proiect d-nul NEAGU SORIN-MARIAN, in colaborare cu firma de consultanta si se va
derula in luna a 2-a de implementare a proiectului dupa semnarea contractului de finantare.
Ca rezultat al acestei activitati vom avea o documentatie pentru procedura de achizitie.

Subactivitatea II.3.2 Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie servicii de publicitate


Aceasta subactivitate presupune intocmirea cererilor de oferta cu privire la:
 1 Comunicat de presa in ziarul local/regional cu celmai mare tirajsi in varianta online a
ziaruluirespectiv, cu privire la inceprea activitatilor din proiect.
 76autocolante de informare pentru echipamentele nou achizitionate (2 autocolante pe
fiecare echipament)
 1 Comunicat de presa in ziarul local/regional cu celmai mare tirajsi in varianta online a
ziaruluirespectiv, cu privire la incheierea activitatilor din proiect.
Aceasta subactivitate va fi realizata de catre Unitatea de Implementare a Proiectului condusa de
responsabilul de proiect d-nul NEAGU SORIN-MARIAN, in colaborare cu firma de consultanta si se va
derula in luna a 2-a de implementare a proiectului, dupa semnarea contractului de finantare.
Ca rezultat al acestei activitati vom avea o cerere de oferta intocmita.

Subactivitatea II.3.3 Derularea procedurii de achizitie de echipamente tehnologice


Aceasta subactivitate presupune parcurgerea urmatoarilor pasi:
 Intocmirea Notei justificative privind valoarea estimata, in urma studiului de piata efectuat.
 Publicarea unui anuntintr-un ziar national/regional si inaintarea a minim doua invitatii de
participare la procedura.
 Se vor incarca pe site-ul www. fonduri-ue.ro , invitatiile si caietele de sarcini si daca va fi cazul
vor fi trimise si catrealti furnizori.
 Se vor primi si inregistra ofertele si documentele solicitate prin caietele de sarcini.
 Se va intocmi si supune spre aprobare raportul de selectie a ofertelor castigatoare.
 Se vor transmite informatiile cu privire la ofertele castigatoare.
Aceasta subactivitate va fi realizata de catre Unitatea de Implementare a Proiectului condusa de
responsabilul de proiect d-nul NEAGU SORIN-MARIAN, in colaborare cu firma de consultanta si se va
derula in luna a 3-a si luna a 4-a de implementare a proiectului, dupa semnarea contractului de
finantare.
Ca rezultat al acestei activitati vom avea o procedura de achizitie derulata.

Subactivitatea II.3.4 Derularea procedurii de achizitie servicii de publicitate


Aceasta subactivitate presupune:
 Intocmirea Notei justificative privind valoarea estimata, in urma studiului de piata efectuat.
 Transmiterea cererilor de oferta.
 Primirea ofertelor.
In cadrul procedurilor de selectie, se va asigura un tratament egal firmelor participante, lipsit de
discriminari pe baza de sex, varsta, religie, etnie.
Aceasta subactivitate va fi realizata de catre Unitatea de Implementare a Proiectului condusa de
responsabilul de proiect d-nul NEAGU SORIN-MARIAN, in colaborare cu firma de consultanta si se va
derula in luna a 2-a de implementare a proiectului, dupa semnarea contractului de finantare.
Ca rezultat al acestei activitati vom avea o procedura de achizitie derulata.

Subactivitatea II.3.5 Semnare contracte de furnizare echipamente tehnologice si publicarea


anuntului de atribuire
Aceasta subactivitate presupune:
 Semnarea contractului de echipamente cu ofertantul declarat castigator, in urma procedurii
derulate.
 Incarcarea pe site-ul www. fonduri-ue.ro, rezultatul procedurii, respectiv date cu privire la
ofertantul castigator.
Aceasta subactivitate va fi realizata de catre Unitatea de Implementare a Proiectului condusa de
responsabilul de proiect d-nul NEAGU SORIN-MARIAN, in colaborare cu firma de consultanta si se va
derula in luna a 4-a de implementare a proiectului, dupa semnarea contractului de finantare.
Ca rezultat al acestei activitati vom avea un contract de furnizare echipamente semnat.

Subactivitatea II.3.6 Semnare contracte de servicii de publicitate


Aceasta activitate presupune semnarea contractului/contractelor pentru asigurarea publicitatii
proiectului.
Aceasta subactivitate va fi realizata de catre Unitatea de Implementare a Proiectului condusa de
responsabilul de proiect d-nul NEAGU SORIN-MARIAN, in colaborare cu firma de consultanta si se va
derula in luna a 2-a de implementare a proiectului, dupa semnarea contractului de finantare.
Ca rezultat al acestei activitati vom avea contract/contracte de servicii de publicitate
semnat/semnate.

Activitatea II.4: Activitatea de monitorizare a contractelor de achizitie incheiate si a proiectului


Subactivitartea II 4.1 Monitorizare si control
Scopul acestei subactivitati este de a asigura nivelurile de calitate a rezultatelor proiectului, prin
monitorizarea continua a activitatilor proiectului si executarea lor corespunzatoare, coordonarea
planului de lucru si a persoanelor implicate.
Pe parcursul implementarii, se va asigura un control continuu al proiectului, iar pentru
crestereaeficientei implementarii, se vor organiza intalniri de progres, cu toti factorii implicati in
realizarea proiectului.
Procedura de monitorizare si control va include:
- Determinarea progresului facut pentru obtinerea rezultatelor scontate
- Evaluarea si controlul riscurilor;
- Determinarea incadrarii in schemele de timp propuse in proiect;
- Urmarirea si raportarea derularii proiectului prin rapoarte de progres ;
- Managementul calitatii;
- Managementul problemelor.
Managementul implementarii proiectului va fi asigurat de catre Unitatea de Implementare a
Proiectului (formata la nivelul societatii) condusa de responsabilul de proiect d-nul NEAGU SORIN-
MARIAN, careia i se alatura societatea de consultanta.
Aceasta subactivitate va fi realizata de catre Unitatea de Implementare a Proiectului condusa de
responsabilul de proiect d-nul NEAGU SORIN-MARIAN, in colaborare cu firma de consultanta si
vadura 12 luni, respectiv din luna 1 pana in luna a 12-a de implementare,dupa semnarea contractului
de finantare.
Ca rezultat al acestei activitati vom avea realizarea propriu-zisa a managementului proiectului si
primirea Notificarii cu privire la implementarea cu succes a proiectului.

Activitatea II.5 Achizitie echipamente


Subactivitatea II.5.1 Livrare echipamente prevazute in proiect
Aceasta activitate presupune livrarea de catre furnizor a echipamentelor achizitionate prin proiect:
• Scena mobila pentru concerte/ spectacole - 1 buc
• Podea – 1 buc
• Aparat de efecte de lumini la scena, cu doua case de transport - 10 buc
• Ecran LED -2 buc
• Kit instalare -2 buc
• Subwoofer active cu 2 difuzoare -4 buc
• Subwoofer active cu un difuzor de 15” – 2 buc
• Boxa active,in 3 cai -6 buc
• Boxa active,in 3 cai -1 buc
• Monitor de scena activ bi amplificat -4 buc
• Distribuitor - 1 buc
• Camera video – 2 buc
• Tripod – 2 buc
• Macara – 1 buc
• Quadcopter – 1 buc
Aceasta subactivitate va fi realizata de catre Unitatea de Implementare a Proiectului condusa de
responsabilul de proiect d-nul NEAGU SORIN-MARIAN si se va derula din luna a 7-a pana in luna a 8-a
de implementare a proiectului, dupa semnarea contractului de finantare.
Ca rezultat al acestei activitati vom avea 38 noi echipamente livrate la locatia implementarii
proiectului

Subactivitatea II.5.2 Punere in functiune echipamente


Aceasta activitate presupune punerea in functiune de catre furnizor a echipamentelor achizitionate
prin proiect:
• Scena mobila pentru concerte/ spectacole - 1 buc
• Podea – 1 buc
• Aparat de efecte de lumini la scena, cu doua case de transport - 10 buc
• Ecran LED -2 buc
• Kit instalare -2 buc
• Subwoofer active cu 2 difuzoare -4 buc
• Subwoofer active cu un difuzor de 15” – 2 buc
• Boxa active,in 3 cai -6 buc
• Boxa active,in 3 cai -1 buc
• Monitor de scena activ bi amplificat -4 buc
• Distribuitor - 1 buc
• Camera video – 2 buc
• Tripod – 2 buc
• Macara – 1 buc
• Quadcopter – 1 buc
Aceasta subactivitate va fi realizata de catre Unitatea de Implementare a Proiectului condusa de
responsabilul de proiect d-nul NEAGU SORIN-MARIAN si se va derula din luna a 7-a pana in luna a 8-a
de implementare a proiectului, dupa semnarea contractului de finantare.
Ca rezultat al acestei activitati vom avea 38 noi echipamente livrate la locatia implementarii
proiectului

Activitatea II.6 Crearea locurilor de munca, angajarea si instruirea


Subactivitatea II.6.1 Recrutarea, selectia si angajarea personalului
In cadrul procedurilor de selectie, se va asigura un tratament egal candidatilor, lipsit de discriminari
pe baza de sex, varsta, religie, etnie.
Publicarea anuntului de angajare consta in:
 Redactarea anunturilor de angajare si publicarea pe site-uri de specialitate in recrutare de
personal si transmiterea catre Oficiul de Somaj.
 Primire si evaluarea CV.
 Incheierea contractelor de munca.
Aceasta subactivitate va fi realizata de catre Unitatea de Implementare a Proiectului condusa de
responsabilul de proiect d-nul NEAGU SORIN-MARIAN si se va derula din luna a 9-a pana in luna a 10-
a de implementare a proiectului, dupa semnarea contractului de finantare.
Ca rezultat al acestei activitati vom avea 3 persoane nou angajate, dintre care o persoana din
categoria defavorizata

Subactivitatea II.6.2 Instruire personal pentru exploatarea investitiei


In cadrul acestei activitati, persoanele cu care s-au semnat contractele de munca vor participa la
sedinte de instruire in vederea utilizarii eficiente si corecte a echipamentelor ce vor fi achizitionate
prin proiect.
Aceasta subactivitate va fi realizata de catre Unitatea de Implementare a Proiectului condusa de
responsabilul de proiect d-nul NEAGU SORIN-MARIAN si se va derula din luna a 9-a pana in luna a 10-
a de implementare a proiectului, dupa semnarea contractului de finantare.
Ca rezultat al acestei activitati vom avea 3 persoane instruite in vederea utilizarii echipamentelor
achizitionate prin proiect.

Activitatea II.7 Activitatea de raportare in cadrul proiectului


Subactivitatea II.7.1 Intocmirea de rapoarte progres, notificari, raportari
Rapoartele de progres vor fi realizate la nivelul Unitatii de Implementare a Proiectului sub
indrumarea Societatii de consultanta.
Aceasta subactivitate va fi realizata de catre Unitatea de Implementare a Proiectului condusa de
responsabilul de proiect d-nul NEAGU SORIN-MARIAN, in colaborare cu firma de consultanta si se
vadesfasuratrimestrialpeperioada de implementare a proiectului, dupa semnarea contractului de
finantare.
Ca rezultat al acestei activitati vom avea realizarea propriu-zisa a rapoartelor de progres
trimestiale:
 Primul raport de progres in luna a 3-a.
 Al doilea raport de progres in luna a 6-a.
 Al treilea raport de progres in luna a 9-a.
 Al patrulea raport de progres in luna 12-a.
 Al cincilea raport de progres (final) in luna 12-a.

Activitatea II.8 Activitatea de solicitare cerere de plata si/sau rambursare a cheltuielilor proiectului
Subactivitatea II.8.1 Elaborare cereri de plata/rambursare
Cererile de plata, respectiv rambursare vor fi realizate la nivelul Unitatii de Implementare a
Proiectului condusa de responsabil de proiect d-nul NEAGU SORIN-MARIAN sub indrumarea
Societatii de consultanta.
Aceasta activitate va fi realizata de catre Unitatea de Implementare a Proiectului condusa de
responsabilul de proiect d-nul NEAGU SORIN-MARIAN, in colaborare cu firma de consultanta si
vaavealoc in luna a 2-a, luna a 7-a siluna a 9-a de implementare, dupa semnarea contractului de
finantare.
Ca rezultat al acestei activitati vom avea 3 cereri de plata/rambursare elaborate.

Subactivitatea II.8.2 Depunere si solicitare cereri de plata/rambursare


Aceasta activitate presupune depunerea Cererilor de plata/rambursare.
Aceasta activitate va fi realizata de catre Unitatea de Implementare a Proiectului condusa de
responsabilul de proiect d-nul NEAGU SORIN-MARIAN, in colaborare cu firma de consultanta si
vaavealoc in luna a 2-a, luna a 7-a siluna a 9-a de implementare, dupa semnarea contractului de
finantare.
Aceasta activitate se va desfasura , astfel:
 Cerere de plata/ rambursare in luna a 2-a.
 Cerere de plata/ rambursare in luna a 7-a.
 Cerere de plata/ rambursare in luna a 9-a.
Ca rezultat al acestei activitati vom avea incasarea efectiva a ajutorului financiar nerambursabil.

Activitatea II.9 Publicitate si informare in cadrul proiectului


Subactivitatea II.9.1 Comunicat de presa privind lansarea proiectului
Aceasta activitate presupune publicarea comunicatului de presa intr-un ziar local/regional cu celmai
mare tirajsiinvarianta online a ziaruluirespectiv, a informatiilor cu privire la incepereaactivitatilor din
proiect.
Aceasta subactivitate va fi realizata de catre UIP, cu responsabil de proiect, d-nul NEAGU SORIN-
MARIAN si se deruleaza in luna 2 de implementare a proiectului,dupa semnarea contractului de
finantare.
Rezultatul acestei activitati consta in realizarea informarii si publicitatii proiectului cu respectarea
manualului de identitate vizuala a POR.

Subactivitatea II.9.2 Realizare si aplicare autocolante


Aceasta activitate presupune realizarea si livrarea de catre furnizorul de servicii publicitare a celor 76
de autocolante si lipirea acestora pe echipamente.
Aceasta subactivitate va fi realizata de catre UIP, cu responsabil de proiect, d-nul NEAGU SORIN-
MARIAN si se deruleaza din luna a 7-a pana in luna a 8-a de implementare a proiectului, dupa
semnarea contractului de finantare.
Rezultatul acestei activitati consta in realizarea informarii si publicitatii proiectului cu respectarea
manualului de identitate vizuala a POR.

Subactivitatea II.9.3 Comunicat de presa la finalizarea proiectului


Aceasta activitate presupune publicarea comunicatului de presa intr-un ziar local/ regional cu celmai
mare tirajsiinvarianta online a ziaruluirespectiv a informatiilor cu privire la finalizarea activitatilor din
proiect.
Aceasta subactivitate va fi realizata de catre UIP, cu responsabil de proiect, d-nul NEAGU SORIN-
MARIAN si se deruleaza in luna a 11-asi luna a 12-a de implementare a proiectului, dupa semnarea
contractului de finantare.
Rezultatul acestei activitati consta in realizarea informarii si publicitatii proiectului cu respectarea
manualului de identitate vizuala a POR.

Activitatatea II.10 Activitatea de intocmire si depunere a cererii de rambursare finale


Subactivitatea II.10.1 Elaborare cerere de rambursare finala
Cererile de rambursare finala va fi elaborata la nivelul Unitatii de Implementare a Proiectului
condusa de responsabil de proiect d-nul NEAGU SORIN-MARIAN sub indrumarea Societatii de
consultanta.
Aceasta subactivitate se deruleaza in luna a 10-a si luna a 11-a de implementare a proiectului, dupa
semnarea contractului de finantare.
Rezultatul acestei activitati va fi o cerere de rambursare finala – in varianta de depunere.

Subactivitatea II.10.2 Depunere si solicitare cerere de rambursare finala


Aceasta activitate presupune depunerea Cererii de rambursare finala.
Aceasta activitate va fi realizata de catre Unitatea de Implementare a Proiectului condusa de
responsabilul de proiect d-nul NEAGU SORIN-MARIAN, in colaborare cu firma de consultanta si
vaavealoc in luna a 11-a de implementare, dupa semnarea contractului de finantare.
Ca rezultat al acestei activitati vom avea o cerere de rambursare finala depusa.

Subactivitatea II.10.3 Perioada estimata de procesare a cererii de rambursare finale si data


estimata pentru efectuarea platii aferente acesteia
Aceasta activitate presupune procesarea si verificarea cererii de rambursare finala de catre AMPOR si
raspunsul societatii la eventuale solicitari de clarificari.
Aceasta activitate va fi realizata de catre Unitatea de Implementare a Proiectului condusa de
responsabilul de proiect d-nul NEAGU SORIN-MARIAN, in colaborare cu firma de consultanta si
vaavealoc in luna a 12-a de implementare, dupa semnarea contractului de finantare.
Ca rezultat al acestei activitati vom avea incasarea efectiva a ultimei transe din ajutorul financiar
nerambursabil.
Tabel DIAGRAMA GANTT
Anul 1
2017 – inainte
Nr. Crt. Activitatea Responsabil depunere CF Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finantare
Activ. I.1 Activitati de pregatire si depunere a proiectului NEAGU
SORIN-
MARIAN
Subactiv. I. 1.1 Achizitia serviciilor de consultanta NEAGU
SORIN-
MARIAN
Subactiv. I. 1.2 Elaborarea Cererii de finantare si a Planului de afaceri NEAGU
SORIN-
MARIAN
Subactiv. I. 1.3 Depunerea la AMPOR a Cererii de finantare si a Planului de NEAGU
afaceri SORIN-
MARIAN
Subactivitatea I. Consultanta in managementul executiei si achizitiilor NEAGU
1.4 SORIN-
MARIAN
II. Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantare
Activ. II.1. Incheierea Contractului de finantare NEAGU SORIN-MARIAN
Subactiv. II. 1.1 Incheierea Contractului de finantare NEAGU SORIN-MARIAN
Activ. II.2. Constituirea Unitatii de implementare a proiectului NEAGU SORIN-MARIAN
Subactiv. II.2.1 Constituirea Unitatii de implementare a proiectului NEAGU SORIN-MARIAN
Activ. II.3. Pregatirea documentatiilor de achizitii si incheierea NEAGU SORIN-MARIAN
contractelor cu operatorii economici
Subactiv. II. 3.1 Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie NEAGU SORIN-MARIAN
echipamente tehnologice
Subactiv. II. 3.2 Pregatirea documentatiei pentru procedura de achizitie NEAGU SORIN-MARIAN
servicii de publicitate
Subactiv. II. 3.3 Derularea procedurii de achizitie de echipamente NEAGU SORIN-MARIAN
tehnologice si IT
Subactiv. II. 3.4 Derularea procedurii de achizitie servicii de publicitate NEAGU SORIN-MARIAN
Anul 1
Nr. Crt. Activitatea Responsabil Luna Luna Luna Luna Luna
Luna 1 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9
2 3 10 11 12
Subactiv. II. 3.5 Semnare contracte de furnizare echipamente tehnologice NEAGU SORIN-
si publicarea anuntului de atribuire MARIAN
Subactiv. II. 3.6 Semnare contracte de servicii de publicitate NEAGU SORIN-
MARIAN
Activ. II.4. Activitatea de monitorizare a contractelor de achizitie NEAGU SORIN-
incheiate si proiectului MARIAN
Subactiv. II. 4.1 Monitorizare si control NEAGU SORIN-
MARIAN
Activ. II.5. Achizitie echipamente NEAGU SORIN-
MARIAN
Subactiv. II. 5.1 Livrare echipamente prevazute in proiect NEAGU SORIN-
MARIAN
Subactiv. II. 5.2 Punere in functiune echipamente NEAGU SORIN-
MARIAN
Activ. II.6. Crearea locurilor de munca, angajarea si instruirea NEAGU SORIN-
MARIAN
Subactiv. II. 6.1 Recrutarea, selectia si angajarea personalului NEAGU SORIN-
MARIAN
Subactiv. II. 6.2 Instruire personal pentru exploatarea investitiei NEAGU SORIN-
MARIAN
Activ. II.7. Intocmirea de rapoarte progres, notificari, raportari NEAGU SORIN-
MARIAN
Subactiv. II. 7.1 Intocmirea de rapoarte progres, notificari, raportari NEAGU SORIN-
MARIAN
Activ. II.8. Activitatea de solicitare cerere de plata si/sau NEAGU SORIN-
rambursare a cheltuielilor proiectului MARIAN
Subactiv. II. 8.1 Elaborare cereri de plata/rambursare NEAGU SORIN-
MARIAN
Subactiv. II. 8.2 Depunere si solicitare cereri de plata/rambursare NEAGU SORIN-
MARIAN
Anul 1
Nr. Crt. Activitatea Responsabil Luna Luna
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 12
10 11
Activ. II.9. Publicitate si informare in cadrul NEAGU SORIN-MARIAN
proiectului
Subactiv. II. 9.1 Comunicat de presa privind lansarea NEAGU SORIN-MARIAN
proiectului
Subactiv. II. 9.2 Realizare si aplicare autocolante NEAGU SORIN-MARIAN
Subactiv. II. 9.3 Comunicat de presa la finalizarea NEAGU SORIN-MARIAN
proiectului
Activ. II.10. Activitatea de intocmire si depunere a NEAGU SORIN-MARIAN
cererii de rambursare finale
Subactiv. II. 10.1 Elaborare cerere de rambursare finala NEAGU SORIN-MARIAN
Subactiv. II. 10.2 Depunere si solicitare cerere de NEAGU SORIN-MARIAN
rambursare finala
Subactiv. II. 10.3 Perioada estimata de procesare a cererii NEAGU SORIN-MARIAN
de rambursare finale si data estimata
pentru efectuarea platii aferente acesteia
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

3. Produsul/serviciul
Descrieti in detaliu produsul/serviciul ce va fi oferit/prestat ca urmare a realizarii investitiei propuse
in proiect:
 Descrierea produsului: caracteristici fizice (marime, forma, culoare, design, capacitati),
tehnologia utilizatain producerea/ dezvoltarea lui (materii prime, echipamente, forta de
munca, patente etc).

