Sunteți pe pagina 1din 17

1

Universitatea
Transilvania
dinBraşov
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Programul de studii:MN-ID

Management financiar
-Teme-

Coordonator: Student:
Prof.univ.Sumedrea SilviaRacheru Sandra
Anul:3
Grupa: 13LF362

2018

2
Cuprins
1 Temă de Casă Modulul 1 ...................................................................................................... 4

1.1 Actualizarea Situației Financiare ............................................................................ 4


1.2 Principalii Indicatori ...................................................................................................... 7
1.3 Analiza Diagnostic a NTT DATA România SA ........................................................... 8

2 Temă de Casă Modulul 2 .................................................................................................... 13

2.1 Analiza Macromediului ....................................................................................................... 13

2.1.1 Mediul Tehnologic........................................................................................................... 13

2.1.2 Mediul Socio-Cultural ................................................................................................. 13

2.1.3 Mediul Economic ............................................................................................................... 14

2.1.4 Mediul Tendințelor Internaționale .................................................................... 14

2.2 Analiza Micromediului ....................................................................................................... 15

2.2.1 Clienții ................................................................................................................................ 15

2.2.2 Competitorii....................................................................................................................... 16

2.2.3 Furnizorii ........................................................................................................................... 16

2.2.4 Partenerii ................................................................................................................................... 16

2.3 Oportunități de Afaceri, Amenințări și Posibile Investiții .............. 17

2.3.1 Analiza SWOT a NTT DATA ROMÂNIA ......................................................................... 17

3
1 Temă de Casă Modulul 1
Alegeți o firmă de pe piața românească pentru care, pe baza situațiilor
sale financiare din ultimii 3 ani:
1. Actualizați datele din situațiile financiare pe cei trei ani folosind
rata anuală a inflației;
2. Calculati principalii indicatori economico-financiari ai acesteia.
3. întocmiți o analiză diagnostic, evidențiind punctele forte şi cele
slabe ale firmei în cauză.

Pentru această temă am ales să detaliez situațiile financiare ale


companiei NTT DATA ROMÂNIA SA.

NTT DATA ROMÂNIA SA


Adresa: Strada Constanța 19-21, Cluj-Napoca
400158, România

Judetul: CLUJ-NAPOCA

Codul postal: 400158

Numar de inmatriculare la Registrul J12/615/2000


Comertului:

CUI 13091574

1.1 Actualizarea Situației Financiare


Pentru actualizarea situației financiare a companiei am luat în
calcul rata inflației conform informațiilor făcute publice de către
Institutul Național de Statistică și am aplicat-o pentru anii 2015, 2016
și 2017 conform informațiilor obținute de pe portalul Ministerului
Finanțelor Publie după cum urmează:

4
Pentru actualizarea indicatorilor din 2015:

Indicator2015 + (Indicator2015*RI2016) + ((Indicator2015 +


(Indicator2015*RI2016))*RI2017
+(((Indicator2015+(Indicator2015*RI2016))*RI2017)*RI2018

Pentru actualizareaindicatorilor din 2016:

Indicator2016 + (Indicator2016*RI2017) + ((Indicator2016 +


(Indicator2016*RI2017))*RI2018

Pentru actualizarea indicatorilor din 2017:

Indicator2017 + (Indicator2017*RI2018)

RI = Rata Inflației

Notă: Pentru Rata Inflației a anului curent (2018) a fost luată valoarea
Inflației Anuale estimată la momentul de față de 3.6%1

