Sunteți pe pagina 1din 2

PROGRAMA DE PREGTIRE

MODULUL :
Durata (n ore de pregtire): 60ore (40 ore teorie + 20 ore aplicatii practice)

Nr.
crt.

COMPETENTE
SPECIFICE

CONTINUT TEMATIC

METODE/FORME
DE ACTIVITATE

1.CONSILIEREA VOCATIONALA
1.1.Istoricul
1.2.Delimitri conceptuale
1

Sa identifice consilierea
vocationala

1.3.Stiluri decizionale
1.4.Etapele deciziei informale
1.5.Strategii de cautare a unui loc de munca

Sa identifice orientarea
scolara si profesionala

2.ORIENTAREA SCOLARA SI
PROFESIONALA
2.1.Planificarea carierei
Importanta cariera si planificarea ei
Orientarea carierei
Decizia de cariera:pasii
- Pasii luarii deciziei
- Planul de cariera
2.2.Planificarea traseului educational
Traseul educational

Explicaia
Conversaia
Demonstraia

MIJLOACE DE
INSTRUIRE,
MATERIALE DE
INVATARE
5
. - material
demonstrativ;
-planse;
-flipchart;
-videoproiector

Lucrul individual

Explicaia
Conversaia
Demonstraia
Lucrul individual

- material
demonstrativ;
-planse;
-flipchart;
-videoproiector

CRITERII DE
PERFORMANTA
6
- sa cunoasca istoricul si
importanta consilierii
vocationale
- sa poata delimita
conceptele vocationale
- sa cunoasca etepele
deciziei informale
- sa cunoasca strategiile
pentru cautarea unui loc de
munca
- sa aplice planificari ale
carierei
- sa realizeze planificarea
traseului educational al
unui elev
-sa cunoasca si sa aplice
instrumentele autoevaluarii
-sa cunoasca si sa aplice
consilierea in cariera

Managementul timpului in educatie


| Resurse utile privind educatia si formarea
profesionala
2.3Autoevaluarea
Ce vreau sa fac cu viata mea? |
Ghid de autoevaluare |
cerintele profesionale |
Instrumente de autoevaluare
2.4Consilierea carierei
3.SFATURI PENTRU ANGAJARE
3.1. Sfaturi scrisoarea de intentie
Ce este scrisoarea de intentie?
| Structura unei scrisori de intentie
| Reguli de baza in redactarea unei scrisori
de intentie
3.2. Sfaturi C.V.
Sa cunoasca
Ce este un Curriculum Vitae?
instrumentele de aplicare | Structura unui C.V. |
pentru gasirea unui loc de Reguli de scriere a unui C.V.
munca
3.3 Sfaturi interviu
Interviul de selectie | Intrebari adresate in
cadrul unui interviu | Ce intrebari sa adresez
in cadrul unui interviu?
3.3. Sfaturi cariera
Cum imi gasesc un loc de munca?
| Modalitati de cautare si identificare a unui
loc de munca

- material
demonstrativ;
-planse;
-flipchart;
-videoproiector
Explicaia
Conversaia
Demonstraia
Lucrul individual

-sa stie sa intocmeasca


scrisoarea de intentie
- sa stie sa intocmeasca CV
sa stie modul de prezentare
la un interviu