Firma SC RALDECO DESIGN SRL ofera in prezent un portofoliu de servicii specializate in domeniul
activitatilor distractive si recreative, respectiv serviciile de organizari evenimente. Unul dintre
obiectivele firmei este sa ofere servicii si produse specializate si de calitate, sa acopere domenii de
inalta specializare cu caracter de noutate in regiunea Sud-Muntenia si in Romania, perfect adaptate
la cerintele europene.
In urma implementarii proiectului de investitii, se urmareste dezvoltarea si extinderea acestor
activitati de organizari evenimente de catre microintreprinderea solicitanta, SC RALDECO DESIGN
SRL. Astfel, activitatea va beneficia de echipamente noi si inovative cu care se va putea detasa de
concurenta din domeniu.
Serviciile prestate vor avea o calitatea mai buna decat a celor de pana acum bazandu-se pe
tehnologia inovativa, firma se va extinde si va organiza evenimente outdoor , concerte de mari
dimensiuni pe care pana acum nu le putea desfasura din lipsa logisticii.

In urma implementarii proiectului de investitii, se urmareste dezvoltarea activitatii realizate de catre


microintreprinderea solicitanta, SC RALDECO DESIGN SRL. Astfel, activitatea care se va desfasura pe
viitor va include organizarea de evenimente corporate mari, de concerte outdoor.
Avantajele serviciilor sunt:
 Raport calitate pret exceptional;
 Pretul foarte competitiv (negoiciabil in functie de anvergura);
 Flexibilitatea la cerintele clientului printr-o comunicare deschisa si onesta;
 Termen scurt la livrare si o calitate exceptionala.
Activitatea ce se va desfasura prin proiect este complementara activititatii prezente, oferind
posibilitatea ca firma sa ofere solutii complete de organizari evenimente.
Asadar are nevoie de personal (angajand 3 persoane prin proiect) care sa poata efectua toate
etapele procesului de organizare evenimente outdoor insa are nevoie si de echipamente ultra-
performante cu ajutorul carora sa poata desfasura evenimentele, la standardele ridicate si la
cerintele clientilor, acaparand piata acestor servicii devenind un competitor cu real succes.
Practic, la activitatea desfasurata in prezent, s-au adaugat venituri din „organizare evenimete
outdoor”.

 Descrierea serviciului: ce reprezinta, ce nevoi satisface, care sunt materialele si


echipamentele necesare prestarii serviciului, etape in procesul de prestare a serviciului,
beneficii pentru clienti.

Prin achizitia noilor echipamente firma va reusi sa fie la inaltimea asteptarilor clientilor, oferind
servicii in activitatea de organizari evenimente, prompte si de calitate superioara, pentru o gama
larga de clienti.

Serviciile care se vor realiza ca urmare a implementarii proiectului sunt:


 Evenimente si concerte outdoor (festivaluri, zilele orasului, targuri)
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

 Evenimente corporate outdoor (team-building-uri)


 Evenimente corporate mari indoor.

Tabel - Beneficii si avantaje ale rezultatelor preconizate prin implementarea proiectului


Puncte tari Ale Ale concurentilor
produsului/ SC DALAVINI EVENTS SRL Vente . Organizare
serviciului Evenimente
dvs.
Calitate 4 4 4
Gama 4 4 4
Promovare 3 4 4
Amplasare 4 3 3
Servicii post-vanzare 5 4 4
Distributie 5 5 3
Tehnologie 3 3 3
Total 28 27 25
Unde:
Scala
1 2 3 4 5
nesatisfacator satisfacator bun foarte bun excelent

 Prezentati, unde este aplicabil, modul in care tehnologiile noi, moderne vor fi utilizate in
producerea/mentinerea/dezvoltarea produsului/serviciului.

Echipamentele tehnologice achizitionate prin proiect vor mentine si dezvolta serviciile, prin gradul lor
de inovare si performanta.

Cateva dintre avantajele echipamentelor in mentinerea si dezvoltarea serviciilor sunt:


 Sunete silentioase;
 Putere mica de consum
 rezolutie mai mare fata de cele existente
 Redare in timp real a filmarii
 Proiectie pe ecrane mari
 Scena de mare dimensiune care ii va permite firmei organizarea de evenimente outdoor
 Lumini de exterior profesionale

Noile utilaje folosite de firma reduc emisiile de gaze, salveaza energie si sunt mai flexibile din punct
de vedere energetic.Inovatiile tehnologice la nivel mondial pot contribui la cresterea costurilor
companiilor pentru a-si putea sustine in continuare activitatea la un nivel optim.
Desi ciclul de viata este relativ lung, costurie legate de modernizare sau reechipare sunt destul de
ridicate.
- Politica UE pt sprijinirea investitiilor in tehnologie - politicile UE sustin dezvoltarea ramurilor
industriale, astfel ca firmele pot beneficia de un suport financiar destul de important pentru
modernizarea liniilor tehnologice.
Echipamentele tehnologice achizitionate prin proiect vor mentine si dezvolta produsele, prin gradul
lor de inovare si performanta.
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

 Descrieti modul in care investitia contribuie la extinderea gamei de produse/servicii,


specializarea produselor oferite, patrunderea pe o piata necunoscuta, largirea domeniului de
activitate.

Societatea este caracterizata prin intermediul achizitionarii de echipamente tehnologice inovative


care sa ajute la organizarea evenimentelor corporate mari, outdoor, concertesatisfacand nevoile
clientilor , cu consumuri de materiale si energie redusa.
Echipamentele propuse a se achizitiona prin acest proiect sunt noi. Tehnologia aplicata este noua cu
implicatii asupra calitatii serviciilor, costului si productivitatea muncii.

Investitia initiala propusa spre finantare este o investitie in active corporale care va conduce la
extinderea capacitatii unitatii existente si face parte din Strategia de dezvoltare durabila a firmei SC
RALDECO DESIGN SRL, fiind un proiect cu un grad adecvat de inovare ce implica dezvoltarea
intreprinderilor prin investitii in echipamente inovative de productie.
Inovarea ehipamentelor consta in:
 Functionarea unui consum mai mic de energie electrica
 Calitate si rezolutie excelenta
 Ajustare inteligenta
 Proiectare pe ecrane mari
 Redare in timp real al filmarilor
 Eliminarea cheltuielilor cu inchirierea echipamentelor
 Operarea se realizeaza usor putand fi operate si de persoane cu dizabilitati.

Inovarea de produseste bazata pe rezultatele unor tehnologii noi, respectiv introducerea serviciului
nou de organizare de concerte outdoor/evenimente corporate mari care utilizeaza logistica noua cu
specificatii tehnice, componente si materiale de care firma nu a dispus pana la momentul actual.
Inovarea de proces rezulta din implementarea unei noi metode de prestare serviciu care include
schimbari semnificative de tehnici, echipamente si software cu scopul de reducere a costurilor
unitare de productie si distributie, prestand servicii noi calitatative.

Proiectul conduce la extinderea gamei de servicii realizate si conduce la :


 Dezvoltarea economiei bazata pe implementarea de tehnologii moderne, in domeniul
organizarii de evenimente. Urmare a implementarii proiectului se asteapta ca in 3 ani de la
finalizarea implementarii, prin cresterea productiei de produse inovative si a vanzarilor sa
creasca productivitatea muncii si profit;
 Aduce inovare de produs si proces, ca urmare a introducerii in fluxul de productie a serviciilor
noi, ce nu au mai realizate la nivelul microintreprinderii si schimbari semnificative de tehnici,
echipamente si software;
 Are impact social, proiectul contribuind la dezvoltarea si calificarea resurselor umane, la
cresterea gradului de ocupare prin angajarea a 3 noi persoane intr-un domeniu cu cerere pe
piata si mentinerea pe perioada de 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului a locuri
de munca, la cresterea calitatii vietii, combaterea excluziunii sociale prin aplicarea egalitatii
de sanse.
 Eficienta resurselor, proiectul implementeaza masuri de imbunatatire a calitatii mediului
inconjurator si de crestere a eficientei energetice, referitoare la infrastructura realizata prin
proiect si echipamentele achizitionatesi pierderile aparute in urma procesului de organizare
evenimente sunt minime.
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

 Reducerera generarii deseurilor, SC RALDECO DESIGN SRL prin contractul incheiat societate
specializata ce a asigurat colectarea selectivasi cresterea gradului de recuperare si reciclare a
deseurilor;
 Promovarea egalitatii de gen si nediscriminare prin proiect se angajeaza personal din
categorii defavorizate;
 Impact economic si benefic aduse comunitatii, regiunii Sud-Muntenia prin cresterea
impozitelor, taxelor ce participa la cresterea competitivitatii.

In contextul concurential al pietei unice, o componenta importanta a eforturilor de crestere a


competitivitatii economice a Romaniei este existenta unui mediu de afaceri care sa contribuie la o
mai buna integrare a economiei nationale in cea europeana, o crestere a atractivitatii Romaniei ca
locatie pentru investitii si la o stimulare a mediului de afaceri.
Avand in vedere orientarea catre o economie unica si o societate moderna bazata pe cunoastere,
intreprinderile sunt impulsionate sa atraga fonduri europene pentru a dezvolta implementarea
tehnologiilor moderne.
In Romania, ca si in multe alte tari centrale si est europene, trecerea la economia de piata a
insemnat, in esenta, evolutia a doua componente:
 transferul dreptului de proprietate asupra intreprinderilor de la stat la persoane de drept
privat, adica asa numitul proces de privatizare, indiferent de metoda care s-a aplicat, precum
si
 aparitia unor intreprinderi particulare noi, ca rezultat al unor initiative particulare,
independente, care au luat nastere ca urmare a schimbarilor petrecute in unitatile aflate inca
in proprietatea statului.
Aceste doua cai de evolutie s-au manifestat mai mult sau mai putin simultan, dar in ritmuri diferite.
Ambele au avut insa mari repercursiuni asupra pietei muncii. In timp ce privatizarea a dus la
reducerea numarului de locuri de munca, amplificand astfel somajul, mai ales pe termen lung, noul
sector particular a creat cea mai mare parte a noilor locuri de munca. Pe langa meritul de a fi
contribuit la aparitia unui sector privat din ce in ce mai puternic, unele dintre aceste intreprinderi se
caracterizeaza printr-o deosebita flexibilitate si capacitate de adaptare la nou, manifestandu-se ca o
forta motrice remarcabila a progresului economic in Romania.
Dorinta societatii de a oferi servicii de inalta calitate. Realizarea unor servicii de o calitate superioara
constituie o conditie de baza a unei activitati eficiente.
Eficienta economica inseamna obtinerea unor efecte economice utile, in conditiile cheltuirii intr-un
mod rational si economicos a unor resurse materiale, umane, financiare, folosindu-se pentru aceasta
metode stiintifice de organizare a activitatii.

4. Strategia de marketing
Identificati piata tinta:
 Descrieti segmentul de piata/grupul tinta caruia se adreseaza serviciul/produsul rezultat in
urma investitiei

SC RALDECO DESIGN SRL intentioneaza sa isi atraga clientii prin oferirea unor servicii de calitate, cu
promptitudine si preturi accesibile. Clientii nostri sunt atat persoane fizice cu venituri peste medie,
cat si persoane juridice. Suntem siguri ca impactul activitatii firmei va fi maxim, deoarece in cadrul
clientelei noastre se afla un segment care este format din persoane foarte ocupate si care nu doresc
sa se implice in activitatii care le-ar consuma timp si energie si care le-ar incarca si mai mult
programul.
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Acest segment de clientela este in general exigent si poate fi convins prin prezentarea unei oferte
clare, bine structurate, atractive, cu mostre, cataloage, moderandu-se dupa exigentele financiare,
calitative si cantitative ale fiecarui client.
Firma noastra va crea oferte distincte pentru fiecare categorie de clienti, dar si pentru fiecare client
in parte, pe baza discutiilor purtate cu acestia in prealabil.
Clientii vor fi contactati la sediul lor, in cazul persoanelor juridice, si se va fixa, pe cat posibil, o
intrevedere pentru a li se explica oferta firmei si pentru a li se pune la dispozitie materiale
informative.
In cazul in care un client se arata interesat de oferta noastra generala, va fi tinut la curent cu
calendarul evenimentelor sau i se va crea, la cerere, un eveniment personalizat sau orice alta actiune
pe care acesta o doreste si pe care firma noastra este sigura ca o poate realiza.
In ceea ce priveste oferta pentru persoane fizice aceasta va fi conceputa in functie de cerintele
clientului caruia i se va acorda consultanta necesara, in functie de solicitarea sa. Discutiile cu acest
segment de clientela se vor purta la sediul firmei, dupa un orar de programari realizat de secretariat.
Clientii au foarte multe motive pentru a apela la aceasta firma, dintre care putem aminti:
multitudinea serviciilor oferite de firma si abilitatile personalului de a satisface pana si cele mai
exigente sau extravagante cerinte.

Societatea este amplasata intr-o zona populata, ideala pentru ca aceasta sa fie usor observabila, se
adreseaza in principal unei piete tinta reprezentata de majoritatea categoriilor de varsta. Potentialii
clienti ai firmei pot fi considerati toate persoanele cu varsta cuprinsa intre 20 – 55 ani cu venituri
medii si peste medie.

 Dimensiunea pietei tinta (marimea pietei tintasi tendintele de evolutie pe orizontul de


operare al obiectivului); Identificati aria geografica de acoperire a produsului/ serviciului

Orice intreprindere producatoare de bunuri si servicii isi desfasoara activitatea intr-un anumit mediu
ambiant, ce exercita o puternica influenta asupra sa, datorita multiplelor relatii pe care ea le are atat
cu elementele micromediului in relatii directe cat si cu cele ale macromediului in relatii indirecte.
Natura si obiectul acestor relatii sunt foarte diverse si de aceea ele trebuie identificate pentru a fi cat
mai eficient utilizate in infaptuirea telului final al intreprinderii.
Cele mai importante sunt relatiile intreprinderii cu piata, intrucat in economia de piata, atat
producatorul cat si consumatorul au posibilitatea de a alege in mod liber cat, unde si cum pot sa
ofere si respectiv sa solicite, piata fiind aceea care stabileste ce se produce si cat se produce. Ca
atare, intreprinderea, care are ca obiect de activitate producerea de bunuri si servicii destinate
pietei, trebuie sa cunoasca anticipat nevoile reale ale societatii, pe care i le poate indica piata.
Intrucat, indiferent de profil, intreprinderea trebuie sa se afle in contact direct cu piata, analiza
conditiilor de piata prezinta deosebita importanta pentru prezentul si mai ales pentru viitorul ei,
mecanismul pietei constituind barometrul situatiei actuale si de perspectiva.
Piata reprezinta principalul camp de actiune al marketing-ului,cadru in care se verifica oportunitatea
si eficienta tuturor activitatilor legale de conducere a procesului dirijarii profitabile de bunuri,servicii
si idei de la producatorul lor pana la utilizatorul final.
Clientii sunt cei mai importanti in cadrul activitatii oricarei firme, de aceea aceasta trebuie sa aiba in
activitatea sa ca obiectiv principal satisfacerea nevoilor, trebuintelor, cerintelor acestora. Existenta
oricarei firme se bazeaza atat pe existenta clientilor cat si pe desfasurarea unei activitati de
management eficiente.
Aria de desfacere a serviciilor vizata este cea locala, a orasului Ploiesti, respectiv a Judetului Prahova
si a Regiunii Sud-Muntenia.
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

 Analizati stadiul actual al pietei – nevoi si tendinte

Tendintele sunt date de informatiile existente, in sensul in care toti clientii cauta pe YouTube sau
orice alta sursa online noi modele de eveniment si astfel cererea este foarte inalta, dar pe de alta
parte de multe ori aceste asteptari nu au niciun fundament real – fie acel tip de eveniment nu se
potriveste cu personalitatea consumatorului final, fie nu exista un cadru tehnic propice acelui tip de
eveniment si tot asa.
Real, tendintele sunt create de capacitatea de transfer de incredere a producatorului / designerului.
In ultimii ani, creste foarte mult domeniul video cu componenta de interactivitate care acapareaza
din ce in ce mai mult inclusiv partea de audio si lumini. Aflandu-ne pe o piata foarte tanara
comparativ cu tarile cu traditie, nu putem vorbi despre niciun domeniu care stagneaza.
Statistic , piata de evenimente va fi una mult mai ordonata, in care parteneriatele strategice vor fi
motorul succesului. O piata in care vor putea avea acces la posturi de comanda doar cei care au si
aptitudinile si competentele necesare pentru aceasta.Calea cea mai buna de a anticipa viitorul este
sa-l planifici si exact asta facem acum. Ne planificam viitorul nostru, dar si al industriei din care facem
parte. Este o foarte mare raspundere sa fii pe primul loc timp de peste sapte ani, iar acest lucru ne
obliga sa nu privim dezvoltarea doar prin prisma noastra, ci si a intregii industrii. Suntem convinsi de
faptul ca toate companiile mici spera si asteapta din partea noastra ca alaturi de celelalte companii ,
sa reusim sa transformam aceasta piata intr-una echilibrata si responsabila.

 Analizati potentialul de crestere a pietei

Firmele de organizare de evenimente din Romania au rulat anul trecut 43 de milioane de euro, au
realizat un profit de 3,3 milioane de euro si au avut pe statele de plata peste 1.000 de angajati.
Datele reies dintr-o analiza a pietei de organizare de evenimente din Romania, realizata de Creative
Business Management, pe baza datelor furnizate de firmele care au ca domeniu principal de
activitate organizarea de evenimente.
Firmele de organizare de evenimente reprezinta in prezent 0,03% din totalul firmelor din Romania.
Mai exact, din aproximativ 600.000 de firme inregistrate in Romania, numai 264 au ca domeniu
principal de activitate Organizarea de Targuri si Expozitii, cu codul CAEN aferent acesteia.
Aproape jumatate dintre acestea sunt in Bucuresti, unde sunt inregistrate 124 de firme. Pe
urmatoarele locuri in clasament, in functie de numarul de firme, sunt judetele Cluj si Timis, cu 17
respectiv 16 firme inregistrate cu acest domeniu principal de activitate.
Cele mai multe dintre firmele romanesti de organizare de evenimente au mai putin de 10 angajati.
Exceptii se intalnesc doar in judetele Bucuresti, Cluj, Dolj , Iasi si Ilfov, unde sunt inregistrate firme cu
peste 10 angajati. Din totalul de 264 de firme doar 12 au peste 10 angajati, iar opt dintre acestea
sunt in Bucuresti.
In Capitala este inregistrata singura firma de organizare de evenimente cu peste 100 de angajati din
Romania, Romexpo SA.
Cele aproximativ 250 de firme care activeaza in domeniu au rulat, in 2012, aproape 200 milioane de
lei. Mai exact, cifra totala de afaceri din domeniu a fost de 187,4 milioane lei, echivalentul a 43 de
milioane de euro. Trei sferturi din aceasta suma a fost declarata de firmele din Bucuresti, care au
avut o cifra de afaceri cumulata de aproape 33 de milioane de euro. Profitul total declarat al firmelor
de organizare de evenimente a fost de 3,3 milioane de euro in 2012.
Firmele romanesti de organizare de evenimente au avut un numar total al angajatilor de 1.088 din
care 677 in Bucuresti, balanta fiind inclinata in favoarea Capitalei de cei aproape 200 de angajati ai
Romexpo.
Cifrele sunt doar in mica masura relevante pentru piata de evenimente din Romania, la care
contribuie si firmele private, prin organizarea de evenimente proprii, hotelurile, restaurantele,
agentiile de turism si firmele de PR.
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

 Descrieti factorii economici, politici, legislativi, tehnologici, sociali care au o influenta directa
asupra dinamicii sectorului/domeniului de activitate vizat

Economia Municipiului Ploiesti


Populatia judetului Prahova este de aproape 800 mii de locuitori, cu o densitate de cca.150 locuitori /
km2, iar gradul de urbanizare al judetului Prahova fiind de aproape 50%. Judetul Prahova este judetul
cu cea mai numeroasa populatie, dupa Municipiul Bucuresti, capitala Romaniei.
Activitatea de comert este cea mai insemnata din punct de vedere al numarului de firme care
desfasoara o activitate economica, inregistrate in judetul Prahova. Datorita pozitiei geografice de
care beneficiaza judetul Prahova si in special Municipiul Ploiesti, comertul a cunoscut o dezvoltare
spectaculoasa.
Demografia Municipiului Ploiesti
Potrivit datelor furnizate de Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca, la sfarsitul lunii august
2015, in Regiunea Sud Muntenia, numarul somerilor inregistrati era de 81387 persoane (18,3% din
numarul total de someri pe tara), din care 16,1% in judetul Prahova.
Din totalul somerilor inregistrati in Regiunea Sud Muntenia, la sfarsitul lunii august 2015, femeile in
numar de 34942 persoane, reprezentau 42,9% din total someri (18,2% din totalul somerilor femei pe
tara), din care 44.6% in Prahova.