1
Referinta: www.bnr.ro
5
AN 2015 2016 2017
DENUMIRE INDICATORI
Indicatori din BILANȚ
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 12.262.797 18.651.977 30.748.532
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL,
36.063.536 48.135.629 66.424.464
din care
Stocuri (materii prine,
materiale consumabile,
producție în curs de
321.560 416.290 2.214.344
execuție, semifabricate,
produse finite, mărfuri
etc.)
Creanțe 24.533.202 39.355.775 56.874.245
Casă și conturi la bănci 11.208.774 8.342.103 7.235.612
CHELTUIELI ÎN AVANS 2.229.346 6.170.025 9.510.825
0 0 0
DATORII 11.920.410 15.101.483 35.504.963
VENITURI ÎN AVANS 206.737 212.705 215.441
PROVIZIOANE 239.185 2.836.361 2.383.762
CAPITALURI - TOTAL, din
38.189.348 54.807.083 68.579.654
care:
Capital subscris vărsat 1.535.200 1.614.340 1.604.712
Patrimoniul regiei - - -
Patrimoniul public - - -

Indicatori din CONTUL DE


PROFIT ȘI PIERDERE

Cifra de afaceri netă 109.607.176 169.943.552 247.445.484


VENITURI TOTALE 111.768.339 174.749.769 254.978.393
CHELTUIELI TOTALE 95.360.668 156.132.329 230.504.649
Profitul sau pierderea
0 0 0
brut(ă)
-Profit 16.407.671 18.617.440 24.473.744
-Pierdere 0 0 0
Profitul sau pierderea
net(ă) a exercițiului 0 0 0
financiar
-Profit 13.870.840 15.854.705 21.123.532
-Pierdere 0 0 0

Tabel 1: Situația Financiară Actualizată

6
1.2 Principalii Indicatori

Pornind de la situația financiară actualizată a NTT DATA ROMÂNIA SA


(Tabel 1) am calculat principalii indicatori:

An 2015 2016 2017

Indicatorii structurii
activului

Total Activ 50.555.679 72.957.631 106.683.821

AIT=IMOB/AT 24,26% 25,57% 28,82%

ACT=AC/AT 74,63% 72,07% 68,36%

Indicatorii structurii
pasivului

Total Pasiv 13694794,14 19552183,73 39493437,84

SP=CPR/PT 0,11 0,08 0,04

RGL=DAT/PT 0,87 0,77 0,90

Indicatorii de
rentabilitate

Rf=PN/CPR 9,04 9,82 13,16

Rap=PBR/AT 0,32 0,26 0,23

Indicatori ai
solvabilității

Lg=AC/DAT 3,03 3,19 1,87

Indicatori de gestiune

VRAI=CA/IMOB 8,94 9,11 8,05

VRAT=CA/AT 2,21 2,40 2,39

Tabel 2: Calculul Principalilor Indicatori

7
1.3 Analiza Diagnostic a NTT DATA România SA

NTT DATARomâniaface parte din grupul NTT DATA, cu sediul in Tokyo.


Compania s-a impus ca un furnizor de soluții software cu experiență de
peste 14 ani în piața romaneasca și internațională. Cu o echipă de
specialiști în 7 locații din România, NTT DATA oferă servicii software,
asistență și consultanță de specialitate pentru clienți din diverse
industrii, furnizori de servicii IT, integratori de sistem și firme de
produse software. Serviciile NTT DATA Româniaacoperă întregul ciclu de
viață al dezvoltării software și management al aplicațiilor.

 Încă de la înființarea entității din România, aceasta a avut


rezultate financiare foarte bune, după cum rezultă din
următorii indicatori:

Evolutia profitului intre 2013


și 2017

25,000,000
21,123,532
20,000,000
15,854,705
15,000,000 13,164,692 13,870,840

10,000,000 8,649,161

5,000,000

0
2013 2014 2015 2016 2017

8
Evolutia cifrei de afaceri nete
între 2013 și 2017
300,000,000
247,445,484
250,000,000

200,000,000 169,943,552
150,000,000
109,607,176
97,728,905
100,000,000 79,471,418

50,000,000

0
2013 2014 2015 2016 2017

 Cifra de Afaceri a companiei a crescut consistent și datorită


creșterii numărului de angajați din România:

Evolutia numărului de angajați între 2013 și 2017


1,000 902
900
800
700 646
600
500 438
394 386
400
300
200
100
0
2013 2014 2015 2016 2017

9
 Cu privire la solvabilitatea patrimonială, dată fiind
dependența foarte mare a NTT România de compania-mamă, aceasta
nu se apropie de valoarea optimă de 0,5. Totuși se paote
observa NTT este o companie profitabilă. Se poate observa
apropierea de valoarea optima in anul 2017.
.