Analiza impactului factorilor politici s-a realizat pornind de la realitatile conform carora stabilitatea
politico-legala scuteste lumea afacerilor de socuri importante, iar un climat politic care asigura
garantia si reduce riscul este un factor dinamizator pentru orice initiativa de afaceri. Pe plan intern,
puterea politica poate saincurajeze lumea afacerilor prin crearea unui climat de stabilitate, generat
de aplicarea corectasi uniforma a unor reguli valabile pentru toti agentii economici si prin cultivarea,
in interiorul aparatului administrativ, ca si in rândurile opiniei publice, a unei perceptii obiective a
mecanismului economiei si cel al afacerilor. In planul relatiilor externe, puterea politica poate sa
avantajeze afacerile agentilor economici nationali prin mijloace multiple: asigura bariere
protectioniste pentru protejarea pietei interne, permite asocierea producatorilor interni pentru
obtinerea unor avantaje concurentiale, ofera sprijin politic pentru obtinerea unor contracte la export
etc.
Sectorul intreprinderilor mici si mijlocii, inclusiv microintreprinderile, genereaza aproximativ doua
treimi din numarul locurilor de munca si peste jumatate din valoarea adaugata din economia
nationala, avand astfel un rol crucial in perspectivele de relansare economica si echilibru social.
Efectele pozitive generate de sectorul microintreprinderile, in general, intr-o economie se
concretizeaza in:
 Imbunatatirea mediului concurential - prin dimensiunile lor reduse si prin numarul mare,
microintreprinderile au capacitatea de a stimula concurenta si de a slabi, in general, pozitiile
de monopol ale marilor intreprinderi;
 Individualizarea puternica a produselor si serviciilor oferite si de eficienta activitatii
desfasurate, ceea ce contribuie la intensificarea caracterului concurential al pietei;
 Receptivitatea sporita la nevoile pietei datorita contactului nemijlocit cu aceasta, rezultand
astfel o mai buna adaptare a ofertei lor la cerintele clientilor. Prin flexibilitatea lor specifica,
capacitatea de inovare, viteza mare de reactie, microintreprinderile tind sa devina singurele
intreprinderi compatibile cu un mediu tot mai dinamic si complex
In ciuda importantei majore pe care acest segment al companiilor il are asupra dezvoltarii
economice, micorintreprinderile din Romania se confrunta in continuare cu efectele crizei,
principalele probleme fiind:
 Perspective reduse de creditare suplimentara in perioada ce urmeaza;
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

 Lipsa unui program solid de garantare;


 Ponderea scazuta a institutiilor de garantare;
 Dificultatea accesarii fondurilor europene, birocratie excesiva si lipsa de reglementare;
 Incasarea tarzie a creantelor.

Factorii politici-legislativi
La nivel politic exista preocupari mari pentru afirmarea sectorului industriei creative , acest fapt
generand exporturi mari, investitii mari din partea unor firme de renume la nivel international, astfel
incat se influenteaza favorabil balanta comerciala a Romaniei, sporeste numarul de inteprinderi din
domeniul organizarilor de evenimente, creandu-se premisele realizarii unei industrii foarte
puternice. Prin favorizarea importului de tehnologii prin intermediul unor reglementari
guvernamentale, industria creativa primeste un balon de oxigen. Prin legea IMM-urilor se creeaza un
cadru propice dezvoltarii de IMM-uri in industria creativa, dar faptul ca aceste reglementari au o
stabilitate redusa nu pot determina intreprinzatorii sa-si realizeze o strategie bazata pe aceste
oportunitati de ordin legislativ.
Pentru SC RALDECO DESIGN SRL, influenta factorului politic are si repercursiuni pozitive si negative,
astfel: adoptarea unor prevederi privind scutirea impozitarii profitului reinvestit se creeaza cadrul
necesar realizarii unui proces investitional crescut. Preocuparea pentru dezvoltarea domeniului
organizarii de evenimente si faptul ca unele utilaje pentru aceasta industrie sunt scutite de taxele
vamale sau acestea sunt reduse pot crea premise favorabile. Dar, tot mai multe firme vor fi tentate
sa intre pe aceasta piata datorita facilitatilor acordate de guvern, fapt ce poate reprezenta o
amenintare pentru SC RALDECO DESIGN SRL. In alta ordine de idei, instabilitatea legislativa are un
efect negativ, ea insasi fiind IMM.
Factori economici
In primul rand, accesul la credite este greoi, aproape imposibil pentru IMM-uri, deci si pentru SC
RALDECO DESIGN SRL . Inexistenta unei strategii viabile la nivel national afecteaza si domeniul
organizarilor de evenimente; situatia proasta a economiei in ansamblu si disparitia unor furnizori
interni afecteaza negativ sectorul abordat.
Nu exista o banca destinata IMM-urilor, astfel ca dezvoltarea unei firme de dimensiuni reduse este
pusa sub semnul intrebarii. Parghiile economice ca dobanda actioneaza negativ, in sensul ca nivelul
lor ridicat face imposibila orice tentativa de imprumut, pentru ca la o dobanda foarte mare pe an
trebuie sa ai o rata a rentabilitatii la fel de mare, rata destul de greu de realizat.
Pentru adaptarea la aceste situatii trebuie ca managementul firmei sa adopte anumite strategii prin
care situatia firmei sa nu sufere modificari negative, in special de ordin financiar.
Factorii sociali-culturali
La nivel social exista premise favorabile pentru activitatile distractive si recreative. Astfel, nivelul de
calificare a fortei de munca este destul de scazut, si in plus nivelul de salarizare este redus fata de
tarile vestice; se inregistreaza totusi o tendinta de depasire a salariului mediu pe piata de servicii din
Romania. Pentru SC RALDECO DESIGN SRL aceste elemente au aspecte pozitive si negative. Astfel,
existenta unei forte de munca bine calificate e un element pozitiv doar daca cea care beneficiaza de
aceasta forta de munca este SC RALDECO DESIGN SRL si nu firmele concurente.
Din alt punct de vedere, nivelul social de cerere de servicii de organizari evenimente este in crestere,
asta datorita faptului ca exista o folosinta mare a acestor materiale in foarte multe feluri.
Diversificarea nivelului preferintelor face ca firmele sa aiba succes. Toate acestea au un impact
pozitiv asupra dezvoltarii si functionarii microinteprinderi SC RALDECO DESIGN SRL.
Factorii tehnici-tehnologici
Tehnica din punct de vedere al proiectarii industriei creative este in avant, datorita conectarii acestui
domeniu de cel al IT-ului, in sensul ca se pot realiza diferite programe pentru a presta serviciile de
organzari evenimente. Din punct de vedere al tehnologiei se remarca o stransa corelare a acesteia cu
domeniul tehnic, plecand de la tehnologia sonorizarilor profesionale pana la productie publicitara
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

profi. Pentru SC RALDECO DESIGN SRL, un aspect foarte important il reprezinta progresul, astfel incat
utilizarea de utilaje performante noi si de o calitate si diversitate mai mare poate genera un avantaj
competitiv pentru firma.
In concluzie, factorii de mediu pot fi suportul unor oportunitati economice, dar si suportul unor
amenintari economice. Microinteprinderea SC RALDECO DESIGN SRL trebuie sa stie sa identifice si sa
valorifice oportunitatile si sa stie sa evite amenintarile existente.

 Identificati clienti existenti si potentiali: in functie de piata de desfasurare (intern, extern),


volumul vâzarilor, produse/ grupe de produse (detalii suplimentare vor fi solicitate la
elaborarea previziunilor financiare). Analiza necesitatilor clientilor existenti si potentiali

In momentul actual SC RALDECO DESIGN SRL desfasoara activitati recreative si distractive, fiind unul
din prestatorii de servicii de organizari evenimente din Prahova.
SC RALDECO DESIGN SRL este o echipa tânara dar experimentata, ce activeaza pe piata locala de
10 ani. Numarul mare de clienti carora le-au oferit deja serviciile, confirmafaptul ca principiul dupa
care agentia se ghideaza este increderea. In momentul in care aleg agentia pentru un eveniment
important au siguranta ca au ales o echipa serioasa care le va satisface toate cerintele.

Principalii clienti existenti sunt:


Tabel - Principalii clienti existenti
Principalii clienti existenti Domeniu de activitate Localizare
VALDOR SRL HOTEL SI RESTAURANT ORAS SLANIC, JUD. PRAHOVA
PLOIESTI SHOPPING CITY SRL SPATII COMERCIALE COM. BLEJOI, JUD. PRAHOVA
OZTASAR SRL FABRICA TEXTILE COM. PAULESTI, JUD. PRAHOVA
SCHNITZEL HAUS SRL RESTAURANT COM. PAULESTI, JUD. PRAHOVA
JACK CASINO SRL JOCURI DE NOROC ORAS VASLUI, JUD. VASLUI
TERRA VERDE SRL RESTAURANT ORAS PLOIESTI, JUD. PRAHOVA
KAI CERAMICS SRL FABRICA PLACI CERAMICE COM. CHIAJNA, JUD. ILFOV
BAUPARTNER SRL CONSTRUCTII COM. Aricestii Rahtivani, JUD.
PRAHOVA

Principalii clienti potentiali pe piata organizarilor de evenimente sunt:


Tabel- Clienti potentiali
Clienti potentiali Localizare
Petrotel – Lukoil STR. MIHAI BRAVU 235 C, Ploiesti
Unilever South Central Europe BDUL. REPUBLICII 291 C, Ploiesti
Yazaki Romania STR. SFEREI, 7, PLOIESTI
Aquila Part Prod Com MALU ROSU 105 A PLOIESTI
Weatherford International Eastern Europe Strada Clopotei Nr. 2A, Bl. C20, Ploiesti
Conpet Strada Anul 1848 1, Ploiesti
Timken Romania STR. DOCTOR GHEORGHE PETRESCU, Nr. 25, PLOIESTI,
Agrisol International (Boldesti – Scaeni) STR. MORII 38 C, Boldesti-Scaeni
Tymbark Maspex Romania (Valenii de Stefan cel Mare nr.38-40
Munte) Valenii de munte, Jud. Prahova
Adeplast (Corlatesti) Corlatesti, Ploiesti, jud. Prahova
Recunostinta Prodcom Impex (Filipestii de Strada Garii, Nr: 661 Hala Nr. 3
Padure) FILIPESTII DE PADURE
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Coficab (Ploiesti) Sos. PLOIESTI-TARGOVISTE, Km.8, Ploiesti


Primarii si institutii publice Judetul Prahova

Principalele modalitati de promovare si atragere a clientilor sunt: participarea la licitatii inregistrate


in SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice) si alte site-uri de licitatii publice, recomandarile
clientilor mai vechi, utilizarea instrumentelor si a mijloacelor de promovare si comunicare.

Principalii clienti din categoria institutii publice, care au licitatii anuale in vederea desfasurarii
evenimente outdoor precum Festivalul vinului, Targuri de toamna, Balciuri, Zilele orasului/comunei,
Revelion sunt:
Nr. Denumire institutie Localizare Eveniment Perioada anuala
Crt. aproximativa
1. Primaria Lunca Ilvei Bistrita Nasaud Concert 01.02.2017-
31.12.2017
2. Primaria Baia Mare Baia Mare Concert „Zilele Tineretului” 02.05.2017
3. Primaria Constanta Constanta Concert Revelion 31.12.2017-
01.01.2018
4. Primaria Ploiesti Prahova Eveniment „Ploiesti – Magie, 23.09.2017-
Feerie si Povesti” 25.09.2018
5. Primaria Onesti Bacau Concert Revelion 31.12.2017-
01.01.2018
6. UAT Cernavoda Constanta Eveniment „Zilele Orasului 15.08.2017-
Cernavoda” 21.08.2017
7. Primaria Baia de Mehedinti Eveniment „Zilele Orasului 16.09.2017-
Arama Baia de Arama” 18.09.2017
8. Primaria Craiova Dolj Concert 24.11.2017
9. Primaria Oradea Bihor Eveniment „Toamna 06.10.2017-
Oradeana” 09.10.2017
10. Asociatia Celtic Bistrita Nasaud Festivalul Celtic Transilvania 01.07.2017-
Transilvania 11.07.2017
11. Primaria Ploiesti Prahova Concert Revelion 31.12.2017-
01.01.2018

 Analiza mediului concurential care va cuprinde: Principalii concurenti, ponderea lor pe piata,
punctele tari si punctele slabe ale produsului/serviciului dvs. comparativ cu cel al
competitorilor (directi si indirecti); pozitionarea in mediul concurential (daca este cazul) prin
listarea amenintarilor provenite de la noii veniti, de la produsele de substitutie, din partea
concurentilor, explicarea puterii de negociere a furnizorilor si clientilor, bariere de intrare
(brevete, marci private, tehnologii etc.). Se va specifica tipul de cercetare folosit: investigarea
surselor statistice si/sau colectarea informatiilor prin cercetare directa.

Competitivitatea este capacitatea firmei de a fi capabila sa suporte concurenta si sa fie mai buna
decât alte firme in atingerea obiectivelor :
- sa faca fata rivalitatilor comerciale;
- sa acapareze, sa mentinasi sa dezvolte segmentul sau de piata;
- sa furnizeze servicii de calitatea conforma cu necesitatile / asteptarile explicite si implicite ale
clientilor;
- sa aiba vânzari interne si la export care sa asigure rentabilitatea afacerii;
- sa obtina profit;
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

- sa fie atractiva pentru forta de muncasi sa o motiveze;


- sa ofere conditii superioare de sigurantasi sanatate ocupationala;
- sa actioneze intr-un mod ecologic fata de mediul extern, fara poluare de orice fel si, in extenso –
ecologic socio-economic;
Cresterea competitivitatii nu trebuie privita ca un proces de exploatare a avantajelor pe termen scurt
( de exemplu costul redus al fortei de munca) ci ca un proces de construire al unei structuri vii, bazate
pe eficienta functionala, responsabilitate, control, previziune si imbunatatire continua alaturi de un
management superior al fortei si mediului de munca.
Acest proiect de investitie este necesar SC RALDECO DESIGN SRL pentru a putea parcurge perioada
imediat urmatoare si de a deveni o companie durabila.

Concurenta
Desfasurarea unei activitati eficiente intr-o firma necesita urmarirea si analizarea tuturor factorilor
care se manifesta in cadrul sectorului respectiv, pentru a valorifica actiunea factorilor favorabili si
pentru a preveni impactul negativ pe care il poate avea actiunea factorilor nefavorabili asupra
activitatii firmei.

Functiile concurentei
1. Stimuleaza progresul social in 2 directii:
a. stimuleaza si furnizeaza pe acei agenti economici care lucreaza bine, eficient, cu
productivitate mare, costuri mici si calitati bune
b. ii pedepseste si ii elimina pe cei care lucreaza prost, ineficient, generand in acest caz
falimente, risipa de munca sociala, ascutirea contradictiilor si conflicte
2. Regleaza piata prin libertatea preturilor
3. Determina reducerea preturilor de vanzare
4. Are functia de executant al cerintelor altor legi obiective: legea productivitatii, legea cererii si
ofertei, legea profitului
5. Face posibila ca prin macanismele preturilor, societatea sa produca doar ceea ce e necesar si
dorit, si cerut de consummator, intervenind astfel in repartizarea si alocarea resurselor
6. Transforma interesele individuale in interese sociale si actiunile indivizilor in necesitati reale
ale societatii

SC RALDECO DESIGN SRL se pregateste sa faca fata provocarilor viitorului, fie ca aceste provocari au
aparut ca urmare a integrarii tarii noastre in Uniunea Europeana, fie ca urmare a procesului de
globalizare.
In ambele situatii, firmele romanesti trebuie sa faca fata - de pe o alta pozitie - unui alt tip de
concurenta: pe de o parte avem piata europeana, o piata specializata, cu mecanisme functionale, cu
cerinte bine definite, cu firme – concernuri puternice, exportatoare de know-how si promotoare de
tehnologie; pe de alta parte, ca efect al globalizarii, ne confruntam cu piata asiatica, o piata imensa,
bazata pe pretul produsului, deosebit de dinamica.
Provocarea este, in ambele cazuri, extrem de serioasa. Pentru a putea face fata acestor reale
amenintari, SC RALDECO DESIGN SRL isi propune dezvoltarea de servicii noi, asimilarea de noi
tehnologii, care sa permita accederea pe mai multe segmente de piata. De la inceput, societatea si-a
declarat si s-a preocupat de orientarea catre client, lucrul in stransa legatura cu clientii devenind
motto-ul si motorul dezvoltarii acesteia.Judetul Prahova face parte din judetele din regiunea Sud-
Muntenia cu cel mai mare numar al densitatii populatiei, iar municipiul Ploiesti are un numar mare
de locuitori, deci exista o cerere ridicata pe piata.
Echipamentele au o tehnologie performanta si noua, prin urmare nu exista amenintari din partea
noilor veniti si nici din partea produselor de subtitutie.
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

 Avantajele competitive ale obiectivului proiectului (cum se evidentiaza calitatile, beneficiile si


avantajele noilor activitati/produse /procese/servicii ce vor rezulta in urma implementarii
proiectului pentru care se solicita finantare, fata de cel al competitorilor)

La nivelul Judetului Prahova, activeaza urmatoarele intreprinderi cu activitate cod CAEN 9329 – Alte
activitati recreative si distractive n.c.a. :
Tabel -Cele mai importante firme concurente
Firme Concurente Localizare Puncte tari Puncte slabe
SC DALAVINI P-ta Victoriei, nr. 7, Experienta si vechime in Preturi mari servicii
EVENTS SRL bl. A, sc. B, ap. 13, domeniu
Ploiesti Servicii diversificate, decoratii
si aranjamente florale

VENTE. Str. Dr Bagdasar 4, Servicii diversificate , servicii Firma mare birocratica


ORGANIZARE Ploiesti infrumusetare, cursuri de Preturile includ si costuri
EVENIMENTE dans, ursitoare; se ofera de transport si alte taxe
discount
LAVY WEDDING Str. Unirii nr. 2 preturi accesibile Firma mica, Servicii putine
(Floraria vis-a-vis de
Casa Modei)
FAIRY TALE EVENTS Aleea Decoratiuni sala, aranjamente Nu dispune de formatii de
PLOIESTI Petrochimistilor nr. florale, invitatii marturii, foto- muzica, dj sau servicii de
8, Bl. 48, Sc. A, Ap. 5 video, transport special sonorizari profesionale.
hostess si catering la starea Axata doar pe evenimente
civila nunti-botezuri
TIARA EVENTS Str. Tache Ionescu nunti, botezuri, petreceri Servicii putine, firma
nr. 6, Ploiesti private, teambuilding-uri, tanara, 3 ani de activitate
decorare spatii comerciale

Avantaje competitive ale serviciului prestat


 avantaje tehnice, concretizate in parametri tehnici superiori ai produselor furnizate, obtinuti
prin utilizarea de tehnologii moderne de productie felxibile;
 avantaje de calitate, obtinute in urma performantelor tehnice descrise la punctul anterior;
 avantaje economice, legate de utilizarea unei strategii de pret redus si personalizat in functie
de nevoile clientului si puterea sa de cumparare;
 echipamentele achizitionate ii permit o adresabilitate mare a serviciilor prestate, catre
diferite categori de clientifirme mari, institutii publice, persoane fizice.
 Achizitionarea noilor echipamente va permite ca serviciile sa se ridice de la un grad de
calitate superioara .

Tabel Punctele tari si punctele slabe ale produsului comparativ cu cel al competitorilor
Puncte tari ale serviciilor Puncte slabe ale serviciilor
Datorita tehnologiilor avansate detinute de Tip de serviciu inca necunoscut in Romania,
echipamentele noilor generatii, pot fi realizate ingloband in primul an costuri de promovare.
servicii de calitate. Piata restransa pentru aceste tipuri de servicii
Preturi reduse in comparatie cu serviciile similare
Onorarea zilnica a comenzilor
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Avantajele competitive ale obiectivului proiectului:


 Calitatea organizarilor
 Raportul optim calitate pret.
 Livrarea prompta a rezultatelor
 Precizia echipamentelor achizitionate prin proiect.

Cele mai importante avantaje competitive ale produselor noastre sunt:


 atat deciziiile curente cat si cele majore se iau si se aplica foarte repede, compania dand mereu
dovada de capacitate de adaptare si mobilizare in situatii neprevazute.
 inca de la infiintarea ei, firma si-a propus dezvoltarea si consolidarea afacerii atat prin
reinvestirea profitului cat si prin aport de lichiditati din resurse proprii.
 Achizitia echipamentelor prin proiect ii va sustine obiectivul de a practica cel mai bun pret pe
segmentul de piata unde activeaza.
 Planificarea unui sistem de promovare de marketing agresiv ( pe mass-media locala, panouri
publicitare stardale), dupa implementarea proiectului.

Descrieti obiectivele generale de marketing


 acestea deriva din obiectivele generale ale entitatii, prin ele urmarindu-se pastrarea
echilibrului intre produse si piete in general (de exemplu : vânzarea produselor existente,
comercializarea unor produse existente pe segmente noi de piatasi dezvoltarea de produse
noi pe segmente de piata noi), si, in particular, pot fi si obiective legate de aspecte ce tin de
promovare, resurse umane, preturi etc.Obiectivele trebuie sa fie corelate cu rezultatele
analizei situatiei existente si trebuie saindeplineasca modelul SMART: Specific; Masurabil;
Realizabil; Realist, pe o anumita perioada de Timp

Tabel Obiective de marketing


Obiective de marketing Modalitati de atingere a obiectivelor
 strategii de mentinere si dezvoltare a relatiilor cu clientii
Asigurarea satisfactiei totale a prin programe de loializare a clientilor;
clientilor  strategii de mix de marketing adaptate la cererea clientului
si proiectarea unor solutii dedicate indeplinirii cerintelor
Dezvoltarea si mentinerea specifice ale acestuia, in conditiile monitorizarii atente a
loialitatii/ fidelitatii clientilor profitabilitatii clientului respectiv;
 strategii de protejare a cotei de client in fata strategiilor
ofensive ale concurentilor;
 studierea atenta a nevoilor si cerintelor specifice ale
clientului;
Dobandirea statutului de  studierea punctelor forte si limitelor ofertei proprii a
furnizor preferat clientilor furnizorului, in raport cu produsele si/sau serviciile
furnizorilor concurenti, la nivelul clientului respectiv;
 identificarea unor noi produse sau categorii de produse pe
care furnizorul le poate oferi in conditii atractive pentru
client si care nu au facut anterior obiectul tranzactiilor dintre
cele doua firme;
Consolidarea cotei de clienti cu  cresterea valorii cumpararilor realizate de client
grad mare de profitabilitate si
sporirea gradului de satisfactie a
acestuia.
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Descrieti strategia (strategiile) de marketing (caile de urmat pentru atingerea obiectivelor


demarketing)
 in cadrul planului de marketing pot fi strategii de piatasi strategii corespunzatoare fiecarui
element al mix-ului de marketing (produs, pret, distributie si promovare).

Politica de marketing a SC RALDECO DESIGN SRL are in vedere fixarea obiectivelor, stabilirea
strategiilor si alegerea mixului de marketing corespunzator, ceea ce va constitui cheia succesului
firmei.
Considerand ca obiectiv semnificativ in marketing atragerea clientilor, atunci aceasta nu se
realizeaza fara o strategie corespunzatoare orientata catre piata, avand in vedere atat clientii, cat si
concurentii. Strategia de piata ocupa astfel o pozitie centrala in cadrul politicii de marketing.
Instrumentarul de marketing este adaptat de SC RALDECO DESIGN SRL la particularitatile procesului
productive din domeniu. Una dintre principalele atributii ale strategiei de marketing considerata de
societate, consta in corelarea activitatilor specifice astfel incat oameni, materiale si utilaje sa
intervina la momentul potrivit, in vederea realizarii serviciului final.
Pentru a detine capacitatea de raspuns la reactiile pietei, resursele detinute de societate -
umane, materiale si financiare - sunt reorientate, daca este cazul, pentru a se afla in raporturi
adecvate, iar disponibilitatea lor sa fie maxima, in acest fel asamblarea in procesul activitatii sa
produca un efect sinergic ridicat.
Pentru a realiza un contact eficient cu piata, societatea isi antreneaza resursele interne, in functie si
de conditiile pietei, prin combinarea intr-un tot unitar, coerent, sub forma unor programe,
elementele politicii de produs, promovare si pret.
Ca si obiective de marketing la nivelul societatii noastre se identifica :
 Cresterea cifrei de afaceri
 Cresterea cotei de piata
 Sporirea gradului de cunoastere a firmei si a produselor sale
 Promovarea si consolidarea imaginei firmei
 Atragerea de noi clienti
 Integrarea ofertei conform cu necesitatile clientilor si a imperativelor societatii
informationale, promovarea implicarilor in mediul de afaceri regional si national

Obiectivele sus mentionate vor indeplini pe langa functia de motivare, si functia de control si de
delimitare, reprezentand in consecinta instrumente optime de atingere a scopului final.
In ceea ce priveste structura concreta a mixului de marketing realizat de societate, pozitia ocupata de
fiecare dintre componentele sale depind de posibilitatile firmei si de solicitarile pietei. Astfel,
ordinea de importanta a componentelor, cat si dozajul in care se manifesta, poate varia de la o
perioada la alta, exercitand si efecte diferite asupra rezultatelor asteptate.

 Strategiile de marketing vor fi descrise pentru fiecare dintre elementele mixtului de


marketing, si anume:
- strategia de produs (se va descrie amanuntit produsul/serviciul, mentionându-se
caracteristicile si avantajele pe care le ofera clientilor);
- strategia sau politica de pret (se vor analiza urmatoarele elemente de determinare a
pretului: costurile implicate, aprecierile clientilor fata de produsul/serviciul oferit, preturile
practicate de catre competitori, elasticitatea cererii pentru produsul/serviciul oferit);
- strategia de vânzari si distributie (metode de vânzare si canale de distributie);
- strategia de promovare si relatii publice (se va urmari efectul dorit in promovare, costurile
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

pe care le implica promovarea, mesajul ce va genera efectul dorit, mass-media ce vor fi


utilizate si analiza rezultatelor promovarii);

Strategia de produs

Produsele oferite de catre SC RALDECO DESIGN SRL cu ajutorul echipamentelor tehnologice constau
in servicii de :
Servicii de organizari evenimente:
 Concerte outdoor
 Evenimente corporate mari

Strategia de introducere a serviciilor pe piata


 Campanie outdoor in Ploiesti.
 Demararea campaniei print (pliante + crearea de noi materiale descriptive pentru produsele
firmei).
 Demararea campaniei media (aparitia unor articole in presa locala si de specialitate) + radio
TV local .
 Promovarea pe Internet – pe site-uri de specialitate.
Acesta este un instrument de marketing dinamic pentru firma si care va servi nevoii de dezvoltare a
afacerii, a vanzarilor, si la recrutarea de personal.
Site-ul companiei va furniza informatii despre intreaga gama de produse si servicii vandute pentru
clienti tinta si potentialii parteneri de afaceri.

Strategia sau politica de pret

Pentru societate politica de pret are urmatoarele obiective:


 Sporirea cifrei de afaceri
 Sporirea castigului
 Sporirea rentabilitatii
 Ridicarea cotei de piata
Politica de preturi a SC RALDECO DESIGN SRLvizeaza armonizarea sistemului de preturi practicat de
firma cu cererea, oferta de pe piata si, de asemenea de preturile practicate de concurenta.
Astfel, limitele care conditioneaza stabilirea preturilor sunt impuse de costurile efectuate de
societate si de profitul planificat, de pragurile preturilor concurentei si de acceptarea preturilor de
catre utilizatorii finalii.
Fundamentarea preturilor se bazeaza atat pe costuri cat si pe o preocupare constanta referitoare la
ridicarea standardului calitativ. Firma vizeaza nu atat preturi care sa genereze un profit mare pe
unitatea de produs cat preturi care sa ofere o incarcare la capacitate optima in vederea cresterii cifrei
de afaceri si maximizarea raportului beneficiu - cost.
Politica de preturi vizeaza practicarea unui sistem de preturi corelat cu preturile practicate de firmele
concurente, cu volumul de produse contractat si cu valoarea totala a comenzii necesar a fi
comercializata.
Preturile practicate de societatea noastra sunt mai mici decat cele ale concurentei, informatie
culeasa din experienta castigata la negocierea directa de contracte. Totusi un aspect important pe
care potentialii clienti il iau in considerare la semnarea contractelor il reprezinta capacitatea
prestatorului in vederea asigurarii respectarii termenelor de livrare si calitatii produselor si serviciilor
prestate.
Politica de pret indica:
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

- piata tinta;
- pozitionarea dorita la nivelul pietei tinta;
- importanta pe care o are pretul la nivelul pietei tinta;
- gradul de flexibilitate in stabilirea pretului;
- modul in care va fi gestionat raspunsul concurentei.

Preturilor produselor sunt stabilite in functie de urmatorii factori:

Perceptiile consumatorilor din segmentul tinta


Este foarte important ca potentialul client sa sesizeze o legatura stransa intre calitatea produselor si
preturile acestora. Un pret corect stabilit comunica foarte bine imaginea pe piata a produsului,
precum si asteptarile clientelei vizavi de acesta. In urma cercetarii pietei si folosind experienta
castigata prin testele de pret realizate anterior, determinam cele mai bune niveluri de pret pentru
fiecare oferta in parte, in functie de valoarea perceputa a produsului.

Costurile de productie
Daca valoarea perceputa a produsului constituie limita maxima de care ar trebui tinut cont la
stabilirea preturilor, costurile de productie reprezinta limita minima: pentru ca firma sa fie
profitabila, preturile nu trebuie sa fie mai mici decat costurile. Privite in aceasta lumina, preturile
sunt principalul element care determina atat rentabilitatea firmei pe termen lung, cat si profitul si
fluxul de numerar al acesteia pe termen scurt.
Prin implementarea proiectului costurile de productie vor scadea deoarece firma nu va mai fi
nevoita sa inchirieze echipamente pentru organizarea evenimentelor mari, outdoor. Acest lucru
implica preturi mari de la furnizori de echipamente si implicit preturi mari si ale serviciului oferit.

Concurenta
Deciziile de pret luate in functie de actiunile concurentei sunt cel mai adesea decizii tactice, pe
termen scurt, care urmaresc pastrarea status-quo-ului de pe piata, adica alinierea firmei la politica
celui mai important concurent (in special a liderului).

Reglementarile legale
In ceea ce priveste pretul, compania opteaza pentru o abordare diferita a clientilor in functie de
nevoie, caracteristicile generale si de puterea de cumparare a fiecaruia. In acest sens fiecarui
segment de piata identificat anterior i se aplica o politica de pret.
Clientilor corporativi li se oferi un pret personalizat, adaptat cerintelor fiecarui caz in parte. Solutiile
necesare fiecarui tip de cumparator sunt complexe si necesita atentie sporita.
Clientii IMM sunt vizati printr-o politica a pretului de penetrare, stabilit la un nivel semnificativ redus.
Obiectivul acesteia este sa atraga un numar cat mai mare de clienti, carora le va fi ulterior prezentata
intreaga gama de produse oferite de companie.

Profilul clientilor carora se va adresa SC RALDECO DEIGN SRL este:


Din punct de vedere al marimii: procentajul dintre clientii persoane juridice este mai mic cu
aproximativ 15-20 de procente fata de clientii persoane fizice. Politica de servicii vizeaza ca si
potentiali clienti segmentul de piata al persoanelor fizice in principal dar nu sunt exclusi si clienti
persoane juridice.
Din punct de vedere al produselor carora se adreseaza:
 Produse low cost 60%
 Produse segment mediu 30%
 Produse premium 10%
 Local Ploiesti-vecinatati 60%
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

 Zonal Ploiesti 30%


 Zone invecinate judetului Prahova 10%
Avand in vedere ca piata vizata este una locala care desfasoara activitati diverse, concurenta cea mai
puternica poate veni din partea competitorilor zonali .
In vederea realizarii calculului cotei de piata al firmei SC RALDECO DESIGN SRL raportarea se va face
in functie de competitorii societatii.

Clientilor corporativi li se oferi un pret personalizat, adaptat cerintelor fiecarui caz in parte. Solutiile
necesare fiecarui tip de cumparator sunt complexe si necesita atentie sporita.
Clientii IMM sunt vizati printr-o politica a pretului de penetrare, stabilit la un nivel semnificativ redus.
Obiectivul acesteia este sa atraga un numar cat mai mare de clienti, carora le va fi ulterior prezentata
intreaga gama de produse oferite de companie.

Fig - „Triunghiul magic”al limitelor politicii de pret

Strategia de vanzari si distributie


SC RALDECO DESIGN SRLlucreaza in baza unor comenzi ferme, in ceea ce priveste relatiile
contractuale cu clientii traditionali, metoda ce nu necesita folosirea tehnicilor de promovare si
vanzare, datorita relatiilor solide formate in timp.
Vanzarile personale reprezinta tehnica cea mai des utilizata, oferind o comunicare directa,
nemijlocita cu unul sau mai multi clienti potentiali, efectul imediat obtinut al acestei modalitati de
vanzare fiind informarea si convingerea efectiva a potentialului client sa ne cumpere produsele. Ca
urmare, canalul de distributie utilizat este unul scurt, fara intermediari.
Avantajul competitiv de care beneficiaza firma la castigarea si incheierea unor noi contracte il
reprezinta familiarizarea de care se bucura produsele firmei in randul clientilor si recunoasterea
acestora in cadrul pietei.
In anul primul an de operare a investitiei, firma isi propune sa lanseze pe piata un catalog ce contine
intregul portofoliu de servicii pe care le va produce.
De asemenea, va intensifica furnizarea de informatii catre clienti si catre piata despre noile
echipamente inovative achizitionate prin proiect cu ajutorul unui site, pliante ect.
Va intensifica actiunile care ii aduc mai aproape de client, atat prin actiuni BTL (promovare directa),
cat si prin marketing direct. Totodata va exista o sustinere puternica a fortei de vanzare prin
furnizarea de materiale de comunicare si promotii .
Va intensifica dezvoltarea actiunilor de fidelizare a vechilor clienti si protejarea lor impotriva
concurentei.
Va dezvolta managementul relatiilor cu clientii care va presupune identificarea celor mai profitabili
clienti si dezvoltarea relatiilor cu acestia. Astfel, societatea isi va dezvolta propria cifra de afaceri si
profitul, pe termen mediu si lung.
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Strategia de promovarea a produsului


Activitatile de promovare si reclama vor fi desfasurate in mod diferit in functie de grupul tinta vizat.
Astfel in cazul clientilor societati comerciale vor fi utilizate tehnici de vanzare personala, oferindu-se
prioritate comunicarii directe si persuasive cu factorii de raspundere din companiile vizate.
Campanie outdoor in judetul Prahova , campanie ce se concretizeaza in amplasarea unui panou
propriu stradal.
Demararea campaniei media (aparitia unor articole in presa locala si de specialitate) radio TV local .
Acesta este un instrument de marketing dinamic pentru firma si care va servi nevoii de dezvoltare a
afacerii, a vanzarilor, si la recrutarea de personal.
Site-ul companiei va furniza informatii despre intreaga gama de servicii vandute pentru clienti tinta
si potentialii parteneri de afaceri.

In cadrul strategiei de publicitate se vor folosi ca principale modalitati de promovare :


 Anunturi publicitare ziar/ revista
 TV
 Internet
Campanii de promovare:
 publicitate in mass media locala, regionala si nationala;
 campanii de marketing direct business to business;
 promovare BTL;
 pagina web a societatii;
 campanii de relatii publice

Descrietiplanul de actiunesi bugetulaferent strategiei de marketing


 Enumerati si descrieti activitatile propuse pentru atingerea obiectivelor de marketing si
implementarea strategiei (strategiilor) descrise. Justificati necesitatea realizarii acestor
activitati si descrieti contributia fiecareia la atingerea obiectivelor de marketing.

Activitatile desfasurate in vederea atingerii obiectivelor de marketing, presupun:


 Crearea unor machete cu serviciile societatii, a ofertelor, ce vor fi publicate ulterior in ziare
locale, regionale si nationale. Aceasta actiune are ca scop promovarea directa a firmei si a
serviciilor acesteia si atingerea obiectivului de asigurare a satisfactiei totale a clientilor prin
cunoasterea in totalitate a serviciilor si a beneficiilor prestarii acestora.
 Realizarea campaniilor de marketing direct business to business, au ca principal scop
stabilirea unor relatii de colaborare durabile si stabile. Acest tip de campanie are cel mai
mare impact asupra clientilor actuali si potentiali, prin comunicarea directa se pot intarii
relatiile de colaborare. Astfel vor putea fi atinse obiectivele de dezvoltare si mentinere a
loialitatii/fidelitatii clientilor, dobandirea statutului de furnizor preferat al clientilor si
consolidarea cotei de clienti cu grad mare de profitabilitate si sporirea gradului de satisfactie
a acestuia.
 Promovarea pe pagini web si site-uri de socializare. Aceata activitate are ca principal scop
atragerea de noi clienti si informarea continua a acestora privind serviciile prestate si
ofertele disponibile. Aceasta actiune are ca scop promovarea directa a firmei si a serviciilor
acesteia si atingerea obiectivului de asigurare a satisfactiei totale a clientilor prin
cunoasterea in totalitate a serviciilor si a beneficiilor prestarii acestora.
 Realizarea de campanii de relatii publice.Acest tip de campanie are ca scop realizarea unei
comunicari eficiente cu clientul in vederea personalizarii serviciilor. Astfel vor putea fi atinse
obiectivele de dezvoltare si mentinere a loialitatii/fidelitatii clientilor, dobandirea statutului
de furnizor preferat al clientilor si consolidarea cotei de clienti cu grad mare de profitabilitate
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

si sporirea gradului de satisfactie a acestuia si asigurarea a satisfactiei totale a clientilor.

 Realizati calendarul activitatilor propuse, pe luni

Tabel Calendar activitati promovare


Nr. Activitate Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna
Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Publicitate mass-media X X X X X
2. Campanii de marketing X X X
Business to Business
3. Promovarea on-line X X X X X
4. Campanii de relatii publice X X X X X X X X X

 Identificati departamentul/persoaneleresponsabile de realizarea fiecarei activitati

Directorul Comercial se ocupa de realizarea strategiei de marketing si de de identificarea tuturor


modalitatilor prin care se pot satisface nevoile clientilor. Asigura vanzarea produsului, astfel incat
clientul sa fie multumit de rezultat.
Atributii in atingerea obiectivelor de marketing:
 prospectarea pietei interne;
 prospectarea pietei externe;
 propunerea structurii, volumului si a esalonarii produselor si serviciilor de realizat in firma;
 propunerea de modalitati in vederea accelerarii si amplificarii vanzarii serviciilor;
 prospectarea nevoilor de consum;
 fundamentarea strategiei societatii si la elaborarea programelor si planurilor de desfasurare
a productiei si serviciilor;
 pregatirea pietei pentru primirea produsului printr-o alegere judicioasa a circuitelor si
formelor de distributie, precum si printr-o campanie publicitara adecvata;
 stabilirea unor politici de preturi a serviciilor in toate fazele ciclului de viata;
 lansarea serviciilor pe piata, insotita de o comunicare continua cu clientii;
 elaborarea de strategii in vederea imbunatatirii serviciilor oferite de firma;
 realizarea promovarii serviciilor prestate de catre firma.

 Elaborati bugetul planului de actiune (modelul recomandat in tabelul de mai jos include o
serie de activitati, cu titlu de exemple).
 Justificati costurile estimate pentru fiecare activitate si luna din calendarul de realizare a
activitatilor.

Nr. Activitate Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna
Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Publicitate mass-media 200 - 200 - 200 - 200 - 200
2. Campanii de marketing - 200 - - 200 - - 200 -
Business to Business
3. Promovarea on-line 100 100 - 100 - 100 100 - 100
4. Campanii de relatii publice - - - 150 - - - 150 -
Total 300 300 200 250 400 100 300 350 300
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Nr. Activitate Justificare costuri


Crt.
1. Publicitate mass-media Realizarea de spot-uri radio, publicitate in ziar local, pliante, afise,
flayere cu firme specializate.
2. Campanii de marketing Cheltuielile sunt aferente intalnirilor de afaceri, a protocolului si
Business to Business dupa caz, a chiriei in care va avea loc intalnirea.
3. Promovarea on-line Cheltuielile sunt aferente gazduirlor pe site-uri de specialitate,
promovarea pe site-uri de socializare etc.
4. Campanii de relatii publice Cheltuili privind amenajarea spatiului si pregatirea evenimentului.