Evolutia solvabilității
patrimoniale între 2013 și 2017
0.1600 0.1479
0.1360
0.1400
0.1200 0.1121

0.1000 0.0826
0.0800
0.0600
0.0406
0.0400
0.0200
0.0000
2013 2014 2015 2016 2017

 Cu priviere la raportul dintre activele curente și cele totale,


putem observa ca acesta are valori ridicate, lucru ce denotă o
corelare bună cu creșterea financiară a companiei:

10
Evolutia raportului între activele
curente și activele totale în
intervalul 2013 - 2017
100.00% 87.05% 87.68%
80.00% 74.63% 72.07% 68.36%
60.00%

40.00%

20.00%

0.00%
2013 2014 2015 2016 2017
+

 Lichiditatea a avut o evoluție bună de la înființarea acesteia


pe teritoriul României, dând semnalmentele unei companii
stabile și performante din punct de vedere financiar.

Evoluția lichidității generale între 2013 și 2017


3.50 3.26 3.19
3.03
3.00

2.50
1.93 1.87
2.00

1.50

1.00

0.50

0.00
2013 2014 2015 2016 2017

11
Evoluția rentabilității financiare între 2013 și 2017
14.00 13.16

12.00
9.82
10.00 9.04
8.50
8.00
5.58
6.00

4.00

2.00

0.00
2013 2014 2015 2016 2017

 Rata de îndatorare a companiei prezintă o creștere în


intervalul 2013 – 2017:

Evolutia ratei globale de îndatorare între 2013 și


2017
0.9500
0.8990
0.9000
0.8704
0.8507 0.8521
0.8500

0.8000 0.7724

0.7500

0.7000
2013 2014 2015 2016 2017

12
2 Temă de Casă Modulul 2
Alegeți o firmă de pe piața românească şi dezvoltați următoarele aspecte:

a) prezentați şi analizați componentele de macro şi micromediu care


influențează activitatea firmei;

b) identificați posibile oportunități de afaceri şi amenințări (riscuri)


pentru firma analizată şi schițați un proiect de investiții, precum şi
surse de finanțare pentru acesta, bazându-vă şi pe punctele forte şi
slabe ale firmei pe care le-ați identificat în precedenta temă de
control.

Continuând cu compania menționată la Tema 1, NTT DATA România, voi


detalia mai jos atât analiza de micro și macro mediu cât și cea a
potențialelor oportunități de afaceri.

2.1 Analiza Macromediului

2.1.1 Mediul Tehnologic

Activând într-un sector cu o evoluție mai mult decât accelerată,


compania investește foarte multe resurse în achiziția de noi companii sau
tehnologii dar și în toți angajații, compania punând la dispoziția
acestora numeroase cursuri de pregătire profesională în domeniu și un
număr ridicat de întâlniri și vizite de lucru cu angajați ai altor
subsidiare.

2.1.2 Mediul Socio-Cultural


La nivel socio-cultural,NTT DATA România a beneficiat în România de
o serie de elemente cheie care au adus și multe alte companii pe
teritoriul țării noastre. Dat fiind nivelul ridicat de cunoaștere a
limbilor străine precum limba engleză sau limba germană de către
populația țării dar și al nivelului de cunoștințe și performanță în IT.
Apropierea brandului NTT DATARomânia, prin proiectele salevariate, de
diversitatea care caracterizează sfera socială locală şi regională
înseamnă construirea unor punti de legătură cu comunitatea.
13
2.1.3 Mediul Economic
Dat fiind nivelul venitorilor din România, comparat cu cel din
țările vestice, este lesne de înțeles de ce o multitudine de companii,
printre care și NTT DATA România, au decis să își deschidă o subsidiară
în țara noastră. Forța de muncă din domeniu este considerabil mai ieftină
decât personalul cu aceleași specializări din țări precum Franța,
Germania, Finlanda. Serviciile IT ieftine oferă un potențial de creștere
al companiei foarte mare, iar cumulând acest factor cu apartenența țării
noastre la Uniunea Europeană, este ușor de dedus de ce NTT DATA România a
luat această decizie.