Identificati riscurile ce pot aparea in realizarea planului de actiune in conditiile descrise mai sus sauin
atingerea obiectivelor
 Apreciati impactul pe care fiecare risc identificat il poate avea asupra realizarii planului (e.g.
imposibilitatea realizarii unei anumite activitati, depasirea bugetului alocat unei anumite
activitati, imposibilitatea atingerii unui anumit obiectiv)

Riscurile asociate proiectului vor fi identificate in stransa legatura cu obiectivele proiectului.


Identificarea riscurilor este divizatain 2 faze distincte:
 Identificarea initiala a riscurilor
 Identificarea continua si permanenta a riscurilor, care urmareste identificarea acelor riscuri
care nu s-au mai manifestat anterior, a schimbarilor survenite asupra riscurilor existente sau
a riscurilor care au existat, dar nu mai prezinta importanta pentru proiect.
Analiza riscurilor se realizeazain doua etape:
 Estimarea riscurilor
Estimarea riscurilor identificate se face pe baza a 3 indicatori:
 probabilitatea de materializare a riscului (ca raport intre numarul de aparitii ale acelui
eveniment si numarul total de evenimente);
 frecventa de producere a evenimentului de risc (numarul de aparitii ale evenimentului
intr-o anumita perioada de timp);
 impactul riscului, adica efectul sau consecintele care ar rezulta daca riscul s-ar
materializa.
Estimarea riscurilor poate fi calitativa sau cantitativa:
 Estimarea calitativa -Prin metoda calitativa riscurile sunt apreciate si clasificate cu
ajutorul unor calificative ca: mare (ridicat), mediu, mic (scazut).
 Estimarea cantitativa - presupune utilizarea metodelor statistice pentru cuantificarea
expunerii la risc. Atat posibilitatea, cat si impactul, fiind estimari cu un anumit grad de
incertitudine, valorile lor se gasesc intre limitele unui interval de valori posibile.
 Evaluarea riscurilor
Procesul de evaluare a riscurilor implica monitorizarea si intelegerea factorilor care pot reduce
succesul proiectului si sortarea riscurilor pe baza criteriilor agreate.
Pentru evaluarea riscurilor se parcurg urmatorii pasi:
Pasul 1: Sortarea riscurilorin:
 Riscuri acceptate: riscuri care in mod obisnuit sunt tolerabile si care nu necesita tratare,
dar care vor fi tinute sub observatie;
 Riscuri respinse: riscuri considerate inexistente sau nesemnificative dupa ce s-a facut
estimarea lor;
 Riscuri semnificative: trebuie tratate si necesita prioritizare.
Pasul 2: Stabilireapragului de tolerabilitate (riscurile de tip A si B sunt semnificative si trebuie
tratate, cele de tip C sunt acceptabile, iar cele de tip D si E sunt nesemnificative).
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Pasul 3: Stabilirea probabilitatii de aparitie si ale impactului potential pentru riscurile acceptate a
responsabililor pentru monitorizarea acestora si pentru raportarea oricaror modificari.

Tabel - Analiza de risc a planului de marketing

RISC IMPACT PROBABILITATE RASPUNS


Intarzieri in atribuirea mediu Mediu Planificarea corecta a procedurilor de
contractelor de achizitie achizitii pe baza experientei;
Realizarea unor proceduri de comunicare
eficienta intre Solicitant si Furnizor
Numar insuficient de mediu Mica Stabilirea unei strategii de recrutare si
persoane calificate selectie atractiva pentru noii angajati
si/sau interesate de
locurile de munca nou –
create.
Intarzieri in livrarea mare mediu Planificarea eficienta a comenzilor primite
serviciilor catre clienti de catre client cu ajutorul echipamentelor
tehnologice care au un tiraj mare in timp
scurt.
Promovarea mediu Mica Prin realizarea unei strategii de marketing
insuficienta pe toate caile de publicitate:Tv, internet,
radio.

 Identificati masuri de eliminare a riscurilor ori de atenuare a impactului pe care il poate avea
fiecare risc

Actiunile preventive ale riscului au in vedere:


 evitarea riscului – inlaturarea totala a riscului din cadrul proiectului care urmeaza a fi
implementat;
 reducerea riscului – diminuarea probabilitatii, a impactului;
 transferarea riscului – asigurarea unui mijloc de transferare a impactului financiar pe care il are
materializarea unui risc;
 planurile pentru situatii neprevazute – identificarea unor optiuni alternative care sa prevada
strategii acceptabile care sa contribuie la recuperarea unor eventuale pierderi.
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

5. Analiza și previziunea financiară

Analiza și previziunea financiară a investiției cuprinde următoarele seturi de date și analize:


1. Analiza întreprinderii solicitante – situația curentă
2. Bugetul proiectului și planul de finanțare
3. Analiza financiară a investiției
4. Analiza întreprinderii solicitante – proiecții financiare

O parte din datele solicitate mai jos vor fi introduse în macheta standard în format foaie de lucru
(worksheet Excel) atașată la modelul planului de afaceri (Analiza și previziunea financiară). Toate
valorile se introduc în lei. Datele previzionate se fundamentează în valori reale (în prețuri constante,
fără a lua în calcul impactul inflației). Datele se introduc numai în celulele marcate cu gri. Modificarea
formulelor de calcul poate conduce la respingerea cererii de finanțare.
Orizontul de timp pentru care sunt realizate previziunile financiare este de 10 ani.

Pe lângă machetă, solicitantul va furniza, în secțiunile de mai jos, informații suplimentare, după cum
se specifică.

1. Analiza întreprinderii solicitante – situația curentă


Următoarele foi de lucru din macheta standard în format .xls fac obiectul analizei întreprinderii
solicitante:
- 1.A-Bilant: Completați cu informații din bilanțul aferent ultimelor trei exercitii
financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali). Solicitanții care au mai puțin de 3 exerciții
financiare încheiate vor completa doar coloanele aferente anului (N), respectiv (N-1).
- 1.B-ContPP: Completați cu informatii din Contul de profit și pierdere aferent ultimelor
trei exercitii financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali). Solicitanții care au mai puțin de
3 exerciții financiare încheiate vor completa doar coloanele aferente anului (N),
respectiv (N-1).
- 1.C-Analiza_fin_extinsa – foaie de lucru intermediară. Datele și indicatorii se
calculeaza în mod automat in baza informațiilor introduse în foile de lucru 1.A și 1.B.
Aceste date sunt utilizate la calculul indicatorilor din foaia de lucru 1.D-
Analiza_fin_indicatori
- 1.D-Analiza_fin_indicatori: Completarea datelor se face în mod automat, în baza
informațiilor introduse în foile de lucru 1.A și 1.B, precum și a analizei financiare
extinse (foaia de lucru 1.C). Scopul analizei este de calcula și interpreta indicatori de
echilibru financiar, solduri intermediare de gestiune, rate de rentabilitate și de
gestiune, rate de lichiditate, solvabilitate, îndatorare.
- 1.E-Întreprindere_in_dificultate: Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să nu se
încadreze în categoria întreprinderilor în dificultate. Pentru situația 1 de încadrare în
categoria întreprinderilor în dificultate, completarea datelor se face în mod automat,
în baza informațiilor introduse în foaia de lucru 1.A. Celelalte 2 situații (pct. 2 și 3 din
foaia de lucru) fac obiectul Declarației de eligibilitate, pe propria răspundere.

Pe lângă completarea foilor de lucru menționate mai sus, nu este necesară prezentarea altor detalii în
această secțiune a planului de afaceri.
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

2. Bugetul proiectului și planul investițional


Următoarele foi de lucru din macheta standard în format .xls fac obiectul analizei bugetului
proiectului și a planului investițional:
- 2A-Buget_cerere: Se va completa cu valorile din bugetul proiectului, așa cum au fost
incluse în formularul cererii de finanțare.
- 2B-Investitie: completați cu planificarea costurilor de investiție pe ani de
implementare a proiectului. Indicați sursele de acoperire a costurilor investiționale. În
cazul finanțării prin împrumut bancar, se va previziona un grafic de rambursare al
acestuia, folosind informații actualizate/ se va completa graficul de rambursare al
acestuia, folosind informațiile obținute de la banca finanțatoare.
Pe lângă completarea foilor de lucru menționate mai sus, este necesară detalierea următoarelor
aspecte în această secțiune a planului de afaceri:
- Fundamentați bugetul proiectului, spre exemplu prin oferte de preț/ cataloage/
website-uri, trimitere la o analiza, la un studiu de piață, orice document anexat care
poate să susțină prețul inclus în buget (cel puțin 3 surse verificabile). Anexați orice
documente justificative care sunt de natură să fundamenteze bugetul proiectului și
costurile de investiție

Prezentele proiectii financiare au fost elaborate incepand cu anul 2017, anul semnarii contractului
de consultanta, considerand anul 2018 an de implementare, dupa semnarea contractului de
finantare. Proiectul va fi implementat pe o perioada de 12 luni, de la data semnarii contractului de
finantare.

Bugetul proiectului a fost elaborat in baza a trei surse, respectiv 3 oferte de pret solicitate de la 3
furnizori diferiti. Pe langa aceste surse (atasate) au fost consultate si site-uri de specialitate,
respectiv:

Comparare oferta pret echipamente


Nr. Denumire echipamente SC PREMIERE SC DOCOM SC FOISOR Pret
Crt. PRODUCTIONS SRL ELECTRONICSRL COM SRL selectat
1. Scena mobile pentru 223615.00
192308.90 201253.50 192308.90
concerte/spectacole-1buc
2. Podea-1buc 156530.50 156530.50 169947.40 156530.50
3. Aparat de efecte de lumini la scena,
61807.19 67084.50 71556.80 61807.19
cu doua case de transport -10buc
4. Ecran LED-2 buc 298212.96 313061.00 322005.60 298212.96
5. TOTAL 708859.55 737929.50 787124.80 708859.55

Preturile sunt exprimate in lei (calculat la un curs de 4,4723 lei/euro) si nu contin TVA.

Comparare oferta pret echipamente


Nr. Denumire echipamente SC SENIA SC DOCOM SC PREMIERE Pret
Crt. COMPANY SRL ELECTRONIC SRL PRODUCTIONS SRL selectat
1. Kit instalare -2buc 6008.34 6708.45 7155.68 6008.34
2. Subwoofer active cu 2 41502.94
37713.32 44723.00 37713.32
difuzoare-4buc
3. Subwoofer active cu un 14937.48
10141.66 13416.90 10141.66
difuzor de 15”-2buc
4. Boxa active,in 3 cai -6buc 69615.06 72451.26 75939.65 69615.06
5. Boxa active,in 3 cai -1buc 4932.77 5813.99 6708.45 4932.77
6. Monitor de scena activ bi 26476.02
20190.04 28622.72 20190.04
amplificat-4buc
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

7. Distribuitor - 1buc 2642.64 3577.84 33542.23 2642.64


TOTAL 151243.83 175314.16 176074.45 151243.83

Preturile sunt exprimate in lei si nu contin TVA.

Comparare oferta pret echipamente


Nr. Crt. Denumire echipamente SC O-VIDEO SRL SC WESTBUY SRL Pret selectat Surse suplimentare Site-uri

1. Camera video – 2 buc 64043.34 87077.20 64043.34 -


2. Tripod – 2 buc 9391.83 10286.00 9391.83 14068.00
3. Macara – 1 buc 13416.90 14758.60 13416.90 14880.67
4. Quadcopter – 1 buc 5366.76 5670.50 5366.76 5621.85
TOTAL 92218.83 117792.30 92218.83 -

Preturile sunt exprimate in lei (calculat la un curs de 4,4723 lei/euro) si nu contin TVA.

Comparare oferta pret consultanta


Nr. Denumire SC CLEAR VIEW ARCHIECTURE & SC STUDIUM URBIS PATRASCU Pret
Crt. DESIGN SRL CONSULTING SRL-D FLORINA I.I selectat
1. Consultanta 47500.00 51600.00 62250.00 47500.00
TOTAL 47500.00 51600.00 62250.00 47500.00

Preturile sunt exprimate in Lei si nu contin TVA.

Comparare oferta pret informare si publicitate


Nr. SC APIMUNT SC CARTON AMBALAJ SC BELLEZZA
Denumire Pret selectat
Crt SRL DISTRIBUTION SRL DISTRIBUTION SRL
1. Informare si 5000.00 5888.00 6092.00 5000.00
publicitate
Total 5000.00 5888.00 6092.00 5000.00

Preturile sunt exprimate in LEI si nu contin TVA.

Cursul utilizat in cadrul bugetului proiectului a fost Cursul Inforeuro valabil la data lansarii apelului
de proiecte, 26 mai 2016, respectiv 4,4723.

Justificați valorile estimate ale costurilor de investiție și necesitatea acestora în


-
contextul investiției.
Valorile estimate in cadrul bugetului au fost stabilite in urma compararii de oferte si surse de
furnizare a produselor/serviciilor (comparare de oferte atasata), prin selectarea celui mai mic pret
ofertat pentru caracteristicile tehnice ale echipamentelor/ respectiv pentru tipul serviciilor solicitate.
Echipamentele si dotarile ce se doresc a fi achizitionate in cadrul acestui proiect de investitii sunt
necesare desfasurarii activitatii de organizare evenimente, incadrate conform cod CAEN 9329 –„ Alte
activitati recreative si distractive n.c.a”
Descrierea acestora cat si integrarea lor pe fluxul tehnologic au fost prezentate in cadrul palnului de
afaceri.
Serviciile cu informarea si publicitatea proiectului sunt activitati obligatorii in cadrul proiectului si
sunt necesare pentru indeplinirea activitatilor de informare si comunicare in legatura cu asistenta
financiara nerambursabila obtinuta prin POR 2014-2020 si au fost bugetate in urma selectarii pretului
cel mai scazut din 3 oferte primite.
Serviciile de consultanta sunt necesare pentru elaborarea cererii de finanțare/ a planului de
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

afacericat si pentru implementarea proiectului prin consultanţă la elaborarea, organizarea si


derularea procedurilor de achiziţii. Bugetarea acestora a fost facuta in urma selectarii pretului cel mai
scazut din 3 oferte primite, in baza Notelor justificative privind valoarea estimata, prezentate
impreuna cu ofertele.

- Furnizați detalii în legătură cu planul de finanțare a investiției, respectiv sursele de


finanțare a costurilor investiționale

Proiectul este in valoare de 1.186.713,44 lei din care asistenta financiara nerambursabila in procent
de 80% si contributie proprie 20%.

Nr crt SURSE DE FINANŢARE Valoare (lei)


I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 1.186.713,44
I.a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferenta 181.891,22
I.b. Valoarea totala eligibilă 1.004.822,21
II Contribuţia proprie, din care : 382.855,67
II.a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile 200.964,45
II.b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferenta 181.891,22

III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 803.857,76

Pentru buna desfasurare a activitatii curente, asociatul unic a decis ca pentru implementarea
proiectului sa sustina contributia proprie in valoare de 382.855,67 lei astfel:
-contractarea unui credit pe termen de 5 ani in valoare de lei 282.855,67 lei
-imprumut al asociatului in valoare de 100.000 lei, acordat in 2 transe anuale (Anul 1 si 2) de
cate 50.000 lei, sume ce vor fi returnate in anii 3 si 4, dupa realizarea proiectului.

Total Implementare
SURSE DE FINANTARE Buget cerere
ani an 1 an 2 an 3 an 4
Valoarea totală a cererii de finantare, din 1.186.713,44 0,00 1.186.713,44 0,00 0,00
care:
Valoare TVA neeligibil 181.891,22 181.891,22 0,00 0,00
Contribuţia proprie totală (la cheltuieli 382.855,67 50.000,00 332.855,67 0,00 0,00
eligibile și neeligibile), asigurată din:
- Surse proprii 50.000,00 50.000,00
- Imprumuturi bancare / surse imprumutate 282.855,67 0,00 0,00
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 803.857,76 803.857,76 0,00 0,00
SOLICITATĂ

Creditul va fi rambursat intr-o perioada de 5 ani, cu o dobanda estimata de 10% si va fi contractat


incepand cu luna a 6-a dupa semnarea contractului de finantare, considerand ca in luna a 7-8, a
anului 2 de implementare, se vor achizitona echipamentele. Fiind credite de investitii, s-a considerat
perioada de gratie de 6 luni, timp in care se va plati doar dobanda.

INFORMATII AFERENTE FINANTARII PROIECTULUI DE INVESTITIE


2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

RAMBURSARE CREDIT Total


se va completa cu informatii obtinute de la banca an 1 an 2 an 3 an 4 an 5
finantatoare
Imprumuturi bancare 282.855,67 0,00 282.855,67 0,00 0,00

Rambursare imprumut bancar 282.855,67 0,00 56.571,13 56.571,13 56.571,13

Dobanzi 83.442,42 0,00 14.142,78 22.628,45 16.971,34 16.971,34

Rambursare imprumut (incl.dobanzi) 366.298,10 0,00 14.142,78 79.199,59 73.542,48 73.542,48

an 6 an 7 an 8 an 9 an 10

56.571,13 56.571,13 0,00 0,00 0,00

8.485,67 4.242,84 0,00 0,00 0,00

65.056,80 60.813,97 0,00 0,00 0,00

In prezent firma nu are contractate alte credite sau leasinguri, inregistrand datorii curente catre
furnizori si bugetul statului, fapt ce ii permite sa contracteze, fara probleme creditul aferent
implementarii proiectului:

INFORMATII AFERENTE INTREGII ENTITATI an 1 an 2 an 3 an 4


Capital propriu 187.192,00 199.010,55 256.425,49 369.995,63

Sume datorate institutiilor de credit (surse imprumutate) generate de proiectul de investitii 0,00 282.855,67 226.284,54 169.713,40

Sume datorate institutiilor de credit excluzandu-le pe cele generate de proiectul de investitii 0,00 0,00 0,00

Alte datorii (pe termen lung si scurt) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Grad indatorare 0,21 0,63 0,52 0,37

3. ANALIZA FINANCIARĂ A INVESTIȚIEI

Următoarele foi de lucru din macheta standard în format .xls fac obiectul analizei financiare a
investiției (indicatorii de rentabilitatea și sustenabilitatea):
- 3A-Proiectii_fin_investitie: completați cu proiecțiile de venituri și cheltuieli aferente
activității ce face obiectul proiectului de investiții, în următoarele scenarii:
- Fără adoptarea proiectului de investiție (Tabel 1) - completați cu veniturile si
cheltuielile rezultate din activitatea corespunzătoare proiectului de investiții,
în condițiile în care activitatea s-ar desfășura fără investiție. Dacă nu
desfășurați deja această activitate (proiectul dezvoltă o activitate nouă) nu
mai completați acest tabel.
- Cu adoptarea proiectului de investiție (Tabel 2) - completați cu veniturile si
cheltuielile rezultate din activitatea corespunzătoare proiectului de investiții,
în condițiile în care activitatea s-ar desfășura cu investiția realizată. Perioada
de implementare a investiției poate fi de maximum 4 ani. Pe perioada de
implementare a investiției se poate presupune că veniturile și costurile sunt
egale cu varianta ”fără proiect” (dacă proiectul nu generează venituri si
cheltuieli suplimentare in aceasta perioada).
Metoda utilizată în elaborarea proiecţiilor financiare este cea a „fluxului net de
numerar actualizat”. În această metodă fluxurile non-monetare, cum ar fi
amortizarea şi provizioanele, nu sunt luate în considerare
- 3B-Rentabilitate_investitie:Evaluarea profitabilității financiare a investiției și a
capitalului propriu (Rentabilitatea investiției)
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Analiza profitabilității este realizată pentru a se stabili dacă subvenția a fost


determinată corespunzător și nu sunt transferate către beneficiarul proiectului
fonduri nejustificate. Astfel, analiza va evalua, prin calcularea următorilor indicatori
financiari, dacă se justifică cofinanțarea din fonduri nerambursabile: VNAF (valoarea
netă actualizată financiară), RIRF (rata internă de rentabilitate financiară)
Fluxurile de numerar vizează atât perioada investițională, cat si perioada de operare.
In acest sens, costurile investiționale sunt considerate fluxuri de ieșire, iar la finalul
perioadei de referință este luata in calcul si valoarea reziduala ca element de intrare.
Fluxurile de numerar pentru determinarea indicatorilor de rentabilitate a investiției
nu iau în considerare sursele de finanțare și în consecință nici fluxurile generate de
eventuala rambursare a acestor surse, întrucât performanțele investiției se evaluează
independent de modalitatea de finanțare pentru care se optează.
Rata de actualizare recomandată în cadrul analizei de rentabilitate a proiectului de
investiție pentru actualizarea fluxurilor de numerar nete este de 4 % în termeni reali
(analiza va fi realizată în preturi constante, fără a realiza ajustări în funcție de rata
inflației)
Valoarea reziduală se calculează în conformitate cu Regulamentul CE 480/2014 - art.
18 - Dacă activele unei operațiuni au o durată de viață care depășește perioada de
referință a proiectului, valoarea reziduală a acestora se determină prin calcularea
valorii actuale nete a fluxurilor de numerar pentru durata de viață rămasă a
operațiunii. Valoarea reziduală a investiției este inclusă în calculul venitului net
actualizat al operațiunii numai dacă veniturile depășesc costurile de operare.

Pe lângă completarea foilor de lucru menționate mai sus, este necesară detalierea următoarelor
aspecte în această secțiune a planului de afaceri:
- Detaliaţi ipotezele care au stat la baza realizării previzionării. Pe baza ipotezelor
formulate, se vor face proiecțiile financiare aferente a celor două situații – fără / cu
implementarea proiectului de investiție – și se vor determina indicatorii marginali
(incrementali / suplimentari ) privind veniturile și cheltuielile din exploatare. Corelaţi
informaţiile din această proiecţie financiară cu cele menţionate în restul planului de
afaceri.
- Ipoteze privind evoluția entității pentru întreaga perioadă de previziune, dacă
entitatea ar continua activitatea fără implementarea proiectului de investiție
(ipoteze referitoare la veniturile și cheltuielile din exploatare, în funcție de
care se va determina fluxul de numerar al entității fără realizarea
proiectului);

In prezent societatea desfasoara activitatea propusa prin proiect, inregistrand venituri din
organizarea de evenimente indoor de tipul celor in familie (onomastici, nunti, botezuri) si petreceri
corporate si / sau team-building.
In afara acestor activitati firma mai inregistreaza venituri din vanzarea de marfuri adiacente
obiectului sau de activitate (de genul rochii de mireasa)-care nu sunt aferente activitatii proiectului.
In urma cererilor de oferta de la diferiti potentiali clienti cat si a studiului de piata efectuat impreuna
cu firma de consultanta SC RALDECO SRL a luat astfel decizia de a inova activitatea desfasurata prin
inovarea de produs si proces, respectiv achizitionarea de echipamente care sa-i permita sa
organizeze evenimente outdoor de mari dimensiuni, de tipul zilelor orasului sau evenimente
aniversare corporate.
In proiectiile financiare privind activitatea curenta desfasurata fara proiect, nivelul si volumul
activitatii a fost considerat constant la nivelul anului 2016.
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Veniturile din exploatare au fost considerate ca fiind, pe toata perioada de previziune, aproximativ la
nivelul anului 2016 (venituri din prestari servicii -468.029 inclusiv TVA), la preturi constante ale anului
2016 si luand in considerare contractele in derulare pentru anul 2017.

Tabel 1: PROIECTII FINANCIARE - FARA ADOPTAREA PROIECTULUI DE INVESTITIE

Implementare si operare
Nr Total
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (fara investitie)

Venituri din exploatare, incl TVA

1 Venituri din vanzari produse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

cantitate produse

pret unitar (produs)

2 Venituri din prestari servicii 4.998.000 499.800 499.800 499.800 499.800 499.800 499.800 499.800 499.800 499.800 499.800

cantitatea de servicii 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

tariful / unitatea de măsură 16.660 16.660 16.660 16.660 16.660 16.660 16.660 16.660 16.660 16.660
specifică
3 Venituri din vanzari marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

cantitate marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pret unitar (marfa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incasari (intrari de lichiditati) 4.998.000 499.800 499.800 499.800 499.800 499.800 499.800 499.800 499.800 499.800 499.800
din activitatea de exploatare (FARA
proiect)

Preturile si costurile de operare au fost pastrate la nivelul anului 2016.

Regimul de impozitare a fost cel al impozitului microintreprinderilor cu peste 1 salariat, de 1%.


Cheltuielile de exploatare fost calculate tinand cont de specificul activitatii, persoanele angajate si
consumurile materiale specifice.
Nivelul cotei de TVA a fost calculat la 19%, firma fiind platitoare de TVA.

Cheltuieli de exploatare, incl TVA

5 Cheltuieli cu materiile prime si cu 1.040.001 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000
materialele consumabile

consum de materii prime 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

pret unitar materii prime 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190

consum de materiale consumabile 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103

pret unitar materiale consumabile 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595

6 Cheltuieli privind marfurile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

cantitate marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pret unitar marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Alte cheltuieli materiale (inclusiv 1.193.368 119.337 119.337 119.337 119.337 119.337 119.337 119.337 119.337 119.337 119.337
cheltuieli cu prestatii externe)

8 Cheltuieli cu energia 28.560 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856

cantitatea consumatã (unitãți de 6.209 6.209 6.209 6.209 6.209 6.209 6.209 6.209 6.209 6.209
mãsurã specifice)
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

tariful de furnizare unitar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Cheltuieli cu apa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

cantitatea consumatã (unitãți de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


mãsurã specifice)

tariful de furnizare unitar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Alte cheltuieli din afara (cu utilitati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

cantitatea consumatã (unitãți de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


mãsurã specifice)

tariful de furnizare unitar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total cheltuieli materiale 2.261.928 226.193 226.193 226.193 226.193 226.193 226.193 226.193 226.193 226.193 226.193

Conform datelor financiare ale anului 2016 si datelor inregistrate in 2017:


2016
Cheltuiala lei/luna h/zi pret/zi luni/an Valoare/an
Chelt cu combustibilul 2268 12 27212
Chelt cu piese de schimb 1010 12 12118
Chelt cu materiale cons 998 12 11979
Total cheltuieli materii prime si mat consumabile 51309
Cheltuieli cu materiile prime 36086
Total chelt mat prime si cons inclusiv TVA 104000

2016
Cheltuiala lei/luna luni/an Valoare/an
Consum supliment. en E 200 12 2400
Total consul energie el inclusiv TVA 2880
Chelt cu mat nestocabile 417 12 5003
Cheltcu ob de inventar 7500 12 90000
Total alte cheltuieli materiale 100283
Total alte cheltuieli materiale inclusiv TVA 119337

In cursul anului 2016 firma nu a avut angajati, apeland la servicii executate de terti, insa contractele
incheitate spre finalul anului au condus la necesitatea de a angaja personal pe perioada
nedeterminata cu norme intregi si fractionate de lucru, respectiv:
 Disc-jokey – 3pers- norma fractionata de 2 /4 ore
 Asistent Manager- 1 pers- norma fractionata de 2/4 ore
 Manager marketing- 1 pers- norma intreaga
 Asistent Manager 1 pers- norma intreaga
Total fond de salarii la 2017: 4600 lei/ luna, la care se adauga un procent de 23,07% contributii ale
angajatorului.
Avand in vedere tendinta politicii salariale la nivel national, am prevazut la fiecare 2 ani o creste
de 1,1 a fondului de salarii.

11 Cheltuieli cu personalul 523.085 42.840 42.840 47.124 47.124 51.836 51.836 57.020 57.020 62.722 62.722
angajat
număr de angajați 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

salariul de bază 595 595 655 655 720 720 792 792 871 871
prognozat/luna
numar de luni / an 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

12 Cheltuieli cu asigurarile si 120.676 9.883 9.883 10.872 10.872 11.959 11.959 13.155 13.155 14.470 14.470
protectia sociala
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Cheltuieli de personal 643.761 52.723 52.723 57.996 57.996 63.795 63.795 70.175 70.175 77.192 77.192

Alte cheltuieli de exploatare au avut in componenta urmatoarele costuri, la nivelul anului 2016:

Cheltuiala lei/luna h/zi pret/zi luni/an Valoare/an


Chelt cu chiriile 2132 12 25580
Chelt cu asigurarile 0
Chelt cu intretinerea si reparatiile 12 0
Chelt cu protocol si reclama 73 12 877
Chelt cu deplasari, detasari 12 0
Chelt cu servicii la terti 9065 12 108.771
Chelt de promov si publ 0
Chelt postale, telefoane 12 0
Chelt comisioane bancare 213 12 2566
Chelt alte imp si taxe 1809
Chelt cu alte chelt de exploatare 2342
Total alte cheltuieli de exploatare si provizioane previzionate 141945
Total alte cheltuieli de exploatare si provizioane previzionate inclus TVA 1689146

13 Alte cheltuieli de 1.689.146 168.915 168.915 168.915 168.915 168.915 168.915 168.915 168.915 168.915 168.915
exploatare
(prestatii externe,
alte impozite, taxe
si varsaminte
asimilate, alte
cheltuieli), din care:
Cheltuieli de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
intretinere si
reparatii capitale
cantitatea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
necesară de servicii
mentenanța
tariful / unitatea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de măsură specifică
14 Cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
financiare
(Cheltuieli privind
dobanzile la
imprumuturile
contractate pentru
activitatea
aferenta
investitiei)

Concluzia este ca, fara implemetarea proiectului, firma este obligata sa apeleze la serviciile tertilor
pentru o parte din activitatea prestata(practicand astfel preturi necompetitive sau marje mici de
profit) si in plus nu poate satisface cererea unei piete generoase (cea a companiilor mari si cu
potential financiar cat si a Autoritatilor Publice).
Fluxul de numerar generat anual este foar mic, fapt care nu-i permite sa investeasca in echipamente
performate si sa tina pasul cu viteza de uzura morala a echipamentelor din acest domeniu.

Total plati (iesiri de 4.594.834 447.831 447.831 453.103 453.103 458.902 458.902 465.282 465.282 472.299 472.299
lichiditati) din
activitatea de
exploatare (FARA
proiect)
Flux de lichiditati 403.166 51.969 51.969 46.697 46.697 40.898 40.898 34.518 34.518 27.501 27.501
brut din activitatea
de exploatare
(FARA proiect)
15 Plati TVA 167.156 16.716 16.716 16.716 16.716 16.716 16.716 16.716 16.716 16.716 16.716
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

16 Rambursari TVA 0
17 Impozit pe 143.280 14.328 14.328 14.328 14.328 14.328 14.328 14.328 14.328 14.328 14.328
profit/venit
Plati/incasari 310.436 31.044 31.044 31.044 31.044 31.044 31.044 31.044 31.044 31.044 31.044
pentru impozite si
taxe (FARA
proiect)
Flux de lichiditati 92.729 20.926 20.926 15.653 15.653 9.854 9.854 3.474 3.474 -3.543 -3.543
net din activitatea
de exploatare
(FARA proiect)
Disponibil de 22.209 22.209 43.135 64.061 79.714 95.368 105.222 115.075 118.550 122.024 118.481
numerar la
inceputul perioadei
Disponibil de 43.135 64.061 79.714 95.368 105.222 115.075 118.550 122.024 118.481 114.938
numerar la sfarsitul
perioadei

- Ipoteze privind evoluția entității pentru întreaga perioadă de previziune, dacă


entitatea ar implementa proiectul de investiție (ipoteze referitoare la
veniturile și cheltuielile din exploatare, în funcție de care se va determina
fluxul de numerar al entității prin realizarea proiectului);

Fiind o activitate ce necesita si componenta de creatie dar si de operare a multor echipamente, are
nevoie de personal (angajand 3 persoane prin proeict) care sa poata efectua toate etapele procesului
de productie.
Veniturile inregistrate din „organizarea evenimentelor outdoor” au fost prevazute in functie de
cererea previzionata din studiul de piata efectuat (o previziune pesimista spre realista- maxim 1
eveniment pe luna), la preturi constante pe toata perioada de previziune.
Preturile produselor noi, au fost in conformitate cu cele prezente in piata, conform surselor
consultate si a cererilor clientilor potentiali.
La veniturile previzionate a se inregistra fara implemetarea proiectului au fost adaugate veniturile
serviciilor din organizarea de evenimente outdoor. In acelasi timp, am previzionat, in timp, o
scadere a numarului de evenimente indoor, firma canalizandu-si resursele pe evenimentele cu
valoare adaugata mai mare, respectiv cele outdoor.

- Detaliați veniturile din exploatare:


- In proiecția veniturilor din exploatare se vor avea in vedere veniturile asupra
cărora implementarea investiției produce efecte, respectiv rezultatele
concrete din operarea infrastructurii sunt acele venituri legate nemijlocit de
activitatea firmei conform obiectului sau de activitate, rezultatul din
exploatare reflectand rentabilitatea activitatii de baza a societatii si indirect,
eficienta deciziilor manageriale luate.
- Completați tabelul de mai jos (model orientativ) în scopul justificării
proiecțiilor veniturilor din exploatare. Acestea trebuie să fie corecte, realiste,
justificate prin analiza pieței.In ceea ce privește modalitatea stabilirii
prețurilor sau tarifelor se vor face considerații asupra ipotezelor conform
cărora preturile/tarifele folosite nu depășesc “capacitatea de plată” a
utilizatorilor în condițiile locale concrete și a nivelurilor istorice de preț pe
respectiva piață.

Veniturile si structura productiei, ce se vor inregistra prin proiect, au fost previzionate luand in calcul:
- Cererile de oferta de la clientii potentiali (atasate)
- Preturile de vanzare practicate pe piata, conform studiului de piata atasat
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

- Evolutiei industriei conform datelor statistice prezentate de INS in studiul de piata


atasat.

Principalii potentiali clienti din categoria institutii publice, care au licitatii anuale in vederea
desfasurarii evenimente outdoor precum Festivalul vinului, Targuri de toamna, Balciuri, Zilele
orasului/comunei, Revelion sunt:
Nr. Denumire institutie Localizare Eveniment Perioada anuala
Crt. aproximativa
1. Primaria Lunca Ilvei Bistrita Nasaud Concert 01.02.2017-
31.12.2017
2. Primaria Baia Mare Baia Mare Concert „Zilele Tineretului” 02.05.2017
3. Primaria Constanta Constanta Concert Revelion 31.12.2017-
01.01.2018
4. Primaria Ploiesti Prahova Eveniment „Ploiesti – Magie, 23.09.2017-
Feerie si Povesti” 25.09.2018
5. Primaria Onesti Bacau Concert Revelion 31.12.2017-
01.01.2018
6. UAT Cernavoda Constanta Eveniment „Zilele Orasului 15.08.2017-
Cernavoda” 21.08.2017
7. Primaria Baia de Mehedinti Eveniment „Zilele Orasului 16.09.2017-
Arama Baia de Arama” 18.09.2017
8. Primaria Craiova Dolj Concert 24.11.2017
9. Primaria Oradea Bihor Eveniment „Toamna 06.10.2017-
Oradeana” 09.10.2017
10. Asociatia Celtic Bistrita Nasaud Festivalul Celtic Transilvania 01.07.2017-
Transilvania 11.07.2017
11. Primaria Ploiesti Prahova Concert Revelion 31.12.2017-
01.01.2018

Principalii potentiali clienti din categoria institutii private, care au evenimente anuale in vederea
desfasurarii evenimente de promovare si aniversare sunt:

Clienti potentiali Localizare


Petrotel – Lukoil STR. MIHAI BRAVU 235 C, Ploiesti
Unilever South Central Europe BDUL. REPUBLICII 291 C, Ploiesti
Yazaki Romania STR. SFEREI, 7, PLOIESTI
Aquila Part Prod Com MALU ROSU 105 A PLOIESTI
Weatherford International Eastern Europe Strada Clopotei Nr. 2A, Bl. C20, Ploiesti
Conpet Strada Anul 1848 1, Ploiesti
Timken Romania STR. DOCTOR GHEORGHE PETRESCU, Nr. 25, PLOIESTI,
Agrisol International (Boldesti – Scaeni) STR. MORII 38 C, Boldesti-Scaeni
Tymbark Maspex Romania (Valenii de Stefan cel Mare nr.38-40
Munte) Valenii de munte, Jud. Prahova
Adeplast (Corlatesti) Corlatesti, Ploiesti, jud. Prahova
Recunostinta Prodcom Impex (Filipestii de Strada Garii, Nr: 661 Hala Nr. 3
Padure) FILIPESTII DE PADURE
Coficab (Ploiesti) Sos. PLOIESTI-TARGOVISTE, Km.8, Ploiesti
Primarii si institutii publice Judetul Prahova
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Anul 1 de implementare este anul anterior semnarii contractului de finantare. Proiectul se va


implementa efectiv, pe o perioada de 12 luni dupa semnarea contractului de finantare, iar conform
graficului activitatilor proiectului, in Anul 2 de implementare, se vor inregistra venituri doar in
ultimile luni de activitate, considerand totusi ca este sfarsit de an, cu multe evenimente ( evenimente
de Craciun ale firmelor corporate, revelioane si serbari ale oraselor).

Tabel: Previziune venituri pe categorii de servicii.

AN 1 AN 2

Denumire produs/ serviciu Preț Cantitate Cantitate Valoare Preț Cantitate Cantitate Valoare
UM unitar estimată, estimată, estimată, UM unitar estimată, estimată, estimată,
(lei) lunar AN 1 (lei) AN 1 (lei) (lei) lunar AN 2 (lei) AN 2 (lei)

Prestari servicii buc 14000 4 30 420000 buc 15000 4 36 540000


Evenimente outdoor buc 20000 1 0 0 buc 20000 1 6 120000
Evenimente indoor buc 14000 3 30 420000 buc 14000 3 30 420000
AN 3 AN 4

Denumire produs/ serviciu Preț Cantitate Cantitate Valoare Preț Cantitate Cantitate Valoare
UM unitar estimată, estimată, estimată, UM unitar estimată, estimată, estimată,
(lei) lunar AN 1 (lei) AN 1 (lei) (lei) lunar AN n (lei) AN n (lei)

Prestari servicii buc 15500 4 40 620000 buc 15946 3 37 590000


Evenimente outdoor buc 20000 1 10 200000 buc 20000 1 12 240000
Evenimente indoor buc 14000 3 30 420000 AN 6 14000 2 25 350000
AN 5 AN 6

Denumire produs/ serviciu Preț Cantitate Cantitate Valoare Preț Cantitate Cantitate Valoare
UM unitar estimată, estimată, estimată, UM unitar estimată, estimată, estimată,
(lei) lunar AN 1 (lei) AN 1 (lei) (lei) lunar AN 2 (lei) AN 2 (lei)

Prestari servicii buc 15946 3 37 590000 buc 15946 3 37 590000


Evenimente outdoor buc 20000 1 12 240000 buc 20000 1 12 240000
Evenimente indoor buc 14000 2 25 350000 buc 14000 2 25 350000
AN7 AN 8

Denumire produs/ serviciu Preț Cantitate Cantitate Valoare Preț Cantitate Cantitate Valoare
UM unitar estimată, estimată, estimată, UM unitar estimată, estimată, estimată,
(lei) lunar AN 1 (lei) AN 1 (lei) (lei) lunar AN n (lei) AN n (lei)

Prestari servicii buc 15946 3 37 590000 buc 15946 3 37 590000


Evenimente outdoor buc 20000 1 12 240000 buc 20000 1 12 240000
Evenimente indoor buc 14000 2 25 350000 buc 14000 2 25 350000
AN 9 AN 10

Denumire produs/ serviciu Preț Cantitate Cantitate Valoare Preț Cantitate Cantitate Valoare
UM unitar estimată, estimată, estimată, UM unitar estimată, estimată, estimată,
(lei) lunar AN 1 (lei) AN 1 (lei) (lei) lunar AN 2 (lei) AN 2 (lei)

Prestari servicii buc 15946 3 37 590000 buc 15946 3 37 590000


Evenimente outdoor buc 20000 1 12 240000 buc 20000 1 12 240000
Evenimente indoor buc 14000 2 25 350000 buc 14000 2 25 350000

Tabel INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (cu adoptarea investitiei)

Venituri din exploatare, incl TVA

1 Venituri din vanzari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


produse
cantitate produse
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

pret unitar
(produs)
2 Venituri din prestari 6.771.100 499.800 642.600 714.000 702.100 702.100 702.100 702.100 702.100 702.100 702.100
servicii
cantitatea de 30 36 40 37 37 37 37 37 37 37
servicii
tariful / unitatea 16.660 17.850 17.850 18.976 18.976 18.976 18.976 18.976 18.976 18.976
de măsură specifică
3 Venituri din vanzari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
marfuri
cantitate marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pret unitar (marfa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incasari 6.771.100 499.800 642.600 714.000 702.100 702.100 702.100 702.100 702.100 702.100 702.100
(intrari de
lichiditati) din
activitatea de
exploatare (CU
proiect)

- DetaliațiCosturile de exploatare(operare) pe elemente componente (costuri de


personal, costuri de mentenanța/întreținere, costuri materiale, costuri
administrative, etc), asociate veniturilor din exploatare.
- Datele si calculele din tabelul de mai jos vor justifica proiecțiile cheltuielilor.
Acestea trebuie să fie realiste (corect estimate) şi necesare investiției.
- Toate articolele de cheltuieli care nu determină plăți efective, cum ar fi:
amortizare, provizioane, neprevăzute etc, nu se vor lua în considerare în
proiecția fluxului de numerar.
- Fluxurile financiare de natura dobânzilor și rambursările de credite se exclud
din fluxurile de numerar pentru calculul indicatorilor de performanta ai
proiectului.
- Nu se iau în considerare impozitele, taxele și alte ieșiri de numerar care nu
sunt legate de costurile de operare. Aferent activităţii de exploatare trebuie
determinat impozitul pe profit (în funcţie de veniturile de exploatare
impozabile şi cheltuielile de exploatare deductibile) sau, după caz, impozitul
pe cifra de afaceri (în funcţie de cifra de afaceri).
- Se includ în costurile de operare, în măsura în care nu au fost prevăzute drept
costuri investiționale, reparațiile capitale și înlocuirile de echipamente cu
durata de viață sub perioada de referință. Aceste costuri vor fi nominale și
alocate perioadei în care se efectuează și nu vor fi constituite sub forma unor
rezerve anterioare plăților efective.