2.1.4 Mediul Tendințelor Internaționale

Piața companiilor realizatoare de produse software este foarte


volatilă, cu o concurență acerbă și cu tehnologii și metodologii care se
schimbă de la o zi la alta. Companiile percep realizarea de software ca
un cost și de aceea preferă să externalizare aceste servicii către
companii specializate precum NTT DATA sau să licențieze tehnologii și să
cumpere orele de pregătire necesară de la aceste companii astfel
companiile ce ii contracteaza reducându-și substanțial costurile. Un alt
element cheie fiind și disponibilitatea de a oferi suport tehnic
permanent clienților care au implementat tehnologii ale companiei la
nivel global prin diversele subsidiare ale companiei.

14
2.2 Analiza Micromediului

2.2.1 Clienții
La ora actuală, compania NTT DATA este prezentă pe plan național cu
7 filiale, furnizand soluții și servicii IT pentru peste 250 de companii
localizate în România, Germania, Austria, Elveția, Olanda, Norvegia,
Finlanda și S.U.A. Printre cei mai importanți clienți publici ai
companiei putem enumera:

 IAMU
 Ecolor
 Thyssenkrupp
 BilsteinCompa
 Prevent Automotive România
 Kober
 Osborn International
 Kromberg& Schubert
 Kirchoff Automotive România
 Carmeuse
 Rosendahl Industrial Services
 Ceprocs
 DrumurisiPoduriMures
 Turbo’s Hoet
 L’Intesa Promotive

15
2.2.2 Competitorii
Fiind un domeniu foarte lucrativ și foarte bine scalat la nivel
global, compania este în constantă competiție cu companii din întreaga
lume, unele fiind companii existente care își diversifică portofoliul
accesând domeniulIT oferind sericii ce acoperă întregul ciclu de
dezvoltare și gestionare a unui sistem software.
Printre cei mai de seamă concurenți ai companiei putem enumera:

 Fujitsu
 NEC
 accenture
 HP
 Hitachi
 IBM

2.2.3 Furnizorii
Principalii furnizori ai companiei sunt producătorii de componente
electronice:

 HCL Tech
 BT Global Services
 NEC
 TCS
 ADP

2.2.4 Partenerii

NTT DATA România este primul partener SAP SuccessFactors autorizat


și prima companie din Europa Centrală și de Est ce a implementat SAP S
/ 4HANA.
Printre partenerii companiei se numără:

 SAP SE
 Salesforce

16
2.3 Oportunități de Afaceri, Amenințări și Posibile
Investiții

2.3.1 Analiza SWOT a NTT DATA ROMÂNIA

Puncte Tari (Strengths) Puncte Slabe (Weaknessess)

 Compania este într-o continuă  Lipsa independenței


creștere iar sectorul din factorului decizional.
care face parte este și Proiectele și produsele sunt
acesta în creștere. alese de către compania-mamă
 Fiind sub umbrela NTT DATA din Japonia.
JAPONIA compania are un  Fluctuațiile mari de personal
avantaj competitiv dispunând calificat specifice
de linii de producție și domeniului IT.
servicii de logistică  Integrarea provocatoare ,
dedicare. compania nereușind să adopte
 Costuri reduse în comparație în întregime politicile și
cu alte țări din Europa de procesele specifice
Vest sau Statele Unite ale companiei-mamă din Japonia.
Americii.

Oportunități (Opportunities) Amenințări (Threats)

 Formarea de nou personal  Noi competitori la nivel


dedicat prin parteneriate cu local.
instituțiile locale de  Legislație economică volatilă
învățământ liceal și și nesigură.
universitar.
 Garantarea salariilor și a
beneficiilor competitive.

17

S-ar putea să vă placă și