Proiectul se implementeaza pe o perioada de 12 luni, dupa semnarea contractului de finantare si


incepe sa produca efecte (venituri si costuri materiale) din anul 2, lunile 11-12. Anul 1 a fost
considerat anul 2017, anul scrierii si depunerii proiectului.
In anul 2 platile sunt cele aferente implementarii proiectului, respectiv cele cu consultanta, informare
si publicitate, asigurarea echipamentelor achizitionate prin proiect si costurile salariale ale
persoanelor nou angajate, incepand cu luna a 10 a anul 2.
Practic, Anul 1 nu inregistreaza venituri si costuri materiale aferente proiectului, fiind anul 2017-
anul depunerii proiectului.
Incepand cu Anul 2, costurile au fost prevazute astfel:

Tabel: Total cheltuieli materiale


5 Cheltuieli cu 1.647.995 104.000 145.529 167.148 177.362 175.659 175.659 175.659 175.659 175.659 175.659
materiile prime si
cu materialele
consumabile
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

consum de 36 45 58 64 63 63 63 63 63 63
materii prime
pret unitar 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190
materii prime
consum de 103 154 165 169 169 169 169 169 169 169
materiale
consumabile
pret unitar 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595
materiale
consumabile
6 Cheltuieli privind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
marfurile
cantitate marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pret unitar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
marfuri
7 Alte cheltuieli 927.177 119.337 113.760 113.760 113.760 113.760 113.760 59.760 59.760 59.760 59.760
materiale (inclusiv
cheltuieli cu
prestatii externe)
8 Cheltuieli cu 28.560 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856
energia
cantitatea 6.209 6.209 6.209 6.209 6.209 6.209 6.209 6.209 6.209 6.209
consumatã (unitãți
de mãsurã
specifice)
tariful de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
furnizare unitar
9 Cheltuieli cu apa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

cantitatea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
consumatã (unitãți
de mãsurã
specifice)
tariful de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
furnizare unitar
10 Alte cheltuieli din 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
afara (cu utilitati)
cantitatea 0 0 0 0 0 0 0 0 0
consumatã (unitãți
de mãsurã
specifice)
tariful de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
furnizare unitar
Total cheltuieli 2.603.732 226.193 262.145 283.764 293.978 292.275 292.275 238.275 238.275 238.275 238.275
materiale
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

- Avand in vedere ca activitatea ce se va desfasura dupa implementarea proiectului are acelasi caracteristici ca si cele anterioare, costurile materiale au fost
calculate astfel:
- Cheltuielile cu combustibilul au avut in vedere faptul ca pentru acest tip de servicii sunt necesare vizite la client, deci a fost estimat un consum mediu
aferent la 200km*10%, timp de 21 de zile, respectiv 1.890 lei/ luna, adaugat la consumul aferent anului 2016 de 27.212 lei.
-Cheltuielile cu piesele de schimb – incepand cu anul 2, (doar pentru 2 luni) si mai apoi pentru 12 luni/ an, echipamentele fiind noi, s-a fost estimat un cost
mediu de 100 lei/ luna, adaugat la consumul aferent anului 2016 de 12.118 lei.
-Cheltuielile cu materiale consumabile – incepand cu anul 2 s-a aplicat un procent de 3% ( conform bilantului la 2016) la veniturile din exploatare.

Cons
suplimentar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
luni/a Valoare/ Valoare/ Valoare/ Valoare/ Valoare/ Valoare/ Valoare/ Valoare/ Valoare/ Valoare/
Cheltuiala lei/luna n an an an an an an an an an an
Chelt cu combustibilul 1890 12 27212 49892 49892 49892 49892 49892 49892 49892 49892 49892
Chelt cu piese de schimb 100 12 12118 12318 13318 13318 13318 13318 13318 13318 13318 13318
Chelt cu materiale cons 200 12 11979 14994 19278 21420 21063 21063 21063 21063 21063 21063
Total cheltuieli materii prime si mat consumabile 51309 77204 82488 84630 84273 84273 84273 84273 84273 84273
Cheltuieli cu materiile prime 36086 45089 57972 64414 63340 63340 63340 63340 63340 63340
Total chelt mat prime si cons inclusiv TVA 104000 145529 167148 177362 175659 175659 175659 175659 175659 175659

-Consumul energetic are in vedere costurile de iluminat evaluate la 200 lei/ luna, dat fiind ca activitatea se desfasoara la terti iar consumurile energetice sun
in sarcina clientului.
-Cheltuielile cu materiale nestocate, au fost evaluate la nivelul anului 2016, respectiv la 400 lei/ luna.
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
lei/lun luni/a Valoare/a Valoare/a Valoare/a Valoare/a Valoare/a Valoare/a Valoare/a Valoare/a Valoare/a Valoare/a
Cheltuiala a n n n n n n n n n n n
Consum supliment. en E 200 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Total consul energie el inclusiv TVA 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880
Chelt cu mat nestocabile 400 12 5003 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800
Cheltcu ob de inventar 7500 12 90000 90000 90000 90000 90000 90000 45000 45000 45000 45000
Total alte cheltuieli materiale 10290 100283 94800 94800 94800 94800 94800 49800 49800 49800 49800
Total alte cheltuieli materiale inclusiv
TVA 119337 113760 113760 113760 113760 113760 59760 59760 59760 59760
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Tabel: Alte cheltuieli de exploatare:


13 Alte cheltuieli de exploatare (prestatii 906.024 168.915 137.720 78.339 78.339 78.339 78.339 78.339 78.339 78.339 78.339
externe, alte impozite, taxe si
varsaminte asimilate, alte cheltuieli),
din care:
- Cheltuieli de intretinere si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
reparatii capitale
cantitatea necesară de servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mentenanța
tariful / unitatea de măsură specifică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabel:Detaliere Alte cheltuieli de exploatare:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Valoare/a Valoare/a Valoare/a Valoare/a Valoare/a Valoare/a Valoare/a Valoare/a Valoare/a Valoare/a
Cheltuiala lei/luna luni/an n n n n n n n n n n
Chelt cu chiriile 2132 12 25580 25580 25580 25580 25580 25580 25580 25580 25580 25580
Chelt cu asigurarile 2000 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Chelt cu intretinerea si reparatiile 50 12 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Chelt cu protocol si reclama 12 877 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Chelt cu deplasari, detasari 100 12 0 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Chelt cu servicii la terti 2000 12 108.771 71500 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000
Chelt de promov si publ 300 0 6000 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Chelt postale, telefoane 200 12 0 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Chelt comisioane bancare 100 12 2566 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Chelt alte imp si taxe 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809 1809
Chelt cu alte chelt de exploatare 2342 2342 2342 2342 2342 2342 2342 2342 2342 2342
Total alte cheltuieli de exploatare si provizioane previzionate 141945 115731 65831 65831 65831 65831 65831 65831 65831 65831
Total alte cheltuieli de exploatare si provizioane previzionate inclus
TVA 168915 137720 78339 78339 78339 78339 78339 78339 78339 78339
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

- Cheltuielile cu servicii la terti scad in fiecare an, incepand cu anul implementarii proiectului,
firma detinand propriile echipamente (pe care in lipsa proiectului le solicita de la terti), incepand cu
anul 3, fiind estimata doar 2000 lei/ luna- incluzand serviciile de contabilitate si juridic, protectia
muncii si medicina muncii (a fost calculata la numarul total de angajati -9 persoane), avand in vedere
preturile practicate in cadrul contractelor existente.
- Serviciile de marketing au fost prevazute anual, conform strategiei de marketing prezentata
in cadrul planului, respectiv, respectiv 3600 lei anual .
- Cheltuielile cu protocolul au fost mentinute la nivelul anului 2016- de 900 lei/ an.
- Am considerat ca vor creste si costurile cu serviciile de telefonie si internet, prin marirea
volumului de activitate -200 lei/luna.
- Cheltuielile cu intretinerea si reparatia- mentenanta- au fost estimate la 600 lei/an incepand
cu anul 2.
- Cheltuielile cu deplasarile si detasarile au fost 1200 lei/ an incepand cu anul 2.
- Activitatea se va desfasura in acelasi spatiu inchiriat, aceasta nesuportand modificari in
proiectie, fata de anul 2016.
- Cheltuielile cu asigurarile echipamentelor achizitionate prin proiect au fost estimate la 2000
lei/an.
- Serviciile cu consultanta, in valoare de 47.500 lei si cele cu publicitatea proiectului, in valoare
de 5000 au fost prevazute a fi platite timp de 2 ani incepand cu anul 2 de implementare in cadrul
serviciilor execuate de terti.

Tabel flux de licihidiati:


14 Cheltuieli financiare (Cheltuieli 79.200 0 14.143 22.628 16.971 16.971 8.486 0 0 0 0
privind dobanzile la imprumuturile
contractate pentru activitatea
aferenta investitiei)

Total plati (iesiri de lichiditati) din 5.191.077 474.931 547.367 531.425 535.983 548.950 540.464 494.115 494.115 511.865 511.865
activitatea de exploatare (CU
proiect)
Flux de lichiditati brut din 1.580.023 24.869 95.233 182.575 166.117 153.150 161.636 207.985 207.985 190.235 190.235
activitatea de exploatare (CU
proiect)
15 Plati TVA 516.357 16.716 38.756 56.185 52.654 52.926 52.926 61.548 61.548 61.548 61.548

16 Rambursari TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Impozit pe profit/venit 56.900 4.200 5.400 6.000 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900

Plati/incasari pentru impozite si 573.257 20.916 44.156 62.185 58.554 58.826 58.826 67.448 67.448 67.448 67.448
taxe (CU proiect)

Flux de lichiditati net din 1.006.766 3.954 51.077 120.389 107.563 94.324 102.810 140.537 140.537 122.787 122.787
activitatea de exploatare (CU
proiect)

Cheltuielile financiare sunt reprezentate de dobanzile la creditul contractat pentru implementarea


proiectului, calculat la un procent de 10% pentru 5 ani.
Cota de TVA a fost calculata la 19%
Impozitul pe profit- 1% la CA – aferent microintreprinderilor cu peste 1 salariat.

Concluzie:
Implementarea proeictului genereaza fluxuri de numerar pozitive care ii permit firmei sa plateasca
salarii celor 9 angajati, sa se dezvolte, sa-si reinnoiasca si modernizeze intreaga baza de echipamente
cu ajutorul carora sa fie competitiva in piata, sa prctice preturi competititve si sa poate satisface cele
mai exigente cerinte.
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

- Prezentarea costurilor salariale pentru cei implicați în activitatea de


implementare/operare a rezultatelor proiectului folosind următorul tabel

Implementarea proiectului va fi facuta de catre administratorul societatii, impreuna cu doua persoane


delegate in cadrul firmeisi 1 expert delegat firma de consultanta selectata. Aceste costuri se regasesc
in costurile salariale.
Operarea echipamentelor si implementarea proiectului de investitii va fi facuta cu ajutorul a 3
persoane nou angajate.
Anul 1 este anul 2017, anul depunerii proiectului iar anul 2 are prevazute costuri salariale, in ultimile 2
luni, conform graficului de implementare. Salariile brute ale persoanelor nou angajate sunt de 1450
lei. Toate salariile au fost prevazute sa se mareasca cu un indice de 1,1, la fiecare 2 ani, incepand cu
anul 3 de proiect.
Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala reprezinta 23,07% din fondul de salarii.
Tabel Cheltuieli cu personalul angajat:
11 Cheltuieli cu 1.279.597 64.860 108.360 119.196 119.196 131.116 131.116 144.227 144.227 158.650 158.650
personalul angajat
număr de angajați 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

salariul de bază 601 1.003 1.104 1.104 1.214 1.214 1.335 1.335 1.469 1.469
prognozat/luna
numar de luni / an 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

12 Cheltuieli cu 14.963 24.999 27.499 27.499 30.248 30.248 33.273 33.273 36.601 36.601
asigurarile si
protectia sociala
Cheltuieli de 1.574.800 79.823 133.359 146.695 146.695 161.364 161.364 177.500 177.500 195.250 195.250
personal

Prin proiect se vor angaja 3 persoane cu norma intreaga de lucru, conform tabelului de mai jos:
Tabel: Personal angajat prin proiect.
Cheltuielile
Personal angajat Salariu Salariu cu
(poziție, coform Nr. net brut asigurările An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10
fișei postului) lunar lunar si protecția
sociala

Operator sunet 1 1065 1450 239,25 0 2900 19140 19140 21054 21054 23159 23159 25475 25475
Operator sunet 1 1065 1450 239,25 0 2900 19140 19140 21054 21054 23159 23159,4 25475 25475,34
Operator imagine 1 1065 1450 239,25 0 2900 19140 19140 21054 21054 23159 23159,4 25475 25475,34
Total
3 3195 4350 718 0 8700 57420 57420 63162 63162 69478 69478 76426 76426

Procent
Tip buget Tip cotizare Suma
aplicabil
Contribuții asigurări sociale C.A.S 15,80% 687,30
Fond de sănătate 5,20% 226,20
Fond de șomaj 0,50% 21,75
BAS
Fond de risc 0,15% 6,53

Contribuții concedii și indemnizații 0,85% 36,98


Creante salariale 0,25% 10,88
Subtotal valori de cotizat la BAS 978,75
BS - Impozit pe venituri salariale 16,00% 437,16
Subtotal valori de cotizat la BS 437,16
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Tabel: total personal angajat


AN 1 AN 2
Cheltuieli Cheltuieli
cu cu
Personalul societății Salariu Salariu asigurările Salariu Salariu asigurările
Nr. Nr.
net/lună brut/lună și net/lună brut/lună și
protecția protecția
socială socială

Operator sunet 1 1065 1450 335 1 1065 1450 335


Operator sunet 1 1065 1450 335 1 1065 1450 335
Operator imagine 1 1065 1450 335 1 1065 1450 335
Total prin proiect 3 3195 4350 1004 3 3195 4350 1004
Angajati existenti 6 595 780 180 6 595 780 180
Total existenti-nr mediu 6 3570 4680 1080 6 3570 4680 1080
Total 9 6765 9030 2083 9 6765 9030 2083
AN 3 AN 4
Cheltuieli Cheltuieli
cu cu
Personalul societății Salariu Salariu asigurările Salariu Salariu asigurările
Nr. Nr.
net/lună brut/lună și net/lună brut/lună și
protecția protecția
socială socială
Operator sunet 1 1165 1595 368 1 1165 1595 368
Operator sunet 1 1165 1595 368 1 1165 1595 368
Operator imagine 1 1165 1595 368 1 1165 1595 368
Total prin proiect 3 3495 4785 1104 3 3495 4785 1104
Angajati existenti 6 650 858 198 6 650 780 180
Total existenti-nr mediu 6 3900 5148 1188 6 3900 4680 1080
Total 9 7395 9933 2292 9 7395 9465 2184
AN 5 AN 6
Cheltuieli Cheltuieli
cu cu
Personalul societății Salariu Salariu asigurările Salariu Salariu asigurările
Nr. Nr.
net/lună brut/lună și net/lună brut/lună și
protecția protecția
socială socială
Operator sunet 1 1271 1755 405 1 1271 1755 405
Operator sunet 1 1271 1755 405 1 1271 1755 405
Operator imagine 1 1271 1755 405 1 1271 1755 405
Total prin proiect 3 3813 5264 1214 3 3813 5264 1214
Angajati existenti 6 710 944 218 6 710 944 218
Total existenti-nr mediu 6 4260 5663 1306 6 4260 5663 1306
Total 9 8073 10926 2521 9 8073 10926 2521
AN 7 AN 8
Cheltuieli Cheltuieli
cu cu
Personalul societății Salariu Salariu asigurările Salariu Salariu asigurările
Nr. Nr.
net/lună brut/lună și net/lună brut/lună și
protecția protecția
socială socială
Operator sunet 1 1388 1930 445 1 1388 1930 445
Operator sunet 1 1398 1930 445 1 1398 1930 445
Operator imagine 1 1398 1930 445 1 1398 1930 445
Total prin proiect 3 4184 5790 1336 3 4184 5790 1336
Angajati existenti 6 776 1038 240 6 776 1038 240
Total existenti-nr mediu 6 4656 6229 1437 6 4656 6229 1437
Total 9 8840 12019 2773 9 8840 12019 2773
AN 9 AN 10
Cheltuieli Cheltuieli
cu cu
Personalul societății Salariu Salariu asigurările Salariu Salariu asigurările
Nr. Nr.
net/lună brut/lună și net/lună brut/lună și
protecția protecția
socială socială
Operator sunet 1 1522 2123 601 1 1522 2123 601
Operator sunet 1 1522 2123 601 1 1522 2123 601
Operator imagine 1 1522 2123 601 1 1522 2123 601
Total prin proiect 3 4566 6369 1803 3 4566 6369 1803
Angajati existenti 6 849 1142 263 6 849 1142 263
Total existenti-nr mediu 6 5094 6852 1581 6 5094 6852 1581
Total 9 9660 13221 3384 9 9660 13221 3384
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

4. Analiza întreprinderii solicitante – proiecții financiare

Analiza proiecțiilor financiare a întreprinderii solicitante face obiectul foii de lucru


- 4-Proiectii_fin_intreprindere:
- Tabel 1 - Proiectia fluxului de numerar la nivelul intregii activitati a
intreprinderii, cu ajutor nerambursabil, pe perioada de implementare si
operare a investitiei - Elaborați proiecția anuală a veniturilor și cheltuielilor
pentru întreaga activitate a societății (nu doar cea aferentă domeniului de
activitate vizat de proiect).Justificați veniturile și cheltuielile previzionate, prin
completarea tabelelor de mai jos.
- Tabel 2 - Proiectia Contului de profit si pierdere la nivelul intregii activitati a
intreprinderii, pe perioada de implementare a proiectului – completați cu
date referitoare la previzionarea cheltuielilor cu ajustări de valoare și
provizioane, amortizare, precum și previzionarea impozitului. Restul datelor
se vor calcula automat.

Proiecția veniturilor societății (întreaga activitate)


Completațicu toate tipurile/ categoriile de venituri ale societății:

Intreaga activitate, dupa implementarea proiectului va avea in plus fata de 3A-


Proiectii_fin_investitiedoar activitatea de comert cu articole adiacente activitatii de organizare de
evenimente, respectiv venituri din vanzarea de marfuri, venituri din sconturi obtinute si cheltuiala cu
marfurile.
Aceste venituri au fost mentinute, in cadrul previziunii, la nivelul anului 2016 si au fost adaugate
proiectiilor din 3A proiectii-fin-investitie.

INCASARI DIN ACTIVITATEA An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10
DE EXPLOATARE
11 Venituri din exploatare, incl 591.073 734.613 806.013 794.113 794.113 794.113 794.113 794.113 794.113 794.113
TVA
11,1 Venituri din vanzari produse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din vanzari produse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


(fără TVA)
TVA aferentă veniturilor din 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vanzari produse
11.2. Venituri din prestari servicii 499.800 642.600 714.000 702.100 702.100 702.100 702.100 702.100 702.100 702.100

Venituri din prestari servicii 420.000 540.000 600.000 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000 590.000
(fără TVA)
TVA aferentă veniturilor din 79.800 102.600 114.000 112.100 112.100 112.100 112.100 112.100 112.100 112.100
prestari servicii
11.3. Venituri din vanzari marfuri 88.060 88.800 88.800 88.800 88.800 88.800 88.800 88.800 88.800 88.800

Venituri din vanzari marfuri 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000
(fără TVA)
TVA aferentă veniturilor din 14.060 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800
vanzari marfuri
11.4. Venituri din subventii de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare aferente cifrei de
afaceri nete
Venituri din subventii de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare aferentă cifrei de
afaceri nete (fără TVA)
TVA aferentă din subventii de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare aferentăe cifrei de
afaceri nete
11.6. Venituri din alte activitati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din alte activități (fără


2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

TVA)

TVA aferentă veniturilor din


alte activități
11.9. Alte venituri din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte venituri din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


(fără TVA)
TVA aferentă altor venituri din 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare
12. Venituri financiare 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700

12.1. Venituri din interese de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


participare
12.2. Venituri din investitii si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
imprumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12.3. Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.4. Alte venituri financiare (din 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700
diferente de curs valutar, din
sconturi obtinute, din investitii
financiare pe termen scurt, din
investitii financiare cedate,
alte venituri financiare)
Total intrari de lichiditati din 591.073 590.560 734.100 805.500 793.600 793.600 793.600 793.600 793.600 793.600
activitatea de exploatare

Tabel: Venituri obitunte/ categorii


AN 1 AN 2
Preț Cantitate Cantitate Valoare Preț Cantitate Cantitate Valoare
Denumire produs/ serviciu
UM unitar estimată, estimată, estimată, UM unitar estimată, estimată, estimată,
(lei) lunar AN 1 (lei) AN 1 (lei) (lei) lunar AN 2 (lei) AN 2 (lei)
Vanzari marfuri buc 3083 2 6167 74000 buc 3083 2 6167 74000
Prestari servicii buc 14000 4 30 420000 buc 15000 4 36 540000
Evenimente outdoor buc 20000 1 0 0 buc 20000 1 6 120000
Evenimente indoor buc 14000 3 30 420000 buc 14000 3 30 420000
AN 3 AN 4
Preț Cantitate Cantitate Valoare Preț Cantitate Cantitate Valoare
Denumire produs/ serviciu
UM unitar estimată, estimată, estimată, UM unitar estimată, estimată, estimată,
(lei) lunar AN 1 (lei) AN 1 (lei) (lei) lunar AN n (lei) AN n (lei)
Vanzari marfuri buc 3083 2 6167 74000 buc 3083 2 6167 74000
Prestari servicii buc 15500 4 40 620000 buc 15946 3 37 590000
Evenimente outdoor buc 20000 1 10 200000 buc 20000 1 12 240000
Evenimente indoor buc 14000 3 30 420000 AN 6 14000 2 25 350000
AN 5 AN 6
Preț Cantitate Cantitate Valoare Preț Cantitate Cantitate Valoare
Denumire produs/ serviciu
UM unitar estimată, estimată, estimată, UM unitar estimată, estimată, estimată,
(lei) lunar AN 1 (lei) AN 1 (lei) (lei) lunar AN 2 (lei) AN 2 (lei)
Vanzari marfuri buc 3083 2 6167 74000 buc 3083 2 6167 74000
Prestari servicii buc 15946 3 37 590000 buc 15946 3 37 590000
Evenimente outdoor buc 20000 1 12 240000 buc 20000 1 12 240000
Evenimente indoor buc 14000 2 25 350000 buc 14000 2 25 350000
AN7 AN 8
Preț Cantitate Cantitate Valoare Preț Cantitate Cantitate Valoare
Denumire produs/ serviciu
UM unitar estimată, estimată, estimată, UM unitar estimată, estimată, estimată,
(lei) lunar AN 1 (lei) AN 1 (lei) (lei) lunar AN n (lei) AN n (lei)
Vanzari marfuri buc 3083 2 6167 74000 buc 3083 2 6167 74000
Prestari servicii buc 15946 3 37 590000 buc 15946 3 37 590000
Evenimente outdoor buc 20000 1 12 240000 buc 20000 1 12 240000
Evenimente indoor buc 14000 2 25 350000 buc 14000 2 25 350000
AN 9 AN 10
Preț Cantitate Cantitate Valoare Preț Cantitate Cantitate Valoare
Denumire produs/ serviciu
UM unitar estimată, estimată, estimată, UM unitar estimată, estimată, estimată,
(lei) lunar AN 1 (lei) AN 1 (lei) (lei) lunar AN 2 (lei) AN 2 (lei)
Vanzari marfuri buc 3083 2 6167 74000 buc 3083 2 6167 74000
Prestari servicii buc 15946 3 37 590000 buc 15946 3 37 590000
Evenimente outdoor buc 20000 1 12 240000 buc 20000 1 12 240000
Evenimente indoor buc 14000 2 25 350000 buc 14000 2 25 350000
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Proiecția cheltuielilor societății (întreaga activitate)


Completați cu toate tipurile/ categoriile de cheltuieli aferente întregii activității
Proiectul se implementeaza pe o perioada de 12 luni, de la data semnarii contractului de finantare si
incepe sa produca efecte (venituri si costuri materiale) ultimile 2 luni ale anului 2.
In toata previziunea financiara s-au avut in vedere, pe toata perioada, datele financiare inregistrate
si descrise la Sectiunea” 3A-Proiectii_fin_investitie, la care s-au adaugat proiectiile finaciare aferente
activitatii de comert, mentinute la nivelul anului 2016.
Cheltuielile de personal nu suporta nici ele modificari, fiind aceleasi descrise la Sectiunea” 3A-
Proiectii_fin_investitie.

Tabel:Plati Din Activitatea De Exploatare


PLATI DIN ACTIVITATEA DE An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10
EXPLOATARE
Cheltuieli din exploatare, incl 545.390 603.684 579.257 589.471 602.438 602.438 564.575 564.575 582.325 582.325
TVA
13 Cheltuieli cu materiile prime si 104.000 145.529 167.148 177.362 175.659 175.659 175.659 175.659 175.659 175.659
cu materialele consumabile
Cheltuieli cu materiile prime si cu 87.395 122.293 140.460 149.044 147.613 147.613 147.613 147.613 147.613 147.613
materialele consumabile (fără
TVA)
TVA aferentă cheltuielilor cu 16.605 23.236 26.687 28.318 28.046 28.046 28.046 28.046 28.046 28.046
materiile prime si cu materialele
consumabile (fără TVA)
14 Alte cheltuieli materiale 119.337 113.760 113.760 113.760 113.760 113.760 59.760 59.760 59.760 59.760

Alte cheltuieli materiale (fără 100.283 95.597 95.597 95.597 95.597 95.597 50.218 50.218 50.218 50.218
TVA)
TVA aferentă altor cheltuieli 19.054 18.163 18.163 18.163 18.163 18.163 9.542 9.542 9.542 9.542
materiale
15 Alte cheltuieli externe (cu 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856 2.856
energia si apa)
Alte cheltuieli externe (cu 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
energia si apa) fără TVA
TVA aferentă altor cheltuieli 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456
externe (cu energia si apa)
16 Cheltuieli privind marfurile 70.460 70.460 70.460 70.460 70.460 70.460 70.460 70.460 70.460 70.460

Cheltuieli privind marfurile (fără 59.210 59.210 59.210 59.210 59.210 59.210 59.210 59.210 59.210 59.210
TVA)
TVA aferentă cheltuielilor privind 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250 11.250
marfurile
17 Salarii si indemnizatii 64.860 108.360 119.196 119.196 131.116 131.116 144.227 144.227 158.650 158.650

18 Cheltuieli cu asigurarile si 14.963 24.999 27.499 27.499 30.248 30.248 33.273 33.273 36.601 36.601
protectia sociala
19 Alte cheltuieli de exploatare 168.915 137.720 78.339 78.339 78.339 78.339 78.339 78.339 78.339 78.339
(prestatii externe, alte impozite,
taxe si varsaminte asimilate, alte
cheltuieli)
Ate cheltuieli din exploatare (fără 141.945 115.731 65.831 65.831 65.831 65.831 65.831 65.831 65.831 65.831
TVA)
TVA aferentă altor cheltuieli din 26.970 21.989 12.508 12.508 12.508 12.508 12.508 12.508 12.508 12.508
exploatare
Cheltuieli financiare 0 14.143 22.628 16.971 16.971 8.486 4.243 0 0 0

20 Cheltuielile privind dobanzile 0 14.143 22.628 16.971 16.971 8.486 4.243 0 0 0

La imprumut - cofinantare la 0 14.143 22.628 16.971 16.971 8.486 4.243 0 0 0


proiect
La alte credite pe termen
mediu si lung, leasinguri, alte
datorii financiare
La credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Alte cheltuieli financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


(pierderi din creante legate de
participatii, din diferente de curs
valutar, din sconturi obtinute,
privind investitiile financiare
cedate, alte cheltuieli financiare)
Total iesiri de lichiditati din activitatea 545.390 617.826 601.885 606.442 619.410 610.924 568.817 564.575 582.325 582.325
de exploatare
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Amortizarea
In acest moment firma nu detine active imobilizate neinregistrand cheltuieli cu amortizarea.
Echipamentele achizitionate prin proiect au perioada amortizare cuprinsa intre 10 si 12 ani si metoda
de calcul amortizare linara, conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de
functionare a mijloacelor fixe aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 si modificat prin HG
nr. 1496/2008 din 19 noiembrie 2008
Incepand cu anul 6 de operare, firma va reinvesti permanent in echipamente necesare desfasurarii
activitatii (echipamente de lucru complementare). Amortizarea acestora a fost calculata la 12 ani.
Firma are imibilizari in curs in valoare de 29164 lei si ale creante imbilizate, pentru care nu a fost
calculata amortizarea.
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Amortizarea echipamentelor prin proiect curs


Perioada Valoare Valoare
de de de
Grupa Denumire Valoare An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10 Total
amortizare amortizat, amortizat,
(luni) pe lună pe an
2.2.26.2.2. Scene metalice Scena mobila pentru concerte/spectacole-1 buc 192309 120 1603 19231 0 6410 19231 19231 19231 19231 19231 19231 19231 19231 160257
demontabile 6-10 ani Podea-1 buc 156531 120 1304 15653 0 5218 15653 15653 15653 15653 15653 15653 15653 15653 130442
Aparat de efecte de lumini la scena, cu doua case de
61807 144 429 5151 0 1717 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 42922
transport-10 buc
Ecran LED- 2 buc 298213 144 2071 24851 0 8284 24851 24851 24851 24851 24851 24851 24851 24851 207092
Kit instalare-2 buc 6008 144 42 501 0 167 501 501 501 501 501 501 501 501 4172
Subwoofer active cu 2 difuzoare-4 buc 37713 144 262 3143 0 1048 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 26190
Subwoofer active cu un difuzor de 15”-2 buc 10142 144 70 845 0 282 845 845 845 845 845 845 845 845 7043
2.1.22.9 Alte masini utilaje si Boxa activa,in 3 cai- 6 buc 69615 144 483 5801 0 1934 5801 5801 5801 5801 5801 5801 5801 5801 48344
instalatii neregasite in cadrul clasei
21.22 8-12 ani Boxa activa,in 3 cai-1 buc 4933 144 34 411 0 137 411 411 411 411 411 411 411 411 3426
Monitor de scena activ bi amplificat- 4 buc 20190 144 140 1683 0 561 1683 1683 1683 1683 1683 1683 1683 1683 14021
Distribuitor- 1 buc 2643 144 18 220 0 73 220 220 220 220 220 220 220 220 1835
Camera video - 2 buc 64043 144 445 5337 0 1779 5337 5337 5337 5337 5337 5337 5337 5337 44475
Tripod - 2 buc 9392 144 65 783 0 261 783 783 783 783 783 783 783 783 6522
Obiectiv -1 buc 13417 144 93 1118 0 373 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 1118 9317
Quadcopter -1 buc 5367 144 37 447 0 149 447 447 447 447 447 447 447 447 3727
TOTAL amortizare prin proiect 952322 7098 85174 0 28391 85174 85174 85174 85174 85174 85174 85174 85174 709785
TOTAL venituri din amortizare prin proiect 0 22713 68139 68139 68139 68139 68139 68139 68139 68139 567828 80%
Amortizarea existenta
Valoare Perioada Valoare Valoare
ramasa de de de de
Grupa Denumire An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10 Total
amovartizat amortizare amortizat, amortizat,
la 31.12.2016 (luni) pe lună pe an
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 76315 90 332 3986 3986 3986 3986 3986 3986 3986 3986 3449 76315
MIJLOACE DE TRANSPORT 19500 48 406 4872 4872 4872 4872 4872 12 19500
TOTAL amortizare echip existente 95815 738 8858 8858 8858 8858 8858 3998 3986 3986 3449 0 0 95815
Amortizare echipamente -profit reinvestit
Valoare
Perioada Valoare
Valoare de
de de
Grupa Denumire anuala de amortizat, An1 An2 An3 An4 An5 An6 An7 An8 An9 An10 Total
amortizare amortizat,
amortizat pe an (
(luni) pe lună
2016)
Echipamente productie 100000 144 694 8333 8333 8333 8333 8333 8333 41667
2.1.22.9 Alte masini utilaje si
Echipamente productie 100000 144 694 8333 8333 8333 8333 8333 33333
instalatii neregasite in cadrul clasei
21.22 8-12 ani Echipamente productie 100000 144 694 8333 8333 8333 8333 25000
Echipamente productie 100000 144 694 8333 8333 8333
Total investitii noi 500000 3472 41667 0 0 0 0 0 8333 16667 25000 33333 41667 125000
Total amortizare 8858 37250 94032 94032 89172 97494 105827 113623 118508 126841 885638
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Verificarea sustenabilității financiare a societății


i. Sustenabilitatea financiară a societății este demonstrată prin fluxuri de numerar
nete cumulate pozitive pe durata întregii perioade de referință luate în
considerare, demonstrând că societatea nu întâmpină riscul unui deficit de
numerar (lichidități) care să pună în pericol realizarea sau operarea investiției/
intrării în procedură de insolvență.
ii. La determinarea fluxului de numerar net, se vor lua in considerare toate costurile
(eligibile si ne-eligibile) și toate sursele de finanțare (atât pentru investiție cat si
pentru operare si funcționare), inclusiv veniturile generate de proiect.
iii. Diferența între intrările și ieșirile de numerar reprezintă deficitul sau, după caz,
surplusul perioadei respective și se cumulează la rezultatul anterior. Fluxul de
numerar folosit în sustenabilitate nu se actualizează.
iv. Intrările includ toate veniturile din valorificarea produselor/serviciilor precum și
toate intrările de numerar datorate managementului resurselor financiare
(fonduri nerambursabile, contribuție publică, capitaluri proprii, împrumuturi
bancare).
v. Valoarea reziduală nu se ia în considerare.
vi. Ieșirile reprezintă costurile investiționale, costurile de operare, rambursările de
credite, plăti dobânzi și alte cheltuieli ocazionate de obținerea creditării, taxele și
impozitele, alte plăti generate de aranjamentele financiare încheiate pentru
asigurarea surselor de finanțare a investiției.

Fluxul de numerar la nivelul intregii activitati cu ajutor nerambursabil contine urmatoarele


specificatii:
- In primii doi ani de implementare, asociatul unic sustine firma prin imprumut total de
100.000 lei pe care firma il returneaza in urmatorii 2 ani.
- Creditul contractat pentru implementarea proiectului se va rambursa intr-o perioada
de 5 ani.
- Incepand cu anul 6, fluxurile de numerar ii permit asociatului sa reinvesteasca
profitului in suma de 100.000 lei/ anual, in echipamente de lucru ( avand in vedere
uzura morala rapida a acestei industrii) cat si acordarea de dividende de 50.000
lei/an.

Tabel 1 - Proiectia fluxului de numerar la nivelul intregii activitati a intreprinderii, cu ajutor nerambursabil, pe perioada de implementare si operare a investitiei

Implementare si operare
Nr.
CATEGORIA
Crt. AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
ACTIVITATEA DE FINANTARE

INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE

1 Aport la capitalul societatii 50.000 50.000 -50.000 -50.000 0 0 0 0 0


(imprumuturi de la actionari/asociati)

2 Credite pe termen lung, din care 0 282.856 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1. Imprumut pentru realizarea investitiei 0 282.856 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


leasinguri, alte datorii financiare

3 Credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Ajutor nerambursabil 803.858 0 0 0 0 0 0 0 0

Total intrari de lichiditati din activitatea de 50.000 1.136.713 -50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0


finantare
PLATI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

5 Rambursari de Credite pe termen mediu 0 0 56.571 56.571 56.571 56.571 56.571 0 0 0


si lung, din care:

5,1 Rate la imprumut - cofinantare la 0 0 56.571 56.571 56.571 56.571 56.571 0 0 0


proiect
5,2 Rate la alte credite pe termen mediu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
si lung, leasinguri, alte datorii financ.

6 Rambursari de credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Dividende (inclusiv impozitele aferentăe) 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Total iesiri de lichiditati din activitatea finantare 0 0 56.571 56.571 56.571 106.571 106.571 50.000 50.000 50.000

Flux de lichiditati din activitatea de finantare 50.000 1.136.713 -106.571 -106.571 -56.571 -106.571 -106.571 -50.000 -50.000 -50.000

ACTIVITATEA DE INVESTITII

INCASARI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII

8 Vanzari de active, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total intrari de lichididati din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


investitii
PLATI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (inlcusiv
reinvestirile din cadrul proiectului de investitii)

9 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA 1.133.263 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

10 Achizitii de active fixe necorporale, incl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


TVA
11 Cresterea investitiilor in curs (esalonat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cf. Grafic realizare)

Total iesiri de lichididati din activitatea de 0 1.133.263 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
investitii
Flux de lichiditati din activitatea de investitii 0 -1.133.263 0 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Flux de lichiditati din activitatea de investitii si 50.000 3.450 -106.571 -106.571 -56.571 -206.571 -206.571 -150.000 -150.000 -150.000
finantare

Conform indicatorilor istorici ai anilor 2014-2015-2016 firma indeplineste indicatorii de solvabilitate


si rentabilitate, care demonstreaza capacitatea de a implenta cu succes un proiect de investii, intr-o
activitate complementara celei desfasurate in acest moment.

Rate de rentabilitate>5 2.014 2.015 2.016


ROE (rentabilitatea capitalului propriu) = PN/CPR 9% 41% 30%

Rate de solvabilitate si indatorare>1 2.014 2.015 2.016


Rata solvabilității = Active totale/ Datorii curente 1,26 1,40 1,40

Conform VANF si RIRF investitia este necesar a fi facuta cu ajutorul fondurilor nerambursabile:
VANF (valoarea actualizata neta financiara) -100.488 Negativa

RIRF (rata interna de rentabilitate financiara) 1,42% <5

3B - Rentabilitatea investiției
In acest tabel sunt inregistrate incasarile si platile aferente activitatilor de exploatare si de investitii generate exclusiv de proiectul de investitie

TVA eligibil
(nedeductibil) ? NU
(selecteaza)

Rata de actualizare 4% Implementare si operare (ani)


financiară
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total incasari din 1.773.100 0 142.800 214.200 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300
exploatare
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

Valoare reziduala* 113.367 113.367

Incasari totale 1.886.467 0 142.800 214.200 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 202.300 315.667

Total plati din 517.043 27.100 85.393 55.694 65.908 73.076 73.076 28.833 28.833 39.565 39.565
exploatare
Investitie 1.133.263 0 1.133.263 0 0 0 0 0 0 0 0

Regularizare TVA 167.309 0 -159.851 39.470 35.939 36.211 36.211 44.833 44.833 44.833 44.833

Plati totale 1.817.616 27.100 1.058.806 95.164 101.847 109.287 109.287 73.665 73.665 84.398 84.398

Flux de numerar net 68.852 -27.100 -916.006 119.036 100.453 93.013 93.013 128.635 128.635 117.902 231.270

Flux de numerar net -100.488 -26.058 -846.899 105.823 85.868 76.450 73.510 97.752 93.992 82.837 156.237
actualizat
Investitie actualizata 879.597 0 879.597 0 0 0 0 0 0 0 0

VANF (valoarea -100.488


actualizata neta
financiara)
RIRF (rata interna de 1,42%
rentabilitate financiara)

-Sustenabilitatea financiară a societății este demonstrată prin fluxuri de numerar nete cumulate
pozitive pe durata întregii perioade de referință luate în considerare, demonstrând că societatea nu
întâmpină riscul unui deficit de numerar (lichidități) care să pună în pericol realizarea sau operarea
investiției/ intrării în procedură de insolvență.
Implementarea proiectului va duce la competitivitatea firmei data de inovarea de produs si proces,
fapt care asigura sustenabilitatea. Fluxurile pozitive de numerar generate de activitate, dupa
implementarea proiectului vor permite asocitatului sa reinvesteasca permanent profitul cat si sa-si
asigure un trai decent lui si angajatior sai prin plata salariilor si a dividendelor.

FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)


Flux de lichiditati net al 70.704 71.277 30.568 17.742 54.503 -87.011 -53.527 7.287 -10.463 -10.463
perioadei
Disponibil de numerar 22.209 92.913 164.190 194.758 212.500 267.003 179.992 126.465 133.752 123.289
la inceputul perioadei
Disponibil de numerar 92.913 164.190 194.758 212.500 267.003 179.992 126.465 133.752 123.289 112.827
la sfarsitul perioadei
2.1.A. Microîntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor
Anexa 1.5 – Planul de afaceri

6. Anexe
Se vor anexa orice alte documente pe care le considerați relevante sau care susțin anumite puncte de
vedere din planul dvs. de afaceri.

A. Anexe financiare la Planul de afaceri


B. Hotararea AGA
C. Plan de amplasare echipamente
D. Oferte justificare buget proiect
E. Comparari de oferte: caracteristici tehnice si preturi
F. Diplome echipa de impelementate: U.I.P. si consultant
G. CV-uri echipa de impelementate: U.I.P. si consultant
H. Contract de deseuri
I. Cereri de oferta si Caiete de sarcini pentru activitatea desfasurata prin proiect
J. Note justificative de determinare a valorii estimate